Architectonisch palet voor het hele cluster. Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectonisch palet voor het hele cluster. Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt"

Transcriptie

1 17 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

2 3.1 Cluster: stedenbouwkundige aspecten 18 Stedenbouwkundige aspecten Het cluster vormt het hart van Het Nieuwe Landgoed. In het cluster komen alle ingrediënten van de beeldkwaliteit van Het Nieuwe Landgoed samen, en andersom vormen de drie omringende onderdelen een uitwerking van de thema s uit het cluster. Zo ontstaat samenhang en krijgt de som der delen toegevoegde waarde. Het Cluster is bedacht als een architectonische ensemble van gebouwen hierbij refererend aan grote buitenplaatsen en landgoederen, welke zorgvuldig zijn uitgebreid met onderscheidende onderdelen die tegelijkertijd een samenhangend geheel vormen. Gegroeid vanuit een hoofdgebouw en uitgebreid met bijgebouwen, omringd door dorpse bebouwing. Het doel is om een architectuurbeeld te creëren dat de rijkheid heeft van een hofcomplex. Een complex dat bestaat uit herkenbare gebouwen die samen een gevarieerd silhouet aftekenen. Op enkele plekken in het cluster worden markante accenten gepositioneerd, die de aandacht op zich vestigen zonder afbreuk te doen aan het geheel. De architectuuruitwerking moet bijdragen aan het scheppen van een gevarieerd silhouet, eenheid in verscheidenheid. De gebouwen in het cluster, zijnde de wijkwinkelcentrum, wijkgebouw en het appartementengebouw, moeten door hun uitwerking een te herkennen architectonische ensemble vormen. Materiaal en kleur gebruik onderscheidt zich ten opzichten van de Omzoming. Een licht industriele uitwerking, is het middel om dit onderscheid te bereiken. In het BKP maken we binnen het cluster een onderscheid in: - Wijkwinkelcentrum - Wijkgebouw - Appartementen of grondgebonden woningen cluster A A Maximaal 14m Maximaal 10m Doosnede AA N224

3 19 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

4 3.2 Cluster Wijkwinkelcentrum : beeldkwaliteitvoorschriften 20 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat het wijkwinkelcentrum. Silhouet & kaprichting 1. In het ontwerp wordt gestreefd naar een variatie in hoogte, waar- door een afwisselend silhouet ontstaat. Beperkte hoogteaccenten worden op stedenbouwkundige zichtlijnen en ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek/licht industrieel. Hier binnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. De stramienen dienen herkenbaar te zijn als hoofdraster, met daar binnen een onderverdeling. Binnen dit raster kan een variatie van invullingen worden aangebracht van puien en dichte vlakken. De draagstructuur, het gevelraster, moet van beeld sterk genoeg zijn, zodat het mogelijke wijzigingen in de toekomst kan opnemen. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen /puien toegepast. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende kozijndetailleringen gebruikt worden, welke in bandbreedte kunnen variëren van vlak (in 1 vlak liggend) tot diepe neggen met geprononceerde kozijnen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belangrijke rol, zoals een gevelraster van kolommen en liggers, de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken.

5 21 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

6 3.3 Cluster Wijkcentrum: beeldkwaliteitvoorschriften 22 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat het wijkcentrum. Silhouet & kaprichting 1. Het wijkcentrum krijgt een langskap in combinatie met een plat dak. Beperkte hoogteaccenten worden op stedenbouwkundige zichtlijnen ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek. Hierbinnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. 4. De goothoogte varieert tussen 4 en 8 m met een dakhelling tussen 30 en 45 graden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. Een raster van kolommen en balken, met daar binnen ver- schillende invullingen, is de basis van de gevel architectuur. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen toe- gepast. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belanglijke rol, zoals de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Doorsnede

7 23 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

8 3.4 Cluster Appartementen: beeldkwaliteitvoorschriften 24 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat een appartementgebouw. Hier wordt het vrijstaande appartementen gebouw beschreven. Echter op deze locatie kan ook, met grondgebonden woningen, of twee langsgebouwen met 3 lagen en 4 lagen appartementen worden ontwikkeld. Dan gelden de hieronder beschreven voorschriften als interpretatie, alleen voor de kop bebouwing cq de 4 laagse bebouwing. Silhouet 1. het appartementengebouw krijg een plat dak. Beperkte hoogte- accenten worden op de stedenbouwkundige zichtlijn ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek. Hier binnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. Een raster van kolommen en balken, met daar binnen verschillende invullingen, is de basis van de gevelarchitectuur. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen toege- past. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende kozijndetailleringen gebruikt wor- den, welke in bandbreedte kunnen variëren van vlak (in 1 vlak liggend) tot diepe neggen met geprononceerde kozijnen. Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belangrijke rol, zoals de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale/horizontaal geleding gallerij. Mogelijk aanzicht t.p.v. N224 Langsblokken voor de appartementen. Mogelijk aanzicht t.p.v. N224 Doorsnede

9 25 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Gerealiseerd

10 3.5 Carré: stedenbouwkundige aspecten 26 Stedenbouwkundige aspecten = gerealiseerd Het carré is een hofvormig bouwblok met een stedelijk karakter dat midden in het park staat. De bebouwing bestaat uit grondgebonden woningen die aaneengesloten gebouwd worden. De aaneengesloten gevelfronten worden onderbroken door een tweetal openingen die in maat verschillen. Deze openingen vormen de toegang tot het hof vanuit de zijde van de Lunterseweg en vanuit het parklandschap van Het Nieuwe Landgoed. Binnen het hof bevinden zich de ruime (voor)tuinen met voordeuren en de parkeerplaatsen van de woningen. Deze voortuinen liggen aan een groene laan. Deze laan omzoomt het parkeerhof. De buitenzijde van het hof wordt gevormd door de achterzijde van de woningen, die een tweede voorkant vormt. Hier bevinden zich bewust geen voordeuren tot de woningen. In de compositie van Het Nieuwe Landgoed is dit hof een belangrijk gebouw. Het is in termen van landgoederen en buitenplaatsen, een voorhof bestaande uit voorname huizen. carré carré

11 27 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede foto s Ede Inspiratie

12 3.6 Omzoming: stedenbouwkundige aspecten 28 Stedenbouwkundige aspecten De omzoming, ook wel de landerijen genoemd, omzomen de groene kamer waarin het voorzieningencluster staat. Ze vormen de overgang tussen de beide wijken en de opmaat voor het Cluster. Door deze gebouwing te groeperen in hofjes wordt de relatie tussen de grote parkruimte van Het Nieuwe Landgoed en de omliggende wijken versterkt. De voordeuren van de woningen zijn naar het park en straat gericht. De omzoming bestaat uit bijvoorbeeld, twee- onder één kap, geschakelde villa s, rijwoningen, appartementen en wijkvoorzieningen. Parkeren gebeurt op eigen terrein in een parkeerhof en bezoekers kunnen in de straat parkeren. In de verdere uitwerking binnen het BKP maken we een onderscheid in: 1 geschakelde villa s en twee-onder-één kap woningen 2 rijwoningen 3 appartementen 4 wijkvoorzieningen Met uitzondering van de bebouwing voor de wijkvoorzinning in deelgebied 4, zijn de andere hoven onderling uitwisselbaar. Afhankelijk van de markt kunnen geschakelde villa s; twee-onderéén kap of rijwoningen worden en andersom. Bij de bebouwing links van de onderdoorgang zijn verschillende woningtypologieen mogelijk appartementen in 3/4 lagen en of grondgebonden woningen. 1/2 4 1/2 1/2 1/2/3 1/2 1/2 Omzoming Omzoming

13 29 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

14 3.7 Omzoming 2 onder 1kap en villa s: beeldkwaliteitvoorschriften 30 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke, landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Voor de gehele omzoming geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde villa s in een hof krijgen een langskap en een villa een dwarskap. 3. De goothoogte van alle woningen varieert tussen 6m en 7m en de dakhelling varieert tussen de 30 en 45 graden. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de woningen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. De woningen met een dwarskap worden uitgevoerd in een lichte tot witte baksteen. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grotere ramen. Een raam met borstwering is uitgangspunt. En door optie s kan er een raam tot de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd, door het toepassen van gemetselde borstweringen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit) 3. De entree s, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. 4. De woningen aan de kopse zijden krijgen een extra architectonische uitwerking. De uitbreidingen van de woningen zijn optioneel. 5. Door het toepassen van optie s, van dakkapellen, raamafmetingen,erkers en veranda s kan er een gevarieerd gevelbeeld ontstaan. Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

15 31 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

16 3.8 Omzoming rijwoningen: beeldkwaliteitvoorschriften 32 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Voor de gehele omzoming geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De woningen krijgen een langskap. 3. De goothoogte van alle woningen varieert tussen 6m en 7m en de dakhelling varieert tussen de 30 o en 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de woningen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grote ramen. Een raam met borstwering is uitgangspunt. En door optie s kan er een raam tot aan de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd, door het toepassen van gemetselde borstweringen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit) 3. De entrees, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. 4. De woningen aan de kopse zijden (straatzijde en parkzijde) krijgen extra architectonische aandacht. De uitbreidingen zijn optioneel. 5. Door het toepassen van optie s voor; dakkappelen,raamafmetingen, erkers en veranda s, kan er een gevarieerd beeld ontstaan. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

17 33 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

18 3.9 Omzoming appartementen: beeldkwaliteitvoorschriften 34 \ Beeldkwaliteitvoorschriften Hier onder worden de appartementen omschreven. Echter er kunnen ook grondgebonden woningen ook deze locatie worden ontwikkeld. Dan gelden de beeldkwaliteitvoorschriften van 3.8. De architectuur van de appartementen is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De appartementen krijgen een langskap in combinatie met een vlak dak, 3 lagen met kap, 4 lagen vlak dak. 3. De goothoogte varieert tussen 6/7 m ; 9/10 m en 12/13m, met een max. van 14m. De dakhelling varieert tussen de 30 o en 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de bouwblokken worden zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. Er worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grotere ramen. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen en dakkapellen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur. (nuances van wit) 3. De kopse zijden (straatzijde en parkzijde) krijgen extra architectonische aandacht. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Doorsnede

19 35 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

20 3.10 Omzoming wijkvoorzieningen: beeldkwaliteitvoorschriften 36 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de wijkvoorziening in de omzoming is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. Het wijkcentrum krijgt een langskap in combinatie met een vlak dak. En daar waar nodig een hoogte accent op de stedenbouwkundige as. 3. De goothoogte varieert tussen 4m en 8m en de dakhelling van 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de bouwdelen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. Er worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grote ramen. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen en/of in een dakkapel. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur. (nuances van wit) 3. De entrees, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen.

21 37 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede foto Ede Gerealiseerd

22 3.11 Parkrand & Vijverrand: Stedenbouwkundige aspecten 38 Stedenbouwkundige aspecten De zuidzijde van Het Nieuwe Landgoed vormt de grens met Veldhuizen A. In tegenstelling tot de Kernhemse zijde is hier ruimte gevonden voor een drietal overgangsblokken. De parkrandwoningen van dit blok worden in tweeën gesneden door de fiets- en voetganger verbinding, welke ook het cluster doorsnijdt. De woonblokken bestaan uit een aantal rijen eengezinswoningen van twee lagen plus kap. De woningen worden onderbroken door toegangen tot een aantal parkeerkoffers op het binnenterrein. Het parkeren wordt grotendeels opgelost door middel van parkeerkoffers op eigen terrein. De straten bieden ruimte voor de overige parkeerbehoefte, van zowel de parkrandwoningen als de omzoming. De vijverrand is gelijk aan de parkrandwoningen met tevens een verwijzing naar de architectuur opbouw van het Carre en vormt zodanig een voorportaal naar de groene kamer. parkrand & vijverrand parkrand & vijverrand

23 39 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede f Gerealiseerd

24 3.12 Parkrand: beeldkwaliteitvoorschriften= gerealiseerd 40 Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de parkrandwoningen is te karakteriseren als een ingetogen landelijke architectuur, welke aansluit bij Het Nieuwe Landgoed. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde woningen krijgen langskappen. 3. De koppen van de blokken krijgen een specifieke rol in de begeleiding van Veldhuizen A naar Het Nieuwe Landgoed 4. De goothoogte is bij alle woningen gelijk. (6m en de dakhelling is minimaal 45 o) Locatie Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak toegepast. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met veelvuldig gebruik van grote ramen tot op het maaiveld. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen. Het ritme van de raamopeningen wordt bij alle woningen gelijk gehouden. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit). 3. Uitbreidingen, zoals dakkapellen, zijn alleen aan de achterzijde toegestaan. Uitbreidingen voor serres en eventuele veranda s worden wel aan de voorkant toegestaan. Inrichting 1. De overgang tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen (zie hoofdstuk landschap). Silhouet &kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

25 41 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede f Architectonisch palet voor de hele vijverrand Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

26 3.13 Vijverrand: beeldkwaliteitvoorschriften 42 Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de vijverrandwoningen is te karakteriseren als een ingetogen landelijke architectuur, welke aansluit bij de parkrandwoningen en een met architectonische verwijzing naar het Carre. Voor de vijverrand geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde woningen krijgen langskappen met daar waar nodig een verbijzondering. 3. De koppen van de blokken krijgen extra architectonische uitwerking. Uitbreidingen door middel van erkers of varanda zijn optioneel. 4. De goothoogte varieert van 6-8 en 9-10 m de dakhellingen zijn 30 of 45 o) 5. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak toegepast. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met grote ramen. Ramen met een borstwering is uitgangspunt. Door optie s kan er een raam tot de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen. Het ritme van de raamopeningen wordt bij alle woningen gelijk gehouden. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit). 3. Door opties zoals dakkapellen; raam groote; erker s of varanda s kan er een gevarieerd beeld ontstaan. Inrichting 1. De overgang tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

27 43 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede

28 3.14 onderdoorgang: stedenbouwkundige aspecten 44 Stedenbouwkundige/landschappelijke aspecten Uitgangspunten zijn veiligheid, openheid en gebruiks vriendelijkheid. Dit door middel van ruimtelijk overzicht, verlichting en sfeer. De onderdoorgang is een verbinding voor het langzaam verkeer tussen de twee wijken en als ontsluiting voor het Cluster. De verbinding wordt uitgevoerd als een ongelijk vloerse kruising met de N224 en alleen ter plaatse van kruisende fietspaden en N224 dicht uitgevoerd. De wanden van de onderdoorgang zijn licht wijkend uitgevoerd en daar waar mogelijk begroeid vanuit het maaiveld, om zo de onderdoorgang een onderdeel te laten zijn van het aangrenzend landschap. De overkapping, is een uitzondering en kan als accent in de onderdoorgang worden in gezet. De wand van de expeditiehof wordt uitgevoerd als keerwand met talud. Het talud heeft een plateau waarop een beukenhaag van 2 meter ononderbroken wordt opgenomen. Verdiept landschap/tunnel Onderdoorgang

29 45 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Referentie

30 3.15 Onderdoorgang: 3D beelden

31 47 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Inspiratie

32 3.16 Het motief: de rode draad 48 De samenhang in Het Nieuwe Landgoed dient te worden bereikt door gemeenschappelijkheid van enkele aspecten welke in de familie van bebouwingscomponenten hetzelfde is In alle gebouwen dient de klassieke driedeling te worden toegepast. De verhoudingen zijn vrij, maar elk gebouw dient een plint, een midden en een duidelijke dakrand of top te hebben. Ten tweede wordt in alle gebouwen of stedenbouwkundige eenheden baksteen toegepast. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. Met uitzondering de gebouwen in het Cluster, binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. Ten vierde wordt in alle bebouwingscomponenten het staande raam als hoofdelement gehanteerd. Zo ontstaat voldoende samenhang per component, per gebouw of woning om variatie te introduceren. Ten slotte wordt door het hele landgoed op allerlei schalen en in allerlei vormen een leidmotief gehanteerd. Dit kan tot uitdrukking komen in het klinkerverband van de bestrating, in de ornamenten, in de gevels, tot aan het straatmeubilair.

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 COLOFON Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout T 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij LANGGEVELBOERDERIJ Kenmerkend voor het dorp Alem is de langgevelboerderij. Deze komt veelvuldig voor aan de Sint Odradastraat en aan de kruising Weikesstraat en Meerenstraat. De planlocatie ligt aan deze

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014. ref. BOE9567-004-Oirschot, Eikenbussel_welstand.indd

Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014. ref. BOE9567-004-Oirschot, Eikenbussel_welstand.indd Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014 Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014 Stedenbouwkundig plan Foto s omgeving Verkavelingsmodel Beeldreferentie Gevelbeeld huurwoningen Gevelbeeld koopwoningen

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West MEMO Project Opdrachtgever Contactpersoon : Uitbreiding Almkerk-West : Woonlinie : De heer J. van de Wiel Datum : 1 september 2010 Referentie Onderwerp Behandeld door : 02133.004.01a16 : Beeldkwaliteitkader

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Molenbeek

Beeldkwaliteit Molenbeek Beeldkwaliteit Molenbeek Nunspeet 11 mei 2016 in opdracht van gemeente Nunspeet colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt 1 8071 GJ Nunspeet Arjan Dickhof - gemeentelijk projectleider ontwerper: LODEWIJK

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork Project: 12031 Datum: 9 november 2014 HAAS, Rudolf de Haas Architect Kwartelstraat 52 8916 BP Leeuwarden

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33

beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33 beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33 Kop Gildenkwartier / Beeldkwaliteit 34 Leeswijzer Het beeldkwaliteitplan is het kader voor een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng 18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng Project omschrijving Drachten De Spreng Selectie ontwikkelende aannemer Projectnummer P09895 Inbo Heerenveen Koornbeursweg 69 8442 DJ Heerenveen T +31 (0)512

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013 BEELDKWALITEITPLAN Polder Albrandswaard Augustus 2013 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard Contact persoon Rik van Niejenhuis Tel. 010 5061756 r.v.niejenhuis@albrandswaard.nl Ontwerpteam: Wietske

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil. Beeldkwaliteitplan T-boerderij

Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil. Beeldkwaliteitplan T-boerderij Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil Beeldkwaliteitplan T-boerderij colofon Gemaakt door: Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land B.V. St. Stevenskerkhof 2 Postbus 156 6500 AD Nijmegen tel:

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng, te Veen

Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng, te Veen Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Telefoon 076-5225262 Fax 076-5213812 Email info@c5s.nl Internet www.c5s.nl K.v.K. Breda nr. 20083802 Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng,

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker colofon bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl E eindhoven@sab.nl projectnummer: 90539 projectteam: Jaap

Nadere informatie

Beeldatlas. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt. Stap 2: architectonische basistypes. Stap 3: Analyse per straat

Beeldatlas. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt. Stap 2: architectonische basistypes. Stap 3: Analyse per straat Beeldatlas 6 In de beeldatlas is voor de bepaling van de beeldbepalende karakteristieken een methodiek gekozen die bestaat uit drie stappen. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt 1

Nadere informatie

Overzicht deelgebieden *

Overzicht deelgebieden * Overzicht deelgebieden * bebouwingsaccenten straatnamen Beeldkwaliteitsplan Repelakker 209x00476 bkp 20100429.indd 20 april 2010 CONCEPT gemeente Landerd Wonen aan de laan Wonen aan de wadi Wonen aan het

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Adriaen van Ostadelaan (ROC)

Adriaen van Ostadelaan (ROC) Adriaen van Ostadelaan (ROC) Beeldkwaliteitsplan Januari 2016 Status: Conceptversie 1 2 Gemeente Veenendaal Afdeling Wonen en leven Team Ruimtelijke ordening en bouwen d.d. januari 2016 INHOUD 1. INLEIDING

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

-11- Erfafscheidingen voorzijde: - gemeenschappelijk terrein, geen voortuinafscheidingen; Sterk zongericht woningontwerp

-11- Erfafscheidingen voorzijde: - gemeenschappelijk terrein, geen voortuinafscheidingen; Sterk zongericht woningontwerp Organisatie - woningen in 2, maximaal 3 lagen (bijvoorbeeld met lessenaarskap en/of terugliggend dakterras) - toepassing van halfverdiept parkeren onder de eilanden in zogenaamde parkeerstraat voor zowel

Nadere informatie

IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG

IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG In Ypenburg is AAARCHITECTEN benaderd voor het ontwerp van verschillende woningtypen. In het stedenbouwkundig plan van FARO en

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 10 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord juli 2012 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

D. Welstandsparagraaf kavels 2e linie: beeldkwaliteit in plan Lint Vinkenpolderweg (d.d. december 2011)

D. Welstandsparagraaf kavels 2e linie: beeldkwaliteit in plan Lint Vinkenpolderweg (d.d. december 2011) MEMO Aan: College van B&W Van: Madelon Soeteman Afdeling: Afdeling Publiekszaken Betreft: Beeldkwaliteitsplan Lint Vinkenpolder versus woonwagens Staalindustrieweg Datum: 12 november 2014 Inleiding Op

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o. Stadsontwikkeling Spelregels Beeldkwaliteit www.utrecht.nl Winklerlaan e.o. Juni 2014 Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.,juni 2014-1 Spelregels Beeldkwaliteit Winklerlaan e.o. Juni 2014 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 STEDENBOUWKUNDIG KADER Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 Inhoudsopgave Haute Equipe Ruimte & Planschade i.o.v. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 - Achtergrond 2 - Plangebied 3 - Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Titel: Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Status: Ontwerp-Definitief Rapportnummer: 208x00662 Datum: 20-11-2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Hoolstraat Papendijk, Nuland. Definitief 6 mei 2014

Beeldkwaliteitsplan Hoolstraat Papendijk, Nuland. Definitief 6 mei 2014 Beeldkwaliteitsplan Hoolstraat Papendijk, Nuland Definitief 6 mei 2014 Inhoud blz. 2 blz. 3 blz. 3 blz 5 blz. 6 blz. 7 blz. 9 Inhoudsopgave Bouwinitiatief Toetsingscriteria Welstandnota: Structuurvisie

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Kaatsheuvel - Loon op Zand. Beeldregieplan Bruisend Dorpshart

Kaatsheuvel - Loon op Zand. Beeldregieplan Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel - Loon op Zand Beeldregieplan Bruisend Dorpshart 1210 10 Colofon Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Loon op Zand. Rotterdam, 12 oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Sint Hubert Grootven III

Sint Hubert Grootven III BEELDKWALITEITPLAN Sint Hubert Grootven III gemeente Mill en Sint Hubert colofon SAB Eindhoven bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN TJALLEBERD DE EIDE.

KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN TJALLEBERD DE EIDE. KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN TJALLEBERD DE EIDE. I Algemeen Tjalleberd de Eide Het plangebied Tjalleberd de Eide ligt in het open polderlandschap

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Houtwalhofjes. Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2

Houtwalhofjes. Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2 74 75 Houtwalhofjes Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2 opdrachtgever Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, Almere. supervisor Urbis bureau voor stadsontwerp, Rotterdam aannemer van Zwol,

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Situatie Park rayenhoff vormt een ruim opgezette parkachtige woonwijk aan de noordwest-zijde van Uithoorn op het voormalige IBM-terrein. Het hele plan is

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Hutten Zuid Deelplan 2 Gemeente Oude IJsselstreek 21 juni 2011 projectnummer 61021

beeldkwaliteitplan Hutten Zuid Deelplan 2 Gemeente Oude IJsselstreek 21 juni 2011 projectnummer 61021 beeldkwaliteitplan Hutten Zuid Deelplan 2 Gemeente Oude IJsselstreek 21 juni 2011 projectnummer 61021 2 SAB STRATEGIE & ONTWERP BEELDKWALITEITPLAN HUTTEN ZUID DEELPLAN 2 INHOUD 3 inleiding CONTEXT THEMATIEK

Nadere informatie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Woerden Stadshart Woerden, 1500 m winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Opdrachtgever: Multi Development Ontwerp: 003 Uitvoering: 006 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015

Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015 Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015 5.2 De Haven 5.2.1 Algemene beschrijving De haven is het entreegebied van het plangebied komende over de toegangsbrug vanaf de

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Locatie Twents erf Locatie Kolenbranderweg Locatie Oude Boekeloseweg

beeldkwaliteitplan Locatie Twents erf Locatie Kolenbranderweg Locatie Oude Boekeloseweg beeldkwaliteitplan Locatie Twents erf Locatie Kolenbranderweg Locatie Oude Boekeloseweg colofon SAB Arnhem B.V. bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 4 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Lochtenburg Mei 2014

Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 4 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Lochtenburg Mei 2014 Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 4 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Lochtenburg Mei 2014 In het bestemmingsplan Brandevoort Oost Lochtenburg zijn vier bouwkavels opgenomen.

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16 5 ONTWERPREGELS 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de ontwerpregels voor de vrije kavels beschreven. De ontwerpregels maken onderdeel uit van het contract om een huis naar eigen inzicht te realiseren.

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 inleiding RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN - SPVE Markering oostkant van het stadshart middels Een spannend gebouw dat van afstand

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014 STEDENBOUWKUNDIG KADER Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014 Inhoudsopgave Haute Equipe Ruimte & Planschade i.o.v. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 - Achtergrond 2 - Plangebied 3 - Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Projectafwijkingsbesluit Stobbenkamp 78 Ootmarsum Verbouw woning Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Ligging projectgebied 1.3. Planologisch regiem 2. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west

Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west Beeldkwaliteitplan vrije kavels Schoener West INHOUD Hoofdstuk: Pag. Aanleiding 3 Plangeschiedenis 4 Plangebied en context 5 Stedenbouwkundig plan 6 Welstandscriteria

Nadere informatie

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Juni 2014 Barnewinkel Boommarter Steenmarter Wezel Boommarter Laan van Zonnehoeve Spoorlijn Apeldoorn - Zutphen Villahoeve gezien vanuit het zuidwesten;

Nadere informatie

Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 3 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Aardenburg December 2012

Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 3 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Aardenburg December 2012 Nadere eisen architectuur woning en inrichting woonkavel 3 kavels bestemmingsplan Brandevoort Oost Aardenburg December 2012 In het bestemmingsplan Brandevoort Oost Aardenburg zijn aan de straat Aardenburg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark B i j l a g e Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter

Nadere informatie

Kop van de Parkweg Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan

Kop van de Parkweg Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Kop van de Parkweg Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan 100906 (Inbo) Ede Kop vd Parkweg_BKP.indd 6 september 2010 1 Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter voorkoming van

Nadere informatie

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE UTRECHT Fotografie: Luuk Kramer Programma Bouwoppervlak VO-scholen, bibliotheek, sporthal, kunstencentrum, welzijnsorganisaties, kerkelijk centrum, informatiecentrum, commercie

Nadere informatie

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013

Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen Woonhuis 2010-2013 BAKSTEENHUIS titel opdrachtgever projectteam aannemer programma periode Baksteenhuis te Groenekan Particulier Marnix van der Meer, Steven Nobel, Rene de Korte, Roy van Maarseveen Bouwbedrijf Van Rhenen

Nadere informatie