NMT: Patiëntenenquête Resultaten van tandarts: drs. HR Adding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NMT: Patiëntenenquête 2011. Resultaten van tandarts: drs. HR Adding"

Transcriptie

1 NMT: Patiëntenenquête 2011 Resultaten van tandarts: drs. HR Adding NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Januari 2012

2 Inleiding Onlangs heeft u, samen met uw collega s, deelgenomen aan de najaarsronde 2011 van de NMTpatiëntenenquête. U hebt daartoe 300 formulieren ontvangen, om in een aaneengesloten periode mee te geven aan alle reguliere volwassen patiënten die de praktijk bezochten voor een controle of behandeling. De patiënten konden hun formulier schriftelijk invullen en opsturen, of het via een uniek inlognummer op de website van het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) elektronisch beantwoorden. Op 5 januari is de inzendtermijn gesloten. Uw respons bedraagt 124 formulieren. In deze rapportage wordt beknopt verslag gedaan van de uitkomsten van enquête. U krijgt een beeld van het oordeel van patiënten over achtereenvolgens de bereikbaarheid van de praktijk, het maken van afspraken, de wachtruimte, de behandelruimte, de zorgverlening door de mondhygiënist en/of (preventie)assistent (indien van toepassing), de behandeling door de tandarts, de informatieverstrekking door de tandarts, rekeningen en betalingen en het algemene eindoordeel over de praktijk. Elk van deze onderdelen bestaat uit een aantal items die de patiënten konden scoren van zeer slecht tot zeer goed, c.q. met weet niet. Toelichting - De meningsverdeling van de ondervraagde patiënten wordt per item gepresenteerd in de vorm van een staafdiagram. De bovenste staaf laat steeds de verdeling van alleen uw eigen patiënten zien, de onderste staaf ter vergelijking die van van alle deelnemende tandartsen (inclusief die van uzelf) aan de NMT-patiëntenenquêtes sinds De patiënten die niets hebben ingevuld en degenen die de score weet niet (geen mening / nooit mee te maken gehad) hebben gegeven, zijn daarbij steeds buiten beschouwing gelaten. U krijgt dus de meningsverdeling van de groep patiënten die een inhoudelijk oordeel heeft gegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo n grafiek. Van die een oordeel gaven noemde 74% het betreffende onderdeel van de praktijk (zeer) goed, oordeelde 14% neutraal en vond 12% het (zeer) slecht. Uw eigen patiënten scoorden in dit voorbeeld wat positiever: 87% (zeer) goed en 13% neutraal. De precieze percentages en aantallen (n) van elk item kunt u overigens vinden in de tabellen in de bijlage op pagina 16. Daar staat ook per item de respons vermeld, dat wil zeggen het aantal en percentage patiënten dat een inhoudelijk oordeel heeft gegeven. uw patienten alle patienten 0% 20% 40% 60% 80% 100% - De patiënten konden op het enquêteformulier aangeven wat er in de praktijk beter zou kunnen en hoe u dit zou kunnen veranderen. De integrale weergave van de verbeterpunten en suggesties van staat op pagina Op het enquêteformulier is gevraagd naar enkele algemene gegevens van de patiënten. Zo krijgt u als tandarts een beeld van enkele kenmerken van uw ondervraagde patiëntengroep en kunt u nagaan hoe die zich verhouden tot uw totale patiëntenpopulatie. De betreffende gegevens vindt u op pagina 15. 1

3 De bereikbaarheid van de praktijk De bereikbaarheid met openbaar vervoer De bereikbaarheid met eigen vervoer De toegankelijkheid voor mensen die moeilijk ter been zijn De dagelijkse openingstijden De telefonische bereikbaarheid tijdens de dagelijkse openingstijden De telefonische bereikbaarheid buiten de dagelijkse openingstijden De openingstijden voor spoedgevallen tijdens avonden en weekenden 2

4 Het maken van afspraken De manier waarop men aan de telefoon te woord wordt gestaan De manier waarop men aan de balie te woord wordt gestaan De mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde afspraakdatum De mogelijkheid om te kiezen voor een bepaald afspraaktijdstip De termijn waarop men terecht kan voor een controle De termijn waarop men terecht kan voor een behandeling De wachttijd bij een bezoek voor een controle of behandeling De manier waarop problemen rond een afspraak worden opgelost 3

5 De wachtruimte De grootte De netheid Het aantal stoelen / banken Het comfort van de stoelen / banken De lectuur Het speelmateriaal voor kinderen De achtergrondmuziek De isolatie tegen storende geluiden uit de behandelruimte 4

6 De behandelruimte De netheid De hygiëne De privacy Het comfort van de behandelstoel De achtergrondmuziek De aanwezige behandelapparatuur De werksfeer tussen tandarts en medewerker(s) De samenwerking tussen tandarts en medewerker(s) 5

7 De zorgverlening door de mondhygiënist/(preventie)assistent De uitleg over wat er gaat gebeuren en waarom De vakkundigheid De hygiëne De persoonlijke aandacht tijdens de behandeling Het rekening houden met eventuele angst voor een behandeling De tijd die wordt uitgetrokken voor de behandeling Het resultaat van de behandeling De manier van omgaan met kinderen 6

8 De zorgverlening door de mondhygiënist/(preventie)assistent De informatie over de juiste verzorging van het gebit 7

9 De behandeling door de tandarts De vakkundigheid De hygiëne De tijd die wordt uitgetrokken om vragen te beantwoorden De gelegenheid tot overleg over een behandeling De persoonlijke aandacht tijdens de behandeling Het rekening houden met eventuele angst voor een behandeling De tijd die wordt uitgetrokken voor de behandeling De zorg om een tand of kies zo lang mogelijk te behouden 8

10 De behandeling door de tandarts Het resultaat van de behandeling De manier van omgaan met kinderen 9

11 De informatieverstrekking door de tandarts De toestand van het gebit van de patiënt De juiste verzorging van het gebit De verschillende behandelmogelijkheden De reden(en) waarom een bepaalde behandeling voor u de beste is De mogelijkheid van een second opinion bij een andere tandarts De kosten van een behandeling / behandelplan De vergoedingsmogelijkheden van behandelingen door de zorgverzekeraar van de patiënt Wat er bij een behandeling precies gebeurt 10

12 De informatieverstrekking door de tandarts Het resultaat dat de patiënt mag verwachten van de behandeling Eventuele vervelende gevolgen van een behandeling (pijn, ongemak e.d.) 11

13 Rekeningen en betalingen De omschrijving van de behandeling waarvoor men moet betalen De specificatie van de kosten van de behandeling De duidelijkheid over de manier waarop men kan betalen De manier waarop problemen rond een rekening / betaling worden opgelost 12

14 Algemeen eindoordeel over de praktijk De klantvriendelijkheid van de zorgverlener(s) en de medewerker(s) De tandheelkundige behandeling door de zorgverlener(s) De manier waarop de praktijk is georganiseerd 13

15 Opmerkingen van 1. Het taalgebruik, de professionaliteit en de klantgerichtheid van de baliemedewerkers/telefonistes. 2. Als je een afspraak hebt rond 10 uur is de wachttijd altijd langer, graag beter plannen rond de koffiepauze. 3. Soms zijn er erg lange wachttijden en soms zijn er assistenten die het dossier niet gelezen hebben. 4. De praktijk is zo druk dat vervolgafspraken soms maanden duren. 5. Ik zou het niet weten, ben tevreden 6. Graag ook tijdens schoolvakanties open zijn. En 's avonds ook bereikbaar zijn voor behandeling, soms zijn de openingstijden erg moeilijk te combineren met school en werk. 7. Sneller de telefoon beantwoorden en de achtergrondmuziek kan rustiger. 8. Misschien de mogelijkheid geven om 's avonds bijvoorbeeld één keer per week de praktijk te bezoeken, zodat je niet speciaal verlof hoeft te vragen. 9. Doe iets aan de wachttijden, die kunnen oplopen tot minuten. Probeer iets ruimer te plannen indien mogelijk. 10. Een grotere poster op het plafond boven de behandelstoel ter afleiding. 11. Puur de wachttijden; 20 tot 30 minuten is geen uitzondering. Tijd is zeer kostbaar, ik heb regelmatig mijzelf moeten bedwingen niet weg te gaan en een nieuwe afspraak te maken. 12. Bij sommige baliemedewerkers meer contact met de patiënten. 13. Alles is prima in orde. 14. Een reminderkaartje m.b.t. de datum van de controle. 15. Alleen al de vriendelijkheid aan de balie maakt dat je met een lach binnenkomt en met een lach weer gaat. 16. Dat je in de wachtruimte de assistenten achter de balie met elkaar kunt horen praten en ook de telefoontjes kunt volgen. 17. De wachttijd is soms lang. Als je een gaatje hebt, moet je al gauw zes weken wachten. 18. Behulpzaam zijn bij senioren, bijvoorbeeld in en uit de stoel helpen. En misschien een seniorenstoel in de wachtkamer. 19. Het is een beetje saai misschien, maar ik ben een tevreden klant. 20. Meet informatie over de taken en deskundigheid van (vooral nieuwe) medewerkers. De wachttijden zijn soms te lang. De parkeergelegenheid niet helemaal voldoende. En nota 's zijn soms te ondoorzichtig. Ook de communicatie van de tandarts met de patiënt kan beter. 21. Doe iets aan de lange wachttijden, door een betere planning. 22. Graag de mogelijkheid om een afspraak buiten werktijd om te maken. 23. De wachttijden zijn zonder uitzondering veel te lang. Gemiddeld ben je pas 15 minuten na de afgesproken tijd aan de beurt. Altijd. Terwijl je als klant enorm je best doet om op tijd te komen. 24. Ik heb vaak het gevoel dat de hoofdbehandelaar nogal haast heeft (meerdere patiënten). 25. Alles verloopt perfect. Klantvriendelijke medewerkers. 26. Ik zou het niet weten! 27. Ik ben tevreden! 28. Zorg dat gedurende de openingstijden de balie bemand is, dit omdat er vaak mensen staan te wachten. Houd de koffiepauze in groepen, zodat balie bemand kan blijven. En ruimere tijden inplannen voor behandeling, zodat je geen 40 minuten hoeft te wachten voordat je geholpen wordt. 29. Het verruimen van de openingstijden. Als student is het moeilijk om een goede passende tijd te vinden. Ik vind het zeer jammer dat deze praktijk geen avondopening heeft en in schoolvakanties ook altijd gesloten is. Moet hierdoor lessen missen of stage-uren op een ander moment inhalen, wat niet altijd even makkelijk is om in te vullen. 30. Plan rondom pauzes niet teveel afspraken tegelijk, je moet vaak langer wachten. En graag op vrijdag langere openingstijden. 31. Er is een lange wachttijd voor behandeling. Plan geen patiënten in tijdens de koffiepauzes van de behandelaars. Het cliëntvolgsysteem kan nauwkeuriger, het zou beter zijn om patiënten zelf op te roepen voor een behandeling, niet alleen het initiatief bij de patiënt laten. 32. De achtergrondmuzak. Als er een internetverbinding mogelijk is, adviseer ik FIP. Een eigenzinnige Franse zender met een mix van klassiek, modern, jazz, aangekondigd door een met zwoele stem sprekende presentatrice. Het gesproken woord is minimaal en je hoeft geen Frans te kunnen verstaan om er toch van te kunnen genieten. 33. De informatie door de tandarts over de behandelmogelijkheden, de behandelredenen, de kosten, de mogelijkheid van een second opinion, wat een behandeling inhoudt, wat het resultaat is en de eventuele gevolgen vind ik onvoldoende, daarom heb ik daar een lage score gegeven. 34. Betreft deze enquete: verstuur de link per . Ook het afpspraken maken per opnemen in de enquête (wat overigens zeer goed wordt gewaardeerd). 35. De wachttijden bij een afspraak zijn soms te lang. 36. Wat ik vind dat beter zou kunnen, zijn de wachttijden. Als ik een afspraak heb, dan wil ik niet nog 20 minuten wachten. Afspraak is afspraak. Dit is mij al vaak overkomen. 37. De keuzemogelijkheid om te kunnen kiezen voor behandeling met minder agressieve stoffen zou erg prettig zijn. 14

16 Enkele algemene kenmerken van de ondervraagde patiënten Geslacht man 46% 41% vrouw 54% 59% Aantal respondenten Leeftijd 29 jaar of jonger 6% 10% jaar 10% 16% jaar 18% 25% jaar 21% 22% 60 jaar of ouder 45% 27% gemiddelde leeftijd Aantal respondenten Aanvullend verzekerd ja 79% 82% nee 16% 14% weet niet 5% 4% Aantal respondenten Aantal jaren patiënt in de praktijk korter dan 2 jaar 3% 11% 2 tot 5 jaar 10% 18% 5 tot 10 jaar 19% 16% 10 jaar of langer 68% 55% Aantal respondenten Frequentie bezoek aan de praktijk 2 maal per jaar of vaker 90% 86% 1 maal per jaar 8% 13% 1 maal per 2 jaar 1% 1% minder dan 1 maal per 2 jaa 1% 1% Aantal respondenten Oordeel over gezondheid eigen gebit zeer slecht 1% slecht 6% 6% noch slecht, noch goed 39% 32% goed 52% 55% zeer goed 4% 7% Aantal respondenten Opzien tegen bezoek aan de tandarts niet of nauwelijks 63% 57% enigszins 23% 26% tamelijk 8% 9% erg 4% 4% heel erg 2% 4% Aantal respondenten

17 Bijlage De bereikbaarheid van de praktijk De bereikbaarheid met openbaar vervoer uw score 52 42% 10% 33% 35% 21% 2% alle tandartsen % 30% 46% 13% 8% 4% De bereikbaarheid met eigen vervoer uw score % 54% 44% 2% 0% 0% alle tandartsen % 53% 42% 4% 1% 0% De toegankelijkheid voor mensen die moeilijk ter been zijn uw score 90 73% 36% 59% 6% 0% 0% alle tandartsen % 27% 52% 14% 6% 1% De dagelijkse openingstijden uw score % 23% 62% 13% 2% 0% alle tandartsen % 28% 65% 6% 1% 0% De telefonische bereikbaarheid tijdens de dagelijkse openingstijden uw score % 29% 55% 11% 4% 1% alle tandartsen % 28% 60% 9% 2% 0% De telefonische bereikbaarheid buiten de dagelijkse openingstijden uw score 47 38% 13% 43% 30% 15% 0% alle tandartsen % 17% 51% 23% 7% 2% De openingstijden voor spoedgevallen tijdens avonden en weekenden uw score 34 27% 3% 56% 21% 12% 9% alle tandartsen % 19% 54% 19% 6% 2% 16

18 Het maken van afspraken De manier waarop men aan de telefoon te woord wordt gestaan uw score % 54% 43% 2% 1% 0% alle tandartsen % 48% 49% 2% 0% 0% De manier waarop men aan de balie te woord wordt gestaan uw score % 57% 41% 2% 1% 0% alle tandartsen % 49% 47% 3% 0% 0% De mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde afspraakdatum uw score % 48% 45% 7% 1% 0% alle tandartsen % 44% 48% 7% 2% 0% De mogelijkheid om te kiezen voor een bepaald afspraaktijdstip uw score % 44% 46% 7% 3% 0% alle tandartsen % 41% 49% 8% 2% 0% De termijn waarop men terecht kan voor een controle uw score % 26% 60% 11% 3% 0% alle tandartsen % 33% 55% 9% 2% 0% De termijn waarop men terecht kan voor een behandeling uw score % 27% 56% 13% 4% 0% alle tandartsen % 33% 55% 10% 3% 0% De wachttijd bij een bezoek voor een controle of behandeling uw score % 18% 48% 23% 9% 2% alle tandartsen % 28% 54% 15% 3% 1% De manier waarop problemen rond een afspraak worden opgelost uw score 83 67% 40% 51% 7% 2% 0% alle tandartsen % 37% 57% 5% 1% 0% 17

19 De wachtruimte De grootte uw score % 53% 46% 1% 0% 1% alle tandartsen % 33% 57% 9% 1% 0% De netheid uw score % 56% 44% 0% 0% 1% alle tandartsen % 44% 53% 3% 0% 0% Het aantal stoelen / banken uw score % 50% 49% 0% 0% 1% alle tandartsen % 33% 58% 8% 1% 0% Het comfort van de stoelen / banken uw score % 38% 54% 6% 0% 2% alle tandartsen % 25% 56% 15% 3% 0% De lectuur uw score % 27% 46% 25% 0% 2% alle tandartsen % 25% 53% 18% 4% 1% Het speelmateriaal voor kinderen uw score 60 48% 17% 47% 32% 2% 3% alle tandartsen % 23% 56% 16% 4% 1% De achtergrondmuziek uw score % 17% 49% 27% 6% 1% alle tandartsen % 19% 56% 18% 4% 3% De isolatie tegen storende geluiden uit de behandelruimte uw score % 34% 53% 10% 1% 2% alle tandartsen % 27% 51% 17% 4% 1% 18

20 De behandelruimte De netheid uw score % 56% 43% 1% 0% 1% alle tandartsen % 54% 45% 1% 0% 0% De hygiëne uw score % 55% 42% 2% 0% 1% alle tandartsen % 55% 44% 1% 0% 0% De privacy uw score % 44% 48% 6% 2% 1% alle tandartsen % 42% 48% 7% 2% 0% Het comfort van de behandelstoel uw score % 46% 48% 4% 1% 1% alle tandartsen % 45% 50% 4% 1% 0% De achtergrondmuziek uw score 94 76% 26% 51% 16% 5% 2% alle tandartsen % 27% 56% 13% 2% 2% De aanwezige behandelapparatuur uw score % 56% 41% 2% 0% 1% alle tandartsen % 45% 54% 2% 0% 0% De werksfeer tussen tandarts en medewerker(s) uw score % 52% 45% 1% 1% 1% alle tandartsen % 49% 48% 3% 0% 0% De samenwerking tussen tandarts en medewerker(s) uw score % 51% 48% 0% 1% 1% alle tandartsen % 49% 49% 2% 0% 0% 19

21 De zorgverlening door de mondhygiënist/(preventie)assistent De uitleg over wat er gaat gebeuren en waarom uw score % 49% 49% 0% 2% 1% alle tandartsen % 43% 51% 6% 1% 0% De vakkundigheid uw score % 52% 42% 4% 1% 1% alle tandartsen % 46% 50% 3% 0% 0% De hygiëne uw score % 53% 46% 0% 0% 1% alle tandartsen % 48% 51% 1% 0% 0% De persoonlijke aandacht tijdens de behandeling uw score % 50% 47% 1% 1% 1% alle tandartsen % 50% 45% 4% 1% 0% Het rekening houden met eventuele angst voor een behandeling uw score 87 70% 47% 46% 6% 0% 1% alle tandartsen % 46% 46% 6% 1% 0% De tijd die wordt uitgetrokken voor de behandeling uw score % 42% 54% 2% 1% 1% alle tandartsen % 41% 55% 4% 1% 0% Het resultaat van de behandeling uw score % 43% 56% 1% 0% 1% alle tandartsen % 42% 54% 3% 0% 0% De manier van omgaan met kinderen uw score 34 27% 44% 50% 3% 0% 3% alle tandartsen % 53% 43% 4% 0% 0% De informatie over de juiste verzorging van het gebit uw score % 48% 46% 5% 1% 1% alle tandartsen % 43% 50% 5% 1% 0% 20

22 De behandeling door de tandarts De vakkundigheid uw score % 61% 38% 0% 0% 1% alle tandartsen % 58% 40% 1% 0% 0% De hygiëne uw score % 49% 50% 0% 0% 1% alle tandartsen % 54% 45% 1% 0% 0% De tijd die wordt uitgetrokken om vragen te beantwoorden uw score % 41% 50% 6% 2% 1% alle tandartsen % 50% 45% 4% 1% 0% De gelegenheid tot overleg over een behandeling uw score % 47% 43% 9% 0% 1% alle tandartsen % 48% 46% 5% 1% 0% De persoonlijke aandacht tijdens de behandeling uw score % 50% 45% 4% 0% 1% alle tandartsen % 52% 43% 4% 1% 0% Het rekening houden met eventuele angst voor een behandeling uw score 89 72% 44% 51% 4% 0% 1% alle tandartsen % 51% 43% 5% 1% 0% De tijd die wordt uitgetrokken voor de behandeling uw score % 43% 50% 6% 1% 1% alle tandartsen % 46% 50% 3% 1% 0% De zorg om een tand of kies zo lang mogelijk te behouden uw score % 56% 36% 5% 2% 1% alle tandartsen % 56% 41% 3% 1% 0% Het resultaat van de behandeling uw score % 43% 55% 2% 0% 1% alle tandartsen % 49% 48% 3% 0% 0% De manier van omgaan met kinderen uw score 34 27% 53% 41% 3% 0% 3% alle tandartsen % 57% 39% 4% 1% 0% 21

23 De informatieverstrekking door de tandarts De toestand van het gebit van de patiënt uw score % 26% 58% 14% 1% 1% alle tandartsen % 23% 58% 16% 2% 1% De juiste verzorging van het gebit uw score % 26% 66% 6% 1% 1% alle tandartsen % 27% 63% 9% 1% 0% De verschillende behandelmogelijkheden uw score % 27% 62% 9% 2% 1% alle tandartsen % 28% 61% 10% 1% 0% De reden(en) waarom een bepaalde behandeling voor u de beste is uw score % 30% 58% 9% 2% 1% alle tandartsen % 32% 58% 8% 1% 0% De mogelijkheid van een second opinion bij een andere tandarts uw score 33 27% 21% 45% 15% 12% 6% alle tandartsen % 26% 47% 18% 6% 3% De kosten van een behandeling / behandelplan uw score % 26% 49% 19% 4% 2% alle tandartsen % 20% 51% 22% 6% 2% De vergoedingsmogelijkheden van behandelingen door de zorgverzekeraar van de patiënt uw score % 18% 54% 20% 5% 3% alle tandartsen % 19% 49% 23% 7% 2% Wat er bij een behandeling precies gebeurt uw score % 36% 54% 7% 3% 1% alle tandartsen % 34% 56% 8% 2% 0% Het resultaat dat de patiënt mag verwachten van de behandeling uw score % 31% 64% 3% 1% 2% alle tandartsen % 32% 60% 7% 1% 0% Eventuele vervelende gevolgen van een behandeling (pijn, ongemak e.d.) uw score % 24% 63% 9% 3% 1% alle tandartsen % 28% 59% 11% 2% 0% 22

24 Rekeningen en betalingen De omschrijving van de behandeling waarvoor men moet betalen uw score % 17% 66% 15% 1% 2% alle tandartsen % 19% 61% 15% 3% 1% De specificatie van de kosten van de behandeling uw score % 17% 65% 16% 2% 1% alle tandartsen % 20% 62% 15% 3% 1% De duidelijkheid over de manier waarop men kan betalen uw score % 24% 65% 9% 1% 1% alle tandartsen % 25% 64% 8% 1% 0% De manier waarop problemen rond een rekening / betaling worden opgelost uw score 44 35% 18% 68% 7% 5% 2% alle tandartsen % 25% 60% 12% 2% 1% 23

25 Algemeen eindoordeel over de praktijk De klantvriendelijkheid van de zorgverlener(s) en de medewerker(s) uw score % 56% 41% 1% 1% 1% alle tandartsen % 55% 43% 2% 0% 0% De tandheelkundige behandeling door de zorgverlener(s) uw score % 54% 42% 3% 0% 1% alle tandartsen % 50% 48% 2% 0% 0% De manier waarop de praktijk is georganiseerd uw score % 51% 43% 4% 1% 1% alle tandartsen % 47% 49% 3% 0% 0% 24

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem.

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem. Geachte heer/ mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de

Nadere informatie

Patiëntenenquête NMT. Geachte heer/mevrouw,

Patiëntenenquête NMT. Geachte heer/mevrouw, NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Patiëntenenquête Geachte heer/mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen.

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein februari 2017 Inleiding Onder de naam Patiëntenvertellen biedt bureau Klantenvertellen tandartsen

Nadere informatie

Enquêteperiode mei 2015 september 2015

Enquêteperiode mei 2015 september 2015 Rapportage van patiëntenvertellen Tandartspraktijk Tandartspraktijk Alders Enquêteperiode mei 2015 september 2015 Aantal uitgenodigde patiënten (omvang steekproef): 201 Aantal deelnemende patiënten: 56

Nadere informatie

Bereikbaarheid van de praktijk

Bereikbaarheid van de praktijk Bereikbaarheid van de praktijk Hoe tevreden bent u over de dagelijkse openingstijden van de praktijk? 2 0 0, 3 0 0, 4 2 0,3% 5 1 0,1% 6 13 1,8% 7 62 8,4% 8 285 38,6% 9 189 25,6% 10 171 23,1% n.v.t. 14

Nadere informatie

Patiëntenenquête. Geachte mevrouw/mijnheer,

Patiëntenenquête. Geachte mevrouw/mijnheer, Patiëntenenquête Geachte mevrouw/mijnheer, Wij doen ons best om op een prettige manier goede tandheelkundige zorg te verlenen, rekeninghoudend met de wensen en verwachtingen van onze patiënten. Om na te

Nadere informatie

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10 De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 6 2.0 1 7 18.4 9 8 38.8 19 9 18.4 9 10 20.4 10 Gemiddeld cijfer 8.4 De bereikbaarheid

Nadere informatie

http://www.roozeboomconsulting.nl/exap/cm/cm_ond_results... 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 1.7% 2 6 2.5% 3 7 34.7% 42 8 35.5% 43 9 10.

http://www.roozeboomconsulting.nl/exap/cm/cm_ond_results... 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 1.7% 2 6 2.5% 3 7 34.7% 42 8 35.5% 43 9 10. De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 1.7 2 6 2.5 3 7 34.7 42 8 35.5 43 9 10.7 13 10 14.9 18 Gemiddeld cijfer 8.0 De bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Rapport patiëntenenquête. februari 2014

Rapport patiëntenenquête. februari 2014 Rapport patiëntenenquête Kliniek voor Mondzorg Boxtel februari 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

http://www.roozeboomconsulting.nl/exap/cm/cm_ond_results... 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 1.1% 1 6 4.3% 4 7 16.0% 15 8 48.9% 46 9 19.

http://www.roozeboomconsulting.nl/exap/cm/cm_ond_results... 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 1.1% 1 6 4.3% 4 7 16.0% 15 8 48.9% 46 9 19. sresultaten De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 1.1 1 6 4.3 4 7 16.0 15 8 48.9 46 9 19.1 18 10 10.6 10 Gemiddeld cijfer 8.1

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn. maart 2013

Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn. maart 2013 Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn maart 2013 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Julianadorp. juli 2017

Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Julianadorp. juli 2017 Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Julianadorp juli 2017 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht

Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht 1 juli tot 1 oktober 2015 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Rapport patiëntenenquête TopOrtho Emmen. januari

Rapport patiëntenenquête TopOrtho Emmen. januari Rapport patiëntenenquête TopOrtho Emmen januari 2017 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47 45 72 www.roozeboomconsulting.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Huisartsenpraktijk Zieuwent te Zieuwent Rapportage patiëntervaringen december 2016 ARGO BV, december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016 Concertstichting Hillegersberg Uitkomsten enquête Augustus 2016 Voorwoord Na een eerste overzicht van de resultaten van de enquête ligt hier de uitgebreide versie met, waar mogelijk, een vergelijking met

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Deze rapportage heeft betrekking op de verslagperiode 01-11-2012 tot 20-03-2013.. Máxima Medisch Centrum Afdeling Kwaliteit & Veiligheid TEL: 9126

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2015 2 Meting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk Praktijkfolder Welkom bij Mondzorg Clinics Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-Orthodontie- Parodontologie & Implantologie. In onze

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure C. Mulders Type pedicure: Medisch Datum: 13-10-2013 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1. Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant Inschrijfformulier afdeling angstbegeleiding (1) Naam + voorletter: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon/mobiel: BSN nummer: Naam eigen tandarts: Naam huisarts: M / V Omschrijf in het

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: voelt u zich op uw gemak (gesteld) hier 5.9 42.2 52 hoe vindt u de hygiëne in de praktijk 6.2 67 26.8

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: onvoldoende voldoende goed zeer goed voelt u zich op uw gemak (gesteld) 5.9 42.2 52 hier hoe vindt

Nadere informatie

Enquêteperiode september 2015 september 2016

Enquêteperiode september 2015 september 2016 Rapportage van patiëntenvertellen Tandartspraktijk Tandartspraktijk J.G. Heezen Enquêteperiode september 2015 september 2016 Aantal uitgenodigde patiënten (omvang steekproef): 2019 Aantal deelnemende patiënten:

Nadere informatie

Uitslag Patiënten Enquête

Uitslag Patiënten Enquête Uitslag Patiënten Enquête December 2011 Een onderzoek naar patiënttevredenheid. Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Introductie Voor u ligt het rapport patiënttevredenheid 2011. Omdat wij als dermatologisch

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2011 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Pedicure Salon Lammie Type pedicure: Medisch Datum: 19-05-2016 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Josef Bruers Praktijkorganisatie Anno Nu 12 december 2015 Programma Waarom patiënttevredenheid meten? Veel gebruikt middel: de patiëntenenquête Meer

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

1 0.0% % % % % % % % % % 11

1 0.0% % % % % % % % % % 11 sresultaten De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 3.1 2 6 3.1 2 7 7.7 5 8 43.1 28 9 24.6 16 10 16.9 11 Gemiddeld cijfer 8.4 De

Nadere informatie

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Juni 2014 ARGO BV www.argo-rug.nl Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Inleiding Deze rapportage bevat de uitkomsten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

NMT-praktijkrichtlijn Horizontale verwijzing

NMT-praktijkrichtlijn Horizontale verwijzing NMT-praktijkrichtlijn Horizontale verwijzing Een NMT-praktijkrichtlijn is een leidraad ten behoeve van de tandheelkundige praktijkvoering, zoveel mogelijk aangevuld met voorbeelden van formulieren, reglementen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Onderzoek naar tevredenheid onder cliënten van trombosedienst Hilversum. Drs. Hans Muis September 2014

Onderzoek naar tevredenheid onder cliënten van trombosedienst Hilversum. Drs. Hans Muis September 2014 Onderzoek naar tevredenheid onder cliënten van trombosedienst Hilversum Drs. Hans Muis September 2014 INHOUDSOPGAVE Doel van het onderzoek Model klanttevredenheid Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Geachte lezer, Eind 2015 zijn er door het gezondheidscentrum vragenlijsten betreffende klanttevredenheid uitgedeeld. Graag willen wij u bedanken

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 ( ) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 ( ) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 (2016-06) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het brievenonderzoek van de Gecombineerde

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Raams Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2014

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2014 Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2014 Type tandartspraktijken in Nederland KNMT Onderzoek & Informatie voorziening Nieuwegein december 2014 Inleiding In het voorjaar van 2014 is vanuit het onderzoeksproject

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Rapport meldactie Mondzorg

Rapport meldactie Mondzorg Rapport meldactie Mondzorg Chantal van Harten, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Jan-Willem Mulder, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Juni 2016 Rapport Mondzorg Patiëntenfederatie

Nadere informatie