Meer informatie Voor meer praktische informatie over het programma, inschrijvingsmogelijkheden, organisatie,... kan u contact opnemen met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer informatie Voor meer praktische informatie over het programma, inschrijvingsmogelijkheden, organisatie,... kan u contact opnemen met:"

Transcriptie

1 Meer informatie Voor meer praktische informatie over het programma, inschrijvingsmogelijkheden, organisatie,... kan u contact opnemen met: KaHo Sint-Lieven Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO) Tel.: 09/ Website: Hoe bereik je? KaHo Sint-Lieven Technologiecampus Gent Gebr. De Smetstraat Gent Voor meer inhoudelijke informatie kan u terecht bij Prof. dr. ir. Hubert Paelinck ing. Danny Telleir: Inschrijven U kan inschrijven via de website van KaHo Sint-Lieven: Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 16. Locatie KaHo Sint-Lieven Technologiecampus Gent Gebr. De Smetstraat Gent Tel. 09/ Opleidingscheques Als erkende instelling is betaling met opleidingscheques voor werknemers (VDAB) of werkgevers (KMO) mogelijk. Info omtrent opleidingscheques voor werknemers via Info omtrent KMO-portefeuille via Meer info op telefonische aanvraag. Routebeschrijving: zie KaHo Sint-Lieven Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO) Gebr. De Smetstraat Gent Tel. 09/ Fax. 09/ Website: i.s.m. Fenavian vzw, VLAV en IPV POSTGRADUAAT Vleestechnologie

2 Doelstelling Het betreft een opleiding waarin alle facetten (theoretische achtergronden, productietechnieken, kwaliteitszorg, wetgeving en praktijk) van het productieproces van verschillende vleeswaren worden meegegeven. Het postgraduaat omvat 36 studiepunten (STP) en wordt georganiseerd in 3 semesters van STP. De indeling van de opleiding is als volgt: - Wetenschappelijke aspecten: STP - Procestechnologische aspecten: STP - Eindproef: STP Doelgroep De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en experten betrokken bij het productieproces die geen specifieke opleiding hebben genoten inzake vleeswarentechnologie maar die wel minimum een bachelor diploma hebben. De doelgroep komt uit slachthuizen, uitsnijderijen, vleesverwerkende industrie, distributie, toeleveranciers kruiden-machines-verpakkingen, overheid en controlerende instanties, laboratoria, catering sector (o.m. kant- en klaarmaaltijden), onderwijs, Kostprijs De volledige opleiding (36 STP) bedraagt 4.800, syllabus, koffie, frisdrank tijdens de pauzes en broodjesmaaltijd inbegrepen. Het theoretisch deel (24 STP) kan u volgen voor De eindproef kan afgelegd worden na slagen in het theoretisch deel en kost Na inschrijving ontvangt u telkens een factuur. Programma Opleidingsprogramma De volledige opleiding wordt gegeven over 3 semesters. ( STP x 3 semesters). Elk studiepunt wordt gerealiseerd in een lesdag van 6 contacturen. Het programma wordt ingedeeld in opleidingsonderdelen (OO) die elk uit meerdere lesdagen kunnen bestaan. In semester 1 wordt de wetenschappelijke basis gelegd van de procestechnologie. In semester 2 worden de technologische aspecten ervan behandeld. In semester 3 wordt een eindproef gemaakt. De lessen starten op donderdag 22 september 2011 en worden gegeven te Gent op de Technologiecampus op donderdag telkens van 14u00 tot 21u15. SEMESTER 1: PROCESSING VAN VLEESWAREN: WETENSCHAPPELIJKE ASPECTEN INLEIDING GRONDSTOFFEN VOOR VLEESWAREN (OO1) - Vlees: anatomische origine - versnijden van karkassen - Structuur en biochemisch gedrag van vlees/spierweefsel - technologische kwaliteit van vers vlees PROCESTECHNOLOGISCHE GRONDSLAGEN (OO2) - Thermische processing van vleeswaren - Drogen van vleeswaren - Koelen en koel bewaren van vleesproducten FYSISCH-CHEMISCHE GRONDSLAGEN VAN VLEESWARENBEREIDINGEN: ADDITIEVEN EN INGREDIËNTEN (OO3) - Kleur- en kleurstabiliteit van vleeswaren - Water- en vetbinding in verduurzaamde vleeswaren - Smaak en aroma van vleeswaren ETIKETTERING VAN VLEESWAREN (OO4) KWALITEIT VAN VLEESWAREN (OO5) - Microbiologie van vlees en vleeswaren - microbiologietesten - Fysico-chemie van vlees en vleeswaren - fysicochemische analysetechnieken KWALITEITSBORGING BINNEN DE VLEESWAREN- PRODUCTIE (OO6) SEMESTER 2: PROCESSING VAN VLEESWAREN: PROCESTECHNOLOGISCHE ASPECTEN GEFERMENTEERDE WORSTWAREN (OO7) - Theorie en praktijk DROGE ZOUTERIJWAREN (OO8) - Theorie en praktijk KOOKHAMMEN (OO9) - Theorie en praktijk GEKOOKTE WORSTWAREN (OO10) - Theorie en praktijk LEVERPASTEIBEREIDINGEN (OO11) - Theorie en praktijk CAPITA SELECTA (OO) SEMESTER 3: EINDPROEF

3 PROGRAMMAGIDS POSTGRADUAAT VLEESTECHNOLOGIE ACADEMIEJAREN STARTDATUM DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen de Onderzoeksgroep Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten van KAHO Sint-Lieven en Fenavian vzw.

4 INHOUD I. DOELSTELLING Vraag uit het werkveld Doelgroep Doelstelling... 3 II. OPLEIDINGSCONCEPT Opleidingscommissie Opleidingscoördinator Examencommissie Examenreglement Instroomprofiel Praktische organisatie Structuur Tijdsindeling Programma Opleidingsaanbod Evaluatie Getuigschrift... 9 III. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsgeld Opleidingscheques...10 IV. PROGRAMMA - INHOUD Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 2/

5 I. DOELSTELLING 1. Vraag uit het werkveld De vertegenwoordigers uit de vlees- en vleeswarenindustrie vragen voor hun (nieuwe) medewerkers een doorgedreven opleiding over vleestechnologie. Het betreft een opleiding waarin alle facetten (theoretische achtergronden, productietechnieken, kwaliteitszorg, wetgeving en praktijk) van het productieproces van verschillende vleeswaren worden meegegeven. Deze opleiding wordt als postgraduaat aangeboden en werd ontwikkeld door de Onderzoeksgroep Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten van KAHO Sint-Lieven (Technologiecampus te Gent) i.s.m. Fenavian vzw. 2. Doelgroep De opleidingsbehoefte situeert zich bij leidinggevenden en experten betrokken bij het productieproces die geen specifieke opleiding hebben genoten inzake vleeswarentechnologie maar die wel een bachelor diploma hebben: productieverantwoordelijken, consultants, auditors Mits aantonen van gelijkwaardige competenties, elders verworven competenties (EVC) en/of elders verworven kwalificaties (EVK) kunnen ook doorgroeiende stafmedewerkers deelnemen. De doelgroep komt uit vleesverwerkende bedrijven en hun toeleveranciers en industriële afnemers: slachthuizen en uitsnijderijen, verdelers van additieven en specerijen, constructeurs en verdelers van productieapparatuur, overheid en controlerende instanties, retailers en bedrijven van kant- en klaarmaaltijden, onderwijs, consultancy, 3. Doelstelling Het betreft een hoogkwalitatieve opleiding waarin inzicht wordt gegeven in de wetenschappelijke achtergrond van alle facetten (productkennis, productietechnieken, kwaliteitszorg, wetgeving en praktijk) van het productieproces van verschillende soorten vleeswaren. Dit inzicht moet de cursisten in staat stellen om met kennis van zaken de productie te leiden, nieuwe productieprocessen te introduceren, nieuwe producten te ontwikkelen en aldus bij te dragen tot een continue innovatie van de productie. Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 3/

6 II. OPLEIDINGSCONCEPT 1. Opleidingscommissie Om tegemoet te komen aan deze vraag werd in de schoot van de onderzoeksgroep Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten van KAHO Sint-Lieven een opleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van: - de sector Frank Vandendriessche - Imperial meat products Guido Bresseleers - Ter Beke Rudi Neirinck - Vleeswaren Dewulf Christophe Gyselinck - Dera Food Technology Francis Titeca - Goldmeat Koen Vangoidsenhoven - Fenavian - KAHO Sint-Lieven Hubert Paelinck Danny Telleir - DVO KAHO Sint-Lieven Peter Lambers 2. Opleidingscoördinator De opleidingscoördinatoren zijn Hubert Paelinck en Danny Telleir. Deze hebben als taak de inhoudelijke opvolging te doen van de opleiding: - opvolging programma - opvolging evaluaties - opvolging paper en eindproef - opvolging ECTS-fiches - contacten met de opleidingscommissie - contacten met de docenten 3. Examencommissie De examencommissie is samengesteld uit de opleidingscoördinator en de docenten van KAHO Sint-Lieven die betrokken zijn bij het postgraduaat. De examencommissie bewaakt de evaluatieprocedure. Ze beoordeelt de vrijstellingen ingevolge aangebrachte EVC en EVK. Ze neemt de definitieve beslissing over het al dan niet slagen van de cursist. Ze neemt een beslissing in alle specifieke casussen die niet voorzien zijn het reglement. 4. Examenreglement Om geslaagd te zijn moet een kandidaat 50 % behalen in het totaal en 50 % op elk onderdeel van de evaluatieprocedure. Een deliberatie is voorzien. Er is tevens een tweede zittijd voorzien. Deze wordt desgevallend meegedeeld samen met het studieresultaat. De jury bestaat uit leden van de opleidingscommissie en wordt voorgezeten door het hoofd van de dienst Voortgezette opleidingen. De examencommissie is bevoegd voor de beslissing over het al dan niet slagen van de cursist. Speciale gevallen niet vermeld in het examenreglement, worden door de opleidingscommissie beoordeeld. Intern beroep tegen een ongunstige examenbeslissing kan ingediend worden volgens artikel 63 van het examenreglement van KAHO Sint-Lieven (www.kahosl.be). Hiertoe dient de cursist binnen een termijn van vijf kalenderdagen een formele klacht te richten aan de Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 4/

7 algemeen directeur van de hogeschool. Dit gebeurt bij voorkeur bij aangetekend schrijven waarin de feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren wordt opgenomen. 5. Instroomprofiel De cursist is werkzaam als leidinggevende in het productieproces in de vleeswarenindustrie en heeft minstens het diploma of de bekwaamheid van een professionele bachelor. Ook voor wie geen bachelor diploma behaalde maar door ervaring een voldoende hoog competentieniveau haalde, moet de cursus toegankelijk zijn. 6. Praktische organisatie De cursus wordt inhoudelijk en didactisch ontwikkeld en geëvalueerd door de opleidingscommissie binnen de Onderzoeksgroep Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten van KAHO Sint-Lieven. De Dienst Voortgezette Opleidingen van KAHO Sint-Lieven ondersteunt de uitwerking van het opleidingsconcept en de praktische organisatie. 7. Structuur Het betreft een postgraduaat van 36 studiepunten (STP). De indeling van de opleiding is als volgt: - Deel 1: Processing van vleeswaren: wetenschappelijke basis STP - Deel 2: Processing van vleeswaren: procestechnologische aspecten STP - Deel 3: Eindproef: STP 8. Tijdsindeling De opleiding wordt gegeven over 3 semesters ( STP x 3). Elk studiepunt wordt gerealiseerd in een lesdag van 6 contacturen. Er worden twee semesters georganiseerd met 144 contacturen (2 x x 6 = 144 uur labo, seminarie en hoorcollege); er wordt één semester gewerkt aan een project/eindwerk. De opleiding start op donderdag 22 september De 1 ste semester van de opleiding loopt van 22 september 2011 t.e.m. januari 20. De 2 de semester loopt van februari 20 t.e.m. juni 20. De 3 de semester loopt van september 20 t.e.m. februari 2013 De lessen en practica worden gegeven op donderdagnamiddag of op donderdagvoormiddag De lessen gaan door als volgt: - 13u00 15u00: theorie - 15u00 15u15: koffiepauze - 15u15 19u15: seminarie en praktijkoefeningen Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 5/

8 9. Programma SEMESTER 1: STP PROCESSING VAN VLEESWAREN: WETENSCHAPPELIJKE BASIS TOTAAL AANTAL UUR OPLEIDINGSONDERDELEN LESSESSIES AANTAL UUR Grondstoffen voor vleeswarenbereidingen Anatomische origine versnijding van karkassen 6 Technologische vleeskwaliteit microstructuur en biochemisch gedrag van vlees 6 Selectie en receptie van grondstoffen 2. Procestechnologische grondslagen Thermische processing Fysische grondslagen Proceswaarden apparatuur (F-waarden) Drogen van vleeswaren Fysische grondslagen Apparatuur (temperatuur, relatieve vochtigheid in klimaatkasten) Koelen en koel bewaren van vleesproducten Koeltechnische principes Apparatuur 3. Fysische en chemische grondslagen van vleeswarenbereidingen: additieven en ingrediënten Kleur- en kleurstabiliteit 6 Water- en vetbinding in verduurzaamde vleeswaren 6 Smaak - Aroma 6 4. Etikettering Wetgeving Kwaliteit van vleeswaren Microbiologie van vlees en vleeswaren 6 Fysico-chemie van vlees en vleeswaren 6 6. Kwaliteitsborging binnen de productie Systemen voor kwaliteitsborging en Good Manufacturing Practice Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 6/

9 SEMESTER 2: STP PROCESSING VAN VLEESWAREN: PROCESTECHNOLOGISCHE ASPECTEN OPLEIDINGSONDERDELEN LESSESSIES AANTAL UUR Gefermenteerde worstwaren Bereidingen (grondslagen en praktische uitvoering door cursisten) 6 Fysico-chemische opvolging van de processing, bespreking procesparameters Technische en organoleptische kwaliteit Receptuur en flow chart, GMP Apparatuur 6 Risico-analyse (CCPs, PVAs) Quality Assurance Troubleshooting 2. Droge zouterijwaren Bereidingen 6 Idem als opleidingsonderdeel Kookhammen Bereidingen 6 Idem als opleidingsonderdeel Gekookte worstwaren Bereidingen 6 Idem als opleidingsonderdeel Pasteien Bereidingen 6 Idem als opleidingsonderdeel Capita selecta Capita selecta 6 Idem als opleidingsonderdeel 1 6 TOTAAL AANTAL UUR Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 7/

10 SEMESTER 3: EINDPROEF ( STP) Ter voorbereiding van het eindwerk schrijft de cursist een paper waarin volgende aspecten worden uitgeschreven: - Werktitel - Abstract (1/2 pagina) - Context waarbinnen de cursist werkt in het bedrijf/organisatie - Beschrijving van de te bestuderen problematiek - Motivatie (van het bedrijf/persoonlijk) - Doelstelling van de eindproef - Stappenplan Deze paper wordt tijdens het 2 de semester geschreven. In de loop van het 2 de semester wordt het concept van de eindproef en de paper uitgelegd. Een eerste ontwerp van deze paper wordt besproken met de opleidingscoördinatoren. Bij het afsluiten van het 2 de semester wordt de paper voorgelegd aan de opleidingscoördinatoren die over het voorstel een advies formuleert. De opleidingscommissie wordt ingelicht over de inhoud van de ingediende papers waarbij gewaakt wordt over de privacy van de bedrijven. Tussen de 2 de en 3 de semester kan de cursist de eindproef voorbereiden (literatuur, onderzoeksproject uitschrijven, ) Tijdens de 3 de semester wordt de eindproef uitgewerkt en uitgeschreven in een rapport. De cursist kan hiervoor 1 dag per week beschikken over de apparatuur in het laboratorium en technicum van de onderzoeksgroep Technologie en Kwaliteit van Dierlijke producten (KAHO Sint-Lieven). Het rapport wordt voorgelegd aan een jury samengesteld uit docenten van KAHO Sint- Lieven. De leden van de opleidingscommissie ontvangen een rapport over de eindproeven. Hierbij wordt privacy van de bedrijven gegarandeerd. 10. Opleidingsaanbod Het postgraduaat wordt in zijn geheel aangeboden (theorie, praktijk, eindwerk) aan maximaal 20 cursisten. Semester 3 (paper + eindproef) kan facultatief gevolgd worden. 11. Evaluatie - Semestriële evaluatie over de kennis (theorie en praktijk) via meerkeuzevragen (donderdagnamiddag van de 13 de lesweek) - Practica worden geëvalueerd via permanente evaluatie (participatie, werkmethode, attitude, laboverslag ) door de betrokken docenten - Paper als introductie op de eindproef wordt geëvalueerd door de opleidingscoördinatoren/opleidingscommissie - Eindproef wordt als volgt geëvalueerd: o Procesevaluatie door begeleider (in principe docent/onderzoeker KAHO Sint- Lieven) o Evaluatie van het eindverslag door jury (in principe docenten/onderzoeker KAHO Sint-Lieven) Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 8/

11 . Getuigschrift - Cursisten die de volledige opleiding hebben gevolgd én een eindproef aflegden én voor alle onderdelen van de evaluatie slagen krijgen het getuigschrift postgraduaat vleestechnologie. - Cursisten die enkel semester 1 en semester 2 van het postgraduaat hebben gevolgd én geslaagd zijn in de evaluaties krijgen het getuigschrift van permanente vorming Vleestechnologie. Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 9/

12 III. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN 1. Toelatingsvoorwaarden Beschikken over een diploma bachelor of master en leidinggevende zijn in de sector van de vleesverwerking in de ruime zin. 2. Inschrijvingsgeld Semester 1 en semester 2 (24 STP): (incl. cursusmateriaal). Semester 3 ( STP): Volledige opleiding (36 STP): (incl. materiaal, producten en gebruik van pilootinfrastructuur in kader van eindproject gedurende zes maanden). 3. Opleidingscheques Opleidingscheques van de Vlaamse gemeenschap worden door onze hogeschool aanvaard. KAHO Sint-Lieven is een erkende opleidingsverstrekker en werd bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geregistreerd onder erkenningsnummer KMO-portefeuille De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Voor opleiding kan 50 % van de kostprijs betoelaagd worden tot een maximum van 2500 per kalenderjaar. U kan voor deze opleiding gebruik maken van de subsidies d.m.v. de KMO-portefeuille. Dit betekent dat de opleiding voor 50% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Er dient met de volgende richtlijnen rekening te worden gehouden: de projectaanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van KAHO Sint-Lieven te vermelden bij de projectaanvraag is DV.O Gelieve eveneens de naam van de cursist en de opleiding bij de projectaanvraag te vermelden! Opgelet: cateringkosten komen niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Inlichtingen betreffende deze opleidingscheques: en - opleidingscheques voor werknemers (VDAB) Betalingen met opleidingscheques voor werknemers (VDAB) worden aanvaard, enkel indien de werknemer/cursist de opleiding NIET in opdracht van de werkgever volgt en bijgevolg de factuur aan de cursist geadresseerd is en niet aan het bedrijf! Opleidingscheques voor werknemers zullen NIET aanvaard worden indien de factuur aan het bedrijf geadresseerd werd. U dient deze opleidingscheques persoonlijk op de Dienst Voortgezette Opleidingen te bezorgen of per aangetekend schrijven toe te zenden. De opleidingscheques dienen BLANCO te worden ingediend. Inlichtingen betreffende deze opleidingscheques: - Opleidingssteun door IPV Voor bedrijven die ressorteren onder Paritair Comité , meer bepaald arbeiders en bedienden voedingsnijverheid, komt IPV (Initiatieven voor professionele vorming van de voedingsnijverheid) voor 50% tussen in de inschrijvingskosten van het 1 ste en 2 de semester (3.200 ) (bedrag zonder BTW). Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 10/

13 IV. PROGRAMMA - INHOUD SEMESTER 1: PROCESSING VAN VLEESWAREN: WETENSCHAPPELIJKE BASIS Opleidingsonderdeel 1: grondstoffen voor vleeswaren Sessie 1: Vlees: anatomische origine - versnijden van karkassen Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven L), Daniël Tytgat (IVV) Lesinhoud: Anatomie: belangrijke spieren en eetkwaliteit van rund- en varkensvlees - Technische versnijdingen van karkassen Sessie 2: Structuur en biochemisch gedrag van vlees/spierweefsel technologische kwaliteit van vers vlees Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven), Norbert Impens (nv Norbert Impens) Lesinhoud: Samenstelling en structuur van rood spierweefsel, bindweefsel en vetweefsel, biochemie van rood spierweefsel - Afwijkende vleeskwaliteit (PSE, DFD), selectie van grondstoffen (technische deelstukken) Instrumentele selectie (ph, PQM, kleurmeting). Opleidingsonderdeel 2: procestechnologische grondslagen Sessie 1: Thermische processing van vleeswaren Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint- Lieven) Lesinhoud: Fysische wetmatigheden van warmtegeleiding, warmteoverdracht en straling, temperatuursvereffening, berekenen van proceswaarden, opnemen van proceswaarden (procescontrole), apparatuur, 3D-temperatuursverdeling in procesruimtes. Sessie 2: drogen van vleeswaren Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven), Ing. Karel De Bodt (KAHO Sint- Lieven) Lesinhoud: Psychrometrische wetmatigheden, sorptie-isothermen, stof- en warmteoverdracht bij evaporatief drogen van gezouten vlees, apparatuur, 3D-verdeling van temperatuur en relatieve vochtigheid in procesruimten. Sessie 3: Koelen en koel bewaren van vleesproducten Lesgevers: Prof. Dominiek Degryse (KAHO Sint-Lieven), Ing. Eveline De Mey (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: Koeltechnische principes, koeltechniek en apparatuur. Opleidingsonderdeel 3: fysische -chemische grondslagen van vleeswarenbereidingen: additieven en ingrediënten Sessie 1: kleur- en kleurstabiliteit van vleeswaren Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven), Ing. Liselot Steen (KAHO Sint- Lieven), Ing. Olivier Goemaere (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: fysische grondslagen van kleur, kleurwaarneming en meting, chemische grondslagen van de kleur en kleurstabiliteit van verduurzaamde vleeswaren, microbiologische aspecten, meten van kleur en kleurstabiliteit, invloed van nitraat en nitriet, technische hulpstoffen en kleurstoffen. Biologische alternatieven. Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 11/

14 Sessie 2: water- en vetbinding in verduurzaamde vleeswaren Lesgevers: Prof.dr.ir. Hubert Paelinck (KAHO Sint-Lieven), Ing. Liselot Steen (KAHO Sint- Lieven), Ing.Olivier Goemaere (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: fysicochemische grondslagen van vet- en waterbinding, bepalende factoren, technische hulpstoffen (zout, fosfaat, hydrocolloïden, emulgatoren), fysische metingen. Textuurgerelateerde fenomenen. Sessie 3: smaak en aroma van vleeswaren Lesgevers: Dr. Apr. Inge Dirinck (KAHO Sint-Lieven), Ing. Liselot Steen (KAHO Sint-Lieven), Ing. Olivier Goemaere (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: smaak versus aroma, chemische grondslagen, smaakversterkers, sensorische analyse van vleesproducten (proefopzet, descriptoren, gebruik van taste panels). Opleidingsonderdeel 4: etikettering van vleeswaren Lesgever: Ing. Wim De Baets (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: wetgeving van etikettering van verpakte vleeswaren Opleidingsonderdeel 5: kwaliteit van vleeswaren Sessie 1: microbiologie van vlees en vleeswaren microbiologietesten Lesgever: Ing. Eveline De Mey (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: monstername testmethodes (verdunnen, uitplaten, isolatie, identificatie) - productspecifieke testparameters interpretatie analyseresultaten rapportering - monsternameplan challenge testen Sessie 2: fysico-chemie van vlees en vleeswaren fysico-chemische analysetechnieken Lesgever: Ing. Wim De Baets (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: monstername testmethodes (extractie, opzuivering, detectie) productspecifieke testparameters interpretatie analyseresultaten rapportering monsternameplan Opleidingsonderdeel 6: kwaliteitsborging binnen de vleeswarenproductie Lesgever: Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven) Lesinhoud: systemen voor kwaliteitsborging (HACCP, CCPs, PVAs, kwaliteitsstandaarden (BRC, IFS, ISO) - calibratie, validatie procesbeheersing productbeheersing). SEMESTER 2: PROCESSING VAN VEESWAREN: PROCESTECHNOLOGISCHE ASPECTEN Elk van de opleidingsonderdelen wordt zodanig georganiseerd dat in de eerste lessessie een aantal representatieve producten worden bereid en in de tweede lessessie deze bereidingen worden doorgelicht op hun procestechnologische karakteristieken en specifieke producteigenschappen. In sessie 1 worden de principes van de diverse bereidingen besproken en voeren de cursisten deze bereidingen zelfstandig uit. In sessie 2 wordt dan ingegaan op de uitgevoerde metingen, gebruikte apparatuur, receptuuropbouw, flow-chart, GMP, risicoanalyse, quality-assurance en troubleshooting. Voor dit laatste aspect wordt beroep gedaan op ervaren specialisten uit het werkveld. Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers /

15 Opleidingsonderdeel 1: gefermenteerde worstwaren Lesgever: Ing. Eveline De Mey (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven), Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven), Dirk Van de Weghe Opleidingsonderdeel 2: droge zouterijwaren Lesgever: Ing. Hannelore De Maere (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven), Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven), Paul Van de Kerckhove Opleidingsonderdeel 3: kookhammen Lesgever: Ing. Eveline Goemaere (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven), Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven), Nick Launoy Opleidingsonderdeel 4: gekookte worstwaren Lesgever: Ing. Lore Dewulf (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven), Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven), Peter Van Fleteren Opleidingsonderdeel 5: pasteien Lesgever: Ing. Liselot Steen (KAHO Sint-Lieven), Ing. Danny Telleir (KAHO Sint-Lieven), Dr. Apr. Sandra Impens (KAHO Sint-Lieven L), Marc Blancke Opleidingsonderdeel 6: capita selecta SEMESTER 3: EINDPROEF Postgraduaat Vleestechnologie / Peter Lambers 13/

Postgraduaat Bio-ecologisch Bouwen Duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes. Postgraduaat Duurzame en energiebewuste bouwprojecten

Postgraduaat Bio-ecologisch Bouwen Duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes. Postgraduaat Duurzame en energiebewuste bouwprojecten Opleiding op maat? Contacteer ons. KAHO Sint-Lieven Gebr. De Smetstraat 1 9000 Gent 09-265 86 18 h,p://dvo.kahosl.be Inschrijven Inschrijven kan via het online formulier op h,p://dvo.kahosl.be. Info KAHO

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2010-2011 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2012-2013 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie