Capita selecta Cursus Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capita selecta Cursus Inhoud"

Transcriptie

1 Capita selecta Cursus Inhoud 1 Inleiding Pathofysiologie Allergie door type I allergie Anafylaxie Klinische manifestaties Gradatie van de ernst bij een acute allergische reactie Mortaliteit bij anafylaxie Bevorderende factoren voor optreden en voor ernst van anafylaxie Voorbeelden Urticaria Angio-oedeem Mechanismen en oorzaken van allergie en anafylaxie Anafylaxie door type I allergie Bijen en wespengif Latexcontact Medicatie Voedsel Pseudo-allergie Geneesmiddelen Voedsel Anafylaxie door complementactivatie Idiopatische anafylaxie Diagnose van anafylaxie Acute behandeling van anafylaxie Preventieve therapie Palliatieve therapie Behandeling van gastrointestinale symptomatologie bij de palliatieve patiënt Mondhygiëne Dyspepsie Hik Ascites Constipatie Ademhalingsproblemen

2 1.2.1 Hoest Doodsreutel Versnelde en/of moeizame ademhaling (polypnoe/dyspnoe) Stridor Gecontroleerde sedatie: een therapeutische mogelijkheid voor refractaire symptomen bij de terminale palliatieve patiënt? Inleiding Terminologie Frequentie van refractaire symptomen bij palliatieve patiënten Ervaring in andere domeinen van de geneeskunde Ethische beschouwingen Houding tegenover refractaire symptomen Palliatieve sedatie Patiënt vraagt palliatieve sedatie : indicatie? stappenplan! Communicatie bij palliatieve sedatie Interval tussen beslissing en uitvoering Start van palliatieve sedatie Psychische beschouwingen Opmerkingen Besluit Neurobiologie en klinische pijnsyndromen Inleiding Definitie van pijn Fysiologie van pijn Perifere nociceptie Geleiding Centrale verwerking Soorten pijn Nociceptieve pijn (acute pijn) Inflammatoire pijn Neuropathische pijn Dysfunctionele pijn Verschil tussen nociceptie pijn en andere klinische pijnsyndromen Neuroplasticiteit Neurobiologische processen Cirkels van Loser Gate control theory (poorttheorie) Pijn is complex

3 1.8 Pijn assessment (pijn anamnese) Pijnlokalisatie Pijnintensiteit Pijnkarakter Pijnverloop Pijnmodificatoren Invloed op activiteit en slaap Pijnbehandeling: multimodaal Farmacologische pijnbehandeling Niet-opioïde analgetica Praktische pijnbestrijding Opioïde analgetica Neuropathische pijn Definitie neuropatische pijn Top 3 van neuropathische pijn Verbale neuropathische pijnschalen Kliniek: positieve en negatieve tekens Pijnbehandeling bij neuropathische pijn: multimodaal Anti-neuropathica Kankerpijn: een belangrijk probleem! Enkele cijfers Oorzaken van pijn bij kanker Pijnbehandeling WHO trapladder = internationaal! Chronische pijn Blijvende neuro anatomische veranderingen ontstaan! Overgevoeligheid op verschillende domeinen Dysfunctionele pijn Central sensitivity state Pijngedrag Multidisciplinaire pijncentra Leren omgaan met pijn: het maken van een U - turn Hoe maak ik een chronisch pijnpatiënt?

4 Hoofdstuk 1: anafylaxie (Ceuppens) 1 Inleiding Anafylaxie = ernstige vorm van een acute veralgemeende allergische reactie Allergie = immunologische reactie op een (meestal onschadelijk) antigeen uit de omgeving verschillende mechanismen! Vooral IgE gemedieerde reacties o Genetische voorbeschiktheid voor IgE aanmaak = atopie o IgE antistoffen gericht tegen eiwitten of haptenen Geïnhaleerde eiwitten Voedseleiwtten Insectengif Medicaties (meestal haptenen) Andere mechanismen mogelijk: vb. contactdermatitis, rash op medicaties, alveolitis, allergische vasculitis deze zijn NIET IgE gemedieerd! Opmerking: wat is een hapteen? (Wiki) Een hapteen is een klein molecuul dat kan dienen als epitoop, maar is op zichzelf niet in staat een antilichaamrespons op te wekken. Bij een type I allergische reactie (overgevoeligheid van het onmiddellijke type) maakt het immuunsysteem IgE aan tegen een allergeen. Een IgE-respons is in principe enkel mogelijk op grotere eiwitmoleculen. Kleine reactieve moleculen echter kunnen aan lichaamseiwitten binden en zodoende als hapteen een allergische reactie uitlokken 4

5 2 Pathofysiologie 2.1 Allergie door type I allergie Contact met allergeen leidt tot vorming van IgE-antistoffen (=sensibilisatie) IgE gefixeerd op Fc receptoren van mestcellen en basofielen Bij hernieuwd contact: overbruggen van IgE, celactivatie en mediatorvrijzetting Reactie meestal binnen de 60 minuten na allergeencontact B-cellen komen in contact met allergeen (vb. pollen of anderer allergenen) Plasmacellen maken IgE-antistoffen tegen allergenen die zich vastzetten op mestcellen (overal in lichaam, vooral in luchtwegen en GI systeem) Bij volgende contact met allergenen, binden de allergenen in een keer op de 2 gecrosslinkte IgE s mestcellen worden geactiveerd histamine release symptomen DUS symptomen ontstaan door vrijzetting van histamine uit de mestcellen (ook nog andere cytokines) 5

6 2.2 Anafylaxie = ernstige vorm van een acute veralgemeende allergische reactie Symptomen o Acuut na allergeencontact binnen de 60 na allergeen contact o Op afstand van de plaats van allergeencontact o Ernstig, potentieel levensbedreigend o Meestal in meerdere organen Mechanisme o Meestal gevolg van IgE gemedieerde reactie o Andere mechanismen mogelijk: zie verder Er ontstaat bij een anafylactische reactie een systemische vrijzetting van mediatoren Uit mestcellen en basofielen o.a. histamine leukotriënen, prostaglandinen, enzymen, cytokinen Activatie van mestcellen en basofielen als gevolg van: o IgE gemedieerde reactie (voedsel; insectengif; medicaties; latex) o Complement activatie (C3a en C5a) (medicaties) o Pseudoallergie (voedsel; medicaties) o Idiopathisch 6

7 3 Klinische manifestaties Belangrijkste klinische manifestaties van veralgemeende basofielen/mestceldegranulatie Cutaan o o Doet bijna altijd mee, maar kan tijdens anafylactisch shock door anesthesie wel achterwege blijven Jeuk, urticaria, angio-oedeem Respiratoir: bronchoconstrictie (ook bij niet-astmapatiënten), mucusproductie luchtwegoedeem GI: motilieit neemt toe (braken, krampen, diarree) BD daling ontstaat door o Vasodilatatie: BD daling o Verminderde hartcontractiliteit 4 Gradatie van de ernst bij een acute allergische reactie Graad 1: erytheem, jeuk, urticaria, angio-oedeem = cutane aantasting nog GEEN anafylaxie, maar een uitgesproken angio-oedeem, kan wel levensbedreigend zijn! Graad 2: benauwd gevoel, hoest, braken, diarree = mucosale aantasting vanaf graad 2 spreekt men van anafylaxie Graad 3: hypotensie, hartritmestoornissen, ernstige bronchospasme, hypoxie Graad 4: circulatoire en/of respiratoire collaps Graad 5: dood 5 Mortaliteit bij anafylaxie Belangrijkste doodsoorzaak = hypoxie door luchtwegobstructie Risicofactoren voor mortaliteit = wie is veel meer at risk o Cardiale pathologie o Astma, COPD (luchtwegen zijn hyperreactief en per definitie al voorbeschikt) o β blokkers (door β blokkade), ACE inhibitoren o Leeftijd Op hogere leeftijd veel gevaarlijker (oudere mensen hebben ook meer COPD, meer cardiale pathologie, maar toch ook risicofactor op zich) Omgekeerd: kleine kinderen hebben minder kans op overlijden, maar wel meer kans op anafylaxie, omwille van meer risico op IgE reactie 6 Bevorderende factoren voor optreden en voor ernst van anafylaxie Alcohol: meer dan een glaasje wijn nodig Inspanning: inspanningsdependente voedselanafylaxie atleten die pasta hebben gegeten en vervolgens zeer intensief gaan sporten anafylactische shock ACE-inhibitoren(anti-hypertensiva) NSAID s (type aspirine, ibuprofen, OOK zalven) kans op anafylaxie is GROTER bij inname van NSAID s 7

8 7 Voorbeelden 7.1 Urticaria Wheel (donkere kring) and flare (waar opgeklaard) reactie Groot of klein 7.2 Angio-oedeem Asymmetrisch, vaak zo (helft van de lip gezwollen) Tong ook gezwollen, soms verward met CVA! Want kan mond niet goed bewegen en kan niet goed spreken Angio-oedeem op ACE-inhibitoren: graad 1, geen echte anafylaxie o Neemt al jaren dagelijks Zestril vormt meer bradykinines drempel wordt soms overtreden angio-oedeem dat meestal s nachts optreedt o Wordt vaak miskend, net omdat patiënt het medicament al jaren neemt o Plots treedt er reactie op, niet door voeding of omgevingsfactoren o Vervangen door sartanen 8

9 8 Mechanismen en oorzaken van allergie en anafylaxie 8.1 Anafylaxie door type I allergie Bijen en wespengif Casus BVD, een man van 40 wordt tijdens het werk in de tuin gestoken in zijn handpalm door een insect. De steek is erg pijnlijk. Na 30 minuten is zijn hand en voorarm gezwollen en heeft hij veralgemeende jeuk. Tegen de pijn neemt hij een aspirine bruis. Kort daarna neemt de jeuk toe, krijgt hij het benauwd en zwelt zijn aangezicht. Bij aankomst op spoedgevallen zijn zijn oogleden en lippen sterk gezwollen, heeft hij diffuus urticaria, een BD van 9/4 met tarchycardie, en wheezing over beide longvelden. Wat is de oorzaak van deze reactie? Duidelijke anafylaxie Waarschijnlijk is de bijensteek de oorzaak Nam aspirine tegen de pijn, is niet de geschikte therapie bij wespensteek én NSAID maakte het erger, omdat er wel minder PG zijn, maar er zijn meer LEUKOTRIËNEN en die versterken het effect van histamine! Hoe kan uw vermoeden bevestigd worden? Test voor wespenallergie (CAP test) was positief antistoffen duidelijk positief Is preventieve behandeling mogelijk? Preventieve behandeling mogelijk via immunotherapie Kenmerken Allergie op bijen en wespengif Proteïnen uit gif van wespen, bijen (en hommels) Geen kruisreactiviteit tussen wespen- en bijengif (dus als allergisch voor wesp, dan niet noodzakelijk allergisch voor bij) Symptomen van lokale reactie (rond de steekplaats) tot anafylaxie als lokaal, dan blijft het lokaal, maar is akelig als je na elke steek een angio-oedeem en urticaria krijgt Diagnose van allergie o CAP test (meet de hoeveelheid allergeen specifiek IgE in het bloed) Maar hoeveelheid specifiek IgE correleert NIET met de ernst van de reactie < 0.1: negatief 0.1: zwak positief >0.1: positief Niet omdat nu positieve test met lokale reactie en waarde van 50 dat volgende keer sowieso anafylactische reactie Meestal als lokaal, dan blijft het lokaal Driekwart van de mensen met anafylaxie op wespensteek, hebben ooit wespensteek gehad, maar hadden er nauwelijks reactie op toen 9

10 Als ooit anafylactisch gereageerd 50% kans op nieuwe anafylactisch reactie na wespen- of bijensteek o (Triptase = wordt in grote hoeveelheiden vrijgezet door mestcellen, blijft lang in bloed en is dus stabiel, en meet activiteit van mestcellen) Preventieve behandeling mogelijk via immunotherapie: aangewezen zo graad II-IV anafylaxie BEROEPSFOUT ALS NIET BEHANDELEN o Kostelijk, dus niet voor graad 1 o Gifzakje van wespen disseceren van wepsen = wordt verkocht (er bestaat een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, je moet dat niet zelf doen) o Eerst week: opname met dagelijks toenemende dosis wespengif en laatste dag 100 µg wespengif nadien 4 maal per jaar rappel o Doen nadien misschien nog wel een lokale reactie, maar geen anafylaxie meer Latexcontact Casus 2 EJ, een vijfentwintigjarige verpleegster op de operatiezaal, ondergaat na een ongecompliceerde zwangerschap van 38 weken, een sectio wegens stuitligging (onder epidurale anestesie). Kort na incisie van de baarmoeder en geboorte van het kind doet zij ernstige hypotensie, veralgemeend urticaria en vervolgens zware dyspnoe en shock. Wat is de oorzaak van deze reactie? Epidurale anesthesie? Isobetadine? Chloorhexidine op urinesonde? Latex? Er ontstaat geen anafylaxie bij epidurale anesthesie (tandartsen verwijzen mensen vaak door, omdat ze denken dat hun patiënten een anafylactische shock doen op de epidurale anesthesie, maar zijn stuk voor stuk vagale reacties) Minder IgE gemedieerde reactie bij isobetadine MEER BIJ CHLOOHEXIDINE o HUID: Vaak ontstaat er een lokale reactie als vb. de huid ontsmet wordt met chloorhexidine, maar als door de met chloorhexidine ontsmette huid wordt geprikt veralgemeende reac e en anafylaxie o MUCOSA: Chloorhexidinegel op urinesonde mucosaal contact veroorzaakt hier ook anafylaxie LATEXHANDSCHOENEN VAN DE GYNAECOLOOG!!! Hoe kan uw vermoeden bevestigd worden? Zie verder Is preventieve behandeling mogelijk? Zie verder Kenmerken Wat is latex? Melkachtige vloeistof uit de stam van de rubberboom (Hevea brasiliensis) Verwerkt via verscheidene scheikundige processen (antioxydantie en acceleratoren) Vulkanisatie via warmte en zwavel (om grotere elasticiteit te verkrijgen) 10

11 Finaal product bevat nog een belangrijke hoeveelheid proteïne Allergie aan rubber Onmiddellijke reacties: type I of IgE gemedieerde reactie door IgE antistoffen tegen eiwitten in de latex Rubberallergie is type IV contacteczeem aan chemische substanties die worden toegevoegd tijdens bereidingsproces van rubber Risico op latexallergie = vooral gevolg van herhaalde blootstelling Medisch en paramedisch personeel: tussen 2.8 en 10.7% Spina bifida: tussen 32 en 51% daarom nu vanaf nu GEEN latexhandschoenen meer bij jonge patiëntjes Totale bevolking: < 1% Atopici: 3% Klinische verschijnselen van latexallergie Onmiddellijk jeukende lokale contacturticaria (75-100%), conjuncitivitis (22-44%), rhinitis (15-51%), astma (3-31%), anafylaxie (6-8%) Als handschoenen uittrekken meeste handschoenen met latex bevatten nog poeder (= bestaat uit zetmeel), het poeder neemt latex op en als het in de ogen belandt ontstaat conjunctivitis Latexbronnen in ziekenhuismilieu: handschoenen (tegenwoordig ook latexvrije handschoenen), cuff van bloeddrukmeter, wegwerpmateriaal! (katheter, sonde, tourniquet, infuusleidingen, stamper van spuiten, stethoscoop, beademingsmasker) Latexbronnen buiten ziekenhuis: condoom, keukenhanddschoenen, warmwaterkruik, schoenzolen en textiel (stretch), zwemschoenen, mutsen en maskers, speelgoed (poppen, ballonnen ea), fopspeen en melkflessen voor baby s, schuimrubber Diagnose van latexallergie Klinische geschiedenis Huidtest + labotest = gecombineerde gevoeligheid van 100% o Huidtest (prik-test): gevoeligeid > 90% o In vitro test (CAP): gevoeligheid > 90% Gebruikstest (met handschoen) Bronchiale provocatietest??? Anafylaxie door latexcontact Vooral peroperatief (12.5 % van de peroperatieve shock is door latexallergie) en bij mucosale of invasieve onderzoeken: blaassonde, rectale ballon, vaginaal toucher, tandarts-onderzoek o Opmerking: meest typisch niet bij inductie, maar wel PER operatief = terwijl chirurg bezig is voldoende latexcontact is nodig! Doch ook door contact van latex met slijmvliezenbuiten medisch milieu b.v. ballon opblazen, condoomgebruik 11

12 8.1.3 Medicatie Casus J.L., een 30-jarige man zonder belangrijke antecedenten, bezoekt zijn huisarts met deze winter voor de derde keer een bronchitis. Hij heeft koorts, geen expectoraties. De huisarts schrijft hem amoxycilline voor en ibuprofen. Een half uur na inname van beide krijgt hij diffuse jeuk en een zwelling van de tong die het slikken bemoeilijkt. Bij aankomst op spoedgevallen is er diffuus urticaria. Normale bloeddruk, normale longauscultatie. Wat is de waarschijnlijke oorzaak? Hij heeft meerdere geneesmiddelen genomen en dan nog twee tegelijk genomen β lactam antibiotica en NSAID s (nooit reactie op paracetamol) meest voorkomende oorzaak van urticaria Acuut allergische reacties aan medicaties Hoe kan uw vermoeden bevestigd worden? Zie verder Is preventieve behandeling mogelijk? Zie verder Kenmerken Type I allergie aan medicatie Sensibilisatie door voorafgaand contact is in principe vereist Het merendeel van de geneesmiddelen (of metabolieten ervan) zijn meestal < 1000 daltons en vereisen EIWITBINDING om sensibiliserend te zijn en om allergische reacties uit te lokken 12

13 Werkingsmechanisme B-lymfocyt met receptoren + geneesmiddel gebonden aan eiwitten ( gedragen zich als een hapteen = endogeen eiwit met daarop geneesmiddel vormt dan allergeen) IgE gemedieerde vrijstelling van histamine door mestcellen via cross linking Als β lactam ring opent kunnen ze covalent binden aan eiwitten Geneesmiddelen meest frequent verantwoordelijk voor type I allergische reacties Haptenen: penicillines, ceafolsporines, neuromusculaire blokkers, sulfonamiden, cisplatinum (cytostaticum) o Neuromusculaire blokkers (geduchte allergenen gebruikt tijdens anesthesie er treedt anafylaxie bij een EERSTE anesthesie) dus van waar komt kruisreac e die anafylaxie doet ontstaan? Nog niet helemaal duidelijk, vermoedelijk: Vrouwen meer reacties = door cosmetica Hoestsiropen = in Zweden epidemiologisch gecorreleerd bepaalde hoestsiropen zijn verboden duidelijke daling van het aantal anafylac sche shocks tijdens anesthesie o Geen kruisreactie tussen cis-platinum en carbo-platinum Volledige allergenen: allergeenextracten (desensibilisatie), streptokinase, nieuwe biologicas (monoklonale antistoffen) Voedsel Casus 4 R.B., een vrouw van 25 met een atopische constitutie (hooikoorts) en vroegere allergische reactie op pinda s, neemt een uitgebreide maaltijd in een Indonesisch restaurant. Kort na het hoofdgerecht (gevogelte, rijst, saus) voelt ze zich onwel en krijgt diffuse jeuk. Ze heeft braakneiging, voelt zich benauwd en wordt syncopaal. Bij aankomst op spoedgevallen heeft ze diffuse urticaria, BD 5/2, warme extremiteiten en diffuus wheezing over beide longvelden. Wat is de eerste medicatie die u toedient? Eerst shock behandelen Pinda is een zeer krachtig allergeen geen pinda gekregen in restaurant? kans is in Aziatische restaurants is niet gering (vb. in saus)! Wat is de mogelijke oorzaak? Hoe stelt u de diagnose? Kenmerken Anafylaxie door voedselallergie Dierlijke ewitten o Vlees is heel zeldzaam de oorzaak o Koemelk: bij jonge kindjes, groeien eruit, zz bij volwassenen o Wit van ei, vis, schaaldieren, schelpdieren, weekdieren: heel belangrijk en frequent 13

14 Oudere mossels vormen histidine om in histamine (ook door bacteriële groei) veel histamine binnen krijgen niet echt allergisch, maar wel toxisch Plantaardig eiwitten = komen nog meer voor o Primaire voedselallergie: vanaf het begin hiervoor allergie Vooral noten (in België vooral hazelnoten), pinda (wereldwijd het belangrijkste, maar meer in Angelsaksische landen), zaden, steenfruit, (reactie op steenfruit is zeldzaam, maar bestaat), soja (wordt nu ook meer gebruikt), tarwe (typisch eiwit uit de glutenfractie, vooral bij atleten tijdens inspanning eten regelma g pasta voor de zware inspanning gaan in shock) o Secundaire voedselallergie door kruisreactiviteit met Latex: banaan, vijg, avocado, kiwi, kastanje (eiwit in fruitsoorten lijkt sterk op latexproteïne latex komt ook van een boom) Bijvoetpollen (banaal onkruid dat weinig symptomen geeft, want geeft weinig pollen af): kruiden, groenten (o.a. selder, peterselie, venkel), fruit (o.a. meloen) Voedingsmiddelen in volgorde van aantal casussen (geregistreerd in Frankrijk) niet van buiten kennen (pinda, noten, schaaldieren, avocardo, kiwi, vijg, banaan, ) Welke allergenen? Stabiele allergenen: resistent aan proteasen en lage ph, zijn vaak ook hittestabiel (gaan niet kapot tijdens het koken) o Meeste eiwitten worden door verteerd proteasen in speeksel en lage ph in maag o Verteringslabiliteit vaak gerelateerd aan hittestabiliteit o Meeste plantaarde allergenen: resistent tegen vertering of verwarmings-processen kan leiden tot GI klachten en door resorp e kunnen allergenen in bloed belanden Best geïdentificeerd zijn de lipid transfer proteins (vb. tarwe, rol in transfereren lipiden in de vertering) en de storage proteins Klinische manifestaties van voedselallergie, IgE gemedieerd Oraal allergie syndroom op labiele betv1 analogen o PR-10 eiwitten in vb. appel, steenfruit, wortel zijn labiele allergenen en gaan kapot in de mond geeft jeuk in de mond o Komt voor bij patiënten met een boompollenallergie o Gebruiken best geen soja producten, is een uitzondering want als soja drinken, dan geen vertering mogelijk door grote hoeveelheid dan wel anafylaxie o Urticaria/angio-oedeem tot anafylaxie op stabiele voedselallergenen gevaar als zwelling in de keel Opmerking: o T-cel-gemedieerd: atopisch eczeem, mondaften? o Pseudo-allergie: urticaria tot angio-oedeem 14

15 8.2 Pseudo-allergie Geneesmiddelen Mediatorvrijzetting zoals bij type I allergie ZONDER TUSSENKOMST VAN ANTISTOFFEN Op NSAID (wordt heel frequent vergeten!) nooit IgE gemedieerde anafylaxie CAP testen per definitie negatief, dus enkel bewijzen door middel van provocatietest Geen sensibilisatiefase nodig, treedt plots op. Er is geen eerste contact nodig. Symptomen Potentieel zoals bij type I Doch meestal beperkt tot urticaria/angio-oedeem OF bronchusobstructie (bij onderliggend astma) o Oftalmologen ook opletten met oogdruppels o Keelpastilles met NSAID, soort ibuprofen die lokaal wordt toegediend kunnen zware astma-aanval uitlokken o Zalven met NSAID ook gevaarlijk Geneesmiddelen meest frequent verantwoordelijk voor pseudo-allergische reacties Aspirine en andere NSAID (behalve COX-2 selectieve) Contrastmiddelen radiologi o 0.22% ernstige reacties op ionische producten, 0.04% op niet-ionisch iso-osmolaire o Niet omdat niet tegen joodalcohol (dermatitis) kunnen dat niet meer mogen inspuiten met contrastmiddel Quinolone AB = sterk histamine vrijzettend product Vitamine B1, vitamine B6, parenteraal ijzer Risicofactoren Chronisch urticarie (50% reageert op NSAID!) Astam, vooral indien gassocieerd met neuspoliepen (ASA syndroom) VG: als allergisch voor NSAID, dan grotere kans op reactie tegen quinolonen Voedsel Meestal milde reacties beperkt tot angio-oedeem en urticaria Allergenen Additieven: bewaarmiddelen, kleurstoffen Natuurlijke bestanddelen in: tomaten, aarbeien, paprika, schaaldieren, gerookte vis 8.3 Anafylaxie door complementactivatie Complementactivatie als gevolg van Immuuncomplexvorming (vb. bloedtransfusie, IVIG, gelatine, β lactam AB) Directe complementactivatie (dextranen = plasma-exanders die direct kunnen activeren en shock kunnen veroorzaken) 15

16 Mediatorvrijzetting door complement splitproducten (voorl C3a en C5a) 8.4 Idiopatische anafylaxie Anafylaxie waarbij bovenstaande oorzaken werden uitgesloten Mensen die wakker worden met jeukende handen en voeten die het voelen oprukken naar het lichaam zijn tien minuten later in shock Heel beangstigend, oorzaak =? o Echt idiopatisch? o Of door niet-geïdentificeerde exogene oorzaak in voeding? Of door huid of slijmvliescontact? 9 Diagnose van anafylaxie Diagnose van anafylaxie stellen op basis van het ziektebeeld serum IgE bepalen van verdacht producten Bevestigen van de diagnose anafylaxie o Klinisch beeld o Serum tryptase = stabiel enzyme dat uit mestcellen vrijkomt en nadien nog enkele uren in bloed blijft als duidelijk gestegen, dan duidelijk anafylaxie, maar als licht gestegen tov basiswaarde (kan je nadien meten) dan weet je dat het een anafylaxie was (daarom dan twee stalen nodig) Neutraal protease Wordt selectief geproduceerd door mestcellen 16

17 Halfleven = 2 uur Nuttig voor differentiatie van anafylactische shock vs cardiogene of septische shock Bloedname binnen 3 uur na anafylaxie en een 2 de staal 24h later Identificeren van de oorzaak o Anamnese o Serum IgE antistoffen o Huidtesten Intracutane huidtests Aantonen van IgE gemedieerde mestceldegranulatie in de huid Wat? o Priktest met voedselextracten of prik-prik met verse voeding vvoedselextracten niet altijd beschikbaar desnoods verse producten of de saus in het restaurant gaan halen en aan de patiënt geven Intradermaal testen met medicaties of insectengif o Op dagzaal, gezien gevaar voor anafylaxie Geen huiddiagnostiek bij o Pseudo-allergie o Complement-gemedieerde reacties: afleiden uit verhaal! Opzoeken van specifiek serum IgE met immuno-cap Aantonen van allergeen specifieke igeantistoffen in bloed door immunoassay Geen gevaar op anafylaxie, geen invloed van antihistaminica Alleen zinvol bij vermoeden van IgE-gemedieerde reactie Geen IgE antistoffen bij pseudo-allergie Voedsel en medicatie-allergie: diagnose Zowel immunocap als huidtest heeft risico op vals positieve en vals negatieve resultaten Provocaties Ernstig risico op anafylaxie Vooral om zeker te zijn dat een bepaald voedsel of een medicatie NIET de oorzaak is 17

18 10 Acute behandeling van anafylaxie Opletten of proces nog niet bezig is, dus niet laten escaleren! Graad I: alleen cutane symptomen o MONITORING! Hou patiënt onder bewaking OOK AL IS HET MAAR EEN GRAAD 1 o Meestal antihistaminica parenteraal (phenergan + ranitidine) geven o Anti-histaminicum IV = Phenergan = enorm slaapverwekkend en heel anticholinerg patiënt valt gewoon in slaap terwijl Phenergan iv geven (er staat op dat het enkel IM mag, maar als het snel moet gaan, mag traag IV ook) o Sublinguale smelttabletten mogen ook gebruikt worden als heel lichte shock Graad II/III o Antihistaminica + O 2 o Bronchospasm Ventolin Aerosol (Adrenaline IM) o IV access: 125mg Solumedrol Traagwerkend product, doet niets op histamine vrijzetting, maar op leukotriënen + ontstaan bronchoconstrictie nieuwe opstoot voorkomen Maar NIET als eerste geven o Larynxoedeem Adrenaline in aerosol (2-5mg) of IM; intubatie Vaak mensen met ACE inhibitoren vaak intuba e nodig! Graad III/IV o ADRENALINE + ADEMWEG VRIJHOUDEN o Relatieve hypovolemie Door vasodilatatie, dus niet niet te veel vocht, want als terugkeren naar normaal niveau overvulling Als oedeem vrij komt, zal er ook meer vocht in de bloedbaan belanden, dus opletten met vocht Adrenaline IM ALGEMENE REGEL = 10 µg/kg o Niet IV = ritmestoornissen vermijden, bij anafylaxie niet echt nodig o Niet SC, want slechte resorptie o Volwassenen: 500µg o Kinderen: >12j (500µg), 6j-12j (250µg), 6m-6j (120µg), < 6m (50µg) 18

19 19

20 11 Preventieve therapie Identificatie van de oorzaak Vermijden van contact: cave hidden allergens gevaar voor verborgen voedselallergenen door verwerking van voedselbestanddelen (vb. ei, pinda, kruiden, soja, zaden zoals zonnebloempitten, pijnboompitten,sesamzaad, ) Moeten antihistaminica preventief gegeven worden? neen, maar wel nuttig dat igv anafylaxie dat je ineens anti histaminicum kan innemen Epipen = adrenaline Volledig gebruiksklaar Er zit een veer op die bij druk loskomt en adrenaline wordt in quadriceps geïnjecteerd (mag door kleren gestoken worden) Tot tien tellen Dan erover wrijven Bij dikke mensen belandt het wel subcutaan = slechtere resorptie Blijft een lage dosis, want volwassenen hebben 0.5 nodig Eventueel kan nog een tweede gegeven worden Moet nog altijd naar spoedgevallen, maar kan levensreddend zijn Vervaldatum: vraag aan de apotheker naar eentje met een lange houdbaarheiddatum max 1 jaar geldig Je moet adrenaline normaal koel bewaren, maar dit kan op kamertemperatuur Immunotherapie = tolerantie-inductie: enkel voor wespen of bijengif wordt nog op gewerkt voor pinda, want heel frequent voorkomend allergeen Desensibilisatie = van allergie vanaf (enkel maar beschikbaar voor wepsen- en bijengif) Desensitisatie = nog steeds allergisch, maar door dagelijks onderhoud contact gewenning induceren en zo veel minder reactie (wordt in sommige centra gedaan voor pinda, ook zo voor β-lactam) 20

21 Hoofstuk 2: palliatieve therapie en zorg (Menten) 1 Palliatieve therapie 1.1 Behandeling van gastrointestinale symptomatologie bij de palliatieve patiënt Mondhygiëne Opmerking: geen formule voor mondspoelingen kennen voor het examen!!! Kijk steeds in de mond en naar de tong van de patiënt! Mondzorg maakt een noodzakelijk deel uit van het dagelijks toilet bij de palliatieve patiënt. De mondverzorging kan aan de patiënt of eventueel aan zijn familie worden toevertrouwd. Actieve inschakeling van de familie bevordert het contact tussen familie en patiënt en kan het verloop van het rouwproces in gunstige zin beïnvloeden. De patiënt of de hulpverlener poetst zolang mogelijk de tanden/tandprothese en gebruikt liefst geen instrumenten die irriterend of kwetsend kunnen zijn voor de mondmucosa. Mondspoeling na de maaltijden en na braken zijn sterk aan te bevelen. Nog te vaak wordt mondzorg (ook door verpleegkundige en door de arts ) afgedaan als iets minder belangrijks, iets dat "straks eventueel nog wel kan gedaan worden, laat de zieke nu maar eerst rusten " De familie moet gewezen worden op het belang van een goede en regelmatige mondhygiëne omdat ook zij hier onvoldoende bij stilstaan. Enkele praktische mogelijkheden: doe liever een mondtoilet met een kompres rond de vinger dan te werken met een kocher of een pincet Vuile mond = analoog aan 1 week tanden niet poetsen (zo ziet een vuile mond eruit) Spoelen met een bruisoplossing die bestaat uit : 1/3 waterstofperoxide (10 volume %) + 2/3 water; ofwel 1/2 water en 1/2 cider. Cave : NIET gebruiken bij bloedende mucosa!!! Champagne of cava (een aperitief bevordert de eetlust) 21

22 Droge mond Vb. Door radiotherapie thv de mond. Het laten smelten van ijsblokjes vervaardigd van cola, fruitsap, thee of gemalen ananas. o De drank die ze het liefste hebben ijsblokjes van maken kapot stampen schilfers laten smelten in de mond van de patiënt (Suikervrije) kauwgom op basis van xylitol, kunstspeeksel zoals Glandosan en Salivaspray. Vaseline, cacao boter, Chapstick of Glandosan spray voorkomen korsten op de lippen bij patiënten met droge mond. Dit is vooral nuttig wanneer naar het einde toe de patiënt moeilijk of zelfs niet meer kan drinken. o Lipstick: om de lippen soepel te houden, zodat er geen korsten ontstaan Beslagen tong Het aanbrengen van amandelolie of het leggen van yoghurt op de tong kan het beslag duidelijk doen verminderen (of ananas). Het nat uit vb. de yoghurt gaat het beslag wegtrekken. Ook het aanbrengen van een kwart van een bruistablet vitamine C op de tong is nuttig. Preventief kan men amandelolie aanbrengen met een kompres en dan naspoelen met zuiver water. Bij slikmoeilijkheden omwille van pijn in de mondholte: laat een pijnstillende cocktail inwerken op het mondslijmvlies en dan doorslikken ongeveer 15 min voor elke maaltijd of bij optreden van pijn. Recept (magistraal) Diphenhydramine HCL 415mg Lidocaïne HCL 3,3gr Maalox Suspensie 165 cc Siropus Simplex 165cc Hydromellose gel 3,3% tot 500ml Vermijd: erg gekruide producten bij de maaltijden of koolzuurhoudende dranken Magistrale mondspoeling voor pijnlijke mucositis met aanwezigheid van plaques en debris Minstens 6x per dag met 5 à 10 ml spoelen: Recept: Amylocaïne 0.25 gr Phenosalyl 5 gr Glycerol 25 gr Aqua ad 250 gr 22

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor:

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor: Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. MSA wordt veroorzaakt door afsterven van zenuwcellen in specifieke

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Therapie Folfox

Patiënteninformatie. Therapie Folfox Patiënteninformatie Therapie Folfox 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenstelling van uw therapie Folfox... 4 Verloop van de therapie... 4 Waar wordt de therapie toegediend?... 5 Richtlijnen bij Folfox... 5 Mogelijke

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure is een uitgave van Stichting NET-groep

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 7 1.1 Ziekteleer, anatomie en fysiologie 7 2 Hulp bij de persoonlijke verzorging 9 2.1 Ik heb

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 1 Inhoudsopgave Hypodermoclyse...1

Nadere informatie

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 Inhoud Wat is hartfalen? 3-5 Oorzaken hartfalen 6-10 Symptomen hartfalen 10-11 N.Y.H.A 11 Behandeling hartfalen

Nadere informatie

De schaduwzijde van de berg

De schaduwzijde van de berg Oktober 2006 1 Half augustus wilden drie inwoners van Berlijn, twee mannen en een vrouw over een graat klimmen naar de top van de berg. Het weer zag er eigenlijk bij het begin van de tocht al slecht uit,

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN EHBO

HULPVERLENING DUIKEN EHBO HULPVERLENING DUIKEN EHBO CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN VVW - DUIKEN VVW DUIKEN VZW CURSUS EHBO V1.2008 INLEIDING CURSUS EHBO Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren.

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie 1.1. Inleiding De longen vormen een belangrijk raakvlak tussen het lichaam en de buitenwereld: zij ondergaan dus het eerst de gevolgen van allerhande vervuilende stoffen, in de vorm van gassen of zwevende

Nadere informatie

Zorgen voor je seksuele gezondheid

Zorgen voor je seksuele gezondheid Zorgen voor je seksuele gezondheid MERLENE, 19, BELIZE MIJN LICHAAM IS SPECIAAL VOOR MIJ. IK WIL HET BESCHERMEN TEGEN SOI S, HIV EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Seksueel gezond zijn betekent dat we onze seksualiteit

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl;

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl; Behandeling 5 De diagnose syndroom van Sjögren houdt niet automatisch in dat er een behandeling moet worden gegeven. Eerst moet een inschatting worden gemaakt van eventuele aanwezige schade en wat voor

Nadere informatie