NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010"

Transcriptie

1 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te midden van nieuwbouwhuizen en nu nog kale stukken staat Wijkhuis Brede School De Fonkel. Deze multifunctionele accommodatie viert binnenkort haar eerste lustrum en is klaar voor de toekomst. De vier participanten in De Fonkel zijn: Brede basisschool De Vuurvogel, Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Up tot Four, Stichting Welzijn Helmond (SWH) en Vereniging Wijkbeheer Binnenstad (VWB). Voorzitter Jan Terbeek vertelt vol trots over de accommodatie en over de rol die de VWB in het geheel vervult. Moderne MFA Rond het jaar 2000 speelde de gemeente Helmond met het idee van een centraal wijkhuis ter vervanging van drie kleinere. Een combinatie met een Brede basisschool was aantrekkelijk. Als resultaat hiervan staat er een prachtige, moderne MFA waarin ook een peuterspeelzaal zit evenals het opbouw- en jongerenwerk. Het wijkgebouw kent vele ruimten, die allemaal multifunctioneel te gebruiken zijn. Zo is de speciale koffieruimte tevens de personeelsruimte van de leerkrachten van De Vuurvogel en iedereen van De Fonkel heeft er zijn of haar postvak. Het podium in de theaterzaal is indien gewenst ook apart te gebruiken, los van de zaal. In de ontmoetingsruimte een trendy zitcafé - kan iedereen een kop koffie drinken. Verder zijn er onder meer nog een leskeuken, tienerruimte, creativiteitsruimte en een gymzaal. De Vuurvogel noemt zich de modernste school op ICT-gebied. Alle schoolruimten zijn uitgerust met digitale schoolborden en er is een digitaal trapveld aanwezig evenals hippe skyboxen. De Fonkel fungeert daarnaast als expositieruimte voor kunst. Impuls voor vernieuwing Jan Terbeek: Een accommodatie als deze was nieuw in Helmond en voor ons ook natuurlijk. Veel mensen moeten de weg er nog naar weten te vinden. Vanwege de herstructurering verhuizen er natuurlijk mensen uit én naar de binnenstad. Je moet hier dingen delen, dat heeft zo zijn voordelen. Samenwerking staat voorop. Bewoners uit de binnenstad hebben bij activiteiten altijd voorrang. Zij kunnen gratis gebruik maken van de ruimte, groeperingen van elders betalen een kleine vergoeding. vervolg op pagina 2. 4 Een cursus of training 6 Brabantse Dorpen Derby 7 Technische Vraagbaak 8

2 De gemeente Helmond heeft een nieuw accommodatiebeleid in concept klaar. Het moet een impuls zijn voor vernieuwing. Men heeft enkele speerpunten benoemd, waaronder: Inrichten van een centrale, facultatieve beheerpool; Uniformeren van randvoorwaarden voor beheer en exploitatie; Vergroten bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid; Bewaken van een goede spreiding en benutting. De VWB is betrokken geweest bij het opstellen van de conceptnotitie. We kunnen ons vinden in de visie, maar elke wijk is wel anders. De Fonkel is een pilot en is nauwelijks te vergelijken met andere accommodaties in Helmond. Met dat onderscheid moet je wel rekening houden, licht Jan Terbeek toe. De buurt stuurt Het beheer is op dit moment in handen van de welzijnsstichting SWH. De vier participanten zijn nog zoekende hoe alles in de MFA naar de toekomst toe het beste geregeld kan worden. De Fonkel als geheel is een stichting en we zijn bezig met het definitief invullen van het bestuur. De bedoeling is dat er bewoners uit de binnenstad zitting in gaan nemen. Dat is op zich een spannend traject, want vrijwillige bestuursleden hebben tegenwoordig een zware verantwoordelijkheid. Vroeger ging dat makkelijker. De vrijwilliger verandert. Er komt veel op je af. Toch is het een goede zaak: de buurt stuurt noemen we dat. We willen geen bestuur op te grote afstand. Er moet los daarvan natuurlijk wel sprake zijn van professionele ondersteuning zoals een bedrijfsleider! verduidelijkt Jan Terbeek. Directe actie De Vereniging Wijkbeheer bestaat al zo n 20 jaar en vertegenwoordigt ongeveer 20 bewonersorganisaties, waaronder enkele straatcomités. Elke maand is er een ledenvergadering waar ook instanties als stadswacht, politie, gemeente en woningcorporaties aanwezig zijn. Iedereen uit de binnenstad is er van harte welkom. Het Wijkbeheer is namens de wijkbewoners het aanspreekpunt voor al die instanties op het brede terrein van leefbaarheid. Het werkt goed. Je zit zo dicht bij de beslissers en er kan directe actie ondernomen worden. Een klacht kan snel opgepakt worden. Soms nodigen we bij een bepaald thema ook wel eens een spreker uit. Voorzitter Jan Terbeek NieuwsHeft Fonkelen Enkele aansprekende activiteiten in De Fonkel zijn een lijsttrekkersdebat in het kader van de verkiezingen, een informatieavond over vrijwilligersverzekering, het spreekuur van de Formulierenbrigade, het mantelzorgcafé en een ruilbeurs. Daarnaast organiseert de VWB zelf ook nog activiteiten. Wij promoten om mensen over de drempel te halen. Onze liedertafels trekken volle zalen! Het Nieuwjaarsmatinee en de carnavalsavond zijn druk bezocht. Samen met de Marokkaanse jongerengroep Salaam organiseert VWB ontmoetingsavonden voor de bewoners van de binnenstad als trefpunt voor allerlei culturen, met als doel het leggen van verbindingen in de stad via een zelfgemaakt multicultureel diner. Een andere ontmoeting is die tussen bewoners van de binnenstad van allerlei culturen met de Helmondse gemeenteraad en jonge ambtenaren. Gemeente en woningcorporaties maken meer en meer gebruik van het gebouw. Veel gemeentes zijn geïnteresseerd in ons gebouw en zijn op bezoek geweest. Ook hebben we verschillende ministers en staatssecretarissen op bezoek gehad, die waren ook benieuwd naar de herstructurering van de binnenstad. De naam 'De Fonkel' is het resultaat van een prijsvraag: het gebouw moet fonkelen en dat doet het! aldus de voorzitter. Joost Andrik 2

3 Themabijeenkomsten Toekomst in Zicht' Stilstaan is achteruitgaan. Als je vooruit wilt, moet je een doel hebben. Hoe kom je als gemeenschapshuis tot een toekomstplan? Besturen en medewerkers van achttien gemeenschapshuizen bogen zich in december 2009 over deze vraag, in De Cameleur in Dongen, in De Horst in Venhorst en in De Muzenval in Eersel. Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen besturen na te denken over waar ze over vijf jaar met hun gemeenschapshuis willen staan. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat de gemeente alle lasten op zich neemt. Ook is het niet meer gewoon dat alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd. Hoe zal de toekomst eruit zien? Moet het gemeenschapshuis haar naam meer eer gaan aandoen? Een ontmoetingsplek of servicepunt worden in een dorp of wijk waar veel mensen overdag thuis zijn? Meer met betaalde medewerkers gaan werken? Een cultureel centrum worden? Of van alles wat? Wat is beter, een verouderd gebouw opknappen of investeren in nieuwbouw? Een multifunctionele accommodatie misschien... Zulke vragen zijn op veel plaatsen actueel. Er is geen pasklaar antwoord. Daarvoor verschillen de gemeenschapshuizen en de lokale omstandigheden teveel. Conferentie t Heft 2010 Met als thema 'De betekenis van het gemeenschapshuis voor de leefbaarheid in dorp en wijk' organiseert t Heft een conferentie in Zaterdag 29 mei 2010 van 9.30 uur tot uur Provinciehuis Noord-Brabant Doelgroep: bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen gemeenteambtenaren vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen collega-organisaties Het interactieve programma zal bestaan uit workshops en informatiekramen. Er zullen matches gevormd worden: uitvoeringsvoorstellen in samenwerking tussen betrokkenen. Aan het eind van de conferentie wordt de match of the day bekendgemaakt met bijbehorende prachtige prijzen. Enkele thema s die op de agenda staan: accommodatiebeleid, Wmo en leefbaarheid, toegankelijkheid, Maatschappelijke stages, deskundigheidsbevordering, financiering, samenwerking, dorps- en wijkontwikkeling en sluiten van convenanten met mogelijke partners. Reserveer alvast 29 mei in uw agenda! De vier wielen In de bijeenkomsten kregen de deelnemers een methode aangereikt om een toekomstplan te maken, de methode de vier wielen. De methode dwingt tot nadenken over Hoe staan we ervoor? Wat zijn onze sterke en zwakke kanten? Wat speelt er in de omgeving, bij de gemeente, andere voorzieningen? Hoe zit het met de gebruikers? Wie bereiken we niet? Waar zitten toekomstkansen? Waar bedreigingen? Met behulp van deze vragen maakten de deelnemers als het ware een foto van hun eigen gemeenschapshuis. De foto maakte duidelijk welke kansen benut kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Je kunt bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor het dorp willen zijn. Als de organisatie niet uitgerust is voor dit plan, is de eerste stap verbetering van de organisatie. In een andere situatie bijvoorbeeld is het wijkhuis de enige ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen in de wijk. Het is te klein en verouderd waardoor bewoners naar andere accommodaties buiten de wijk gaan. Wil dit wijkhuis in de toekomst haar functie behouden en verder ontwikkelen, dan is investering in het gebouw noodzakelijk. Dit bestuur zal met de eigenaar in gesprek moeten gaan, goed voorbereid en met een visie. Dat vraagt bestuurlijke kwaliteiten. Uitwisseling De deelnemers lieten zien dat er talrijke kansen zijn. Vooral op het vlak van de Wmo en leefbaarheid. Op veel plaatsen zijn er ook bedreigingen zoals de terugloop van het aantal vrijwilligers. Opvallend vaak werd het verouderd gebouw als een zwak punt gezien. Daar staat tegenover dat op veel plaatsen fors is verbouwd, gebouwd en dat er veel plannen zijn. De aanwezigen hadden elkaar op dit gebied veel te vertellen. De oefening van de methode was nuttig, vonden de deelnemers. Extra interessant was het in de keuken van anderen kijken. Dat werkt als een spiegel en je doet er ideeën mee op. De methode is geschikt om in de eigen organisatie toe te passen. Of nog beter dat samen met de bestuursleden en medewerkers van andere gemeenschapshuizen te doen. Meedenken van anderen scherpt je blik. Tegelijkertijd krijg je ideeën in de schoot geworpen. Zet wil gemeenschaphuizen die assistentie willen bij het opstellen van een toekomstvisie graag van dienst zijn. Informatie over de mogelijkheden worden verstrekt door Maria Fonteyn: en Jan Geurts: 3

4 t Heft in 2009 t Heft in 2010 JAARVERSLAG WERKPLAN 2009 was voor t Heft een jaar waarin veel werk is verzet, voor een deel (nog) niet zichtbaar, als voorbereiding op de komende jaren. Zo is het bestuur van t Heft gedeeltelijk vernieuwd door de benoeming van een nieuwe penningmeester, Wim Huijs, en een nieuwe voorzitter, Kees Jongmans. Op de jaarlijkse bezinningsdag heeft het bestuur vooral aandacht besteed aan de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen voor gemeenschapshuizen en voor t Heft zelf. Als vervolg daarop is een visiedocument opgesteld om naar allerlei maatschappelijke partners te sturen; op basis van de reacties zal dan een beleidsplan voor de komende jaren worden vastgesteld. t Heft vindt een goede relatie met de provincie om allerlei redenen erg belangrijk. Met medewerkers van de provincie is dan ook geregeld overleg gevoerd. Helaas kon het overleg met de gedeputeerde niet doorgaan, maar op inhoud bleken t Heft en de provincie wel op één lijn te zitten. Goede contacten bestaan ook met de vereniging kleine kernen noord-brabant (vkknb); de besturen kwamen in 2009 maar een maal bijeen, maar op uitvoerend niveau was sprake van regelmatiger overleg. Beide besturen hebben aangegeven in goede harmonie zelfstandig te willen blijven opereren. Op landelijk niveau neemt t Heft al jaren deel aan informatieuitwisseling en overleg met vergelijkbare organisaties in andere provincies. Samen onderhouden we de digitale Vraagbaak, bereikbaar via is hard gewerkt aan de vorming van een landelijke organisatie. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en in het najaar is opdracht verleend aan een extern bureau om een breed gedragen advies te formuleren. Vanwege het intensieve karakter van de gesprekken met afzonderlijke besturen van gemeenschapshuizen is besloten in plaats daarvan een groter aantal bijeenkomsten te houden. Zo is samen met De Moerkoal in Middelrode een contactbijeenkomst georganiseerd voor naburige gemeenschapshuizen. Daarnaast zijn drie series themabijeenkomsten georganiseerd rond de thema s medewerkers, veiligheid en het (her)ontwikkelen van een toekomstvisie. De negen uitgevoerde themabijeenkomsten trokken ruim 100 deelnemers, afkomstig uit 48 gemeenschapshuizen. Centraal staat in 2010 het versterken en vernieuwen van de inhoudelijke koers van t Heft, van de kennis over en de relatie met de gemeenschapshuizen, en van de eigen bestuurlijke organisatie. Het visiedocument zal worden voorgelegd aan diverse gesprekspartners: gemeenschapshuizen, de provincie Noord- Brabant, de vereniging kleine kernen, gemeenten, Zet, woningcorporaties, zorginstellingen en het landelijk netwerk. 't Heft wil dit jaar ook starten met een bestuurlijke hervorming, die onder meer zal leiden tot meer inbreng van allerlei externe partijen. De inbreng vanuit gemeenschapshuizen blijft natuurlijk gewaarborgd! In 2010 wil 't Heft de contacten op provinciaal niveau versterken om samen bij gemeenschapshuizen een sterker accent op leefbaarheid en de leefomgeving te bepleiten. We nodigen de provincie uit een bijdrage te leveren aan het visiedocument, de conferentie en aan een beleidsplan voor de langere termijn. 't Heft wil de collegiale verhoudingen en het periodiek overleg met vkknb intensiveren, met respect voor ieders invalshoek, belangen en zelfstandigheid: elkaar zo veel mogelijk aanvullen, ondersteunen en faciliteren. Dit jaar streven we naar een gezamenlijk aanbod van trainingen en cursussen. 't Heft blijft de vorming van een sterkere landelijke organisatie ondersteunen, als deze maar wordt gedragen en gevoed door de besturen van de provinciale koepels. Dit proces dient stapsgewijs te geschieden en zich in eerste instantie te beperken tot ambities als kennisvergaren en uitwisseling, representatie en belangenbehartiging op landelijk niveau. Daarnaast blijven we een aantal zaken collectief aan te pakken, zoals verzekeringen en de problemen rond BUMA / SENA. De themabijeenkomsten werden vorig jaar hooggewaardeerd, met name wat betreft het opdoen van nieuwe informatie en ideeën, het onderling contact en de uitwisseling van ervaringen. De indruk bestaat dat naarmate de groep deelnemers meer homogeen was samengesteld, de uitwisseling beter en voor de deelnemers interessanter was. Een punt van aandacht is nog wel de te grote vrijblijvendheid wat betreft inschrijvingen. In 2010 wordt het organiseren van bijeenkomsten gehandhaafd; het aantal thema s wordt in verband met de conferentie verlaagd naar twee. Met vijf nieuwe aangesloten gemeenschapshuizen en drie opzeggingen is dit jaar het aantal aangesloten gemeenschapshuizen toegenomen en na het opschonen van het bestand waren eind 2009 in totaal 186 gemeenschapshuizen aangesloten bij t Heft. t Heft wil door het leveren van goede producten en diensten aantrekkelijk blijven voor de aangesloten gemeenschapshuizen en tegelijk ook een voortrekkersrol vervullen door nieuwe ontwikkelingen aan de orde te stellen. Het bestuur vindt de >>> >>> 4

5 Navraag leerde dat steeds meer gemeenschapshuizen een kosten-batenanalyse maken en concrete voordelen van een aansluiting steeds belangrijker vinden. Daardoor blijft de betrokkenheid van de aangesloten huizen nog te vaak beperkt tot het afnemen van producten en diensten. In 2004 is het laatste behoeftenonderzoek onder gemeenschapshuizen gehouden; sindsdien zijn veel mutaties in het bestand opgetreden. In 2009 is gestart met een heroriëntatie op de relatie tot de aangesloten gemeenschapshuizen en met een plan voor een database van gemeenschapshuizen. Van het Nieuwsheft verschenen in 2009 drie reguliere nummers en een speciale uitgave over de Wmo-pilots en Toegankelijkheidsscans. Er is meer nadruk komen te liggen op de website en op informatievoorziening tijdens thema-avonden. Het Nieuwsheft wordt goed gelezen. Er komen veel vragen binnen naar aanleiding van artikelen. In 2009 is begonnen met de voorbereiding van de conferentie. Als werktitel werd, aansluitend bij het visiedocument, vastgesteld: de betekenis van het gemeenschapshuis voor de leefbaarheid van dorp en wijk. Naast de landelijke digitale Vraagbaak verstrekt de Helpdesk telefonisch, via of ter plekke ondersteuning en advies op maat aan aangesloten gemeenschapshuizen. Dit blijkt al jaren in een grote behoefte te voorzien. De oriëntatie op een collectiviteitstorting op verzekeringen verliep teleurstellend; bepaalde aantrekkelijke constructies blijken niet meer mogelijk. t Heft vindt deskundigheidsbevordering belangrijk, maar na een kosten-batenanalyse is besloten niet meer zelf cursussen te organiseren en ons te richten op bemiddeling. Wel is nog de in 2008 verbeterde cursus website bouwen gegeven op een centraal gelegen locatie in Tilburg. Voor een tweede cursus bestond voldoende belangstelling, maar te zeer verspreid over de provincie. Voor de Cursus Sociale Hygiëne wordt doorverwezen naar een vaste docent. Samen met Zet is een handleiding ontwikkeld voor Maatschappelijke Stages in gemeenschapshuizen. Helaas hebben zich nog geen gemeenschapshuizen aangemeld voor een proefproject. In 2009 zijn de drie Wmo-pilots in de gemeenschapshuizen van Someren-Heide, Nieuw-Vossemeer en Herpen succesvol afgerond. Ook de vijf toegankelijkheidsscans in Lepelstraat, Rijsbergen, Mill, Deurne en s-hertogenbosch werden afgerond met een notitie met aanbevelingen. De ontwikkelde checklist bleek zeer bruikbaar en vaak resulteerde de uitvoering van de scans al in bewustwording en draagvlak. Besloten is het resultaat van beide projecten als één instrument aan te bieden aan gemeenschapshuizen en gemeenten onder de noemer (S)ken de Toekomst. relatie met de aangesloten huizen te vrijblijvend en wil de wederzijdse betrokkenheid verbeteren door een duidelijker constructie van kosten en baten, een sterkere ledenbinding met exclusieve rechten en voordelen en door het inschakelen van gemeenschapshuizen bij het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. In 2010 wordt de vernieuwde database van Brabantse gemeenschapshuizen opgebouwd en gevuld met gegevens. Op basis daarvan zal daarna een toegespitste peiling van de wensen en behoeften plaatsvinden. De resultaten van de database zullen ook de basis vormen voor nieuw beleid rond aansluitingen. Het Nieuwsheft zal dit jaar vijf keer verschijnen met extra aandacht voor informatie vanuit de Helpdesk. Daarnaast gaan we de website nog actueler maken en interactiever, met ook een deel alleen voor aangesloten gemeenschapshuizen. Ook de introductiefolder over t Heft gaan we vernieuwen en als het kan ook de huisstijl. De conferentie vindt dit jaar plaats op 29 mei, op een zaterdag, om meer belangstellende vrijwilligers in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen. De provincie heeft ruimte aangeboden in het provinciehuis. Vanzelfsprekend wordt de Helpdesk in 2010 gehandhaafd. Als gevolg van de ervaringen in de Toegankelijkheidscans is besloten ook te starten met een technische helpdesk voor toegankelijkheidsvraagstukken en (nieuw)bouwzaken. Ook in het Nieuwsheft en op de website zullen we praktische problemen op allerlei terreinen aan de orde stellen. Gezien de grote waarde die t Heft hecht aan digitalisering binnen gemeenschapshuizen, vindt op dit terrein nog wel deskundigheidsbevordering plaats. In 2010 wordt opnieuw de cursus website bouwen aangeboden. Door Zet is in 2009 een nieuw aanbod van cursussen en trainingen voor (besturen van) vrijwilligersorganisaties ontwikkeld; dit wordt, met de voordelen en meerwaarde van t Heft (korting en maatwerk) aangeboden aan de aangesloten gemeenschapshuizen. Vaak worden besturen van gemeenschapshuizen in beslag genomen door het beheer en worstelen zij met het formuleren van (nieuw) beleid, met name als het gaat om het benoemen van de functies van het gemeenschapshuis. Onder het motto Gemeenschapshuis de straat op wil t Heft meer aandacht vragen voor maatschappelijke ontwikkelingen: wat is in de toekomst het beste voor onze buurt of ons dorp en welke functies het gemeenschapshuis dan vervullen? t Heft zet hiervoor de volgende diensten in: ondersteuning bij visieontwikkeling en het maken van beleidskeuzen; een aanbod aan gemeenschapshuizen en gemeenten als vervolg op de in 2009 Wmo-pilots en toegankelijkheidsscans; begeleiding bij het inzetten van maatschappelijke stages.

6 Een cursus of training In contacten met gemeenschapshuizen en dorpsraden merkt t Heft regelmatig dat bestuursleden, andere vrijwilligers en beheerders behoefte hebben aan advies en ondersteuning. Daar proberen we op allerlei manieren in te voorzien, met de steun van de provincie en met behulp van medewerkers van Zet. Zo publiceren we achtergrondinformatie en tips in ons Nieuwsheft en op onze website met onder meer de digitale Vraagbaak. We organiseren contactavonden en thema-avonden, waar van alles aan de orde komt en waar we zo mogelijk direct antwoord geven op vragen. We ontwikkelen samen met gemeenschapshuizen nieuwe projecten, zoals rond de Wmo en Toegankelijkheid. En de adviseurs van Zet ondersteunen de aangesloten gemeenschapshuizen in langerlopende trajecten tegen gereduceerd tarief, vrijwel altijd voor de helft van het geld. Een deel van de behoeften en vragen heeft te maken met algemenere kennis en vaardigheden: hoe zorg je dat je als bestuur alle kneepjes kent, dat vergaderingen goed verlopen, dat je gemakkelijk de goede contacten legt en onderhoudt? Of, ook een heel belangrijke vraag: hoe kom je aan (meer) geld? En hoe kun je de PR en klantvriendelijkheid verbeteren? Ook het bestuur van de vereniging kleine kernen noord-brabant vroeg om een overzicht van een aanbod dat geschikt is voor dorpsraden. Rond al dit soort vragen en behoeften heeft ZetWijs een aantal cursussen en trainingen paraat en voor ons op een rijtje gezet. ZetWijs is een onderdeel van Zet en verzorgt trainingen, coaching, workshops, intervisie en supervisie. Met plezier geleerd Met plezier geleerd is beter geleerd, dat is het motto van ZetWijs. Hun trainers scheppen een prettige sfeer en wisselen kennisoverdracht af met spel en plezier. Zo blijft de opgedane kennis beter hangen en leert u kennis en vaardigheden ook effectief in te zetten. ZetWijs heeft een actueel trainingsaanbod voor verschillende doelgroepen. Zo werken de trainers voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. Maar zij verzorgen ook trainingen voor horeca-ondernemers, medewerkers van pretparken en buschauffeurs rondom het thema integrale toegankelijkheid. En omdat de trainingen van Zet aansluiten bij de inhoudelijke thema s van de overige werkzaamheden, zijn de trainers altijd goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, gemeenschapshuizen en het in stand houden van een vrijwilligersorganisatie. In dit nummer van het Nieuwsheft ziet u een greep uit het brede aanbod. NieuwsHeft We informeren u graag over deze en andere trainingen omdat die uw gemeenschapshuis of dorpsraad kunnen versterken, of uw vrijwilligers en medewerkers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken binnen uw gemeenschapshuis. Alle trainingen worden goed voorbereid in overleg met u, zodat ze mooi op maat zijn. Heeft u behoefte aan een speciale training rond een bepaald thema: ook dat kan. Voor bij t Heft aangesloten gemeenschapshuizen geldt ook voor trainingen altijd een gereduceerd tarief. Bovendien zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW-betaling en in veel gevallen zijn gemeenten of fondsen bereid tot een bijdrage in de kosten. Meer informatie? Neem contact op met Marjolein Duif Geld vinden in crisistijd Het kan u niet zijn ontgaan: de economische crisis is hot news. En misschien is juist dít het moment om samen met anderen in uw dorp of wijk aan de slag te gaan en de hele boel eens lekker op te knappen. Maar hoe financier je deze plannen? Bij wie klopt u daarvoor aan? 1 dagdeel (ochtend, middag of avond) 864,- 432,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Welkome gasten Uw organisatie heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Dat geldt natuurlijk voor alle bezoekers, dus ook diegenen met een beperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen in een rolstoel, mensen die blind zijn of slecht ter been. Maar weet u eigenlijk wel hoe u klantvriendelijk kunt reageren? 2 dagdelen (ochtend, middag of avond) 1728,- 864,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Netwerken vrijwilligersorganisaties U bent vrijwilliger en u vertegenwoordigt met enige regelmaat uw organisatie, bijvoorbeeld op bijeenkomsten? Hierbij wordt van u verwacht dat u uzelf kunt presenteren en in staat bent tot het voeren van een (formeel) gesprek. Voelt u zich wat ongemakkelijk in deze situaties? Heeft u nog niet in beeld wie uw nuttige contacten zijn? Na deze training bent u helemaal klaar om te netwerken! 2 dagdelen (ochtend, middag of avond) 1728,- 864,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. vervolg op pagina 7. 6

7 Pr en publiciteit U vertegenwoordigt uw organisatie naar buiten toe en u wilt u dat natuurlijk goed doen. Maar hoe doet u dat? Wat straalt u nu uit en wat wilt u uitstralen? Hoe sluit u zo goed mogelijk aan bij uw doelgroepen? En wie zijn dat? 3 dagdelen (ochtend, middag of avond) 2592,- 1296,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Algemene bestuursvaardigheden Bestuursleden moeten vergaderen, onderhandelen, leiding geven, contacten onderhouden en nog veel meer. Het hele bestuur zou over deze vaardigheden moeten beschikken. Wilt u als bestuur in deze vaardigheden verbeteren? Dan is deze training wat voor u. 3 dagdelen (ochtend, middag of avond) 2592,- 1296,- voor gemeenschapshuizen, aangesloten bij t Heft. Let wel, de genoemde prijzen gelden niet per deelnemer, maar betreffen de totale cursuskosten. Wij gaan uit van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. En tot slot een goede tip: organiseer eens samen met enkele andere gemeenschapshuizen een cursus en deel de kosten! Cursus sociale hygiëne Gemeenschapshuizen en buurthuizen vallen ook onder de Drank- en Horecawet en zijn in dit kader verplicht om tijdens openingstijden een of meerdere medewerkers te hebben die het diploma sociale hygiëne hebben behaald. Cursusleider Ad van Loon is in staat een cursus sociale hygiëne te geven bij u in de buurt. Het minimale aantal deelnemers is zes en het maximale aantal is 15 cursisten. De kosten per deelnemer zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per cursus. Het cursusaanbod kan op maat gemaakt worden. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met docent Ad van Loon van Avalo, Middelvaart 2, 4715 ES RUCPHEN, telefoon: (0165) , per Brabantse Dorpen Derby De tweede editie van deze leefbaarheidswedstrijd voor bewoners van Brabantse dorpen en het buitengebied gaat van start. Van 1 april tot 1 juni kunnen Brabanders een project indienen dat de leefbaarheid van hun dorp ten goede komt. De negen regionale gebiedscommissies in Noord-Brabant kiezen de finalisten die hun regio gaan vertegenwoordigen in een zinderende eindstrijd. De finalisten winnen elk euro om aan hun project te besteden. Andere Brabantse dorpen doen zo inspiratie op voor de leefbaarheid in hun dorp. De winnaar wordt bekend tijdens de finale op 11 december, die live wordt uitgezonden door Omroep Brabant. De provincie Noord-Brabant zet zich in voor een leefbaar platteland. Bewoners van het platteland weten wat nodig is om het leven in hun dorp goed te houden. Daarom stimuleert en ondersteunt de provincie de betrokkenheid van de inwoners bij het eigen dorp. Voor meer informatie: 7

8 VAN HET BESTUUR De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug met de collegevorming als logisch vervolg. Het is en blijft de moeite waard om het gemeentelijk bestuur te wijzen op de kansen die er liggen bij de gemeenschapshuizen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de Wmo: het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. In het vorige nummer heeft t Heft een aanbod gedaan naar aanleiding van de pilots Wmo-bestendig gemeenschapshuis en Toegankelijkheid gemeenschapshuizen. Het instrument (S)ken de Toekomst is zeker de moeite waard, het kan zelfs geld opleveren! N.a.v. de pilots is de Vraagbaak uitgebreid met specifieke technische ondersteuning. t Heft is actief betrokken bij het landelijke netwerk van gemeenschaps- huizen. De onderlinge samenwerking verloopt goed. Op de website www. dorpshuizen.nl staat een overzicht van de verschillende provinciale samenwerkingspartners. In Noord-Brabant start de provincie de tweede editie van de Brabantse Dorpen Derby. Van 1 april tot 1 juni kunnen Brabanders een project indienen dat de leefbaarheid van hun dorp ten goede komt. Een prima gelegenheid voor gemeenschapshuizen om plannen in te dienen. Het Nieuwsheft is tot op heden verzonden aan alle gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Het bestuur heeft besloten om met ingang van het volgende nummer het Nieuwsheft alleen nog te verspreiden onder bij t Heft aangesloten gemeenschapshuizen. Mogen wij hierbij de niet aangesloten gemeenschapshuizen nogmaals wijzen op enkele voordelen van aansluiting bij t Heft, zoals het ontvangen van het Nieuwsheft en het gratis gebruik van de Vraagbaak? Wellicht voldoende reden om u alsnog aan te sluiten? De voorbereidingen voor onze conferentie op 29 mei zijn in volle gang het gemeenschapshuis op provinciaal niveau. Binnenkort versturen wij de uitnodiging hiervoor. Het is deze keer op een zaterdag en het is een uitgelezen kans voor uitwisseling. Wij hopen veel vertegenwoordigers te ontmoeten. Niet alleen van bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen maar ook van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en collega-organisaties. Het programma met workshops biedt alle mogelijkheden om samenwerking matches - tot stand te brengen. Gedeputeerde mevrouw Van Haaften heeft haar medewerking toegezegd. Graag tot 29 mei! Jan van den Broek Uitbreiding Vraagbaak direct gebruik te maken van de kennis en expertise van ZetOpen kan niet alleen worden voorzien in deze behoefte, zo kan ook de integrale toegankelijkheid in de plannen verweven worden. COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Zet Van oudsher zijn aangesloten gemeenschapshuizen bij t Heft vertrouwd met de Vraagbaak van Zet. Naar aanleiding van de ervaringen met de pilot Toegankelijkheid (zie het vorige nummer van het Nieuwsheft) is de Vraagbaak uitgebreid met een technische ondersteuning. Voor besturen en beheerders van gemeenschapshuizen is het van belang om op een laagdrempelige wijze toegang te hebben tot technische kennis en ondersteuning. Door Enkele voorbeelden: Er ligt een trap bij de entree, er moet een helling komen. Gebruikers klagen over een gladde vloer, daar moet wat aan gedaan worden. Er moet een nieuw informatiebord komen, waar kun je op letten. Korte vraagstukken kunnen direct afgehandeld worden. Voor langere trajecten zoals advisering rond verbouwing kan een afzonderlijk opdracht geformuleerd worden. Dit conform de wijze waarop de Vraagbaak nu al functioneert. De technische Vraagbaak maakt gebruik van de expertise van ZetOpen omtrent bouwgerelateerde zaken. De contactpersoon is bouwkundige Arjan van Peer. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Ursem Communicatie Druk: Drukkerij DekoVerdivas, Tilburg Contactgegevens: Zet Postbus AG TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie