OPLEIDING ISTDP. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING ISTDP. Inleiding"

Transcriptie

1 OPLEIDING ISTDP Inleiding ISTDP ISTDP is de afkorting van Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, en is een vorm van korte gestructureerde psychoanalytische psychotherapie. De methode en technieken werden ontwikkeld door H. Davanloo een Canadese psychiater die vanuit zijn kritiek op de psychoanalyse zijn methode ontwikkelde. Zijn kritiek betreft vooral de techniek, de duur van de psychoanalyse, de kosten, de effectiviteit. In de hier beschreven opleiding wordt aandacht besteed aan de modificaties in de psychoanalytische methodiek die door Davanloo werden voorgesteld ontwikkeld en onderzocht. De Viersprong en ISTDP De ISTDP werd vooral ontwikkeld als een vorm van kortdurende therapie in een ambulante setting in een face to face therapie setting. Op de Viersprong werd met deze methodiek als uitgangspunt naast de ambulante ISTDP ook een deeltijd en een klinische toepassing ontwikkeld (de Residentiële ISTDP of R-ISTDP). Beide werkvormen en settings hebben in de praktijk hun waarde bewezen. De ambulante ISTDP is evidence-based, de R-ISTDP is op weg naar een evidence-based praktijk. Waarom een opleiding ISTDP ISTDP en R-ISTDP zijn in de praktijk van de psychotherapie krachtige interventies gebleken. Met name op het gebied van de persoonlijkheidsproblematiek en de persoonlijkheidsstoornis in het bewerkstelligen van verandering in habituele rigide patronen in gedrag en beleving (karakterpathologie/persoonlijkheidsproblematiek). Uit het de onderstaande onderzoeken komt de effectiviteit van deze methode met name bij de R- ISTDP duidelijk naar voren. SCEPTRE onderzoek een lange termijn follow-up studie (10 jaar follow-up R-ISTDP voorheen IKDP). Dit betreft een multicenter studie. STEP (Standaard Evaluatie follow-up Project recent opgevolgd door de ROM (Routine Outcome Measurement) Deze opleiding dient daarom het doel om het verder verspreiden van deze methodiek in Nederland en België te bevorderen. De Viersprong wil door te participeren in de ISTDP opleiding helpen bij deze kennisverspreiding. Het onderwijs in deze methodiek is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Stichting Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy Nederland Samenwerking Stichting ISTDP Nederland en de Viersprong De Stichting ISTDP Nederland heeft als doel om in Nederland een organisatie te laten functioneren die een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de methode Short-Term Dynamic Psychotherapy (STDP) bevordert zoals deze is ontwikkeld door Dr. H. Davanloo. De Stichting organiseert cursussen en het certificeert door derden gegeven cursussen. De Stichting houdt een register bij van erkende ISTDP therapeuten en stelt supervisoren en leertherapeuten aan. Voor deze opleiding geldt een samenwerking tussen de Stichting ISTDP en de Viersprong.

2 Opzet en doel van de opleiding De opleiding tot ISTDP therapeut is een op de praktijk gerichte opleiding en duurt in totaal 3 jaar. Daarnaast is het mogelijk om een 4 de facultatief jaar te volgen. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren De coregroep-opleiding bestaat uit een theoretische en praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel om de cursist vertrouwd te maken met de begrippen behorende bij de methode en de theorie die aan de methode ten grondslag ligt. Het praktijkgedeelte heeft als doel de cursist te leren de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze interventies op een affectieve manier te gebruiken. Totale tijdsinvestering (excl. literatuur voorbereiding en evt. huiswerkopdrachten) 3 jaar 4 jaar Theoretisch technisch onderwijs 96 uur 128 uur Groepssupervisie (bij 12 of minder deelnemers) 192 uur (waarvan 24 uur individueel) 264 uur (waarvan 32 uur individueel) Intervisie Nader te bepalen Nader te bepalen De drie jaar durende opleiding bestaat uit de volgende 12 blokken: Elk blok bestaat uit: a) Theoretische Technische cursus - duur 1 dag b) Supervisieblok (groepssupervisie) vanuit de eigen therapeutische praktijk - duur 2 dagen c) Intervisie a) Theoretisch Technische Cursus (TTC) De TTC is gekoppeld aan de supervisieblokken en duurt één dag, voornamelijk de dag voorafgaand aan elk supervisieblok. Deze dag is bedoeld voor zowel de core-groep als voor collega s die werkzaam zijn binnen de GGZ die kennis willen maken met de ISTDP en/of hun kennis van de methode verder willen verdiepen. Niet core-groep leden kunnen zich los inschrijven voor deze dagen. Elke Theoretisch Technische Cursus is als volgt opgebouwd: 1. Presentatie en uitleg van de theoretische begrippen 2. Videopresentatie en demonstratie 3. Rollenspel 4. Discussie en vragen Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die per blok behandeld worden. 1 ste opleidingsjaar Onderwerpen blok 1 Onderwerpen blok 2 Onderwerpen blok 3 Onderwerpen blok 4 Inleiding in de ISTDP Overzicht en kennismaking met de belangrijkste ISTDP begrippen Davanloo s visie op het ontstaan van neurotische problematiek Davanloo s spectrum van structurele neurosen Definities van superego pathologie en egoadaptieve capaciteit De bewuste en onbewuste werkrelatie met de patiënt De Central Dynamic Sequence Diagnostiek van superego pathologie en egoadaptieve capaciteit Diagnostiek van angst Werken met een conflictdriehoek en de driehoek van personen Herstructuerering van de ego adaptieve capaciteit De regulatie van emoties en angst: De functie van weerstand en afweermechanismen: De interactie tussen hersenen en lichaam en ISTDP interventies:

3 2de opleidingsjaar Onderwerpen blok 5 Onderwerpen blok 6 Onderwerpen blok 7 Onderwerpen blok 8 Superego pathologie: Identificatie van ego en pathologisch superego Scheiden van ego en pathologisch superego Hantering van de weerstand en afweermechanismen Challenge en Head on Collision De Ego Adaptieve Capaciteit en superego pathologie: I Werken in de overdracht: Herkennen van tegenoverdracht Fysiologische manifestaties van angst Angstregulatie Functie van de afweermechanismen: I 3de opleidingsjaar Onderwerpen blok 9 Onderwerpen blok 10 Onderwerpen blok 11 Onderwerpen blok 12 Werken in deoverdracht: I TCP links Doorbraak van emoties en van de impuls: deel II Psychosomatiek en ISTDP De interactie tussen hersenen en lichaam, ISTDP, I Depressie en ISTDP Terminatie en follow-up Overzicht en integratie van de methoden en technieken Na afloop van de driejarige opleiding kan men intekenen voor een 4e opleidingsjaar. In dit aanvullende jaar wordt extra supervisie aangeboden en worden specifieke settings behandeld. Ook hier geldt dat elk blok een theoretisch technische gedeelte biedt, de cursusdag voorafgaande aan de supervisiedagen. 4de opleidingsjaar (facultatief) Onderwerpen blok 13 Onderwerpen blok 14 Onderwerpen blok 15 Onderwerpen blok 16 Principes in de klinische psychotherapie en de ISTDP Indicatiestelling DSM IV en DSM V R-ISTDP de klinische en de deeltijdvariant Research ISTDP Manual en Ultimate Outcomes Principes in de klinische psychotherapie en de ISTDP I De regressieve afweermechanismen, acting-out en superego pathologie De functie van de groep Behandeling-Depressie en capita selecta Consolidatie en afsluiting van de opleiding b) Supervisieblokken Vier keer per jaar vindt er een supervisieblok van twee dagen plaats. De onderwerpen uit de TTC vormen de leidraad voor deze dagen. De supervisieblokken bieden de cursist de gelegenheid om het eigen therapeutische handelen te onderzoeken en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van door de cursist ingevuld supervisieformulier en opgenomen video-opnames, deze opnames worden samen met de opleiders/supervisoren en medecursisten besproken. De supervisie vindt plaats in groepsverband zodat er ook sprake kan zijn van exemplarisch leren. Deelnemers van de opleiding dienen elk blok videomateriaal in te brengen van hun eigen behandelingen. Voor optimaal resultaat dient het videomateriaal goed verstaanbaar te zijn (anders voorzien te zijn van ondertiteling) en dient de patiënt goed in beeld gebracht worden.

4 Bij een groepsgrootte van 12 personen bestaat elk supervisieblok uit twee dagen, een grotere groep vereist een extra dag. Er wordt uitgegaan van een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. c) Intervisie De intervisiesessies zijn bedoeld als ontmoetingsplek waar men samen met de andere coregroepleden de successen en problemen in eigen therapieën met elkaar kan bestuderen en bespreken. Daarnaast worden de sessies gebruikt om samen literatuur te bespreken en te refereren. De intervisiesessies dienen door de core-groepleden zelf georganiseerd te worden, maar zijn wel een verplicht en integraal onderdeel van de opleiding en dienen één keer per maand plaats te vinden. Van de intervisie bijeenkomsten wordt per deelnemer een verslag gemaakt en daarnaast worden er per bijeenkomst aantekeningen gemaakt in een logboek. Deze verslagen bieden de opleiders inzicht in de ontwikkeling van de core-groepleden. Leertherapie Aan de kandidaten wordt een leertherapie aanbevolen, een en ander is afhankelijk van de al gevolgde opleidingsroute en de eigen ervaring met leertherapie en met het zelfstandig uitvoeren van behandelingen. Jaarevaluatie Elk jaar vindt er een jaarevaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie en de feedback van de supervisoren vormen de cursisten een beeld van hun vooruitgang in de toepassing van de methodiek. Deze informatie wordt gebruikt om de bestaande leerdoelen bij te stellen/aan te scherpen en om nieuwe leerdoelen op te stellen. Examen Aan de Opleiding ISTDP is een examen verbonden. Met goed gevolg afleggen van dit examen in samenhang met een beoordeling van de opleiders/supervisoren leidt tot erkenning door de Stichting ISTDP en de IEDTA en tot opname in het register van ISTDP therapeuten. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van de cursist en de manier waarop hij/zij zijn/haar vaardigheden heeft uitgebouwd. Voor wie De coregroep-opleiding staat open voor psychotherapeuten en psychiaters, basispsychologen en GZ-psychologen kunnen zich eveneens aanmelden. Definitieve toelating is ter beoordeling van de opleiders. De TTC staat open voor collega s die werkzaam zijn binnen de GGZ (gezondheidspsychologen, arbeidspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, psychiatrisch verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten) die kennis willen maken met de ISTDP en/of hun kennis van de methode verder willen verdiepen. Opleiders Hoofdopleiders / supervisoren Drs. J. ten Have-de Labije, psycholoog-psychotherapeut Drs C.L.M. Cornelissen, socioloog- psychotherapeut Opleider i.o / supervisoren i.o. Drs. J. Verpoort, psychiater-psychotherapeut Drs. J. Oonk, psycholoog-psychotherapeut

5 Praktische informatie Plaats De TTC en de supervisieblokken zullen voornamelijk plaatsvinden bij de Viersprong locatie Bergen op Zoom. Dit pand ligt op loopafstand van het station. Prijs Core-opleiding De drie jaar durende Opleiding ISTDP kost 9.000,-. Dit bedrag is inclusief koffie & thee, lunch en een reader. Prijs Technisch Theoretische Cursus Deelname aan een Technisch Theoretische Cursussen kost 350,- per keer. Dit bedrag is inclusief koffie & thee, lunch en een reader. Cursusdagen De Opleiding ISTDP vindt plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag. De Technisch Theoretische Cursussen worden gegeven op donderdag. De exacte startdatum wordt op onze website bekend gemaakt. Erkenning/accreditatie De opleiding leidt op tot een nationale (VKDP, Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie) en internationale erkenning (IEDTA; International Experiential Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie voor psychotherapeuten en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de VKDP en van de IEDTA. Daarnaast wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzP). Inschrijven Door middel van insturen van uw motivatiebief en CV start u de inschrijfprocedure. Wanneer uw CV voldoet en wij hebben een opleidingsplaats voor u beschikbaar dan wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek toetsen we ondermeer de verwachtingen en is er ruimte voor u om vragen te stellen. Bij een wederzijds akkoord kunt u bij ons de Opleiding ISTDP volgen. U kunt uw motivatiebrief en uw CV sturen naar: de Viersprong t.a.v. Viersprong Academy Postbus AA Halsteren Contact Voor inhoudelijke vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Kees Cornelissen Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de Viersprong Academy of

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie