ROCK MY RELIGION VOETTOCHT DOOR VENRAY, VAN ODA NAAR ANNA ROCK MY RELIGION. een manifestatie over hedendaagse kunst en religie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROCK MY RELIGION VOETTOCHT DOOR VENRAY, VAN ODA NAAR ANNA ROCK MY RELIGION. een manifestatie over hedendaagse kunst en religie"

Transcriptie

1 Rock My Religion een manifestatie over hedendaagse kunst en religie ROCK MY RELIGION VOETTOCHT DOOR VENRAY, VAN ODA NAAR ANNA RELIGION MY ROCK een voettocht van Oda naar Anna EXODUS een mobiele tentoonstelling CROSS-OVER projecten op locatie DE GEWELDLOZE EN DE GEWELDDADIGE een tentoonstelling in het Odapark RELIGION MY ROCK kan in ruim twee uur worden gelopen, echter de praktijk wijst uit dat als men zichzelf tegenkomt, of nog erger, als men zichzelf in anderen tegenkomt, de voettocht aanzienlijk langer kan duren. Tip Trek voor deze voettocht minimaal een dagdeel uit! centrum voor hedendaagse kunst Merseloseweg 117, 5801 CC Venray T +31 (0) Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11:00 17:00 uur. Gratis entree ROCK MY RELIGION VOETTOCHT DOOR VENRAY, VAN ODA NAAR ANNA

2

3 t/m De openingstijden van de voettocht RELIGION MY ROCK, die start in het Odapark, is wekelijks geopend van: donderdag t/m zondag van tot uur. Twee locaties hebben afwijkende openingstijden. - Museum t Freulekeshuus: van tot uur - Sint Petrus Bandenkerk: van tot uur

4 ROCK MY RELIGION Schudden of wiegen? Religie en spiritualiteit zijn een nieuwe trend. Naast de wetenschap vol feiten is er het leven vol vragen. Een psycholoog, werkzaam bij een multinational, verwoordde het dilemma zo: mijn hart zoekt naar God, maar mijn hoofd zit me in de weg. Er is ondertussen een hypergevoelige maatschappelijke discussie ontstaan over geloof, of beter gezegd de verschijningsvormen daarvan. Diverse maatschappelijke groepen nemen overduidelijke stellingen in. Zo wordt een levensovertuiging niet een zoektocht naar antwoorden op levensvragen, maar een starre gebruiksaanwijzing voor het leven. Religie is door de maatschappelijke discussie ook in de hedendaagse kunst weer volop aanwezig. Beeldende kunst heeft een grote impact, want een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Een rel is dan dankzij de moderne media zo gemaakt. Wij gaan echter, ondanks de gevoeligheid, de discussie niet uit de weg. De spiegelfunctie is een van de maatschappelijke betekenissen van kunst. Ondanks de scherpte van enkele werken is het doel van deze expositie niet om de waarde van geloof te bekritiseren, want wie zijn wij? Niet het woord van God wordt gereflecteerd maar dat wat mensen er, in de naam daarvan, allemaal mee doen. Juist door de werken in de dagelijkse leefomgeving te zetten proberen we de discussie aan te gaan met het publiek. Niet om voor hen de levensvragen te beantwoorden, want daar zitten we zelf ook mee. Odapark Venray, september 2007

5 Je begint als wandelaar en je eindigt als pelgrim Joop van der Meulen, interview Peel en Maas, 2 april 2007 Uitgangspunt RELIGION MY ROCK refereert als voettocht aan de bedevaart of pelgrimage. Dit zeer tot de verbeelding sprekende fenomeen blijkt nog onverminderd actueel, denk aan Lourdes, denk aan Mekka. Een bedevaart is een tocht naar een oord dat iets bijzonders representeert vanuit een bepaalde (levens-)visie. De pelgrim*, zij of hij die deze tocht onderneemt, wordt geacht open te staan voor een openbaring**, een verlichting*** of een bovennatuurlijk wonder****. Het idee dat er iets buiten de door ons gekende wereld bestaat is van alle volken en van alle tijden. Voettocht RELIGION MY ROCK is een invitatie aan de wandelaar om onderweg onbevangen waar te nemen. Open te staan voor een ervaring die misschien niet alledaags is, maar wel plaats kan vinden daar waar het dagelijks leven zich (re-)presenteert. Voettocht RELIGION MY ROCK appelleert als kunstwerk aan de ontvankelijkheid van een pelgrim op bedevaart... Adriaan Nette * Pelgrim komt van peregrinus. Zegswijze: hij is peregrinus, hij is vreemdeling, thuisloze, ontheemde. Peregrinatie is omzwerving in den vreemde. ** Openbaring: Een (religieus) proces waarmee door middel van een gebeurtenis iets duidelijk wordt gemaakt. *** Verlichting: Ontleend aan Bodhi (Sanskriet) en is een boeddhistisch begrip dat letterlijk ontwaken of begrijpen betekent. **** Bovennatuurlijk: Met dit woord wordt bedoeld boven de natuur, niet te verklaren door natuurlijke processen, zoals toegepast in de empirische wetenschap.

6 Rocksong - Geert Buelens (B) ah diddum Proberen we het met kaarsvet ah diddum Lanceren we het met pakkans ah diddum Ontdooien we het met springstof ah diddum Mooi is wat blijft duren ladida Het straalt een winternacht naar voren ladidum Het geeft je middenrif verloren ladidum Het is de wekklok na het uur tjs tsj tsj Dit vers is deel van uw bagage, het bevat vragen en constateringen. Wij adviseren u, vooraf aan uw start, dit vers luid en duidelijk uit te spreken. Bij voorkeur: - bovenaan de trap bij het Theehuis met uitzicht op het park - meerstemmig, met verschillende personen om beurten een regel Het kan ook: - uit volle borst, achter het Theehuis - stilletjes, u kiest een boom uit en fluistert die de rocksong toe 01 Odapark, startpunt voettocht In 1899 kochten de zusters Ursulinen een stuk grond en maakten er het Sint Odapark van, een besloten recreatiegelegenheid voor de kloosterzusters en de leerlingen van het pensionaat. Het park bevatte naast een Theehuis ook een rolschaatsbaan. De gemeente heeft het park in 1981 van de zusters Ursulinen gekocht en in het beheer overgedragen aan de stichting Odapark. De stichting legt zich toe op het behoud van het natuurpark en het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Odapark, Merseloseweg

7 01 Abacus Sergei Shutov (RUS) 01 Faces And Names Pascalle Mansvelders (NL) without a feeling or a thought, I d rather be a hole in the wall uit: Faces And Names van John Cale en Lou Reed, Songs For Drella, 1990 Odapark, projectruimte Odapark, Theehuis

8 Sint Oda (Sint Oeike) Hans Lemmen (NL) - Oda, een Schotse koningsdochter die leefde in de 8e eeuw, werd blind geboren. Toen zij vernam dat op het graf van de heilige Lambertus wonderen geschiedden, ondernam zij een bedevaart naar Luik en genas. Terug in Schotland weigerde Oda in het huwelijk te treden, daarmee de wil van haar vader trotserend. Samen met een dienaar en twee jonkvrouwen verliet zij in het geheim het Schotse hof. Het gezelschap trok het pelgrimskleed aan en reisde naar Rome. Op de terugweg kwam men in Venray terecht. - Oda werd aangeroepen als beschermheilige tegen allerlei soorten ziekten, maar vooral tegen oogkwalen en blindheid. Zij is vaak afgebeeld met een ekster, een staf of rieten stok, een kroon of een duif. Odapark Odapark

9 02 Clear blue sky Helmut Smits (NL) 03 Hagelkruis Een foto van de hemel, omgedraaid, om je vanuit andere hoeken naar de werkelijkheid te laten kijken. - Meestal te vinden op kruising van wegen, ter bescherming tegen natuurgeweld. - Hagelkruis hangt ook samen met het runeteken Hagal, een Germaans heilsteken dat op grens- en offerstenen werd gebruikt ter bescherming tegen onheil. Door kerstening veranderden offer- en grensstenen vaak in kruisen. - Bij een begrafenis was het vroeger gebruik om op een kruising van wegen ook stro neer te leggen, dit om te beletten dat de ziel van de overledene uit het lichaam zou ontsnappen. Merseloseweg > Westsingel Westsingel > hoek Hagelweg

10 04 Woonwijk Desselke 05 Big shopper Erik Habets (NL) Een typisch voorbeeld van een vijftigerjarenwijk waar, volgens de theorie van ROCK MY RELIGION van Dan Graham, jongeren in de naoorlogse jaren, om hun behoefte aan het hogere te belichamen, hun toevlucht zochten tot rocksterren. Graham stelde in zijn film en essay (1982) rockmuziek voor als eigentijdse religie, popartiesten als goden en het popconcert als eredienst. Centraal in zijn voorstelling stond de filosofie en muziek van hogepriesteres Patti Smith. Sinds mensenheugenis verafgoden we eigenlijk Uit de eerste dichtbundel Seventh Heaven (1972) van Patti Smith and god created seventh heaven. saying let them all in. / and caused it to be watched over by the bitch and the aeroplane. / My step is heavy but i can fly like an angel. Sint Barbarastraat > Pastoor van de Gaetstraat Sint Ursulastraat > Frans Michelsstraat

11 06 Sint Joriskapel 06 Kapel h.w.a. Erik van Maarschalkerwaard (NL) - Sint-Joris afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom. - Ter herinnering aan Venrays eerste naoorlogse nieuwbouwwijk Wit Desselke. Kapel in 1992 herbouwd met witte stenen van oude ziekenhuis. Hemelwaterafvoer tilt als het ware het door de mens zo gekoesterde materiële van het aardoppervlak om na te denken over de bereikbaarheid van immateriële zaken... Sint Jorispark Sint Jorispark

12 07 Toilet modulair Jeroen van Bergen (NL) 08 Straatnaambordje Helmut Smits (NL) Deze sculptuur is gebaseerd op de maten van het standaard toilet die zijn vastgelegd in het Nederlands Bouwbesluit. De maatvoering is de norm voor de kleinste leefbare ruimte in een gebouw. Sint Jozefweg Zebrapad Sint Jozefweg

13 09 11 Lourdesgrot 09 Redt de heilige kabouter Tanja Ritterbex (NL) - De grot was eerder onderdeel van het Sint Jozefklooster. Oorspronkelijk in 1938 gebouwd en in 1991 ontruimd. Bewoners van aangrenzende flat hebben in 1997 de beelden herplaatst en de grot werd in 1998 door deken Coenen opnieuw ingezegend. Bij omwonenden zijn er kaarsen te koop met beeltenis van Maria en Bernadette en de tekst Venray. - Meerdere kloosters bouwden vroeger een imitatie Lourdesgrot, zie ook restanten in de tuin van het klooster Jerusalem verder op deze route. Een replica werd gebouwd voor personen waarvoor het echte Lourdes (nog) te ver was. - Elk jaar op de eerste zaterdag in oktober is er na de avondmis van uur vanuit de Grote Kerk een lichtprocessie naar de Lourdesgrot. Grote heilige kabouter redt een kleine kabouter uit de boom. Door hem op te scheppen met zijn reusachtige hand weet hij hem nog net op het nippertje op te vangen, zodat hij niet morsdood neervalt. Kloosterhof Sint Jozef Kloosterhof Sint Jozef

14 09 13 Sint Jozef 10 Sint Jozefkapel - Verwijzing naar Sint Jozefklooster, een van de twaalf kloosters die Venray ooit rijk was. - Het oorspronkelijke Sint Jozefbeeld werd door de nonnen bij hun vertrek in 1990 meegenomen. Het huidige beeld, gemaakt in Amerika, zie zijkant sokkel, werd op initiatief van buurtbewoners in 2002 geplaatst. Kapel wordt nu gebruikt als toonzaal voor schoenen. Kloosterhof Sint Jozef Kloosterhof Sint Jozef

15 10 Sint Jozef, beeld boven entree voormalig klooster - Sint Jozef draagt een lelie in de hand, als teken van onschuld. - De vrome nonnen van dit klooster werden geacht niet naar buiten te gaan. De jaarlijkse aubade op Nieuwjaarsdag aan de president van de plaatselijke harmonie, die in dit klooster woonde, vond dan ook plaats in het trappenhuis van dit gebouw. Naar verluidt deinden de nonnen één keer per jaar dat het een lieve lust was op de muziek van de harmonie. Dit lustige deinen, zo bleek jaren later, sprak zeer tot de verbeelding bij de vaak jeugdige muzikanten. 11 Museum t Freulekeshuus The penetant de boetedoener Mally Mallinson & Shaun Doyle (GB) - Het gebouw maakte eerder onderdeel uit van het klooster Jerusalem. Het pand stamt uit ca en is vermoedelijk gebouwd naar een ontwerp van architect Cuypers. Het werd bewoond door de gezusters Hellen, twee gefortuneerde dames, afkomstig uit het Duitse Xanten. Zij stonden in Venray bekend als de freules Hellen, vandaar de naam Freulekeshuus. - Nu in gebruik door Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum. Kloosterhof Sint Jozef Museum t Freulekeshuus, Eindstraat

16 11 Little red ironing hood Kleine rode hoed strijker Mally Mallinson & Shaun Doyle (GB) 11 Madonna Sidi El Karchi (NL)...op zoek naar eigentijdse madonna s in mijn omgeving en onderzoek in mijn werk of een portret meer kan zijn dan louter een representatie van de geportretteerde in bruikleen de heer en mevrouw Smeets Museum t Freulekeshuus, Eindstraat Museum t Freulekeshuus, Eindstraat

17 12 19 Moskee 12 De schatten van het oog / the treaures of the eye Adriaan Nette (NL) - Voormalige Landbouwhuishoudschool van de zusters Ursulinen uit 1932, een ontwerp van Jos Wielders in de stijl van de Amsterdamse School. - Rond 1950 Montessori kleuterschool. - Sinds 1988 in gebruik als moskee. Lage wasbakjes uit de kleuterschoolperiode worden nu gebruikt om de voeten te reinigen vooraf aan de entree in de moskee. De fruitschaal refereert aan de traditie van een levensmiddelenwinkel in de moskee. Hier kreeg de behoeftige eerste levensbehoeften aangereikt. Barmhartigheid en rahma zijn twee verschillende woorden die hetzelfde betekenen. Wereldwijd zijn er heel veel verschillende woorden die in beginsel voor hetzelfde staan. Wij belichamen al deze woorden. In zeer uiteenlopende gebeurtenissen, elke dag opnieuw, kijk om je heen... All the sights, the treasures of the eye / Does the divided soul remain the same? Patti Smith, songtekst It takes time Moskee, Eindstraat Moskee, Eindstraat

18 13 Nieuwe wegen voorbij Reinier Kurpershoek (NL) 13 Schelpoortje Geluidssculptuur. Middeleeuws aandoend pad met poortje waar een behoeftige kon aankloppen (=schellen) voor een aalmoes. Deze achterdeur van het voormalige klooster Jerusalem, symboliseerde barmhartigheid. Kerkpad Kerkpad

19 13 23 Beeld Antonius Abt met varken in uitsparing boven poortje Wegkruis - Antonius wordt gezien als de vader van het kloosterleven. - Beschermheilige voor zwijnenhoeders, varkens en huisdieren. - Bood bescherming tegen pest, vuur en veeziekten. Geplaatst ter herinnering aan 100 jaar zusters Ursulinen in Venray. Zij kwamen in 1838 en vertrokken in Kerkpad Kerkpad

20 14 25 De Monnik 14 Sint Petrus Banden Kerk of Grote Kerk Ode aan de religieuzen van de 12 kloosters uit Venray door beeldhouwer Sjef Courtens. - Gebouwd in de 15e eeuw, herbouwd na de verwoesting in Grootste collectie middeleeuwse beelden van Nederland. Noordzijde kerk Kerk

21 14 After The Last Supper - Naar Het Laatste Avondmaal Deborah Sperber (USA) 14 Monument naamloze doodgeboren kinderen Vanwege het feit dat deze kinderen niet gedoopt waren konden ze ook niet worden begraven in gewijde grond. Kerk Zuidzijde kerk

22 15 Koffie-, Theehuis en bierlokaal De Klokkenluider, voormalige Latijnse School Onder den Boog Vragen bij een oponthoud Het cultureel erfgoed op deze route verbeeldt al eeuwen het hogere. Zoals Dan Graham zich dat vijfentwintig jaar terug afvroeg in Rock My Religion, zo kunnen wij ons dat nu opnieuw afvragen. Zijn deze beelden nog wel toereikend voor de manier waarop wij ons nu verstaan met (het geloof in) de werkelijkheid? Terwijl we ons in het café laven aan een koele dronk rijst dan de vraag: Hoe kunnen we het hogere ook nog op andere manieren verbeelden? Schenkt deze tijd, aan het begin van de 21e eeuw, ons misschien geheel andere mogelijkheden? In een poging een antwoord te formuleren op deze vragen keren we in dit beeldtraject de zaken om. Te beginnen met de titel, wij noemen ons project Religion My Rock. De vraag die aan deze omkering ten grondslag ligt luidt: Zijn wij nog in staat om dode stenen uit onze dagelijkse leefwereld (opnieuw) te bezielen? Kunnen wij de dingen om ons heen, de levenloze objecten, de toevallige gebeurtenissen, de terloopse verschijningen, zelf nog van een onderscheidende betekenis voorzien? Bovenstaande vragen willen wij u halfweg deze tocht voorleggen als overdenking voor het tweede deel. Religion My Rock is een rite de passage langs historische en eigentijdse beelden en kan op dit kruispunt van verschillende tijden en uiteenlopende beeldopvattingen aanleiding zijn om te bewegen. Religion My Rock is ook een queeste, een zoektocht tussen Sint Oda en Sint Anna, die de voetganger een eigen weg laat banen in de ontwikkeling van mogelijke beeldbetekenis. 16 Twee staties Twee staties die nog resten van de Zeven Smarten van Maria. De overige beelden zijn verloren gegaan in de oorlog. Onderdoorgang Onderdoorgang terug (rechts door het hek)

23 17 The American Dream Mieke Smits (NL) 18 Bomen en goden Een heilig geloof in alles wat Amerika te bieden heeft, van Barbie-rose tot liposuctie-vet. Venray is rijk aan bomen, onderweg ziet u dan ook heel veel verschillende soorten. Al bij de Germanen was er een diepe verering voor bomen, dit omdat bomen de verbinding symboliseerden met de goden, vooral eiken en linden werden gezien als heilige bomen. Onder deze bomen werd ook recht gesproken. Met de komst van de christelijke cultuur werd boomverering verboden en werden vele bomen gekapt. Een bekende anekdote verhaalt hoe Bonifatius een aan de Germaanse oorlogsgod Tor gewijde eik velde. Hij deed dit om de heidenen te tonen hoe machteloos hun goden waren. Omdat Bonifatius na deze actie niet door een bliksemschicht werd vernietigd bekeerden velen zich tot zijn God. Raadhuisstraat > Oprijlaan gemeentehuis Tuin voormalig klooster Jerusalem

24 Op voettocht Religion My Rock zien we in de voormalige kloostertuinen o.a. - Acer negundo : vederesboom / californische esdoorn - Sequoiadendron giganteum : mammoetboom - Robinia pseudoacacia : gewone of valse acacia - Gymnocladus dioica : doodsbeenderenboom - Acer pseudoplatanus : gewone esdoorn / bergesdoorn - Fagus sylvatica purpurea : rode beuk / bruine beuk - Cedrus libani : Libanon ceder - Aesculus hippocastanum : paardenkastanje - Ginko bioba : Japanse notenboom - Gleditsia triacanthos : valse christusdoorn - Tilia X europaea : koningslinde Eens, onder de Germanen was de linde gewijd aan Freya. Godin van de vruchtbaarheid, gerechtigheid en liefdadigheid. Op den duur moest zij deze waardigheden overdragen aan Maria. De Moeder Gods. In het zuiden des lands is het kapelletje met linde nog steeds een gebruikelijke combinatie. De linde is rooms geworden, begrijp ik. De eik daarentegen, in al zijn weerbarstigheid, heeft altijd iets heidens behouden. Kennelijk stelde de natuur zelf grenzen aan haar kerstening. Koos van Zomeren in NRC Handelsblad, 1 juni 2007 Tuin voormalig klooster Jerusalem Tuin voormalig klooster Jerusalem

25 Christusbeeld Sint Odaput Een z.g. Heilig Hartbeeld, de verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus Hart. - Water uit deze put werd tot het midden van de vorige eeuw gebruikt om zieke ogen te wassen ter genezing. - De oorspronkelijke put is rond 1960 gedempt in verband met het gevaar dat deze opleverde voor de jeugd. Na de ingebruikname van het kloostergebouw als gemeentehuis werd de put door de Stichting Stadspark Venray uitgegraven en in 1996 van een nieuwe bovenbouw voorzien. - Restanten van Lourdesgrot schuin achter de Sint Odaput. Tuin voormalig klooster Jerusalem Tuin voormalig klooster Jerusalem

26 18 50 I LOVE YOU Tanja Ritterbex (NL) 19 Heilige Angela `Een meisje op zoek naar de ware liefde, en die al jaren niet vindt. Maar ze zijn er wel die prinsen... Die knappe mannen die ze zoekt, maar ze kijkt niet goed...of kijkt ze nu net op het verkeerde moment?` - Stichteres Ursulinen Orde. - Beeldhouwwerk door Charles Vos (NL). Tuin voormalig klooster Jerusalem Binnentuin gemeentehuis

27 19 Famous Thoughts Toos Nijssen (NL) Rustplaats zusters Ursulinen foto van een meisje van zes jaar oud als symbool voor onschuld tegenover een beeld dat verwijst naar een dagdroom. Onderdoorgang Kloosterkerkhof

28 20 50 Sint Barbara 20 Jezus Fontein / Jesus Fountain Mally Mallinson & Shaun Doyle (GB) - Geschonken door ouders van nonnen uit Venray die naar de missie in Nederlands-Indië vertrokken. Ca Palmtak verbeeldt de maagdelijkheid. - Beschermvrouwe tegen plotselinge dood. - Patrones van gevangenen, mijnwerkers, metselaars, steenhouwers, brandweerlieden, boeren, hoedenmakers, slagers. Jezus huilt om al het leed van de wereld. Rockmuziek belichaamde sinds de jaren 50 voor jongeren het hogere. Zijn paddo s nu de nieuwe religie? Kloosterkerkhof Kloosterkerkhof

29 Sint Jozef en het kind Sint Dorothea - Uitgebeeld in opvallend bevallige pose. - Gemaakt ter ere van Mère Dorothée, de rectrix van het gymnasium dat aan Jerusalem was verbonden. Later werd zij moederoverste van het klooster, ofwel Mère Prieur (Priorin). - Patrones van barensweeën, bloemenverkopers, fruithandelaars, tuinlui, bruiden, bierbrouwers, stervenden en pas gehuwden, alsmede tegen valse beschuldigingen en armoede. Kloosterkerkhof Kloosterkerkhof

30 21 Berceau of loofgang 21 Candy s Room Pascalle Mansvelders (NL) - Berceau of boogprieel, twee heggen die aan bovenzijde met elkaar zijn verbonden. - De berceau stamt uit de tijd dat het voor adellijke dames mode was er zo wit mogelijk uit te zien. Dit om zich te onderscheiden van niet-adellijke personen die, doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een bruine tint hadden. De berceau bood de wandelaar bescherming tegen de zon. - In kloostertuinen kwam deze vorm van begroeiing eveneens voor. - De huidige berceau is in 2001 aangelegd. Cause in the darkness there ll be hidden worlds that shine... uit: Candy s Room van Bruce Springsteen, Darkness On The Edge Of Town, 1978 De Hoven van Jerusalem De Hoven van Jerusalem

31 22 Tanky Monk Museum Mally Mallinson & Shaun Doyle (GB) 22 (No) more Opiate for the Masses Johan Muyle (B) Themapark rond het conflict tussen geloof en wetenschap, tussen creationisten en evolutionisten. Bruikleen B.P.S. 22 Espace de Création Contemporaine, Charleroi Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren) Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren)

32 Kapitein Klaterhout Bas de Wit (NL) Installatie Jack Reubsaet (NL) Kapitein Klaterhout, een monument voor het grandiose fiasco van zijn allereigenste enthousiasme. Tot ziens, maar haast u niet! Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren) Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren)

33 22 Engel Hullabelly Hans Lemmen (NL) Nezaket Ekici (D) In bruikleen Aeroplastics Contempory Brussel. Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren) Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren)

34 22 De Verwijzing Erik van Maarschalkerwaard (NL) 22 AV Maria - Een electronische devotie Picture Parking (NL) In het begin was het Woord. Zowel in de Mariaverering als in de gepresenteerde werkelijkheid van de reclame nemen de begrippen zuiverheid, reinheid en helderheid een belangrijke plaats in. Raadhuisstraat (voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren) Raadhuisstraat (Wasplaats voormalige Fordgarage Autobedrijf van Haren)

35 23 Urbi Et Orbi Anne Katrin Puchner (D) 23 Sint Anna Mix van symbolen en rituelen uit verschillende godsdiensten. Gesponsord door Hermann Schuran, Duitsland - De heilige Anna is in de christelijke traditie de moeder van de Maagd Maria. - Beschermheilige van o.a. timmerlui, moeders, huisvrouwen, mijnwerkers. - Gesticht Sint Anna werd begin vorige eeuw door de Broeders en de Zusters van de Liefde uit Gent gebouwd voor Rooms Katholieke Vrouwelijke Krankzinnigen. Op 31 december 1976 gefuseerd met Sint Servatiusgesticht, maakt thans deel uit van de GGZ Noord- en Midden Limburg. Binnenkort zal de Sint Anna-inrichting worden gesloten en verkocht aan een projectontwikkelaar die hier woningen gaat bouwen. Bij een recente verkiezing van de mooiste locaties in Limburg verwierf het Sint Anna-terrein een tweede plaats. Sint Anna-terrein Sint Anna-terrein

36 23 Op zijn plaats Reinier Kurpershoek (NL) 23 Opgegraven altaar Geplaatst in het kader van de kunstmanifestatie De Waan in Door vernieuwingen in de katholieke kerk in de jaren vijftig van de vorige eeuw verdween het monumentale altaar uit de Sint Annakapel. Uit liefde besloten de zusters dit gewijde object geheel intact te laten begraven. Werklui die dit moesten doen besloten echter, vanwege het feit dat het altaar zo zwaar was, het eerst in gruzelementen te slaan en het dan te begraven. Slechts de direct betrokkenen wisten van deze actie. In 2002 werd op aanwijzing van een ingewijde dit altaar, onder grote publieke belangstelling, opgegraven en werden vervolgens de stukken van het altaar weer tot een geheel gemetseld. Sint Anna-terrein Atelier Archeologische Werkgroep, Sint Anna-terrein

37 24 Sint Annakapel 24 God en Gas Bisscheroux & Voet (NL) Evenals het naastgelegen mortuarium opgetrokken in neogotische stijl met een rank spits torentje, een z.g. pagodentorentje, zoals menige kapel van de Zusters van Liefde uit België. In 1928 uitgebreid met een zijbeuk en vanaf die tijd konden ook de z.g. armlastige patiënten naar de kerk. Tot op dat moment was kapelbezoek voorbehouden aan de betalende klassepatiënten. In 1953 gemoderniseerd en verrijkt met het werk van grote kunstenaars zoals Niel Steenbergen (altaartombe en calvarie), Egbert Dekkers (muurschilderingen en glas-in-lood ramen), Frans Balendong (glas-in-lood), Renald Rats (kruiswegstaties), Jan Noyons (edelsmeedwerk). Een tankstation dat gelegenheid geeft om te mediteren tijdens het tanken. Sint Annakapel Sint Annakapel

38 24 Mortuarium 24 Little Francesco Christiaan Zwanikken (NL) Ook wel lijkenhuisje genoemd. Hier werden de overleden patiënten opgebaard. Achter de opbaarkamer bevindt zich de obductieruimte. Hier werd bij de meeste overledenen -met instemming van de familie- een obductie (sectie) verricht waarbij de hersenen werden weggenomen voor wetenschappelijke doeleinden. De heilige Man in zijn pij keek door het raam naar de ganzen, Lachte: wat snaatren die beesten! kon ik ze maar verstaan! Zij zeiden: kijk, de heilige Man ging onder de menschen, Werd lichtvaardig als zij en nam hun manieren aan. Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys), 1915 In bruikleen de heer en mevrouw Marges Sint Anna-terrein Sint Anna-terrein

39 25 Treintje of paard / tractor Terugtocht Religion My Rock een tocht vooruit? Voor uw tocht terug staat u een transportmiddel ter beschikking. U kunt uw vermoeide lichaam laten opnemen en vervolgens laten verplaatsen naar uw uitgangspunt. De cirkel is dan weer rond. U bent dan weer terug waar u was. De indrukken die u vandaag tijdens de voettocht heeft opgedaan hebben u mogelijk in een andere staat en gesteldheid gebracht. Niet alleen fysiek, wat zich uit in vermoeidheid, maar ook mentaal bent u nu ergens anders. De vraag is nu, terwijl u uw lichaam met dit voertuig terug laat brengen, of u dat ook wenselijk acht voor uw geest. En zo u dat wenst, is het überhaupt mogelijk de geest weer terug te brengen naar het uitgangspunt van voor de voettocht? Is er eigenlijk nog wel een weg terug na al deze indrukken, na de beeldbetovering van deze dag? Aan het voertuig Religion My Rock hangen jerrycans met water uit Venray. Het komt uit dezelfde lokale bron als waaruit ooit Oda putte voor haar lichaam. Dit water uit Venray is een service aan de pelgrim ter reiniging van a) gelaat (ben je nog in staat om anders te zien?) b) handen (kun je dingen nog anders aanpakken?) en c) voeten (wil je eigenlijk nog wel anders in het leven staan?). Als Religion My Rock voor u een verplaatsing bleek waardoor u los kwam van aannames en vooronderstellingen in de waarneming, dan kunnen we de voettocht ook betitelen als een terugkeer naar het stadium van onbevangen ontvangst. Daar waar we allemaal ooit deel van waren. In die zin wordt uw terugtocht nu feitelijk een tocht vooruit. Gaat u daarom lekker zitten in dit voertuig en laat u vooral vooruit voeren, vanuit dit punt waar conceptie, perceptie en receptie voor u even samenvielen. Uw echte voettocht, prille pelgrim neemt nu pas een aanvang, na afloop van dit klassieke transport. Wij wensen u een fantastisch vooruitzicht toe! Standplaats Sint Annakapel Standplaats Sint Annakapel

40 Gids als Creatia Continua De gids die u op deze voettocht door Venray in handen had past in een oude traditie. Zo verschenen er al eerder bloemrijke teksten en fantasievolle verhalen over de beelden die u vandaag onder ogen kreeg. In die zin past uw belevenis van vandaag ook naadloos in deze traditie. Wij nodigen u daarom uit uw ervaringen van deze voettocht op te tekenen in deze gids. Daarmee transformeert u uw gids tot een persoonlijk document. De lege pagina hiernaast is er speciaal voor uw tekst en/of beeld, dit als een reflectie op de beeldenroute. Wij nodigen u uit uw tekst en beeld daarna ook per in te zenden naar de organisatie van deze voettocht. Alle inzendingen vormen met elkaar ook weer een beeld en wie weet, kan uw reactie weer leiden tot nieuwe (denk-)beelden, tot weer nieuwe verhalen over deze en andere beelden in de toekomst! Voor 1 december 2007 insturen naar Bij publicatie van de reacties ontvangt u vooraf een aankondiging per . Heilige Oda met ekster Uit: Petrus Ribadineira en Herbertus Rosweydus, Generale legende der heylighen (4de druk; Antwerpen 1649) Ruimte voor uw eigen verhaal en beeld over voettocht Religion My RocK

41 Odapark / start voettocht Sergei Shutov Pascalle Mansvelders Hans Lemmen Sint Oda 02 Helmut Smits 03 Hagelkruis 04 Woonwijk Desselke 05 Erik Habets 06 Sint Joriskapel Eric van Maarschalkerwaard 07 Jeroen van Bergen 08 Helmut Smits 09 Lourdesgrot Tanja Ritterbex Sint Jozef 10 Sint Jozefkapel Sint Jozef, beeld boven entree 11 Museum t Freulekeshuus Mally Mallinson&Shaun Doyle Sidi El Karchi 12 Moskee Adriaan Nette 13 Reinier Kurpershoek Schelpoortje Beeld Antonius Abt Wegkruis 14 de Monnik Petrus Banden Kerk Devorah Sperber Monument naamloze doodgeboren kinderen 15 De Klokkenluider, voormalige Latijnse school 16 Twee staties 17 Mieke Smits 18 Bomen en Goden Christusbeeld Sint Odaput Tanja Ritterbex 19 Heilige Angela Toos Nijssen 20 Rustplaats zusters Ursulinen Sint Barbara Mally Mallinson & Shaun Doyle Sint Jozef en het Kind Sint Dorothea 21 Berceau of loofgang Pascalle Mansvelders 22 Mally Mallinson&Shaun Doyle Johan Muyle Bas de Wit Jack Reubsaet Hans Lemmen Nezaket Ekici Picture Parking Mieke Smits 23 Anne Katrin Puchner Sint Anna Reinier Kurpershoek Opgegraven altaar 24 Sint Annakapel Bischeroux & Voet Mortuarium Christiaan Zwanikken 25 Treintje of paard en wagen

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews nummer 3 september 2012 Terebinthvereniging voor funeraire cultuur Thema: Allerzielen Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews Graven op internet: Allerzielen Allerheiligen

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit 09 2014 OPST ANDIG! foto istock september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitgelicht advertentie Leeftocht Najaarsprogramma Leeftocht Dit najaar biedt Leeftocht diverse inspirerende activiteiten,

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

Bank. Pastoraal woord. Juli/Augustus 2015

Bank. Pastoraal woord. Juli/Augustus 2015 Keizersgracht 220 1016 DZ Amsterdam Juli/Augustus 2015 www.olvkerk.nl info@olvkerk.nl www.facebook.com/ olvkerk www.twitter.com/ olvkamsterdam Maandblad van de Rooms-Katholieke ONZE LIEVE VROUWEKERK Bank

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen?

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? van de redactie Helpt praten? Waar denkt u aan bij het thema geest en lichaam? De geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK INHOUDSOPGAVE. INLEIDING waarom heb ik dit onderwerp gekozen. DEFINITIE VAN VERRASSEN MIJN VISIE MEDESTANDERS TEGENSTANDERS VERRASSEN IN DE PRAKTIJK verrassen

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie