Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle"

Transcriptie

1 Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2010 Milieuraad Langemark-Poelkapelle

2 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad Statuten Huishoudelijk reglement Afsprakennota Samenstelling Financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning Overzicht van de data van de vergaderingen en agendapunten Uitgebrachte adviezen Goedkeuring van het jaarverslag 2009 vergadering van 16/03/ Advies van de milieuraad i.v.m. het gemeentelijk milieujaarprogramma 2010 vergadering van 16/03/ Advies van de milieuraad i.v.m. voorstel subsidie herbruikbare luiers vergadering van 11/05/ Advies van de milieuraad i.v.m. het budget 2011 vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. Mina-Werkers 2011 vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. het voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie vergadering van 21/09/ Advies van de milieuraad i.v.m. zonne-energie vergadering van 21/09/2010 en 30/11/ Advies van de milieuraad i.v.m. de projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst vergadering van 30/11/ Andere activiteiten Website van de milieuraad Project steenuil Werkgroep kikker- en paddentrek Zwerfvuilactie Verder zetten samenwerking met het Vogelopvangcentrum Aanplantingsplannen Infoavond omtrent energie Compostdag Actie Energiejacht Erfgoeddag Dag van de Aarde Logo milieuraad Trage Wegen Zelfevaluatie...9 2

3 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werd in 1992 opgericht. Op 25 juni 1992 werden de statuten en het huishoudelijke reglement van de milieuraad goedgekeurd door de gemeenteraad. Met de komst van het tweede milieuconvenant werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast aan deze overeenkomst. De duur van het mandaat van de effectieve en eventuele plaatsvervangende stemgerechtigde leden werd vastgesteld conform de duur van het milieuconvenant. Bij de verlenging van deze overeenkomst (milieuconvenant 2bis ) werd het mandaat van de leden verlengd. 1.1 Statuten De statuten werden aangepast aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Op 25 juni 2007 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door de gemeenteraad. 1.2 Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Op 25 juni 2007 werden het nieuwe huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad. 1.3 Afsprakennota Op 25 juni 2007 werd de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze afsprakennota regelt de financiële, logistieke en informatieve ondersteuning door de gemeente en bevat de afspraken i.v.m. de adviesfunctie van de milieuraad. 2. Samenstelling In de gemeenteraad van 16 april 2007 werd de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur goedgekeurd. Vertegenwoordiger van Stemgerechtigd lid Functie Natuurpunt vzw afdeling Westland Ann Top Luc Tiberghein De Bron vzw Sofie Butaye Ria Cools Velt Westland Marnix Desimpel Voorzitter Nicole Louwagie Koninklijk verbond voor volkstuinen Jozef Thorrez / Compostmeesters Greta Frans / Landelijke Gilde Franklin Kinget Luc Tommeleyn Bedrijfsgilde Langemark Koen Deltour 3

4 ABS VABS KVLV ACW ABVV UNIZO Gezinsbond Individueel geïnteresseerde KLJ Geert Parrein Daniël Demonie Noël Flypo Hilde Neyrinck Brigitte Vanhaecke Alex Maddelein Freddy Wyffels Ivan D'Herck Annemie Verslyppe Erna Lemahieu Martine Alleweireld Frans Maricou / Carlos Van Moeffaert Charlien Delefortrie Mattijs Deman Politieke fractie Niet-stemgerechtigd lid Functie CD&V Frans Vandeputte Johan Vanysacker SP.A Luc Vandamme Schepen van Milieu, vertegenwoordiger van het college Jean-Marie Callewaert VLD Frank Gheeraert Johan Supply Welzijn Brigitte Stevens Heidi Verplancke Gemeentelijke ambtenaren Niet-stemgerechtigd lid Functie ambtenaar milieu Sabine Galle secretaris Intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar Adelien Vergote Verschillende leden van de milieuraad zijn ook lid van een andere adviesraad: Ann Top (Natuurpunt) is ook lid van de Gecoro. Charlien Delefortrie (KLJ) is ook lid van de jeugdraad. Koen Deltour (Bedrijfsgilde) is ook lid van de landbouwraad. Franklin Kinget (Landelijke Gilde) is ook lid van de raad Lokale Economie. Overeenkomstig de statuten van de milieuraad werd op 27/03/2009 een eind gesteld aan de vertegenwoordiging namens de jeugdverenigingen (jeugdraad), dit omwille van drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de milieuraad. Dhr. Alex Maddelein (ACW) is sedert 31/08/2009 lid van de gemeenteraad. Daardoor kan hij geen stemgerechtigd lid namens de ACW meer zijn. Zijn plaats wordt ingenomen door de Dhr. Freddy Wyffels 4

5 3. Financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning Het gemeentebestuur stelt een lokaal gratis ter beschikking en laat alle administratieve werk (zoals verzenden van brieven) uitvoeren door de gemeentediensten. Een vaste financiële ondersteuning wordt niet gegeven. In de begroting 2010 artikel 879/ werking milieuraad was 250,00 voorzien. Er werd 151,75 uitgegeven. 4. Overzicht van de data van de vergaderingen en agendapunten DATA AGENDAPUNTEN 16/03/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Milieujaarprogramma 2010 advies 4. Jaarverslag 2009 goedkeuring 5. Toegevoegd punt: project steenuil 6. Varia: - Trage wegen - Erfgoeddag/Dag van de Aarde - Compostdag - Opening gemeentehuis - Huiswerk - logo 11/05/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Voorstel subsidie herbruikbare luiers advies 4. Voorstel subsidie inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie 5. Plan steenuil 6. Varia: - Ontwerper trage wegen - Resultaten kikker- en paddentrek Planadvies - Aanplantingsplannen Regionaal Landschap - Zwerfvuilproject - Juni compostmaand - Logo milieuraad - Uitstap 21/09/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Budget 2011 advies 4. Mina-werkers 2011 advies 5. Plan steenuil Nacht van de Duisternis 6. Voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie advies 7. Zonnecellenpark advies 8. Energiejacht 9. Varia: - Trage Wegen - Ontwerp Vlaams Milieubeleidsplan Logo milieuraad - Actie zwerfkatten - Wacht mee op de millenniumdoelstellingen 5

6 - Infovergadering voor MER-plichtige bedrijven - Aanplanting chiroplein 30/11/ Verwelkoming 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3. Trage Wegen ontwerp 4. Budget 2011 bespreking 5. Projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 6. Advies zonne-energie 7. Actieplan zwerfvuil 8. Varia: - Logo milieuraad - Resultaten kikker- en paddentrek Infovergadering Bikschote - Energiejacht - Beplanting landschapsbedrijfsplannen - Controle op stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtachtige beplantingen - Uilenwandeling - Data vergaderingen Uitgebrachte adviezen In bijlage 1 zitten de verslagen van de vergaderingen van de milieuraad in Goedkeuring van het jaarverslag 2009 vergadering van 16/03/2010 Op de vergadering van 16/03/2010 werd na bespreking het jaarverslag 2009 goedgekeurd. Het jaarverslag 2009 werd samen met het milieujaarprogramma 2010 bezorgd aan de diensten van het Vlaams Gewest die instaan voor de evaluatie in kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling. 5.2 Advies van de milieuraad i.v.m. het gemeentelijk milieujaarprogramma 2010 vergadering van 16/03/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het voorgelegde milieujaarprogramma 2010 na bespreking van de verschillende actiefiches. Het milieujaarprogramma 2010 werd in zitting van 03/05/2010 door de gemeenteraad goedgekeurd. 5.3 Advies van de milieuraad i.v.m. voorstel subsidie herbruikbare luiers vergadering van 11/05/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het ontwerp van een gemeentelijk subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers. Deze subsidiereglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 21/06/

7 5.4 Advies van de milieuraad i.v.m. het budget 2011 vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het voorstel van budget De begroting 2010 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20/12/ Advies van de milieuraad i.v.m. Mina-Werkers 2011 vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad heeft, na bespreking, het voorstel om subsidie aan te vragen voor Mina-werkers voor 2011 gunstig geadviseerd. 5.6 Advies van de milieuraad i.v.m. het voorstel subsidie voor inzaaien groenbedekkers als maatregel tegen erosie vergadering van 21/09/2010 De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake het ontwerpreglement houdende de betoelaging voor het inzaaien van groenbedekkers als maatregel tegen erosie. Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 04/10/ Advies van de milieuraad i.v.m. zonne-energie vergadering van 21/09/2010 en 30/11/2010. De gemeentelijke milieuraad heeft een advies geformuleerd inzake de inplanting van eventuele zonnecellenparken en allerlei soorten zonneinstallaties op de gemeente. 5.8 Advies van de milieuraad i.v.m. de projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst vergadering van 30/11/2010. De gemeentelijke milieuraad verleent gunstig advies inzake de voorstellen van projecten 2011 in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst. 6. Andere activiteiten 6.1 Website van de milieuraad De statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota en samenstelling van de milieuraad, de verslagen van de vergaderingen vanaf 2009, en de jaarverslagen vanaf 2008 kunnen geraadpleegd worden op doorklikken naar bestuur & diensten - inspraakorgaan & adviesraden Milieuraad. 6.2 Project steenuil Onder initiatief van de Bron/Natuurpunt werd voorgesteld om samen met de milieuraad, de landbouwraad en het gemeentebestuur een project rond de steenuil uit te werken. 6.3 Werkgroep kikker- en paddentrek Vanuit de milieuraad werd een werkgroep opgericht om amfibieën over te zetten op de grens van Staden (Kampstraat Westrozebeke) en Langemark- Poelkapelle (Conterdreef Poelkapelle). In 2007 werd een eerste keer een 7

8 overzetactie georganiseerd in samenwerking met de werkgroep uit de gemeente Staden. In 2010 werden 454 padden, 203 bruine kikkers, 2 groene kikkers en 134 salamanders overgezet. Er werden 112 padden/kikkers en 83 salamanders dood aangetroffen. 6.4 Zwerfvuilactie Op 26/03/2010 werd in het centrum van Langemark een zwerfvuilactie georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke lagere school en plaatselijke verenigingen. Er werd 60 kg PMD, 56 kg restafval en 4 kg aluminium opgeruimd. 6.5 Verder zetten samenwerking met het Vogelopvangcentrum In de regio bestaat een netwerk van vrijwilligers, opgeleid om zieke en gekwetste vogels de eerste verzorging te geven. Dit vogelopvangnetwerk VON Westland overkoepelt de steden en gemeenten Ieper, Poperinge, Wervik, Mesen, Heuvelland, Zonnebeke, Vleteren en Langemark-Poelkapelle. De milieuraad adviseerde de gemeente om deze werking te ondersteunen door een vergoeding te voorzien ( 25,00 per rit) voor de vrijwilligers die een ziek of gekwetst dier naar het Vogelopvangcentrum brengen in Bulskampveld. In het budget 2010 werd geld voorzien voor 10 ritten. 6.6 Aanplantingsplannen Door het Regionaal Landschap werden diverse aanplantingsplannen opgemaakt en uitgevoerd: bufferbekken, Wolvengrachtstraat, chiroplein. 6.7 Infoavond omtrent energie Op 02/03/2010 werd een infoavond omtrent energie en innovatie in de landbouw georganiseerd. Er waren een 25 tal aanwezigen. 6.8 Compostdag Op 19/06/2010 ging de compostdag door op het recyclagepark. Er werd aandacht besteed aan bodembedekkers en vaste planten. 6.9 Actie Energiejacht Dit jaar zijn er 2 groepen die meedoen met de Energiejacht: gemeentepersoneel en milieuraad. Daarnaast zijn nog een paar individuele personen die deelnemen Erfgoeddag Dag van de Aarde Op 25/04/2010 ging Erfgoeddag en Dag van de Aarde door in Poelkapelle Logo milieuraad Er werd een oproep gelanceerd naar de leden van de milieuraad om een eigen logo te ontwerpen. Na diverse pogingen is er nog geen keuze gemaakt Trage Wegen Binnen de milieuraad heeft een werkgroep meegewerkt aan de inventarisatie van de Trage Wegen. Ondertussen werd een ontwerper aangesteld en werd het ontwerp voorgesteld aan de leden van de milieuraad. 8

9 7. Zelfevaluatie In de vergadering van 22/03/2011 werd het werkjaar van de gemeentelijke milieuraad geëvalueerd op volgende zaken: Advies van de milieuraad in het milieu- en natuurbeleid Het is niet altijd duidelijk of het advies van de milieuraad wordt gevolgd. De milieuraad is weinig gekend door de bevolking. Via de infoflash kan gezorgd worden voor een betere bekendmaking. Respons en communicatie van het gemeentebestuur De beslissingen vanuit gemeenteraad en college waarvoor de milieuraad advies verleend heeft, worden zo veel mogelijk in de volgende vergadering meegedeeld. Dit wordt soms vergeten, vooral als het over beslissingen vanuit het college gaat. Dit kan beter. Samenstelling en werking van de milieuraad In orde. Versturen uitnodigingen, informatie In orde. Algemene conclusie: gunstig. De leden zijn tevreden, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 9

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2012 Milieuraad Langemark-Poelkapelle 1 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad... 3 1.1. Statuten... 3 1.2. Huishoudelijk reglement... 3 1.3. Afsprakennota...

Nadere informatie

Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2011 Milieuraad Langemark-Poelkapelle 1 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad... 3 1.1. Statuten... 3 1.2. Huishoudelijk reglement... 3 1.3. Afsprakennota...

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 mei 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Greta Frans (compostmeester), Brigitte

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 maart 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Frans

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 11 december 2012 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ann Top (Natuurpunt), Brigitte Stevens (Welzijn), Daniel Demonie (ABS), Greta

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 16 september 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Heidi Coppenolle (N-VA), Jan Denys (SP.a), Ivan

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 27 april 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Freddy

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 28 augustus 2012 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Freddy

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 26 maart 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ann Top (Natuurpunt), Brigitte Stevens (Welzijn), Greta Frans (compostmeester),

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 november 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle w Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2008 verslag Aanwezig: Marnix DESIMPEL (Voorzitter Velt Westland), Ivan D HERCK (ABVV), Sofie BUTAYE (De Bron vzw), Carlos VAN MOEFFAERT (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 mei 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Jan Denys (SP.a), Walter Fieuw (Bond

Nadere informatie

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 1. Statuten van de Milieuadviesraad (G.R. 17/04/2001) Doelstelling : De Milieuraad heeft tot doel de participatie van de bevolking aan het gemeentelijk

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 15 maart 2016 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Francky Barbier (SP.a), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 10 september 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 3 december 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur MINA-raad Jaarverslag 2009 1. Bestaande reglementen - optioneel Op de gemeenteraad van 23 december 2003 werden de statuten, het huishoudelijk

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Provincie West-Vlaanderen Gemeentebestuur 8020 OOSTKAMP Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Zitting van 22 januari 2004 Aanwezig: Luc Vanparys, Burgemeester-Voorzitter; Dirk De Zutter, Christine

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Kaatje

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Samenstelling van de milieuraad

Samenstelling van de milieuraad Samenstelling van de milieuraad 1 Dagelijks bestuur Stijn Windey (voorzitter milieuraad, stijn.windey@telenet.be) Walter Vermeir (ondervoorzitter milieuraad) Chris Van Hese, André Wauters Tom Waterschoot

Nadere informatie

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Aanwezig: Stemgerechtigd: Artois Marc, Bracquiné Marc, De Clercq Eddy, de Néeff

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 24 mei 2016 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ivan D Herck (ABVV), Koen Deltour (Bedrijfsgilde),

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad;

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad; Statuten van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaR) Artikel 1 De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur, verder stedelijke MINA-raad genoemd, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 maart 2015 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Heidi Coppenolle (N-VA), Koen Deltour (Bedrijfsgilde), Ivan D Herck (ABVV), Greta

Nadere informatie

tel : 057/ fax: 057/ DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR.

tel : 057/ fax: 057/ DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR. GEMEENTEBESTUUR LANGEMARK-P0ELKAPELLE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR KASTEELSTRAAT, 1 8920 LANGEMARK-P0ELKAPELLE tel : 057/49.09.15 fax: 057/48.60.50 e-mail : ruimtelijke.ordening@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Stedelijke Milieu- en Natuurraad JAARVERSLAG 2014

Stedelijke Milieu- en Natuurraad JAARVERSLAG 2014 STEDELIJKE MILIEU en NATUUR ADVIESRAAD MARKSTRAAT 29 8530 HARELBEKE TEL 0800/212 02 FAX 056/733 389 Stedelijke Milieu- en Natuurraad JAARVERSLAG 2014 Voorzitter: Frank Vergote Ondervoorzitter: Stef Boone

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 juni 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Delphine Kimpe (KLJ), Ria Cools (KVLV), Ann Top (Natuurpunt Westland), Isabel

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Voorzitter: Michel Gaelens, 0498/52 35 78, michel.gaelens@wayo.be Ondervoorzitter: Paul Rosseel, paulrosseel1@gmail.com Penningmeester: Paul Tisaun, tisaun@telenet.be

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD STADSBESTUUR LIER Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Afdeling : Leefmilieu Pagina : 1 Ref. Nr. : Openbare zitting dd. 28/04/2003 Aantal leden

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur STEENOKKERZEEL.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur STEENOKKERZEEL. Bijlage bij thema Instrumentarium Gemeenten JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STEENOKKERZEEL Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor

Nadere informatie

1. Aanwezigheidslijst

1. Aanwezigheidslijst ARRONDISSEMENT GENT GEMEENTE MELLE aanwezig : Kris Verheyen Voorzitter: aanwezig, Rudy De Mol, Ondervoorzitter: aanwezig, Marc De Buck, Werner Lagaert, Stemgerechtigde Leden: aanwezig, Jacqueline Vermeulen,

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO)

AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO) VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE 17 maart 2016 AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO) VERONTSCHULDIGD:

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Samenstelling:: Aanwezig: mevrouw Maddy Bouden; mevrouw Doris Dereyne; de heer Chris Vermeersch; de heer Johan Supply; mevrouw Rita Vergote;

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag GECORO 2014

Jaarverslag GECORO 2014 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO Jaarverslag GECORO 2014 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN vrijdag, 31 mei 2013 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L. Lippens, Burgemeester;

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel 1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2007 3 2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2007 4 3. Uitgevoerde opdrachten

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie