Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)"

Transcriptie

1 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet.

2 The Investment Engineers Beleggen is al meer dan 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve beleggingsstijl ontwikkelen The Investment Engineers innovatieve, klantgerichte beleggingsoplossingen en -producten. Voor zowel particuliere als professionele beleggers en in uiteenlopende gebieden zoals Emerging Markets, Vastrentend, Duurzaam en Alternatieve Beleggingen. Eigen modellen, een gedisciplineerd beleggingsproces en een scherp beoordelingsvermogen staan hierbij in dienst van onze ambitie: superieure performance leveren aan onze klanten. 2 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

3 ROBECO MULTI MARKET OBLIGATIE DEC 11/21 (EUR) De Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) is de achttiende introductie van de succesvolle Robeco Multi Market Obligaties. Met allemaal hetzelfde kenmerk; zij bieden beleggers de mogelijkheid om op een systematische en consistente wijze te participeren in zeer uiteenlopende financiële markten. Daarbij kan niet alleen van stijgende trends in de financiële markten worden geprofiteerd, maar ook van dalende trends. Mede daarom kunnen Robeco Multi Market Obligaties een aantrekkelijke aanvulling op een beleggingsportefeuille zijn. De Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) wordt uitgegeven door Robeco Direct N.V. 1 en kent een minimum aflossingsbedrag van 100% van de nominale waarde op de einddatum van de obligatie. Hiernaast wordt afhankelijk van de performance elk jaar met koersclicks 50% van de eventuele waardestijging van de obligatie zeker gesteld op de einddatum van de obligatie. Daardoor kan het minimum aflossingsbedrag op einddatum stijgen 2. De inschrijvingsperiode loopt van 14 november tot en met 16 december Wat is de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)? De Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) biedt beleggers exposure naar het Enhanced Risk (EUR) profiel van Transtrends Diversified Trend Program. Sinds 1992 heeft Transtrend B.V. ( Transtrend ), een 100% deelneming van Robeco, met het Diversified Trend Program een aantrekkelijk track record opgebouwd. Transtrends analytische marktbenadering heeft als doel te profiteren van prijstrends in een veelheid aan markten door middel van beleggingen in futures en forward contracten op aandelenindices, individuele aandelen, rente-instrumenten, valuta s en grondstoffen. Een belangrijk kenmerk van het handelsprogramma is dat het zowel van stijgende als dalende trends in financiële en grondstoffenmarkten kan profiteren. De belangrijkste voordelen Kans op een aantrekkelijk rendement, zowel in stijgende als dalende markten. Beleggingsstrategie 3 met een bewezen track record. Zeer gespreide belegging in uiteenlopende markten. Relatief lage samenhang met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Minimum aflossingsbedrag van 100% van de nominale waarde op einddatum, met Rabobank Nederland (Aaa) 4 onderpand. De belangrijkste risico s Gedurende de looptijd kan de waarde van het product fluctueren. De garantiewaarde geldt uitsluitend op einddatum van de obligatie. De participatie naar de onderliggende beleggingsstrategie kan in geval van dalende rente en/of negatieve resultaten van de strategie dalen naar nul. De obligatie heeft hierna geen kans meer om te profiteren van de onderliggende strategie. 1 Onder het EUR Structured Medium Term Note Programme van Robeco Direct N.V. 2 Zie voor de werking van de koersclicks de uitleg verderop in de brochure. 3 Zie voor de werking van de beleggingsstrategie de uitleg verderop in de brochure. 4 Stand per 27 oktober Credit ratings zijn aan verandering onderhevig. Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 3

4 Transtrends Diversified Trend Program Sinds de start van het Enhanced Risk (EUR) profiel van het Diversified Trend Program in augustus 1999 is een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 11,0% (t/m september 2011), met een jaarlijkse volatiliteit van 11,5% (zie grafiek 1). Naast een mogelijk aantrekkelijk rendement kunnen de Robeco Multi Market Obligaties tevens extra spreiding aanbrengen in uw beleggingsportefeuille. Het onderliggende Diversified Trend Program wordt namelijk gekenmerkt door een relatief lage samenhang met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties (zie tabel 1). Op basis van de innovatieve beleggingsstrategie, het zogeheten Diversified Trend Program, wordt door Transtrend een dynamische en gespreide beleggingsportefeuille samengesteld uit een breed wereldwijd universum. De beleggingen kunnen bestaan uit futures en forward contracten op aandelenindices, aandelen, obligaties, rentes, valuta s en grondstoffen zoals metalen, agrarische producten en energie. Het programma zoekt naar mogelijkheden in de diverse markten zelf, maar ook naar kansen in combinaties van deze markten. Over het algemeen bestaat de beleggingsportefeuille uit meer dan 100 verschillende posities in futures en/of forward contracten. Het programma past een trendvolgende beleggingsstrategie toe en richt zich op het profiteren van prijstrends, ongeacht de richting van de markten. Het voordeel van financiële instrumenten zoals futures en forward contracten is dat zowel long als short posities ingenomen kunnen worden en dus geprofiteerd kan worden van zowel stijgende als dalende trends. Een long positie in een specifieke markt zal profiteren van een stijgende trend en een short positie zal profiteren van een dalende trend. Deze aanpak heeft tevens tot gevolg dat het Diversified Trend Program het moeilijk heeft in markten waarin duidelijke markttrends ontbreken en in perioden waarin veelvuldig bestaande trends abrupt worden beëindigd en de markt direct daarna de tegengestelde kant op beweegt. Het Diversified Trend Program maakt gebruik van door Transtrend in eigen beheer ontwikkelde risicobeheersystemen die trachten te voorkomen dat de invloed van ongunstige marktbewegingen een vooraf bepaald risiconiveau van de totale beleggingsportefeuille overschrijdt. Het 4 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

5 Historische jaarlijkse rendementen van Transtrends Diversified Trend Program - Enhanced Risk (EUR) 5 40% Rendement op jaarbasis 30% 20% 10% 0% -10% -4,8% 8,1% 28,0% 26,3% 13,2% 8,3% 6,0% 11,6% 21,4% 30,5% -10,9% 15,0% -9,0% -20% Grafiek 1 Bron: Transtrend Vanaf augustus 1999 t/m september De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. beleggingsproces is gebaseerd op kwantitatieve methoden en geautomatiseerde processen, wat inhoudt dat beleggingsbeslissingen niet zijn gebaseerd op kwalitatieve waardeoordelen van een individuele portefeuillemanager. Zowel onder gunstige als ongunstige marktomstandigheden worden continu alle beleggings- en risicomanagement- beslissingen geleid en uitgevoerd door het model zonder inmenging van enige emotie of subjectiviteit. Om er voor te zorgen dat het programma zijn effectiviteit behoudt, of zelfs verbetert, wordt het programma op continue basis gemonitored en verbeterd door Transtrends Research & Development team. Transtrends benadering is bijzonder consistent en gedisciplineerd en sinds de implementatie ervan in 1992 effectief gebleken. Samenhang van Transtrends Diversified Trend Program Enhanced Risk (EUR) met andere beleggingscategorieën Correlatie 6 Aandelen a Obligaties b Transtrend DTP - Enhanced Risk (EUR) -0,03 0,14 Tabel 1 Bron: Robeco 5 De rendementen in deze grafiek 1 vertegenwoordigen een over alle in de Enhanced Risk (EUR) subset van Transtrends Diversified Trend Program opgenomen rekeningen samengestelde composite performance. De toelichting bij deze performancecijfers is te vinden in het Disclosure Document van Transtrend, dat verkrijgbaar is via 6 De correlatie geeft de lineaire samenhang weer tussen twee beleggingscategorieën aan de hand van de historische rendementen. De correlatie kan in waarde variëren tussen -1 en 1. Een waarde van 1 betekent een perfecte positieve samenhang, een waarde van 0 geen samenhang en een waarde van -1 een perfecte negatieve samenhang. De genoemde correlatie cijfers zijn berekend op basis van maandelijkse rendementen van augustus 1999 t/m september a. MSCI World Index Total Return (EUR), b. Citigroup World Government Bond Index (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 5

6 Hoe werkt de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)? Beleggingsproces Bij aanvang vertegenwoordigt ongeveer 69% van de inleg in de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) het bedrag dat over de looptijd van het product aangroeit tot het minimum aflossingsbedrag van 100%. Voor dit minimum aflossingsbedrag wordt Rabobank Nederland (Aaa) onderpand aangekocht ten behoeve van de obligatiehouders. Het resterende bedrag zal worden belegd in de onderliggende referentieportefeuille 7. Door gebruik te maken van de hefboom die wordt geboden door de futures en forwards waarin Transtrend belegt, kan een aantrekkelijke participatie worden bereikt in de onderliggende beleggingsstrategie van Transtrend. Deze participatie zal bij de start ongeveer 71% van de waarde van de obligatie bedragen. 8 Gedurende de looptijd zal de participatie onder invloed van de rendementen van de onderliggende strategie of rentebewegingen kunnen fluctueren. Bij positieve rendementen of een stijgende rente kan de participatie oplopen tot maximaal 100% van de intrinsieke waarde van de obligatie, terwijl aanhoudend negatieve rendementen of een dalende rente kunnen leiden tot een volledige afbouw van de participatie. Koersclicks stellen een deel van de winst veilig De looptijd van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) bedraagt tien jaar. De obligatie kent jaarlijkse koersclicks. Deze werken als volgt: elk jaar op 22 juni of de eerstvolgende werkdag (voor de eerste maal op vrijdag 22 juni 2012) wordt de intrinsieke waarde van de obligatie vastgesteld. Is deze waarde hoger dan de intrinsieke waarde op alle voorgaande clickdata (of ingeval van de eerste click; de startwaarde), dan wordt 50% van deze waardestijging vastgeklikt (zie het voorbeeld in tabel 2). Zo zorgt elke click voor een verhoging van de garantiewaarde van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) op einddatum. Gesimuleerde rendementen Op basis van de historische rendementen van Transtrends Diversified Trend Program 9 kunnen scenario s worden gesimuleerd voor de obligatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rentestand per 11 oktober Het eerste Illustratief voorbeeld van de gevolgen van waardestijgingen en -dalingen voor de garantiewaarde op einddatum Jaar Vastgestelde waarde Stijging Toename garantiewaarde op einddatum Garantiewaarde op einddatum Start 100% 100% 1 120% 20% 50% van (120%-100%) = 10% 110% 2 110% -10% 0% 110% 3 120% 0% 0% 110% 4 150% 30% 50% van (150% - 120%) = 15% 125% etc Tabel 2 Bron: Robeco Deze tabel dient ter illustratie van de werking van het product. Werkelijke scenario s zullen hiervan afwijken. Op einddatum betaalt Robeco Direct N.V. minimaal 100% van uw inleg, ongeacht het beleggingsresultaat. 7 Transtrend Referentie Portefeuille IX. Zie voor meer informatie het prospectus. 8 De initiële participatie is indicatief en gebaseerd op de rentestand per 11 oktober De daadwerkelijke percentages zullen worden vastgesteld kort voor de uitgiftedatum. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

7 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 7

8 Gesimuleerde ontwikkeling van de obligatie in de laatste 10 jaar 400% 350% 300% 250% 22-dec % 150% 100% 50% 0% 22-dec dec dec dec dec-2019 Intrinsieke waarde Garantieniveau Grafiek 2 Bron: Robeco Er wordt gebruik gemaakt van het track record van Transtrends Diversified Trend Program. Theoretische ontwikkeling van de obligatie in een negatief scenario 125% 22-dec % 75% 50% 22-dec dec dec dec dec-2019 Intrinsieke waarde Garantieniveau Grafiek 3 Bron: Robeco scenario, de eerste volledige 10-jaars periode van juni 1992 t/m mei 2002, resulteert in een historisch gesimuleerd gemiddeld jaarlijks rendement van de obligatie van 18,0%. Het laatste scenario, de laatste volledige 10-jaars periode van oktober 2001 t/m september 2011, resulteert in een historisch gesimuleerd jaarlijks rendement van 11,5%. Het gemiddelde van alle scenario s van historisch gesimuleerde rendementen van de obligatie over de looptijd is 15,6%. Alle kosten van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) zijn in de gesimuleerde rendementscijfers verwerkt. De afgelopen tien jaar Grafiek 2 toont de gesimuleerde waardeontwikkeling van de obligatie inclusief behaalde koersclicks, waarbij wordt verondersteld dat de rendementen van de onderliggende beleggingsstrategie van de laatste 10 jaar (oktober 2001 t/m september 2011) zich herhalen (wederom gebruik makende van de rentestand per 11 oktober 2011). In dit scenario loste de obligatie na 10 jaar af op ongeveer 296%. Negatief scenario Daadwerkelijke rendementen kunnen afwijken van de gepresenteerde historische scenario s. In een negatief scenario krijgt de belegger na afloop de inleg terug en wordt 0% extra rendement gerealiseerd. Grafiek 3 toont het verloop van een dergelijk scenario. 9 De basisversie van Transtrends Diversified Trend Program (het Standard Risk (USD) profiel) heeft een track record vanaf juni Robeco heeft de resultaten van dit programma zodanig aangepast voor valuta, hefboomfactor, rente inkomsten en kosten dat een representatief historisch track record voor het Enhanced Risk (EUR) profiel van het Diversified Trend Program is ontstaan. De simulaties in deze brochure maken gebruik van dit langere track record vanaf De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 8 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

9 Rendementen van reeds uitstaande Robeco Multi Market Obligaties (EUR) De totaalrendementen op jaarbasis van de huidige Robeco Multi Market Obligaties (EUR) sinds de uitgiftedatum variëren van -3,9% tot 6,8%. Deze producten zijn vanaf 2003 uitgegeven en kennen een looptijd van tussen de 8 en 10 jaar. Futures en Forwards Transtrend maakt gebruik van futures en forwards om posities in verschillende markten in te nemen. Futures en forwards (termijncontracten) zijn financiële instrumenten die de mogelijkheid bieden om een long dan wel een short positie in te nemen en daarmee potentieel te kunnen profiteren van stijgende dan wel dalende trends. Een long positie ( aankoop ) in een specifieke markt zal winstgevend zijn bij een stijgende trend in de koersen en een short positie ( verkoop ) zal winstgevend zijn bij een dalende trend in de koersen. Als de prijstrend verandert, kan een omgekeerde positie worden ingenomen, afhankelijk van de signalen die het Diversified Trend Program afgeeft. Indien het programma geen long of short signaal genereert in een bepaalde markt zal daarin geen positie worden ingenomen. Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 9

10 Het verlagen van de rentegevoeligheid Obligaties met een vaste betaling zijn gedurende de looptijd over het algemeen gevoelig voor renteveranderingen. Bij een dalende rente stijgt de waarde van een dergelijke obligatie en bij een stijgende rente daalt de waarde. Door het minimum aflossingsbedrag op einddatum gaat deze rentegevoeligheid in beginsel ook op voor de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). Door het gebruik van rentederivaten wordt gedurende de looptijd de gevoeligheid van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) voor rentebewegingen teruggebracht. De waarde die kan ontstaan in de rentederivaten door rentebewegingen hebben invloed op de participatie die de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) heeft naar de onderliggende beleggingsstrategie. Een stijgende rente creëert een positieve waarde in de rentederivaten met als gevolg meer ruimte voor een hogere participatie. Andersom, een dalende rente creëert een negatieve waarde in de rentederivaten wat resulteert in een lagere participatie. Ter illustratie: stel marktrentes dalen direct op de dag van uitgifte met 1%. Hoewel dit bijna geen effect zal hebben op de tussentijdse waarde van de obligatie, zal de participatie naar de onderliggende beleggingsstrategie dalen met ongeveer 16% 10. Bij stijgende marktrentes werkt dit effect de andere kant op en stijgt de participatie. De impact van rentebewegingen op de participatie neemt af richting einde looptijd van de obligatie. 10 Dit percentage is berekend aan de hand van de rentegevoeligheid van het minimale aflossingsbedrag op einddatum van de obligatie, en de participatie die volgt uit het beschikbare bedrag in de onderliggende referentieportefeuille. 10 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

11 In het kort Uitgevende instelling Robeco Direct N.V. 11 Looptijd 10 jaar Uitgiftedatum 22 december 2011 Uitgiftekoers 100% Minimale aflossingsbedrag 100% van de nominale waarde op einddatum Kredietwaardigheid minimale aflossingbedrag Rabobank Nederland (Aaa) 12 onderpand Koerskliks Jaarlijks zal 50% van de waardestijging ten opzichte van de tot dan toe hoogste vastgestelde intrinsieke waarde van de obligatie op de clickdatum (of ingeval van de eerste click; de uitgiftedatum) worden opgeteld bij de bereikte garantiewaarde op einddatum. Clickdatum 22 juni elk jaar (of de eerstvolgende werkdag) Valuta EUR Nominale waarde EUR Beursnotering Notering aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext zal worden aangevraagd. Totale kostenbelading Variabel. Bij aanvang zal de totale kostenbelading exclusief performance fee ongeveer 2,6% op jaarbasis bedragen. Zie voor meer uitleg de kosten paragraaf verderop in de brochure. Informatie na aankoop Een maandelijkse nieuwsbrief op met alle relevante informatie met betrekking tot de obligatie. Inschrijfperiode 14 november - 16 december 2011 ISIN-code XS Onder het EUR Structured Medium Term Note Programme van Robeco Direct N.V. 12 Stand per 27 oktober Credit ratings zijn aan verandering onderhevig. Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 11

12 Wie is Transtrend? Geschiedenis Als vervolg op een onderzoeksproject dat in 1987 van start ging, werd Transtrend in 1991 opgericht als een vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op systematische handelsstrategieën. Transtrends benadering is gericht op het profiteren van prijstrends in financiële en grondstoffenmarkten op basis van kwantitatieve analyse van koersveranderingen op deze markten. Transtrends handelsstrategieën kunnen, zonder een vooraf bepaalde voorkeur voor long of short, zowel koop- als verkoopposities innemen om te profiteren van trends die op termijn een goede winstverwachting laten zien. Transtrends handelssystemen beogen geen positie in te nemen in markten die niet bewegen volgens vooraf bepaalde criteria. Het prijsgedrag waarvan geprofiteerd wordt betreft middellange termijn trends in de diverse producten waarin Transtrend handelt, evenals trends die kunnen voorkomen in combinaties van deze producten. Risicomanagement neemt een prominente plaats in Transtrends methodologie in. Zich onderscheidend datamanagement en een geavanceerde technische infrastructuur vormen een essentieel onderdeel van het fundament waarop Transtrends handelsstrategieën zijn gebouwd. De strategieën zijn consistent en worden met uiterste discipline toegepast. Team Transtrend heeft een ervaren team bestaande uit 59 professionals, waarvan ongeveer de helft zich richt op research & development. Registraties en vergunningen Transtrend heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het aanbieden en verrichten van diensten op het gebied van vermogensbeheer. Transtrend is tevens geregistreerd als Commodity Trading Advisor (CTA) en Commodity Pool Operator (CPO) bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Vermogen onder beheer Op 1 oktober 2011 bedroeg het totale vermogen dat Transtrend onder beheer had ongeveer USD 10,1 miljard (inclusief notional funds). Eigendomsstuctuur Transtrend is een onafhankelijk opererende volle dochteronderneming van Robeco Nederland B.V., dat op zijn beurt weer een volle dochteronderneming is van Robeco Groep N.V. (www.robeco.com). Robeco Groep N.V. is een 100% deelneming van Coöperatieve Centrale Raiffeissen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland, Voor meer informatie over Transtrend en de historische rendementen van de diverse subsets van het Diversified Trend Program, zie Transtrends website: Transtrend & de Robeco Multi Market Obligaties Voor particuliere beleggers is het vanwege de relatief hoge minimale inleg niet altijd mogelijk om direct in het Diversified Trend Program van Transtrend te beleggen. Dat is met name voorbehouden aan institutionele beleggers. De Robeco Multi Market Obligaties bieden echter ook u de mogelijkheid om te profiteren van deze interessante beleggingsstrategie. Robeco s ervaring met de Multi Market Obligaties gaat terug tot Sinds 2003 heeft Robeco een groot aantal Multi Market Obligaties uitgegeven in diverse valuta zoals Euro, US Dollar en Japanse Yen. 12 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

13 Meer informatie Prospectus Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). Het volledige prospectus (Final Terms van de Obligatie in combinatie met de Offering Circular d.d. 26 oktober 2011) is kosteloos verkrijgbaar bij uw beleggingsadviseur en te downloaden op Hier is ook meer informatie over de obligatie te vinden. Voor u geschikt? De Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) is geschikt voor beleggers die met een minimum aflossingsbedrag op einddatum willen profiteren van de beleggingsexpertise van Transtrend en meer spreiding willen aanbrengen in hun beleggingsportefeuille. Uw beleggingshorizon dient zodoende aan te sluiten op de looptijd van het product. U dient zelf na te gaan of het risico van uw portefeuille na opname van deze belegging nog in overeenstemming is met uw beleggingsprofiel. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Risico s Een belegging in de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) biedt de mogelijkheid van een goed rendement maar is niet zonder risico s. U dient rekening te houden met het feit dat de rendementen van de obligatie niet altijd een stabiel of positief verloop zullen kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat de koers van de obligatie onder het startniveau en het garantieniveau noteert. Op de einddatum krijgt u in ieder geval minimaal EUR per obligatie terug. U loopt echter wel een debiteurenrisico op Rabobank Nederland over het minimale aflossingbedrag, en op Robeco Direct N.V. over de onderliggende referentieportefeuille. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus. Kosten In het product zijn de volgende kosten te onderkennen: 2% beheervergoeding per jaar over de gemiddelde participatie in het Enhanced Risk (EUR) profiel van Transtrends Diversified Trend Program. Bij aanvang bedraagt deze participatie naar verwachting circa 71% van de waarde van de obligatie. Bij een positieve ontwikkeling zal de participatie kunnen groeien naar ongeveer 100% van de waarde van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). 20% performance vergoeding over de participatie in het Enhanced Risk (EUR) profiel van Transtrends Diversified Trend Program. Een jaarlijkse vergoeding van 0,95% over de intrinsieke waarde van de obligatie. Hieruit worden alle structureringskosten en kosten voor distributeurs voldaan. Jaarlijkse operationele kosten van de structuur, bestaande uit onder meer risicomanagementkosten en administratiekosten van circa 0,30% van de waarde van de obligatie. Alle bovengenoemde kosten en vergoedingen van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) zijn in de gesimuleerde rendementscijfers vermeld in deze brochure verwerkt. Een uitgebreidere beschrijving van bovengenoemde kosten en vergoedingen kunt u vinden in het prospectus van Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). Tijdens de inschrijvingsperiode van 14 november tot en met 16 december 2011, uur betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties in, het bewaren van, het beheren van en de aflossing van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). Deze kosten kunt u opvragen bij uw bank of beleggingsadviseur. Tussentijdse verhandelbaarheid Voor de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) is een notering aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext aangevraagd. De handel van de obligatie vindt plaats via het veilingsysteem van Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de obligatie dagelijks verhandelbaar is. U kunt op iedere beursdag eenvoudig uitstappen of bijkopen. Daarentegen is het altijd mogelijk dat er, afhankelijk van de marktsituatie, geen werkelijke transacties worden uitgevoerd. De prijs waartegen de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) op de beurs wordt verhandeld, hangt af van vraag en aanbod. Deze prijs kan hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). Deze prijs kan ook lager zijn dan het minimale aflossingbedrag. De gesimuleerde rendementen getoond in deze brochure gaan uit van het aanhouden van dit product tot einde looptijd, hierin wordt geen rekening gehouden met beursprijzen of uitstapkosten. Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 13

14 Uitstapkosten Bij tussentijdse verkoop van de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) ontvangt u de prijs die op de beurs tot stand is gekomen minus de gebruikelijke transactiekosten. In de prijs waartegen de uitgevende instelling terugkoopt op de beurs zit een uitstapvergoeding verwerkt. Deze uitstapvergoeding bedraagt 2,50% (als percentage van de nominale waarde) op de dag van uitgifte, lineair aflopend naar 0% op de einddatum van de obligatie. Fiscale informatie Voor een uitgebreidere beschrijving van de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit product verwijzen wij u graag naar het volledige prospectus dat behoort bij dit product. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de fiscale gevolgen verbonden aan het beleggen in Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR). De fiscale gevolgen van het beleggen in de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Uw nettovermogen in box 3 bestaat uit de waarde van uw bezittingen in box 3 (indien en voorzover deze bezittingen niet zijn vrijgesteld) minus de waarde van uw aftrekbare schulden in box 3. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voorzover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen aan het begin van het kalenderjaar van EUR (2011) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifieke in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) in dat geval niet in box 3. Bent u geen particuliere belegger dan zijn er andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren geïnteresseerden om eerst een deskundige te raadplegen over de mogelijke (fiscale) gevolgen van de belegging in Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) in hun specifieke situatie. Uw bank zal, vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op de Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, 14 Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

15 kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing, in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Belangrijke informatie Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Robeco is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam, handelsregisternummer Rabobank Nederland is een onder toezicht staande instelling als omschreven in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Robeco Bank Holding is een handelsnaam van Robeco Direct N.V. die op haar beurt een onder toezicht staande instelling is als omschreven in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Gedeeltelijke of volledige reproductie of verspreiding van de inhoud van dit document, of het openbaarmaken van de inhoud, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robeco. Door dit document in ontvangst te nemen, gaat de ontvanger volledig akkoord met het bovenstaande. Dit document is een samenvatting van een aantal conceptvoorwaarden en moet derhalve niet worden beschouwd als compleet. Het is mogelijk dat belangrijke voorwaarden van het product genoemd in deze brochure voorafgaand aan de uitgiftedatum nog onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document dient uitsluitend ter informatie en dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen noch als een uitnodiging tot koop daarvan, en is ook niet bedoeld als beleggingsadvies of enig andere vorm van advies met betrekking tot enig financieel instrument. Dit document is niet bedoeld als basis voor de beoordeling van een belegging in de obligaties of andere waardepapieren. Beleggingsbeslissingen over de obligaties dienen niet gebaseerd te zijn op de informatie in dit document maar uitsluitend op de informatie in het definitieve prospectus behorende bij de obligaties, kosteloos verkrijgbaar bij Robeco. De informatie in deze brochure is ontleend aan door Robeco betrouwbaar geachte bronnen, maar Robeco kan niet instaan voor de volledigheid of nauwkeurigheid hiervan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen op personen die toegang hebben tot deze informatie. Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) 15

16 Contact Robeco Postbus CC Rotterdam T (10 cpm) F I Robeco advocates Responsible Investing Core values. Reliability, transparency and a long-term approach are Robeco s core values. Corporate governance. In Robeco s view, good corporate governance is positive for shareholder value in the long term. Knowledge sharing. We share our knowledge and expertise of responsible investing with you. Responsible Investing explained. RD

Robeco Multi Market Obligatie jul 08/18 (EUR) In alle markten thuis

Robeco Multi Market Obligatie jul 08/18 (EUR) In alle markten thuis Robeco Multi Market Obligatie jul 08/18 (EUR) In alle markten thuis The Investment Engineers Beleggen is al bijna 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve beleggingsstijl

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie mei 09/19 (EUR) In alle markten thuis

Robeco Multi Market Obligatie mei 09/19 (EUR) In alle markten thuis Robeco Multi ket Obligatie mei 09/19 (EUR) In alle markten thuis The Investment Engineers Beleggen is al bijna 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve beleggingsstijl

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013 Gespreid beleggen in de kredietmarkt The Investment Engineers Beleggen is al bijna 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rabo Wereld Note november 2016

Rabo Wereld Note november 2016 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie