Website URL: Wetenschappelijk adviseur: dr T. van den Berge, Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website URL: Wetenschappelijk adviseur: http://members.lycos.nl/hvdthee/ dr T. van den Berge, Rotterdam"

Transcriptie

1 STICHTING INDISCH THEE- EN FAMILIE-ARCHIEF VAN DER HUCHT C.S opgericht Doetinchem 14 januari Ingeschreven onder nummer in het stichtingenregister van de KvK te Arnhem Gerangschikt als een Stichting van het Algemeen Nut krachtens kenmerk d.d. 28 augustus 1997 van Registratie en Successie te s-hertogenbosch Bestuur: Secretariaat: voorzitter: W. Holle, Wolfheze Groenendaalseweg 6 secretaris: mw M.V. Hartog 6871 CP Renkum penningmeester: mw J.E. Hooijer, Amersfoort tel: conservator: dr K.A. van der Hucht, Driebergen Bankrekening: leden: mw A.E.M.C. Bergsma-Bosscha Erdbrink, Baarn ABN-AMRO no V.J.J. Kerkhoven, Leidschendam t.n.v. penn. SITFAvdHcs te Amersfoort mw drs L.L. van Waalwijk-Holle, Alphen a/d Rijn Website URL: Wetenschappelijk adviseur: dr T. van den Berge, Rotterdam Karel A. van der Hucht Hogesteeg JT Driebergen tel: +31-(0) / +31-(0) fax: +31-(0) NAKOMELINGEN NICOLAAS VAN DER HUCHT WILHELMINA ELISABETH DONA (laatste ontvangen aanvullingen/correcties dd. 1 maart 2008) Voorwoord Over de Zierikzeese familie van der Hucht is gepubliceerd door J. van der Baan & P.D. de Vos (1893) in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, Xde jg. no.3 4, pp , door P.D. de Vos (1931) in De Vroedschap van Zierikzee (Middelburg: den Boer), pp , en in Nederland s Patriciaat, 61e jg. (1975), pp Tot nog toe is als parenteel alleen hoofdtak 4 (van der Hucht I) uitgewerkt. De hoofdtakken 1 (Rost van Tonningen), 3 (Visser), 5 (van der Hucht II) en 7 (Mosselmans) zullen t.z.t. worden uitgewerkt.... ooo OOO ooo... Nicolaas van der Hucht, geb. Zierikzee 15 maart 1714, beurtschipper op Middelburg, makelaar te Zierikzee, 22 okt 1767, zn. van Mattheus van der Hucht en Anna Dekker, tr. Middelburg 8 febr Wilhelmina Elisabeth Dona, geb. Bergen op Zoom 14 mei 1739, begr. Zierikzee 11 okt. 1790, dr. van Alexander Dona en Anna Lamenter. 1. Anna van der Hucht, ged. Zierikzee 4 dec. 1757, ald. 9 maart 1809, tr. Zonnemaire 4 okt Jacob Rost van Tonningen, geb. s-gravenhage 11 april 1753, notaris en procureur te Zierikzee, wethouder ald., ontvanger indirecte belastingen arrondissement Zierikzee, Nijmegen 10 jan. 1826, natuurlijke zoon van Jacob Rost en Maria Barbara van Tonningen. (Uit dit huwelijk stamt de familie Rost van Tonningen.) (hoofdtak Rost van Tonningen - van der Hucht, p...) 2. Mattheus van der Hucht, ged. Zierikzee 4 april 1759, ald. 6 mei Alexandrina van der Hucht, geb. Zierikzee 23 aug. 1760, ald. 11 juni 1817, tr. Arnemuiden 20 maart 1781 Coenraad Visser, ged. Arnemuiden 9 maart 1755, notaris en procureur te Zierikzee, auditeur-militair, maire van Zierikzee, (verdronken) ald. 1808, zn. van Casparus Visser en Maatje Costerus. 4. Albertus van der Hucht, volgt 4. (hoofdtak van der Hucht I, p. 2) 5. Adriaan van der Hucht, volgt 5. (hoofdtak van der Hucht II, p. 83) 6. Agatha van der Hucht, geb. Zierikzee 4 mei 1765, begr. ald. 17 jan Gerardina van der Hucht, volgt 7. (hoofdtak Mosselmans - van der Hucht, p. 85) 1

2 Hoofdtak van der Hucht I (in manlijke lijn uitgestorven in 1927) Parenteel Albertus van der Hucht Carolina Frederica van Wijnbergen Voorwoord In dit artikel wordt het parenteel van der Hucht-van Wijnbergen behandeld. Uitgangspunt van dit parenteel was een handschrift van Mevr. C.C. Erdbrink-Bosscha ( ). Verdere bronnen zijn de genealogische literatuur en informatie verkregen van nazaten. In de eerste vijf generaties ligt de familieband met de Nederlands-Indische theecultuur besloten. Dat deel is inmiddels, rijkelijk geïllustreerd, gepubliceerd in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 42 (1988), pp De informatie over de latere generaties is nog niet overal compleet. Het bestuur dankt al diegenen die hun medewerking hebben verleend, en staat open voor verdere aanvullingen en correcties.... ooo OOO ooo Albertus van der Hucht (ridder in de Orde van de Unie), geb. Zierikzee 15 mei 1762, majoor inf., luitenant-kolonel inf. in Franse dienst, commandant van Bergen op Zoom ( ), op de terugtocht uit Moskou 1812, tr. Geldermalsen 15 juli 1789 Carolina Frederica van Wijnbergen, ged. Maastricht 21 okt. 1771, Loenen a/d Vecht 17 sept. 1842, dr. van Lambert Floris van Wijnbergen en Judith Geertruyd d Aulnis. 1. Nicolaas Willem van der Hucht, geb. Zierikzee 2 maart 1791, 2e luitenant inf. in Franse dienst, (gesneuveld) bij het beleg van Valencia sept Lodewijk Hendrik van der Hucht, geb. Zierikzee 23 aug. 1793, cadet-voluntair 1800, leerling Kon. Mil. School te Hondsholredijk, (gesneuveld) bij Wilna juli Anna Jacoba van der Hucht, volgt 4.3. (tak Kerkhoven - van der Hucht-1, p. 3) 4. Jan Pieter van der Hucht, volgt 4.4. (tak van der Hucht I.1, p. 46) 5. Clara Henriëtte van der Hucht, volgt 4.5. (tak Kerkhoven - van der Hucht-2, p. 56) 6. Alexandrine Albertine van der Hucht, volgt 4.6. (tak Holle - van der Hucht, p. 58) 7. Johanna Gerardina van der Hucht, volgt 4.7. (tak Pen - van der Hucht, p. 81) 8. Guillaume Louis Jacques van der Hucht, volgt 4.8. (tak van der Hucht I.2, p. 82) 2

3 Tak Kerkhoven - van der Hucht Anna Jacoba van der Hucht, geb. Zierikzee 15, ged. 20 mei 1795, Twello, h. Hunderen, 18 juli 1856, tr. Nijmegen 2 mei 1817 Johannes Kerkhoven, geb. Amsterdam 15 okt. 1783, oprichter (1811) firma Kerkhoven & Co., effecten- en bankierskantoor te Amsterdam, mede-oprichter (1851) en eigenaar (1856) Mij. tot inpoldering van de Dollard Johannes Kerkhovenpolder, lid Prov. Staten van Gelderland, Twello, h. Hunderen, 2 juni 1859, zn. van Pieter Kerkhoven en Anna Elisabeth Menkema, en wednr. van Cecilia Johanna Bosscha. 1. Anna Jacoba Johanna Kerkhoven, volgt Cicilia Susanna Kerkhoven, volgt Rudolph Albertus Kerkhoven, volgt Carolina Frederika Kerkhoven, geb. Amsterdam 6 febr. 1822, vrijwilligster voor Het Roode Kruis, Haarlem 2 maart Albertine Marie Alexandrine Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 7 maart 1823, Ameide 29 okt. 1897, tr. Twello 15 juni 1849 Mr. Johannes Dirk van der Poel, geb. Ameide 4 sept. 1811, burgemr. ald., lid Tweede Kamer der St.-Gen., Ameide 8 april 1898, zn. van Hendrik van der Poel en Hendrika Antonia Smits. 6. Bertha Elisabeth Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 15 aug. 1824, ald. 20 april Willem Octavius Kerkhoven, volgt Mathilde Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 11 maart 1827, (krankzinnig door val op ijs,) Santpoort, h. Meer en Berg, 8 maart Ida Augusta Kerkhoven, volgt Charlotte Octavia Kerkhoven, volgt Sophia Catherina Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 26 april 1832, vrijwilligster voor Het Roode Kruis, Beekbergen 16 april Paulina Emilia Kerkhoven, volgt Eduard Julius Kerkhoven, volgt Anna Jacoba Johanna Kerkhoven, geb. Amsterdam 22 jan. 1818, s-gravenhage 9 febr. 1897, tr. Twello 25 juli 1839 Ds. Johannes Cornelis van Schermbeek, geb. Utrecht 9 nov. 1809, Ned. Herv. pred. laatst te Elst (bij Nijmegen), ald. 13 april 1884, zn. van Johannes Cornelis van Schermbeek en Maria Willemina van Rijn. 1. Johan Christiaan van Schermbeek, volgt Carolina Frederika van Schermbeek, geb. Elst 16 okt. 1842, 2 april Ir. Pieter Gerard van Schermbeek, geb. Elst 23 jan. 1848, waterbouwkundig ir., cadet (1863), 2e luit (1867), kapitein (1877) en majoor (1896) bij de genietroepen, eerstaanwezend ingenieur te Den Helder (1879) en Arnhem (1890), werkz. aan de kustversterkingen te Japan ( ), en aan de waterwerken aan de Hoang-Ho te China ( ), literator, Deventer 25 mei Johan Christiaan van Schermbeek, geb. Oorschot 5 aug. 1840, commissaris van politie te Zaandam, hoofdcommissaris van politie te Amsterdam en s-gravenhage ( ), ald. 17 dec. 1902, tr. Amsterdam 16 sept Catharina Woldsen, geb. ald. 28 sept. 1840, s-gravenhage 7 mei 1914, dr. van Johann Nicolai Woldsen, Deens consul-gen. te Amsterdam, en Anna Louisa Broms. 1. Edward Johannes van Schermbeek, geb. s-gravenhage 14 april 1874, dir. Transvaal Warehouse Co. te Johannesburg (Z. Afrika), Houtsbaai, Wijnberg bij Kaapstad (Z. Afrika) 21 jan. 1921, tr. Durban Megg Carmichel, geb , , dr. van Carmichel en August Johan van Schermbeek, geb. s-gravenhage 26 sept. 1875, employé thee-ondernn. ( ) Tjikembang (Tjibadak, West Java), (1899) Tjioemboelleuit (Bandoeng, West Java), ( ) Tjikadjang (Garoet, West Java) en ( ) Tjisoerian (Garoet), adm. ( ) thee-ondern. Radjamandala (Bandoeng), adm. ( ) en hoofdadm. ( ) Cultuurmij. Sinagar-Tjirohani (Tjibadak), res.-kapt. automobielcorps K.N.I.L., Heidelberg 19 febr

4 3. Johan Nicolai van Schermbeek, geb. s-gravenhage 8 jan. 1877, employé (1899) suikerf. te Pasoeroean, adm. (vanaf 1911) rubberondern. Boeni Seuri (Tjiamis, West Java), Berlijn 5 juni Carolina Frederika van Schermbeek, volgt Carolina Frederika van Schermbeek, geb. s-gravenhage 19 sept. 1881, Hilversum 23 juni 1971, tr. s-gravenhage 31 mei 1906 Johannes Adrianus Mulder, geb. Delft 24 maart 1873, part.-secr. ( ) staatspresident Oranje Vrijstaat, nam deel ( ) aan de Boerenoorlog, later werkz. Ned. Betonijzerbouw te Amsterdam en Drukkerij Hollandia te Baarn, Hollandsche Rading 7 maart 1945, zn. van Johannes Adrianus Mulder en Engelina Johanna van Hamme. 1. Katharina Mulder, geb. Johannesburg 29 maart 1907, maatschappelijk werkster, directrice kindertehuizen Stichting Saluti Juventutis te Hilversum, bestuurslid Pro Juventute - Gooiland, hoofd buitendienst ( ) Raad van de Kinderbescherming te Amsterdam, directrice ( ) Stichting v. Gezinsverpleging te Leiden, Hilversum 7 januari Cicilia Susanna Kerkhoven, geb. Amsterdam 22 maart 1819, Arnhem 25 april 1890, tr. Twello 4 juni 1846 Mr. Jan van Delden, geb. Deventer 8 april 1818, burgemeester van Diepenheim, later Hardenberg, dir. Deventer Rivierstoombootmij., Amsterdam 20 mei 1892, zn. van Steven van Delden en Aleida Catharina Houck. 1. Bertha Elisabeth van Delden, volgt, August Johan van Delden, tweeling met voorg., geb. Diepenheim 28 april 1847, dir. Academie van Beeldende Kunsten te s-gravenhage , Lugano 16 maart 1910, tr. Utrecht 18 juli 1894 (door echtsch. ontb. Arr.-Rb. s-gravenhage 9 mei 1905) Hermine Marie Elisabeth van Rossum, geb. Tricht (gem. Buurmalsen) 20 juni 1869, (na 1938), dr. van Charles Marie Felix van Rossum en Cornelia Veenendaal (; zij hertr. Ede 3 mei 1906 Anton Adriaan Clant van der Mijll). 3. Eduard Wilhelm van Delden, volgt Bertha Elisabeth van Delden, geb. Diepenheim 28 april 1847, schrijfster van kinderboeken, Heerde 4 juni 1936, tr. Deventer 4 mei 1868 Johannes Corstianus van Osselen, geb. Hardinxveld 10 febr. 1830, notaris laatst te Nunspeet, ald. 10 april 1896, zn. van Jan van Osselen en Stijntje Bakker. Uit dit huwelijk (behalve een in jan jong-overl. dochter): 1. Jan Rudolph van Osselen, volgt Hedwig Cecile Albertine van Osselen, geb. Putten (Gld.) 1 april 1871, kunstschilderes, Heerde 6 maart 1936, tr. St. Gilles (Brussel) 6 juni 1899 Johannes Leonardus Kleintjes, geb. Rotterdam 24 mei 1872, kunstschilder, Heerde 2 mei 1955, zn. van Leonardus Theodorus Kleintjes en Maria Johanna Lucia Kleintjes. 3. Bertha Elisabeth van Osselen, volgt Willem Alexander Maurice van Osselen, volgt Jan Rudolph van Osselen, geb. Putten (Gld.) 5 maart 1869, luit. ter zee 2e kl., vocht te Atjeh ( , expeditiekruis), electrotech. dipl. ing. (Luik), dir. Holl. Scheepsverbandmij., dir. Holl. Assurantiekantoor, secr. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, curator-penn. Amsterdamsch Lyceum, Blaricum 5 aug. 1948, tr. Amsterdam 7 dec Johanna Henriëtte Spakler, geb. ald. 2 juli 1872, Den Dolder 12 jan. 1955, dr. van Willem Spakler en Ernestine Pauline Moes. 1. Willem van Osselen, volgt Bertha Elisabeth van Osselen, volgt Ernestine Pauline van Osselen (R.O.N.), geb. Amsterdam 13 juli 1903, batikschilderes, lithografe, grafisch ontwerpster, calligrafe, glazenierster, landschapschilderes, secr. regeringscommissie Ned. Paviljoen Wereldtentoonstelling Parijs 1937, Laren (N.-H.) 21 aug Jan Rudolph van Osselen (R.N.L., O.O.N.) geb. Amsterdam 6 dec. 1905, dir. Kon. Java China Paketvaartlijnen N.V., dir Royal Interocean Lines, res. wachtmeester veld-artillerie, Doorn 10 april

5 Ir. Willem van Osselen (O.O.N.), geb. Frankfurt a/d Main 28 okt. 1900, scheepsbouwk. ir., werkz. C. van der Giessen & Zn. s Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel, dir. Gispen s Fabriek voor Metaalbewerking N.V. te Culemborg, voorz. Instituut v. Industr. Vormgeving te Amsterdam, voorz. Ver. v. Metaalindustrie, voorzitter Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht, Bilthoven 3 mei 1968, tr. ald. 8 maart 1934 Petronella Clay, geb. Delft 18 mei 1909, cand. wis- en natk., Bilthoven 6 jan. 2000, dr. van Prof.dr. Jacob Clay en Tettje Clasina Jolles. 1. Bertha Elisabeth van Osselen, geb. Culemborg 3 dec. 1934, Nunspeet 28 nov Tettje Clasina van Osselen, volgt Johanna Henriette van Osselen, volgt Ernestine Pauline van Osselen, geb. Culemborg 1 juni, Utrecht 25 dec Titia Theodora van Osselen, volgt Tettje Clasina van Osselen, geb. Culemborg 17 mei 1936, beeldend kunstenaar, lid bestuur J.C. van der Huchtfonds (zie 4.4.5), tr. Amsterdam 27 april 1966 Mr. Diederik van Driel van Wageningen, geb. Amsterdam 27 dec. 1940, vice-president van de Rechtbank Arnhem, zn. van Gerard Arie van Driel van Wageningen en Marie Dorothée Blaise. [Velp] 1. Klaartje Simandra van Driel van Wageningen, geb. Amsterdam 24 aug. 1967, techn. bedrijfskundig ing., tr. Hengelo 15 jan Ir. Peter Matthijs Roest, geb. Naarden 22 febr. 1966, werktuigbouwkundig ir., zn. van Jan Roest en Irene de Groot. [Hengelo] 2. Mr. Jacob Pieter Hajo van Driel van Wageningen, geb. Velp 3 dec. 1969, advocaat, tr. Rozendaal 20 aug Mr. Eleonore Agnes Clara Wilde, geb. Breda 21 aug. 1966, bedrijfsjurist, dr. van James Carl Henri Wilde en Guserie Marie Agnes Kuypers. [Utrecht] Johanna Henriette van Osselen, geb. Culemborg 10 maart 1938, tr. Bilthoven 13 jan George Baltus van Raamsdonk, geb. Amsterdam 27 februari 1934, ondernemer, zn. van Pieter van Raamsdonk en Martina M.P.M. Schevichaven. [Leersum] 1. Ernestine van Raamsdonk, geb. Leersum 31 mei 1963, psichiatrisch verpleegkundige, tr. Odijk 15 sept Agnes Maria Wilhelmina Arentz, geb. Ulft (Gendringen) 10 aug. 1952, psichiatrisch verpleegkundige, dr. van Theodorus Johannes Arentz en Rika Wilhelmina Snelting. [Werkhoven] 2. Titia van Raamsdonk, volgt Titia van Raamsdonk, geb. Leersum 16 mei 1966, maatschappelijk werkster, tr. Oisterwijk 29 febr Johan André Tschur, geb. Soest 20 nov. 1961, audioloog, zn. van Siegfried Siegmund Tschur en Cornelia Semler. [Oisterwijk] Uit dit nog te sluiten huwelijk: 1. Anna Tschur, geb. Werkhoven 18 mei Nelke Tschur, geb. Werkhoven 21 okt Titia Theodora van Osselen, geb. Culemborg 9 okt. 1944, cultureel ondernemer, medeorg. schilderijententoonstellingen van Jan Kleintjes (e ) en Hedwig van Osselen ( ) te Heerde en Amsterdam ( ), tr. Bilthoven 24 juni 1966 Prof.Ir. Dirk Harmen Frieling, geb. Bandoeng 15 juli 1937, emeritus-hoogleraar stedebouwkunde T.U. Delft, zn. van Hermanus Bernardus Rudolf Frieling en Justine Ouwehand. [Amsterdam] 1. Gijs Christiaan Frieling, volgt Mr. Jasper Willem Frieling, volgt Drs. Saar Aletta Willem Frieling, geb. Amsterdam 24 maart 1972, neerlandica. [Amsterdam] Gijs Christiaan Frieling, geb. Amsterdam 28 november 1966, beeldend kunstenaar, tr. Amsterdam 23 september 1995 Annemieke Andrea Koster, geb. Nijmegen 13 november 1968, dr. van Leo Antonius Bernardus Maria Koster en Margje van Gellecom. [Haarlem] 1. Julia Nelke Frieling, geb. Amsterdam 13 febr

6 2. Daan Kaspar Frieling, geb. Amsterdam 7 jan Job Igor Frieling, geb. Haarlem 2 juni Eva Olivia Frieling, geb. Haarlem 17 april Mr. Jasper Willem Frieling, geb. Amsterdam 31 januari 1968, advocaat, tr Eveline Merlijn Wiebes, projectleider Pro Raill te..., dr. van Gerardus Wiebus en Ellen Renée Heemskerk. [Amsterdam] 1. Merel Anouk Wiebes, geb. Amsterdam 3 nov Rutger Pepijn Wiebes, geb. Amsterdam 15 dec Hanna Meike Wiebes, geb. Amsterdam 22 oktober Bertha Elisabeth van Osselen, geb. Amsterdam 19 april 1902, lid ( ) bestuur J.C. van der Huchtfonds (zie 4.4.5), Utrecht 22 febr. 1977, tr. Amsterdam 12 aug Dr. Henri Bienfait, geb. Amsterdam 11 sept. 1900, chem.dr., adj.-dir. ( ) Nat. Lab. Philip s Gloeilampenfabr. N.V. te Eindhoven, regent ( ) W. Arntz Stichting Utrecht en Den Dolder, Doorn 7 jan. 1990, zn. van Ir. Louis Bienfait en Anna Margaretha Elisabeth Maria Gallé. 1. Louis Bienfait, volgt Jan Rudolph Bienfait, volgt Ernest Paul Bienfait, geb. Eindhoven 20 juli 1935, Utrecht 1 febr Dr. Henri Frédéric Bienfait, geb. Eindhoven 24 febr. 1940, biol. dr., beeldend kunstenaar. [Utrecht] Drs. Louis Bienfait, geb. Eindhoven 22 aug. 1931, huisarts, bestuurslid Algemeen Ziekenfonds Kampen , generaal-inspecteur Volksgezondheid voor Noord-Holland 1988-, inspecteur geneeskundige hoofdinspectie (Staatstoezicht op de Volksgezondheid) te Rijswijk, tr. Heemstede 3 juni 1961 Eva Maria Barendrecht, geb. Haarlem, huisarts, consultatiebureau-arts voor zuigelingen en kleuters, dr. van prof.dr. Gerard Barendrecht en Maria Hoen. [Aerdenhout] 1. Henri Paul Bienfait, geb. 4 aug. Utrecht 1964, student medicijnen. [Amsterdam] 2. Gérard Louis Bienfait, geb. Nagele (N.O.P.) 24 sept. 1965, student bedrijfskunde [Antwerpen] 3. Henriëtte Maria Eva Bienfait, geb. Nagele 13 jan. 1970, studente medicijnen. [Amsterdam] Jan Rudolph Bienfait, geb. Eindhoven 3 sept. 1933, dir. AMRO Bank, kantoor Nunspeet 1974-, dir. Regiokantoor Amro Bank Zuid-Nederland 1983-, lid bestuur J.C. van der Huchtfonds (zie 4.4.5), tr. Rotterdam 17 sept Truus Jeanne Prins, geb. ald. 15 dec. 1938, oud-medisch analiste, dr. van Johan Prins en Johanna Margreta Dovianus. [Eindhoven] 1. Annette Marguérite Bienfait, geb. Arnhem 8 sept. 1963, med. assistente bij Philips Gloeilampenfabrioeken N.V. [Hilversum] 2. Mr. Jean Frédéric Bienfait, geb. Wolfheze 2 juli 1965, jurist. [Eindhoven] 3. Berthe Elisabeth Bienfait, geb. Renkum 13 febr. 1968, studente sociale geografie. [Groningen] Bertha Elisabeth van Osselen, geb. Putten 20 juni 1872, Apeldoorn 6 nov. 1956, tr. Leiden 27 aug Johan Albert Hagen, geb. ald. 20 juni 1870, leerling (1893) s-lands Plantentuin te Buitenzorg, employé (1893) thee-ondernn. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) en (1894) Margapala (Soemedang, West Java), employé ( ) en wnd. adm. ( ) thee- en kina-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java), adm. ( ) thee- en kina-ondern. Sedep (Tjitjalengka, West Java), dir. Hillegomsche Bank, dir. verkooplokaal Plantijn te Groningen, 1-ste boekhouder Strokartonfabriek De Halm te Hoogkerk, Oosterbeek 14 mei 1939, zn. van Hermanus Gerhardus Hagen en Susanna Philippina Antoinetta Krantz. 1. Johannes Hermanus Hagen, geb. Bandoeng 20 jan. 1898, eig. bloemkwekerij te Sandown (Z. Afrika), Johannesburg 15 sept. 1983, tr juli 1948 (echtsch ) Elze Hingst, geb. Eisenloffel (...) , , dr. van Hingst en

7 2. Herman Gerard Hagen, volgt Boudewijn Franciscus Hagen, geb. Apeldoorn 1 maart 1904, vert. Henkes Destileerderij te Delftshaven, Sneek 20 sept. 1983, tr. Apeldoorn 14 mei 1937 Gesina Maria Anna van Manen, geb. Epe 30 aug. 1909, Apeldoorn 27 mei 1983, dr. van Henricus van Manen en Adriana Cornelia Vlasveld Herman Gerard Hagen, geb. thee-ondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) 1 mei 1902, hoofd public relations Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen, tr. Sneek 4 april 1942 Antje van Ham, geb. ald. Sneek 11 febr. 1914, dr. van Pieter Bartelt van Ham en Leeuwkje Hesselink. [Sneek] 1. Leeuwkje Antje Henriette Hagen, geb. Sneek 30 april Johan Albert Hagen, geb. Voorburg 3 febr Willem Alexander Maurice van Osselen, geb. Putten (Gld.) 7 aug. 1873, 1e luit. ( ) vrijwillig automobielkorps op Java, employé ( ) thee- en kina-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java), koffie-ondern. Tjipetir (Tjibadak, West Java), adm. (1897) thee- en kina-ondern. Margapala (Soemedang, West Java), wnd. adm. (1898) afd. Moendjoel van thee-ondern. Sinagar- Tjirohani (Tjibadak), landmeter en geoloog ( ) Kon. Petr. Mij. te Palembang (Oost Sumatra), chef (1902) afd. Soekaboemi der Preanger Telefoon Mij., employé ( ) thee-ondern. Sinagar- Tjirohani, adm. (1906) Cultuurmij. Djajanti (Wijnkoopsbaai, West Java), employé ( en ) afd. Gobang van Moendjoel op thee-ondern. Sinagar-Tjirohani (halte Parangkoeda, Tjitjoeroeg, West Java), employé ( ) kina- en thee-ondern. Tjoekoel (Pengalengan, West Java), adm. (1911) Cultuurmij. (peper, kapok en klapper) Plaboean Ratoe (Djajanti, Selabatoe, West Java), pres. afd. West Java Ondersteuningsfonds voor Administrateurs en Geëmployeerden, Zwolle 7 dec. 1945, tr. s-gravenhage 24 mei 1921 Margaretha Gerarda Jacoba van Es, geb. ald. 27 nov. 1896, Utrecht 17 febr. 1960, dr. van Bernardus Theodorus van Es en Gerarda Wilhelmina Haring. 1. Margot Bertha Elisabeth van Osselen, geb. s-gravenhage 11 febr. 1922, pianiste. [Oegstgeest] Eduard Wilhelm van Delden, geb. Twello 27 juni 1850, fotograaf te Baden Baden en Breslau, , tr. Breslau 15 aug Clara Margaretha Helena Olga Ruckwardt, geb. Berlijn 12 jan. 1852, ald. 11 jan. 1924, dr. van Ruckwardt en Walther Herman Eduard van Delden, geb. Breslau 26 april Herman Alfred Eduard van Delden, geb. Breslau 14 maart Elfrida Else Margaretha van Delden, volgt Elfrida Else Margaretha van Delden, geb. Breslau 31 okt. 1881, , tr Arnold Kahle, geb ,..., , zn. van Kahle en Joachim Kahle, geb Gunther Kahle, geb Mr. Rudolph Albertus Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 9 juli 1820, advocaat, eig. Veenderij en Kweekerij Muscosa te Dedemsvaart, inspecteur l.o. in Overijssel, lid Prov. Staten ald., werkz. ( ) Ned.-Indische Gasmij. te Batavia, mede-stichter en adm. ( ) theeen (vanaf 1872) kina-ondern. Ardja Sari (Tegal Mantri, Bandjaran, West Java), dir. Amsterdamse Kinine Fabriek, Nieuwer-Amstel 4 jan. 1890, tr. Twello 4 juni 1846 Aleida Catharina van Delden, geb. Deventer 10 april 1821, s-gravenhage 24 jan. 1901, dr. van Steven van Delden en Aleida Catharina Houck. 1. Bertha Elisabeth Kerkhoven, volgt Rudolph Eduard Kerkhoven, volgt Aleida Catharina Kerkhoven, geb. Dedemsvaart 8 juni 1850, s-gravenhage 18 nov. 1907, tr. thee-ondern. Ardja Sari 28 maart 1873 Mr. Johannes Eugenius Henny (R.N.L., C.O.N.), geb. Arnhem 22 april 1844, advocaat (vanaf 1865) kantoor Henny te Batavia, landsadvocaat (vanaf 1866) ald., inspecteur (vanaf 1870) De Nederlanden van 1845, adv. en proc. (vanaf april 1882) te Amsterdam, 7

8 lid ( ) Gedep. St. van N.-H., lid ( ) Raad van State, s-gravenhage 14 mei 1917, zn. van Mr. Christiaan Pieter Henny en Wesselia Alberdina Henny. 4. Ir. Julius Albertus Kerkhoven, geb. Avereest 2 dec. 1852, civ. ir., employé ( ) thee-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java), ing. ( ) aanleg van Staatsspoorwegen in Ned. Indië te Tjiandjoer, Tjitjalengka, Tjilatjap en Bandjar, afd. Soekapoera (West Java), en te Padang en Batoe Tabal (Sumatra), Apeldoorn 28 juni 1918, tr. Amsterdam 23 sept Dr. Anna Geertruida Wijthoff, geb. ald. 30 aug. 1859, lerares wis-en natuurkunde, werkz. Administratiekantoor Amerikaansche Spoorwegwaarden te Amsterdam, Apeldoorn 13 maart 1953, dr. van Abraham Willem Wijthoff en Anna Catharina Frederika Kerkhoven (4.5.7). 5. Augustus Eugenius Kerkhoven, volgt Pauline Emilia Kerkhoven, geb. Deventer 10 mei 1861, Batavia 13 juni Bertha Elisabeth Kerkhoven, geb. Dedemsvaart 25 april 1847, Batavia 14 nov. 1874, tr. Bandoeng 21 okt Jan Joseph van Santen, geb. Amsterdam 7 febr. 1829, lid fa. Van Santen en Nachenius, comm. in eff. ald., hoofdagent Ned.-Indische Handelsbank te Batavia, dir. Ned.-Indische Handelsbank te Amsterdam, mede-eig. thee- en kina-onderneming Gamboeng (Tjiwidej, West Java), Amsterdam 11 jan. 1896, zn. van Adriaan Nicolaas van Santen en Cathérine Marguerite le Fèvre (; hij hertr. Amsterdam 10 april 1884 Anna Gabrielle de Stürler de Frienisberg, mede-eig. (vanaf 1896) koffie-ondernn. Tjisela en (1910) rubberondern. Goenoeng Toenggal (Rangkasbitoeng, West Java), wed. van Henri Lash. 1. Pauline Catharina van Santen, volgt Adriaan Nicolaas van Santen, volgt Rudolf Albert van Santen, geb. Batavia 14 okt. 1874, student medicijnen te Zürich, employé Ned.-Indische Handelsbank te Batavia, employé (1896) koffie-ondern. Tjisela (Rangkasbitoeng, West Java) en ( ) koffie- en Hevearubberondern. Sampang Peundeui (Rangkasbitoeng), Amsterdam 10 mei Pauline Catharina van Santen, geb. Batavia 11 sept. 1871, Toronto (Ontario, Canada) 26 sept. 1949, tr. Toronto.. juli 1895 Dr. William Lash Miller, geb. Galt (Ontario) 10 sept. 1866, hoogleraar chemie Toronto University, Toronto 1 sept. 1940, zn. van William Nicholas Miller en Frederica Louisa Lash. 1. Adelaide Catherine (Lash) Miller, geb. Toronto 9 april 1897, ald (6?). 2. Francisca (Lash) Miller, geb. Toronto 20 jan. 1900, ald William Richard Lash Miller, volgt William Richard Lash Miller, geb. Toronto 19 april 1902,..., , tr (echtsch ) Margret Nan..., geb , , dr. van Casper... en (hij woont in 1960 in La Tour de Peilz, Zwitserland). [...] 1. (zoon) Lash Miller, geb (zoon) Lash Miller, geb Adriaan Nicolaas van Santen, geb. Batavia 10 mei 1873, luit. ter zee 1e kl. o.a in de Atjehse wateren, comm. (1917) en wnd. dir. (1920), later dir. ( ) N.V. Plantage Ardja Sari, theeen kina-ondern. te Bandjaran (West Java), Hilversum 31 aug. 1949, tr. s-gravenhage 22 april 1909 Jeanne Louise Adèle Hagnauer, geb. Zürich 12 aug. 1886, Hilversum 20 febr. 1960, dr. van Charles Louis Eugene Hagnauer en Anna Martina Adriana van Benthem van den Bergh. 1. Anna Martina Adriana van Santen, volgt Jeanne Louise Adèle van Santen, volgt Bertha Elisabeth van Santen, B.Sc. NE, geb. s-gravenhage 22 juni 1914, verpleegster Ver. voor Ziekenverpleging Prinsengracht te Amsterdam, later te Toronto, tr. 1e Hilversum 30 mei 1941 (echtsch. Arr.-Rb. Almelo 17 maart 1947) Harry Jannink, geb. Goor 3 maart 1917, fabrikant, dir. Katoenfabr. v/h Arntzenius & Jannink te Goor, zn. van Hendrik Jan Jannink en Grietje ter Horst; 8

9 tr. 2e Toronto (Canada) 4 mei 1963 Eduard Johannes Kerkhoven ( ). [Sooke, B.C., Canada] 4. Hugo Jan Nicolaas van Santen, volgt Dr. Anna Martina Adriana van Santen, geb. s-gravenhage 10 mei 1910, dr. biologie, Doorn 20 nov. 1993, tr. Hilversum 16 april 1941 Ir. Gerard Jeldrik Oorthuys, geb. s-gravenhage 17 aug. 1914, mijnbouwkundig ir., werkz. N.V. Billiton Mij., later AKZO te Arnhem, Velp 15 mei 1968, zn. van Dr. Cornelis Oorthuys en Anna Louise van Hasselt. 1. Anna Martina Oorthuys, geb. Amstenrade 1 maart [Amersfoort] 2. Francois Matthijs Lucas Johan Oorthuys, geb. Amstenrade 21 maart [Zeist] 3. Joy Elisabeth Oorthuys, geb. Paramaribo 27 nov. 1946, x Mr. A.C. de Ru. [Middelburg] Drs. Jeanne Louise Adèle van Santen, geb. s-gravenhage 3 sept. 1911, litt. dra., tr. Hilversum 9 juni 1937 Prof. Dr. Henry James Mac Gillavry, geb. Amsterdam 12 juni 1908, geol. dr., werkz. Standard Oil Co. te Soengei Gerong (Palembang, Sumatra), emeritus- hoogleraar Univ. van Amsterdam, zn. van Dr. Donald Mac Gillavry en Alida Yda Sophia Matthes. [Bilthoven] 1. Peter James Mac Gillavry, geb. Palembang 10 okt Jeanne Nicole Mac Gillavry, geb. Palembang 22 aug Nancy Ellen Mac Gillavry, geb. Hilversum 18 okt Ir. Hugo Jan Nicolaas van Santen, geb. Hilversum 12 dec. 1917, electrotechn. ir., dir. Machinefabr. Ensink N.V. te Hilversum, ald. 23 juli 1980, tr. Hilversum.. april 1944 Carla Anna Johanna Rambonnet, geb. Den Helder 26 aug. 1918, dr. van Alexander Louis Egbert Rambonnet en Cornelia Alexandra Kroesen. [Hilversum] 1. Sacha Marian (Happy) van Santen, geb. Amsterdam 18 febr. 1945, tr. Bill van der Valk Bouman [...]. 2. Yvonne Marijke van Santen, geb. Renkum 5 sept. 1946, tr. Gijs Hooft [Den Helder]. 3. Joost Adriaan van Santen, geb. Hilversum 16 jan Ir. Rudolph Eduard Kerkhoven, geb. Avereest 9 okt. 1848, technoloog Polytechnische School Delft, employé machinefabriek De Atlas te Amsterdam ( ), employé ( ) theeondern. Sinagar (Tjibadak, West Java), stichter (1874) en adm. (tot 1913) kina-, thee- en koffieondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java), wnd. adm. (1875 en ) thee- en kina-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java), medestichter (1896) en comm.-superintendent ( ) N.V. Assam Thee en Kina Ondern. Malabar, medestichter (1902) en comm.-superintendent ( ) N.V. Assam Thee ondern. Taloen, grondlegger van thee-ondern. Negla (Kantjana, ontgonnen 1919), alle te Pengalengan (West Java), comm. ( ) en wnd. dir. (1891) kina-ondern. Lodaja (Pengalengan), comm. ( ) en gemacht. der dir. ( ) NV Plantage Ardja Sari, lid ( ) Gewestelijken Raad der Preanger Regentschappen, medewerker botanisch-agrarisch tijdschrift Teysmannia, opr. leesgezelschappen Pengalengan ( 1890) en Bandjaran (1911), lid hoofdcomité Intern. Theecongres en -tentoonstelling 1919, Bandoeng 10 mei 1918, hoofdpersoon in de historische roman Heren van de thee van Hella S. Haasse (1992), tr. Batavia 19 okt Jenny Elisabeth Henriëtte Roosegaarde Bisschop, geb. Semarang 27 nov. 1858, thee-ondern. Gamboeng 14 aug. 1907, dr. van Mr. Philippus Johannes Roosegaarde Bisschop, vice-pres. Hooggerechtshof te Batavia, en Aleida Elisabeth Reiniera Daendels. 1. Rudolf Albert Kerkhoven (O.O.N., O. kroonorde van Siam), geb. thee- en kina-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java) 27 aug. 1879, electr.-techn. dipl. ing., employé ( ) en wnd. adm. (1905) kina- en thee-ondern. Gamboeng, adm. ( ) en hoofdadm. ( ) N.V. Assam Thee en Kina Ondern. Malabar-Tanara (Pengalengan, West Java), comm.-superintendent (vanaf 1903) N.V. Assam Thee Ondern. Taloen (Pengalengan), comm. ( ) N.V. Cultuurmij. Gamboeng, comm. (vanaf 1919) N.V. Cultuurondern. Negla (Pengalengan), comm. en wnd. gedeleg. ( ) N.V. Plantage Ardja Sari, regeringscomm. Javasche Bank te Bandoeng, lid bestuur Jachtvereeniging Venatoria (jachtterrein Tjikepoeh, bij Oedjong Genteng, West Java), dir. NV Cultuur- en Handel 9

10 Mij. Sangkanila te Bandoeng, lid bestuur Indisch Comité v. Wetenschappelijke Onderzoekingen te Batavia, pres.-curator Technische Hogeschool Bandoeng, mede-oprichter (12 sept. 1920), secr.-penn. ( ), vice-pres. ( ) en pres. ( ) College van Curatoren, voorzitter hoofdbestuur ( ) en erelid (1935) van de Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging te Bandoeng, s-gravenhage 6 febr. 1940, tr. Bandoeng 2 nov Johanna Cornelia Mulock Houwer, geb. Soerabaja 3 okt. 1875, s-gravenhage 20 maart 1950, dr. van Mr. Johannes Cornelis Mulock Houwer, lid van de Raad van Indië, en Sophia Elisabeth Wijnstroom. 2. Eduard Silvester Kerkhoven, volgt Emilius Hubertus Kerkhoven, volgt Karel Felix Kerkhoven, volgt Bertha Elisabeth Kerkhoven, volgt Eduard Silvester Kerkhoven, geb. thee-ondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) 7 dec. 1881, dir. ( ) Paraffinefabr. der Dordtsche Petr. Mij. te Amsterdam, dir. Joh. Kerkhovenpolder N.V., landbouwondern. te Woldendorp (Gr.), manager landbouwondern. De Krim N.V., dir. Oost-Borneo Mij., mede-opr. (1925) en dir. (- 30) Mijnbouw en Cultuur Mij. Boeton te s- Gravenhage, comm. (vanaf 1926) Landbouwmij. (thee en kinabast) Tjisaroeni N.V. (Garoet, West Java), bestuurslid en lid Bouwcomm. (1915) Industriële Club te Amsterdam, bestuurslid Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging ald., Amsterdam 28 april 1964, tr. Hilversum 14 sept Marie Madeleine Lambrechtsen, geb. Delft 20 juni 1881, Amsterdam 2 jan. 1955, dr. van ir. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, heer van Ritthem, en Anna Vaillant. 1. Rudolf Eduard Kerkhoven, volgt Constant Lodewijk Marius Kerkhoven, volgt Eduard Johannes Kerkhoven, volgt Ir. Rudolf Eduard Kerkhoven, geb. Hilversum 5 aug. 1906, civ. ir., volontair (1932) theeonderneming Gamboeng (Tjiwidej, West-Java), ing. Wegenvereniging te Bandoeng, werkz. Bataafse Petr. Mij te Palembang, werkz. Shell-Lab. te Amsterdam, Baarn 19 april 1978, tr. 1e Bandoeng 3 juli 1933 Charlotte Reuhl, geb. Soerabaja 9 mei 1909, Bentveld 3 febr. 1967, dr. van Ir. Willem Jan Adolf Reuhl en Mathilde Justine Henriëtte de Bruyn; tr. 2e Zandvoort 28 dec Margaretha Bulte, geb. Rotterdam 17 mei 1918, s-gravenhage 24 aug. 1996, dr. van Wilhelmus Antonius Johannes Bulte en Maria Bernarda de Goeij, en wed. van Marinus Bertus Bernardus Bogaerts. Uit het 1e huwelijk: 1. Rudolf Johannes Kerkhoven, volgt Eduard Willem Jan Kerkhoven, volgt Aleida Mathilde Madelaine Kerkhoven, volgt Rudolf Johannes Kerkhoven, geb. Bandoeng 28 juli 1934, bibliothecaris te Whitehorse (Yukon), Vancouver (Canada) 15 april 2001, tr. Utrecht 9 febr Marijke Theodora Benschop, geb. Utrecht 9 mei 1940, dr. van Hermanus Adolphus Maria Benschop en Clara Rulter. [Vancouver, Canada] 1. Ellen-Marie Kerkhoven, geb. Edmonton (...) 17 april Ernst Nicolaas Kerkhoven, volgt Rudolf Reuhl Kerkhoven, geb. Whitehorse (...) 8 jan Ernst Nicolaas Kerkhoven, geb. Yorktown (...) 7 dec. 1969,......, tr Eden Koster, geb dec. 1969, dr. van Wilhelmus Koster en Karen Matheus Willem Nicolas Kerkhoven, geb dec Eduard Willem Jan Kerkhoven (M.Sc.), geb. Bandoeng 17 sept. 1936,..., voedseldeskundige, tr. Point Claire (P.Q., Canada) 21 juni 1969 Johanna Aaltje ter Mors, geb. Enschede 31 dec. 1939, dr. van Herman Gerrit Jan ter Mors en Fenna Standhart. [Brantford, Canada] Uit dit huwelijk (geadopteerd): 10

11 1. Peter Kerkhoven, geb. Hamilton (Ontario, Canada) 20 april Aleida Mathilde Madelaine Kerkhoven, geb. Bandoeng 13 juni 1941, onderwijzeres, tr. 3 april 1964 Drs. Rudolf Gerhard Christiaan Oldeman, geb. Varsseveld 18 juni 1936, Ere Directeur- Generaal van de Raad van de Europese Unie, zn. van Rudolf Hendrik Oldeman en Anke Stoker. [Tervuren, België] 1. Rudolf Eduard Oldeman, volgt Christiaan Jan Matthijs Oldeman, volgt Charlotte Oldeman, geb. Anderlecht (België) 6 juni 1969, baccalaureus geschiedenis, publiciteit en cultuur Hogeschool van Amsterdam, werkzaam P&O Shell te s-gravenhage. [ s-gravenhage] 4. Onno Johannes Oldeman, volgt Drs. Rudolf Eduard (Roel) Oldeman, geb. Rotterdam 12 nov. 1964, drs bedrijfskunde, werkzaam ABN-AMRO, tr. Amsterdam 24 mei 2002 Karina Thomsen, geb. Tusan (Z. Korea) 15 okt. 1970,......, dr. van Thomsen en [Athene, Griekenland] 1. Marie Madeleine Oldeman, geb. Amsterdam 28 okt Anne Mathilde Oldeman, geb. Leuven (België) 14 april Christiaan Jan Matthijs Oldeman, geb. Voorschoten 25 aug. 1966, bachelor European University, tr. Leusden 13 juni 1997 Birgitte J... M... Schoemaker, geb. Nijkerk 25 maart 1971, dr. van Gerhard Schoemaker en Irene [Nieuw Vennep] 1. Matthijs Gerhard Christiaan Oldeman, geb. Amsterdam 10 juni Floris Rudolf Oldeman, geb. Haarlem 17 dec Ir. Onno Johannes Oldeman, geb. Etterbeek (België) 10 nov. 1970, ir. bedrijfskunde en informatica, tr. Almelo 25 aug Marieke... Alders, geb.... Hengelo 31 aug. 1972,......, dr. van Gerard... Alders en Rita [Hilversum] 1. Eline Lotte Marie Oldeman, geb. Blaricum 13 nov Laura Elise Charlotte Oldeman, geb. Blaricum 25 nov Miel Rudolf Gerard Oldeman, tweeling met voorg., geb. Blaricum 25 nov Prof.Dr.Ir. Constant Lodewijk Marius Kerkhoven (OHK met gesp, VzK, OK), geb. Amsterdam 11 febr. 1908, scheik. ir., dr. techn. wetensch., raadg. ir., hoogleraar Syracuse University (N.Y., USA), Brewster (Mass., USA) 8 maart 1984, tr. 1e Amersfoort 23 juni 1939 Anna Henriëtte Wilhelmina van den Bent, geb. s-gravenhage 9 okt. 1912, Voorburg 23 nov. 1945, dr. van Adrianus Rudolphus van den Bent en Elisabeth Arnoldina Geertruida Koolemans Beijnen; tr. 2e Hilversum 28 dec Johanna Wilhelmina Maria Both, geb. Oldenzaal 11 nov. 1909, Brewster (Mass., USA) 21 nov. 1999, dr. van Beije Both en Margaretha Christina Boll. Uit het 1e huwelijk: 1. Rudolph Silvester Kerkhoven, geb. s-gravenhage 24 juli 1940, oud.-vice Pres. Citibank N.A. te Jakarta en Amsterdam, commissaris Johannes Kerkhovenpolder, landbouwondern. te Woldendorp 1993-heden, oud-penningmeester Stichting Indisch Thee- en Familie-Archief van der Hucht c.s., tr. 1e Lochem 8 febr (echtsch. 26 maart 1971) Catharina Antoinette Everdina Lammers, geb. 2 sept. 1947, dr. van J... A... Lammers en J... C... Riethorst (; zij hertr juni 1971 P... F... de Haas [...]); tr. 2e Jakarta 19 mei 1973 (echtsch nov. 1979) Julia Chan Sz Hing, geb. Hong Kong 25 dec. 1946, dr. van Norman Chan Ling Sau en Lee Yin Nai (; zij hertr [...]); tr. 3e Apeldoorn 8 oktober 1993 Johanne Theodore Wilihelmina Groeneveld, geb. Stein 4 aug. 1944,..., dr. van Johannes Groeneveld en Francisca Elisabeth Bertha Jansen, en gesch. echtgenote van Johannes Hendrik Colenbrander. [Doesburg] 2. Marie Madelaine Kerkhoven, volgt Uit het 2e huwelijk: 3. Paul Constant Kerkhoven (M.Sc.), geb. Voorburg 17 okt. 1947, bioloog, tr. Morehead City 11

12 (N.C., USA) 19 febr (echtsch ) Johanne Cathérina Blackburn, geb. Quebec (Canada) 18 sept. 1951, dr. van Jean Bruno Blackburn en Thérèse Louise Gervais [Washington, D.C., USA] 4. Eduard Beye Kerkhoven, geb. Wassenaar 22 sept. 1949, volgt Margaretha Christina Kerkhoven, volgt Marie Madelaine Kerkhoven (B.Sc.), geb. Voorburg 27 maart 1944, logopediste, tr. Syracuse (N.Y., USA) 10 juni 1967 (echtsch. Nashville, TN, 17 okt. 1990) Orrin Clark Rutledge (M.Sc.), geb dec. 1937, manager Max Factor & Co. te Oxford (N.C., USA), zn. van Orrin Clark Rutledge en Gladys Gillott Brown. [Nashville, TN, USA] 1. Ann Wilhelmina Rutledge, volgt William Wilburr Rutledge, geb. Bridgeport (Ct, USA) 27 jan. 1972, M.A. lighting design Ann Wilhelmina Rutledge, geb. Schenectedy (N.C., USA) 25 juni 1969, M.A. education, tr. Nashville (TN) 19 dec (echtsch mei 2002) David Shane Gilliam, geb juli 1968,......, zn. van Don Gilliam en Rhonda O Shea. [...,..., USA] 1. Kara Elizabeth Gilliam, geb. Nashville (TN) 4 jan Daniel Scott Gilliam, geb. Nashville (TN) 9 juli Eduard Beye Kerkhoven (M.Ed.), geb. Wassenaar 22 sept. 1949, schoolhoofd te Ontario (N.Y., USA), tr. Syracuse (N.Y., YSA) 9 aug Mary Ann Kianka (M.Ed.), geb. ald. 9 nov. 1950, dr. van Peter Kianka en Mary Tanasyn. [Ontario, NY, USA] 1. Brian Eduard Kianka Kerkhoven, geb. Elmira (N.Y., USA) 14 juli Evan Constant Kianka Kerkhoven, geb. Rochester 20 febr Erik Peter Kianka Kerkhoven, tweeling met voorg., geb. Rochester 20 febr Margaretha Christina Kerkhoven (M.Sc.), geb. Wassenaar 22 mei 1951, spraaktherapeute, tr. Brewster (Mass., USA) 22 juni 1974 Joseph Griffo (D.M.D.), geb. Middletown (N.Y., USA) 4 nov. 1952, maj.-tandarts US Army, zn. van Joseph Charles Griffo en Harriet Ann Ashley. [Anchorage, Alaska, USA] 1. Joseph Anthony Griffo, geb. Louisville (KY) 28 aug Eduard Johannes Kerkhoven, geb. Amsterdam 21 dec. 1912, branch-manager fa. Roberts & Co. te Johannesburg, later manager Texaco Building te Calgary (Alberta, Canada), Sooke (B.C., Canada) 5 aug. 1980, tr. Bandoeng 6 febr Emmy Annie (Toep) van Gendt, geb. Dordrecht 10 sept. 1916, Ottawa (Ont., Canada) 18 aug. 1962, dr. van Ir. Lucien van Gendt en Alida Margaretha Anna van der Goot; tr. 2e Toronto 4 mei 1963 Bertha Elisabeth van Santen ( ). [Sooke, B.C., Canada] Uit het 1e huwelijk: 1. Beryl Joyce Kerkhoven, volgt Eduard Lucius Kerkhoven, volgt Beryl Joyce Kerkhoven (B.A., B.Ed.), geb. Johannesburg 21 nov. 1947, geb. Johannesburg 21 nov. 1947, lerares moderne talen, tr. Empress (Alberta, Canada) 9 mei 1969 (door echtsch. ontbonden... ± 1980) Donald Edward Kenyon, geb. Empress 28 april 1947, docent..., zn. van Alfred Edward Kenyon en Catherine Kostachuk. [Edmonton, Canada] 1. Duncan Edward Kenyon, geb. Kelowana (B.C., Canada) 15 dec Eduard Lucius Kerkhoven, geb. Vereeniging (Z. Afrika) 10 jan. 1950, werkz. containerbedrijf, tr. Kimberley (B.C., Canada) 20 maart 1971 Shirley Helen Leavitt, geb. Kimberley 20 sept. 1949, dr. van Blair Leo Leavitt en Helen Marion McLaren. [...] 12

13 1. Dwight Travis Kerkhoven, geb. Calgary 8 febr Tracy Rhonda Kerkhoven, geb. Calgary 27 sept Emilius Hubertus Kerkhoven, geb. thee-ondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) 9 okt. 1883, civiel dipl. ing., employé ( ), wnd. adm. (1912) en dir.-adm. ( ) thee- en kinaondern. Gamboeng, comm. (vanaf 1919) N.V. Cultuurondern. Negla (Pengalengan, West Java), comm. (vanaf 1928) Cultuur Mij. Panoembangan (Bodjonglopang, West Java), comm. ( ) N.V. Assam Thee Ondern. Taloen (Pengalengan), lid bestuur Jachtvereeniging Venatoria (jachtterrein Tjikepoeh, bij Oedjong Genteng, West Java), medestichter van natuurreservaten, eig. landgoed Wekerom (Lunteren), s-gravenhage 31 jan. 1975, tr. Bandoeng 10 mei 1917 Fennigje Justine Pauline van Dijk, geb. Soekaboemi (West Java) 7 juli 1890, Warnsveld 2 nov. 1982, dr. van Henri Engel van Dijk en Fennigje Bangert. 1. Fennigje Kerkhoven, volgt Emile Rudolf Kerkhoven (U.S. Presidential Medal of Freedom), geb. thee-ondern. Gamboeng 18 maart 1921, actief in de illegaliteit, nabij Oosterbeek (Gld.) 24 nov Elizabeth Henriette Kerkhoven (VzK, Kruis van Verdienste, Bronzenherinneringskruis der B.S.), geb. thee-ondern. Gamboeng 11 okt. 1922, verpleegster, s-gravenhage 25 nov Johannes Eduard Kerkhoven, volgt Fennigje Kerkhoven, geb. thee-ondern. Gamboeng 19 febr. 1919, Calgary (Alberta, Canada) 13 mei 2000, tr. Utrecht 9 dec drs. Hendrik Karel Roessingh, geb. Leiden 1 febr. 1917, geol. drs., werkz. Bataafse Petroleum My. te Palembang, later petr. mij. te Calgary, consul der Nederlanden ald., ald. 20 april 1999, zn. van Prof.Dr. Karel Hendrik Roessingh en Geertruida Suzanna Maria Everts. 1. Steven Roessingh, volgt Cornelis Roessingh, geb , 25 febr Emile Rudolf Roessingh, volgt Fennigje Geertruid Roessingh, volgt Prof.Dr. Hetty Roessingh, geb. Sungei Gerong (Palembang) 30 aug. 1950, PhD, hoogleraar University of Alberta (Calgary, Canada), tr Charles Hotzel, geb , lawyer, zn. van Hotzel en [...,..., Canada] 6. Karel Hendrik Roessingh, volgt Steven Roessingh, geb. Wekerom 24 juli 1944, computer programmer, tr. 1e (door echtsch. ontb.) Leysin (Zwitserland) Eliane Tille, geb , dr. van Tille en [...]; tr. 2e Valbonne (France) 9 dec Meta Looij, geb ,......, dr. van Looij en [Valbone, Fr.] Uit het 1e huwelijk: 1. Alexandra Roessingh, volgt Alexandra Roessingh, geb , eig.-beh. natuurreservaat te... (Z. Afrika). [..., Z. Afrika] Natuurlijke dochter: 1. Maxime Roessingh, geb Emile Rudolf Roessingh, geb. Leiden 23 febr. 1947, carpenter, tr. 1e (door echtsch. ontb.) Water Valley (Alberta, Canada) Chris Ferron, geb , college instructor, dr. van Ferron en [...]; tr. 2e Ukiah (California, U.S.A.) 22 dec Sally Ann Melluish, geb.... (U.K.) , nurse, dr. van Melluish en , en weduwe van [...,..., Canada] Uit het 1e huwelijk: 1. Toby Roessingh, geb , web page designer. 1. Jordan Roessingh, geb , mechanical engineer Schwinn Bycicle Co. [..., Wisconsin, U.S.A.] 13

14 Fennigje Geertruid Roessingh, geb. Sungei Gerong (Palembang) 14 sept. 1949, eigen. wolfabriek te Carstairs (Alberta, Canada), tr. Calgary (Alberta, Canada) William Purves- Smith, geb , college teacher, zn. van Purves-Smith en [...,..., Canada] 1. Noah Purves-Smith, geb , tr. Carstairs Susan Verhoogt, geb ,......, dr. van Verhoogt en [...,..., Canada] 2. Ezekiel (Zeke) Purves-Smith, geb , student rechten Dalhouse University [Halifax, Nova Scotia, Canada] 3. Fennigje Madeleine Purves-Smith, geb Karel Hendrik Roessingh, geb. Leiden 22 dec. 1952, musicus, componist en mayor van The Highlands (Victoria, BC, Canada), tr. 1e (door echtsch ontb.) Dr. Jean Stewart, geb , psycholoog, dr. van Stewart en [...]; tr. 2e Brenda Alexander, geb , nurse, artist, photographer, dr. van Alexander en [The Highlands (Victoria, BC, Canada)] Uit het 1e huwelijk: 1. Krista Roessingh, volgt Krista Roessingh, geb , student University of Victoria. [..., Victoria, Canada] Natuurlijke zoon: 1. Desmond Roessingh, geb (?) Johannes Eduard Kerkhoven (VzK), geb. thee-ondern. Gamboeng 26 dec. 1925, oud-eig.- dir. Nicomen Farm Ltd., veeteeltbedrijf te Deroche (B.C., Canada), tr. Laren (N.H.) 17 jan Dorothea Nelly (Puck) Warmolts, geb. ald. 19 mei 1933, dr. Cornelis Evert Warmolts en Dorothea Geertruida Nieuwenhuys. [Maple Ridge, B.C., Canada] 1. Emily Doreen Kerkhoven, volgt Johannes Pieter Kerkhoven, volgt Emily Doreen Kerkhoven, geb. Mission (B.C., Canada) 30 jan. 1960, voedseldeskundige, tr. Deroche 10 sept Robert Schlagintweit (M.D.), geb jan. 1959, arts, zn. van Dr. Hugo Schlagintweit en Hanna Kiefer. [Maple Ridge, BC, Canada] 1. Anna Elisabeth Schlagintweit, geb. Maple Ridge (BC, Canada) 26 april Martine Louise Schlagintweit, geb. Maple Ridge 9 okt Johannes Pieter Kerkhoven, geb. Mission 17 april 1962, eig. dir. Nicomen Farm Ltd. en Nicomen Nursery, veeteeltbedrijf en kwekerij te Deroche (B.C., Canada), tr. Pitt Meadows 27 okt Darcie Vanidour, geb juli juli 1961, dr. van Arthur Vanidour en Beverly June Lewis. [Deroche, B.C., Canada] 1. Adrian Lane Kerkhoven, geb. Mission (BC, Canada) 5 febr Marlies June Kerkhoven, geb. Mission 19 juni Ir. Karel Felix Kerkhoven, geb. thee-ondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) 23 april 1887, werktuigbouwk. ing., employé thee-ondern. Gamboeng ( ), ing. ( ) Staatsspoorwegen te Bandoeng en Poerwokerto, medestichter en dir.-adm. ( ) thee- en kina-ondern. Negla (Pengalengan, West Java), comm. en gedeleg. (1935) N.V. Plantage Ardja Sari (Bandjaran, West Java), comm. ( ) N.V. Assam Thee Ondern. Malabar (Pengalengan), ( ) N.V. Assam Thee Ondern. Taloen (Pengalengan), kina-ondern. Lodaja (Pengalengan) en Ned.-Ind. Ver. v.d. Theecultuur te Batavia, comm. ( ) NV Pengalengansche Kistenfabriek, lid bestuur Jachtvereeniging Venatoria (jachtterrein Tjikepoeh, bij Oedjong Genteng, West Java), lid Jachtcomm. voor West Java, s-gravenhage 13 maart 1966, tr. Bandoeng 10 juni 1915 Cornelia Wiechert, geb. Nieuwer-Amstel 15 febr. 1895, Leiden 3 nov. 1983, dr. van Johann Heinrich Erdmann Wiechert en Jacoba Charlotte 14

15 Campbell. 1. Charlotte Elfriede Kerkhoven, volgt Margaretha Cornelia Kerkhoven, volgt Charlotte Elfriede Kerkhoven, geb. Bandoeng 9 juni 1920, Dordrecht 17 mei 2002, tr. Overveen 23 okt 1945 Theodorus Brans (O.O.N., drager Thorbeckepenning V.V.D.), geb. Rotterdam 30 mei 1920, dir. N.V. Baggermij Holland te Dordrecht, lid gemeemteraad en ereburger van Dordrecht, ald. 30 juni 1996, zn. van Theodorus Brans en Bernardina Louisa de Ridder. 1. Matthijs Karel Brans, geb. Wassenaar 21 aug. 1947, werkz. KPMG te Amsterdam, tr A.E.M. van der Straeten, dir. Galerie van der Staeten te Amsterdam, dr. van van der Straeten en [Amsterdam / Kaapstad, Zuid Afrika] 2. Ingrid Elfriede Brans, geb. s-gravenhage 18 dec. 1948, tr. Langley (B.C., Canada) Allan Vance Newbury, geb , , zn. van Newbury en [Vancouver, Canada] Margaretha Cornelia Kerkhoven (L.O.N.), geb. Bandoeng 18 maart 1923, tr. Overveen 15 april 1947 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. s-gravenhage 30 mei 1968) Dr. Dirk Albert Hooijer, geb. Medan 30 mei 1919, geoloog, phil. natk. dr., conservator Rijksmuseum v. Natl. Hist. te Leiden, Oegstgeest 26 nov. 1993, zn. van Dirk Albert Hooijer en Frederika Christina Louisa Ovink. [Almere] 1. Jacqueline Emilie Hooijer, geb. Leiden 25 okt. 1955, dir. Loon Consult te Amersfoort, penningmeester Stichting Indisch Thee- en Familie-Archief van der Hucht c.s., tr. Poona (India) (echtsch. ingeschr ) J... E... van Rood, geb ,..., zn. van van Rood en [Amersfoort] 2. Michiel Tobias Hooijer, loodgieter en boekhouder, geb. s-gravenhage 19 mei 1959, tr. Almere 5 febr Fadlun Bachmid, geb. Manado (Sulawesi, Indonesia) 23 maart 1972, student, dr. van Mohammad Bachmid en Rugaya Bachmid. [Almere] 3. Annemarie Liesbeth Hooijer, geb. s-gravenhage 10 jan. 1962, office manager, tr. Buren 30 aug Johannes de Gooijer, geb. Veenendaal 21 febr. 1957,..., zn. van Hendrikus de Gooijer en Geertruida Margaretha van Lunteren. [Kerk Avezaath] Bertha Elisabeth Kerkhoven, geb. thee-ondern. Gamboeng (Tjiwidej, West Java) 19 juni 1888, Baarn 23 sept. 1972, tr. Batavia 3 dec Mr. Ferdinand Maximiliaan Paul de Rijck van der Gracht, geb. Soerabaja 12 maart 1874, president Hooggerechtshof te Batavia, Amsterdam 28 sept. 1955, zn. van Franciscus Willebrordus de Rijck van der Gracht en Fanny Emilie Blavet. 1. Bertha Elisabeth de Rijck van der Gracht, volgt Fanny Emilie de Rijck van der Gracht, volgt Jacob Frans Rudolf de Rijck van der Gracht, geb. Batavia 8 sept. 1923, chemicus, Utrecht 26 mei Bertha Elisabeth de Rijck van der Gracht, geb. Batavia 11 okt. 1919, tr. s-gravenhage 23 aug (echtsch. ingeschr ) Jan Roelof Bergsma, geb. Rijnsburg 12 mei 1913, bouwkundig adviseur, zn. van Klaas Bergsma en Joukje Hoogenberg. [Terschuur] 1. Ocke Roelof Bergsma, geb. s-gravenhage 8, ald. 11 sept Jouke Jan Bergsma, geb. Wassenaar 1 dec Swanica Elisabeth Bergsma, volgt Romke Friso Bergsma, geb. Wassenaar 3 okt Swanica Elisabeth Bergsma, geb. Wassenaar 10 juli 1952, stoel-masseuse op Schiphol, was samenwonend met Gregory Francis Smith, geb. Melbourne.. febr. 1959,......, zn. van Kevin... Smith en [Amersfoort] Uit deze verbintenis: 15

16 Joris Oriano Sean Bergsma, geb. De Bilt 9 dec Fanny Emilie de Rijck van der Gracht, geb. Batavia 16 sept. 1921, tr. Amsterdam 9 nov René Henri Francois van de Rivière, geb. Bussum 20 mei 1919, werkz. Labouchere & Co., bankiers te Amsterdam, Baarn 28 febr. 1990, zn. van Jean Jacques van de Rivière en Cornelia Dwars. [Baarn] 1. Frans Willem Rudolf van de Rivière, geb. Amsterdam 2 juni [Baarn] 2. Mr. Paul Philippe Etienne van de Rivière, volgt Drs. Vincent Alexander van de Rivière, geb. Amsterdam 10 april 1955, + Carola. [Amsterdam] 4. Corinne Renée Marguerite van de Rivière, volgt Mr. Paul Philippe Etienne van de Rivière, geb. Amsterdam 29 mei 1953,......, tr. 1e Annemieke......, geb ,......, dr. van en ; tr. 2e..... jan Liset... Houtman, geb ,......, dr. van Houtman en [Voorburg] Uit het 2e huwelijk: 1. René... van de Rivière, geb Corinne Renée Marguerite van de Rivière, geb. Baarn 3 sept. 1960,......, tr (echtsch. ingeschr ) Hein... van der Hoeven, geb ,......, zn. van... van der Hoeven en ; tr. 2e Hans de Bruin, geb ,......, zn. van de Bruin en [Capelle a/d IJssel] Uit het 1e huwelijk: 1. Paul... van der Hoeven, geb dec Augustus Eugenius Kerkhoven, geb. Avereest 7 jan. 1858, landbouwkundige (Wageningen), employé ( ) thee- en kina-ondern. Ardja Sari (Bandjaran, West Java), adm. Cultuurmij. Bodjong Sokka (Pelaboean, Tjibadak, West Java), dir. adm. (vanaf 1880) thee- en kina-ondern. Plantage Ardja Sari, dir. en comm. Cultuurmij. Artana (Soekaboemi), comm. (vanaf 1890) kinaondern. Lodaja (Pengalengan, West Java), pres. Preanger Wedloopsocieteit te Bandoeng, pres. Sandelhout Stamboek, eig. (1909) theedetailzaak te Amsterdam, lid commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, Apeldoorn 5 maart 1924, tr. Bandoeng 16 aug Maria Louise Harders, geb. Trogong (Garoet, afd. Tjitjalengka, West Java) 31 mei 1872, s-gravenhage 8 nov. 1948, dr. van Johannes Diederik Harders, resident der Preanger Regentschappen te Bandoeng, en Maria Ludovica Weber. 1. Cateau Kerkhoven, volgt August Kerkhoven, volgt Cateau Kerkhoven, geb. Bandoeng 2 jan. 1895, wnd. dir. ( ) N.V. Plantage Ardja Sari, thee- en kina-ondern. te Bandjaran (West Java), s-gravenhage 13 aug. 1975, tr. Bandoeng 30 april 1921 Jean Marie Auguste Nickel, geb. Soerabaja 25 jan. 1892, employé (1910) thee-ondern. Sambawa (Tasikmalaja, West Java), (1911) tabaksondern. Kebon-Agoong (v.d. Wycklanden, Djokjakarta) en Wedi-Birit (Klaten, Solo), (1912) thee-ondern. Kertasari (Pengalengan, West Java), (1913) gouvernementsrubberondern. Kroempoet (Banjoemas, Midden Java) en (1914) thee-ondern. Malabar (Pengalengan, West Java), adm. (1920) later dir. (1930) N.V. Plantage Ardja Sari, superintendent (1925) thee- en rubberondern. Bodjong Sokka (Pelaboean, Tjibadak, West Java), s-gravenhage 8 dec. 1970, zn. van Johan Philip en Adrienne Julie Schussler. 1. Louise Cécile Adrienne Nickel, volgt Edmond Rodolphe Nickel, geb. s-gravenhage 15 okt. 1932,......, Zwanenburg 20 nov. 1959, tr. Oegstgeest /58 Anna Maria Petronella Vos, geb , dr. van Vos en [...] Louise Cécile Adrienne Nickel, geb. Bandoeng 5 febr. 1922, tr. 1e s-gravenhage 12 febr (echtsch ) Cornelis Herman Otto van der Meij, geb. Malang 2 juni 1919, stuurman 16

17 Holl. Am. Lijn, zn. van Herman Otto van der Meij en Henriette Regina van Wijk Werneken; tr. 2e s-gravenhage 22 sept Drs. Frans Winkler, geb. Tjiandjoer 11 okt. 1918, econ. drs., hoofdambtenaar ministerie Econ. Zaken, dir. Kas Associatie N.V. te Amsterdam, comm. ( ) N.V. Plantage Ardja Sari, Muralto (Locarno, Zwitserland) 23 febr. 1997, zn. van Marinus Frans Winkler, gouverneur van Midden Java, en Jeanne Gustave Henriëtte Kornelissen. [Bergen op Zoom] Uit het 2e huwelijk: 1. Alexander Marinus Frans Winkler, volgt Drs. Jurgen Theodoor Winkler, geb. s-gravenhage 2 jan [Amsterdam] Dr. Alexander Marinus Frans Winkler, geb. s-gravenhage 17 nov. 1949, neuroloog, oud-directeur Artsen zonder Grenzen, tr Paulette Mostart, arts, werkz. voor Artsen zonder Grenzen, geb ,..., dr. van Mostart en [Amsterdam] 1. Thomas Jurgen Winkler, geb. 14 dec Michiel Winkler, geb Marlou Winkler, geb Mr. August Kerkhoven, geb. Bandoeng 9 febr. 1903, hoofdambt. Min. van Econ. Zaken., comm. N.V. Plantage Ardja Sari, Wassenaar 14 maart 1956, tr. 1e Nice 23 maart 1928 (echtsch. Arr.-Rb. s-gravenhage 16 nov. 1938) Mona Lilla Perkins, geb. Guelph (Ontario, Canada) 22 jan. 1901, Delta (B.C., Canada) 21 nov. 1978, dr. van Austin Leslie Perkins en Lilla Maude Richardson; tr. 2e s-gravenhage 23 sept (echtsch. Rb. New York 17 okt. 1946) Noel Kathleen Tanser, geb. Katoomba (N.S.W., Australië) 8 jan. 1917, dr. van Charles Richard Tanser en Dorothy Broadbent (; zij hertr. Batavia 18 dec Mr. Joost Gerard Kist [ s-gravenhage]); tr. 3e s-gravenhage 18 okt.1947 Héleǹe Marie Andrée Schaaper, geb. Amsterdam 19 aug. 1913, letterkundige, dr. van Frederik Willem Schaaper en Héleǹe Hartmann en gesch. echtg. van Johan Cornelis Kromhout. [...] Uit het 1e huwelijk: 1. Ernst Leslie Kerkhoven, geb. s-gravenhage 13 dec. 1930, dir. advertentiebureau, Tsawassen (B.C., Canada) 7 maart 1992, tr. Vancouver 25 sept Jean Alexis Calvert, geb. Glace Bay (Nova Scotia, Canada) 8 dec. 1925, dr. van William Calvert en Sarah Margaret MacLean. [Tsawassen, B.C., Canada] Willem Octavius Kerkhoven, geb. Twello, h. Hunderen, 8 sept. 1825, firmant Effecten- en Bankierskantoor Kerkhoven & Co. te Amsterdam, Lochem 30 sept. 1897, tr. Amsterdam 15 nov Cicilia Emilia Hillegonda Bosscha, geb. s-gravenhage 7 nov. 1827, Lochem 20 jan. 1894, dr. van Prof.Dr. Johannes Bosscha en Henrietta Jacoba de Kruyff (en schoonzuster van ). Uit dit huwelijk (behalve acht jong- kinderen): 1. Cecilia Jacoba Kerkhoven, volgt Albertina Johanna Kerkhoven, volgt Johannes Kerkhoven, volgt Eduard Octavius Kerkhoven, geb. Amsterdam 18 febr. 1861, employé koffie-ondern. Kedaton (Djember, Oost Java), havenmeester te Terneuzen, ald. 6 febr. 1911, tr Elisabeth der Mouw, geb. Nijmegen 27 jan. 1861, ald. 1 nov. 1926, dr. van Jacob Cornelis der Mouw en Anna Elisabeth Zillinger. 5. Rudolph Kerkhoven, volgt Cecilia Jacoba Kerkhoven, geb. Amsterdam 23 febr. 1851, Lochem 9 juli 1907, tr. Twello 30 mei 1873 Mr. Hendrik Petrus Berlage, geb. Wadenoijen 22 nov. 1847, firmant Effecten- en Bankierskantoor Kerkhoven & Co. te Amsterdam, dir. Johannes Kerkhovenpolder, Lochem 2 sept. 1908, zn. van Ds. Thomas Nicolaas Berlage en Elsje Maria Elzevier Dom. 1. Thomas Nicolaas Berlage, geb. Amsterdam 25 aug. 1875, ald. 27 nov Johanna Catharina Jacoba Berlage, geb. Amsterdam 10, ald. 15 okt Albertina Johanna Kerkhoven, geb. Amsterdam 1 okt. 1857, Apeldoorn 15 dec. 1930, tr. Lochem 2 mei 1883 (echtsch. Arr.-Rb. Zutphen 9 sept. 1909) Jan Hendrik Jurian Meijer Drees 17

18 (R.O.N.), geb. Zutphen 23 mei 1857, burgemr. van Laren (Gld.), Lochem 21 mei 1941, zn. van Jan Meijer Drees en Maria Wilhelmina Bello (; hij hertr. Roermond 10 mei 1910 Francina Suzanna de Roos). 1. Marie Cecilia Albertine Meijer Drees, geb. Lochem 13 febr. 1884, Doorn 2 april Cecilia Emilia Hillegonda Meijer Drees, geb. Lochem 29 juli 1885, Driebergen 18 jan. 1971, wnd. dir. Ooglijdersgasthuis te Utrecht, dir. rusthuis Ned. Bond voor ziekenverpleging te Oosterbeek, tr. Lochem 19 mei 1930 Mr. Wilhelm Hendrik Joan Cambier van Nooten, geb. Lopik 10 aug. 1894, notaris te Vianen, Doorn 7 nov. 1960, zn. van Nicolaas Frederik Cambier van Nooten en Aleida Feith. 3. Albertine Johanna Meijer Drees, volgt Willem Meijer Drees, geb. Lochem 4 okt. 1887, employé suikerfabrn. Toempang (Oost Java), Adjibarang (Poerwokerto), Banjoemas (Midden Java), 1-ste tuinemployé suikerfabr. Kewoela (Djokjakarta) en Demak-Idjo (Djokjakarta), adm. suikerfabr. Kaliredjo (halte Soempioek, Tjilatjap, Midden Java), (in jap. interneringskamp) Pakanbaroe (Sumatra) 7 april 1943, begr. Ere-begraafpl. te Padang, No. P42, tr. Toempang (Kediri, Oost Java) Johanna Catharina Bergsma, geb. Malang (Oost Java) 25 mei 1888, (in jap. interneringskamp) Banjoemas (Midden Java) 1942, dr. van Jelle Roelofs Bergsma en Ngadirah Albertine Johanna Meijer Drees, geb. Lochem 3 okt. 1886, genat. Am. staatsburger Soda Springs (Idaho) 25 maart 1927, werkz. Inland Printing Co., werkz. Phoenix Lumber Co. te Spokane (Wash., USA), Twin Falls (Idaho, USA) 8 sept. 1973, tr. Spokane 22 nov (echtsch. Bozeman (Montana, USA) 1928) Pieter Herman Johan IJssel de Schepper, geb. Gouda 21 nov. 1886, public accountant, county commissioner en wijngaardeigenaar te Pasco (Wash., USA), ald. 6 nov. 1964, zn. van Dr. Hendrik IJssel de Schepper en Eveline Bussemaker. 1. Albertine Johanna IJssel de Schepper, volgt Evelyn Ursule IJssel de Schepper, volgt Albertine Johanna IJssel de Schepper, geb. Springdale (Wash., USA) 28 okt. 1912, Valley County (Idaho, USA) 30 aug. 1974, tr. Boise (Idaho) 12 juni 1938 J.E. Hill, geb. Harrison (Arkansas, USA) 11 jan. 1915, musicus, orgel- en pianoleraar, Valley County 30 aug. 1974, zn. van Mark Loss Hill en Queen Elbridge Ingersol. 1. Franklin George Hill, geb. Jackson Hole (Wyoming) 29 mei Evelyn Ursule IJssel de Schepper, geb. Wendell (Idaho, USA) 24 okt. 1918, tr. Lewiston (Idaho) 22 april 1939 (echtsch. Twin Falls (Idaho) 1953) William Leland Ellis, geb. Noxon (Montana, USA) 4 april 1920, werktuigbouwkundige, zn. van William Ellis en Nettie Huffman. [Sedro-Wooley, Wash., USA] 1. William Dee Ellis, geb. Prineville (Oregon, USA) 4 juni Johannes Kerkhoven (O.O.N.), geb. Amsterdam 9 nov. 1859, firmant Effecten- en Bankierskantoor Kerkhoven & Co. ald., Aerdenhout 10 juli 1927, tr. Twello 29 okt Maria Theodora Crous, geb. Amsterdam 8 maart 1863, Hilversum 13 juli 1948, dr. van Julius Crous en Maria Theodora Bessem. 1. Bertha Kerkhoven, volgt Eva Kerkhoven, volgt Bertha Kerkhoven, geb. Amsterdam 2 jan. 1890, Blaricum 14 juni 1973, tr. Overveen 11 april 1912 Abraham de Miranda, geb. Amsterdam 12 sept. 1888, kunstschilder, Blaricum 17 febr. 1946, zn. van Salomon de Miranda en Klara Coronel. 1. Frank de Miranda, volgt

19 2. Johannes de Miranda, volgt Hubertus de Miranda, volgt Dr. Frank de Miranda, geb. Bloemendaal 8 maart 1913, theol. dr., beeldhouwer, later pedagoog/psycholoog opvoedingsinrichting, tr. Amsterdam 12 april 1939 Greta Catharina Lissauer, geb. ald. 7 febr. 1918, Jerusalem 25 nov. 1983, dr. van David Lissauer en Judith Santcroos. [Ede] 1. Jozef de Miranda, geb. Amsterdam 4 juni Gideon de Miranda, geb. Blaricum 17 januari Dr. Johannes de Miranda, geb. Bloemendaal 8 okt. 1914, chem. dr., oud-docent scheikunde, tr. Blaricum 4 sept Alijda Wilhelmina Volmer, geb. Nieuw Helvoet 21 april 1921, dr. van Johan Casper Volmer en Johanna Teuntje de Liefde. [Udenhout] 1. Martien de Miranda, geb. Schiedam 21 aug Hubertus de Miranda, geb. Schiedam 25 febr Johanna Elisabeth de Miranda, geb. s-gravenhage 19 jan Jeroen de Miranda, geb. Velp (Gld.) 11 jan Drs. Andree Johannes de Miranda, geb. Velp (Gld.) 1 okt Ir. Hubertus de Miranda, geb. Amsterdam 16 april 1917, landbouwk ir., scheikundige o.a. T.N.O., later statisticus Billiton Metals, tr. 1e Ede 25 april 1942 Pieternella Anna Visser, geb. Ede 12 nov. 1914, Wageningen 9 dec. 1951, dr. van Pieter Jacobus Abraham Visser en Anna Beth Roseboom; tr. 2e Blaricum 9 jan Klasina Visscher, geb. Schaesberg 17 nov. 1920, dr. van Johannes Visscher en Klaasje van Leussen. [Ruinen] Uit het 1e huwelijk: 1. Anna Marijke de Miranda, geb. Blaricum 21 sept Drs. Jakob Frank de Miranda, geb. Wageningen 31 mei Uit het 2e huwelijk: 3. Klasina de Miranda, geb. Wageningen 20 febr Eva Kerkhoven, geb. Amsterdam 19 mei 1892, Soest 15 april 1970, tr. Bloemendaal 25 mei 1920 (echtsch. Arr.-Rb. Maastricht 24 okt. 1946) Julius Francois Kreiken, geb. Barneveld 21 april 1892, arts, later kinderarts, medisch adviseur Alg. Mijnwerkersfonds te Heerlen, kinderarts te Palembang, Bilthoven 22 april 1960, zn. van Willem Rudolph Kreiken en Ada Christina Mathilde Adriana Ilcken. 1. Ada Kreiken, volgt Johannes Kreiken, volgt Ada Kreiken, geb. Heerlen 20 juli 1921, Bilthoven 1 febr. 1997, tr. Amsterdam 22 maart 1946 Frits Reitsma, geb. Sloten 12 febr. 1920, architect b.n.a. te Houten, zn. van Jacobus Reitsma en Engelina Valenca. [Bilthoven] 1. Auke Reitsma, geb. Amsterdam 25 sept. 1947, Delft 12 april Drs. Gijsbert Reitsma, geb. Amsterdam 8 mei 1949, econoom Ir. Johannes Kreiken, geb. Heerlen 20 juli 1923,... ir., afd.-chef Werkspoor te Amsterdam, hoofding. Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen, afd.-hoofd Hollandse Signaalapparaten te Hengelo, tr. Amsterdam 10 nov (echtsch. Arr.-Rb. Almelo 19 sept. 1984) Lutgerdina Roline Hattink, geb. Haarlem 22 dec. 1927, dr. van Mr. Reinier Hattink en Froukje Catherina Boerma. [Bilthoven] 1. Marco Reinier Kreiken, geb. Amsterdam 11 okt. 1951,..., tr Daniëlle Veldkamp. [Rijswijk] 2. Renée Francisca Kreiken, geb. Amsterdam 20 aug [Landsmeer] 3. Edith Juliette Kreiken, geb. Amsterdam 22 okt [Carpasio, It.] 4. Hugo Egbert Roelf Kreiken, geb. Buenos Aires 25 maart 1956, tr Elzeline de 19

20 Jong. [Amsterdam] 5. Pauline Margaretha Kreiken, geb. Bussum 27 nov [Denemarken] Rudolph Kerkhoven, geb. Amsterdam 12 dec. 1865, employé koffie- ondern. Kedaton (Djember, Oost Java), later drukker te..., New York 28 dec. 1918, tr. Lochem 13 mei 1891 Hester Elisabeth Wilhelmina Cartier van Dissel, geb. ald. 23 febr. 1866, Spokane (Wash., USA) 11 nov. 1951, dr. van Dr. Ethiënne Daniël Cartier van Dissel en Christina Maria Jongeneel. 1. Christina Maria Kerkhoven, volgt Cecilia Emilia Hillegonda Kerkhoven, volgt Etiënne Daniël Kerkhoven, geb. Djember 8 sept. 1898, bedrijfsleider The Californian Extention Bureau te Oakland (Cal., USA), Lakeside (Cal., USA) 18 okt. 1966, tr. Belleville (Illinois, USA) 27 april 1930 Georgiana Margaret Ehrtel, geb. ald. 25 juli 1908, , dr. van George Harold Ehrtel en Anna Maria Neutzling (; zij hertr. El Cajon.. maart 1967 Alexander Pedro Croockewit). [...] Christina Maria Kerkhoven, geb. Fresno (Cal.) 10 mei 1892, Spokane (Wash.) 17 jan. 1974, tr. ald. 14 dec (echtsch. Chicago 6 aug. 1934) Henri Brevet, geb. Ambon 24 okt. 1886, vice-pres. Anton Smit & Co., diamanthandelaren te New York, Breda 22 dec. 1966, zn. van Mr. Charles Louis Brevet en Elisabeth Justina van Hall. 1. Elie Francois Brevet, volgt Elisabeth Brevet, volgt Patricia Jacqueline Brevet, volgt Elie Francois Brevet, geb. Spokane (Wash., USA) 21 sept. 1911, verkoopleider Jensen- Byrd Hardware Co. ald., ald. 3 jan. 1978, tr. 1e Springdale (Wash.) 14 juli 1933 (echtsch. Spokane 2 april 1948) Veloras Maria Fleming, geb. Curlew (Wash.) 6 april 1912, dr. van Emmet Fleming en Charlotte Linton [...,..., USA]; tr. 2e Coeur d Alene (Idaho) 3 sept Florence Veneya Wacker, geb. Odessa (Wash.) 22 jan. 1923, dr. van Jacob Wacker en Katie Kook. [...,..., USA] Uit het 2e huwelijk: 1. Bruce Elie Brevet, geb. Spokane 16 jan Elise Michele Brevet, geb. Spokane 15 aug Elisabeth Brevet, geb. Spokane (Wash.) 17 mei 1918, tr. ald. 31 dec Paul Trevor Massey, geb. Dvinsk (Letland) 13 sept. 1898, fotograaf, , zn. van David Massarky Massey en Anna.... [..., Cal., USA] 1. Manya Elisabeth Massey, geb. Spokane (Wash.) 17 maart Patricia Jacqueline Brevet, geb. Spokane (Wash.) 26 febr. 1921, privé-secretaresse, tr. Spokane 21 aug George William Young, geb. ald. 4 juni 1900, advocaat, zn. van George Lyman Young en Mary E... Ferguson. [Spokane, Wash., USA] 1. Chip Brevet Young, geb. Spokane (Wash.) 10 dec Cecilia Emilia Hillegonda (Beep) Kerkhoven, geb. Fresno (Cal., USA) 20 maart 1894, tr. Spokane (Wash., USA) 31 aug (marriage licence ald. 8 aug. 1914) Jan Brevet, geb. Soekaboemi (West Java) 4 april 1888, koopman, Portland (Oregon, USA) 14 aug. 1960, zn. Mr. Charles Louis Brevet en Elisabeth Justina van Hall. [Portland, Oregon, USA] 1. Jan N... M... I...Brevet, geb. Lochem 4 mei 1917, B.A. English, werkz. US Army Corps of Engineers, tr. Portland 20 dec Carolina Adolphina Desertine, geb. Oss 19 okt. 1922, homemaker, dr. van Dr. A... W... J... M... Desertine en Wilhelmina Bolsius. [San Francisco, Cal., USA] 2. Beepske Brevet, volgt Frits Brevet, volgt

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft

Nadere informatie

Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36

Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36 Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36 Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader B, Den Helderse tak [generatie XIII S+B] I Frans Coenraad van

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie.

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Colofon Inhoud Samenstelling en redactie Wieneke t Hoen en Pia van de Wiel Fotografie Afdeling Beeld Rijksmuseum en andere fotografen/instanties die in bijschriften zijn

Nadere informatie

Aangezicht. Voorhoofd Oogen Neus. Strepen. Duimen

Aangezicht. Voorhoofd Oogen Neus. Strepen. Duimen NOMINATIVE STAAT opgemaakt den 5den december 1848 te 's Gravenhage Lengte bij aankomst bij het korps Signalementen Namen Voornamen Benaming der korpsen Graden Geb.dat. Plaats Ellen Palmen Duimen Strepen

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

an nederland) bianca bernecker (TNT) Hans de Beule (Stg. Duurzaam Eindhoven) Maaike Bevaart (Tauw/

an nederland) bianca bernecker (TNT) Hans de Beule (Stg. Duurzaam Eindhoven) Maaike Bevaart (Tauw/ COS Nederland monique aalberts Han Admiraal (directeur Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB)) Jeroen erts (IVM - VU / Onderzoeker) Bas Amelung (ICIS UM / onderzoeker) Jack Amesz (COB / Directeur) Eric

Nadere informatie

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Welkom bij tennisvereniging TV Hertog Jan

Welkom bij tennisvereniging TV Hertog Jan Welkom bij tennisvereniging TV Hertog Jan aargids 2013 Inhoudsopgave Secretariaat: Postbus 45 5469 ZG Erp Adres: Watermolenweg 5 5469 EB Erp Tel. paviljoen: 0413-212292 E-mail: info@tvhertogjan.nl Website:

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement De 26 Nederlanders in het Europees Parlement 2 3 Inhoudsopgave Biografieën 4 Contactgegevens Europarlementariërs 18 Voorlichters 22 Parlementaire commissies 24 Hoe werkt het Europees Parlement? 26 Zetelverdeling

Nadere informatie

Provinciecentrale. Noord-Holland

Provinciecentrale. Noord-Holland Provinciecentrale Noord-Holland Pagina 1 van 37 Definitieve groslijst van alle kandidaten Nr. Naam Afdeling Advieslijst 1 Erik Annaert Hollands Kroon 5 2 Sylvia Bakker-Kempen Landsmeer 42 3 Bert Barkmeijer

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Deelnemerslijst Congres Podiumkunsten 2014

Deelnemerslijst Congres Podiumkunsten 2014 Deelnemerslijst Congres Podiumkunsten 2014 ACHTERNAAM TUSSENV. VOORNAAM ORGANISATIE PLAATS FUNCTIE Aalst van Gert Amphion DOETINCHEM Hoofd Horeca Abrams Charlotte Scapino Ballet Rotterdam ROTTERDAM Educatie

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems INVENTARIS van de archieven van de parochie CONCEPT H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems 1 2 INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999)

Nadere informatie

OPZIJ WIKI-WOMEN'S LAUNCH

OPZIJ WIKI-WOMEN'S LAUNCH OPZIJ WIKI-WOMEN'S LAUNCH Hoe kan ik online meedoen? 1. Kijk vanaf 14.15 uur naar de livestream op de Opzij-website voor tips & tricks 2. Kies jouw favoriete vrouw 3. Laat ons via Facebook of Twitter weten

Nadere informatie

Groot Letterboeken Bibliotheek Uden - februari 2015

Groot Letterboeken Bibliotheek Uden - februari 2015 Bijbel: dat is de ganse heilige schrift Het Nieuwe Testament in grote letter : W Abdolah, Kader Kelile en Demne Abdolah, Kader Spijkerschrift : notities van Aga Akbar Abdolah, Kader Het huis van de moskee;

Nadere informatie

HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL.

HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL. HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL. Dertig dagen onderweg. Voor even was ik de beroemdste literaire rozenman. Te land, ter zee en in de lucht. Van Elmina tot Antwerpen, van Jeruzalem

Nadere informatie

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM 0 p 1 mei 1902 begon directeur-generaal ].H.E. Wenckebach van de dienst der Staatsmijnen zijn werkzaamheden op kasteel Ter Worm in Heerlen. En op 29 mei 1902 werd in het Staatsblad de instelling van een

Nadere informatie

Bibliotheek Historische Vereniging "Oud Wassenaer", 2 jan. 2015

Bibliotheek Historische Vereniging Oud Wassenaer, 2 jan. 2015 Bibliotheek Historische Vereniging "Oud Wassenaer", 2 jan. 2015 A. Boeken en brochures C. Inventarissen van archieven B. Tentoonstellingsgidsen D. Jaarboeken en jaarverslagen A. Boeken en brochures Aalbers,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 12. Contactgegevens

Inhoudsopgave. 12. Contactgegevens PERSMAP Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Synopsis 3. Facts & Figures 4. Rolverdeling castleden 5. Biografieën castleden 6. Informatie castleden 7. Rechtenvrij interview 8. Creditlijst creatief team 9. Biografieën

Nadere informatie

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 000-299 ALGEMEEN WIJSBEGEERTE GODSDIENST Journalistieke cultuur in Nederland / onder redactie van Jo Bardoel en Huub Wijfjes. - Tweede, volledige herziene

Nadere informatie

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale

Nadere informatie

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther door N.L. van Dinther 2013 Inleiding: Het opkomen in de geschiedenis van het geslacht Van Heusden (en van Altena) is al een aantal malen onderwerp van studie geweest. 1 Onderstaand zal een samenvatting

Nadere informatie