Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren"

Transcriptie

1 Magazine Leden bijeen KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren Nummer 12 december 2013

2 Inhoud En verder 3. De kwestie De Community is een belangrijk communicatiemiddel voor leden. Wat doet FloraHolland om de Community nog bruikbaarder te maken? 1 Jaap-Jan en Marja Kuyvenhoven telen amaryllis. Juist in deze tijd van het jaar is dit een populair product, maar de amaryllistelers willen graag een langer seizoen. Het product is er mooi genoeg voor, zoals u op onze omslagfoto kunt zien. 6. Samen coöperatief Een kennismaking met de nieuwe algemeen directeur Lucas Vos, een terugblik op het proces bestuurlijke vernieuwing met voorzitter Bernard Oosterom, en een aantal berichten uit Adviesraden en FPC s. 9. In gesprek FloraHolland moet commercieel met één mond spreken. 10. Kruisbestuiving De grote Duitse bouwmarktketen MaxBahr/Praktiker is omgevallen. Hoe helpt FloraHolland haar leden in die situatie? 12. In actie Aalsmeer, nu nog beter bereikbaar! 4 Samen coöperatief. Halverwege deze maand waren de leden bijeen. Hier een impressie van deze algemene ledenvergadering in Naaldwijk. 18. In bloei Sourcen voor de Japanse markt. De ontwikkeling van FloraneXt. De coördinatie van de kwekersdeelname aan de IPM. 20. Waarover praten wij? FloraHolland vernieuwt haar dienstverlening. Hoe zijn de meningen daarover? 22. Anders denken LM Flower Fashion brengt bloemen in de wereld van glitter en glamour. 15 Kracht van de keten. De kerstster is een product dat bij deze dagen hoort. Wij lopen de keten door. Colofon FloraHolland Magazine is het maandelijks verschijnende relatiemagazine van FloraHolland. Redactieadres FloraHolland Magazine, Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk, T , FloraHolland Magazine wordt gemaakt door Katja Bouwmeester, Piet Kralt, Nancy Bierman, Willem Goedendorp, Van Deventer bv, Fotostudio G.J. Vlekke, Nils van Houts, Wim Zandbergen, Lé Giesen, Foto Ruben, Gerard van Rossum en anderen. Voor informatie over of wijzigingen in de toezending van dit blad kunt u bellen of en naar leden Adverteren in FloraHolland Magazine? Bel Martijn Haas van SierteeltNet/GroenteNet, T Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De verpakking van dit magazine bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. 2 FloraHolland Magazine december 2013

3 De kwestie Tekst: Nancy Bierman Cees Hoekstra is manager Accountmanagement Kopers & Klantenservice bij FloraHolland Beter geholpen via Deze keer gaat deze rubriek niet echt over een kwestie, maar over een telefoonnummer. Omstreeks maart 2014 krijgt FloraHolland één landelijk telefoonnummer als centrale ingang. Dat nummer is FloraHolland beschikt momenteel over meerdere centrale telefoonnummers, zegt manager Klantenservice & Accountmanagement Kopers Cees Hoekstra. Dit is voor klanten niet altijd even duidelijk en handig. Zij moeten bijvoorbeeld altijd eerst bedenken naar welke locatie zij moeten bellen. Dat is verleden tijd als we in maart ons nieuwe landelijke telefoonnummer invoeren. Alle bedrijfsonderdelen en FloraHolland-locaties zijn dan bereikbaar achter deze centrale ingang. Tegelijkertijd lanceren we één centraal keuzemenu voor de hele organisatie. Het nieuwe 088-nummer benadrukt de gewenste landelijke uitstraling voor het concern FloraHolland. Het centrale keuzemenu houden we zo kort mogelijk. Er kunnen direct snelkeuzecodes in worden ingegeven. Zo kunnen klanten die vaak keuze 1 en dan nogmaals keuze 1 nodig hebben, direct 11 invoeren na de welkomstboodschap. Wij snappen uiteraard dat klanten niet door een keuzemenu bezig gehouden willen worden, maar juist snel geholpen willen worden en spelen daarop in. Achter deze nieuwe ene voordeur van FloraHolland zit ook de afdeling Klantenservice. De medewerkers van deze afdeling helpen klanten graag verder bij vragen, meldingen en overige zaken. Voor minder tijdgebonden meldingen en vragen is deze afdeling ook prima bereikbaar via één centraal adres: De doorverbindmogelijkheid binnen de organisatie komt onder een aparte keuze in het hoofdmenu. De directe doorkiesnummers op alle locaties blijven overigens gewoon bestaan. Met deze nieuwe, centrale telefonische ingang spelen we in op wat kwekers en klanten in de opinieonderzoeken hebben aangegeven. Men vond de afhandeling van vragen en meldingen van onvoldoende kwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor was dat klanten hun vragen en meldingen neerlegden bij veel verschillende medewerkers en afdelingen. Daardoor zat er weinig lijn in de behandeling van vragen en meldingen en registratie gebeurde nauwelijks. Eén telefoonnummer en één adres voor de centrale ingang van FloraHolland schept duidelijkheid. Achter deze centrale ingang zit één afdeling die alle binnenkomende vragen en meldingen registreert, afhandelt en/of doorzet naar de juiste specialisten en de voortgang en afhandeling naar de klant monitort. Door deze aanpak wordt sneller duidelijk waar in de organisatie probleempunten liggen. Dan kan de dienstverlening actief worden bijgestuurd om fouten te voorkomen, klanten beter van dienst te zijn en de algehele dienstverlening van FloraHolland te verbeteren. FloraHolland Magazine december

4 Samen coöperatief Met dank aan het elektronisch stemmen In totaal waren er twintig stemmingen. Vroeger zou dat de algemene ledenvergadering tot ver na middernacht hebben laten duren. Nu deed ieder, die dat wilde, zijn zegje en werd de vergadering met al die stemmingen toch om uur afgesloten. Met dank aan het elektronisch stemmen. Tekst: Piet Kralt De vergadering begon eigenlijk al bij de ingang. Daar demonstreerden vakbondenleden voor een beter Sociaal Plan, dan FloraHolland meent te kunnen bieden. Tijdens de vergadering bleken verschillende leden daar bezorgd over. Zij drongen aan op goede verhoudingen met zowel medewerkers als de handel. Historische vergadering Voorzitter Bernard Oosterom noemde deze vergadering historisch, omdat dit de laatste algemene ledenvergadering was onder de oude coöperatieve structuur. Vanaf 1 januari is de directie statutair bestuurder van de coöperatie, vloeien bestuur en raad van commissarissen samen in een nieuwe raad van commissarissen en krijgt de Alv-commissie bijzondere taken rondom de ledenvergadering. De leden benoemden Bernard Oosterom, Franswillem Briët, Mariëlle Ammerlaan, Louis Bouwman, Jan Andreae, Joris Elsgeest, Gerben Ravensbergen, Rosaline Zuurbier, Cees van Rijn, Jos ten Have en Jack Goossens tot commissaris. Ad van Marrewijk, Frans van der Knaap, Sjaak van der Hulst, Matthijs Barendse en Herman Stricker werden in de Alv-commissie gekozen. De nieuwe reglementen rondom de algemene ledenvergadering werden aangenomen. Nieuwe diensten, minder mensen Sprekend over de gang van zaken in bedrijf en sector schetste waarnemend algemeen directeur Rens Buchwaldt de contouren van het meerjarenplan Kompas. FloraHolland past zich aan langs drie lijnen. De eerste is zorgen voor betere logistieke en commerciële diensten rondom directe stromen. De tweede is het blijven versterken van de veilingklok. De derde is de herinrichting van de organisatie. Compacter en eenvoudiger. Commercieel wordt de afzet van het product van de kweker het vertrekpunt voor het inrichten van de commerciële organisatie en dienstverlening. Als gevolg daarvan krimpt de organisatie, vooral door het wegsnijden van managementstaken. Buchwaldt meldde verder, dat de start van de Bloemistenklok in Naaldwijk wordt vervroegd van november tot eind juni In het vierde kwartaal van 2014 gaat voor de eerste productgroep een landelijke veilingklok draaien. Financieel directeur Erik Leeuwaarden legde de financiële gevolgen van Kompas uit. Door een afschrijving op gronden in Naaldwijk en door reorganisatiekosten ontstaat een verlies van dertig miljoen euro. De afschrijving op de gronden (tien miljoen euro) wordt gefinancierd uit de algemene reserve. De reorganisatiekosten van twintig miljoen willen bestuur en directie financieren door de helft van de in 2013 ingehouden liquiditeitsbijdrage toe te voegen aan de algemene reserve. Dat feit, plus het feit dat rondom de faillissementen van Ciccolella en Florimex onvoorziene verliezen zijn geleden, lag een aantal leden zwaar op de maag. In handen van de curator, zo legde Leeuwaarden uit, bleken de panden van Ciccolella en Florimex minder waard, dan vooraf kon worden ingeschat. Leeuwaarden benadrukte, dat de veertien dagen kredieten, waardoor deze post was 4 FloraHolland Magazine december 2013

5 Samen coöperatief Rondvraag Deze ledenvergadering was de eerste, waarin leden via de webcast vragen konden stellen. Daarvan werd behoorlijk gebruikgemaakt. Eén van de vragenstellers wilde weten, wanneer stemmen voor webcastleden mogelijk wordt. Daarop gaf Bernard Oosterom aan dat hij verwacht dat dit binnen enkele jaren zal gebeuren. Andere vragen waren er over de ontwikkeling van de loonkosten en over de vraag hoe de veiling de klok wil versterken. Na de rondvraag werd afscheid genomen van vier aftredende bestuursleden en twee aftredende commissarissen. Erik Persoon, Tom van der Houwen, Else van den Beukel, Cees de Wit en Aad van der Knaap kregen de FloraHolland Diamant. Jan Batist niet, want die heeft hem al. ontstaan, al veel langer voor bepaalde directe transacties van toepassing zijn. We helpen onze leden zo om zaken te kunnen doen. Dat gaat altijd goed. Nu twee keer kort achter elkaar niet, zei hij. Voorzitter Bernard Oosterom stelde dat de zaak in het overleg tussen bestuur en directie voortdurend is gevolgd. Er was zeker geen sprake van falend toezicht. Volgend jaar voorjaar besluit de algemene ledenvergadering over de jaarrekening van 2013 en de verrekening van het genoemde verlies. FloraHolland Magazine december

6 Samen coöperatief Waar je werkt, moet je hart liggen Per 1 januari aanstaande treedt Lucas Vos aan als algemeen directeur van FloraHolland. Hoe stapt hij in deze job? Wij vroegen het hem. Tekst: Piet Kralt Lucas Vos: Ik wil mensen helpen het maximale uit hun werk te halen mij is het belangrijk om te weten waarom ik voor Voor een organisatie werk, om te weten waar mijn hart ligt. Daarnaast stel ik langetermijndoelen. FloraHolland is geen tussenstap naar iets anders. Een link met de bloemenveiling of de sierteelt had ik niet. Ik ben vertrokken bij Maersk omdat ik terug wilde naar Nederland. Hoe langer ik weg was, hoe trotser ik werd op ons land. Meer Nederlands dan FloraHolland is er niet. Nadat ik gehoord had dat deze functie vrij was en ik in gesprek was geraakt, ontstond de klik. Die was gelukkig wederzijds. Op de Trade Fair heb ik veel kwekers gesproken. Daar zag ik hoe goed zij de markt aan het benaderen zijn. Toch was er twijfel. Noch de leden, noch het bedrijf weten precies waar het heen moet. Er is een algemeen gevoel dat dingen anders moeten, maar hoe precies is nog niet helder. Daar ligt een rol die mij past. Bij kwekers, afnemers en medewer- kers kijken wat er zit en daar een vaste lijn uit halen. Ik ben een luisteraar, een observator en een gevoelsmens. Ik wil mensen helpen het maximale uit hun werk te halen. Dingen die niet goed gaan, vloeien meestal voort uit het proces en niet uit de mensen die dat proces uitvoeren. Mensen kunnen zelf hun werk verbeteren door zich dagelijks af te vragen welk deel van hun werk waarde toevoegt en welk deel niet. Met niet de baas, maar de klant als ijkpunt. Mensen doen dat zelf, al is het handig als zij werken volgens een kopieerbare methodiek en niet alleen hun eigen ding doen. Mensen gebruiken hun potentieel onvoldoende, zitten vast in hun taakomschrijving. Ik zie graag dat zij in kleine stapjes hun werk continu verbeteren. Door te zoeken naar wat niet werkt, zie je vanzelf wat er wel werkt. Ik ben van de consensus. Liever geen beslissingen tegen het gevoel van mensen in. Iemand is niet zomaar ergens op tegen. Dus wil ik luisteren, kijken, praten. Wat mij betreft komt er vaker kwekers-, kopersen medewerkersonderzoek dan eens per twee jaar. Ik sta wel voor het nemen van beslissingen. De coöperatie kent duizend meningen. Daaruit ontstaat consensus voor heel FloraHolland, al besef ik dat niet iedereen het altijd overal mee eens is. Conflicten moet je daarbij niet laten sudderen. De tijd lost conflicten doorgaans niet op. Duidelijkheid doet dat wel. Ik omschrijf mijzelf wel eens als een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. In die duidelijkheid in gesprek blijven met mensen, dat is mijn ambitie. Meer Nederlands dan FloraHolland is er niet. 6 FloraHolland Magazine december 2013

7 Samen coöperatief Bestuurlijke vernieuwing, een terugblik Dit jaar gingen de leden akkoord met een nieuwe bestuurlijke aansturing voor FloraHolland. Per 1 januari vervangt een nieuwe raad van commissarissen het huidige bestuur en de huidige raad van commissarissen. Een nieuw benoemde ALV-Commissie krijgt namens de leden belangrijke taken. Voortaan zijn twee leden de voorzitters van de Adviesraden. Daarmee is het proces van bestuurlijke vernieuwing afgerond. Met voorzitter Bernard Oosterom blikken we terug. Tekst: Piet Kralt Generaties lang waren we eraan gewend, dat leden de veiling bestuurden en zo de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid namen. Dat gaf leden een veilig gevoel. Het heeft ook goed gewerkt. Elementen daarvan moeten mee naar de nieuwe bestuurlijke constellatie. Eind vorig jaar communiceerde het bestuur over wat naar zijn oordeel bestuurlijk nodig was. Vervolgens gingen de leden ermee aan de slag. De inbreng van de Klankbordgroep Bestuurlijke Vernieuwing was nuttig. Het bestuur heeft er nieuwe inzichten door verworven. De leden konden zich dankzij de Klankbordgroep en in gesprekken in de materie verdiepen. In de vraag wat besturen en toezicht houden binnen een coöperatie anno nu betekent. In deze fundamentele discussie zijn de onderlinge verhoudingen goed gebleven. Er is een net proces gelopen, ingestoken door het bestuur, aangescherpt door de Klankbordgroep en van draagvlak voorzien door de leden. Met als bijvangst dat er nieuw bestuurlijk talent is ontdekt. Het was bovendien de Klankbordgroep, die stelde dat er in de raad van commissarissen ook nieuwe mensen nodig waren. Nu is zowel de ervaring als de vernieuwing gewaarborgd. We gaan samen met de directie met een goede groep door. Bernard Oosterom: De rol van bestuursvoorzitter is heel anders dan die van voorzitter van het toezichthoudende orgaan Onze rol als commissarissen wordt anders, mijn persoonlijke rol niet in het minst. De rol van bestuursvoorzitter is heel anders dan die van voorzitter van het toezichthoudende orgaan. Ik had een fulltimebaan. Dat wordt veel minder. Voor de zittende bestuurders en commissarissen was dit een ingrijpend traject. Niemand was zeker van zijn of haar plekje. Als commissarissen nieuwe stijl zijn wij beschikbaar voor de taak, die we op ons nemen. Voor de een betekent dit meer tijdsbeslag, voor de ander juist minder. We gaan van besturen op afstand naar betrokken toezicht. Voor mij persoonlijk neemt de werklast af, maar mijn betrokkenheid bij de leden wordt zeker niet minder. Hoe ik dat ga invullen? Dat kunstje moet ik de komende tijd onder de knie zien te krijgen. FloraHolland Magazine december

8 Samen coöperatief Adviesraden vaker bijeen De Adviesraden Bloemen en Planten gaan vaker vergaderen. De huidige vergaderfrequentie blijkt onvoldoende om alle relevante onderwerpen goed genoeg te behandelen. Tevens is besloten, dat er enkele onderwerpen per jaar kunnen zijn die vooraf in kleinere groepen kunnen worden voorbereid. Verder is afgesproken dat informatie, die met de agenda wordt meegestuurd, nog vollediger moet zijn. Adviesraadsleden worden ook tussentijds over ontwikkelingen rondom de besluitvorming geïnformeerd. Al het nieuws over de Adviesraden, de FPC s en de RAC s leest u op de Community. FPC Lelie voor beeldveilen In haar bijeenkomst heeft de FPC Lelie zich uitgesproken voor het beeldveilen van dit product in Aalsmeer en Naaldwijk. Tot nu toe werden de lelies op deze locaties nog fysiek voor de klok gebracht. Gegeven het feit dat steeds meer producten worden gebeeldveild, is deze stap voor de productgroep lelie een logische. Vanaf volgend jaar wordt deze stap gezet. De FPC heeft er tegelijkertijd op aangedrongen om de lelie zo snel mogelijk daarna toe te voegen aan de rij producten van Klokvoorverkoop. De FPC Lelie adviseert alle leliebroeiers om bij het aanleveren van productfoto s zo veel mogelijk dezelfde achtergrond te gebruiken. FPC Potanthurium adviseert over informatiebeleid Aan de FPC Potanthurium was gevraagd met een advies te komen over het beschikbaar stellen van statistische informatie. Leden zeggen deze informatie nodig te hebben om tot de juiste ondernemersbeslissingen te kunnen komen. FloraHolland heeft enige tijd geleden haar informatiebeleid aangescherpt. Maar als de leden duidelijk aangeven extra informatie te willen, kan die er komen. Vervolgens heeft de FPC positief geadviseerd over een voorstel van die strekking. In dat voorstel kunnen telers van potanthurium in een tabel per potmaat gegevens krijgen over klokafzet en directe afzet, inclusief de middenprijzen. Dit per periode en cumulatief over de laatste drie jaar. Maar als er minder dan drie aanvoerders van een cultivar zijn, komt deze informatie niet beschikbaar. Dit is in lijn met het informatiebeleid van FloraHolland. De FPC wil niet dat deze informatie voor veredelaars beschikbaar komt. FPC Amaryllis praat beeldvormend over landelijk veilen De FPC Amaryllis heeft zich laten informeren over de stand van zaken rondom landelijk veilen. Medio volgend jaar ontstaan er mogelijkheden om het aanbod van Aalsmeer en Naaldwijk in een blok te veilen, ongeacht de locatie waar het product staat. Met een aantal productgroepen wordt beeldvormend al gesproken over de praktische invoering hiervan. Amaryllis zit daar niet bij. De FPC noemt het een goede zaak, dat FloraHolland in de klok blijft investeren, gezien het belang van de klok voor het product amaryllis. De FPC wil tijdig betrokken worden als beeldveilen van amaryllis op de agenda komt. De FPC heeft tevens kennisgenomen van de mogelijkheden van Storecheck. Met die nieuwe dienst kunnen consumenten direct via hun mobieltje reageren op producten die zij in het winkelschap zien. Die waardevolle informatie kan vervolgens naar kwekers worden doorgespeeld. De FPC acht het zeer wel denkbaar, dat Storecheck kan bijdragen aan het slagen van de productpromotie. 8 FloraHolland Magazine december 2013

9 In gesprek In deze rubriek praat een teler met iemand van FloraHolland. Deze keer gaat het om de vraag wat leden nu en morgen van FloraHolland mogen verwachten. Naam: Martin Smaal Functie: algemeen directeur So Natural (kwekerij van potorchideeën) Vindt: FloraHolland moet informeren, markten in kaart brengen en systemen ontwikkelen voor een efficiënte financiële en logistieke afwikkeling van transacties. En: Als dat zinvolle diensten zijn, mogen die best commercieel worden gemaakt. Naam: Servaas van der Ven Functie: manager Commercie Product (vanaf 1 januari) Vindt: Mensen moeten voor FloraHolland willen kiezen. Dus? Moeten onze diensten daartoe aanleiding geven. Tekst: Piet Kralt Er moet in de veiling de komende jaren veel gebeuren grote bedrijven als het onze moet FloraHolland vooral dienstverlener zijn. Voor Niet op de stoel van de handel of de kweker zitten, maar informatie vergaren die wij nu niet hebben. Informatie die er toe doet, is geld waard. Ik zie het FloraHolland van morgen niet als verkooporganisatie. Kwekers, ook kleinere kwekers, hebben systemen nodig, waarin zij hun producten aanbieden, compleet met een meegegeven prijs. Omdat er steeds meer sprake is van vertrouwelijkheid is actief verkopen door FloraHolland steeds minder wenselijk. Want door te veel transparantie worden kwekers tegen elkaar uitgespeeld. Wij werken graag samen met exporteurs, maar wil een eindklant directe transacties met mij afsluiten, dan moet de veiling die kunnen afrekenen. Zo vermijden we handel buiten de veiling om (bvo). En we bewaren als producenten de coöperatieve eenheid. De hoeveelheid logistiek werk en het aantal logistieke bewegingen moeten teruggebracht worden. Bijvoorbeeld door producten nog op de tuin te vermarkten (via de klok, elektronische afzetsystemen of wat dan ook). Met daaraan gekoppeld alternatieve afzettijden en desnoods nachtelijke distributie. De aankomende jaren bepalen of de veiling over tien jaar nog bestaat. Ik weet niet of iedereen al voldoende beseft dat daarvoor veel moet gebeuren. We waren een voorziening, nu moeten we het verdienen We waren een voorziening, nu moeten we het verdienen. In de nieuwe organisatie praten medewerkers van FloraHolland commercieel gezien met één mond. Maar dat is slechts een randvoorwaarde. Want we moeten niet alleen het goede zeggen, maar ook het goede doen. Onze rol ligt in het toevoegen van waarde bij het in de markt zetten van producten van leden. De kweker kan zelf verkopen. Hij kan al dan niet via de veiling een persoonlijke verkoper of andere diensten van FloraHolland inhuren. Elke keuze die leden daarin maken, is te respecteren. Onze ambitie moet zijn een zodanige kwaliteit te leveren, dat onze leden voor onze diensten kiezen. Ongeacht of de kosten daarvan apart worden doorberekend of in de provisie zijn verwerkt. Ook de veilingprovisie moeten leden willen betalen. Toen er alleen klokafzet was, was de keus voor FloraHolland vanzelfsprekend. De veiling was toen een voorziening, maar moet haar plek nu verdienen. Je verdient het pas, als je zo goed bent, dat mensen voor jouw diensten willen betalen. Als mensen uit overtuiging voor jou kiezen, informatie willen delen en over hun keus voor FloraHolland willen vertellen. En inderdaad, daarvoor moet nog veel gebeuren, want daar zijn we nog lang niet. FloraHolland Magazine december

10 Deze rubriek laat zien hoe mensen in de keten samenwerken en tot welke resultaten dat leidt. Deze keer gaat het om de problemen rondom de Duitse bouwmarktketens MaxBahr/Praktiker. Louis Duijndam (links op centrale foto) en Erik Vermeer Naam: Louis Duijndam Functie: teamleider Productteams Bloeiend Seizoen en Orchidee Vindt: FloraHolland kan dit niet oplossen. We kunnen onze leden wel maximaal adviseren en ondersteunen. Duidelijk maken welke kansen er overblijven Tekst: Piet Kralt deze zomer verkeert de Duitse bouwmarktenketen MaxBahr/Praktiker in grote Vanaf problemen. Direct was duidelijk dat dit voor veel kwekers, onder meer van perkplanten, gevolgen zou hebben. Daarop zijn we met vijftien commerciële FloraHolland-collega s samengekomen met vragen als: Wat gaat hier mis en wat kunnen wij doen? Vervolgens is er een werkgroep van commerciële afdelingen gevormd. Die heeft kwekers geïnformeerd over de ontstane situatie. In oktober hadden we een selecte groep kwekers bij elkaar. FloraHolland kan dit niet oplossen. We kunnen kwekers wel maximaal adviseren en ondersteunen. Vroeger gingen de bemiddelaars naar de handel. Nu sluiten kwekers zelf transacties af. Verschillende collega s staan in contact met Erik Vermeer. Wij houden hem op de hoogte en adviseren hem. Bijvoorbeeld over een eventuele aanpassing van zijn planning. Ook brengen we de markt in kaart. Welke alternatieve afzetkanalen zijn beschikbaar? Maar ook: waar gaan consumenten kopen nu MaxBahr/Praktiker straks echt zijn winkels sluit? Welke mogelijkheden voor nieuwe markten liggen er elders? Daarvoor onderzoeken we onder andere mogelijkheden in Turkije. En we praten met exporteurs om mogelijkheden voor extra schapruimte te creëren. Als dit voorjaar de klok belangrijker wordt als afzetinstrument voor Erik dan adviseren we hem hoe hij een gewaardeerde klokaanvoerder kan worden. Allemaal met de bedoeling onze leden te helpen met deze situatie om te gaan. 10 FloraHolland Magazine december 2013

11 Kruisbestuiving Goed, dat FloraHolland marktinformatie aandraagt Naam: Erik Vermeer Functie: eenjarige perkplanten en groene planten van het seizoen (circa een hectare) Vindt: Het is prettig om te weten, dat je er niet alleen voor staat. op de kwekersbijeenkomst van 22 oktober de zaken duidelijk werden, was dat een klap. Toen Veel van mijn afzet ging naar deze eindklant. Ik wil mijzelf nu onderscheiden met andere potmaten en een breder aanbod. Maar mijn collega s bedenken waarschijnlijk nu hetzelfde. We zullen meer op de daghandel zijn aangewezen. En gelukkig hebben we de klok. Die gebruikte ik vooral voor partijen die ik niet kwijt kon. Nu ga ik regelmatiger veilen. Waarschijnlijk schuift ook de handel richting daghandel op en wellicht zelfs richting klok. Omdat de handel op helderheid wacht, schuift het afsluiten van contracten steeds verder op. FloraHolland speelt in deze zaak een positieve rol. Goed om te weten hoe de vlag erbij hangt. Je deelt dit met collega s, die in hetzelfde schuitje zitten. Af en toe doe ik bij iemand een bakkie. Gedeelde smart is immers halve smart. FloraHolland helpt ons met marktinformatie, waardoor we betere keuzes kunnen maken. Je leert hiervan om weer eens kritisch naar je eigen bedrijfsvoering te kijken en minder afhankelijk te worden van die ene grote klant. Ik blijf positief. Als ik flink mijn best doe en het weer valt een beetje mee, dan kan het best een goed seizoen worden. FloraHolland Magazine december

12 12 FloraHolland Magazine december 2013

13 In actie Tekst: Piet Kralt Tot Zo lang duurt het volgens een website van de provincie Noord-Holland eer er op de N201 weer echt sprake zal zijn van verkeersoverlast. Dezer dagen ging de vernieuwde N201 open. De weg werd gelijk gebruikt voor de N201 Run, een hardloopwedstrijd over het nieuwe tracé. Door dat nieuwe tracé is de Aalsmeerse veiling veel beter verbonden met de snelwegen A4 (Amsterdam-Den Haag) en A2 (Amsterdam-Utrecht). Bovendien hoeft er nu geen zwaar verkeer meer te rijden door de dorpskernen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek, wat de leefbaarheid daar sterk verbetert. Aalsmeer, nu beter bereikbaar Voor FloraHolland gaat met het gereedkomen van de nieuwe N201 een lang gekoesterde wens in vervulling. Ons product moet rijden en het mag niet voor overlast zorgen, zegt concernmanager Externe Betrekkingen Gijs Kok. Vandaar dat wij al jaren hadden aangedrongen op vernieuwing van de N201. Net als bij andere infrastructurele projecten was dat hier een zaak van lange adem. Dat deze weg er nu is, is goed voor de doorstroming van ons product en dus goed voor kwekers, kopers en medewerkers. FloraHolland vindt principieel dat de overheid verantwoordelijk is voor het tot uitvoering brengen van grote infrastructurele projecten. Maar om het laatste zetje in de goede richting te geven, heeft de veiling ook in financiële zin bijgedragen. Zoals overigens elders ook wel eens gebeurd is. Soms moet je net dat laatste zetje geven om de boel in beweging te krijgen. En nu kunnen onze kwekers en klanten rondom Aalsmeer weer vlot bewegen. FloraHolland Magazine december

14 Ant-EAB Het meestgebruikte EAB-programma Physalis a. Honey Bells Introductie 2014 De EAB-modules zijn net zo eenvoudig te bedienen als Ant-EAB. Handel uw FlorEcom-orders af met Ant-FlorE Verbindt uw tuinen met Ant-Loc Verstuur uw foto s met Ant-Beeld Communiceer met uw administratiepakket via Ant-Import Veredeling en en vermeerdering Vermeerdering van: Snijheesters-Pioenrozen-Vaste - planten planten Oostermiddenmeerweg 31, 1771 RR Wieringerwerf Tel: Keuze uit veel 329 succesvolle - mobiel: 0653 rassen! o.a. - Hypericumrassen Vaste planten zoals: Verheijen_Nov2013.indd :28 The Lysimachia Marilyn, orchid professionals Physalis,,Benjamin,, Jumbo en natuurlijk het bestaande sortiment Praktijkgerichte teeltinformatie tijdens de teelt beschikbaar d.m.v bedrijfsbezoeken- -fax-tel. Voor informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen. Oostermiddenmeerweg 31, 1771 RR, Wieringerwerf, NL tel mob fax since 1933 e с н н n 2014 г t! Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 De specialist in uitgangsmateriaal van orchideeën +31 (0) A

15 Kracht van de keten Alle schakels van de keten vanuit kerststerren aan het woord Poinsettia, telen tegen de natuur in Het moeilijke van Poinsettia is dat je hem teelt met afnemend licht, dus tegen de natuur in. In het voorjaar zou de teelt gemakkelijker zijn. Maar ja, het is nu eenmaal een kerstster. tekst: Piet Kralt René Olsthoorn is verkoper bij Selecta Holland BV. Selecta is een Duits familiebedrijf, gevestigd in Stuttgart, dat marktleider is in de levering van jonge planten voor de poinsettiateelt. De stekken worden in Uganda opgekweekt en daarna op locaties in Europa aan de wortel gebracht en uitgeleverd. Rood en dan heel lang niets Van onze jonge planten is vijfentachtig procent rood, zegt Olsthoorn. Plus een procent of acht wit. De rest is voor de kleurtjes. Wij zijn vooral marktleider dankzij ons ras Christmas Feelings, een echte allrounder. We blijven echter altijd zoeken naar betere rassen. De Engelsen willen een Poinsettia met lengte en een hoog zittend rood scherm. In dat segment zoeken we dus. Maar we zoeken ook een compacte plant, die zonder remstof gedrongen blijft. Probleem is dan wel, dat een dergelijke plant onder ongunstige weersomstandigheden té compact blijft. Segment bepaalt assortiment Wat de kweker zet, hangt af van het segment dat hij bedient, vervolgt Olsthoorn. Wie in de daghandel zit, teelt anders dan iemand die voor de Engelse retail kweekt. Je teelt wat de klant vraagt, snelgroeiende rassen voor de retail, meer exclusiviteit in de daghandel. Je kas en je teeltvloer zijn beperkende factoren. In een moderne kas kun je meer klimaat en temperatuur brengen. Dan kun je ook meer van een kerstster vragen. Sterk op de wortel Selecta kruist en selecteert vooral rassen die sterk op de wortel zijn en goed herstellen. Olsthoorn: Een ras als Christmas Feelings is daarom populair. Soorten die niet sterk op de wortel of gevoelig voor Pythium zijn, gaan bij ons direct op een zijspoor. Daarom zijn de houdbaarheidstesten, onder meer bij het Kenniscentrum Productkwaliteit van FloraHolland, zo belangrijk. Onze veredelaars kruisen bepaalde eigenschappen in op basis van kruisingsouders. Een v-vorm is zo n eigenschap. Een kerstster met een v-vorm is beter te verpakken en te vervoeren. Zulke dingen zijn belangrijk bij zo n gevoelig product. 1 1 René Olsthoorn is verkoper bij Selecta Holland BV. FloraHolland Magazine december

16 Kracht van de keten Alle schakels van de keten vanuit Kerststerren aan het woord Een lastig seizoen Mijn Poinsettia gaat vooral naar Engelse retailers. Ik zit al jaren in dat segment en blijf daar tussen door mijn kwaliteit. Je moet planten kunnen maken die voldoen aan hun specificaties en kunnen werken binnen hun logistiek. tekst: Piet Kralt Leo Bol uit Monster teelt Poinsettia, ook wel kerstster genoemd. Dit seizoen wordt ook hij geconfronteerd met de beperkingen van de natuur. De groei was lastig. In oktober dachten we de lengte die onze Engelse klanten willen hebben, goed te kunnen halen. Nu blijken ze eigenlijk te groot te zijn. Er is een troost. Als ze bij mij te groot zijn of te klein, is dat bij mijn collega s vaak ook zo. De retailer heeft echter geen boodschap aan een lastig groeiseizoen. Je moet aan de specificaties voldoen. Punt. Externe omstandigheden heb je niet in de hand. Je kunt sturen op temperatuur (tenzij het te heet is), water en meststoffen, maar niet op licht. Dit jaar leidden bovengemiddelde temperaturen in oktober tot zaken die niet in de hand te houden waren. Je kunt het gewas maar tot op zekere hoogte remmen, anders krijg je te kleine schermen en wordt de plant te traag rood. Mijn ambitie is om honderd procent van mijn planten direct af te zetten. Ik gebruik de klok voor wat niet voldoet aan de specificaties van mijn directe klanten. In de directe verkoop zijn de prijzen redelijk, maar niet top. Aan de klok vallen ze tegen. De poinsettiateelt kent risico s. Omdat het jaren goed is gegaan, zijn die onvoldoende onderkend. Dit jaar drukt ons met de neus op de feiten. Mijn bedrijf heeft evenwel weinig goede alternatieven voor deze teelt. De kerststerren zijn in december weg en dat moet ook, want in januari begint mijn perkplantenteelt. Wat mij betreft mag er best beter contact zijn met FloraHolland. Ongeveer tachtig procent van onze directe transacties sluiten we zelf al relatief vroeg af. Later worden in een paar weken de resterende zaken gedaan. Dan gebeurt het soms dat ik handel heb en die kwijt wil, terwijl de veiling daar niet van weet. Inventariseren is dus niet goed genoeg, je hebt ook frequent contact nodig. 2 2 Leo Bol uit Monster teelt Poinsettia 16 FloraHolland Magazine december 2013

17 Kracht van de keten Jaarrond bezig met een seizoenproduct Het kerststerrenseizoen duurt ongeveer zeven weken, maar ik ben er jaarrond mee bezig. In januari evalueren we de verkoop. In maart worden al nieuwe contracten vastgelegd. eenmaal geoogst, moet hij direct op transport. Hoe beter de plant de tuin verlaat, hoe beter hij de reis doorstaat. Ook dat aspect van de kerststerrenhandel volgen we zo goed mogelijk. Martien Komen, productspecialist 3 Na de evaluatie in januari volgen in maart de contractbesprekingen. Kopers betrekken ons bij deals, omdat wij weten waar aanbod zit. s Zomers volgen we wat er staat en schetsen we een marktbeeld voor kwekers en afnemers. Als productspecialist werk ik veel samen met onze ordermanagers. Zij zorgen ervoor dat bij problemen de rechten en plichten van koper en kweker worden gerespecteerd, en alles juridisch klopt. Pas in de weken voor kerst weet je of de planning klopt. Door extreem weer was dit seizoen lastig. Direct na het oppotten, kregen de planten een tik door extreme hitte. Vervolgens was het in september te donker en in oktober te licht met ongelijke bloei als gevolg. De supermarkt eist weliswaar gewoon zijn aantallen, maar je kunt de bloei van een kerstster nu eenmaal niet versnellen. Wij proberen die puzzel op te lossen en schuiven in overleg met alle betrokkenen met aanbod en met kwekers. Als dat uiteindelijk tot ieders tevredenheid lukt, geeft dat veel voldoening. contracten vastleggen is belangrijk, weet productspecialist Martien Komen. Kwekers moeten Tijdig tijdig uitgangsmateriaal vastleggen om op tijd en in de juiste aantallen te kunnen planten en leveren. Zestig procent van de aanplant is al vooraf verkocht. Alleen groothandelaren, cash & carry-bedrijven en tuincentra kopen op de vrije markt. In de grote afzetlanden Engeland en Duitsland loopt de verkoop van 1 november tot kort voor kerst. Nederland begint pas na sinterklaas. Rood en wit blijven de voornaamste kleuren. Er zijn wel andere kleuren en het product wordt in alle maten en soorten geteeld. Toch kiest de supermarkt vooral voor één potmaat. Het product anders positioneren, zoals met Prinsettia jaarrondplant, lukt alleen echt in Frankrijk, geen belangrijk exportland. Er is in het seizoen veel ander bloeiend goed te koop: Calluna, Erica, bolchrysanten. Poinsettia is buiten het seizoen hooguit een nicheartikel. Voor bepaalde kwekers past de poinsettiateelt perfect in de planning, maar je wordt er niet rijk van. Hij kan niet tegen kou en Dunne marges Poinsettia s worden vooral in de retail verkocht. Zij bestellen op afleveringsdatum volgens strakke specificaties, die ze nauwelijks veranderen en streng handhaven. De marges voor de teler zijn dun. Voor de exporteur zijn ze weinig beter. De exporteur maakt de aanbieding, zoekt kwekers voor de deal en verzorgt de logistiek en verdere orderafhandeling. Voor de supermarkt is Poinsettia een lokproduct, geen winstpakker. Pas na sinterklaas komt de daghandel op gang. Dan storten bloemisten, markt- en straathandelaren en clubacties zich op het product. Doorgaans wordt daarvoor een zwaardere kwaliteit gebruikt in een grotere potmaat. De vraag naar zware kerststerren is beperkt. Toch is er wel aanbod van grotere potmaten en bijzondere rassen. 3 FloraHolland Magazine december

18 In bloei FloraHolland met kwekers op IPM Essen Tekst: Piet Kralt Van 28 t/m 31 januari vindt in het Duitse Essen de Internationale Pflanzenmesse (IPM) plaats Opvallen in Essen FloraneXt blijven verbeteren Van 28 t/m 31 januari vindt in het Duitse Essen de Internationale Pflanzenmesse (IPM) plaats. FloraHolland is daar met een Kwekerspaviljoen van 110 vierkante meter en het Hollandcollectief. Dat werd voorheen door Bloemenbureau Holland gecoördineerd en nu door het team Beurzen en Marketing Ondersteuning. Het Kwekerspaviljoen zit vol met vijftien kwekers, weet teamleider Inger van IJzeren. FloraHolland ontzorgt hen bij hun deelname. Zij hoeven alleen hun product aan te leveren bij Zuidkoop Plantaardig. Wij laten de stand bouwen. In Essen vinden zij een aangeklede stand met hun producten en bedrijfslogo. Alle stands liggen aan een looppad. In een gezamenlijke zitruimte in het middelste gedeelte kunnen kwekers hun gasten ontvangen met koffie en frisdrank. Het Kwekerspaviljoen is onderdeel van het Hollandcollectief. Dat is gesitueerd op zevenhonderd vierkante meter in Hal 1, direct naast de entree van de beurs. Naast deelnemers die al eerder in Essen stonden, zijn er ook nieuwe deelnemers. De IPM is vooral belangrijk vanwege het internationale bezoek. In Essen ontmoet je eindbeslissers, de belangrijke inkopers van grote retailers, vertelt Inger van IJzeren. Logisch dat kwekers zichzelf daar graag presenteren. FloraneXt, het prijsinformatiesysteem van FloraHolland, heeft gemiddeld 2300 kwekers en kopers met een abonnement. Zij gebruiken FloraneXt steeds frequenter en kunnen het opzeggen op momenten dat ze het niet gebruiken. Inmiddels hebben 120 gebruikers een training gevolgd om het systeem beter te kunnen benutten. Accountmanagers kunnen gebruikers verder begeleiden. Er staan tips en tricks op de Community. Op grond van opmerkingen van gebruikers zijn dit jaar tientallen verbeteringen doorgevoerd. Volgend jaar wordt onder meer het gebruikersgemak rondom de analyses aangepakt. Een externe deskundige, die een complexe materie kan vertalen in gebruikersgemak, licht het systeem nogmaals door. Dat er vragen zijn over FloraneXt, is bekend. Maar dat aantal daalt en Klantenservice kan ze steeds beter beantwoorden. Veel opmerkingen vloeien voort uit het algemene informatiebeleid van FloraHolland, dat FloraneXt toepast. Deze zomer gebeurde dat wat stringenter. Dat leidde tot meer klachten. De gedachte is om FPC s voor hun productgroep meer zeggenschap te geven over de toepassing van dit beleid. De ene FPC wil het beleid wat strakker, de andere juist wat ruimer. Wel worden de juridische en andere consequenties van die aanpak nog bekeken. 18 FloraHolland Magazine december 2013

19 In bloei FloraHolland goes Japan Studiereizen, iets voor u? Als jaren doet FloraHolland in Kenia de sourcing van bloemen voor de Japanse veiling FAJ. FAJ werkte met importeurs, vertelt Mathieu ter Haar van het kantoor in Nairobi. Omdat zij zelf zaken wilden doen met onze leden hier, benaderden zij ons. Vervolgens vroegen de leden ons om dit te faciliteren. Dat doen we nu op administratief en logistiek gebied. Er gaan vooral rozen naar Japan, maar ook gyps, Calla en Statice. Door ook van elders te sourcen, Solidago en groenproducten uit Israël, trosanjers uit Turkije, verbreden we het aanbod. Hoewel we voor een veiling sourcen, eindigen veel bloemen niet voor de klok. De klokprijzen blijken te ongewis. Klokvoorverkoop biedt meer zekerheden. De Japanse bloemenmarkt is complex. De lokale productie krimpt. De kostprijzen zijn er hoog. Veel telers hebben geen opvolgers. Het land heeft veel veilingen, particuliere ondernemingen, die steeds meer uitgroeien tot handelsbedrijven. Bloemen zijn duur in Japan. Omdat de koers van de yen onder druk staat, worden Afrikaanse bloemen er steeds duurder. Ze worden gebruikt bij bruiloften, begrafenissen en godsdienstige feestdagen en zelden voor eigen gebruik of als cadeau. Chrysanten en tulpen zijn de hoofdproducten, rozen minder. Vorig jaar namen de Japanners ongeveer 6,5 miljoen stelen af. Ondanks dat beperkte aantal is deze sourcing belangrijk. Zo laten we zien dat wij als lokaal kantoor onze leden kunnen helpen bij het benutten van marktkansen. Door het jaar heen organiseert FloraHolland studiereizen naar verschillende Europese landen. Doel daarvan is inzicht verwerven in de afzetkanalen, de afzetmogelijkheden, de belangrijkste productstromen en het consumentengedrag in het betreffende land. Elke reis wordt gekoppeld aan een belangrijke bloemen-/plantendag. Er wordt gereisd in groepen van vijf à acht kwekers onder deskundige begeleiding, zodat er echt informatie wordt opgedaan. Meer weten, neem contact op met de Marktspecialisten van Connect. De volgende reizen staan op het programma: Periode Waarom Waarheen Afzetsegment Duur Februari Valentijnsdag UK Nadruk op supermarkt 2 d Maart Vrouwendag Rusland Alle 3 d Maart Moederdag UK Nadruk op supermarkt 2 d April Pasen Duitsland Alle 2 d April Oriëntatiereis Istanbul Alle 4 d Mei Moederdag Duitsland Supermarkt, groothandel, bloemist 2 d Mei Moederdag Frankrijk Supermarkt, groothandel, bloemist 2 d September Oriëntatiereis Moskou Alle 4 d November Allerheiligen Frankrijk Groothandel, bloemist 2 d November Allerheiligen Polen Groothandel, bloemist 3 d December Kerst UK Supermarkt 2 d FloraHolland Magazine december

20 Waarover praten wij? Aan welke diensten hebben leden behoefte? Minder klokafzet, meer directe afzet. FloraHolland past er haar organisatie op aan en ontwikkelt nieuwe diensten rondom de directe stromen. Waar hebben leden behoefte aan? Naam: Harry Wubben Teelt: chrysanten en santini s Vindt: Goede diensten zijn mij geld waard. Naam: Walter Straathof Teelt: bol-op-pot producten en bloeiende planten Vindt: Diensten moeten mij wat opleveren. Niet tegen de stroom in We schermen nu wel heel veel af mijn omzet loopt een stabiele zeventig procent over de klok. Voor de santini s, die ik Van s zomers teel, heb ik vaste lijnen. s Winters veil ik alles. FloraHolland e-trade en Klokvoorverkoop zijn voor mij een etalage richting klanten. Maar kopers kennen de markt altijd beter dan ik. Ik weet niet waar de extra vraag zit. Zij wel. Dus is mijn vraagprijs vaak te laag. Ik wil een geheime prijs meegeven. Laat ze maar bieden. Met wie boven of op mijn prijs zit, heb ik een deal. Anders pech gehad. Daar krijg je eerlijker handel van. Directe afzet zet spanning op je logistieke proces. Aanleveren in de kopersbox is aanleveren tegen de stroom in. De ingangscontroleur zit niet aan het dock. De slotplatensleutelaar ook niet. Centraal aanleveren en vandaar via de veilinglogistiek bij kopers afleveren. Zo n dienst is voor mij geld waard en versterkt de positie van FloraHolland in de directe stromen. De veilingklok gebruiken we als etalage en als het seizoen tegenzit. We verkopen onze producten grotendeels zelf en verrekenen via FloraHolland. Ik ken mijn bestaande klanten plus een aantal anderen in ons segment, aan wie wij nog niet leveren. Er zijn echter meer potentiële klanten. Die kent de veiling wel, maar wij niet. Die informatie wil ik best hebben. De vraag is dan natuurlijk welke informatie ik moet betalen en welke er vrij verkrijgbaar is. Betaalde veilingdiensten zijn voor bedrijven als het onze relatief kostbaar. Verder hecht ik waarde aan goede prijsinformatie. Omdat in mijn productgroepen veel producten met toegevoegde waarde worden geveild, is de klokprijsinformatie onbetrouwbaar. De informatie over de directe afzet is grotendeels afgeschermd. Zelfs de informatie in het Vakblad voor de Bloemisterij is grotendeels verdwenen. Natuurlijk kunnen veilingmensen mij informeren. Ik mis echter de eenvoudige, maar toegankelijke prijsinformatie, die mij helpt een goed beeld van de marktsituatie te vormen. 20 FloraHolland Magazine december 2013

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 8 Corporate

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker!

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker! Kijk op pagina 4 www.plantion.nl LICHT OP RELATIEMAGAZINE VAN PLANTION - JAARGANG 6 - SEPTEMBER 2014 Ook op de cover... net als Angelien van den Nouweland? Herfstinspiratie Astrid Joosten: Onze seringenboom

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn!

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Profiel / Jaargang 17 / nr 3, oktober 2009 / Euretco Mode Wonen Sport 3 Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Samen acties opzetten loont verder in dit nummer Thema: Consumentenmarketing

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker Expert aan het woord Ronnie Overgoor, internetcowboy expert pagina 8 Schiefer Lighting Lampen voor de professionele gebruiker interview pagina 17 Uitgelicht King Liquiditeitsprognose uitgelicht pagina

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie