Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw"

Transcriptie

1 Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw Stavaza Werkgroep Gebouwen van de Vlaamse Klimaatconferentie 29 juni

2 Convenanten ter ondersteuning Batibouw 22 februari 2007 Vlaamse Confederatie Bouw Bouwunie Verbond van de Glasindustrie Vlaamse Renovatiedag 25 mei 2007 Informazout Aardgasleveranciers (Nuon, SPE-Luminus, Electrabel Customer Solutions) Operationeel 2

3 Investeringscalculatoren Isolatie bij een ongeïsoleerd hellend dak Hoogrendementsglas ter vervanging van enkel of dubbel glas Condensatieketel ter vervanging van een verwarmingsketel ouder dan 20 jaar Bezoekers jan (43.658) apr (32.630) feb (36.735) mei (33.430) mrt (40.953) Operationeel 3

4 Premie voor investeringen Ter aanvulling van fiscale aftrek van 40% Niet belastingbetalers kunnen niet genieten Besluit VR (op basis CO2-REG decreet) en minister Zo weinig mogelijk administratie: rol van de netbeheerders In eerste instantie: proefperiode dakisolatie Alternatief : belastingskrediet via korting op de factuur Ontwerpbesluit VR en minister klaar, Haalbaarheid belastingskrediet moet nog worden onderzocht 4

5 Subsidie aan verenigingen Naar analogie met zonne-energieproject KWB In kader Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Project Tandem: uit te breiden tot woningen van leden van de verenigingen Verder uit te breiden tot: Sociaal economiebedrijf Sociale huisvestingsmaatschappijen Bouwsector Distributienetbeheerder Overleg met verenigingen nog op te starten 5

6 Grootschalige communicatie Oktober 2007 (of later) Huis-aan-huis folders (voornamelijk dakisolatie) Multimediacampagne: TV-spot, radiospot(s) PR-aandacht Danni Heylen is promotor ( meter ) Bestek gelanceerd Aanbesteding augustus-september Uitvoering na oktober 6

7 Andere communicatie Drie thema-reportages i.s.m. de regionale TV (6,13 en 20 oktober) Energiesparen met Roger : internetfilmpjes Ziezo: diverse media (De Zondag, Casas, Batibouw 2008, ) Themanummer Houtnieuws (Woodforum) (september 2007) In productie 7

8 Charters met maatschappelijke organisaties Principe: Voor eigen gebouwen (vakbonden, ziekenfondsen, financiële instellingen, ) Voor hun leden (Gezinsbond, ) Voorbeeldfuncties (BBL, ) Engagementsverklaring van leden (Unizo, ) Actief financieel ondersteunen (winkelketens, verzekeringsmaatschappijen, ) Tegenprestatie: Overheid koopt media-aandacht en publiceert zelf op website 8

9 Charters met maatschappelijke organisaties De Klimaatcoalitie KMO s voor Kyoto Grote ondernemingen Energiewedstrijd voor gemeenten 9

10 Mogelijke charters (1) De Klimaatcoalitie Projectidee van Charter aanpassen Overlapping : 70-tal middenveldorganisaties Financiële ondersteuning wordt overwogen, gekoppeld aan ondersteuning doelstellingen Energierenovatieprogramma 2020 Overleg op 19 maart 2007 Werkingsbudget op 14 juni

11 Mogelijke charters (2) KMO s voor Kyoto Bestaande charters, te ondertekenen door leden Op sociaal-economische manier energiebesparing en milieuzorg integreren Unizo zelf: promotiefolders en website, checklist, audits eigen gebouwen, motivatie eigen personeel 700 ondertekenaars (Oost Vlaanderen) 11

12 Mogelijke charters (3) Grote ondernemingen Naar analogie met Unizo-initiatief grote bedrijven (verzekeringsmaatschappijen, banken, grootdistributie) motiveren om Kyoto-ambasadeur te worden In onderzoek 12

13 Mogelijke charters (4) Energiewedstrijd voor gemeenten Op basis van beschikbare gegevens Energieprestatieregelgeving Cluster energie samenwerkingsovereenkomst REG-acties netbeheerders Gemeentelijke subsidieregelingen Rangschikking in categoriën (grootte, provincie,...) Beste rangschikking: meedingen naar prijs Bekendmaking rangschikking: oktober

14 Financiële hulp ambtenaren Voorbeeldfunctie overheid en haar ambtenaren Personeelsblad 13 : motivatie Fonds voor voorfinanciering van fiscale aftrek Renteloze lening voor bepaalde niveau s In kader sociaal akkoord (eveneens voorbeeldfunctie voor privé) Akkoord managementcomité LNE van 30 maart 2007 Voor verder gevolg aan departement Bestuurszaken 14

15 Laagdrempelige informatie Website Evolutie 44 % => 33 % jonger dan 35 jaar en slechts 12 % universitair geschoold Toch nog steeds 43 % geen toegang Ook telefonisch informatie verlenen Lancering in oktober 15

16 Geregistreerde aannemers promoten Internettool Adressen plaatsers en specialisten dakisolatie, hoogrendementsglas, verwarmingsketels Website Extra praktische informatie (technische tips, toelichting terugverdieneffect, beschikbare premies, ) Subsidiebesluit Vlaamse Confederatie Bouw 16

17 Informatie aan woningkopers Minimalisering ongemak door inspelen op natuurlijk veranderingsmoment Vaststelling : kopers passen snel gekochte woning aan aan eigen behoeften Door immobiliënsector en notarissen voordeel voor portemonnee laten uitleggen Brochures beschikbaar in kantoren Bespreking Orde van Notarissen mei 2007 Immobiliënsector: nog te doen 17

18 Rollend investeringsfonds sociale woningen Vaststelling: sociale huurwoningen Baat huurder, opwaardering patrimonium Problematiek huurder verhuurder ook bij sociale huisvestingsmaatschappijen Voorstel Startkapitaal voor VMSW Huisvestingsmaatschappijen putten uit fonds Huurder betaalt (onbeperkt in tijd) voor geleverde energiedienst (50% van daling energiekost) Stelselmatige verhoging middelen 18

19 Rollend investeringsfonds sociale woningen Concrete uitwerking: Startkapitaal 7,5 milj. = 1000 x euro (*) Bijdrage huurder : 600 x ½ = 300 euro/jaar 1000 x 300 = euro => 40 woningen 1040 x 300 = euro => 41,6 woningen 1081 x 300 = euro => 43,24 woningen 1124 x 300 = euro => 45 (*) Gemiddelde voor totale renovatie: dak (1000), glas (3500), ketel (3000) Gemiddelde kost en opbrengst echte kost en opbrengst voor individueel renovatiewerk 19

20 Rollend investeringsfonds sociale woningen Alternatief: Regelgeving waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen investeringskost in huur mogen doorrekenen Regelgeving ( huurbesluit ) in voorbereiding Rollend fonds on hold 20

21 Gelijktijdige uitvoering werken Coördinerende rol sociale huisvestingsmaatschappij Huurder minder last en inspanning Maatschappij zorgt voor selectie aannemer en opvolging werken Gereduceerde kost (vb. 50% - fiscale aftrek = 10%) Schaalvoordeel Afstaan premie netbeheerders aan maatschappij Tussenkomst Vlaamse overheid in proefproject Voor de maatschappij: opwaardering patrimonium, uitvoering onder controle, minder wanbetaling huur Overleg met VMSW op 8 en 31 mei 2007 Besprekingen verder op te volgen 21

22 Aanmoediging syndici appartementen In één moeite energieprestatiecertificaten (*) voor alle appartementen aanvragen (Financiële) tegemoetkoming en/of opleiding om gezamenlijke oplossingen te bedenken Opbouw van een investeringsreserve via gezamenlijke lasten Juridische mogelijkheid om af te wijken van unanimiteit beslissingen (*) ongeacht tijdstip van verkoop, verhuur of leegstand Haalbaarheidsonderzoek nog op te starten 22

23 Rollend fonds verenigingen Verenigingen komen niet in aanmerking voor fiscale aftrek, wel voor premie netbeheerders Dikwijls in een verouderd (woon)gebouw Voorstel: goedkope energierenovatielening, specifiek voor verenigingen Tegenprestatie: aan leden actief communiceren over energiebesparing Voorwaarde: voorafgaandelijke energieaudit 1000 x euro = 10 miljoen euro Aflossingen kunnen worden geherinvesteerd Nog volledig verder uit te werken 23

24 Middellangetermijnacties Vermeldingen op energieprestatiecertificaat ontbreken dakisolatie, isolerend glas of moderne ketel Ontwerp vorm en inhoud certificaat Slimme financieringsformules Overleg is gaande Fiscaal voordeel in successierechten Op te nemen in (Vlaams) regeerakkoord Aanmoedigingsmaatregelen voor muurisolatie Te voorzien in 2010 Aandacht voor goede uitvoering is nodig Afbraakpremie voor bewoonbare gebouwen BTW op sloping in 32 stedelijke gebieden 6% Meerwaarde Vlaamse premie te evalueren 24

25 Slimme financiering (1) Probleem Ondanks subsidies en rendabiliteit op zich: toch geen actie wegens gebrek aan financiering Speciale bestaande kredietmogelijkheden geen echt groot succes, maar wel publicitair interessant voor banken Overheidstussenkomst Contact met Beroepsvereniging krediet => te gunstige marktvoet, lastige administratie, hoge kosten/baten Contact met grootbanken => geen financieringsprobleem, toch interessant en succesvol, geen hulp nodig, liever een gecoördineerde marketing overheid-banken 25

26 Slimme financiering (2) Alternatief Naar analogie met consumentenkrediet in voornamelijk elektrowinkels, overleg met RBS: 1. Voor beperkte investeringsbedragen (dakisolatie, (ketel)) Soepele kredietlijn van max euro met betaalkaart, geldig bij alle RBS-partners Aflossing in principe in 24 maandelijkse schijven van minimaal 25 euro en/of 5% van uitstaande schuld Interestvoet 8% maar subsidieerbaar door de handelaar Factuur van RBS aan klant, handelaar hoeft zich niets meer aan te trekken en wordt onmiddellijk voor het volledige bedrag betaald Specifieke publiciteit in bijlage aan factuur 26

27 Slimme financiering (3) 2. Voor hogere bedragen (ketelvervanging, glasvervanging) Meer klassieke lening op afbetaling Grondiger onderzoek en opleiding handelaar/aannemer nodig Geen lopende kredietlijn, maar vaste mensualiteiten Registratie als kredietbemiddelaar is nodig Screening handelaar door RBS Eventueel eenvoudiger screening voor geregistreerde aannemer Wettelijke beperkingen voor verkoop op afstand 27

28 Slimme financiering (4) Voordelen voor de klant Eenvoudige formule, niet naar de bank hoeven te lopen Terugbetaling mogelijk door lagere energiefactuur Voordelen voor de aannemer/installateur Kan zich onderscheiden van concurrenten Geen factuuropvolging nodig Voordelen voor de overheid (en/of beroepsfederatie) Betaalkaart kan worden gebruikt voor naambekendheid Maandelijks rekeningsuitreksel kan worden uitgebouwd als communicatiekanaal (bekendmaking nieuwe acties of tips) Overleg met VCB en Bouwunie 28

29 Slimme financiering (5) Aandachtspunten Rol overheid, VCB en Bouwunie Beperking administratieve procedures klant en aannemer Drempelverlaging kredietvraag van klant Criteria voor keuze meewerkende aannemers Rapporteringsmogelijkheden over resultaten Kosten/baten Voor wie en wat, met welk (financierings)instrument? Gescheiden programma s? Pilootfase gewenst Timing : start pilootfase: oktober 2007 evaluatie en beslissing GO/ NO GO: begin

30 Lange termijn ( ) 2020) Afbouw premieregelingen Verbod verkoop en verhuur woningen met enkel glas, zonder dakisolatie of met verouderde ketel Minimale rendementseisen verwarmingsketel Minimale eisen dakisolatie Minimale eisen beglazing 30

31 Federale ondersteuning gevraagd Aanpassing fiscale aftrek Fiscaal voordeel pas na 2 jaar voelbaar Geen voordeel voor niet-belastingsplichtigen Voordeel te verrekenen op factuur, naar analogie met idee voor milieuvriendelijke voertuigen => Fiscaal krediet Aanpassing wetgeving consumentenkrediet Uitgebreid aanvraagdossier verplicht Investering consumptiegoed Aanpassing huurwet => energietoeslag op de huur mogelijk maken als energiebesparende investeringen worden uitgevoerd 31

32 Einde stavaza Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw 32

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012 Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Het Energierenovatieprogramma 2020 Waar staan we? www.energiesparen.be/2020 Woonforum

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat 1 8500 Kortrijk - tel. 056 28 27 76 Contact: valerie.vanhoutte@bndkortrijk.be www.bndkortrijk.be Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie