Macro Weekly. De klok tikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly. De klok tikt"

Transcriptie

1 Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat veel nieuws over de Amerikaanse overheidsfinanciën tegenover. De polarisatie in de Amerikaanse politiek heeft verontrustende vormen aangenomen en het is mogelijk dat de onderhandelaars er niet uitkomen. Eind vorige week is het vooruitzicht op een op handen zijnd akkoord over een verhoging van het schuldplafond in rook opgegaan, omdat de onderhandelingen vastliepen. Hoewel er op de financiële markten wel wat spanning voelbaar is, lijken de meeste partijen toch te denken dat er op het laatste moment een oplossing komt. Wij ook. VS: De sluiting van de overheid lijkt gevolgen te krijgen voor de economie. Zo stegen de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de week t/m 5 oktober onverwacht met 66. naar De helft van de stijging was te wijten aan het wegwerken van een achterstand na computerproblemen, maar zo'n 15. aanvragen hielden verband met de stillegging van overheidsdiensten. Eurozone: Het ziet ernaar uit dat de groei van de industriële productie in het derde kwartaal wat afneemt na een verbetering in het tweede kwartaal. Voor de rest van dit jaar rekenen wij op een versnelling, gesteund door de aantrekkende wereldeconomie en de langzaam verbeterende situatie binnen de eurozone. Het totale tempo van economisch herstel zal naar alle waarschijnlijkheid laag liggen. Azië: De exportcijfers van China over september zagen er zwak uit, maar dit was het gevolg van basiseffecten: rond deze tijd vorig jaar begonnen de regionale overschattingen van de export. De groei van de export naar G3- landen wees opnieuw op een krachtige externe vraag. Bovendien geeft de relatief gezonde groei van de import aan dat de binnenlandse vraag stevig blijft. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 214e 3M interbank rente 4/1/213 11/1/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 214e 1j-rente 4/1/213 11/1/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro sw ap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 11/1/213 +3M 213e 214e Wisselkoersen 4/1/213 11/1/213 +3M +12M 213e 214e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 The Big Picture Het kan twee kanten op Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat veel nieuws over de Amerikaanse overheidsfinanciën tegenover. De polarisatie in de Amerikaanse politiek heeft verontrustende vormen aangenomen en het is mogelijk dat de onderhandelaars er niet uitkomen. Hoewel er op de financiële markten wel wat spanning voelbaar is, lijken de meeste partijen toch te denken dat er op de laatste moment een oplossing komt. Wij ook. Amerikaanse politiek functioneert slecht; Amerikaanse staatsfinanciën in kort tijd sterk verbeterd De afgelopen jaren was het de eurozone die voor spanningen op de financiële markten zorgde. We herinneren ons allemaal de afspraken over noodsteun die ergens tussen zondagavond en het openen van de beurzen in het Verre Oosten op maandagmorgen werden bereikt om de euro overeind te houden. Ditmaal is het de Amerikaanse politiek die voor spanningen zorgt. De enorme kloof tussen de Republikeinse en Democratische onderhandelaars en, het moet gezegd, de meningsverschillen binnen de Republikeinse partij dreigen op een faillissement van de VS uit te lopen. Dit alles zou in Europa om twee redenen niet mogelijk zijn. Om te beginnen heeft geen enkele Europees land een wettelijk schuldenplafond ingesteld dat van tijd tot tijd verhoogd moet worden opdat de regering kan bijlenen. Verder hebben de VS en de eurozone een nogal andere kijk op overheids-financiën. Als de VS in de eurozone hadden gezeten, zou het land nu als beste jongetje van de klas en voorbeeld voor andere landen gelden, want het Amerikaanse begrotingstekort is de afgelopen jaren fors teruggedrongen. In 21 was het tekort het grootst, met bijna 1% van het BBP, maar inmiddels is het tot onder de 4% gedaald. Nu zou je kunnen aanvoeren dat dit nog altijd meer is dan de bovengrens van 3% die we in de eurozone hanteren, maar het blijft een indrukwekkende daling. Die is bereikt door een combinatie van wat ik passief bezuinigen zou willen noemen (eerdere stimuleringsmaatregelen werden domweg niet verlengd), aanhoudende, zij het bescheiden, economische groei en actief bezuinigen in de vorm van daadwerkelijke bezuinigingen plus belastingverhogingen. Maar er is meer. Het nominale BBP van de VS is de laatste jaren met zo n 4% per jaar gegroeid (al is de groei dit jaar maar net iets meer dan 3%) en dat betekent dat de schuldquote zich min of meer stabiliseert, waardoor een verdere verlaging van het Han de Jong, tel begrotingstekort tot een daling van de staatsschuld leidt. Veel eurolanden zouden hier dolblij mee zijn. Dus waarom wordt er in de VS zo geruzied? In de VS wordt bij de overheidsfinanciën meestal wat meer naar de toekomst gekeken dan in de eurozone. Natuurlijk is er ook in Europa aandacht voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar de nadruk ligt toch vooral op de cijfers van volgend jaar. Die cijfers zien er voor de VS goed uit, maar bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid en een paar andere uitgavenposten wijzen op flink oplopende kosten in de iets verdere toekomst. Nu is het natuurlijk verstandig om met de lange termijn rekening te houden, maar niet, vind ik, als dat tot een impasse leidt die aanzienlijke economische instabiliteit dreigt te veroorzaken. Het feit dat het schuldenplafond af en toe verhoogd moet worden, biedt politici de kans elkaar te chanteren. Het kan nu twee kanten op: óf het schuldenplafond wordt verhoogd, of niet. Zo ja, dan mogen we een zucht van opluchting slaken. Zo nee, dan is onbekend wat er gaat gebeuren. Het zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse overheid op een bepaald moment sommige schulden niet kan afbetalen en daarmee technisch failliet is. Natuurlijk is de Amerikaanse overheid niet werkelijk failliet, dus als alle marktpartijen het hoofd koel houden, is er niet zoveel aan de hand. Maar hoe langer het duurt, hoe lastiger dat wordt. Het is veel marktspelers verboden te beleggen in obligaties van partijen met betaalproblemen, en die moeten dus verkopen. Als dat op grote schaal gebeurt, kunnen de markten onder grote druk komen te staan, omdat de koersen van veel financiële beleggingen uiteindelijk gebaseerd zijn op de markt voor Amerikaanse staatsobligaties. Die worden bovendien ook als onderpand in de repomarkt gebruikt, ongetwijfeld een van de belangrijkste financiële markten. Het is onbekend hoe deze markt zich ontwikkelt als de Amerikaanse staat technisch failliet zou gaan. Een eerste teken van ontwrichting zagen we vorige week, toen de rente op Amerikaanse T-bills boven de eenmaands Libor uitkwam, wat erop wijst dat de banken de komende maand als een veiliger risico worden beschouwd dan de Amerikaanse overheid. Dit is het negatieve TED-verschil' (het TED-verschil is het verschil tussen de rente op interbancaire leningen en T-bills, kortlopend Amerikaans staatspapier) waar commentatoren de laatste tijd op wijzen. Het is terecht dat aan deze marktontwrichting (veel) aandacht besteed wordt, maar we moeten het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat de markt in paniek is. Het TED-verschil op

3 3 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 stukken met een looptijd van drie maanden is bijvoorbeeld nog steeds positief. Uiteindelijk moet de belegger kiezen en het is daarbij van tweeën één: óf hij gaat ervan uit dat de politiek te elfder ure een compromis sluit en dat alles daarna weer zijn gewone gang gaat, óf hij meent dat we op punt staan in een chaos te belanden. In het eerste geval wacht hij gespannen af en laat zijn portefeuille zoals die is. In het tweede geval zoekt hij dekking tegen de chaos. Het probleem daarmee is dat volledige dekking duur is en hoge alternatieve kosten kent als alles uiteindelijk met een sisser afloopt. Een compromis op het laatste moment lijkt ons het waarschijnlijkst en blijven zitten waar je zit en bestaande posities aanhouden het verstandigst. En de meeste beleggers lijken dat ook te doen. De impliciete volatiliteit van de S&P 5, zoals die tot uitdrukking komt in de VIX-index, steeg begin deze week naar 2%, maar was vrijdag weer naar 15% gedaald. Obama draagt Janet Yellen voor President Obama heeft de vicevoorzitter van de Fed Janet Yellen voorgedragen om eind januari Ben Bernanke op te volgen. Als we ervan uitgaan dat ze wordt benoemd, dan betekent dat een voortzetting van het huidige beleid. Voor zover Yellen al verschilt van Bernanke, dan is dat haar misschien nog wel sterkere geloof in de onconventionele maatregelen die de Fed de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en toegepast. Ze wordt als een extreme duif beschouwd. Eerder dit jaar merkte ze met betrekking tot communicatie op dat de Fed in bepaalde omstandigheden haar werkgelegenheidsdoel misschien wel zwaarder zou laten wegen dan haar inflatiedoel. Maar men lijkt te vergeten wat ze daaraan toevoegde: dat er ook omstandigheden denkbaar zijn waarin het tegendeel het geval is. Misschien is de beoogde Fed-voorzitter eerder een pragmaticus dan een duif. De voordracht werd door de markt in ieder geval positief ontvangen, en terecht. Hoopgevende economische cijfers Op grond van de overwegend gunstige cijfers van afgelopen week zien wij geen reden onze visie op de economie te herzien. Uit diverse Japanse indicatoren blijkt dat de economie van het land zijn groeitempo weet vast te houden, al neemt de groei niet verder toe. In augustus zijn er veel meer orders voor machines geplaatst en de groei daarvan ligt nu weer op ruim 1% j-o-j. De index voor de dienstensector vertoonde in augustus een meevaller en de zogenaamde Eco Watcherssurvey, die sinds april daalde, is in september aanzienlijk gestegen. De groei van de kredietverlening door banken is met +2,3% j-o-j gelijk gebleven. Dat klinkt misschien niet indrukwekkend, maar ligt aanzienlijk boven de gemiddelde stijging van de afgelopen jaren. De groei lijkt voort te komen uit de grote vraag naar woningen. De belangrijkste Europese cijfers hadden betrekking op de Duitse orders en industriële productie van augustus. Die liepen nogal uiteen: het ordercijfer daalde en viel daarmee tegen, terwijl de productie het goed deed, beter dan verwacht. De Britse industriële productie daarentegen daalde in augustus met 1,2% m-o-m en bleef daarmee achter bij de verwachtingen. Maar dit cijfer schommelt nogal en de tendens blijft stijgend. Uit de Britse RICS-woningmarkindex blijkt zelfs dat het herstel van de woningmarkt aan vaart wint. Het aantal taxateurs dat een prijsstijging voorspelt, is voor het eerst sinds 22 groter dan het aantal dat een daling voorziet en de verwachte woningverkopen voor de komende drie maanden bereikten een nieuw hoogtepunt.

4 4 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Eurozone Economie & rente Industriële productie en BBP-groei % 3m-o-3m % k-o-k Huizenprijzen in geselecteerde landen % j-o-j jaars rente Bunds en aandelenkoersen % index Industriële productie (l.a.) BBP (r.a.) Spanje Duitsland Nederland Eurozone.8 2,2 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Tienjaars rente op Duitse staatsobligaties (l.a.) Eurozone STOXX 5 index (r.a.) , 2,8 2,6 2,4 Economie I Aline Schuiling, tel Vorige week publiceerden diverse eurolanden hun cijfers voor de industriële productie in augustus. Het beeld was nogal wisselend, maar hierbij moet aangetekend worden dat de nationale definities soms afwijken. In Nederland lag de productie in augustus een stuk hoger dan in juli, Duitsland en Spanje meldden een solide groei en Frankrijk een bescheiden toename. In Ierland, Italië en Finland daalde de productie. Uit een analyse van de onderliggende trends (verandering in de j-o-j groei) komt naar voren dat sinds begin dit jaar de productie het sterkst is verbeterd in Spanje en Portugal, terwijl Duitsland, Italië, Frankrijk en België een gematigder groei zagen. In Nederland en Griekenland was er sprake van een verslechtering. In de eurozone als geheel laat de productie sinds begin dit jaar een bescheiden verbetering zien, hoewel er in het derde kwartaal een vertraging lijkt te zijn opgetreden. Voor de rest van dit jaar rekenen wij op een duidelijke versnelling, gesteund door de aantrekkende wereldeconomie en de langzaam verbeterende situatie binnen de eurozone. Economie II De geharmoniseerde huizenprijsindex van Eurostat was in het tweede kwartaal 2,2% lager van een jaar eerder, na een daling van 2,4% j-o-j in het eerste kwartaal. De prijzen stegen in het tweede kwartaal met,3% ten opzichte van het eerste kwartaal maar dit cijfer is niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en schommelt dus nogal. Toch lijkt in een aantal landen het einde van de forse prijscorrectie van de afgelopen jaren in zicht te komen. Zo is in Spanje de prijsontwikkeling op jaarbasis inmiddels omgeslagen van het dieptepunt van ruim -16% j-o-j in het derde kwartaal van 212 naar -1,6% nu. In Nederland is de daling van de huizenprijzen in de laatste kwartalen gestabiliseerd tussen -7% en -8% j-o-j. Volgens recente cijfers van het CBS is de daling in juli en augustus zelfs teruggelopen tot ongeveer -5% j-o-j. Duitsland publiceert geen geharmoniseerde cijfers maar volgens cijfers van het Duitse instituut Europace is de stijging van de huizenprijzen versneld van 2,9% j-o-j in het eerste kwartaal van dit jaar naar 6,1% in het tweede kwartaal. Rente Duitse Bunds begonnen de week rustig, in afwachting van de uitkomst van de begrotingsdiscussie in de VS. Later in de week, na de aankondiging dat Janet Yellen (zij staat als verruimingsgezind bekend) wordt voorgedragen als de nieuwe Fed-voorzitter en het bericht dat de politieke leiders in de VS nu serieus werken aan een akkoord over verhoging van het schuldplafond, kregen beleggers weer oog voor risicovollere activa en keerden zij Bunds de rug toe. Per saldo steeg de Duitse 1-jaars rente vorige week met 3 bp. Wij denken dat de rente de rest van het jaar rond het huidige niveau blijft schommelen, omdat de ECB vermoedelijk een verruimingsgezinde koers blijft varen en de economie zich slechts in een bescheiden tempo herstelt. Naarmate volgend jaar de economie aan kracht wint, zal de rente waarschijnlijk sterker oplopen. Omdat de economische situatie in de eurozone aanzienlijk zwakker blijft dan in de VS en de markten waarschijnlijk een renteverhoging in de VS eerder gaan inprijzen dan in de eurozone, zal de 1-jaars spread tussen Duitsland en de VS toenemen.

5 5 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Eurozone Valuta s EUR/USD Niveau Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Bron: Bloomberg GBP/USD Niveau Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Bron: Bloomberg EUR/USD Georgette Boele (FX), tel: De begrotingsimpasse in de VS bepaalde ook vorige week het beeld op de financiële markten. De valutamarkten waren hierdoor verlamd en de weinige beweging die er was, miste bovendien een duidelijke richting. De bekendmaking dat Obama Janet Yellen heeft voorgedragen als opvolger van Fed-voorzitter Ben Bernanke, en de hoop op een spoedig akkoord over het schuldplafond droegen bij aan een verbetering van de stemming van beleggers. Hierdoor moest de JPY de recente winst tegenover de USD en EUR voor een deel inleveren. De EUR/USD bewoog zich tussen 1,35 en 1,36. Als het marktsentiment weer verslechtert, dan is dit gunstig voor de JPY en wordt de USD in het defensief gedrongen. Niet verwonderlijk, want het episch centrum van de huidige onzekerheid ligt in de VS. Zodra politieke overeenstemming is bereikt, het schuldplafond wordt opgetrokken en de overheid haar deuren weer opent, kan de USD weer terrein winnen, ook tegenover de EUR. Wij blijven optimistisch over de USD voor de rest van dit jaar en volgend jaar. EUR/GBP Het pond stond ook vorige week onder lichte druk versus de euro. Teleurstellende Britse macrocijfers drukten de koers van het pond: de productiecijfers voor de (verwerkende) industrie waren veel slechter dan verwacht. Verder nam het handelstekort toe en werd de BBP-groei voor september geraamd op,8% (voorheen,9%). Bovendien liet de Bank of England de rente en de omvang van het obligatieaankoopprogramma ongewijzigd op respectievelijk,5% en GBP 375 mld. Dit besluit werd alom verwacht en had dan ook nauwelijks effect op de koers van het pond. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de rente bewogen zich zijdelings. Als de Britse macrocijfers ook de komende tijd tegenvallen, dan moeten de renteverwachtingen mogelijk naar beneden worden bijgesteld. Dit kan de koers van het pond drukken. Wij denken dat het pond het goed zal blijven doen tegenover de euro, vooral door zwakte van de euro, en handhaven onze raming van de EUR/GBP op,83 eind dit jaar.

6 6 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 VS Peter de Bruin, tel Bruto schuld en schuldplafond USD miljard 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Bruto schuld schuldenplafond Economie I Afgelopen weekend liep het overleg over het schuldplafond tussen John Boehner en president Obama vast. Hierdoor is de aandacht verschoven naar onderhandelingen binnen de Senaat. Zo hebben Democratische senatoren een voorstel van de Republikeinse Susan Collins waardoor de Amerikaanse overheid weer tot eind januari zou kunnen lenen en overheidsdiensten tot eind maart zouden kunnen worden heropend, verworpen omdat hiermee de automatische bezuinigingen niet werden teruggedraaid. Ook een voorstel om het schuldplafond te verlengen tot eind 214 niet genoeg steun van Republikeinse senatoren. Hierdoor is de aandacht nu gericht op het overleg tussen de Democratische meerderheidsleider Harry Reid en minderheidsleider McConnell. De algemene lijnen van het compromis blijven vaag, maar Reid heeft wel aangegeven dat de gesprekken moeten worden gezien als 'iets heel positiefs'. Hoewel een Senaatsakkoord nog moet worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden verwachten wij dat het schuldplafond op tijd, maar wel op het allerlaatste moment, zal worden verhoogd. Aanvragen werkloosheidsuitkeringen Duizenden jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Aanvragen werkloosheidsuitkeringen Aanvragen werkloosheidsuitkeringen (4-weeks gemiddelde) BBP-prognoses FOMC-leden % j-o-j in vierde kwartaal June September Bron: Federal Reserve Economie II Doordat de federale overheid vorige week dicht bleef als gevolg van de begrotingsimpasse werden er weinig cijfers gepubliceerd. Bovendien lijkt het erop dat de sluiting van de overheid gevolgen begint te krijgen voor de economie. Zo stegen de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de week t/m 5 oktober onverwacht met 66. naar Weliswaar was de helft van de stijging te wijten aan het wegwerken van een verwerkingsachterstand na computerproblemen in Californië vorige maand, maar zo'n 15. aanvragen hielden verband met de stillegging van overheidsdiensten. Verder daalde de voorlopige index voor het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan in oktober van 77,5 naar 75,2. Als de overheid drie weken stilligt zal dit de BBP-groei in het vierde kwartaal volgens ons met,5 procentpunt drukken. Als dit gebeurt dan verkleint dat de kans dat de economie dit kwartaal zal versnellen. Fed Uit de notulen van het september-overleg, waarin de Fed onverwacht besloot haar aankoopprogramma s niet af te bouwen, kwam een beeld naar voren van FOMC-leden die heen en weer werden geslingerd tussen conflicterende ideeën. Enerzijds vonden leden het herstel nog niet krachtig genoeg en waren ze bang dat een vermindering van de aankopen zou kunnen leiden tot nog krapper wordende financiële omstandigheden. Bovendien waren ze bang dat de risico s m.b.t. het fiscale beleid de groeivooruitzichten zouden schaden. Anderzijds toonden leden zich bezorgd dat het niet afbouwen van de aankoopprogramma s ten koste zou gaan van het vertrouwen in de Fed haar communicatie, omdat de financiële markten over het algemeen een eerste stap van de Fed hadden verwacht. Al met al denken wij dat een verbetering van de cijfers voor de leden een reden kunnen zijn om in december over te gaan tot afbouw, maar kan de Fed als de begrotingsimpasse aanhoudt wel eens het zekere voor het onzekere nemen en wachten tot maart.

7 7 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober jaars rente en Vix volatiliteitsindex % index tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Amerikaanse Treasuries hebben een slechte week achter de rug. Aan het begin van de week bewoog de lange rente ongeveer zijwaarts. Het feit dat er geen schot zat in de situatie rondom het schuldplafond, wakkerde de vraag naar veilige beleggingen aan. In de tweede helft van de week begon de lange rente echter op te lopen. Dit kwam door de voordracht van Janet Yellen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Fed, de publicatie van de Fednotulen voor september, die iets minder mild waren dan verwacht, en vooral door tekenen die wezen op een akkoord waardoor het schuldplafond tijdelijk zou kunnen worden verhoogd. Per saldo steeg de lange rente met 3bp naar 2,68%. Wij denken nog steeds dat de rente aan het einde van het jaar 3% zal zijn, omdat het herstel in het vierde kwartaal waarschijnlijk aan kracht zal winnen. Echter als de stillegging van overheidsdiensten lang blijft duren dan brengt dit het risico met zich mee dat de Fed het afbouw-besluit nog langer zal uitstellen. Toch denken wij dat de economie, wanneer deze problemen eenmaal uit de weg zijn geruimd, aan kracht zal winnen. Wij houden daarom vast aan onze verwachting dat de lange rente in 214 zal stijgen door een sterker herstel en door de afbouw van het stimuleringsprogramma door de Fed.

8 8 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Azië China: inflatie % j-o-j CPI voedsel exclusief voedsel India: export en import % j-o-j exports imports China Maritza Cabezas, tel Roy Wellington Teo (FX), tel De CPI kwam in september uit op 3,1% j-o-j, het hoogste punt in zeven maanden tijd, tegen 2,6% in augustus. De prijsstijgingen trokken bij voedings-middelen aan van 4,7% j-o-j naar 6,1%. Vooral de groenteprijzen stegen als gevolg van de slechte weersomstandigheden. We verwachten dat de inflatie eind 213 rond 3% j-o-j uitkomt, duidelijk onder de doelstelling van de overheid van 3,5%. Voorts zijn de handelscijfers bekend gemaakt. De export daalde sterk naar -,3% j-o-j in september ten opzichte van 7,2%. Dat was het gevolg van basiseffecten: rond deze tijd vorig jaar begonnen de regionale overschattingen van de export. De groei van de export naar G3-landen wees opnieuw op een krachtige externe vraag. De relatief gezonde groei van de import geeft aan dat de binnenlandse vraag fiks blijft (+7,4% j-o-j tegen 7%). Deze week worden er nog meer cijfers bekend gemaakt, zoals de industriële productie, de detailhandelsverkopen en het BBP voor het derde kwartaal. Over het algemeen trekken de cijfers sinds juni aan. We rekenen voor het deerde kwartaal op een BBP-groei van 7,7% tegen 7,5% in het tweede kwartaal. India In India daalde het tekort op de handelsbalans in september van USD 1,9 mld in augustus naar USD 6,76 mld. Terwijl de export krachtig bleef groeien (+11% j-o-j, iets minder dan in augustus), daalde de import sterk (-18% j-o-j), deels als gevolg van een sterke daling van de goudimport. Ook normaliseerde de olie-invoer na een sterke toename in augustus. Al met al verwachten wij dat het tekort op de lopende rekening in verbetert dankzij een sterkere uitvoer en een verder afzwakkende goudinvoer. Ondertussen viel de groei van de industriële productie terug naar,6% in augustus tegen 2,8% de maand ervoor. De productie van kapitaalgoederen was met name zwak. De maatregelen die onlangs zijn genomen verminderen de onevenwichtigheden, maar hebben ook hun weerslag op de bedrijvigheid. De PMI trok in september aan, maar blijft nog wel ingetogen op 49,6. Het IMF maakte vorige week aanzienlijk verlaagde prognoses voor de Indiase BBP-groei bekend: thans wordt een groei voorzien van 3,75% in 213 en zo n 5% in 214. Wij hebben onze prognose voor 213 aangepast van 5% naar 4,5% BBP-groei.

9 9 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Aziatische valuta s: contant rendement % IDR INR TWD THB CNY KRW SGD Bron: Bloomberg USD/JPY Niveau Jan 13 Mar 13 May 13 Jul 13 Sep 13 Bron: Bloomberg Aziatische valuta (excl JPY) Toen halverwege de week het risicosentiment verbeterde, sloegen Aziatische valuta s weer de weg omhoog in. De Indonesische roepia (IDR) werd gesteund door de mededeling van de centrale bank dat het tekort op de lopende rekening in het tweede helft van dit jaar zal afnemen en dat de rente niet verder hoeft te worden verhoogd omdat de inflatiedruk in 214 vermoedelijk zal afzwakken. De Indiase roepie (INR) kreeg de wind in de zeilen dankzij de verbeterde handelsbalans en de verwachte daling van het tekort op de lopende rekening. De Indiase centrale bank verlaagde onverwacht de rente voor de marginale beleningsfaciliteit met 5 bp omdat zij de krappe liquiditeitsomstandigheden wil normaliseren. De Singaporese dollar (SGD) kreeg steun door betere BBP-groei in het derde kwartaal. De monetaire autoriteit van Singapore handhaafde haar beleid dat is gericht op een bescheiden, geleidelijke waardestijging. De Chinese yuan (CNY) blijft onze favoriet vanwege de bestendigheid tegen externe schokken en het voornemen van de autoriteiten om de munt langzaam en geleidelijk in waarde te laten stijgen. USD/JPY De vraag naar de JPY als veilige haven is afgenomen sinds vorige week woensdag de hoop groeide dat Amerikaanse politici een uitweg uit de begrotingsimpasse vinden. Hierdoor veerde de USD/JPY op van 96,6 naar boven 98. Koichi Hamada, adviseur van premier Abe, waarschuwde dat de BoJ klaar moet staan om in te grijpen als de JPY weer stijgt. Dit is ingegeven door de vrees dat de voordracht van Yellen als nieuwe Fed-voorzitter de afbouw van de monetaire stimulering verder zal vertragen. President Kuroda van de BoJ gaf aan dat het nog te vroeg is voor een discussie over extra monetaire maatregelen want de inflatieverwachtingen zijn toegenomen en het consumentenvertrouwen is verbeterd. De gepubliceerde cijfers wijzen inderdaad op een bescheiden verder herstel van de economie. Ook het vertrouwen van ondernemers is in september toegenomen. Wij denken dat door de combinatie van een toenemende risicobereidheid op de financiële markten en een verdere divergentie in monetair beleid tussen de VS en Japan de USD/JPY de komende maanden kan oplopen naar 15. Ontdek Insights Eén website waar u al onze macro-economische en sectorkennis terugvindt. Insights gaat dieper op de economie en uw sector in, zodat u altijd op de hoogte bent van alle ontwikkelingen binnen uw sector - Lees meer van het Economisch Bureau op: https://insights.abnamro.nl/category/economie/ Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

10 1 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Verklaring gebruikte termen en afkortingen/ land- en muntcodes BBP BoE BoJ bruto binnenlands product Bank of England (centrale bank) Bank of Japan (centrale bank) m-o-m MBS maand op maand vergeleken met voorgaande maand hypotheekgerelateerde producten (Mortgage Backed Securities) BRIC CPI DBI EC Brazilië, Rusland, India en China consumentenprijsindex Directe buitenlandse investeringen Europese Commissie OECD OESO OMT-programma Organisation for Economic Cooperation and Development Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling opkoopprogramma van staatsobligaties door de ECB EFSF European Financial Stability Facility EONIA Euro OverNight Index Average eendaagse rente in de eurozone EU Europese Unie Euribor Euro InterBank Offered Rate interbancaire rente ECB Fed Fiscal cliff (VS) FOMC Europese Centrale Bank Federal Reserve (centrale bank VS) Automatisch ingaande belastingverhogingen en uitgavenreducties, die oorspronkelijk per 1 januari 213 gepland stonden Beleidscomité van de Federal Reserve (Federal Open Market Committee) Funding for lending (VK) programma waaronder banken goedkope financiering krijgen van de centrale bank mits ze die doorgeven in de vorm van leningen aan de private sector HICP Ifo IMF j-o-j Kerninflatie k-o-k harmonised index of consumer prices geharmoniseerde consumentenprijsindex Institut für Wirtschaftsforschung Internationaal Monetair Fonds jaar op jaar - vergeleken met overeenkomstige periode een jaar eerder inflatie exclusief voedsel- en energieproducten kwartaal op kwartaal vergeleken met voorgaande kwartaal OPEC PBoC pep Organisatie van Olieproducerende en Exporterende Landen People s Bank of China (centrale bank) per eenheid product Perifere landen (periferie) Griekenland, Portugal, Spanje, Italië (en soms ook Ierland) PMI Purchasing Managers Index inkoopmanagersindex PPI r.a. Refi-rente Repo Reverse repo producentenprijsindex rechteras herfinancieringsrente belangrijkste beleidsrente van de ECB Transactie waarbij een bank vermogenstitels koopt met de verplichting deze terug te verkopen aan de verkoper tegen een vooraf vastgestelde prijs zie repo, maar dan bezien vanuit het perspectief van de verkoper saar seasonal adjusted annual rate = geannualiseerd en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden Treasuries Vix-index WPI ytd Amerikaanse staatsobligaties index die de volatiliteit op financiële markten meet Wholesale Price Index (groothandelsprijsindex) year to date ontwikkeling van begin van het jaar tot heden k-o-k, op jaarbasis l.a. LTRO mld geannualiseerd linkeras driejarige lening van de ECB aan het bankwezen miljard

11 11 Macro Weekly - De klok tikt - 14 oktober 213 Land Landcode Muntcode Japan JP JPY China CN CNY Hongkong HK HKD India IN INR Indonesië ID IDR Zuid-Korea KR KRW Malaisië MY MYR Pakistan PK PKR Philipijnen PH PHP Singapore SG SGD Taiwan, Province of China TW TWD Thailand TH THB Australië AU AUD Nieuw-Zeeland NZ NZD Bulgarije BG BGN Hongarije HU HUF Kroatië HR HRK Kazachstan KZ KZT Letland LV LVL Litouwen LT LTL Moldavië MD MDL Oekraïne UA UAH Oezbekistan UZ UZS Polen PL PLN Roemenië RO RON Rusland RU RUB Servië RS RSD Tsjechië CZ CZK Turkije TR TRY Nederland NL EUR Oostenrijk AT EUR Portugal PT EUR Slovenië SI EUR Slowakije SK EUR Spanje ES EUR Denemarken DK DKK IJsland IS ISK Noorwegen NO NOK Verenigd Koninkrijk GB GBP Zweden SE SEK Zwitserland CH CHF Zuid-Afrika ZA ZAR Canada CA CAD Verenigde Staten US USD Argentinië AR ARS Brazilië BR BRL Colombia CO COP Chili CL CLP Ecuador EC USD Mexico MX MXN Paraguay PY PYG Peru PE PEN Uruguay UY UYU Venezuela VE VEF Eurozone EZ België BE EUR Cyprus CY EUR Duitsland DE EUR Estland EE EUR Finland FI EUR Frankrijk FR EUR Griekenland GR EUR Ierland IE EUR Italië IT EUR Luxemburg LU EUR Malta MT EUR

Eurozone - FX EUR/USD

Eurozone - FX EUR/USD 9 september 2013 Eurozone - FX EUR/USD 2-j spread Duitsland / VS EUR/USD 0.1 1.40 0.0 1.36-0.1 1.32-0.2 1.28-0.3 1.24-0.4 1.20 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) EUR/USD

Nadere informatie

Europa - Valuta EUR/USD

Europa - Valuta EUR/USD Europa - Valuta EUR/USD Ratio tweejaars rente Duitsland/VS 1.5 1.40 1.1 1.36 0.7 1.32 0.3-0.1 1.28-0.5 1.24-0.9 1.20 Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) EUR/USD (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream

Nadere informatie

Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld

Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld Economisch Bureau Macro Research juli 13 VS: Fed-voorzitter Bernanke heeft benadrukt dat er bij de afbouw van de kwantitatieve verruimingsprogramma's van

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Macro Weekly. Sluiting overheid VS dreigt. 30 september 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Sluiting overheid VS dreigt. 30 september 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Sluiting overheid VS dreigt Economisch Bureau Macro Research 30 september 2013 VS: De dreiging dat de federale overheid haar deuren moet sluiten, werpt een schaduw over de financiële markten.

Nadere informatie

Macro Weekly. De week van Janet en Mario. 12 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. De week van Janet en Mario. 12 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly De week van Janet en Mario Economisch Bureau Macro Research 12 mei 2014 Big Picture: De economische hoogtepunten van afgelopen week waren het getuigenis van Fed-voorzitter Janet Yellen voor

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Macro Weekly. Stijgend ondernemersvertrouwen. 9 september 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Stijgend ondernemersvertrouwen. 9 september 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Stijgend ondernemersvertrouwen Economisch Bureau Macro Research 9 september 2013 Big Picture: Het ondernemersvertrouwen is in de afgelopen maanden wereldwijd sterk toegenomen, maar het herstel

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Macro Weekly. Zorgen over Oekraïne

Macro Weekly. Zorgen over Oekraïne Macro Weekly Zorgen over Oekraïne Economisch Bureau Macro Research 3 maart 214 Big Picture: De Amerikaanse cijfers worden nog steeds beïnvloed door het weer, waardoor het moeilijk is precies te bepalen

Nadere informatie

Macro Weekly. Verdere rentesturing

Macro Weekly. Verdere rentesturing Macro Weekly Verdere rentesturing Economisch Bureau Macro Research 15 juli 2013 Eurozone: ECB-bestuurslid Joerg Asmussen verklaarde afgelopen week dat de ECB de intentie heeft om de rente voor een langere

Nadere informatie

Macro Weekly ECB: actie in december verwacht

Macro Weekly ECB: actie in december verwacht Macro Weekly ECB: actie in december verwacht Economisch Bureau Macro Research 4 november 2013 Big Picture: De inflatie in de eurozone was in oktober verrassend laag. Hoewel deflatie nog ver weg is, zitten

Nadere informatie

Macro Weekly. Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! 9 december 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! 9 december 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! Economisch Bureau Macro Research 9 december 2013 Big Picture: Het heeft veel geduld gevergd, maar eindelijk worden de groeiprognoses naar boven bijgesteld.

Nadere informatie

Macro Weekly. Eerst verkopen, dan nadenken. 3 februari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Eerst verkopen, dan nadenken. 3 februari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Eerst verkopen, dan nadenken Economisch Bureau Macro Research 3 februari 2014 Big Picture: Diverse factoren hebben het sentiment rond de opkomende markten ondermijnd. De oorzaken zijn in de

Nadere informatie

Macro Weekly. Risico s op een rij

Macro Weekly. Risico s op een rij Macro Weekly Risico s op een rij Economisch Bureau Macro Research 2 december 2013 Big Picture: De vorige week gepubliceerde cijfers waren wisselend, maar wij blijven bovengemiddeld positief over de economische

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Macro Weekly. Kou vertekent banencijfers. 13 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Kou vertekent banencijfers. 13 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Kou vertekent banencijfers Economisch Bureau Macro Research 13 januari 2014 Big Picture: In de VS zijn er volgens de officiële cijfers in december 74.000 banen bijgekomen, veel minder dan

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Macro Weekly. Technische koerscorrectie? 14 april 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Technische koerscorrectie? 14 april 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Technische koerscorrectie? Economisch Bureau Macro Research 14 april 2014 Big Picture: In de ontwikkelde economieën vond vorige week een ingrijpende correctie van de aandelenkoersen plaats.

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Herstel in Europa houdt aan Economisch Bureau Macro Research 19 mei 2014 Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Macro Weekly. Verdwijnt inflatie?

Macro Weekly. Verdwijnt inflatie? Macro Weekly Verdwijnt inflatie? Economisch Bureau Macro Research 15 april 13 Big Picture: Een hele reeks landen publiceerde vorige week lagere inflatiecijfers. Dit weerspiegelt de dalende grondstoffenprijzen

Nadere informatie

Macro Weekly. Seinen op groen voor groei. 20 januari 2014

Macro Weekly. Seinen op groen voor groei. 20 januari 2014 Macro Weekly Seinen op groen voor groei Economisch Bureau Macro Research 20 januari 2014 Big Picture: Diverse indicatoren voor het investeringsgedrag in het bedrijfsleven geven aan dat een wezenlijke versnelling

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Macro Weekly. Komt herstel eindelijk van de grond? 28 april 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Komt herstel eindelijk van de grond? 28 april 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Komt herstel eindelijk van de grond? Economisch Bureau Macro Research 28 april 214 Big Picture: De economische cijfers over het eerste kwartaal werden nog vertekend door het weer, maar recente

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Macro Weekly. Een andere tactiek

Macro Weekly. Een andere tactiek Macro Weekly Een andere tactiek Economisch Bureau Macro Research 6 mei 213 Big Picture: Europa komt terug van de op de korte termijn gerichte bezuinigingspolitiek: Frankrijk en Spanje hebben twee en Nederland

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Macro Weekly. Einde in zicht?

Macro Weekly. Einde in zicht? Macro Weekly Einde in zicht? Economisch Bureau Macro Research 16 december 2013 Big Picture: Dit is onze laatste Weekly van 2013, maar de titel heeft betrekking op de Fed en dus niet op het kalenderjaar

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in aantocht

Macro Weekly. Herstel in aantocht Macro Weekly Herstel in aantocht Economisch Bureau Macro Research 28 januari 213 Big Picture: Wij hebben in de afgelopen week diverse publicaties uitgebracht over de vooruitzichten voor de wereldeconomie

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Macro Weekly. Record Dow Jones terecht? 11 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Record Dow Jones terecht? 11 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Record Dow Jones terecht? Economisch Bureau Macro Research 11 maart 213 Big Picture: De Dow Jones Industrial Average, de belangrijkste beursindex van de VS, bereikte vorige week de hoogste

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie maakt inhaalslag Economisch Bureau Nederland 1 september 215 Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Macro Weekly. Maakt de markt zich te veel zorgen? 27 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Maakt de markt zich te veel zorgen? 27 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Maakt de markt zich te veel zorgen? Economisch Bureau Macro Research 27 januari 2014 Big Picture: Risicovolle beleggingen zijn vorige week massaal verkocht. De oorzaken moeten worden gezocht

Nadere informatie

Macro Weekly. Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Economisch Bureau Macro Research Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 213 Big Picture: De goudprijs daalde sterk vorige week. Volgens sommigen is dit een voorbode van een aanzienlijke

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Macro Weekly. Redding Cyprus deel 2. 25 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Redding Cyprus deel 2. 25 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Redding Cyprus deel 2 Economisch Bureau Macro Research 25 maart 213 Big Picture: De Europese leiders hebben afgelopen weekeinde een herzien akkoord bereikt over een reddingsplan van EUR 1

Nadere informatie

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Puzzelstukjes op zijn plaats Economisch Bureau Macro Research 26 november 212 Big Picture: Kenmerkend voor 212 is de afwisseling van hoogte- en dieptepunten, met grote onzekerheid aan het

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Macro Weekly. Tijdelijke vertraging

Macro Weekly. Tijdelijke vertraging Macro Weekly Tijdelijke vertraging Economisch Bureau Macro Research 9 april 13 Big Picture: Nadat het jaar relatief goed was begonnen, schetsen sinds kort de economische cijfers wereldwijd in het algemeen

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle Statistieken 2017 101 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2017 gesteld op 47.000. In totaal zijn 3.403 personen uitgeloot voor de 101 ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle lopers

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle Statistieken 2016 100 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2016 gesteld op 50.000. In totaal zijn 4.325 personen uitgeloot voor de 100 ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle lopers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 15 juli 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat er

Nadere informatie

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Cyprus een speciaal geval Economisch Bureau Macro Research 18 maart 2013 Big Picture: De Europese leiders zijn dit weekeinde een reddingspakket van EUR 10 miljard voor Cyprus overeengekomen.

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research Macro Weekly Nieuw Draghi-moment? Group Economics Macro Research 4 februari 213 Big Picture: De euro is de afgelopen weken aanzienlijk in waarde gestegen. Indien deze trend aanhoudt, kan dit een extra

Nadere informatie

Macro Weekly. Op weg naar meer groei. 5 augustus 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Op weg naar meer groei. 5 augustus 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Op weg naar meer groei Economisch Bureau Macro Research 5 augustus 2013 Big Picture: Wij beweren al lang dat de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar harder gaat groeien. De VS lopen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Macro Weekly. Hobbel of crisis?

Macro Weekly. Hobbel of crisis? Macro Weekly Hobbel of crisis? Economisch Bureau Macro Research 26 augustus 2013 Big Picture: Een stijgende lange rente in de VS en een verkoopgolf in de opkomende markten roepen onprettige herinneringen

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Macro Focus. Top zes van risicovolle opkomende markten. september 2015

Macro Focus. Top zes van risicovolle opkomende markten. september 2015 Macro Focus Top zes van risicovolle opkomende markten Economisch Bureau Emerging Markets & Commodities Arjen van Dijkhuizen, + 31 68 85 Peter de Bruin, + 31 343 5619 september 15 Een zwaar jaar voor opkomende

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie