Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?"

Transcriptie

1 Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel Versie 1.0 d.d

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Implementatie ICT Systeem Implementatie Careware Stap 1: Intake Stap 2: Projectplan Stap 3: Configuratie & Inrichting Stap 4: Installatie Test- & Trainingsomgeving Stap 5: Installatie productieomgeving Stap 6: Go-live Stap 7: Support & Updates Conclusie Meer weten?... 12

3 Inleiding Een ICT-implementatie vlekkeloos laten verlopen blijkt telkens weer een uitdaging. Veelal lopen ICT-trajecten onnodige vertraging op; voldoet de uiteindelijke automatisering niet direct aan de verwachtingen van alle stakeholders; of blijkt de adaptie van de software door de gebruikers in de praktijk meer tijd in beslag te nemen dan gewenst. Optimale tevredenheid van alle gebruikersgroepen van nieuwe ICT-systemen valt of staat dan ook bij het vooraf helder hebben van de doelstellingen die met de automatisering bereikt willen worden en de communicatie hierover tijdens het traject. In deze whitepaper wordt beschreven hoe wij de implementatie van een ICT-systeem op een gestructureerde wijze aanpakken zodat de gewenste resultaten na invoering van de software ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden. Allereerst wordt er in het eerste hoofdstuk ingegaan op een tweetal aspecten die bij nagenoeg elke ICT-implementatie cruciaal zijn, te weten: a. de beoogde effecten van de automatisering vooraf helder hebben; b. voldoende draagvlak creëren voor de aanstaande verandering / nieuwe werkwijze. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 2 ingezoomd op het uitrollen van onze planning- en registratiesoftware Careware. Hoewel bij invoering van Careware altijd maatwerk komt kijken, omdat er bij elke organisatie weer andere werkprocessen of systemen leidend zijn, hebben wij bij helpline op basis van onze jarenlange ervaring een gedegen implementatie-aanpak ontwikkeld in de vorm van een 7 stappenplan. Aan hand van dit stappenplan wordt getoond hoe een ICT-systeem succesvol kan worden uitgerold door het aanbrengen van structuur. Een belangrijk aspect hierbij is het feit dat er rekening wordt gehouden met de uniciteit van de werkprocessen en systemen binnen een organisatie. 2

4 1 Implementatie ICT Systeem Bij de implementatie van een nieuw ICT-systeem zijn er steevast twee vragen die terugkeren. De eerste vraag luidt vaak: Hoe medewerkers om te laten gaan met de aanstaande veranderingen? Of anders gesteld: Hoe krijgen we onze medewerkers van managers tot eindgebruikers mee in de beoogde verandering van werkwijze? Dit aspect is cruciaal omdat veel mensen in het algemeen moeite hebben met verandering. Intern draagvlak creëren voor de invoer van een nieuw systeem is daarom erg belangrijk. Hiermee dient bij voorkeur ook zo vroeg mogelijk in het project te worden begonnen: voorafgaand aan de daadwerkelijk implementatie en natuurlijk ook tijdens het traject. Communicatie is hier het sleutelwoord. Want alleen door geven van goede voorlichting en frequent overleg met de gebruikersgroepen zelf over specifieke keuzes denk aan het inrichten van een systeem - weten medewerkers wat hen te wachten staat en kunnen zij zich beter voorbereiden op aanstaande veranderingen. De tweede vraag waar een organisatie mee te maken krijgt bij de invoer van een nieuw ICT-systeem is: Hebben we de business doelen die we met de automatisering willen bereiken wel helder voor ogen? Want als dat niet het geval is, komt er ook flinke ruis op de lijn tijdens het implementatietraject bij het meekrijgen van alle gebruikersgroepen. Over het algemeen is een veelgemaakte fout bij een ICT-traject dat de organisatie de implementatie zelf als doel op zich gaat zien. Dat dient voorkomen te worden. Het nieuwe ICT-systeem is immers nooit het doel; het is het middel om hogere business doelen te realiseren. Business doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: meer inzicht krijgen in de handelingen die door medewerkers worden verricht, een betere serviceverlening bieden aan cliënten of het efficiënter inrichten van primaire processen zoals het plannen van werkzaamheden. Naast bovengenoemde wordt er bij veel ICT-trajecten ook een ander belangrijk element onderschat: ondersteuning en nazorg als het nieuwe systeem eenmaal in de lucht is. Want na de invoering van een nieuw ICT-systeem, begint het voor de organisatie immers pas echt. De fase na de daadwerkelijke technische implementatie is namelijk zeker net zo of veelal nog belangrijker dan de voorgaande fases. Wat is er nodig in de eerste dagen dat medewerkers met het nieuwe systeem aan de slag gaan? Welke vragen van gebruikersgroepen kunnen we verwachten over de software wanneer die in gebruik is? En hoe gaan we de gebruikers hierbij tegemoet treden? Het inrichten van een helpdesk voor praktische ondersteuning in de eerste weken na ingebruikname van de software en daarna is hiervoor cruciaal. Het vooraf goed in kaart brengen van alle fases met de daarbij behorende stappen is de beste garantie voor een succesvolle uitrol van een ICT-systeem, leert onze ervaring. Hiertoe heeft helpline dan ook een helder stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan wordt in het volgende hoofdstuk uit de doeken gedaan, waarbij het planning- en registratieplatform Careware als leidraad is genomen. 3

5 2 Implementatie Careware De uitrol van het Careware in een zorgorganisatie verschilt qua proces en uitdagingen niet van andere implementatietrajecten van nieuwe softwaresystemen. helpline ondersteunt organisaties tijdens het gehele proces van de uitrol van Careware. Hiervoor maken wij gebruik van een 7-stappenplan om de implementatie overzichtelijk en gestructureerd te laten verlopen. Organisaties weten op deze manier wat zij kunnen verwachten en ook voor ons, helpline, is direct duidelijk waar de cruciale uitdagingen liggen waar wij samen met de organisatie extra aandacht aan moeten schenken. Het stappenplan bevat op hoofdlijnen de volgende 7 stappen: 1 Intake: voorbereidende gesprekken en de gebruikers in kaart brengen. 2 Projectplan: het beschrijven van het wat, wie, waar, wanneer en hoe? Ook moeten business beslissingen worden genomen. 3 Configuratie & Inrichting: het configureren en inrichten van Careware passend bij de geldende werkprocessen en aanwezige gerelateerde ICT-systemen 4 Installatie Test- & Trainingsomgeving: configuratie en inrichting van test- en trainingsomgeving. Testen van de configuratie en het trainen van medewerkers. 5 Installatie Productieomgeving: het invoeren van de eerste brondata bij Careware: de leverschema s. Eerst pilot draaien. 6 Go-Live: het in productie nemen van de software. 7 Support & Updates: het bieden van nazorg, ondersteuning en updates Figuur 1: Het 7-stappenplan van helpline 4

6 Het 7-stappenplan in een belangrijke leidraad tijdens het implementatietraject, maar de invoering van Careware is - net als ieder ander ICT-systeem toch ook altijd maatwerk. Het systeem moet immers haarfijn aansluiten bij de werkwijze van de organisatie en in sommige gevallen juist andersom: de werkwijze moet 1 iets veranderen om alle voordelen van het nieuwe ICT-systeem optimaal te benutten. Binnen het stappenplan is dan ook ruimte om te anticiperen op de uniciteit van een organisatie. Tevens wordt er vanzelfsprekend rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheden van de afzonderlijke stappen die ook in sommige gevallen een overlap hebben. De volgende paragrafen zoomen in op elke afzonderlijke stap van het 7-stappenplan die een implementatietraject van Careware (op hoofdlijnen) kenmerkt. 2.1 Stap 1: Intake De eerste stap is de intake. Dit zijn voorbereidende gesprekken tussen de zorgorganisatie en een senior consultant of projectmanager van helpline na het besluit Careware te implementeren. Tijdens deze gesprekken wordt in kaart gebracht hoe het systeemlandschap van de organisatie uitziet, welke werkprocessen de organisatie hanteert en wat de mogelijke zaken zijn die extra aandacht behoeven. Eén van de zaken die nodig is om de juiste inbedding van Careware te realiseren is het in kaart brengen van de afhankelijkheden van andere systemen. Careware draait namelijk altijd samen met andere systemen zoals een cliënt- en medewerkerssysteem. In sommige gevallen moet er een koppeling ontwikkeld worden om een mismatch tussen de twee systemen te voorkomen. In andere gevallen wordt een bestaande koppeling gebruikt of wordt de koppeling omgebouwd. 5

7 helpline brengt tijdens de intake ook de werkprocessen van organisaties in kaart. Tijdens de implementatie kan hiermee vervolgens rekening gehouden worden bij het inregelen van de software, of kan indien nodig het werkproces iets aangepast worden. Dit alles gebeurt uiteraard in overleg met de organisatie. Bij het in kaart brengen van de werkprocessen worden ook de gebruikersgroepen van de software op een rij gezet. Wat zijn de specifieke wensen van de organisatie met betrekking tot de gebruikersgroepen en sluit dit aan op huidige of toekomstige werkprocessen? Gebruikersgroepen De invoering van Careware raakt vijf typen gebruikers binnen de organisatie die allemaal vanuit een ander perspectief of rol te maken hebben met het planning- en registratieplatform: ICT ers (implementatie, beheer en helpdesk) Planners De ambulante medewerkers (in het veld) Managers Teamleiders De ICT afdeling merkt de veranderingen als eerste. Zij hebben een grote rol bij de invoering. Na de implementatie heeft ICT ook nog een faciliterende rol, namelijk het beheer van het systeem. De planners zijn de eerste medewerkers die daadwerkelijk met de software aan de slag gaan. Zij voeren de informatie in die nodig is om leverschema s te kunnen maken. Voordat de medewerkers op pad gaan met de smartphone of tablet maken zij ook de eerste planningen in het systeem. De ambulante medewerkers, die uiteindelijk bij de zorgcliënten op bezoek gaan met de smartphone of tablet, krijgen met de software te maken vanaf het moment dat de eerste planningen gemaakt zijn via Careware. De managers binnen de organisatie zijn de bussiness owners en hebben sturingsinformatie vanuit Careware nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voor teamleiders is de impact tot slot meer op operationeel niveau: ze krijgen de daadwerkelijk geleverde zorgtaken, als ook de niet zorggerelateerde werkzaamheden, van medewerkers onder ogen en moeten weten hoe zij hiertoe gekomen zijn. Teamleiders moeten Careware dus goed kennen; ook de tools die ze zelf niet dagelijks gebruiken zoals het werken met de applicatie op een smartphone. Medewerkers zullen met vragen namelijk als eerste bij hen aan kloppen. 6

8 2.2 Stap 2: Projectplan Nadat helpline en de zorginstelling gezamenlijk het landschap voor het Careware platform in kaart hebben gebracht, maakt helpline een projectplan. Dit is stap 2. In het projectplan wordt de samenwerking tussen andere systemen verder uitgewerkt. Moeten er aanpassingen komen in systemen? Welke beslissingen moet de organisatie nemen bij het in gebruik nemen van de software (zie kader Business beslissingen )? En ook de trainingen voor medewerkers die betrokken zijn bij Careware worden in het plan besproken. Een belangrijk onderdeel van het projectplan is natuurlijk de tijdsplanning. Hoewel helpline inmiddels veel ervaring heeft met het invoeren van Careware, blijkt dat de invoering er bij elke organisatie anders uitziet. Hierdoor kunnen we in deze whitepaper niet spreken over één eenduidig tijdspad van x maanden. Afhankelijk van de grote van de organisatie en de koppelingen met andere systemen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie, maakt helpline een op de organisatie afgestemde planning. Een vraag die van grote invloed is op het tijdspad: kan er gewerkt worden met standaard-koppelingen of moeten er dingen omgebouwd of zelfs geheel nieuw ontwikkeld worden? Daarnaast kan het zijn dat de invoering vertraging oploopt als er gelijktijdig ook andere nieuwe systemen worden ingevoerd zoals een cliënt- of medewerkerssysteem. Business beslissingen Tijdens de implementatie van Careware moet een organisatie belangrijke business beslissingen nemen die van invloed zijn op het systeem en de organisatie. Arnaud Mulder, projectmanager van helpline geeft een voorbeeld: Een te nemen beslissing is bijvoorbeeld de wijze van kilometervergoeding. Zowel de kosten van de afgelegde kilometers als de reistijd van een medewerker worden uit Careware geëxporteerd. Hierin heb je dus al een eerste keuze als organisatie: wil je ze allebei vastleggen of kies je voor één van de twee variabelen? Daarnaast moet de organisatie besluiten wanneer en hoe deze te fiatteren, dat is vaak afhankelijk van het ontvangende systeem. Een business beslissing (ook wel business rule genoemd) is echter niet altijd afhankelijk van systemen. Ook heersende de regels en processen binnen een organisatie kunnen hierop van invloed zijn. Mulder: Zo kan het voorkomen dat een medewerker voor een patiënt in een andere team werkt. Waar gaan dan de kosten en tijd van de medewerker heen? De organisatie kan er dan voor kiezen dit bij het eigen team te registreren of juist bij het team waar de medewerker tijdelijk is ingezet. 2.3 Stap 3: Configuratie & Inrichting In de stap Configuratie & Inrichting richt helpline het Careware-platform in op basis van de werkprocessen, de reeds gemaakte business beslissingen en de afhankelijkheden binnen het complete systeemlandschap. Dit is ook het moment voor de organisatie om definitief knopen door te hakken over de nog openstaande business beslissingen. Dit voorkomt onduidelijkheid bij medewerkers in een later stadium. Als er een bepaalde belangrijke keuze niet tijdig wordt genomen, kan dit namelijk veel verwarring scheppen zodra de software in gebruik wordt genomen. 7

9 2.4 Stap 4: Installatie Test- & Trainingsomgeving De configuratie en inrichting van de software loopt parallel aan de installatie van de test- /trainingsomgeving. Het voordeel hiervan is dat de organisatie dan direct ziet wat de impact van een bepaalde keuze is en hoe dit in het systeem wordt verwerkt. De test-/trainingsomgeving wordt daarnaast gebruikt voor het trainen van de verschillende gebruikersgroepen zodat zij al voor de livegang van de software grondig kennismaken met Careware. Training Medewerkers binnen de organisatie moeten leren met de software te werken. helpline verzorgt daarom trainingen. Arnaud Mulder: Soms kiezen organisaties voor het train-de-trainer principe. Iemand in de organisatie wordt dan opgeleid door helpline, vervolgens brengt diegene de opgedane kennis dan over op de andere medewerkers. Deze inhouse trainer moet dan natuurlijk wel voldoende onderlegd zijn om de groep goede instructies te geven. Tijdens de invoering van Careware worden er verschillende trainingen gegeven. Bij elke training ligt de focus steeds op de belangrijkste werkzaamheden van een specifieke groep medewerkers. Deze gebruikersgroepen worden heel bewust gekozen: de planners, teamleiders, managers en de medewerkers in het veld (zie ook kader Gebruikersgroepen op pagina 6). Arnaud Mulder, projectmanager van helpline: Bij de training richten we ons op het gebruik van het Careware-platform. Het draait in de trainingen voor 70% om de basisprincipes van de software die daardoor zo goed mogelijk tussen de oren komen te zitten, 20% gaat vervolgens over diversen en 10% over organisatie-specifieke zaken. 8

10 2.5 Stap 5: Installatie productieomgeving De installatie van de productieomgeving is stap 5 en uiteindelijk cruciaal bij de invoering van Careware. Nadat er uitgebreid is getest in de test-/trainingsomgeving wordt de productieomgeving geïnstalleerd door helpline. Deze stap loopt parallel aan de trainingen. Zodra de planners zijn getraind, kunnen zij direct beginnen met het invoeren van de leverschema s in de productieomgeving. Voordat de zorgverleners op pad gaan met de smartphone of tablet moeten alle data immers kloppen en de medewerkers de juiste gebruikersrechten krijgen. Eerst pilot of schaduw draaien Mulder: Als Careware nieuw in de organisatie wordt geïmplementeerd, zien we dat organisaties er soms voor kiezen eerst een pilot te starten met echte data welteverstaan. Een zorgteam dat representatief is voor de rest van de organisatie, gaat dan alvast een poosje op pad met onze planningen registratiesoftware. Het voordeel is dat de invoer van Careware voor de rest van de organisatie dan behapbaarder wordt doordat er tijdens de pilotfase al specifieke learnings naar boven komen. Dit is vooral van belang als vooraf nog niet helder is hoe de organisatie de software wil gaan inzetten. Na de pilot wordt de software dan definitief ingericht en kan er live gedraaid worden met de hele organisatie. Mulder: Enige nadeel van een pilot is dat je voor een deel van de organisatie tijdelijk met twee pakketten werkt. Als een organisatie live gaat draaien moeten zij zeker weten dat alles goed zit. Daarom kiezen sommige organisatie ook voor schaduw draaien. Mulder: Organisaties plannen dan met zowel het oude systeem als met Careware. Het voordeel: medewerkers worden ook in de beginfase in 100% van de gevallen altijd met de juiste planning op pad gestuurd. Ook zien de planners exact waar Careware nog verdere finetuning behoeft. En altijd goed voor de adaptie van software: ze ontdekken door deze benchmark meteen de kracht van het nieuwe platform, zoals het plannen van efficiëntere routes dankzij de planautomaat van Careware. 9

11 2.6 Stap 6: Go-live De overgang van de voorbereidingen naar het daadwerkelijk in gebruik nemen van de software wordt ook wel de livegang genoemd, in ons stappenplan is dat stap 6. De meeste organisaties zien het moment waarop de medewerkers met de smartphones of tablets op pad als de officiële livegang. Bij de uitrol van Careware is dit echter eerder: op het moment dat de leverschema s worden gemaakt door de planners. Nadat alle schema s met echte data in Careware staan, gaat de rest van de organisatie stapsgewijs met de software aan de slag. Het succes van de invoering valt en staat uiteindelijk toch met de voorbereiding. Als er veel gegevens missen of niet kloppen, of bepaalde koppelingen niet gemaakt kunnen worden, raken de medewerkers met de Careware App op hun smartphone of tablet gefrustreerd. Een helpdesk die problemen oplost is bij de uitrol van Careware van groot belang om voldoende intern draagvlak voor het nieuwe systeem te behouden. Het sleutelwoord voor een soepele invoer is ook hier communicatie. 2.7 Stap 7: Support & Updates helpline is geen partij die een doos aflevert bij een organisatie en weer vertrekt. Ook als de software eenmaal draait in de organisatie blijft helpline betrokken en zien wij ondersteuning ook als een stap op zich: de finale stap 7. 10

12 De technische helpdesk van helpline is er voor de ICT-afdeling van de organisatie. Bij problemen met het systeem kunnen de medewerkers van helpline op afstand live meekijken met de organisatie. Zo kunnen problemen in de beginfase als ook daarna snel opgelost worden. Nadat Careware een poosje draait in de organisatie, wordt er nog een terugkomdag georganiseerd. Tijdens deze sessie bespreekt helpline de werkwijze van de organisatie. Iedere organisatie creëert in de loop van de tijd zijn eigen manier van werken. En die werkwijze kan soms nog efficiënter ingericht worden. Dat laat helpline op zo n dag dan zien. Ook wordt er tijdens die dag ruimte gemaakt voor het stellen van gerezen vragen tijdens het werken met Careware. Daarnaast blijft helpline het Careware platform continu verbeteren. Hiervoor worden jaarlijkse kleine en grote updates (zie kader Updates) aangeboden. Updates helpline informeert organisaties altijd over updates. In overleg met de organisatie installeert helpline de update. Mulder: Voor de kleinere updates is geen projectplan nodig, maar het kan ook zijn dat de organisatie een nieuwe module wil toevoegen aan Careware of naar verloop van tijd over wil stappen op een nieuwere versie van de software. Op dat moment wordt er opnieuw een projectplan gemaakt en wordt de Careware opnieuw ingericht. Als de werkzaamheden voor medewerkers aanzienlijk veranderen, dan organiseert helpline ook speciale trainingen voor de medewerkers. 11

13 3 Conclusie De uitrol van een nieuw ICT systeem heeft een grote impact op de organisatie en is voor iedere organisatie anders. Het wiel moet dus hoe gek dat ook klinkt - toch vaak opnieuw worden uitgevonden. Bij Careware komt dit doordat de implementatie vaak veel maatwerk vergt door de afhankelijkheden met andere systemen. Om hierbij overzicht te behouden, heeft helpline het 7- stappenplan ontwikkeld zoals in deze whitepaper staat beschreven. In de praktijk leidt dit tot een succesvolle uitrol van nieuwe ICT-systemen. Door deze projectaanpak zijn organisaties vroegtijdig op de hoogte van de te maken beslissingen, en kunnen zij medewerkers adequaat en helder informeren over aanstaande veranderingen. Hierdoor ontstaat er voldoende draagvlak binnen de organisatie. Hoewel deze aanpak geen garantie biedt voor een 100% vlekkeloos implementatietraject, worden de meeste problemen toch al tijdig getackeld. Er ontstaat meer rust in de organisatie tijdens die extra drukke periode die een invoering van een nieuw ICT-systeem veelal kenmerkt. Meer weten? Neem contact op met helpline B.V. voor meer informatie over onze producten Careware, Serviceware of helpline en de voordelen voor uw organisatie. Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties zorgon Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties Zorgon ondersteunt ziekenhuizen bij de optimalisatie van haar basisadministratie en het wegnemen van kostbare en vervelende DBC/ DOT/

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken 7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken Onmisbaar voor iedereen die werkt in de zorg ICT Mirjan van der Meijden Zorginformatisering 1 8 Vooraf Als je wil kan je direct doorgaan naar de 7 gouden

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase Versie 1.0 d.d. 21 september 2011 Agressie Registratiesysteem Waterschappen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2

Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2 Brochure voor overstappers Wat u moet weten voordat u overstapt naar Edumanager versie 6.2 Uw partner voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Edumanager versie 6.2 Edumanager versie

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Richtlijnen voor een succesvolle implementatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Richtlijnen voor een succesvolle implementatie VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Richtlijnen voor een succesvolle implementatie Wat zijn succesfactoren voor de invoering van ehrm? Twee onafhankelijke ehrmdeskundigen geven advies en presenteren gezamenlijk

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 2015 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets uw kennis... 10 Voor docenten... 10

Nadere informatie