NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010"

Transcriptie

1 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te midden van nieuwbouwhuizen en nu nog kale stukken staat Wijkhuis Brede School De Fonkel. Deze multifunctionele accommodatie viert binnenkort haar eerste lustrum en is klaar voor de toekomst. De vier participanten in De Fonkel zijn: Brede basisschool De Vuurvogel, Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Up tot Four, Stichting Welzijn Helmond (SWH) en Vereniging Wijkbeheer Binnenstad (VWB). Voorzitter Jan Terbeek vertelt vol trots over de accommodatie en over de rol die de VWB in het geheel vervult. Moderne MFA Rond het jaar 2000 speelde de gemeente Helmond met het idee van een centraal wijkhuis ter vervanging van drie kleinere. Een combinatie met een Brede basisschool was aantrekkelijk. Als resultaat hiervan staat er een prachtige, moderne MFA waarin ook een peuterspeelzaal zit evenals het opbouw- en jongerenwerk. Het wijkgebouw kent vele ruimten, die allemaal multifunctioneel te gebruiken zijn. Zo is de speciale koffieruimte tevens de personeelsruimte van de leerkrachten van De Vuurvogel en iedereen van De Fonkel heeft er zijn of haar postvak. Het podium in de theaterzaal is indien gewenst ook apart te gebruiken, los van de zaal. In de ontmoetingsruimte een trendy zitcafé - kan iedereen een kop koffie drinken. Verder zijn er onder meer nog een leskeuken, tienerruimte, creativiteitsruimte en een gymzaal. De Vuurvogel noemt zich de modernste school op ICT-gebied. Alle schoolruimten zijn uitgerust met digitale schoolborden en er is een digitaal trapveld aanwezig evenals hippe skyboxen. De Fonkel fungeert daarnaast als expositieruimte voor kunst. Impuls voor vernieuwing Jan Terbeek: Een accommodatie als deze was nieuw in Helmond en voor ons ook natuurlijk. Veel mensen moeten de weg er nog naar weten te vinden. Vanwege de herstructurering verhuizen er natuurlijk mensen uit én naar de binnenstad. Je moet hier dingen delen, dat heeft zo zijn voordelen. Samenwerking staat voorop. Bewoners uit de binnenstad hebben bij activiteiten altijd voorrang. Zij kunnen gratis gebruik maken van de ruimte, groeperingen van elders betalen een kleine vergoeding. vervolg op pagina 2. 4 Een cursus of training 6 Brabantse Dorpen Derby 7 Technische Vraagbaak 8

2 De gemeente Helmond heeft een nieuw accommodatiebeleid in concept klaar. Het moet een impuls zijn voor vernieuwing. Men heeft enkele speerpunten benoemd, waaronder: Inrichten van een centrale, facultatieve beheerpool; Uniformeren van randvoorwaarden voor beheer en exploitatie; Vergroten bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid; Bewaken van een goede spreiding en benutting. De VWB is betrokken geweest bij het opstellen van de conceptnotitie. We kunnen ons vinden in de visie, maar elke wijk is wel anders. De Fonkel is een pilot en is nauwelijks te vergelijken met andere accommodaties in Helmond. Met dat onderscheid moet je wel rekening houden, licht Jan Terbeek toe. De buurt stuurt Het beheer is op dit moment in handen van de welzijnsstichting SWH. De vier participanten zijn nog zoekende hoe alles in de MFA naar de toekomst toe het beste geregeld kan worden. De Fonkel als geheel is een stichting en we zijn bezig met het definitief invullen van het bestuur. De bedoeling is dat er bewoners uit de binnenstad zitting in gaan nemen. Dat is op zich een spannend traject, want vrijwillige bestuursleden hebben tegenwoordig een zware verantwoordelijkheid. Vroeger ging dat makkelijker. De vrijwilliger verandert. Er komt veel op je af. Toch is het een goede zaak: de buurt stuurt noemen we dat. We willen geen bestuur op te grote afstand. Er moet los daarvan natuurlijk wel sprake zijn van professionele ondersteuning zoals een bedrijfsleider! verduidelijkt Jan Terbeek. Directe actie De Vereniging Wijkbeheer bestaat al zo n 20 jaar en vertegenwoordigt ongeveer 20 bewonersorganisaties, waaronder enkele straatcomités. Elke maand is er een ledenvergadering waar ook instanties als stadswacht, politie, gemeente en woningcorporaties aanwezig zijn. Iedereen uit de binnenstad is er van harte welkom. Het Wijkbeheer is namens de wijkbewoners het aanspreekpunt voor al die instanties op het brede terrein van leefbaarheid. Het werkt goed. Je zit zo dicht bij de beslissers en er kan directe actie ondernomen worden. Een klacht kan snel opgepakt worden. Soms nodigen we bij een bepaald thema ook wel eens een spreker uit. Voorzitter Jan Terbeek NieuwsHeft Fonkelen Enkele aansprekende activiteiten in De Fonkel zijn een lijsttrekkersdebat in het kader van de verkiezingen, een informatieavond over vrijwilligersverzekering, het spreekuur van de Formulierenbrigade, het mantelzorgcafé en een ruilbeurs. Daarnaast organiseert de VWB zelf ook nog activiteiten. Wij promoten om mensen over de drempel te halen. Onze liedertafels trekken volle zalen! Het Nieuwjaarsmatinee en de carnavalsavond zijn druk bezocht. Samen met de Marokkaanse jongerengroep Salaam organiseert VWB ontmoetingsavonden voor de bewoners van de binnenstad als trefpunt voor allerlei culturen, met als doel het leggen van verbindingen in de stad via een zelfgemaakt multicultureel diner. Een andere ontmoeting is die tussen bewoners van de binnenstad van allerlei culturen met de Helmondse gemeenteraad en jonge ambtenaren. Gemeente en woningcorporaties maken meer en meer gebruik van het gebouw. Veel gemeentes zijn geïnteresseerd in ons gebouw en zijn op bezoek geweest. Ook hebben we verschillende ministers en staatssecretarissen op bezoek gehad, die waren ook benieuwd naar de herstructurering van de binnenstad. De naam 'De Fonkel' is het resultaat van een prijsvraag: het gebouw moet fonkelen en dat doet het! aldus de voorzitter. Joost Andrik 2

3 Themabijeenkomsten Toekomst in Zicht' Stilstaan is achteruitgaan. Als je vooruit wilt, moet je een doel hebben. Hoe kom je als gemeenschapshuis tot een toekomstplan? Besturen en medewerkers van achttien gemeenschapshuizen bogen zich in december 2009 over deze vraag, in De Cameleur in Dongen, in De Horst in Venhorst en in De Muzenval in Eersel. Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen besturen na te denken over waar ze over vijf jaar met hun gemeenschapshuis willen staan. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat de gemeente alle lasten op zich neemt. Ook is het niet meer gewoon dat alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd. Hoe zal de toekomst eruit zien? Moet het gemeenschapshuis haar naam meer eer gaan aandoen? Een ontmoetingsplek of servicepunt worden in een dorp of wijk waar veel mensen overdag thuis zijn? Meer met betaalde medewerkers gaan werken? Een cultureel centrum worden? Of van alles wat? Wat is beter, een verouderd gebouw opknappen of investeren in nieuwbouw? Een multifunctionele accommodatie misschien... Zulke vragen zijn op veel plaatsen actueel. Er is geen pasklaar antwoord. Daarvoor verschillen de gemeenschapshuizen en de lokale omstandigheden teveel. Conferentie t Heft 2010 Met als thema 'De betekenis van het gemeenschapshuis voor de leefbaarheid in dorp en wijk' organiseert t Heft een conferentie in Zaterdag 29 mei 2010 van 9.30 uur tot uur Provinciehuis Noord-Brabant Doelgroep: bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen gemeenteambtenaren vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen collega-organisaties Het interactieve programma zal bestaan uit workshops en informatiekramen. Er zullen matches gevormd worden: uitvoeringsvoorstellen in samenwerking tussen betrokkenen. Aan het eind van de conferentie wordt de match of the day bekendgemaakt met bijbehorende prachtige prijzen. Enkele thema s die op de agenda staan: accommodatiebeleid, Wmo en leefbaarheid, toegankelijkheid, Maatschappelijke stages, deskundigheidsbevordering, financiering, samenwerking, dorps- en wijkontwikkeling en sluiten van convenanten met mogelijke partners. Reserveer alvast 29 mei in uw agenda! De vier wielen In de bijeenkomsten kregen de deelnemers een methode aangereikt om een toekomstplan te maken, de methode de vier wielen. De methode dwingt tot nadenken over Hoe staan we ervoor? Wat zijn onze sterke en zwakke kanten? Wat speelt er in de omgeving, bij de gemeente, andere voorzieningen? Hoe zit het met de gebruikers? Wie bereiken we niet? Waar zitten toekomstkansen? Waar bedreigingen? Met behulp van deze vragen maakten de deelnemers als het ware een foto van hun eigen gemeenschapshuis. De foto maakte duidelijk welke kansen benut kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Je kunt bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor het dorp willen zijn. Als de organisatie niet uitgerust is voor dit plan, is de eerste stap verbetering van de organisatie. In een andere situatie bijvoorbeeld is het wijkhuis de enige ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen in de wijk. Het is te klein en verouderd waardoor bewoners naar andere accommodaties buiten de wijk gaan. Wil dit wijkhuis in de toekomst haar functie behouden en verder ontwikkelen, dan is investering in het gebouw noodzakelijk. Dit bestuur zal met de eigenaar in gesprek moeten gaan, goed voorbereid en met een visie. Dat vraagt bestuurlijke kwaliteiten. Uitwisseling De deelnemers lieten zien dat er talrijke kansen zijn. Vooral op het vlak van de Wmo en leefbaarheid. Op veel plaatsen zijn er ook bedreigingen zoals de terugloop van het aantal vrijwilligers. Opvallend vaak werd het verouderd gebouw als een zwak punt gezien. Daar staat tegenover dat op veel plaatsen fors is verbouwd, gebouwd en dat er veel plannen zijn. De aanwezigen hadden elkaar op dit gebied veel te vertellen. De oefening van de methode was nuttig, vonden de deelnemers. Extra interessant was het in de keuken van anderen kijken. Dat werkt als een spiegel en je doet er ideeën mee op. De methode is geschikt om in de eigen organisatie toe te passen. Of nog beter dat samen met de bestuursleden en medewerkers van andere gemeenschapshuizen te doen. Meedenken van anderen scherpt je blik. Tegelijkertijd krijg je ideeën in de schoot geworpen. Zet wil gemeenschaphuizen die assistentie willen bij het opstellen van een toekomstvisie graag van dienst zijn. Informatie over de mogelijkheden worden verstrekt door Maria Fonteyn: en Jan Geurts: 3

4 t Heft in 2009 t Heft in 2010 JAARVERSLAG WERKPLAN 2009 was voor t Heft een jaar waarin veel werk is verzet, voor een deel (nog) niet zichtbaar, als voorbereiding op de komende jaren. Zo is het bestuur van t Heft gedeeltelijk vernieuwd door de benoeming van een nieuwe penningmeester, Wim Huijs, en een nieuwe voorzitter, Kees Jongmans. Op de jaarlijkse bezinningsdag heeft het bestuur vooral aandacht besteed aan de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen voor gemeenschapshuizen en voor t Heft zelf. Als vervolg daarop is een visiedocument opgesteld om naar allerlei maatschappelijke partners te sturen; op basis van de reacties zal dan een beleidsplan voor de komende jaren worden vastgesteld. t Heft vindt een goede relatie met de provincie om allerlei redenen erg belangrijk. Met medewerkers van de provincie is dan ook geregeld overleg gevoerd. Helaas kon het overleg met de gedeputeerde niet doorgaan, maar op inhoud bleken t Heft en de provincie wel op één lijn te zitten. Goede contacten bestaan ook met de vereniging kleine kernen noord-brabant (vkknb); de besturen kwamen in 2009 maar een maal bijeen, maar op uitvoerend niveau was sprake van regelmatiger overleg. Beide besturen hebben aangegeven in goede harmonie zelfstandig te willen blijven opereren. Op landelijk niveau neemt t Heft al jaren deel aan informatieuitwisseling en overleg met vergelijkbare organisaties in andere provincies. Samen onderhouden we de digitale Vraagbaak, bereikbaar via is hard gewerkt aan de vorming van een landelijke organisatie. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en in het najaar is opdracht verleend aan een extern bureau om een breed gedragen advies te formuleren. Vanwege het intensieve karakter van de gesprekken met afzonderlijke besturen van gemeenschapshuizen is besloten in plaats daarvan een groter aantal bijeenkomsten te houden. Zo is samen met De Moerkoal in Middelrode een contactbijeenkomst georganiseerd voor naburige gemeenschapshuizen. Daarnaast zijn drie series themabijeenkomsten georganiseerd rond de thema s medewerkers, veiligheid en het (her)ontwikkelen van een toekomstvisie. De negen uitgevoerde themabijeenkomsten trokken ruim 100 deelnemers, afkomstig uit 48 gemeenschapshuizen. Centraal staat in 2010 het versterken en vernieuwen van de inhoudelijke koers van t Heft, van de kennis over en de relatie met de gemeenschapshuizen, en van de eigen bestuurlijke organisatie. Het visiedocument zal worden voorgelegd aan diverse gesprekspartners: gemeenschapshuizen, de provincie Noord- Brabant, de vereniging kleine kernen, gemeenten, Zet, woningcorporaties, zorginstellingen en het landelijk netwerk. 't Heft wil dit jaar ook starten met een bestuurlijke hervorming, die onder meer zal leiden tot meer inbreng van allerlei externe partijen. De inbreng vanuit gemeenschapshuizen blijft natuurlijk gewaarborgd! In 2010 wil 't Heft de contacten op provinciaal niveau versterken om samen bij gemeenschapshuizen een sterker accent op leefbaarheid en de leefomgeving te bepleiten. We nodigen de provincie uit een bijdrage te leveren aan het visiedocument, de conferentie en aan een beleidsplan voor de langere termijn. 't Heft wil de collegiale verhoudingen en het periodiek overleg met vkknb intensiveren, met respect voor ieders invalshoek, belangen en zelfstandigheid: elkaar zo veel mogelijk aanvullen, ondersteunen en faciliteren. Dit jaar streven we naar een gezamenlijk aanbod van trainingen en cursussen. 't Heft blijft de vorming van een sterkere landelijke organisatie ondersteunen, als deze maar wordt gedragen en gevoed door de besturen van de provinciale koepels. Dit proces dient stapsgewijs te geschieden en zich in eerste instantie te beperken tot ambities als kennisvergaren en uitwisseling, representatie en belangenbehartiging op landelijk niveau. Daarnaast blijven we een aantal zaken collectief aan te pakken, zoals verzekeringen en de problemen rond BUMA / SENA. De themabijeenkomsten werden vorig jaar hooggewaardeerd, met name wat betreft het opdoen van nieuwe informatie en ideeën, het onderling contact en de uitwisseling van ervaringen. De indruk bestaat dat naarmate de groep deelnemers meer homogeen was samengesteld, de uitwisseling beter en voor de deelnemers interessanter was. Een punt van aandacht is nog wel de te grote vrijblijvendheid wat betreft inschrijvingen. In 2010 wordt het organiseren van bijeenkomsten gehandhaafd; het aantal thema s wordt in verband met de conferentie verlaagd naar twee. Met vijf nieuwe aangesloten gemeenschapshuizen en drie opzeggingen is dit jaar het aantal aangesloten gemeenschapshuizen toegenomen en na het opschonen van het bestand waren eind 2009 in totaal 186 gemeenschapshuizen aangesloten bij t Heft. t Heft wil door het leveren van goede producten en diensten aantrekkelijk blijven voor de aangesloten gemeenschapshuizen en tegelijk ook een voortrekkersrol vervullen door nieuwe ontwikkelingen aan de orde te stellen. Het bestuur vindt de >>> >>> 4

5 Navraag leerde dat steeds meer gemeenschapshuizen een kosten-batenanalyse maken en concrete voordelen van een aansluiting steeds belangrijker vinden. Daardoor blijft de betrokkenheid van de aangesloten huizen nog te vaak beperkt tot het afnemen van producten en diensten. In 2004 is het laatste behoeftenonderzoek onder gemeenschapshuizen gehouden; sindsdien zijn veel mutaties in het bestand opgetreden. In 2009 is gestart met een heroriëntatie op de relatie tot de aangesloten gemeenschapshuizen en met een plan voor een database van gemeenschapshuizen. Van het Nieuwsheft verschenen in 2009 drie reguliere nummers en een speciale uitgave over de Wmo-pilots en Toegankelijkheidsscans. Er is meer nadruk komen te liggen op de website en op informatievoorziening tijdens thema-avonden. Het Nieuwsheft wordt goed gelezen. Er komen veel vragen binnen naar aanleiding van artikelen. In 2009 is begonnen met de voorbereiding van de conferentie. Als werktitel werd, aansluitend bij het visiedocument, vastgesteld: de betekenis van het gemeenschapshuis voor de leefbaarheid van dorp en wijk. Naast de landelijke digitale Vraagbaak verstrekt de Helpdesk telefonisch, via of ter plekke ondersteuning en advies op maat aan aangesloten gemeenschapshuizen. Dit blijkt al jaren in een grote behoefte te voorzien. De oriëntatie op een collectiviteitstorting op verzekeringen verliep teleurstellend; bepaalde aantrekkelijke constructies blijken niet meer mogelijk. t Heft vindt deskundigheidsbevordering belangrijk, maar na een kosten-batenanalyse is besloten niet meer zelf cursussen te organiseren en ons te richten op bemiddeling. Wel is nog de in 2008 verbeterde cursus website bouwen gegeven op een centraal gelegen locatie in Tilburg. Voor een tweede cursus bestond voldoende belangstelling, maar te zeer verspreid over de provincie. Voor de Cursus Sociale Hygiëne wordt doorverwezen naar een vaste docent. Samen met Zet is een handleiding ontwikkeld voor Maatschappelijke Stages in gemeenschapshuizen. Helaas hebben zich nog geen gemeenschapshuizen aangemeld voor een proefproject. In 2009 zijn de drie Wmo-pilots in de gemeenschapshuizen van Someren-Heide, Nieuw-Vossemeer en Herpen succesvol afgerond. Ook de vijf toegankelijkheidsscans in Lepelstraat, Rijsbergen, Mill, Deurne en s-hertogenbosch werden afgerond met een notitie met aanbevelingen. De ontwikkelde checklist bleek zeer bruikbaar en vaak resulteerde de uitvoering van de scans al in bewustwording en draagvlak. Besloten is het resultaat van beide projecten als één instrument aan te bieden aan gemeenschapshuizen en gemeenten onder de noemer (S)ken de Toekomst. relatie met de aangesloten huizen te vrijblijvend en wil de wederzijdse betrokkenheid verbeteren door een duidelijker constructie van kosten en baten, een sterkere ledenbinding met exclusieve rechten en voordelen en door het inschakelen van gemeenschapshuizen bij het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. In 2010 wordt de vernieuwde database van Brabantse gemeenschapshuizen opgebouwd en gevuld met gegevens. Op basis daarvan zal daarna een toegespitste peiling van de wensen en behoeften plaatsvinden. De resultaten van de database zullen ook de basis vormen voor nieuw beleid rond aansluitingen. Het Nieuwsheft zal dit jaar vijf keer verschijnen met extra aandacht voor informatie vanuit de Helpdesk. Daarnaast gaan we de website nog actueler maken en interactiever, met ook een deel alleen voor aangesloten gemeenschapshuizen. Ook de introductiefolder over t Heft gaan we vernieuwen en als het kan ook de huisstijl. De conferentie vindt dit jaar plaats op 29 mei, op een zaterdag, om meer belangstellende vrijwilligers in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen. De provincie heeft ruimte aangeboden in het provinciehuis. Vanzelfsprekend wordt de Helpdesk in 2010 gehandhaafd. Als gevolg van de ervaringen in de Toegankelijkheidscans is besloten ook te starten met een technische helpdesk voor toegankelijkheidsvraagstukken en (nieuw)bouwzaken. Ook in het Nieuwsheft en op de website zullen we praktische problemen op allerlei terreinen aan de orde stellen. Gezien de grote waarde die t Heft hecht aan digitalisering binnen gemeenschapshuizen, vindt op dit terrein nog wel deskundigheidsbevordering plaats. In 2010 wordt opnieuw de cursus website bouwen aangeboden. Door Zet is in 2009 een nieuw aanbod van cursussen en trainingen voor (besturen van) vrijwilligersorganisaties ontwikkeld; dit wordt, met de voordelen en meerwaarde van t Heft (korting en maatwerk) aangeboden aan de aangesloten gemeenschapshuizen. Vaak worden besturen van gemeenschapshuizen in beslag genomen door het beheer en worstelen zij met het formuleren van (nieuw) beleid, met name als het gaat om het benoemen van de functies van het gemeenschapshuis. Onder het motto Gemeenschapshuis de straat op wil t Heft meer aandacht vragen voor maatschappelijke ontwikkelingen: wat is in de toekomst het beste voor onze buurt of ons dorp en welke functies het gemeenschapshuis dan vervullen? t Heft zet hiervoor de volgende diensten in: ondersteuning bij visieontwikkeling en het maken van beleidskeuzen; een aanbod aan gemeenschapshuizen en gemeenten als vervolg op de in 2009 Wmo-pilots en toegankelijkheidsscans; begeleiding bij het inzetten van maatschappelijke stages.

6 Een cursus of training In contacten met gemeenschapshuizen en dorpsraden merkt t Heft regelmatig dat bestuursleden, andere vrijwilligers en beheerders behoefte hebben aan advies en ondersteuning. Daar proberen we op allerlei manieren in te voorzien, met de steun van de provincie en met behulp van medewerkers van Zet. Zo publiceren we achtergrondinformatie en tips in ons Nieuwsheft en op onze website met onder meer de digitale Vraagbaak. We organiseren contactavonden en thema-avonden, waar van alles aan de orde komt en waar we zo mogelijk direct antwoord geven op vragen. We ontwikkelen samen met gemeenschapshuizen nieuwe projecten, zoals rond de Wmo en Toegankelijkheid. En de adviseurs van Zet ondersteunen de aangesloten gemeenschapshuizen in langerlopende trajecten tegen gereduceerd tarief, vrijwel altijd voor de helft van het geld. Een deel van de behoeften en vragen heeft te maken met algemenere kennis en vaardigheden: hoe zorg je dat je als bestuur alle kneepjes kent, dat vergaderingen goed verlopen, dat je gemakkelijk de goede contacten legt en onderhoudt? Of, ook een heel belangrijke vraag: hoe kom je aan (meer) geld? En hoe kun je de PR en klantvriendelijkheid verbeteren? Ook het bestuur van de vereniging kleine kernen noord-brabant vroeg om een overzicht van een aanbod dat geschikt is voor dorpsraden. Rond al dit soort vragen en behoeften heeft ZetWijs een aantal cursussen en trainingen paraat en voor ons op een rijtje gezet. ZetWijs is een onderdeel van Zet en verzorgt trainingen, coaching, workshops, intervisie en supervisie. Met plezier geleerd Met plezier geleerd is beter geleerd, dat is het motto van ZetWijs. Hun trainers scheppen een prettige sfeer en wisselen kennisoverdracht af met spel en plezier. Zo blijft de opgedane kennis beter hangen en leert u kennis en vaardigheden ook effectief in te zetten. ZetWijs heeft een actueel trainingsaanbod voor verschillende doelgroepen. Zo werken de trainers voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. Maar zij verzorgen ook trainingen voor horeca-ondernemers, medewerkers van pretparken en buschauffeurs rondom het thema integrale toegankelijkheid. En omdat de trainingen van Zet aansluiten bij de inhoudelijke thema s van de overige werkzaamheden, zijn de trainers altijd goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, gemeenschapshuizen en het in stand houden van een vrijwilligersorganisatie. In dit nummer van het Nieuwsheft ziet u een greep uit het brede aanbod. NieuwsHeft We informeren u graag over deze en andere trainingen omdat die uw gemeenschapshuis of dorpsraad kunnen versterken, of uw vrijwilligers en medewerkers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken binnen uw gemeenschapshuis. Alle trainingen worden goed voorbereid in overleg met u, zodat ze mooi op maat zijn. Heeft u behoefte aan een speciale training rond een bepaald thema: ook dat kan. Voor bij t Heft aangesloten gemeenschapshuizen geldt ook voor trainingen altijd een gereduceerd tarief. Bovendien zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW-betaling en in veel gevallen zijn gemeenten of fondsen bereid tot een bijdrage in de kosten. Meer informatie? Neem contact op met Marjolein Duif Geld vinden in crisistijd Het kan u niet zijn ontgaan: de economische crisis is hot news. En misschien is juist dít het moment om samen met anderen in uw dorp of wijk aan de slag te gaan en de hele boel eens lekker op te knappen. Maar hoe financier je deze plannen? Bij wie klopt u daarvoor aan? 1 dagdeel (ochtend, middag of avond) 864,- 432,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Welkome gasten Uw organisatie heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Dat geldt natuurlijk voor alle bezoekers, dus ook diegenen met een beperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen in een rolstoel, mensen die blind zijn of slecht ter been. Maar weet u eigenlijk wel hoe u klantvriendelijk kunt reageren? 2 dagdelen (ochtend, middag of avond) 1728,- 864,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Netwerken vrijwilligersorganisaties U bent vrijwilliger en u vertegenwoordigt met enige regelmaat uw organisatie, bijvoorbeeld op bijeenkomsten? Hierbij wordt van u verwacht dat u uzelf kunt presenteren en in staat bent tot het voeren van een (formeel) gesprek. Voelt u zich wat ongemakkelijk in deze situaties? Heeft u nog niet in beeld wie uw nuttige contacten zijn? Na deze training bent u helemaal klaar om te netwerken! 2 dagdelen (ochtend, middag of avond) 1728,- 864,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. vervolg op pagina 7. 6

7 Pr en publiciteit U vertegenwoordigt uw organisatie naar buiten toe en u wilt u dat natuurlijk goed doen. Maar hoe doet u dat? Wat straalt u nu uit en wat wilt u uitstralen? Hoe sluit u zo goed mogelijk aan bij uw doelgroepen? En wie zijn dat? 3 dagdelen (ochtend, middag of avond) 2592,- 1296,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Algemene bestuursvaardigheden Bestuursleden moeten vergaderen, onderhandelen, leiding geven, contacten onderhouden en nog veel meer. Het hele bestuur zou over deze vaardigheden moeten beschikken. Wilt u als bestuur in deze vaardigheden verbeteren? Dan is deze training wat voor u. 3 dagdelen (ochtend, middag of avond) 2592,- 1296,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Let wel, de genoemde prijzen gelden niet per deelnemer, maar betreffen de totale cursuskosten. Wij gaan uit van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. En tot slot een goede tip: organiseer eens samen met enkele andere gemeenschapshuizen een cursus en deel de kosten! Cursus sociale hygiëne Gemeenschapshuizen en buurthuizen vallen ook onder de Drank- en Horecawet en zijn in dit kader verplicht om tijdens openingstijden een of meerdere medewerkers te hebben die het diploma sociale hygiëne hebben behaald. Cursusleider Ad van Loon is in staat een cursus sociale hygiëne te geven bij u in de buurt. Het minimale aantal deelnemers is zes en het maximale aantal is 15 cursisten. De kosten per deelnemer zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per cursus. Het cursusaanbod kan op maat gemaakt worden. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met docent Ad van Loon van Avalo, Middelvaart 2, 4715 ES RUCPHEN, telefoon: (0165) , per Brabantse Dorpen Derby De tweede editie van deze leefbaarheidswedstrijd voor bewoners van Brabantse dorpen en het buitengebied gaat van start. Van 1 april tot 1 juni kunnen Brabanders een project indienen dat de leefbaarheid van hun dorp ten goede komt. De negen regionale gebiedscommissies in Noord-Brabant kiezen de finalisten die hun regio gaan vertegenwoordigen in een zinderende eindstrijd. De finalisten winnen elk euro om aan hun project te besteden. Andere Brabantse dorpen doen zo inspiratie op voor de leefbaarheid in hun dorp. De winnaar wordt bekend tijdens de finale op 11 december, die live wordt uitgezonden door Omroep Brabant. De provincie Noord-Brabant zet zich in voor een leefbaar platteland. Bewoners van het platteland weten wat nodig is om het leven in hun dorp goed te houden. Daarom stimuleert en ondersteunt de provincie de betrokkenheid van de inwoners bij het eigen dorp. Voor meer informatie: 7

8 VAN HET BESTUUR De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug met de collegevorming als logisch vervolg. Het is en blijft de moeite waard om het gemeentelijk bestuur te wijzen op de kansen die er liggen bij de gemeenschapshuizen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de Wmo: het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. In het vorige nummer heeft t Heft een aanbod gedaan naar aanleiding van de pilots Wmo-bestendig gemeenschapshuis en Toegankelijkheid gemeenschapshuizen. Het instrument (S)ken de Toekomst is zeker de moeite waard, het kan zelfs geld opleveren! N.a.v. de pilots is de Vraagbaak uitgebreid met specifieke technische ondersteuning. t Heft is actief betrokken bij het landelijke netwerk van gemeenschaps- huizen. De onderlinge samenwerking verloopt goed. Op de website www. dorpshuizen.nl staat een overzicht van de verschillende provinciale samenwerkingspartners. In Noord-Brabant start de provincie de tweede editie van de Brabantse Dorpen Derby. Van 1 april tot 1 juni kunnen Brabanders een project indienen dat de leefbaarheid van hun dorp ten goede komt. Een prima gelegenheid voor gemeenschapshuizen om plannen in te dienen. Het Nieuwsheft is tot op heden verzonden aan alle gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Het bestuur heeft besloten om met ingang van het volgende nummer het Nieuwsheft alleen nog te verspreiden onder bij t Heft aangesloten gemeenschapshuizen. Mogen wij hierbij de niet aangesloten gemeenschapshuizen nogmaals wijzen op enkele voordelen van aansluiting bij t Heft, zoals het ontvangen van het Nieuwsheft en het gratis gebruik van de Vraagbaak? Wellicht voldoende reden om u alsnog aan te sluiten? De voorbereidingen voor onze conferentie op 29 mei zijn in volle gang het gemeenschapshuis op provinciaal niveau. Binnenkort versturen wij de uitnodiging hiervoor. Het is deze keer op een zaterdag en het is een uitgelezen kans voor uitwisseling. Wij hopen veel vertegenwoordigers te ontmoeten. Niet alleen van bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen maar ook van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en collega-organisaties. Het programma met workshops biedt alle mogelijkheden om samenwerking matches - tot stand te brengen. Gedeputeerde mevrouw Van Haaften heeft haar medewerking toegezegd. Graag tot 29 mei! Jan van den Broek Uitbreiding Vraagbaak direct gebruik te maken van de kennis en expertise van ZetOpen kan niet alleen worden voorzien in deze behoefte, zo kan ook de integrale toegankelijkheid in de plannen verweven worden. COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Zet Van oudsher zijn aangesloten gemeenschapshuizen bij t Heft vertrouwd met de Vraagbaak van Zet. Naar aanleiding van de ervaringen met de pilot Toegankelijkheid (zie het vorige nummer van het Nieuwsheft) is de Vraagbaak uitgebreid met een technische ondersteuning. Voor besturen en beheerders van gemeenschapshuizen is het van belang om op een laagdrempelige wijze toegang te hebben tot technische kennis en ondersteuning. Door Enkele voorbeelden: Er ligt een trap bij de entree, er moet een helling komen. Gebruikers klagen over een gladde vloer, daar moet wat aan gedaan worden. Er moet een nieuw informatiebord komen, waar kun je op letten. Korte vraagstukken kunnen direct afgehandeld worden. Voor langere trajecten zoals advisering rond verbouwing kan een afzonderlijk opdracht geformuleerd worden. Dit conform de wijze waarop de Vraagbaak nu al functioneert. De technische Vraagbaak maakt gebruik van de expertise van ZetOpen omtrent bouwgerelateerde zaken. De contactpersoon is bouwkundige Arjan van Peer. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Ursem Communicatie Druk: Drukkerij DekoVerdivas, Tilburg Contactgegevens: Zet Postbus AG TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Een notitie voor kerken in Deventer over hun mogelijke

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010

NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010 Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: Heft Aanbod in tijden van veranderingen 3 Gemeente, koester de vrijwilligers! Ans van de Laar en Bartton Langens

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 14 september 2015 16:00 Aan: M Wolfs; P Otten Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato (doorgestuurd T. Weekers d.d. 14-09-2015) Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail195.atl21.rsgsv.net]

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen!

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! www.makelpunt-doetinchem.nl Zoekt u een ruimte voor uw activiteit of plan? Of heeft u een locatie beschikbaar in de gemeente Doetinchem? Makelpunt

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Beleid Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Versie: 003 Definitief Datum: 23/12/2011 Inhoud Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kinderen met een handicap... 4 Samenwerking... 4 Relatie tussen en

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Hoogeloon Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Helenaveen

Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Helenaveen Inleiding Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 17 november 2015 16:25 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato november 2015 Digitale leeszaal Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail63.suw11.mcdlv.net]

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie