modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang november Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie"

Transcriptie

1 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit in dienst van kenniseconomie? 16 Scriptiestudent Ed van Kempen: Scriptietraject net een bergetappe modulair nummer 3 jaargang november 2005 Studente economie Sybille Grob Al schipperend kom je er ook

2

3 6 Inhoud modulair 3 De student Studente Algemene Economie Sybille Grob Al schipperend kom je er ook 10 Faculteit en Kwaliteit Decaan Actief Leren prof. dr. Els Boshuizen Bij Actief Leren moet iedereen slagen 14 Studentenraad Secretaris Rick Coone Open Universiteit in dienst van onze kenniseconomie? 16 De scriptie van Student management informatie en technologie (MIT) Ed van Kempen Net een bergetappe in de Tour de France 4 Kort nieuws 5 Column 6 De student 8 Uit de communities 9 En dan (nog) de studie Faculteit en Kwaliteit 12 OUNL op locatie 14 Studentenraad 16 De scriptie 18 Activiteitenagenda 20 Berichten van Service en informatie 21 Onderwijs 29 Studiebegeleiding Colofon 30 Tentameninfo 31 Sys-tentamentijden 32 Afgestudeerden

4 4 16 november 2005 kort nieuws Derde boek docent Pieter Stokvis Eind oktober is het boek Het intieme burgerleven van de hand van Pieter Stokvis verschenen. Het boek handelt over huishouden, huwelijk en gezin in de negentiende eeuw. Het huiselijke en seksuele leven van onze negentiende-eeuwse voorouders was anders dan de clichés over de Victoriaanse mentaliteit ons doen geloven. Het intieme leven blijkt niet zo preuts en braaf als vaak wordt gedacht. Stokvis laat aan de hand van autobiografische geschriften zien hoe men in deze vervlogen wereld opgroeide, omging met seksualiteit, een partner koos, een gezin stichtte en een huishouden inrichtte. Stokvis publiceerde eerder de boeken De wording van modern Den Haag (1987) en Het huiselijk leven in de 20ste eeuw (2002). Dr. Pieter Stokvis is universitair hoofddocent bij de faculteit Cultuurwetenschappen. Bacheloropleidingen scoren prima In de Keuzegids Hoger Onderwijs staat de bacheloropleiding Informatica van de Open Universiteit op een gedeelde eerste plaats: Alle universitaire informatica-opleidingen leveren een behoorlijke kwaliteit, maar Utrecht en de Open Universiteit steken echt boven de rest uit, aldus het oordeel in de keuzegids. De opleiding Nederlands recht staat op de tweede plaats en Psychologie op een derde plaats. Alle opleidingen worden als beste gewaardeerd op de punten inhoud, studeerbaarheid en communicatie. Eerder deed de Open Universiteit het met een tweede plaats ook al goed in de nationale studentenenquête van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Prof. Kirschner naar Universiteit Utrecht Per 1 oktober jongstleden is prof. dr. Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijstechnologie, in het bijzonder Computer Supported Collaborative Learning, voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Universiteit Utrecht, in het bijzonder de Onderzoeksgroep Leren in Interactie. Vanaf 1 januari 2006 verandert de detachering in een vaste aanstelling in Utrecht. Eerst voor twee dagen per week en in de loop van de komende drie jaar stapt hij volledig over naar Utrecht. Kirschner gaat de leerstoel Educational sciences: interactivity in educational learning processes bekleden en leiding geven aan het onderzoeksprogramma en de researchmaster. In de overgangsperiode rondt hij zijn taken af voor (o.a.) de master Actief Leren. Prof. Van Dam-Mieras commissaris Unilever Prof. dr. Rietje van Dam-Mieras, hoogleraar Natuurwetenschappen, is onlangs benoemd in de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland Holdings BV. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Rietje van Dam-Mieras is onder meer ook lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Nederland, en lid van de Raad van Toezicht van TNO. Eerder maakte ze vijf jaar deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een foto uit het boek van Pieter Stokvis Promotie Verheggen Op 11 november 2005 heeft drs. Theo Verheggen, medewerker van de faculteit Psychologie, zijn proefschrift Culture Alt Delete On the misperception of culture in psychology verdedigd. Verheggen onderzocht de betekenis van het begrip cultuur vanuit een theoretisch-psychologisch perspectief en komt tot de conclusie dat cultuur niet bestaat. Volgens hem is het een misvatting te denken dat cultuur een kracht is die bepalend is voor het gedrag. Voor de stellingen, ga naar: Inaugurele rede prof. Aardema Op 18 november wordt prof. dr. H. (Harrie) Aardema, extern adviseur bij BMC, bij de Open Universiteit Nederland benoemd tot bijzonder hoogleraar Publiek Management, in het bijzonder in relatie tot vernieuwingen in organisatie en bedrijfsvoering. Aardema spreekt zijn inaugurale rede uit in Sociëteit de Witte, Plein 24 te Den Haag. Aanvang is om uur precies. De titel van de oratie is: Stille waarden - Een reflectie op overnormering in publiek management. Deze deeltijdleerstoel (1,5 dag per week) is ingesteld bij de faculteit Managementwetenschappen op initiatief van de Stichting Kennis Publiek Management, een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit Nederland en BMC. Voor meer informatie, ga naar: Inaugurele rede prof. Rinkes Op 7 oktober heeft prof. mr. J.G.J. (Jac) Rinkes in het Pretoriagebouw van de Open Universiteit zijn inaugurele rede gehouden onder de titel Reasonable expectations of honest men. Volgens Rinkes moeten nieuwe regels in het contractenrecht oneerlijke handelspraktijken bestrijden. Jac Rinkes werkt sinds 2001 als hoogleraar bij de faculteit Rechtswetenschappen. Hij is tevens voorzitter van de Facultaire opleidingscommissie en toetsingscommissie Rechtswetenschappen, voorzitter van de Onderzoekscommissie Rechtswetenschappen en van de Commissie voor de examens van de Open Universiteit. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht en is hij raadsheer-plaatsvervanger van het Gerechtshof te Arnhem. Ga voor het persbericht naar: DEF/22/972.html.

5 16 november kort nieuws CvB en Studentenraad nodigen studenten uit voor discussie De Studentenraad en het College van bestuur (CvB) nodigen studenten uit voor een informatie- en discussiebijeenkomst op zaterdag 19 november van tot uur in studiecentrum Utrecht (Vondellaan 202). Thema van deze dag: Kwaliteit in relatie tot accreditatie. Daarbij komt ook de rol van studenten in het proces van visitatie en accreditatie aan bod. Andere thema s waarvoor studenten zich tijdens de bijeenkomst rechtstreeks tot het CvB kunnen richten: de rol van de studiecentra, inschrijfregime en de nieuwe WHW (WHOO). U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per Programma Kwaliteit in relatie tot accreditatie uur Ontvangst uur Opening en welkom dagvoorzitter uur De rol van kwaliteitszorg in het huidige stelsel van accreditatie door Steven Schoevaart, medewerker kwaliteitszorg uur Accreditatie in het kwaliteitszorgsysteem van de Open Universiteit door prof. dr. René van Hezewijk, decaan faculteit Psychologie en tevens voorzitter werkgroep Kwaliteitszorg uur Het Visitatie- en accreditatietraject bij Actief Leren, bezien vanuit het studentenperspectief door dr. Jan van Bruggen, visitatiecoördinator Actief Leren uur Discussie en overige onderwerpen uur Sluiting Klaar... column Vandaag doe ik een opdracht op de post. Het is af. Nou ja, af... Het probleem is dat ik nooit weet of mijn opdracht af is. Of ik weet het eigenlijk wel: het is nooit af. Altijd is er wel iets waar ik niet tevreden over ben. Er kunnen immers tientallen dingen misgaan. De ultieme nachtmerrie is natuurlijk dat de inhoud niet deugt. De hypotheses kunnen nergens op lijken, van de statistische analyse kan ik niets begrepen hebben, mijn resultaten zijn op z n minst voorbarig of ik heb iets essentieels totaal over het hoofd gezien. Of ik kan hele onderdelen van het verslag vergeten hebben (echt gebeurd: hele samenvatting vergeten, toch nog een goed cijfer...). Maar ook over relatief kleine dingen maak ik mij zorgen. De opbouw is niet logisch. De titels van hoofdstukken en paragrafen kan ik verkeerd aangegeven hebben. Het nummer van een tabel of figuur klopt niet. In een figuur kan ik de lijntjes in de verkeerde volgorde gestreept of met puntjes gemaakt hebben. De onderschriften zijn wellicht te lang. De spelling kan niet deugen. In de literatuurverwijzingen kan ik punten en komma s vergeten hebben. Hoe zat het ook alweer met de verwijzingen naar websites? In mijn hoofd bedenk ik honderden punten waar de examinator over zou kunnen vallen. Eindeloos ben ik bezig: dit weer anders, dat weer beter. Wanneer is mijn opdracht af? Niet als ik tevreden ben over het resultaat, maar als ik het echt niet meer kan zien. Mijn ogen glijden over de bladzijden maar nauwkeurig kijken doe ik niet meer. Ik weet het: de examinator geeft precies aan welke eisen er gesteld worden en hoe het evaluatieformulier eruit ziet. Maar als ik lang genoeg geploeterd heb, durf ik daar gewoon niet meer op te kijken. Bang dat ik ontdek dat ik een belangrijk onderdeel vergeten ben en helemaal overnieuw moet beginnen. Op een gegeven moment ben ik er niet meer tegen opgewassen. Ik kijk het voor de laatste keer door, print het uit en schuif het in de envelop. Op dat moment vallen natuurlijk de schellen van mijn ogen. Dan zie ik wél dat er op de voorpagina een spelfout staat en dat op de volgende pagina de zin niet loopt...zuchtend print ik nog een laatste keer die vermaledijde pagina s uit en dan is het echt genoeg geweest. Met bonzend hart doe ik de envelop op de post. Hopelijk is de examinator mij goedgunstig gezind... Stuutje van Vulpen

6 Al schipperend kom je er ook FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI Hoelang ik erover gedaan heb? Laat ik zeggen dat ik het concept een levenlang leren al in praktijk had gebracht, voordat het was uitgevonden. Met deze woorden nam drs. Sybille Grob afgelopen mei haar bul in ontvangst. Het zat haar niet lekker, al die artikelen in Modulair over turbostudenten. Alsof studenten als Sybille Grob die even moest nadenken toen haar gevraagd werd of ze nou zestien of zeventien jaar over haar studie Algemene Economie gedaan had van tweede garnituur zouden zijn. Het werkt volgens haar ook demotiverend om regelmatig te lezen hoe iemand supersnel zijn doctoraal haalt. Bij haar buluitreiking pakte ze in haar speech de kans om een lans te breken voor al die studenten die jaren nodig hebben om de eindstreep te halen. Voor die mensen moet de Open Universiteit oog hebben.

7 16 november Ik snap de snelle studenten wel en ik heb best bewondering voor ze, maar vergeet niet dat de Open Universiteit de reddingsboei is voor degenen die op de verkeerde plek of in de verkeerde tijd geboren zijn. Die mensen mogen niet vergeten worden. Op de laatste dies natalis ontmoette ze een vrouw die met weinig vooropleiding cultuurwetenschappen studeerde. Het is prachtig dat dit kan, daar ligt dan ook een taak voor de Open Universiteit, zegt ze met klem. Sybille is iemand die op de verkeerde plaats geboren is. Ze groeide op in het toenmalige Oost-Duitsland en haalde er het atheneum. Ze was niet bepaald een fan van het regime. Waarom ze niet, zoals zoveel dissidenten, in de gevangenis terechtkwam, weet ze niet. Misschien wisten ze echt niet wat ze met me aan moesten, zegt ze, nog steeds verbaasd. Ze trouwde op haar twintigste met een Nederlander en mocht het land verlaten. Op haar eenentwintigste kreeg ze een kind en een paar jaar later was ze gescheiden. Dan vind je jezelf terug als alleenstaande moeder in een vreemd land zonder een in Nederland erkend diploma. Ze vond een baan als native speaker op een taleninstituut en besloot na enige tijd via de Open Universiteit economie te gaan studeren. Een reguliere universiteit met een strak dagprogramma zat er voor haar als werkende vrouw niet in. De kinderopvang stelde hier eind jaren tachtig nog heel weinig voor, zeker in vergelijking met Oost-Duitsland, waar het heel gewoon was dat vrouwen werkten en dan hun kinderen naar de crèche brachten. Kriskras door de studie Toen ze eind jaren tachtig begon, was een studie aan de Open Universiteit aanzienlijk minder strak georganiseerd dan tegenwoordig. Je kreeg een stapel boeken en als je een vraag had, dan belde je s avonds na achten op en wachtte tot de rij wachtenden voor je afgehandeld was. Er waren wel wat begeleidingsbijeenkomsten voor de basisvakken, maar voor de rest stond je er alleen voor. Dat kwam haar ook goed uit, want met een kind, een baan en af en toe verhuizen kende haar studie perioden waarin de boeken gesloten bleven. Ik studeerde soms ruim een jaar helemaal niet. Zat mijn kind voor een examen, dan ging die voor. Maar altijd wist ik dat ik ooit al schipperend mijn studie zou afmaken. Wat Sybille helemaal goed van pas kwam, was dat de studie toen weinig structuur had. Ze had de mogelijkheid om de tentamens kriskras door elkaar te doen. Gelukkig maar, want het propedeuseprogramma vond ze gortdroog. Wiskunde, statistiek, organisatiekunde, ik geloof wel drie keer boekhouden, ik vroeg me af wanneer ik nou eindelijk economie zou gaan studeren. Daarom deed ze eerst de modules die ze interessant vond en die direct met economie te maken hadden. Anders was het wel heel erg taai geweest. Veelvraat Sybille Grob was een dankbaar student. Ze vond het een feest om de boeken te krijgen. Ik ben een veelvraat die kritische vragen blijft stellen. Zo n instelling vindt ze ook nodig om in je eentje een traject van zesenvijftig modules vol te kunnen houden. Je moet er altijd voor zorgen dat je wilt blijven weten. Dan is het leuk. Dat was, naast haar privé-besognes en werk, óók een reden waarom ze zo lang over haar studie heeft gedaan. Ze sloeg zijpaden in en las naast de verplichte literatuur er het nodige bij. Ze wilde het grondig bestuderen en nam daar de tijd voor. Snel voor een zesje werken en dan die module voor je carrière gebruiken, is haar stijl niet. Een studie moet diepgravend zijn. Economie, een wetenschap met wiskundige modellen, daar kun je je tanden in zetten. Ik moet het idee hebben dat ik het ooit kan gebruiken, omdat ik de stof geïncorporeerd heb. Met haar studiementaliteit zijn al die lange jaren met ups en downs nooit een last voor haar geweest. Ik heb op mijn werk ook nooit afspraken over een afstudeerdatum gemaakt. Laat me het maar op mijn eigen manier doen. Hoewel... het was misschien wel beter voor mijn carrière geweest. Artikel in ESB Toen Sybille Grob afstudeerde, werkte ze al bijna dertien jaar bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. Ze doet daar wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de vergrijzing op ons pensioenstelsel. Eigenzinnig als ze is, had ze er weinig zin in om een scriptie te schrijven over een onderwerp dat haar werk aanreikte. Ik wil zelf iets uitzoeken. Die mentaliteit had haar al eerder succes gebracht. Voor de module Algemene economische evenwichtsanalyse had ze een essay over het effect van de hypotheekaftrek geschreven. Een leuk artikel, oordeelde een collega op de Bank, stuur maar op naar Economische Statistische Berichten (ESB; red.). Het prestigieuze magazine publiceerde niet alleen haar artikel, maar besloot naar aanleiding van haar inzending een themanummer aan deze heikele problematiek te wijden. Coryfeeën uit onze nationale economie werden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Natuurlijk was ik trots, glundert ze. En zij niet alleen. Ook haar scriptiebegeleider, professor Henk Peer, was voor de buluitreiking naar Amsterdam gekomen en plaatste haar in zijn toespraak in het rijtje van andere illustere medewerkers van de Nederlandse Bank, zoals Wim Duisenberg en Gerrit Zalm,die ook in ESB hadden gepubliceerd. de student Overbodig om te zeggen dat Sybille Grob een tevreden doctorandus is. Ik ben blij dat de Open Universiteit er is, want die heeft mij de kans gegeven om van een naïef meisje van achter het IJzeren Gordijn te groeien tot een zelfstandig denkende econoom. In haar dankwoord, zoals ze haar toespraak noemt, waarschuwt ze de Open Universiteit: Er zijn nog zoveel dingen waar ik alles van weten wil. Ik vrees dan ook dat jullie nog niet van mij af zijn. Paul Troost

8 8 16 november 2005 Uit de communities Binnen het afstandsonderwijs worden steeds meer communities gevormd, niet alleen door faculteiten ook door studenten zelf, niet alleen fysiek ook via web, niet alleen binnen maar ook buiten de Open Universiteit. Deze keer informaticastudent Jan Blom die als regelmatig deelnemer aan discussiegroepen op Studienet moeite heeft met het in de webomgeving apart bestaan van discussiegroepen naast het onlangs gelanceerde webforum. Met via het web bereikbare discussiegroepen én webforum heb je the best of both worlds In maart 2005 werd op Studienet het webforum gelanceerd. In eerste instantie werd het aangekondigd als vervanging van de discussiegroepen, maar op dit moment bestaan webforum en discussiegroepen (nog) naast elkaar, zonder samenhang. Een evaluatie werd aangekondigd, maar heeft nog niet plaatsgevonden. Wat mij stoort aan het naast elkaar bestaan van deze twee discussieplatforms, is dat de discussiefaciliteiten van Studienet de meest voor de hand liggende plekken zijn waar studenten online met elkaar in contact kunnen komen, zowel inhoudelijk over de studie, als sociaal. Nu er twee vormen naast elkaar bestaan, is er bij voorbaat al een verbrokkeling, want lang niet alle studenten gebruiken beide vormen. Zowel in de discussiegroepen als het webforum heeft al enige evaluatie plaatsgevonden. Vanaf het prille begin was er een stevige discussie. Naast de oppervlakkige argumenten zoals gewenning, werd er ook ingegaan op de voor- en nadelen van beide vormen. Ook in deze rubriek is er al eens aandacht aan besteed. Samengevat: de makkelijkere toegang van het webforum is belangrijk, maar de discussiegroepen bieden veel meer flexibiliteit en mogelijkheden. Wat mij het meest opviel in negatieve zin was de compromisloze voor- of tegen houding van velen. Ik vind het belangrijk dat de discussieplatforms zo toegankelijk mogelijk zijn. Dat is voor mij de kracht van het webforum tegenover de discussiegroepen. Alleen, voor mij was het vanaf het begin geen of-ofvraag, maar een en-en-probleem. Zorg dat de discussiegroepen ook via het web bereikbaar zijn, en je hebt the best of both worlds. Ik weet niet echt of de beheerders van Studienet dat ook overwogen hebben. In de gevoerde discussies heb ik voorbeelden van webtoegang tot discussiegroepen aangevoerd, en op dat moment was het beheer ook deelnemer aan de discussie. Op mijn argumenten werd toen niet inhoudelijk ingegaan. Die voorbeelden waren overigens of niet te koop, duur of leenden zich niet gemakkelijk om aangepast te worden voor bijvoorbeeld toegangsbeheer. Om mijn argumenten kracht bij te zetten, besloot ik wel zelf een webtoegang voor de discussiegroepen te bouwen. Tussentijds maakte een medestudent me attent op een beurscompetitie, georganiseerd door Google. Ik heb een voorstel ingediend, en het werd gehonoreerd. Dat leverde me drie dingen op: een beloning bij succesvolle afronding, een duidelijke deadline en, heel belangrijk, ik moest een mentorproject kiezen. Dat project, Drupal, hielp me het meest, doordat het me in staat stelde om me op de essentie te concentreren. Drupal voorziet al in alles om een website vorm te geven, en het heeft een forum. Ik hoefde alleen nog maar de software te bouwen die het synchroniseren van berichten tussen een webforum en een discussiegroep regelt. Overigens heb ik aan dit project niet zoveel gehad voor mijn informaticastudie. Het was een heel praktisch handen-uit-de-mouwen-project, dat ik alleen moest uitvoeren, dat was een voorwaarde van de beurscompetitie. Daardoor, en door het korte tijdbestek, was het geen project waarin veel aandacht besteed kon worden aan ontwerp, fasering en projectmatig werken. De meer praktische vakken zoals bijvoorbeeld databases, en ontwerpen van algoritmen, hebben me zeker wel geholpen. Ik heb ook al een demo gegeven voor medestudenten uit de algemene discussiegroep (het café). Daar heb ik ook veel aan gehad bij het testen. Inmiddels is een nieuwe versie beschikbaar. Wie geïnteresseerd is, kan een kijkje nemen op Het café en de algemene discussiegroepen van diverse studierichtingen zijn daar toegankelijk gemaakt. Wat wil ik met deze overdenking bereiken? Dat de Open Universiteit deze werkvorm voor Studienet zou moeten overwegen. Overigens, nu het hele project als een uitbreidingsmodule voor Drupal beschikbaar is, zal het ook buiten de Open Universiteit gebruikt gaan worden. Er is al interesse voor. Maar het is eerst en vooral mijn manier om te zeggen: de laagdrempeligheid van een webforum is een goed idee. Het afschaffen van de discussiegroepen is een slecht idee. Hier is een alternatief. Jan Blom, student informatica De redactie van Modulair nodigt studenten en medewerkers uit om op dit artikel te reageren middels een bijdrage voor de Forumpagina in Modulair.Stuur uw reactie ongeveer 150 woorden naar:

9 Studeren bij de Open Universiteit Nederland kan vanuit verschillende motieven. Interesse, vergroten van de deskundigheid of het gaan voor die felbegeerde academische titel. Al of niet om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo n overwegend solistische studie vereist echter ook de kunst van het inpassen in een leven dat zich in velerlei opzicht kenmerkt door drukte. En dan nog de studie. Hoe inventief zijn onze studenten eigenlijk? De redactie vroeg dat aan Sonja De Marini, studente psychologie. En dan (nog) de studie... Belangrijkste bezigheden overdag? De kinderen. De meeste bezigheden van de dag hebben betrekking op hen. Ze zijn nog klein en ik geniet van elk moment. Ik voed de kids zélf op en dat maakt me gewoon blij. Studeer bij de Open Universiteit sinds 2001, nadat ik... Altijd al het idee heb gehad dat ik ooit zou gaan studeren, maar soms loopt het leven anders. Vanuit een au-pair situatie besloot ik definitief in Italië te blijven, waar ik vanwege mijn uitgebreide talenkennis bijna als vanzelf het bedrijfsleven inrolde. Na zo n negenjarig verblijf in het buitenland schreef ik mij in aan de universiteit van Milaan voor Diergeneeskunde. De grote stap was gezet! Maar toen verhuisden we onverwachts terug naar Nederland voor het werk van mijn man. Je leven neemt een andere wending en bij de geboorte van onze zoon Nick in 2001 heb ik bewust gekozen voor het thuisblijfmoederschap. In het begin slaapt een baby echt een gat in de dag, dus daar kwam lekker veel vrije tijd bij kijken en zo begon het idee om te gaan studeren weer te kriebelen. Ik vind het nog steeds zo jammer dat ik niet eerder van het bestaan van de Open Universiteit Nederland geweten heb, want dan was ik zeker eerder begonnen. Wo-studie of een enkele cursus? De keuze is uiteindelijk op Arbeids & Organisatiepsychologie gevallen en mijn insteek is het behalen van de Master. Nog te gaan? Over drie jaar verwacht ik de studie af te ronden. Andere bezigheden waartegen de studie het moet opnemen? Opnieuw, de kinderen! Zo neem ik deel in de activiteitencommissie van de één, en in de oudercommissie van de ander. Daarnaast beoefenen ze allebei twee verschillende sporten, en onderschat de tijd niet die gaat zitten in het onderhouden van de contacten met de andere ouders. Verder ondernemen we samen enorm veel dingen. Blijft wekelijks (gemiddeld) over voor de studie? Dat varieert nogal. De ene week 15 uur en de andere week maar 5. Studie zal in ieder geval moeten wijken voor.. Het gezin. Hiermee bedoel ik kinderen én man, want ondanks alle drukte zijn er natuurlijk van die avonden dat hij geen werk mee naar huis neemt en dan is bijvoorbeeld een avond lekker bankhangen net zo belangrijk. Studieproblemen... Ik kan mijn tijd heel moeilijk plannen doordat de dag meestal net anders loopt dan ik gedacht had. Meestal kom ik vooral door vaststaande tentamendata in de problemen. Leukste opmerking van de achterban over mijn studie.. Is eigenlijk afkomstig van mijn vriendin met wie ik samen ben gestart met de opleiding. Na een aantal maanden haakte zij af. Toen mijn studie enige tijd later weer ter sprake kwam, reageerde ze heel verbouwereerd: Wát, studeer jij nog stééds?. Uit die zin sprak een oprechte bewondering en dat gaf me een supertrots gevoel! Lees altijd in Modulair... Eigenlijk alles van A tot Z, maar de verhalen van medestudenten Sonja samen met haar dochtertje Loïs boeien me het meest en die lees ik dan ook altijd het eerst. Verder pluis ik altijd de pagina afgestudeerden helemaal uit. Laatste nieuws in de wereld dat mij bezighoudt Het bericht dat de vader van mijn vriendin zeer ernstig ziek is. Die machteloosheid maakt dat je blijft tobben en dat komt de concentratie op de studie ook niet ten goede. Binding met de Open Universiteit? Vooral met Dity,Ria en Sandra van het studiecentrum Enschede, want dát zijn voor mij de gezichten van de Open Universiteit Nederland. Leuk dat je na een tijd gewoon een vriendschappelijke band opbouwt met die mensen. Heerlen is voor mij abstracter en link ik meer aan het administratieve gedeelte. Wat moet de Open Universiteit vooral (niet) doen? Alle activiteiten centraal in het land organiseren. Ik baal er namelijk een beetje van dat er nagenoeg geen dingen worden georganiseerd voor de studenten uit het oosten van het land. Als er al leuke dingen worden georganiseerd voor studenten, dan vindt dit altijd plaats in Amsterdam, Den Haag of Utrecht. En voor de groepsbijeenkomsten kunnen we (als we geluk hebben) met z n allen naar Zwolle klepperen. Gelukkig hebben we wel een eigen clubje van zo n 20 psychologiestudenten en komen we één keer per maand bij elkaar op het studiecentrum. Hier wisselen we dan allerhande informatie uit, maar het is minstens zo belangrijk voor de morele support! Ultieme tip(s) voor medestudenten? Ik heb er twee: Vind een studiemaatje! Ik heb er een en die is fantástisch. Als ik de eindstreep even niet meer zie, dan sleept Monique me er weer doorheen. Omgekeerd kan ik haar weer oppeppen en zo help je elkaar er doorheen. Focus op je doel en bedenk you can eat an elephant, taken it a bit(e) at the time! Suzanne Geurts

10 november 2005 De masteropleiding Actief Leren is nu zo n twee-en-eenhalf jaar in de lucht. Aan de opleiding nemen op dit moment een kleine honderd studenten deel, voornamelijk afkomstig uit de onderwijswereld. De opleiding heeft een sterke band met het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC). Prof. dr. Els Boshuizen (op foto) is decaan van het onderwijsinstituut dat de master-opleiding verzorgt, al vindt zij dat een wat zware kwalificatie voor een dergelijk kleine opleiding. Belangrijker vindt zij het om in te zetten op kwaliteit en vooral op het vergroten van de binding met de studenten. Faculteit en Kwaliteit Het onderwijsleerproces is in toenemende mate aan verandering onderhevig. Traditionele patronen van leren, werken en ontspanning lopen steeds meer door elkaar heen. Studenten werken en werknemers leren Het recente studentendebat bij gelegenheid van de 21e dies natalis bevestigde die ontwikkeling ook maar weer eens. De focus wordt dan ook steeds meer gericht op wat de student er zelf aan kan doen om doelen te bereiken. Boshuizen: Onze masteropleiding Actief Leren wil daar het instrumentarium en theoretisch denkkader voor aanreiken. De opleiding leert de student om onderwijsontwerpen voor actief leren te maken en lerenden te stimuleren tot actief leren. De onderwijskunde is een schoolvoorbeeld van een interdisciplinair vakgebied met pedagogiek, psychologie, sociologie en filosofie als belangrijkste disciplines. Daarnaast schenkt de opleiding natuurlijk ook aandacht aan het ontwerpen en inrichten van leersituaties. Daarin zit nou net onze kracht. Wij richten ons vooral op mensen die in het onderwijs werkzaam zijn en in hun werk uitgedaagd worden om tot nieuwe onderwijsconcepten te komen. Ze worstelen vaak met ideeën, maar beschikken dan niet over voldoende achtergrondkennis om die structuur te geven. Binding met studenten vergroten Anders dan bij de andere faculteiten van de Open Universiteit Nederland het geval is kent de masteropleiding Actief Leren maar een heel kleine bezetting van vijf formatieplaatsen. De betrokken medewerkers zijn geen van allen fulltime voor de opleiding beschikbaar. Ze maken deel uit van de 80-man sterke staf van OTEC, waaruit al naar gelang de noodzakelijke expertise geput kan worden. De relatie met OTEC biedt tevens de gelegenheid te kunnen voldoen aan de eisen die het accreditatiestelsel aan onderzoek stelt. De aanstaande visitatie in december wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien. Over de lopende bezuinigingsronde is Els Boshuizen vrij laconiek. Het is de werkelijkheid waarbinnen we moeten opereren. Vrij kort na onze start een paar jaar geleden werden wij met de bezuinigingen geconfronteerd. En eigenlijk hebben we er niet zoveel last van. Je merkt wel dat je met minder mensen steeds meer werk moet doen. Maar tot nog toe hebben we het kunnen redden. En natuurlijk is onze groep studenten maar relatief klein. Een van onze belangrijkste doelstellingen is om de student vooral binnenboord te houden. Wij willen eigenlijk dat iedere student die begint ook zijn of haar diploma haalt. Om dat te bereiken proberen we zoveel mogelijk binding met de student te creëren. Een eerste middel daartoe is ons elektronisch tijdschrift Actief Leren dat driemaal per jaar verschijnt en een kijkje in de keuken verschaft van ons onderwijsinstituut en de mensen die er werken. Minimale inzet, maximaal resultaat Niet alleen met het elektronisch tijdschrift maar ook via de bijzondere opzet van sommige cursussen wordt getracht binding met de student te krijgen. Een van die cursussen is Trends en ontwikkelingen in actief leren (zie ook Modulair van 1 september 2004, red.). Deze cursus bestaat uit drie miniconferenties die alle drie gevolgd moeten worden en is zeer interactief. Studenten reageren op inleiders en houden zelf presentaties. Na afloop van een conferentie gaat de discussie door in de elektronische leeromgeving. De studenten geven elkaar dan feedback en schrijven hun recensies. De cursus op zich is heel innoverend door de unieke combinatie van opzet het conferentieformat en inhoud. Op 4 november jongstleden heeft in het studiecentrum Utrecht de vierde miniconferentie plaatsgevonden met als onderwerp Van innovatief project tot onderwijsinnovatie: succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties. Een derde methode om meer binding met de student te krijgen vormt de begeleiding, volgens Boshuizen best een lastig punt. Ons ideaalplaatje is dat de studenten elkaar in het reguliere studieproces zoveel mogelijk feedback geven met de docent in een rol op de achtergrond. Dat lukt nog niet zo, omdat we daar ook een bepaalde massa studenten voor nodig hebben. Verder zijn we bezig de studenten via een fijnmazig systeem nadrukkelijker te volgen. We hebben daarvoor per cursus een aantal ijkmomenten in kaart gebracht die er toe leiden dat we eens in FOTOGRAFIE: LEON SMEETS

11 16 november de zes maanden een goed beeld krijgen van de vorderingen van iedere individuele student. Zonodig nemen we dan contact op met iemand die dreigt te verdwijnen. Het geeft ons ook zicht op eventuele bottlenecks en of die aan ons, de student of aan beiden liggen. Met minimale inzet proberen we een maximaal resultaat te krijgen. Goede koppels vormen Het kleine onderwijsinstituut timmert ook met haar eigen ontwikkeling aardig aan de weg. Recent heeft de nieuwe cursus Kwaliteit van onderwijs het licht gezien (zie pagina 27 in deze Modulair; red.). Verschillende systemen, modellen en instrumenten voor kwaliteitszorg en -verbetering komen in de cursus aan de orde. Verder zijn we met de University of Sydney en Florida State University een aantal modules aan het opzetten. Op ons gebied zijn deze universiteiten echte vakbroeders. Ook zijn we aan het onderzoeken of tussen hun en onze studenten een elektronische studentenuitwisseling kan plaatsvinden. In eigen land hebben we onlangs afspraken gemaakt met de scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg. In het kader van Actief Leren gaan we een community met vijftien docenten opzetten waarin gezamenlijke opdrachten in de eigen werkomgeving worden uitgevoerd. De ervaring leert dat de kans van en op slagen veel groter is als sprake is van sociale steun en gezamenlijk commitment. Voor 2006 staat ook een aantal focusgroepdiscussies met vertegenwoordigers van het veld op het programma. Hiermee willen we de banden met het onderwijsveld verstevigen en gevoel krijgen voor ontwikkelingen, belemmeringen en andere manieren van werken. Eigenlijk willen we gewoon een paar goede koppels gaan vormen. Tussen de Open Universiteit en het onderwijsveld, tussen studenten en docenten, tussen studenten onderling en tussen studenten en alumni. Vooral deze laatste categorie is heel waardevol voor ons. Welke kant de masteropleiding en het onderwijsinstituut de komende jaren uit zullen gaan hangt volgens Els Boshuizen sterk af van de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Op de werkvloer zelf gebeurt op dit moment ontzettend veel en een trend naar specialisatie is duidelijk waarneembaar. Al met al ben ik niet ontevreden. We hebben mede naar aanleiding van de aanstaande visitatie een paar belangrijke stappen gezet in onze eigen kwaliteitszorg. Ook hebben we internationalisering, evaluatie van de modules en de werkveldanalyse als speerpunten voor de komende drie jaar benoemd. Wat blijft is het spanningsveld tussen opereren met minder mensen, de zorg voor kwaliteit en het behoud van onze studenten. Chester Bogaardt Bij Actief Leren moet iedereen slagen

12 november 2005 Open Universiteit Nederland op locatie Veel belangstelling voor Open Universiteit op Performabeurs Op donderdag 29 en vrijdag 30 september vond in de Utrechtse Jaarbeurs de landelijke Performabeurs plaats. De Performabeurs is dé beurs voor humanresources-professionals die op zoek zijn naar informatie op het gebied van coaching, loopbaanadvisering, outplacement en opleidingen. De Open Universiteit was hier voor de eerste keer aanwezig en niet zonder succes! Onze stand trok veel bezoekers, aan wie duidelijk gemaakt werd dat deze universiteit veel te bieden heeft op het gebied van opleidingen, kort hoger onderwijsprogramma s en cursussen. Lukas Mouton, regionaal voorlichter Open Universiteit op de Onderwijsbeurs Zuid Nederland Op 30 september en 1 oktober werd voor de tweede keer de Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Eindhoven georganiseerd, en ook de Open Universiteit deed voor de tweede keer mee. Stond zij vorig jaar als enige universiteit op deze beurs, nu waren de meeste Zuid-Nederlandse universiteiten aanwezig. Verder waren er een aantal hogescholen en beroepsopleidingen en ROC s. Ook diverse grote instellingen zoals de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en het IBG ontbraken niet. Alleen van naam Juist voor de jonge beursbezoeker was het een interessant gebeuren, waarbij men kennis kon maken met de vele mogelijkheden die er zijn na het voortgezet onderwijs. Een aantal stands bood de mogelijkheid de eigen vaardigheden te testen. Voor de Open Universiteit wederom een ultieme gelegenheid om zich te profileren. Veel bezoekers van onze stand waren jeugdige schoolverlaters die onze instelling alleen van naam kenden. Zij waren op zoek naar een dagopleiding maar wie weet, zijn dit onze studenten van de toekomst. Als ze al met hun ouders kwamen, dan bleken juist die vaak geïnteresseerd in de vele mogelijkheden van onze universiteit. Hbo-ers Ook werd deze beurs veelvuldig bezocht door hbo-ers. Zeker voor deze groep was onze aanwezigheid van groot belang, alleen al voor het verder uitdragen van de naamsbekendheid. De Open Universiteit biedt hen interessante perspectieven die bij velen nog onbekend zijn. Enthousiaste reacties als dus ik kan als ik de heao af heb, toch gaan werken en in mijn eigen tempo een universitaire studie volgen gaven weer eens een indicatie dat de Open Universiteit toch heel uniek is en voor velen mogelijkheden biedt. Opvallend was dat een aantal decanen van andere onderwijsinstellingen vanuit hun functie geïnteresseerd waren in onze opleidingen en gepakt en gezakt met onze studiegidsen naar hun eigen stand teruggingen. De informatiebrochures en de bachelor- en masterflyers gingen als warme broodjes over de toonbank. De meeste belangstelling ging uit naar Managementwetenschappen en Psychologie. De beurs trok ruim bezoekers. Veel belangstelling voor onze stand tijdens de Performabeurs. Echt iets voor jou, mam! De Open Universiteit Nederland was van 5 tot en met 8 oktober weer present in de Jaarbeurs in Utrecht. Beurzen zijn voor veel schoolverlaters en studiezoekers dé manier om hun studiekeuze te bepalen en dat is op de verschillende beurzen in het land goed te zien. Vele hogescholen, universiteiten en ROC s doen hun best om met hun stand of gadgets er nét even mooier uit te zien en daardoor meer op te vallen dan de concurrentie. Voor de Open Universiteit ligt dit weliswaar iets anders doordat onze doelgroep niet direct schoolverlaters zijn. Toch is het volgens Dinie Hartgers, regionaal voorlichter Randstad, belangrijk voor de naamsbekendheid: Eindexamenkandidaten wijzen wij op het feit dat ze bij de Open Universiteit naast de bachelor- ook een masterstudie kunnen volgen. Komen ze niet nu bij ons dan misschien in een later stadium. Schrijver van dit verslag ziet juist de ouders, die vaak hun kroost begeleiden, als een belangrijke doelgroep. Ze komen voor dochter of zoon, maar als je ze vertelt wat de Open Universiteit te bieden heeft en dochterlief zegt Nou mam, dat is echt iets voor jou! dan zie je de ogen van pa of ma glimmen. Gezien het aantal belangstellenden dat de stand bezocht, is er voor de Open Universiteit voldoende reden om deel te nemen. In totaal bezochten zo n 430 geïnteresseerden onze stand en namen informatie mee. Cora Dams, regionaal voorlichter Leonie Heldens, regionaal voorlichter

13 16 november Aankomst van de toplopers, de banner hing ongeveer 250 meter van de finish. Leonie Heldens in volle actie met het uitdelen van de flyers. Open Universiteit loopt mee Op 9 oktober vond de jaarlijkse Marathon Eindhoven plaats. Er werden in totaal bezoekers verwacht. Via een promotiepakket dat bestond uit een spandoek van 15 meter lengte in de buurt van de finish en een kaartenuitdeelactie, werd getracht de naamsbekendheid van de Open Universiteit in de regio te vergroten. De kaarten, met een afbeelding van hardlopers en de tekstopdruk Toe aan een nieuwe uitdaging? werden in een oplage van exemplaren onder de bezoekers uitgedeeld. Gezien de reacties bleek het een prikkelende tekst die tot de verbeelding spreekt. Op de achterkant van de kaarten stonden diverse lopende infoavonden vermeld. De volgende keer hopen we voor de marathon een lopersgroep van de medewerkers en studenten van de Open Universiteit te kunnen mobiliseren. Lisette Meijrink, projectleider Regionale werving en voorlichting Leerzaam Meetingpoint Op maandag 10 oktober vond in provinciaal steunpunt Zeeland de eerste Meetingpoint voor KMT-studenten psychologie plaats. Nadat de studenten eerst wat over zichzelf en hun eerste ervaringen met de Open Universiteit hadden verteld, begon het echte werk. De studenten waren enthousiast over de studiebegeleiding, maar zaten toch met een aantal onduidelijkheden en vragen. De vragen spitsten zich toe op het werken met Edubox, het op de juiste wijze verkrijgen van informatie via Studienet, en de wijze van aanpak van de studiestof. Marcel van Houtert, bachelorstudent psychologie, beantwoordde met groot enthousiasme de vele vragen en gaf diverse tips. Zo attendeerde hij studenten op verschillende interessante websites. Na afloop gaven de studenten aan beter gemotiveerd verder te gaan met hun studie en spraken zij af om de volgende keer (12 december) samen tentamenvragen te oefenen. Al met al was het een gezellige en leerzame ontmoeting en zeker voor herhaling vatbaar! Overigens zullen ook in de andere studiecentra meetingpoints worden georganiseerd, raadpleeg voor data de activiteitenkalender in deze Modulair, maar voor de meest actuele agenda: Gijske Meijerink, regionaal voorlichter Profilering in de regio! De beurs bood voldoende gelegenheid om contacten te leggen. Op 11 en 12 oktober heeft de Open Universiteit Nederland zich gepresenteerd, tijdens de Bedrijven Kontakt Dagen in het MECC te Maastricht. Een evenement dat in een jaarlijkse cyclus terugkeert en gemiddeld bezoekers op de been brengt. De afdeling Voorlichting besloot tot deelname om zodoende een grotere naamsbekendheid in de regio te realiseren. De beurs bood voldoende gelegenheid om contacten te leggen met medeexposanten en bezoekers die interesse toonden om met een cursus of opleiding te starten. De Open Universiteit Nederland heeft zich met deelname aan deze beurs regionaal/provinciaal op de kaart gezet, mede dankzij een spontaan interview met TV-Limburg vanaf de beursvloer. Suzanne Geurts, medewerker Voorlichting

14 november 2005 studentenraad Voor de Studentenraad deze keer twee pagina s. Op déze pagina een bijdrage van secretaris Rick Coone (op foto) die zich, mede naar aanleiding van de recente diesredes, afvraagt of het studeren alleen moet worden gezien in economisch perspectief. Op de rechterpagina een bijdrage van de Studentenbond van de Open Universiteit autonoom gremium, maar tevens adviserend lid van de Studentenraad over de oproep van staatssecretaris Rutte om studenten met een handicap of chronische ziekte extra te faciliteren bij hun studie. Omdat de Open Universiteit zich nog zorgvuldig over deze materie buigt de staatssecretaris geeft instellingen vier jaar de tijd om het nieuwe beleid te implementeren ook een korte eerste reactie van de ambtelijk secretaris van de Commissie voor de examens, mr. Phylon Voncken. Open Universiteit in dienst van onze kenniseconomie? De inhoud van de redevoeringen door de gastsprekers op de diesviering van 23 september 2005, gaf duidelijk te kennen dat het inmiddels welbekende adagium leven-lang-leren ten volle ten dienste van onze economie moet staan. De Lissabon-ambitie wil dat Europa in 2010 een in de wereld leidinggevende kenniseconomie is. Dat vergt verandering en aanpassing voor mens en cultuur. De kenniseconomie, of eigenlijk beter: kennissamenleving, biedt Europa een kansrijk en aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief in de mondiale economie en samenleving of Kenniseconomie vereist ook een verandering van instituties en van cultuur of Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn noodzakelijke voorwaarden voor economisch succes. Dit zijn een paar citaten uit de toespraken tijdens de diesviering. De onderliggende gedachte is duidelijk: het onderwijs en dus ook leven-lang-leren moeten worden gezien vanuit een economisch perspectief. Als we willen meedraaien, studeren we dan maar beter informatica, managementwetenschappen, natuur- en milieuwetenschappen of rechtswetenschappen; kortom we kiezen voor een studie die een toegevoegde waarde betekent voor het economische aspect van onze welvaartstaat. Utiliteit Als student cultuurwetenschappen vind ik dit een triest vooruitzicht: cultuur moet zich aanpassen aan het veranderende economische proces dat onze samenleving stuurt. Vanuit dit perspectief verliest cultuur zijn authenticiteit, zijn eigen identiteit. De studie van cultuurwetenschappen genereert voor de bedrijfswereld geen enkele vorm van utiliteit. Althans, dit is de visie van een economist. In de wereld van cultuur is winst maken geen prioriteit; cultuur is uiting van creativiteit door het individu en voor de mens(heid). Het kan niet dat cultuur ten dienste staat van welke vorm van economische bedrijvigheid dan ook. Of er straks nog plaats (en geld) zal zijn voor de psychologiestudent of de cultuurwetenschapper binnen de Open Universiteit, is zeer de vraag. De teneur van het betoog van de rector magnificus overtuigde me van het tegendeel. Er werd met geen woord gerept over de rol van de culturele dimensie in zijn visie ten aanzien van de toekomstige (kennis)samenleving. De gedachte om de Open Universiteit te ontwikkelen in functie van onze economische samenleving is trouwens niet nieuw; reeds tijdens de lustrumviering het voorbije jaar te Brussel werd met veel enthousiasme de samenwerking van de Open Universiteit in Vlaanderen met een technische universiteit in Limburg verdedigd. Deze visie kan voor de Open Universiteit financieel aantrekkelijk zijn, doch niet ten koste van andere voor de bedrijfswereld minder interessante faculteiten. Het zou getuigen van een éénzijdige en kortzichtige visie met betrekking tot de toekomst van onze leefwereld waarin de studie van mens en samenleving in de ruimste zin van het woord een evenwaardige plaats moet blijven opeisen. Het is de taak van de leden van de Studentenraad te waken over de toekomst van de Open Universiteit. De recent gekozen leden van het College van bestuur zijn bereid tot meer openheid ten aanzien van het verstrekken van informatie. Dat is op zich hoopvol. We dienen echter op onze hoede te zijn. Alleen de verantwoordelijke bestuurders van de Open Universiteit kunnen alle twijfel wegnemen. Pas wanneer zij een duidelijke langetermijnvisie voor de Open Universiteit kenbaar maken voor álle faculteiten verstevigt dit de band met alle werknemers en studenten binnen de Open Universiteit en kunnen we met een gerust gemoed de toekomst van onze toch wel vrij unieke universiteit tegemoet zien. Rick Coone, student cultuurwetenschappen en secretaris van de Studentenraad De redactie van Modulair nodigt studenten uit om op dit artikel te reageren middels een bijdrage voor de Forumpagina in Modulair.Stuur uw reactie ongeveer 150 woorden naar:

15 16 november Studeren met een handicap of chronische ziekte Onlangs heeft staatssecretaris Rutte van Onderwijs een plan van aanpak gepresenteerd dat gehandicapte studenten moet helpen om van de instelling alle noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en voorzieningen te krijgen die nodig zijn voor gelijkwaardige deelname aan het onderwijs. De Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten uit 2003 stelt overigens al verplicht dat de student hier aanspraak op kan maken. Uit onderzoek is echter gebleken dat maar weinig studenten op de hoogte zijn van extra voorzieningen. Wettelijke rechten Eind 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking getreden. Op grond van deze wet is het verboden om mensen te discrimineren vanwege een handicap of chronische ziekte. Universiteiten en hogescholen zijn er door verplicht doeltreffende aanpassingen te realiseren voor studenten met een functiebeperking. Een instelling mag een student (in principe) niet weigeren toe te laten op basis van een handicap of chronische ziekte. Daarnaast is indirect onderscheid mogelijk indien er sprake is van een zogenoemde objectieve rechtvaardigingsgrond. Dit wordt beoordeeld aan de hand van twee criteria: 1 het doel van de regeling dient een bepaald belang dat niets te maken heeft met discriminatie; 2 het onderscheid is geschikt en noodzakelijk om het doel te bereiken. Er mag wel onderscheid worden gemaakt ter bevordering van onderwijsdeelname van studenten met een functiebeperking, zoals het treffen van een invalidenparkeerplaats. Als de student denkt met specifieke voorzieningen wel in staat te zijn de opleiding te volgen, dan verplicht de wet de onderwijsinstelling de noodzakelijke en geschikte voorzieningen te treffen, als de student een verzoek hiertoe indient. Er is sprake van discriminatie wanneer een geschikte en noodzakelijke aanpassing wordt geweigerd, zonder dat daartoe zwaarwegende redenen bestaan. In dat geval moet de instelling een andere oplossing aandragen die hetzelfde doel bewerkstelligt, of aan kunnen tonen dat de aanpassing niet helpt bij het succesvol doorlopen van het onderwijs. De student die op grond van handicap of chronische ziekte wordt gediscrimineerd, kan zich wenden tot de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De CGB kan, zonder dat hier kosten aan zijn verbonden voor de verzoeker, een onderzoek instellen naar de mogelijke situatie van ongerechtvaardigd onderscheid en daar vervolgens een oordeel over geven. Dit oordeel is niet juridisch bindend en heeft geen rechtsgevolgen. Mocht het tot een juridische procedure komen, dan kan het oordeel van de CGB wel bij de rechter worden ingebracht. De wet is van toepassing op de hele opleiding, ook stages en buitenschoolse activiteiten in het kader van het curriculum vallen hieronder. Ondersteuning Bij het UWV bestaat de mogelijkheid voor financiële ondersteuning. Ook studenten van de Open Universiteit kunnen hier onder voorwaarden voor in aanmerking komen. Zo kun je een aanvraag indienen voor aanpassingen op je studieplek; een aangepaste muis, toetsenbord of speciale stoel. De Studentenbond Open Universiteit vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan dit onderwerp. De bond geeft studenten informatie en gaat de komende tijd inventariseren welke problemen studenten met een functiebeperking bij de Open Universiteit tegenkomen. Als je daarover contact op wilt nemen, of er meer over wilt weten dan kun je en naar: Voor informatie over de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, zie: download/wgbh.pdf. Voor meer informatie over de ondersteuning bij het UWV, zie: IR140% % _tcm4-313.pdf. Algemene informatie kun je vinden op de website van het Expertisecentrum voor handicap en studie: Henrike Konings Studentenbond Open Universiteit Reactie Commissie voor de examens De Open Universiteit is bezig met de vertaling van het Plan van aanpak terugdringing belemmeringen in het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking naar haar huidige beleid. Bekeken wordt in hoeverre het binnen de Open Universiteit, sinds jaar en dag, bestaande beleid moet worden aangepast om een en ander in overeenstemming te brengen met de in het Plan van aanpak geschetste doelstellingen. De Open Universiteit onderschrijft dat er voor de student met een functiebeperking structurele voorzieningen getroffen dienen te worden die er toe leiden dat belemmeringen, in de mate van het mogelijke, zullen worden opgeheven. Studenten met een functiebeperking dienen in principe dezelfde studiemogelijkheden te hebben als overige studenten. Overigens heeft staatssecretaris Rutte de instellingen vier jaar de tijd gegeven om dit te implementeren. Mr. Phylon Voncken-Lokkerbol Ambtelijk secretaris Commissie voor de examens

16 november 2005 Net een bergetappe in de Tour de France Ed van Kempen deed voor zijn scriptie over kennismanagement onderzoek naar de kwaliteit van kennisuitwisseling binnen de beroepsvereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). De examencommissie vond zijn onderzoek wat mager wetenschappelijk onderbouwd. Daar ben ik het wel mee eens, het valt niet mee een goed onderzoek te verrichten naast een drukke baan. EPN was enthousiast en heeft de belangrijkste aanbevelingen overgenomen. FOTOGRAFIE: JEANETTE SCHOLS de scriptie van Ed van Kempen Lang is Van Kempen met zijn scriptie bezig geweest, alles bij elkaar drieëneenhalf jaar. Terwijl er voor de totale studie Management, Informatie en Technologie (MIT) tweeëneenhalf jaar staat. Het zat dan ook niet altijd mee. Het begon al met het vinden van een geschikt onderwerp. MIT adviseert haar studenten een onderwerp te kiezen dat aantrekkelijk is voor de werkgever, zodat de student (voor een deel) kan afstuderen in de tijd van de baas. De geplande doorlooptijd van het afstudeeronderzoek (zes maanden) is hierop gebaseerd. Het onderwerp was snel gevonden multiprojectbesturing ofwel management van projectgestuurde organisaties. Dit had de warme belangstelling van zijn werkgever. Tijdens het literatuuronderzoek bleek echter dat er nauwelijks relevante wetenschappelijke literatuur voor handen was, aldus Van Kempen, Dus het schoot niet erg op. Toen ik een andere baan en werkgever kreeg, kwam er een voortijdig einde aan dit onderzoek en kwam het afstudeertraject stil te liggen. Als gevolg van een bijna-faillissement van zijn nieuwe werkgever raakte Van Kempen werkloos. Onder het motto maak van de nood een deugd pakte hij de draad van zijn afstudeerproject weer op. Allereerst zocht hij een andere afstudeerbegeleider. Dit werd dr. Robert Verburg van de TU Delft. Al snel volgde het onderwerp. Kennismanagement is het onderzoeksterrein van Verburg. Vooral communities of practice hebben zijn belangstelling. Ed van Kempen: Ik ben misschien niet de beste, maar wel boven, en ook dát is op mijn leeftijd, 44, een prestatie. Dat zijn groepen mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald vakgebied en die hun kennis over dit vakgebied willen verbreden, verdiepen en verspreiden. Via internet en houden ze elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, geven ze elkaar adviezen en dergelijke. Verburg onderzoekt welke factoren de kennisdeling bij communities of practice stimuleren of belemmeren. Het onderwerp sprak me aan. Ik moest wel op zoek gaan naar een eigen community of practice.

17 16 november Al snel had Van Kempen beet en wel bij de beroepsvereniging voor Estate Planners in het Notariaat, een onafhankelijke notariële specialistenvereniging. Estate planning behelst het planmatig overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Van Kempens vrouw, zelf oud-kandidaat-notaris en oud-bestuurslid van de beroepsvereniging, zette hem op het spoor en bracht hem in contact met het bestuur van EPN. Binnen de vereniging waren vraagstukken op het gebied van kennismanagement heel actueel, zo bleek. Zij hadden grote behoefte aan relevante informatie en een onderzoek zou hen heel goed uitkomen. Mijn scriptieonderwerp was geboren. Het onderzoek kon beginnen. Het onderzoek zelf was binnen negen maanden afgerond, inclusief eindrapport en presentatie aan de opinion leaders binnen de vereniging. Vervolgens moest het eindrapport omgezet worden in een scriptie. Dit kostte een jaar. Al met al was het afstudeertraject een hele klus. Niet zo gedisciplineerd In het voorwoord van zijn scriptie vergelijkt Van Kempen zijn onderzoek met een bergetappe in de Tour de France: lange periode van zwoegen, schakelen, stilvallen doordat het verkeerde verzet gekozen was, weer opnieuw aanzetten en uiteindelijk een tussentop halen. Dan ging het weer snel bergafwaarts en kon ik in korte tijd veel meters maken. Maar, zoals in elke grote Alpen-etappe, wachtte er in het dal weer een nieuwe weg omhoog, steiler en met nog meer bochten dan de vorige. Gestructureerd werken aan zijn onderzoek kostte hem de nodige moeite, legt Van Kempen uit. Dat heeft te maken met een drukke baan, consultant bij een IT-adviesbedrijf, met lange werk- en reistijden en behoorlijk wat emotionele druk. Toen mijn verlof op was, betekende het doorgaan tot midden in de nacht, ondanks dat ik weer vroeg naar mijn werk moest. Daarnaast ben ik nu eenmaal niet zo gedisciplineerd. Zo belandde het onderzoek regelmatig voor een tijdje in de koelkast. Dat leidde er toe dat ik, als ik er weer aan begon, het gevoel had opnieuw te moeten beginnen. Dat kost veel tijd en energie. De enige methode die werkte, was het stellen van harde deadlines. Die haalde ik dan in door een week vrij te nemen. Toen mijn verlof op was, betekende het doorgaan tot midden in de nacht, ondanks dat ik weer vroeg naar mijn werk moest. Dat was de enige manier om voldoende uren achter elkaar te kunnen werken. Het tijdverlies door waar was ik ook alweer gebleven bleef daarmee tot een minimum beperkt. Maar je houdt dat natuurlijk niet eeuwig vol. Van Kempen moest ook keuzes maken en koos er voor op sommige punten geen verder onderzoek te doen, hoewel dat misschien vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant zou zijn geweest. Van Kempen: Duidelijk is dat de scriptie beter had kunnen worden als ik er meer tijd aan had kunnen besteden en ik in het begin meer aandacht aan het formuleren van de onderzoeksvragen had besteed. Dat geeft houvast en sturing. Langer doorwerken was echter geen optie. Mijn gezin en ik hadden dat niet getrokken. EPN heeft direct de belangrijkste aanbevelingen overgenomen, zo heeft de beroepsvereniging Van Kempen laten weten. Uit de enquête, die Van Kempen hield onder de leden, bleek onder andere dat er behoefte was aan een kennisbank, een website met database, om zo de kennisbasis te verbreden. Die is inmiddels geïmplementeerd, evenals een modellenbank. Dat vind ik een heel belangrijk resultaat van mijn scriptie.daar hecht ik meer waarde aan dan dat de scriptie als wetenschappelijk uitmuntend zou zijn beoordeeld. Van Kempen heeft voorlopig genoeg kennis opgedaan, zo zegt hij. Ik ga nu weer meer tijd aan mijn gezin besteden. De slotrit naar de Alpe-d Huez zit erop. Ik ben misschien niet de beste, maar wel boven, en ook dát is op mijn leeftijd, 44, een prestatie, aldus een zelfbewuste Van Kempen. Fred Meeuwsen

18 november 2005 activiteitendata Hier staan activiteiten* vermeld zoals lezingen, symposia, bijeenkomsten van studentenverenigingen en landelijke dagen, georganiseerd door Nederlandse en Vlaamse studiecentra, faculteiten of studentenverenigingen. Het gaat om activiteiten die (in principe) door alle studenten kunnen worden bijgewoond. Van in kleur vermelde activiteiten treft u op de pagina hiernaast een korte beschrijving aan. Voor de meest actuele informatie over de activiteiten verwijzen we u naar: of het Vlaamse studiecentrum. NOVEMBER do 17 Poëziewerkgroep, Suster Bertken (sc Utrecht) Bezoek rechtbank Groningen (sc Groningen) Literatuurclub (De Verlichting Eindhoven) vr 18 Amsterdam Rondleiding ING-Bank, Suster Bertken (sc Utrecht) Leesclub: Paul Auster, Maanpaleis (sc Parkstad Limburg) za 19 Excursie Papegaaienbuurt en museum Smallingerland (De Lijn Leeuwarden) Landelijke studiedag Expresssionisme (Van Abbemuseum Eindhoven/faculteit) ma 21 Rob de Vrind, geschiedenis/cartografie Beelden van het fameuze beleg van s-hertogenbosch in 1629 in verleden, heden en toekomst (Retor) di 22 Lezing: Hitlers Schutkleur (psp Drenthe) Utrecht Operaclub, Suster Bertken (sc Utrecht) Tovertherapieën door Skepsis (Corpus Callosum Amsterdam) wo 23 Lezing over de Opiumwet (AJV Amsterdam) do 24 Rotterdam Museumclub, Suster Bertken (sc Utrecht) vri 25 Landelijke dag Nederland moderniseert (sc Nijmegen/faculteit) za 26 Gecombineerde studiedag Kabinetten, galerijen en musea/ Verzamelen (Van Abbemuseum Eindhoven/faculteit) di 29 Lezing prof. Jan van der Dussen: Het Sebrenica rapport (sc Eindhoven) Utrecht Luistergroep Muziek, Suster Bertken (sc Utrecht) wo 30 Permanente Vorming, Lezing: Gendergelijkheid en culturele diversiteit door dr. C. Longman (sc Gent) Het archief: historische ontwikkeling en hedendaagse praktijk (Culturele Contactgroep, sc Zwolle) DECEMBER do 1 do 1 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 Uitreiking wo-getuigschriften (sc Breda) Bezoek Mesdagkliniek (sc Groningen) Utrecht 2e Rusland lezing, Suster Bertken (sc Utrecht) Lezing de ondergang van Hitler (sc Groningen) Rotterdam Museumclub, Suster Bertken (sc Utrecht) Mw. Evelyne Vos De roman in de Oudheid (sc Parkstad Limburg) Rondleiding in museum het Dolhuys in Haarlem Rondleiding Universiteitsbibliotheek (sc Nijmegen) Brussel Europalia Brussel, Suster Bertken (sc Utrecht) Themadag Aardwetenschappen in het milieuwerkveld (sc Utrecht/faculteit) ma 12 Lezing C. Hollenberg, musicoloog Utrecht Poëziewerkgroep,Suster Bertken (sc Utrecht) di 13 Jodenvervolging in Deventer tijdens de Tweede Wereldoorlog (Culturele Contactgroep, sc Zwolle) wo 14 Meeting point psychologie (sc Groningen) Activiteit Den Dolech, Juridische studievereniging (Eindhoven) do 15 Lezing door mr. G.E.P. ter Horst over Rechterlijke uitspraak inzake vrouwen in de SGP (sc Zwolle, organisatie: RechtEvenRedig) vr 16 Leesclub: Yasunari Kawabata, De schone slaapsters (sc Parkstad Limburg) za 17 Amersfoort Club Actuele Kunst, Suster Bertken (sc Utrecht) Landelijke studiedag Ethiek (sc Utrecht/faculteit) JANUARI ma 2 Poëzie- en Proza-avond + nieuwjaarsborrel (Utile Dulci) za 6 Nieuwjaarsactiviteit in het kader van 2000 jaar Nijmegen inclusief Nieuwjaarsbijeenkomst voor CW -studenten (sc Nijmegen) ma 9 Utrecht Nieuwjaarsborrel, Suster Bertken (sc Utrecht) di 10 Excursie naar de Groninger archieven (sc Groningen) do 12 Nieuwjaarsreceptie Den Dolech Juridische studievereniging (Eindhoven) ma 16 Utrecht Luistergroep Muziek, Suster Bertken (sc Utrecht) di 17 Utrecht Literatuurleesclub Platform, Suster Bertken (sc Utrecht) wo 18 Boekbespreking (sc Groningen) ma 23 Idamarie Lampe, geschiedenis/literatuur Historisch-religieuze beschouwing over de Driekoningenvieringen (Retor) di 24 Chemische Kring Zwolle dr. Henk Porck, Koninklijke Bibliotheek Den Haag over Veroudering van papier (sc Zwolle) Utrecht Poëziewerkgroep,Suster Bertken (sc Utrecht) za 28 RechtEvenRedig organiseert een excursie naar het medisch Tuchtcollege (sc Zwolle) Scriptie-oriëntatiedag Strategie & Organisatie (sc Eindhoven/faculteit) ma 30 Loopbaanbegeleiding door Jessica de Haas (Corpus Callosum Amsterdam) di 31 Diploma-uitreiking (sc Amsterdam) *Deze rubriek wordt samengesteld op basis van de diverse agenda s op de webpagina s van de Open Universiteit Nederland centraal, faculteiten en studiecentra. De rubriek wordt eventueel aangevuld met ter redactie ontvangen activiteiten. Het aanleveradres voor studentenverenigingen is:

19 activiteitenbeschrijving Excursie naar de Papegaaienbuurt en Museum Smallingerland Op zaterdag 19 november organiseert studentenvereniging De Lijn van uur een excursie naar de Papegaaienbuurt in Drachten en bezoek aan Museum Smallingerland. De Papegaaienbuurt is een wijk waarvan de huizen geschilderd zijn in de kleurstelling die door Van Doesburg van De Stijlgroep uitgezocht zijn. We brengen dan ook een bezoek aan de Rijkslandbouwschool met de beroemde glas-in-loodschilderingen van Van Doesburg en verder mogen we een kijkje nemen in een van de middenstandwoningen van het buurtje. Museum Smallingerland heeft een tentoonstelling van Gerrit Benner, een der bekende expressionisten. Aanmelden kan bij Joop van Halderen, secretaris De Lijn, studentenvereniging in Friesland. Lezing Opiumwet Op woensdag 23 november organiseert de Amsterdamse Juridische Vereniging een lezing over de Opiumwet. Inleider: drs. Wim Best, inspecteur van de opiumwet. Plaats: studiecentrum Amsterdam, Amstelveenseweg 390. Aanvang: uur, zaal open: uur. De opiumwet is oorspronkelijk in 1928 ingevoerd en meeondertekend door de toenmalige minister van justitie J. Donner. U ziet een betrekkelijk oude wet, die al vele malen is aangepast. Denk maar aan de nieuwe drugs. In 1928 is de wet ingevoerd naar aanleiding van het Geneefs Opiumverdrag Daaruit blijkt al dat verdovende middelen niet iets van na 1945 is. Opium was in die tijd een groot probleem, daar zijn vele andere verdovende en geestverruimende middelen bijgekomen. Denk maar aan de partydrugs. Een probleem apart is het gebruik van marihuana en de daarvan afgeleide producten en de coffeeshops. Dan zijn er nog de paddo s en wie weet wat nog meer. Een boeiend en actueel onderwerp voor juristen en niet-juristen. Koos van der Zwet, Secretaris AJV, Meetingpoint psychologie: Van Student tot Student Op dinsdag 14 december van uur tot ongeveer uur vindt de eerste meetingpoint Psychologie studenten sc Groningen plaats. Vindt u het leuk om andere propedeusestudenten psychologie te ontmoeten? Gezellig met een drankje ervaringen uitwisselen? Of gewoon even mopperen op alles wat tegenzit? Tijdens deze bijeenkomst stellen wij u in de gelegenheid om uw medestudenten te ontmoeten. Deze keer geen lezingen of speeches maar gewoon gezellig samenzijn. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben die uw medestudenten niet kunnen beantwoorden, dan zijn diverse medewerkers van het studiecentrum Groningen aanwezig onder wie: de regionale voorlichter, de studiebegeleiders psychologie, de coördinator en oud-studenten. Aanvang: uur. Opgave: De enige officiële mastersite van de 14 Nederlandse universiteiten met informatie over alle universitaire masteropleidingen en voorlichtingsdagen. GEBOEID DOOR TAAL? In werk én studie speelt taal vaak onvermijdelijk een cruciale rol. Onderhoud daarom uw taalvaardigheid en taalgevoeligheid en lees het tijdschrift Onze Taal. Boeiende artikelen, nuttige adviezen en leerzame taalkronkels, elke maand weer. Voor 22,- bent u een jaar lang abonnee (10 nummers). AANBOD 2 nummers GRATIS Zie ook of bel MO Ja, ik abonneer me op Onze Taal en krijg 2 nummers gratis. naam adres postcode/plaats Stuur de bon (zonder postzegel) naar Genootschap Onze Taal, Antwoordnummer 18496, 2501 WK Den Haag

20 Berichten van Service en informatie Semesterinschrijving mogelijk tot 1 februari 2006 Rooster bijeenkomsten groepsbegeleiding Midden december worden op Studienet de Roosters bijeenkomsten groepsbegeleiding voor het tweede semester gepubliceerd. Na publicatie van de roosters wordt u op uw persoonlijke werkplek op Studienet (onder het kopje Nieuws) hierop geattendeerd. U treft dan een apart rooster per faculteit aan, een overzicht voor de Vlaamse studiecentra en een document met spreekuurtijden en adressen van alle docenten. Eventuele wijzigingen na publicatie van de roosters kunt u vinden in de rubriek Studiebegeleiding in (e-)modulair. De aanmelding voor de semesterinschrijving (SIN) met startdatum 1 februari 2006 is geopend. Tot die datum kunnen studenten zich hiervoor inschrijven door inzending van het inschrijfformulier SIN. Studenten die in het eerste semester gestart zijn met een kennismakingstraject (KMT) hebben inmiddels een brief ontvangen met het SIN-inschrijfformulier. De semesterinschrijving houdt het volgende in: inschrijf- en tentamenrechten van 1 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006; minimaal 2 modulen; kosten: 26,- inschrijfgeld, en 209,- per module. Studenten die reeds in Nederland een erkende hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, betalen daarnaast een toeslag van 51,- per module. Wacht niet tot het laatste moment De administratieve verwerking en de verzending van het cursusmateriaal nemen minimaal vijf werkdagen in beslag. Houd hiermee rekening, zeker indien u cursussen bestelt waarbij in het tweede semester groepsbijeenkomsten worden aangeboden waaraan u wilt deelnemen. Inschrijfperiode KMT februari 2006 eveneens verlengd Ook voor het KMT van het tweede semester kunnen studenten zich tot 1 februari 2006 aanmelden. Wacht ook hier niet tot het laatste moment, zodat u het cursusmateriaal op tijd in huis heeft. Inschrijven voor een KMT kan online via (direct bestellen) of door het insturen van een KMT-inschrijfformulier. Nog vragen? Informatie over alle inschrijfvormen - inclusief de inschrijfformulieren - vindt u op (studiewegwijzer). Als u na het raadplegen van de studiewegwijzer nog vragen heeft, neem dan contact op met Service en informatie, op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en uur via , of stuur een mail naar: onderwijs Cultuurwetenschappen Inleiding letterkunde Dit bericht is bestemd voor de studenten die dit studiejaar de oude cursus Inleiding letterkunde (C12112) nog moeten afmaken. Over de regionale begeleiding bij deze cursus zijn de studenten inmiddels per brief geïnformeerd. Van belang zijn daarnaast de data waarop de studenten van de oude cursus hun bijzondere verplichting kunnen uitvoeren, namelijk november, maart en juni (laatste mogelijkheid). De opdrachten worden door de begeleiders verstuurd op 28/11, 13/3 en 12/6. Studenten moeten vóór die tijd aan de begeleider laten weten dat zij de opdracht wensen te ontvangen. Begeleiders in 2005/2006 zijn: Lieke van den Bulckvan der Linden, Dick Disselkoen, Jan Karremans, Wouter Steffelaar en Wouter Valentgoed. Raadpleeg voor adressen de studiegids. Visitatiecommissie faculteit Cultuurwetenschappen houdt spreekuur Op dinsdag 6 en woensdag 7 december visiteert de visitatiecommissie Kunst en Cultuur de faculteit Cultuurwetenschappen. Op dinsdag 6 december houdt de commissie van tot uur spreekuur. Studenten die gebruik willen maken van dit spreekuur kunnen zich van tevoren melden bij Paul van den Boorn, onderwijscoördinator van de faculteit Cultuurwetenschappen, per of telefoon:

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Case: Management game Noord-Zuidlijn december :-17:5 Baarn Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement 3//11 Beste heer van Blokland, Schütte,

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript

Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Lesbrief bij de strip- en cartoontentoonstelling Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Voor de leerling Lesbrief bij de strip- en cartoontentoonstelling Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript Voor

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017 Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) Home > 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS 28 februari 2017 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' Hbo-studenten doen het prima als ze

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

De financiële reddingsboei

De financiële reddingsboei De financiële reddingsboei Hoe voorkom ik dat ik financieel verzuip? Jeroen Langendam Inhoud Inhoud... 2 Over de auteur... 5 Voorwoord... 6 Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: De noodzaak...11 Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Inleiding In mijn praktijk als orthopedagoog/gz-psycholoog komen natuurlijk ook ouders met een enig kind. Eerlijk gezegd zag ik hen tot nu toe niet als een aparte categorie. Voor mij is ieder mens uniek,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Ze zien dat wij over een ruimere juridische bagage beschikken dan

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Welkom Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Expertisecentrum handicap + studie Lex Jansen www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

INHOUD Verantwoording 1 De macht van de situatie 2 Koester je zeurende collega 19 3 De calculerende medewerker 4 Respect!

INHOUD Verantwoording 1 De macht van de situatie 2 Koester je zeurende collega 19 3 De calculerende medewerker 4 Respect! INHOUD Verantwoording 7 1 De macht van de situatie 11 We hebben de neiging te denken dat we zelf bepalen wat we doen, maar in werkelijkheid worden we ook gestuurd door allerlei omstandigheden. 2 Koester

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Master-thesis over de werkwijze van de docent kunsteducatie in het VMBO en VWO Tirza Sibelo Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Richting: Sociologie

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Dag vakantie, hallo werk

Dag vakantie, hallo werk TAAK 2 45 minuten Dag vakantie, hallo werk Je volgt de opleiding personeelsmanagement aan de Hogeschool Personeel en Arbeid in Vlaanderen. Binnen deze opleiding volg je een werkcollege voor het vak toegepaste

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 4 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-1 3 0 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen de Examencommissie

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Sustainability Career Event 2014

Sustainability Career Event 2014 In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Sustainability Career Event 2014 3 e editie 6 februari 2014 Campus Uithof, Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Wilt u in contact komen

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie