GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen"

Transcriptie

1 GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2013 Doe mee met de Slimste gemeente van Vlaanderen Oktober is Fair Trade maand. Kom proeven! Proefopstellingen in de Verlorenkost gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo

2 wetenswaard Herdenking van Wereldoorlog I Heemkring Ansfried Westerlo werkt aan een boek over de Groote Oorlog in Westerlo en deelgemeenten. Enkele oproepen naar foto s, verhalen, documenten en anekdoten in verband met de oorlog in onze gemeente leverden heel wat interessant materiaal op. Maar Heemkring Ansfried is ook nog op zoek naar tastbare dingen langs straten en pleinen zoals kruisen, kapellen en gedenkstenen, kortom dingen die meestal uit dankbaarheid om een behouden thuiskomst of om gespaard te blijven van de oorlogsellende, opgericht werden. Werken en zorg voor het gezin combineren! Wil je terug aan de slag na een tijdje thuis voor de kinderen, maar wil je nog geen fulltime job? Dan is Thuistalent In Actie (TIA) iets voor jou! Werkgevers zoeken via dit initiatief nieuw personeel voor (deeltijdse of kortlopende) opdrachten die flexibel uit te voeren zijn qua tijd of plaats. Schrijf je in op Herfstopendeur zondag 6 oktober Laat dit weten aan Heemkring Ansfried en ze zoeken op welk verhaal er schuilt in die kleine bouwwerkjes. Je kan het allemaal lezen in het boek dat in november 2014 verschijnt. Heemkring Ansfried - Sint-Michielsstraat 2 Oevel Op zondag 6 oktober zijn de meeste winkels in het centrum van Westerlo open. Ook zijn er gratis pannenkoeken. Smissenhoek Zoerle-Parwijs Opmerkzame lezers hadden het snel door. Bij de pagina over de viering van 800 jaar Zoerle-Parwijs stond een foto van de Smissenhoek... in Westerlo. Heemkring Ansfried is ook nog op zoek naar tastbare dingen langs straten en pleinen zoals kruisen, kapellen en gedenkstenen zoals deze kapel van Draulans. De Smissenhoekstraat ligt in Zoerle-Parwijs, maar vroeger heette ook het deel van de Boerenkrijglaan aan het monument van de Boerenkrijg in Westerlo Smissenhoek. Veel oudere bewoners gebruiken die naam ook nog. Zoals ze ook De Route zeggen tegen de Guldensporenlaan, Zoerledreef tegen de Koning Leopoldlaan en De Ring tegen de de Merodedreef. 2 oktober 2013

3 wetenswaard WOORD VOORAF Inschrijven voor de kerstmarkt! Op zondag 15 december organiseert Toerisme Westerlo de jaarlijkse Westelse kerstmarkt op de Grote Markt. Tussen 14 en 18 uur staan een zestig-tal kraampjes opgesteld rond de kerststal. Wil je als vereniging of handelaar een kraampje huren op de kerstmarkt? Dan kan je een inschrijvingsformulier en de deelnemingsvoorwaarden vinden op of bij Toerisme Westerlo op Toerisme Westerlo wil de kerstmarkt graag uitbreiden met meer verkopers van kerst- en geschenkartikelen. Verkopers van kaarsen, kerstdecoratie, parfum, boeken, juwelen, accessoires, wijn, speelgoed, pralines, verzorgingsproducten en winterkleding kunnen aan zeer gunstige voorwaarden een kraampje reserveren bij Toerisme Westerlo. Toerisme Westerlo Boerenkrijglaan 25 Westerlo Facebook en Twitter Op korte tijd heeft sociale media zoals Facebook en Twitter een belangrijke plaats ingenomen in het leven van heel wat mensen en bedrijven. Ook de overheid zet sociale media in om te converseren met haar inwoners. Het zijn dan ook handige instrumenten om de vinger aan de pols te houden en snel veel mensen te bereiken. De facebookpagina van de gemeente Westerlo heet Westerlo Parelt en heeft op dit moment meer dan 300 likes. Met foto s, korte berichten en links naar de website bereiken we nog heel wat meer mensen. Ook op Twitter kan je Westerlo heeft meer dan 350 volgers. Op westerlo.be vind je trouwens handige knopjes om onze berichten snel te delen op meer dan driehonderd sociale mediasites. Ook Toerisme Westerlo heeft een facebookpagina en een twitteraccount. En de facebookpagina van het nieuwe zwembad heeft al meer dan duizend Vind ik leuks! Like ons! Volg ons! beste Hoe zien kinderen de toekomst van onze gemeente? Waar dromen zij van? Om dat te weten te komen is de gezinsraad samen met de Westelse scholen in een creatief project gestapt van de Gezinsbond. Er is een knutselpagina ontworpen waarmee kinderen op school een kijkdoos kunnen maken. Wie binnenkijkt, kan zien wat kinderen ervan vinden om in hun dorp in Westerlo te wonen. Boeiend hoor! Ben je benieuwd? Kom dan zeker naar de tentoonstelling van de kijkdozen. Die vindt plaats van 11 tot 20 oktober in de inkomhal van het gemeentehuis. De gezinsraad behartigt de gezinsbelangen binnen de gemeente. In november organiseert de raad bijvoorbeeld de Boomplantdag. Tijdens de Boomplantdag wordt er voor elk nieuw Westerlonaartje een boom geplant. Meer lees je in de volgende Westel Info. Ouders van pasgeborenen krijgen binnenkort hiervoor een uitnodiging. De boomplantdag besteedt dit jaar, net zoals de open milieuraad in september, ook aandacht aan kloempen. Dat is een aloude manier om de steeds ouder wordende dennenbossen te transformeren in meer gevarieerde bossen. Meer hierover vind je in volgende Westel Info. Ook afval en zwerfvuil voorkomen blijft een belangrijk actieplan om Westerlo landelijk en groen te houden. De kinderen van de Westelse basisscholen zorgen deze maand alvast voor het goede voorbeeld met een nieuwe opruimactie tijdens de Week van het Bos. Dank je wel! Heb je gezien dat de bouwkraan van het zwembad al klaar staat? Ondertussen is er ook afgesproken welke duurzame technieken we willen gebruiken in het zwembad: een warmtekrachtkoppeling, triple glas, een energie-efficiënte luchtgroep en de nodige isolatie zorgen ervoor dat we de CO2-uitstoot van ons zwembad laag houden, zoals afgesproken in het burgemeestersconvenant. Op het vlak van ruimtelijke ordening heb je waarschijnlijk gemerkt dat we al tweemaal een vacature hebben uitgeschreven voor een stedenbouwkundig ambtenaar, maar zonder succes. We doen ondertussen dan ook een beroep op ondersteuning van een adviesbureau voor het opvolgen van de aanvragen voor vergunningen. Een goede dienstverlening blijft immers onze grootste uitdaging! Iris De Wever schepen van ruimtelijke ordening, milieu en gezinsbeleid. oktober

4 gemeenteraad en college Nieuws uit gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen vergaderde drie keer in augustus en behandelde 126 agendapunten. De gemeenteraad kwam samen op maandag 2 september. De gemeenteraad startte met een minuut stilte ter nagedachtenis van Fons Vriens (81), gemeenteraadslid van 1971 tot Hij overleed op 17 augustus Isabelle Van Leuffelen vervangt tijdelijk Evelien Belmans in de gemeenteraad Tijdens de gemeenteraden van september en oktober vervangt Isabelle Van Leuffelen Evelien Belmans (CD&V). Het gaat om een tijdelijke vervanging. Evelien is bevallen van een dochter Ella. Bevoegdheidsverdeling tussen college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad De gemeenteraad paste de definitie van het begrip dagelijks bestuur aan. Die definitie bepaalt wie bevoegd is om bepaalde aankopen te doen: het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle aankopen voor de exploitatie van de gemeente en over alle investeringen tot euro. De gemeenteraad beslist over alle investeringen boven euro. Tot voor kort lag die grens op euro. Tarief Kinderclub De gemeenteraad verhoogde het tarief van de voor- en naschoolse kinderopvang De Kinderclub van 0,76 naar 0,80 euro per begonnen half uur. De tarieven volgen de richtlijnen van Kind & Gezin. De vakantietarieven van 3,80 euro voor minder dan 3 uur, 5,70 euro voor minder dan 6 uur en 9,50 euro voor langer dan 6 uur blijven dezelfde. Er zijn kortingen voor gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin. Er bestaat ook een sociaal tarief voor wie het financieel of sociaal minder heeft. Inrichtingsplan Beddermolen Tongerlo De gemeenteraad gaf een positief advies aan het plan voor de inrichting en de financiering voor de aankoop van de site van de Beddermolen in Tongerlo. De site van de Beddermolen is een cultuurhistorisch waardevol domein. Dankzij de ligging nabij de E313 heeft de site een grote potentie om als een uitvalsbasis te dienen voor het Merodegebied waarvan Westerlo deel uitmaakt. De rustige ligging, de aanwezigheid van erfgoed zoals de abdij in de omgeving en de ligging langs fiets- en wandelroutes zijn belangrijke troeven voor het ontwikkelen van educatieve, culturele en toeristische mogelijkheden. De totale prijs voor het inrichtingsplan Beddermolen bedraagt 2,9 miljoen euro waarvan euro voor de gemeente. Overval op het gemeentehuis Begin juli was er een overval op het gemeentehuis waarbij een aanzienlijk som geld buit gemaakt werd. Gelukkig waren er geen gekwetsten. Naar aanleiding daarvan worden klanten nog meer aangemoedigd om met de bankkaart in plaats van contant te betalen bij de dienst burgerzaken en aan het onthaal. Boekhoudkundig werd het verlies ingeschreven in de rekeningen van de gemeente en werd een deel gerecupereerd via de verzekering. Oosterwijk Er is ongerustheid bij de inwoners van de Koning Boudewijnstraat, de Koningin Fabiolastraat en de Zwarte Braak in Oosterwijk. Enkele weken geleden kregen de bewoners van deze straten een brief van de Geelse Huisvesting waarin aangekondigd werd dat hun woningen in afgebroken en vervangen worden door nieuwbouwwoningen. De gemeente wil graag een bemiddelende rol spelen tussen de bewoners en de huisvestingsmaatschappij. Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken! De gemeente en het OCMW nemen in november deel aan de campagne Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken! van de federale overheid. Met de campagne krijgen consumenten ondersteuning bij het uitrekenen van hun gebruikersprofiel voor telefonie, internet en digitale televisie of gezamenlijke aanbiedingen (bundels) en bij het zoeken naar de tarieven die het best aansluiten bij hun consumptiepatroon. Meer info vind je in Westel Info van november en op 4 oktober 2013

5 gemeenteraad en college Zoneringsplan riolering In 2009 keurde de gemeenteraad het zoneringsplan riolering goed. Het zoneringsplan maakt een onderscheid tussen woningen die moeten aansluiten op het rioolnet en woningen waarvoor men zelf het afvalwater moet zuiveren. Het plan wordt nu geactualiseerd. Een aantal uitgangspunten blijven overeind. De eigenaars van vakantieverblijven in Ritseldonk, Broekstraat Noord, Ilsestraat en Truchelven moeten zelf maatregelen nemen om hun afvalwater te zuiveren of aan te sluiten op het rioolstelsel. Er worden geen regularisaties toegestaan. Huiseigenaars zijn verantwoordelijk voor de afvoerbuizen tot aan de grens met het openbaar domein. Waar mogelijk wil de gemeente drukriolering aanleggen. Duurzame technieken in het zwembad Na bijna twee maanden beginnen tekenen de omtrekken en de diepte van zwembad De Beeltjens in het Kasteelpark zich duidelijker en duidelijker af. Ondertussen overlegde de gemeente ook met het bouwconsortium S&R over de duurzame technieken die men in het gebouw wil hanteren om het energieverbruik te verminderen. De gemeente tekende in juni de burgemeestersconvenant. Dat is een initiatief van de Europese Commissie waarin lokale en regionale overheden verklaren de energieefficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun inspanningsverbintenis beogen de gemeenten om de 20 % CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. In de buitengevel van de zwemhal komt triple glas. Dat kost euro maar is op achttien jaar terugverdiend. Het zwembad krijgt ook een WarmteKrachtKoppeling (WKK) met een thermisch vermogen van 109 kw. Zo n WKK kost euro, die echter op 5 à 6 jaar is terugverdiend. Verder gaat men een energie-efficiënte luchtgroep plaatsen voor de behandeling van de lucht in de zwemhal en wordt er een warmteterugwinning op spoelwaterbuffer met een warmtepomp in plaats van met een warmtewisselaar geplaatst. Landschapsplan voor herwaardering omgeving gemeentehuis en oude dekenij Het college van burgemeester en schepenen heeft studiebureau Eureplan uit Tongeren aangesteld om plannen op te stellen voor de herwaardering en het beheer van de omgeving rond en achter het gemeentehuis en de omgeving rond de oude dekenij in de Sint-Lambertusstraat. Beide sites zijn beschermd als dorpsgezicht. De ontwerper maakt ook een geïntegreerd plan voor het park achter het gemeentehuis met de bib, de sporthal en het nieuwe zwembad en de parking. Een herwaarderingsplan bestaat uit een inventaris van de beschermde monumenten en hun huidige toestand, de herwaarderingsdoelstellingen en een lijst van elementen die in aanmerking komen voor onderhoud, instandhouding en herwaardering. Het plan heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Een landschapsbeheersplan bestaat uit een inventaris van de huidige toestand van het beschermde landschap en haar waardevolle elementen, de beheersdoelstellingen en maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn voor het integrale beheer. Een landschapsbeheersplan heeft een geldigheidsduur van 27 jaar. Over de gemeenteraad en het college Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitterschepen. Ze vertegenwoordigen CD&V en N-VA. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats achter gesloten deuren. De gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig leden: dertien van CD&V, tien van N-VA, twee van Vld-Sp.a-PositiefW, een van Groen en een van Vlaams Belang. De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 21 oktober om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vind je ook op Zonnepanelen zijn voorlopig niet in het voorstel opgenomen. Alles is echter wel voorzien om die te plaatsen zodra het gebouw af is. In totaal investeert de gemeente euro extra in duurzame technieken. oktober

6 indd 1 12/3/2012 6:25:47 PM verkeersveiligheid Parkeren in het centrum van Westerlo In Westerlo kan je, in tegenstelling tot heel wat dorpsen stadscentra, gratis parkeren. En dat willen we graag zo houden. Maar tegelijkertijd willen we komaf maken met enkele slechte parkeergewoonten. De gemeente Westerlo en de politiezone Zuiderkempen startten daarom eind vorig jaar een actie om het foutparkeren in het centrum van Westerlo op te lossen en om parkeerders erop attent te maken hun parkeerschijf te gebruiken in de blauwe zone. Sinds begin dit jaar zijn er ook al heel wat boetes uitgeschreven voor wie fout parkeert of de parkeerschijf niet legt. VERGEET JE ARKEERSCHIJF Leg NIET je parkeerschijf een sensibilisatieactie van gemeente Westerlo De Grote Markt, de Vismarkt en delen van de Boerenkrijglaan, de Nieuwstraat en de Polderstraat vormen samen een blauwe zone met 178 parkeerplaatsen. In die blauwe zone mag je van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur twee uur parkeren als je je parkeerschijf legt. Die en plaatsen politie Zuiderkempen zijn dus bestemd voor de klanten van de Westelse winkels en horecazaken en voor bewoners met een bewonerskaart. De parkeerplaatsen herken je aan de kasseien. Verkeersveiligheid in de buurt van de scholen In onze gemeente zijn er zestien plekken waar kinderen naar school gaan. En de verkeersveiligheid rond die schoolpoorten is een zorg van ons allen. Elk ongeval of bijna-ongeval aan een school is er een te veel! Rond alle scholen gelden daarom zones 30 en is op heel wat plekken de verkeersinfrastructuur al aangepast zodat het begin en einde van schooltijd veilig kan verlopen voor voetgangers, fietsers, automobilisten en bussen. Toch blijft er nog heel wat werk om de schoolomgevingen allemaal veilig te maken. Op een aantal plaatsen worden aanpassingen voorbereid. Spikdorenveld Westerlo In de doodlopende straat Spikdorenveld met school De Beeltjens experimenteren we op dit moment met een proefopstelling. Er is een rotonde gemaakt om het verkeer te leiden en een kiss-and-ridezone voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Binnen enkele maanden wordt de proefopstelling geëvalueerd en wordt een plan opgemaakt voor de heraanleg van de straat. Voortkapel In samenspraak met het oudercomité en de school geldt in Voortkapel bij het begin en het einde van de schooltijd de Acht van Voortkapel. Ouders die hun kinderen met de auto van school halen, worden met een sensibilisatieactie en borden aangemoedigd om allemaal in dezelfde richting een acht te rijden via Ter Voort, de Stijn Streuvelsstraat, de Nieuwebaan, Ter Voort, de Kloosterstraat en de Kromstraat. Het oudercomité is er gestart met een fietspoolproject. Deze borden duiden het begin en einde van de blauwe zone aan. In deze zone moet je altijd je parkeerschijf leggen. Vier grote parkings voor langparkeerders Voor wie langer dan twee uur in het centrum moet zijn, zijn er vier grote parkings: De Krekke (44 plaatsen), Denis Voetsstraat (125 plaatsen), De Busserstraat (48 plaatsen) en Hoveniersstraat (44 plaatsen). Ook aan het Bistplein is er heel wat parkeerplaats. Op die plaatsen mag je onbeperkt en gratis parkeren. 6 oktober 2013

7 verkeersveiligheid KIJKDAGEN KLEUTERSCHOOL Verlorenkost Westerlo: plan voorgesteld Begin september werd op een infovergadering een eerste plan voorgesteld voor aanpassing van de Verlorenkost met een breed fietspad en eenrichtingsverkeer. Dat plan kreeg een brede goedkeuring, maar toch bleven er enkele vragen. Moet er wel eenrichtingsverkeer in deze straat ingevoerd worden? Is het wel goed dat een deel van de woensdagmarkt moet wijken voor deze aanpassing? Is het wel nodig dat er een breed fietspad komt in de bebouwde kom? Benieuwd naar het plan? Je vindt het op Met drie opeenvolgende proefopstellingen willen we vanaf maandag 30 september uitklaren wat de veiligste oplossing is. Proefopstelling 1: Verlorenkost afgesloten De Verlorenkost is voor alle autoverkeer afgesloten aan het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat en enkel bereikbaar via de Kaaibeeksedijk. Op woensdag van 8 tot 9 uur en van tot uur geldt als bijkomende maatregel een inrijverbod in de Verlorenkost vanuit de Kaaibeeksedijk. De politie houdt een oogje in het zeil. Proefopstelling 2: eenrichtingsverkeer, behalve op woensdagvoormiddag De Verlorenkost is een eenrichtingsstraat en voor auto s enkel bereikbaar via de Kaaibeeksedijk. Op woensdagvoormiddag is de Verlorenkost afgesloten ter hoogte van de Sint- Lambertusstraat door de markt. en geldt van 8 tot 9 uur en van tot uur als bijkomende maatregel een inrijverbod in de Verlorenkost vanuit de Kaaibeeksedijk. De politie houdt een oogje in het zeil. Proefopstelling 3: eenrichtingsverkeer 7 dagen op 7 De Verlorenkost is een eenrichtingsstraat en voor auto s enkel bereikbaar via de Kaaibeeksedijk. Op woensdagvoormiddag kunnen auto s de Verlorenkost uit via de Sint-Lambertusstraat in de richting van de Merodedreef. In het deel van de Sint-Lambertusstraat tussen de Verlorenkost en het Gildenhuis staan geen marktkramers meer. Je kan die voormiddag de Sint- Lambertusstraat niet inrijden vanuit de Merodedreef. Graag jouw opmerkingen! Na elke proefopstelling volgt een evaluatie met de naaste betrokkenen: scholen, ocmw, marktcomité, oudercomité, verkeerscomité en buurtbewoners. Opmerkingen van buurtbewoners en gebruikers van de straat verzamelen we bij de communicatiedienst op het gemeentehuis of via het meldpunt Voor de allereerste keer naar school! Westerlo telt negen kleuterscholen waar elk jaar 250 à 300 kinderen van 2,5 jaar aan hun schoolcarrière beginnen. Alle scholen organiseren kijkdagen zodat ouders en bijna-kleuters het klasje kunnen verkennen. Kleuters mogen vanaf de dag dat ze 2,5 jaar zijn naar de kleuterschool. De volgende instapdag is op maandag 4 november. Kijkdagen in oktober donderdag 3 oktober van 9 tot uur GO! De Beeltjens in Westerlo dinsdag 8 oktober van tot 12 uur De Bezige Bijtjes in Voortkapel woensdag 16 oktober van 11 tot 12 uur Gemeentelijke Basisschool Heultje donderdag 17 oktober van tot uur Vrije Basisschool Het Rietje in Westerlo vrijdag 18 oktober van 8.30 tot uur De Springplank in Zoerle-Parwijs maandag 21 oktober Vrije Basisschool Oosterwijk maandag 21 oktober van 11 tot 12 uur Vrije Basisschool t Grafiekje in Tongerlo dinsdag 22 oktober Het Lo in Oevel dinsdag 22 oktober van 11 tot 12 uur Wijkschool Geneinde in Tongerlo De eerste schooldag van Milan (prentenboek) Tekenschool en kleuterschool werken samen voor meer verkeersveiligheid De leerlingen van de tekenschool maakten een verkeersbord Graag Traag. Daarmee vragen ze automobilisten om aan de kleuterschool in de Jagersweg voorzichtig te zijn. Op woensdag 16 oktober huldigen de kleuters het bord in. oktober

8 Milieu Tuinafval is ook sluikstorten en dus verboden Groente-, fruit- en tuinafval storten is verboden en wordt beschouwd als sluikstorten. Tuinafval zoals snoeihout, afgemaaid gras en verdorde bladeren kan je meegeven met de GFT-huis-aan-huis ophaling of wegbrengen naar het IOK-containerpark. Een goedkopere en eenvoudige oplossing is het GFTafval thuis te composteren. Wist je dat als je jouw GFT-container inlevert, je een gratis compostvat of -bak krijgt? Zo verwerk je niet alleen zelf een belangrijk deel van je afval maar hou je er ook compost aan over. milieudienst gemeentehuis Nacht van de duisternis zaterdag 12 oktober De gemeente doet op zaterdag 12 oktober opnieuw mee aan de Nacht van de duisternis samen met de gemeenten Herselt en Laakdal, vereniging voor sterrenkunde Helios en Natuurpunt Laakdal. Deze actie wil iedereen bewust maken van de lichthinder en lichtvervuiling in Vlaanderen en het natuurlijke leven en de prachtige sterrenhemel voor een nachtje in de kijker zetten. Doe mee en doof je lichten. Vanaf uur ben je welkom aan de sporthal Kwade Plas 1 in Veerle-Laakdal. Kinderen kunnen er gratis deelnemen aan een lichtjeswandeling en er zijn leuke kinderprijzen te winnen Brandhoutverkoop op dinsdag 5 november Op dinsdag 5 november om 19 uur vindt een grote brandhoutverkoop plaats in zaal Dobbeldoes, Lindenstraat 2 in Oevel. Er worden een negentigtal loten brandhout verkocht. Je kan de houtcatalogus vanaf maandag 1 oktober gratis afhalen bij het onthaal op het gemeentehuis en op Dag van De Kringwinkel dag VaN de KrINgWINKeL milieudienst gemeentehuis Fruit-Wijzer Maak kennis met hergebruik in De kringwinkel! zaterdag 19 oktober Duizenden originele kringdingen in een feestelijke sfeer! Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden. De dag van De Kringwinkel vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 oktober. Meer info op 8 De Fruit-Wijzer vertelt je over het planten van fruitbomen, snoeien, fruitverwerking en ziekten. Wil je graag een aantal fruitbomen aanplanten, of een volledig nieuwe boomgaard? Dan zal Fruit-Wijzer je zeker inspiratie geven. Je vindt de Fruit-wijzer in de infozuilen van de bib en het gemeentehuis. Fruit-Wijzer Plantadvies voor streekeigen hoogstamfruitbomen in de provincie Antwerpen De Fruit-Wijzer geeft je inspiratie en tips bij het planten, snoeien en verzorgen van fruitbomen. oktober 2013

9 Milieu Tuin-Wijzer Ecoplan.be Op krijg je een handig overzicht van alle ecopunten in Vlaanderen en Brussel. Zo kom je snel te weten wie de duurzame verkopers, diensten en webwinkels in je buurt zijn. Kies voor tuinieren zonder pesticiden! De Tuin-Wijzer geeft je tips om je tuin natuurvriendelijk in te richten. De Tuin-Wijzer geeft je concrete en natuurvriendelijke tips om je tuin of een deel van je tuin natuurvriendelijk te beheren of in te richten. Want een natuurvriendelijke tuin is vaak ook een onderhoudsvriendelijke tuin. Je vindt de brochure Tuin-Wijzer in de infozuilen van de bib en het gemeentehuis. Breng je frituurolie en -vet naar het containerpark en win een leuke prijs! Breng in oktober je gebruikte frituurolie of -vet naar het IOK-containerpark in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo. Per correct binnengebrachte liter gebruikte frituurolie of - vet krijg je een tombolaticket met een unieke code. Geef die in op Wie weet win jij wel een waardebon voor een mobiele frituur, een friteuse of een cinematicket! Op zaterdag 19 oktober van 9 tot 12 uur voeren de medewerkers van IOK Afvalbeheer actie op het containerpark. Breng je op deze dag je gebruikte frituurolie en -vet binnen? Dan kan je meedoen met een extra wedstrijd om een friteuse te winnen. Ontdek de nieuwe regelgeving over Om de volksgezondheid en het duurzaam gebruik van pesticiden op milieu te beschermen, wordt het gebruik van pesticiden op heel wat terreinen beperkt of verboden. Tips om te tuinieren zonder pesticiden vind je op zonderisgezonder. Ben je terreinbeheerder? Informeer je tijdig over de regelgeving voor jouw terreinen. Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare besturen geen vervuilende pesticiden meer voor het beheer van parken, bermen en straten. Ze gebruiken dan alleen nog maar milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Ook jij moet je oprit of voetpad vanaf die datum onkruidvrij houden zonder pesticiden. Borstel regelmatig je oprit of trottoir en trek onkruid uit bij de wortel. Pas als het bestrijden niet zonder pesticiden kan gebeuren, kan je chemische middelen pleksgewijs gebruiken. Meer tips vind je op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij Vorig jaar waren Eddy Van Dyck en Jeanne Verboven de winnaars van de inzamelactie voor frituurolie en -vet. oktober

10 milieu wonen Bestel je haagplanten voordelig tot 31 oktober Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie Behaag onze Kempen! Nog tot 31 oktober kan je voordelig inheems en streekeigen plantgoed aankopen via deze actie. Je kan kiezen uit haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruitbomen. Meer info en een gratis brochure krijg je bij de milieudienst op het gemeentehuis. Bestellen kan tot 31 oktober via het onlinebestelformulier op via de gratis folder en bij de milieudienst op het gemeentehuis. Het bestelde plantgoed moet je nadien op zaterdag 23 november tussen 9.30 en uur zelf afhalen aan domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51C in Olen. Betalen doe je ter plaatse. milieudienst gemeentehuis Vuurtje stoken is bijna altijd verboden De verbranding van plantaardig afval uit tuinen is alleen toegelaten op meer dan 100 meter van gebouwen en bossen. Dat betekent dat in de meeste woonzones afval verbranden verboden is. Het is ook verboden om het afval te transporteren naar een andere plaats bijvoorbeeld een veld. Een vuurtje buiten stoken verspreidt smerige stinkende lucht die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Ook gaan planten in de omgeving kapot aan de walm van een vuurtje en geeft het wasgoed een kwalijke geur. Plan herinrichting vallei van de Grote Nete ter inzage tot 8 oktober De NV Waterwegen en Zeekanaal nam het initiatief voor de aanleg van overstromings- en natuurgebieden of het Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete. De plannen voor de herinrichting van de vallei van de Grote Nete kan je tot 8 oktober komen inkijken bij de milieudienst op het gemeentehuis. In een milieueffectrapport (MER) wordt gerapporteerd over milieueffecten van een voorgenomen plan of activiteit. Daarin staan de milieugevolgen voor mensen, planten, dieren, goederen, water, bodem, lucht, monumenten, de natuur en het landschap. milieudienst gemeentehuis Ik ga een woning kopen, wat nu? De overheid wil het aankopen en renoveren van bestaande woningen stimuleren. Daarom werden een aantal financiële stimulansen in het leven geroepen. Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je woning ouder dan 5 jaar laat uitvoeren, kan dat tegen 6 in plaats van 21 procent btw. Je kan beroep doen op de Vlaamse renovatiepremie voor een woning van 25 jaar of ouder of op de Vlaamse verbeteringspremie voor een woning van minimum 20 jaar oud of ouder. Je kan een goedkope energielening afsluiten dankzij energiek. Wil je weten wat de gemiddelde huizenprijzen per gemeente zijn? Neem dan een kijkje op Je huis goed geregeld: een helder antwoord op de meest gestelde vragen (2013) Energiek, de goedkope energielening Kempen Een energiek-lening is een lening op afbetaling aan twee procent rente, met een maximumbedrag van euro en een terugbetalingstermijn van maximum vijf jaar. Elke eigenaar, verhuurder of huurder komt hiervoor in aanmerking voor zijn privéwoning. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. Volgende energiebesparende investeringen komen in aanmerking zoals vervanging van oude stookketel door condensatieketel, ramen met hoogrendementsbeglazing en dak-, muur- en vloerisolatie. Sinds april vorig jaar kan energiek aan financieel zwakkeren een renteloze lening toekennen. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW (9 tot 12 uur) > milieu en energie > Energiek 10 oktober 2013

11 cultuur, vrije tijd en de Zoerla Garageverkoop op 5 en 6 oktober Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober tussen 10 en 17 uur zetten meer dan 350 deelnemers hun garagepoorten open. Ze verkopen tweedehandsspullen. Je herkent ze aan de deelnemersaffiche met de tekst Hier garageverkoop. Deelnemersformulieren kan je krijgen bij Ils Cools in de Stijn Streuvelsstraat 16 in Voortkapel. Een lijst met alle verkopers gerangschikt per dorp en straat en met een omschrijving van hun koopwaar kan je krijgen bij Bart en Martine in de Olenseweg 194 in Voortkapel. De garageverkoop is een organisatie van de Gezinsbonden van Groot Westerlo Startvergadering tentoonstelling Westelse Kunstenaars op woensdag 23 oktober Dit jaar organiseert de cultuurraad voor de 41ste maal de tentoonstelling Westelse Kunstenaars. Deze tentoonstelling vindt plaats in het gemeentehuis van Westerlo van zaterdag 14 tot zondag 29 december. Heb je interesse om deel te nemen aan deze tentoonstelling? Kom dan naar de startvergadering ter voorbereiding van de tentoonstelling op woensdag 23 oktober om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. cultuurdienst gemeentehuis Toneel Koppeke Omhoog in Oevel Toneelgroep Damato speelt het volks blijspel Koppeke Omhoog in De Biehal, Sint-Michielsstraat 8 in Oevel. Het is een alledaags volksverhaal zonder pretentie met zeer veel gelach maar soms ook een traan. De speeldagen zijn 25, 26, oktober, 1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22 en 23 november telkens om 20 uur stipt. Tickets kan je vanaf 1 oktober reserveren Humoristische theatervoorstelling Double Act vrijdag 18 oktober Op vrijdag 18 oktober kan je naar een heerlijke relatiekomedie komen kijken met twee acteurs uit de serie Thuis namelijk Myriam Bronzwaar en Erik Goris. De komedie start om 20 uur in De Zoerla. Tickets kosten 18 euro of 16 euro in voorverkoop. cultuurdienst gemeentehuis De Zoerla november 2013 tot februari 2014 do 7/11/13 vr 21/1/14 vr 21/2/14 Mieke, Frank Galan en Bart Kaëll De Zoerla - 14 uur 16 euro vvk en 22 euro kassa Jef Neve: Sons of the New World De Zoerla - 20 uur 20 euro vvk en 22 euro kassa Xander De Rijcke: Zijn derde show voorprogramma met Tom Cools De Zoerla - 20 uur 20 euro vvk en 22 euro kassa cultuurdienst gemeentehuis Schrijf je in voor Week van de smaak Op vrijdag 22 november van 19 tot 23 uur zijn er pikante smaakwandelingen langsheen Westelse horecazaken, gelegen tussen de abdij en Westerlo centrum ter gelegenheid van de Week van de Smaak. Per groep van maximum 20 personen maak je een culinaire wandeling met vijf haltes in een café, brasserie of restaurant waar je telkens een hapje en/of een drankje kan proeven, bereid volgens het thema. Het thema van deze Week van de Smaak is Water en Vuur. Denk hierbij aan: een streekbiertje, visgerechtje, soep, gedistilleerde dranken, levenswaters en jenevers, ingrediënten van de zee, barbecuehapjes, pikante gerechten uit het Oosten, Mexicaanse en Indiaanse keuken, hete sausjes, houtvuur, houtkorven, bakovens, een speciale koffie, een warme glühwein, exotische hapjes, pepers, gepekelde of gerookte vis, exotische specerijen en heerlijk gebak. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kost 25 euro. cultuurdienst gemeentehuis oktober

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen december 2010 Bal van de burgemeester op zaterdag 4 december in De Zoerla Kerstmarkt op zondag 19 december Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december gemeente Westerlo

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2013 Tekenschool en Academie Muziek, Woord en Dans. Schrijf nu in! Westels Volkfeest 29 juni en Kasteelfeesten 6 en 7 juli Internationaal Folklorefestival

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3 informatieblad gemeente Malle De Malse Courant Tweemaandelijks tijdschrift 32 e jaargang n 6 november - december 2008 Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross 11-novemberherdenking

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

infokrant Waregem 2011

infokrant Waregem 2011 infokrant Waregem 2011 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 9 e jaargang nr. 4 september 2011 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 7 Laat naar je borsten

Nadere informatie

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie pagina 10-11 stadskrant Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals

Nadere informatie