.news. driemaandelijks maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".news. driemaandelijks maart 2011 www.cerga.be"

Transcriptie

1 # 6.news driemaandelijks maart VEEL NIEUWS ONER E ZON! Laat ons zo veel mogelijk gebruikmaken van de gratis en meest voor de hand liggende energiebron: de zon. In dit nummer gaan we een stap verder dan in erga.news 3 waar we het hadden over de zonneboiler. Hier stellen we het thermische zonnesysteem voor tapwaterverwarming voor dat tegelijk de ruimteverwarming ondersteunt. Twee vliegen in één klap. In de zomer voorziet zo n installatie in de volledige behoefte aan sanitair warm water en in de tussenseizoenen wordt het overschot aan zonne-energie benut voor de ruimteverwarming. Zo n zonnesysteem is uiteraard alleen productief wanneer de retourtemperatuur van de verwarming lager is dan de temperatuur van de zonnecollector. aarom zijn systemen die werken op lage temperatuur zoals groot gedimensioneerde radiatoren en vloerverwarming ideaal. In deze installaties draagt het zonnesysteem tot 30% bij aan de totale benodigde warmteenergie. e overige 70% wordt geleverd door een condensatieketel op aardgas. ardgas blijkt de beste partner van Systemen die werken op lage temperatuur zijn ideaal. hernieuwbare energie door zijn perfecte regelbaarheid, het geringe onderhoud en zijn milieuvriendelijke en zuinige karakter. enk voor dit laatste maar aan de geavan- ceerde condensatietechnologie. In dit nummer leest u bovendien de resultaten van de grote online energie-enquête. Hieruit blijkt dat de consument open- staat voor hernieuwbare energie en dit vooral in combinatie met aardgas. Veel leesplezier, Kenny Vanlancker Projectingenieur erga in dit nummer Zonnesystemen voor warm water én voor kamerverwarming. 41% 28% Ja, zeker Zou u voor hernieuwbare energie kiezen als u vandaag een verwarmingssysteem moest installeren? 36% 31% 19% 22% Ja, waarschijnlijk Ja, maar in combinatie met mijn huidige installatie 5% 7% Nee, ik denk het niet 0% 1% Nee, zeker niet 2 FR NL e elg en zijn energie: resultaten grote online energie-enquête. 4 erga-installateur lain racq maakt een round-up van 5 thermische zonnepanelen. WIN EEN EZOEK N HET HUIS VN E TOEKOMST! Kijk snel op pagina 8. en verder Standpunt KVG m.b.t. gasdetectoren 6 Mantelbuizen 6 Nieuwe openingsuren erga-helpdesk 6 lunder in beeld 8 colofon erga.news is het driemaandelijkse tijdschrift voor de erga professionele gasinstallateur Verantwoordelijke uitgever: n e acker, KVG, Rodestraat 125, 1630 Linkebeek P Tel.: oördinatie: Isabelle orremans Werkten mee aan dit nummer: art Thomas, Kenny Vanlancker, Kurt Goolaerts, Isabelle orremans oncept & Realisatie: Roularta ustom Media. ardgas is een milieuvriendelijke energie. Voor het realiseren van deze uitgave hebben wij eveneens rekening gehouden met het milieu. Reacties van lezers zijn welkom op

2 dossier ubbel profijt uit de zon ZONNESYSTEEM voor cv en tapwater In elgië valt op iedere vierkante meter gemiddeld kwh zonne-energie per jaar. Er zit dus toekomst in zonneenergie. We bekijken zonnesystemen die sanitair warm water leveren, maar ook een gedeelte van de kamerverwarming voor hun rekening nemen. In erga.news 3 (juni 2010) hebben we de zonneboiler besproken die uitsluitend dient voor de aanmaak van sanitair warm water. Vanuit economisch oogpunt is dat een bijzonder rendabele toepassing. Het is perfect mogelijk om 60% van alle sanitair water te verwarmen met de zon. ij zonnesystemen die ook ingezet worden voor kamerverwarming ligt het iets complexer. ij het dimensioneren van zo n zonnesysteem houdt men rekening met de warmtebehoefte voor warm tapwater en de warmtebehoefte voor de ruimteverwarming in de tussenseizoenen. Voor zulke gecombineerde systemen moet het collectoroppervlak 2 tot 2,5 keer groter zijn dan het oppervlak dat nodig is om POMP 1 T zonnecollector warm tapwater koud water POMP 2 terugslagklep terugslagklep driewegklep 2 POMP 3 terugslagklep terugslagklep M driewegklep 1 ruimteverwarming radiatoren of vloerverwarming gasketel figuur 2 Opwarming tapwater en ondersteuning ruimteverwarming met duoboiler. M Energiebehoefte (%) figuur 1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec E anbod zonne-energie versus de warmtebehoefte warmtebehoefte voor ruimteverwarming voor een gebouw van circa 30 jaar oud; warmtebehoefte voor ruimteverwarming voor een lage-energiewoning; behoefte warm tapwater; zonne-energie opbrengst bij een vlakke zonnecollector met oppervlak van bv. 5 m 2 ; E zonne-energie opbrengst bij een vlakke zonnecollector met oppervlak van bv. 15 m 2. alleen warm water te produceren. e energiebehoefte om sanitair water te verwarmen blijft immers het hele jaar min of meer constant, terwijl de behoefte voor kamerverwarming juist hoog is wanneer het aanbod aan zonne-energie gering is (zie figuur 1). Er bestaan verschillende varianten op de hydraulische circuits voor de ondersteuning van ruimteverwarming met zonne-energie. We lichten twee basisconfiguraties toe. ircuit met duoboiler Een systeem met duoboiler (figuur 2) heeft het voordeel dat er minder ruimte in beslag wordt genomen. 02 maart 2011

3 Wanneer het systeem geen zonneenergie aanspreekt voor tapwater, wordt het bovenste gedeelte in de duoboiler opgewarmd door de verwarmingsketel. e bovenste spiraal in de boiler neemt de temperatuur over van het warme bufferwater dat er omheen zit. e temperatuursensor in de boiler schakelt circulatiepomp 3 in voor de boilerverwarming. Vanaf een ingesteld temperatuurverschil tussen zonnecollector en boiler wordt pomp 1 actief en treedt het tussen de boiler en het retourwater onder een bepaalde drempel daalt, schakelt de driewegklep in stand - zodat de gasketel de verwarming opnieuw overneemt. ircuit met twee boilers Op dagen wanneer er geen winst uit zonnewarmte te halen valt, wordt het bovenste deel van boiler 1 (voor tapwater) verwarmd via de spiraal die op haar beurt de warmte uit de gasketel haalt (figuur 3). e regeling schakelt onder een bepaald punt daalt of wanneer de maximale boilertemperatuur bereikt is. Wanneer het temperatuurverschil tussen boiler 2 en het retourwater van de cv groter is dan een bepaald temperatuurverschil, komt driewegklep 1 in stand - te staan. Hierdoor wordt het retourwater via boiler 2 naar de cv-ketel gevoerd. ls de temperatuur van het aldus voorverwarmde retourwater niet voldoende hoog is, warmt de cv-ketel T POMP 4 zonnecollector POMP 3 OILER 2 ruimteverwarming OILER 1 warm tapwater koud water warm tapwater POMP 1 terugslagklep driewegklep 2 M terugslagklep POMP 2 warm lauw koud ruimteverwarming radiatoren of vloerverwarming gasketel driewegklep 1 M figuur 3 Opwarming tapwater en ondersteuning ruimteverwarming met 2 boilers. zonnecircuit in werking. Is de zonneinstraling voldoende, dan wordt de totale verwarmingsbuffer door het zonnesysteem opgewarmd. Is de zonne-energie ontoereikend, dan wordt het tapwater in het onderste deel van de boiler voorverwarmd. Het bovenste deel van de boiler haalt zijn temperatuur uit de gasketel. Op die manier werken gasketel en zonnecollector complementair in hetzelfde systeem. Om de zonne-energie te gebruiken voor kamerverwarming komt driewegklep 1 in stand - zodat het retourwater via de boiler naar de cv-ketel wordt gevoerd. Wanneer het temperatuurverschil pomp 1 in voor de boileropwarming. ij een ingesteld temperatuurverschil (bv. 6 ) tussen de zonnecollector en de boiler komt pomp 4 in actie om het zonnesysteem aan te spreken. Net als bij het vorige systeem schakelt die pomp automatisch uit als het temperatuurverschil te klein is of als de maximale boilertemperatuur bereikt is. Wanneer boiler 1 zijn maximumtemperatuur heeft bereikt en het temperatuurverschil tussen de zonnecollector en boiler 2 groter is dan bijvoorbeeld 6, wordt pomp 3 ingeschakeld en warmt boiler 2 op. eze pomp stopt wanneer het temperatuurverschil dit op tot de aanvoertemperatuur bereikt is. Is het temperatuurverschil te klein, dan schakelt driewegklep 1 over op stand -. Een tweeboilersysteem neemt uiteraard meer ruimte in beslag, maar er zijn enkele belangrijke voordelen. e bewoners beschikken over een grotere voorraad warm water. Wanneer men warm water voor sanitair aftapt, zal boiler 1 eerst worden bijverwarmd. ls die op maximumtemperatuur is, komt boiler 2 aan de beurt. Vandaar dat het rendement van een tweeboilersysteem voor ruimteverwarming hoger is dan van een duoboiler. 03

4 enquête Resultaten grote energie-enquête E ELG EN ZIJN ENERGIE Hoe staat de elg tegenover zijn energieverbruik voor verwarming en hoe ziet hij de toekomst op dit vlak? e KVG peilde ernaar via een grote online energie-enquête in samenwerking met Roularta Media Research. Het werd een grootschalig onderzoek waaraan personen uit beide landsdelen deelnamen. Opvallend is dat aardgas (59%) de meest gebruikte energie blijft voor verwarming, gevolgd door stookolie (29%) en elektriciteit (15%). Zonne-energie wint wel aan belangstelling maar slechts 2,7% rekent op dit moment al op dit hemellichaam voor zijn energiebehoefte. e meerderheid van de elgen kiest voor aardgas omwille van het comfort, de bijdrage tot het milieu, de voordelige kostprijs en de onderhoudsvriendelijkheid. Groeikansen Een grote meerderheid geeft aan tevreden te zijn over zijn huidige energie. En wie niet tevreden is, ziet aardgas als beste alternatief voor zijn verwarming. ls tweede belangrijkste alternatief komt zonne-energie uit de bus. ij renovatie kiest maar liefst 52% voor aardgas, 32% voor zonneenergie. Het marktaandeel van gas kan dus alleen maar groeien. Hernieuwbare energie e elg blijkt milieubewust. Eén vijfde van de ondervraagden is bereid te investeren in hernieuwbare energie als aanvulling op zijn huidige energiebron. Twee derde van de respondenten beweert zelfs dat ze voor hernieuwbare energie zouden kiezen als ze vandaag een oplossing voor hun verwarming zouden moeten zoeken. e voornaamste motivatie is het milieu, maar de ondervraagden zijn uiteraard ook niet ongevoelig voor de financiële besparing en de overheidspremies. Verbazingwekkend is dat de meerderheid denkt dat hernieuwbare energie nu al volledig in de verwarmingsbehoeften kan voorzien. 19% meent dat er nog een aanvulling nodig is en in 53% van de gevallen zou dat aardgas zijn. Waarom men niet zou investeren in hernieuwbare energie? at heeft in de eerste plaats te maken met de kostprijs van de installatie (52%). 27% wijt dit aan het feit dat men op dit ogenblik simpelweg tevreden is over de klassieke energie en 22% geeft toe dat hij of zij er te weinig van af weet. Meer dan de helft van de respondenten vertrouwt op de installateur die in deze materie de belangrijkste bron van informatie is. 55% van de respondenten vermeldt de installateur als belangrijkste bron van informatie. ardgas Stookolie Elektriciteit Hout Zonne-energie Pellets Energiebesparende maatregelen Hoe staat de consument tegenover energiebesparende maatregelen? akisolatie ziet hij als de meest energie-efficiënte maatregel, gevolgd door isolatie van ramen en deuren, en op de derde plaats een efficiënter verwarmingssysteem. Ruim 80% vindt weliswaar dat dergelijke maatregelen in maximaal 10 jaar terugverdiend moeten zijn. We zijn wel bereid een kleine inspanning te leveren die niets kost: 88% vindt de thermostaat een graadje lager zetten nuttig. Welke energiebron(nen) gebruikt u momenteel om uw huis te verwarmen? 3% 3% 2% 1% 13% 16% 16% 12% 24% 39% 50% FR NL 63% Wie de volledige resultaten van de enquête wil nalezen, kan terecht op 04 maart 2011

5 interview Zonne-energie als bijverwarming EEN EENNIUM ZONNE-EXPERTISE Vorig jaar bouwde het bedrijf racq lain & o uit Kalken een feestje om zijn tienjarige bestaan te vieren. Gedurende al die jaren heeft lain racq zijn strepen verdiend met verwarmingssystemen die ondersteund worden door thermische zonne-energie. Van meet af aan begreep de jonge zaakvoerder dat deze technologie aantrekkelijke mogelijkheden bood. Hij specialiseerde zich onder meer in fotovoltaïsche zonnepanelen, vlakke plaatcollectoren en vacuümcollectoren. lain racq is dus de geknipte man om een round-up van thermische zonnesystemen te maken. Welke argumenten gebruikt u om klanten te overtuigen van thermische zonnepanelen? lain racq: Ik heb de indruk dat de fotovoltaïsche zonnepanelen overgesubsidieerd zijn geweest. aar dragen we nu, met de verlaging van de premies, de gevolgen van. Wanneer de klant een zonneboiler vraagt met vier vierkante meter panelen, zitten we snel aan een investering van ongeveer euro. Een behoorlijke fotovoltaïsche installatie kost het dubbele of driedubbele. ls ik klanten laat voelen bij welke temperatuur water de thermische zonnepanelen verlaat, zijn ze iedere keer verbaasd. at argument spreekt sterker dan woorden. e eenvoud in de opbouw van een thermisch zonnepaneel vertaalt zich bovendien in een lange levensduur. Het vermogen van fotovoltaïsche panelen neemt met de jaren geleidelijk af, deze rendementsvermindering geldt niet voor thermische panelen. Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen voor bijverwarming en sanitair water? lain racq: at hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. e ene heeft het over een terugverdientijd van 15 jaar, de andere noemt 10 jaar. Het zal ergens in het midden liggen. Ik waag me liever niet aan gevaarlijke uitspraken omdat je met thermische panelen geen gebruikmaakt van een terugverdiensysteem zoals groenestroomcertificaten. e klant is uiteraard wel minder afhankelijk van de alsmaar stijgende energieprijs. Wij plaatsen vlakke plaatcollectoren en vacuümcollectoren. e laatste zijn het duurst maar het rendement ligt hoger. Een thermisch zonnesysteem is bijzonder interessant ter ondersteuning van verwarming op basis van lage temperatuur zoals vloerverwarming. Hoe ziet u de markt evolueren als gevolg van het terugschroeven van de energiebesparende maatregelen? lain racq: it doet de markt uiteraard geen goed. oor deze ontwikkeling zijn de bestellingen van fotovoltaïsche zonnepanelen teruggelopen. ls bedrijf kunnen we die schommelingen opvangen door ons breed specialisatiepakket zoals cv, sanitair, thermische zonnepanelen en ventilatie. lain racq (35 jaar) Relaxen: zaalvoetbal United 99 Overmere We hebben vroeger op een behoorlijk niveau gespeeld. Nu we allemaal iets minder tijd hebben, liggen de sportieve prestaties lager maar is de zuivere ontspanning des te groter. Stress: papieren rompslomp e overheid belooft dat alles administratief eenvoudiger wordt. e praktijk bewijst het tegenovergestelde. Tot mijn grote frustratie moet ik me, ten dienste van mijn klanten, door een alsmaar groeiende papiertoevloed worstelen. Kom zelf aan het woord! Komt u zelf graag eens aan het woord in een volgende erga.news? Stuur dan een mailtje naar met een korte toelichting en misschien staat u volgende keer in de kijker. 05

6 praktijk GSETETOR vervangt geen vakkennis e Koninklijke Vereniging van elgische Gasvaklieden heeft in het Waals Parlement enkele belangrijke kanttekeningen gemaakt bij het ontwerp van het Waals decreet (15/3/2010) betreffende gasdetectoren. it decreet zou een gasdetector verplicht maken in woningen die voorzien zijn van een gastoestel. e KVG stipt in negen gefundeerde punten de beperkingen van zo n gasdetector aan. Zo n detector reageert bijvoorbeeld ook op andere ontvlambare producten zoals solventen, vernis of alcohol. Ook uitlaatgassen van een voertuig in de garage zijn vaak de oorzaak van vals alarm. ovendien geeft een gasdetector een vals gevoel van veiligheid wanneer het toestel niet juist gekalibreerd is of wanneer de batterijen leeg zijn. e KVG houdt vol dat men veel beter investeert in een veilige, deskundig geplaatste installatie die volgens de regels van de kunst wordt onderhouden. Ga naar voor het volledige standpunt van de KVG m.b.t. gasdetectoren. MNTELUIZEN Rond iedere gasleiding die door een muur of vloer wordt gevoerd, moet ter hoogte van de doorvoering een mantelbuis in kunststof of metaal worden aangebracht. eze bescherming is noodzakelijk om beschadiging te vermijden door thermische uitzetting van de gasleiding. ovendien voorkomt deze oplossing corrosie door vochtige plaaster en cement. Zonder mantelbuis zou contact met vocht het metaal van de gasleiding kunnen aantasten. Een metalen mantelbuis moet uiteraard zelf beschermd worden door middel van synthetisch materiaal. Uitvoering ij een doorgang in een vloer die vochtig kan worden (bv. door de schoonmaak) moet de mantelbuis minstens 5 cm boven de vloer uitsteken. e ruimte tussen de gasleiding en de buis moet bovendien opgevuld worden met niet-corrosief, plastisch materiaal zoals siliconenpasta of PUR-schuim. ovendien dient de mantelbuis stevig vast te zitten in de vloer of muur door middel van krimpvrije mortel of siliconenlijm. at geldt vooral bij een doorvoer door de buitenmuur. Op die manier kan er geen grondwater in het gebouw binnendringen en bij een eventueel gaslek in de straat kan het gas de woning niet binnendringen. andachtspunten Een stookruimte wordt beschouwd als brandcompartiment dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Een muurdoorvoer mag de brandweerstand niet negatief beïnvloeden en moet bijgevolg afgedicht worden met een brandveilig product. Een goede afdichting is ook noodzakelijk om de goede werking van de ventilatie niet te verstoren in gebouwen met balansventilatie. Een goede afdichting is eveneens nuttig omwille van de geluidsisolatie. E vloerdoorvoer 2. muurdoorvoer E INNEN 2.. gasleiding. elastische afdichting. mantelbuis. vrije ruimte E. fitting UITEN Nieuwe openingsuren van de erga-helpdesk e uren waarop u de technische helpdesk voor ergainstallateurs kunt bereiken, zijn gewijzigd. Voortaan is deze helpdesk bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 7u30 en 15u. U kunt erga 24u/24 bereiken via het contactformulier op of per mail via We antwoorden u zo snel mogelijk. 06 maart 2011

7 business EEN ERIJFSSITE de turbo voor uw imago Een eigen bedrijfssite is veel meer dan een digitaal uithangbord. ls u het goed aan boord legt, is een website een extra marketingmedewerker die nooit ziek wordt, meerdere klanten tegelijk te woord staat en s avonds en in het weekend blijft doorwerken tegen een goedkoop tarief. "Ik heb geen website nodig, mijn klanten weten mij wel te vinden!" estaande klanten kennen uw kwaliteiten, maar geldt dat ook voor toekomstige klanten? Zonder website loopt u het risico dat prospects aankloppen bij concurrenten die wél gebruikmaken van het web. Het internet is commercieel gezien de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren. U toont zich als een dynamisch bedrijf door mee op de kar te springen. Een website maakt 24 uur per dag, 7 dagen in de week publiciteit voor uw zaak. Leg uw domeinnaam snel vast Zorg dat u zo snel mogelijk uw eigen domein registreert. In is cerga.be de domeinnaam. Natuurlijk gebruikt u hiervoor uw bedrijfsnaam. Op controleert u of de gewenste domeinnaam nog vrij is en vindt u de zogenaamde partners waar u de domeinnaam online vastlegt. Vandaag varieert de licentie voor een domeinnaam die eindigt op.be van 2,99 tot 15 euro per jaar. Er zijn veel kapers op de kust die succesvolle bedrijfsnamen snel registreren om ze daarna tegen woekerprijzen aan te bieden. ls u dus op merkt dat uw bedrijfsnaam nog beschikbaar is, mag u geen seconde wachten. Steel met uw ogen Om een website te laten bouwen, kunt u op veel adressen terecht. Van het 'handige neefje' over de computernerd tot professionele bedrijven. ekijk eerst de sites van uw concurrenten en noteer wat u goed vindt. Spreekt de filosofie u aan, springt de website eruit qua vormgeving, mogelijkheden en informatie? Googel dan naar webontwikkelaars gespecialiseerd in kmo s. Vaak hebben die techneuten er een handje van weg om termen te hanteren die u als leek niet begrijpt. Wanneer ze er niet in slagen die in mensentaal te verduidelijken, is de kans groot dat u zich zult blijven ergeren aan een bedrijf dat instaat voor uw communicatie. Gebruik uw eigen site zo intensief mogelijk Promoot uw website op uw briefpapier, op bedrijfskaartjes, in uw handtekening, op uw bedrijfsvoertuig. Gebruik uw website zelf intensief. Verwijs uw klanten zo veel mogelijk naar gegevens die online staan zoals productinformatie, afmetingen en referenties. Een website is geen statische elektronische brochure. Het is verstandig om regelmatig de inhoud te vernieuwen. aarom zal de ontwerper uw website voorzien van een zogenaamd inhoudbeheersysteem (MS). Met deze techniek kunt u zonder software te installeren, uw eigen site gemakkelijk aanpassen. Overloop minstens elke maand uw site en kijk goed uit welke informatie achterhaald is. Hoog scoren bij Google Het is natuurlijk de bedoeling dat uw website snel wordt gevonden door zoekmachines. In het jargon noemt men dat SEO: search engine optimization. aarom moet uw site op technisch vlak zo gemaakt zijn dat zoekreuzen zoals Google snel de inhoud kunnen scannen. Een homepage met een flitsende introductieanimatie kan indrukwekkend zijn, maar zoekmachines baseren zich uitsluitend op tekst. aarom is het van groot belang dat u in de tekst woorden gebruikt waarnaar potentiële klanten zullen zoeken. Meldt u zich ook aan bij zoekmachines, dit verhoogt uw kans om opgenomen te worden bij de zoekresultaten. Ten slotte raden we aan om links te leggen naar interessante strategische partners. eze links zijn waardevol voor bezoekers en worden herkend door Google. Op die manier maakt u er voor uw partners en voor uzelf een win-winsituatie van. 07

8 weetjes STP IN E TOEKOMST Kon u maar even in een kristallen bol kijken. Welke trends en slimme technologieën zullen zich over enkele jaren een weg hebben gebaand naar ons dagelijks leven? Laat u verwonderen door Het Huis van de Toekomst in Vilvoorde. Nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende technologieën vinden steeds sneller een weg naar het grote publiek. enk maar aan hoe snel de ipad vandaag ingeburgerd geraakt. Terwijl Het Huis van de Toekomst vandaag wordt verwarmd door een moderne condensatieketel op aardgas, doen de eerste micro-warmtekrachtkoppelingen reeds hun intrede op de markt. In een micro- WKK voedt de verbranding van aardgas of propaan een heteluchtmotor, zodat een generator mechanische energie in elektriciteit omzet. Een soort kleine elektriciteitscentrale in uw woning. Living Tomorrow lanceerde in 2007 een uniek innovatieproject waar bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun jongste projecten aan de vakman voor te stellen. Ook de consument ontdekt hier oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het vlak van energie, gezondheid, natuurlijke grondstoffen en voeding. Wandel door de shop of de seniorenflat van de toekomst, laat u verwonderen door een intelligent keukensysteem of bekijk de auto- of de luchtvaarttechnologie waar u over enkele jaren mee te maken krijgt. Op welke manier zullen we in Europa minder afhankelijk worden van dure buitenlandse grondstoffen? Wanneer u Het Huis van de Toekomst buitenkomt, hebt u een brede waaier aan ideeën opgedaan! WIN EEN LIK OP E TOEKOMST Omdat u als erga-installateur per definitie gefascineerd bent door nieuwigheden, kunt u een bezoek aan deze tempel van de toekomst winnen. U ontdekt er hoe wetenschap en techniek het leven van morgen makkelijker en aangenamer maken. Electrabel, GF SUEZ Groep, en erga nodigen de winnaars, samen met hun partner, uit voor een geleid groepsbezoek aan Living Tomorrow op vrijdag 29 april. Na de ontvangst krijgen zij een gerichte rondleiding van anderhalf uur. Rond de middag ronden we af met een lunch. Zin om heel grote ogen op te zetten? Neem dan zeker deel aan onze wedstrijd! In welke stad bevindt het Huis van de Toekomst zich? Stuur het antwoord op deze vraag, samen met uw contactgegevens, vóór 23 maart 2011 naar e winnaars worden vervolgens persoonlijk geïnformeerd over de praktische details van het bezoek. LUNER in beeld Meer is beter, moet de eigenaar van deze woning gedacht hebben. En als ik muurdoorvoer en schoorsteen combineer, ben ik helemaal zeker van de afvoer van alle verbrandingsgassen. Onwaarschijnlijk! Nochtans een reële situatie, zo bevestigde Mario Verschraegen van Sanitair Verschraegen uit estelbergen ons. Hij ontvangt hiervoor een ongobon GSTRONOMIE. WIN EEN ONGOON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die naar Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de ongobon GSTRONOMIE (waarde 84,90 euro). Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig. 08 maart 2011

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie eandismagazine wegwijs in energie september Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2014 27 Renovatie: nieuwe eisen energie Een blik in de toekomst van verwarming

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne.

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne. Het magazine van uw distributienetbeheerder Herfst 2008 { Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen {Voor een veilige winter Voldoet uw aardgasinstallatie aan de normen?

Nadere informatie

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Dossier groen De grote energie-enquête Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Aardgas is in ons land veruit de populairste energiebron voor huisverwarming. Toch kijken

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Maak je woning winterklaar. Informatieplicht over het risico op wateroverlast p. 7

Bouwen. & renoveren. Maak je woning winterklaar. Informatieplicht over het risico op wateroverlast p. 7 Bijlage bij HET NIEUWSBLAD 8 november 2013 Bouwen & renoveren Maak je woning winterklaar VAILLANT Nieuwe trends voor je huis p. 3 Informatieplicht over het risico op wateroverlast p. 7 Je hellend dak na-isoleren?

Nadere informatie