Eindverslag Werkgroep Webstrategie. Algemene webstrategie voor de bibliotheken van de UGent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Werkgroep Webstrategie. Algemene webstrategie voor de bibliotheken van de UGent"

Transcriptie

1 Eindverslag Werkgroep Webstrategie Algemene webstrategie voor de bibliotheken van de UGent

2 Management Summary This document is the report of a working party of librarians and IT staff of UGent libraries, who convened in 2012 (Q2) at the behest of Sylvia Van Peteghem, chief librarian of UGent. The goal was to develop a more up to date strategic framework for the online presentation of the university s libraries (collections and services), which should guide the digital library staff in selecting and prioritizing development and/or implementation projects. This document opens with an outline of the context and the modus operandi. After a number of sessions, the working party agreed upon an encompassing vision, which has been summarized on one page. The full report of the different sessions (presentations and discussions) has also been attached. To conclude, a number of equivalent position papers of other universities and some of the key papers and inspirations have been listed. The analysis and vision presented here are not unique: Utrecht University, TU Delft and Ludwig-Maximilians-Universität München have recently enacted very similar policies. Many more universities currently point users from their homepage to Google Scholar, in supplement to a myriad of access and discovery tools: e.g. University of Berkeley, University of Colorado Boulder, Washington University, University of California - Santa Barbara and University of Chicago. Status of this document: pending formal approval by UGent IFBC (Inter-Facultaire Bibliotheek Commissie). versie maandag 1 oktober pagina 2

3 Aanleiding en context In 2011 is de digitale bibliotheek van de UGent grondig doorgelicht. De resultaten van deze doorlichting zijn gebundeld in een rapport dat in maart 2012 gepubliceerd is en het startpunt vormt voor deze werkgroep. A library with a view : Investigation into the Digital Library of UGent Opdrachtgever: Sylvia Van Peteghem Internationale experten: Kristiina Hormia-Poutanen & Herbert Van de Sompel Redactie: Françoise Opsomer In deze doorlichting worden een aantal uitdagingen geformuleerd, waarvoor op verschillende niveau s acties ondernomen worden. Sommige acties zijn elementair voor de digitale bibliotheek en gaan over systemen (storage, servers, back-up etc.) en software (veelheid aan systemen en platformen); andere uitdagingen vergen een meer strategisch oog, want er gebeuren veel dingen in de bibliotheken van de UGent die nog niet voldoende positief afstralen op de bib en de medewerkers (bijv. Biblio). In een eerste actieplan (zomer 2011) werden alle bibliotheekservers verhuisd naar het nieuw beschikbaar gekomen datacenter van de UGent (S10), werd nieuwe storage aangekocht en in gebruik genomen. Vervolgens werd onder begeleiding van gespecialiseerde systeembeheerders het beheer van de hardware systemen gehomogeniseerd (één OS, één database-technologie, enz.) en sterk geautomatiseerd (back-up, monitoring, installatieprocedures, enz.). De volgende stap is nu vooruitgang boeken met de ondersteuning en de dienstverlening. Hiervoor werden in december een 40-tal IT-projecten gedefinieerd. Alle IT-projecten zijn op de netwerkvergadering van maart 2012 toegelicht, met een timing. Snel werd duidelijk dat een deel van deze projecten heel erg verweven zijn met elkaar en een impact hebben op elkaar. Het gaat dan bijv. over: nieuwe MeerCat aanvraagmodules, het uitzetten van de Aleph OPAC, keuze van een discovery systeem, nieuwe website lib.ugent.be, inrichten van een single search box, inrichten van een single indexing service, hoe komt de bibliotheek in het portaal UGent en de facultaire websites, hoe krijgen we databanken dichter bij de docenten, link met onderwijs via Minerva. Deze werden gebundeld en staan voorlopig on-hold omdat er een achterliggende vraag is waarop eerst een antwoord geformuleerd moet worden. Hoe de diverse bibliotheekdiensten zichtbaar maken? Hoe inspelen op noden van gebruikers (op diverse vlakken: onderzoekers, studenten, bibliotheekmedewerkers...)? Zowel de verwachtingen bij als de gebruikswijzen van de digitale bibliotheek zijn in de laatste jaren snel veranderd en ook het internet zelf is een heel andere omgeving dan vijf jaar geleden. Om een visie te formuleren over hoe we als bibliotheken informatie bij de gebruikers (onderzoekers, studenten en anderen) willen brengen, is een ad hoc werkgroep samengesteld. Op basis van de gefocuste discussies kunnen vervolgens beslissingen genomen worden voor de vernieuwing van websites en kunnen een aantal veranderingstrajecten opgestart worden voor de IT-systemen die de digitale bibliotheek mogelijk maken. versie maandag 1 oktober pagina 3

4 Samenstelling Werkgroep Naam Paul Bastijns Ann De Meulemeester Hendrik Defoort Patrick Hochstenbach Dries Moreels Saskia Scheltjens Veerle Van Conkelberge Inge Van Nieuwerburgh Functie E-resources Librarian Universiteitsbibliotheek Gent Beleidsmedewerker Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent Collectiebeheerder Universiteitsbibliotheek Gent Digital Architect Universiteitsbibliotheek Gent extern consultant Faculteitsbibliothecaris Letteren & Wijsbegeerte Planning Officer Universiteitsbibliotheek Gent Coördinator Digitale Bibliotheek Universiteitsbibliotheek Gent versie maandag 1 oktober pagina 4

5 Vergaderkalender Datum Onderwerp Gasten 5 maart 2012 introductie en methode nieuwe gebruikscijfers 22 maart 2012 problematiek veelheid websites en CMS systemen internet als een platform 7 mei 2012 nieuwe website UZ kenniscentrum discovery systemen 7 juni 2012 samenvatting en draft strategie 5 juli 2012 validatie / praktijkgetuigenissen Bart Temmerman, CultuurNet Johan Mijs, BIBNET 17 september 2012 eindverslag versie maandag 1 oktober pagina 5

6 Conclusie: Webstrategie De wereld verandert. Internet verandert nog sneller. De bibliotheken van de UGent zoeken sinds jaar en dag aansluiting bij actuele ontwikkelingen. Zo bouwde het IT team van de Universiteitsbibliotheek een aantal jaar geleden MeerCat, om artikels, e-boeken en databanken vindbaar te maken (een discovery systeem avant la lettre), bovenop het 'traditionele' Aleph zoeksysteem voor papieren publicaties. Maar tegenwoordig starten zoekacties meestal bij Google. Een belangrijk inzicht van de doorlichting is dat het zoeken naar wetenschappelijk materiaal ( discovery ) niet noodzakelijk door een systeem van de bibliotheek moet gebeuren; er zijn goede alternatieven en de gebruikers kiezen er massaal voor. De bibliotheek kan zich meer focussen op het leveren van het materiaal ( delivery ). Dit betekent dat MeerCat moet worden omgebouwd: de vraag is niet langer hebben we titel x? maar welke dienstverlening bieden we voor titel x?. De bibliotheken van de UGent bieden voor sommige titels en sommige gebruikersgroepen opmerkelijk verregaande dienstverlening, die nu te weinig uit de verf komt. Aanvullend bij een efficiënte zoekengine voor het vinden van de collecties van UGent (lib.ugent.be), is het vandaag belangrijk om het unieke erfgoed, de bijzondere corpora en eventuele niche content van de bibliotheken, extra ondersteuning te geven en eventueel zelfs via een eigen interface aan te bieden. De beeldbank is daarvan een goed voorbeeld: een iconografische zoekvraag vergt een andere user interface dan een algemene zoek op metadata biedt. De werkgroep adviseert verder om webbouwblokken aan te maken die ingebouwd zitten in de nieuwe portaalwebsite van de universiteit (in voorbereiding) en die als widgets in uiteenlopende externe websites de bibliotheken en hun dienstverlening op een coherente manier zichtbaar kunnen maken. Deze widgets moeten instelbaar zijn, zodat een faculteitsbibliotheek of een partner als de hogeschool in functie van de lokale gebruikersnoden er efficiënte interfaces mee kan bouwen. Het gaat hierbij niet alleen over widgets met collecties (databanksuggesties, tijdschriften, zoekbox, enz.), maar ook widgets die de service (openingsuren, contactpersonen enz.) beter vindbaar maken via Google, Facebook et al. en decentrale management tools. Een van de ambities van MeerCat was het aanbieden van een Google-achtige search box voor alle bronnen, zowel lokale catalogi, e-resources waarop toegangsrechten gekocht zijn, alsook databanken op artikelniveau. De feedback van gebruikers hierop is niet algemeen positief, omdat er altijd nog wel bronnen ontbreken, wat tot ontgoochelingen en misverstanden leidt. Dit blijkt de achilleshiel van alle discovery systemen te zijn, ook de grote commerciële. In de realiteit heeft alleen Google Scholar voldoende dekking. De gebruikers hebben dit ontdekt en gebruiken het gretig. Daarom moet Google Scholar centraal komen in de dienstverlening en moeten de handleidingen en opleidingen information literacy hierop inspelen. In de vernieuwing van MeerCat kan de aandacht zich toespitsen op de eigen collecties en het verfijnen van delivery en het verspreiden van de catalogi van de UGent in de gangbare discovery systemen bij universiteiten wereldwijd. Als sluitsteen van deze strategie heeft een permanente monitoring van alle kanalen en continue bijsturing ervan een belangrijke plaats. Met name SFX is een cruciaal verbindend element waarvan het succesvolle gebruik van dichtbij opgevolgd moet worden. Meer fundamenteel is er onderzoek nodig naar de correcte zoekstrategieën in functie van een wetenschappelijke methode (heuristiek). De werkgroep twijfelt of result ranking altijd de beste feedback is voor een onderzoeksvraag. versie maandag 1 oktober pagina 6

7 Log-analyse Dr.Peeters Presentatie Er werden in het verleden verschillende methoden gebruikt om onderzoek te verrichten naar gebruikersparticipatie op bibliotheekdiensten (interviews, vragenlijsten, log-analyse...). Deze metingen resulteren in rapporten zoals Library With A View (interviews), AGConsult en LibQual (online vragenlijsten) en het interne rapport Dr.Peeters waar door middel van loganalyse bezoekerstrends werden geanalyseerd. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. In het algemeen zijn vragenlijsten het meest geschikt om in korte tijd bij veel mensen informatie te verzamelen. Voorwaarde is wel dat de vragen en antwoorden eenvoudige combinaties opleveren. Wil men in de diepte, of als het gaat om moeilijk te standaardiseren materie dan zijn interviews het beste instrument, maar wel erg tijdrovend en kostbaar. Log-analyses zijn een goedkoop alternatief om op volautomatische wijze informatie te verzamelen. Ze missen de exactheid van interviews en vragenlijsten, maar kunnen vaker in het jaar of over langere periodes uitgevoerd worden. Het Dr.Peeters rapport is een log-analyse waarin onderzocht wordt hoe onderzoekers die in de Academische Bibliografie inloggen gebruik maken van andere bibliotheekdiensten zoals de homepage van de Universiteitsbibliotheek (lib.ugent.be), de MeerCat discovery interface (search.ugent.be), de ALEPH catalogus (aleph.ugent.be), de SFX link-resolver (sfxit.ugent.be), de LibHub artikeldatabank (elin.ugent.be/libhub) en Web of Science. Uit de logbestanden van de Academische Bibliografie (periode Jan-Dec 2011) werden 116 random personen (N=2950) gekozen waarbij een unieke koppeling van IP-nummers en inlog-gegevens mogelijk is (onderzoekers die op een vaste PC aan het werken zijn). Door de trends van deze 116 IP-nummers te vergelijken met gegevens uit de logbestanden van de andere webservices kunnen we gebruikersgedrag in de verschillende systemen onderzoeken. Omdat we onze analyse doen op basis van 116 personen uit de Academische Bibliografie is er natuurlijk een bias: we onderzoeken het gedrag van onderzoekers die inloggen in de Academische Bibliografie. Deze selectieve steekproef noemen we Dr.Peeters. De Dr.Peeters groep heeft de volgende kenmerken: 74 mannen en 42 vrouwen 25% Zelfstandig Academisch Personeel in steekproef (14% in totale UGent populatie) 15% Administratief en Technisch Personeel (32% in UGent) 60% Assisterend Academisch Personeel, Bursalen, Wetenschappelijk Personeel (54% in UGent) We tellen dus meer Zelfstandig Academisch Personeel in de Dr.Peeters groep dan in de UGent populatie en minder Administratief en Technisch Personeel. versie maandag 1 oktober pagina 7

8 De grote werkterreinen van het wetenschappelijk onderzoek worden traditioneel ingedeeld in 3 grote clusters: Alfawetenschappen, Betawetenschappen en Gammawetenschappen. Aan de UGent worden de faculteiten altijd op dezelfde wijze gekoppeld aan deze 3 clusters: Alfa: Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen Beta: Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur Gamma: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen Als we met deze verdeling naar de steekproef kijken, zien we een oververtegenwoordiging van Alfawetenschappen: 42% Alfawetenschappen (24% in totale UGent populatie) 39% Betawetenschappen (44% in UGent) 17% Gammawetenschappen (19% in UGent) Gegeven deze bias, welke trends zien we dan in de verschillende bibliotheeksystemen voor de groep Dr.Peeters? Er zijn significant meer bezoeken door Alfawetenschappen op de homepage van de Universiteitsbibliotheek ten opzichte van Betawetenschappen en Gammawetenschappen. Er zijn significant meer bezoeken door Alfawetenschappen op de MeerCat discovery interface ten opzichte van Betawetenschappen en Gammawetenschappen. Er zijn significant meer bezoeken door Alfawetenschappen op de ALEPH catalogus dan Betawetenschappen en Gammawetenschappen. (opmerking: vooral onderzoekers in Politieke en Sociale Wetenschappen gebruiken Aleph) SFX diensten worden door alle onderzoekers veel gebruikt maar significant meer door Betawetenschappen en Gammawetenschappen. De LibHub (ELIN) diensten worden niet door Dr.Peeters gebruikt. (opmerking: uit andere cijfers weten we dat ELIN vooral door studenten wordt gebruikt) Web of Science wordt door alle onderzoekers veel gebruikt maar significant meer door Betawetenschappen en Gammawetenschappen. Deze trends suggereren dat de klassieke bibliotheekdiensten zoals de catalogus en de bibliotheek homepage vooral de Alfawetenschappers zal aantrekken. Beta- en Gammawetenschappers werken meer in de specialistische databanken zoals Web of Science. Overkoepelende full-text databanken zoals LibHub (ELIN) worden niet of nauwelijks gebruikt. Het effect van versie maandag 1 oktober pagina 8

9 Google (Scholar) kan in dit rapport niet direct worden gemeten, hoewel het een van de populaire startpunten is voor SFX aanvragen. Uit de bespreking 1. In de doorlichting werd vooral gekeken naar dé studenten en dé onderzoekers. Maar is dit wel het correcte onderscheid tussen gebruikersgroepen? Moeten we niet eerder naar groepen/faculteiten kijken? Het is duidelijk dat om de bezoekersopdeling helder te krijgen meer metingen nodig zijn. Dr.Peeters is een eerste aanzet en bevestigt in ieder geval al de verwachtingen. 2. Lib.ugent.be gaat naar 1 generiek profiel van dé bezoeker. Is het relevant deze piste aan te houden of moeten we dienstverlening diversifiëren (op de plaats waar de gebruikersgroepen zijn). Een piste kan ook zijn de generiek gebruiker aan te houden maar faculteiten de mogelijkheid geven om subsets te embedden in eigen websites, bijvoorbeeld door filters. Ervaring leert dat diversificatie in systemen altijd een extra kost betekent, wat steeds goed afgewogen moet worden. Tegelijkertijd wordt er steeds meer vakoverschrijdend gewerkt, dus de vraag is hoever je moet/wil personaliseren zonder relevante content te verbergen voor gebruikers. Taken 1. Publieksonderzoek moet systematisch onderdeel zijn van de webstrategie, om op korte termijn te kunnen inspelen op noden van gebruikers en om onderbenut potentieel gericht te bespelen. 2. Er is een permanent spanningsveld tussen de specifieke noden van specifieke onderzoekers en de noodzaak om voor het geheel van de UGent een coherente dienstverlening aan te bieden (publieksdiensten, metadatastructuren, databanktoegangen...). Een nieuwe aanpak voor de webontsluiting van de collecties moet opnieuw een evenwicht vinden in dit spanningsveld. versie maandag 1 oktober pagina 9

10 Contentbeheer en websites Presentatie Hoe wil je informatie (databanken, catalogi, adressen ) meenemen naar facultaire websites? Welk soort informatie wil je (her)gebruiken op andere plekken (Google, Facebook, Amazon...)? Een presentatie met een overzicht van websites van facultaire bibliotheken en vakgroepbibliotheken toont dat de bibliotheken soms diep verstopt zitten, dat de branding van de faculteit belangrijk is en dat de websites zeer divers zijn. Op welke gebieden kunnen universiteitsbibliotheek en faculteitsbibliotheken nog meer dezelfde IT instrumenten gebruiken, hoe kunnen de bibliotheken efficiënter ondersteund worden? In de voorbije periode heeft het IT team sterk ingezet op een goed functionerende centrale website die als een portaal alle bibliotheken lokaliseert en waarachter een sterke zoekmachine zit waarmee in alle bibliotheken en digitale collecties van de UGent gezocht kan worden. Als aanvulling daarbij is het belangrijk dat de IT-tools ook ingezet kunnen worden om de faculteitsbibliotheken toe te laten eenvoudig een pagina met search en lokale informatie in te passen in de portaalwebsite van UGent. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe structuur en layout voor dit portaal (www.ugent.be). Qua timing moet gestreefd worden naar een integratie bij de lancering van dit vernieuwde portaal. Op dat moment moeten ook een aantal basisblokjes voor de bibliotheken klaar staan, bijv. adressen en openingsuren, search widget die per faculteit beperkt kan worden, selectie van databanktoegangen... zodat de faculteiten voor hun doelgroepen zinvolle info kunnen presenteren, zonder dat items uit de catalogus steeds opnieuw gekopieerd moeten worden in andere content management systemen. De uitdaging ligt in het integreren van de bibliotheekdiensten met andere digitale diensten van UGent (bijv. Minerva), wat alleen kan als er voor de diverse informatiegehelen telkens één punt is waar de informatie bewaard en onderhouden wordt en die gemakkelijk in te passen is in allerlei contexten, zoals nu al in Biblio gebeurt. Uit de bespreking 1. Letteren & Wijsbegeerte: Het bibliotheekteam is bezig met het uittekenen van alle informatiestromen waarmee het rekening moet houden. Enkele aandachtspunten daarbij: Het intranet voor het bibliotheeknetwerk is slechts een forum, er is geen directe input van faculteitsbibliotheken. het intranet van de faculteit daarentegen vereenvoudigt de samenwerking met andere diensten en data kan eenvoudig worden doorgestuurd van het intranet naar de website. Op de website lib.ugent.be kunnen faculteitsbibliotheken de eigen info niet editeren, waardoor veel informatie twee keer online wordt gezet, in verschillende layouts. versie maandag 1 oktober pagina 10

11 Bij de hele reorganisatie en de verhuis komt er steeds meer informatie over de collecties, de dienstverlening, etc. op de website van de faculteit. Die informatie zou gekoppeld kunnen worden aan de info op de algemene website lib.ugent.be. Kan dit via een CSS stylesheet (sjabloon)? Een widget? Andere software? 2. Biomedische bibliotheek Op de website zijn de zoekmachines belangrijkste, direct aan de digitale informatiebronnen kunnen is doorslaggevend voor gebruikers. Daarom wordt overbodige info zoveel mogelijk verwijderd en op achterliggende pagina s gezet of er worden links gelegd naar de pagina s waar andere diensten van de UGent toelichting geven. Wat informatie zoeken betreft zet de biomedische bib meer in op ondersteunen en begeleiden van de student, ook via online handleidingen en er zijn e-learning projecten, bv. over information literacy. Er wordt veel zorg besteed aan FAQs, zodat er minder uitgebreide handleidingen nodig zijn. De historische collectie Palfijn heeft een aparte pagina. In grote faculteiten is het een illusie dat je je gebruikers kent, dus neem je als basishouding een gidsfunctie: de gebruiker naar de basisinstrumenten leiden en specifiek aanbod in de kijker zetten. 3. Elementen die terugkeren op de diverse websites bibliotheken UGent Contact: doorverwijzen, centraal, balie, of virtueel Beschrijvende info Tekstmateriaal over bibliotheekbeleid bijna niet te vinden Eigen databanken Attenderen: recente aanwinsten, beschikbare tijdschriften, bronnengidsen, lijstjes met links, naar andere bibliotheken, boekhandels, etc Praktische tips over VPN, Endnote, etc Over boeken maken, posters maken, ISBN nummer aanvragen (hoe een publicatie maken) Formulieren allerhande (aanwinsten suggesties) Openingsuren: centraal beheer, decentraal embedden Voorzieningen voor gehandicapten etc Voor specifieke opleidingsonderdelen: boekenlijst waar te vinden? cf.. Virtuele kenniscentra (VKC) versie maandag 1 oktober pagina 11

12 4. Discussie Het overzicht van elementen toont heel veel overlappingen en vergelijkbare noden. Een bouwdoos voor bibliotheekwebsites met daarin een aantal van de terugkerende elementen (een aantal shortcuts naar databanken, adressen en openingsuren, een search interface...) is perfect mogelijk: daarmee kan je als faculteitsbibliotheek een identiteit creëren, daarin gesteund door nieuwe IT-tools. Veel van de huidige IT-diensten voor de bibliotheken van de UGent zijn nog ingericht rond de veelheid van bibliotheken en proberen de werking van die bibliotheken te ondersteunen. Vooral in Aleph en op de lib.ugent.be website wordt het aanbod nog sterk per bibliotheek en niet vanuit inhoudelijke parameters gepresenteerd, wat met name voor het digitale aanbod lastig is (databanken, tijdschriften, e.a. zijn meer per vakgebied geordend). In zekere zin ondersteunen de huidige IT-diensten nog sterk het oude model van vakgroepbibliotheken en niet de nieuwe netwerkstructuur (cfr. Björnshauge). Er is een omslag mogelijk, waarbij meer tools ter beschikking worden gesteld om integraties van digitale collecties en dienstverlening te bouwen. Zeker op het niveau van de faculteitsbibliotheken zou dat ook daadkrachtig ondersteund moeten worden. Taken 1. Er is een opportuniteit om het werk te vereenvoudigen (kosten/baten analyse) in de faculteitsbibliotheken. Er is in deze overweging niet alleen lib.ugent.be, maar ook de sociale media en de locatiegebonden media, die nu onderbenut blijven. 2. De bibliotheek-it zou bouwblokken moeten aanbrengen voor de websites van de faculteitsbibliotheken, zodat een coherente bibliotheekervaring mogelijk is, met tegelijkertijd de nodige accenten per faculteit (cf. Dr.Peeters ). De lange termijn bedoeling daarvan is dat de IT-diensten voor de digitale bibliotheek het netwerk vooruit stuwen naar meer coherentie en samenhang. 3. De IT-diensten voor de digitale bibliotheek zullen meer diverse en pro-actieve communicatiestrategieën met de diverse gebruikers moeten opzetten, zodat alle betrokkenen gehoord worden en pertinente feedback krijgen. versie maandag 1 oktober pagina 12

13 Discovery systemen Presentatie Bibliotheken over de hele wereld worstelen met de vraag hoe een webcatalogus kan overleven in tijden van Google (Scholar), Wikipedia en het Internet in het algemeen. De verzuchting is dan toch vaak [the] library core functionality is being the gateway for locating research information. De realiteit is echter anders: the library is not often the first stop for research (or, no stop at all). (cfr. Jason Vaughan) Discovery systemen zijn exponenten van de hoop van veel bibliotheken om een deel van die basisfuncties terug in bibliotheeksoftware te krijgen. Maar dit zijn vanuit technologisch oogpunt heel complexe uitdagingen, gegeven de huidige mogelijkheden van OPAC systemen. Wat zijn de argumenten van universiteitsbibliotheken om de OPAC in te ruilen voor een discovery systeem? De nieuwe systemen moeten op de eerste plaats veel eenvoudiger zijn: users prefer poor quality information that is easy to find over high quality that is harder to find (cfr. Marcia J. Bates). En op de tweede plaats moeten ze eenvoudig toegang bieden tot elektronische of papieren toegang: users want a seamless flow from discovery to delivery. (cfr. Karen Calhoun) En ten derde, de elektronische bronnen moeten veel meer gebruikt worden omdat de kostprijs van elektronische informatie veel hoger is dan die van gedrukte collecties, waardoor de feilloze discovery en een groot gemeten gebruik van de elektronische bronnen voor bibliotheken erg belangrijk is. Dit zijn de argumenten van de bibliotheken. Maar wat willen de eindgebruikers? Uit de AGConsult vragenlijsten blijkt dat onderzoekers vooral op zoek zijn naar hun specialistische databanken (Web of Science, PubMed) en vervolgens vooral artikels willen downloaden. In het Discovery rapport aan de werkgroep werden de IT-keuzes onderzocht van de top 100 universiteiten uit de Times Higher Education World University ranking met de volgende 4 vragen: 1. Wat is de ILS/Front-End combinatie die ze geïmplementeerd hebben? 2. Welke keuzes hebben ze gemaakt voor meta/integrated artikeldatabanken? 3. Vervangt de next-generation discovery de traditionele OPAC? 4. Combineert men e-content en papier in één index in de discovery engine (de ene zoekbox op alles)? Resultaten: versie maandag 1 oktober pagina 13

14 36% van de universiteiten heeft de traditionele OPAC als catalogus front-end. 18% installeerden een open-source discovery engine, 17% Primo, 13% WorldCat Local, 6% Summon. 15% heeft geen artikel databank, 17% MetaLib, 21% Summon, 20% PrimoCentral, 10% WorldcatLocal. In 80% van de gevallen vervangt de next-generation discovery niet de traditionele OPAC. Waar dit wel lukt (de overige 20%) is dit split tussen Primo en WorldcatLocal. 61.6% van de klanten van een next-generation discovery kiest voor de ene zoekbox op alles, 38.4% kiest voor verschillende ingangen. De Universiteitsbibliotheek Gent heeft sinds 2004 de toegang tot een artikeldatabank (ELIN/LibHub) en een next-generation OPAC (MeerCat) of discovery tool. Wat zijn de effecten? We hebben gezien dat ongeveer 10-15% van de bezoekers van MeerCat zoekacties starten in de ELIN/LibHub artikeldatabank. Deze cijfers zijn gelijkaardig aan andere bibliotheken die hun discovery statistieken hebben vrijgegeven. Met name de cijfers van de Universität zu Köln (Duitsland) zijn erg gelijkaardig, bovendien hebben zij een goed vergelijkbare opstelling met een full-text zoekmachine en met EBSCO Discovery. Als we werkelijk willen meten of discovery systemen het gebruik van e-resources laten toenemen, dan moeten we naar de statistieken van uitgevers kijken. En inderdaad, discovery systemen brengen voor uitgevers als JSTOR de meerderheid van de gebruikers naar hun publicaties. Maar het is in heel grote mate Google en de andere systemen zijn bijna verwaarloosbaar: 56% van de full-text aanvragen komen via Google 19% van de native JSTOR interface 10% via Crossref, Wikipedia, ISI, libhub 8% via andere kanalen 7% via bibliotheek websites 1% via bibliotheek discovery tools Dit is niet verwonderlijk: LibQual rapporten tonen aan dat wereldwijd studenten en onderzoekers niet meer naar de bibliotheekwebsites komen, maar daarentegen Google, Yahoo en diensten als Web of Science of PubMed als startpunt van onderzoek gebruiken. Case: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent Het UZ en de Biomedische faculteit van de UGent zijn twee instellingen die samen een kenniscentrum willen opzetten om voor onderzoekers, studenten en alle andere betrokkenen een eenduidige omgeving op te bouwen met interne procedures, wetenschappelijke literatuur, competentiegebieden van artsen enz. Het uitgangspunt daarbij is een gebruikersprofiel, volgens dienst of vakgroep, dat centraal wordt aangemaakt, maar op eigen initiatief kan worden verfijnd. Daarvoor is een complexe mapping gemaakt, want de diensten van het UZ zijn niet op dezelfde versie maandag 1 oktober pagina 14

15 manier ingedeeld als de vakgroepen van de UGent. Dit project beoogt dus een domeinspecifiek portaal waar gebruikers van twee instellingen gekend zijn en op basis van hun status in de instelling toegangsniveaus in het portaal bepaald worden. Het kenniscentrum bundelt drie soorten content: Interne content van het ziekenhuis (biblio, nieuwsbrieven, onderzoekspagina), wat zal worden aangevuld met de inhoud van het document management systeem (bestek in opmaak). Competentie-tool: Niet alle medewerkers weten duidelijk welke knowhow in huis beschikbaar is, het portaal wordt een front office op de nieuwe competentie-tool, om gebruikers meteen naar de juiste expert te leiden. Externe content toegankelijk naargelang profiel. Deze informatie wordt minstens getrapt weergegeven, eerst de top 20 tijdschriften voor een vakgebied als basis, dan zelf verder bepalen welke bronnen belangrijk zijn (eventueel met link naar SFX), waar mogelijk met TOC (libhub en tic/toc dienst). De grote uitdaging in dit project is de oefening in personalisering: niet teveel en niet te weinig. Dit zal goed geanalyseerd moeten worden, want er zijn heel grote verschillen tussen de behoeftes van verschillende groepen. Een discovery systeem hiervoor gebruiken zou een aantal dingen vereenvoudigen, bijv. omdat er dan slechts 1 leverancier is, waardoor het risico beheersbaar blijft, maar omwille van de mengeling van gebruikersgroepen uit verschillende instellingen is dat in het kader van de huidige licenties op databanken, tijdschriften en e-resources algemeen, heel complex. Taken Het is de taak van de bibliotheken van de UGent om de gebruikers zo goed als mogelijk van e-resource te voorzien door: 1. Strategische aankoop van elektronische tijdschriften en e-books. 2. SFX-links aante bieden binnen alle externe bronnen en SFX performance te meten en op te volgen. 3. Bibliotheekservices met open data en API doorzoekbaar te maken door de grote search engines, niet alleen voor de collecties, maar ook bijv. openingsuren in Google Places. 4. Rijkere lokale niche services en content aante bieden. versie maandag 1 oktober pagina 15

16 Best Practice Om een aantal concepten in de webstrategie te valideren en de consequentie voor de praktijk van een netwerkorganisatie met een centrale IT aansturing door te praten, heeft de werkgroep twee gasten uitgenodigd. BIBNET is de organisatie die in Vlaanderen de digitale omslag van de openbare bibliotheken begeleidt en aanstuurt en daarvoor de IT tools aanreikt. CultuurNet Vlaanderen is de organisatie die in Vlaanderen alle event informatie voor de brede cultuursector (t.e.m. vrije tijd en toerisme) in een centrale databank verzamelt en vervolgens via talloze kanalen verspreidt. Voor de realisatie daarvan is een sterk geografisch georganiseerd netwerk van partners uitgebouwd. Vernieuwingstraject zoeken.bibliotheek.be In de presentatie werd in detail getoond hoe het netwerkmodel uitgewerkt is voor de catalogus van de openbare bibliotheken. Het beeld van een centrale catalogus voor alle bibliotheken is bijgesteld tot een gelaagd model. De records worden centraal beheerd in samenwerking met de vijf provinciale bibliotheeksystemen (hierna: PBS). Uitleenverrichtingen worden bewaard in de lokale databank van de bibliotheek of in het PBS. De provincies bieden eigen webinterfaces aan, maar alleen zoeken.bibliotheek.be biedt de complete databank, aangevuld met digitale content en diverse verrijkingen (FRBR, VIAF authorities...). De vernieuwing bestaat er nu in dat de interface op Aquabrowser helemaal herschikt is en aangepast aan de actuele gebruiken op internet en telkens gekloond wordt voor elke deelnemende gemeente (type: halle.bibliotheek.be; waregem.bibliotheek.be enz.) en dat de gebruikers van de nationale interface heel snel kunnen doorklikken naar de lokale interfaces van de bibliotheken waarvan zij lid zijn en de zoekresultaten vervolgens beperkt worden tot de toegankelijke content. Onderliggend worden alle bibliotheekpassen aan elkaar gekoppeld tot een open BibID, waarmee ook toegang tot digitale bronnen gefaciliteerd kan worden. Aandachtspunten: Alleen de nationale website wordt in Google aangeboden en er is een diepe, event-based Google Analytics tracking opgezet en uitgetest, om te evalueren waar informatie best wordt gevonden. In de bouw van de interface is een verschil gemaakt tussen metadata en metacontent. Metadata wordt vrij gedeeld tussen alle bibliotheken en voor alle bezoekers, maar wordt in eerste instantie heel beperkt getoond: titel en auteur. Alle andere metadatavelden uit de catalogus zitten verstopt achter een knopje met details. Metacontent is boeiender voor de bezoekers: coverbeeld van een boek of CD, abstract van een boek, knipsels, uittips passend bij een zoekvraag enz. Maar dit soort rijkere informatie kan niet overal (gratis) aangeboden worden. versie maandag 1 oktober pagina 16

17 De technologie van Aquabrowser laat een erg fijnmazige ranking toe van de zoekresultaten en kan metacontent gericht plaatsen tussen de results. Voor de realisatie van het OpenBibID worden met heel diverse bibliotheeksystemen koppelingen gebouwd. Voor de start wordt ook met Aleph gekoppeld, dankzij de component X-services (echter geen uitleenhistoriek). Uit in Vlaanderen Informatie over evenementen (wie, wat, waar, wanneer) wordt decentraal ingevoerd door de organisatoren zelf (zij hebben het grootste belang en de beste informatie) en er is zelfs decentrale validatie: minstens 1 persoon per gemeente. Validatie gebeurt tegenwoordig als de data al online zijn: weinig tot nooit problemen mee. Deze informatie wordt ontsloten op een centrale website: uitinvlaanderen.be, waar alle nieuwe functionaliteiten eerst uitgerold worden. Gebruikers kunnen een account aanmaken (een UiTID) om een persoonlijk profiel mee op te bouwen ( ik was daar ), waarmee vervolgens aanbevelingen gegenereerd worden. Deze website is ook het centrum van een heel volledige promotie strategie van culturele evenementen (Uit met... in METRO, Vlieg! actie voor kinderen, enz.) Deze informatie is ook beschikbaar voor partners: in de vorm van datafeeds, in de vorm van kant en klaar printbare affiches of evenementenkalenders met het aanbod in een gemeente, in de vorm van Facebook events, in de vorm van widgets voor de website, enz. Om dit gebruik en hergebruik van data te ondersteunen is een complete website ingericht (tools.uitdatabank.be) voor de partners: WYSIWYG interface voor het configureren van de kalenderwidget signaleren van problemen en opvolging ervan handleidingen bij dataformaat en datastructuur rapporteringsomgeving APIdocs drupal module om in een website te integreren Aandachtspunten: CultuurNet Vlaanderen is een erg horizontale organisatie. Er is een systems team, een content team en een team customer services, maar nu ook een team partner services, die een aanspreekpunt zijn voor heel diverse partners zoals gemeentes, mediabedrijven, onderzoekers enz. Dit team is een pro-actieve tussenpersoon tussen de applicatiebeheerders en de projectmanagers die development aansturen; zij maken de vertaalslag tussen de noden van alle verschillende partners en de roadmaps en specificaties waarmee development wordt aangestuurd. Opstellen van de requirements, wireframes e.d. wordt ook uitbesteed, alleen het project management blijft intern. Het voordeel daarvan is zeer heldere specificaties voor leveranciers en leveranciers zijn inwisselbaar. Ontwikkelingsdagen voor extra functionaliteit en onvoorziene omstandigheden worden altijd opgenomen in de gunning. versie maandag 1 oktober pagina 17

18 Taken 1. Bij een netwerkorganisatie met een grote IT inbreng is de rol van een partnerteam cruciaal, zodat issues van gebruikers snel aan developers gesignaleerd worden, maar ook om te zorgen dat gewenste nieuwe functionaliteit in een roadmap wordt gegoten, ipv. meteen als losse todo s aan de developers door te geven. Dit is een specifieke en arbeidsintensieve bezigheid. versie maandag 1 oktober pagina 18

19 Referentiedocumenten Auteurs Kristiina Hormia-Poutanen, Herbert Van de Sompel, Françoise Opsomer (red.) Jaar Titel 2012 A library with a view : Investigation into the Digital Library of UGent Simone Kortekaas 2012 Thinking the Unthinkable: A Library without a Catalogue Bruce Heterick 2012 Escaping Plato s Cave Erik Bastiaanse, Renze Brandsma, Maarten Steenhuis Mary M. Somerville, Barbara J. Schader, John R. Sack Marshall Breeding, Andromeda Yelton Een discovery tool voor UBA en UBL : Betere toegang tot de digitale bibliotheek 2011 in het licht van veranderende systemen Improving the Discoverability of Scholarly Content in the Twenty-First Century : 2011 Collaboration Opportunities for Librarians, Publishers, and Vendors 2011 Librarians' Assessments of Automation Systems: Survey Results Jason Vaughan 2011 Web Scale Discovery Services Cory Lown, Tito Sierra, Josh Boyer 2011 How Users Search the Library from a Single Search Box Peter Van Boheemen 2010 Discovery interface voor Bibliotheek Wageningen UR Doug Way 2010 The Impact of Web-scale Discovery on the Use of a Library Collection Karen Calhoun, Joanne Cantrell, Peggy Gallagher, Janet Hawk 2009 Online Catalogs: What Users and Librarians Want Marcia J. Bates 2003 Improving User Access to Library Catalog and Portal Information versie maandag 1 oktober pagina 19

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek?

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? Intellectueel Kapitaal 10 e jaargang, nummer 4, 2011 Kennis delen met storytelling Marleen Stikker: Geen Mediawijsheid, maar Technologiewijsheid! Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? www.ikmagazine.nl

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 29/11/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 2 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op uitgebreid

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

FACILITATING OPEN KNOWLEDGE CREATION Van visie tot actieplan voor de Universiteitsbibliotheek Gent

FACILITATING OPEN KNOWLEDGE CREATION Van visie tot actieplan voor de Universiteitsbibliotheek Gent FACILITATING OPEN KNOWLEDGE CREATION Van visie tot actieplan voor de Universiteitsbibliotheek Gent A FACILITATING LIBRARY WITH OPEN A VIEW KNOWLEDGE CREATION Investigation Van visie tot actieplan into

Nadere informatie

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden..

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. Vanaf dit academiejaar starten we definitief met onze nieuwe mediatheeksite! In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van

Nadere informatie

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties Full Text Finder Full Text Finder vormt een nieuwe standard voor het beheer van uw bibliotheekholdings en links. De geïntegreerde oplossing bevat naast een kennisbank met informatie over uw holdings tevens

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Limo update. Voorbije en geplande releases. Integratie met Alma

Limo update. Voorbije en geplande releases. Integratie met Alma Limo update Voorbije en geplande releases Integratie met Alma Status update: plannen op vorige LIBISnet-gebruikersdag Issue Wat passen we aan? Wanneer? Minder maar meer relevante zoekresultaten Expand

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

STAFF PUBLICATIONS GRAPHIC OVERVIEW BROWSE OMGEVING, PUBLICATIELIJST EN VERFIJNING OP FACETTEN... 3

STAFF PUBLICATIONS GRAPHIC OVERVIEW BROWSE OMGEVING, PUBLICATIELIJST EN VERFIJNING OP FACETTEN... 3 Interface Wageningen Yield Handleiding Staff Publications. 15 september 2014. Peter van der Togt Clasien Lock Bibliotheek, Wageningen UR. E-depot: http://edepot.wur.nl/313930 Inhoud STAFF PUBLICATIONS...

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Het forum AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 21/04/2017 Blits?

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Wat is een theoretisch kader?

Wat is een theoretisch kader? AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een overzicht

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Tilburg, 13 september 2012 Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Inhoud 1. NBC Nationale Bibliotheek Catalogus 2. DWH Datawarehouse 3. WaaS Website as a Service 4. Overige projecten 5. Vragen? 2 NBC

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten 2 bib.kuleuven.be/sbib Zoeken: de start

Nadere informatie

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling OCLC Contactdag 2016 6 oktober 2016 Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling Ellen Hartman Library Consultant Frank van Klaveren Senior Implementation Consultant Voorstellen Frank van Klaveren

Nadere informatie

Bronnen voor genderstudies

Bronnen voor genderstudies Bronnen voor genderstudies Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een wetenschappelijke bibliotheek - Catalogi 1. Algemeen 2. ALEPH Online versus CDROM Browse versus search Basket en mail Trefwoorden

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek Gent

Universiteitsbibliotheek Gent Universiteitsbibliotheek Gent Demo Biblio & Institutional Repository Jan Haspeslagh Overzicht Mandaat verplichte deponering Deponering en open access in de praktijk Nieuw in Biblio Aandachtspunten Mandaat

Nadere informatie

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. Biblio VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 16/10/2017 Blits?

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK VERSIE: 1.0 DATUM: APRIL 2009 AUTEUR: ERWIN SIGTERMAN WEBSITE: WWW.SIGGYVOLGT.NL E-MAIL: ERWIN@SIGTERMAN.COM INHOUDSOPGAVE 1 Search engine optimalization... 3 URL aanmelden

Nadere informatie

LibQUAL De universiteitsbibliotheek K.U.Leuven evalueert haar dienstverlening. Werner Beyens

LibQUAL De universiteitsbibliotheek K.U.Leuven evalueert haar dienstverlening. Werner Beyens LibQUAL+ 2008 De universiteitsbibliotheek K.U.Leuven evalueert haar dienstverlening Werner Beyens 1 Only customers judge quality, all other judgements are essentially irrelevant in Delivering Quality service

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe vind je relevante literatuur? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden Gebruik bronnen Wat voor bronnen? 3

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie Masters Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie Masters Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen 2017 Introductie Masters Communicatiewetenschappen Website SBIB: bib.kuleuven.be/sbib Wat is LIMO: limo.libis.be/kuleuven Opgelet! Gebruik ook wetenschappelijke databanken

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

1.1 medline. 1.2 PubMed

1.1 medline. 1.2 PubMed De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor evidence-based medicine; niet alleen in de medische professie, maar ook bij de paramedici en verpleegkundigen (evidencebased practice, evidence-based

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, mediacontacten

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie