Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle"

Transcriptie

1 Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2010 Milieuraad Langemark-Poelkapelle

2 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad Statuten Huishoudelijk reglement Afsprakennota Samenstelling Financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning Overzicht van de data van de vergaderingen en agendapunten Uitgebrachte adviezen Goedkeuring van het jaarverslag 2009 vergadering van 16/03/ Advies van de milieuraad i.v.m. het gemeentelijk milieujaarprogramma 2010 vergadering van 16/03/ Advies van de milieuraad i.v.m. voorstel subsidie herbruikbare luiers vergadering van 11/05/ Advies van de milieuraad i.v.m. het budget 2011 vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. Mina-Werkers 2011 vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. het voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. zonne-energie vergadering van 21/09/2010 en 30/11/ Advies van de milieuraad i.v.m. de projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst vergadering van 30/11/ Andere activiteiten Website van de milieuraad Project steenuil Werkgroep kikker- en paddentrek Zwerfvuilactie Verder zetten samenwerking met het Vogelopvangcentrum Aanplantingsplannen Infoavond omtrent energie Compostdag Actie Energiejacht Erfgoeddag Dag van de Aarde Logo milieuraad Trage Wegen Zelfevaluatie...9 2

3 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werd in 1992 opgericht. Op 25 juni 1992 werden de statuten en het huishoudelijke reglement van de milieuraad goedgekeurd door de gemeenteraad. Met de komst van het tweede milieuconvenant werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast aan deze overeenkomst. De duur van het mandaat van de effectieve en eventuele plaatsvervangende stemgerechtigde leden werd vastgesteld conform de duur van het milieuconvenant. Bij de verlenging van deze overeenkomst (milieuconvenant 2bis ) werd het mandaat van de leden verlengd. 1.1 Statuten De statuten werden aangepast aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Op 25 juni 2007 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door de gemeenteraad. 1.2 Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Op 25 juni 2007 werden het nieuwe huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad. 1.3 Afsprakennota Op 25 juni 2007 werd de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze afsprakennota regelt de financiële, logistieke en informatieve ondersteuning door de gemeente en bevat de afspraken i.v.m. de adviesfunctie van de milieuraad. 2. Samenstelling In de gemeenteraad van 16 april 2007 werd de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur goedgekeurd. Vertegenwoordiger van Stemgerechtigd lid Functie Natuurpunt vzw afdeling Westland Ann Top Luc Tiberghein De Bron vzw Sofie Butaye Ria Cools Velt Westland Marnix Desimpel Voorzitter Nicole Louwagie Koninklijk verbond voor volkstuinen Jozef Thorrez / Compostmeesters Greta Frans / Landelijke Gilde Franklin Kinget Luc Tommeleyn Bedrijfsgilde Langemark Koen Deltour 3

4 ABS VABS KVLV ACW ABVV UNIZO Gezinsbond Individueel geïnteresseerde KLJ Geert Parrein Daniël Demonie Noël Flypo Hilde Neyrinck Brigitte Vanhaecke Alex Maddelein Freddy Wyffels Ivan D'Herck Annemie Verslyppe Erna Lemahieu Martine Alleweireld Frans Maricou / Carlos Van Moeffaert Charlien Delefortrie Mattijs Deman Politieke fractie Niet-stemgerechtigd lid Functie CD&V Frans Vandeputte Johan Vanysacker SP.A Luc Vandamme Schepen van Milieu, vertegenwoordiger van het college Jean-Marie Callewaert VLD Frank Gheeraert Johan Supply Welzijn Brigitte Stevens Heidi Verplancke Gemeentelijke ambtenaren Niet-stemgerechtigd lid Functie ambtenaar milieu Sabine Galle secretaris Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar Adelien Vergote Verschillende leden van de milieuraad zijn ook lid van een andere adviesraad: Ann Top (Natuurpunt) is ook lid van de Gecoro. Charlien Delefortrie (KLJ) is ook lid van de jeugdraad. Koen Deltour (Bedrijfsgilde) is ook lid van de landbouwraad. Franklin Kinget (Landelijke Gilde) is ook lid van de raad Lokale Economie. Overeenkomstig de statuten van de milieuraad werd op 27/03/2009 een eind gesteld aan de vertegenwoordiging namens de jeugdverenigingen (jeugdraad), dit omwille van drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de milieuraad. Dhr. Alex Maddelein (ACW) is sedert 31/08/2009 lid van de gemeenteraad. Daardoor kan hij geen stemgerechtigd lid namens de ACW meer zijn. Zijn plaats wordt ingenomen door de Dhr. Freddy Wyffels 4

5 3. Financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning Het gemeentebestuur stelt een lokaal gratis ter beschikking en laat alle administratieve werk (zoals verzenden van brieven) uitvoeren door de gemeentediensten. Een vaste financiële ondersteuning wordt niet gegeven. In de begroting 2010 artikel 879/ werking milieuraad was 250,00 voorzien. Er werd 151,75 uitgegeven. 4. Overzicht van de data van de vergaderingen en agendapunten DATA AGENDAPUNTEN 16/03/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Milieujaarprogramma 2010 advies 4. Jaarverslag 2009 goedkeuring 5. Toegevoegd punt: project steenuil 6. Varia: - Trage wegen - Erfgoeddag/Dag van de Aarde - Compostdag - Opening gemeentehuis - Huiswerk - logo 11/05/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Voorstel subsidie herbruikbare luiers advies 4. Voorstel subsidie inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie 5. Plan steenuil 6. Varia: - Ontwerper trage wegen - Resultaten kikker- en paddentrek Planadvies - Aanplantingsplannen Regionaal Landschap - Zwerfvuilproject - Juni compostmaand - Logo milieuraad - Uitstap 21/09/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Budget 2011 advies 4. Mina-werkers 2011 advies 5. Plan steenuil Nacht van de Duisternis 6. Voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie advies 7. Zonnecellenpark advies 8. Energiejacht 9. Varia: - Trage Wegen - Ontwerp Vlaams Milieubeleidsplan Logo milieuraad - Actie zwerfkatten - Wacht mee op de millenniumdoelstellingen 5

6 - Infovergadering voor MER-plichtige bedrijven - Aanplanting chiroplein 30/11/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Trage Wegen ontwerp 4. Budget 2011 bespreking 5. Projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 6. Advies zonne-energie 7. Actieplan zwerfvuil 8. Varia: - Logo milieuraad - Resultaten kikker- en paddentrek Infovergadering Bikschote - Energiejacht - Beplanting landschapsbedrijfsplannen - Controle op stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtachtige beplantingen - Uilenwandeling - Data vergaderingen Uitgebrachte adviezen In bijlage 1 zitten de verslagen van de vergaderingen van de milieuraad in Goedkeuring van het jaarverslag 2009 vergadering van 16/03/2010 Op de vergadering van 16/03/2010 werd na bespreking het jaarverslag 2009 goedgekeurd. Het jaarverslag 2009 werd samen met het milieujaarprogramma 2010 bezorgd aan de diensten van het Vlaams Gewest die instaan voor de evaluatie in kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling. 5.2 Advies van de milieuraad i.v.m. het gemeentelijk milieujaarprogramma 2010 vergadering van 16/03/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het voorgelegde milieujaarprogramma 2010 na bespreking van de verschillende actiefiches. Het milieujaarprogramma 2010 werd in zitting van 03/05/2010 door de gemeenteraad goedgekeurd. 5.3 Advies van de milieuraad i.v.m. voorstel subsidie herbruikbare luiers vergadering van 11/05/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het ontwerp van een gemeentelijk subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers. Deze subsidiereglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 21/06/

7 5.4 Advies van de milieuraad i.v.m. het budget 2011 vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het voorstel van budget De begroting 2010 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20/12/ Advies van de milieuraad i.v.m. Mina-Werkers 2011 vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad heeft, na bespreking, het voorstel om subsidie aan te vragen voor Mina-werkers voor 2011 gunstig geadviseerd. 5.6 Advies van de milieuraad i.v.m. het voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het ontwerpreglement houdende de betoelaging voor het inzaaien van groenbedekkers als maatregel tegen erosie. Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 04/10/ Advies van de milieuraad i.v.m. zonne-energie vergadering van 21/09/2010 en 30/11/2010. De gemeentelijke milieuraad heeft een advies geformuleerd inzake de inplanting van eventuele zonnecellenparken en allerlei soorten zonneinstallaties op de gemeente. 5.8 Advies van de milieuraad i.v.m. de projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst vergadering van 30/11/2010. De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake de voorstellen van projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst. 6. Andere activiteiten 6.1 Website van de milieuraad De statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota en samenstelling van de milieuraad, de verslagen van de vergaderingen vanaf 2009, en de jaarverslagen vanaf 2008 kunnen geraadpleegd worden op doorklikken naar bestuur & diensten - inspraakorgaan & adviesraden Milieuraad. 6.2 Project steenuil Onder initiatief van de Bron/Natuurpunt werd voorgesteld om samen met de milieuraad, de landbouwraad en het gemeentebestuur een project rond de steenuil uit te werken. 6.3 Werkgroep kikker- en paddentrek Vanuit de milieuraad werd een werkgroep opgericht om amfibieën over te zetten op de grens van Staden (Kampstraat Westrozebeke) en Langemark- Poelkapelle (Conterdreef Poelkapelle). In 2007 werd een eerste keer een 7

8 overzetactie georganiseerd in samenwerking met de werkgroep uit de gemeente Staden. In 2010 werden 454 padden, 203 bruine kikkers, 2 groene kikkers en 134 salamanders overgezet. Er werden 112 padden/kikkers en 83 salamanders dood aangetroffen. 6.4 Zwerfvuilactie Op 26/03/2010 werd in het centrum van Langemark een zwerfvuilactie georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke lagere school en plaatselijke verenigingen. Er werd 60 kg PMD, 56 kg restafval en 4 kg aluminium opgeruimd. 6.5 Verder zetten samenwerking met het Vogelopvangcentrum In de regio bestaat een netwerk van vrijwilligers, opgeleid om zieke en gekwetste vogels de eerste verzorging te geven. Dit vogelopvangnetwerk VON Westland overkoepelt de steden en gemeenten Ieper, Poperinge, Wervik, Mesen, Heuvelland, Zonnebeke, Vleteren en Langemark-Poelkapelle. De milieuraad adviseerde de gemeente om deze werking te ondersteunen door een vergoeding te voorzien ( 25,00 per rit) voor de vrijwilligers die een ziek of gekwetst dier naar het Vogelopvangcentrum brengen in Bulskampveld. In het budget 2010 werd geld voorzien voor 10 ritten. 6.6 Aanplantingsplannen Door het Regionaal Landschap werden diverse aanplantingsplannen opgemaakt en uitgevoerd: bufferbekken, Wolvengrachtstraat, chiroplein. 6.7 Infoavond omtrent energie Op 02/03/2010 werd een infoavond omtrent energie en innovatie in de landbouw georganiseerd. Er waren een 25 tal aanwezigen. 6.8 Compostdag Op 19/06/2010 ging de compostdag door op het recyclagepark. Er werd aandacht besteed aan bodembedekkers en vaste planten. 6.9 Actie Energiejacht Dit jaar zijn er 2 groepen die meedoen met de Energiejacht: gemeentepersoneel en milieuraad. Daarnaast zijn nog een paar individuele personen die deelnemen Erfgoeddag Dag van de Aarde Op 25/04/2010 ging Erfgoeddag en Dag van de Aarde door in Poelkapelle Logo milieuraad Er werd een oproep gelanceerd naar de leden van de milieuraad om een eigen logo te ontwerpen. Na diverse pogingen is er nog geen keuze gemaakt Trage Wegen Binnen de milieuraad heeft een werkgroep meegewerkt aan de inventarisatie van de Trage Wegen. Ondertussen werd een ontwerper aangesteld en werd het ontwerp voorgesteld aan de leden van de milieuraad. 8

9 7. Zelfevaluatie In de vergadering van 22/03/2011 werd het werkjaar van de gemeentelijke milieuraad geëvalueerd op volgende zaken: Advies van de milieuraad in het milieu- en natuurbeleid Het is niet altijd duidelijk of het advies van de milieuraad wordt gevolgd. De milieuraad is weinig gekend door de bevolking. Via de infoflash kan gezorgd worden voor een betere bekendmaking. Respons en communicatie van het gemeentebestuur De beslissingen vanuit gemeenteraad en college waarvoor de milieuraad advies verleend heeft, worden zo veel mogelijk in de volgende vergadering meegedeeld. Dit wordt soms vergeten, vooral als het over beslissingen vanuit het college gaat. Dit kan beter. Samenstelling en werking van de milieuraad In orde. Versturen uitnodigingen, informatie In orde. Algemene conclusie: gunstig. De leden zijn tevreden, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 9

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2012 Milieuraad Langemark-Poelkapelle 1 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad... 3 1.1. Statuten... 3 1.2. Huishoudelijk reglement... 3 1.3. Afsprakennota...

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 mei 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Greta Frans (compostmeester), Brigitte

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 maart 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Frans

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 16 september 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Heidi Coppenolle (N-VA), Jan Denys (SP.a), Ivan

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 28 augustus 2012 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Freddy

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 26 maart 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ann Top (Natuurpunt), Brigitte Stevens (Welzijn), Greta Frans (compostmeester),

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 november 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 mei 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Jan Denys (SP.a), Walter Fieuw (Bond

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 1. Statuten van de Milieuadviesraad (G.R. 17/04/2001) Doelstelling : De Milieuraad heeft tot doel de participatie van de bevolking aan het gemeentelijk

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 10 september 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 3 december 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur MINA-raad Jaarverslag 2009 1. Bestaande reglementen - optioneel Op de gemeenteraad van 23 december 2003 werden de statuten, het huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Kaatje

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 maart 2015 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Heidi Coppenolle (N-VA), Koen Deltour (Bedrijfsgilde), Ivan D Herck (ABVV), Greta

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad;

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad; Statuten van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaR) Artikel 1 De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur, verder stedelijke MINA-raad genoemd, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Samenstelling van de milieuraad

Samenstelling van de milieuraad Samenstelling van de milieuraad 1 Dagelijks bestuur Stijn Windey (voorzitter milieuraad, stijn.windey@telenet.be) Walter Vermeir (ondervoorzitter milieuraad) Chris Van Hese, André Wauters Tom Waterschoot

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 juni 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Delphine Kimpe (KLJ), Ria Cools (KVLV), Ann Top (Natuurpunt Westland), Isabel

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Voorzitter: Michel Gaelens, 0498/52 35 78, michel.gaelens@wayo.be Ondervoorzitter: Paul Rosseel, paulrosseel1@gmail.com Penningmeester: Paul Tisaun, tisaun@telenet.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur STEENOKKERZEEL.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur STEENOKKERZEEL. Bijlage bij thema Instrumentarium Gemeenten JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STEENOKKERZEEL Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Enquête gemeentelijk milieubeleidsplan: conclusies

Enquête gemeentelijk milieubeleidsplan: conclusies Enquête gemeentelijk milieubeleidsplan: conclusies Om de verschillende actiepunten binnen het milieubeleidsplan af te kunnen stemmen op de wensen van de inwoners werd een enquête verspreid. Deze enquête

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen

AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen Artikel 1. Doel afsprakennota In de afsprakennota wordt de relatie met het college van burgemeester en schepenen vastgelegd en worden afspraken

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

GEMEENTE MERELBEKE Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG 2010

GEMEENTE MERELBEKE Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG 2010 GEMEENTE MERELBEKE lijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG Inhoud 1. Bestaande reglementen 2. Samenstelling van de milieuraad 3. Ondersteuning van de milieuraad door de gemeente 4. Financieel

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINAraad Vergadering Dagelijks Bestuur 21 september 2009 Aanwezig : Erauw Pascal (voorzitter), De Smet Kristof (schepen), Looman

Nadere informatie

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015)

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers,

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE. 17 september 2015. 1. Wedstrijd Streekproduct

VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE. 17 september 2015. 1. Wedstrijd Streekproduct VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE 17 september 2015 AANWEZIG: Robert Barthier (NVA), Koen Bentein (Open VLD), Kaatje De Boe (Markant), Sabine De Wandel (Secretaris), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 30 juni 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert Barthier,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 REGLEMENT: ADVIESRADEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 Algemene bepalingen Artikel 1 Er worden volgende adviesraden

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie