GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang Oktober 2012 nummer 8 Verkiezingen op zondag 14 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang Oktober 2012 nummer 8 www.nevele.be. Verkiezingen op zondag 14 oktober 2012"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang Oktober 2012 nummer 8 4 Verkiezingen op zondag 14 oktober 2012

2 Algemeen nieuws Sociaal nieuws Milieu Cultuur Jeugd & onderwijs UiTagenda oktober 2012 De infokrant is een uitgave van het gemeentebestuur Nevele en wordt tienmaal per jaar gratis verspreid met een oplage van exemplaren. Redactie en vormgeving Informatiedienst, Cyriel Buyssestraat 1517, 9850 Nevele, tel , Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Johan Cornelis, Nevelestraat 36, 9850 Nevele, tel Druk Drukkerij Sintjoris, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gent, tel , fax Foto cover Verkiezingen Foto van Vlaamse overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Algemeen nieuws Afschaffen overweg Grote Heirenthoek, aanleg derde en vierde spoor Infrabel sluit de overweg nr. 21 aan Grote Heirenthoek in Landegem definitief af op vrijdag 5 oktober Om de andere kant van de sporen te bereiken, neemt u vanaf dan best de verbrede Maalderijstraat. Via een tunnel onder de sporen komt u zo uit op de Lambroekstraat die u toegang geeft tot de dorpskern van Hansbeke. Eerder in 2010 verving Infrabel overweg nr. 22 aan de Palestraat in Hansbeke door een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers. De spoorlijn die door Hansbeke loopt, verbindt GentSintPieters met Brugge. Deze lijn krijgt dagelijks zo n 300 treinen te verwerken. Enerzijds gaat het om goederentreinen die uit de haven van Zeebrugge komen; anderzijds is er het reizigersverkeer van en naar het binnenland. Verwacht wordt dat het verkeer op deze lijn de komende jaren nog zal toenemen. Om het treinverkeer in goede banen te laten verlopen is de aanleg van een derde en vierde spoor tussen GentSintPieters en Brugge nodig. Hiervoor diende Infrabel twee stedenbouwkundige aanvragen in bij de dienst Stedenbouw: één voor de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Landegem en Aalter, uitgezonderd de doortocht in Hansbeke en één voor het afschaffen van overweg 23 in Hansbekedorp door de aanleg van een rondweg in Hansbeke en een ruime onderdoorgang op de plaats van overweg 23 met bijkomend de aanleg van een derde en vierde spoor in Hansbeke. Er loopt een openbaar onderzoek. De dossiers kunnen worden ingekeken bij de dienst Stedenbouw. De bezwaren of opmerkingen over de aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij het schepencollege enerzijds voor 5 oktober 2012 en anderzijds uiterlijk op 15 oktober De spooroverweg aan de Heirenthoek wordt definitief gesloten

3 Nieuwe verkeersmaatregelen Het gemeentebestuur neemt regelmatig beslissingen om het verkeer in de gemeente te verbeteren. Dat gebeurt in nauw overleg met de politie. Een overzicht van de recent genomen verkeersmaatregelen. Invoeren snelheidsbeperking en voorrangsregeling in Maalderijstraat en afsluiten spooroverweg 21 in Landegem Omwille van de heraanleg en de verbreding van de Maalderijstraat in Landegem wordt in deze straat een snelheidsbeperking van 70 km/uur en een voorrangsregeling ingevoerd. Op 5 oktober 2012 wordt de spooroverweg nr. 21 aan de Grote Heirenthoek definitief afgesloten (zie blz 2). Daarom wordt in Grote Heirenthoek aan het kruispunt met Kleine Heirenthoek en in Grote Heirenthoek aan de laatste zijstraat voor de overweg een bord geplaatst met de vermelding Gewijzigde verkeerssituatie: overweg afgesloten. Sinds 21 september 2012 is de Maalderijstraat in Landegem open voor het verkeer en gelden er een snelheidsbeperking van 70 km/uur en een voorrangsregeling Parkeerverbod in Ter Mote in Nevele In Ter Mote, waar het lokaal bedrijventerrein zich bevindt, werd een parkeerverbod aan weerszijden van de weg ingevoerd. Alle zeventien bedrijven dienen zelf in te staan voor parkeerplaatsen en voor een ruimte om te laden en te lossen. Tijdelijke verkeersmaatregelen in Kortemunt in Nevele In een gedeelte van Kortemunt, komende van de Markt in de richting van Vaart Links in Nevele wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Firma Morti nv bouwt immers appartementen op de hoek van Kortemunt en Vaart Links. Het eenrichtingsverkeer begint op de scheiding tussen de woningen Markt 13 en Kortemunt 2 en eindigt aan Vaart Links. Kortemunt inrijden komende via Vaart Links wordt verboden. Fietsers mogen in Kortemunt in de beide richtingen blijven rijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod in Kortemunt. Ter hoogte van de parkeerplaatsen gelegen aan Kortemunt nrs. 2 en 4 geldt een parkeerverbod. Deze verkeersmaatregel geldt vanaf de inname van de rijweg met onder meer de bouwkraan en zal een zestal maanden duren. Modder op de weg De oogsttijd is een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Vooral als het weer slechter wordt, ontstaat er modder op de weg! En dat zorgt voor slipgevaar! Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur waarschuwen: als er slipgevaar is, moet u één of meer gevaarsdriehoeken plaatsen of zelfs de politie verwittigen. Let wel, dit ontslaat u niet van uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval! reinigen: een vuil wegdek moet u zo snel mogelijk schoonmaken. Landbouwers kunnen borden slibgevaar ontlenen bij het gemeentebestuur. Meer info: dienst Planning, Cyriel Buyssestraat 1517, 9850 Nevele, tel , Tips voor de andere weggebruikers breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen; wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas uw snelheid aan! sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas uw rijstijl aan.

4 4 Verkiezingen 2012 Op zondag 14 oktober 2012 trekken we opnieuw naar de stembus om de vertegenwoordigers voor de gemeenteen provincieraden voor de komende zes jaren te kiezen. In Nevele wordt opnieuw digitaal gestemd. Er zijn elf stembureaus die van 8.00 tot uur geopend zijn: twee in de gemeenteschool van Nevele, één in woonzorgcentrum Ter Leenen, twee in de gemeentezaal van Hansbeke, drie in de benedenzaal van de sportzaal in Landegem, twee in het parochiaal centrum in Merendree en één in de gemeentezaal van Vosselare. Eerst dient de verkiezing voor de gemeenteraad afgewerkt te worden, daarna die voor de provincieraad. De stemprocedure is voor beide verkiezingen gelijk. Ze is wel ietwat gewijzigd tegenover de vorige verkiezingen. Er zijn immers nieuwe stemcomputers. Geïnteresseerde inwoners kunnen tot en met vrijdag 5 oktober 2012 het systeem uittesten op proefstemcomputers die zich in het gemeentehuis en in de bibliotheek bevinden. Hoe stemt u op een geldige wijze digitaal? Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep Volg de instructies op het scherm Breng uw stem uit Bevestig uw stem Neem de kaart terug Neem uw stembiljet Kijk uw stembiljet na Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau Ga naar de stembus en scan uw stembiljet Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de stembus

5 Wie mag stemmen? bent u Belg en ouder dan 18 jaar, dan moet u stemmen voor alle verkiezingen die plaatshebben op 14 oktober 2012; bent u geen Belg maar EUonderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie dan kunt u kiezen of u al dan niet gaat stemmen. De vreemdelingen die voor 1 augustus 2012 hiertoe een aanvraag ingediend hebben en erkend zijn, zijn verplicht om te gaan stemmen, doch alleen voor de gemeenteraad en niet voor de provincieraad. Hoe stemt u geldig? U stemt geldig door het uitbrengen van: een lijststem: als u akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen; een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst: als u de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen wil wijzigen. Stemmen met volmacht In België is de stemming verplicht (stemplicht). Soms is dit echter onmogelijk. Daarom bestaat de mogelijkheid om iemand anders een volmacht te geven om in uw plaats te stemmen. De gemachtigde kan slechts één volmacht krijgen. Wanneer volmacht geven? wegens medische redenen: een medisch attest bij de volmacht voegen; om beroepsredenen (zowel in België als in het buitenland). Ook de gezinsleden die met u in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen kunnen een volmacht geven: attest van de werkgever bij de volmacht voegen; schipper, marktkramer of kermisreiziger en hun gezinsleden: een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt bij de volmacht voegen. Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats; wegens vrijheidsbeneming: een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht voegen; wegens geloofsovertuiging: een attest van de religieuze overheid bij de volmacht voegen; om studieredenen: een attest van de schooldirectie bij de volmacht voegen; Deze volmachten kunt u aanvragen tot de middag van de dag van de verkiezing. u verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland: een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland bij de volmacht voegen. Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats en u kunt het uiterlijk op zaterdag 13 oktober 2012 aanvragen. Hoe een volmacht geven? Het volmachtformulier vraagt u gratis aan bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15 5 in Nevele, tel U kunt het formulier ook downloaden op Hoe stemmen met een volmacht? De gemachtigde dient zich op zondag 14 oktober 2012 aan te bieden in het stembureau waar de volmachtgever normaal diende te stemmen. De gemachtigde dient volgende documenten voor te leggen: het volmachtformulier ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde; het vereiste attest; de identiteitskaart van de gemachtigde; de oproepingsbrief van de volmachtgever en de gemachtigde. U vervult uw stemplicht niet U gaat niet stemmen en u hebt een wettige reden De stemming bij volmacht is niet verplicht. U kunt ook de reden waarom u uw stemplicht niet vervulde aan de vrederechter meedelen. In de praktijk gebeurt dat door het attest op de verkiezingsdag te laten afgeven in het stembureau door bijvoorbeeld een buur of door het op te sturen naar de vrederechter, Dekenijstraat 39, 9930 Zomergem. De dienst Burgerzaken kan dat ook voor u doen. U gaat niet stemmen en u hebt hiervoor geen wettige reden Als u niet gaat stemmen en daarvoor geen wettige reden kunt inroepen, riskeert u een veroordeling tot een geldboete voor de politierechtbank, zonder mogelijkheid tot beroep. Meer info: Dienst Burgerzaken, Cyriel Buyssestraat 1517, 9850 Nevele, tel , fax , op deze site vindt u ook alle uitslagen

6 6Sociaal nieuws Opening nieuwe vleugel WZC Ter Leenen Op zondag 7 oktober 2012 stellen directie en personeel van Woonzorgcentrum (WZC) Ter Leenen in Graaf Van Hoornestraat 26 in Nevele tussen en uur de nieuwbouw voor aan het grote publiek. Het nieuwe woonzorgcentrum is er voor en van alle inwoners van Nevele. De directie wenst dan ook alle Nevelaars uit te nodigen op deze feestelijke namiddag. Geïnteresseerden kunnen op eigen houtje het gebouw verkennen waarbij ze een goed beeld van het bouwproces en van de werking van het WZC krijgen. In de cafetaria wordt een thuiszorgbeurs georganiseerd waarop diverse thuiszorgdiensten een infostand hebben. Er is de mogelijkheid om een drankje te nuttigen en na te praten in de feesttent. Voor kinderen is er aangepaste kinderanimatie en zelfs opvang. Meer info op Laat naar je borsten kijken De actie Laat naar je borsten kijken wordt ook dit jaar ondersteund door de gemeente Nevele. De bedoeling is om het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de kijker te plaatsen. Dit onderzoek geeft de kans aan vrouwen van 50 tot en met 69 jaar om tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie te laten nemen. Op de opening van de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Ter Leenen op zondag 7 oktober 2012 (zie hiernaast) zal deze actie in de kijker worden geplaatst met een infostand. De nieuwe vleugel biedt plaats aan 54 bewoners. Het gebouw vervangt het oudste gedeelte van het huidige rusthuis. Er werd gekozen voor een modern ontwerp waarbij natuurlijke lichtinval een grote rol speelt. Nog belangrijker dan de architectuur is het comfort van de bewoners. In het gebouw met twee verdiepingen is gekozen voor ruime kamers met de nodige privacy. De nadruk ligt vooral op het woonaspect. Elke gang heeft afzonderlijke kamers, een ruimte voor sociale activiteiten en een eetruimte. Er is zelfs een heuse kinézaal! Elke kamer krijgt een eigen brievenbus en elke gang een eigen naam zoals een dorpsstraat. Dementerende bejaarden verblijven in een afzonderlijke afdeling met aangepaste kamers. Tentoonstelling Bustehouder Van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 12 oktober 2012 loopt in het gemeentehuis de tentoonstelling Bustehouder. Deze expo geeft op een aantrekkelijke manier informatie over borstkanker en brengt een boodschap van hoop. Wetenschappelijke informatie en sociaalmaatschappelijke aspecten van borsten en borstkanker wisselen elkaar af. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

7 Milieu 7 Stook slim Eigen haard is goud waard. Maar als u die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt uw gezondheid gevaar. In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en veroorzaakt heel wat geurhinder. Zo stookt u gezond Droog en onbehandeld hout produceert nauwelijks ongezonde stoffen. Vers hout laat u minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als u regelmatig hout stookt, laat uw schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Enkele nuttige tips steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes; laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkomt u onvolledige verbranding en ongezonde stoffen; let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal; bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil; stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund; zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor COvergiftiging. Meer info en tips? Energielening Dankzij uw gemeente en Veneco 2 kunt u een goedkope FRGElening afsluiten voor energiebesparende investeringen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het FRGE is een federaal fonds dat staat voor Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Deze leningen worden niet verstrekt via een klassieke bank maar via Veneco 2 met wie de gemeente een overeenkomst sloot voor deze dienstverlening. Onder energiebesparende investeringen vallen onder meer isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Bent u eigenaar, verhuurder of huurder dan kunt u een FRGElening aangaan die minimaal euro en maximaal euro bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum vijf jaar worden afbetaald. De intrest bedraagt 2 % per jaar. Meer info: Veneco 2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel , Nieuw boek van Tronken en Kanten Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM) gaf een nieuw boek uit: van Tronken en Kanten. Het is een uitgave voor landbouwers en particulieren die zich willen verdiepen in streekeigen aanplantingen en gebruiken en die aan de slag willen op eigen terrein. De evolutie in landschappen en het landschapsgebruik in het Meetjesland komen aan bod. Ook heel wat weetjes en praktische info over groen in het Meetjesland vindt u terug in het boek. Bestellen? Wie voor 26 oktober 2012 het boek bestelt betaalt 13 euro (i.p.v. 15 euro nadien). U kunt het boek afhalen op de plantenverkoop op zaterdag 10 november 2012 in de Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo of bij RLM, Marktstraat 65, Maldegem, tel Als u het boek laat opsturen betaalt u extra vijf euro. Bestel via bestelformulier plantenverkoop of via Vermeld naam, adres, aantal boeken en wijze van ophalen.

8 8Cultuur Oproep WO I Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 werd een van de grootste conflicten uit de geschiedenis van de mensheid uitgevochten. Om de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog te herdenken zal van 2014 tot 2018 in heel Vlaanderen en ook in Nevele de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren worden herdacht. Op één van die herdenkingen wil de Nevelse werkgroep WO I graag de nabestaanden, verre familieleden en afstammelingen van de militaire en burgerlijke slachtoffers van die oorlog samenbrengen. In de infokrant worden elke editie enkele namen afgedrukt. In de voorbije edities verschenen de namen van militairen uit Poesele, Landegem, Merendree en Hansbeke. Hiernaast vindt u de namen van gesneuvelde militairen uit Nevele. Wie verwant of familielid is van die slachtoffers wordt uitgenodigd om zich te melden bij Jan Luyssaert, Veldestraat 26, 9850 Merendree, tel , De volledige lijst van slachtoffers is ook te vinden op de website van de heemkundige kring Het Land van Nevele: Meer info over het project 100 jaar Groote Oorlog: iv.vlaanderen.be/ Militairen uit Nevele Bytebier Robert, Nevele , z.v. (zoon van) Kamiel en Louise Coghen, ongehuwd, wonende Langemunt te Nevele, Bonsecours/ Rouen (F) De Clercq Frans Laurentius, Poesele , z.v. Theophiel en De Boever Marie Rosalie, wonende Braamdonk te Nevele, St.MargerieteHoutem (Tienen), De Poorter Arthur Triphon, Aarsele , z.v. Marie Leontine De Poorter, wonende Veldeken te Nevele, Antwerpen De Schuyter Cyriel Eduard, Zomergem , z.v. Henri en Marie Emma De Maerschalck, wonende Borrewal te Nevele, Calais (F), De Winter, René, Nevele , Nieuwpoort Heyerick Cyrille, Nevele , wonende in Nevele, Calais Hollebeke Adolf, Zomergem , z.v. Serafien en Judith De Schuyter, ongehuwd wonende Nevele Zuidschote Meganck Jules Cyriel, Nevele , z.v. Jan Francies en Marie Therese Danckaert, woonachtig Veldeken te Nevele, Le Mans (F) Mortier Petrus Theophiel, Nevele , z.v. Eduard en Emma Van Oost, PervijzeRoesdamme Snauwaert Odilon, Nevele , z.v. Camile en Victorina Van der Heyden, ongehuwd, wonende Veldeken te Nevele, Ramskapelle Snauwaert Amédée Augustin Maurice, Nevele , z.v. Charles Louis en Sophie Mathilde De Deurwaerder, landwerker, wonende Bosstraat te Nevele, Elsene Telleir Cyriel Camiel, Nevele , z.v. Pieter Judocus en Charlotte Snoeck, echtgenoot van Louise (ook: Marie Leonie) Pauwels, vellenbewerker, wonende Zeistraat te Nevele, Moorslede Van Dorpe Camille, Nevele , z.v. Eduard en Clemence Kneuvels, ongehuwd, haarpluizer, fabriekswerker, wonende Blasiusdries straat te Nevele, SintJoris Van Gansbeke Leon, Hansbeke , z.v. Leopold en Marie Louise Huys, wonende Vaart Rechts te Nevele, Wespelaar Van Haesebroeck August, Nevele , z.v. Karel Lodewijk en Hortense Bijttebier, Van Holsbeek Adolf Francies, Zomergem , z.v. Serafien en De Schuyter Judith, ongehuwd, wonende te Nevele, Zuidschote Van Lerberghe Emiel, Ruiselede , z.v. Eduard en Eugenie De Clercq, wonende Braamdonk te Nevele, Calais, (F) Van Wanseele Cyriel Louis, Nevele , z.v. Bruno en Marie Irena Van Dorpe, vlasbewerker, wonende Veldeken te Nevele, Diksmuide Wulteput Pieter Maurice, Nevele, z.v. August Wulteput en Marie Thérèse De Witte, wonende te Nevele, Elsene

9 Jan Luyssaert nieuwe ereburger van Nevele 9 Op zondag 26 augustus 2012 kende het gemeentebestuur inwoner Jan Luyssaert (69 jaar) het ereburgerschap toe omwille van zijn bijdrage tot de bekendheid en uitstraling van de gemeente en zijn waardevolle verdienste op heemkundig vlak. Dat gebeurde tijdens een plechtige viering in zaal De Klaproos in Landegem in aanwezigheid van talrijke prominenten, familieleden en vrienden. De lokale muziekband Fantoom (gebroeders Bingé uit Hansbeke) luisterde de plechtigheid muzikaal op. Ereburger Jan Luyssaert en André Bollaert, huidig voorzitter van de heemkundige kring Jan Luyssaert is stichtend lid van de heemkundige kring Het Land van Nevele vzw waarvan hij voorzitter was van 1970 tot Tijdens deze periode werden meer dan 250 culturele activiteiten in verband met erfgoed onder zijn leiding gerealiseerd. Sinds januari 2007 is hij erevoorzitter van de heemkundige kring. Tot op heden verschenen in het tijdschrift Het Land van Nevele, waarvan hij verantwoordelijke uitgever en eindredacteur is, reeds meer dan honderd bijdragen van zijn pen. Jan is ook een gerenommeerd Buyssekenner. Hij is bestuurslid van het prestigieuze Cyriel Buysse Genootschap waarin hij de gemeente Nevele vertegenwoordigt. Hij is, als taalkundige, ook actief medewerker bij de Stichting Achiel De Vos waar hij meewerkt aan de uitgave van Toponiemen uit het Meetjesland van vóór Zo verschenen van zijn hand de boekdelen over Merendree, Hansbeke, Landegem en Nevele. Hij is, sinds de oprichting, ook werkend lid van het Comité Open Monumentendag Nevele en is ook voorzitter van de pas opgerichte werkgroep WO I (zie blz. 8). foto: Hedwig Janssens Bibliotheekweek: verwendag en lezing auteur Erik Vlaminck Zanger Johan Verminnen, kunstschilder wijlen Jan Burssens, schrijfster en barones Monika Van Paemel en professor Willy Baeyens kregen eerder al de titel van ereburger van de gemeente Nevele. Meer info: gemeente/ ereburgers Naar jaarlijkse gewoonte schiet de bibliotheek van Nevele de bibliotheekweek op gang met een knallende verwendag. Op zaterdag 20 oktober 2012 verwent de bib alle trouwe en nieuwe leden tussen 9.00 en uur met een hapje en een drankje. Ook mag elke bezoeker zich die dag verwachten aan een klein geschenkje. Het hoogtepunt van de Schrijver Erik Vlaminck bibliotheekweek in Nevele volgt op donderdag 25 oktober Dan ontvangt de bib om uur Erik VLaminck. Deze roman en theaterschrijver won op jonge leeftijd de Basiel De Craeneprijs voor zijn vroege gedichten. Bij het grote publiek brak hij door met zijn recentste romans Suikerspin (2008), over vier generaties circusartiesten, en Brandlucht (2011). Brandlucht handelt aanvankelijk over Vlaamse en Nederlandse migranten in Canada, over duivenmelken en Stella drinken. Naarmate het verhaal echter vordert, concentreert Vlaminck zich meer en meer op de vrouwelijke hoofdpersonages. Drie generaties in de steek gelaten vrouwen rekenen af met hun verleden en met elkaar. In het werk van Erik Vlaminck vinden we echo s terug van het naturalisme van Cyriel Buysse. Met veel mededogen en geloofwaardigheid beschrijft hij het leven en de tragiek van de gewone man. Desondanks slaagt Vlaminck erin de nodige dosis humor in zijn romans te verwerken. Erik Vlaminck leest in de bibliotheek van Nevele voor uit eigen werk, vertelt over het ontstaan van zijn boeken en kruipt als performer in de huid van zijn personages. Hij gaat graag de dialoog met het publiek aan. Kortom, wie van goede verhalen, boeiende personages en een goede performance houdt, mag deze voorstelling zeker niet missen. De voorstelling is gratis, wel graag vooraf inschrijven in de bibliotheek. Dat kan via tel , of gewoon in de bibliotheek, Stationsstraat 20 in Landegem tijdens de openingsuren.

10 10 Jeugd & onderwijs De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in de kijker Ruim twaalf jaar geleden, in het bijzonder op 25 april 2000, openden de eerste twee buitenschoolse kinderopvangen hun deuren: Bolleboos in Nevele en Harlekijn in Hansbeke. Vanaf januari 2002 kregen deelgemeenten Landegem en Merendree ook hun eigen kinderopvang. Intussen organiseert het gemeentebestuur in maar liefst zes locaties voor en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar. Bolleboos, Cyriel Buyssestraat 19, 9850 Nevele, tel Kapoentje, Kloosterlaan 9, 9850 Nevele, tel Harlekijn, Hansbekedorp 30 a, 9850 Hansbeke, tel Kadeeke, Stationsstraat 11, 9850 Landegem, tel Beertje, Kerkstraat 43, 9850 Landegem, tel Kwibus, Merendreedorp 26 a, 9850 Merendree, tel De kinderopvang wordt geleid en ondersteund door de gemeentelijke dienst Buitenschoolse Kinderopvang met aan het hoofd coördinator Kristien De Cocker. In het begin werkten slechts vijf begeleidsters in de opvang. Anno 2012 bieden zeventien begeleiders aan ruim 987 kinderen een educatief verantwoorde vrijetijdsbesteding aan tijdens school en vakantiedagen. Kinderopvang Kadeeke Oorspronkelijk was de kinderopvang in Landegem gehuisvest in de gemeenteschool. Sinds een aantal jaren huurt het gemeentebestuur van de kerkfabriek de oude pastorie in de Stationsstraat 11 in Landegem. Het is een mooi pand dat heel kindvriendelijk werd ingericht. Omdat de kleuters sinds 3 september 2012 terecht kunnen in de nieuwe kinderopvang Beertje, is Kadeeke een opvangplaats voor scholieren van zes tot twaalf jaar. Behalve op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen, want dan komen de kleuters van Beertje naar Kadeeke. Vaste begeleiders in Kadeeke zijn: Delphine Danckaert, Joeri Dhaenens en Barbara Vanden Broucke. NIEUW Kinderopvang Beertje Kinderopvang Kadeeke Op maandag 3 september 2012 startte een gloednieuwe kinderopvang in de refter van kleuterschool De Berenboot in Kerkstraat 43 in Landegem. De school voorziet immers vanaf het schooljaar geen eigen voor en naschoolse opvang meer voor haar kleuters. Onderhandelingen met het gemeentebestuur leverden een nieuwe opvangplaats op met de toepasselijke naam Beertje. Begeleiders Sandra De Smet, Joeri Dhaenens en Delphine Danckaert vangen hier de kleutertjes op.

11 Kinderopvang Harlekijn verhuisde Harlekijn bevond zich tot woensdag 5 september 2012 in het oud kloostergebouw in Hansbekedorp 30. De gemeente huurde deze ruimte van het katholiek onderwijs Land van Nevele. Omdat de SintPaulusschool in Hansbeke deze ruimte wil verbouwen tot moderne klaslokalen, was de kinderopvang verplicht om een nieuwe locatie te zoeken. Zijn oog viel op de nabijgelegen oude kleuterklasjes (Hansbekedorp 30 a). De gemeentelijke werklieden en de begeleidsters pakten het leegstaande gebouw grondig aan en richtten het kindvriendelijk in. Begeleidsters Sofie Dhaenens, Tilly Hautekeete, Greta Lootens en Inge Meirhaeghe staan in voor de opvang. 11 Kinderopvang Harlekijn verhuisde naar de oude kleurterklasjes Kinderopvang Kapoentje Deze kinderopvang werd in 2005 opgericht omdat kinderopvang Bolleboos in Nevele niet langer het grote aantal kinderen alleen kon opvangen. Eerst vond Kapoentje onderdak in een pand in de Kloosterlaan nr. 7. Sinds 2010 huisvest Kapoentje in Kloosterlaan 9 in de vroegere wijkpost van de lokale politie. De gemeente kocht dit gebouw aan in 2012 voor een bedrag van euro. Deze locatie vangt de leerlingen op van de SintVincentiusschool in Nevele. Onlangs werd het gebouw voorzien van een brandtrap om de veiligheid van de kinderen te verhogen. De gemeentelijke werklieden maakten en plaatsen een gloednieuwe keuken en schilderden het interieur. Begeleidsters Martine De Cuyper, Linda Deslé en Greta Lootens staan paraat in deze kinderopvang. Kinderopvang Kwibus verhuisde De kinderopvang in Merendree zag in 2002 het levenslicht. Eerst ving het de kinderen op in een lokaal van de SintGerolfschool. In oktober 2007 verhuisde de opvang naar een woonhuis in Merendreedorp 10, een pand dat het gemeentebestuur huurde van een particuliere eigenaar. De locatie kampte echter met plaatsgebrek. Om een definitieve oplossing te bieden kocht het gemeentebestuur in november 2011 voor euro het fraaie woonhuis aan in de tuin van het voormalige klooster in Merendreedorp 26a. De afgelopen maanden richtten de gemeentelijke werklieden het huis in tot een kindvriendelijke locatie. Begeleidsters Griet Van De Meulebrouck, Queenie Verdonck en Iris Verhoeven zijn er de vaste gezichten. Kinderopvang Kapoentje

12 12 Kinderopvang Bolleboos Bolleboos is met Harlekijn de oudste kinderopvangplaats. Oorspronkelijk was hij ondergebracht in een huurhuis in de Cyriel Buyssestraat 36. Sinds 2008 kunnen de leerlingen van de gemeenteschool en Leefschool Klavertje Vier terecht in de fraai gerenoveerde oude pastorie in Cyriel Buyssestraat 19, naast het gemeentehuis. Het kleur en lichtrijk pand biedt plaats aan een moderne speelruimte, een studielokaal, een keuken, een afzonderlijk ingerichte kleuter en tienerkamer. Bovendien kunnen de kinderen zich hier uitleven in de prachtige tuin! In Bolleboos werken de begeleidsters Ulricke Baele, Sonja Decuyper, Anne Dedeken en Dorine Martens. Openingsuren Bolleboos in herfst en kerstvakantie 2012 Tijdens de herfstvakantie is deze opvang geopend op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober 2012 van 7.00 tot uur. Tijdens de tweede week van de kerstvakantie is de opvang ook geopend meer bepaald van woensdag 2 januari 2013 tot en met vrijdag 4 januari 2013 van 7.00 tot uur. Openingsuren kinderopvangen op schooldagen is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 tot 8.30 uur en van tot uur; op woensdag zijn Bolleboos, Harlekijn, Kadeeke en Kwibus geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van tot uur; op woensdag is Beertje geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van tot uur (op woensdagnamiddag kunnen de kleuters terecht in Kadeeke); op woensdag is Kapoentje geopend van 7.00 tot 8.30 uur (op woensdagnamiddag kunnen de kinderen terecht in Bolleboos); er is geen opvang op zaterdag, zondag en feestdagen. Kostprijs Sinds 1 september 2012 gelden volgende prijzen: op schooldagen s morgens en s avonds per begonnen half uur: 0,76 euro; op schoolvrije dagen (minimum zes uren): 10,73 euro; op schoolvrije halve dagen (tussen drie en zes uren): 5,39 euro; voor een opvang minder dan drie uren: 3,06 euro; warme maaltijd: 2,72 euro; vieruurtje: 0,46 euro; laattijdige afhaling: 13,43 euro. Er is een vermindering van 25 % vanaf een tweede kind uit eenzelfde gezin. Warme maaltijden een warme maaltijd op woensdagmiddag tijdens schooldagen, dient te worden gereserveerd in de respectieve opvangen op woensdagmorgen voor 9.00 uur; een warme maaltijd op vakantiedagen dient te worden gereserveerd op werkdagen voor 9.00 uur. Nieuwe inschrijvingsfiche Bij de start van het nieuwe schooljaar dient voor elk kind dat gebruik maakt van de kinderopvang een nieuwe inschrijvingsfiche te worden ingevuld. Dat formulier vindt u op & onderwijs/ buitenschoolse kinderopvang of bij de coördinator of in de kinderopvangen. Gelieve ook een nieuw kleefbriefje van het ziekenfonds en een kopie van het bankuittreksel waarop de kinderbijslag vermeld staat te bezorgen. Op de foto eerste rij van links naar rechts: Dorine Martens, Iris Verhoeven, Joeri Dhaenens, Greta Lootens, Inge Meirhaeghe, Queenie Verdonck tweede rij van links naar rechts: Sandra De Smet, Delphine Danckaert, Linda Deslé, Martine De Cuyper, Griet Van De Meulebrouck, Anne Dedeken derde rij van links naar rechts: Ulricke Baele, Sonja Decuyper, Barbara Vanden Broucke, Sofie Dhaenens, Kristien De Cocker, Tilly Hautekeete

13 Afhalen van de kinderen De kinderen gaan voor en na school onder begeleiding in rij naar school of naar de opvanglocatie. Als de kinderen zich in de rij bevinden is het heel onveilig om ze dan af te halen of nog toe te voegen. Gelieve uw kind bijgevolg nooit uit de rij te halen of toe te voegen. Wacht tot het veilig in de kinderopvang aangekomen is of breng het zelf naar school. Als uw kind alleen zonder begeleiding de opvangplaats verlaat dient hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders te zijn. Het formulier hiervoor kunt u vinden op jeugd & onderwijs/buitenschoolse kinderopvang. Hernieuwd huishoudelijk reglement De gemeenteraad keurde op 21 augustus 2012 het hernieuwde huishoudelijk reglement op de buitenschoolse kinderopvang goed. Hierin vindt u alle nodige informatie over de kinderopvang. Zo bijvoorbeeld bepaalt artikel 2 dat gsm, i Pod, i Pad, mp3speler en dergelijke niet worden toegelaten en artikel 17 dat de begeleidsters de kinderen noch brengen noch afhalen van een externe activiteit zoals bijvoorbeeld een sportactiviteit. Het reglement vindt u ook op Nieuwe speelterreintjes 13 De gemeente wil via het jeugdbeleidsplan er voor zorgen dat elke deelgemeente zijn eigen speeltuintje krijgt. Poesele (sportterrein, Paepestraat), Landegem (Prosper Cocquytstraat en Ter Varent) en Hansbeke (tuin van het cultuurhuis) kwamen al aan de beurt. In het najaar van 2011 werd in de deelgemeente Speelterrein in Jan Burssensstraat in Merendree in de Jan Burssensstraat, Merendree een buurtspeelterreintje toegevoegd. Ook in de Oudehofstraat in Vosselare rees in augustus 2012 een nieuw speelterrein uit de grond. Hier werd op vraag van de bewoners rekening gehouden met de buurt. Zo werd er voor toestellen gekozen die de ruimte niet overheersen en die ook geen inbreuk plegen op de privacy van de omliggende woningen. Beide speelterreinen bestaan uit een aantal speeltuigen voor kinderen tot twaalf jaar. Binnenkort komt de site van het OCMW in Nevele aan beurt voor een nieuw speelterreintje. Speelplezier verzekerd dus in Nevele! Speelterrein in Oudehofstraat in Vosselare Nieuwe speeltoestellen Meer info: buitenschoolse kinderopvang, coördinator Kristien De Cocker, Cyriel Buyssestraat 1517, 9850 Nevele, tel , fax , in de brochure buitenschoolse kinderopvang gemeente Nevele vindt u ook alle nodige inlichtingen. Deze brochure vindt u aan de Infobalie van het gemeentehuis, in de kinderopvangen en op & Onderwijs/buitenschoolse kinderopvang. Het oudercomité van de gemeenteschool Nevele kocht vijf nieuwe speeltoestellen aan voor een bedrag van meer dan euro. De gemeentelijke werklieden gaven de toestellen een plaatsje in de avontuurlijke buitenspeelplaats. Facultatieve verlofdagen gemeenteschool De gemeenteraad stelde op 21 augustus 2012 volgende facultatieve verlofdagen vast voor de gemeenteschool tijdens het schooljaar : afdeling Nevele: maandagen 28 januari en 13 mei 2013; afdeling Landegem: donderdag 20 september 2012 en maandag 13 mei 2013.

14 14 UiTagenda oktober Verenigingen voeren best hun activiteit die plaatsheeft in november 2012 in in de Uitdatabank (www.uitdatabank.be) voor maandag 1 oktober De activiteit komt dan automatisch in de volgende infokrant die verschijnt op donderdag 25 oktober Door in te voeren in de UiTdatabank verschijnt uw activiteit niet alleen in deze infokrant, maar ook in diverse agenda s zoals de UiTagenda op de homepagina van de gemeentelijke website Zone 09, UiTinVlaanderen, uitinhetmeetjesland.be Vrijdagen 28 september en 5 oktober, zaterdagen 29 september en 6 oktober Komedie 8 vrouwen door jongvolwassenen LTV Feniks Zaal De Klaproos, Stationstraat 20, Landegem om uur Inkom: 8 Info en kaarten: LTV Feniks, tel , Zondag 30 september Aperitiefconcert en beenhesphappening Zaal Novy, Camille Van der Cruyssenstraat 1, Nevele (aperitiefconcert om uur, beenhesphappening om uur) Prijs: volw. 14, kind 12 j. 7 Info en kaarten: Muziekvereniging Nevele, tel , jackie.van. Zondag 30 september Familiedag Open VLD Nevele Eetfestijn (stoverij of vol au vent met frietjes), volksspelen, kamelentochten, springkasteel en optreden coverband Beyond Music Benedenzaal sportzaal Landegem, Stationsstraat 19 van tot uur Prijs: volw. 12, kind 612 j: 6, kind 6 j. gratis Info en kaarten: Open VLD, tel Zondagen 30 september, 7 oktober en 14 oktober Kinderverhalen gebracht door Laura Bracke In de wachtzaal van Hansbekestation van tot uur en op 14 oktober 2012 doorlopend spektakel (t.g.v. de kermis in Hansbeke) van tot met gastmuzikanten en projectie Inkom: gratis Info: Koen Degroote, tel Dinsdag 2 oktober Bloedinzameling Rode Kruis Refter gemeenteschool, Vaart Links 23, Nevele tussen en uur Info: Johan Vlaeminck, tel Woensdag 3 oktober Bloedinzameling Rode Kruis Gemeentezaal, Hansbekedorp 35 tussen en uur Info: Katalin Bekaert, tel Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober Workshops Maak zelf je kuip Kuipersmuseum, Legekouter 5, Nevele op vrij. van tot uur en op zat. van tot uur Info: Kuipersmuseum, tel , Zaterdag 6 oktober Concert met kamerkoor El Grillo o.l.v. dirigent Inge Bollaert Kerk Hansbekedorp om uur Prijs: 12 (leden 11) (drankje inbegrepen) Info: Wende, Zaterdag 6 oktober Forellenwedstrijd en barbecue Viswedstrijd (alleen voor inwoners met visverlof) aan visvijver De IJsput, Meirstraat, Vosselare van tot uur. Barbecue in zaal Novy, C. Van der Cruyssenstraat 1, Nevele vanaf uur Info en kaarten: De Ijsputvissers, tel Zaterdag 6 oktober Concert Emilio & Wazini s Vernieuwende popjazz Zaal Arscene, Reibroekstraat 37 a, Hansbeke om uur Prijs: 8 ( 5 voor studenten, gepensioneerden en werklozen) Info: Arscene vzw, tel , Zondag 7 oktober Eetfestijn KWB Vosselare Menu: Ardeens gebraad of kalkoen, met frietjes en groenten Gemeentezaal, Vosselaredorp 51 om uur of om uur. Prijs: volw 13, kind 12 j.: 9, kind 6 j. gratis. Info en inschrijven: KWB Vosselare, Aloïs Caron, tel

15 Zondag 7 oktober Open bedrijvendag In Nevele stelt Ecopuur, installatiebedrijf van innovatieve energietechnieken, zijn deuren open van tot uur in Ter Mote 9 Info: Ecopuur, tel , Zondag 7 oktober SintPetrus en Paulus gezinsdag Volksspelen voor klein en groot en pannenkoeken Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, tussen en uur Info: Parochie St.Petrus en Paulus, Zondagen 7 en 28 oktober Schieting staande wip Dopershoek 8, Merendree op 7/10/12 van tot uur en op 28/10/12 van tot uur Info: Kon. Handbooggilde Sint Sebastiaan, tel Maandag 8 oktober Voordracht over de geschiedenis van Nevele door Jan Luyssaert Gemeentezaal, Hansbekedorp 35 om uur Info: Senioren van groot Nevele, Denisa en Robert, tel Maandag 8 oktober Bloedinzameling Rode Kruis Voetbalkantine FC Poesele, Paepestraat 7 tussen en uur Info: Nico Van Renterghem, tel Woensdagen 10 en 24 oktober Kaarten en teerlingen Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, Hansbeke om uur Info: Okra Hansbeke, Denise Van Den Berge, tel Donderdag 11 oktober Concertnamiddag: wereldmelodieën door bariton JeanPierre Lepoutre Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4, Landegem om uur Prijs: 5 Info: Neos Nevele, tel Donderdag 11 oktober Fietstocht naar Den Hert in Bellem Vertrek in de Zandestraat in Hansbeke t.h.v. t Routje om uur Info: Okra Hansbeke, tel Zater en zondag 13 en 14 oktober Wandelbezoekdagen Bezoek aan het Kuipersmuseum en een wandeling (12 of 25 km) Kuipersmuseum, Legekouter 5, Nevele vanaf 8.30 uur Prijs: 25 (hele dagprogramma) Info: Kuipersmuseum, tel , Zaterdag, zondag en maandag 13, 14 en 15 oktober Kermis in Hansbeke Fototentoonstelling Fotoclub Klik Voor de 23 ste maal staan de foto s van de Hansbeekse 50jarigen centraal. Ook foto s van de winnaars van de fotowedstrijd met als thema Rood zijn te bezichtigen. Parochiaal Centrum, Hansbekedorp 30. Op za. van tot uur, op zo. van 9.30 tot uur en van tot uur en op ma. van tot uur Info: Fotoclub Klik, tel Zondag 14 oktober Kermis in Hansbeke Scholenveldloop Een loopwedstrijd voor alle scholen van de gemeente Nevele vanaf de 3 de kleuterklas tot en met het 6 de leerjaar. Er is een klassementstrofee per loopreeks en elke deelnemer krijgt een prijs. Aansluitend is er een oefenveldloop voor atleten die zijn aangesloten bij KAAGent. Weide naast Cultuurhuis, Merendreestraat, Hansbeke vanaf uur Info: Werkgroep Sport Nevele vzw en Feestcomité Hansbeke, tel , 15 Woensdag 17 oktober Voordracht Spoedgevallen in de praktijk door Jan Van Eetvelde Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4, Landegem om uur Info: Markant Landegem, tel Donderdag 18 oktober Theatervoorstelling Aeiouy door Jummoo Zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem om uur Prijs: 12 Info: Cultuurraad, , Van zaterdag 20 tot zondag 28 oktober Bibliotheekweek met als thema Wie wordt de bibste van het land? met op zaterdag 20 oktober verwendag. Trouwe en nieuwe leden worden verwend met een hapje en een drankje en een klein geschenkje Bibliotheek, Stationsstraat 20 in Landegem van 9.00 tot uur Info: Bibliotheek, tel Zaterdag 20 oktober Halloweenwandeling in Hansbeke Met stops en versnaperingen. Start: gemeentezaal, Hansbekedorp 35 tussen en uur. Prijs: volw. 6 en kind 12 j. 4 Info en kaarten: Werkgroep Sport Nevele vzw, gmail.com Betalen per overschrijving op (met vermelding: aantal kaarten volw. en/of kind), tel Zondag 21 oktober Tweedehandsbeurs baby en kinderartikelen Benedenzaal sportzaal, Stationsstraat 19, Landegem van 9.00 tot uur Inkom: gratis (ook voor nietleden) Info: Gezinsbond, tel

16 16 Zondag 21 oktober Herfstwandeling in het Duivenbos in Herzele Vertrek om aan parking containerpark in Landegem (terug rond uur) Info: Natuurpunt De RatelNevele, tel , Zondag 21 oktober Uitreiking prijs Zjalouzigen Gerard Gemeentezaal, Hansbekedorp 35 om uur Info: Vlakaf, Dinsdag 23 oktober Naklanken van de cruisereis in de Middelandse Zee Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4, Landegem om uur Info: Neos nevele, tel Donderdag 25 oktober Bibliotheekweek Lezing van auteur Erik Vlaminck Hij leest voor uit eigen werk, vertelt over het ontstaan van zijn boeken en kruipt als performer in de huid van zijn personages Bibliotheek, zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem om uur Info en inschrijven: Bibliotheek, tel Donderdag 25 oktober Palingfestijn met fietstocht naar t Biezemhof in Aalter Vertrek om uur aan het ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4 in Landegem Info: Neos Nevele, tel Vrijdag 26 oktober Voordracht: Bessen het jaar rond Gemeentezaal, Hansbekedorp 35 om uur Inkom: gratis voor leden, nietleden 2,5 Info: Veldgebied (vroegere Velt), tel Vrijdag 26 september Krulbollen met de dunne krulbol Terrein sportzaal Landegem, Stationsstraat 19 van uur Info: Kalebolders Landegem, tel Zaterdag 27 oktober Verhalenwandeling en Halloweentocht Met enkele stopplaatsen voor een hapje en een drankje (van aperitief tot dessert) Vertrek: gemeentezaal, Vosselaredorp 51. Verhalenwandeling voor de kleinsten start om uur met drie verhalen en drie consumpties en de halloweentocht om uur, met vijf consumpties. Prijs: 5 voor verhalenwandeling en 8 voor halloweentocht Info en kaarten tot 24/10: Gezinsbond Nevele en Vosselare, Marleen Van Haver, tel , Johan Cornelis, tel Dinsdag 30 oktober Gemeenteraad Raadzaal gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 1517, Nevele om uur Info: Secretariaat, tel Nieuwe workshops Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw zorgt voor plattelandsbeleving en organiseert daarom voor u een gevarieerd cursusaanbod. Tijdens deze cursussen beleeft u diverse facetten van het platteland. De cursus Koken met streekkoks wordt opnieuw georganiseerd. In de lessen Natuurfotografie aan de kreken maken fotografen Joost Dhuyvetters en Ludo Goossens u wegwijs in de natuurfotografie. Tijdens de cursus Kilootje minder wordt u in zeven sessies een gezonde levensstijl aangemeten. Tijdens de cursussen Vegetarisch koken maken de cursisten met seizoensgroenten een evenwichtig menu. De cursus Landschappen lezen leert u meer over het ontstaan van het Meetjeslandse landschap. Verder is er nog de cursus Terrasplanten waar mensen met groene vingers en een kleine tuin zeker hun gading kunnen vinden. Wilt u graag uw stalen ros kunnen onderhouden, kies dan voor de cursus Fietsonderhoud. Bent u aangetrokken tot kleur en wilt u leren schilderen? Dan is de cursus Acrylschilderen iets voor u. Meer info: In de gratis cursusbrochure te verkrijgen bij het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, Leemweg 24, 9980 SintLaureins, tel , Tot uw dienst Hebt u vragen over de gemeentelijke dienstverlening? Zoekt u het adres en de openingsuren van een gemeentelijke dienst? Richt u tot de Infobalie in het gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 1517, 9850 Nevele, tel , fax , Elke werkdag van 9.00 tot uur en bijkomend op dinsdagnamiddag van tot uur.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Sportnamiddag voor 55-plussers op maandag 21 mei 2012

Sportnamiddag voor 55-plussers op maandag 21 mei 2012 GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang Mei 2012 nummer 5 www.nevele.be 9 Sportnamiddag voor 55plussers op maandag 21 mei 2012 2 6 8 9 10 10 2 Algemeen nieuws Milieu Cultuur

Nadere informatie

Brochure bereikbaarheid. Regio Aalter

Brochure bereikbaarheid. Regio Aalter Brochure bereikbaarheid Regio Aalter Inhoud BEREIKBAARHEID VAN SCHOLEN IDEAAL REGIO AALTER... 3 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Emmaüs Middenschool... 3 1.2 Emmaüs Bovenbouw... 3 2 MET DE FIETS... 4 3 MET DE LIJNBUS...

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO)

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) OP SCHOOLDAGEN Moet je al vertrekken naar je werk voor de schoolpoort opengaat? Ben je nog aan het werk wanneer de schooldag van je kind al eindigt? Wat op woensdagnamiddag?

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden:

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden: t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Hemiksem. Begeleidsters zorgen voor de opvang van uw kind(eren) voor- en na de schooluren en tijdens

Nadere informatie

Kunstwerk Stroom opwaarts op 1 mei 2012 officieel ingehuldigd aan Poekebeek in Nevele

Kunstwerk Stroom opwaarts op 1 mei 2012 officieel ingehuldigd aan Poekebeek in Nevele GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang Juni 2012 nummer 6 www.nevele.be 6 Kunstwerk Stroom opwaarts op 1 mei 2012 officieel ingehuldigd aan Poekebeek in Nevele 2 5 6 7 10 11

Nadere informatie

Openbare werken uitgevoerd in 2013

Openbare werken uitgevoerd in 2013 Openbare werken uitgevoerd in 2013 Firma Baert en zonen nv nam in opdracht van Eandis van 16 december tot en met 20 december 2013 de elektriciteitskast weg op de hoek van de Kapellenstraat en Molenstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014 Annick Hellebuyck Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 08 58 F +32 2 515 09 13 ah@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2014/015 Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Verantwoordelijke en kinderopvanglocaties... 3 2 HET BELEID... 5 2.1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW Aanbod Voorschoolse opvang op schooldagen vanaf 07.30 uur tot 08.00 uur. Naschoolse opvang - op volledige schooldagen van 16.00 uur tot 17.30 uur, uiterlijk 18.00 uur - op

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen!

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Herfstvakantie IBO Het Sterretje Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren.

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Kom op woensdag 2 april 2014 naar de Buitenspeeldag van 13.00 tot 17.00 uur!

Kom op woensdag 2 april 2014 naar de Buitenspeeldag van 13.00 tot 17.00 uur! GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang April 2014 nummer 4 www.nevele.be 9 Kom op woensdag 2 april 2014 naar de Buitenspeeldag van 13.00 tot 17.00 uur! 2 9 10 12 14 15 2 Algemeen

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN RUISELEDE

KINDEROPVANG IN RUISELEDE KINDEROPVANG IN RUISELEDE I. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal beleid kinderopvang. De doelstellingen worden gedragen door een lokale overleggroep,

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MOESJE Zustersstraat 11 8380 brugge Tel. 050/55.25.39. Gsm : 0478/56.85.81. Email : peuterhaven@skynet.be

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Firma Baert en zonen maakte drie koppelputten in Bijlkenstraat in Nevele ter hoogte van de nieuwe cabine 6268 van 23 januari tot en met 5 februari

Firma Baert en zonen maakte drie koppelputten in Bijlkenstraat in Nevele ter hoogte van de nieuwe cabine 6268 van 23 januari tot en met 5 februari Firma Baert en zonen maakte drie koppelputten in Bijlkenstraat in Nevele ter hoogte van de nieuwe cabine 6268 van 23 januari tot en met 5 februari Firma Visser en Smit Hanab legde in opdracht van TMVW

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Wat is Het lieverdje? Het Lieverdje is een occasionele kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De occasionele kinderopvang is niet hetzelfde als de reguliere kinderopvang.

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

Tweede Holsbeekse. Vredesweek

Tweede Holsbeekse. Vredesweek 30/9-3/10 15 Tweede Holsbeekse Vredesweek Voorwoord Beste inwoner van Holsbeek, De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Groote Oorlog ligt achter ons. Desondanks blijft oorlogsvoering brandend actueel

Nadere informatie

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING. MODEL IIa VAN OPROEPINGSBRIEF VOOR HET EUROPESE PARLEMENT, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN DE VLAAMSE RAAD (BELGISCHE KIEZERS) * A. STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

Nadere informatie

Zomerevenement op zondag 5 augustus 2012 in Landegem trok heel wat kijklustigen!

Zomerevenement op zondag 5 augustus 2012 in Landegem trok heel wat kijklustigen! GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/30 e jaargang September 2012 nummer 7 www.nevele.be Zomerevenement op zondag 5 augustus 2012 in Landegem trok heel wat kijklustigen! 2 7 7 8 10 13 14

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 4 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Brochure bereikbaarheid. Regio Aalter

Brochure bereikbaarheid. Regio Aalter Brochure bereikbaarheid Regio Aalter juni 2015 Inhoud BEREIKBAARHEID VAN SCHOLEN IDEAAL REGIO AALTER... 3 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Emmaüs Middenschool: St. Gerolflaan 20-9880 Aalter... 3 1.2 Emmaüs Bovenbouw:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Kerstvakantie :Winter Wonderland

Kerstvakantie :Winter Wonderland Kerstvakantie 2016-2017:Winter Wonderland Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom,

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2011

Nieuwsbrief Juni 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Juni 2011 INHOUD Verlof P 1 Sam de verkeersslang P 1 Naar het eerste leerjaar P

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

ZONDAG 23 APRIL 2017 HULDENBERG

ZONDAG 23 APRIL 2017 HULDENBERG www.erfgoeddag.be ZONDAG 23 APRIL 2017 HULDENBERG ZORG Erfgoeddag Huldenberg van 10.00 tot 18.00 uur Zondag 23 april 2017 staat de Erfgoeddag in het teken van de Zorg. Zorg voor elkaar, zorg voor erfgoed,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Mater Dei Vrije Basisschool Heislag 35 2930 Brasschaat

Mater Dei Vrije Basisschool Heislag 35 2930 Brasschaat Mater Dei Vrije Basisschool Heislag 35 2930 Brasschaat tel: 03/651.69.56 e-mail: md.driehoek@kobranet.be http://users.pandora.be/materdeidriehoek September 2008 Beste ouders, Na iets te weinig uren zonneschijn

Nadere informatie