Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2015"

Transcriptie

1 Waarom deze keuzewijzer? Hulpmiddelen bij dyslexie zijn onmisbaar. Succes begint bij de juiste keuze. Het gaat niet om iets simpels. Bij de keuze moet rekening worden gehouden met diverse factoren. Als dat niet gebeurt, is de kans op teleurstelling groot. Daar is de leerling met dyslexie niet mee geholpen. Van scholen wordt verwacht dat ze passend onderwijs bieden en goede voorzieningen treffen voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het College voor de Rechten van de Mens heeft in uitspraken bepaald dat het gebruik van dyslexiesoftware (i.c. Kurzweil) bij toetsen en examens door scholen toegestaan moet worden. Samenwerking tussen ouders, school en de leverancier is een van de belangrijkste succesfactoren voor het werken met dyslexie hulpmiddelen. Dyslexie is meer dan een leesprobleem Dyslexie is een lees- én spellingstoornis die in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling beperkt. Het primaire doel van compenserende hulpmiddelen is de leerling met dyslexie een eerlijke kans te bieden zijn leerprestaties in overeenstemming te brengen met zijn intelligentie. Zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Hulpmiddelen moeten daarom goede ondersteuning bieden bij het technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven, vreemde talen, het ontwikkelen van studievaardigheden en het maken van toetsen en examens. Bij de voorleesapparaten worden Daisy spelers (pocketmodellen) het meest gebruikt. Bij de geavanceerde dyslexiesoftware worden Kurzweil en Sprint Plu het meest ingezet. 'Het gebruik van de computer en aangepaste software is voor kinderen en jongeren met ernstige en hardnekkige lees-, spelling en/ of schrijfproblemen essentieel om hun leerpotentieel te verwezenlijken en hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen' (Uit: Dyslexiesoftware! En nu?, 2011). Een hulpmiddel is meer dan een softwarepakket Kiezen van een hulpmiddel is één ding. Het goed ermee werken is nog iets anders. Wat doet de school? Wat weet de school? Waar de speciale digitale schoolboeken vandaan te halen (zelf scannen, Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie)? Goede afstemming tussen ouders en de school is misschien wel het allerbelangrijkst. Scholen hebben in hun dyslexiebeleid vastgelegd welke leerlingen met hulpmiddelen mogen werken, welke ondersteuning ze van de school krijgen (instructie, boeken, etc.) en hoe het hulpmiddel bij toetsen en examens wordt ingezet. Soms kunnen ouders meewerken aan het gebruiksklaar maken van schoolboeken en lesmateriaal om het gebruik van een hulpmiddel te ondersteunen. Er zijn ook scholen die afhoudend zijn. De Dyslexie Hulpwijzer (www.lexima.nl/hulpwijzer) is een goede leidraad voor overleg tussen ouders en de school. Lexima Academie verzorgt in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en de oudervereniging Balans ouderavonden die samenwerking en overleg tussen scholen en ouders vanuit verschillende invalshoeken belichten. Let er bij een leverancier goed op dat u meerdere keuzemogelijkheden voor een hulpmiddel heeft, dat het bedrijf professionele onderwijskundige kennis en voldoende mankracht in huis heeft om goede ondersteuning te bieden, dat de technische helpdesk vlot reageert en dat de samenwerking met scholen en behandelaars goed is geregeld. Versie 1.1 pagina 1

2 Uitgangspunten Voor elke vorm van dyslexie bestaat een passend hulpmiddel, dat een wereld van verschil kan maken in schoolprestaties, leerplezier en motivatie. Ook volwassenen met dyslexie kunnen er in hun studie- of werksituatie veel baat bij hebben. Bij de keuze van een dyslexie ICT-hulpmiddel is het verstandig om meteen de juiste keuze te maken. Een verkeerde keuze leidt tot te weinig leereffect, teleurstelling, demotivatie en kostbaar tijdverlies. Veruit de meeste scholen hebben gekozen voor de geavanceerde dyslexiesoftware Kurzweil of Sprint Plus. Sprint heeft budgetvriendelijke versies: Sprint NL en Sprint NL/Engels. Let op of woordenboeken (van goede kwaliteit!) in de software zijn ingebouwd en of spellingcontrole of woordvoorspeller goed toegankelijk zijn en rekening houden met typische dyslectische fouten: kompjoeter i.p.v. computer, fis i.p.v. vis, moelek i.p.v. moeilijk en brand weer i.p.v. brandweer. Ook kan het handig zijn als bij de software een uitgebreide app beschikbaar is voor tablet of smartphone. Bronmateriaal, schoolboeken, etc. Om met dyslexiesoftware op school te kunnen werken zijn schoolboeken in een geschikt bestandsformaat nodig. Deze digitale schoolboeken in zgn. aangepaste leesvormen zijn door Dedicon in opdracht van het ministerie van OCW voor Kurzweil en Sprint (later ook voor Claroread en L2S) geproduceerd voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De collectie dekt niet het totale aanbod van schoolboeken en de kwaliteit van de bestanden is verschillend * ster versus ***sterren. FotoPDF, bedoeld om zelf van het scherm te lezen, is niet geschikt voor leerlingen met dyslexie. Veel scholen en ouders scannen schoolboeken en doen zelf bewerkingen op de digitale bestanden. Kurzweil en Sprint zijn hiervoor zeer geschikt. Ouders wisselen voor Kurzweil digitale schoolboeken uit via De Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunnen zowel met Kurzweil, als met Sprint uitstekend afgenomen worden. Voor Kurzweil zijn daarnaast ook de Centrale Eindtoets PO Basis en Niveau, de Cito Entreetoetsen groep 6 en 7 en toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem VO speciaal geschikt gemaakt. Tot slot worden bij een aantal informatieve boekenseries van Arscribendi Uitgeverij, kant-en-klare Kurzweil bestanden geleverd tegen een kleine meerprijs. Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) beijvert zich voor verbreding van het aanbod digitale school- en studieboeken van goede kwaliteit en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van werk dat door ouders en scholen wordt gedaan. Met deze bundeling van krachten hoopt Stichting Toegankelijke Informatie een oplossing te bieden voor de knelpunten m.b.t. kwantiteit en kwaliteit van langdurig beschikbare schoolboeken voor dyslexiesoftware. Voor optimale kwaliteit zijn bewerkingen nodig die zorgen dat de dyslexiesoftware teksten goed voorleest: Taaltagging: woorden en teksten in een vreemde taal worden goed uitgesproken. Gebiedsbewerkingen: de tekst op een pagina wordt in de goede volgorde voorgelezen. Rustpunten: er zijn extra rustpunten aangebracht, bijvoorbeeld na een titel of bij opsommingen. Secundaire tekst: velden met extra tekst die worden voorlezen als erop wordt geklikt. Dit zijn bijvoorbeeld teksten in kaders of bij een plaatje. Bestanden zijn opgeslagen in hoofdstukken en niet als willekeurige delen van een boek. De paginanummering loopt gelijk met het boek. Goedkope software is niet in staat om goed met deze kwaliteitsbewerkingen in schoolboeken (m.n. voorleesvolgorde en taaltags) om te gaan. Versie 1.1 pagina 2

3 Gebruiksgemak Kinderen leren over het algemeen snel met een computerprogramma omgaan. Er is verschil in gebruiksgemak, overzichtelijkheid van functies en eenduidige werkbalken. Één werkomgeving waarbij de persoonlijke instellingen worden opgeslagen en weergegeven in een eigen werkbalkset werkt prettiger. Duidelijke knoppen op de werkbalken en goed toegankelijke functies zijn van groot belang. Technisch en begrijpend lezen Goede hulpmiddelen bieden ondersteuning op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spellen en strategisch schrijven, opzoeken in woordenboeken, moderne vreemde talen, structureren en het maken van toetsen en examens. Gespecialiseerde software biedt ondersteuning bij alle genoemde deelproblemen waarmee een leerling met dyslexie worstelt. Voor technisch en begrijpend lezen wordt het woord én de zin aangeduid met een meeleescursor, dit zorgt voor extra visuele ondersteuning. Hierdoor leest de gebruiker actief mee. Dit ondersteunt tegelijkertijd de concentratie. De aandacht kan hierdoor helemaal gericht worden op het begrijpen van de tekst. Geavanceerde dyslexiesoftware biedt daarnaast extra ondersteuning bij het begrijpend lezen doordat moeilijke woorden opgezocht kunnen worden in de digitale van Dale woordenboeken. Denk ook bijvoorbeeld aan homofonen (zei-zij, hard-hart) bij begrijpend lezen, een synoniemenfunctie, ondersteuning bij de vreemde talen en pictogrammen. Kurzweil heeft stemmen met een menselijke intonatie (Acapela) die het luisteren naar langere teksten plezieriger maken. Spellen, schrijven en studievaardigheden Functies die veel ondersteuning bieden bij het spellen en schrijven zijn gesproken woordvoorspelling, gesproken spellingcontrole, het synoniemenwoordenboek en het meespreken tijdens het typen. Hierdoor wordt voorkomen dat gebruikers woorden fout schrijven. Ook kunnen ze hun teksten rijker maken en hun woordenschat uitbreiden. Er is speciale spellingcontrole (in Sprint) en speciale woordvoorspelling (Skippy in Sprint, WoDy), die rekening houden met de specifieke fouten die dyslectici vaak maken (zoals kompjoeter, fis, moelek, treenen, brandweer man etc.). In het Voortgezet Onderwijs krijgt een leerling meer verschillende taken dan in het primair onderwijs. Presteert een leerling met dyslexie redelijk goed op de basisschool, dan kan hij toch problemen met zijn dyslexie krijgen in de brugklas. Tijdsdruk en het leren van vreemde talen maken het studeren extra lastig. Zo is de Engelse taal voor veel leerlingen met dyslexie een moeilijke taal om te spreken, lezen en schrijven. Studievaardigheden zoals uittreksels maken, op internet zoeken en speciale markeringen aanbrengen, worden door slimme functies in de geavanceerde software goed ondersteund. Ook kunnen teksten als audiobestand (bijvoorbeeld mp3) worden opgeslagen. Zo kunnen ze overal worden beluisterd. Het succes van een hulpmiddel is groter als het de leerling motiveert tot een actieve en ontdekkende leerhouding die past bij zijn leeftijd. Een geïntegreerde mindmapfunctie en het met spraak kunnen werken in kolommen (o.a. voor woordjes leren) vergroten de nuttige gebruiksmogelijkheden. Schoolloopbaan Met de komst van passend onderwijs, waarbij dyslexie onder de basisondersteuning valt, zijn steeds meer samenwerkingsverbanden dyslexiesoftware, zoals Kurzweil en Sprint Plus, bovenschools gaan inzetten. Deze bovenschoolse aanpak zorgt voor een gezamenlijke implementatie met alle voordelen die daarbij horen, waaronder een doorgaande leerlijn. Ruim 60 grote onderwijsorganisaties, samen met circa scholen en bijna leerlingen met Versie 1.1 pagina 3

4 dyslexie, werken inmiddels op deze succesvolle wijze. Techniek Bij de keuze voor gebruik van een geïnstalleerde versie (van DVD of download), een USB-versie of netwerkversie gelden verschillende afwegingen. In het algemeen wordt door particulieren gekozen voor de DVD, door scholen voor de netwerkversie. Sommige programma's hebben een simpele voorleesapp beschikbaar. Kurzweil wordt standaard geleverd met de uitgebreide Kurzweil Mobile app voor ipad, iphone en ipod (zonder meerprijs). Die is handig voor thuis, op school of onderweg of als de school kiest voor het Bring Your Own Device (BYOD) principe. Leverancier Om tot een goede keuze van dyslexiesoftware te komen wordt in het Masterplan boek 'Technische Maatjes' aangeraden goed na te gaan welke aanbieder de beste ondersteuning kan bieden. De leverancier hoort zowel technisch als onderwijsinhoudelijk ondersteuning te verlenen en een goed bereikbare helpdesk te hebben. Let er bij een leverancier op dat u meerdere keuzemogelijkheden voor een hulpmiddel heeft, dat het bedrijf professionele onderwijskundige kennis en voldoende mankracht in huis heeft om goede implementatieondersteuning te bieden, dat de technische helpdesk vlot en kundig reageert en dat de samenwerking met scholen en behandelaars goed is geregeld. Versie 1.1 pagina 4

5 Eigenschappen Algemeen Toepassing Kurzweil Sprint Claroread L2S Meest geavanceerde dyslexiesoftware met volledige en geïntegreerde ondersteuning bij lezen, spellen/schrijven, studeren en examens in meerdere talen. Heldere werkbalken, Intuïtief en kindvriendelijk gebruik. Geschikt voor alle leeftijden en alle schoolniveaus. Examenproof. Veel onderzoek mee gedaan. Meest gebruikt op scholen en thuis. Zeer hoogwaardige scanfunctie. Unieke beheermogelijkheden voor scholen (accounts, gebruik, etc.). Bekroond met het Europese Comenius keurmerk. Geavanceerde software met unieke, specifieke functies voor ondersteuning van de lees- en spellingproblemen bij dyslexie. Meerdere talen. Breed inzetbaar in het kader van passend onderwijs. Geschikt voor alle leeftijden, alle schoolniveaus en elk budget. Examenproof. Op een na meest gebruikte dyslexiesoftware op scholen en thuis. Zeer hoogwaardige scanfunctie met semiautomatische instellingen voor voorleesvolgorde en taalwisseling. Bekroond met het Europese Comenius keurmerk. Softwareprogramma voor het voorlezen en het maken/bewerken van teksten in meerdere talen. Beperkte ondersteuning van het spellen/schrijven en studeren. Vergrendeling van bepaalde functies, zoals vereist bij examens, is niet fraudebestendig. Beperkte scanfunctionaliteit. Simpele voorleessoftware, maakt vooral gebruik van standaardfunctionaliteit van standaardprogramma s. Biedt ondersteuning bij het voorlezen in Nederlands.. Extra s moeten los worden bijgekocht, zoals stemmen vreemde talen. Vergrendeling van bepaalde functies, zoals vereist bij examens, is niet fraudebestendig. Zeer beperkte scanfunctie. Alle programma s beschikken over één of meer voorleesstemmen en woordenboeken. Kurzweil en Sprint Plus bevatten de van Dale woordenboeken in meerdere talen (NL/EN/FR/DU). Claroread en L2S bevatten woorden(boek)lijsten waarvan de herkomst onduidelijk is en die minder opzoekmogelijkheden bieden (vervoegingen worden bv. niet gevonden). Sprint heeft Skippy een specifiek ontwikkelde woordvoorspeller, die rekening houdt met dyslectische fouten. Elk programma kan markeren en samenvatten maar de gebruiksvriendelijkheid daarvan verschilt nogal. Alle programma s kunnen teksten opslaan als geluidsbestand. Vanuit Kurzweil kunnen ook Daisy bestanden worden aangemaakt. Geavanceerde software met geïntegreerde functies, duidelijke werkbalken, behoud van lay-out bij het scannen van documenten en goede voorlees- en bewerkingsmogelijkheden zijn kindvriendelijker en gebruiksvriendelijker. Alle programma s draaien onder het besturingssysteem Windows. Aantal talen Aantal stemmen (zonder meerprijs) Bijpassende Woordenboeken 13 verschillende talen 31 stemmen (incl. Turks) 7 van Dale woordenboeken: NL, NL- EN, EN-NL, NL-FR, FR-NL, NL-DU, DU- NL Sprint Plus 4 talen, 10 stemmen en 7 Van Dale woordenboeken. Sprint NL/ENGELS, 6 stemmen en 3 Van Dale woordenboeken, Sprint NL 3 stemmen. Pro 4, Plus 3, Standaard 3 Woordenlijsten Pro 1, Plus 1, Standaard 1 1 taal (NL) 1 stem (NL) (extra stemmen, moeten worden bijgekocht) 1 woordenlijst (NL) Versie 1.1 pagina 5

6 Eigenschappen Specifieke functies, speciaal ontwikkeld voor extra ondersteuning bij typische kenmerken van lees- en spellingproblemen of voor effectiever gebruik. Kurzweil Sprint Claroread L2S De specifieke functies zijn geïntegreerd in het programma en daardoor snel en gemakkelijk te activeren direct vanuit de werkbalken. Acapela stemmen met menselijke intonatie. Uitgebreid plaatjes- en pictogrammenwoordenboek. Homofonen met voorbeeldzin. Synoniemenwoordenboek. Uitgebreide studeertools, zoals markeren mét de link naar samenvatten, kolomnotities en mindmapping. De geavanceerde mindmapfunctie met sjablonen en mét een link naar een gestructureerd document. Sjablonen voor het maken van werkstukken, boekbesprekingen etc. Een checklist voor het redigeren van teksten. En een vertaalfunctie volledig geïntegreerd in het programma. De specifieke functies zijn geïntegreerd (gelinkt) in het programma en daardoor snel en gemakkelijk te activeren in de werkbalken. Meerdere voorleesopties, klik-en-leesfunctie op woord- of zinsniveau. Woordvoorspeller Skippy houdt rekening met typisch dyslectische fouten en samenstellingen: kompjoeter, fis, moelek, treenen, brandweer man etc. Spellingcontrole Primus is speciaal ontwikkeld voor dyslectici; bij het corrigeren van fouten komt de hele zin in beeld. Fonetische uitspraak van letters voor beginnende lezers, hakken en plakken, verdelen in klankgroepen en lettergrepen. Steunt op Word en Adobe functies. Beperkt aantal knoppen op de werkbalk, minder toegankelijk voor de extra functies. Echte woordenboeken ontbreken. Geen speciale woordvoorspeller, spellingcontrole Word. Minilijst homofonen voorzien van plaatje. Mindmap met plaatjes en pijltjes. De link naar een gestructureerd document ontbreekt. Markeren én samenvatten kan alleen vanuit Word. Niet erg kindvriendelijk in gebruik. Steunt op Word en Adobe functies. Kleine werkbalk met blauwe knoppen. Onduidelijk waar extra functies kunnen worden geactiveerd. Echte woordenboeken ontbreken. Woordvoorspeller met instellingsmogelijkheden voor fonetische correcties, spellingcontrole Word, geen homofonenfunctie, beperkte studeertools. Gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor het invullen van werkboeken en toetsen, waarbij ook de specifieke schrijfondersteuning als woordvoorspelling én homofonen altijd toepasbaar zijn. Homofonen met afbeelding en voorbeeldzin. Markeren én samenvatten. Tekenpen in PDF. Versie 1.1 pagina 6

7 Eigenschappen Gebruik bij toetsen en examens. Kurzweil Sprint Claroread L2S Met examenvergrendeling/knop. Voldoet aan exameneisen CvTE Complete vergrendeling van woordenboeken, lees-het-webfunctie en vertaalfunctie (desgewenst woordvoorspeller en spellingcontrole) op computer- en netwerkniveau. Voldoet aan de examen- eisen CvTE. De woordenboeken kunnen worden vergrendeld (indien gewenst ook de woordvoorspeller en spellingcontrole) Voldoet NIET aan exameneisen CvTE: de woordenlijsten, kunnen niet worden vergrendeld (woordvoorspeller en spellingcontrole ook niet). Voldoet NIET aan examen-eisen CvTE. De beveiliging in het profiel is fraude-gevoelig en kan eenvoudig worden omzeild. Onvoldoende beveiliging van woordenlijsten en spellingcontrole. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags in de eindexamens (CTSE, spraaksynthesepdf) worden herkend, zodat een meertalig document correct wordt voorgelezen. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags in eindexamens (CTSE, spraaksynthesepdf) worden herkend, zodat een meertalig document correct wordt voorgelezen. Aangebrachte leesvolgorde wordt herkend, taaltags worden NIET herkend. Het voorlezen van een meertalig document gaat niet goed. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags worden NIET herkend. Dit verstoort het voorlezen. Cito toetsen PO (niveautoets groep 6 en 7) en VO (leerlingvolgtoets 0 t/m3) zijn beschikbaar in Kurzweil (KES) bestandsformaat. Gebruiksvriendelijkheid Duidelijke functies op de werkbalken, één werkomgeving, intuïtief, eenduidige functies. Meerkleurige meeleescursor duidt woord en zin gelijktijdig aan tijdens voorlezen. Gemakkelijk navigeren in elke tekst. Overzichtelijke werkbalken. Meerdere omgevingen te openen. Één kleur meeleescursor. Gemakkelijk navigeren in de tekst. Duidelijke werkbalken. Één kleur meeleesblokje. Navigeren in de tekst gaat goed. Opslaan en inleveren van een Dedicon PDF gaat moeilijk. Werkbalk niet intuïtief. De layout van gescande documenten blijft niet behouden. Één kleur meeleesblokje. Moeilijk navigeren in een DediconPDF, opslaan en inleveren gaat moeilijk. Veel tijd nodig bij het vinden van functies. Versie 1.1 pagina 7

8 Eigenschappen Kurzweil Sprint Claroread L2S De beveiligde Dedicon boeken kunnen worden geleend voor 4,50 per boek, per jaar, per leerling. Een Esdnow installatie is nodig om het Dedicon bestand met een code te kunnen activeren. Om het Dedicon boek te kunnen voorlezen hebben sommige softwareprogramma s een speciale viewer nodig, maar daarmee zijn geen of nauwelijks bewerkingen (voor studeren) mogelijk. De Dedicon bieb bevat: 2000 bewerkte bestanden: *** en 4000 onbewerkte bestanden: *. In onbewerkte bestanden is geen leesvolgorde of taalwisseling bij vreemde woorden aangebracht. Hierdoor worden deze vaak niet optimaal voorgelezen. Bij *** bestanden wel, maar niet alle software kan die kwaliteitsmarkeringen uitlezen. In Dedicon Kurzweil bestanden zijn alle geavanceerde functies toepasbaar, het bestand is rechtstreeks te openen in uw vertrouwde Kurzweil omgeving. De bewerkte *** Kurzweil bestanden worden goed voorgelezen volgens de aangebrachte leesvolgorde en met de taalwisselingen. In Dedicon Sprint bestanden zijn alle geavanceerde functies bruikbaar, het bestand is rechtstreeks te openen in SprintPDF. De *** bewerkte Sprint PDF bestanden worden goed voorgelezen volgens de aangebrachte leesvolgorde en met de taalwisselingen. Speciale viewer (Boeklezer). In Dedicon Claroread bestanden is beperkte functionaliteit toepasbaar en zijn niet rechtstreeks te openen. De *** bewerkte boeken worden meestal goed voorgelezen, behalve bij taalwisselingen dit wordt niet herkend. PDFviewer aanschaf (extra kosten) en installatie is nodig om het Dedicon L2S bestand te openen. Op deze bestanden is slechts beperkte functionaliteit toepasbaar. De *** bewerkte boeken worden niet goed voorgelezen. Leesvolgorde en taalwisselingen worden niet herkend. Scannen, OCR Standaard in Pro versie in kleur en zwart/wit. Scan- en bewerkfunctie/ OCR van de hoogste kwaliteit, is geïntegreerd in de werkomgeving en daardoor zeer gebruiksvriendelijk. Het voorlezen kan volledig geoptimaliseerd worden, door de uitgebreide bewerkingstools (leesvolgorde, taaltagging, OCR correctie en meer..). Lay-out blijft identiek aan het origineel. SprintOCR in kleur en zwart/wit als extra optie. Scanfunctie/OCR van de hoogste kwaliteit. Het voorlezen kan geoptimaliseerd worden, door de uitgebreide bewerkingstools (OCR correctie geintegreerde en deels geautomatiseerde leesvolgorde en taaltagging). Lay-out blijft identiek aan het origineel. Pro/Plus versie Beperkte scan- en bewerk/ocr functie. Zelf gescande teksten zijn moeilijk te bewerken, zodat ze niet optimaal worden voorgelezen. Geen taaltagging mogelijk. Lay-out blijft identiek aan het origineel. Skanread: scanvoorkeur grijs. Beperkte bewerk/ocr functie. Zelf gescande teksten zijn moeilijk te bewerken zodat ze niet optimaal worden voorgelezen. Taaltagging en leesvolgorde zijn niet mogelijk. De lay-out blijft niet identiek aan het origineel. Versie 1.1 pagina 8

9 Eigenschappen Voor mobiele apparaten (BYOD): Kurzweil Sprint Claroread L2S Kurzweil Mobile voor ipad, iphone, ipod Touch, met uitgebreide functies, zoals voorlezen en markeren. Invulmogelijkheden voor werkboeken en het gebruik van de woordvoorspelling (NL) mét werkwoordondersteuning (NL). Het opzoeken van woorden in het van Dale woordenboek (NL) etc. Eenvoudige app voor ipad, te gebruiken bij het voorlezen en het markeren van belangrijke stukken tekst. Eenvoudige app voor ipad, iphone, ipod Touch te gebruiken bij het voorlezen. Geen. Voor MAC Engelstalige versie beschikbaar, Nederlandse komt in Niet beschikbaar. Beschikbaar. Niet beschikbaar. Passend onderwijs ondersteuning Speciale nakijk-viewer voor docenten beschikbaar (geen licentie nodig). Uitgebreide netwerkmogelijkheden: Beheerdersmodule binnen de Netwerkversie: gebruikersprofielen beheren (AD-integratie of lokale gebruikers), gebruikersgroepen aanmaken, werkbalken instellen vanaf de server op groeps- en gebruikersniveau, gebruikersactiviteiten inzien, standalone licentie toekennen aan werkstation of voor thuiswerken. Logboekfunctie met gebruiksgegevens. Speciale nakijk-viewer voor docenten beschikbaar(geen licentie nodig). Adequate netwerkfuncties. Geschikt voor lokaal licentiebeheer Licentiestructuur niet ideaal voor schoolnetwerken: machine-gebonden licenties. Geschikt voor lokaal licentiebeheer. Licentiestructuur niet ideaal voor schoolnetwerken: machine-gebonden licenties. Versie 1.1 pagina 9

10 Eigenschappen Professionalisering Kurzweil Sprint Claroread L2S Lexima biedt bewezen succesvolle bovenschoolse implementatie-trajecten (per jan al effectief op meer dan scholen met meer dan gebruikers). Beperkt cursusaanbod voor docenten. Minimaal cursusaanbod voor docenten. Lexima Academie (CEDEO en CRKBO erkend) organiseert cursussen op alle niveaus en voor alle doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten, ict-ers, zorgprofessionals, beleidsmakers. Ook op locatie. De cursussen worden verzorgd door orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. Lexima biedt professionele ondersteuning van hoog opgeleide docenten. Lexima Academie organiseert ook de jaarlijkse Nationale Dyslexie Conferentie en de Nationale SEN Conferentie, beide gecertificeerd door NIP, NVO, LBRT, ADAP en Nederlands Register voor Leraren. Leverancier: Lexima 30 medewerkers waarvan een groot deel met onderwijsinhoudelijke opleiding en ervaring. Biedt keuze uit verschillende compenserende softwareprogramma s (voor elk budget): Kurzweil, Sprint, WoDy, Read&Write, AppWriter. woordhelder (2-3 medewerkers). Biedt slechts een voorleesprogramma. Visiria (2-3 medewerkers). Biedt slechts een voorleesprogramma. Versie 1.1 pagina 10

Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2016

Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2016 Waarom deze keuzewijzer? Hulpmiddelen bij dyslexie zijn onmisbaar. Succes begint bij de juiste keuze. Het gaat niet om iets simpels. Bij de keuze moet rekening worden gehouden met diverse factoren. Als

Nadere informatie

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Hulpmiddelen bij dyslexie zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs, duizenden leerlingen hebben er al profijt

Nadere informatie

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden.

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 is het meest geavanceerde en meest succesvolle

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde INHOUD I. Verschillende informatiekanalen II. Doel van hulpmiddel

Nadere informatie

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen Dyslexie Ict ondersteunende hulpmiddelen Sjaak Janssen Doel: Informeren Inzicht uitslag Vragenlijst. Vergelijking van 3 meest gebruikte pakketten. Informatie over bovenschool arrangement. Slotvraag Ict

Nadere informatie

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Beste leerling, Leren, lees- en luistertoetsen, voor dyslecten vaak erg lastig. Om jullie te helpen

Nadere informatie

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen 1. Kurzweil Zie p. 2. 2. Claroread. Zie p. 3. 3. Tips voor talen Zie p. 7 4. Malmberg Rekentoets

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten INHOUD Presentatie: 1. Verschillende informatiekanalen 2. Doel van hulpmiddel 3. Stappen

Nadere informatie

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt!

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Dyslexie-ICT Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Landelijke Informatiedag voortgezet onderwijs 14 april 2012 Programma Landelijke Informatiedag 2012 Welkom, voorstellen, agenda PowerPoint/ kennismaking

Nadere informatie

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt!

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Dyslexie-ICT Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Landelijke Informatiedag Behandelaars 14 april 2012 Programma Landelijke Informatiedag 2012 welkom, voorstellen, agenda PowerPoint/kennismaking demonstratie

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Week van de IB-er 7-11-12 Overzicht van deze bijeenkomst: Intro Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Welke programma s zijn er / welke software? AMIS Lezen van jeugdliteratuur

Nadere informatie

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE Ruurdje van Laar en Tom Braams Braams&Partners bv, Deventer-Apeldoorn-Zwolle www.tbraams.nl September 2011 Wanneer? Als ondersteuning nodig is, omdat: Er een leerachterstand ontstaat

Nadere informatie

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school Informatie over dyslexie op de OSG Hieronder vind je tips die je kunt gebruiken wanneer je dyslectisch bent. Ook wordt kort uitgelegd hoe de begeleiding op de OSG is wanneer je dyslexie hebt. Deze informatie

Nadere informatie

Dyslexie ICT. Passend onderwijs? vanzelfsprekend dyslexiesoftware! Advies op maat: 24

Dyslexie ICT. Passend onderwijs? vanzelfsprekend dyslexiesoftware! Advies op maat: 24 Als een kind in mijn klas slecht ziet, krijgt hij toch ook een bril? Sanne (10) Dyslexie ICT Passend onderwijs? vanzelfsprekend dyslexiesoftware! Advies op maat: 24 Dyslexiesteunpunt klas24 Diënne Kamphuis

Nadere informatie

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig.

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig. 1. Teksten laten voorlezen Kurzweil3000 leest alle digitale teksten voor. Teksten die met Word zijn gemaakt, PDF s, gescande teksten, email, teksten op internet, e.a. Manier van lezen, snelheid en leeseenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Onafhankelijke vergelijking van software voor ondersteuning bij lezen, schrijven en spelling

Onafhankelijke vergelijking van software voor ondersteuning bij lezen, schrijven en spelling Onafhankelijke vergelijking van software voor ondersteuning bij lezen, schrijven en spelling December 2013 In opdracht van: Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s Hertogenbosch T +31

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Serverrapportage Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers Periode maart 2014 t/m december 2014 Leusden, 18 december 2014 Implementatietraject Kurzweil 3000 SWV Onderwijs op Maat de Liemers v o

Nadere informatie

Scannen met ClaroRead Pro

Scannen met ClaroRead Pro Scannen met ClaroRead Pro Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384 AK Heesch Alle

Nadere informatie

Compenserende software

Compenserende software Compenserende software voor dyslexie, leesproblemen, spellingproblemen en laaggeletterdheid Altijd de best passende keuze Hulpwijzer voor het kiezen en goed toepassen van dyslexiesoftware op school, thuis,

Nadere informatie

GROEPSAANKOOP SCHOLEN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

GROEPSAANKOOP SCHOLEN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS MAATSCHAPPELIJK PROJECT CERA: DYSLEXIESOFTWARE IN DE SCHOOL GROEPSAANKOOP SCHOLEN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS In samenwerking met Cera en Technologie en Integratie (T&I) en Sensotec kunnen we al onze

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven 14.1. Inleiding 199 14.2. Sneller typen met woordvoorspelling 201 14.3. Beter spellen en schrijven zonder typen 203 Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen

Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen 15.1. Inleiding 205 15.2. Hoorfouten opsporen met voorleessoftware 207 15.3. Gelijkende woorden controleren met de homofonenfunctie 209 Deel 4 - ICT als brug tussen

Nadere informatie

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde ICT VOORLICHTING Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde AANBOD ICT HULPMIDDELEN www.masterplandyslexie.nl www.balansdigitaal.nl www.ikhebdyslexie.nl

Nadere informatie

Aan de slag met L2S. versie 8

Aan de slag met L2S. versie 8 Aan de slag met L2S versie 8 1 Aan de slag met L2S Deze handleiding geeft u de basisinformatie over L2S. Een uitgebreide handleiding vindt u in de werkbalk van het programma onder Help. Hieronder staat

Nadere informatie

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384

Nadere informatie

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn:

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn: Dyslexiebeleid Berlage Lyceum 1. Inleiding Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen zodat zij hun talenten ten volle

Nadere informatie

Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen?

Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen? Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen? Dedicon. Webinar. Welkom Ik ben Iris Knuit Communicatiespecialist Dedicon Host webinar Anneke Wijtvliet Productmanager Educatief Ontwikkelt producten

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Gebruik van L2S Willibrordus

Dyslexiebeleid. Gebruik van L2S Willibrordus Dyslexiebeleid Gebruik van L2S Willibrordus 1 Inleiding Passend onderwijs vraagt van de school om een continuüm van maatregelen te bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling. Leerlingen

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Infosessies en opleidingen ter plaatse: liesbeth.verlaet@jabbla.com

Infosessies en opleidingen ter plaatse: liesbeth.verlaet@jabbla.com Infosessies en opleidingen ter plaatse: liesbeth.verlaet@jabbla.com Democd s, opleidingen, FAQ: www.sprintplus.be Problemen: support@jabbla.com Bestellingen: sales@jabbla.com Recht op redelijke aanpassingen

Nadere informatie

ClaroRead Handleiding DVD installatie. Opdidakt. supplies

ClaroRead Handleiding DVD installatie. Opdidakt. supplies ClaroRead Handleiding DVD installatie Opdidakt supplies Inhoudsopgave Installatie pag. 04 Opstarten pag. 06 Eenmalige instellingen pag. 07 Voorlezen van teksten pag. 08 In Word pag. 08 In Adobe Reader

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Overzicht van deze bijeenkomst: Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Schoolboeken bestellen bij Dedicon AMIS Lezen van (jeugd)literatuur met audio-ondersteuning Vragen

Nadere informatie

Project Gesproken Websites

Project Gesproken Websites Project Gesproken Websites Een standaard voor betere leesbaarheid In opdracht van Vereniging Openbare Bibliotheken Een vergelijkend onderzoek van voorleesprogramma s voor websites Dedicon Onderzoek & Ontwikkeling

Nadere informatie

Schoolinformatiepakket VO / MBO / HBO / WO

Schoolinformatiepakket VO / MBO / HBO / WO Schoolinformatiepakket VO / MBO / HBO / WO Geachte heer/ mevrouw, Dank voor de aanvraag van informatie over de spraaksoftware L2S. Op de pagina's hierachter hebben we het nodige voor u bij elkaar gebracht.

Nadere informatie

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 10 Tips&Tools om kids met dyslexie te ondersteunen TOOLKID_BINNENWERK.indd 2 TOOLKID_BINNENWERK.indd 03-01-13 12:20 3 03-01-13 12:20 Help, een leerling met dyslexie

Nadere informatie

Dyslexie en ICT. Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012

Dyslexie en ICT. Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012 Dyslexie en ICT Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012 Op ICT-gebied bestaan tal van producten om in te spelen op de onderwijsbehoeften van

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren

Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren 17.1. Inleiding 225 17.2. Uit het hoofd leren, met uitspraak erbij 227 17.3. Studeren door het maken van een Mindmap 229 17.4. Tekst markeren, samenvatten

Nadere informatie

Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief. September 2014.

Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief. September 2014. Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief September 2014. 02 03 Samenvatting In april en mei 2014 hebben in het kader van het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Dedicon

Nadere informatie

Beknopte handleiding Sprint

Beknopte handleiding Sprint Beknopte handleiding Sprint Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen, zoals dyslexie 1 Algemene info Dit is een beknopte handleiding in functie van. de Sprinto

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

KINDEREN MET LEES- EN SPELPROBLEMEN HELPEN MET DE COMPUTER... een praktijkverhaal OVERZICHT. Expertise:

KINDEREN MET LEES- EN SPELPROBLEMEN HELPEN MET DE COMPUTER... een praktijkverhaal OVERZICHT. Expertise: KINDEREN MET LEES- EN SPELPROBLEMEN HELPEN MET DE COMPUTER... een praktijkverhaal Voordelen van lees- en schrijfhulpmiddelen op Toekomst? Expertise: - Klasleerkracht van leerlingen met leerproblemen in

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR COMMUNICATIEMANAGERS EN WEBMASTERS

INFORMATIE VOOR COMMUNICATIEMANAGERS EN WEBMASTERS INFORMATIE VOOR COMMUNICATIEMANAGERS EN WEBMASTERS BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1 INHOUD Informatie voor communicatiemanagers en webmasters... 1 BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites!

Nadere informatie

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Intro Theo van Rijzewijk WSNS Tilburg Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Aanleiding Aanleiding Uit de vele toelichtende opmerkingen die de respondenten hebben gegeven bij de antwoorden, vallen nog

Nadere informatie

Ouderavond Dyslexie Kennemer College Beroepsgericht 28 september dyslexiecoach

Ouderavond Dyslexie Kennemer College Beroepsgericht 28 september dyslexiecoach Ouderavond Dyslexie Kennemer College Beroepsgericht 28 september 2017 Daniëlle Klaster Esther Hofman Sylvia Ruisendaal 1 Orthopedagoog Docent Duits, dyslexiecoach Teamleider Even inkomen.. Test uit de

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

*Bestelde luisterboeken van reeds aanwezige digitale versie op de laptop, worden niet vergoed.

*Bestelde luisterboeken van reeds aanwezige digitale versie op de laptop, worden niet vergoed. Beste ouder/verzorger. Heeft uw kind moeilijkheden met lezen? Wij kunnen uw kind, ter ondersteuning, het gebruik van gesproken boeken aanbieden. In het verleden verzorgde de school de aanvraag van deze

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede januari 2012. Dyslexiebeleid. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede januari 2012. Dyslexiebeleid. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede 1 Inhoudsopgave Inleiding 1) Dyslexie ` 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Hoe kan dyslexie zich in het algemeen uiten? 2) Dyslexiescreening en onderzoek op het Bonhoeffer

Nadere informatie

Lexima Cursusgids Lexima C schooljaar 2012-2013

Lexima Cursusgids Lexima C schooljaar 2012-2013 Lexima Cursusgids schooljaar 2012-2013 1 Lexima Academie In deze gids vindt u een overzicht van de cursussen en andere nascholingsactiviteiten die Lexima Academie organiseert in het schooljaar 2012-2013.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of zeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Beknopt: wat is WoDy?

Beknopt: wat is WoDy? Beknopt: wat is WoDy? WoDy is een softwarepakket waarmee mensen met schrijfproblemen nauwelijks nog hinder ondervinden van hun spellingmoeilijkheden. Woordvoorspeller WoDy is een woordvoorspeller. Terwijl

Nadere informatie

AppWriter Cloud. Handleiding. versie 2.4.0. ICT voor beter lezen en leren!

AppWriter Cloud. Handleiding. versie 2.4.0. ICT voor beter lezen en leren! AppWriter Cloud Handleiding versie 2.4.0 ICT voor beter lezen en leren! Colofon Handleiding AppWriter Cloud Aantal pagina s: 7 Datum: versie 2.4.0 Voor meer informatie over deze handleiding, kunt u contact

Nadere informatie

Begeleiding van dyslexie

Begeleiding van dyslexie Begeleiding van dyslexie Inhoud Wat is dyslexie?... 3 Wat biedt het HVC?... 4 Onderzoek naar dyslexie in de brugklas... 4 Dyslexiepas... 4 De dyslexiecoach... 5 Dyslexie ondersteuningssoftware... 5 Meer

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3.

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3. Protocol Dyslexie LOKET Zwijndrecht Inleiding Dyslexie is door de overheid erkend als een leerstoornis. Dat betekent dat er voor de leerlingen met dyslexie ondersteuning is en hoort te zijn. In dit protocol

Nadere informatie

Neem er even de tijd voor!

Neem er even de tijd voor! DYSLEXIE Neem er even de tijd voor! Ongeveer 3,5 procent van alle leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen als gevolg van dyslexie. Een deel van deze kinderen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman Dyslexiebeleid De Savornin Lohman 1. Inleiding 2. Visie en missie 3. Definitie dyslexie 4. Signalering 5. Diagnostiek 6. Begeleiding en ondersteuning 7. Samenwerking met ouders 8. Extra hulp en faciliteiten

Nadere informatie

BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1

BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1 BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1 INFORMATIE VOOR COMMUNICATIEMANAGERS EN WEBMASTERS INHOUD Informatie voor communicatiemanagers en webmasters... 2 BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites!

Nadere informatie

Lees mee! Plus Auteurs: Bart Caris en Ser Debie

Lees mee! Plus Auteurs: Bart Caris en Ser Debie Lees mee! Plus Auteurs: Bart Caris en Ser Debie 2005-2006 v. 12-12-2006: 15:40 Copyright OWG 2005-2006. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1. Functionaliteit programma...3

Nadere informatie

BROCHURE KURZWEIL 3000

BROCHURE KURZWEIL 3000 BROCHURE KURZWEIL 3000 BROCHURE KURZWEIL 3000 Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde en meest gebruikte dyslexiesoftware voor alle vormen van dyslexie in alle schooltypen. Het is een krachtig alles-in-een

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees, spelling en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking 167 168 Deel 4 ICT als

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16 januari 2017 Inleiding In dit kader dyslexie is beschreven op basis van welke uitgangspunten er binnen het Clusius

Nadere informatie

Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren WERKMAP SURFPLANK. De computer, mijn surfplank bij het leren

Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren WERKMAP SURFPLANK. De computer, mijn surfplank bij het leren 1 Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren WERKMAP SURFPLANK De computer, mijn surfplank bij het leren Een hefboom als instrument tot integratie Deelmap Sprint : fiches met stappenplan

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Dyslectische leerlingen richting het eindexamen: de rol van de docent

Dyslectische leerlingen richting het eindexamen: de rol van de docent Dyslectische leerlingen richting het eindexamen: de rol van de docent www.masterplandyslexie.nl Protocol Dyslexie VO Vakkaternen Interventieprogramma s Toetsen en Interventies in het VO. Technische maatjes

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College

Kader dyslexie Clusius College Kader dyslexie Clusius College Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16-06-2014 Inleiding Het Clusius College heeft te maken met een grote groep leerlingen die op het gebied van taal problemen heeft,

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek 1b. Aansluiting bij de basisschool

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek 1b. Aansluiting bij de basisschool Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

IEP Eindtoets 2017 TOETSREGLEMENT. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets 2017 TOETSREGLEMENT. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets 2017 TOETSREGLEMENT Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens INHOUD Inleiding 2 1 Verantwoordelijkheden directeur 3 2 Aanmelding voor de IEP Eindtoets 4 3 Privacy 5 4 Toegestane

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

L2S Help L2S 7. Mikro Værkstedet A/S

L2S Help L2S 7. Mikro Værkstedet A/S L2S Help L2S 7 Mikro Værkstedet A/S L2S Help: L2S 7 Mikro Værkstedet A/S Inhoudsopgave Introductie... vii 1. L2S in Windows toepassingen... 1 2. De werkbalk... 3 3. Profielen... 11 3.1. Standaard profielen...

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school?

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4 4. Wat doet de school? 4 5. Wat doen de docenten? 6 6. Wat doet de leerling? 8 7.

Nadere informatie

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Stappenplan scannen Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Het programma ABBYY Finereader is een programma waarmee makkelijk gescand kan worden. Het zorgt voor de OCR omzetting. Dit wil

Nadere informatie

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Dikla de Munnik, coördinator Kenniscentrum Dyslexie d.demunnik@po-deventer.nl Wat is Sine Limite?

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

Inzetten van dyslexie-ict: een kwestie van beslissen!

Inzetten van dyslexie-ict: een kwestie van beslissen! Inzetten van dyslexie-ict: een kwestie van beslissen! Praktische leidraad voor behandelaars en docenten bij het kiezen en inzetten 1 van remediërende en compenserende dyslexie-ict hulpmiddelen. Jolanda

Nadere informatie

Info@dyslexiecentrumrotterdam.nl

Info@dyslexiecentrumrotterdam.nl Info@dyslexiecentrumrotterdam.nl INHOUD 1. Vergoede behandeling 2. Problemen dyslectici 3. Sterke kanten 4. Doelstellingen begeleiding 5. Mogelijkheden: faciliteiten 6. Mogelijkheden: spelling 7. Mogelijkheden:

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen?

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe wordt dyslexie vastgesteld? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 3 4. Wat kan de school doen? 4 5. Wat doen de docenten? 5 6. Wat doet de leerling? 6

Nadere informatie

Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor?

Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor? Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd Artikel: Auteur: Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor? Lieven Coppens Die- s-lekti-kus vzw, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo E-mail:

Nadere informatie

Project ondersteuning dyslectische leerlingen

Project ondersteuning dyslectische leerlingen L.S. Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over het project ondersteuning dyslectische leerlingen ontvangt u bijgaand het informatiepakket. Het pakket bevat: 1. Beschrijving van het project. 2.

Nadere informatie