WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE"

Transcriptie

1 OFFICIËLE KUBBSETS Er wrdt gespeeld met fficiële kubbsets. Hier vlgen de afmetingen en materiaalmschrijving 10 kubbs van cm 6 werpstkken met drsnede 4,4 cm, lengte 30 cm 1 kning van cm 6 markeerstkjes vr heken en middellijn Hutsrt = rubberwd DE TOSS Om te bepalen wie de eerste set mag starten wrdt er getst, dr één vraf gekzen speler uit elk team (andere spelers mgen de tss niet pzettelijk stren). Deze spelers gien gelijktijdig, ieder p hun helft, een werpstk vanaf de basislijn richting de kning. De speler wiens stk het dichtst bij de kning kmt te liggen, wint de tss. Hierbij wrdt gekeken naar het uiteinde van de stk dat het dichtst bij de kning kmt. In nderstaande situatie wint speler 2 dus de tss. Stk 1 ligt dichter, maar gekeken naar de uiteindes wint stk 2. Stk 2 Stk 1 De kning mag bij het werpen geraakt wrden, maar indien één van de spelers de kning mgit, heeft de andere speler de tss gewnnen. De pleg die de tss wint mag nu fwel de speelhelft kiezen fwel beginnen met gien. Indien de pleg die de tss gewnnen heeft kiest vr een bepaalde speelhelft met de andere pleg beginnen met de eerste werpbeurt. Kiest de winnende pleg m te beginnen met gien mag de andere pleg de speelhelft kiezen. Bij meerdere sets in een wedstrijd: als pleg A begint met gien, zal pleg B de tweede set beginnen met gien en pleg A terug de eventuele derde set. Iedere nieuwe set wrdt er van speelhelft gewisseld. 1

2 WERPSTOKKEN EN KUBBS GOOIEN Er mag nit meer dan 1 werpstk/kubb in één wrp gegid wrden. Het is k niet tegestaan dat twee f meerdere spelers tegelijk werpstkken f kubbs gien. Een werpstk met z recht mgelijk nderhands gegid wrden. Helikpteren (de werpstk/kubb in het hrizntale vlak laten draaien) is dus niet tegelaten. Als een werpstk meer dan 45 in het hrizntale vlak heeft gedraaid vrdat hij de grnd raakt, wrdt dit als een helikpterwrp beschuwd en is deze wrp dus ngeldig. Kubbs die dr een helikpterwrp mver werden gegid meten meteen terug wrden rechtgezet, hun riginele stand hierbij z veel mgelijk benaderend. Deze werpstk mag niet meer pnieuw wrden gegid. Mlenwieken (de werpstk in de verticale as laten draaien) is wel tegestaan. Hij mag echter, in de verticale as, niet meer dan 45 (naar links f rechts) afwijken. Bij pzettelijk vertreden van de regels vlgt eerst een verwittiging. Bij vlgende fute wrpen met het team, met de fute wrpen, verder spelen met 5 stkken. Deze beslissing wrdt bij vrkeur genmen dr een fficial van de rganisatie. Bij het gien van de werpstkken/kubbs mgen alleen één f beide veten de grnd raken. Steunen p één hand f p je knieën zitten is niet tegestaan. Het is k niet tegestaan iets f iemand te gebruiken als steun m vrver te kunnen leunen bij het gien van werpstkken/kubbs. Beide veten dienen in zijn geheel achter de basislijn (f de denkbeeldige lijn waarnaar de speler mcht kmen bij inblijvende veldkubbs) en binnen de zijlijnen te staan bij het gien van de werpstkken f kubbs. Als een speler een stap maakt bij het gien, mgen de veten pas ver de (denkbeeldige) basislijn kmen nadat de werpstk is lsgelaten. De basislijn f de denkbeeldige lijn is de lijn getrkken achter de kubbs. Men mag dus niet tussen f vr de kubbs kmen staan. 2

3 Wanneer je veldkubbs, in je eigen speelhelft, mgit met werpstkken f kubbs wrden deze na de wrp terug rechtgezet p hun riginele psitie. Wanneer je naar de kning git en na een veldkubb k de kning mver valt, dan is deze wrp geldig (zie ft s). Mis je de kning, dan wrdt de veldkubb terug rechtgezet en wrdt er gewn verder gespeeld. Het is niet tegestaan m tijdens je werpbeurten basis- f veldkubbs p je eigen speelhelft te verplaatsen en/f neer te leggen. Dus k niet wanneer veldkubbs van zeer krtbij mgegid meten wrden en er een eigen veldkubb als hindernis vrstaat (zie ft). Tussen 2 speelbeurten in (1 speelbeurt is 6 werpstkken) mgen schuine kubbs en/f de kning wel terug rechtgezet wrden. De hek- en de middenlijnstkjes mgen p het veld van de tegenstander tijdelijk weggenmen wrden tijdens het gien van de werpstkken f kubbs. 3

4 HET OMGOOIEN VAN DE KUBBS Een kubb die bij het mgien terug rechtp kmt te staan geldt als mvergewrpen. Het is hierbij niet tegelaten m deze kubb terug neer te leggen m aan te tnen dat hij geldig werd mgegid. De stand f psitie van een kubb kan immers een invled hebben p het verdere verlp van de speelbeurt. Het is wel tegestaan dat het team dat aan de beurt is deze kubb markeert dr er een plukje gras, een steentje f een stkje p te leggen. Het is de verantwrdelijkheid van het aanvallende team m te nthuden welke kubbs al mver werden gegid m hieraan geen stkken te verspelen. Maar het is zeker z sprtief als de tegenstander hen hierbij helpt. Een basiskubb mag pas wrden mgegid indien alle veldkubbs in het bijhrend speelveld zijn mgevallen. Als een basiskubb tch vregtijdig wrdt mgegid met men deze nmiddellijk terug rechtzetten. Alle veldkubbs die bij deze wrp geveld wrden gelden wel als mvergewrpen. In eenzelfde wrp mag zwel de laatste veldkubb als een f meerdere basiskubbs wrden mgegid. Hierbij met de laatste veldkubb wel mgevallen zijn vr de basiskubb(s) mvallen. Basiskubbs die dus mvallen vrdat de laatste veldkubb is mgevallen tellen niet mee als mgegid. Een kubb die naar een andere lcatie verschuift (drdat deze dr een werpstk is geraakt), maar tch niet is mgevallen, met p zijn nieuwe psitie blijven staan. Als de kubb buiten het speelveld kmt te staan, met men deze nmiddellijk terugzetten p de lijn waar deze het speelveld verliet. Er kan dus nit een kubb buiten het speelveld staan. Als de val van een kubb wrdt gestpt dr een andere kubb f werpstk mag het spel tijdelijk wrden stilgelegd dr het team dat aan beurt is m de psitie van deze kubb te berdelen. De tegenstander met dan het speelstuk verwijderen waarp de kubb steunt znder zelf de verhellende kubb aan te raken f deze van psitie te den veranderen. Men vert deze actie uit dr de kubb f werpstk waarp de verhellende kubb steunt zeer vrzichtig weg te schuiven. Men det hierbij slechts een minimale verplaatsing m de rsprnkelijke lcatie z ged mgelijk behuden. Enkel indien deze kubb dan verder mvalt, geldt hij als mgegid. Hierna wrden de speelstukken p exact dezelfde psitie teruggeplaatst en gaat de speelbeurt verder. Indien het team dat aan beurt is beslist m het spel niet stil te leggen en dr te spelen met deze berdeling fwel gebeuren aan het einde van de speelbeurt fwel wanneer de basiskubbs f de kning wrden geviseerd. 4

5 Indien een speler tijdens een speelbeurt met een stk de kning npzettelijk mgit geldt dit als mgevallen. Gebeurt dit echter tussen twee speelbeurten (vraleer de eerste stk werd gegid) zal de kning f de kubb terug wrden geplaatst. Alle m te gien veldkubbs die mvallen tijdens de speelbeurt gelden als mgegid. Ok indien deze kubbs mvallen ten gevlge van het nstabiel plaatsen en dus niet geraakt werden met een werpstk. Bij vermacht kan hier een uitzndering wrden gemaakt, bv. bij hevige wind, aardbeving, Alle m te gien veldkubbs die buiten de speelbeurt mvallen, wrden nmiddellijk p de rsprnkelijke plaats terug rechtgezet. De speelbeurt begint pas bij het gien van de eerste stk en eindigt p het mment dat de tegenstander de mgevallen kubbs en de werpstkken begint te verzamelen. HET (TERUG)GOOIEN VAN OMGEWORPEN KUBBS De kubbs mgen allemaal dr eenzelfde speler wrden teruggegid. Deze speler is niet verplicht m k een stk te gien. In tegenstelling tt de werpstkken meten de kubbs niet gelijkmatig verdeeld wrden nder de spelers van het team. De kubbs meten net als de werpstkken nderhands wrden gegid. De gegide kubbs mgen tijdens hun vlucht in alle mgelijke richtingen draaien f rteren. Als je een kubb het veld ingit en hiermee raak je een veldkubb die je zjuist gegid hebt, maar ng niet vereind staat, f een veldkubb die ng uit een vrige beurt in het veld stnd, wrden beide kubbs vereind gezet p de plaats waar ze uiteindelijk tt stilstand kmen. De geraakte kubb gaat dus niet terug naar zijn rsprnkelijke psitie. Het kan hierbij gebeuren dat de geraakte kubb in f uit gestten wrdt. Als de geraakte kubb uit gestten wrdt gelden vlgende regels: Als het een kubb is die deze beurt gegid is, mag een tweede pging gedaan wrden m deze kubb in te gien. Als het een veldkubb is die ng stnd uit een eerdere beurt, wrdt deze veldkubb aan het team gegeven dat de kubbs aan het gien is en wrdt deze behandeld alsf hij al 1 keer is teruggegid. (Je mag hem dus ng maar één keer gien.) Als het een kubb is die deze beurt al twee keer gegid is, telt hij als fut, dus mag dr de tegenstander p een willekeurige plek gezet wrden. (Uiteraard vlgens de regel dat hij minimaal een stklengte van de kning en van de hekstkken af met kmen te staan.) 5

6 Vr élke kubb die je met gien, heb je twee pgingen m hem in te gien. De vlgende situatie kan dus vrkmen (m de verschillende kubbs aan te duiden, wrden de kubbs even benemd met een kleur): Stel je met 4 kubbs gien, een rde, een blauwe, een gele en een grene. De rde, de blauwe en de gele gi je in. De grene gi je vervlgens k in, maar hierbij raak je de rde, waardr deze rde alsng uit kmt te liggen. Je mag de rde dan pnieuw gien. Bij deze tweede pging van het gien van de rde kubb, kmt de rde kubb in te liggen, maar wrdt de blauwe uit getikt. De blauwe is ng maar één keer gegid, dus k vr deze blauwe mag een tweede pging gedaan wrden. Nu kmt de blauwe in, maar wrdt de gele buiten het veld gestten. Ok deze gele is ng maar één keer gegid, dus k vr deze gele is een tweede wrp tegestaan. Wanneer de gele nu terug de blauwe buiten stt, telt deze als 2 keer buiten. Een kubb die vr een tweede maal buiten het speelveld belandt, mag dr de tegenstander p een dr hun gekzen plaats wrden gezet. Men met er wel p letten dat de kubb p minstens een stklengte van de kning f een hekpaaltje geplaatst wrdt. HET RECHT ZETTEN VAN DE KUBBS Pas nadat alle kubbs teruggegid zijn in het speelveld wrden deze dr de tegenstander rechtgezet. Wanneer er nzekerheid is f een teruggegide kubb binnen f buiten het speelveld zal kmen te staan wrdt deze tijdelijk rechtp gezet. Als blijkt dat de kubb in het speelveld kmt te staan met hij terug wrden neergelegd p zijn rsprnkelijke psitie indien er ng kubbs vr een tweede pging meten wrden gegid. Een kubb staat binnen indien deze na het rechtzetten vr minimaal 50 % in het speelveld staat. Dit wil zeggen dat minstens 50 % van de kubb ver de denkbeeldige lijn tussen de hekpaaltjes in het speelveld kmt te staan. Deze denkbeeldige lijn heeft geen dikte en gaat dr het midden van de hekpaaltjes. Als basisregel geldt altijd: een kubb die in het speelveld rechtgezet kan wrden, met binnen rechtgezet wrden. Er zijn slechts 2 mgelijkheden m een kubb recht te zetten. Dit is dr de kubb in één bepaalde richting fwel naar het ene uiteinde fwel naar het andere uiteinde rechtp te zetten. Bij het rechtzetten van de kubb met minstens 1 rand van de kubb te allen tijde de grnd blijven raken. Het is hierbij niet tegestaan m de kubb te draaien f te rteren zdanig dat de richting f de psitie verandert waarin de kubb recht zu kmen te staan. 6

7 Wanneer men de kubb rechtzet met men ervr zrgen dat dit gebeurt dr de kubb z minimaal mgelijk van zijn plaats te verschuiven. Men met hierbij eerst beslissen naar welke kant de kubb wrdt rechtgezet en dit vervlgens z uitveren. Eenmaal de kubb rechtstaat kan men niet meer p deze beslissing terugkmen. Z wrdt verhinderd dat de kubb heen en weer wrdt gekanteld en z de richting waarin de kubb recht kmt te staan wrdt gewijzigd. Men kan hierp een uitzndering maken indien blijkt dat deze kubb buiten het speelveld kmt te staan. Als de kubb recht staat mag men deze aandrukken zdanig dat deze stabiel staat. Het is niet tegestaan m de kubb al hamerend p de grnd te slaan m hem een stabiele plaats te geven. De kubb met dus altijd de grnd blijven raken. Het is wel tegelaten m kleine bstakels zals takjes f steentjes die verhinderen dat de kubb stabiel staat van het veld te verwijderen. Indien de staat van het speelveld verhindert dat men een kubb p een stabiele manier kan rechtzetten mag er iets nder de kubb wrden gelegd m deze te stabiliseren. Dit mag niet m de kubb in de ene f de andere richting te laten verhellen. Wanneer een kubb niet helemaal neerligt maar half p een andere kubb leunt met men deze rechtzetten p de zijde die de grnd raakt. Als de kubb hierdr buiten kmt te staan met men eerst de nderste kubb rechtzetten. Daarna met men de leunende kubb neerleggen alsf er geen bstakel zu zijn en vervlgens deze in de andere richting rechtzetten. Wanneer men de teruggegide kubbs rechtzet is het tegestaan m k de veld- en/f basiskubbs die in een vrige beurt zijn gaan verhellen (bv drdat ze niet helemaal zijn mgevallen) terug recht en stabiel te plaatsen. Als een teruggegide kubb meteen rechtstaat, met deze k p die plaats blijven staan. Men mag deze niet rechtzetten p het andere zijvlak. Wel mag men ervr zrgen dat deze kubb p een stabiele manier rechtstaat. 7

8 Het is tegestaan m 2 kubbs tegen elkaar te plaatsen terwijl deze niet meteen vrij recht gedraaid kan wrden in deze richting. Dit mag k gedaan wrden terwijl de kubb ng wel vrij in de andere richting gedraaid zu kunnen wrden. Vlgend principe wrdt altijd aangehuden: Men zet 1 kubb recht. Deze wrdt tegengehuden terwijl eventueel andere kubbs in de richting van de al rechtgezette kubb gedraaid wrden. De 2de kubb kmt hierdr dus tegen de 1ste kubb te staan. Deze kubb staat wel in dezelfde hek zals hij rechtgezet zu kunnen wrden Een vrbeeld: plssing: Deze uitvering kan p deze plek niet anders uitgeverd wrden mdat de 2 de kubb anders buiten het speelveld kmt te liggen. Deze uitvering mag echter k uitgeverd wrden p andere plaatsen waar de 2 de kubb k naar de andere kant zu gedraaid kunnen wrden en binnen zu staan. 8

9 Indien een kubb dr teden van een ander kubb p geen enkele manier in gezet kan wrden, zelfs niet dr hem tegen het bstakel aan te plaatsen, terwijl hij znder dat bstakel wel in geweest zu zijn, telt de kubb als in en met deze als vlgt rechtgezet wrden (zie ft : mgelijk p zijlijn f middenlijn) Men kiest 1 kubb m recht te zetten Men zet de 2 de kubb net binnen (= p de lijn 50% binnen). Indien de 2 de te zetten kubb achter de rechtpgezette kubb ligt, wrdt de 2 de kubb achter de 1 ste kubb gezet Indien de 2 de te zetten kubb vr de rechtpgezette kubb ligt, wrdt de 2 de kubb vr de 1 ste kubb gezet. Wanneer twee kubbs p elkaar liggen met men eerst de bvenste kubb plaatsen vraleer men de nderste kubb rechtzet. Men met de bvenste kubb daar plaatsen waar deze het verst uitsteekt ver de nderste kubb. 9

10 Indien er meerdere kubbs bij elkaar liggen en een plateau vrmen waarp één f meerdere kubbs liggen (die niet verhellen van het plateau), telt de vlgende regel. Indien het geheel binnen ligt, met men alle kubbs k binnenzetten. In dit geval dient men de bvenste kubbs even naar bven prjecteren. De nderste kubbs wrden in dit geval eerst rechtgezet. De bvenliggende kubbs meten recht gekanteld wrden daar waar ze p het plateau lagen. Indien ndzakelijk mgen ze tegen andere kubbs geplaatst wrden die p dezelfde plaats zuden staan. Een kubb die men rechtzet p de basislijn mag gemarkeerd wrden dr er een stkje f steentje p te leggen. Het is de verantwrdelijkheid van het team dat aan de beurt is m te nthuden welke kubb de veldkubb is. Maar het is zeker z sprtief als de tegenstander hen hierbij helpt. HET GOOIEN NAAR DE KONING Wanneer al de kubbs mliggen mag je met de verblijvende stkken naar de kning gien (k als je ng maar één werpstk ver hebt) Het is dus k tegestaan dat je in de eerste beurt met de eerste 5 werpstkken alle 5 de basiskubbs van de tegenstander mgit en dan met de zesde werpstk de kning. We nemen dit een perfect game. 10

11 ZWITSERS SYSTEEM Indien de rganisatie vergaat tt het Zwitsers systeem, dient dit met een duidelijk signaal aangekndigd te wrden. De lpende beurt wrdt ng uitgespeeld. Vervlgens wrdt er pnieuw getst m te bepalen welk team het vrdeel krijgt m te starten met het wegnemen van hun m te gien blkken. Na deze tss gaat het spel gewn verder zals het gestpt was vr de tss. Vrbeeld: Team A is ng bezig met de beurt tijdens het Zwitsers systeem signaal. Team A werpt deze beurt gewn uit. Na deze beurt wrdt er getst tussen team A en B. Team A wint de tss. Het spel wrdt verder drgespeeld dus team B is nu aan beurt m een spelbeurt uit te spelen. Wanneer het terug aan team A is start het zwitsers mdel en wrdt er dus in hun vrdeel een blk weggenmen. Stel dat team B de tss gewnnen heeft dan zal er in de eerstvlgende beurt van team B één kubb wrden weggenmen. Als team B net een beurt heeft gehad, zal eerst team A ng een beurt krijgen znder dat er een blk wrdt weggenmen. In geen geval mag team B twee beurten na elkaar 1: In die beurt heeft team A 2 Kubbs mver gewrpen 2: Team B met de 2 Kubbs teruggien in het vak van team A 3: Team A zet de 2 Kubbs recht 4: Team A met de achterste Kubb in hun veld verwijderen. In dit vrbeeld staan er 4 Kubbs p de achterlijn. Team A mag vrij kiezen welke Kubb verwijderd wrdt. Wanneer na fase 3 ng maar 1 Kubb verblijft, wrdt die niet verwijderd! Nu pas git team B zijn 6 stkken. Z elke beurt pnieuw tt wanneer de kning is gevallen. 11

12 ALGEMEEN Het afleiden van uw tegenstander is niet tegestaan. Indien er handelingen die als strend ervaren wrden mag de tegenstander hier p wijzen. We rekenen p fair play van de tegenstander m meteen te stppen met deze handelingen. SAMENSTELLING REGLEMENT/UITWERKING/FOTO S Dit reglement is tt stand gekmen nadat bleek dat de standaard spelregels een grijze zne bevatten. Dit reglement werd samengesteld dr de Vlaamse Kubb Federatie na het verleg met de pen werkgrep van 4 mei Meerdere teams hebben de verschillende twistpunten besprken. Er zijn beslissingen genmen rekening hudend met de huidige gewntes, de meningen van andere teams en m het spel z simpel mgelijk te huden. Een speciale dank aan de vele persnen en teams die een bijdrage hebben geleverd aan het tt stand kmen van dit dcument. 12

Spelregels Kubb. Voor meer informatie: www.kubbhw.nl

Spelregels Kubb. Voor meer informatie: www.kubbhw.nl Spelregels Kubb Voor meer informatie: www.kubbhw.nl In dit boekje vind je de spelregels van het spel kubb. Kubb is een van origine Zweeds buitenspel waarbij je houten blokken (kubbs) van elkaar moet omgooien.

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Bewegingsprogramma bij elektrische rolstoelgebonden jongeren met een neuromusculaire aandoening

Bewegingsprogramma bij elektrische rolstoelgebonden jongeren met een neuromusculaire aandoening Bewegingsprgramma bij elektrische rlstelgebnden jngeren met een neurmusculaire aandening Berepspdracht van Michelle Kpman en Melanie Ls Hgeschl van Amsterdam Opleiding Fysitherapie Amsterdam, juni 2008

Nadere informatie

Den Boek (Pré) Microben

Den Boek (Pré) Microben Den Bek (Pré) Micrben Het bek (wedstrijdblad) & pijl De klk invullen en bediening gebeurt dr bezekers bediening gebeurt dr thuispleg. Het bek met minstens een 15 vr de match ingevuld zijn, zdat de ref.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Handleiding voor beginnende scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten of 3 de klasse senioren of lager.

Handleiding voor beginnende scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten of 3 de klasse senioren of lager. Handleiding vr beginnende scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten f 3 de klasse seniren f lager. Regels m.b.t vlleyballen staan in het bekje Officiële spelregels vlleybal 2009-2013 Zrg dat je naast

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Aanleren schoolslag. Armen versneld samenbrengen, binnen en opwaarts tot aan het wateroppervlak HANDEN EN ELLEBOGEN BLIJVEN VOOR DE SCHOUDERS

Aanleren schoolslag. Armen versneld samenbrengen, binnen en opwaarts tot aan het wateroppervlak HANDEN EN ELLEBOGEN BLIJVEN VOOR DE SCHOUDERS Aanleren schlslag 1. Techniekbeschrijving schlslag Armbeweging Spreiden: Handen bewegen buitenwaarts, tt iets breder dan schuderbreedte Armen gaan plien, ellebgen kmen in hge psitie Handen bewegen verder

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen)

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E is een eeuwenud Kreaans gezelschapsspel dat traditineel p udejaarsavnd gespeeld wrdt. Typisch zijn het specifieke spelbrd en de "dbbelsteen" die uit 4 huten,

Nadere informatie

VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN. Volleybal klant (gezien ons thema: de grote groep) Bezighouden? of Trainen?

VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN. Volleybal klant (gezien ons thema: de grote groep) Bezighouden? of Trainen? 1 VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN De therie Vlleybal klant (gezien ns thema: de grte grep) Bezighuden? f Trainen? Behefte: Bewegen / actie Ze willen iets leren, ze willen beter

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 + REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 01. De Vlaamse Vlleybalbnd richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE in vr zwel jngens als vr meisjes en dit in de categrieën U19, U17, U15 en U13. 02.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Dames die enkel wensen actief te zijn in klimmen & dalen van de dames competities dienen minimaal de dames normen te lukken.

Dames die enkel wensen actief te zijn in klimmen & dalen van de dames competities dienen minimaal de dames normen te lukken. Huba de Strperlaan 145 1020 Brussel www.vetbalfederatievlaanderen.be NOTA: REFEREE DAY SEIZOEN 16-17, FYSIEKE TESTS DEPARTEMENT ARBITRAGE VFV Beste scheidsrechter en assistent scheidsrechter, Vrafgaand

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Vraagprogramma. Regiokampioenschap Zuid Holland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampioenschap

Vraagprogramma. Regiokampioenschap Zuid Holland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampioenschap Kninklijke Nederlandse Hippische Sprtfederatie Vraagprgramma Regikampienschap Zuid Hlland Paarden, Springen, Afdelingsdressuur en Verenigingskampienschap Datum: Zaterdag 16 augustus 2008 Organisatie: Wedstrijdcmmissie

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

KUBB. KUBB een spel dat iedereen kan spelen. WK-regels

KUBB. KUBB een spel dat iedereen kan spelen. WK-regels KU KU een spel dat iedereen kan spelen WK-regels KU EEN SPEL MET TRDITIE Kubb is een traditioneel spel op Gotland. De wortels stammen uit de tijd toen er nog een stapel brandhout in elke tuin lag. Een

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Lesbrief 3 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS

Lesbrief 3 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Lesbrief 3 VLLEN IS OOK EEN SPORT VEILIG LEREN VLLEN VOOR LEERLINGEN IN HET SISONERWIJS In deze lesbrief: Een krte uitleg Naam nderdeel Pagina Onderdeel 1: Oefenen valtechnieken Onderdeel 2: Pinrf Onderdeel

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index. Activiteitenfiche timmerhek 1 Nagels en schreven brnnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Leeftijd : vierjarigen Aantal kinderen : maximaal 3 Lcatie

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Random Attacks. Reglement. 1/19 Versie 001.01

Random Attacks. Reglement. 1/19 Versie 001.01 Reglement Randm Attacks 1/19 Versie 001.01 1 Inhudstafel 1 Inhudstafel... 2 2 Inleiding... 4 3 Praktische inf en Reglement... 5 3.1 Verlp van een kamp... 5 3.2 Aanval & verdedigingshuding... 6 3.3 De aanval...

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip:

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip: De plakpref Inleiding Om meer te weten te kmen ver de rzaak van uw huidklachten heeft uw behandelend arts een plakpref aangevraagd. In deze brchure kunt u nder andere lezen wanneer en waar u wrdt verwacht,

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

VAN FOTO TOT PRODUCT

VAN FOTO TOT PRODUCT VAN FOTO TOT PRODUCT Een heightmap (f hgtemap) is een techniek die eigenlijk vanuit de spelletjeswereld afkmstig is. De bedeling was een speelveld (=speelbrd) creëren dat niet meer vlak was, maar met hgteverschillen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV! Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout Activiteitenfiche timmerhek 2 Stukken uit het hut brn : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Het rde kruis 2012, Eerste hulp vr leerkrachten, Mechelen :

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie