uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum"

Transcriptie

1 NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/ /F H. Schllaert HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel fax Nieuwe certificaten - CSSR (Central Server fr Statistical Reprting) Geachte mevruw, Geachte heer Met dit schrijven infrmeren wij u dat de Natinale Bank van België (NBB) belangrijke wijzigingen heeft aangebracht aan haar infrastructuur vr het beheer van elektrnische certificaten (PKI). De vervanging van de PKI-infrastructuur laat ns te maximaal gebruik te maken van standaardplssingen en z een betere service aan te bieden. Z zal het mgelijk zijn m niet-geëncrypteerde bestanden p te laden in de CSSR. Hierte wrdt een bijkmende ptie vrzien in het menu. Het verzenden van geëncrypteerde en gesigneerde bestanden als bijlage van een blijft parallel beschikbaar, evenals het pladen ervan in de CSSR. De verschakeling is bvendien een ndzakelijke vrafgaandelijke stap m het gebruik van certificaten te te laten die dr een derde partij wrden uitgegeven. Ok wensen we u te infrmeren dat het verzenden van zip-bestanden mgelijk is, zwel geëncrypteerd (waarbij de cmpressie gebeurt vr de encryptie) als niet-geëncrypteerd. Deze aanpassingen hebben echter een impact p de kredietinstellingen en de Instellingen vr Cllectieve Belegging met mnetair karakter, aangezien de berichten die de rapprterende instellingen en de CSSR met elkaar uitwisselen, ndertekend wrden met elektrnische certificaten die gebruik maken van de PKIinfrastructuur. Als gevlg hiervan dienen alle bestaande certificaten vervangen te wrden dr certificaten die gegenereerd wrden dr de nieuwe PKI-infrastructuur van de NBB. Bij deze peratie is uw medewerking vereist. U kan uw bestaande certificaten nu reeds mzetten znder dat u hiervr naar de NBB dient te kmen: het vlstaat dat u de mzettingsprcedure uitvert via een specifieke website die de NBB daarte ter beschikking stelt. In bijlage vindt u de ndzakelijke dcumentatie m het huidige certificaat m te zetten en het nieuwe certificaat te gebruiken in uw cmmunicatie met de CSSR. In geval van prblemen kan u nze technische Helpdesk cntacteren van maandag tt vrijdag van 7u45 tt 17u15 ( f Financiële statistieken Natinale Bank van België n.v. de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL tel fax BTW BE RPR Brussel

2 Blz. 2/ De te respecteren planning is de vlgende: Cnversie van het huidige certificaat: uit te veren vóór 16 nvember Gebruik van het nieuwe certificaat in de testmgeving (nieuwe URL: https://cssr-test.nbb.be/dqs ): mgelijk vanaf 17 september verplicht vanaf 16 nvember Gebruik van het nieuwe certificaat in de prductiemgeving (nieuwe URL: https://cssr.nbb.be/dqs ): mgelijk vanaf 1 ktber verplicht vanaf 16 nvember Gebruik van het huidige certificaat in de test- en prductiemgeving: parallel mgelijk tt uiterlijk 15 nvember Tt slt benadrukken wij het belang ervan dat u deze peratie crrect uitvert. Vanaf 16 nvember 2007 zal de cmmunicatie met de CSSR immers enkel mgelijk zijn met het nieuwe certificaat f, indien gewenst, via een certificaat uitgegeven dr een derde partij. Indien u binnen uw nderneming beschikt ver een IT-dienst, raden wij u dan k aan hen dit schrijven ver te maken zdat zij u eventueel de ndige bijstand kunnen verlenen. Wij blijven steeds te uwer beschikking indien u bijkmende inlichtingen wenst en danken u bij vrbaat vr uw medewerking. Hgachtend A. Peters R. Acx CSSR Prject Leider Chef van het Departement Algemene statistiek

3 Bijlage 1 1. Algemene infrmatie Lees grndig de bijgevegde dcumentatie en instructies. De telating m in uw cmmunicatie met de CSSR gebruik te maken van elektrnische certificaten, is nderwrpen aan de aanvaarding van de dcumenten "Certificate Plicy" (CP) en "Certificate Practice Statement fr external cunterparties" (CPS). Ingevlge de aanpassing van de PKI-infrastructuur van de Natinale Bank van België werd een nieuwe versie van deze dcumenten pgesteld (versie 2.0). U kan deze nieuwe versie dwnladen van de nieuwe registratiesite (enrllment-site), p het adres https://ssl.nbb.be/nbbxenrll. U dient zich expliciet akkrd te verklaren met de nieuwe versie 2.0 van deze dcumenten. Daarte verzeken wij u ns bijgevegd frmulier ndertekend terug te sturen tegen uiterlijk 16 nvember Om de mzettingsprcedure van uw elektrnische certificaten succesvl uit te veren, met u beschikken ver: een pc met vlgende minimale cnfiguratie: besturingssysteem Windws 2000 SP2 (f recenter) Internet Explrer versie 6 (f hger) belangrijk: andere besturingssystemen en internetbrwsers wrden mmenteel niet ndersteund lcal administratr-rechten p deze pc. Indien dit niet het geval is, zal u een futbericht krijgen. Gelieve in dat geval de IT-dienst binnen uw eigen rganisatie te cntacteren vr bijstand. U heeft eveneens vlgende handleidingen ndig, die u kan dwnladen van de nieuwe registratiesite (enrllment-site), p het adres https://ssl.nbb.be/nbbxenrll : "Aanmaken van een NBB-certificaat" (-> Dwnlads -> Enrllment prcedure) "Internet Explrer certificaat management" (-> Dwnlads -> Certificate management). Indien u ver meerdere certificaten beschikt, dient u de hiernder beschreven prcedure vr alle certificaten te drlpen. U met achtereenvlgens vlgende stappen uitveren: cnversie van het huidige certificaat in een nieuw certificaat en installatie van het nieuwe certificaat in de internetbrwser (zie infra, punt 2) exprt van het nieuwe certificaat (zie infra, punt 3) aanlggen p de internettepassing van de CSSR (zie infra, punt 4). 2. Cnversie van het huidige certificaat in een nieuw certificaat en installatie van het nieuwe certificaat in de internetbrwser Ga naar de enrllment-site dr vlgend internetadres in uw internetbrwser in te veren: https://ssl.nbb.be/nbbxenrll. Om te vermijden dat u dit adres in de tekmst telkens pnieuw met veren, raden wij u aan het aan uw "Favrieten" te te vegen. Vul de Username (= NUIN-nummer f NBB Unique Identificatin Number) in die u rsprnkelijk van de NBB nder verzegelde mslag heeft gekregen m het huidige certificaat aan te maken. Vul vervlgens het dr u gewijzigde Passwrd in dat in diezelfde mslag bijgevegd was. Indien u uw Username en/f het Passwrd vergeten bent en niet meer ver de rsprnkelijke dcumenten beschikt, gelieve dan cntact p te nemen met het tegangsbeheer van de CSSR p het nummer (van maandag tt vrijdag van 8u30 tt 16u45). Nadat u deze gegevens heeft ingevuld, zal een scherm verschijnen met.a. het adres dat u destijds meegedeeld heeft bij de riginele aanvraag van het certificaat. Dit adres wrdt geregistreerd in het nieuwe certificaat. Indien het niet meer crrect is, dient het dr tegangsbeheer CSSR gewijzigd te wrden. De werkwijze is de vlgende:

4 Breek de prcedure tt mvrming van het certificaat af dr p "Lg ut" te klikken. Verwittig tegangsbeheer CSSR via een naar en vermeld expliciet dat het bij de cnversie van het certificaat p de enrllment-site afgebeelde adres niet meer crrect is en dat u dit wenst te laten wijzigen. Het is daarbij absluut ndzakelijk dat u ns het nieuwe adres, uw deelnemerscde en uw Username (NUIN) meedeelt. Tegangsbeheer CSSR zal de ndige aanpassingen drveren en u dit via bevestigen. De vlgende werkdag kan u het huidige certificaat mzetten in een nieuw certificaat. Het vervlg van de prcedure m een certificaat te cnverteren is beschreven in het dcument "Aanmaken van een NBB-certificaat". Vlg nauwgezet de instructies vanaf hfdstuk 4 (Werkwijze m een NBB-certificaat te genereren en te installeren), punt 5 (Installeer het Rt CA Certificate) Exprt van het nieuwe certificaat Het nieuwe certificaat dat u gecreëerd heeft, wrdt geïnstalleerd in de internetbrwser van uw pc. Het del van de exprt-peratie is de creatie van een bestand dat dit certificaat bevat en dat p een drager naar keuze kan bewaard wrden. Indien u gebruik maakt van de Offline Signing Tl (OST), is het ndzakelijk dat u het nieuwe certificaat dat u in uw internetbrwser geïnstalleerd heeft, exprteert. Ok indien u de OST niet gebruikt, raden wij ten zeerste aan tch een exprt te den van het nieuwe certificaat en z een veiligheidskpie (back-up) te nemen. Indien u het nieuwe certificaat k p een andere pc wenst te plaatsen, is het eveneens ndzakelijk dat u het certificaat exprteert, m het daarna te imprteren in de internetbrwser van de andere pc (zie infra, punt 4). De werkwijze m een certificaat te exprteren is beschreven in het dcument "Internet Explrer certificaat management". Vlg nauwgezet de instructies van deze handleiding (hfdstuk 1 en 2). Indien de Certificates-knp (zie hfdstuk 2, 5e bullet van de handleiding) niet geactiveerd is, dient u de IT-dienst binnen uw eigen rganisatie te cntacteren vr bijstand. Vink alle vermeldingen exact aan zals getnd wrdt p de print-screens in de handleiding. Opgelet, dit is niet de standaardcnfiguratie. Bewaar p een veilige plaats het paswrd dat u gevraagd wrdt in te veren bij de exprt-peratie. U heeft dit paswrd ndig m het certificaat te imprteren in de internetbrwser van een andere pc, m de Offline Signing Tl te gebruiken en m eventueel de back-up van het certificaat te imprteren in uw internetbrwser. Indien u later dit paswrd niet meer zu terugvinden, zal u de exprt-peratie pnieuw meten den waarbij u zal gevraagd wrden een nieuw paswrd in te brengen. 4. Imprt van het nieuwe certificaat U met deze prcedure enkel uitveren indien u m bepaalde redenen de back-up van een certificaat pnieuw in uw internetbrwser met plaatsen f indien u het certificaat in de internetbrwser van een andere pc wenst te plaatsen (zie supra, punt 3). De werkwijze m een certificaat te imprteren is beschreven in het dcument "Internet Explrer certificaat management". Vlg nauwgezet deze handleiding (hfdstuk 3). Opgelet, het gevraagde paswrd is datgene dat u gedefinieerd heeft bij de exprt van het certificaat (zie supra, punt 3). Indien u dit paswrd niet meer zu terugvinden, zal u de exprt-peratie pnieuw meten den waarbij u zal gevraagd wrden een nieuw paswrd in te brengen, gevlgd dr een nieuwe imprt. Opmerking: p p.11 van de handleiding wrdt u de mgelijkheid gegeven "Enable strng private key prtectin. Yu will be prmpted every time the private key is used by an applicatin if yu enable this ptin" aan te vinken. Dit is niet verplicht. Indien u dit det, zal u elke keer als u zich aanlgt p infrmaticatepassing van de CSSR, een tweede extra paswrd meten ingeven.

5 3. 5. Aanlggen p de CSSR Zwel de testmgeving als de prductiemgeving krijgen een nieuw internetadres. Het nieuwe internetadres vr de testmgeving is https://cssr-test.nbb.be/dqs. Het nieuwe internetadres vr de prductiemgeving is https://cssr.nbb.be/dqs. Om te vermijden dat u deze internetadressen in de tekmst telkens pnieuw met inveren, raden wij u aan ze aan uw "Favrieten" te te vegen. U kan natuurlijk k steeds via de algemene website van de Natinale Bank navigeren naar de test- f prductiemgeving. In dat geval kan u zich enkel met het huidige certificaat aanlggen. Het inzenden (f pladen) van bestanden blijft met de ude en de nieuwe certificaten in parallel mgelijk tt 16 nvember Opgelet: vanaf de mzetting van het ude certificaat via de hierbven beschreven prcedures zullen dr de CSSR teruggestuurde bestanden, waarbij de ptie tt encryptie geactiveerd werd, geëncrypteerd wrden aan de hand van het nieuwe certificaat. Indien u de nieuwe internetadressen hanteert, pent zich een venster met de certificaten die in uw internetbrwser geïnstalleerd zijn. Ver vervlgens vlgende stappen uit: Selecteer het juiste certificaat en klik p "OK". Enkel van tepassing indien u de ptie "Enable strng private key prtectin. Yu will be prmpted every time the private key is used by an applicatin if yu enable this ptin" gekzen heeft bij de imprt van het certificaat (handleiding "Internet Explrer certificaat management" - p.11, pmerking): er verschijnt een venster waarin u gevraagd wrdt het CryptAPI Private Key-paswrd te geven dat u gedefinieerd heeft bij de imprt van het certificaat (zie supra, punt 4). Een venster pent zich. Ver het paswrd in dat aan het certificaat verbnden is. Opgelet, dit is niet het paswrd dat u gedefinieerd heeft bij de exprt van het certificaat, maar het paswrd waarmee u zich hebt aangelgd p de enrllment-site (zie supra, punt 2). Klik p "Lg in". De tepassing van de CSSR wrdt gepend. Wanneer u vr de eerste keer aanlgt is het mgelijk dat: een venster verschijnt waarin u gevraagd wrdt f u een Truepass-applet wil installeren. U met hierp bevestigend antwrden dr p "Install" te klikken. een waarschuwingsbericht verschijnt waarin u gevraagd wrdt f u het NBB-certificaat aanvaardt. U met hierp bevestigend antwrden dr p "Yes" te klikken. Indien u een futbericht krijgt, is dit mgelijk te wijten aan het feit dat u geen lcal administratr-rechten heeft ver uw pc. Gelieve in dat geval de IT-dienst binnen uw eigen rganisatie te cntacteren vr bijstand. 6. Offline Signing Tl (OST) Dit deel is enkel van belang vr de rapprterende instellingen die de OST gebruiken m bestanden te ndertekenen die naar de CSSR verstuurd wrden. Er is een nieuwe versie van de OST beschikbaar (versie 2.2), evenals een bijgewerkte dcumentatie. Beide bevinden zich p de enrllment-site (-> "Dwnlads"). De publieke certificaten vr het gebruik van de OST bevinden zich p de vertruwde plaats p de website van de NBB, "Aanvraag gebruikersnaam en veel gestelde vragen (FAQ)", "Tegang met een electrnisch certificaat van NBB". Indien u mmenteel de OST gebruikt, raden wij u ten sterkste aan ver te stappen p deze nieuwe versie. Opgelet, p pagina 13 van de OST-handleiding wrdt u gevraagd een passphrase in te veren. Dit is het paswrd dat u gedefinieerd heeft bij de exprt van het certificaat (zie supra, punt 3). Indien u dit paswrd niet meer zu terugvinden, zal u de exprt-peratie pnieuw meten den waarbij u zal gevraagd wrden een nieuw paswrd in te brengen.

6 Met de nieuwe certificaten zal het mgelijk zijn m niet-geëncrypteerde bestanden p te laden in de CSSR (functinaliteiten blijven hetzelfde, maar het acknwledgement bericht verdwijnt). Hierte wrdt een bijkmende ptie vrzien in het menu. De beveiliging wrdt hier gegarandeerd dr het feit dat de sessie tussen de client (brwser) en de server geëncrypteerd wrdt via SSL en dat een applet die in de brwser geladen wrdt, zrgt vr een digitale handtekening bij het bestand. Het verzenden van geëncrypteerde en gesigneerde bestanden als bijlage van een blijft parallel beschikbaar, evenals het pladen ervan in de CSSR. 4.

7 Bijlage 2 Frmulier terug te sturen naar : NATIONALE BANK VAN BELGIË - Dienst SX Tegangsbeheer CSSR de Berlaimntlaan BRUSSEL AANVAARDING VAN DE DOCUMENTEN "CERTIFICATE POLICY" (versie 2.0) EN "CERTIFICATE POLICY STATEMENT" (versie 2.0) VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË Ik, ndergetekende Naam:... Vrnaam:... Functie:... Geldig bevegd m de venntschap: BIC-cde:... Naam :... Adres van de maatschappelijke zetel:... te verbinden en te vertegenwrdigen, bevestigt bij deze dat vrnemde venntschap: a) de dcumenten "Certificate Plicy" (versie 2.0) en "Certificate Plicy Statement" (versie 2.0) betreffende het gebruik van de elektrnische certificaten afgeleverd dr de Natinale Bank van België heeft ntvangen; b) al de bepalingen znder enig bezwaar aanvaardt; c) alle prcedures, verplichtingen en aansprakelijkheden strikt zal navlgen; d) bijgevlg aanvaardt dat het gebruiken van de sleutels verbnden aan het elektrnisch certificaat dat haar dr de Natinale Bank van België medegedeeld werd m alle dr elektrnische verbinding infrmatie verzending te tekenen, gelijk is aan het aanbrengen van een digitale handtekening met gelijke kracht en waarde als deze van een handgeschreven handtekening dat als gevlg heeft de nmkeerbaarheid van dit bericht en de nmgelijkheid van zijn inhud te verlchenen. Gedaan te..., p... Bevegde handtekening : Naam van de ndertekenaar:... (hedanigheid)

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie