LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN"

Transcriptie

1 LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING LEUVENSE UNIVERSITAIRE TANDHEELKUNDIGE VERENIGING TANDHEELKUNDIGE TIJDINGEN JAARGANG 37 (3) Herfstnummer 2009

2 DentalMaster via MyProcera NOBELPROCERA ACTIE SPAARKAART H E M O S TAT I C A F R O M S E P T O D O N T Spaar mee voor dit ultieme hulpmiddel voor patiënteninformatie! HEMOCOLLAGENE GÉLOPACK GÉLOPACK BLISTER RESORCELL 24 hemostatische sponsjes in blister 30 gelatine sponsjes 3x10 gelatine sponsjes in blister Geoxideerde cellulose Steriel Resorbeerbaar Varkensoorsprong Steriel Resorbeerbaar Eenmalig gebruik Runderoorsprong Steriel Resorbeerbaar Varkensoorsprong 50 hemostatische bolletjes Steriel & resorbeerbaar Plantaardige oorsprong Surf naar voor meer informatie of contacteer ons via het nummer 02/ of via DentalMaster SEPTODONT NV-SA Grondwetlaan 87 B-1083 Brussel Tel. +32 (0) Fax +32 (0) _TT37-3_COVER.indd 2 The world leader in pain control Het Dental Master pakket anno 2009 is vandaag de beste manier om uw patiënten te informeren. U krijgt niet alleen een uitgebreide databank van 280 korte hoogwaardige 3D animaties die volledig aanpasbaar zijn volgens uw wensen, maar ook een tweede module met een 3D grafisch behandelingsplan en een derde module om de verschillende behandelingsmogelijkheden voor te stellen op RX of andere digitale afbeelding van de patiënt :11:54

3 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Voorzitter Prof. A. De Laat (Keerbergen) INHOUD Erevoorzitter Prof. G. Vanherle (Leuven) WOORD VAN DE REDACTIE 130 Ondervoorzitter Dhr. J. Lambrechts (Diest) Dhr. G. Bosselaers (Mechelen) Dhr. J. Vandersanden (Bilzen) Schatbewaarder Prof. E. Wierinck (Sint-Truiden) Adj. Schatbewaarder Mevr. B. Lenaerts (Antwerpen) Alumniafgevaardigde Prof. T. Yudhira (Heverlee) OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaak 131 Excerpta: Parodontologie 154 DOCTORATEN Development of in vitro models to study the periodontal ecosystem and bacterial colonization 161 Periodontal and microbial implications of orthodontic treatment with fixed appliances D and 3-D imaging modalities for assessment of neurovascularisation in the jaw bone 164 Accuracy of CBCT versus panoramic imaging for localization of impacted maxillary canines and detection of root resorptions on maxillary lateral incisors 166 Wetenschappelijk raadgever Lieven Barbier (Brugge) LUTV-jongeren Mevr. C. Francx (Lebbeke) Mevr. M. Tytgat (Balen) Dhr. S. Van Dijck (Grobbendonk) Hoofdredacteur Prof. G. Vanherle Redactie Prof. A. De Laat Mevr. R. Alaerts Mevr. Y. Gullentops Dhr. E. Mortelmans Redactieraad Prof. I. Naert Prof. M. Quirynen Prof. B. Van Meerbeek Prof. G. Willems Prof. T. Yudhira PERSONALIA Familiaal nieuws 168 In memoriam Paul Fossion 27 mei Interview met professor Carine Carels in Nijmegen en een gesprek over genetica in de Platolaan 171 AGENDA Wat nog komen moet Najaarsvergadering 177 Apolloniabanket 177 Eerste congres van de Belgische vereniging voor orale implantologie 178 Problems in endodontics 178 L.U.T.V.vzw Kapucijnenvoer 7, 3000 Leuven Tel.: 016/ (elke voormiddag behalve vrijdag) Fax: 016/ Lidgeld: 65 Eerstejaars oud-studenten: 32 Rekeningnummer lidgeld L.U.T.V.vzw: Tandheelkundige Tijdingen Driemaandelijks tijdschrift Herfstnummer v.u. Guido Vanherle, Kapucijnenvoer 7, 3000 Leuven P PB2/613 Afgiftekantoor 3000 Leuven Mail 129

4 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) WOORD VAN DE REDACTIE Beste collegae, We hebben kunnen genieten van een aangename, oud-vlaamse zomer, en waarschijnlijk heeft iedereen zijn vitamientjes opgedaan om er weer een jaar flink in te vliegen Dit nummer komt al wat vroeger in uw bus, omdat de Redactie wil trachten een lichte achterstand in het tijdschema op te halen en zo de ganse jaargang van onze Tandheelkundige Tijdingen rond de jaarwisseling af te ronden. Bij de oorspronkelijke bijdragen richten we ons ditmaal op een recent maar in ernst toenemend probleem; de mogelijke intra-orale gevolgen van het gebruik van bisfosfonaten, medicatie die zowel bij osteoporose als bij gemetastaseerde tumorpatiënten zijn nut bewezen heeft, maar bij sommige patiënten gevaarlijke en moeilijk behandelbare osteonecrose kan induceren. Nu gebleken is dat ook de perorale inname niet volledig vrij is van risico, en er daarnaast onderzocht wordt in welke mate de medicatie ook zijn goede effecten zou kunnen hebben bij parodontale problemen en osseointegratie, dienen we de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Deze bijdrage die berust op één van de eindwerken die bekroond werden met de prijs Prof. De Bondt, legt u op overzichtelijke wijze de achtergrond, de preventieve maatregelen en de implicaties bij noodzakelijk tandheelkundig handelen uit. Een tweede bijdrage, vanuit de redactie, vat voor u de besluiten samen van de consensusmeetings die de European Federation of Periodontology recent publiceerde en vertaalt ze naar wat u in de algemene praktijk aanbelangt. Een samenvatting van 4 recent verdedigde doctoraten in onze school rondt het wetenschappelijk gedeelte af. De hoge aantallen doctoraatsthesissen van de laatste jaren zijn een weerspiegeling van de intensiteit en het internatonaal niveau waarop onze laboratoria meespelen. Excerpta Parodontologie Doctoraten Bij de Personalia vindt u een interview met Prof. Carels die vorig academiejaar een sabbatical mocht genieten aan de Radboud universiteit van Nijmegen: wat dreef haar naar deze nieuwe uitdaging en studie en hoe is het meegevallen? De LUTV-najaarsvergadering komt er al weer aan, en ook over enkele andere congressen vindt u de nodige informatie. Eerder deze maand ontving u ook de folder met de resterende PAV-activiteiten van dit kalenderjaar. Op tijd inschrijven is de boodschap! Vanuit de Redactie wensen we aan allen (collegae, studenten, assistenten, stafleden ) een goede start toe van het nieuwe werkjaar. Toon De Laat 130

5 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen Bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaak Bosmans Ann*, Schoenaers Joseph** * Winnaar van de Zilveren Penning Prof. J. De Bondt 2008 ** Professor en diensthoofd, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie K.U. en U.Z. Leuven De redactie dankt Prof. Em. Dr. Johan Wildiers, oncoloog en Prof. Dr. J. Schoenaers voor hun bereidwillige medewerking aan de eindredactie van dit artikel. 1. Inleiding Bisfosfonaten zijn synthetische medicamenten die de osteoclastische functie inhiberen. Ze hebben een hoge affiniteit voor calcium. Zij worden opgenomen door de osteoclasten. Er vindt in het lichaam voortdurend een ombouw plaats van het bot. Cellen met de naam osteoclasten breken het bot af, de osteoblasten bouwen het bot op. Bij de ombouw van het bot, hebben de osteoblasten calcium nodig. Dit calcium wordt uit het bloed gehaald, langs de Haverse kanalen. Bij osteo porose ligt het evenwicht te ver naar de osteoclasten. Zoals eerder reeds aangehaald inhiberen de bisfosfonaten de osteoclastische resorptie ter hoogte van het bot en ze verlagen het calciumgehalte in het bloed en de weefsels. Om die reden worden ze gebruikt bij pathologiën die gepaard gaan met een verhoogde botdestructie en/of bij een hypercalcemie. Een grote patiëntenpopulatie, voornamelijk vrouwen maar ook mannen en kinderen, krijgen deze bisfosfonaten toegediend, via orale of via intraveneuze weg. Er is een verband tussen het gebruik van bisfosfonaten en het ontstaan van osteonecrose ter hoogte van de kaakbeenderen. Bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaak (BRONJ) is een ernstige complicatie met letsels die kunnen gaan van intraoraal blootliggend kaaksbot tot pathologische kaakfracturen. De tandarts, de behandelende arts en de mond-, kaak- en aangezichtschirurg spelen een sleutelrol in de diagnose, preventie en behandeling van BRONJ. Ook de patiënt kan maatregelen ondernemen ter preventie van deze aandoening. Een goede voorlichting van zowel de professionele behandelaars als de patiënt is onontbeerlijk. De tandarts moet weten wat te doen en wat te vermijden wanneer hij een patiënt behandelt die bisfosfonaten neemt. Daarenboven moet hij/zij vertrouwd zijn met het ziektebeeld zodat hij/zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen wanneer een patiënt zich presenteert op de consultatie met dergelijke symptomen. Tabel 1. Gebruikte afkortingen BRONJ : biphosphonate induced osteonecrosis of the jaw: bisfosfonaat geïnduceerde osteonecrose van de kaak ONJ : osteonecrosis of the jaw ATP : adenosine triphosfaat IV : intraveneus CTX : c-terminaal telopeptide test CT : computed tomogaphy MRI : magnetic reasonance imaging PET : positron emission tomography FDG : 2-[^sup 18^F]-fluoro-2-deoxy-Dglucose MDP : methylene-diphosphonaat Tc : technetium PCP : phosphate-carbon-phosphate 131

6 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Tabel 2. In België geregistreerde bisfosfonaten Soortnaam Merknaam Toedieningsvorm Firma Alendronaat Alendronate EG Oraal Eurogenerics Alendronaat Fosamax Oraal Merck & Co Etidronaat Osteodidronel Oraal Procter & Gamble Risedronaat Actonel Oraal Procter & Gamble Tiludronaat Skelid Oraal Sanofi-Aventis Clodronaat Bonefos Oraal of IV Bayer Ibandronaat Bondronat Oraal of IV Roche Ibandronaat Bonviva Oraal of Injectie Roche Pamidronaat Aredia IV Novartis Pharma Pamidronaat Pamidronate EG IV Eurogenerics Zoledronaat Aclasta IV Novartis-Pharma Zoledronaat Zometa IV Novartis-Pharma 2. Bisfosfonaten 2.1. Definitie Bisfosfonaten zijn synthetische medicamenten die een hoge affiniteit hebben voor calcium. Er zijn heden veel bisfosfonaten op de markt. Zij worden onderverdeeld in 2 groepen: De stikstofbevattende en de stikstofvrije bisfosfonaten. Etidronaat en clodronaat zijn stikstofvrije bisfosfonaten. Zoledronaat, pamidronaat, alendronaat, ibandronaat, residronaat en tiludronaat zijn bisfosfonaten met een stikstofgroep. In de literatuur worden de stikstofbevattende bisfosfonaten zoledronaat, pamidronaat en alendronaat besproken en onderzocht. Zoledronaat en pamidronaat worden intraveneus toegediend en alendronaat is een oraal bisfosfonaat Structuur en farmacologie De structuur van de bisfosfonaten bevat een PCPgroep, een R1 groep en een R2 groep. Figuur 1: Structuur van een bisfosfonaat De R1 groep is meestal een hydroxylgroep. De hydroxylgroep zorgt voor een affiniteit voor calcium, zowel in bot als in de circulatie. IV bisfosfonaten veroorzaken een significante hypocalcemie snel na toediening. 1 De R2 zijketen bepaalt de biologische activiteit en het anti-resorptieëffect van de bisfosfonaten. Bisfosfonaten inhiberen de botresorptie door osteoclasten. Ze worden selectief opgenomen door osteoclasten. Ze verhinderen enerzijds de vorming van osteoclasten en anderzijds induceren ze apoptosis van deze cellen. De R2 zijketen deelt de bisfosfonaten in 2 groepen: de simpele bisfosfonaten zonder een stikstofgroep in hun structuur, zoals etidronaat en clodronaat, en de stikstofbevattende bisfosfonaten. Een stikstofatoom in de R2 keten verhoogt het anti-resorptieëffect keer. Wanneer de stikstofgroep zich in een heterocyclische ring bevindt zoals bij zoledronaat is de potentie zelfs tot keer groter in vergelijking met etidronaat. De manier waarop het effect op de osteoclasten bewerkstelligd wordt, is voor de 2 groepen verschillend. De bisfosfonaten die geen stikstof bevatten, zetten ATP om tot niet hydrolyseerbare analogen van ATP. De intracellulaire accumulatie van deze metabolieten inhibeert de osteoclastcelfunctie en kan zelfs leiden tot celdood. De stikstofbevattende interfereren met de mevalonaatcyclus, die onder andere verantwoordelijk is voor de productie van cholesterol. Ze beïnvloeden de osteoclastcelfunctie en zorgen voor apoptosis van deze cellen. 1 In vitro werd aangetoond dat bisfosfonaten de angiogenesis kunnen inhiberen. In vivo is hier weinig bewijs voor. Bij kankerpatiënten die behandeld werden met zoledronaat voor botmetastasen is een vermindering van de circulerende vasculaire endotheliale groeifactor vastgesteld. Deze daling kan gelinkt worden aan de daling in skeletale complicaties ten gevolge 132

7 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen van maligne aandoeningen. 2 In sommige studies op honden werd vastgesteld dat de bisfosfonaten microfracturen ter hoogte van het bot veroorzaken. Dit werd bij mensen nog niet eenduidig bevestigd. 2 Er wordt gesuggereerd dat bisfosfonaten een lange halfwaardetijd hebben. Alendronaat zou zelfs een halfwaardetijd van 10,9 jaar hebben Indicaties De eerste indicaties voor het gebruik van etidronaat was fibrodysplasia ossificans progressiva en na totale heupoperatie. Ook bij het maken van een botscan werden de simpele bisfosfonaten gebruikt omwille van hun hoge affiniteit voor bot en de mogelijkheid ze te markeren met een technetium isotoop. Later werden de bisfosfonaten de voorkeursbehandeling bij ziekten met verhoogde osteoclastactiviteit zoals de ziekte van Paget, metastatische en osteolytische botziektes, tumorgeïnduceerde hypercalcemie, osteopenie en osteoporosis. De bisfosfonaten reduceren de pijnen en het aantal skeletale complicaties zoals pathologische fracturen. Ze verhogen de levenskwaliteit bij mensen met multipele myeloma, gemetastaseerde borst-, prostaat-, long-, renaalcelcarcinomen en andere solitaire tumoren. Bisfosfonaten reduceren het botverlies bij glucocorticoidgeïnduceerde osteoporose. 1 Indicaties voor een behandeling met bisfosfonaten bij kinderen zijn onder andere steroidgeïnduceerde osteoporose, osteogenesis imperfecta, fibreuze dysplasie en de ziekte van Paget. Heel opvallend is dat er geen geval van bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaak is opgetreden in deze jonge populatiegroep, zelfs niet na invasieve dentale therapie. De kinderen kregen een dosis bisfosfonaten equivalent aan die van een volwassene. 3,4 Tabel 3. Indicaties voor het gebruik van bisfosfonaten Orale toediening Osteoporose Ziekte van Paget Osteogenesis imperfecta Intraveneuze toediening Kanker met aantasting van het bot bij: Ziekte van Kahler Borst-, prostaat- en longkanker met botmetastasen Beschrijving van de aandoening is het gevolg van een afname van de bot-massa en verstoring van de bot-matrix. Dit leidt tot een afname van de botsterkte en een verhoogd risico op botbreuken. Osteoporose kan ontstaan ten gevolge van: oudere leeftijd; postmenopauzaal; gebruik van steroïden; chronische darmontstekingen; primaire biliaire cirrhose. Chronische botaandoening welke lokaal een verhoogde botaanmaak of verhoogde botafbraak veroorzaakt waardoor verdikkingen van het bot ontstaan. Ook bekend onder de naam Osteïtis deformans. is een zeldzame autosomaal dominant overgeërfde botziekte gekenmerkt door zeer broze botten. Daarnaast is ook het bindweefsel aangetast waarbij gewrichten, tanden en huid kunnen aangetast zijn. Beschrijving van de aandoening De IV toediening zal de kanker aandoening niet kunnen verhelpen maar zorgt wel voor een aanzienlijk verbetering van de levenskwaliteit bij patiënten die een botaantasting kennen. Er is duidelijk minder pijn en minder kans op fracturen. Is een hematologische kanker met overwoekering van kwaadaardige plasmacellen. Door een stimulering van de botafbraak (kenmerkend voor deze ziekte) ontstaat én hypercalcemie én osteoporose met gevaar voor botfracturen. De hypercalcemie geeft aanleiding tot misselijkheid, verminderde eetlust, neurologische verschijnselen en obstipatie. De osteoporose geeft aanleiding tot pijnen en eventueel ook fracturen. Door de metastasen ontstaan hypercalcemie en osteoporose, met gevaar voor botfracturen. 133

8 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Bisfosfonaten worden ook gebruikt als anti-tandsteen bestanddeel in tandpasta. In de toekomst zullen de indicaties voor het gebruik van bisfosfonaten nog uitgebreid worden, bijvoorbeeld botafbraak bij parodontale aandoeningen of het bekleden van implantaten met bisfosfonaten voor een betere ingroei. Bisfosfonaten worden momenteel hoofdzakelijk toegediend aan twee groepen van patiënten. Vooreerst patiënten met kanker en botaantasting, zij ontvangen de intraveneuze toediening. Daarnaast een grote groep van patiënten met tekenen van osteoporose, zij ontvangen meestal bisfosfonaten onder de orale vorm. 3. Bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose 3.1. Definitie De definitie van bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaaksbeenderen (BRONJ) volgens The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Task Force is als volgt: De aanwezigheid van niet helend blootliggend bot ter hoogte van de maxilla of mandibula gedurende meer dan 8 weken bij een patiënt die systemische bisfosfonaten krijgt maar geen lokale radiotherapie Pathogenese De juiste pathogenese van de bisfosfonaten is nog niet achterhaald, wel zijn een aantal feiten gekend. Bisfosfonaten remmen de botafbraak, vertragen de progressie van osteolytische haarden en voorkomen pathologische fracturen. Door hun specifieke farmacologische eigenschappen verdwijnen zij snel uit de bloedbaan en binden zich vervolgens selectief door chemische adsorptie aan hydroxyapatietkristallen aan het oppervlak van het bot. Zij verdwijnen hieruit slechts zeer langzaam in een proces van vele jaren. Niet aan bot gebonden bisfosfonaten verlaten via de urine onveranderd het lichaam. Aan het bot gebonden bisfosfonaten worden opgenomen in de osteoclasten. Hierdoor worden de osteoclasten geremd in hun functie. Tevens kan de opname van bisfosfonaten in de osteoclasten leiden tot celdood. 6 Er zijn hypothesen opgesteld die het mechanisme van deze complicatie trachten te verklaren. Ten eerste is de normale botombouw een gecoördineerd proces waarbij de botaanmaak door de osteoblasten in evenwicht is met de botafbraak door de osteoclasten. Een stoornis in dit evenwicht resulteert in botabnormaliteiten. De expositie van het bot is een direct resultaat van de actie van deze bisfosfonaten op de botombouw, al is het exacte mechanisme dat leidt tot BRONJ niet gekend. Osteoblasten en osteocyten leven gedurende 150 dagen. Als tijdens hun dood de minerale matrix niet geabsorbeerd wordt door de osteoclasten, die signalen sturen naar de stamcellen om nieuwe osteoblasten aan te maken, wordt het bot acellulair en sterft het af. 7,8 Verder heeft in vitro onderzoek aangetoond dat bisfosfonaten, vooral zoledronaat en pamidronaat, de doorbloeding van het bot verminderen. Verder inhiberen bisfosfonaten de endotheliale celfunctie, verminderen zij de formatie van capillairen en bezitten zij anti-angiogene eigenschappen. 7 Deze verschijnselen zouden leiden tot een avasculaire necrose en deze zouden de ischemische veranderingen in de aangetaste kaaksbeenderen verklaren. Verschillende schrijvers vermoeden dat bisfosfonaten een direct en indirect inhiberend effect kunnen hebben op maligniteiten door de angiogenese te remmen. 9,10,11 De incidenteel beschreven ulceratie van het slijmvlies van de mond en de slokdarm bij oraal gebruik van het bisfosfonaat alendronaat wordt mede toegeschreven aan een directe prikkeling van het slijmvlies. 12,13 In het geval van de intraveneuze bisfosfonaten is er een grotere accumulatie ter hoogte van bisfosfonaten in het bot. Hierdoor zijn de osteonecrotische verschijnselen ernstiger, therapieresistenter en irreversibeler. In het geval van de orale bisfosfonaten is de opname minder belangrijk en zijn er meestal reversibele osteonecrotische verschijnselen. Deze verwikkeling is eerder zelden bij het gebruik van de orale bisfosfonaten. 5 Een causaal verband tussen bisfosfonaten en osteonecrose van de kaak kan men niet meer negeren, maar gecontroleerde gerandomiseerde studies klinische studies die deze corelatie moeten vast leggen, ontbreken voorlopig nog. 14 Voor de toekomstgerichte toepassingen van bisfosfonaten werden twee gerandomiseerde klinische studies uitgevoerd (A en B) om de veiligheid van orale bisfosfonaten op het alveolaire bot te onderzoeken. 15 Ten eerste onderzochten deze onderzoekers het effect van 70 mg alendronaat per week op de alveolaire bothoogte en de veiligheid bij patiënten met matige tot zware parodontale ziekte. Ten tweede onderzochten zij het implantaatsucces en de veiligheid bij patiënten onder orale bisfosfonaten. In beide gevallen was het gebruik van alendronaat niet geassocieerd met BRONJ. Wel moet vermeld worden dat studie A, 2 jaar duurde en studie B, 3 jaar duurde hetgeen te kort is om een causaal verband tussen het medicament 134

9 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen en bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose vast te stellen. Bij de orale bisfosfonaten ziet men pas vanaf minstens 3 jaar klinische tekens. Verder weerhouden we nog dat, in gevallen waar het botdebridement bij bisfosfonaatgeïnduceerde botnecrose microbiologisch wordt onderzocht, steeds actinomyces werden aangetroffen. 7, De problematiek van de kaakbeennecrose De orale caviteit is een unieke omgeving. In aanwezigheid van normale mondflora helen open botwonden snel en zonder complicaties. Wanneer het genezingsproces of de bloedtoevoer naar het bot gecompromitteerd is, kunnen kleine traumata of ziekten leiden tot osteonecrose en secundaire osteomyelitis. De mate van botombouw in gelijk welk bot bepaalt zijn kwetsbaarheid ten opzichte van bisfosfonaten. De kaken hebben een grote bloedvoorziening en grote botombouw door de aanwezigheid van tanden. Ter hoogte van de mandibula ligt deze ombouw 10 keer hoger dan in de lange beenderen zoals de tibia. Maar ook binnen het kaakbeen bestaan er verschillen. Ter hoogte van de alveolaire kam is de ombouw 2 keer hoger in vergelijking met de regio rond het mandibulaire kanaal en 3 tot 5 keer hoger dan ter hoogte van de onderste rand van de mandibula. De molaarregio is dan weer het meest frequent aangetast omdat occlusale of prothetische druk de botombouw verhogen. De verhoogde botombouw gecombineerd met een dunne overliggende mucosa, de aanwezigheid van chronische dentale pathologiën (zoals pathologische pockets en peri-apicale ontstekingen) en invasieve behandelingen zorgen voor de verhoogde kwetsbaarheid van de kaaksbeenderen. 7, Incidentie volgens product en toedieningswijze De potentie voor het ontwikkelen van een BRONJ verschilt binnen de groep van de bisfosfonaten. Er bestaat een potentiële rangorde volgens de soortnaam, gaande van hoog tot laag: zoledronaat> parmidronaat>alendronaat> clodronaat> residronaat> ibandronaat. 7,16,17 Bij patiënten die IV bisfosfonaten krijgen ligt de cumulatieve incidentie van BRONJ tussen 0,8% en 12%. De incidentie van BRONJ neemt toe na een tandextractie en voornamelijk bij patiënten die andere botaandoeningen vertonen. Deze incidentie zal in de toekomst wellicht nog toenemen omdat het ziektebeeld beter gekend is en daardoor meer zal gerapporteerd worden. Bij de intraveneuze bisfosfonaten was er reeds na 9,3 maanden voor zometa (zolendronaat) en 14,1 maanden voor pamidronaat blootliggend bot zichtbaar. Corso en medewerkers 18 deden een retrospectieve studie over het feit dat een gereduceerd toedieningsschema van bisfosfonaten invloed had op de incidentie van BRONJ. Ze vergeleken de incidentie van BRONJ bij multipel myeloma-patiënten die behandeld werden met zometa en/of pamidronaat volgens een standaardschema (maandelijkse infusies), en volgens een gereduceerd schema (maandelijkse infusies gedurende het eerste jaar, daarna 3-maandelijks). De studie toont aan dat het risico op BRONJ 8 maal lager ligt bij het gereduceerd schema in vergelijking met het standaardschema. Het probleem van een gecombineerde medicatie mag niet vergeten worden. Patiënten die bisfosfonaten nodig hebben, nemen vaak nog andere medicatie die een comorbiditeit vormen voor osteonecrose. De meest bekende zijn dexamethasone, chemotherapie en oestrogeentherapie. Patiënten met multipele myeloma worden vaak behandeld met anti-angiogene medicatie zoals glucocorticoïden en thalidomide. 15 Diel en medewerkers 19 menen dat accessoire behandelingen waaronder thalidomide en corticosteroïden het risico op BRONJ niet verhogen. De comorbiditeit van andere geneesmiddelen dan bisfosfonaten in het kader van bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose moet daarom verder onderzocht worden. Voor de patiënten die orale bisfosfonaten nemen ligt deze frequentie van BRONJ duidelijk veel lager. Sommige auteurs beschrijven deze incidentie als bijzonder laag. 6 Een verklaring hiervoor is dat orale bisfosfonaten slechter geabsorbeerd worden door de darmen dan bij de intraveneuze toegediende producten. 20 Ongeveer 190 miljoen voorschriften werden wereldwijd voor orale bisfosfonaten uitgereikt. In deze patiëntengroep (met orale bisfosfonaten) werd een rapportering van BRONJ vastgesteld van 0,01% tot 0,04%. Wel ziet men dat deze frequentie sterk stijgt wanneer een tandextractie plaatsgrijpt. BRONJ stijgt dan tot 0,09% tot 0,34%. Verder is het duidelijk dat symptomen van BRONJ pas opduiken na een orale inname gedurende minstens 3 jaar. Maar deze tijdsduur wordt ingekort wanneer de inname gebeurde bij patiënten die ook corticoïden gebruiken. Alle patiënten die osteonecrose onder orale bisfosfonaten ontwikkelden, namen deze medicatie gedurende 135

10 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) minstens 3 jaar. Meer bepaald, volgens Marx en zijn medewerkers 20 ontwikkelden de meeste patiënten na 5 jaar BRONJ. De incidentie en de grootte van de laesies stegen lineair na een expositie van meer dan 3 jaar. Dit verschil tussen de orale en intraveneuze bisfosfonaten is ten eerste toe te schrijven aan de bypass van de enterale route bij de intraveneuze bisfosfonaten. Ten tweede zal de snelle en hoge dosisaccumulatie van deze laatste in de kaaksbeenderen niet alleen zorgen voor apoptosis van de osteoclasten maar ook voor een uitputting van de osteoclastprecursoren. De orale bisfosfonaten worden door de slechte enterale absorptie slechts geleidelijk geaccumuleerd in het bot waardoor het beenmerg in staat is om de verloren osteoclasten aan te vullen. Dit verklaart de late start, lagere ernst en herstel na stopzetting van de orale medicatie. 20 Gezien het zeer hoge aantal patiënten dat behandeld wordt met orale bisfosfonaten, zal de tandarts wel eens in contact komen met een geval van bisfosfaatgeïnduceerde osteonecrose van de kaak in zijn carrière. De incidentie zal stijgen door betere herkenning van de ziekte, stijgende blootstellingduur, langere follow-up en in aanwezigheid van onderstaande risicofactoren Plaats Figuur 2: Grootte van de osteonecrotische laesies stijgt naarmate men langer wordt blootgesteld aan bisfosfonaten vanaf 3 jaar blootstelling. De mandibula wordt het meest frequent aangetast (66%), gevolgd door de maxilla (25%) en de simultane aantasting van beide kaaksbeenderen (± 10%). 6 In een prospectieve studie tonen Marx en medewerkers 7 aan dat bij patiënten onder orale bisfosfonaten in 97% van de gevallen de mandibula is aangetast in vergelijking met 75% bij patiënten onder IV bisfosfonaten. Meestal ontstaan de laesies unilateraal. Multifocale of bilaterale betrokkenheid komt iets meer voor ter hoogte van de maxilla. 7,16,21 Ter hoogte van onder- en bovenkaak is de posterior zone meer aangetast dan de anterieure. In 97% van de gevallen onder orale bisfosfonaten bevindt de osteonecrose zich ter hoogte van de posterior regio in vergelijking met 41% bij IV toediening Risicofactoren 4.1. Demografische factoren Onder de demografische factoren zijn vooral de leeftijd, het geslacht en het ras van belang. De gemiddelde leeftijd van de patiënten met osteonecrose van de kaaksbeenderen is ouder dan 60 jaar. 7,16,20 Vrouwen krijgen meer te maken met BRONJ dan mannen wanneer ze bisfosfonaten nemen. Deze voorkeur voor geslacht is niet onverwacht bij orale bisfosfonaten. De 2 meest voorkomende indicaties ostepenie en osteoporose treffen vooral vrouwen. Zelfs steroïdgeïnduceerde osteoporose komt vaker voor bij vrouwen omdat de twee meest voorkomende auto-immuunziekten, rheumatoïde artritis en systemische lupus erythematosus vooral bij vrouwen voorkomen. Deze voorkeur voor het vrouwelijk geslacht wordt ook gezien bij de intraveneuze bisfosfonaten, ondanks er een mannelijk overwicht bestaat voor de toediening van IV bisfosfonaten ten gevolge van het meer voorkomen voor botmeta s door multipele myeloma, longkanker en uiteraard prostaatkanker. 20 In een literatuuroverzicht wordt gesuggereerd dat het Caucasisch ras meer vatbaar zou zijn voor bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose Medicatiegerelateerde risicofactoren Patiënten die intraveneuse bisfosfonaten krijgen, hebben meer kans om BRONJ te ontwikkelen in vergelijking met de orale bisfosfonaten en de letsels zijn dan ook meestal ernstiger (zie ook punt 3.4) Medische comorbiditeiten De belangrijkste medische risicofactor bij patiënten die behandeld worden met intraveneuze bisfosfonaten, is een maligne aandoening. In deze aandoeningen bestaat een rangorde met de volgende schikking: multiple myeloma > borstkanker > prostaatkanker > anderen

11 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen Tabel 4. Risico factoren die het ontstaan van BRONJ begunstigen Risicofactoren Groep 1. Medicatie gerelateerd Groep 2. Locale risicofactoren Groep 3. Bestaande mondziekten Groep 4. Demografische en systemische factoren Voorwaarden IV toediening van bisfosfonaten; soortnaam: Zoledronaat (zie hoger); duur van de behandeling. Dentoalveolaire ingrepen: Extracties; plaatsen van implantaten; periapicale heelkunde; parodontale heelkunde. Locale anatomie: Mandibula: linguale tori en crista mylohyoidea; maxilla: palatale tori. Parodontale abcessen; dentale abcessen. Ouderdom; ras: Caucasisch ras; kankeraandoening; osteoporosis. Voor osteonecrose van kaakbeenderen door orale bisfosfonaten zijn osteoporose en osteopenie de 2 belangrijkste risicofactoren. 16,17,20 Diabetes mellitus is een risicofactor en deze patiënten zouden zorgvuldig moeten opgevolgd worden. 5 De volgende medische comorbiditeiten verdienen extra aandacht: malnutritie, verworven of geïnduceerde immunosuppressie, anemie, thalassemie, coagulopathiën en vasculaire aandoeningen, hyperlipidemie, bindweefselziektes, ziekte van Gaucher, systemische lupus erythematosus en hypothyroïdie Lokale risicofactoren Dentoalveolaire comorbiditeiten zijn klinische en radiologische parodontitis, cariës, abcessen en mislukte wortelkanaalvullingen. Vooral de aandoeningen met infectieuze verwikkelingen verhogen de kans op Figuur 3: Blootliggend osteonecrotisch bot aan de linguale zijde van 47. Patiënt vertoont geen pijn, maar wel sterke foetor ex ore en een vreemd gevoel. Ziekte van Kahler en reeds negen jaar behandeling met bisfosfonaten. Figuur 4: 1996 borst carcinoom botmetastase waarvoor IV BF. In 2002 extractie 24 (stond volledig los) gehecht met gesteelde flap, niettemin ontwikkeling van BRONJ met in 2004 vorming van een buccosinusale fistel. Hevige uitstralende pijn in de orbitaregio en functiestoornis (na drinken vloeistofevacuatie langs de neus). 137

12 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Figuur 5: Ziekte van Kahler waarvoor behandeling met IV BF. Patiënt consulteert met de vermelding dat hij zeer onlangs in de OK een doffe knak gehoord en gevoeld heeft. Verder geen speciale klachten van pijn of abnormale beweeglijkheid. Er is een fistulisatie onder de kin. Af en toe vloeit pus, bloed en vocht af. Foetor ex ore en orale letsels van BRONJ in het voorste deel van de OK.. De resterende elementen zijn parodontologisch zwaar aangetast met bifurcatie problemen. Diagnose van mandibulafractuur zonder beweging van de beenstukken. BRONJ 7 maal. 5 Chirurgische uitlokkers van BRONJ zijn extracties, het plaatsen van implantaten, parodontale chirurgie en apexresecties. Zulke ingrepen verhogen de kans op BRONJ tot 7 maal bij IV toediening. 5 Trauma ter hoogte van de kaaksbeenderen kan ook een risicofactor zijn, alsook slecht passende prothesen. Een verwaarloosde mondhygiëne is eveneens een voorbeschikkende factor. Anatomische loci die een risico vormen zijn de palatale en linguale tori, de benige exostosen en de linea mylohyoidea. Een voorgeschiedenis van osteonecrose of osteomyeliitis is een voorbeschikking tot BRONJ. Alcoholen tabakabuses zijn belangrijke risicofactoren voor 17,19,20, 23,24 BRONJ. Verschillende onderzoekers ondervinden in hun retrospectieve studie dat de meest therapieresistente bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose plaatsvindt bij 138

13 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen zware rokers. Bij een enkele roker leidde de ziekte zelfs tot een pathologische fractuur ter hoogte van de kaak Kliniek 5.1. Voorkomen Osteonecrose ter hoogte van het kaakbot uit zich door niet helend blootliggend bot ter hoogte van de maxilla, mandibula of beide. Osteonecrose van de kaaksbeenderen kan asymptomatisch zijn gedurende weken, maanden of jaren. De laesies ontstaan spontaan of ter hoogte van risicoplaatsen. Niet vitaal bot is per definitie gedeïnnerveerd en dus niet pijnlijk. Vaak echter is BRONJ geassocieerd met pijn of kan pijn het eerste symptoom zijn. De pijn komt door secundaire infecties die een ontstekingsreactie uitlokken. Andere symptomen kunnen zijn: foetor ex ore, mobiele tanden, mucosale zwelling en ulceraties. Grotere complicaties zijn fistels naar de huid en maxillaire sinus. In zeer ernstige gevallen is er expositie van het mandibulair bot doorheen de huid en kan BRONJ soms leiden tot pathologische fracturen van de mandibula of maxilla. Ter hoogte van het canalis mandibularis kan osteonecrosis leiden tot anesthesiën en dysesthesiën ter hoogte van de kaak. Patiënten klagen dan vaak van het gevoel van een zware kaak. 7,17,19, Klinische Stadia Stadium 1: vrijliggend necrotisch bot dat asymptomatisch is en zonder tekens van infectie. medullair compartiment van de kaak voordat de cortex bloot komt te liggen en osteonecrose zichtbaar wordt. Hoe sneller een pathologie wordt opgespoord, des te beter kan ze worden gestopt of genezen Risicobepaling en diagnose door middel van serum CTX Marx en medewerkers 20 stellen dat via de CTX-test, (c-terminaal telopeptide) s morgens in nuchtere toestand, het risico op osteonecrose van de kaak door orale bisfosfonaten bepaald kan worden. De CTX-test meet een crosslink peptide, een afbraakproduct van type I collageen, in het serum of in de urine. Type I collageen vertegenwoordigt 98% van het totale proteïne in het bot. Het telopeptidefragment wordt van collageen type I afgesplitst tijdens osteoclastenresorptie. De serumwaarden komen overeen met de hoeveelheid osteoclastische botresorptie op het moment van de bloedafname. Bij patiënten die geen bisfosfonaten nemen, liggen de normale waardes van CTX tussen 400 pg/ml en 550 pg/ml. In de groep van patiënten die orale bisfosfonaten nemen, dalen de CTX-waarden tot < 150 pg/ml, dag tot dag variabiliteit van 25% en individuele patiëntvariabiliteit in rekening gebracht. Deze lagere waarden correleren met een suppressie van de normale botombouw. Hierbij een schema dat het gevaar voor BRONJ aangeeft: CTX-waarden < 100 pg/ml komen overeen met een hoog risico op BRONJ; waarden tussen pg/ml correleren met een matig risico; waarden > 150 pg/ml met een minimaal risico. Stadium 2: vrijliggend necrotisch bot dat geïnfecteerd is met lokale pijn en erythema van weke weefsels, met of zonder drainage van pus. Stadium 3: expositie van necrotisch bot dat pijnlijk is, met een weke weefselinfectie die moeilijk onder controle gebracht kan worden met antibiotica. Vaak gaat dit ziektestadium gepaard met extraorale cutane fistels of zelfs pathologische botfracturen door uitgebreide necrose. 5 Volgens Mc Mahon en medewerkers 25 dient een goede klinische stadiumherkenning te gebeuren in zowel vroegtijdige, als midtijdige en late verschijnselen, gebaseerd op klinische, radiografische en microscopische bevindingen. De botpathologie begint in het Figuur 6: CTX waarde stijgt lineair met de duur van de medicatiestop. De relatie tussen CTX stijging en stop van de orale bisfosfonaten is lineair en bedraagt 25,9 pg/ml- 139

14 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Figuur 7: BRONJ ontwikkeld na IV BF onder totale prothese. Uitgesproken foetor ex ore! Botfragment in 2de kwadrant is beweeglijk. 26,4 pg/ml per maand. Deze stijging correleert met een herstel in botheling of kan als richtlijn dienen om te bepalen wanneer orale chirurgie uitgevoerd kan worden, met laag risico op BRONJ. Wanneer de CTX waarden na een medicatiestop stijgen tot >150 pg/ml komt dit overeen met spontane botheling of heling na debridement. Uit onderzoek door Marx en medewerkers 20 blijkt dat in het geval orale bisfosfonaten gecombineerd worden met prednisone en/of methrotrexate de botombouw nog verder onderdrukt wordt en dat het herstel na medicatiestop vertraagd maar niet teniet gedaan wordt. Bij patiënten, die intraveneuze bisfosfonaten nemen, komen de CTX waarden eerder overeen met 140

15 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen botmetas tasen en kan het risico op bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose niet voorspeld worden. Deze resultaten versterken de hypothese dat de intraveneuse bifos fonaataccumulatie in bot groter is en dat de osteoclastenaanmaak in het gedrang komt door uitputting van de osteoclastprecursoren. In het geval van multipele myeloma (ziekte van Kahler) wordt deze osteoclast uitputting nog eens versterkt door het feit dat het beenmerg overwoekerd wordt door maligne cellen. BRONJ door IV bisfosfonaten bij patiënten met multipele myeloma is altijd ernstiger, met een grotere hoeveelheid vrijliggend bot en een grotere therapieresistentie. De waarden van de CTX-test in verband met de chirurgische houding tegenover BRONJ staan ter discussie. De bloedwaarden zouden te variabel zijn voor gebruik. Verder onderzoek is hieromtrent noodzakelijk Diagnosemiddelen Conventionele radiografie Het beginstadium van osteonecrose is radiologisch moeilijk diagnosticeerbaar. Bovendien zijn de radiologische beelden niet specifiek. Volgens het onderzoek van Yarom en medewerkers 24 zijn panoramische en periapicale radiografiën voldoende voor diagnose en follow-up. CT wordt overwogen om de betrokken regio verder te evalueren. De radiologische tekens variëren van een normale benige structuur tot grote laesies met zowel radiolucente als radio-opake elementen zoals gezien word bij chronische osteomyelitis. Botverlies tussen de wortels van molaren is vaak een eerste teken van osteonecrose van de kaak. 20 Volgens het onderzoek van Wass (2008) 26 tonen CT beelden van een osteonecrotische regio osteolytische en slerotische regio s met of zonder periostale botproliferatie Scintigrafie Een biopsie wordt best vermeden want die kan leiden tot nog meer beschadiging van het bot. In sommige gevallen is een biopsie noodzakelijk voor een differentiële diagnose met neoplastische osteolyse. Uit het onderzoek van Catalano en medewerkers 27 blijkt dat door de combinatie van een tumorspecifieke Tc99msestamibi scan en een niet-tumorspecifieke FDG-PET scan de differentiële diagnose tussen neoplasie en bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose gesteld kan worden. Wanneer de sestamibi scan negatief is en de FDG-PET scan positief kan men er vanuit gaan dat er geen neoplastische laesies ter hoogte van de kaak Figuur 8: Patiënt kreeg IV BF voor botmetastasen op prostaatcarcinoma. Ontwikkelde BRONJ na extractie van de 44 met huidreactie t.h.v. de kin rechts. Twee jaar later diende een chirurgische ingreep te gebeuren wegens sequestratie. Sequest werd verwijderd en de genezing was volledig. 141

16 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) Figuur 9: Patiënt met ziekte van Kahler (met R/ IV BF) komt consulteren o.w.v. persisterende infectie t.h.v. 2e kwadrant door druknecrose. In afwachting van een chirurgische behandeling was er al een spontane evacuatie van het botsequester, in combinatie met pus, het defect is nu opgevuld door granulomateus weefsel. Patiënt bracht het sequester met zich mee op de raadpleging. Heden spontane pusevacuatie naar oraal. Patiënt vermeldt steeds een gevoel te hebben van slijmen in de neus die hij niet kan opsnuiten. Op RX OPG bestaat een cystische opklaring en een cortexdoorbraak naar intraoraal. OPG toont ook duidelijke beelden van botaantasting op beide opstijgende takken van de OK. aanwezig zijn. De FDG-PET scan toont focale opname ter hoogte van de osteonecrotische regio s. Het is belangrijk dat BRONJ in een vroeg stadium gedetecteerd wordt. Met CT en MRI kan men de grootte van de osteonecrotische regio s beoordelen maar een vroege diagnose kan moeilijk gesteld worden. Een 3-fasige-(99m)Tc-MDP scan is volgens Zanglis en medewerkers 28 het meest sensitieve radiologisch toestel om BRONJ in het beginstadium te detecteren en zou voor alle symptomatische en asymptomatische patiënten die reeds langdurig bisfosfonaten nemen, geïndiceerd zijn Histologisch en microbiologisch onderzoek Een biopsie kan leiden tot een nog grotere beschadiging van het kaakbot en wordt indien mogelijk best vermeden. Ter hoogte van een bisfosfonaataangetaste kaak wordt in de meerderheid van de gevallen actinomyces teruggevonden (zie hoger). Actinomyces is een chronische ziekte veroorzaakt door anaërobe gram-positieve bacteriën. Het is een polymicrobiële infectie maar Actinomyces Israëli wordt het meest frequent terugge vonden. Actinomyces tast de weke weefsels aan met de vorming 142

17 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen Figuur 10: Patiënt vertoont een pathologische mandibulafractuur t.h.v. de linker kaakhoek t.g.v. het gebruik van bisfosfonaten oraal (voor osteoporose) en later met IV BF (o.w.v. de ziekte van Kahler). Een normale heling op botniveau is niet meer mogelijk o.w.v. de BRONJ. Momenteel is er een open wonde intra- en extraoraal met chronisch pusvorming. Een chirurgische behandeling is noodzakelijk maar een klassieke osteosynthese kan hier niet helend werken gezien het bot necrotisch is (BRONJ). Deze behandeling bestaat uit het verwijderen van het sequester en een debridement/ resectie met vrij brede marges om een blijvende gezonde botrand te behouden voor de reconstructie. 143

18 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) van abcessen en fistels. Actinomyces ter hoogte van de kaken is zeldzaam tenzij in combinatie met bisfosfonaatgeïnduceerde oseonecrose en geïnfecteerde osteoradionecrose. Actinomyces wordt frequent gevonden in dentale pockets en doorbraak van de mucosale barrière leidt tot kolonisatie van het beschadigde weefsel. Door een tand te extraheren kan deze barrière doorbroken worden zoals vaak gezien wordt bij BRONJ. Andere oorzaken kunnen een endodontische of parodontale infectie zijn. 29 Hansen en medewerkers 29 onderzochten ook de patho logische bijzonderheden van actinomyces van de kaak bij patiënten die anti-kanker therapie ondergingen, bij geïnfecteerde osteoradionecrose en bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose. Deze patiënten vertonen gelijkaardige histologische tekens: 1. Er is een directe correlatie tussen actinomyces en bot. 2. Er bevinden zich rond het beenmerg inflammatoire cellen gemengd met osteoclasten. 3. Bij de meerderheid van de patiënten vinden ze pseudo-epitheliomateuze hyperplasie. Pseudoepitheliomateuze hyperplasie wordt gewoonlijk niet gezien bij chronische osteomyelitis en is sterk geassocieerd met de vorming van fistels. Het is mogelijk te differentiëren tussen osteoradionecrose en BRONJ. De wand van de bloedvaten bij osteoradionecrose is gehyaliniseerd en bevat weinig levende cellen, terwijl bij BRONJ de talrijke Spindle cellen kenmerkend zijn. In de meerderheid van de onderzochte stalen zijn deze typische vasculaire kenmerken afwezig. Een ander differentiatiekenmerk is het patroon van de osteonecrose. Bij BRONJ wordt er een vlekvormige osteonecrose gezien terwijl bij osteoradionecrose het bot volledig necrotisch is. 6. Preventie en behandeling 6.1. Voor de start van de bisfosfonaatbehandeling Hoofddoel is het risico op bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose te minimaliseren. De meeste patiënten ontwikkelen deze osteonecrose na kleine dentoalveolaire chirurgie, slechts een klein gedeelte spontaan. Het is dus zeer belangrijk om de dentoalveolaire gezondheid op punt te stellen vooraleer de bisfosfonaatbehandeling wordt opgestart. Een mondonderzoek wordt uitgevoerd zowel klinisch als radiografisch met een panoramische opname en peri-apikale radiografiën, indien geïndiceerd. De tandheelkundige behandeling in dit stadium is erop gericht om invasieve procedures tijdens de bisfosfonaatbehandeling te voorkomen. Er wordt een individueel risicoprofiel opgemaakt. Er wordt nagegaan welk bisfosfonaat er wordt opgestart en voor welke indicatie. Tijdens de algemene anamnese moet men aandachtig zijn voor een voorgeschiedenis van radiotherapie ter hoogte van hoofden halsgebied, systemische chemo- en immuuntherapie. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van lokale, systemische en demografische risicofactoren en orale infecties. 19 Non-invasieve tandheelkunde behoeft geen antibioticaprofylaxe. Conservatieve restauratieve en prothetische behandelingen worden uitgevoerd indien nodig. Lokale risicofactoren worden geëlimineerd. Mucosale drukplaatsen, vooral die ter hoogte van de linguale zijde, veroorzaakt door volledige of partiële prothesen, worden opgespoord en de prothesen worden aangepast. Scherpe randen van kronen of slechte restauraties worden bijgewerkt. Endodontische behandelingen worden uitgevoerd. Parodontaal aangetaste tanden worden adequaat behandeld en tanden met een mobiliteitsgraad 1 of 2 worden gespalkt. 17 Invasieve tandheelkundige ingrepen worden best voor de start van de bisfosfonaatbehandeling uitgevoerd. Tanden die verloren zijn, een slechte prognose hebben of geïmpacteerde elementen met een orale communicatie worden best geëxtraheerd. Bij kinderen worden mobiele melktanden verwijderd. Grote multilobulaire mandibulaire of midpalatinale tori met een dunne overliggende mucosa worden chirurgisch verwijderd. De bisfosfonaattherapie wordt best 4-6 weken uitgesteld om volledige botheling na invasieve ingrepen te bekomen. Deze beslissing moet, in samenspraak met de behandelende arts genomen worden. Patiënten bij wie IV bisfosfonaten gestart gaan worden, zijn geen kandidaten voor implantaten omwille van het feit dat deze geen creviculaire epitheliale aanhechting hebben en daardoor voorbeschikken tot BRONJ. 7,16,17,30 In het geval van orale bisfosfonaten kan men tijdens de eerste 3 jaar implantaten plaatsen. Wel wordt aangeraden een informed consent aan te gaan met de patiënt in verband met het verhoogde risico op implantaatfalen en door osteonecrose na overschrijding van de 3 jaren. 20 Patiënten moeten worden ingelicht over het bestaan van deze complicatie en over symptomen en tekens van BRONJ. Ze moeten ervan bewust zijn 144

19 Tandheelkundige Tijdingen 37(3) oorspronkelijke bijdragen dat chirurgische procedures ter hoogte van het bot vermeden moeten worden tijdens de bisfosfonaatbehandeling en tot 5 jaar erna. Ook de behandelende arts moet op de hoogte zijn van de symptomen en complicaties van BRONJ en bij iedere controle bedacht zijn op symptomen, de orale caviteit visueel inspecteren en indien nodig doorverwijzen naar de tandarts of mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Verder is het belangrijk dat patiënten een goede mondhygiëne nastreven. De patiënten moeten gemotiveerd en geïnstrueerd worden om hun mondhygiëne te optimaliseren. Lokale applicatie met chloorhexidine 0,12% en fluoriden applicaties zijn zeer belangrijk. Verder moeten ze regelmatig op controle komen bij de tandarts. De frequentie van de follow-up wordt bepaald door het aantal aanwezige risicofactoren en de algemene mondgezondheid. 17 Indien er sprake is van een groot risico op BRONJ kan er overwogen worden om clodronaat te starten omdat er een verlaagd risico op BRONJ is versus de klinische effectiviteit in het verlagen van skeletale complicaties van de onderliggende aandoening en botpijn. 19 Corso en medewerkers hebben in een retrospectieve studie van multipele myelomapatiënten aangetoond dat het risico op bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose bij patiënten die volgens een schema met gereduceerde dosissen zoledronaat behandeld worden, lager is in vergelijking met een standaardschema. In deze studie was het risico op BRONJ ook significant lager bij patiënten die behandeld werden met een combinatietherapie van pamidronaat en zoledronaat of pamidronaat alleen. 31 Het gebruik van andere medicatie of alternatieve toedieningsschema moet nog verder onderzocht worden Patiënten behandeld met bisfosfonaten maar zonder tekens van BRONJ De eerste drie jaren na de start van orale bisfosfonaten De eerste drie jaren na de start van orale bisfosfonaten is het risico op BRONJ zeer klein en heeft de tandarts de tijd om de orale gezondheid te optimaliseren. In de algemene anamnese moet specifiek naar de duur, dosis en indicatie van het bisfosfonaat gevraagd worden en ook het gebruik van steroïden of andere medicatie, die de botheling beïnvloeden, moet specifiek nagegaan worden. Conserverende zorgen behoeven geen speciale maatregelen. Voor de planning van invasieve orale chirurgie wordt best nagegaan hoelang de patiënt reeds orale bisfosfonaten neemt. Bedraagt deze periode minder dan 3 jaar gebeurt de botheling meestal ongecompliceerd en worden bovenstaande regels van voor de start van de bisfosfonaatbehandeling gevolgd Patiënten onder IV bisfosfonaten Patiënten die meer dan 3 jaar orale bisfosfonaten nemen Patiënten die orale bisfosfonaten nemen minder dan 3 jaar, maar samen met corticosteroïden of chemotherapie Patiënten zoals vermeld onder n worden best door de tandarts of een maxillo-faciale chirurg gezien voor een klinische en radiologische orale check-up en voor het vastleggen van een opvolgingsschema. Het is in dit stadium belangrijk om bisfosfonaat geïnduceede osteonecrose van de kaak in een vroeg stadium te herkennen. Men moet de voorgeschiedenis van de patiënt kennen en de patiënt om de 3-4 maanden klinisch opvolgen en steeds bedacht zijn op tekens en symptomen die verdacht zijn voor osteonecrose. Iedere 6 maanden gebeurt er best een radiologische controle die aangevuld wordt met een CT bij verdachte tekens. Scintigrafisch onderzoek is aangewezen ter evaluatie van vroegtijdige botaantasting. Bij deze patiënten moet een optimale mondgezondheid bekomen en behouden worden door zowel de patiënt als de tandarts. 17 Conserverende zorgen behoeven geen antibioticaprofylaxe maar lokale anesthesie met vasoconstrictor moet vermeden worden, stamverdoving mag wel. Lokale risicofactoren worden zoveel mogelijk geëlimineerd. Prothesen die drukplaatsen veroorzaken ter hoogte van de mucosa moeten worden aangepast. Zowel patiënten als behandelende artsen moeten grondig ingelicht worden over de aandoening en zijn complicaties. 17 Electieve chirurgische ingrepen worden ten zeerste afgeraden. Tandextracties worden best vermeden indien mogelijk. Tanden met een mobiliteitsgraad 1 en 2 worden bij voorkeur gespalkt. Bij tanden die restauratief verloren geacht worden, wordt bij voorkeur de kroon verwijderd en de overblijvende wortels endodontisch behandeld. Uit dieronderzoek is gebleken dat bisfosfonaten de tandbeweging inhiberen en door een verhoogde osteoclastische activiteit het risico op BRONJ verhogen. Bij 145

20 oorspronkelijke bijdragen Tandheelkundige Tijdingen 37(3) de mens is dit nog niet aangetoond. In het geval van de intraveneuze bisfosfonaten wordt orthodontische behandeling afgeraden. De orale bisfos fonaten hebben een lagere osteoclastische inhibitie. In dit geval moeten de patiënten ingelicht worden en moet het orthodontisch behandelingsplan aangepast worden na bepaling van de individuele risicofactoren of zelfs worden afgeraden indien nodig. Extracties worden best vermeden, tandverplaatsing en druk op de weke weefsel moet zo minimaal mogelijk gehouden worden. De periodische oproepfrequentie wordt best verhoogd Stopzetten van de bisfosfonaten voor invasieve ingrepen? In het geval van de 2 patiëntengroepen, die meer dan 3 jaar orale bisfosfonaten nemen of minder dan 3 jaar maar gecombineerd met chemo of corticosteroïden, kan een risicobepaling op basis van CTX-waarden gedaan worden. Zijn deze CTX-waarden groter dan 150 pg/ml kunnen orale invasieve ingrepen uitgevoerd worden met een minimaal risico op osteonecrose. Indien de CTX-waarden kleiner zijn dan 150 pg/ml dan wordt de behandelende arts best gecontacteerd in verband met een tijdelijke medicatiestop met of zonder vervangingsbehandeling voor osteoporose. Meestal is een stop van 6-9 maanden voldoende om de grens van 150 pg/ml te bereiken. Wanneer in zeldzame situaties de behandelende arts niet akkoord gaat met het stopzetten van de orale bisfosfonaten moet het risico op osteonecrose met de patiënt overlegd worden en hebben non-invasieve behandelingen de voorkeur. Indien er urgente behandelingen genoodzaakt zijn, moet de patiënt op de hoogte zijn van het verhoogde risico en akkoord gaan met de behandeling. 20 De waarden van de CTX-test in verband met de chirurgische houding tegenover BRONJ staan ter discussie. De bloedwaarden zouden te variabel zijn voor gebruik. Verder onderzoek is hieromtrent noodzakelijk. In het geval van intraveneuze bisfosfonaten wordt een stopzetting van 1-3 maanden aangeraden, dit in overleg met de behandelende internist. Heden is er echter nog geen bewijs voor de positieve inslag van deze stopzetting maar de verwijdering van de anti-angiogene effecten van de bisfosfonaten op de weke weefsels bevordert de vascularisatie en versnelt de genezing na chirurgie. Tanden met een mobiliteitsgraad 3 of geassocieerd met een abces of fistel worden verwijderd onder dekking van breedspectrum antibiotica (5 dagen voor tot 20 dagen na tandextractie) en gecombineerd met een locale applicatie van chloorhexidine. Penicilline is het aangewezen antibioticum. 17 Low-level laser therapy (LLLT) tijdens de chirurgische ingreep tot 1 week erna, verbetert de weefselregeneratie en vermindert de bacteriële kolonisatie ter hoogte van de chirurgische streek. 5 locale applicaties van 1 minuut en 3 periodieke controles zijn noodzakelijk Behandeling van patiënten met bisfosfonaatgeïnduceerde osteonecrose Algemeenheden Het behandelingsdoel is de pijn te minimaliseren, infectie te controleren en de progressie van de letsels tegen te gaan. Deze patiënten kunnen leven met blootliggend bot. Er kunnen stents van kunsthars of op maat gemaakte plaatjes gemaakt worden om de blootliggende regio s te bedekken en te beschermen. Deze patiënten krijgen best een uitgebreid mondonderzoek en een evaluatie van de ernst en de grootte van de BRONJ laesies. Ze moeten regelmatig om de 1-2 maanden opgevolgd worden met om 4-6 maanden een radiografische controle en om de 6 maanden een CT. De patiënten moeten over een optimale mondgezondheid beschikken. Dit impliceert dat de patiënt een optimale mondhygiëne nastreeft samen met een mondspoeling met chloorhexidine 0,12% 3 maal per dag, ondersteund door de tandarts. Lokale fluoridenapplicatie wordt aangeraden. Conservatieve restauratieve en prothetische behandelingen worden uitgevoerd indien nodig. Er mag geen lokale anesthesie met vasoconstrictor gebruikt worden, wel stamverdovingen. Endodontische behandelingen worden uitgevoerd. Parodontaal aangetaste tanden worden adequaat behandeld en tanden met een mobiliteitsgraad 1 of 2 worden gespalkt. 17 Lokale risicofactoren worden geëlimineerd. Volledige of partiële prothesen die mucosale drukplaatsen veroorzaken, vooral ter hoogte van de linea mylohyoidea, palatale en linguale tori en benige exostosen, worden aangepast. Scherpe randen van kronen of slechte restauraties worden bijgewerkt. 17 Verder worden de patiënten ingelicht over deze conditie en afgeraden om tijdens de bisfosfonaattherapie tot 5 jaar na stopzetting geen elective chirurgische ingrepen te laten doen ter hoogte van de kaaksbeenderen. Indien er extracties moeten gebeuren wordt profylactisch antibiotica gegeven, topische applicatie van chloorhexidine en zo atraumatisch mogelijk gewerkt. In geval van behandeling met orale 146

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Colofon De eerste versie van de richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten werd in de periode

Nadere informatie

Nanobodies. inspired by nature

Nanobodies. inspired by nature Nanobodies inspired by nature JA ARVERSL AG 2010 Inhoud 01 Inleiding 02 03 Brief aan de Aandeelhouders 05 Hoogtepunten van 2010 02 De Nanobody-product motor 06 07 Producten in de kliniek 17 Pre-klinische

Nadere informatie

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine medisch journaal Inhoudsopgave Editorial Jaargang 33 nummer 1 2004 kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum hoofdredacteur: M.J.K. de Kleine, kinderarts-neonatoloog eindredacteur:

Nadere informatie

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter.

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. ZORGPAD De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. Auteurs: Onno Baur, Sarina Brukx, Vasco Esman, Matthias van Spanje, Xavier Teitsma en Tom Vredeveld Onder leiding van: Rom Guttinger Hogeschool

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS MS in focus Editie 14 l 2009 Ziektebeloop bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF stelt zich ten doel wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen MS.

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Osteoporose = Botontkalking

Osteoporose = Botontkalking Osteoporose = Botontkalking Wat u moet weten over botontkalking ernstige aandoening. Gelukig kan Osteoporose vroegtijdig worden Inhoudstafel Inleiding I. Ziektebeeld II. Risicofactoren III. Preventie IV.

Nadere informatie

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE acta GROENINGE NR 10 - D E C E M B E R 2 0 0 8 CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE TRIAGE OP DE SPOEDOPNAME MULTICOLOR FLOWCYTOMETRIE

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure is een uitgave van Stichting NET-groep

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Informatie voor de huisarts over Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren Richtlijn Ziekte van Dupuytren 1 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Koninklijk Nederlands Genootschap voor

Nadere informatie