Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015"

Transcriptie

1 Actualiteiten aanbestedingsrecht Kristel van der Woerdt 19 maart 2015

2 Agenda Clusterverbod Heraanbesteding Herbeoordeling Rechtsbescherming Actuele jurisprudentie overig

3 Clusterverbod Opdrachten niet onnodig samenvoegen: Qua inhoud Qua geografisch gebied Voorafgaand aan samenvoegen acht slaan op: De toegang tot de opdracht voor het MKB; De organisatorische consequenties van het samenvoegen voor opdrachtgever en opdrachtnemer; De samenhang van de verschillende opdrachten.

4 Clusterverbod: adviezen commissie Artikel 1.5 Aanbestedingswet: Verbod tot onnodig samenvoegen; Instructie aan aanbestedende dienst om acht te slaan op de in de wet opgenomen criteria. Toets: Is sprake van één of meerdere opdrachten? Motivering aanbestedende dienst steekhoudend?

5 Clusterverbod: advies 125 Motivering blijkt niet uit de aanbestedingsstukken maar wel uit de Nota van Inlichtingen; De aanbestedende dienst heeft de criteria van artikel 1.5 Aw in ogenschouw genomen; De motivering voor het samenvoegen van twee verschillende ongelijksoortige opdrachten = motivering niet opdelen in percelen.

6 Clusterverbod: advies 159 Gelijksoortige én ongelijksoortige opdrachten samengevoegd: Opdrachten van verschillende aanbestedende diensten; Samengevoegde opdracht omvat inhuur van ICT medewerkers die qua functie in 43 verschillende categorieën kunnen worden onderscheiden; Motivering kan de beslissing tot samenvoeging niet dragen. Let op: bij een marktconsultatie gericht vragen stellen m.b.t. toegankelijkheid MKB.

7 Clusterverbod: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:122) Toets tweeledig: Is sprake van één of meerdere opdrachten? Motivering aanbestedende dienst steekhoudend? Opdracht levering multifunctionals één opdracht: Vrijheid van de aanbestedende dienst om behoefte aan verschillende functionaliteiten te bundelen in één aan te besteden apparaat; Dat is slechts anders wanneer dat ertoe zouden leiden dat het gevraagde product geen technische of economische functie meer vervult.

8 Heraanbesteding gerechtvaardigd? (1) Wanneer is heraanbesteding van dezelfde opdracht gerechtvaardigd? Indien sprake is van: Een ernstig procedureel gebrek; Een wezenlijke wijziging van de opdracht.

9 Heraanbesteding gerechtvaardigd? (2) Advies 142 Géén sprake van een ernstig procedureel gebrek; Het opsplitsen van een opdracht in percelen, het wijzigen van de selectiecriteria en het wijzigen van andere administratieve bepalingen leveren géén wezenlijke wijziging van de opdracht op.

10 Heraanbesteding gerechtvaardigd? (3) Rechtbank Rotterdam 6 januari 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:45) Ernstig procedureel gebrek: Aanbestedende dienst heeft in strijd gehandeld met het gelijkheidsbeginsel & transparantiebeginsel door A/S Works niet uit te nodigen voor de presentatie; Gebrek leent zich niet voor herstel, enige optie is heraanbesteding.

11 Herbeoordeling gerechtvaardigd? Advies 155 Rapportcijfers per abuis afgerond op twee decimalen i.p.v. één decimaal; Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2013 (ECLI:NL:2013:RBNHO:2013:9969): transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel brengen met zich dat niet voor een herbeoordeling mag worden gekozen indien daar geen noodzaak toe bestaat; Geconstateerde gebrek leent zich voor eenvoudig herstel; Herbeoordeling niet gerechtvaardigd.

12 Herbeoordeling of heraanbesteding? Rechtbank Amsterdam 19 november 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:8500) Onjuiste toepassing beoordelingssystematiek is eenvoudig te herstellen; Niet heraanbesteding maar herbeoordeling ligt in de rede.

13 Rechtsbescherming (1) Advies 147 Ook bij een meervoudig onderhandse procedure bestaat verplichting om effectieve rechtsbeschermingsmogelijkheid te bieden; Wat een effectieve rechtsbeschermingsmogelijkheid is hangt af van de omstandigheden van het geval: Sluiten overeenkomst op dezelfde dag als voorlopige gunningsbeslissing maakt effectieve rechtsbescherming in feite onmogelijk; Termijn tussen gunningsbeslissing en sluiten overeenkomst van 10 kalenderdagen in beginsel voldoende; Met in achtneming van de specifieke omstandigheden van het geval toch onvoldoende tijd tussen gunningsbeslissing en sluiten overeenkomst.

14 Rechtsbescherming (2) Rechtbank Den Haag 9 januari 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:289 ) Eiser heeft een klacht ingediend tegen de selectiebeslissing; Gedaagde wenst over te gaan tot de gunningsfase; Mag de aanbestedende dienst overgaan tot de gunningsfase voordat over de juistheid van de selectiebeslissing is beslist?

15 Rechtsbescherming (3) Vernietiging overeenkomst Tot maximaal zes maanden na de dag waarop de overeenkomst is gesloten; Onder voorwaarden terug te brengen tot dertig kalenderdagen; Vernietiging kan alleen in bodemprocedure. Gerechtshof Den Haag 05 februari 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6570) Redelijke verwachting dat de overeenkomst vernietigd zal worden in bodemprocedure o.b.v. artikel 4:15 Aw; Misbruik van bevoegdheid; Nietigheid op grond van artikel 3:40 BW.

16 Rechtsbescherming (4) Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:122) De gronden tot vernietiging van een overeenkomst (artikel 4.15, lid 1 Aw) zijn niet limitatief; Schorsing van de reeds gesloten overeenkomst kan ook op andere gronden dan de in artikel 4.15 Aw genoemde gronden worden toegewezen; Belangenafweging; Bevestiging van: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:6838).

17 Rechtsbescherming (5) Hof 's-hertogenbosch 17 februari 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:479) De gronden tot vernietiging van een overeenkomst (artikel 4.15, lid 1 Aw) zijn niet limitatief; Schorsing van de reeds gesloten overeenkomst kan ook op andere gronden dan de in artikel 4.15 Aw genoemde gronden worden toegewezen; Ook schendig van de fundamentele verplichting om ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen brengt met zich dat de gunningsbeslissing ongedaan moet worden gemaakt door de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.

18 Rechtsbescherming (6) De balans opgemaakt: Wel of niet definitief gunnen en een overeenkomst sluiten n.a.v. vonnis in eerste aanleg?

19 Actuele jurisprudentie overig (1) Advies 166 (SROI): Een aanbestedende dienst kan op grond van artikel 2.80 Aw bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de opdracht; Op grond van artikel 1.10 Aw dienen die voorwaarden in redelijke verhouding te staan tot het voorwerp van de opdracht; Bij een opdracht voor leveringen in beginsel disproportioneel wegens het lage arbeidscomponent; Vergelijkbaar: advies 98.

20 Actuele jurisprudentie overig (2) Hof 's-hertogenbosch 24 februari 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:618) Mogelijkheid tot het herstellen van een kennelijke omissie? Ruime uitleg bijvoorbeeld: Rechtbank Gelderland 17 mei 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3391 ) Rechtbank Midden-Nederland 30 juli 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:3251) Of toch niet? Het noemen van een bedrag i.p.v. een percentage niet voor herstel vatbaar.

21 Actuele jurisprudentie overig (3) Rechtbank Den Haag 26 januari 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:707 ) Aanbestedingsbeginselen van toepassing op private aanbesteding? Uitgangspunt: nee, tenzij de aanbieders aan de aanbesteding redelijkerwijs de verwachting kunnen ontlenen dat de beginselen in acht zullen worden genomen; Beginselen kunnen worden uitgesloten: Hoge Raad 3 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2900); Onderneming heeft zich in de Offerteaanvraag vrijheden voorbehouden die zich niet verhouden met het aanbestedingsrecht en heeft voorts expliciet aangegeven dat geen sprake is van een (Europese) aanbesteding.

22 Actuele jurisprudentie overig (4) Rechtbank Den Haag 4 december 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:16347) Onrechtmatig gunningscriterium? De mate van gelijkheid aan de bestaande inwerpzuil ; Criterium in strijd met het gelijkheidsbeginsel nu degene die de bestaande containers heeft geleverd in het voordeel is ten opzichte van de andere deelnemers; Beoordelingswijze gunningscriterium vormgeving en gebruiksgemak in strijd met het transparantiebeginsel.

23 Actuele jurisprudentie overig (5) Rechtbank Noord-Nederland 7 november 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014;5503) Onduidelijkheid gunningscriterium; Intrekken gunningsvoornemen of schadevergoeding? De voor de gemeenschap goedkoopste oplossing.

24 Vragen? Kristel van der Woerdt AKD Advocaten & Notarissen Louizalaan Brussel België T: F: E:

Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht

Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht Workshop jurisprudentie aanbestedingsrecht 12-02-2015 Jeroen Plomp 12 februari 2015 Fouten inschrijving/aanmelding Fouten in de inschrijving/aanmelding kunnen leiden tot ongeldigheid Tenzij sprake is van

Nadere informatie

Workshop aanbestedingsrecht

Workshop aanbestedingsrecht Workshop aanbestedingsrecht Over social return en het herstellen van gebreken 26 maart 2015 Willemijn Ritsema van Eck & Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht Inhoud Deel 1: Social Return Wat is Social

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann Deelsessie 32 Actualiteiten Aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann Onderwerpen Motiveringsplicht Clusterverbod Commissie van Aanbestedingsexperts Bedrijfsvertrouwelijke informatie Herstel van inschrijvingen

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken februari 2015 Wezenlijke wijziging Vzr. Rb Rotterdam 26 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:641 CSN Hygienics/gemeente Capelle aan den IJssel Openbare EA o.a. sanitaire

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 JAAN 2013/169 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem), 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 Hoger beroep kort geding, Appellant wel belang bij hoger beroep, maar geen belang bij vorderingen

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

JAAN2015/6 Hoger beroep in kort geding, Nationale aanbesteding, Ingrijpen in l...

JAAN2015/6 Hoger beroep in kort geding, Nationale aanbesteding, Ingrijpen in l... JAAN2015/6 Hoger beroep in kort geding, Nationale aanbesteding, Ingrijpen in l... JAAN 2015 / 6 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem, 18-11-2014, 200.142.882, ECLI:NL:GHARL:2014:8893 Hoger beroep in

Nadere informatie

Gunningscriteria en geschiktheidseisen. Daan Boot 19 maart 2015

Gunningscriteria en geschiktheidseisen. Daan Boot 19 maart 2015 Gunningscriteria en geschiktheidseisen Daan Boot 19 maart 2015 Aanbestedingsrecht: kader Uitsluitingsgronden Selectiecriteria Geschiktheidseisen Geschiktheidseisen - praktijk Gunningscriteria Gunningscriteria

Nadere informatie

Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht:

Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht: Geachte dame, heer, Bijgaand het 2e kwartaalbericht over 2012 met een selectie van mogelijk voor u interessante actuele informatie over bouw- en aanbestedingsrecht: Aanbestedingsrecht: materiaal voor defensie

Nadere informatie

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld:

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld: Advies 66 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor raamovereenkomsten met maximaal zeven leveranciers voor de inzet van tijdelijk personeel, ondersteunend

Nadere informatie

Eventuele voettekst 1

Eventuele voettekst 1 Eventuele voettekst 1 gezien vanuit de aanbestedende dienst Charles Petit Christianne Prasing-Remmé NVvA 141120a CP+CP 141119e Charles.Petit@rws.nl Christianne.Prasing@rws.nl De menselijke maat... Reacties

Nadere informatie

Advies 125. 1. Feiten

Advies 125. 1. Feiten Advies 125 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare procedure uitgevoerd ten behoeve van het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer met betrekking tot onderhoud en aanleg van

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

JAAN2015/178 Intrekking gunningsbeslissing wegens een ondeugdelijk uitgevoerde...

JAAN2015/178 Intrekking gunningsbeslissing wegens een ondeugdelijk uitgevoerde... JAAN2015/178 Intrekking gunningsbeslissing wegens een ondeugdelijk uitgevoerde... JAAN 2015/178 Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, 19-11-2014, C/02/286959/KG ZA 14-590, C/02/288961/KG ZA 14-687

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk mr. drs. A. Divis-Stein (advocaat CD RWS) Seminar VVOR 23 januari 2014 Indeling presentatie Rechtsbescherming, toetsing rechter Wettelijke toetsingscriteria

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten. Public Procurement Research Centre

Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten. Public Procurement Research Centre Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie EJEA 16041 ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank ZeelandWestBrabant Datum uitspraak21032016 Datum publicatie24032016 ZaaknummerC/02/311776 / KG ZA 16108 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatie (nieuwe) Aanbestedingsrichtlijnen Drie nieuwe richtlijnen (1) Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten

Nadere informatie

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015 Aanbesteden en contracteren in de zorg Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg 6 oktober 2015 Doel van vandaag Bewustwording Juridisch speelveld Snijvlak: sluiten overeenkomst aanbesteding als middel

Nadere informatie

ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT

ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT 9 november 2015 Suzanne Brackmann Brackmann Aanbestedingsspecialist t: 010-3032949 m: 06-43040800 Onderwerpen Vooruitblik Aanbestedingswet 2016 - Wijzigingen procedures

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken april 2015 Geschiktheidseisen, referenties Vzr. Rb Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3660 [Aannemingsbedrijf A en B]/Staat Vzr. Rb Den Haag 1 april 2015,

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2014

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2014 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2014 Herstel kennelijke fout Vzr. Rb Limburg 4 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7690 Instaan/gemeente Roermond Nationale openbare aanbesteding bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving).

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Voor u ligt een voorstel om op korte termijn tot een aanpassing van het aanbestedingsbeleid te komen, waarbij het lokale en regionale MKB een eerlijke kans krijgt om mee te dingen naar een overheidsopdracht.

Nadere informatie

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts (waaronder ook apothekers) en voor patiënten zal leiden en wellicht zelfs tot een nieuwe selectieprocedure voor een voorkeursproduct door VGZ zal moeten leiden. De vordering zal daarom worden afgewezen.

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Seminar Social Return

Seminar Social Return Seminar Social Return www.severijnhulshof.nl 9 oktober 2014 Joost Haest Advocaat / partner Onderwerpen Wettelijk kader Social Return Rechtspraak burgerlijke rechter Adviezen commissie van aanbestedingsexperts

Nadere informatie

Implicaties Aanbestedingswet

Implicaties Aanbestedingswet Implicaties 1 APRIL 2013 OPZET PRESENTATIE ARW 2012 Gids Proportionaliteit Samenvoegen&Percelen Aanbesteden onder de drempel Gevolgen voor organisatie 2 2 AANBESTEDINGSWET Aanleiding > Bouwenquête > Slechte

Nadere informatie

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

EJEA 16-072 ECLI:NL:RBROT:2016:3975 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak26-05-2016 Datum publicatie30-05-2016 ZaaknummerC/10/497953 / KG ZA 16-323

EJEA 16-072 ECLI:NL:RBROT:2016:3975 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak26-05-2016 Datum publicatie30-05-2016 ZaaknummerC/10/497953 / KG ZA 16-323 EJEA 16-072 ECLI:NL:RBROT:2016:3975 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak26-05-2016 Datum publicatie30-05-2016 ZaaknummerC/10/497953 / KG ZA 16-323 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na:

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na: Memorandum Aan: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van: Loyens & Loeff en MKB INFRA Datum: 17 januari 2011 Betreft: Aanbestedingswet Uitgangspunten MKB Infra streeft ten aanzien van

Nadere informatie

Uitspraken familierecht week

Uitspraken familierecht week Uitspraken familierecht week Mr A.A.M. Ruys-van Essen Advocaat en notarieel jurist bij Westland Partners ruys@westlandpartners.nl www.westlandpartners.nl Overzicht te behandelen arresten 1) ECLI:NL:RBNHO:2015:2709

Nadere informatie

Verrekenprijzen als gunningscriterium (?)

Verrekenprijzen als gunningscriterium (?) Aanbestedingsrecht ARTIKELEN Tony van Wijk 1 De Hoge Raad heeft op 26 juni 2009 overwogen dat verrekenprijzen als (sub)gunningscriterium onder de Standaard 2005 bestaanbaar zijn. Opmerkelijk, nu in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014 AKD Gemeentedag 2014 15 maanden Wet aanpassing bestuursprocesrecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat bestuursrecht/omgevingsrecht AKD Advocaten en notarissen Rotterdam Bijzonder hoogleraar milieurecht

Nadere informatie

«JAAN» [Aanbestedingsreglement Werken 2012 art. 2.22.1; Aanbestedingswet 2012]

«JAAN» [Aanbestedingsreglement Werken 2012 art. 2.22.1; Aanbestedingswet 2012] Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 4 april 2014, nr. C/05/259852 / KG ZA 14-97, ECLI:NL:RBGEL:2014:4271 (mr. Boonekamp) Noot mr. C.S. Leunissen (Niet-)besteksconforme inschrijving.

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ. Eugenie Nunes 9 november 2015

Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ. Eugenie Nunes 9 november 2015 Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ Eugenie Nunes 9 november 2015 Aanzegging Aanzegging einde / voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst 6 maanden: > Kantonrechter Amsterdam 10 juni 2015

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken november 2015

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken november 2015 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken november 2015 Belang Vzr. Rb Oost-Brabant 30 oktober 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6353 Mikronika/Enexis Mikronika schrijft in op een aanbesteding voor een raamovereenkomst

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Advies 53. 2.1 (Klachtonderdeel 1) De opdracht is ten onrechte niet in percelen verdeeld.

Advies 53. 2.1 (Klachtonderdeel 1) De opdracht is ten onrechte niet in percelen verdeeld. Advies 53 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare procedure uitgeschreven voor een overheidsopdracht tot het verrichten van diensten bestaande uit (dagelijks en periodiek) schoonmaakonderhoud,

Nadere informatie

AANBESTEDINGSRECHT BABETTE BLAISSE

AANBESTEDINGSRECHT BABETTE BLAISSE FIRST LADIES AANBESTEDINGSRECHT BABETTE BLAISSE MAGNA CHARTA MAGAZINE DECEMBER 2015 FIRST LADIES AANBESTEDINGSRECHT 3 FIRST LADIES 4 FIRST LADIES AANBESTEDINGSRECHT v.l.n.r. mr. B.H.J. Blaisse-Verkooyen,

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Rechtspraak 2014 inzake: Wijzigen pensioenovereenkomst van de gewezen deelnemer Externe uitvoering pensioenrechten ex-partner DGA Lites finiri oportet in het

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken maart 2014 Uitleg bestek Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:538 Combinatie/MVO Hoger beroep in de zaak aangaande de aanbesteding van de exploitatie

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2013

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2013 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken september 2013 Ongeldige inschrijving Rb Overijssel 28 augustus 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1989 Eiseres/gemeente Kampen De gemeente Kampen heeft 2 onderhandse aanbestedingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken mei 2014 Alleenrecht Parket HR, conclusie A.-G. Keus 21 maart 2014, ECLI:NL:PHR:2014:223 [Eiseres]/gemeente Echt-Susteren Naar aanleiding van de uitspraak van het

Nadere informatie

IN- EN VERKOOP VAN JEUGD-GGZ DOOR AANBESTEDING

IN- EN VERKOOP VAN JEUGD-GGZ DOOR AANBESTEDING IN- EN VERKOOP VAN JEUGD-GGZ DOOR AANBESTEDING de eerste ervaringen met gemeentelijke aanbestedingen Presentatie: mr. Matthijs Mutsaers 21 augustus 2014 22-8-2014 22-8-2014 Even voorstellen Matthijs Mutsaers:

Nadere informatie

(Dis)proportioneel?!

(Dis)proportioneel?! (Dis)proportioneel?! Aanleiding Onlangs werd ik betrokken bij een Europese aanbesteding waarbij de aanbestedende dienst extreem hoge financiële selectie-eisen leek te willen gaan stellen. Bij een verwachte

Nadere informatie

91 Beoordeling van kwaliteit: wat is een zo objectief mogelijk systeem?

91 Beoordeling van kwaliteit: wat is een zo objectief mogelijk systeem? ARTIKEL 91 Beoordeling van kwaliteit: wat is een zo objectief mogelijk systeem? mr. drs. T.H. Chen Er zijn veel rechtszaken waarin een afgewezen inschrijver de aan zijn inschrijving toegekende scores voor

Nadere informatie

Advies 153. 1.2. Op pagina 6 van de offerteaanvraag is het volgende gesteld met betrekking tot Gunningcriteria

Advies 153. 1.2. Op pagina 6 van de offerteaanvraag is het volgende gesteld met betrekking tot Gunningcriteria Advies 153 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 30 mei 2013 een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven met betrekking tot een opdracht voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Hoofdstuk

Nadere informatie

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2013

Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2013 Gepubliceerde aanbestedings-uitspraken oktober 2013 Ongeldige inschrijving? Vzr. Rb Amsterdam 30 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6498 Gambro/AMC Openbare EA levering, plaatsing en evt. onderhouden nierdialyseapparatuur.

Nadere informatie

Leverancier failliet, wat nu?

Leverancier failliet, wat nu? Leverancier failliet, wat nu? door mr. G.L. van t Hoff 4 juni 2009 Faillissement Faillietverklaring schuldenaar is opgehouden te betalen bij rechterlijk vonnis - op eigen aangifte - op verzoek van één/meerdere

Nadere informatie

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B

JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B JAAN 2014/12 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig

Nadere informatie

» Samenvatting. JAAN 2013/99 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 15 februari 2013, C/05/237860 / KG ZA 12-693; LJN BZ3890. ( mr.

» Samenvatting. JAAN 2013/99 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 15 februari 2013, C/05/237860 / KG ZA 12-693; LJN BZ3890. ( mr. JAAN 2013/99 Voorzieningenrechter Rechtbank 's- Gravenhage 15 februari 2013, C/05/237860 / KG ZA 12-693; LJN BZ3890. ( mr. Boonekamp ) De besloten vennootschap Complan Valens BV te Hoorn, advocaat mr.

Nadere informatie

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel)

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel) Advies 84 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een openbare nationale aanbestedingsprocedure gehouden voor een raamovereenkomst van 24 maanden voor het verlenen van vertaaldiensten onder de titel Nationale IIB

Nadere informatie

Mr. T.C.P. Christoph VERVANGENDE TOESTEMMING VOOR VERHUIZING?

Mr. T.C.P. Christoph VERVANGENDE TOESTEMMING VOOR VERHUIZING? Mr. T.C.P. Christoph VERVANGENDE TOESTEMMING VOOR VERHUIZING? Regelmatig verschijnt jurisprudentie over een ouder die met kinderen wil verhuizen binnen Nederland of naar het buitenland. Indien de andere

Nadere informatie

16-5-2013. Jurisprudentie januari april 2013. Voorjaarsvergadering NVvA 14 mei 2013. Algemeen. 1. Voortaan maar weer Europees aanbesteden

16-5-2013. Jurisprudentie januari april 2013. Voorjaarsvergadering NVvA 14 mei 2013. Algemeen. 1. Voortaan maar weer Europees aanbesteden Jurisprudentie januari april 2013 Voorjaarsvergadering NVvA 14 mei 2013 Gert-Wim van de Meent Algemeen Behandeling jurisprudentie 2013; jurisprudentie 2012 zie de Kroniek van NVvA-leden Van den Berge,

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANBESTEDINGSRECHT SPREKER MR. P. HEIJNSBROEK, ADVOCAAT HOUTHOFF BURUMA 10 SEPTEMBER 2015 11:00 13:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.

JURISPRUDENTIE AANBESTEDINGSRECHT SPREKER MR. P. HEIJNSBROEK, ADVOCAAT HOUTHOFF BURUMA 10 SEPTEMBER 2015 11:00 13:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS. JURISPRUDENTIE AANBESTEDINGSRECHT SPREKER MR. P. HEIJNSBROEK, ADVOCAAT HOUTHOFF BURUMA 10 SEPTEMBER 2015 11:00 13:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. P. Heijnsbroek Rechtbank Den Haag 26 januari

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 1 september 2004-31 augustus 2009

Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 1 september 2004-31 augustus 2009 Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingsrechtspraak in Nederland september 24-3 augustus 29 Eindrapport, juni 2 Aanbestedingsrechtspraak in Nederland september 24-3 augustus 29 Eindrapport, juni

Nadere informatie

EMVI Gunnen op waarde

EMVI Gunnen op waarde EMVI Gunnen op waarde Tjeerd Planting (CROW) Marjolein Bekkers (gemeente Woerden) 13 februari 2014 Welkom (geen presentatie maar discussie uurtje) Wat is Emvi/GOW? Emvi of Laagste prijs? Wat zijn goede/onderscheidende

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 21-8-2012 Raadsvragen nr R12.50 Naam raadslid Marianne Vos Fractie Velsen Lokaal Registratienummer Rs12.00644 Portefeuillehouder(s) W. Westerman

Nadere informatie

Taxi-aanbestedingen voor de rechter Congres Contractvervoer 18 september 2014"

Taxi-aanbestedingen voor de rechter Congres Contractvervoer 18 september 2014 Taxi-aanbestedingen voor de rechter Congres Contractvervoer 18 september 2014 Joost van de Wetering advocaat aanbestedingsrecht Programma 1. Voorkomen van duikprijzen 2. Jurisprudentie over EMVI 3. Veranderingen

Nadere informatie

Trefwoorden afwijzing van inschrijver dienen te worden medegedeeld,

Trefwoorden afwijzing van inschrijver dienen te worden medegedeeld, JAAN 2013/184 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 06-08- 2013, C/15/203052 / KG ZA 13-231, ECLI:NL:RBNHO:2013:7584 Verantwoordingsplicht art. 6 Wira gaat niet zo ver dat afwegingen van afwijzing

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht. Mr. dr. Paul Heijnsbroek HouthoffBuruma 10 september 2015

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht. Mr. dr. Paul Heijnsbroek HouthoffBuruma 10 september 2015 Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Mr. dr. Paul Heijnsbroek HouthoffBuruma 10 september 2015 Opzet Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2015 Alle hogere rechtspraak Gerechthof Hoge Raad Europees Hof / Gerecht

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid

Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid Mr. r.j. roks Private aanbesteders zijn, anders dan overheidsaanbesteders, in beginsel vrij om hun aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

JAAN2015/152 Vrijwillige aanbesteding, Meervoudig onderhandse procedure, Conce...

JAAN2015/152 Vrijwillige aanbesteding, Meervoudig onderhandse procedure, Conce... JAAN2015/152 Vrijwillige aanbesteding, Meervoudig onderhandse procedure, Conce... Wetsbepaling(en): Aanbestedingswet 2012 artikel 1.7, Aanbestedingswet 2012 artikel 1.11, Aanbestedingswet 2012, Aanbestedingswet

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Jurisprudentie Ondernemingsrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. Bestuurdersaansprakelijkheid a) Westenbroek/Olden in OR 2015/69/70 b) Rb R dam 26 aug 2015 (kennelijk onbehoorlijk

Nadere informatie

2 DE CONFORMITEIT VAN HET NEDERLANDSE STELSEL VAN RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDINGEN MET HET UNIERECHT

2 DE CONFORMITEIT VAN HET NEDERLANDSE STELSEL VAN RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDINGEN MET HET UNIERECHT 8 Slotbeschouwing 1 INLEIDING Het onderzoek naar het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming bij aanbestedingen is bijna ten einde gekomen. Dit hoofdstuk bevat een slotbeschouwing. Het doel van dit hoofdstuk

Nadere informatie

PIANOo-congres 2012 Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht. mr dr H.D. van Romburgh Den Haag 7 juni 2012

PIANOo-congres 2012 Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht. mr dr H.D. van Romburgh Den Haag 7 juni 2012 PIANOo-congres 2012 Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht mr dr H.D. van Romburgh Den Haag 7 juni 2012 1 Korte greep uit jurisprudentie Koffiezaak Noord-Holland Alleenrechten Wezenlijke wijzigingen

Nadere informatie