Programma PVDA+ Turnhout Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma PVDA+ Turnhout Gemeenteraadsverkiezingen 2012"

Transcriptie

1 Programma PVDA+ Turnhout Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud 1 Turnhout op mensenmaat, een stad voor mensen Hoe is dit programma ontstaan? Visie Programma Vul dat gaatje met een praatje De staat van onze straat! Beheer van het Verkeer Veilig is heilig Gezondheidszorg Werkgelegenheid Diversiteitsbeleid voor iedereen Financiën Sociaal is normaal Groen verdient poen Bouw eens gauw Sport, spel, ontspanning en cultuur is niet duur Links en voetnoten

2 1 Turnhout op mensenmaat, een stad voor mensen 1.1 Hoe is dit programma ontstaan? Dit programma is ontstaan uit het denk- en discussiewerk van een 20-tal enthousiaste medewerkers, die vinden dat Turnhout behoefte heeft aan een echte linkse oppositie in en buiten de gemeenteraad. Turnhout kent dezelfde problemen als tal van andere centrumsteden. De stedelijke financiën staan er niet goed voor. Er wonen naar verhouding veel mensen die leven in -of op de grens van- de armoede. De sociale woongelegenheid voldoet niet aan de vraag. De centrumfunctie brengt grote verkeershinder mee voor de bewoners. Belangen van vastgoedspeculanten en winkelketens krijgen voorrang. Kies voor ons en slaap op beide oren, wij regelen alles voor U de komende 6 jaren... dat is wat de meeste politieke partijen U beloven, maar zo werkt het helaas niet, en het is ook niet onze stijl. Democratie is een werkwoord. Wij willen de bevolking helpen om in actie te komen en haar rechten af te dwingen, zoals de PVDA+ raadsleden nu al met succes doen in Zelzate, Hoboken, Deurne, Lommel, Herstal en La Louvière. Dit programma is ook het resultaat van een enquête die we in een 6-tal wijken bij in totaal ca. 150 Turnhoutenaars van alle slag gehouden hebben. Daarmee werd duidelijk welke van onze voorstellen echt leven bij de bevolking. Maar wat hieronder staat is daarom nog niet te nemen of te laten. Het zijn nu nog maar ideeën. Alvorens onze voorstellen echt ter tafel komen dienen ze eerst nog verder uitgewerkt te worden in overleg met de betrokken bevolkingsgroepen. U kunt ook zelf reageren of bijkomende voorstellen doen via Stel jezelf eens even volgende vragen: wil ik dat Turnhout even groot wordt als bvb Antwerpen of Brussel? Zijn er voordelen verbonden aan deze uitbreiding? Heb ik meer winkels nodig? Als je op al deze vragen 'nee' antwoordt, dan moet je nu zeker verder lezen! Want wij als PVDA+ willen hetzelfde. We willen een kleine, sociale, gezellige stad. We willen dat er geïnvesteerd wordt in wat er al is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niets gaan veranderen...we willen veel veranderen! Maar enkel met de bedoeling om de inwoner, jezelf dus, een betere toekomst te bieden. Voor verdere uitleg kan u één van ons gewoon aanspreken of ons mailen. (zie hierboven). Wij hebben tijd voor jou en staan je graag te woord! 1.2 Visie De volgende ideeën zijn echter wat het zijn: ideeën. We willen geen beloftes maken over dingen die we misschien niet waar kunnen maken. We willen daarom een werkgroep oprichten met burgers en experten om deze en andere ideeën te bespreken, te toetsen aan de realiteit en dan uit te voeren. Want je kan als Stadsbestuur wel van alles op poten zetten, maar als je de inwoners hierover niet voldoende informeert, zijn alle projecten gedoemd tot weinig navolging. Door direct met de inwoner projecten uit te denken, op te stellen, door te voeren en te evalueren ben je zeker dat je met die dingen bezig bent die in het belang zijn van de grootste aandeelhouder: de inwoner!! Wij zijn echter niet alleen. Wij wensen een visie te vertegenwoordigen die over de grenzen van de Stad Turnhout reikt. We willen dus samen met de omliggende gemeentes tot een beleid komen dat voor iedereen een meerwaarde vormt. Wij zijn bereid met de andere partijen samen te werken om te komen tot een beleid dat ten goede gaat van de mens in zijn geheel, sociaal, cultureel en financieel. 2

3 Om onze alternatieve ideeën die we hieronder reeds hebben uitgewerkt te financieren stellen we een aantal eisen voor. Een eerste duidelijke eis is dat de hogere overheden het Gemeentefonds herfinancieren en alle negatieve effecten van de fiscale hervormingen en liberaliseringen op de gemeentelijke belastingsinkomsten ook effectief compenseren. De noodzakelijke middelen hiervoor moeten komen vanuit het pakket maatregelen voor een meer rechtvaardige fiscaliteit dat de PVDA+ voorstelt: 1 De invoering van een miljonairstaks (jaarlijkse opbrengst: ) 2 De afschaffing van de aftrek van de notionele interest (opbrengst: meer dan ) 3 Effectieve strijd tegen de grote fiscale fraude (opbrengst: minimaal ) 4 De invoering van het kiwimodel voor goedkope geneesmiddelen (opbrengst: ) 5 Een crisisbelasting op de banken (opbrengst: ) 6 De invoering van een Electrabeltaks voor recuperatie van de extra winst op de al afgeschreven kerncentrales (opbrengst: ) Een deel van deze jaarlijkse opbrengst van kan dienen voor een betere financiering van de opdrachten van de gemeenten en hun OCMW s. (1) 3

4 2 Programma 2.1 Vul dat gaatje met een praatje Het vertrouwen in het bestuur, de consultatie door het stadsbestuur en de informatiespreiding over en door het stadsbestuur scoort zeer laag bij de inwoners. Inspraak, bevraging en participatie: dat zet de PVDA+ voortdurend om in praktijk. Zo zijn we deze verkiezingscampagne gestart met onze bevraging van Turnhoutenaren. Daarmee was de basis gelegd van dit verkiezingsprogramma. Straat-raad-straat is het basisprincipe van elk PVDA+ raadslid. Daarbij brengen onze raadsleden problemen van de straat in de districts- of gemeenteraad. Onze verkozenen gaan op zoek, bevragen de problemen van gewone mensen en mobiliseren hen om druk te zetten. Ze doen het niet in hun plaats, maar doen het samen met de mensen. Deelname als publiek aan de raad en/of terugkoppeling wordt regelmatig georganiseerd en dient voor eventuele nieuwe mobilisatie. Op die manier bouwen we krachtsverhoudingen op die zaken kunnen veranderen. Op die manier nemen mensen hun lot in eigen handen. Op die manier maken de PVDA+ verkozenen dikwijls het verschil. In elke wijk komt een overdekt aanplakbord voor gemeentelijke berichten. Activiteiten, nieuwe maatregelen, verslagen van de gemeenteraad etc, alles wat de burger aanbelangt, hoort duidelijk aan de burger gecommuniceerd te worden. Rond het aanplakbord komen banken zodat dit een plaats wordt waar buren met elkaar kunnen overleggen, kunnen debatteren. Wanneer hierdoor vragen ontstaan kunnen deze voorgelegd worden bij de lokale meldpunten of het centrale meldpunt. Het Stadskrantje moet ook meer gebruikt worden om correcte informatie onder de bevolking te verdelen wanneer er in de grote media dingen naar voren worden gebracht die de Turnhoutenaars ook aanbelangen. 2.2 De staat van onze straat! Recht 3: Het recht op leven, in veiligheid en vrijheid Elke dag riskeren duizenden fietsers hun leven als ze zich in het verkeer in en rond Turnhout wagen. Vorig jaar gebeurden er 83 ongevallen met fietsers! Ouders laten hun kinderen op het voetpad rijden, kinderen worden nog steeds begeleid naar school en mogen niet meer buiten spelen uit angst voor Koning Auto. Fietsers worden door autorijders gedwongen verkeersovertredingen te begaan! De meeste voetpaden liggen er schots en scheef bij, maar ook het wegdek is op bepaalde plaatsen erbarmelijk (Otterstraat, Zandstraat, industriezones, H.Hartstraat, Fonteinstraat, Apostoliekenstraat...) Het STOP-initiatief (= eerst Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Privaat personenvervoer) moet overal doorgevoerd worden. Wij ijveren ervoor dat de stad prioritair het herstel van voet-, fiets- en autowegen laat doen door kundige ondernemers en zich in die keuze laat leiden door expertise. Ook moet er dringend met de bevolking besproken worden of het echt noodzakelijk is om wegsanering te combineren met rioleringswerken. Dit heeft twee grote nadelen: het kost vijf maal meer en daarom duurt het steeds veel te lang vooraleer een straat onder handen wordt genomen. Wij willen dat straten vernieuwd worden zodra er een duidelijke indicatie is dat de veiligheid in gevaar komt (losliggende stenen, gaten in het wegdek, risico te vallen op het voet- 4

5 pad...). Hiertoe dient het systeem van de bewonersmeldingskaart verder uitgebreid en gepromoot te worden. De meldingen dienen vervolgens zeer strikt opgevolgd te worden. Wanneer dan de straat heraangelegd wordt, moeten voetpaden standaard voorzien worden met voorzieningen voor mindervaliden (hellingen voor oversteek en blindengeleide reliëftegels) en moeten er plaatsen voorzien worden waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Fietsentrommels (2) dienen standaard voorzien te worden. In Turnhout vind je bovendien nergens openbare toiletten. Daarom willen wij op doorstroomplaatsen zoals het station, de markt, de zeshoek, het stadspark, de industriezones enz. openbare en goed onderhouden toiletten laten plaatsen die gratis zijn voor gebruikers. Verder willen we de fietssuggestiestroken legaal als fietspad laten accepteren zodat autorijders verplicht zijn deze zone voor fietsers te respecteren. Bij nieuwaanleg van een weg zal bij voorkeur het fietspad los van de weg aangelegd worden of aan beide kanten van de weg een fietsmarkering aangebracht worden van 2m breed (zoals het in Nederland gebeurt). De fietspaden dienen goed verlicht en veilig te zijn inclusief het Bels Lijntje en Kanaalpad. De verlichting moet worden uitgerust met een sensor zodat deze op sluimerstand staat wanneer er geen verkeer langskomt. We willen dat de financiering hiervan gebeurt door o.a. het Fietsfonds 2.3 Beheer van het Verkeer Wij wensen dat lijnbussen niet langer door het centrum rijden, uitgezonderd de piekuren van 7h30 tot 9h en van 15h30 tot 17h. De lijnbussen rijden in de plaats daarvan allen tot de park&ride gelegenheden. Van daaruit vertrekken kleine busjes (max 12 personen) elke 15 min naar alle hoeken van de stad. Op vrijdag- en zaterdagavond rijden deze busjes tot minimum 1h30, alsook tijdens festivals, laatste 100 dagen ea. Regiovervoer moet dan verdere aansluiting geven. Openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief worden voor automobiliteit. Succesvol openbaar vervoer heeft wel altijd een regelmaat (iedere 10, 20, 30 min., 1 uur, 2 uur). Om de regelmaat te bepalen moet er samen met De Lijn gekeken worden naar de bezetting van de bussen op dit moment. Ook werkenden moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de bus, daarom zou een eerste vertrek ook voor ploegenwerkers bruikbaar moeten zijn. De voetgangerstunnel onder de Steenweg op Diest (ter hoogte van de Sporthal) moet opgewaardeerd worden. Zo snel mogelijk moeten de tegels opnieuw gelegd worden en er moet voor gezorgd worden dat bij regen niet langer alles in de tunnel loopt. Op termijn dienen de hellingen helemaal heraangelegd te worden zodat ze al fietsend genomen kunnen worden. Dit is een Gewestweg dus moet de druk verhoogd worden naar het Gewest toe om dit in orde te maken. Het is de bedoeling dat mensen die niet van Turnhout zijn hun auto gratis parkeren aan de ring en dan de bus naar het centrum nemen. Een prima initiatief, maar we zien hier echter weinig resultaten. De aansluiting van de parking naar het centrum is onvoldoende. Met de kleine busjes, zoals eerder vermeld, zouden we dit kunnen verbeteren zodat er steeds een busje staat om reizigers naar het centrum te brengen. Ook moet daar een Fietspunt komen zodat iedereen tussen de opties wandelen, fietsen of bussen kan opteren. Zoals de meesten van ons al weten is onze ring niet rond. De inwoners van de Heizijde en omliggende straten ondervinden hier nadeel van! Op korte termijn dienen deze straten heraangelegd te worden met verkeersremmende maatregelen en gedegen 5

6 fietspaden. Ook moeten er verkeerscamera's komen om de vrachtwagens te ontmoedigen nog verder deze sluiproute te nemen. De oversteektijden voor voetgangers bij groen licht moet opnieuw getimed worden zodat ook mensen die niet vlot de weg kunnen oversteken voldoende tijd hebben om dit te doen. Op termijn kunnen er hellingen aangelegd worden onder de ring om de verkeersstromen te scheiden. (3) En waarom moeten we nu overal betalen om te parkeren? Om het verkeer uit de stad te houden? Het lijkt toch eerder dat het de burgers zelf zijn die de dupe worden van alweer een geprivatiseerde taak van de openbare dienst! Wij zeggen 'neen'! We willen dat de politie of de stadswacht het schrijven van parkeerboetes terug op zich neemt en we willen eveneens de parkeerschijf herintroduceren. Wil je langer parkeren dan betaal je. Voor kort parkeren (1 uur binnen de ring, 2 uur buiten de ring) dient het gratis te zijn met een parkeerschijf voor inwoners! Het systeem van de bewonerskaart moet volgens ons behouden blijven en uitgebreid worden voor alle inwoners van Turnhout, enkel het tarief moet omlaag: eerste kaart gratis, de tweede aan 25 euro (in plaats van 125 euro). Mensen die werken in Turnhout maar er niet wonen, kunnen gratis parkeren op de park&ride gelegenheden en overstappen op de kleine stadsbussen. Inkomsten uit parkeergelden en parkeerboetes dienen gebruikt te worden om betere verkeersmaatregelen te nemen. De parkings voor mensen met een beperking willen we uitbreiden, zowel in aantal als voor wie ze mag gebruiken. Ook zorgverleners moeten gebruik kunnen maken van deze parkings. Te vaak zien we de auto's van bvb het Wit-Gele Kruis fout geparkeerd staan omdat ze geen parkeerplaats kunnen vinden in de buurt. Deze mensen moeten legaal kunnen parkeren dicht bij de mensen die ze gaan verzorgen! Ook dienen aan de verschillende kerken, musea... parkings voorzien te worden voor mensen met een beperking. Andersvaliden mogen overal gratis parkeren. Al jaren spreekt men over een treinhalte in het industriegebied. Het wordt nu wel eens tijd om dit daadwerkelijk door te voeren! Ook hier moet een Fietspunt komen zodat pendelaars gemakkelijk van en naar hun werk kunnen vanaf deze halte. Hier is ook de ruimte om een extra gratis parking te voorzien voor dagjesmensen die vervolgens een busje kunnen nemen naar het centrum. 2.4 Veilig is heilig Mensen vragen om meer blauw op de straat om de criminaliteit te bestrijden. Maar als je de zaak verder bestudeert, weet je dat de kleine criminaliteit niet stijgt. (3) Wat wel crimineel is, is dat grote bedrijven met enorme winsten subsidies van de overheid ontvangen om mensen aan te nemen, maar het systeem misbruiken om vaste medewerkers te ontslaan en deze te vervangen door gesubsidieerde tijdelijken. Crimineel is het ook dat de rijken miljarden in belastingsparadijzen verstoppen die hier broodnodig zijn om de economie te stimuleren. Gevolg: rijken worden rijker, armen worden armer. Dit moet in de eerste plaats aangepakt worden! Hoe je het ook draait of keert: hoe groter de maatschappelijke tegenstellingen, hoe groter ook de verschillende vormen van criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en criminaliteit. In samenlevingen met minder gelijkheid is er meer criminaliteit. Dat is een feit! De PVDA+ ijvert voor de herwaardering van de wijkagent met een goede opleiding, die bereikbaar is en dicht bij de mensen staat. Wijkagenten, die ook effectief in de wijk wonen en de mensen kennen, zijn veel effectiever om overlast en criminaliteit te bestrijden. Wijkagenten kunnen preventiewerk doen en problemen opmerken voor ze ontsporen in crimineel gedrag. 6

7 De gemeenschapswachters in Turnhout, de vrouwen en mannen in het paarse uniform, luisteren, helpen, verwijzen door naar de juiste instanties, proberen te verzoenen. Ze zijn vertrouwenspersonen en laten repressie aan anderen over. Het zijn in sommige buurten de weinige mensen die op straat aanspreekbaar zijn. Zulke gemeenschapswachters, buurtwerkers en straathoekwerkers moeten meer middelen krijgen. Ze krijgen een vaste ronde in wijken en parken waar ze overlast vermijden, veiligheidsproblemen opvangen of aan de stad signaleren. Conciërges van sociale woningen zouden dezelfde rol kunnen vervullen t.a.v. de sociale woningmaatschappijen. De PVDA+ komt op voor meer straatanimatoren voor de jeugd. Niet om jongeren bezig te houden maar om sociaal en pedagogisch werk te doen in overleg met andere buurtorganisaties. Zij zijn een soort opvoeders die contact hebben met buren en bewoners. Ze kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huisvestingsproblemen signaleren. We hebben minder en minder contact met elkaar en daardoor verliezen we voeling met mekaar. Buren bellen sneller naar de politie dan zelf even om de hoek te lopen vooraleer de dingen uit de hand lopen. Daarom is het nodig dat we mekaar terug leren kennen. Buurtcomités moeten aangemoedigd en ontwikkeld worden, meer naar buiten komen met hun initiatieven en hierbij moeten ze meer steun krijgen van de Stad. Waarom geen inspiratiegids voor buurtinitiatieven verspreiden met ideeën voor jong en oud! Ook moeten de procedures voor financiële steun aan buurtcomités vereenvoudigd worden. De belangrijkste manier om criminaliteit te voorkomen, blijft een samenlevingspreventie. Het gaat erom dat je een hoge mate aan sociale zekerheid en sociale gerechtigheid kan garanderen aan de grootste lagen van de bevolking. Wie effectief wil optreden tegen geweld en criminaliteit zal dus een tweesporenbeleid moeten volgen. Alle criminaliteit effectief bestraffen én inzetten op een voorkomingsbeleid: dat is wat de PVDA+ wil. We hebben in Turnhout velerlei soorten rechtbanken. Toch zien we dat als er een misdaad gebeurt, het tot jaren kan aanslepen voor de misdadiger voor het gerecht komt en dan moet er nog een vonnis uitgesproken worden. Omdat de gevangenissen propvol zitten en er steeds meer bespaard wordt op personeel bestaat er grote ontevredenheid onder de cipiers, onder de gevangenen en onder de bevolking. Hier moet een einde aan komen. De achterstand in de verwerking van de dossiers moet weggewerkt worden. Binnen de 3 maanden na een misdrijf moet het proces starten. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten er (tijdelijk) meer mensen tewerkgesteld worden in deze sector. Verder moet er een constante bewaking zijn dat advokaten hun zaken niet eindeloos kunnen verdagen. De rechters moeten meer keuzes krijgen voor de vonnissen: gedwongen opnames, therapieën, de enkelband... Er moeten meer mensen aangeworven worden om het gevangenenbeleid en de alternatieve straffen naar behoren uit te voeren. Dit zijn natuurlijk allemaal federale kwesties, dus moet er in samenwerking met de andere steden druk gezet worden op de overheid om hier onmiddellijk maatregelen te nemen. De Stad kan ook met het ministerie samenwerken om voor kleinere bedrijven alternatieve straffen sneller door te voeren. GAS-boetes zoals ze nu uitgevoerd worden, lijken ons niet de aangewezen methode om overtredingen te bestraffen omdat ze een louter financiële bestraffing zijn en een grote willekeur toelaten. Wanneer de politie een misdrijf registreert, moet er binnen de week beslist worden of dit een gerechtelijke zaak wordt of dat er tot een alternatieve straf kan overgegaan worden. Deze alternatieve straffen moeten vervolgens binnen de maand doorgevoerd worden. Maar bestraffing komt maar als het misdrijf al gebeurd is. Een gedeelte van de gepleegde misdrijven ontstaat uit ongelijkheid. Als alle mensen vast, voltijds werk hebben, 7

8 een huis kunnen bouwen of huren zonder zich in schulden te steken, hun energiefactuur kunnen betalen...zal de criminaliteit al beduidend dalen! 2.5 Gezondheidszorg De sociale ongelijkheid heeft een weerslag op de gezondheid. De levensverwachting van iemand uit de minder begoede bevolkingslagen is drie tot vijf jaar lager dan de levensverwachting van iemand uit de welstellende klasse. De verwachting in goede gezondheid te blijven ligt voor een arbeider of werkloze zelfs achttien à vijfentwintig jaar lager dan voor een hoog opgeleide met een goede baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen dus veel als het op gezondheid aankomt. De gezondheidszorg wordt door privatisering en commercialisering meer en meer een koopwaar i.p.v. een basisrecht. Dat versterkt de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid nog. Steeds vaker stellen we vast dat mensen een bezoek aan dokter of ziekenhuis uitstellen om financiële reden. Daarnaast groeit ook in de Kempen het tekort aan huisartsen. Studenten geneeskunde zien op tegen de zware fysieke en mentale belasting van een privé-praktijk als huisarts, en kiezen daarom eerder voor een gespecialiseerde opleiding. Wij pleiten dus voor het stimuleren en uitbouwen van wijkgezondheidscentra, naar het model van Geneeskunde Voor Het Volk. Een gezondheidscentrum in elke wijk, gratis voor de patiënt (in technische termen: de RSZ vergoedt het gezondheidscentrum jaarlijks met een vast bedrag per ingeschreven patiënt), met kwaliteitsvolle zorg, waar je zowel dokters, tandartsen, diëtisten, psychologen of psychiaters kan raadplegen. We willen dit stimuleren door ruimte beschikbaar te stellen. 2.6 Werkgelegenheid Recht 23: Het recht op arbeid, een eerlijk loon en lid mogen zijn van een vakbond Turnhout heeft van de centrumsteden het hoogst aantal langdurig werklozen! Overal hoor je mensen zeggen dat de werkdruk steeds hoger wordt onder andere omdat de bedrijven steeds meer besparen op personeel. Privé-bedrijven draaien op het principe dat je elk jaar meer winst moet maken uit angst dat hun aandeelhouders zich anders zouden terugtrekken. Dit principe heeft zich ook al in de sociale sector doorgezet. In ziekenhuizen, rechtbanken, OCMW's...blijft werk liggen omdat er verwacht wordt dat een man/vrouw het werk van twee doet. Hoe kan je als gemeente dan de hoge werkloosheidscijfers bekampen? Met het bijkomende probleem dat de gemeente in schulden zit door de afbetalingen die ze aan de banken moeten doen? Op nationaal niveau hebben we onze voorstellen rond financiering van de gemeenten in hoofdstuk 1.2 Visie reeds weergegeven. Deze bestaan voornamelijk uit maatregelen ter creatie van een rechtvaardiger belastingstelsel. Zonder onze financiële eisen zal het voor Turnhout zeer moeilijk zijn om fundamenteel iets te doen aan haar werkgelegenheidstekort. Daarvoor hebben de economische en politieke kopstukken een bijna onmogelijk kader gecreëerd om in te werken. Trachten op een structurele manier dat kader te veranderen moet daarom de eerste stap zijn in de oplossing van deze kwestie. De stad dient alles te doen om haar steentje bij te dragen in de creatie van een sterke gemeentelijke druk op de hogere overheden, die haar met de neus op haar verantwoordelijkheid moet drukken. 8

9 Op korte termijn hebben we een aantal voorstellen om de financien van de gemeente te verbeteren. Bij realisatie daarvan kan de Stad terug zo veel mogelijk in eigen regie realiseren. Alle werken die ondernomen moeten worden (wegenbouw, groenaanplanting of -onderhoud, fietsenverhuur, bouw en renovatie van sociale woningen...) moeten maximaal door de Stad zelf gedaan worden. Wanneer dat niet haalbaar is, kan het werk aan bedrijven uitbesteed worden die niet per se de laagste prijs aanbieden, maar wel het meest sociale plan (volwaardige tewerkstelling, goede arbeidsomstandigheden en respect voor het milieu). Als stad moeten we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een maximaal werkgelegenheidsbeleid te realiseren, zowel qua stadspersoneel als naar het creëren van goede randvoorwaarden (infrastructuur) voor de bedrijven, handelszaken en dienstverlenende sectoren zonder dat dit de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers ondermijnt. Daarnaast willen we een coördinerende taak om met alle betrokken organisaties die werklozen begeleiden een concreet en doeltreffend toeleidingstraject naar jobs te stimuleren. In een later stadium kunnen er nieuwe openbare jobs in de non-profit gecreëerd worden. Die kunnen gefinancierd worden door inkomsten uit de miljonairstaks. De 8 miljard die de miljonairstaks zou opbrengen, zou voor de helft besteed worden aan jobcreatie. Minstens 400 miljoen euro zou besteed worden aan openbare tewerkstelling: federaal, regionaal, bij openbare bedrijven, in steden en gemeenten. Toch zijn er nog kansen die we niet willen laten liggen: de zelfstandige beroepen! Onze economie is bijna volledig in handen van grote tot middelgrote bedrijven die daardoor een monopoliepositie krijgen. Denk maar aan de supermarkten die de kleine groentenboer wegconcurreren, de Boerenbond die meer en meer boeren onder contract neemt in plaats van zelfstandigheid te stimuleren, bedrijven als Van den Borre, Brico...die de kleinhandel de deuren doen sluiten. Denk eens na over wat de volgende stap is, als alle kleine zelfstandigen het opgegeven hebben? Dan blijven zij enkel nog over en dan hebben ze de volledige macht om hun voorwaarden op te dringen. We voelen hun spierballen nu al meer en meer rollen: prijsverhogingen naar eigen goeddunken, mensen worden ontslagen voor meer winst, tijdelijke contracten, onbetaalde overuren etc zijn schering en inslag. De rechten van de werkende mens worden uitgehold en de vakbonden krijgen negatieve media-aandacht en verliezen op die manier het vertrouwen van deze werkende mens. De consument betaalt steeds meer terwijl de kleine zelfstandige nog steeds hetzelfde verdient. De grote bedrijven maken ons toch wijs dat ze steeds de goedkoopste zijn...hoe kan het dan dat we steeds meer betalen? Bedrijven die onze instanties onder druk zetten: ze dreigen zich elders te zullen vestigen als men durft belastingen te innen of fiscale voordelen weg te nemen. Hoe kan je hieraan een halt toeroepen? Door o.a. deze wantoestanden aan de kaak te stellen en door meer kansen te geven aan de kleine zelfstandige. Ondernemingen moeten rechtvaardig belast worden, dat is een basisregel voor PVDA+. Als dat gebeurt zijn er voldoende middelen om startende ondernemers te ondersteunen en te zorgen voor betere voorzieningen en vereenvoudigde regels. Als je als startende zelfstandige door de eerste 4 jaar geraakt, dan ben je door de moeilijkste fase. Net daarom moet de gemeente de kleine zelfstandigen beter ondersteunen. Ondernemerschap kan je ook leren! De Stad Turnhout moet volgens ons een Stedelijk - of intergemeentelijk - adviseur in dienst nemen die onafhankelijk samen met een kandidaat-zelfstandige een realistisch ondernemersplan kan opstellen. Deze adviseur kan ook helpen bij het analyseren van 9

10 problemen, begeleiden bij de zoektocht naar een geschikte ruimte en informeren over organisaties ter ondersteuning van ondernemers en zelfstandigen. Ook kan de Stad infrastructuur ter beschikking stellen aan kleine zelfstandigen tegen een betaalbare prijs bvb door door de Stad gerenoveerde panden te verhuren aan coöperaties met innovatieve projecten en een sociaal plan. Gemeentelijke belastingen moeten overzichtelijk worden en via de stedelijke website berekenbaar. Bij infrastructuurwerken moet rekening gehouden worden met de belangen van de zelfstandigen. Ondernemers moeten zich tot de gemeentelijke diensten kunnen wenden met alle vragen en klachten, daarom moet de Dienst Lokale Economie een loket hebben. In de Stadskrant wordt een rubriek voorzien voor aankondiging van kleine nieuwe zaken. In onze visie over de buurtwerking als basisunit in de gemeente (zie hoofdstuk 2.11), is er een noodzaak aan kleine zelfstandigen die in de buurten de nodige diensten verstrekken: bakkers, beenhouwers, krantenwinkel, groentewinkel, kledingszaak...elke buurt dient minstens 1 van elk te hebben. Wie zorgt ervoor dat wij eten en drinken hebben? De boer. Deze wordt echter al te vaak vergeten of in een slecht daglicht gesteld. Om de boer in onze regio beter te ondersteunen, stellen we het volgende voor: De gemeente moet de opleiding tot bioboer meer stimuleren. Als er crisissen plaatsvinden in de landbouwsector, moet de gemeente navragen wat dit voor de lokale boeren betekent en via de Stadskrant de inwoners correct informeren. Ook kan de digitale website en de Stadskrant fungeren als gratis uithangbord voor de biolandbouw. Vanuit de idee van duurzame landbouw wordt multifunctionele landbouw als een oplossing naar voren geschoven om de boeren economisch en maatschappelijk vooruit te laten geraken. De gemeente moet dus initiatieven als zorg- en kampeerboerderijen, agrarische kinderopvang, natuurbeheer beter steunen. Ook thuisverkoop, groente-abonnementen, boerenmarkten of de verkoop van lokale landbouwproducten zouden moeten gepromoot worden. Vaak is de solidariteit onder de boeren niet erg sterk. Ook hier kan de gemeente meehelpen door actief te ondersteunen bij het oprichten van coöperatieven voor de aankoop of het gebruik van machines, de afzet of verwerking van de producten. Ecobonussen moeten boeren steunen wanneer men deels of geheel overschakelt naar de biologische landbouw of als boerderijen kiezen om bij te dragen aan een methaangasinstallatie ten dienste van de gemeenschap. Wij denken ook dat de gemeente braakliggende gebieden aan de bioboeren kan verpachten aan een faire prijs. Een ondersteuning door de stad van de bioboer (op recepties bv biowijn en fruitsap aanbieden,...) zou een geweldige stimulans zijn voor deze mensen die op een natuurlijke en diervriendelijke manier met het milieu en het dierenwelzijn begaan zijn. Niet alleen een Fairtrade-gemeente, maar ook een 'biotrade-gemeente' is wenselijk. Ook in het onderwijs kan dit meer aan bod komen (bij maaltijd ook de keus uit vegetarisch gerecht, uitstap naar bv de Wieltjeshoeve, spreker uitnodigen in klas omtrent biolandbouw,...). 36% van de clienten van het OCMW zijn allochtonen. 25% van de werkloze werkzoekenden is allochtoon. Zij krijgen 4 x minder kansen op werk door taalbarrières, opleidingsachterstand en discriminatie. Er moet dus in de eerste plaats voor gezorgd worden dat iedereen gelijke rechten krijgt op de arbeidsmarkt. Hier alvast onze suggesties om deze cijfers aan te pakken: 10

11 Er moet een informatiebrochure verdeeld worden waar in eenvoudig Nederlands alle diensten, locaties etc waar men met vragen en problemen terecht kan, in terug te vinden zijn (dit boekje is voor iedereen beschikbaar). Allochtonen en autochtonen moeten gestimuleerd worden tot deelname aan sociale en culturele activiteiten. Er moeten meer allochtonen aan het werk in de verschillende gemeentelijke diensten door een aangepast personeelsbeleid, met streefcijfers die hun aandeel in de bevolking weerspiegelen. Vooral bij de politie zou dit een aanwinst vormen! Daar een 'allochtone' politieagent beter de cultuur en de heersende problematieken kent bij conflicten met 'allochtonen', komt deze minder bedreigend over en kan deze ook zijn 'autochtone' collega's laten zien hoe zij beter met deze situaties kunnen omgaan. Er moet dus bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden met verworven competenties of met diploma s behaald in het herkomstland van sollicitanten. Nederlands is niet gemakkelijk om te leren. Daarom moeten allochtonen gemotiveerd worden om zich continu bij te scholen in het Nederlands. Deze cursussen moeten gratis zijn en blijven. ALLE mensen hebben recht op onderwijs, dus ook de mensen bij wie de regularisatie- of asielprocedure nog niet afgerond is Verenigingen die subsidies aanvragen, moeten een duidelijk diversiteitsbeleid voeren. In dit kader is het heel duidelijk dat er nood is aan het volgende: 2.7 Diversiteitsbeleid voor iedereen Met wederzijds respect, openheid, aanvaarding van de verschillen, die er nu eenmaal zijn, en gelijke rechten voor iedereen kunnen deze grotendeels opgelost worden. Integratie, geen assimilatie. Het is enorm belangrijk dat iedereen zich integreert in de maatschappij, en ze moeten daartoe dan ook aangemoedigd worden. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat deze integratie leidt tot totaal verlies van eigen identiteit. Iedereen heeft het recht zijn eigen gewoontes, cultuur en godsdienst te beleven. De PVDA+ komt op voor gelijke rechten voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De holebi/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. De PVDA+ wil er mee voor zorgen dat de positie van holebi's en transgenders en hun rechten op de maatschappelijke en politieke agenda blijft in een periode waarin deze in gevaar komen. De PVDA+ wil vermijden dat verschillende geviseerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo pleiten we er voor om samen het racisme en het heteroseksisme te bestrijden als alternatief voor de spanningen die tussen holebi's, transgenders en allochtonen bestaan. Dit kan door preventiecampagnes rond racistisch, seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven, scholen en jongerenbewegingen. Bij veroordeling zouden taakstraffen in organisaties die opkomen voor holebi/transgenderrechten of tegen seksueel geweld, anti-racistische bewegingen of zelfs allochtonenorganisaties opgelegd moeten worden. 2.8 Financiën Elk jaar betaalt de gemiddelde burger meer en meer belastingen en is het steeds minder duidelijk waarvoor we die eigenlijk betalen. Ons sociaal vangnet wordt steeds meer uitgehold, stedelijk georganiseerde recreatie wordt steeds duurder, huizen zijn onbetaalbaar, wegen liggen er slecht bij, het gemeenschapsonderwijs kampt nog steeds met 11

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06 1 INHOUD 1. Inleiding: Gent op mensenmaat... 3 2. Programmapunten... 7 1. Recht op energie... 7 2. Recht op wonen... 13 3. Recht op een job... 19 4. Recht op een veilige stad... 22 5. Recht op mobiliteit...

Nadere informatie

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Programma Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Terugblik De voorbije vijf jaar heeft Open Vld meermaals duidelijk gemaakt zowel

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie