NIEUWSBRIEF VERENIGING VAN VRIENDEN DER AZIATISCHE KUNST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF VERENIGING VAN VRIENDEN DER AZIATISCHE KUNST"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VERENIGING VAN VRIENDEN DER AZIATISCHE KUNST Nummer 129 Juni Inhoud Van het bestuur Ledenbestand Agenda VVAK-activiteiten Van de commissies Nieuws en ingezonden mededelingen Pas verschenen Informatie aan de VVAK Lidmaatschap VVAK Tentoonstellingen en beurzen Van het bestuur Oud-voorzitter, prof. dr. Christiaan Jörg, is op 27 april j.l. door de Harense Burgemeester Fennema gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het bestuur is verheugd dat zijn voordracht is bekroond. Voor de heer Jörg, die thuis de versierselen, in aanwezigheid van zo n 25 collega s, vrienden en familie, kreeg opgespeld, was de uitreiking een totale verrassing. Met deze Koninklijke onderscheiding hebben de uitzonderlijke verdiensten van de heer Jörg op het terrein van Aziatische kunst in Nederland en daarbuiten een welverdiende erkenning gekregen. (foto: P.J. Hiddema) In de gesprekken met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden wordt op dit moment op een plezierige en nuttige manier van gedachten gewisseld over de hernieuwde VVAKleerstoel Asia-Europe Intercultural Dynamics, ofwel Azië-Europa interculturele dynamiek, met speciale aandacht voor kunst en materiële cultuur in de sociale, economische en politieke context en hedendaagse ontwikkelingen in historisch perspectief. We hebben goede hoop dat we dit najaar concrete informatie kunnen geven over de nieuwe leerstoel, die voor een groot deel wordt gefinancierd met behulp van anderen. In maart j.l. werd het bestuur blij verrast door een bericht van mevrouw mr. E. Veder-Smit, sinds jaren VVAK-lid, dat zij aan de sponsoring ter continuering van de leerstoel aan de Universiteit Leiden wil meehelpen door een bijdrage voor een nader te bepalen aantal jaren. Zij gaf hiermee gehoor aan de oproep van de voorzitter, opgenomen in de toelichting op de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 31 maart j.l. Vanaf deze plek laten we mevrouw Veder-Smit weten haar zeer erkentelijk te zijn voor dit genereuze gebaar. We hopen dat dit voorbeeld goed doet volgen, want alhoewel het de goede kant op gaat met de financiën is er meer nodig. Het ziet er naar uit dat de heropening van het Rijksmuseum in april 2013 plaatsvindt. De precieze datum is ons nog niet bekend. Alle medewerkers van het Rijksmuseum zijn druk doende met de noodzakelijke voorbereidingen. Het VVAK-bestuur is inmiddels gestart met de organisatie van de Paviljoendagen op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2013 (safe the date!). Tijdens deze dagen is de focus vooral gericht op het Aziatisch Paviljoen en bedoeld voor onze leden en liefhebbers van Aziatische kunst. Naast een succesvol fundraisingdiner en een interessant symposium, hopen we op N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 1

2 enthousiaste presentaties van alle conservatoren Azië van het Rijksmuseum voor de VVAK-leden. Uiteraard stellen wij de leden tijdig op de hoogte van de inhoud van het programma. Op 27 mei j.l. is de VVAK met een kraam aanwezig geweest op de zonovergoten Japanmarkt op het Rapenburg in Leiden. Een aantal bestuursleden hebben folders verspreid en voor een aantrekkelijke prijs oude nummers van Aziatische Kunst verkocht. Dit alles, om de VVAK wat meer bekendheid te geven en hopelijk een aantal nieuwe leden te werven. Dit laatste blijkt aardig gelukt te zijn, gezien de nieuwe aanwas op en vlak na de markt. Het was vooral een geschikt moment om de Vereniging weer eens onder de aandacht te brengen van potentiële belangstellenden en liefhebbers van Aziatische kunst. Dat er die middag ook nog spontaan VVAK-leden langskwamen in de kraam, werd zeer op prijs gesteld. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. (foto: Rebecca Roskam) Per 3 juli a.s. is Robert Ligtermoet, oud-archivaris van de Universiteit Leiden, aan de slag om het VVAKarchief te ordenen en te inventariseren. Het Rijksmuseum heeft ondermeer de taak, te waken over het VVAK-archief. Het bestuur van de VVAK is Ineke Peterse en Han van der Lelie, archivarissen bij het Rijksmuseum, dankbaar dat de heer Ligtermoet deze klus de komende maanden onder hun hoede bij hen op het archief kan uitvoeren. Het bestuur roept alle VVAK-leden op zich in te zetten voor de vergroting van het ledenaantal van de Vereniging. We zouden er in moeten slagen het huidige ledenaantal van 600 volgend jaar te vergroten tot minimaal 1000 leden. We beseffen dat dit veel is, maar het huidige aantal is te weinig om de ambitie van de Vereniging voor de toekomst goed waar te maken. U kunt nu al iemand lid maken voor 2013, het jaar waarin onze collectie weer in volle glorie te bezichtigen is. In bijgaande editie en volgende nummers van Aziatische Kunst vindt u een leden-werven-leden-kaart. Mocht u iemand een lidmaatschap voor het kalenderjaar 2013 cadeau willen doen, dan kunt u van deze kaart gebruikmaken. De ontvangers krijgen een lidmaatschapskaart die toegang geeft tot onze collectie in het Aziatische Paviljoen en het Rijksmuseum; daarnaast krijgen zij het tijdschrift Aziatische Kunst toegestuurd en zijn zij welkom bij alle VVAK-activiteiten. Ook kunt u via het secretariaat informatieve VVAK-folders en kleurenaffiches (A3-formaat) opvragen, die u op in het oog springende plaatsen kunt neerleggen en -hangen, en waarmee u potentiële nieuwe leden op de hoogte brengt van het bestaan van de VVAK. Ledenbestand De Vereniging heeft als nieuwe leden mogen verwelkomen: - Mw. A.M. Leendertse-Venekamp, Den Haag - Mw. drs. C. van Bree (DimSum Reizen), Utrecht - W. Damsteegt, Hoogerheide - Dr. J.G. Kleinen, Amsterdam - Mr. R.A. Fibbe, Rotterdam - J.F. van Baarsen, Haren (GN) - Mw. K.I.M. van Roozendaal, Amersfoort - Mr. J.P.H.G. Defesche, Den Haag - Mw. drs. H.J. Palmen, Leiden - Mw. S.G. Klüver, Schiedam - Drs. F.L. Njio, Utrecht - F. van der Linde, Leiden - Mw. A. Bouma, Kampen - Mw. M.M.J. Hanssen, Apeldoorn - Mw. B. Wesselman van Helmond-Blussé van Oud-Alblas, Vught - Yokoso Japanese Gardens (M. Huizer en M. Otgaar), Werkendam N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 2

3 Agenda VVAK-activiteiten Za 7 juli Bezoek aan tentoonstelling Magie van de Vrouw, o.l.v. Jaap Polak, Wereldmuseum Rotterdam Za 1 september Bezoek aan tentoonstelllingen Goud uit Java. Zilver uit Batavia, o.l.v. Jaap Polak, Gemeentemuseum Den Haag Vr 21-zo 23 september Excursie naar Parijs (Musée Cernuschi, Musée Guimet en Musée d Ennery) Za 29 september Specimen meeting Ceramiek, Geelvinck Hinlopen Huis en VOC-excursie Enkhuizen Za 6 oktober Lezing Het Terracottaleger en de eenwording van China, door dr. Oliver Moore, Museum Volkenkunde Za 27 oktober Lezing Over tempels, inscripties en misverstanden: Charles-Louis Fábri en de Khajuraho apsaras in het Rijksmuseum, door dr. Anna Ślączka, Geelvinck Hinlopen Huis Zo 18 november Bezoek aan privé-collectie porselein, door Ceramiek Commissie Zaterdag 7 juli, Rondleiding Wereldmuseum Rotterdam Tentoonstelling Magie van de Vrouw Magische weefsels en gouden sieraden vervullen een fundamentele rol bij het in stand houden van de harmonie tussen geesten en de mens. Het Wereldmuseum toont schitterende sieraden van goud en zilver en oogverblindende weefsels uit de Indonesische archipel. De tentoonstelling bestaat uit een internationale bruikleen van topcollecties van privé-verzamelaars uit Europa en de Verenigde Staten en een selectie uit de vermaarde historische collectie van het Wereldmuseum zelf. Datum en plaats Programma Toegang Bereikbaarheid Zaterdag 7 juli Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam uur Bezoek aan de tentoonstelling Magie van de Vrouw o.l.v. Jaap Polak 12,-. Gratis met Museumjaarkaart Openbaar vervoer vanaf Rotterdam CS: tram 7, 8, 20, 23 of 25, of de metro Aanmelden Secretariaat VVAK, telefoon: Zaterdag 1 september, Rondleiding Gemeentemuseum Den Haag Tentoonstellingen Goud uit Java. Zilver uit Batavia Het mythische Indonesië komt tot leven in de prachtige gouden sieraden uit de Javaanse hofcultuur ( ), die het Gemeentemuseum deze zomer voor het eerst toont. Gelijktijdig toont dit Haagse museum unieke zilveren objecten die VOC-ambtenaren in de zeventiende en achttiende eeuw in Batavia lieten maken, zoals tafelzilver, sirihkistjes en gedenkborden. In 2010 ontving het Gemeentemuseum een schenking van twintig stukken VOC-zilver van architect C.J. Wagenaar. Deze schenking vormt de aanleiding tot deze tentoonstelling. Datum en plaats Zaterdag 1 september Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag Programma uur Bezoek aan de tentoonstellingen Goud uit Java. Zilver uit Batavia o.l.v. Jaap Polak Toegang 13,50. Gratis met Museumjaarkaart Bereikbaarheid Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS bus 24, vanaf Den Haag HS tram 17 Aanmelden Secretariaat VVAK, telefoon: Vrijdag 21 t/m zondag 23 september, Excursie Parijs De VVAK-commissie Reizen organiseert van vrijdag 21 t/m zondag 23 september a.s. speciaal voor VVAK-leden een excursie naar Parijs. Introducees zijn welkom. Lees hieronder de gegevens over de excursie. U wordt gevraagd zo snel mogelijk (per omgaande) uw aanmelding te doen via N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 3

4 Excursie naar Parijs, vrijdag 21 tot en met zondag 23 september Programma Dag uur: Vertrek vanaf Amsterdam Centraal per Thalys. Opstappen op Schiphol of Rotterdam is ook mogelijk uur: verwachte aankomst in Parijs op station Gare du Nord. Middag: Bezoek aan Musée Cernuschi (www.cernuschi.fr) met tentoonstellingen over Japans theeceramiek en Vietnamese kunst. Ontvangst door Christine Shimizu, directrice van het museum en samensteller van de expositie met Vietnamese kunst. Avond: Vrij te besteden. Dag 2 Ontbijtbuffet in hotel. Bezoek aan Musée Guimet (www.guimet.fr) met aansluitend een rondleiding in Musée d'ennery (www.guimet.fr/fr/musee-dennery/histoire-du-musee-dennery). Dit voorjaar is in Parijs na een jarenlange restauratie een bijzonder museum met Aziatische kunst heropend, het Musée d'ennery. Clémence, echgenote van de Franse schrijver Adolphe d Ennery, bracht tijdens haar leven een bijzondere collectie kunst uit China en Japan bij elkaar, die ze in 1894 schonk aan de Franse staat. Deze collectie, destijds wel aangeduid als dierentuin van de verbeelding, getuigt van de groeiende belangstelling in Europa voor het Verre Oosten. Clémence d' Ennery richtte haar stadpaleisje speciaal in om haar schitterende verzameling tot zijn recht te laten komen en wilde deze ook openstellen voor belangstellenden. De collectie bevat onder andere een groot aantal Japanse netsukes (gordelkopen), ivoren beeldjes en houten of aardewerken siervoorwerpen. Daarnaast zijn er voorbeelden van kostbaar Japans lakwerk, boeddhistische beeldjes en voorwerpen, die speciaal waren bestemd voor Chinese literati, gemaakt van porselein, hoorn van de neushoorn of halfedelsteen. De beste Franse meubelmakers kregen opdracht om speciale vitrines voor de woonvertrekken te maken in een stijl die passend werd geacht voor de verzameling. Het museum is nu een afdeling van het Musée Guimet en ligt niet ver hiervandaan. Avond: vrij te besteden. Dag 3 Ontbijtbuffet in het hotel. Vrij te besteden aan tentoonstellingen, Louvre, winkelen, enz uur: vertrek met de Thalys richting Nederland uur: verwachte aankomst op Amsterdam Centraal Station. Aanmelden Vóór 10 juli a.s. Secretariaat VVAK, telefoon: Bij uw aanmelding duidelijk aangeven of u een 2- of een 1 persoonskamer wilt boeken. Kosten Reissom Betaling van de reissom van 295,- vóór 10 juli De reissom is inclusief vervoer (treinreis Amsterdam-Paris Gare du Nord per Thalys, 2e klasse, inclusief zitplaatsenreservering) en verblijf (2x logies en ontbijt in een 3***/4**** hotel in het centrum van Parijs op basis van 2-persoonskamers). Toeslag 1-persoonskamer: 50 euro pppn. Overige kosten: 5,00 voor de pot 'Onvoorzien' en 6,50 voor een dagkaart openbaar vervoer Parijs. Na uw aanmelding volgen gegevens over wijze van betalen. Musée Cernuschi Musée Guimet Musée d Ennery N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 4

5 Zaterdag 29 september, Excursie Enkhuizen Na succesvolle excursies naar Hoorn en Middelburg leiden de voetsporen van de VOC ons nu naar de meest oostelijke punt van Noordholland: Enkhuizen. Een stadje dat de welvaart te danken heeft aan de Zuiderzee in de Gouden Eeuw. In het monumentale centrum is nog steeds veel terug te vinden dat herinnert aan de VOC-periode. Tijdens een stadswandeling vertellen ervaren gidsen over de VOCgeschiedenis van de stad. Enkhuizen staat vooral bekend om haar havens, het Zuiderzeemuseum en haar monumentale gebouwen zoals de Koepoort, de Drommedaris en het Waaggebouw. We bezoeken ook het Snouck van Loosenhuis. Het achttiende-eeuwse deel van dit pand is het voormalige woonhuis van de familie Snouck van Loosen, gefortuneerd door de handel in de tijd van de Oost- en de West-Indische Compagnie. Het interieur bevat nog vele authentieke stijlkenmerken. Als er voldoende tijd is bezoeken we ook de zeventiende-eeuwse stadsgevangenis. Datum en plaats Programma Kosten Bereikbaarheid Zaterdag 29 september, Grand Café Stedemaagd, Spoorstraat 10-16, Enkhuizen uur Verzamelen in Grand Café Stedemaagd, Spoorstraat 10-16, Enkhuizen uur Start VOC-stadswandeling vanaf Grand Café Stedemaagd o.l.v. gidsen van de Vereniging Oud Enkhuizen, bezoek aan Snouck van Loosenhuis en stadsgevangenis uur afsluiting met borrel en diner (eigen kosten); restaurant wordt later bekendgemaakt 8,00 (inclusief koffie/thee, vergoeding gidsen); betalen bij aankomst Grand Café Stedemaagd (tel ) ligt aan de haven, twee minuten lopen van station Enkhuizen; bij het station is geschikte parkeerplaats Aanmelden Secretariaat VVAK, telefoon: Zaterdag 29 september, Specimen meeting Ceramiek, Geelvinck Hinlopen Huis, Amsterdam Specimen meeting Ceramiek 2012 Voorafgaand aan de besprekingen en presentaties van door leden meegebracht ceramiekobjecten, geeft Tineke Gils, keramist, een voordracht over Dehua, de bakermat van het Blanc de Chine. Van Gils laat met foto's en filmfragmenten zien hoe zij in Dehua heeft gewerkt en hoe men daar tot op de dag van vandaag nog werkt op een wijze, zoals dat al honderden jaren gebeurd. Datum en plaats Programma Kosten Aanmelden Zaterdag 29 september, Geelvink Hinlopen Huis, Keizersgracht 633, Amsterdam uur Presentatie over Dehua, China, door Tineke van Gils uur Specimen meeting door Ceramiek Commissie 5,- p.p. (ook introducés) voor de kosten van sprekers e.d. Secretariaat VVAK, telefoon: Leden die ceramiek ter bespreking meenemen gaarne melden bij dr. J.W.Swaan: Zaterdag 6 oktober, Lezing Museum Volkenkunde Leiden Lezing en tentoonstelling Het Terracottleger en de eenwording van China Dr. Oliver Moore, conservator China in Museum Volkenkunde, houdt een lezing bij de tentoonstelling Terracottastrijders uit China, die is opgesteld in de vernieuwde Chinazaal. In deze expositie in Leiden zijn archeologische vondsten uit het graf van Qin Shihuang, China s eerste keizer, te bewonderen. Dankzij een unieke samenwerking met twee Chinese instituten, het Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau en Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center is Museum Volkenkunde er in geslaagd drie terracotta strijders naar Leiden te halen. Samen met andere grafvondsten bieden ze inzicht in de Chinese cultuur en samenleving ten tijde van de Qin-dynastie ( v.chr.). De bijbehorende informatieve publicatie is in de museumshop verkrijgbaar voor maar 5,95. Tijdens uw bezoek op 6 oktober zijn de vernieuwde opstellingen in de zalen Japan, Korea, Centraal Azië, India en Indonesië ook te bezoeken, alsook de nieuwe Boeddhazaal. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 5

6 Oliver Moore is sinds 2011 conservator China in Museum Volkenkunde en sinds 1998 als universitair docent Chinese kunst en materiële cultuur verbonden aan het Sinologisch Instituut in Leiden, tegenwoordig Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), School of Asian Studies. Voordat hij in Leiden aantrad, werkte hij als conservator in het Department of Oriental Antiquities in het British Museum. Hij studeerde Chinees aan SOAS, London University (BA 1985) en promoveerde in 1993 aan Cambridge University op de sociale geschiedenis van de Tang civil service examens. Tussen 1982 en 1987 heeft Moore een aantal jaren in Shanghai Chinees gestudeerd en gewerkt. In zijn huidige onderzoek staan de verschillende vormen van visuele cultuur in de laat-keizerlijke en vroegmoderne Chinese geschiedenis centraal en bestudeert hij de vroege geschiedenis van de fotografie in China. Daarnaast is hij betrokken bij projecten over de circulatie van beelden tijdens de Chinese Middeleeuwen en ten tijde van de eerste gedrukte boeken in China. Datum en plaats Programma Toegang Zaterdag 6 oktober, Museum Volkenkunde (Evenementenzaal), Steenstraat 1, Leiden uur Lezing Het Terracottleger en de eenwording van China door dr. Oliver Moore uur Bezichtiging van de tentoonstelling 5,-. Gratis met Museumjaarkaart Aanmelden Secretariaat VVAK, telefoon: Zaterdag 27 oktober, Algemene Ledenvergadering en lezing Geelvinck Hinlopen Huis, Amsterdam Lezing Over tempels, inscripties en misverstanden: Charles-Louis Fábri en de Khajuraho apsaras in het Rijksmuseum Dr. Anna Ślączka, conservator Zuid-Aziatische Kunst (India) in het Rijksmuseum, belicht in deze lezing de bijzondere Khajuraho apsaras uit het Indiaase Madhya Pradesh in de collectie van het Rijksmuseum. Anna Ślączka studeerde Indologie aan de Universiteit Leiden, met als hoofdvakken Sanskriet en Indiase kunst. In 2006 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op Hindoetempels en rituelen. In 2007 verscheen bij Brill Publishing een handelseditie van haar proefschrift: Temple Consecration Rituals in Ancient India: Text and Archaeology. Na haar promotie werkte zij als research fellow bij het International Institute for Asian Studies (IIAS), the École française d Extreme Orient in Pondicherry en Universiteit Leiden. Vervolgens is ze als docent Sanskriet aan Universiteit Leiden verbonden geweest. Sinds 2009 is Ślączka als conservator verbonden aan het Rijksmuseum. Datum en plaats Programma Zaterdag 27 oktober, Geelvink Hinlopen Huis, Keizersgracht 633, Amsterdam uur Algemene ledenvergadering (in de Nieuwsbrief van september meer informatie) uur Lezing Over tempels, inscripties en misverstanden door dr. Anna Ślączka Aanmelden Secretariaat VVAK, telefoon: Zondag 18 november, Bezoek aan privécollectie porselein Bezoek aan privé-collectie porselein Opnieuw heeft een van de VVAK-leden tezamen met zijn echtgenote, zijn privé-verzameling opengesteld voor VVAK-leden met belangstelling voor Chinees ceramiek. De collectie bestaat voornamelijk uit sculpturen, gebruiksgoed en miniaturen, overwegend afkomstig uit de Tang tot Yuan-periode. Het bezoek is toegankelijk voor maximaal twintig personen. Indien zich méér personen aanmelden, wordt er een wachtlijst aangelegd. In deze geldt: wie het eerst komt (zich aanmeldt), het eerst maalt. Na uw aanmelding ontvangt u informatie over naam, adres, route, en openbaar vervoer- en parkeermogelijkheden. Bij verhindering een dringend verzoek om u tijdig af te melden bij dr. J.W. Swaan. Datum en plaats Zondag 18 november, Amsterdam Programma uur Bezoek privé-collectie porselein Aanmelden Via dr. J.W. Swaan: telefoon: Let op: Voor bovenstaande bijeenkomsten wordt u na uw aanmelding op het aangegeven tijdstip en op de aangegeven locatie verwacht. U ontvangt hiervoor geen nadere uitnodiging c.q. bevestiging. Bij niet doorgaan berichten wij u. Indien u zich heeft opgegeven, maar verhinderd bent, verzoeken wij u dit te melden aan het secretariaat: of N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 6

7 Commissies Op 26 maart j.l. sprak een vertegenwoordiging van het bestuur met de voorzitters van de VVAKcommissies. Op de agenda stond: terugblik op 2011, programma 2012, en de weg naar de opening van het Aziatisch Paviljoen in In het vervolg is het wellicht een beter idee om jaarlijks in het najaar het programma voor het komende jaar met de voorzitters commissies af te stemmen, opdat er geen dubbele afspraken op eenzelfde datum vallen en de activiteiten goed op elkaar aansluiten qua diversiteit aan onderwerpen. De VVAK-commissies zijn ingesteld in 2009 naar analogie van destijds duidelijk naar voren gekomen interesses van de leden. Zo is vrij willekeurig een indeling tot stand gekomen. Langzamerhand ontstaat de vraag in hoeverre deze indeling doelmatig is. Bijvoorbeeld onderwerpen als Zuid-Oost Aziatische en Boeddhistische kunst e.a. worden nu niet gedekt, en er zijn overlappingen. Tijdens het gesprek van bestuur met de voorzitter van de Commissie Indonesische Kunst is besloten de naam van deze commissie te wijzigen in Commissie Zuid en Zuid-Oost Azië, waaronder Indonesië. Met de nieuwe naam is het duidelijker dat er ook aandacht gegeven wordt aan activiteiten op het terrein van kunst uit India, Vietnam, Laos en Cambodja. Ceramiek Commissie Verslag van VVAK-lid Sjouk van Enst: Op 5 en 12 maart volgden 58 personen (inclusief twaalf leden van collega-verenigingen) de cursus Japans porselein van drs. Menno Fitski. In twee keer drie uur bracht hij een overweldigende hoeveelheid informatie. In een rustig opgebouwd betoog, aan de hand van afbeeldingen en korte filmpjes, leerde hij ons klein te kijken naar porselein. Menno maakte ons er ook van bewust, dat je eerst moet weten hoe Japans porselein gemaakt wordt en welke verschijnselen en historische gebeurtenissen in en buiten Japan invloed hebben gehad op de ontwikkeling en waardering van Japans porselein. De theeceremonie en machtige theemeesters, de ambitieuze Hideyoshi, een opkomende burgerklasse: drie van de vele aspecten die de revue passeerden. We konden bijna geen genoeg krijgen van Menno s verhalen. Toch zullen wij nog wel enige tijd moeten wachten op een vervolgcursus. Om in de sfeer te blijven kan de website soelaas bieden. De Ceramiek Commissie treft voorbereidingen voor een serie lezingen in 2014 over capita selecta van Chinees keramiek. Zie verder de activiteiten van de Ceramiek Commissie voor 2012 op zaterdag 29 september en op 18 november hierboven beschreven. VVAK-leden, die op de hoogte gehouden willen worden over activiteiten van de Ceramiek Commissie, kunnen dit melden aan dr. J.W. Swaan, Commissie Indonesische Kunst wordt Commissie Zuid en Zuid-Oost Azië Voor de komende periode zijn bezoeken aan twee tentoonstellingen gepland, onder leiding van Jaap Polak. De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde excursie naar het Dakpannenmuseum en een bezoek aan een privécollectie is verschoven naar de eerste helft van VVAK-leden, die eerder belangstelling toonden voor Indonesische kunst hebben gezien de verschijningsdatum van van deze Nieuwsbrief al bericht ontvangen over de bijeenkomst in het Wereldmuseum op 7 juli. Degenen die belangstelling hebben om tijdig informatie te ontvangen over activiteiten van deze commissie kunnen dit opgeven bij het secretariaat: Commissie Oost-West-interacties De lezing Oost-West, gevat in zilver op 2 juni j.l. werd bezocht door ruim 35 leden. VVAK-lid Harold Bos hield een boeiend verhaal over monturen op Aziatisch porselein dat vaak pas na aankomst in Europa werd bevestigd. Hij toonde veel voorbeelden uit diverse collecties, of die als veilingstuk op de markt zijn verhandeld. Op 2 juni heeft de commissie vergaderd over het programma voor Er zal o.a. weer een vervolg op In de voetsporen van de VOC worden georganiseerd in het najaar. We bezoeken dan de belangrijkste voormalige VOC-plekken in Amsterdam. In het voorjaar organiseert de commissie een lezing over een kenmerkend oost-west-onderwerp. Zie hierboven het programma van In de voetsporen van de VOC met een bezoek aan de historische VOC-stad Enkhuizen op zaterdag 29 september. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 7

8 Commissie Reizen De Commissie Reizen hoopt op een enthousiaste inschrijving voor de excursie naar Parijs van vrijdag 21 tot en met zondag 23 september. Lees het programma en de wijze van aanmelden op bladzijde 4. Nieuws en ingezonden mededelingen - Blijf op de hoogte van Chinese films met de wekelijkse filmladder via - Lezingen bij de Society of Antiquaires of London, Burlington House, Piccadilly, Londen, * 9 oktober, uur, The Bluett Archive: A curious acquisition. Lezing door Dominic Jellinek, werkzaam bij Bluett & Sons van , kunsthandelaar, consultant en onderzoeker. * 4 november, uur, Christie s/ocs lecture. Nadere info in volgende Nieuwsbrief. * 11 december, New introductory lecture over blauw-wit proselein. Nadere info in volgende Nieuwsbrief. - Workshop Korean Art: narratives and displays in museum contexts, 29 september 2012, in Stevenson Lecture Theatre, British Museum. Meer informatie: - Brill/Hotei Publishing doet de VVAK-leden het hele jaar 2012 een aanbieding van Japanse kunstboeken. U krijgt 25% korting op alle boektitels van Hotei Publishing imprint en die van de serie Japanese Visual Culture. Lees hoe het werkt onder Pas verschenen op bladzijde 9. - Sumi-e cursussen door Valeria Viscardi in Amsterdam. Ontdek verschillende manieren van schilderen met zwarte inkt en Japanse penselen op papier. Details over tijd, kosten leest u op - Shinto Foundation Europe organiseert een herfst ceremonie (Nederlandse variant van Nagoshi Harae) op zondag 25 november. Meer informatie op - Nieuwssite De Aziatische Tijger is voor liefhebbers van oosterse culturen, met praktische informatie, actueel nieuws, reportages en achtergronden uit Azië. Lees meer over twee bijzondere reizen naar Thailand op - Reisorganisatie Discover China organiseert een keramiekstudiereis van 10 t/m 25 oktober naar Shanghai, Yixing, Taiping, en Jingdezhen. Gegarandeerd vertrek. Lees meer op: - Internationale conferentie Worldwide Asia: Asian flows, global impact. Een tweedaagse conferentie (31 augustus-1 september) over Aziatische migratie als een global force. De omschrijving leert ons verder: The flows of people, goods, capital and ideas within and from the Asian continents have been transforming the global landscape for centuries. Arguably, this influence has become more recognizable and acute in the present day. The study of Asian mobilities can provide important insights into the conditions, processes and effects of globalization and historical global forms. De conferentie wordt georganiseerd door het International Institute of Asian Studies (IIAS) in samenwerking met Leiden Global Interactions Group (LGIG), Universiteit Leiden. Meer informatie: - De VVAK-secretaris is dringend op zoek naar extra exemplaren van Aziatische Kunst: Jaargang 40 (2010), nummer 1 en nummer 4, en Jaargang 41 (2011), nummer 1. Leden die hun exemplaar kunnen missen, gelieve deze zo snel mogelijk op te sturen naar R. van der Poel, Magnoliadal 4, 2317 HX Leiden. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 8

9 Pas verschenen - Titus Eliëns, Zilver uit Batavia. WBooks, 2012, ISBN , 167 blz. 27,95. - Pauline Lunsingh Scheurleer. Goud uit Java. WBooks, 2012, ISBN , 144 blz. 24,95. - Jan Fontein, Entering the Dharmadhatu. A study of the Gandavyuha reliefs of Borobudur. Brill Publishers, ISBN , Studies in Asian Art and Archeology, Arnoud H. Klokke, Langs de rivieren van Midden-Kalimantan. Cultureel erfgoed van de Ngaju en Ot Danum Dayak. Museum Volkenkunde & C. Zwartenkot Art Books, 2012, ISBN , 175 blz. - Oliver J. Moore, Het Terracottaleger en de eenwording van China, Museum Volkenkunde, 2012, ISBN , 48 blz. 5,95. - N. Brandl & S. Linhart (red.), Ukiyo-e caractures. Universität Wien, 2011, ISBN , 275 blz. 30,-. - Timon Screech, Obtaining images. Art, production and display in Edo Japan. Reaktion Books, Londen 2012, ISBN , 384 blz Yui Suzuki, Medicine master Buddha: the iconic worship of Yakushi in Heian Japan. Japanese Visual Culture series nr. 3, Brill Publishers, 2011, ISBN 13: , 192 blz. 89,- - Donald F. McCallum, Hakuhõ sculpture. University of Washington Press, 2012, ISBN , 160 blz. $ 50,-. - Saskia Konniger, Zhongguo. Een reis naar het midden. KIT Publishers, 2012, ISBN , 204 blz. 17,50. Purchase Hotei and Brill titles at 25% off Great news! Brill is partnering with VVAK to offer a special 25% discount on all Hotei titles and volumes from the Japanese Visual Culture book series to all members. Order by at (outside the America s), or via and reference discount code The discount is valid through 31 December 2012, may not be combined with other discounts, and is only applicable to orders placed directly with Brill. Please note that when ordering via brill.nl, the discount must be verified by our distributor, and therefore will be allocated to the final invoice/receipt after the order has shipped. Browse Brill s Hotei titles and volumes from the Japanese Visual Culture (www.brill.nl/jvc) series now! Informatie aan de VVAK De deadline voor de kopij voor de Nieuwsbrief van september is 15 september. U kunt relevante informatie over exposities, nieuwe publicaties, catalogi, veilingen, symposia, lezingen, etc. sturen aan Rosalien van der Poel: De meest actuele informatie vindt u op onze website: Het bestuur roept alle leden op om een adres door te geven aan het VVAK-secretariaat: Ook graag een bericht als uw adres wijzigt. In voorkomende zaken (herinneringen aan lezingen en excursies, extra bijeenkomsten) berichten wij u uitsluitend per . De VVAK heeft een Heeft u ook een account, volg ons dan, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van VVAK-activiteiten en zaken die te maken hebben met Aziatische kunst elders. Lidmaatschap VVAK De kosten voor een gewoon lidmaatschap bedragen 60,- per kalenderjaar. Jongeren t/m 25 jaar betalen 25,- en sponsoren wordt gevraagd tenminste 600,- per jaar bij te dragen. Overweegt u de VVAK (ANBI-status) te sponsoren, weet dan dat uw naam in het colofon van Aziatische Kunst als zodanig wordt vermeld. Opzegging van uw VVAK-lidmaatschap kan alleen schriftelijk via het VVAKsecretariaat: Jac s Den Boer en Vink, Postbus 43, 2850 AA Haastrecht of Een opzegging voor een komend jaar dient voor 31 december van het lopende jaar door het secretariaat ontvangen te zijn. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 9

10 Tentoonstellingen en beurzen * U kunt deze gegevens ook vinden op * Listing selected and edited by World Wide Travel & Entertainment News, Amsterdam All rights reserved. France, Paris, Musée Cernuschi Dreams in Lacquer, Shibata Zeshin s Japan, until Featuring about 70 works of lacquer by Zeshin from the collection of Catherine and Thomas Edson of the San Antonio Museum of Art. France, Paris, La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent Kabuki - Costumes du theatre Japonais, until Exhibition of Kabuki costumes, accessory and graphics featuring Kabuki costumes selected from the Shôchiku collection of Musee Guimet in Paris. France, Paris, Musee du Quai Branly Cheveux cheris, frivolites and throphees, Exhibition highlighting the issues surrounding individual intimacy and its social expression, based on the universal theme of hair, at the crossroads of anthropology, history of classic and contemporary art, fashion and customs. Addressing the aspect of their personality that people projects through their hairstyle, the show starts off from the standpoint of frivolity, of competitions between blondes, redheads and brunettes, between straight and frizzy hair, depicted in a wide range of classical paintings, sculptures and signature photography. France, Paris, Musée du Quai Branly Les séductions du palais, until Exhibition about the traditional Chinese kitchen, presenting about 100 objects from the National Museum of China and Musee Guimet. On show are objects illustrating years of tradition, including pottery from the first royal Dynasties, lacquer work, gold dinnerware from the Tang Dynasty and porcelain from the Song Dynasty. Germany, Berlin, Museum Dahlem - Museum of Asian Art South Sea - Collection Melanesia and Australia, until further notice Exhibition of the collections 'Melanesia' and Australia'. Among the highlights are built-to-scale Oceanic boats and houses bring the South Sea atmosphere to Europe, creating a true island world experience. The island world of Melanesia is characterized by an extraordinary diversity of artistic expression, fascinating with its richness of colour and variety of types. The Australian collection illustrates the collection history of the region. Germany, Berlin, Museum Dahlem - Museum of Asian Art Myth of the Golden Triangle. Hill Tribes in South-East Asia, Until further notice Exhibition presenting six ethnic groups in the north of Thailand, which can be found on either side of the border in Laos and Myanmar (Burma). On show are over 200 objects taken from one of the Ethnological Museum's most recent collections. The exhibits range from textiles (including some acquired just this year in 2011), to jewellery and rattan, via Daoist scrolls. Numerous photos enrich the panorama still further. The exhibition does not limit itself to material culture, however. In the West, however, little is really known about the real living conditions of the population. It is precisely this point that this exhibition addresses. Germany, Berlin, Museum Dahlem - Museum of Asian Art Following in the Footsteps of Grünwedel, until Exhibition about the research on the restoration of Central Asiatic wall paintings as part of the KUR programme. The show explores the 100-year history of these valuable Buddhist wall paintings in the context of the museum and the German archaeological expeditions and highlights groundbreaking new strategies that have been developed to preserve the collection. The National Museums in Berlin owns the most important collection of artworks from Central Asia in the world. For this we mainly have to thank the inquiring mind of researcher and indologist Albert Grünwedel ( ). Grünwedel led the first Turfan expedition in 1902 and was director of the Department of Indian Art at the Museum of European Ethnology in Berlin. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 10

11 Germany, Berlin, Museum Dahlem - Museum of Asian Art Fasziniert von der Natur, until Exhibition of 60 painting by 18th, 19th and 20th Century Chinese and Japanese artists featuring landscapes, plants and animals. The works on show are selected from the Neumann-Ogando collection. Germany, Berlin, Museum Dahlem - Museum of Asian Art China and Prussia. Porcelain and Tea, until Exhibition being held as part of a wider series of events called 'Art - King - Enlightenment', coordinated by the Prussian Cultural Heritage Foundation in honour of the 300th anniversary of the birth of Frederick the Great on 24 January On show are examples of Chinese porcelain are on display that once formed part of the porcelain service for Frederick II, crafted sometime around Parts of the service, mostly plates, are on show in the Thronsaal in the museum's East Asian art division. The same room houses a contemporary artwork (Ai Weiwei's Teahouse from 2009) which forms a contrast to the porcelain. The exhibition aims to highlight Prussia's relationship with China, an early chapter of the history of global trade and its impact on art. Germany, Berlin, Pergamonmuseum - Museum of Islamic Art A Collector s Fortune. Islamic World Masterpieces in the Keir Collection, until further notice Ongoing exhibition of works from the Keir Collection giving visitors an insight into the world of collectors and collecting. Known around the world as the Keir Collection, Edmund de Unger s collection of Islamic art will, over the coming years, enrich works belonging to the National Museums in Berlin s Museum of Islamic Art as a group loan. The Keir Collection comprises works from nearly all periods and artistic styles from the core Islamic countries around the Mediterranean, from Iran and Central Asia. Brocades and carpets, early medieval bronzes, exquisite rock crystal objects, priceless calligraphies, miniatures and elaborately adorned bookbindings all feature in the loan. Germany, Berlin, Pergamonmuseum - Museum of Islamic Art Fascinated by Blue and White, until Exhibition of Chinese Porcelain in Islamic painting. For the first time ever, the Museum of Islamic Art exhibits a selection of Islamic paintings, primarily from 17th - and 18th-century India, focus on the elegant blue and white porcelains as prestige objects. The delicate paintings shown together with a selection of ceramics, both Chinese blue-and-white porcelain from the collection of the Museum für Asiatische Kunst (Museum of Asian Art), as well as Persian and Ottoman Turkish ceramics, made in the sincerest homage to the allure of Chinese blue-and-white. Germany, Cologne, Rautenstrauch-Joest Museum Kulturen der welt. Rama und Sita - Indiens schönste Liebesgeschichte, until Exhibition of 87 paintings from the period from the 16th to the 19th century portraying episodes from the Ramayana. The famous Indian epic tells of the abduction of virtuous Sita and the struggle of Rama, her husband, with the demon Ravana, who is holding Sita prisoner in his kingdom. The paintings are integrated atmospherically into a walk-in installation consisting of illuminated spatial elements with enlarged pictorial details. Germany, Munich, Staatliches Museum für Völkerkunde München Des Kaisers geschenkte Kleider, until Exhibition of 25 Asian textile art masterpieces, selected from the collection of Claus-Peter and Agnes Marx. Hong Kong, Shatin, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong Divine Power. The Dragon in Chinese Art, until (Gallery II) In conjunction with the Ceramic Society of Hong Kong this exhibition is organized to celebrate the Chinese Year of the Dragon. A wide variety of dragon images is shown on ceramics, bronzes, gold, silver and jade ornaments, glass, lacquer ware, and paintings (Gallery II) as well as textiles (Gallery III), stemming from the Neolithic period to the 20 th century. For details see Hong Kong, Wanchai, Hong Kong Convention and Exhibition Centre Fine Art Asia 2012, Asia s leading international fine art fair with over 100 participants. As the only art and antiques fair in Asia to combine the very best from both international and regional dealers, Fine Art Asia has established itself as the most influential display of Asian and Western antiques, drawings, prints, maps and books, scholars objects, furniture, fine art, jewellery, clocks and N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 11

12 watches, antique silver, decorative art, porcelain and ceramics, textiles and tapestries, as well as modern and contemporary artworks including paintings and sculptures. Ireland, Dublin, Chester Beatty Library The Tale of the Bamboo Cutter, until Exhibition about The Tale of the Bamboo Cutter (Taketori monogatari), the oldest Japanese work of fiction in prose, written in the early Heian era (9th-10th century). It is well known in the history of Japanese literature for its significant influence on later works such as The Tale of Genji. The Library, holds an early 17th century version of the Bamboo Cutter in a set of two picture scrolls. This version is believed to be the earliest extant example and is recognised as one of the finest of its kind - a masterwork by a Kano School artist of the early Edo period. The scrolls are conserved by Restorient, a conservation studio based in the Museum Volkenkunde, Leiden, The Netherlands, specialising in Japanese works of art on paper and silk. Netherlands, Amsterdam, Amsterdam Museum De Kamer van de Levantse handel, until Display about the management responsible for the business with Turkey as part of the celebrations of 400 Years Dutch- Turkish relationship, presenting the room of the secretariat. Netherlands, Amsterdam, Museum Geelvinck Hinlopen Huis Zheng Xilin, the hand of the master, until In cooperation with The Silk Road Ecological Culture Committe in Beijing, Museum Geelvinck Hinlopen Huis exhibits ten masterpieces of master painter Zhen Xilin (1946). He is one of the best known Chinese painters, concerning traditional Chinese scrolls and calligraphy. One of the most remarkable object in this exhibition is the precious and exceptional long (12 meter) thangka with gold leaf. Netherlands, Amsterdam, Rijksmuseum Luxueuze perfectie, until Uit de omvangrijke schenking van zo n 400 stukken van Jan Willem Goslings en zijn vrouw wordt een selectie getoond van 25 surimono. Dit zijn prenten gedrukt op duur papier met luxueuze versieringen in goud en zilver, die als exclusief geschenk werden weggegeven aan een kleine groep vrienden en relaties. Uit het legaat van H.C. Bos zijn drie Japanse prenten uit de eerste helft van de 19e eeuw (o.a. een Utamaro) te zien van hoge kwaliteit, met afbeeldingen van vrouwen en muziekinstrumenten. Netherlands, Haarlem, Het Dolhuys Outsider Art from Japan, until An taboo-breaking exhibition of nearly 1000 works by 50 different contemporary Japanese artists. This large collection of paintings, sculptures and objects shows until recently hidden Japanese outsider art, made by people who are not trained as an artist, but make special works. Through their art they make in the museum Dolhuys contact with the outside world. The exhibition was created through collaboration with the Asei Kai Organization and the No-Ma Borderless art museum in Japan. Netherlands, s Hertogenbosch, Jan van Hoof Galerie Oranda Jin, Summer exhibition of Japanese scroll paintings and painters pottery with Nakajima Kahô ( ) as special feature. Netherlands, Leiden, Museum Volkenkunde Verborgen Tuin Juwelen uit India, until Small exhibition presenting contemporary Indian jewellery. Researcher Saskia Konniger has studied the centuries old Indian tradition of making jewellery. Styles and use of different materials differ from region to region. During two periods of fieldwork in India she s been able to expand the museum s collection with some surprising pieces. Netherlands, Leiden, Museum Volkenkunde Terracotta strijders uit het grafcomplex van China s eerste keizer, until Thanks to a unique cooperation with two Chinese institutes, the Shaanxi Prvincial Cultural Relics Bureau and the Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center, Volkenkunde Museum exhibits archeological findings from the tomb of China s first Emperor, Qin Shihuang. Absolute master pieces are the three men high warriors of the world famous Chinese Terracotta army. Together with other fascinating objects they will tell the story of Chinese culture and society at the time of the Qin Dynasty. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 12

13 Netherlands, Leiden, Siebold House Fish, from shark to koi, until Familiy exhibition about Japanese fish culture. It shows visitors how Siebold collected his fish in Japan between 1823 and The exhibition explains how the collected fish were painted, described, preserved and finally shipped to the Netherlands. The fish in this exhibition have rarely been shown to the public since the collection was formed. Most of the vivid water colour paintings by Kawahara Keiga are shown to the public for the first time in history. Highlights of this exhibition are the water colour paintings, the two meter long shark and the large sunfish, which is almost five feet long. In addition, the exhibition includes several aquariums with live fish. Netherlands, Meliskerke, World of Silk (v/h Het Zijdemuseum) From Japan with Love 2 Kimono show, until Unique exhibition of 100 silk kimono s, embroided and hand painted and related contemporary art exhibition. Netherlands, Middelburg, Zeeuws Museum Eenmaal, andermaal: de porseleinschatten van Willem Bal, until Exhibition of the private collection of the Middelburg antiquair and collector, Willem Bal. His collection, consisting of 1500 pieces special Asian porcelain and European ceramics, is on a permanent loan at the Zeeuws Museum. Netherlands, Roden, Museum Havezate Mensinge Three ages of porcelain, until Exhibition of ten porcelain master pieces from the collection of Havezate Mensinge, selected bij Christiaan Jörg. Netherlands, Rotterdam, Wereldmuseum Magic of women, until Enchanting beauty and mysterious magic permeate the textiles and jewelry of the Indonesian archipelago. They play a critical role in maintaining the balance between spirits and humanity. The textiles and jewelry connote measurable degrees of wealth, status and power. In their inspiration, realization and use they are bound to deep religious convictions. The Wereldmuseum presents a superb selection of gold and silver jewelry and exquisite textiles from private collectors in Europe and the United States and from its own celebrated historic collection. Netherlands, Rotterdam, Witte de With, Center for Contemporary Art Blueprints, Qiu Zhijie, until Artist Qiu Zhijie (Fujian, China) takes important political and historical stories as starting point for his big ink maps and diafragmas. From Confucianism to Enlightment, Qiu Zhijie presents new crossings and relations and at the same time he researches the changing boundaries of global thinking. Netherlands, Venlo, Museum Van Bommel Van Dam Korakuen Garden Okayama Japan through the eyes of Yukio Namba, until Large format photo s of the famous garden in Okayama made over a period of more than 20 years. Netherlands, Venlo, Museum Van Bommel Van Dam From the collection Japonica, until Twenty prints and paintings from the Japonica collection of the municipality of Venlo, focusing on nature. Sweden, Stockholm, Museum of Far Eastern Antiquities Japan - Artefact and images tell the story, until further notice New permanent Japan exhibition presenting more than 300 objects from the museum's collections. The display provides a perspective on various aspects of Japanese cultural and social history, with a focus on the Edo period ( ). At its heart is urban Japan, with samurai and "townsmen" (chōnin), i.e. merchants and craftsmen. Through this initiative it will possible to discover things about the world through Japan. Sweden, Stockholm, Museum of Far Eastern Antiquities The doll collection of Hatsuko Ohno, until Exhibition of dolls from the collection of the famous doll-maker Hatsuko Ohno ( ). The dolls represent warriors, fairytale figures, children, Kabuki actors, musicians, and the everyday scenes of Japanese life. They have an apotropaic function at folk festivals and religious ceremonies and also serve as amulets and talismans. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 13

14 Switzerland, Geneve, Fondation Baur Musee des Arts de Extreme-Orient Goddesses - Indian miniature paintings and sculptures, until Exhibition presenting the lives of Hindu goddesses through a selection of miniature paintings and sculptures borrowed from the Rietberg Museum in Zurich, the Ethnographical Museum in Geneva, as well as from a private collector. The vast Hindu pantheon is made up of beings often unfamiliar to the Western viewer. These highly expressive deities may seem fierce and bloodthirsty, with animal or human faces in blue, black, or golden hues, wearing clothes of animal skins and necklaces of snakes or human heads; but they can also be gentle, beautiful, richly adorned with jewels and wearing elegant saris. Switzerland, Geneve, Fondation Baur Musee des Arts de Extreme-Orient Chinese fans, until Exhibition of Chinese fans selected from the The Patricia Gorokhoff Collection The Patricia Gorokhoff Collection of Chinese fans, donated to the Baur Foundation, Museum of Far Eastern Art, reveals the richness of 18th and 19th century fan production intended for the export market. Created in a wide variety of materials lacquer, mother-of-pearl, ivory, silver, sandalwood these works demonstrate the skill of the Chinese artisans in adapting a traditional art form to Western taste and fashion. Switzerland, Zurich, Museum Rietberg The beauty of the moment, until Exhibition of Japanese woodcuts featuring women. Capturing the fleeting moment is a crucial element of Japanese woodcut art and it is summarised by the term ukiyo-e, pictures of the floating world. In the bijin-ga genre - pictures of beautiful women - the subjects are glimpsed in all their transient charm. The confident gaze of a graceful beauty or an intimate, private scene inspired the woodcut artists of the 18th century to create masterpieces. The loans come from the collection of the famous novelist James A. Michener ( ) which today is kept in the Academy of Arts in Honolulu. United Kingdom, Cambridge, The Fitzwilliam Museum The search for immortality: tomb treasures of Han China, until Major travelling exhibition the quest for immortality and struggle for imperial legitimacy in ancient China s Han Dynasty. On show are over 300 treasures in jade, gold, silver, bronze and ceramics. This pioneering exhibition compares the tombs of two rival power factions: the Han imperial family in the northern cradle of Chinese history, and the Kingdom of Nanyue in the south, whose capital in modern-day Guangzhou formed the gateway to the rich trade routes of the China Sea and Indian Ocean. Objects from these tombs have never before been displayed together as a single exhibition. United Kingdom, London, British Museum Modern Chinese ink paintings, until This exhibition features a selection of powerful ink paintings from the past 100 years by Chinese master artists, who continued to practice national-style painting (guohua) in ink and colours on silk or paper. The first survey of its modern collection, the British Museum presents works of major ink masters such as Qi Baishi, Zhang Daqian, FU Baoshi, Liu Kuosung, Wu Guanzhong. This beutiful and inspiring pieces showcase the vitality and visual power of modern Chinese ink painting. United Kingdom, London, British Museum Asahi Shimbun displays, This display will highlight the spectacular prehistoric vessels that were created in Japan during the Middle Jomon period, c BC. The exhibit will explore several themes to place these extraordinary ceramics in context such as examining the original use of these vessels, gender roles in ceramic production, and their endurig implact on the contemporary culture and society in Japan today. United Kingdom, London, Victoria & Albert Museum Japanese enamels: The Seven Treasures, until Display of over 120 objects from the museum s colection of early inlaid metalwork. United Kingdom, London, Asian Art in London, An exciting programme of exhibitions, lectures and symposia, auctions, receptions and gala evenings. Dealers late night openings (www.asianartinlondon.com). N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 14

15 United Kingdom, Oxford, Ashmolean Museum Unfolding Nature: Images of summer in Chinese & Japanese fan paintings, Display of Chinese and Japanese fan prints from the Museum s reserve collections including a selection of fans designed for the hot summer months. Folding fans have long been used to keep people cool in Asia. Carried by men as well as women, fans were important symbols of status and identity and they were often carefully decorated with small-scale paintings or calligraphic inscriptions. N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 15

16 Exemplaren van dit VVAK-affiche, A3-formaat, full colour, zijn op te vragen bij VVAK-secretariaat: N I E U W S B R I E F V E R E N I G I N G V A N V R I E N D E N D E R A Z I A T I S C H E K U N S T 16

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 September 2015 - February 2016 Nederlands / English This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 city maps included Shop the world most exclusive brands, such as Burberry, Salvatore Ferragamo,

Nadere informatie

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl UITNODIGING zaterdag zondag 12.00-18.00 uur kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl In deze folder vindt u een overzicht van de deelnemende kunstenaars met een korte beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

Foto: Coen Bastiaanssen. Partnerplan 2015

Foto: Coen Bastiaanssen. Partnerplan 2015 1 Foto: Coen Bastiaanssen Partnerplan 2015 Voorwoord Leiden. Stad van Ontdekkingen Onbekend maakt onbemind? Of het nu gaat over Waterstad, Museumstad of Kennisstad, Rembrandt, Jan Steen of Armin van Buuren,

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Spring 2006 Index Editorial Welcome to the second issue of the renewed Ezelsoor. Here we hope to provide you with the latest developments

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING

M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING 5 september slotcollege Henri Beunders en jaardiner met spreker Jan Peter Balkenende! In deze uitgave onder andere 4 Conferentie

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

het nieuwe rijksmuseum

het nieuwe rijksmuseum het nieuwe rijksmuseum 06 Cruz y Ortiz leggen structuur bloot 16 Museum is overrompelende entree rijker 42 Het verbod op een witte wand voor oude kunst 50 Er is meer Cuypers te zien dan ooit 66 Uitgraven

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil gratis exemplaar / your free copy TROPICANA HOTEL & CASINO Saramaccastraat 17 Paramaribo, Suriname 52 09 90 www.pashaglobal.com

Nadere informatie

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met April 2014 jaargang 9 Opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen Biologie LST MST#3 opkomst Tiger Cubs A diverse country Culinaire Chemie met Sander van Kasteren 2 ORIGIN # 3 jaargang 9, april 2014 NIEUWS

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie