Opladen elektrische auto s in Uithoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opladen elektrische auto s in Uithoorn"

Transcriptie

1 Opladen elektrische auto s in Uithoorn Soort document Opdrachtgever Opgesteld door Plaatsnaam, datum Richtlijn voor oplaadpunten elektrisch vervoer Sandra van der Waals en Peter Rip, gemeente Uithoorn Ronald de Haas en Harm-Jan Idema, APPM Management Consultants Uithoorn, vastgesteld 18 april 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Inleiding p Context elektrisch vervoer in Nederland en Uithoorn p Doelstelling en uitgangspunten Uithoorn p Het laden van elektrische auto s in Uithoorn p Monitoring en evaluatie van de richtlijn p. 9 Bijlagen I. Toelichting oplaadpunten elektrisch vervoer p. 10 II. Toelichting op regionale samenwerking p. 12 III. Monitoren richtilijn ten behoeve van de evaluatie p. 13 Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. Het aantal elektrische voertuigen is in 2012 vervijfvoudigd 1. De gemeente Uithoorn ervaart deze groei doordat er steeds meer verzoeken komen voor een laadpunt in de openbare ruimte. Tot voorheen heeft de gemeente met de gratis oplaadpunten van de Stichting e-laad kunnen voorzien in deze behoefte. Stichting e-laad neemt sinds het najaar van 2012 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Hierdoor wordt er door de (potentiële) e-rijders in Uithoorn een beroep gedaan op de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn heeft APPM gevraagd te verkennen welke rol de gemeente kan innemen om e-rijders te voorzien in hun behoefte om te laden in de openbare ruimte. Het resultaat van de verkenning is in deze notitie uitgewerkt. Richtlijn voor het faciliteren van elektrisch vervoer binnen de gestelde kaders De gemeente Uithoorn wil EV faciliteren 2 binnen de voor haar beschikbare mogelijkheden. De gemeente wil hiermee bereiken dat elektrisch rijden voor inwoners en bezoekers van Uithoorn toegankelijk wordt gemaakt. Met een richtlijn oplaadpunten elektrisch vervoer wil de gemeente onderbouwd verzoeken voor laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte accepteren of afwijzen. De richtlijn is uitsluitend bedoeld voor elektrische auto s die kunnen laden via het elektriciteitsnet. De focus ligt hierbij op het normaal laden. Deze groep van voertuigen bestaat uit volledige elektrisch aangedreven auto s (zoals de Nissan Leaf), auto s met een range extender (zoals de Opel Ampèra) en plug-in hybrides (zoals de Toyota Prius Plug-in). Snelladen (het in korte tijd met hoog vermogen vol laden van de accu) en laadpunten voor fietsen en scooters zijn geen onderdeel van deze richtlijn. 1 Cijfers elektrisch rijden december 2012 (2012) opgesteld door Agentschap NL. 2 Programma Energiek op Weg! (2011) en Meerjarenprogramma Duurzaamheid (2012) van de gemeente Uithoorn 1

3 1. Inleiding (vervolg) Aanpak voor het opstellen van de richtlijn Om tot de richtlijn voor het opladen van elektrische auto s te komen is de volgende aanpak gehanteerd: Het verkennen en benoemen van de uitgangspunten voor de gemeentelijk richtlijn voor de gemeente Uithoorn. Het opstellen van een concept richtlijn, op basis hiervan en met input van relevante kennis en ervaring van APPM over de context voor en ontwikkeling van elektrisch vervoer en laadpunten. Het toetsen en definitief maken van de richtlijn in samenwerking met relevante personen en afdelingen (onder andere verkeer en vervoer, beheer, communicatie) en de wethouder milieu van de gemeente Uithoorn. Opbouw document De opbouw van het document is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van EV met specifiek aandacht voor het opladen van elektrische auto s. Hoofdstuk 3 gaat in op de invloed van de ontwikkeling van EV in Uithoorn. Op basis hiervan volgt in hoofdstuk 4 de uitwerking van de ondersteuning van de gemeente aan e-rijders in Uithoorn. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de monitoring en evaluatie van de richtlijn. Laadpunt van Stichting e-laad in de gemeente Uithoorn. Locatie Drechtdijk 9, De Kwakel. 2

4 Elektrische voertuigen hebben een aantal specifieke kenmerken: De elektromotor zorgt er voor dat elektrische auto s bij lage snelheden geruisloos rijden; (Volledig) elektrisch aangedreven voertuigen stoten lokaal geen vervuilende stoffen zoals CO 2, NO X en fijnstof uit; De aanschafkosten voor een elektrisch voertuig zijn hoog door de hoge kosten van de accu s. Elektrische auto s hebben lage gebruikerskosten door beperkte onderhoud- en gebruikskosten. Daarnaast zijn er in Nederland op dit moment diverse belastingvoordelen voor elektrische auto s; De actieradius voor het volledig elektrisch rijden is (nu nog) beperkt tot circa 150 km. Auto s met een range extender en plug-in hybrides die ook opladen via het elektriciteitsnet hebben een actieradius tussen 500 en 700 km. De gemiddelde laadtijd voor het volledig laden van de accu van een elektrische auto is 6 tot 8 uur. 2. Context van elektrisch vervoer in Nederland en Uithoorn Dit hoofdstuk beschrijft de context van EV in Nederland en Uithoorn op basis van het aantal voertuigen en de behoefte aan oplaadpunten. Ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland en Uithoorn EV kenmerkt zich doordat de aandrijving van de auto plaatsvindt met een elektromotor, waarvoor de energie wordt opgeslagen in een accu die wordt geladen via het elektriciteitsnet 2. Een elektrische auto heeft daardoor een aantal specifieke kenmerken (zie kader hiernaast). EV kent in Nederland een sterke autonome groei. Onafhankelijk van de gekozen richtlijn groeit het aantal elektrische auto s in Nederland en Uithoorn: Begin 2013 rijden er in Nederland circa elektrische voertuigen ten opzichte van circa voertuigen begin De verwachtingen en ambities zijn dat dit aantal doorgroeit naar tot elektrische voertuigen in 2015 en elektrische voertuigen in De groei na 2015 is sterk afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de techniek en daardoor nog moeilijk voorspelbaar. Op basis van het huidige aantal elektrische auto s in Uithoorn 4 en het aantal inwoners wordt verwacht dat het aantal elektrische voertuigen in 2015 tussen de 10 en 20 elektrische auto s ligt en in 2020 tussen de 100 en 200 elektrische auto s 3. Voorbeeld van een publiek toegankelijk laadpunt. Het laden van elektrische auto s Elektrische auto s laden op via het elektriciteitsnet. Voor een volledig elektrische auto is dat noodzakelijk: zij moeten laden om te kunnen rijden. Voor auto s met een range extender of een plug-in hybride is het opladen via het net wenselijk. Daarmee hoeft de in de auto aanwezige hulpmotor minder gebruikt te worden en worden de voordelen van het elektrisch rijden benut. De groei van EV zorgt er voor dat er een toenemende behoefte is aan laadpunten voor elektrische auto s. Veel e-rijders kunnen in Nederland niet op eigen terrein parkeren waardoor zij de elektrische auto willen parkeren en laden in de openbare ruimte. 1 Cijfers elektrisch rijden, Agentschap NL (2012) 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer, Ministerie van Economische Zaken (2011) 3 Berekend op basis van extrapolatie van het huidige aantal elektrische auto s en inwoners in Uithoorn ten opzichte van de Rijksambities van elektrische voertuigen in 2015 en voertuigen in Vier: twee bij de gemeente en twee inwoners 3

5 Afwegingen e-rijder voor gebruik openbaar laadpunt. De aanwezigheid van een laadpunt. Indien een auto niet op eigen terrein parkeert en de e-rijder geen mogelijkheid heeft om te laden in de openbare ruimte, leert de ervaring dat de e-rijder doorgaans laadt via een eigen netaansluiting en de kabel over de weg uitrolt. De locatie van het laadpunt. Een e-rijder heeft net als een andere automobilist de behoefte (of gewoonte) om de auto dichtbij de plaats van bestemming te parkeren. Indien een openbaar laadpunt op te grote afstand staat (naar oordeel van de e-rijder), gaat de e-rijder zoeken naar een alternatief (b.v. laden via een kabel over de weg of niet laden). De beschikbaarheid van een laadpunt. Het is voor een e-rijder vaak wenselijk of noodzakelijk de accu op te laden als de auto stilstaat. Daarvoor is het noodzakelijk dat een laadlocatie beschikbaar is. Indien de laadlocatie niet bereikt kan worden met de elektrische auto (er staat bijvoorbeeld een andere auto voor) zoekt de e-rijder naar andere oplossingen of laadt hij (noodgedwongen) niet. De kosten van het laden. Eén van de voordelen van een EV zijn de lage gebruikskosten. Indien de kosten voor het gebruik van een laadpunt in de openbare ruimte hoog zijn ten opzichte van het laden op een eigen (huis)aansluiting (de gemiddelde kosten voor een volle accu zijn 4,-), kiest de e-rijder naar verwachting eerder voor de huisaansluiting. 2. Context van elektrisch vervoer in Nederland en Uithoorn (vervolg) Oplaadpunten in de openbare ruimte De beperkte mogelijkheid om elektrische auto s op eigen terrein te parkeren en laden zorgt er voor dat veel e-rijders voor het laden op een voorziening in de openbare ruimte zijn aangewezen. Daarvoor zijn op dit moment in Uithoorn de volgende mogelijkheden beschikbaar: Het laden van een elektrische auto via een openbaar laadpunt. Tot het najaar van 2012 plaatste Stichting e-laad om niet laadpalen in gemeenten. In Uithoorn heeft Stichting e-laad drie laadpalen 1 geplaatst. Bij deze laadpunten kunnen inwoners en bezoekers terecht voor het laden van elektrische auto s. Het parkeren van de elektrische auto op een openbare parkeerplaats en opladen via een huisaansluiting. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een netaansluiting van een woning of bedrijf voor het laden van de elektrische auto. De laadkabel loopt dan van de huisaansluiting naar de auto over de openbare weg. De e-rijder kiest afhankelijk van de mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren (zie kader hiernaast) voor het gebruik van een openbaar laadpunt of voor een (bestaande) huisaansluiting. Rol voor de gemeente Op het moment dat een elektrische auto in de openbare ruimte gaat laden (al dan niet via een openbaar laadpunt) ontstaat betrokkenheid voor de gemeente als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. Dit kan optreden op de volgende twee manieren: De gemeente geeft als eigenaar van de grond toestemming voor het plaatsen van een laadpunt. Doorgaans volgt dan ook een aanvulling op het parkeerbeleid met exclusieve parkeerplekken voor het laden van elektrische auto s bij de laadpunten. Op dit moment is er voor marktpartijen nog geen sluitende business case voor laadpunten in de openbare ruimte. Om laadpunten in de openbare ruimte te plaatsen is daardoor een bijdrage van de gemeente nodig. Bijlage I gaat hier nader op in. Bij het laden via een eigen aansluiting legt de e-rijder een kabel over de openbare weg waar de gemeente beheerder van is. 1 Bij de laadpalen van Stichting e-laad zijn twee laadpunten per laadpaal beschikbaar voor gebruik. Daardoor kunnen twee auto s tegelijkertijd laden bij één laadpaal. 4

6 3. Doelstelling en uitgangspunten Uithoorn Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de doelstellingen en de uitgangspunten van de richtlijn van de gemeente Uithoorn voor het opladen van elektrische auto s in de openbare ruimte. Doel en resultaat van de richtlijn De gemeente Uithoorn wil EV faciliteren binnen de middelen die zij daarvoor beschikbaar heeft 1 om bij te dragen aan het doel om in 2040 CO 2 neutraal te zijn. De gemeentelijk richtlijn voor het laden van elektrische auto s geeft de onderbouwde afweging voor de gemeente Uithoorn hoe zij het laden van elektrische auto s faciliteert. Voor de uitwerking kiest de gemeente voor de rol van actieve volger. Dat betekent dat de gemeente bestaande kennis en ervaring benut voor het uitwerken van haar faciliterende rol. Het resultaat van het uitvoeren van de richtlijn is dat inwoners en bezoekers van de gemeente Uithoorn voor zover mogelijk binnen de gestelde uitgangspunten een elektrische auto kunnen laden. publiek toegankelijk laadpunt op een private locatie. Dit laadpunt staat op de parkeerplaats van de Rabobank in de gemeente Uithoorn. Uitgangspunten Voor de uitwerking van de richtlijn stelt de gemeente Uithoorn de volgende uitgangspunten aan haar richtlijn voor oplaadpunten: In samenwerking met Stichting e-laad zijn er in Uithoorn drie openbare laadpunten voor elektrische auto s gerealiseerd (in de Kwakel, de Zijdelrij en bij het gemeentehuis). Deze oplaadpunten worden tot 2015 beheerd en onderhouden door Stichting e-laad. Daarna beziet de gemeente of en hoe zij deze laadpunten voor bezoekers en inwoners kan behouden. Daarnaast is er een publiek toegankelijk laadpunt bij de vestiging van de Rabobank aan de Sportlaan. De business case voor oplaadpunten in de openbare ruimte is niet sluitend (zie toelichting in bijlage I). De gemeente heeft geen middelen beschikbaar om in de periode tot 2015 de laadpunten te financieren (de gevraagde investering is circa ). Vanuit regionale samenwerking zijn er op dit moment geen middelen beschikbaar (zie bijlage II). Mocht hier verandering in komen, dan beziet de gemeente of zij deel wil nemen aan nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld een opvolger van Stichting e-laad). 1 Programma Energiek op Weg! (2011) en Meerjarenprogramma Duurzaamheid (2012) van de gemeente Uithoorn 5

7 3. Doelstelling en uitgangspunten Uithoorn (vervolg) De gemeente streeft naar het zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn van de e-rijders: d.w.z. opladen op eigen terrein of bij de bestaande openbare oplaadpunten. De gemeente verleent geen medewerking aan particuliere en/of individuele initiatieven om privélaadpunten in de openbare ruimte te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor en regievoerder van de openbare ruimte en wil voorkomen dat veiligheid, uitstraling en aanverwante zaken in het geding komen bij een wildgroei van laadpunten geplaatst op individuele basis. Vertaling van de uitgangspunten naar de richtlijn De gemeente kiest bewust voor het zelfvoorzienend zijn van e-rijders in hun laadvoorziening en investeert niet in aanvullende voorzieningen in de openbare ruimte. Dit betekent dat e-rijders die niet kunnen parkeren en laden op eigen terrein en niet in de nabije omgeving van een openbaar laadpunt gebruik kunnen maken de elektrische auto niet kunnen laden. De gemeente Uithoorn wil deze e-rijders, voor zover mogelijk, faciliteren om te kunnen laden en daarvoor: Staat de gemeente het laden op de huisaansluiting toe met een kabel over de stoep. Verkent de gemeente actief de mogelijkheid om publiek toegankelijke laadpunten op te nemen in de ontwikkeling van nieuwe private, semi-openbare en openbare parkeerplaatsen. Met deze proactieve houding streeft de gemeente naar een toename van het aantal (publiek toegankelijke) laadvoorzieningen in de gemeente. De gemeente realiseert hiermee de voorzieningen die passen bij de mogelijkheden die de gemeente heeft om e-rijders te ondersteunen. De uitwerking van de richtlijn volgt in hoofdstuk 4. 6

8 Hoe kunnen e-rijders elektrische auto s laden in Uithoorn? 4. Het laden van elektrische auto s in Uithoorn Laden en parkeren op eigen terrein? nee Kan laden via een eigen thuisaansluiting? ja ja 1. Laden via een eigen laadvoorziening op eigen terrein. De gemeente informeert. 2. Laden met een kabel over de stoep. De gemeente stelt voorwaarden. De gemeente Uithoorn faciliteert op de volgende wijze (in volgorde van voorkeur) het laden van elektrische auto s voor bewoners en bezoekers: 1. E-rijders parkeren en laden op eigen terrein voor zover dat mogelijk is. De gemeente informeert e-rijders over de mogelijkheden om te laden op eigen terrein. 2. De e-rijders parkeren op een openbare plek en maken voor het laden gebruik van een laadvoorziening op eigen terrein. De gemeente informeert over de mogelijke laadvoorzieningen en stelt voorwaarden aan het leggen van een kabel over de stoep. 3. Gebruik van een publiek toegankelijk laadpunt als laden via een eigen laadvoorziening niet mogelijk is. De gemeente informeert bewoners en bezoekers over de locaties en streeft naar het uitbreiden van het aantal publiek toegankelijke laadvoorzieningen. nee De richtlijn wordt eind 2014 geëvalueerd en waar nodig aangepast op basis van de dan actuele ontwikkeling van EV (zie verder hoofdstuk 5). 3. Laden via publiek toegankelijke laadvoorzieningen. 1. Laden op een eigen parkeergelegenheid E-rijders zijn voor zover mogelijk zelfvoorzienend in hun laadbehoefte. Dat betekent dat de gemeente de volgende groep e-rijders niet faciliteert: E-rijders die beschikken over een eigen parkeerplaats (oprit, garagebox etc.) hebben de mogelijkheid om op die locatie een veilige laadvoorziening aan te leggen. E-rijders die een auto kunnen parkeren op een niet openbaar parkeerterrein (bijvoorbeeld appartementen complex) kunnen in overleg met de beheerder / eigenaar (verhuurder, VVE etc.) een laadvoorziening (laten) realiseren. De gemeente informeert deze groep e-rijders over de mogelijkheden die zij hebben om een privaat laadpunt te plaatsen. 7

9 4. Het laden van elektrische auto s in Uithoorn (vervolg) Laadpunt e-laad Laadpunt e-laad Laadpunt Rabobank Laadpunt e-laad 2. Laden via de thuisaansluiting daar waar het kan met een kabel over de stoep Voor e-rijders die niet over een eigen parkeergelegenheid beschikken wordt laden met een kabel over het trottoir onder de volgende voorwaarden toegestaan: De e-rijder is verantwoordelijk voor het aanleggen van een veilige laadvoorziening op terrein (of aan een object) in eigendom of beheer van de e-rijder. Voor de laadvoorziening geldt dat de kabel tussen de elektrische auto en de eigen laadvoorziening maximaal 10 meter, gemeten vanaf de perceelgrens van de e-rijder tot aan de elektrische auto, mag overbruggen. De kabel ligt daarbij zoveel mogelijk langs het trottoir. Het kruisen van een openbare weg, fietspad en/of vergelijkbaar met de laadkabel is niet toegestaan. De e-rijder is verantwoordelijk voor het veilig afdekken van de kabel zodat geen hinderlijke situatie ontstaat. De gemeente Uithoorn informeert over de mogelijkheden voor het veilig afdekken van de kabel. De e-rijders zijn aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schadegevallen. De kabel maakt namelijk geen onderdeel uit van de openbare weg en/of de weguitrusting waardoor de gemeente niet aansprakelijk is. 3. Laden via een publiek toegankelijk laadpunt als het niet anders kan E-rijders in de gemeente Uithoorn die niet kunnen laden via een eigen laadvoorziening kunnen gebruik maken van de publiek toegankelijke laadpunten. De huidige publiek toegankelijke laadpunten in de gemeente Uithoorn kennen een goede spreiding over de gemeente (zie afbeelding links). De gemeente zoekt bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe parkeerplaatsen naar de mogelijkheid om aanvullende extra (publiek toegankelijke) laadpunten te realiseren. Voor e-rijders waar in de nabije omgeving (nog) geen publiek toegankelijk laadpunt aanwezig is, is er vanuit de gemeente op dit moment geen verdere ondersteuning mogelijk. 8

10 Actuele gemeentelijke ambities en doelstellingen voor EV Verwachte verdere ontwikkeling van EV in Nederland en Uithoorn Actuele gemeentelijke Bereiken ambities en beleidsdoelstelling doelstellingen voor EV 5. Monitoring en evaluatie van de richtlijn Uitgangspunten voor (nieuw) gemeentelijk beleid Evaluatie van de richtlijn De evaluatie van de richtlijn vindt eind 2014 plaats. Het resultaat van de evaluatie wordt gebruikt voor het opstellen van nieuw beleid voor oplaadpunten voor elektrische auto s in Uithoorn vanaf Verwacht wordt dat er eind 2014 meer duidelijkheid is op de ontwikkeling van EV en eind 2014 eindigt de samenwerking met Stichting e-laad voor de openbare laadpunten. Opstellen en uitvoeren nieuw beleid / continueren bestaand beleid De evaluatie heeft als doel om te beoordelen of de nu gekozen richtlijn dan aansluit bij: De op het moment van de evaluatie actuele gemeentelijke doelstellingen en ambities voor EV; De op het moment van de evaluatie actuele ontwikkelingen en toekomstverwachtingen voor EV in Nederland en Uithoorn. De mate waarin de richtlijn aansluit bij de doelstelling van de richtlijn om het opladen van elektrische auto s te faciliteren binnen de voor haar beschikbare middelen. Deze doelstelling wordt bereikt doordat inwoners van de gemeente Uithoorn niet worden belemmerd in het elektrisch rijden door het gebrek aan laadmogelijkheden en het aantal klachten en/of meldingen over de kabels over het trottoir. Monitoring tijdens de uitvoering Voor de evaluatie van de richtlijn verzamelt de gemeente Uithoorn tijdens de uitvoering actief informatie. De bijbehorende informatiebronnen en acties zijn opgenomen in bijlage III. 9

11 Bijlage I: Toelichting oplaadpunten elektrisch vervoer Voor het bepalen van de mate waarin de gemeente Uithoorn e-rijders kan faciliteren gaat dit hoofdstuk in op de oplaadinfrastructuur voor EV in de openbare ruimte. De thema s daarvoor zijn: 1. Type laadpunten en kosten 2. Marktmodel voor het laden van elektrische voertuigen 3. Initiatieven voor laden in de openbare ruimte Laadpunt op privéterrein Laadpunt bij een bedrijfsparkeerplaats 1. Type laadpunten en kosten Voor verschillende locaties bestaan er verschillende laadvoorzieningen. Voor het normaal laden (ook wel druppel laden genoemd) zijn er drie hoofdvarianten met bijbehorende kosten (in de kosten zijn de elektriciteitskosten niet meegenomen): Laden op privéterrein kan met een eenvoudig laadpunt dat kan worden gezien als een luxe stopcontact. Hierbij wordt het laadpunt aangesloten op de bestaande elektrotechnische installatie. Er zijn doorgaans geen aanvullende voorzieningen nodig om dat er één gebruiker is van het laadpunt. De kosten bedragen afhankelijke van de installatie en de gekozen uitvoering gemiddeld Laden in de semi-openbare ruimte zoals op een bedrijventerreinen of in een parkeergarages. De eigenaren van deze locaties kiezen er tot nu toe vaak voor om gratis laden mogelijk te maken. Hierdoor kunnen alle elektrische voertuigen terecht en hoeven er geen afspraken gemaakt te worden over het verrekenen van de kosten. Voor de elektriciteitsaansluiting wordt doorgaans gebruik gemaakt van bestaande netaansluitingen. De netcapaciteit (bijvoorbeeld in parkeergarages in combinatie met andere installaties) dient altijd gecontroleerd te worden. Laadpunten voor de semi-openbare ruimte zijn verkrijgbaar vanaf ca Laden in de openbare ruimte. Hiervan maken bijvoorbeeld de e-rijders gebruik die op bezoek zijn op een bepaalde locatie of niet thuis kunnen laden. Laadpunten in de openbare ruimte worden tot nu toe robuust uitgevoerd, hebben een eigen netaansluiting en kan elke e-rijder er terecht. Voor deze interoperabiliteit is een marktmodel ontwikkeld (zie toelichting volgende pagina). De kosten voor een laadpunt variëren tussen en voor het plaatsen en gemiddeld aan jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. 10

12 Marktmodel voor interoperabele laadpunten (in de openbare ruimte) Bijlage I: Toelichting oplaadpunten elektrisch vervoer (vervolg) Nog geen business case voor publieke laadpunten De investeringen in laadpunten zijn op dit moment groter dan de opbrengsten. Hierdoor is er op dit moment geen sluitende business case voor laadpunten in de openbare ruimte. Marktpartijen werken aan verschillende initiatieven voor een business case voor publieke laadpunten die wel kostendekkend is. Tot dat moment is er een bijdrage nodig van bijvoorbeeld een gemeente om laadpunten in de openbare ruimte te plaatsen. De kosten en opbrengsten voor een openbaar laadpunt zijn als volgt: De kosten voor het plaatsen van een laadpunt bedragen tussen en aan jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. Met name de kosten voor de benodigde netaansluiting zijn aanzienlijk. De inkomsten voor een exploitant zijn beperkt. De maximale omzet voor een laadbeurt bedraagt circa 4,-. Op dit moment is het nog erg lastig om een reële inschatting van het gebruik te maken.. 2. Marktmodel voor het laden van elektrische voertuigen Voor de dienstverlening voor het laden in de openbare ruimte zijn er verschillende rollen, waarbij één of meerdere partijen een rol kunnen vervullen. Deze rollen zijn benoemd in het Nederlandse marktmodel voor het laden van elektrische voertuigen. Het model kent de volgende rollen (zie ook schema hiernaast): De laadaanbieder is de partij die het mogelijk wil maken dat een e-rijder kan laden. De laadaanbieder kan bijvoorbeeld de gemeente zijn voor laadpunten in de openbare ruimte, een eigenaar van een parkeergarage of een bedrijf dat een laadpunt heeft voor haar gasten. De infraprovider is de partij die het laadpunt realiseert en zorgt dat het beschikbaar is. Op dit moment nemen bijvoorbeeld energieleveranciers en nieuwe toetreders deze rol in. De serviceprovider is de partij die laadpasjes uitgeeft aan e-rijders. Zij zorgen er voor dat een laadpunt toegankelijk wordt voor e-rijders. Hiervoor sluit de serviceprovider een overeenkomst met de laadaanbieder en maken de serviceprovider en de infraprovider afspraken over de uitwisseling van informatie via CIR (Centraal Interoperabiliteitsregister). Stichting eviolin zorgt er voor dat infra- en serviceproviders afspraken met elkaar maken. De laadafnemer is bijvoorbeeld een e-rijder die een elektrische auto wil laden. Initiatieven voor laadpunten in de openbare ruimte Er zijn in Nederland een aantal ontwikkelingen om laden in de openbare ruimte mogelijk te maken: Stichting e-laad is een initiatief van zeven grote netbeheerders. Zij heeft in de afgelopen drie jaar ruim punten in de openbare ruimte geplaatst. Vanwege onder andere financiële redenen neemt zij vanaf het najaar 2012 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. De G4-gemeenten hebben een netwerk van openbare laadpunten aanbesteed. Initiatieven voor publiek toegankelijke laadpunten op privéterrein (o.a. The New Motion). Zij realiseren laadpunten op de huisaansluiting van een e-rijder, waarbij de e-rijder zelf het laadpunt kan gebruiker maar ook voor een andere e-rijder beschikbaar is. Zij gaat daarbij uit van de verschillende rollen uit het marktmodel. De kosten voor een laadpunt in de openbare ruimte zijn vooralsnog te hoog voor een rendabele business case (zie kader links). Hierdoor is van bijvoorbeeld een gemeente een investering nodig om laadpunten in de openbare ruimte te plaatsen. Deze investering bestaat onder andere uit de kosten voor de hardware, dienstverlening en aanbesteding- en proceskosten. 11

13 Bijlage II: Toelichting op mogelijkheden voor regionale samenwerking Stichting RIJK Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een onafhankelijke stichting met veertien deelnemende gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Wormerland en Zandvoort, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel en Velsen). Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeenten. MRA Elektrisch MRA Elektrisch is een projectorganisatie met als doel het stimuleren en faciliteren van de introductie van elektrisch vervoer in de Metropoolregio Amsterdam. Het project MRA Elektrisch beschikt (vooralsnog) niet over fondsen voor de financiering van oplaadpunten in de openbare ruimte. Wel is het één van de doelen om gezamenlijke synergie te behalen en gezamenlijk op zoek te gaan naar extra financiering. Een van de ideeën waar aan wordt gewerkt is het opzetten van een gezamenlijk investeringsfonds waarin naast publiek geld (van overheden en netbeheerders) ook bijdragen worden gevraagd van b.v. autoleveranciers (bijvoorbeeld als alternatief voor het nu vaak bij een auto geleverde thuislaadpunt). Wat bieden Stichting RIJK en MRA Elektrisch voor Uithoorn? Om oplaadpunten in de openbare ruimte te realiseren kan Uithoorn samenwerking zoeken op regionale schaal. Dit heeft als mogelijk voordeel: Lagere kosten voor laadpunten bij een gezamenlijke inkoop Lagere kosten voor dienstverlening bij clustering van meerdere gemeenten Synergievoordelen in de algemene kosten (zoals projectmanagement) Bij samenwerking met de Stichting RIJK zal Uithoorn zelf de inhoudelijke expertise moeten inbrengen voor de inkoop van laadpunten. Daarnaast heeft de stichting geen eigen financiering. De voordelen van samenwerking met Stichting RIJK zijn met name gericht op de voordelen van gezamenlijke inkoop van dienstverlening en projectmanagement. Hiervoor dient er wel vanuit andere gemeenten een vergelijkbare vraag te zijn. Stichting RIJK kent een operationele organisatie waardoor een slagvaardige aanpak mogelijk is. Bij samenwerking met MRA Elektrisch wordt Uithoorn brengt MRA elektrisch de inhoudelijke expertise in. MRA heeft mede als doel om kennis in te brengen en is bezig een aanpak voor aanbesteding en inkoop van laadpunten te ontwikkelen. Ook hier geldt dat, indien meerdere gemeenten een vergelijkbare vraag stellen, er synergievoordelen kunnen ontstaan. Mogelijk risico is dat MRA Elektrisch een projectorganisatie is en dus niet is opgericht om deelgemeenten te faciliteren en ondersteunen. Indien het project alleen MRA-brede activiteiten mag ontwikkelen, is er ook een risico op vertraging. Samengevat zijn er vanuit beide initiatieven op dit moment nog geen mogelijkheden voor Uithoorn om bij aan te sluiten. Het combineren van beide initiatieven biedt een mogelijke oplossingsrichting. Daarbij kan Stichting RIJK de inkoop verzorgen en MRA Elektrisch inhoudelijke kennis inbrengen. Om dit voor elkaar te krijgen is een actieve en initiërende rol van de gemeente Uithoorn nodig. De samenwerking met MRA Elektrisch of Stichting RIJK kan aansluiten op het gekozen beleid voor het creëren van aanvullende laadvoorzieningen in de openbare ruimte. 12

14 Bijlage III: Monitoring richtlijn ten behoeve van evaluatie Tijdens de uitvoering van is de projectleider EV verantwoordelijk voor het monitoren van de richtlijn. De projectleider EV verzamelt tenminste informatie op de volgende onderdelen. Ontwikkeling elektrisch vervoer Het aantal e-rijders (onder de inwoners van Uithoorn), om te beoordelen of dit aansluit bij de prognose; De verwachte landelijke ontwikkeling van EV: hoe wordt eind 2014 verwacht dat EV tot 2020 verder ontwikkelt (in aantallen); Deze informatie kan worden gebruikt om een nieuwe prognose te maken voor de ontwikkeling van EV in Uithoorn. Uitvoering van de richtlijn 1. E-rijders die laden op eigen terrein Het aantal e-rijders dat de elektrische auto laadt op eigen terrein. Deze groep e-rijders meldt zich doorgaans niet standaard bij de gemeente. Ze zijn zelfvoorzienend. Een actieve oproep aan deze e-rijders is nodig om een betrouwbare uitspraak over het aantal e-rijders dat laadt op eigen terrein te kunnen doen. 2. E-rijders die laden via een eigen huistaansluiting met een kabel over de stoep Klachten en/of meldingen doordat er kabels over het trottoir liggen voor het laden van elektrische auto s. 3. Openbaar toegankelijke laadpunten Het gebruik van de drie openbare laadpunten van Stichting e-laad om te bepalen of de gemeente deze laadpunten wil handhaven; Het aantal extra laadpunten dat door de proactieve rol van de gemeente op (semi-)openbare locaties is gerealiseerd inclusief het gebruik van deze laadpunten om te bepalen of de gemeente hierop actief blijft inzetten. Doelstelling richtlijn Het doel van de richtlijn is om binnen de beschikbare mogelijkheden van de gemeente Uithoorn het laden van elektrische auto s te faciliteren. De richtlijn is effectief als inwoners van de gemeente Uithoorn niet worden belemmerd in het rijden van een elektrische auto. Dat betekent dat: Het aantal elektrische auto s in Uithoorn gelijkwaardig is aan gemeenten met een vergelijkbare EV doelstelling; Het aantal elektrische auto s niet significant minder is dan de prognose van 10 tot 20 elektrische auto s in Overige Ervaringen van e-rijders met de richtlijn, bijvoorbeeld door een gerichte enquête onder de e-rijders in Uithoorn voorafgaand aan de evaluatie. 13

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk DEFINITIEF Opladen van elektrische voertuigen in Waalwijk OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WAALWIJK THEO HENDRIKS OPGESTELD DOOR: APPM MANAGEMENT CONSULTANTS HARM-JAN IDEMA

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Opladen van elektrische voertuigen in Goirle O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE GOIRLE LEANNE VAN TILBORG O P G E S T E L D D O O R : APPM MANAGEMENT CONSULTANTS BART

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten Elektrische oplaadpunten Lunchbijeenkomst Vexpan 13 februari 2014 Stijn Otten The New Motion Jeroen Quee Grontmij Inhoud De zin en onzin van elektrisch vervoer Marktcijfers en ontwikkelingen Techniek Oplaadpalen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Opladen van elektrische voertuigen in Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Opgesteld door: APPM management consultants Bart van de Velde

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte samenvatting De Taskforce Formule E-team wil elektrisch vervoer in Nederland stimuleren en belemmeringen wegnemen. Een middel daartoe is bestaande

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Inleiding Het aantal elektrische auto s in Nederland is de afgelopen twee jaar zeer sterk toegenomen.

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) AH 233 2013Z16375 van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) 1 In hoeverre klopt de raming van 20.000 elektrische auto s in Nederland aan het eind van 2013, zoals gesteld in het

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven Elektrische taxi s Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven 1 Introductie Elektrisch vervoer groeit sterk in Nederland. Onder andere voor taxiondernemers kan de inzet van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Alliander Mobility Services Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Agenda - Kenniscafé Elektrisch Vervoer 6 maart 2014 - Ede Introductie Alliander Mobility Services Onze visie op openbaar

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 09-02-2011 (v1.1) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 23 november 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : J.M. van Rijn medewerk(st)er:

Nadere informatie

Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017

Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017 Notitie Onderwerp: Ons kenmerk: Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017 Aan: Datum: 6 januari 2013 pagina: 1 van 6 Regels op oplaadpunten Er bestaan verschillende sites met informatie

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 02-08-2011 (v1.3) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Krijgt u vragen van bewoners of bedrijven over laadpalen voor elektrisch rijden? Ziet u het aantal elektrische auto s in uw gemeente toenemen? Heeft uw gemeente ambities op het gebied

Nadere informatie

Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto s Den Haag

Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto s Den Haag Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto s Den Haag December 2014 Inleiding De gemeente heeft in de afgelopen jaren ervaren dat elektrische auto s steeds meer in het straatbeeld verschijnen.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 16-03-2011 (v1.2) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stichting e-laad.nl November 2011 1 Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Ton Rombouts Burgemeester s Hertogenbosch en voorzitter stichting

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57286 Datum : 20 mei 2014 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum : Datum : Onderwerp Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen door de stichting e-laad op gemeentegrond Samenvatting De stichting e-laad is bezig met een landelijke pilot om elektrisch rijden te stimuleren.

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015 Inhoudsopgave Beleidsregels... 1 Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op?

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op? NKL Seminar Ecomobiel Kennisdeling Wat levert het op? Den Bosch - 7 oktober 2015 Seminar NKL Programma Welkom Introductie Presentatie NKL en Interactie Projecten NKL - stand van zaken - resultaten Pitch

Nadere informatie

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 BusVision Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 Wie is Alliander, Liandon, Alliander Mobility Services De rol van Alliander Opportunity Laden Laadmethoden Opportunity

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 januari 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Zaaknummer: OORJB003 Onderwerp Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Collegevoorstel Inleiding De ambitie van de gemeente Heusden is om een duurzame gemeente te zijn. Met het vaststellen van

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind voor ons allemaal! De 100% groene windstroom van Eneco HollandseWind

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Openbaar Onderwerp Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / J. Van der Meer / H. Beerten Samenvatting Om

Nadere informatie

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op?

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op? NKL Seminar Ecomobiel Kennisdeling Wat levert het op? Den Bosch - 7 oktober 2015 Seminar NKL Programma Welkom Introductie Presentatie NKL en Interactie Projecten NKL - stand van zaken - resultaten Pitch

Nadere informatie

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING ALD WHITEPAPER ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING INHOUD Stap 1. Beleid 3 Stap 2. Toekenning van elektrische mobiliteit 3 Stap 3. Merkenbeleid en normbudget 3 Stap 4. Laadfaciliteiten thuis en op het

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease.

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease. VEELGESTELDE VRAGEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN A. Voertuigen en mogelijkheden 1. Met welke voertuigen kun je elektrisch rijden? Elektrisch rijden op de weg kun je met een fiets, scooter of auto. Om met een

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Overwegende dat het wenselijk is een afwegingskader te scheppen ter beoordeling van verzoeken om medewerking te verlenen aan het

Nadere informatie

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Versie : 4.0 Datum : juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Duurzaamheid... 3 1.2. Elektrisch vervoer... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht

Nadere informatie

enjoy & share positive energy

enjoy & share positive energy Zorgeloos elektrisch rijden in uw leaseauto Slim laden thuis én maak onderweg gebruik van het grootste laadnetwerk van Europa enjoy & share positive energy Zorgeloos elektrisch rijden Een slim laadpunt

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind. Golf GTE & Passat GTE

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind. Golf GTE & Passat GTE Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Golf GTE & Passat GTE Eneco HollandseWind Laadpunt + installatie vanaf 1275 * Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind voor ons

Nadere informatie

Parkeerpanel. elektrisch vervoer. Deelnemers. Wat zijn de voornaamste voordelen van elektrisch vervoer? ParkeerPanel

Parkeerpanel. elektrisch vervoer. Deelnemers. Wat zijn de voornaamste voordelen van elektrisch vervoer? ParkeerPanel Tekst: Peter Bekkering ParkeerPanel elektrisch vervoer Elektrisch vervoer is in Nederland aan een gestage opmars bezig. Toch zijn er nog veel obstakels te overwinnen voor ge bruikers van elektrische voertuigen.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Toyota Prius Plug-in Hybrid Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The New Motion wil voor iedereen grenzeloze mobiliteit mogelijk maken op basis

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind voor ons allemaal! De 100% groene windstroom van Eneco HollandseWind (van

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen

Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen Algemeen Vanuit het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie is voor de periode 2011-2015 een Plan van Aanpak

Nadere informatie

Drive v n b y n ature

Drive v n b y n ature Driven by nature Voorstelling Joachim Saelens, mede-oprichter van BeCharged Bedrijfsactiviteit: Het produceren, het installeren, het onderhouden en het internationaal verdelen van oplaadstations voor elektrische

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de G4

Elektrisch rijden in de G4 Elektrisch rijden in de Een onderzoek in opdracht van de -gemeenten:,, en 1.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Postbus 16200 3500 CE 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Elektrische auto s en infrastructuur

Elektrische auto s en infrastructuur Elektrische auto s en infrastructuur Inpassen in infrastructuur en lokale ruimte Peter van der Sluijs Programmamanager infrastructuur laadpunten elektrisch vervoer 1 Inhoud Wie is Liander? Inpassen in

Nadere informatie

ProjectManagementBureau. De Utrechtse aanpak. Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013

ProjectManagementBureau. De Utrechtse aanpak. Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013 ProjectManagementBureau De Utrechtse aanpak Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013 Inhoud presentatie Stimuleren: hoe? Openbare oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer Gemeente Hilversum Gemeente Hilversum Vastgesteld 15 januari 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 1.1 DE TOEKOMST VAN ELEKTRISCH AUTORIJDEN, HET GROEIMODEL...

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Eneco HollandseWind is windstroom die uitsluitend opgewekt wordt door windmolens in Nederlandse windparken. Deze 100% groene

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LAREN B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983 Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier 2 Onderwerp Datum Raadsbrief 2016, nr. 12

Nadere informatie

Stichting Regionaal Inkoopbureau. IJmond en Kennemerland. "Stichting Rijk"

Stichting Regionaal Inkoopbureau. IJmond en Kennemerland. Stichting Rijk Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland "Stichting Rijk" 2015 Inhoud Organisatie en deelnemers 5 Doelstelling 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 8

Nadere informatie

Aanmelden uitkering voortaan digitaal

Aanmelden uitkering voortaan digitaal Aanmelden uitkering voortaan digitaal Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering hoeft u tegenwoordig niet meer langs te komen op het stadhuis. U kunt deze ook via de website van de gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A.

Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A. Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 205 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A. CONTACTGEGEVENS Projecttitel: Laadeilanden elektrisch vervoer (SR) Organisatie:

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 juli 2013 nummer: 2013_BW_00432 Onderwerp Elektrisch vervoer - vormend Beknopte samenvatting In de notitie 'Op St(r)oom' wordt nieuw beleid rond Elektrisch vervoer in

Nadere informatie

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum)

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Castricum Gemeente Castricum, maart 2015 1 Beleidsregels oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

Overeenkomst voor laadvoorziening

Overeenkomst voor laadvoorziening Overeenkomst voor laadvoorziening De ondergetekenden: Naam: Gevestigd te (plaatsnaam): aan de (straat): kvk-nummer: hierna te noemen aanvrager en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veldhoven,

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Special: Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Nederland

Special: Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Nederland Special: Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Nederland De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het Formule E-Team de verzilvering

Nadere informatie

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994), Verkeersbesluit IT15.06770 besluitnummer: B43.0402 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen

BESLUIT. Hoofdstuk 1. Algemeen GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013 Nr. 29 Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2013 (collegebesluit van 5 maart 2013) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Volvo V60 Plug-In Hybrid UW VolVo Plug-In Hybrid NU MET Smart Charging- Pakket Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen wil voor iedereen grenzeloze

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Graag brengen we door middel van deze raadsinformatiebrief een aantal projecten op het gebied van de uitvoering van de uitvoering van de notitie Molenwaard

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie