sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen"

Transcriptie

1 Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta r t e r s s e r v i c e, W i j w e t e n wa a r j e a a n b e g i n t.

2 En als u nu eens van uw passie een zaak maakte. U hebt plannen voor een eigen zaak of praktijk. Daar droomt u al jaren van. Een droom die u deelt met anderen, maar die niet altijd makkelijk te verwezenlijken valt. Wil u een succesvolle onderneming uitbouwen, dan is het belangrijk dat u de juiste persoon bent op de juiste plaats en dat u uw project grondig voorbereidt. UNIZO-Startersservice helpt u daarbij. Vierentwintig startersadviseurs, verspreid over heel Vlaanderen, staan tot uw dienst en verstrekken u graag advies. Startersservice organiseert ook zeer regelmatig informatiesessies en starterscursussen waarop de belangrijkste facetten van de opstart uit de doeken worden gedaan. Mis zeker ook de starterswebsite niet, Gaat u effectief van start, dan zorgt UNIZO-Startersservice er -via haar ondernemingsloket KMO Direct - voor dat u snel uw ondernemingsnummer ontvangt. Deze Startersgids werd samengesteld in samenwerking met SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen. Het is een handige brochure, waarin u leest welke stappen u moet zetten als u een eigen zaak opstart. Hebt u na het lezen van onze Startersgids nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze startersverantwoordelijken. De adressen vindt u op de rugzijde van deze brochure. Wij wensen u alvast veel succes met uw eigen zaak! februari 2008 (13 de editie). Niets in deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de uitgever. Deze brochure is louter ter informatieve titel opgesteld. UNIZO vzw als auteur en uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens.

3 INHOUD Voldoet u aan alle startvoorwaarden? 4 Welke vestigingsvereisten zijn er voor het starten van een eigen zaak? 5 Welke administratieve formaliteiten moet u in orde brengen? 7 Wat zijn uw sociale rechten en plichten als zelfstandige? 10 Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? 11 Hoe sluit u zich aan? 12 Wat doet SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, vervolgens voor u? 13 Hoeveel bijdragen betaalt u? 13 Wat krijgt u terug voor uw bijdragen? 17 Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen? 20 Verzekeringen tegen persoonlijke risico s 21 Verzekeringen voor aansprakelijkheidsrisico s en bedrijfsschaderisico s 25 Welke rechtsvorm kiest u voor uw onderneming? 26 Kiezen tussen handelszaak en vennootschap 27 Welke vennootschapsvorm is geschikt voor uw onderneming? 28 Hoe financiert u uw plannen? 32 Tips voor een gezond financieel evenwicht 33 Komt uw zaak in aanmerking voor steunmaatregelen? 34 Budget voor economisch advies 35 Groeipremie 35 Investeringsaftrek 35 Participatiefonds 36 Steun bij aanwerving 37 Export en innovatie 37 Opleidingscheques voor werknemers 37 Waarborgregeling 37 Winwinlening 37 Wat zijn uw verplichtingen inzake boekhouding, BTW en fiscaliteit? 38 Boekhouding 39 BTW 39 De belastingaangifte 40 Welke diensten bieden wij u in uw regio? 43

4 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 Voldoet u aan alle startvoorwaarden? In principe mag iedereen in België een zaak beginnen. De wet legt evenwel verschillende voorwaarden en beperkingen op. Voor het uitoefenen van sommige beroepen moet u bovendien bepaalde vergunningen hebben. 4

5 //STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten / financiering / p32 steunmaatregelen / p34 uw boekhouding / p38 advies / p43 WELKE VESTIGINGSVEREISTEN ZIJN ER VOOR HET STARTEN VAN EEN EIGEN ZAAK? Leeftijd U moet minimum 18 jaar zijn om te kunnen starten met een eigen zaak. Kennis bedrijfsbeheer meestal verplicht Behalve enkele uitzonderingen moet elke zelfstandige handelaar of ambachtsman (zowel éénmanszaak of vennootschap) via een ondernemingsloket bewijzen over de basiskennis bedrijfsbeheer te beschikken. Wie kan dit bewijs van bedrijfsbeheer leveren? In de eenmanszaak: uzelf als ondernemingshoofd een aangestelde: - uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of partner met wie u reeds zes maanden officieel samenwoont - een familielid (bloed- of aanverwant) tot en met de derde graad - een bediende met een arbeidscontract van onbepaalde duur, die het dagelijks beheer van de zaak daadwerkelijk uitoefent. In de vennootschap: de zaakvoerder van de (BVBA of CVBA), de gedelegeerd bestuurder of directeur (van een NV) of een beherend vennoot (van een GCV of CVA). Hoe kan u dit bewijs van kennis leveren? U kan uw kennis van bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van een diploma of op basis van ervaring die u opdeed. Volgende diploma s worden aanvaard als bewijs: Akten afgeleverd na 30/09/2000: diploma hoger onderwijs getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma/getuigschrift of precedent bestaand vestigingsgetuigschrift examen middenjury getuigschrift versnelde cursus bedrijfsbeheer gespreid over minstens 3 maanden

6 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 De wetgeving over de voorwaarden en formaliteiten voor het starten van een eigen zaak kan wijzigen. Infomeer dus best nog eens bij uw starters- adviseur naar de recente stand van zaken. Gereglementeerde Beroepen Cluster 1. Fietsen en motorvoertuigen: Fietsen verkopen en herstellen Carrosserie herstellen 2e handsvoertuigen verkopen Motorvoertuigen herstellen tot 3,5 ton Motorvoertuigen herstellen van 3,5 ton en meer Cluster 2. Bouw en elektrotechniek: Ruwbouw (= metsel- en betonwerken en sloopwerken) Stukadoor, cementeren en dekvloeren Tegelzetten, marmer en natuursteen Dakwerken en waterdicht maken van gebouwen Schrijnwerker en glazenmaker Schilder-behanger ( eindafwerking ) Installatietechnicus (centrale verwarming, loodgieterij) Elektrotechnicus Algemeen aannemer Cluster 3. Lichaamsverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer: Kapper/kapster Schoonheidsspecialist(e) Voetverzorging Masseur/masseuse Opticien Dentaaltechnicus Begrafenisondernemer Andere gereglementeerde beroepen, waarvoor er momenteel niets wijzigt: Restauranthouder/traiteur Brood- en banketbakker Slager-groothandelaar Installateur lichtreclames Installateur frigorist Droogkuiser-verver Akten afgeleverd vóór 30/09/2000: diploma hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch of kunst) diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor attest eerste jaar ondernemersopleiding cursus bedrijfsbeheer (avondschool, middenstandsopleiding) aanvullend getuigschrift over de kennis van bedrijfsbeheer: - TSO: indien behaald in 5de of 6de leerjaar - BSO: indien behaald in 6de of 7de leerjaar Onderstaande ervaring, opgedaan gedurende de laatste 15 jaar, volstaat eveneens als bewijs: 3 (in hoofdberoep) of 5 (in bijberoep) jaar ervaring als zelfstandig ondernemingshoofd in een vennootschap (mits inschrijving in het HR of bij land- en tuinbouw zonder inschrijving in HR) 5 jaar ervaring als zelfstandig helper ervaring als bediende in leidinggevende functie gedurende 5 jaar 3 of 5 jaar ervaring als dagelijks bestuurder in een vennootschap Bewijs bedrijfsbeheer én beroepskennis voor gereglementeerde beroepen Naast de kennis van bedrijfsbeheer dient men voor sommige beroepen ook te beschikken over voldoende beroepsbekwaamheid. Vanaf 1 september 2007 veranderde de wetgeving hierover grondig. Op dit moment zijn er 3 clusters van gereglementeerde beroepen. Daarnaast zijn er nog 6 beroepen waarvoor er momenteel niets wijzigt en die individueel gereglementeerd worden. Het gaat om de clusters en beroepen die hiernaast worden opgelijst. Naast het onderbrengen in clusters van een aantal beroepen, zijn er ook een aantal regels die gevoelig wijzigen: De diplomavereisten voor de activiteiten in de nieuwe clusters verstrengen: voortaan is een einddiploma van het secundair onderwijs een minimum vereiste om deze activiteit te mogen starten (aantal uitzonderingen, bv. masseur/masseuse, wat men na een cursus van 60 uren kan uitoefenen). Daarnaast blijven de erkende diploma s van verschillende beroepsopleidingen ook nog gelden als bewijs van beroepskennis. Bewezen ervaring als loontrekkende of zelfstandige is nog steeds een geldig alternatief en hiervoor versoepelen de regels. Meestal is de vereiste beroepservaring: 3 jaar in hoofdberoep (voltijdse en effectieve ervaring) of 5 jaar in bijberoep (niet voltijdse en effectieve ervaring) en dit binnen de laatste 15 jaar. Wanneer men in een bepaalde sector kan aantonen over voldoende geldige ervaring te beschikken, kan men bij een ondernemingsloket vragen om ook de activiteiten binnen hetzelfde gereglementeerde beroep toe te voegen. Tot 1 april 2008 (in sommige gevallen zelfs nog iets langer) bestaat er nog een overgangsmaatregel waarbij de gestelde voorwaarden iets minder streng zijn. Wie kan het bewijs van beroepskennis leveren? De beroepskennis kan bewezen worden door uzelf als ondernemer of door een aangestelde (persoon die de dagdagelijkse technische leiding heeft over het bedrijf). Wanneer de onderneming meer dan één gereglementeerde activiteit uitoefent, kunnen verschillende personen voldoen aan de eisen inzake beroepsbekwaamheid, eigen aan de verschillende activiteiten. Het is dus niet nodig dat 1 persoon binnen de onderneming de verschillende bewijzen van beroepskennis bezit. 6

7 //STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten / financiering / p32 steunmaatregelen / p34 uw boekhouding / p38 advies / p43 Vrijstellingen Overlijden van een ondernemer Bij overlijden van een ondernemer die zelf aan de vereisten voldeed, wordt de overlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner of de zes maanden officieel samenwonende partner die de onderneming overneemt, vrijgesteld van de verplichting het bewijs van de ondernemersvaardigheden (beheers- of beroepskennis) te leveren. De kinderen van de overleden ondernemer die de zaak willen overnemen krijgen 3 jaar de tijd om de nodige attesten te behalen. Overname van een handelszaak Neemt u een bestaande handelszaak over, dan wordt een tijdelijke vrijstelling van 1 jaar verleend vanaf de datum van overname. Vrijgestelde beroepen De beoefenaars van een beroep dat reeds door een andere wet is geregeld met betrekking tot de kennis van het bedrijfsbeheer zijn vrijgesteld. Concreet gaat het over de volgende beroepsuitoefenaars: vastgoedmakelaar effectenmakelaar vervoerder van goederen over de weg (uitzondering: koerierdienst) vervoerder van personen over de weg (uitzondering: luchthavenvervoer, taxichauffeur) vervoerder van goederen over de binnenwateren directeur van een autorijschool verzekeringsagent verzekeringsmakelaar Degenen die naast deze beroepen nog een andere beroepsactiviteit uitoefenen, moeten de kennis van het bedrijfsbeheer niet bewijzen. Voor hen zijn andere specifieke reglementeringen van toepassing. Wanneer men evenwel stopt met de beroepsactiviteit die vrijgesteld wordt, en er wordt een andere activiteit verdergezet, moet de basiskennis inzake bedrijfsbeheer alsnog worden bewezen. WELKE ADMINISTRATIEVE FORMALITEI- TEN MOET U IN ORDE BRENGEN? Als u voldoet aan deze voorwaarden om een zaak te beginnen, betekent dit nog niet dat u meteen aan de slag kan. Eerst moet u immers nog een aantal formaliteiten vervullen. Deze formaliteiten gelden voor starters in hoofd- én bijberoep. Openen van een zichtrekening Als zelfstandig handelaar of vakman moet u een zichtrekening hebben bij een in België gevestigde bank. De rekening moet op uw naam staan. Voorafgaande vergunningen Vooraleer u zich naar het ondernemingsloket begeeft, checkt u best of u geen voorafgaande vergunningen nodig hebt: In geval van ambulante handel of kermisattracties dient een machtiging te worden aangevraagd bij een ondernemingsloket. Beroepskaart: bent u geen Belg, geen onderdaan van een land van de Europese Unie of Noorwegen of IJsland of bent u als vreemdeling niet gemachtigd voor onbeperkte tijd in België te verblijven, dan moet u een beroepskaart aanvragen bij uw gemeente. In deze aanvraag moet u het economisch nut van uw activiteit aantonen. De beroepskaart wordt toegekend door het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en afgeleverd door een erkend ondernemingsloket. Vergunning beenhouwer-spekslager: deze vergunning dient aangevraagd te worden bij de FOD (Federale Overheidsdienst) Middenstand.

8 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 Inschrijving bij Het ondernemingsloket Als starter van een handels- of ambachtsonderneming bent u verplicht uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als commerciële onderneming. Dit geldt zowel voor handelaars als voor handelsvennootschappen. Dit gebeurt via een ondernemingsloket zoals KMO Direct, het Ondernemingsloket van UNIZO en haar partners. Bij het ondernemingsloket verstrekt u ondermeer volgende gegevens: uw bankrekeningnummer uw activiteiten als ondernemer uw handelsbenaming voor een eenmanszaak: identiteitskaart of Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) of Attest van Immatriculatie (in voorkomend geval samen met beroepskaart) met de vermelding van uw rijksregisternummer voor een vennootschap: statuten en bewijs van neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel U moet op het ondernemingsloket ook de verantwoordingsstukken voorleggen waarmee u uw kennis bedrijfsbeheer en/of beroepskennis bewijst. U ontvangt dan van het ondernemingsloket uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers. Dit is ook het nummer van uw BTW hoedanigheid. Het is trouwens de bedoeling dat dit nummer in een latere fase alle bestaande nummers (registratienummer,...) vervangt. Per vestiging ontvangt u eveneens een vestigingseenheidsnummer. Wanneer moet het ondernemingsnummer vermeld worden? Vermeld uw ondernemingsnummer bij de contacten met de verschillende (administratieve en rechterlijke) overheden. Is uw onderneming een handels- of ambachtsondernemingen, dan bent u ook verplicht uw ondernemingsnummer te vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken én het zichtbaar aan te brengen op gebouwen en marktkramen. Ambulante handelaars moeten hun ondernemingsnummer ook vermelden op bedrijfsvoertuigen. Bouwondernemingen en schoonmaakbedrijven dienen dit eveneens te doen als ze werkgever zijn. Hoe moet het ondernemingsnummer vermeld worden? Onderneming natuurlijke persoon BTW BE Ondernemingen vrijstellingsregeling BTW Handelvennootschappen rechtspersonen BTW BE RPR Brussel BTW (desgevallend plus RPR Brussel) Activeren BTW-hoedanigheid Niet-BTW belastingsplichtige Ondernemingen Nadat uw onderneming een handelshoedanigheid gekregen heeft, dient ze eveneens BTW-hoedanigheid aan te vragen. Ook hiervoor kan u terecht bij het Ondernemingsloket. Op dit moment dient u het BTW-stelsel aan te geven waarvoor u opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel... 8 Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, de registratie, toelating en erkenning bij het FAVV (Federaal Voedselagentschap Vlaanderen).

9 //STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten / financiering / p32 steunmaatregelen / p34 uw boekhouding / p38 advies / p43 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, moet u zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die u moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. U kan hiervoor terecht bij SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen. Aansluiten bij een ziekenfonds Om in orde te zijn met uw ziekteverzekering is ook een aansluiting bij een ziekenfonds nodig. Zij geven u een SIS-kaart, die nodig is voor de terugbetaling van de geneeskundige uitgaven. Als u reeds aangesloten bent, meldt u een wijziging van uw statuut. formaliteiten Wanneer u start met een vennootschap, gelden een aantal extra verplichtingen. Een vennootschap wordt meestal opgericht met een notariële akte. Er moeten dus statuten opgemaakt worden, die u neerlegt bij de notaris. Die zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgische Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest geeft aan dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd. Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, moet u bovendien een financieel plan opmaken en overmaken aan de notaris. Bij een faillissement binnen de drie jaar na oprichting, kan de rechter dit financieel plan opvragen. Als dan blijkt dat u onvoldoende maatschappelijk kapitaal voorzag, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden. Voor een V.O.F., een gewone commanditaire vennootschap en een coöperatieve met onbeperkte aansprakelijkheid volstaat een onderhandse akte. Er is dan ook geen financieel plan en bankattest vereist. U moet in dat geval wel zelf zorgen voor de publicatie van de statuten. De wet verplicht de vennootschappen bepaalde akten of documenten openbaar te maken vb. de oprichtingsakte, verandering van zetel, benoeming bestuurders, enz. STARTEN MET EEN VRIJ BEROEP Als u start met een vrij beroep moet u met enkele bijzondere regels rekening houden. In tegenstelling tot de handelaars of de ambachtslieden stellen de vrije beroepen geen daden van koophandel, maar burgerlijke daden. Zij verkopen geen goederen of diensten, of leveren geen arbeid met het oog op het maken van winst. In de belastingsaangifte worden hun inkomsten dan ook niet aangegeven als winst uit handelsondernemingen, maar wel als baten van een vrij beroep. Als ze hun activiteit uitoefenen onder vorm van een vennootschap dan richten ze een burgerlijke vennootschap op onder vorm van een handelsvennootschap. Omdat het onderscheid vaak vrij vaag is geven we hier een niet-limitatieve opsomming van vrije beroepen: accountants, advocaten, apothekers, architecten, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, boekhouders, fiscalisten, dierenartsen, geneesheren, gerechtsdeurwaarders, kinesitherapeuten, landmeters, notarissen, paramedische beroepen, psychologen, tandartsen, vastgoedmakelaars, verpleegkundigen, vroedvrouwen, verzekeringsmakelaars Voor elk van deze beroepen bestaat er een bijzondere wet die deze beroepen regelt en beschermt. Deze wet regelt telkens de vestigingsformaliteiten bijvoorbeeld leeftijd, diploma s, doorlopen van een stage, inschrijven bij een orde of op een tableau, eedaflegging, benoeming Daarnaast zijn er de standaardformaliteiten zoals die ook bestaan voor de commerciële handelaars, maar die toch niet voor alle vrije beroepers hetzelfde zijn. Zo verschilt de aanvraag voor een BTW-hoedanigheid van beroep tot beroep. Veeartsen, boekhouders, architecten dienen een BTW-hoedanigheid aan te nemen. Geneesheren, advocaten en tandartsen moeten dit niet doen. De overige formaliteiten zoals aansluiting sociaal verzekeringsfonds, mutualiteit moeten ook hier vervuld worden.

10 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 Wat zijn uw sociale rechten en plichten als zelfstandige? Zelfstandigen dienen zich aan te sluiten bij en sociale bijdragen te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. Deze bijdrage geeft recht op gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en een faillissementsverzekering. 10

11 //STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten / financiering / p32 steunmaatregelen / p34 uw boekhouding / p38 advies / p43 Loontrekkenden en ambtenaren moeten zelf geen actie ondernemen om in regel te zijn met hun sociaal statuut. De bijdragen die zij betalen voor hun sociale zekerheid, worden automatisch afgetrokken van het brutoloon. Als zelfstandige daarentegen moet u zich binnen de 90 dagen na uw start zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dit fonds betaalt u driemaandelijks sociale bijdragen. Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? Iedere zelfstandige Een zelfstandige werkt voor eigen rekening, dus niet bij een werkgever of in overheidsdienst. Dit betekent dat een zelfstandige nooit in een ondergeschikt verband kan werken voor een andere persoon, onderneming of openbare instantie. Helpers Een helper staat de zelfstandige bij of vervangt hem in zijn beroepsbezigheid. Ook hier is er geen ondergeschikt verband tussen de zelfstandige en de helper. De helpers en helpsters hoeven zich pas aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 20 jaar worden. Als zij huwen vóór hun 20 jaar, geldt voor hen -vanaf hun huwelijksdatum- wél het sociaal statuut. Ook helpers die minder dan 90 dagen per jaar helpen moeten zich niet aansluiten, op voorwaarde dat het niet om een regelmatige activiteit gaat. Meewerkende echtgenoot De echtgenoot (man of vrouw) die zijn partner in de zelfstandige activiteit helpt, was tot 31/12/2002 niet onderworpen, zelfs al werd op haar (zijn) naam fiscaal een inkomen aangegeven. Wel bestond de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten als meewerkende echtgenoot teneinde zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1/01/2003 zijn ook de meewerkende echtgenoten verplicht zich aan te sluiten, tenminste voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Optioneel kunnen ze als volwaardige zelfstandige aansluiten. 11

12 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 Vanaf 1/7/2005 werd het volwaardige statuut verplichtend voor alle meewerkende echtgenoten (uitg. personen geboren voor 1/1/1956: blijven enkel onderworpen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering). TIP De aansluiting is verplicht en moet tijdig gebeuren Sluit binnen 90 dagen na het starten van uw activiteit aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Doet u dit niet, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas en worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. Neem daarom tijdig contact met ons op. Wij brengen alles voor u in orde. Onze adressen vindt u achteraan in deze brochure. Vennootschappen Hoewel het sociaal statuut enkel voor de natuurlijke personen georganiseerd wordt, moeten ook de vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De vennootschappen betalen een jaarlijkse bijdrage. In 2007, net als in 2006, was dit 347,50 EUR. Vennootschappen met een balanstotaal (van het in 2005 afgesloten boekjaar) van meer dan ,59 EUR betalen evenwel een bijdrage van 852,50 EUR. Voor 2008 zijn de bedragen nog niet gekend. Uitzondering voor startende vennootschappen: Voor starters is er een uitzonderingsmaatregel. Als alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten gedurende de laatste 10 jaar niet meer dan drie jaar zelfstandig geweest zijn en als het om een personenvennootschap met een commerciële activiteit gaat, krijgt de vennootschap gedurende de eerste drie jaar een vrijstelling van betaling. Opgelet: de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is ook voor deze vennootschappen verplicht. Mandatarissen en vennoten Alle mandatarissen binnen een vennootschap, moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor alle werkende vennoten die geen band van ondergeschiktheid hebben, geldt dezelfde regel. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor onbezoldigde mandatarissen die pensioengerechtigd zijn of die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en voor stille vennoten die enkel kapitaal inbrengen. Zelfstandige in hoofd- of bijberoep? U kan zelfstandig zijn in hoofd- of in bijberoep. In beide gevallen is een aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds vereist. Hoofdberoep: Als uw zelfstandig beroep uw voornaamste of enige bezigheid is. Bijberoep: Als u naast uw zelfstandige activiteit gewoonlijk een ander beroep uitoefent. Niet de hoogte van het inkomen als zelfstandige is hierbij doorslaggevend, noch de aan uw zelfstandige activiteit bestede tijd. U bent zelfstandige in bijberoep als u in uw andere activiteit (als werknemer of tijdelijke leerkracht) minstens halftijdse prestaties levert. In het onderwijs komt dat voor een vastbenoemde lesgever neer op 6/10 van een volledig uurrooster; in de openbare sector op halftijdse prestaties die zich minstens over 200 dagen of 8 maanden per jaar uitstrekken. Hoe sluit u zich aan? Aansluiten doet u via een aansluitingsformulier. Wij maken het u gemakkelijk en geven u verschillende mogelijkheden: 1. Via uw aansluiting invullen en verzenden. 2. Contact opnemen met SVMB of Startersservice. a. Wij sturen u een aansluitingsformulier toe. b. Er komt iemand bij u langs om samen de papieren in te vullen. c. U komt bij ons langs. Behalve uw sociale zekerheid kan u dan ook uw volledig startdossier bespreken. KMO Direct, ons ondernemingsloket, zorgt voor de aanvraag van uw ondernemingsnummer en het in orde brengen van andere startersformaliteiten. 12

13 //STARTERSGIDS / Startvoorwaarden / vestigingsvereisten / financiering / p32 steunmaatregelen / p34 uw boekhouding / p38 advies / p43 De sociale bijdragen van een zelfstandige worden volgens een ingewikkeld mechanisme berekend. Uiteindelijk komt het erop neer dat u op uw inkomen van drie jaar geleden 22% aan sociale bijdragen betaalt voor uw inkomen onder de ,47 EUR en 14,16% voor de schijf tussen ,47 EUR en ,38 EUR. Voor nog hogere schijven betaalt u geen bijdrage. Wat doet SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, vervolgens voor u? SVMB, het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, berekent voor u hoeveel sociale bijdragen u moet betalen. Dit gebeurt aan de hand van uw inkomen dat de fiscus ons laat kennen. De bijdrage die wij van u ontvangen storten wij, na aftrek van de beheerskost, onmiddellijk door aan de overheid. Daar wordt het verdeeld onder de verschillende uitkeringsinstanties (pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering,...). SVMB zorgt ervoor dat uw gegevens tijdig terecht komen bij uw ziekenfonds en kinderbijslagfonds. Ook houden wij uw volledige loopbaan als zelfstandige bij zodat uw pensioen later correct kan berekend worden. SVMB is specialist in individuele klantenbegeleiding. Het belang van de klant staat bij ons centraal. We bieden een integrale sociale bescherming en werken met de modernste IT. U hebt een persoonlijke klantverantwoordelijke die voor u steeds de meest voordelige oplossing zoekt. Is uw dossier zeer complex of ontstaan er conflicten met mutualiteiten of overheid dan staan wij u bij, zelfs tot voor de arbeidsrechtbank. We hebben kantoren in het hele land en als u dat wenst komen onze adviseurs bij u thuis of in de zaak langs. Op onze website en in onze gratis nieuwsbrieven vindt u alle info over sociale zekerheid. En last but not least: via kan u uw dossier op de voet volgen. U kan zelf berekenen welke bijdragen u zal moeten betalen, persoonlijke documenten en attesten uitprinten en wijzigingen doorgeven. SVMB is het enige sociaal verzekeringsfonds dat u deze mogelijkheden biedt. Hoeveel bijdragen betaalt u? Gevestigde zelfstandigen Uw bijdrage is gebaseerd op het nettobedrijfsinkomen dat u drie jaar vroeger had (het refertejaar ). Het nettobedrijfsinkomen is het bruto-inkomen verminderd met de bedrijfslasten en -verliezen, zoals vastgesteld door de belastingadministratie. De belastingadministratie maakt dit nettobedrijfsinkomen over aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u aangesloten bent. Dit bedrijfsinkomen van het refertejaar wordt dan aangepast aan het indexcijfer. Op basis van dit eindbedrag berekent het sociaal verzekeringsfonds uw sociale bijdrage. Dat gebeurt volgens vaste percentages. Voor zelfstandigen in hoofdberoep: Inkomensschijven Bijdrage (geherwaardeerd) < ,41 EUR 652,31 EUR ,41 EUR tot ,46 EUR 22% ,47 EUR tot ,38 EUR 14,16% De wetgever gaat ervan uit dat elke zelfstandige hoofdberoeper een inkomen heeft van minstens ,41 EUR. Ook al ligt uw werkelijk verdiende inkomen onder deze grens, uw bijdragen worden toch op dat bedrag berekend. Dat is de minimumbijdrage. 13

14 kan u starten / p4 sociale zekerheid / p10 verzekeringen / p20 rechtsvorm / p26 Voor zelfstandigen in bijberoep: Voor zelfstandigen in bijberoep gelden dezelfde percentages als voor zelfstandige hoofdberoepers, maar dan vanaf een inkomen van 1.263,48 EUR. Op een lager inkomen moet u géén bijdragen betalen. Een bijberoeper kan maar genieten van de rechten van het sociaal statuut als zelfstandige vanaf een bijdrage berekend op een inkomen van ,41 EUR. U geniet uiteraard wel van de sociale rechten die voortvloeien uit uw activiteit als werknemer. Bij de wettelijke bijdragen moet u een bedrag toevoegen voor de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds. Bijdragetabel vanaf hoofdberoep (22% of 14,16% + Adm.kosten) Inkomen 2005 Geherwaardeerd Kwartaalbijdragen Meewerkende echtgenoot Ministatuut 4.668, ,99 652,31 23,43 286, , ,42 652,31 23,43 652, , ,85 767,19 27,55 767, , ,22 950,63 33,06 920,63 Meewerkende echtgenoot Maxistatuut , , ,08 38, , , , ,51 44, , , , ,95 49, , , , ,38 55, , , , ,82 60, , , , ,27 66, , , , ,02 88, , , , ,78 101, , , , ,97 106, , , , ,01 121, , , , ,55 132, ,55 14

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP...

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 1 2 INHOUDSTABEL 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 10 1.1. De leeftijd... 10 1 2. Nationaliteit... 10 1.3. Vrije en

Nadere informatie