College van B en W bezoekt Penko

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van B en W bezoekt Penko"

Transcriptie

1 College van B en W bezoekt Penko wethouders van Ede heeft vorige week dinsdag een werkbezoek afgelegd aan Penko aan de Schutterweg in Ede. De burgemeester en de wethouders zijn tijdens het werkbezoek bijgepraat over de activiteiten van Penko en er was een rondleiding. Penko Engineering B.V. is sinds 9 november 2009 gevestigd in Ede en is onderdeel van de wereldwijd actieve organisatie ETC Inc. Penko levert een uitgebreide collectie krachtopnemers, instrumenten en besturingen, ontworpen voor het nauwkeurig en met hoge snelheid wegen en doseren. Het college van B&W brengt regelmatig een werkbezoek aan een bedrijf, wijk, instelling of organisatie in de gemeente Ede. Aanvragen jongerenlintje tot 1 december 2012 Lieke van t Veer kreeg de Pluim dit jaar Lieke van t Veer uit Ede is één van de jongeren die in mei van dit jaar een Pluim in ontvangst mocht nemen, tijdens een speciale feestelijke middag in het gemeentehuis. Ze kreeg deze voor haar prestaties in het tv-pogramma The Voice Kids, waar ze de finale haalde. De Pluim is een speciale onderscheiding voor jongeren van 6 tot en met 16 jaar, die wonen in de gemeente Ede. De onderscheiding is voor hen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Edese samenleving, die kampioen zijn geworden in de hoogste klasse van hun sport op nationaal of internationaal niveau of die nationaal of internationaal kampioen zijn geworden op gebied van cultuur. De activiteiten waar het om gaat, mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen. Aan de muur De onderscheiding hangt aan de muur, zegt Lieke. Ze is nog steeds enthousiast over de ontvangst van het jongerenlintje. Het is bijzonder om namens de gemeente Ede dit te krijgen. Dat ook in mijn woonplaats zoveel waardering is voor wat ik bereikt heb. De middag in het gemeentehuis vond Lieke ook heel speciaal. Je ziet dan hoeveel kinderen zich inzetten om wat te bereiken of om iets te doen voor de omgeving. De één maakt de straat schoon, een ander helpt op de kinderboerderij. Ze roept mensen op in hun omgeving te kijken of er kinderen of jongeren zijn, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een jongerenonderscheiding. Het is heel belangrijk jonge mensen die hun best doen een zetje in de rug te geven. Vierde keer Voor de vierde keer zijn in mei van dit jaar jongerenlintjes uitgereikt aan kinderen en jongeren. Het ging om jonge mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor hun omgeving, goede prestaties leverden op cultuurgebied of die sportkampioen werden. Lintje aanvragen Een lintje kan door iedereen worden aangevraagd, zoals door ouders, familie, de juf van school, de sportleraar of sportvereniging. U kunt jongeren bij de gemeente aanmelden voor een lintje. Dit kan het hele jaar door maar uiterlijk tot 1 december van dit jaar. Daarna beoordeelt een jury de ingezonden aanvragen. In maart 2013 is de uitreiking van de Pluimen. Het voordrachtformulier en de informatiefolder kunt u downloaden via onze website U kunt de informatie en het formulier vinden onder: Bestuur en politiek / Onderscheidingen /De Pluim. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ina Bakkenes (0318) of via de mail Maar ik heb helemaal geen centjes voor de begrafenis Openingstijden / info (0318) of Eindredactie afdeling Communicatie Foto s gemeente Ede Ontwerp gemeente Ede Vormgeving in Ede Stad BDU-Uitgevers In 33 jaar heeft ambulanceverpleegkundige Ronald de Jong een hoop meegemaakt. Van kinderreanimatie, ouderenziektes tot sterfgevallen. Al zijn ervaringen heeft hij vertaald in het boek Maar ik heb helemaal geen centjes voor de begrafenis. Ronald: Mensen zien alleen het werk op straat, nooit de achterliggende verhalen en de impact die dit werk heeft op jezelf en je gezin. Op donderdag 25 oktober heeft Burgemeester Cees van der Knaap het boek in ontvangst genomen. Ronald de Jong is 52 jaar en werkt sinds 15 jaar als ambulanceverpleegkundige bij de regio Gelderland Midden. Daarvoor is hij werkzaam geweest binnen andere regio s. De ervaringen uit het boek zijn verhalen uit het hele land.

2 Fractie in actie Wat doe je als fractie van GroenLinks/ PE wanneer je over het definitieve bestemmingsplan Parklaan moet besluiten? Denk je: hier hebben we al zo vaak over vergaderd, dat zal nu wel goed zijn? Nee. Je leest de stukken nog eens en ziet een 4-baansweg langs Hoekelum. Daarvoor moeten veel extra bomen worden gekapt. Moet dat zo? Vraag je het aan het college van B&W dan is het absoluut nodig. Praat je met inwoners zoals de Werkgroep Parklaan Anders, dan zijn er andere mogelijkheden, ook voor het fietsverkeer. Het college doet enkele vage toezeggingen en het plan wordt door de collegepartijen toch aangenomen. Rest ons de bomen nog een keer in beeld te brengen. En te hopen dat de slechte economische tijden uitstel en afstel zullen betekenen. GroenLinks/PE heeft het college gevraagd zijn aangepaste plannen voor de Parklaan af te stemmen met de betrokken burgers en ze duidelijk op papier te zetten. fractievoorzitter: Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Evaluatie Kermis en 8Bahn Zomerfestival betreurt de gang van zaken tijdens de laatst Bijna alle raadsfracties - uitgezonderd het en daarmee samenhangend het aantal Op de agenda van de commissievergadering gehouden kermis op het Kuiperplein. De SGP - vinden het 8Bahn Zomerfestival een nieuw te bouwen woningen. Enkele partijen Algemene Zaken en Middelen stond onder vergunningverlening werd te laat verleend aanwinst voor de gemeente Ede en zouden - waaronder het SGP en de ChristenUnie meer de evaluatie van de laatst gehouden en de kermisexploitant hield zich niet het betreuren als het festival niet langer - vroegen zich af of de voorgenomen kermis op het Kuiperplein en de evaluatie aan de gemaakte afspraken. Wanneer een in Ede plaatsvindt. Burgemeester Van der ombuiging van ,- (vanaf 2014) op van het 8Bahn Zomerfestival. Uit de volgende keer een exploitant zich niet Knaap zei tijdens de commissievergadering de brandweer niet leidt tot een daling van evaluatie van de kermis blijkt dat herhaling aan de gemaakte afspraken houdt, volgt dat hij nooit tegen de organisatie van het het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg. van de kermis op het Kuiperplein mogelijk er een sanctie. Hij gaat in gesprek met de 8Bahn Zomerfestival heeft gezegd: dit Zij vinden dit niet wenselijk. D66 en het is en dat de Markt een geschikte alternatieve marktvereniging en zal de raad over de nooit meer. Hij vindt de organisatoren CDA zijn van mening dat temporisering locatie is. De heer Boon, de voorzitter van uitkomst van dit gesprek informeren. professioneel en ervaart het contact met bij de Edese bouwplannen vanwege de de marktvereniging Ede en inspreker bij dit hen als zakelijk en prettig. Verder maakte hij economische crisis nodig is. Wethouder agendapunt, is van mening dat de Markt Uit de evaluatie van het 8Bahn duidelijk dat hij met meerdere belangen te Van Milligen vindt dat gemeente Ede niet het domein is van de marktvereniging. De Zomerfestival is naar voren gekomen dat maken heeft en dat hij de lusten en lasten op slot moet en dat de gemeente een marktvereniging wil dan ook niet weg van het evenement op deze manier op deze zo goed mogelijk probeert te verdelen. solide financieel beleid voert. De verwachte de Markt. locatie - de kazerneterreinen - niet meer plaats kan vinden. In verband met mogelijk Programmabegroting woningbouwproductie voor 2012 van 300 woningen wordt naar verwachting gehaald. Burgemeester Van der Knaap is blij geluidsoverlast zal voor een eventueel De behandeling van de Programmabegroting Bij de jaarrekening 2012 wordt gekeken of met de evaluatie: deze schept namelijk vervolg van het festival worden gezocht ging met name over de bijsturing noodzakelijk is. duidelijkheid naar de toekomst. Hij naar een locatie ver van een woonwijk. ombuigingsvoorstellen, het grondbedrijf Raadscommissie Maatschappelijke Zaken De leden van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken kwamen op woensdagavond 24 oktober 2012 bijeen. Een korte impressie. Maar dat is alleen mogelijk als er bezuinigd wordt op een aantal zaken. Het college van B&W heeft ervoor gekozen de bezuinigingen, en dus de pijn, te verdelen over alle De fracties waren na het uitspreken van hun bezorgdheid hierover blij (en enigszins gerustgesteld) te horen dat de genoemde (soms) forse bedragen bijna allemaal ver- papier slecht lijken uit te pakken, maar in de praktijk hard meevallen. Wat de commissie wel tegenviel was de nalatigheid van het college om de Wmo- Bezuinigen in het sociaal domein beleidsterreinen. Bezuinigen op dat wat plaatsvindt in het zogenaamde sociaal do- schuivingen zijn. Het geld dat bijvoorbeeld genoteerd staat als bezuiniging op onder- raad in te schakelen voor advies over de bezuinigingsvoorstellen. Dat gaat nu alsnog De Programmabegroting voor de komende mein is bijna op voorhand tegennatuurlijk. wijsachterstand kwam tot nu toe uit het gebeuren. De gemeenteraad bespreekt de jaren was het belangrijkste onderwerp Want het gaat hierbij vaak om maatregelen gemeentelijk budget, maar komt straks begroting en de ombuigingen op 8 en 15 no- van gesprek voor de raadscommissie. De die juist die mensen treffen die het toch al als extra geld binnen vanuit het rijk. En zo vember Programmabegroting is op zich sluitend. moeilijk(er) hebben, zeker in deze crisistijd. werden meer voorbeelden genoemd die op Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Op dinsdagavond 23 oktober 2012 vergaderde de raadscommissie Ruimtelijke in hun dorp niet zitten. Zij vrezen voor stankoverlast, uitbraak van dierziektes, zwak om een innovatief plan als deze af te wijzen. Een buurt-vergister draagt bij aan Overige onderwerpen Ontwikkeling. De vergadering stond vooral geluidshinder en onveilige situaties. de doelstellingen voor duurzame energie. Verder hebben de fracties het in het teken van het initiatief van Evert Tijdens de vergadering hebben zij, maar Een plan waar de gemeente Ede aan moet bestemmingsplan De Groene Grens als van den Top om aan de Otterloseweg in ook Evert van den Top hun pleidooi voor meewerken. sterstuk afgedaan. Over dit voorstel wordt Wekerom een buurt-vergister te bouwen. de commissieleden gehouden. Een korte niet meer inhoudelijk beraadslaagd in Buurtbewoners zien echter een vergister impressie van deze avond. Uiteindelijk is de Dienst Landelijk Gebied de raadsvergadering. Dat geldt niet voor Een buurt-vergister iets voor Wekerom? (DLG) gevraagd om een adviesrapport uit te brengen over de realisatie van de buurt- plannen om gronden te onteigenen voor de aanleg van de Parklaan en de Agenda Evert van den Top wil op zijn land aan de Otterloseweg een buurt-vergister bouwen. Deze plannen hebben geleidt tot veel protest vergister. Volgens dit rapport zijn er geen zwaarwegende redenen om geen buurtvergister aan de Otterloseweg te bouwen. programmabegroting. Deze onderwerpen willen de fracties nader bespreken in de raadsvergadering van 8 en 15 november maandag 5 november onder buurtbewoners. Zij willen geen buurt-vergister in hun dorp. Na de nodige Voor wethouder Roel Kremers reden genoeg om dit keer wel de buurt-vergister toe te 2012 Spreekuur wethouders van 9.00 tot uur onrust uit de omgeving, heeft het college van burgemeester en wethouders begin dit staan aan de Otterloseweg. En het lijkt erop dat de wethouder op een meerderheid van in het Raadhuis- Bestuurscentrum. jaar besloten om niet mee te werken aan de de commissie kan rekenen. U kunt zich tot vrijdag uur hiervoor plannen van Evert van den Top. Er zou geen draagvlak zijn in de buurt. Een meerderheid Op 15 november weten wij meer, want dan aanmelden (0318) van de raadsleden vonden dit argument te neemt de gemeenteraad een besluit.

3 Ruimen van graven in 2013 in Otterlo In Otterlo ruimen we in het najaar van U kunt tot 1 september 2013 een afspraak 2013 een aantal algemene graven. De maken over een eventuele herbegrafenis. graven liggen op de volgende afdelingen: Voor deze herbegrafenis brengen wij wel afdeling OUD, vak A, waarin begraven kosten in rekening. werd vanaf t/m afdeling OUD, vak B, waarin begraven Voor informatie kunt contact werd vanaf t/m opnemen met de medewerkers van de afdeling OUD, vak C, waarin begraven begraafplaatsadministratie, telefoon werd vanaf t/m (0318) of met de coördinerend afdeling OUD, van R, waarin begraven beheerder van de begraafplaats, werd vanaf t/m telefoon Zeg ken jij? Wmo in Ede Zorg voor elkaar! Adviesraad WMO Veel Nederlandse gemeenten voeren periodiek nog beter zichtbaar te worden voor iedereen die een enquête uit over uitlopende thema s die direct of indirect met de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) te maken heeft. Het blijkt met de gemeente te maken hebben. De enquête wordt voorgelegd aan een groot aantal inwoners van de gemeente. Eén van de vragen uit in aanraking komt. Zelf, of via familie, vrienden, namelijk dat bijna iedereen wel eens met de Wmo de enquête was: kent u de Wmo-raad (in Ede de hulpverleners of organisaties. De adviesraad Adviesraad Wmo) van uw gemeente? Helaas heeft zich laten adviseren over het gebruik van moeten we constateren dat de bekendheid van moderne media als Facebook, Hyves, LinkedIn onze raad niet hoog is. en Twitter en gaat met deze nieuwe inzichten aan de slag om te kijken of ze het cijfer voor haar Bekendheid bekendheid de volgende keer kan opkrikken. De Een goed moment om eens over onze bekendheid na te denken. Wat kunnen we doen om nog dan moeten die de Adviesraad Wmo wel kunnen adviesraad is er voor de inwoners van Ede, maar beter te laten zien wat de Adviesraad Wmo in vinden. Ede is en doet? Natuurlijk staat er elke maand iets over de Adviesraad Wmo op de Wmo-pagina. Contact Daarnaast hebben we een eigen pagina op de De Adviesraad Wmo staat open voor alle ideeën website van de gemeente Ede waarop onze en gaat actief aan de slag met de nieuwe media. vergaderdata, stukken, verslagen en andere Wilt u reageren op dit artikel of heeft u vragen wetenswaardigheden te vinden zijn. over de Adviesraad Wmo? Laat het ons weten op telefoonnummer (0318) (na uur) Omschakeling of per op Toch brengt dat de Adviesraad Wmo kennelijk niet dichter bij de mensen. Daarom hebben we kortgeleden een middag gewijd aan manieren om Voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning Regelhulp.nl Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Op de website vindt u informatie van onder andere gemeenten, het CIZ, UWV, CAK en de SVB. Onder andere mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals vinden relevante informatie op de website. Het Bart van Elstplantsoen in Bennekom is weer winterklaar gemaakt door de leden van de Stichting Koepel. Gratis controle en reparatie fietsverlichting Op 3, 9 en 10 november worden er op verschillende locaties in Ede fietsverlichtingsacties gehouden. Alle mogelijke problemen met voor- en achterlichten worden aangepakt door vrijwilligers, die worden bijgestaan door professionele fietsenmakers. De dagen worden weer korter en het is daarom belangrijk dat je als fietser ook in de donkere avond- en ochtenduren wordt gezien. De ervaring leert dat fietsers bij slecht weer niet of nauwelijks worden gezien door automobilisten. Zorg daarom dat je fietsverlichting in orde is. Gratis controle De problemen van voor- en achterlichten worden gratis aangepakt door vrijwilligers en fietsenmakers. De arbeidskosten worden niet in rekening gebracht. Alleen nieuwe onderdelen, zoals kop- en achterlampen, dynamo s en batterijen worden in rekening gebracht. Fietsverlichtingsacties Op verschillende locaties in de gemeente Ede worden de fietsverlichtingsacties gehouden: Zaterdag 3 november van tot uur en van tot uur op het Van Slootenplein in Bennekom met als fietsenmaker Hartman Tweewielers. Vrijdagavond 9 november van tot uur op het Nieuwe Erf in Lunteren met als beroepskracht Arend Flier Tweewielers. Zaterdag 10 november van tot uur en van tot uur op het Maanderplein in Ede met professionele assistentie van Tweewielercentrum Ede. U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar het huishouden wordt u te zwaar. Of u bent een mantelzorger en zoekt ondersteuning. Dan kunt u op Regelhulp.nl terecht. Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt. U kunt op twee manieren zoeken: 1. Mijn situatie. Kies deze ingang als u uw situatie en hulpvraag in kaart wilt brengen. U krijgt een overzicht van mogelijke oplossingen. 2. Informatie. Deze ingang geeft een breed overzicht van allerlei onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase. Oplossingen Regelhulp.nl geeft suggesties voor vier soorten oplossingen: 1. Advies over hoe u een probleem kunt oplossen. 2. Hulp uit de eigen omgeving organiseren. 3. Voorzieningen van de overheid, gemeenten en diverse organisaties. 4. Alternatieve mogelijkheden als u geen indicatie krijgt. Informatie Regelhulp.nl verwijst naar de juiste instanties. Voor een aantal oplossingen kunt u digitale formulieren invullen en verzenden. Zo kunt u via Regelhulp een aanvraag bij het Wmo-loket van gemeente Ede indienen. Voordeel van Regelhulp is dat u niet afhankelijk bent van de openingstijden van een loket. Het is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. U kunt informatie zoeken waar en wanneer u zelf wilt. Kijk voor meer informatie op Wmo loket Bezoekadres: Ingang Raadhuis Publiekszaken Raadhuisplein DE EDE Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur volledige dienstverlening uur op afspraak Consulenten telefonisch bereikbaar tot uur Foto Bart Versteeg Postadres: Postbus HK EDE Telefoon: (0318) adres: Internet: Wmo-loket

4 Service voor de Wijk Bent u klaar voor de winter? Kom naar de nationale Natuurwerkdag De winter staat voor de deur. Sneeuwpret en schaatsen is leuk, maar de winter brengt ook ongemakken met zich mee. Vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. En er moet natuurlijk ook nog veel gebeuren in de tuin voordat de winter echt begint. De hoogste tijd om u voor te bereiden op de winter! En Service voor de Wijk helpt u graag een handje. ting en het poten van bloembollen hoort bij de service. Schoonmaakklussen in huis Wie zegt dat de grote schoonmaak moet wachten tot de lente? Als u ook voor de winter uw huis aan de kant wil hebben, kunt u Service voor de Wijk bellen. De keukenkasten schoonmaken, alle ramen voor u lappen of een andere huishoudelijke klus: het kan Meer kans op werk allemaal. Is uw tuin al klaar voor de winter? Of heeft u in huis nog schoonmaakklussen die u graag Persoonlijke diensten voor de winter nog wil doen? Service voor Als de winter voor u problemen oplevert, denk de Wijk helpt u graag in en om het huis. Bij dan ook aan Service voor de Wijk. De mede- Service voor de Wijk werken mensen die op werkers helpen u graag bij het boodschappen de arbeidsmarkt (nog) niet aan bod komen. doen of kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij Zij worden daarbij begeleid door ervaren een doktersbezoek of een wandeling. werkleiders. De werkervaring die zij opdoen vergroot hun kansen op een gewone baan. Tuin winterklaar maken De medewerkers van de klussendienst kunnen u helpen om uw tuin winterklaar te maken. Ze knippen alle uitgebloeide planten bij, snoeien bomen en struiken, verwijderen onkruid en blad en knippen de hagen bij. Ze maken de bloempotten en tuinmeubelen Zorg dat u klaar bent voor de winter met Service voor de Wijk! Bel of kijk op Voor de klussen en diensten van Service voor de Wijk kunt u mobiel pinnen of u betaalt met de speciale Dienstencheque. Eén cheque van 7,50 geeft u één uur klussen of twee uur diensten. Vooraf wordt met u besproken Zaterdag 3 november organiseert Landschapsbeheer Nederland voor de 12e keer de jaarlijkse Natuurwerkdag. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De Zanding in Otterlo Er helpen altijd veel gezinnen met kinderen. Voor de kinderen zijn speciale activiteiten georganiseerd zoals boogschieten en vleermuizenkastjes maken. Voor een lunch met soep, koffie, ranja, thee en diverse broodjes wordt gezorgd. Meedoen? Voor meer informatie of aanmelden gaat u voor u schoon en zetten ze binnen. Zo hoeft wat een klus of dienst gaat kosten. Kijk voor In natuurgebied De Zanding in Otterlo kunt naar de website Voor u die zware klussen niet zelf te doen. Ook de voorwaarden en verkooppunten op u de heide een handje helpen door de opslag vragen kunt u ook contact opnemen met Jan het vegen en schoonmaken van de bestra- van grove den, prunus en berkjes weg te ha- Morren, de lokatieleider van natuurwerkgroep len. Dit is nodig om de heide ruimte te geven De Zanding. Telefonisch met nummer (0318) en het landschap open te houden. Vorig jaar of via de mail: deden hier in Otterlo 130 mensen aan mee. Mijn baasje ruimt op! Samen houden we Ede schoon Strenge controles op hondenpoep Om overlast door hondenpoep in Ede te beperken voert de gemeente Ede strenge controles uit. Er wordt intensief gecontroleerd op de opruimplicht, aanlijnverplichting, verbodsgebieden voor de hond en het niet bij zich hebben van een effectief opruimmiddel. Gezien de overlast wordt er voor het niet opruimen van hondenontlasting direct een proces-verbaal uitgeschreven. Voor de overige feiten wordt er bij eerste constatering gewaarschuwd. Daarna schrijven de handhavers direct boetes uit. In Ede gelden de volgende regels: Aanlijnverplichting Houd uw hond overal in de gemeente aangelijnd, tenzij anders is aangegeven. Opruimverplichting bij u te hebben. Dit kan een (waterdicht) zakje zijn, een schepje of een speciaal zakje van de dierenwinkel. Verbodsgebieden Honden zijn niet toegestaan in: speelplaatsen, speel- en trapvelden, overdekte winkelcentra, op/nabij de omgeving van (bevrijdings)monumenten en gedenktekens. Losloopgebieden In overleg met bewoners zijn diverse losloopgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden geldt geen opruimplicht. Een overzicht van de losloopgebieden vindt u op Boetebedragen Niet voldoen aanlijnplicht: 85,- Samen houden we Ede schoon Om de overlast door hondenpoep in Ede te beperken gelden er in de gemeente Ede een aantal regels. Hondenbezitters zijn verplicht om hon- Niet voldoen opruimplicht: 120,- denpoep op te ruimen. Daarnaast is het Geen effectief opruimmiddel: 85,- verplicht om een effectief opruimmiddel Hond in verbodsgebied: 120,-

5 Weg van huis? Achterblijvers opgelet! Tipsom inbrekers buiten de deur te houden Een inbraak is voor u een ingrijpende gebeurtenis. Een vreemde heeft rondgelopen in uw huis en waardevolle spullen meegenomen en vaak laten inbrekers een puinhoop achter of richten schade aan. U kunt zelf de nodige maatregelen treffen om een woninginbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is er Selecta DNA en heeft de politie een aantal andere preventieve tips. Bij woninginbraken valt het de politie vaak op dat de daders kennelijk eerst op verkenning zijn geweest voordat ze in de woning toeslaan. Zo is vaker te zien dat er stokjes worden achtergelaten op deurklinken. Blijven die langere tijd ongebruikt dan is het zeker dat men niet thuis is. Vakantie? Gaat u een weekend weg? Op vakantie? Laat dan bijvoorbeeld uw buren weten dat u weg bent en vraag of zij een extra oogje in het zeil houden. Preventie Uiteraard stelt de politie, ook tijdens de vakantieperiodes, alles in het werk om misdrijven zoveel mogelijk te voorkomen. Maar zelf kunt u ook veel doen om de kans op woninginbraak zo klein mogelijk te maken. `Gelegenheid maakt de dief`, luidt het gezegde. En dat is helaas maar al te waar. Daarom is het van belang ervoor te zorgen dat u de dief geen `gelegenheid` geeft, door uw huis zo goed mogelijk te beveiligen. Hoe u dit kunt doen? Met de volgende tips komt u al een heel eind. Tips Welke (eenvoudige) maatregelen kunt u zelf nemen om uw woning beter te beveiligen? Draai de deuren altijd op het nachtslot als u weggaat. Sluit alle ramen, ook het kleine toiletraam. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Denk ook aan raamhendels die met een sleuteltje afsluitbaar zijn. Monteer een zogeheten `anti-inbraakstrip` op uw buitendeuren, dit verkleint de kans dat inbrekers met breekwerktuig uw deuren forceren. Zorg dat aan de buitenzijde van uw woning niet duidelijk is dat u op vakantie bent. Niet doen: een briefje ophangen, een leesmap aan de deur hangen of een sleutel onder een bloempot leggen. Zorg voor voldoende binnen- en buitenverlichting, die bij voorkeur met een tijdschakelaar in- en uitgeschakeld wordt. Spreek niet op uw antwoordapparaat in dat u (voor een langere periode) weg bent. Vermeld uw afwezigheid niet op Twitter, Hyves e.d. Zorg tijdens langere afwezigheid dat uw brievenbus wordt geleegd of dat uw post regelmatig door een sleutelhouder van de deurmat wordt verwijderd. Zorg dat een sleutelhouder de post neerlegt op een plaats die niet van buitenaf zichtbaar is. Vestig geen onnodige aandacht op waardevolle spullen door deze op een van buitenaf zichtbare plaats neer te zetten. Selecta DNA Selecta DNA is een preventief middel tegen woninginbraken. Selecta DNA zorgt er na inbraak voor, dat de politie teruggevonden spullen snel aan de rechtmatige eigenaar kan teruggeven. Inbrekers lopen een forser risico te worden gepakt. Wat is Selecta DNA? Met Selecta DNA kunt u waardevolle spullen in huis markeren. Het gaat om een onzichtbare stof, dat een uniek nummer bevat, gekoppeld aan de eigenaar. Bij een inbraak worden spullen die de inbreker meeneemt door de politie snel herkend als `gestolen` en kunnen ze terug naar de eigenaar. Omdat een inbreker op die manier snel tegen de lamp loopt, wordt de kans op woninginbraken kleiner. Waar kunt u Selecta DNA krijgen? Het is ook mogelijk een Selecta DNA-kit via internet te bestellen. Dat kan via Daar staat ook alle informatie over Selecta DNA. Wees alert! Ziet u iets verdachts? Noteer signalementen en eventuele kentekens en bel met de politie: 112. In andere gevallen kunt u het volgende nummer van de politie bellen: Kijk op voor meer preventieve!maatregelen. Deze pagina is een initiatief van de burgemeesters uit het politiedistrict West-Veluwe Vallei, de politie Gelderland-Midden en het Openbaar Ministerie. Asje van Dijk Cees van der Knaap Gerard Renkema José Rooijers Jean Paul Gebben Hans Colijn-de Raat Geert van Rumund

6 Proef Fairtrade in Ede De Fairtrade week is in volle gang. Tot en met zaterdag 3 november kunt u dagelijks fairtrade producten proeven bij de Wereldwinkel. Werkgroep EdeFairtrade organiseert deze proeverij samen met vrijwilligers van de wereldwinkel. Kom zelf beleven hoe lekker fairtrade kan zijn. te werken aan een duurzame toekomst. Uit onderzoek van het NCDO blijkt dat het aanbod en gebruik van fairtrade producten in Nederland groeit: in 2011 kocht al 55% van de huishoudens fairtrade producten. Fairtrade Gemeente Ede is sinds eind 2010 bezig om de Fairtrade aan de slag om deze titel te verdienen. De campagne is een initiatief van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie ICCO. Proeverij In de Wereldwinkel aan het Maandereind Fairtrade producten Gemeente titel in de wacht te slepen. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die in Ede worden in de Fairtrade week gratis dranken en versnaperingen uitgedeeld. Tot Tijdens de proeverij kunt u genieten van fairtrade koffie, thee of sap met een aangeeft dat de plaatselijke gemeenschap bijzonder veel aandacht besteedt aan en met zaterdag 3 november kunt u gezellig langskomen om te proeven van deze (h) Nieuwe voorzitter gezocht! koekje of chocolaatje. Deze producten fairtrade. Een gemeente kan de titel eerlijke producten. Ook is er informatie Volgend jaar neemt de huidige voorzitter zijn verhandeld volgens eerlijke verdienen als zij aan zes campagnecriteria over de Fairtrade Gemeente campagne van de werkgroep EdeFairtrade afscheid. handelsvoorwaarden, zodat boeren en voldoet. Een onafhankelijke jury beoordeelt verkrijgbaar. Meer informatie is ook te Hebt u belangstelling om het stokje over producenten in ontwikkelingslanden de dit. Inmiddels dragen 24 gemeenten de vinden op en via te nemen, laat ons dit dan weten via kans krijgen om zich te ontwikkelen en eervolle titel en zijn ruim 50 gemeenten edefairtrade.nl. Bekendmakingen Balie Bouwen, Wonen en Milieu U kunt bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu onder andere terecht voor: inzien bestemmingsplannen, vergunningen, welstand, nieuwbouw en andere bekendmakingen. Vrije inloop: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 1 e woensdag van de maand extra geopend van Op afspraak: op maandag t/m vrijdag op afspraak van tot uur. Bel (0318) Bezoekadres: Raadhuis De Doelen, Achterdoelen in Ede. Milieu Besluit Lunteren Veldhoek 8 : 2010WM060 J.E. van Zeggelaar, veehouderi Intrekkingsbesluit Lunteren Bisschopweg 9 : HW J.W. Vrijhoef, geheel intrekken Beroep Naar aanleiding van de besluiten Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, als zij ten minste ook hun zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit. Het beroep moet zijn grondslag vinden in de eerder ingebrachte zienswijzen. Volstrekt nieuwe zaken kunnen dus niet meer naar voren worden gebracht, tenzij het gaat over veranderingen in het besluit ten opzichte van het ontwerp. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend kunnen ook in beroep gaan. U kunt het beroepschrift sturen naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit wordt van kracht met ingang van Indien u voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek doet om een voorlopige voorziening dan wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Dit laatste geldt ook voor verklaringen. Als voor het oprichten of veranderen van het bedrijf tevens een bouwvergunning nodig is, treedt het besluit pas in werking als de bouwvergunning is verleend. De stukken van bovenvermelde besluiten kunt u tot inzien. Op aanvraag kunt u de stukken ook na genoemde datum inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. De stukken kunt u tevens, in de weken dat de balie op woensdagvond niet is geopend, na telefonische afspraak (0318) , tussen uur inzien. Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom Commandeursweg nabij nr. 79 : 2012W0936 het kappen van 1 amerikaanse eik Grietjeshof nabij nr. 77 : 2012W0937 het kappen van 1 els, 1 berk en 6 populieren Ede 25 oktober 2012 Bennekomseweg 43 : 2012W vlaggenmast vervangen voor een baniermast Erasmusstate 81 : 2012W0928 het kappen van 1 plataan 25 oktober 2012 Geleenhof 4 : 2012W0932 het kappen van 1 spar Heyendaal : 2012W0934 het kappen van 36 bomen Irenelaan 65 : 2012W0933 het kappen van 1 atlasceder 19 oktober 2012 Kerkweg 53 : 2012W0923 het kappen van 1 berk Loevestein : 2012W0935 het kappen van 27 sierkersen Lorentzstraat 4 : 2012W0922 het aanpassen van de reclame-aanduiding 24 oktober 2012 Middelberglaan 19 : 2012W0929 het kappen van 1 conifeer Oortveldlaan 13 : 2012W0926 het kappen van 1 spar Poggenbeekstraat 24 : 2012W0925 het kappen van 1 den Willy Brandtlaan nabij nr. 46 : 2012W0938 het kappen van 7 populieren Lunteren 19 oktober 2012 Bruinhorsterpad 15A : 2012W0924 het bouwen van een woning met bijgebouw Edeseweg 20 : 2012W0927 het kappen van 1 amerikaanse eik Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvragen start vanaf datum indiening. Adres indienen zienswijzen Burgemeester en wethouders van Ede, p/a hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024 HM EDE. Procedures We zijn van plan om de hierna te noemen aanvragen om vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan te verlenen. I b buitenplans BOR (2.12 a2) Ede Batenstein 12 : 2012W0768 het plaatsen een dakopbouw; het maximaal toegestane aantal bouwlagen wordt overschreden. Burgemeester Prinslaan 44 : 2012W0556 bouwen van een kelder; de maximaal toegestane oppervlakte wordt overschreden. Burgemeester Prinslaan 44 : 2012W0721 bouwen van berging; de maximaal toegestane oppervlakte wordt overschreden. Kennedydreef 11 : 2012W0855 het plaatsen van een dakkapel; de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. Vanaf 01 november 2012 kunnen belanghebbenden gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Adres indienen zienswijzen Burgemeester en wethouders van Ede, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. U kunt uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor krijgt u de gelegenheid tijdens een hoorzitting die gehouden wordt op 23 november Voor aanmeldingen hiervoor, evenals informatie over deze hoorzitting kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen, (0318) / II uitgebreide voorbereidingsprocedure Het college is van plan om voor de volgende aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen: Bennekom Langesteeg 14 : 2012W0799 het veranderen van de pluimveehouderij; Ede Doesburgerdijk 50 : 2012W0752 het wijzigen van het stalsysteem; Ederveen Onderweg 4 : 2012W0758 het bouwen van een zeugenstal; gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening; de maximaal toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing wordt overschreden. Verder wordt de minimale afstand tot de perceelgrens niet in acht genomen en wordt er deels buiten het gebouwenvlak gebouwd. Harskamp Broekweg 7-7A : 2011W0749 het bouwen van een pluimveestal; de minimale afstanden tot de as van de weg en de perceelgrens worden niet in acht genomen. het wijzigen van de inrichting veehouderij; gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening; Vanaf 01 november 2012 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Adres indienen zienswijzen: Burgemeester en wethouders van Ede, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Besluiten Omgevingsvergunning is verleend voor: Bennekom Bornweg 1A : 2012W0878 het kappen van 7 bomen

7 Edeseweg 65 : 2012W0880 het plaatsen van een dakkapel Edeseweg : 2012W0883 het vergroten van balkons aan de achterzijde Ede Arnhemseweg 82 : 2012W0899 het kappen van 1 berk Arnhemseweg 108 : 2012W0800 het kappen van 2 eiken en 1 den Diepenbrocklaan 33 : 2012W0860 het kappen van 2 eiken Durendaal 32 : 2012W0886 het kappen van 1 eik Levendaal 27 : 2012W0858 het kappen van 1 haagbeuk Maanderweg : 2012W0663 het bouwen van 12 appartementen en een kantoor Parkweg 133 : 2012W0829 het veranderen van kantoor naar woning Schaapsweg hoek Smaragdstraat : 2012W0603 het bouwen van acht woningen het aanleggen van een uitrit Veenderweg 71 : 2012W0872 het kappen van 1 blauwe ceder en 2 douglassen Verlengde Maanderweg 3 : 2012W0875 het kappen van 1 beuk en 1 den Zandlaan / Bovenbuurtweg : 2012W0802 het kappen van 79 bomen Ederveen De Zicht 10 : 2012W0885 het kappen van 1 kastanje, 1 vogelkers en 3 essen Lunteren Blankespoorselandweg 30 : 2012W0869 het kappen van 1 paardenkastanje Broekdijk 2 : 2012W0547 het bouwen van een schuur het kappen van 13 populieren Nieuwenhuizerweg 19 : 2012W0685 het uitbreiden van de bestaande geitenstal Scharrenburgersteeg nabij nr. 10 : 2012W0362 het oprichten van een veehouderij Wekerom Wekeromsedijk 5 : 2012W0421 oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting Online kunt u terecht op gemeente/actueel/bekendmakingen/ bestemmingsplannen-2012/. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening Het plangebied wordt aan de zuid- en zuidwestkant begrensd door de spoorlijn Ede Utrecht, de Kerkweg, de Verlengde Maanderweg, de Hakselseweg, de Klaphekweg, de Spinderweg, de Hoorn, de Jachtlaan en de Noorder Parallelweg. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de Kastelenlaan en aan de noordwestzijde door de Veenderweg. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Ketelstraat en de spoorlijn Ede Amersfoort. Het gebied Bernhardlaan-Berkenlaan- Klinkenbergerweg- Keetmolenweg en Stationsweg (nabij het station Ede- Wageningen) valt ook onder dit plan. Het bestemmingsplan Maanderweg e.o. komt in het kader van het actualiseringsproject tot stand. Het plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Dat betekent dat de bestaande situatie is bestemd waarbij reeds verleende bouwvergunningen en vrijstellingen/ ontheffingen zijn verwerkt. Reactie Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Voor meer informatie, of om uw reactie mondeling door te geven belt u mevrouw J. Buliga, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) Ede Stad, de Staatscourant en op: www. ede.nl/gemeente/actueel/bekendmakingen/ bestemmingsplannen-2012/ Het gebied waar dit plan over gaat heeft betrekking op het perceel Louise Henriëttelaan 17 (Maanderzand) en de daar tegenoverliggende Cavaljéflats te Ede. Het plan maakt de bouw van een woonzorgcomplex mogelijk. Op de plaats van het huidige Maanderzand komen circa 57 levensloopbestendige woningen. Deze zijn bestemd voor personen met een lichte zorgindicatie die min of meer zelfstandig kunnen wonen. In de Cavaljéflats worden 55 geclusterde woningen ondergebracht voor personen die intensieve verpleging behoeven. Informatie Voor meer informatie belt u de heer L.R. Hendriks, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) Ontwerp bestemmingsplan Woongebied Kernhem, Scherf 21- West U kunt het ontwerp bestemmingsplan Woongebied Kernhem, Scherf 21 - West, met nummer NL.IMRO BP2012KRNH , in Ede en de daarbij behorende stukken van donderdag 1 november 2012 tot en met woensdag 12 december 2012 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: Online kunt u terecht op gemeente/actueel/bekendmakingen/ bestemmingsplannen-2012/. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe geen zienswijzen indienen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, publiceert de gemeente in het weekblad Ede Stad, de Staatscourant en op: www. ede.nl/gemeente/actueel/bekendmakingen/ bestemmingsplannen-2012/ Het gebied waar dit plan over gaat heeft betrekking op een verenigingsgebouw aan de Peppelensteeg 12 te Ede (Sportpark Peppelensteeg). Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding en gewijzigde bedrijfsvoering van dat gebouw. Informatie Voor meer informatie belt u de heer L.R. Hendriks, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) Publicatie voorgenomen besluit intrekking Aanvullende beleidsregel sluitingstijden nieuw te vestigen restaurants omgeving Museumplein/ Maandereind Ede 2005 : De burgemeester van Ede maakt bekend het voorgenomen besluit tot intrekking van de Aanvullende beleidsregel sluitingstijden nieuw te vestigen restaurants omgeving Museumplein/Maandereind Ede Dit voorgenomen besluit ligt voor iedereen vanaf 31 oktober 2012 tot en met 13 november 2012 ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen, raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2, in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: bellen naar het telefoonnummer (0318) 68 Bezwaar of beroep Informatie over hoe u bezwaar of beroep kunt maken tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen, (0318) / Een bezwaarschrift stuurt u naar het College van B&W, Postbus 9022, 6710 HK EDE U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op De gemeente houdt vooroverleg met betrokken instanties, als bedoeld in art Bro. Een onafhankelijke instantie wordt niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Inloopbijeenkomst Over het voorontwerp-bestemmingsplan vindt op woensdag 7 november 2012 een link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening Het plangebied behoort tot het westelijk deel (vlek B) van de uitbreidingswijk Kernhem, welke is gelegen aan de noordwestzijde van de kern Ede. Het plan maakt de realisatie van 17 tot 34 woningen Belanghebbenden kunnen tot en met 13 november 2012 hun zienswijzen op dit voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Marijs van de inloopbijeenkomst plaats in het gebouw van mogelijk. afdeling Veiligheid en Recht. Deze afdeling Welstede aan de Kerkweg 61 te Ede. U kunt tussen uur en uur binnen lopen. Zienswijze is telefonisch bereikbaar op werkdagen van tot uur onder telefonnummer Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Maanderweg e.o. Medewerkers van de gemeente zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een (0318) Ook uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar deze afdeling. Uw brief kunt u als volgt adresseren: V&R, Postbus 6710 HK Ede. Op grond van art Bro Burgemeester en wethouders van Ede Op grond van art Bro wethou- elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling Publicatie Ruimen van algemene graven Otterlo in 2013 delen mee dat zij een bestemmingsplan ders van Ede gaat binnenkort een bestem- door te geven belt u Jan-Frans de voorbereiden voor Maanderweg mingsplan voorbereiden voor een vervan- Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Burgemeester en wethouders maken e.o., met nummer NL.IMRO gende nieuwbouw van het zorgcomplex Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) bekend dat op de gemeentelijke BP2011MAAW , in Ede. Het Maanderzand en de Cavaljéflats. Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Op grond van art Bro begraafplaats aan de Dorpsstraat - Pothovenlaan in Otterlo in het najaar van 2013 een aantal algemene graven Op basis van de Inspraakverordening In deze fase van de voorbereiding liggen worden geruimd. gemeente Ede kunt u het plan en de er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog daarbij behorende stukken van donderdag geen zienswijzen indienen en wordt geen wethouders van Ede gaat binnenkort een Deze graven liggen op de volgende 1 november tot en met woensdag 14 onafhankelijke instantie in de gelegenheid bestemmingsplan voorbereiden voor het afdelingen: november 2012 inzien bij de balie Bouwen, gesteld een advies over het voornemen verenigingsgebouw De Kei op sportpark Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, uit te brengen. Te zijner tijd komt het ont- Peppelensteeg te Ede. afdeling OUD, vak A, waarin begraven Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: werp bestemmingsplan ter inzage te liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. werd vanaf t/m afdeling OUD, vak B, waarin begraven Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, In deze fase van de voorbereiding liggen werd vanaf t/m publiceert de gemeente in het weekblad er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog afdeling OUD, vak C, waarin begraven

8 werd vanaf t/m afdeling OUD, van R, waarin begraven werd vanaf t/m De gewijzigde verordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij Gemeentelijk Infocentrum, Raadhuis De Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Lunteren, Albert Heijn Op grond van art Bro agrarische bestemming in wonen. Zienswijze Doelen, Raadhuisplein 2 (hoofdingang Bent u belanghebbende? Dan kunt u Als belanghebbende kunt u tot 1 september Achterdoelen) in Ede. tijdens de inzageperiode een schriftelijke 2013 een afspraak maken over een wethouders van Ede gaat binnenkort een zienswijze over het plan sturen aan het eventuele herbegrafenis, voor deze De verordening is op de website van de bestemmingsplan voorbereiden voor de college van burgemeester en wethouders, herbegrafenis brengen wij wel kosten in gemeente Ede geplaatst (www.ede.nl). vernieuwbouw van een supermarkt met postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen rekening. Voor informatie kunt contact opnemen met de medewerkers van de begraafplaatsadministratie, telefoon (0318) of met de coördinerend beheerder van de begraafplaats, tel Publicatie verkeersbesluit voor Ede Stad van 31 oktober 2012 Instellen 5 ton aslastbeperking bruggen Hoge Valkseweg, Meenthorsterweg en Rulerweg daarboven vijf woningen in het centrum van Lunteren In deze fase van de voorbereiding liggen er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en wordt geen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Geert Driebergen, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) Instellen schoolzones & Kiss en Ride strook Anton Mauvestraat en Wilhelminalaan te Ede wethouders heeft op besloten om met onmiddellijk ingang een aslastbeperking van 5 ton in te stellen op onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Woongebied Kernhem, Scherf 21 - West twee bruggen op de Hoge Valkseweg (ter liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a Eén van de doelen van de gemeente Ede is hoogte van de Steenbeekweg en De Bart) Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, Wet geluidhinder het bevorderen van de verkeersveiligheid, en één brug op de Meenthorsterweg en publiceert de gemeente in het weekblad de leefbaarheid en het veilig gebruik van één brug in de Rulerweg (grens gemeente Ede Stad, de Staatscourant en op: www. de openbare ruimte. Daarbij besteden Barneveld). Dit vanwege het feit dat er uit ede.nl/gemeente/actueel/bekendmakingen/ wethouders van Ede bereidt een besluit wij bijzondere aandacht aan de meest onderzoek is gebleken dat de bruggen acuut bestemmingsplannen-2012/ hogere waarden wegverkeerslawaai Wet kwetsbare verkeersdeelnemers. Om de verkeersveiligheid rond een aantal scholen gevaar vormen voor zwaar vrachtverkeer vanwege de slechte staat van onderhoud geluidhinder voor tot maximaal 50 db voor Woongebied Kernhem, Scherf 21 West in gemeente Ede te verbeteren, hebben wij van de bruggen. Op termijn zullen alle Het gebied waar dit plan over gaat ligt in Ede. op het volgende besloten: Instellen van een schoolzone rond bruggen gerepareerd cq. vervangen worden. De brug in de Hoge Valkseweg ter in het centrum van Lunteren, preciezer: tussen de Dorpsstraat nrs. 52, 54A, 54B, 56, de Oranje Nassauschool in de Anton hoogte van De Bart zal op korte termijn 54-I en 54-II en het Wilbrinksplein. Het U kunt het ontwerpbesluit Vaststelling Mauvestraat. Dat doen wij door de vervangen worden vanwege het feit dit plan maakt de (ver) nieuwbouw van een hogere waarde Wet geluidhinder met woorden `schoolzone` op de weg aan te gedeelte van de weg intensiever gebruikt bestaande supermarkt met toevoeging van bijbehorende stukken inzien van brengen en een bord schoolzone met wordt door vrachtverkeer. De maatregel vijf bovenwoningen mogelijk. donderdag 1 november 2012 tot en met adviessnelheid 20 km/u te plaatsen; Instellen van een schoolzone en wordt ingesteld om instortingsgevaar te voorkomen. De maatregel wordt ingesteld Informatie woensdag 12 december 2012 bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis Kiss&Ride rond de Koepelschool in door plaatsing van de verkeersborden Voor meer informatie belt u met de heer De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie de Wilhelminalaan, een gedeelte van C20 van van bijlage I van het Reglement L.R.Hendriks, juridisch adviseur bij de is op de volgende momenten geopend: de Oranjelaan en een gedeelte van de Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Nassaulaan. In de Oranjelaan ter hoogte alle genoemde bruggen. Vanwege het acute (0318) van de school wordt een Kiss&Ride strook aangelegd. Ter inzage instortingsgevaar worden de borden per direct neergezet. Ter inzage Ontwerp wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Molenweg 12 Het besluit en de daarbij behorende Het besluit en de daarbij behorende Op grond van art. 3.6 Wro tekening liggen gedurende 6 weken tekening liggen gedurende 6 weken ter ter inzage bij de balie bouwen, inzage bij de balie Bouwen, Wonen en U kunt het ontwerp wijzigingsplan Wonen enmilieu, Raadhuis De Doelen, Milieu, Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Online kunt u terecht op Raadhuisplein 2 in Ede. 2 in Ede. De balie is op de volgende Molenweg 12, met nummer NL.IMRO gemeente/actueel/bekendmakingen/ Bezwaar Tegen dit besluit kan door een belangheb- momenten geopend: BPW2012AGBG en de daarbij behorende stukken van donderdag 1 november 2012 tot en met woensdag 12 geluidshinder-2012/. bende binnen zes weken na bekendmaking december 2012 inzien bij de balie Bouwen, Binnen scherf 21 in ontwikkelingsgebied een bezwaarschrift worden ingediend bij Wonen en Milieu in het Raadhuis De Kernhem in Ede worden binnen de het college van burgemeester en wethou- Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is geluidszone van de Veenwoud woningen ders van Ede, postbus 9022, 6710 HK Ede. op de volgende momenten geopend: mogelijk gemaakt. Het ontwerpbesluit stelt Voorlopige voorziening een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast van 50 db De indiener van het bezwaarschrift kan, tegen betaling, als onverwijlde spoed dat Bezwaar voor maximaal 10 te realiseren woningen, vanwege het wegverkeerslawaai van de gelet op betrokken belangen - vereist, Tegen dit besluit kan door een Veenwoud. Deze ontwikkelingen worden tevens een voorlopige voorziening belanghebbende binnen zes weken na planologisch mogelijk gemaakt in het aanvragen bij de President van de bekendmaking een bezwaarschrift worden bestemmingsplan Woongebied Kernhem, Arrondissementsrechtbank te Arnhem. ingediend bij het college van burgemeester Scherf 21 West. Adres: Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 9030, en wethouders van Ede. Postbus 9022, 6710 HK Ede. Online kunt u terecht op Zienswijze 6800 EM Arnhem. Een afschrift van het bezwaarschrift moet u meesturen. Voorlopige voorziening gemeente/actueel/bekendmakingen/ bestemmingsplannen-2012/. Hier vindt u Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan Meer informatie De indiener van het bezwaarschrift kan, tegen betaling, als onverwijlde spoed dat deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Ede, postbus 9024, 6710 HM Voor meer informatie kunt u contact gelet op betrokken belangen - vereist, plan inzien op de landelijke voorziening Ede. Het indienen van een elektronische opnemen met Rianne Boot van de afdeling tevens een voorlopige voorziening zienswijze, bijvoorbeeld per , is niet Ontwikkeling ( ). OPENBARE BEKENDMAKING aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Adres: Arrondissementsrechtbank, Het perceel Molenweg 12 te Lunteren is mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur sector Bestuursrecht, postbus 9030, gelegen in het agrarisch buitengebied, in bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, De gemeenteraad heeft besloten de 6800 EM Arnhem. Een afschrift van het buurtschap De Venen. (0318) Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 te wijzigen. De wijziging betreft het afschaffen van bezwaarschrift moet u meesturen. Meer informatie In het kader van de regeling omtrent functieverandering van voormalige agrarische percelen is de eigenaar van Bekendmaking gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei het recht op een wachtgelduitkering voor Voor meer informatie kunt u contact dit perceel voornemens de agrarische afgetreden raadsleden. opnemen met Johan van den Top opstallen te slopen en daarvoor in de plaats Burgemeester en wethouders van Ede tel. (0318) van de afdeling Beheer een woning terug te bouwen met een hebben op 30 oktober 2012 besloten tot Dit besluit treedt in werking met ingang of Harriette Campen tel. (0318) maximale inhoudsmaat van 660 m³. het treffen van een gemeenschappelijke van heden en werkt terug tot 1 september van de afdeling Ontwikkeling. De voormalige bedrijfswoning blijft regeling samen met de gemeenten behouden. Op de locatie wijzigt de Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en

9 Wageningen en met de provincie Gelderland. De gemeenschappelijke regeling ligt met ingang van 1 november 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. wethouders van Ede maakt op grond van het bepaalde in artikel 26, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekend dat het met toestemming van de gemeenteraad de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (afgekort: de OddV) is aangegaan. Deze regeling is getroffen samen met de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf genoemde gemeenten en met het college van gedeputeerde staten van Gelderland; zij heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder. Ook ondersteunt de OddV de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei treedt ingevolge artikel 39, lid 1 van de regeling in werking met ingang van de dag na de dag waarop gedeputeerde staten van Gelderland haar hebben opgenomen in het provinciale register gemeenschappelijke regelingen. In verband met het functioneren van het openbaar lichaam OddV per laatstbedoelde datum heeft het college eveneens besloten om wethouder B. van de Weerd aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst en wethouder M. Eleveld als plaatsvervangend lid. Verlenging Samenscholingsverbod Rietkampen Burgemeester C. van der Knaap van de gemeente Ede maakt bekend dat het samenscholingsverbod in de wijk de Rietkampen is verlengd van 1 november 2012 tot 1 mei Het blijft daarmee verboden om zonder redelijk doel deel te nemen aan een overlast veroorzakende groep van vier of meer personen in het volgende gebied: Dr. W. Dreeslaan inclusief het winkelcentrum De Stadspoort en aangrenzende openbare ruimtes, Laan der Verenigde Naties, Pennstate, Coornhertstate, Comeniusstate, Langeweideweg, Erasmusstate, Bertrand Russellstate, Sartrestate, Spinozastate, Statepad (tot de A12) en de geluidswal gelegen ten noorden van de Rijksweg A12 tot de Dr. W. Dreeslaan. Het besluit ligt ter inzage bij het gemeentelijk Infocentrum, Raadhuisplein 2 te Ede. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. de Wit, telefoon of infopagina Van DE gemeente EDE OOk OP

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Grieks Restaurant. Corfu. Raadhuislaan 1 Mijdrecht Tel. 0297-28 84 40 www.restaurantcorfu.nl. vindt u op pagina 2

Grieks Restaurant. Corfu. Raadhuislaan 1 Mijdrecht Tel. 0297-28 84 40 www.restaurantcorfu.nl. vindt u op pagina 2 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 ditie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 17 november 6 oktober 2010 2 Grieks Restaurant Corfu 23 oktober 27 november en 1 e en 2 e kerstdag Live muziek Win een reis naar Corfu!

Nadere informatie

Start bouw MFC Oudega

Start bouw MFC Oudega wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 maart 2014 Zie ook www.smallingerland.nl Start bouw MFC Oudega Nieuwe parkeergarage gaat open! 3 Asbest verwijderen Hoe zit het ook alweer 5 Gewonnen

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 25 18 JUNI 2008 Burgerjaarverslag landschapsontwikkelingsplan rechtop! PAGINA 3 PAGINA 6 PAGINA 9 Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 22 april 2009 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. Goed Gevoel! Ik heb een hypotheek

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub De krant van Weesp Wie zet er nu afvalcontainers op t Achterom? 3 7 Over de brug: Piet Steenaard en zijn Erespeld www.weespernieuws.nl Manege als locatie voor alternatief winterfeest 15 Woensdag 27 november

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie