Bij- en nascholingen september juni Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Bij- en nascholingen september juni 2011 Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

2 Colofon Uitgave Amstel Academie Bezoekadres: De Boelelaan HV Amsterdam Postadres: Amstel Academie VUmc OZW-gebouw, verdieping 7 Postbus MB Amsterdam Tekst Amstel Academie Vormgeving Amstel Academie en VUmc Druk reprografie VU mei mei

3 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 8 Nieuwe ontwikkelingen 10 Het ontwikkelen van bijscholingen op maat Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt inschrijven: ga naar het beknopte overzicht Bij- en nascholingen voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden 15 Acute buikchirurgie 16 Basiscursus oncologie 17 Begeleiden van ernstig zieken 18 Cardiac Care 19 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): basis 20 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): chirurgie 21 Dagbehandeling en/of kort verblijf (DVKV): interne 22 Diabetes Mellitus 23 Dialyse 24 Enterale en parenterale voeding 25 Foetale bewaking voor verpleegkundigen 26 Gynaecologie 27 Gynaecologische oncologie 28 Obstetrie 29 Intensive Care: thema 5 30 Intensive Care: thema 6 31 Intimiteit en seksualiteit 32 Immuno-/biotherapie 33 Longziekten 34 Longoncologie 35 Maagdarm oncologie 36 Medium Care: thema 2 en 3 37 Neonatalogie: Capita selecta 38 Neonatologie: Ontwikkelingsgerichte zorg 39 Neonatologie: Respiratoire en circulatoire insufficiëntie 40 De oudere patiënt 41 Palliatieve zorg 42 Psychiatrische gedragsstoornissen 43 Pulmonale hypertensie 44 Traumatologie 3

4 Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt 45 Urologie 46 Vaatchirurgie 47 Voortplantingsgeneeskunde 48 Vrijheidsbeperkende handelingen 49 Zieke pasgeborenen op verloskunde Bij- en nascholingen voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten 52 Capita Selecta 53 Gynaecologie/urologie 54 Hoofd-hals oncologie 55 Neurochirurgie 56 Wervelkolomchirurgie 57 Cardiothoracale chirurgie Bij- en nascholingen voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg 60 Basic Life Support en Automatische Externe Defribillatie 61 Begeleiden in de praktijk 62 Competentiegericht opleiden in de praktijk 63 Evidence based practise: een praktische aanpak om EBP te vertalen naar de praktijk 64 Klinisch redeneren in 6 stappen (Proactive Nursing) 65 Lesgeven 66 Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5 A) 67 Stralingsdeskundigheid voor medisch specialisten (4 A/M) 68 Toedienen van contrastmiddelen/perifeer infuus inbrengen 69 Train de trainer 70 Reanimatie van kinderen (Pediastric Basic Life Support) 71 Voorbehouden handelingen bij kinderen 72 Voorbehouden handelingen bij volwassenen 73 Werken met stralingsbronnen Kwaliteitscholingen 76 Projectmanagement 77 Projectmatig werken 78 Masterclass projectmanagement voor stuurgroepleden 79 Patiëntveiligheid (PRISMA) 80 Patiëntveiligheid voor seniorverpleegkundigen 4

5 Klik op de scholing van uw keuze, u wordt doorgelinkt 81 Ergocoach 82 Waardering patiënt Centrum voor leiderschapsontwikkeling en effectiviteitsverbetering 84 Centrum voor leiderschapsontwikkeling en effectiviteitsverbetering Overige opleidingen 86 Verpleegkundige vervolgopleidingen 87 Medisch ondersteunende opleidingen Bij- en nascholingen: overige informatie 91 Bij- en nascholingen voor hulpverleners in de psychiatrie 92 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 94 Het team bij- en naschollingen 5

6 6

7 Voorwoord De Amstel Academie VUmc is voor veel medewerkers in de gezondheidszorg hét opleidingscentrum waar zij hun functiegerichte deskundigheid onderhouden en ontwikkelen. De sectie Bij- en nascholing biedt om die reden een breed scala scholingsactiviteiten aan, waarvan de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ieder jaar bepalen we een aanbod gebaseerd op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en op basis van evaluaties van onze deelnemers. Dat betekent dat bestaande scholingen plaatsmaken voor andere, dat we de inhoud van scholingen aanpassen of dat we wijzigingen aanbrengen in de frequentie van het aanbod. Waar nodig en wenselijk komen scholingen in nauwe samenwerking met de andere teams van de Amstel Academie tot stand. We menen dan ook dat ons programma optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de medewerkers. Vanwege de fusie tussen VUmc en GGZ in Geest hebben we hard gewerkt aan de integratie van beider scholingsaanbod. Dat betekent dat ons aanbod is uitgebreid met bijscholingen voor hulpverleners in de psychiatrie. Veel onderwerpen zijn ook geschikt voor medewerkers in andere velden van de gezondheidszorg. Het totale overzicht wordt vanaf juli 2010 gepubliceerd op onze website. De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod. Gedurende het komende seizoen brengen wij u met gerichte mailings van nieuw aanbod op de hoogte. U kunt ons ook volgen via Behalve het open aanbod ontwikkelt het team scholingen op aanvraag van de opdrachtgever, waarbij de inhoud op de lokale situatie wordt toegesneden. Als u specifieke vragen heeft en met ons in gesprek wilt gaan over een scholingsvraag, kunt u altijd contact opnemen. Uw vragen en reacties zijn voor ons een stimulans en inspiratiebron om onszelf en ons aanbod te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Ik wens u veel succes met de scholing van uw keuze! Namens het team bij- en nascholing Ans van Eil, hoofd 7

8 Nieuwe ontwikkelingen We breiden ons aanbod uit op geleide van ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en op basis van evaluaties van onze deelnemers en opdrachtgevers. Dit jaar richten we ons nóg meer op verschillende gebieden van patiëntveiligheid: samenwerking tussen hulpverleners, stralingsveiligheid, proactive nursing (voorheen klinisch redeneren), vrijheidsbeperkende interventies en foetale bewaking. Daarnaast vindt u de scholing Evidence based practice in ons aanbod en zijn we volop bezig met het ontwikkelen van e-learning. Een aantal van bovengenoemde scholingen zijn al opgenomen in het huidige programmaboekje. Voor de overige scholingen houden we u via op de hoogte. Spoedeisende Hulp en Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (SEH/VZA) Samenwerking tussen hulpverleners vereist goed overleg en heldere afspraken over elkaars verantwoordelijkheden. Tijdens deze eendaagse scholing krijgt u inzicht in elkaars werkzaamheden. In skills situatie oefent u onder andere de overdracht in (hoog) complexe situaties. De scholing wordt ontwikkeld in samenwerking met Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van VUmc en AMC. De scholing sluit aan op het rapport van het NIVEL- Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg- en de rapportage van de werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Vanuit een stevige basis van prof. dr. F.C. Breedveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Ambagtsheer, opleidingsadviseur bij- en nascholing, telefoon of Nieuw ontwikkelde scholingen die in onze brochure zijn opgenomen Stralingsveiligheid Afgelopen jaar is de cursus stralingsdeskundigheid 4A/M (medisch specialisten) van start gegaan. Een volgende stap is de scholing stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5 A). Deze cursus start najaar De scholingen zijn praktijkgericht en maken gebruik van het ultra moderne skillslab. Deze is voorzien van digitale beeldvormende apparatuur en een röntgenfantoom bestaande uit een skelet met fracturen. Proactieve Nursing, klinisch redeneren in zes stappen De tweedaagse scholing Klinisch redeneren is een eendaagse scholing geworden en heet vanaf nu Proactive Nursing. Verpleegkundigen kunnen een grotere rol spelen bij het voorkómen van fouten en bij het verbeteren van patiëntveiligheid door klinisch redeneren. In het voorjaar van 2010 is het boek Proactive Nursing, klinisch redeneren in zes stappen verschenen. De auteurs, medewerkers van de Amstel Academie, hebben het nut van klinisch redeneren in het verpleegkundig handelen uitgewerkt met voorbeelden en hulpmiddelen. 8

9 Foetale bewaking voor verpleegkundigen Eenduidige beoordeling van het CTG is moeilijk, maar het begint met uniforme en systematische beoordeling ervan. Tijdens deze praktisch ingerichte cursus bespreekt u met collega s onder begeleiding van experts zelf ingebrachte CTG s. U krijgt handvatten aangereikt om tot een adequate interpretatie te komen. Evidence based practice: een praktische aanpak om EBP te vertalen naar de praktijk EBP, het verpleegkundig handelen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek, hoe doe je dat? In heel Nederland worden zinvolle en zinloze rituelen in de zorg blootgelegd aan de hand van EBP. Wilt u dat ook kunnen in de eigen werkomgeving? U krijgt handvatten om de rituelen kritisch te beschouwen èn verandering en vernieuwing teweeg te brengen in de verpleegkundige beroepspraktijk. Vrijheidsbeperkende interventies Verpleegkundigen en verzorgenden worden in iedere zorginstelling geconfronteerd met gevaarlijke situaties bij patiënten die verward, onrustig, gesedeerd, agressief of overactief zijn. Het verplegen van deze patiënten, met een groot risico op letsel, stuit op nogal wat dilemma s. U krijgt handvatten om vrijheidsbeperkende interventies weloverwogen toe te passen of te voorkomen. 9

10 Het ontwikkelen van bijscholingen op maat Het open aanbod dat voor u ligt biedt bij- en nascholingen gericht op de zorgverlening, preventie en gezondheidsvoorlichting aan patiënten/cliënten. Het zijn scholingen waarbij de directe praktijk centraal staat. De aangeboden theorie en de geoefende vaardigheden zijn gekoppeld aan de praktijk en zijn direct toepasbaar. In-company aanbod Naast deze aangeboden bijscholingen met open verzorgt de sectie bij- en nascholingen ook scholingen op maat. Ook het open aanbod kan worden toegespitst op uw specifieke situatie. U kunt de opleidingsadviseurs inschakelen bij vragen op het gebied van: - deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen - het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg - het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden van paramedici - het aanleren en oefenen van vaardigheden bij speciale patiëntengroepen VU medisch centrum Voor het (laten) ontwikkelen van een bijscholing geldt de volgende procedure: Verpleegkundig hoofden of hoofden van zorgeenheden bespreken hun verzoek voor bijscholing eerst met hun zorgmanager en daarna met de opleidingsadviseur. De werkwijze die vervolgens door de Amstel Academie wordt gevolgd, is afhankelijk van de inhoud en omvang van de opdracht. De direct belanghebbenden worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de bijscholing betrokken, waardoor een nauwkeurige aansluiting van het programma op de opleidingsvraag wordt gewaarborgd. Overige gezondheidszorginstellingen Ook voor andere gezondheidszorginstellingen heeft de Amstel Academie bijscholingen op maat ontwikkeld, bijvoorbeeld: - begeleiden in de praktijk voor intensive care verpleegkundigen - train de trainer risicovolle handelingen voor medewerker operatiekamer - voorbehouden handelingen voor kinder-hospice De vraag van een opdrachtgever wordt in beginsel op de volgende wijze benaderd. In eerste instantie vindt een oriënterend gesprek plaats tussen één van de opleidingsadviseurs en de opdrachtgever. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat het daarvoor niet noodzakelijk is dat de opdrachtgever zelf al een concrete opleidingsvraag heeft geformuleerd. 10

11 Met de opdrachtgever, en indien gewenst met de betrokken, brengen wij de opleidingsvraag in kaart en ontwerpen wij een raamwerk voor de betreffende bijscholing. De betrokken opleidingsadviseur stelt op basis van het raamwerk de offerte op waarin een beschrijving van de inhoud, het plan van aanpak en de kosten van de bijscholing worden vermeld. Wanneer de opdrachtgever de offerte accepteert, wordt het bijscholingsprogramma nader uitgewerkt en worden concrete afspraken gemaakt over de praktische organisatie van de bijscholing. Direct na afloop evalueren de deelnemers het programma van de bijscholing. Enige tijd later vindt met de opdrachtgever de evaluatie plaats. Als regel communiceert de opdrachtgever gedurende het gehele proces met één en dezelfde opleidingsadviseur. Wanneer u de Amstel Academie wilt inschakelen voor advisering of voor het ontwikkelen van een bijscholing, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de sectie bij- en nascholingen, telefoon

12 12

13 Bij- en nascholingen (gespecialiseerd) verpleegkundigen verzorgenden helpenden doktersassistenten 13

14 14

15 Acute buikchirurgie verpleegkundigen werkzaam op een chirurgische afdeling doelstelling - het verdiepen en verbreden van kennis, vaardigheden en inzicht in de zorg aan patiënten met acute buikchirurgie op de verpleegafdeling en/of na een (langdurige) IC opname - intercollegiale uitwisseling inhoud - abdominale sepsis en open buikchirurgie - bedreigde organen, ondersteunende therapie - diverse vormen van (open) buikbehandeling en wondverzorging - de rol van voeding - de psychische- en lichamelijke gevolgen (o.a. Critical Illness Polyneuropathie) door langdurige IC opname - de specifieke begeleiding aan patiënt/familie/naasten - multidisciplinair samenwerken tussen alle betrokken specialismen - verschillende nazorg trajecten en de Consulterende Intensive Care Verpleegkundige aantal dagen 1 scholingsdata a. 11 oktober 2010 b. 13 april 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 6 uur 7 punten 15

16 Basiscursus oncologie verpleegkundigen werkzaam binnen de intra- en extramurale gezondheidszorg doelstelling -verdiepen en verbreden van medische en verpleegkundige kennis en inzicht in de behandelingsmogelijkheden van kanker. inhoud - ontstaan van kanker - epidemiologie en preventie - diagnostische methoden - medische behandelingsmethoden - verpleegkundige interventies m.b.t.: - pijn en pijnbestrijding - toedienen van chemotherapie - immuno-/targeted therapy - voeding - verwerkingsstrategieën - palliatieve zorg - voorlichting over beroepsontwikkeling van de verpleegkundige - klinisch wetenschappelijk onderzoek aantal dagen 4 scholingsdata a. geannuleerd b. 24, 25, 31 januari en 1 februari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 620 zelfstudie 7 uur 23 punten 16 Deze basiscursus oncologie wordt georganiseerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

17 Begeleiden van ernstig zieken verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in academische of algemene ziekenhuizen, extramurale gezondheidszorg, verpleeg- of verzorgingshuizen doelstelling het uitbreiden van communicatieve- en begeleidingsvaardigheden en omgaan met emoties inhoud - algemene gespreksvoering - counseling en adviseren - rouwverwerking en zingeving - omgaan met emoties en probleemgedrag van patiënten - omgaan met eigen emoties; zorgen voor jezelf aantal dagen 2½ scholingsdata 23, 30 maart (hele dagen) en 6 april (ochtend) 2011 deelnemers minimaal 8, maximaal 12 kosten e 485 zelfstudie 3 uur 22 punten 17

18 Cardiac Care Cardiac Care verpleegkundigen werkzaam op een hartbewaking, hartfalenpoli of hartkatheterisatiekamer doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van de Cardiac Care patiënt - intercollegiale uitwisseling inhoud - de patiënt (na IC opname) met cardiomyopathie en hartfalen - diabetes en nierinsufficiëntie - klinische voeding bij patiënten met hartfalen en/of nierfunciestoornissen die leiden aan adipostias of ondervoeding - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek De scholing is competentiegericht aantal dagen 1 scholingsdata a. 4 november 2010 b. 9 december 2010 c. 23 maart 2011 d. 9 mei 2011 deelnemers minimaal 12 maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met VUmc, AMC en Waterland ziekenhuis 18

19 Dagbehandeling en/of kort verblijf - BASIS verpleegkundigen werkzaam op een afdeling dagbehandeling en/of kortverblijf voor chirurgisch - en/of beschouwend specialisme doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - werken met hoge turnover; omgaan met hoge werkdruk en leren argumenteren om eigen grenzen te bewaken - klantgericht handelen; bejegenen, bedrijfsmatig denken en handelen - plannen en uitvoeren van zorg, EBP - professionalisering en kwaliteitszorg: inleiding verbetermanagement assesment de deelnemer presenteert ter afsluiting van de scholing een verbeterplan aantal dagen 3 scholingsdata a. 29 september, 6 oktober en 10 november 2010 b. 9 en 16 maart, 13 april 2011 deelnemers minimaal 12, maximaal 18 kosten op aanvraag zelfstudie 15 uur 23 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 19

20 Dagbehandeling en/of kort verblijf: chirurgie verpleegkundigen die de basisscholing DVKV hebben gevolgd óf beschikken over relevante voorkennis en vaardigheden doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - medische en verpleegkundige aspecten van invasieve en non-invasieve behandelingsmethoden - pré-assessment - postoperatieve interventies bij pijn en misselijkheid aantal dagen 1 scholingsdata a. 25 november 2010 b. 11 mei 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 205 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 20

21 Dagbehandeling en/of kort verblijf: interne verpleegkundigen die de basisscholing DVKV hebben gevolgd óf op andere wijze kunnen aantonen dat ze beschikken over relevante voorkennis en vaardigheden. doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - de medische aspecten van diverse behandelvormen - targeted en immunotherapy - cytostatica - bloed en bloedproducten aantal dagen 1 scholingsdatum 15 december 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 205 zelfstudie 3 uur 7 punten Deze scholing wordt ook uitgevoerd door P3 in Etten-Leur en Hengelo 21

22 Diabetes Mellitus verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, thuiszorg of verpleeghuizen doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden ten aanzien van Diabetes Mellitus met de daarbij behorende verpleegkundige interventies - intercollegiale uitwisseling inhoud - diabetes mellitus Type I en II, complicaties op korte- en lange termijn, dieet en therapie met nadruk op verpleegkundig redeneren en interveniëren - aanleren van vaardigheden: insulinepen, perfusorpomp en bloedglucose-waardemeters - theoretische verdieping met behulp van casuïstiek transferopdracht voor het behalen van een certificaat is het nodig om een transferopdracht te maken. Daarbij wordt de opgedane kennis in de praktijk toegepast. De opdracht wordt door de docent beoordeeld. aantal dagen 1½ scholingsdata 4 oktober (hele dag) en 11 november van tot uur (2010) deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 235 zelfstudie 13 uur (inclusief transferopdracht) 10 punten 22

23 Dialyse verpleegkundigen werkzaam op een dialyse-afdeling en in het bezit van het diploma dialyseverpleegkundige doelstelling - verdiepen en verbreden van actuele kennis en inzicht die specifiek is voor de zorg aan de dialysepatiënt - intercollegiale uitwisseling inhoud - HDF online versus nachtdialyse daily short dialyse - pleiotrope effecten van calcitrol - nieuwe ontwikkelingen niertransplantatie - de oudere dialyse patiënt - Diabetes Mellitus - ethische dilemma s op de dialyse afdeling!! Met ingang van januari 2011 start een nieuw programma. Voor de inhoud kunt u vanaf oktober 2010 onze website raadplegen, aantal dagen 2 scholingsdata a. 7 en 14 oktober 2010 b. 13 en 20 januari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 8 uur 14 punten 23

24 Enterale en parenterale voeding verpleegkundigen die als voedingsverpleegkundige participeren in een voedingsteam én verpleegkundigen die voeding als aandachtsgebied hebben doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden in de diverse manieren van voeden om adequate zorg te bieden aan patiënten met voedingsproblematiek - intercollegiale uitwisseling inhoud - basisprincipes van het belang van goede voeding - metabolisme en gestoorde electrolytenbalans, refeeding syndroom - onderkennen van slechte voedingstoestand/ondervoeding - beslisboom enterale dan wel parenterale voeding - sondevoeding en toedieningswegen enterale voeding - toedieningswegen totale parenterale voeding - voorkómen en herkennen van complicaties bij enterale en parenterale voeding en de bijbehorende verpleegkundige interventies - ethische dilemma s bij voedingsproblematiek aantal dagen 3 scholingsdata lees deze informatie > deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 500 zelfstudie 12 uur 21 punten 24 Deze scholing wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging maag, darm, leververpleegkundigen (VMDLV) en het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO)

25 Foetale bewaking voor verpleegkundigen gespecialiseerd verpleegkundigen Obstetrie, werkzaam op de afdeling Verloskunde doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - nieuwe ontwikkelingen op gebied van CTG - signaleren en interpreteren van afwijkingen - verpleegkundige interventies bij afwijkingen aantal dagen 1 scholingsdatum 10 maart 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 4 uur 7 punten 25

26 Gynaecologie gespecialiseerd (obstetrie en) gynaecologieverpleegkundigen en verpleegkundigen met minimaal 3 jaar ervaring op een afdeling gynaecologie doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - algemene gynaecologie - fertiliteitsproblematiek - oncologische gynaecologie - pijnbestrijding - seksualiteitsbeleving na gynaecologische operaties - overgangsconsulente aantal dagen 2 scholingsdata 3 en 4 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 26

27 Gynaecologische oncologie verpleegkundigen werkzaam op een afdeling gynaecologie doelstelling - het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - etiologie, diagnostiek, prognose en behandeling (inclusief chemokuren) van patiënten met een cervix-, endometrium-, ovarium-, vagina- of vulvacarcinoom - psychosociale en somatische begeleiding en verzorging - betekenis en beleving van deze ziekte voor de patiënte - vermoeidheid en pijn - angst en depressie - de patiënt en haar naasten, de rol van de verpleegkundige - wettelijke regelingen met betrekking tot euthanasie - ethische dilemma s - gesprekstechnieken t.a.v. euthanasie aantal dagen 3 scholingsdata vrijdag 26, maandag 29 en dinsdag 30 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 405 zelfstudie 10 uur 21 punten Gynaecologische oncologie is een onderdeel van de Verpleegkundige vervolgopleiding Gynaecologie U kunt de scholing met een toets afsluiten. 27

28 Obstetrie verpleegkundigen die enige jaren geleden de vervolgopleiding Obstetrie hebben afgerond en ervaren verpleegkundigen werkzaam op een afdeling Verloskunde doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - shock - psychiatrische problematiek, pre- per- en postpartum - ethische dilemma s binnen de obstetrie - echoscopie - HELLP syndroom - Diabetes Mellitus en zwangerschap - interpretatie CTG aantal dagen 2 scholingsdata a. november lees > b. 8 en 9 juni 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 7 uur 14 punten 28

29 Intensive Care: thema 5 IC Verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Intensive Care doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud - pancreatitis, leverfalen en compartimentsyndroom - microbiologie; de nieuwste inzichten, waaronder antibioticabeleid - sepsis, behandeling, en de hierbij behorende haemodynamiek - labwaarden - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek De scholing is competentiegericht aantal dagen 2 scholingsdata 13 en 14 december 2010 Vanaf januari 2011 volgt een nieuw programma Intensive Care: thema 6 (zie de volgende bladzijde). deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 14 punten Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis, Waterland ziekenhuis en het Westfriesgasthuis. 29

30 Intensive Care: thema 6 IC Verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Intensive Care doelstelling - verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden - intercollegiale uitwisseling inhoud nog nader te bepalen door de scholingscommissie voor informatie kunt u vanaf najaar 2010 de website raadplegen De scholing is competentiegericht aantal dagen 2 scholingsdata a. 17 en 18 januari 2011 extra b. 28 en 29 maart 2011 ingelast 28 februari en 1 maart 2011 c. 6 en 7 juni 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 30 Deze scholing is ontwikkeld in samenwerking met Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis, Waterland ziekenhuis, Westfriesgasthuis en Medisch Centrum Alkmaar

31 Intimiteit en seksualiteit medewerkers uit alle velden van de gezondheidszorg doelstelling - vergroten van kennis over seksuele problemen en dysfuncties - ontwikkelen van vaardigheden in het bespreken van seksuele behoeften - verkennen van eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit inhoud - theorie seksuologie (onvrede, dysfuncties, na operaties) - gesprekstechnieken - invloed van medicatie - doorverwijzen aantal dagen 2 dagdelen van uur scholingsdata a. 1 en 8 november 2010 b. 14 en 21 april 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 195 zelfstudie 3 uur 6 punten 31

32 Immuno-/biotherapie verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten die met immuno-/biotherapie worden behandeld doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en inzicht in de diverse vormen van immuno-/biotherapie en de daarbij behorende verpleegkundige interventies - intercollegiale uitwisseling inhoud - immuniteit en kanker - monoclonale antilichamen - stamceltransplantatie - vaccinaties - small molecules - ethische aspecten van immuno-/biotherapie aantal dagen 3 scholingsdata scholingsdata 17, 18 en 19 januari 2011 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 500 zelfstudie 11 uur 20 punten 32

33 Longziekten verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met longaandoeningen, werkzaam in de intra- of extramurale zorg doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden ten aanzien van acute en chronische longziekten - intercollegiale uitwisseling inhoud - anatomie en fysiologie van de longen (zelfstudie vooraf) - gaswisseling en zuurbase evenwicht (zelfstudie vooraf) - diagnostiek en behandeling van: - COPD en astma - tuberculose - pneumonieën - longembolie - palliatieve zorg - fysiotherapie - verpleegkundige casuïstiek aantal dagen 1 scholingsdatum 1 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 7 uur 8 punten 33

34 Longoncologie verpleegkundigen, werkzaam in de intra- of extramurale zorg, betrokken bij de zorg voor patiënten met een oncologische longaandoening doelstelling - verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden met betrekking tot zorgaspecten bij patiënten met een oncologische longaandoening - intercollegiale uitwisseling inhoud - anatomie en fysiologie (zelfstudie vooraf) - gasuitwisseling en zuurbase evenwicht (zelfstudie vooraf) - diagnostiek van longtumoren - behandelingsmogelijkheden van longtumoren - longchirurgie - endobronchiaal therapie - palliatieve zorg - verpleegkundige interventies aantal dagen 1 scholingsdatum 24 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 7 uur 8 punten 34

35 Maagdarmoncologie verpleegkundigen werkzaam op een interne- of chirurgische afdeling van een algemeen ziekenhuis doelstelling verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot verpleegkundige aspecten rond de patiënt die (al dan niet een chirurgische) behandeling ondergaat van een oncologische aandoening op het gebied van MDL Op basis van evaluaties van voorgaande jaren is in samenwerking met gespecialiseerd verpleegkundigen uit het werkveld een nieuw programma samengesteld. Ontwikkelingen als fast-track chirurgie en de nieuwste inwendige behandelingsmogelijkheden nemen we mee in deze bijscholing inhoud - aandoeningen van de tractus digestivus - chirurgische behandelingstechnieken - chemo-, radio- en targeted therapies - zorgpaden / GIOCA - zorg voor pouches, stomata en wonden - seksualiteit aantal dagen 2 scholingsdata 13 en 14 december 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 4 uur 14 punten 35

36 Medium Care: thema 2 en 3 MC verpleegkundigen werkzaam op de afdeling Medium Care doelstelling verdiepen en verbreden van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van de medium care patiënt inhoud - medische aspecten van septische shock met hemodynamiek zonder hemodynamische calculaties - Basic Life Support (BLS), gericht op de situatie op de MC (klein deel ALS) - klinisch redeneren met behulp van casuïstiek - vaardigheidstraining Basic Life Support (BLS) De scholing is competentiegericht aantal dagen 1 scholingsdata a. 1 november 2010 (thema 2) b. 11 april 2011 (thema 3, met een aangepast programma dat in het najaar 2010 te downloaden via deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 160 zelfstudie 6 uur 8 punten 36 Deze scholingen zijn ontwikkeld in samenwerking met VUmc, Slotervaart BV, Kennemer Gasthuis en Medisch Centrum Alkmaar

37 Neonatologie: capita selecta verpleegkundigen in bezit van de vervolgopleiding neonatologie of highcare neonatologie en werkzaam op de afdeling neonatologie van een algemeen ziekenhuis doelstelling - verdiepen en verbreden van medische en verpleegkundige kennis, inzicht en vaardigheden in de zorg rondom de neonaat op de afdeling neonatologie - intercollegiale uitwisseling inhoud - medische aspecten bij een neonaat met: - infectieziekten, sepsis, septische shock - neurologische aandoeningen - congenitale hartafwijkingen - verpleegkundige aspecten bij een neonaat met: - neonataal abstinentiesyndroom - centrale lijnen aantal dagen 2 scholingsdata 1 en 2 november 2010 deelnemers minimaal 15, maximaal 20 kosten e 310 zelfstudie 6 uur 14 punten 37

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut NVZF2009 Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut * NVZF2010 herdruk ongewijzigd * * Niets

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2014 1 2 Inleiding Het jaar 2014 is Erasmus MC Zorgacademie gestart met de inschatting dat het een ander en turbulenter jaar zou worden dan andere jaren.

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.3 1. Inleiding.4 2. Methodiek opstellen regionale landkaart.7 3. Beschrijving

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie