Bij- en nascholingen september juni Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Bij- en nascholingen september juni 2011 Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

2 Colofon Uitgave Amstel Academie Bezoekadres: De Boelelaan HV Amsterdam Postadres: Amstel Academie VUmc OZW-gebouw, verdieping 7 Postbus MB Amsterdam Tekst Amstel Academie Vormgeving Amstel Academie en VUmc Druk reprografie VU mei mei

3 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 8 Nieuwe ontwikkelingen 10 Het ontwikkelen van bijscholingen op maat Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt inschrijven: ga naar het beknopte overzicht Bij- en nascholingen voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden 15 Acute buikchirurgie 16 Basiscursus oncologie 17 Begeleiden van ernstig zieken 18 Cardiac Care 19 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): basis 20 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): chirurgie 21 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): interne 22 Diabetes Mellitus 23 Dialyse 24 Enterale en parenterale voeding 25 Foetale bewaking voor verpleegkundigen 26 Gynaecologie 27 Gynaecologische oncologie 28 Obstetrie 29 Intensive Care: thema 5 30 Intensive Care: thema 6 31 Intimiteit en seksualiteit 32 Immuno-/biotherapie 33 Longziekten 34 Longoncologie 35 Maagdarm oncologie 36 Medium Care: thema 2 en 3 37 Neonatalogie: Capita selecta 38 Neonatologie: Ontwikkelingsgerichte zorg 39 Neonatologie: Respiratoire en circulatoire insufficiëntie 40 De oudere patiënt 41 Palliatieve zorg 42 Psychiatrische gedragsstoornissen 43 Pulmonale hypertensie 44 Traumatologie 3

4 Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt 45 Urologie 46 Vaatchirurgie 47 Voortplantingsgeneeskunde 48 Vrijheidsbeperkende handelingen 49 Zieke pasgeborenen op verloskunde Bij- en nascholingen voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten 52 Capita Selecta 53 Gynaecologie/urologie 54 Hoofd-hals oncologie 55 Neurochirurgie 56 Wervelkolomchirurgie 57 Cardiothoracale chirurgie Bij- en nascholingen voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg 60 Basic Life Support en Automatische Externe Defribillatie 61 Begeleiden in de praktijk 62 Competentiegericht opleiden in de praktijk 63 Evidence based practise: een praktische aanpak om EBP te vertalen naar de praktijk 64 Klinisch redeneren in 6 stappen (Proactive Nursing) 65 Lesgeven 66 Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5 A) 67 Stralingsdeskundigheid voor medisch specialisten (4 A/M) 68 Toedienen van contrastmiddelen/perifeer infuus inbrengen 69 Train de trainer 70 Reanimatie van kinderen (Pediastric Basic Life Support) 71 Voorbehouden handelingen bij kinderen 72 Voorbehouden handelingen bij volwassenen 73 Werken met stralingsbronnen Kwaliteitscholingen 76 Projectmanagement 77 Projectmatig werken 78 Masterclass projectmanagement voor stuurgroepleden 79 Patiëntveiligheid (PRISMA) 80 Patiëntveiligheid voor seniorverpleegkundigen 4

5 Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt 81 Ergocoach 82 Waardering patiënt Centrum voor leiderschapsontwikkeling en effectiviteitsverbetering 84 Centrum voor leiderschapsontwikkeling en effectiviteitsverbetering Overige opleidingen 86 Verpleegkundige vervolgopleidingen 87 Medisch ondersteunende opleidingen Bij- en nascholingen: overige informatie 91 Bij- en nascholingen voor hulpverleners in de psychiatrie 92 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 94 Het team bij- en naschollingen 5

6 6

7 Voorwoord De Amstel Academie VUmc is voor veel medewerkers in de gezondheidszorg hét opleidingscentrum waar zij hun functiegerichte deskundigheid onderhouden en ontwikkelen. De sectie Bij- en nascholing biedt om die reden een breed scala scholingsactiviteiten aan, waarvan de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ieder jaar bepalen we een aanbod gebaseerd op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en op basis van evaluaties van onze deelnemers. Dat betekent dat bestaande scholingen plaatsmaken voor andere, dat we de inhoud van scholingen aanpassen of dat we wijzigingen aanbrengen in de frequentie van het aanbod. Waar nodig en wenselijk komen scholingen in nauwe samenwerking met de andere teams van de Amstel Academie tot stand. We menen dan ook dat ons programma optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de medewerkers. Vanwege de fusie tussen VUmc en GGZ in Geest hebben we hard gewerkt aan de integratie van beider scholingsaanbod. Dat betekent dat ons aanbod is uitgebreid met bijscholingen voor hulpverleners in de psychiatrie. Veel onderwerpen zijn ook geschikt voor medewerkers in andere velden van de gezondheidszorg. Het totale overzicht wordt vanaf juli 2010 gepubliceerd op onze website. De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod. Gedurende het komende seizoen brengen wij u met gerichte mailings van nieuw aanbod op de hoogte. U kunt ons ook volgen via Behalve het open aanbod ontwikkelt het team scholingen op aanvraag van de opdrachtgever, waarbij de inhoud op de lokale situatie wordt toegesneden. Als u specifieke vragen heeft en met ons in gesprek wilt gaan over een scholingsvraag, kunt u altijd contact opnemen. Uw vragen en reacties zijn voor ons een stimulans en inspiratiebron om onszelf en ons aanbod te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Ik wens u veel succes met de scholing van uw keuze! Namens het team bij- en nascholing Ans van Eil, hoofd 7

8 Nieuwe ontwikkelingen We breiden ons aanbod uit op geleide van ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en op basis van evaluaties van onze deelnemers en opdrachtgevers. Dit jaar richten we ons nóg meer op verschillende gebieden van patiëntveiligheid: samenwerking tussen hulpverleners, stralingsveiligheid, proactive nursing (voorheen klinisch redeneren), vrijheidsbeperkende interventies en foetale bewaking. Daarnaast vindt u de scholing Evidence based practice in ons aanbod en zijn we volop bezig met het ontwikkelen van e-learning. Een aantal van bovengenoemde scholingen zijn al opgenomen in het huidige programmaboekje. Voor de overige scholingen houden we u via op de hoogte. Spoedeisende Hulp en Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (SEH/VZA) Samenwerking tussen hulpverleners vereist goed overleg en heldere afspraken over elkaars verantwoordelijkheden. Tijdens deze eendaagse scholing krijgt u inzicht in elkaars werkzaamheden. In skills situatie oefent u onder andere de overdracht in (hoog) complexe situaties. De scholing wordt ontwikkeld in samenwerking met Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van VUmc en AMC. De scholing sluit aan op het rapport van het NIVEL- Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg- en de rapportage van de werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Vanuit een stevige basis van prof. dr. F.C. Breedveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Ambagtsheer, opleidingsadviseur bij- en nascholing, telefoon of Nieuw ontwikkelde scholingen die in onze brochure zijn opgenomen Stralingsveiligheid Afgelopen jaar is de cursus stralingsdeskundigheid 4A/M (medisch specialisten) van start gegaan. Een volgende stap is de scholing stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5 A). Deze cursus start najaar De scholingen zijn praktijkgericht en maken gebruik van het ultra moderne skillslab. Deze is voorzien van digitale beeldvormende apparatuur en een röntgenfantoom bestaande uit een skelet met fracturen. Proactieve Nursing, klinisch redeneren in zes stappen De tweedaagse scholing Klinisch redeneren is een eendaagse scholing geworden en heet vanaf nu Proactive Nursing. Verpleegkundigen kunnen een grotere rol spelen bij het voorkómen van fouten en bij het verbeteren van patiëntveiligheid door klinisch redeneren. In het voorjaar van 2010 is het boek Proactive Nursing, klinisch redeneren in zes stappen verschenen. De auteurs, medewerkers van de Amstel Academie, hebben het nut van klinisch redeneren in het verpleegkundig handelen uitgewerkt met voorbeelden en hulpmiddelen. 8

9 Foetale bewaking voor verpleegkundigen Eenduidige beoordeling van het CTG is moeilijk, maar het begint met uniforme en systematische beoordeling ervan. Tijdens deze praktisch ingerichte cursus bespreekt u met collega s onder begeleiding van experts zelf ingebrachte CTG s. U krijgt handvatten aangereikt om tot een adequate interpretatie te komen. Evidence based practice: een praktische aanpak om EBP te vertalen naar de praktijk EBP, het verpleegkundig handelen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek, hoe doe je dat? In heel Nederland worden zinvolle en zinloze rituelen in de zorg blootgelegd aan de hand van EBP. Wilt u dat ook kunnen in de eigen werkomgeving? U krijgt handvatten om de rituelen kritisch te beschouwen èn verandering en vernieuwing teweeg te brengen in de verpleegkundige beroepspraktijk. Vrijheidsbeperkende interventies Verpleegkundigen en verzorgenden worden in iedere zorginstelling geconfronteerd met gevaarlijke situaties bij patiënten die verward, onrustig, gesedeerd, agressief of overactief zijn. Het verplegen van deze patiënten, met een groot risico op letsel, stuit op nogal wat dilemma s. U krijgt handvatten om vrijheidsbeperkende interventies weloverwogen toe te passen of te voorkomen. 9

10 Het ontwikkelen van bijscholingen op maat Het open aanbod dat voor u ligt biedt bij- en nascholingen gericht op de zorgverlening, preventie en gezondheidsvoorlichting aan patiënten/cliënten. Het zijn scholingen waarbij de directe praktijk centraal staat. De aangeboden theorie en de geoefende vaardigheden zijn gekoppeld aan de praktijk en zijn direct toepasbaar. In-company aanbod Naast deze aangeboden bijscholingen met open verzorgt de sectie bij- en nascholingen ook scholingen op maat. Ook het open aanbod kan worden toegespitst op uw specifieke situatie. U kunt de opleidingsadviseurs inschakelen bij vragen op het gebied van: - deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen - het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg - het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden van paramedici - het aanleren en oefenen van vaardigheden bij speciale patiëntengroepen VU medisch centrum Voor het (laten) ontwikkelen van een bijscholing geldt de volgende procedure: Verpleegkundig hoofden of hoofden van zorgeenheden bespreken hun verzoek voor bijscholing eerst met hun zorgmanager en daarna met de opleidingsadviseur. De werkwijze die vervolgens door de Amstel Academie wordt gevolgd, is afhankelijk van de inhoud en omvang van de opdracht. De direct belanghebbenden worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de bijscholing betrokken, waardoor een nauwkeurige aansluiting van het programma op de opleidingsvraag wordt gewaarborgd. Overige gezondheidszorginstellingen Ook voor andere gezondheidszorginstellingen heeft de Amstel Academie bijscholingen op maat ontwikkeld, bijvoorbeeld: - begeleiden in de praktijk voor intensive care verpleegkundigen - train de trainer risicovolle handelingen voor medewerker operatiekamer - voorbehouden handelingen voor kinder-hospice De vraag van een opdrachtgever wordt in beginsel op de volgende wijze benaderd. In eerste instantie vindt een oriënterend gesprek plaats tussen één van de opleidingsadviseurs en de opdrachtgever. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat het daarvoor niet noodzakelijk is dat de opdrachtgever zelf al een concrete opleidingsvraag heeft geformuleerd. 10

11 Met de opdrachtgever, en indien gewenst met de betrokken, brengen wij de opleidingsvraag in kaart en ontwerpen wij een raamwerk voor de betreffende bijscholing. De betrokken opleidingsadviseur stelt op basis van het raamwerk de offerte op waarin een beschrijving van de inhoud, het plan van aanpak en de kosten van de bijscholing worden vermeld. Wanneer de opdrachtgever de offerte accepteert, wordt het bijscholingsprogramma nader uitgewerkt en worden concrete afspraken gemaakt over de praktische organisatie van de bijscholing. Direct na afloop evalueren de deelnemers het programma van de bijscholing. Enige tijd later vindt met de opdrachtgever de evaluatie plaats. Als regel communiceert de opdrachtgever gedurende het gehele proces met één en dezelfde opleidingsadviseur. Wanneer u de Amstel Academie wilt inschakelen voor advisering of voor het ontwikkelen van een bijscholing, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de sectie bij- en nascholingen, telefoon

12 12

13 Bij- en nascholingen (gespecialiseerd) verpleegkundigen verzorgenden helpenden doktersassistenten 13

14 14

15 Acute buikchirurgie verpleegkundigen werkzaam op een chirurgische afdeling doelstelling - het verdiepen en verbreden van kennis, vaardigheden en inzicht in de zorg aan patiënten met acute buikchirurgie op de verpleegafdeling en/of na een (langdurige) IC opname - intercollegiale uitwisseling inhoud - abdominale sepsis en open buikchirurgie - bedreigde organen, ondersteunende therapie - diverse vormen van (open) buikbehandeling en wondverzorging - de rol van voeding - de psychische- en lichamelijke gevolgen (o.a. Critical Illness Polyneuropathie) door langdurige IC opname - de specifieke begeleiding aan patiënt/familie/naasten - multidisciplinair samenwerken tussen alle betrokken specialismen - verschillende nazorg trajecten en de Consulterende Intensive Care Verpleegkundige aantal dagen 1 scholingsdata a. 11 oktober 2010 b. 13 april 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 6 uur 7 punten 15

16 Basiscursus oncologie verpleegkundigen werkzaam binnen de intra- en extramurale gezondheidszorg doelstelling -verdiepen en verbreden van medische en verpleegkundige kennis en inzicht in de behandelingsmogelijkheden van kanker. inhoud - ontstaan van kanker - epidemiologie en preventie - diagnostische methoden - medische behandelingsmethoden - verpleegkundige interventies m.b.t.: - pijn en pijnbestrijding - toedienen van chemotherapie - immuno-/targeted therapy - voeding - verwerkingsstrategieën - palliatieve zorg - voorlichting over beroepsontwikkeling van de verpleegkundige - klinisch wetenschappelijk onderzoek aantal dagen 4 scholingsdata a. geannuleerd b. 24, 25, 31 januari en 1 februari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 620 zelfstudie 7 uur 23 punten 16 Deze basiscursus oncologie wordt georganiseerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

17 Begeleiden van ernstig zieken verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in academische of algemene ziekenhuizen, extramurale gezondheidszorg, verpleeg- of verzorgingshuizen doelstelling het uitbreiden van communicatieve- en begeleidingsvaardigheden en omgaan met emoties inhoud - algemene gespreksvoering - counseling en adviseren - rouwverwerking en zingeving - omgaan met emoties en probleemgedrag van patiënten - omgaan met eigen emoties; zorgen voor jezelf aantal dagen 2½ scholingsdata 23, 30 maart (hele dagen) en 6 april (ochtend) 2011 deelnemers minimaal 8, maximaal 12 kosten e 485 zelfstudie 3 uur 22 punten 17

18 Cardiac Care Cardiac Care verpleegkundigen werkzaam op een hartbewaking, hartfalenpoli of hartkatheterisatiekamer doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van de Cardiac Care patiënt - intercollegiale uitwisseling inhoud - de patiënt (na IC opname) met cardiomyopathie en hartfalen - diabetes en nierinsufficiëntie - klinische voeding bij patiënten met hartfalen en/of nierfunciestoornissen die leiden aan adipostias of ondervoeding - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek De scholing is competentiegericht aantal dagen 1 scholingsdata a. 4 november 2010 b. 9 december 2010 c. 23 maart 2011 d. 9 mei 2011 deelnemers minimaal 12 maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met VUmc, AMC en Waterland ziekenhuis 18

19 Dagbehandeling en/of kort verblijf - BASIS verpleegkundigen werkzaam op een afdeling dagbehandeling en/of kortverblijf voor chirurgisch - en/of beschouwend specialisme doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - werken met hoge turnover; omgaan met hoge werkdruk en leren argumenteren om eigen grenzen te bewaken - klantgericht handelen; bejegenen, bedrijfsmatig denken en handelen - plannen en uitvoeren van zorg, EBP - professionalisering en kwaliteitszorg: inleiding verbetermanagement assesment de deelnemer presenteert ter afsluiting van de scholing een verbeterplan aantal dagen 3 scholingsdata a. 29 september, 6 oktober en 10 november 2010 b. 9 en 16 maart, 13 april 2011 deelnemers minimaal 12, maximaal 18 kosten op aanvraag zelfstudie 15 uur 23 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 19

20 Dagbehandeling en/of kort verblijf: chirurgie verpleegkundigen die de basisscholing DVKV hebben gevolgd óf beschikken over relevante voorkennis en vaardigheden doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - medische en verpleegkundige aspecten van invasieve en non-invasieve behandelingsmethoden - pré-assessment - postoperatieve interventies bij pijn en misselijkheid aantal dagen 1 scholingsdata a. 25 november 2010 b. 11 mei 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 205 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 20

21 Dagbehandeling en/of kort verblijf: interne verpleegkundigen die de basisscholing DVKV hebben gevolgd óf op andere wijze kunnen aantonen dat ze beschikken over relevante voorkennis en vaardigheden. doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - de medische aspecten van diverse behandelvormen - targeted en immunotherapy - cytostatica - bloed en bloedproducten aantal dagen 1 scholingsdatum 15 december 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 205 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 21

22 Diabetes Mellitus verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, thuiszorg of verpleeghuizen doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden ten aanzien van Diabetes Mellitus met de daarbij behorende verpleegkundige interventies - intercollegiale uitwisseling inhoud - diabetes mellitus Type I en II, complicaties op korte- en lange termijn, dieet en therapie met nadruk op verpleegkundig redeneren en interveniëren - aanleren van vaardigheden: insulinepen, perfusorpomp en bloedglucose-waardemeters - theoretische verdieping met behulp van casuïstiek transferopdracht voor het behalen van een certificaat is het nodig om een transferopdracht te maken. Daarbij wordt de opgedane kennis in de praktijk toegepast. De opdracht wordt door de docent beoordeeld. aantal dagen 1½ scholingsdata 4 oktober (hele dag) en 11 november van tot uur (2010) deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 235 zelfstudie 13 uur (inclusief transferopdracht) 10 punten 22

23 Dialyse verpleegkundigen werkzaam op een dialyse-afdeling en in het bezit van het diploma dialyseverpleegkundige doelstelling - verdiepen en verbreden van actuele kennis en inzicht die specifiek is voor de zorg aan de dialysepatiënt - intercollegiale uitwisseling inhoud - HDF online versus nachtdialyse daily short dialyse - pleiotrope effecten van calcitrol - nieuwe ontwikkelingen niertransplantatie - de oudere dialyse patiënt - Diabetes Mellitus - ethische dilemma s op de dialyse afdeling!! Met ingang van januari 2011 start een nieuw programma. Voor de inhoud kunt u vanaf oktober 2010 onze website raadplegen, aantal dagen 2 scholingsdata a. 7 en 14 oktober 2010 b. 13 en 20 januari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 8 uur 14 punten 23

24 Enterale en parenterale voeding verpleegkundigen die als voedingsverpleegkundige participeren in een voedingsteam én verpleegkundigen die voeding als aandachtsgebied hebben doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden in de diverse manieren van voeden om adequate zorg te bieden aan patiënten met voedingsproblematiek - intercollegiale uitwisseling inhoud - basisprincipes van het belang van goede voeding - metabolisme en gestoorde electrolytenbalans, refeeding syndroom - onderkennen van slechte voedingstoestand/ondervoeding - beslisboom enterale dan wel parenterale voeding - sondevoeding en toedieningswegen enterale voeding - toedieningswegen totale parenterale voeding - voorkómen en herkennen van complicaties bij enterale en parenterale voeding en de bijbehorende verpleegkundige interventies - ethische dilemma s bij voedingsproblematiek aantal dagen 3 scholingsdata lees deze informatie > deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 500 zelfstudie 12 uur 21 punten 24 Deze scholing wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging maag, darm, leververpleegkundigen (VMDLV) en het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO)

25 Foetale bewaking voor verpleegkundigen gespecialiseerd verpleegkundigen Obstetrie, werkzaam op de afdeling Verloskunde doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - nieuwe ontwikkelingen op gebied van CTG - signaleren en interpreteren van afwijkingen - verpleegkundige interventies bij afwijkingen aantal dagen 1 scholingsdatum 10 maart 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 4 uur 7 punten 25

26 Gynaecologie gespecialiseerd (obstetrie en) gynaecologieverpleegkundigen en verpleegkundigen met minimaal 3 jaar ervaring op een afdeling gynaecologie doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - algemene gynaecologie - fertiliteitsproblematiek - oncologische gynaecologie - pijnbestrijding - seksualiteitsbeleving na gynaecologische operaties - overgangsconsulente aantal dagen 2 scholingsdata 3 en 4 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 26

27 Gynaecologische oncologie verpleegkundigen werkzaam op een afdeling gynaecologie doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - etiologie, diagnostiek, prognose en behandeling (inclusief chemokuren) van patiënten met een cervix-, endometrium-, ovarium-, vagina- of vulvacarcinoom - psychosociale en somatische begeleiding en verzorging - betekenis en beleving van deze ziekte voor de patiënte - vermoeidheid en pijn - angst en depressie - de patiënt en haar naasten, de rol van de verpleegkundige - wettelijke regelingen met betrekking tot euthanasie - ethische dilemma s - gesprekstechnieken t.a.v. euthanasie aantal dagen 3 scholingsdata vrijdag 26, maandag 29 en dinsdag 30 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 405 zelfstudie 10 uur 21 punten Gynaecologische oncologie is een onderdeel van de Verpleegkundige vervolgopleiding Gynaecologie U kunt de scholing met een toets afsluiten. 27

28 Obstetrie verpleegkundigen die enige jaren geleden de vervolgopleiding Obstetrie hebben afgerond en ervaren verpleegkundigen werkzaam op een afdeling Verloskunde doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - shock - psychiatrische problematiek, pre- per- en postpartum - ethische dilemma s binnen de obstetrie - echoscopie - HELLP syndroom - Diabetes Mellitus en zwangerschap - interpretatie CTG aantal dagen 2 scholingsdata a. november lees > b. 8 en 9 juni 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 7 uur 14 punten 28

29 Intensive Care: thema 5 IC Verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Intensive Care doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - pancreatitis, leverfalen en compartimentsyndroom - microbiologie; de nieuwste inzichten, waaronder antibioticabeleid - sepsis, behandeling, en de hierbij behorende haemodynamiek - labwaarden - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek De scholing is competentiegericht aantal dagen 2 scholingsdata 13 en 14 december 2010 Vanaf januari 2011 volgt een nieuw programma Intensive Care: thema 6 (zie de volgende bladzijde). deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 14 punten Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis, Waterland ziekenhuis en het Westfriesgasthuis. 29

30 Intensive Care: thema 6 IC Verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Intensive Care doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud nog nader te bepalen door de scholingscommissie voor informatie kunt u vanaf najaar 2010 de website raadplegen De scholing is competentiegericht aantal dagen 2 scholingsdata a. 17 en 18 januari 2011 extra b. 28 en 29 maart 2011 ingelast 28 februari en 1 maart 2011 c. 6 en 7 juni 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 30 Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis, Waterland ziekenhuis, Westfriesgasthuis en Medisch Centrum Alkmaar

31 Intimiteit en seksualiteit medewerkers uit alle velden van de gezondheidszorg doelstelling - vergroten van kennis over seksuele problemen en dysfuncties - ontwikkelen van vaardigheden in het bespreken van seksuele behoeften - verkennen van eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit inhoud - theorie seksuologie (onvrede, dysfuncties, na operaties) - gesprekstechnieken - invloed van medicatie - doorverwijzen aantal dagen 2 dagdelen van uur scholingsdata a. 1 en 8 november 2010 b. 14 en 21 april 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 195 zelfstudie 3 uur 6 punten 31

32 Immuno-/biotherapie verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten die met immuno-/biotherapie worden behandeld doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en inzicht in de diverse vormen van immuno-/biotherapie en de daarbij behorende verpleegkundige interventies - intercollegiale uitwisseling inhoud - immuniteit en kanker - monoclonale antilichamen - stamceltransplantatie - vaccinaties - small molecules - ethische aspecten van immuno-/biotherapie aantal dagen 3 scholingsdata scholingsdata 17, 18 en 19 januari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 500 zelfstudie 11 uur 20 punten 32

33 Longziekten verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met longaandoeningen, werkzaam in de intra- of extramurale zorg doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden ten aanzien van acute en chronische longziekten - intercollegiale uitwisseling inhoud - anatomie en fysiologie van de longen (zelfstudie vooraf) - gaswisseling en zuurbase evenwicht (zelfstudie vooraf) - diagnostiek en behandeling van: - COPD en astma - tuberculose - pneumonieën - longembolie - palliatieve zorg - fysiotherapie - verpleegkundige casuïstiek aantal dagen 1 scholingsdatum 1 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 7 uur 8 punten 33

34 Longoncologie verpleegkundigen, werkzaam in de intra- of extramurale zorg, betrokken bij de zorg voor patiënten met een oncologische longaandoening doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden met betrekking tot zorgaspecten bij patiënten met een oncologische longaandoening - intercollegiale uitwisseling inhoud - anatomie en fysiologie (zelfstudie vooraf) - gasuitwisseling en zuurbase evenwicht (zelfstudie vooraf) - diagnostiek van longtumoren - behandelingsmogelijkheden van longtumoren - longchirurgie - endobronchiaal therapie - palliatieve zorg - verpleegkundige interventies aantal dagen 1 scholingsdatum 24 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 7 uur 8 punten 34

35 Maagdarmoncologie verpleegkundigen werkzaam op een interne- of chirurgische afdeling van een algemeen ziekenhuis doelstelling verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot verpleegkundige aspecten rond de patiënt die (al dan niet een chirurgische) behandeling ondergaat van een oncologische aandoening op het gebied van MDL Op basis van evaluaties van voorgaande jaren is in samenwerking met gespecialiseerd verpleegkundigen uit het werkveld een nieuw programma samengesteld. Ontwikkelingen als fast-track chirurgie en de nieuwste inwendige behandelingsmogelijkheden nemen we mee in deze bijscholing inhoud - aandoeningen van de tractus digestivus - chirurgische behandelingstechnieken - chemo-, radio- en targeted therapies - zorgpaden / GIOCA - zorg voor pouches, stomata en wonden - seksualiteit aantal dagen 2 scholingsdata 13 en 14 december 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 4 uur 14 punten 35

36 Medium Care: thema 2 en 3 MC verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Medium Care doelstelling verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van de medium care patiënt inhoud - medische aspecten van septische shock met hemodynamiek zonder hemodynamische calculaties - Basic Life Support (BLS), gericht op de situatie op de MC (klein deel ALS) - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek - vaardigheidstraining Basic Life Support (BLS) De scholing is competentiegericht aantal dagen 1 scholingsdata a. 1 november 2010 (thema 2) b. 11 april 2011 (thema 3, met een aangepast programma dat in het najaar 2010 te downloaden via deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 6 uur 8 punten 36 Deze scholingen zijn ontwikkeld in samenwerking met VUmc, Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis en Medisch Centrum Alkmaar

37 Neonatologie: capita selecta verpleegkundigen in bezit van de vervolgopleiding neonatologie of highcare neonatologie en werkzaam op de afdeling neonatologie van een algemeen ziekenhuis doelstelling - verdiepen en verbreden van medische en verpleegkundige kennis, inzicht en vaardigheden in de zorg rondom de neonaat op de afdeling neonatologie - intercollegiale uitwisseling inhoud - medische aspecten bij een neonaat met: - infectieziekten, sepsis, septische shock - neurologische aandoeningen - congenitale hartafwijkingen - verpleegkundige aspecten bij een neonaat met: - neonataal abstinentiesyndroom - centrale lijnen aantal dagen 2 scholingsdata 1 en 2 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 37

Bij- en nascholingen september 2008 - juni 2009

Bij- en nascholingen september 2008 - juni 2009 Bij- en nascholingen september 2008 - juni 2009 verpleegkundigen verzorgenden operatieassistenten anesthesiemedewerkers (radiodiagnostisch) laboranten doktersassistenten inclusief VUmc aanbod open maatwerk

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige is

Nadere informatie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie (versie 18/04/2017) wijzigingen itt vorige versie werden in het rood aangeduid Binnen het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie

Nadere informatie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie (versie 15/02/2017) Binnen het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie worden een aantal lesdagen opengesteld als bijscholingsdag.

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc Radboud Zorgacademie I Vervolgonderwijs 2014-2015 Voor een toekomst in de zorg Radboudumc CZO-erkende vervolgopleidingen met verplicht praktijkgedeelte www.czo.nl College Zorg Opleidingen www.fondsziekenhuisopleidingen.nl

Nadere informatie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie

Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie (versie 12/09/2017) Binnen het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie worden een aantal lesdagen opengesteld als bijscholingsdag.

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants

Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants Zorg en Welzijn Algemeen U werkt als verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) al enige tijd binnen de patiëntenzorg in de eerste of tweede lijn. Gesubstitueerde taken zijn onderdeel van

Nadere informatie

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren Klinisch redeneren 1. Introductie klinisch redeneren college 2. Psychosociaal en sociaal college maatschappelijk functioneren 3. Introductie werkboek werkcollege 4. Introductie patiëntbespreking college

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) 2210 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Klinisch Redeneren Leereenheid Verpleegkundige Vervolgopleidingen November 2014 2 Leereenheid Klinisch Redeneren VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl November

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) 3058 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m )

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m ) Statistieken e-modules Eduplaza (t/m 2014-6) 5823 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning is

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!*

Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!* Fundamentals e-learningbibliotheek Met gratis 10.000 tegoed voor themaspecifieke en specialistische e-learning!* www.expertcollege.com Zie voor de actievoorwaarden de binnenkant van deze brochure. * Uw

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

Klinisch geriatrieverpleegkundige

Klinisch geriatrieverpleegkundige Klinisch geriatrieverpleegkundige verpleegkundige vervolgopleidingen VU medisch centrum amstel academie 1 www.amstelacademie.nl Amstel Academie ı OZW-gebouw ı De Boelelaan 1109 ı Amsterdam 2 Klinisch geriatrieverpleegkundige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

De hartspecialist, dat bent u toch ook?!

De hartspecialist, dat bent u toch ook?! De hartspecialist, dat bent u toch ook?! Bijscholing De hartspecialist, dat bent u toch ook? Dinsdag 10 september 2013 De hartspecialist, dat bent u toch ook? Dinsdag 10 september 2013 Zonder dat u zich

Nadere informatie

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A Voor Laboranten /MBB ers 5, 12, 19 en 26 maart 2015 2 en 9 april 2015 Toelichting In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, de afdelingen Radiologie

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22 Inhoud Woord vooraf 14 Redactionele verantwoording 16 Redactie 20 Auteurs 22 1 Ademhaling 24 1.1 COPD 24 1.1.1 Inleiding 24 1.1.2 COPD en longemfyseem 25 1.1.3 Behandeling van COPD 29 1.1.4 Multidisciplinaire

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Anna Academie. Productaanbod

Anna Academie. Productaanbod Anna Academie Productaanbod De Anna Academie is het interne trainingsbureau van de St. Anna Zorggroep. Wij bieden een breed scala aan trainingen voor onze medewerkers en eterne geïnteresseerden. Dit overzicht

Nadere informatie

Postgraduaat Voeding en Oncologie

Postgraduaat Voeding en Oncologie Postgraduaat Voeding en Oncologie Opleidingsprogramma: 21 SP OPO: De fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling : 3 SP 1. Inhoud Fundamentele aspecten van kanker, kankerbehandeling en voedingsinterventies

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER. BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren. Voorbeeld Informatiefolder, versie 2010 IKNL locatie Rotterdam

INFORMATIEFOLDER. BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren. Voorbeeld Informatiefolder, versie 2010 IKNL locatie Rotterdam INFORMATIEFOLDER BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren Inleiding Het netwerk palliatieve zorg Zeeland is opgericht in 2009, met als doel de toegankelijkheid en de kwaliteit van palliatieve zorgverlening

Nadere informatie

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong COP-zorg Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg Hein Visser, Mira Jong Wie, wat, waar is COP zorg COP zorg: consultteam ondersteunende en palliatief zorg Nurse based team: verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Postgraduaat Voeding en Oncologie

Postgraduaat Voeding en Oncologie Postgraduaat Voeding en Oncologie Opleidingsprogramma: 21 SP OPO: De fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling : 3 SP 1. Inhoud Fundamentele aspecten van kanker, kankerbehandeling en voedingsinterventies

Nadere informatie

Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59

Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59 Logo St IZZ 22mm voor A4.pdf 1 14-07-14 14:59 ik zorg... maar ook goed voor mezelf mezelf verder ontwikkelen, daar word ik happy van. Word ook Happy Nurse! Solliciteer op happynurse.nl Nieuw, nieuwer,

Nadere informatie

Postmaster opleiding medische psychologie

Postmaster opleiding medische psychologie me nse nkennis Postmaster opleiding medische psychologie Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Postmaster opleiding

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Vakkennis en vaardigheden kerntaak... 3 Vakkennis en vaardigheden ZH...

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen Multimorbiditeit & Klinisch redeneren Karin Timm Hester Vermeulen Mw B Voorstellen Gezondheidsprobleem Multimorbiditeit Twee of meer (chronische) ziekten tegelijkertijd Bijna 2 miljoen mensen! Bij 2/3

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (1 januari 2016 tm 31 mei 2016)

Passantenprijslijst 2016 (1 januari 2016 tm 31 mei 2016) Passantenprijslijst 2016 (1 januari 2016 tm 31 mei 2016) U moet de volledige kosten van de behandeling zelf betalen als: - u ondanks de wettelijke verplichting geen basisverzekering heeft; - ons ziekenhuis

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen

Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen Uitvoeren van verpleegkundige zorg G1 G2 B1 Verpleegkundig proces B1 Ondersteunings/verpleegplan voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Open inschrijving 2012

Open inschrijving 2012 Open inschrijving 2012 Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht scholingen kraamzorg blz 1 / 8 Opleidingslocatie: Vrouw&Zorg Vlaardingenlaan 9 1059GL Amsterdam Inschrijving online via: Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context De opleiding tot dialyseverpleegkundige De context De dialyseverpleegkundige werkt op dialyse afdelingen of nierfalen- en pre-dialyse poliklinieken van ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra of in extra-

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg Opleidingsbrochure 2016-2017 Inleiding Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa UMC St Radboud Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Van uw behandelende arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Een ziekte

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verpleegkundige Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Naam student Naam instelling en afdeling Naam begeleider / beoordelaar

Nadere informatie

OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de obstetrische en gynaecologische verpleegkundige blad 2 van 15 2. Eindtermen voor de opleiding tot obstetrische en

Nadere informatie

Praten over behandelwensen en -grenzen

Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Informatie voor patiënten en familie Inleiding Als patiënt komt u in het UMC Utrecht met een bepaalde behandelwens. Meestal

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT)

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) Hierbij vindt u het programma van de IKNL-scholing oncologische revalidatie. De scholing is bedoeld voor de professionals die werkzaam (gaan) zijn

Nadere informatie

VII. Inhoud. Algemeen

VII. Inhoud. Algemeen VII Inhoud I Algemeen 1 Kanker, diagnostiek en stadiëring............................................... 3 1.1 Inleiding............................................................................. 4 1.2

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Datum juni 2016 Versie 1.2 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING EDUCATIEVE BEOORDELING AIOS IN TE VULLEN DOOR OPLEIDER IN MAAND: OMCIRKELEN Naam aios : Geboren : Naam opleider : Invuldatum : Handtekeningen: Aios gezien/

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg Inleiding Opleidingsbrochure 2015-2016 Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.017,97 14B170 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw Bij- en nascholingen Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Tineke Aantjes Senior opleider/ adviseur Opleidingscentrum UMC Utrecht Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw BijBij-en

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp , Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

1.789,00 vruchtbaarheid 14B180 972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 1.

1.789,00 vruchtbaarheid 14B180 972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 1. Prijslijst Passanten 2015 - DBC zorgproducten Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B167 972804003 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 2.387,00 14B168 972804004 Injectie

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de spoedeisende hulp verpleegkundige blad 2 van 12 (aanpassing m.b.t. methodiek conform Collegebesluit april 2002) 2. Eindtermen

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Lesrooster generieke themadagen cluster acuut / intensieve zorgopleidingen (VO&A MUMC+)

Lesrooster generieke themadagen cluster acuut / intensieve zorgopleidingen (VO&A MUMC+) Themadag Docent Onderwerp Introductie Werkvorm 09.0 0.00 Cursusleider Ontvangst, welkom en kennismaking Info 0.00.0 Cursusleider Gebruikersinformatie + leerstof Subgroep / workshop.0.00 Pauze.00.00 Cursusleider

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie