presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE"

Transcriptie

1 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt

2 2

3 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep René Dinklo 4 Zin in n gedicht? Jan Groot 5 Predikers in geuren en kleuren Anneke Grunder 6 KRO-verkiezingen Corry Valk 7 Kerkbalans Piet Neeft 8 Bonte Papen no. 5 Kees Brakkee 9 Kerktelefoon vernieuwd Piet Neeft 10 de Bijbel open Irene Haalboom 11 Bijbelse garderobe Baptiste Tuin 12 In de Kiekerd, fotoverslag 13 Activiteiten Thomashuis Anja Slagter 14 vervolg Thomashuis-activiteiten 15 6 juni-viering, fotoverslag 16 Professiefeest + 17 Nieuws van de 60+ groep 17 Gelegenheidspastor Baptiste Tuin 18 advertenties 19 advertenties 20 Aanplakzuil, nieuwtjes en weetjes 21 Familieberichten en colofon 22 VAN DE REDACTIE en toen was de vakantie voorbij Zo verlang je naar de vakantie en zo is die al weer voorbij. Ook genoten van de vrije tijd en de regen? Moe en uitgewerkt ga je na maanden werken in het gezin of in je werkkring op pad om te zoeken naar rust, naar ontspanning, naar natuur, naar mooie dingen, naar jezelf. Vertrouwde mensen zie je een tijd niet meer. Vakantie is zo dan ook een tijd van kort afscheid, van even niet Je ziet de vertrouwde gezichten vanuit de diensten of vanuit je vrijwilligerswerk een tijdje niet meer. Zo is dat toch ook in het rectoraat? En wat doe je dan? Sommigen reizen, sommigen doen lekker niets of zij gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren. Zo schreef Irene Haalboom haar laatste stuk voor het Presenteerblad over het Oude testament. Kees Brakkee gaat verder in op de geschiedenis van het kloosterleven. Maar anderen gaan heel andere dingen doen: Baptiste Tuin werkte op Terschelling als gelegenheidspastor. Ze vertelt vanuit haar hart over die ervaringen daar in het noorden. Jan Groot komt weer aan het lezen van een gedicht toe. Hij nodigt u uit mee te lezen. En altijd ook weer nieuwe dingen waar je na de vakantie mee te maken krijgt. Daar doen we in dit blad ook verslag van. Rene schrijft vanuit de stuurgroep over de nieuwe stappen voor de komende tijd. Cursusplannen zijn inmiddels uitgewerkt en prachtig vorm gegeven. Anneke Grunder schrijft over al die plannen die worden toegelicht in de nieuwe brochure. Daarin staat het hele aanbod vanuit Thomaskerk, vanuit het Wasdom en vanuit de kerk. En zo kom je na je vakantie het rectoraat weer binnen. Benieuwd naar de ervaringen van anderen stap je weer op die mensen af. Naar ieder hoopt hebben de mensen een mooie tijd gehad. Toch weer even aan elkaar wennen. Het parochiejaar is gestart. We gaan er weer voor. De start van het nieuwe jaar vanuit het Presenteerblad vind je hierbij. Namens de redactie van het Presenteerblad, Ludo Hendrickx 3

4 VAN DE STUURGROEP De zomerperiode bevindt zich in haar nadagen. Het wordt s avonds eerder donker en het is klammer. De scholen hebben hun deuren weer wijd geopend om de toestroom van leerlingen te kunnen opvangen. De koffers zijn weer uitgepakt en we zijn gewoon weer thuis of op het werk aanwezig en bereikbaar. Voor onze parochie begint een nieuw seizoen, maar in augustus hebben we ook afscheid genomen. Op woensdag 11 augustus was de stuurgroep aanwezig bij de afscheidsbijeenkomst van de oudste zoon van onze parochiecoördinator Marijke de Jong. Veel te jong is haar zoon Djurre gestorven na een ongelijke strijd tegen een agressieve vorm van kanker. Wij wensen Marijke, haar man Piet, hun kinderen en Kirsten veel liefde, troost en kracht toe om dit onvoorstelbare verlies te kunnen dragen. Woensdagavond 25 augustus was er weer een afscheidsbijeenkomst, maar dan vervat in een gezellig samenzijn. We hebben toen afscheid genomen van onze stuurgroepleden Paul Berends en Gert-Jan van Rijn die het na twee termijnen van elk vier jaar voor gezien hielden. Wij danken hun hartelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid. Helaas blijkt het niet eenvoudig te zijn om nieuwe bestuursleden te werven. Betrokken parochianen die bestuurswerk niet schuwen, nodig ik daarom van harte uit om contact met me op te nemen, om in overleg te bekijken of toetreding tot de stuurgroep voor jezelf en voor het rectoraat een goede zaak is. Het zou mooi zijn als één van de nieuwe leden wat deskundigheid heeft op het terrein van PR en/of website. Naast afscheid nemen is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Gelukkig maar want zonder dynamiek is onze geloofsgemeenschap ten dode opgeschreven. Wat het meest in het oog zal springen is de nieuwe folder die is uitgegeven vanuit het Dominicanenklooster door het Thomashuis, t Wasdom en de Dominicanenkerk - ons rectoraat - gezamenlijk. Dit is een zichtbaar resultaat van het gezamenlijke overleg tussen de werkers van de voormelde drie geledingen. Eigenlijk is het meer een boekje geworden dan een folder met een duidelijke ruim opzette lay-out en geïllustreerd met sprekende foto s. Kortom een uitnodigend boekje. We vonden het een goed idee om dit programmaoverzicht voor het komende halve jaar ter beschikking te stellen aan alle adressen die bekend zijn bij onze ledenadministratie. Mensen die in het adressenbestand van het Thomashuis staan krijgen vanuit deze geleding al een exemplaar aangeleverd. Helaas is het niet mogelijk gebleken om het adressenbestand van het rectoraat en het adressenbestand van het Thomashuis aan elkaar te koppelen waardoor sommigen van twee kanten een folder krijgen aangeboden. Dit hopen we de volgende keer te vermijden en u kunt daarbij helpen. Hebt u reeds een folder vanuit het Thomashuis ontvangen dan verzoeken wij u het programmaoverzicht dat u vanuit het rectoraat krijgt aangeboden in het klooster achter te laten met vermelding op de adressticker dat u al reeds een exemplaar thuisgestuurd hebt gekregen. In de folder kunt u overigens lezen dat de leuze die bij de dominicanenkerk hoort ruimte van leven is geworden. Het is onze ervaring dat we het woord ruimte vaak horen als mensen hun ervaringen als lid van onze geloofsgemeenschap of als bezoeker van onze vieringen proberen te verwoorden. De leuze ruimte van leven is ook gekozen als thema van ons startweekend, het eerste weekend van september. Als gevolg van de samenvoeging van de katholieke parochies in Zwolle, Kampen, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden tot de nieuwe Thomas a Kempis parochie hebben we afscheid moeten nemen van het Thomasblad. Daarvoor in de plaats is het blad Navolging Vandaag gekomen waarvoor u zich moet abonneren (kosten 15). Zie ook Thomasblad van juni 2010 en het septembernummer van Navolging Vandaag). De Thomas a Kempis parochie is in dit veranderingsproces initiërend en wij zijn hierin volgend. Onze belangrijkste informatiekanalen blijven dit Presenteerblad en onze website: Kopij aan het blad Navolging Vandaag kunnen we blijven aanleveren. Reeds eerder in deze rubriek is vermeld dat een vacature zal worden opengesteld voor een pastoraal werker aangezien ondergetekende aanzienlijk minder gaat werken voor het rectoraat en ook Anneke Grunder een stapje terug doet. 4

5 Net voor mijn zomervakantie konden de sollicitatiegesprekken worden afgerond en de keuze is unaniem gevallen op Corinne van Nistelrooij. Aangezien zij eerst nog moet afstuderen aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, hopen wij dat zij het pastoraal team per 1 januari als pastoraal werkster gaat versterken. Zowel Corinne, Anneke als ondergetekende hebben dan min of meer een gelijkwaardige aanstelling in uren. Ineke Slinger zal beschikbaar blijven voor het ouderenpastoraat waar we zeer blij mee zijn. Geïnspireerd door Gods geest hopen wij er met zijn allen een mooi jaar van te maken. Alvast dank voor uw inzet en bijdrage! met een hartelijke groet, René Dinklo o.p., namens de stuurgroep van het rectoraat ZIN IN EEN GEDICHT?! Heb je vragen lief Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart en probeer je vragen met liefde te bezien, als kamers die gesloten zijn. Of als boeken in een volslagen vreemde taal. Zoek nog niet naar antwoorden. Die kunnen je nog niet gegeven worden, omdat je niet in staat zou zijn ze te leven. Het gaat erom alles te leven. Leef nu de vragen. Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken, jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terug vinden. Uit: Rainer Maria Rilke ( ), Brieven aan een jonge dichter (2009) Levensvragen zijn, zoals iemand ooit zei, trage vragen. Een eenduidig te beantwoorden vraag om informatie is vaak snel en makkelijk af te handelen. Betreed je het terrein van zingeving, van levens- en geloofsvragen, dan kom je in het driedimensionale vlak. Daar zijn snelle antwoorden (als ze al te geven zijn) onbevredigend en ze roepen een kwadraat aan nieuwe vragen op. Waarom is er lijden en dood? is bijvoorbeeld een onmogelijke vraag naar een reden. Waarom ik? trekt hetzelfde doodlopende spoor. Mensen met een bepaalde godsdienstige achtergrond (maar ook anderen) stellen vaak de vraag: Waarom laat God al het lijden toe? In hun hulpeloosheid zijn zulke waarom-vragen natuurlijk begrijpelijk, maar ze helpen me niet verder, tenzij ze mij in de spiegel laten kijken en bij mijzelf terugbrengen. Levensvragen zijn traag, hebben geen haast; ze gaan mee op de weg van ons leven en gaandeweg raken ze soms op de achtergrond, omdat er onderweg een bepaald licht op is gevallen waardoor ze minder groot of schrijnend zijn. Geef mij maar een vraag en geen antwoord. Die bekende dichtregel van Rutger Kopland uit Een lege plek om te blijven is heel raak. Rilke zegt het zo: Heb je vragen lief. Jan Groot (pastor, geestelijk verzorger bij Dimence) 5

6 PREDIKERS IN GEUREN EN KLEUREN De nieuwe folder met ons cursusaanbod is uit! Het is een kleurrijk boekje geworden dat je blik vangt en vasthoudt. Het is niet alleen van voor naar achter, maar ook op zijn kop te lezen, want de activiteiten voor volwassenen en die voor jeugd en jongeren hebben ieder een eigen voorkant! Wij als pastoresteam zijn blij met dit mooie resultaat. Toch is dat niet wat ons het meest goed doet. Wat ons vooral verheugt is de samenwerking met alle verschillende partners in de diverse activiteiten die worden aangeboden. Die samenwerking vraagt om gesprek! Om gesprek over allerlei aspecten van ons geloof: over ons beeld van de huidige tijd, onze kijk op de bijbel en haar betekenis voor mensen van nu, onze verbondenheid met geloofsgenoten van andere christelijke kerken, de aandacht voor jongeren en hun manier van geloven. Dat doe je niet even op een zomerse namiddag. Dat is een weg van meerdere gesprekken, eerlijk en openhartig. En dat gesprek vond plaats met het Thomashuis en met het jongerencentrum het WasdoM, maar ook met de dominees van de Jeruzalemkerk. In die zin is dit gezamenlijke aanbod het resultaat van een eensgezinde visie op onze tijd, onze jongeren en onze zending als huis van predikers nu. Wat ons onderscheidt is de eigenheid van iedere plek: Het WasdoM biedt aan jongeren een eigen gelegenheid tot ontmoeten en nadenken die past bij hun levensfase en levensvragen: meer dan ik! Het Thomashuis biedt kloosterdagen, cursussen en activiteiten aan voor een brede groep mensen op zoek naar bezinning: denken met het hart! En onze dominicanenkerk is een gemeenschap, waar naast het cursuswerk ruimte is voor zoveel meer: verbonden zijn, de samenleving dienen, liturgie vieren. Ruimte van Leven! Wat ons bindt is een dubbel verlangen: de wens om onze gemeenschap van kerk en klooster te verstevigen en te verlevendigen en de keuze om over onze eigen grenzen heen te kijken: de grenzen van ieders eigen plek, de grenzen van onze traditie, de grenzen van bekende vormen van vieren en leren. Daarmee staan we met beide benen op christelijke, dominicaanse grond: zoals Jezus het gesprek zocht met mensen aan de rand van de joodse traditie, zo heeft de orde van oudsher het gesprek gezocht met mensen aan de rand van de kerk. We geloven dat we pas goed het evangelie kunnen verkondigen als we willen horen en zien wat mensen die zoeken naar zin en religieuze inspiratie bezig houdt en belemmert. Zo ontstond een concreet plan om op heel verschillende manieren het gesprek aan te gaan met mensen op zoek naar inspiratie. Het is een kleurrijk geheel geworden. Ik licht er een paar dingen uit. Het aanbod van het Thomashuis: de filosofische leercursus de seculiere tijd, over de westerse mens en zijn religieus verlangen. - de heel diverse activiteiten rond het thema leegte : van wandelen in de stilte tot van God wil ik zwijgen, over de mysticus Meister Eckhart, en - het gezamenlijke aanbod van Thomashuis en dominicanenkerk - lucht en leegte : over de wijsheid van Prediker én de onze! Het aanbod van het WasdoM - het Spotterproject, een aanbod aan buitenlandse en Nederlandse jongeren om rond het klooster te wonen en te werken en zich te bezinnen op hun leven en toekomst. We zullen in een koffiegesprek zeker meer van hen horen. Het gezamenlijke aanbod van het WasdoM en de dominicanenkerk - de jongerengroepen de kloosterbende en de church chill club. Samen willen we zoeken naar nieuwe inspirerende vormen. - OOR Tjeerd Willem 6

7 Het aanbod van de dominicanenkerk - voor 50- en 60plussers: zoeken naar licht in de donkere dagen een aanbod voor mensen die hun partner hebben verloren en tussen traditie en tijd, een cursus over geloofswaarheden toen en nu en de daarbij passende liederen toen en nu De zestig plus bijeenkomsten: vertrouwde ontmoetingen - voor elk wat wils: ik licht het nieuwe aanbod er uit: de weg van het woord, een cursus over de weg van de messiaanse gemeente in Handelingen Kleur van het jaar een mooie cursus over tijdeigen christelijke thema s en katholieke rituelen. Ook boeiend voor mensen met een protestante achtergrond. (in samenwerking met de Thomas à Kempis parochie) zin in liturgie een speelse thema-avond rond het vieren van liturgie Het gezamenlijke aanbod van Jeruzalemkerk, Oosterkerk en Dominicanenkerk - De jongerengroep van 18-jarigen en ouder - Van scheuring tot samenspel, een project voor beide gemeenschappen samen rond Hervomingsdag en Allerheiligen: in het verleden zijn we als christenen uit elkaar gegroeid en uit elkaar gedreven. Nu erkennen we ieders eigen kleur en weten we die te waarderen. In die waardering van verschillen zoeken we verbondenheid en inspiratie. 31 oktober, een dag om te noteren! U ziet het: een breed aanbod waarin we in gesprek hopen te gaan met een kleurrijke groep mensen, met een breed spectrum van onderwerpen en een grote variatie aan vormen. Voor u allen ligt per adres een boekje klaar met veel meer informatie over alle activiteiten. U vindt ze op postcode uitgestald in de kloostergangen.we hopen dat u uw exemplaar mee neemt en zo mogelijk ook het boekje voor mensen bij u in de straat of om de hoek. Mocht u van het Thomashuis al een folder hebben ontvangen wilt u dan ons exemplaar laten liggen en er d.m.v. een kruisje op aangeven dat u al voorzien bent? Zo kunnen we de dubbele adressen er voor de volgende keer uithalen. Wij wensen u veel inspiratie en plezier met ons aanbod. Namens het pastoresteam, Anneke Grunder o.p. KRO VERKIEZINGEN. In september vinden de verkiezingen plaats voor de KRO Ledenraad. Als u lid bent heeft u dat al in KRO Magazine of MIKRO gids kunnen lezen. De publieke omroep en daarmee ook de omroepverenigingen hebben de steun van de leden hard nodig. Als het aan bepaalde politieke partijen in de 2e Kamer ligt, kunnen de omroepen het beste verdwijnen. Ook al is het nu anders dan 80 jaar geleden, toen de omroepen werden gesticht, nog steeds hebben zij een belangrijke plaats in omroepland en vormen een tegenwicht voor alles wat commercieel en via de nieuwe zendgemachtigden op ons af komt. U kunt stemmen via het internet. In september vindt u daarvoor de aanwijzingen in uw programmablad. Maar als u dat niet kunt of wilt, is het ook mogelijk een papieren stembiljet aan te vragen. Ook dat staat in de gids. Ondergetekende heeft zich kandidaat gesteld (mijn laatste termijn). Dus ben ik blij met uw steun, maar dat u stemt is het voornaamste. Corry Valk van Meijgaarden 7

8 Kerkbalans 2010 De start van de Actie Kerkbalans 2010 ligt al enige tijd achter ons. U weet het thema toch nog wel, een kerk is van blijvende waarde? Ons Rectoraat is al generaties lang de plaats om samen te komen, elkaar te ontmoeten, te bidden, te vieren en te rouwen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de pastores en andere betrokken en niet in de laatste plaats door de inzet van vele vrijwilligers. Het waardevolle werk van ons Rectoraat moet ook gefinancierd worden. De kerk krijgt geen subsidie en met alleen de collecteopbrengsten kan de kerk niet voortbestaan. Daarom vragen wij u, als betrokken lid van ons Rectoraat, om hulp: steun Thomas van Aquino door een bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Geloven is gratis, maar er zijn heel wat kosten die we gezamenlijk als parochiegemeenschap moeten dragen, waarbij een ieder ingeschreven lid naar draagkracht zou moeten bijdragen. Heel hartelijk dank als uw bijdrage aan de Actie kerkbalans 2010 al hebt geleverd. Het is fijn om te mogen constateren, dat velen dat al gedaan hebben. Tot op heden hebben 297 hoofdbewoners ( adressen) in onze parochie nog niet gereageerd op de actie Kerkbalans 2010; van hen is nog geen toezegging en / of bijdrage ontvangen. Tot hen zou ik willen zeggen: Laat uw betrokkenheid zien, blijf niet aan de kant staan met de knip dicht. Wij zijn toch samen verantwoordelijk voor het Rectoraat! U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr t.n.v. Dominicanenkerk- Zwolle onder vermelding Kerkbijdrage Uw penningmeester, Piet Neeft 8

9 E B O N T E P A P E N Een geschiedenis in vogelvlucht aflevering 5 en stapje terug Na het intermezzo over de regel van Augustinus pak ik de draad weer op, waar ik in de historie van het kloosterleven was gebleven: bij diezelfde Augustinus. Hij had in Noord-Afrika eerst in Thagaste en nadien in Hippo Regius stadskloosters gesticht. Dit type kloosters in de nabijheid van een kerk behoorde niet tot de oudste kloosters in West-Europa. Het was de befaamde Martinus, later bisschop van Tours, die zich in 360 als kluizenaar vestigde in Ligugé, even ten zuiden van Poitiers in het huidige Frankrijk, toen nog Gallië geheten. Hij kreeg er spoedig volgelingen en een jaar later stichtte hij er een klooster, het eerste in West-Europa. De Romeinse officier die zijn mantel deelde met een bedelaar, is in Europa razend populair geworden, maar zijn stichtingen hebben op de verdere ontwikkeling van het kloosterleven niet veel invloed gehad. Dat was wel het geval met het klooster, dat sint Honoratus (± /430) stichtte op één van de eilanden van Lérins, gelegen in de Middellandse Zee tegenover Cannes. Het was oorspronkelijk een kloostergemeenschap naar oosterse trant, maar in de 17 de eeuw ging men over op de regel van Benedictus. Vanuit Lérins werden vele kloosters gesticht en anderen ondergingen zijn invloed. Niet lang na de komst van Honoratus stichtte Johannes Cassianus in Marseille een klooster voor mannen en een voor vrouwen, beide geschoeid op de leest van het oosterse monnikendom, want Cassianus had lange jaren doorgebracht onder meer bij de monniken in de Egyptische woestijn. Hij was een vruchtbaar geestelijk schrijver. Zijn meest gelezen en voorgelezen boek heet Collationes Patrum. In 24 boeken beschreef hij daarin gesprekken en ervaringen met woestijnvaders. Ook voor Dominicus waren de Collationes geliefde lectuur. Getuigen, gehoord tijdens het heiligverklaringsproces van Dominicus, gebruikten meermalen uitdrukkingen, ontleend aan de Collationes. E St. Honoratus St. Cassanius en apart verschijnsel Bij de kerstening van Ierland, waarbij de Engelsman Patrick (±385 - ± 461 of ±492) een grote rol speelde, kwam er geen netwerk van bisdommen, maar verwierf het eiland een kloosterstructuur die was aangepast aan de maatschappij van stammen en clans. Zo kreeg het christelijk leven daar een monastiek karakter. De inferieure Engelse eetcultuur zou te wijten zijn aan het feit, dat men in oude tijden door Ierse monniken was opgevoed! Dat Keltische monniksleven was uiterst streng. Het bijzondere daarbij was, dat in de kloosters wetenschap en kunst op hoog niveau werden beoefend en dat men er de ballingschap in praktijk bracht als een vorm van ascese. Die ging weer gepaard aan apostolaat: wegtrekken naar den vreemde om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Peregrinatio propter Christum, pro Dei amore heette dat: Reizen naar het buitenland om Christus wille, ter liefde Gods. Hier moeten de namen vallen van Columbanus de Oude (± ) die voor een balling-schapreis naar Schotland trok en daar op het eiland Hy, later Iona geheten, een klooster stichtte. Iona is vandaag de dag een levendig, spiritueel centrum. Dit terzijde. Een andere Columbanus (± ), bijgenaamd de Jonge, zwierf over de woeste en onzekere baren en belandde in Gallië. Hij en zijn volgelingen stichtten er kloosters tot in het huidige Duitsland en Zwitserland. Columbanus ondervond tegenwerking van de Gallische bisschoppen die moeite hadden met de gewoonten van de Ierse monniken, die het kloosterleven verbonden met prediking en zielzorg. Dit soort rivaliteiten komen we in de latere geschiedenis, ook die van de predikbroeders telkens weer tegen. A ndere kloosterregels De ontwikkeling van het kloosterleven valt af te lezen aan de verfijning van de regelgeving. Zo schreef de heilige Caesarius, (± ), afkomstig uit het klooster van Lérins en later aartsbisschop van Arles, een regel voor monniken en een voor vrouwen: de Regula ad monachos en de Regula ad virgines. Daarin werd het gemeenschappelijk leven geregeld, het persoonlijk eigendom opgeheven en de stabilitas loci, de bestendigheid van plaats aanbevolen. Dit laatste om het verschijnsel van het vagantendom, de rondzwervende monniken, tegen te gaan en tevens het gemeenschapsleven te bevorderen. Hij voerde daarnaast voor de weekdagen vijf gebedsuren in (getijden) en voor de zondag zes. De regel voor de vrouwen schrijft de clausuur, het slot voor, een noviciaat, een proeftijd en gelijke behandeling voor iedereen. Op dat stramien borduurde de heilige Benedictus voort en zijn regel verdrong in het westen nagenoeg alle andere. Maar daarover een volgende keer. K ees Brakkee o.p. Iona 9

10 VERBETERINGEN VAN KERKELIJK MEELEVEN Kerkelijk meeleven, enkele parochianen zijn verbonden met onze kerk via de kerktelefoon. Dat weet u wellicht, want voor aanvang van de dienst worden die parochianen hartelijk welkom geheten door de voorgangers. Vanaf maart dit jaar zijn we voor nieuwe aansluitingen overgegaan op een ander systeem. Het huidige systeem via de KPN die momenteel gebruikt wordt, is sterk verouderd. Daarom heeft de Stuurgroep van het Rectoraat besloten nieuwere en dus moderne apparatuur aan te schaffen. De firma Schaapsound uit Zwolle heeft ons dit systeem geleverd, (dezelfde firma verzorgde ook de geluidinstallatie in de kerk ). Dat gebruikt een telefoonlijn of een internetverbinding als die er is. Enkele parochianen zitten nog op het oude systeem, ook zij zullen binnenkort overgaan. Het systeem zelf werkt eenvoudig, een parochiaan vraagt een verbinding aan, omdat voor korte of langere tijd de vieringen in de kerk niet kunnen worden bezocht. Het verzoek kunt u doen bij de vrijwilligers van de bezoekersgroep maar ook bij de pastores of de parochie medewerkers Mw. I.Slinger en Mw. C van Nistelrooy. De beheerder van het systeem, dhr. Herman Hendriks, gaat met het kastje onder de arm naar de toekomstige luisteraar en zorgt dat het gaat werken en de gebruiker weet dan wat hij moet doen. Indien nodig is voor de technische ondersteuning de coördinator, dhr. Ad van Bijnen de aanspreekbare man. De voordelen van dit nieuwe systeem zijn, dat er ook nog oudere diensten (tot 3 maanden) beluistert kunnen worden (een soort uitzending gemist ). Nog even alle praktische zaken op een rijtje; 1. U ontvangt een kastje ( ontvanger ) thuis, deze blijft eigendom van de Dominicanenkerk in Zwolle. Bij ontvreemding zullen wij de vervangingskosten in rekening brengen. 2. Er zijn kosten aan verbonden. De minimale kosten zijn 5,00 per maand voor het onderhoud van het systeem. Piet Neeft Penningmeester GELOVEN IN HET KLEINE Aan het begin van het nieuw kerkelijk jaar, is de collecte voor Oikocredit. Wat is Oikocredit? Oikocredit gelooft in de kracht van arme mensen. Oikocredit ondersteunt inmiddels al vijfendertig jaar mensen en groepen uit nog steeds armgehouden landen, om toegang te krijgen tot betaalbare kredieten en zo in coöperatief verband te kunnen bouwen aan een zelfstandig bestaan. Met krediet kunnen medemensen ruimte scheppen om op eigen benen te staan door zelfstandig voor een dagelijks inkomen te zorgen. Zij blijken vaak betrouwbare partners, met hun inzet en uithoudingsvermogen economisch en sociaal geloofwaardig, met geloof in zich zelf en een betere toekomst. Ze zijn ons krediet waardig, Oikocredit investeert in mensen. De MOV groep van het Rectoraat beveelt deze collecte met een warm hart aan. 10

11 DE BIJBEL OPEN KONINGEN Er zijn twee boeken Koningen in het Oude Testament. Zij horen bij de Vroege profeten. Gaat het dan niet over koningen, maar over profeten? Het gaat zeker wel over koningen, maar niet als een gewoon geschiedenisverhaal, maar met een profetische bril. Er worden heel veel namen van koningen in genoemd. En dan: zijn ze rechtvaardig of niet, houden ze zich aan de leefregels volgens JHWH, de bevrijdende God? Als dat wel zo is, kan er vrede zijn in het land. Maar meestal gaat het toch weer mis. Soms wordt de naam van de moeder van de nieuwe koning vermeld. Een goede hoorder zal dan kunnen weten of dat gunstig is of niet. Al lezend in deze boeken kwam bij mij de gedachte op, dat je deze verhalen niet moet lezen zoals wij meestal doen. Bekijkend per perikoop en wat zegt dit nou, ook voor ons nu? Nee, dit zijn heel veel verschillende verhalen, vertelt door verschillende vertellers. Zij zitten mee in de kring en vertellen de verhalen die hen generaties lang, zijn overgeleverd. Het zijn vaak spannende verhalen. Dit zijn de verhalen over koning David, Salomo en waarom daarna het Rijk gesplitst wordt in een Noord- en een Zuidrijk en heet het ene Juda en het andere Israël. De verhaallijnen lopen door elkaar. Er is vrede, welvaart, er is oorlog, er zijn samenzweringen en erg veel moorden. En steeds weer komen er afgoden die aanbeden worden. Wat was ook alweer het eerste gebod? Gij zult u geen beelden maken en er voor knielen, enz.. Dan gaat het weer eens helemaal mis, maar een volgende koning begint goed. Hij laat alle afgodsbeelden vernielen en de cultusplaatsen. De tempel in Jeruzalem wordt weer in ere hersteld. Maar dat duurt niet zo lang, of er komt weer een vrouw binnen die haar eigen goden meebrengt en zelfs koning Salomo, die zo wijs was, laat zich verleiden. Er moet dus wel iets verleidelijks aan zijn om die andere goden te gaan vereren. Het gaat dan om vruchtbaarheid, voor mensen, dieren en gewas op het land. Maar er is ook een vreselijke god Moloch, die kinderen verslind. Zo worden er kinderen geofferd op de muren van een stad om een overwinning te kunnen behalen. Het is de god van het land Kanaän, waar ze zijn komen wonen. Telkens weer vergeten zij te vertrouwen op die Ene, hun God JHWH die hen als volk bevrijdt had uit Egypte. Dan komen er zo nu en dan profeten in beeld. Profeten die een nieuwe koning zalven. Profeten die voorspellen war er zal gebeuren, wanneer de koning zijn levensstijl niet wijzigt. Er is de profeet Nathan, in de tijd van koning David. Profeet Elia veel van die (wonder)verhalen kennen we wel. Hij brengt een kind tot leven. De profeet Eliza en het verhaal van de Soenamitische vrouw. Ook hij brengt een kind tot leven. Er is in het hele verhaal één koningin die heerst. Zij heet Atalja. Zij was een dochter van koning Achab en zijn vrouw Izebel. Zij trouwt met een koning van Juda. De koning sterft en wordt opgevolgd door hun enige zoon. Deze wordt gedood bij een machtsgreep. Atalja vermoord vervolgens alle koningskinderen (op één na, maar dat weet ze niet) en gaat zelf op de troon zitten. Zij brengt de cultus voor Baäl in het land, evenals haar moeder deed. Wanneer de vertellers zwijgen, is er ruimte voor reflectie. Waar gaan deze verhalen over? Wat zegt het over koningen, over leiderschap, over macht? Wat zijn de gevaren? Of waar zijn de gevaren? Er wordt niet zoveel verteld over het volk. Het volk wilde ooit een koning! Misschien mogen zij ook eens hun verhaal vertellen? Dit is mijn laatste verhaal in het Presenteerblad. Ik ga wel door met lezen en leren. Ik hoop dat u dat ook blijft doen. Irene Haalboom Mede namens de trouwe lezerskring van het Presenteerblad, danken wij Irene Haalboom voor de wijze waarop zij ons mee-nam met haar bijbelse verhalen in de meer dan 15 afgelopen jaren. Zij heeft te kennen gegeven het roer een andere wending te geven; misschien kruist ze ons pad nog op een andere wijze. de Redactie 11

12 BIJBELSE GARDEROBE "DE SLIP VAN DE MANTEL. De meest realistische mensenverhalen zijn al duizenden jaren vastgelegd in de bijbel: verhalen van liefde en haat, van genegenheid en geweld, van nabijheid en verlatenheid, van weggaan en weer thuiskomen, van zoeken en vinden, van vastklampen en loslaten. Het eerste boek Samuel vertelt over Saul en David. De jonge David heeft de enorme man Goliath overweldigd met wat kleine stenen. Reden tot dankbaarheid bij de koning en het volk van Israël, zou je zeggen? Maar koning Saul is jaloers en teleurgesteld in zichzelf en in heel de mensheid. Hij kan het niet áán dat die jonge David daar op een ontwapenende manier zichzelf is. Saul vervalt in diepe depressie en woede. Niets menselijks is ons vreemd. Het leven en het koningschap lopen hem uit handen. Ooit heeft Saul gedroomd een vader voor zijn volk te zijn, een goed en rechtvaardig vorst. Het is hem niet gelukt. Wie zal in zijn hart kunnen kijken? En in dat van vele machthebbers na hem, die eerlijk en idealistisch zijn begonnen, maar al snel en vaak uit onmacht overgaan op macht en geweld. Het enige dat Saul nu nog wil, is David uit de weg ruimen en wel voorgoed. En dus vlucht David met een paar getrouwen de woestijn in als aangevochten wild. Hij ziet geen oplossing in de uitzichtloze situatie, waarin een mens zich alleen tegen de klippen op staande kan houden. Intussen verzamelt koning Saul drieduizend van zijn beste soldaten om David te zoeken en daar in de woestijn in dat godvergeten niemandsland moet David zijn eigen bekoring weerstaan. Hij vindt het kamp van Saul, die zich even heeft afgezonderd in een spelonk (waarschijnlijk voor een sanitaire gelegenheid?) De vrienden van David zijn heel duidelijk: David, vandaag heeft God je vijand aan je overgeleverd. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan! Dat is uitnodigend: dé oplossing van alle problemen. Het is trouwens één van de twee. Als David nu niet toeslaat, zal Saul het ooit een keer doen, want die is uiteindelijk niet voor zijn plezier de woestijn ingetrokken met drieduizend man. Maar David zit zo niet in elkaar. Hij kiest in dit geval voor de geweldloosheid, waar macht niet langer tegenover macht staat, waar geweld niet met geweld wordt overwonnen. Hij wil Saul toch nog zo lang mogelijk binnen het verbond van God met zijn mensen houden. David wil Saul blijven erkennen als de regerende koning, de gezalfde van de Eeuwige. Hij trekt zijn mes en snijdt ongemerkt een slip van Saul s mantel af. De vrienden van David verklaren hem compleet voor gek. Zo n kans om je vijand voorgoed het zwijgen op te leggen! Wat zouden velen in onze dagen ervoor over hebben om de dictator, de terrorist, de moordenaar van hun kind zó in weerloze toestand aan te treffen. David laat op een schitterende manier zien, dat je de vijand op de huid kunt zitten en hem toch niet vermoorden. Vanuit een veilige positie op een nabijgelegen rots laat hij wèl even weten hoe de vlag erbij staat, hij roept Saul toe: Zie toch, vader, zie de slip van uw mantel in mijn hand! Door Saul te sparen, verlengt David zijn moeizame weg naar het koningschap en dat is een zware haast messiaanse - beslissing. Tegelijk begint hij zich los te maken van zijn koning, die hij eens zo bewonderde. Dat is pijnlijk voor hem, maar wel de enige manier om te overleven. Overigens moeten we niet denken, dat David één en al barmhartigheid is. David toont de slip van de jas van Saul Wat hij bij een latere gelegenheid doet, is nou ook weer niet zo onschuldig. Hij neemt de lans en de waterkruik van de slapende Saul mee en in de woestijn betekent dat meteen de mogelijkheid om zelfstandig verder te leven. Lans en waterkruik zijn verdediging en leeftocht. Dit is een verhaal van vastklampen en lossnijden, over het pijnlijk verlies van geliefden, over afscheid nemen van ouders, leraren, vrienden en soms zelfs van de kerk. En ook over de noodzaak daarvan. Baptiste Tuin O.P. 12

13 In het weekend van 3 en 4 juli was er de viering bij het afsluiten van het seizoen , met als thema: Laat maar vieren. Deze viering is verzorgd door Anneke Grunder o.p. samen met het Aquinokoor. De kinderen lieten hun vliegers zien die zij gemaakt hebben tijdens de kindernevendienst. K I IN DE K E R D Tijdens de uitvaart van het echtpaar Poelman, die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash bij Tripoli, werden vele kaarsen aangestoken. 13 juni was er een jongerenviering waar Corine van Nistelrooij voorging. Het thema was: Op eigen kracht. Bij de uitvaart van mevr. Ton van Bekkum, hing de geloofsdoek in de kerk. Zij heeft de vele draden gepunnikt die zijn verwerkt in deze en andere geloofsdoeken. Tijdens de viering van Maria Hemelvaart hing de doek nog in de kerk en stond Maria centraal op het podium. Christine van Breukelen (links onder) en Marlou Zengerink (rechts onder) zongen tijdens de viering een prachtig Ave Maria bij het Maria beeld. 13

14 omashuis activiteiten Hierbij een overzicht van de activiteiten van het Thomashuis, die de komende tijd van start gaan. Sacrale Dans Sacrale dans, een meditatieve manier van bewegen, is met zijn symboliek een weg om verbinding te maken met de innerlijke kracht, de levensenergie te versterken en het evenwicht te hervinden. Data : dinsdagavonden 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december. Tijd : uur. Zen - kennismakingscursus Voor wie wil beginnen met Zen is dit een praktische introductie in zen meditatie: het oefenen van evenwicht in fysieke en innerlijke houding toegespitst op de praktijk van alledag. Deze cursus is een voorbereiding op de inloopavonden. Data : donderdagavonden 9, 16 en 23 september 2010 Tijd : uur. In gesprek en mediteren met Meester Eckhart Een dubbele serie Over God wil ik zwijgen. Voor de eerste serie zijn drie kenners van Eckhart uitgenodigd : dr. Bruno Nagel, dr. Frans Maas en dr. Rob Pauls. De tweede serie verbindt tekstfragmenten van Eckhart met zenoefeningen. Een dubbele serie, om afzonderlijk of achtereenvolgens te volgen. Over God wil ik zwijgen 1: In gesprek met Meester Eckhart Data : maandagavonden 13, 20 en 27 september 2010 Tijd : uur. Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Over God wil ik zwijgen 2: Mediteren met Meester Eckhart Data : maandagavonden 4, 18 en 25 oktober 2010 Tijd : uur. Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. De Bijbel open Een serie bijeenkomsten waarin verhalen worden gelezen over onderdrukking en bevrijding uit de Nieuwe Bijbelvertaling, georganiseerd door het Thomashuis. We staan stil bij de tijd en cultuur waarin het verhaal is ontstaan en we zoeken naar de betekenis. Data : woensdagochtenden 22 en 29 september, 20 oktober en 24 november Tijd : uur. Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Lucht en leegte Het Thomashuis organiseert drie bijeenkomsten waarin Kohèlet (Prediker) dat 2300 jaar geleden is samengesteld, centraal staat. Wat is wijsheid in het dagelijks bestaan? Is echt alles zinloos en leeg? Waar komen we verder mee? Naast de teksten leggen we onze eigen levenswijsheid en ervaringen. Data : donderdagavonden 30 september, 14 en 21 oktober Tijd : uur. Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Wandelen in stilte 14

15 Het Thomashuis organiseert vier meditatieve wandelingen rond het thema leegte. Uitgenodigd door de wisseling in de seizoenen en de veranderende natuur is er elk seizoen een wandeling. De afstand varieert van 4 tot 7 kilometer. Data : vrijdagochtenden 1 oktober en 3 december 2010, 18 maart en 3 juni 2011 Tijd : 8.30 uur Ochtendgebed van de kloosterbewoners 9.00 uur Vertrek vanaf de parkeerplaats van het klooster uur Gezamenlijke lunch Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Een samenwerking van het Dominicaans Trefpunt en het Thomashuis. Andere meditatieve wandeldagen van het Dominicaans Trefpunt zijn: 17 september, 5 november 2010, 14 januari, 11 februari en 8 april Chagall Het Thomashuis organiseert een cursus over Chagall. Marc Chagall, Russisch-joods kunstenaar leefde in een bewogen tijd. De Bijbel was voor hem de grootste bron van poëzie aller tijden. Voor wie zich wil verdiepen in het leven, de beeldtaal en de betekenis van Chagall. Data : dinsdagavonden 5, 12 en 19 oktober 2010 Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Het leven en werk van Charles Taylor Het Thomashuis heeft Martien Schreurs, docent filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en enthousiast en boeiend spreker, uitgenodigd voor een inleiding op het leven en werk van Charles Taylor. Data : woensdagavond 6 oktober Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle Verhalen over het begin en einde van de wereld. Het Thomashuis organiseert een dag met verhalen over het begin en einde van de wereld. Maak kennis met deze verhalen en mythen uit verschillende tradities. Een dag van beeldend vertelde verhalen en analyse en interpretatie. Data : zaterdag 9 oktober 2010 Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle Filosofische leescursus Een seculiere tijd In deze cursus, georganiseerd door het Thomashuis, lezen en bespreken we gezamenlijk een capita selecta uit Een seculiere tijd. In het lijvige en goed leesbare boek levert Charles Taylor een originele, genuanceerde bijdrage aan het debat over religie en secularisatie, geloof en ongeloof in de westerse wereld van nu. Van deelnemers vragen wij dit boek aan te schaffen en de tekstgedeelten van te voren te lezen. Data : woensdagavonden 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2010 Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle Helden en mensen die de wereld mooier maken Het Thomashuis organiseert drie bijeenkomsten waarin profetische figuren als wegwijzers in onze tijd centraal staan. We spiegelen ons aan bekende en onbekende mensen die de moed hadden om zichzelf te zijn en de kracht om hun dromen te volgen. Drie bijeenkomsten met een eigen thema. Deze cursus is bestemd voor medewerkers godsdienstonderwijs, leiding nevendiensten, ouders/opvoeders en belangstellenden. Data : woensdagavonden 3, 10 en 17 november Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle 15

16 Muziek / taal uit Niets Het Thomashuis organiseert een dag waarin uit leegte taal en muziek gemaakt wordt. Voor ieder die gelooft dat in elk mens een her-schepper woont. Instrumenten die we gebruiken zijn het gehoor, de stem, woord, taal en het geluid van materialen. Data : zaterdag 6 november Tijd : uur Locatie : Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle AANVRAGEN INFORMATIE, FOLDER EN OPGAVE ACTIVITEITEN: Thomashuis Assendorperstraat DE ZWOLLE T: (ma di do vr uur) E: W: een impressie Op 6 juni was er de viering van jong en oud, samen met de Geert Groteschool. De viering werd ondersteund door het gelegenheids jeugdkoor en het Aquinokoor. De viering werd afgesloten met een wave, waar iedereen aan mee deed. Tijdens het koffiedrinken was er een muzikaal optreden in de Refter door Gudrun Hendrikman op harp en Mathé Valks op klarinet. Ook met de kinderen werd er muziek gemaakt.. Aansluitend was er een picknick in de tuin van het klooster voor de kinderen van de kindernevendiensten. Ieder bracht wat mee en men deelde met elkaar. Ook het weer deelde mee en liet de zon stralen. 16

17 DOMINICAANSE LEKENGEMEENSCHAP VIERT WEER EEN PROFESSIEFEEST IN ZWOLLE Zoals u misschien wel weet zijn er in Zwolle en omgeving ook enkele leden van de Dominicaanse lekengemeenschap. Dit zijn mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd die zich verbonden hebben aan de orde van de Dominicanen. U kunt deze mensen in de kerk soms herkennen aan hun wit/zwarte sjaal met daarop het Dominicaanse wapen. Wij voelen ons zeer verbonden met de orde en willen het Dominicaanse erfgoed uitdragen. Dit doen we door de vier pijlers van het Dominicaanse leven vorm te geven in ons dagelijks bestaan. Deze pijlers zijn: studie, gebed, gemeenschap en verkondiging. Op zondag 24 oktober a.s. s middags om uur is er weer een viering in onze kerk waarin een nieuw lid professie doet en zich zo verbindt aan de orde. Een ander lid zal haar tijdelijke professie bekrachtigen in een blijvende verbintenis. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als u denkt dit is misschien wat voor mij en u wilt graag meer weten van die groep, dan raad ik u aan om op onze website te kijken Ook kunt u mij of een van de andere leden aanschieten voor een gesprek. Kees Nypels o.p. BERICHT VAN DE GROEP Elders in dit blad (pag. 7) kunt u het programma voor het komende seizoen van de 60 + groep vinden. U ziet, er is van alles wat te doen eens per maand in de refter van ons klooster. Het uitgestelde programma van Flip Trooster met dia s over Zwolle, een mooi verhaal uit en over Indonesië door Cor van Dreven, een van onze trouwe bezoekers en we worden helemaal bijgepraat over de O.V.CHIPKAART die er nu ook in Zwolle echt gaat komen. Ook onze kerstlunch staat weer geboekt. We hopen onze trouwe bezoekers welkom te mogen heten, maar ook u die misschien nog nooit bij ons was, kom eens kijken en wie weet? Ieder boven de 60 is van harte welkom. Het afgelopen jaar hebben we ook weer een paar heel mooie ochtenden gehad. Een gesprek over Integratie. In-De-gratie. We hebben ons verdiept in de yoga. Prachtige dia s en een verhaal over een studentenreis naar Taizé. Verhalen en belevingen in Rome. Het Onze Vader op diverse manieren uitgelegd en gebeden. De zeven werken van barmhartigheid en niet te vergeten een fijne slotviering in het koorgedeelte van de kerk. Het afgelopen jaar was goed en zeer gevarieerd. We hopen in het nieuwe jaar weer onze krachten te geven aan een mooi programma voor onze 60+ groep. Joyce van Damme, Gré Heijnen en Femy Veldhuis. 17

18 GELEGENHEIDSPASTOR OP DE WADDENEILANDEN Het zal zo n jaar of zeven geleden zijn geweest, dat een vriendin van mij de naam Terschelling liet vallen, met de vraag om daar een keer vóór te gaan in het kleine katholieke kerkje. Die vriendin Nellie Sluis - is pastoraal werkster in het Friese Harlingen, Franeker en St. Annaparochie. En jawel, de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland horen bij haar parochiegebied. Tot dan toe kende ik alleen Texel en Ameland. Ik wilde wel op die uitnodiging ingaan, vooral toen ze me veel zee, wad, strand en duin voorspiegelde. Vanuit Harlingen-Haven vertrekt de boot naar Terschelling en dát is al een belevenis op zich: bijna twee uur op de Waddenzee. De snelboot doet er aanmerkelijk korter over, maar die heeft geen open dekken. Als ik op de boot sta en Terschelling doemt op in de verte, ben ik helemaal blij. De bevolking van Terschelling is overwegend protestant met drie predikanten op t eiland. De kleine katholieke gemeenschap vormt samen met een nòg kleinere katholieke gemeenschap van Vlieland samen de Vicarie van Sint Brandanus. St. Brandanus is de patroonheilige van het kustlicht. Het was een monnik, die in de vijfde eeuw over de zeeën en de oceanen voer. Vandaar de middeleeuwse legende De reis van Sinte Brandaan - herdacht door Bertus Aafjes in De huidige kleine katholieke kerk heeft als patroon Sint Petrus de Visser en staat in het midden van Terschelling in Midsland. De kerk is in 1960 gebouwd als toeristenkerk en heeft de vorm van een tent (rechts op de foto). In de zomerperiode van mei tot oktober biedt deze tent onderdak aan Terschellinger parochianen en de zomergasten van het eiland, vooral uit Duitsland. Op zaterdagavond en zondagmorgen gaan er vakantiepastores vóór in de vieringen. Ze logeren (eenvoudig maar prettig) in de kleine pastorie naast de kerk, een ideaal vakantieplekje. De pastor draagt zorg voor de vieringen en mag als tegenwicht van donderdag tot donderdag in de pastorie logeren, eventueel met uiterlijk twee gasten. Buiten de vieringen is men vrij, tenzij aanspreekbaar in een noodgeval. In het winterseizoen zijn er geen weekendvieringen. Dan komt de pastor van Harlingen ééns in de maand een dag of twee door de week naar Terschelling voor de viering, de parochieraadsvergadering, de cursussen, de kindercatechese, het huisbezoek en de kerkschoonmaak, in wisselende volgorde. De eerste de beste keer ben ik als een blok gevallen voor Terschelling en de liefde is nooit meer over gegaan. Ik kom er vrij regelmatig, hetgeen inhoudt dat het katholieke deel me is gaan kennen en er wel eens wat méér gevraagd wordt dan alleen de vieringen. De geschiedenis van katholiek Terschelling is lang en tegelijk kort. Pastor Nellie Sluis heeft dat beschreven in een boekje Sterkte dat ze tijdens haar Sabbathperiode op Terschelling heeft geschreven. Dat komt van de wens die de steward van de boot meegeeft aan de pastores bij het zien van hun pasje met R.K. pastor. Sterkte! roepen ze dan steevast. Ooit heeft er een gezegd bij het zien van mijn pasje: Ga je de heidenen daar bekeren? Het is maar hoe je het bekijkt! Ik ben onder de indruk van de enorme inzet, waarmee zo n kleine katholieke gemeenschap in stand wordt gehouden, met activiteiten, met vrijwilligers, met mensen die beleid maken, lector zijn, musiceren en zingen, koffiezetten, bloemen verzorgen en poetsen. De voorzitter van de parochieraad was destijds de aannemer van de kerkbouw. Zijn dochter houdt de lijst vakantiepastores bij en zorgt voor de was en het schoonhouden van de pastorie. Inmiddels heeft ook Schiermonnikoog Jan Groot en mij in het vizier gekregen als gelegenheidspastor. Daarover een volgende keer. Baptiste Tuin O.P. augustus

19 19

20 DE MERKEN VAN DOUMA MANNENMODE: Douma verkoopt sinds jaar en dag de nieuwste collecties van bekende merken, maar daarnaast is er steeds meer ruimte voor nieuwe en andere merken. Italiaanse, Duitse en Belgische merken laten vaak een rijke traditie zien en hebben oog voor uitstraling, comfort en draagbaarheid. Als mannenmodezaak bieden we deze merken dan ook met veel plezier aan en veelal zijn we dan gelijk de enige dealer in Zwolle, waardoor tevens een stukje exclusiviteit ontstaat. 20

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Gemeente, op deze zondag Epifanie de verschijning van Jezus zongen we zojuist over hoe de geweldige gedreven wind onze tongen los slaat. De melodie lijkt

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

2. Nieuwe toekomst, nieuwe kansen De Eeuwige geeft Israël en in Israël ons de kans op een nieuwe toekomst. We blijven niet bij het oude, we worden er

2. Nieuwe toekomst, nieuwe kansen De Eeuwige geeft Israël en in Israël ons de kans op een nieuwe toekomst. We blijven niet bij het oude, we worden er 1 Opening Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Ene en Eeuwige, die onze schepper is en die ons ingeeft om te creëren, nieuw te maken wat er nog niet was, En wij zijn bij elkaar in de Naam van Jezus

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van Jezus Christus Overweging n.a.v. Mattheüs 9 : 35-10: 1 en 5a Lieve mensen, jong en oud, gemeente van Jezus Christus Kijken naar een schilderij maakt bij mensen heel verschillende belevingen en ideeën los. Wat zie je

Nadere informatie

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U.

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U. 1 De Bijbel open 2013 2 (12-01) Vandaag nemen we de draad weer op en bespreken we weer een van de vragen die ik van de luisteraars ontving. Het is een vraag over Johannes 17: 9, uit het hogepriesterlijk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Of: hadden de meisjes niet met z'n 10-en mee kunnen lopen bij het schijnsel van 5 lampen?

Of: hadden de meisjes niet met z'n 10-en mee kunnen lopen bij het schijnsel van 5 lampen? Zondag 21 november 2010-10e zondag van de herfst - kleur wit - Kogerkerk - preek Jesaja 65, 17-23 / Mattheüs 25, 1-13 Lieve mensen van God, 10 jonge vrouwen, 10 meisjes zijn op weg naar een bruiloft. 5

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Zondag 4 jan. 2015 PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Gemeente van Christus, Koning Jezus, is geboren! Wat gaat het bij deze geboorte anders toe dan wanneer er bij ons een

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Online Bijbel voor kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Prediker: Wigle Tamboer Titel: Bekeert je en laat je dopen Bijbelgedeelte: Handelingen 2: 38A (NBG'51) van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, Context:

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie