Architectonisch palet voor het hele cluster. Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectonisch palet voor het hele cluster. Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt"

Transcriptie

1 17 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

2 3.1 Cluster: stedenbouwkundige aspecten 18 Stedenbouwkundige aspecten Het cluster vormt het hart van Het Nieuwe Landgoed. In het cluster komen alle ingrediënten van de beeldkwaliteit van Het Nieuwe Landgoed samen, en andersom vormen de drie omringende onderdelen een uitwerking van de thema s uit het cluster. Zo ontstaat samenhang en krijgt de som der delen toegevoegde waarde. Het Cluster is bedacht als een architectonische ensemble van gebouwen hierbij refererend aan grote buitenplaatsen en landgoederen, welke zorgvuldig zijn uitgebreid met onderscheidende onderdelen die tegelijkertijd een samenhangend geheel vormen. Gegroeid vanuit een hoofdgebouw en uitgebreid met bijgebouwen, omringd door dorpse bebouwing. Het doel is om een architectuurbeeld te creëren dat de rijkheid heeft van een hofcomplex. Een complex dat bestaat uit herkenbare gebouwen die samen een gevarieerd silhouet aftekenen. Op enkele plekken in het cluster worden markante accenten gepositioneerd, die de aandacht op zich vestigen zonder afbreuk te doen aan het geheel. De architectuuruitwerking moet bijdragen aan het scheppen van een gevarieerd silhouet, eenheid in verscheidenheid. De gebouwen in het cluster, zijnde de wijkwinkelcentrum, wijkgebouw en het appartementengebouw, moeten door hun uitwerking een te herkennen architectonische ensemble vormen. Materiaal en kleur gebruik onderscheidt zich ten opzichten van de Omzoming. Een licht industriele uitwerking, is het middel om dit onderscheid te bereiken. In het BKP maken we binnen het cluster een onderscheid in: - Wijkwinkelcentrum - Wijkgebouw - Appartementen of grondgebonden woningen cluster A A Maximaal 14m Maximaal 10m Doosnede AA N224

3 19 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

4 3.2 Cluster Wijkwinkelcentrum : beeldkwaliteitvoorschriften 20 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat het wijkwinkelcentrum. Silhouet & kaprichting 1. In het ontwerp wordt gestreefd naar een variatie in hoogte, waar- door een afwisselend silhouet ontstaat. Beperkte hoogteaccenten worden op stedenbouwkundige zichtlijnen en ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek/licht industrieel. Hier binnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. De stramienen dienen herkenbaar te zijn als hoofdraster, met daar binnen een onderverdeling. Binnen dit raster kan een variatie van invullingen worden aangebracht van puien en dichte vlakken. De draagstructuur, het gevelraster, moet van beeld sterk genoeg zijn, zodat het mogelijke wijzigingen in de toekomst kan opnemen. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen /puien toegepast. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende kozijndetailleringen gebruikt worden, welke in bandbreedte kunnen variëren van vlak (in 1 vlak liggend) tot diepe neggen met geprononceerde kozijnen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belangrijke rol, zoals een gevelraster van kolommen en liggers, de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken.

5 21 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

6 3.3 Cluster Wijkcentrum: beeldkwaliteitvoorschriften 22 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat het wijkcentrum. Silhouet & kaprichting 1. Het wijkcentrum krijgt een langskap in combinatie met een plat dak. Beperkte hoogteaccenten worden op stedenbouwkundige zichtlijnen ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek. Hierbinnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. 4. De goothoogte varieert tussen 4 en 8 m met een dakhelling tussen 30 en 45 graden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. Een raster van kolommen en balken, met daar binnen ver- schillende invullingen, is de basis van de gevel architectuur. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen toe- gepast. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belanglijke rol, zoals de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Doorsnede

7 23 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor het hele cluster Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

8 3.4 Cluster Appartementen: beeldkwaliteitvoorschriften 24 Beeldkwaliteitvoorschriften Centraal in Het Nieuwe Landgoed staat een appartementgebouw. Hier wordt het vrijstaande appartementen gebouw beschreven. Echter op deze locatie kan ook, met grondgebonden woningen, of twee langsgebouwen met 3 lagen en 4 lagen appartementen worden ontwikkeld. Dan gelden de hieronder beschreven voorschriften als interpretatie, alleen voor de kop bebouwing cq de 4 laagse bebouwing. Silhouet 1. het appartementengebouw krijg een plat dak. Beperkte hoogte- accenten worden op de stedenbouwkundige zichtlijn ter markering van het silhouet ingezet. De korrelgrootte & variatie in metselwerk 1. Het beoogde resultaat is een compositie, een aaneenschakeling van verschillende gebouwen in een compacte setting, die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen; eenheid in verscheidenheid. 2. De baksteen is overwegend van lichte kleur en binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. 3. De architectuur kan variëren binnen een bandbreedte van klassiek tot modern klassiek. Hier binnen vallen verschillende architectuurstromingen en tijden. Verticale geleding & traditionele driedeling 1. Het hanteren van een klassieke driedeling van een plint, een midden en een top geldt als uitgangspunt. 2. Een raster van kolommen en balken, met daar binnen verschillende invullingen, is de basis van de gevelarchitectuur. Raamverdeling 1. In het gehele cluster worden uitsluitend staande ramen toege- past. 2. De indruk van een gegroeid complex kan worden versterkt door het hanteren van verschillende detailleringsregimes. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende kozijndetailleringen gebruikt wor- den, welke in bandbreedte kunnen variëren van vlak (in 1 vlak liggend) tot diepe neggen met geprononceerde kozijnen. Witwaarde; kozijnen, ornamenten, dak- en gootlijsten 1. Tenslotte speelt het geheel van gevelaccenten in een lichte kleur een belangrijke rol, zoals de kozijnen, de ornamenten, de dakgoten en de vulvlakken. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale/horizontaal geleding gallerij. Mogelijk aanzicht t.p.v. N224 Langsblokken voor de appartementen. Mogelijk aanzicht t.p.v. N224 Doorsnede

9 25 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Gerealiseerd

10 3.5 Carré: stedenbouwkundige aspecten 26 Stedenbouwkundige aspecten = gerealiseerd Het carré is een hofvormig bouwblok met een stedelijk karakter dat midden in het park staat. De bebouwing bestaat uit grondgebonden woningen die aaneengesloten gebouwd worden. De aaneengesloten gevelfronten worden onderbroken door een tweetal openingen die in maat verschillen. Deze openingen vormen de toegang tot het hof vanuit de zijde van de Lunterseweg en vanuit het parklandschap van Het Nieuwe Landgoed. Binnen het hof bevinden zich de ruime (voor)tuinen met voordeuren en de parkeerplaatsen van de woningen. Deze voortuinen liggen aan een groene laan. Deze laan omzoomt het parkeerhof. De buitenzijde van het hof wordt gevormd door de achterzijde van de woningen, die een tweede voorkant vormt. Hier bevinden zich bewust geen voordeuren tot de woningen. In de compositie van Het Nieuwe Landgoed is dit hof een belangrijk gebouw. Het is in termen van landgoederen en buitenplaatsen, een voorhof bestaande uit voorname huizen. carré carré

11 27 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede foto s Ede Inspiratie

12 3.6 Omzoming: stedenbouwkundige aspecten 28 Stedenbouwkundige aspecten De omzoming, ook wel de landerijen genoemd, omzomen de groene kamer waarin het voorzieningencluster staat. Ze vormen de overgang tussen de beide wijken en de opmaat voor het Cluster. Door deze gebouwing te groeperen in hofjes wordt de relatie tussen de grote parkruimte van Het Nieuwe Landgoed en de omliggende wijken versterkt. De voordeuren van de woningen zijn naar het park en straat gericht. De omzoming bestaat uit bijvoorbeeld, twee- onder één kap, geschakelde villa s, rijwoningen, appartementen en wijkvoorzieningen. Parkeren gebeurt op eigen terrein in een parkeerhof en bezoekers kunnen in de straat parkeren. In de verdere uitwerking binnen het BKP maken we een onderscheid in: 1 geschakelde villa s en twee-onder-één kap woningen 2 rijwoningen 3 appartementen 4 wijkvoorzieningen Met uitzondering van de bebouwing voor de wijkvoorzinning in deelgebied 4, zijn de andere hoven onderling uitwisselbaar. Afhankelijk van de markt kunnen geschakelde villa s; twee-onderéén kap of rijwoningen worden en andersom. Bij de bebouwing links van de onderdoorgang zijn verschillende woningtypologieen mogelijk appartementen in 3/4 lagen en of grondgebonden woningen. 1/2 4 1/2 1/2 1/2/3 1/2 1/2 Omzoming Omzoming

13 29 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

14 3.7 Omzoming 2 onder 1kap en villa s: beeldkwaliteitvoorschriften 30 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke, landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Voor de gehele omzoming geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde villa s in een hof krijgen een langskap en een villa een dwarskap. 3. De goothoogte van alle woningen varieert tussen 6m en 7m en de dakhelling varieert tussen de 30 en 45 graden. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de woningen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. De woningen met een dwarskap worden uitgevoerd in een lichte tot witte baksteen. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grotere ramen. Een raam met borstwering is uitgangspunt. En door optie s kan er een raam tot de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd, door het toepassen van gemetselde borstweringen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit) 3. De entree s, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. 4. De woningen aan de kopse zijden krijgen een extra architectonische uitwerking. De uitbreidingen van de woningen zijn optioneel. 5. Door het toepassen van optie s, van dakkapellen, raamafmetingen,erkers en veranda s kan er een gevarieerd gevelbeeld ontstaan. Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

15 31 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

16 3.8 Omzoming rijwoningen: beeldkwaliteitvoorschriften 32 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Voor de gehele omzoming geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De woningen krijgen een langskap. 3. De goothoogte van alle woningen varieert tussen 6m en 7m en de dakhelling varieert tussen de 30 o en 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de woningen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grote ramen. Een raam met borstwering is uitgangspunt. En door optie s kan er een raam tot aan de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd, door het toepassen van gemetselde borstweringen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit) 3. De entrees, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. 4. De woningen aan de kopse zijden (straatzijde en parkzijde) krijgen extra architectonische aandacht. De uitbreidingen zijn optioneel. 5. Door het toepassen van optie s voor; dakkappelen,raamafmetingen, erkers en veranda s, kan er een gevarieerd beeld ontstaan. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

17 33 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

18 3.9 Omzoming appartementen: beeldkwaliteitvoorschriften 34 \ Beeldkwaliteitvoorschriften Hier onder worden de appartementen omschreven. Echter er kunnen ook grondgebonden woningen ook deze locatie worden ontwikkeld. Dan gelden de beeldkwaliteitvoorschriften van 3.8. De architectuur van de appartementen is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De appartementen krijgen een langskap in combinatie met een vlak dak, 3 lagen met kap, 4 lagen vlak dak. 3. De goothoogte varieert tussen 6/7 m ; 9/10 m en 12/13m, met een max. van 14m. De dakhelling varieert tussen de 30 o en 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de bouwblokken worden zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. Er worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grotere ramen. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen en dakkapellen. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur. (nuances van wit) 3. De kopse zijden (straatzijde en parkzijde) krijgen extra architectonische aandacht. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Doorsnede

19 35 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Architectonisch palet voor de hele omzoming Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

20 3.10 Omzoming wijkvoorzieningen: beeldkwaliteitvoorschriften 36 \ Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de wijkvoorziening in de omzoming is te karakteriseren als een ingetogen, rustieke landelijke architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisatie en de detaillering, zodat er kwalitatief hoogwaardige architectuur met een eigentijdse benadering ontstaat. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. Het wijkcentrum krijgt een langskap in combinatie met een vlak dak. En daar waar nodig een hoogte accent op de stedenbouwkundige as. 3. De goothoogte varieert tussen 4m en 8m en de dakhelling van 45 o. 4. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. De individualisering van de bouwdelen wordt zichtbaar in de detaillering (bijvoorbeeld in bakstenen en kozijnen). 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak voorgeschreven. Raamverdeling & verticale geleding 1. Er worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met gebruik van grote ramen. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen en/of in een dakkapel. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur. (nuances van wit) 3. De entrees, worden extra verbijzonderd. De deurbellen, brievenbussen, deurknoppen, huisnummerbordjes en de verlichting worden in het ontwerpproces meegenomen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding Inrichting 1. De overgangen tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen.

21 37 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede foto Ede Gerealiseerd

22 3.11 Parkrand & Vijverrand: Stedenbouwkundige aspecten 38 Stedenbouwkundige aspecten De zuidzijde van Het Nieuwe Landgoed vormt de grens met Veldhuizen A. In tegenstelling tot de Kernhemse zijde is hier ruimte gevonden voor een drietal overgangsblokken. De parkrandwoningen van dit blok worden in tweeën gesneden door de fiets- en voetganger verbinding, welke ook het cluster doorsnijdt. De woonblokken bestaan uit een aantal rijen eengezinswoningen van twee lagen plus kap. De woningen worden onderbroken door toegangen tot een aantal parkeerkoffers op het binnenterrein. Het parkeren wordt grotendeels opgelost door middel van parkeerkoffers op eigen terrein. De straten bieden ruimte voor de overige parkeerbehoefte, van zowel de parkrandwoningen als de omzoming. De vijverrand is gelijk aan de parkrandwoningen met tevens een verwijzing naar de architectuur opbouw van het Carre en vormt zodanig een voorportaal naar de groene kamer. parkrand & vijverrand parkrand & vijverrand

23 39 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede f Gerealiseerd

24 3.12 Parkrand: beeldkwaliteitvoorschriften= gerealiseerd 40 Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de parkrandwoningen is te karakteriseren als een ingetogen landelijke architectuur, welke aansluit bij Het Nieuwe Landgoed. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde woningen krijgen langskappen. 3. De koppen van de blokken krijgen een specifieke rol in de begeleiding van Veldhuizen A naar Het Nieuwe Landgoed 4. De goothoogte is bij alle woningen gelijk. (6m en de dakhelling is minimaal 45 o) Locatie Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak toegepast. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met veelvuldig gebruik van grote ramen tot op het maaiveld. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen. Het ritme van de raamopeningen wordt bij alle woningen gelijk gehouden. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit). 3. Uitbreidingen, zoals dakkapellen, zijn alleen aan de achterzijde toegestaan. Uitbreidingen voor serres en eventuele veranda s worden wel aan de voorkant toegestaan. Inrichting 1. De overgang tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen (zie hoofdstuk landschap). Silhouet &kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

25 41 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede f Architectonisch palet voor de hele vijverrand Per gebouw wordt er een selectie; een combinatie of interpretatie van het palet gebruikt

26 3.13 Vijverrand: beeldkwaliteitvoorschriften 42 Beeldkwaliteitvoorschriften De architectuur van de vijverrandwoningen is te karakteriseren als een ingetogen landelijke architectuur, welke aansluit bij de parkrandwoningen en een met architectonische verwijzing naar het Carre. Voor de vijverrand geldt een flexibiliteit in woningtypologieën, dus geschakelde villa s, 2onder 1 kap en rijwoningen zijn onderling uitwisselbaar. Silhouet & kaprichting 1. Het silhouet moet een duidelijke en heldere uitstraling krijgen. 2. De geschakelde woningen krijgen langskappen met daar waar nodig een verbijzondering. 3. De koppen van de blokken krijgen extra architectonische uitwerking. Uitbreidingen door middel van erkers of varanda zijn optioneel. 4. De goothoogte varieert van 6-8 en 9-10 m de dakhellingen zijn 30 of 45 o) 5. Flexibiliteit in kapvormen. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien de gekozen architectuur een gelijkwaardige uitstraling heeft en als passend in de omgeving wordt ervaren. Korrelgrootte & variatie metselwerk 1. Het is bij deze woningen van belang dat er eenduidigheid in het metselwerk is. 2. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. 3. Er wordt een keramisch pannendak toegepast. Raamverdeling & verticale geleding 1. In de woningen worden staande raamopeningen voorgeschreven. De begane grond krijgt een extroverte uitstraling met grote ramen. Ramen met een borstwering is uitgangspunt. Door optie s kan er een raam tot de grond of deuren worden toegepast. Op de verdieping wordt een meer introverte benadering nagestreefd door het toepassen van gemetselde borstweringen. Het ritme van de raamopeningen wordt bij alle woningen gelijk gehouden. 2. De kozijnen krijgen een lichte kleur (nuances van wit). 3. Door opties zoals dakkapellen; raam groote; erker s of varanda s kan er een gevarieerd beeld ontstaan. Inrichting 1. De overgang tussen privé en openbaar dienen mee te worden ontworpen. Locatie Silhouet & kaprichting Korrelgrootte & variatie metselwerk Raamverdeling & verticale geleding

27 43 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede

28 3.14 onderdoorgang: stedenbouwkundige aspecten 44 Stedenbouwkundige/landschappelijke aspecten Uitgangspunten zijn veiligheid, openheid en gebruiks vriendelijkheid. Dit door middel van ruimtelijk overzicht, verlichting en sfeer. De onderdoorgang is een verbinding voor het langzaam verkeer tussen de twee wijken en als ontsluiting voor het Cluster. De verbinding wordt uitgevoerd als een ongelijk vloerse kruising met de N224 en alleen ter plaatse van kruisende fietspaden en N224 dicht uitgevoerd. De wanden van de onderdoorgang zijn licht wijkend uitgevoerd en daar waar mogelijk begroeid vanuit het maaiveld, om zo de onderdoorgang een onderdeel te laten zijn van het aangrenzend landschap. De overkapping, is een uitzondering en kan als accent in de onderdoorgang worden in gezet. De wand van de expeditiehof wordt uitgevoerd als keerwand met talud. Het talud heeft een plateau waarop een beukenhaag van 2 meter ononderbroken wordt opgenomen. Verdiept landschap/tunnel Onderdoorgang

29 45 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Referentie

30 3.15 Onderdoorgang: 3D beelden

31 47 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Inspiratie

32 3.16 Het motief: de rode draad 48 De samenhang in Het Nieuwe Landgoed dient te worden bereikt door gemeenschappelijkheid van enkele aspecten welke in de familie van bebouwingscomponenten hetzelfde is In alle gebouwen dient de klassieke driedeling te worden toegepast. De verhoudingen zijn vrij, maar elk gebouw dient een plint, een midden en een duidelijke dakrand of top te hebben. Ten tweede wordt in alle gebouwen of stedenbouwkundige eenheden baksteen toegepast. De baksteen kan binnen een bandbreedte variëren tussen de ingetogen donkere Kernhemse kleuren van donkerbruin tot rood. Met uitzondering de gebouwen in het Cluster, binnen een palet van lichtbruin tot donkerroodbruine baksteen zal de keuze worden bepaald. Richtinggevend daarbij zal zijn dat 60% in metselwerk (zoals dakrand, penanten) wordt uitgevoerd en de overige 40% met een relatief hogere licht/witwaarde. Ten vierde wordt in alle bebouwingscomponenten het staande raam als hoofdelement gehanteerd. Zo ontstaat voldoende samenhang per component, per gebouw of woning om variatie te introduceren. Ten slotte wordt door het hele landgoed op allerlei schalen en in allerlei vormen een leidmotief gehanteerd. Dit kan tot uitdrukking komen in het klinkerverband van de bestrating, in de ornamenten, in de gevels, tot aan het straatmeubilair.

Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen

Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen Team stedenbouw Ontwerp29112017 1 Inleiding Het bestaande complex van Heerenhage in wijk De Greiden in Heerenveen zal volledig herontwikkeld worden. De bestaande

Nadere informatie

Het dozijn van Sluiseiland, Vianen. Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken

Het dozijn van Sluiseiland, Vianen. Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Het dozijn van Sluiseiland, Vianen Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Juni 2018 Het dozijn van Sluiseiland, Vianen Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Verschillende

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

twee onder een kap woning groot basiswoning

twee onder een kap woning groot basiswoning twee onder een kap woning groot basiswoning blok 6 6600 26 voorgevel zijgevel Beeldkwaliteit architectuur I De Buitenplaats Van Ruytenburch De Buitenplaats wordt een nieuwe toevoeging op architectuurstijlen

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede - 1 november 2012

Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede - 1 november 2012 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede - 1 november 2012 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede - 1 november 2012 1 Beeldkwaliteitplan Het Nieuwe Landgoed Gemeente Ede Voorwoord

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

De Beljaart te Dongen Visiedocument beeldkwaliteit. 28 november 2014

De Beljaart te Dongen Visiedocument beeldkwaliteit. 28 november 2014 WELMERS BURG S T E D E N B O U W De Beljaart te Dongen Visiedocument beeldkwaliteit 28 november 2014 2 Inleiding De eerste twee fasen voor woongebied de Beljaart zijn grotendeels gerealiseerd. Hoewel bouwplannen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

BEELDKWALITEIT PIUSHOF. Stedenbouwkundig plan

BEELDKWALITEIT PIUSHOF. Stedenbouwkundig plan 1 / 11 2 / 11 BEELDKWALITEIT PIUSHOF Voor u ligt het beeldkwaliteitplan van Piushof. Dit betreft een woningbouwontwikkeling van 62 woningen die gelegen zijn in een groene setting. Voor deze nieuwe woningen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Plangebied Aldenhofpark. Hoensbroek

Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Plangebied Aldenhofpark. Hoensbroek Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit Plangebied Aldenhofpark Hoensbroek opdrachtgever College van Burgemeester en Wethouders projectnummer 1760 revisie 2 datum auteur J. Daems 1. Inleiding Het gebied

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B.

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B. NIEUWE LEIJENHOF De nieuwe Leijenhof wordt een multifunctioneel woonzorgservicecentrum met programma s voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Wonen intramuraal in groepsverband

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Inhoud. Architectuurcode Algemeen 7 Uitgangspunten 7 2. Wijhezicht 9 3. Vrije kavels Plein-blok Parkvilla 15 6.

Inhoud. Architectuurcode Algemeen 7 Uitgangspunten 7 2. Wijhezicht 9 3. Vrije kavels Plein-blok Parkvilla 15 6. p a r k w i j h e z i c h t b e e l d k w a l i t e i tplan 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 Inhoud Architectuurcode 7 1. Algemeen 7 Uitgangspunten 7 2. Wijhezicht 9 3. Vrije kavels 11 4. Plein-blok 13 5. Parkvilla

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij LANGGEVELBOERDERIJ Kenmerkend voor het dorp Alem is de langgevelboerderij. Deze komt veelvuldig voor aan de Sint Odradastraat en aan de kruising Weikesstraat en Meerenstraat. De planlocatie ligt aan deze

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 COLOFON Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout T 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Nadere informatie

Welstandsparagraaf. Locatie Hoofdweg

Welstandsparagraaf. Locatie Hoofdweg Welstandsparagraaf Locatie Hoofdweg Ontwerp 8 november 2011 inhoudsopgave 1 Locatie en programma 2 Ruimtelijke structuur 3 Stedenbouwkundig uitgangspunt 4 Welstandsbeleid 5 Welstandscriteria Algemeen Hoofdvorm/Massavorm

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

De ligging van het plan Lubberstraat fase II in de kernrandzone van Spoordonk vraagt in de

De ligging van het plan Lubberstraat fase II in de kernrandzone van Spoordonk vraagt in de 4.5 Beeldkwaliteit 4.5.1 Algemeen De ligging van het plan Lubberstraat fase II in de kernrandzone van Spoordonk vraagt in de planvorming en het benoemen van de beeldkwaliteitregels om zorgvuldigheid en

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal SPELREGELS BEELDKWALITEIT PIONIERKWARTIER

Gemeente Veenendaal SPELREGELS BEELDKWALITEIT PIONIERKWARTIER Gemeente Veenendaal SPELREGELS BEELDKWALITEIT PIONIERKWARTIER De beeldkwaliteit Pionierkwartier zijn afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit van het Stationskwartier. In het Pionierkwartier wordt gestreefd

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan t GIJMINK

Beeldkwaliteitplan t GIJMINK Beeldkwaliteitplan t GIJMINK Definitief oktober 2009 AANVULLING, Fase 6 en 7 Fase 6 en 7 Proefverkaveling Kstedenbouwkundig plan 2009 Proefverkaveling Kschetsplan met uitwerking Fase 1 en 2 Proefverkaveling

Nadere informatie

Beeldkwaliteit vrije kavels I De

Beeldkwaliteit vrije kavels I De Beeldkwaliteit vrije kavels I De Buitenplaats Van Ruytenburch De vrije kavels in De Buitenplaats gaan mee in het beeld van de rest van de Buitenplaats. Er gelden dezelfde architectonische regels als voor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Brouwhuizen en De Woerd

Beeldkwaliteitsplan Brouwhuizen en De Woerd Gemeente Oost Gelre Beeldkwaliteitsplan Brouwhuizen en De Woerd De Woerd Februari 2010 Kenmerk 1586-02a-T01 Projectnummer 1586-02 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beeldkwaliteitseisen per zone 2 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Tuinen 3 Gouda Omschrijving 2 Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie Woonpartners Midden-Holland Verkavelingsstudie In opdracht van Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen

Nadere informatie

BEELDKWALITEIT - DE WEEDE HOVEN 20

BEELDKWALITEIT - DE WEEDE HOVEN 20 BEELDKWALITEIT - DE WEEDE HOVEN 20 BEELDKWALITEIT - RUIMTELIJKE EENHEDEN 21 Eenheid in kleur en materiaal Wonen aan een hof De Weede velden Samenhang buurt Om de Weede 1A met 1B zuid. Baksteen in terracotta

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan 21520401 Bijlage 11 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 2. Stedenbouwkundig plan 7 Bestaande bomen 7 Langs de Botlek 9 3. Beeldkwaliteit 9

Nadere informatie

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010 DRIESPRONG HARMELEN Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden m e i 2010 INLEIDING De Driesprong is een complex van 30 seniorenwoningen gelegen aan de Kerkweg en de Uitweg in het centrum van Harmelen.

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst. Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan

Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst. Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan Opzet beeldkwaliteitplan kwalitatief duurzaam raamwerk vastleggen wat nodig is, vrijlaten wat kan bouwvelden kunnen

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 3 4 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 3 en 4 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 3 en 4 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014. ref. BOE9567-004-Oirschot, Eikenbussel_welstand.indd

Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014. ref. BOE9567-004-Oirschot, Eikenbussel_welstand.indd Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014 Oirschot, Eikenbussel Welstand 23 april 2014 Stedenbouwkundig plan Foto s omgeving Verkavelingsmodel Beeldreferentie Gevelbeeld huurwoningen Gevelbeeld koopwoningen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d. 20-9-2017 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlage); De afstand tussen het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Brinkstraat 16 Oud Borne (voormalig terrein Morselt)

Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Brinkstraat 16 Oud Borne (voormalig terrein Morselt) Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Brinkstraat 16 Oud Borne (voormalig terrein Morselt) 1.1 Inleiding Initiatiefnemers zijn voornemens om op de voormalige locatie van aannemersbedrijf Morselt aan de Brinkstraat

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Oude Uitbreiding West Sliedrecht. December 2008

Nota van Uitgangspunten Oude Uitbreiding West Sliedrecht. December 2008 Nota van Uitgangspunten Oude Uitbreiding West Sliedrecht December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Stedenbouwkundig plan Verkeer en parkeren Architectuur Erfafscheidingen Groen en spelen December 2008-02

Nadere informatie

Waddinxveen Park triangel

Waddinxveen Park triangel Waddinxveen Park triangel Addendum op Welstandsnota september 2016 N Park Triangel Waddinxveen februari 2016 formaat: A3 Waddinxveen Stationslocatie Luchtfoto van toekomstig Park Triangel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie behorend bij B&W besluit van Welstand-gebiedscriteria Kloosterblokje IV Willemstad

Versie behorend bij B&W besluit van Welstand-gebiedscriteria Kloosterblokje IV Willemstad Welstand-gebiedscriteria Kloosterblokje IV Willemstad Ligging Het gebied is gelegen aan de zuidzijde van Willemstad, aansluitend aan eerdere uitbreidingsgebieden buiten de vesting (zie figuur 1). De locatie

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Molenbeek

Beeldkwaliteit Molenbeek Beeldkwaliteit Molenbeek Nunspeet 11 mei 2016 in opdracht van gemeente Nunspeet colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt 1 8071 GJ Nunspeet Arjan Dickhof - gemeentelijk projectleider ontwerper: LODEWIJK

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat Het Zand, Leidsche Rijn Deze randvoorwaarden voor gele villa s in de Veiling zijn

Nadere informatie

T CRANENBOSCH KAVELPASPOORTEN

T CRANENBOSCH KAVELPASPOORTEN T CRANENBOSCH KAVELPASPOORTEN 14 maart 2018 ALGEMEEN KAVELPASPOORTEN Het project t Cranenbosch wordt ontwikkeld langs de Rustenburgerweg nabij t Kruis in Heerhugowaard. Een voormalig glastuinbouw bedrijf

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork Project: 12031 Datum: 9 november 2014 HAAS, Rudolf de Haas Architect Kwartelstraat 52 8916 BP Leeuwarden

Nadere informatie

CPO T STIJN DEURNE. 03 december 2015 WORKSHOP 2 ARCHITECTUUR

CPO T STIJN DEURNE. 03 december 2015 WORKSHOP 2 ARCHITECTUUR CPO T STIJN DEURNE 03 december 2015 WORKSHOP 2 ARCHITECTUUR 8400 1905 20359 32382 5350 10350 4878 5278 5227 plattegronden 6060 woning 1 112m² 3700 4350 atelier 20m² tuinkamer 77m² miva toilet miva badkamer

Nadere informatie

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Park van buijsen pijnacker-nootdorp Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Plan Landschappelijke drager hoofdontsluiting * De van Buijsen De Scheggen wadi Zuidweg De Scheggen Plas van Buijsen waterstraat

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL

BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL Gorinchem, maart 2012 Drs. J. Beijer en Drs. M. Meerkerk INLEIDING In dit beeldkwaliteitplan voor de watertoren van Uppel worden handreikingen geboden aan de hand waarvan

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Be d r i j v e n t e r r e i n La r i k s l a a n t e Le u s d e n

Be d r i j v e n t e r r e i n La r i k s l a a n t e Le u s d e n Be d r i j v e n t e r r e i n La r i k s l a a n t e Le u s d e n Ka d e r Zie ook plankaart schaal 1:500 Theater AFAS Uitgeefbaar Veld West: 6.128 41.54 m Legenda Plangrens 78.97 m 69.37 m 41.78 m 39.31

Nadere informatie

4.2 BEELDKWALITEIT. Inleiding. Deze beeldkwaliteitsparagraaf dient als leidraad voor het bereiken van een gewenste

4.2 BEELDKWALITEIT. Inleiding. Deze beeldkwaliteitsparagraaf dient als leidraad voor het bereiken van een gewenste 4.2 BEELDKWALITEIT Inleiding Deze beeldkwaliteitsparagraaf dient als leidraad voor het bereiken van een gewenste stedenbouwkundige samenhang en blijft beperkt tot díe elementen en aspecten die het beeld

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West MEMO Project Opdrachtgever Contactpersoon : Uitbreiding Almkerk-West : Woonlinie : De heer J. van de Wiel Datum : 1 september 2010 Referentie Onderwerp Behandeld door : 02133.004.01a16 : Beeldkwaliteitkader

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit

Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit 5.1 Bebouwing 5.1.1 Noordelijk deelgebied; buitenrand Om een goede afstemming te krijgen tussen de stedenbouwkundige inrichting en de beoogde architectuur worden in deze beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg BKP Folkertslocatie d.d. 18-02-2011 1 / 7 Kavelpaspoort Vlek 1: parallel aan de Flevoweg 11 projectgebonden rijwoningen, identiek aan de woningen

Nadere informatie

AANVULLING OP BKP BANGERT EN OOSTERPOLDER FASE 4A TBV PRODUCTIE 2015

AANVULLING OP BKP BANGERT EN OOSTERPOLDER FASE 4A TBV PRODUCTIE 2015 AANVULLING OP BKP BANGERT EN OOSTERPOLDER FASE 4A TBV PRODUCTIE 2015 Amendement op BKP Bangert & Oosterpolder fase 4a dd. 7 september 2008 18 november 2014 BKP Bangert en Oosterpolder -Productie 2015 1

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33

beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33 beeldkwaliteit Kop Gildenkwartier / Definitief Ontwerp Stedenbouw 33 Kop Gildenkwartier / Beeldkwaliteit 34 Leeswijzer Het beeldkwaliteitplan is het kader voor een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen Vooroverleg Aanvraag Agendapunt Aanvrager Bouwadres Aard bouw Toetsvorm Beschrijving

Nadere informatie

3. Stedenbouwkundig plan fase 1

3. Stedenbouwkundig plan fase 1 3. Stedenbouwkundig plan fase 1 De basis voor het buurtontwikkelingsplan is de brede analyse die is opgesteld in de buurtvisie. De visie op de buurtontwikkeling volgt uit deze analyse en het bestaand gemeentelijk

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver 1. Centrale entree pui met trap 2. Bomen en 3. Haag 4. De penanten bij de oprit 5. De vijver 3.2 Cultuurhistorische elementen Belangrijk vertrekpunt bij de verdere planuitwerking van de locatie De Goede

Nadere informatie

HAARZICHT. Op goede gronden. Toetsingscriteria geldend voor alle vrije kavels 130 t/m 133, 138 en 141

HAARZICHT. Op goede gronden. Toetsingscriteria geldend voor alle vrije kavels 130 t/m 133, 138 en 141 HAARZICHT Op goede gronden Toetsingscriteria geldend voor alle vrije kavels 130 t/m 133, 138 en 141 Voor de 6 vrije kavels fase 3.1 zijn het bestemmingsplan, stedenbouwkundigplan en het beeldregieplan

Nadere informatie

Welstandsnota e Aanvulling. Gemeente Dronten

Welstandsnota e Aanvulling. Gemeente Dronten Welstandsnota 2004 4 e Aanvulling Gemeente Dronten Inleiding In dit beleidsdocument is een nieuw gebied beschreven, bestaande uit drie deelgebieden, dat een aanvulling vormt op de Welstandsnota van de

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum:

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum: Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 02-05-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Boschveld, s Hertogenbosch Presentatie welstand 25 februari ref. BOE Eindhoven Bayeuxlaan.indd

Boschveld, s Hertogenbosch Presentatie welstand 25 februari ref. BOE Eindhoven Bayeuxlaan.indd Boschveld, s Hertogenbosch Presentatie welstand 25 februari 2016 ref. BOE9819-004-Eindhoven Bayeuxlaan.indd - - 25 februari 2016 Boschveld, s Hertogenbosch Definitief ontwerp Stedenbouwkundig plan (Welstand

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen

Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen Bo om pj es str a at S De Dam Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen opdrachtgever: nummer: datum: referte: HW wonen 082301.20151173 18 juli 2016 mw. I. De Feijter/ ing. S. la Grand MUrb 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Ruimte voor Ruimte woning Helvoirtsestraat Helvoirt

Ruimte voor Ruimte woning Helvoirtsestraat Helvoirt 8-7-14 Beeldkwaliteitplan Ruimte voor Ruimte woning Helvoirtsestraat Helvoirt 2 juli 2014 1 Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 fax: 076-5213812 internet: email:

Nadere informatie

3 Beeldkwaliteit. Indeling in clusters, Inleiding, Uitgangspunten beeldkwaliteit. Architectonisch karakter / sfeerbeeld. Massa en vorm.

3 Beeldkwaliteit. Indeling in clusters, Inleiding, Uitgangspunten beeldkwaliteit. Architectonisch karakter / sfeerbeeld. Massa en vorm. 3 Beeldkwaliteit Indeling in clusters, Inleiding, Uitgangspunten beeldkwaliteit Architectonisch karakter / sfeerbeeld Massa en vorm Plaatsing Gevelkarakteristiek Detaillering, kleur en materiaal Erfafscheidingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase

Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 december 2008, voorzitter, griffier gemeente titel projectnummer datum

Nadere informatie

Opweg 76c 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 664 m2, Koopsom: ,- v.o.n.

Opweg 76c 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 664 m2, Koopsom: ,- v.o.n. KAvel 5 Opweg 76c 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 664 m2, Koopsom: 282.500,- v.o.n. kavel 5 2 Voor u ligt een van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit bevat de belangrijkste

Nadere informatie

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT 2 I KIJKDUIN, FINEST OF OCKENBURGH INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE PLANGEBIED IN OMGEVING 6 MASTERPLAN KIJKDUIN 8 LOCATIE 10 AMBITIE 16 SFEER

Nadere informatie