Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150"

Transcriptie

1 Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Inhoudsopgave MUZIEK MAAK JEZELF... 3 Werving:... 3 Opgeven/Aanmelding:... 3 Eerste les:... 3 Verloop MMJZ-lessen:... 4 Bestelling lesmateriaal:... 4 Afmelden voor een les:... 5 Afmelden MMJZ cursus:... 5 BEGINNENDE LEDEN OP EEN INSTRUMENT... 6 Einde MMJZ lessen en aanmelding muziekschool... 6 Muziekschool... 6 C-ORKEST... 8 Introductie... 8 Toelating... 8 Repetitie tijd & plaats... 8 Afmelden repetitie... 8 Financiën. 8 Opzegging... 9 B-ORKEST Introductie Toelating Repetitie tijd & plaats Afmelden repetitie Financiën 10 Opzegging: A-ORKEST Introductie Toelating Repetitie tijd & plaats

2 Sectieleider 11 Afmelden repetitie Opzegging: CONTRIBUTIES EN LESGELDEN Lesgelden muziekschool Contributie 12 Muziek Maak Je Zelf 12 CONTACTGEGEVENS

3 MUZIEK MAAK JEZELF Werving: Jaarlijks wordt er een Muziek Maak Jezelf-project (met een jaarlijks wisselend thema) georganiseerd op de Christelijke basisscholen De Höve en de Bosmark, bedoeld voor de groepen 4 t/ 6. De activiteiten die worden aangeboden verschillen per jaar. Denk hierbij aan het geven van muzieklessen, aangeboden door Psalm 150, op de scholen dat vervolgens wordt afgesloten met een muzikale activiteit. Hier laten de kinderen horen wat ze in de muzieklessen hebben geleerd. Ouders, leraren en andere leerlingen zijn hierbij van harte welkom. Na afloop van de activiteit worden de MMJZ aanmeldingsformulieren aan de groepen 4 t/m 6 uitgedeeld. Natuurlijk kunnen ook leerlingen die niet naar de bovengenoemde scholen gaan, zich aanmelden voor de MMJZ-cursus. Aanmelding is mogelijk vanaf groep 4 omdat de kinderen dan zelfstandig kunnen lezen en schrijven. Dit is belangrijk, omdat tijdens MMJZ de leerlingen opgaven zelfstandig moeten lezen en beantwoorden. De meest ideale situatie is dat leerlingen in groep 5 beginnen met de MMJZ-cursus. Dit in verband met het wisselen van het melkgebit. Rond dezelfde tijd zal er in De Band en Rondom Dinxperlo een artikel verschijnen over het muziekproject op de basisscholen en de mogelijkheid voor opgave voor de MMJZ-cursus. Opgeven/Aanmelding: De gehele maand juni kunnen leerlingen aangemeld worden via de website van Psalm 150. Of door een mail te sturen naar Tevens kunnen leerlingen het opgaveformulier ook inleveren bij Anneke Wisman (jeugdzaken). Adres: Kapelweg 42a te Sinderen. Telefoonnummer: Eerste les: Lenneke van Harten (coördinator jeugdzaken) zal per de nieuwe MMJZ-leerlingen en ouders inlichten om de plaats en de tijd van de eerste les door te geven. Voor het seizoen is de eerste les op vrijdagavond van uur. Locatie: Sportcentrum het Blauwe Meer te Dinxperlo. Tijdens de eerste les is Lenneke van Harten aanwezig om de persoonsgegevens van de leerlingen te controleren en om een machtiging door de ouders te laten invullen. De kosten voor een MMJZ cursus zijn 15 EUR per maand, gedurende 10 maanden. De machtigingen worden door Lenneke van Harten doorgespeeld naar de penningmeester (Hendrik Nijman). De penningmeester voert de automatische incasso s uit. De incasso s lopen van oktober tot en met juli. De MMJZ-lessen worden gegeven door Ruben van Schijndel. 3

4 Verloop MMJZ-lessen: De MMJZ-lessen vinden plaats van september 2013 tot en met juni In deze periode leren de leerlingen spelenderwijs allerlei facetten van de blaasmuziek kennen. Er worden muziekspelletjes gedaan, ze leren een aantal noten lezen en spelen op de blokfluit en ze leren alle instrumenten uit het fanfareorkest kennen; deze komen allemaal één voor één langs in de les. Alle instrumenten mogen worden uitgeprobeerd. Na een half jaar vindt in maart het slotconcert plaats waar de leerlingen hun MMJZ-diploma in ontvangst mogen nemen. Dit is een openbaar jeugdconcert waaraan ook het C-orkest haar medewerking verleend. Het slotconcert is ook het moment waarop de leerlingen een instrument mogen kiezen. Op een formulier geven zij hun eerste en tweede instrumentkeuze aan. De vereniging zal uiteindelijk bepalen welk instrument een leerling krijgt toegewezen. Dit is namelijk afhankelijk van de beoordeling van de dirigent, de beschikbaarheid van het instrument en de behoefte in het orkest aan bepaalde instrumenten. Tot en met juni 2014 kunnen de leerlingen dit instrument uitproberen. Ze krijgen individueel of in 2-/3- tallen les van een leraar-muzikant welke lid is van Psalm 150 en al jaren in het A-orkest muziek maakt. De lessen vinden 1 maal per week plaats en duren 20 min tot 30 min. Deze lessen komen in de plaats voor de groepslessen waarmee de leerlingen de MMJZ-cursus zijn gestart. Dag en tijdstip van de muzieklessen worden in overleg vastgesteld met de leerling/ouder. De leraar-muzikant zal hierover contact opnemen met de leerling/ouder. Tevens wordt in overleg besloten waar de lessen plaatsvinden. Bestelling lesmateriaal: Blokfluiten en lesmateriaal worden tijdens de eerste MMJZ-les door Psalm 150 ter beschikking gesteld. De blokfluit en het lesmateriaal zijn onderdeel van de bijdrage van 10 EUR per maand en hoeven dus niet apart betaald te worden. Een muziekstandaard moet door de leden zelf worden aangeschaft. Een muziekstandaard wordt nog niet direct tijdens de eerste les benodigd, maar gaandeweg is het zeker handig deze aan te schaffen. Na een half jaar worden de gekozen instrumenten door Psalm 150 tijdens de laatste gezamenlijke MMJZ-les ter beschikking gesteld. Ook voor deze instrumenten hoeft geen extra bijdrage betaald te worden. De instrumenten worden door Psalm 150 gratis in bruikleen gegeven zolang de leerling lid is van Psalm 150. De werking en het onderhoud van de instrumenten wordt tijdens de lessen uitgelegd. Indien mogelijk zal er een onderhoudslijstje worden meegegeven. Belangrijk: beginnende slagwerkers dienen een trommel en stokken te krijgen van Psalm 150. Wanneer deze leden uiteindelijk gevorderd genoeg zijn om een drumstel te gaan bespelen, dient het drumstel door het lid zelf te worden aangeschaft. 4

5 De lesboeken, welke worden aangeschaft door Psalm 150 nadat het duidelijk is welk instrument de leerling gaat bespelen, moeten door de leden zelf worden betaald. De kosten voor het lesboek bedragen 25 EUR en worden per automatische incasso afgeschreven. Wanneer een leerling aan het eind van het seizoen toch besluit te stoppen wordt het bedrag van het lesboek, mits het in goede staat verkeerd, teruggestort op de rekening. N.B. de instrumenten worden door Psalm 150 ter beschikking gesteld, uitzondering drumstel, blijven eigendom van de vereniging. Omdat deze instrumenten waardevol zijn, vragen wij jullie hier zeer voorzichtig mee om te gaan. Mocht, onverhoopt, het instrument toch een keer beschadigd raken (hiermee worden deuken en krassen in het lak bedoeld), neem dan contact op met Jaco van Schijndel en je verzekeringsmaatschappij. Jaco zal zo snel mogelijk het instrument laten repareren en tijdelijk een ander instrument ter beschikking stellen. Het voorval dient ook aan de verzekering gemeld te worden, zodat eventuele reparatiekosten door de WA verzekering gedekt worden Afmelden voor een les: Als een leerling niet kan, dient hij of zij zich af te melden bij Ruben van Schijndel. Afmelden MMJZ cursus: Het is niet mogelijk je gedurende de MMJZ-cursus af te melden. Wanneer leerlingen tijdens de cursus besluiten te stoppen, zal het cursusbedrag, 15 EUR per maand gedurende 10 maanden, verder betaald moeten worden. Aan het einde van het jaar kunnen de MMJZ-leerlingen zich op geven voor de muziekschool, welke na de zomermaanden zal starten. MMJZ-leerlingen die zich niet opgeven voor de muziekschool worden beschouwd als leerlingen die definitief gestopt zijn. De instrumenten moeten dan na afloop van de MMJZ-cursus bij de eigen leraar-muzikant worden ingeleverd. Via de leraar-muzikant wordt het instrumenten weer afgegeven bij Jaco van Schijndel. 5

6 BEGINNENDE LEDEN OP EEN INSTRUMENT Einde MMJZ lessen en aanmelding muziekschool Eind juni stopt de MMJZ cursus waarbij de leerlingen les hebben gekregen van een leraar-muzikant. De leerlingen hebben nu de mogelijkheid te stoppen met de cursus of zich aan te melden voor de muziekschool. De aanmeldingsformulieren voor de muziekschool worden per door Lenneke van Harten aangeleverd bij de ouders van de leerlingen. Wanneer Psalm 150 geen aanmeldingsformulier voor de muziekschool van de desbetreffende leerling ontvangt, wordt dit als een afmelding beschouwt. Het instrument moet dan z.s.m. bij de leraar-muzikant worden ingeleverd. Ouders die hun kinderen willen aanmelden voor de muziekschool moeten het aanmeldingsformulier invullen en voor De aanmelding bij de muziekschool wordt via Psalm 150 verzorgd. Muziekschool De leraar van Muziekschool Oost-Gelderland zal aan het begin van het seizoen persoonlijk contact opnemen met de leerling om in overleg dag en tijd vast te stellen van de wekelijkse muzieklessen. Deze lessen vinden allemaal in Dinxperlo plaats. De duur van de lessen is afhankelijk van het te behalen diploma. Onze beginnende leden op instrument staan geregistreerd voor een A-diploma en zullen daarom maximaal 20 min les hebben. De duur van de lessen en of er individueel of gezamenlijk onderwijs is, wordt door de muziekschool bepaald en hierop heeft Psalm 150 geen invloed. De muziekopleiding wordt gevolgd aan de Muziekschool Oost-Gelderland. De opleiding wordt afgesloten met examens, waarbij de muzikant het complete traject van Diploma A naar D kan volgen. De bijdrage voor de muziekschoollessen staat voor een jaar vast. Het is daardoor niet mogelijk om gedurende het jaar te stoppen, met teruggave van betaling van resterende lessen. Aan het eind van elk muziekschooljaar krijgen de leden van Psalm 150 een met de informatie over de mogelijkheid je af te melden. doorgegeven worden. Een afmelding moet voor aan Lenneke van Harten De muziekschool organiseert verschillende evenementen en concerten, waaronder het jaarlijkse slotconcert. Deze evenementen en concerten worden door de muziekschool zelfstandig georganiseerd en staan zodoende geheel los van Psalm

7 Mochten er problemen of vragen zijn m.b.t de muziekschool dan kan er gerust contact opgenomen worden met Lenneke van Harten. Zij zal dan contact opnemen met de muziekschool en de desbetreffende leraar. Nadat de leden van de MMJZ-cursus zich voor de muziekschoollessen hebben aangemeld, worden zij binnen Psalm 150 beginnende leden op een instrument genoemd. Deze leerlingen gaan vanaf september/oktober naar de muziekschool en zullen na circa een half jaar (na de kerstvakantie) in het C-orkest gaan meespelen. Op het moment dat een leerling begint bij de muziekschool betalen zij ook contributie aan Psalm

8 C-ORKEST Introductie Omdat het niveau van het B-orkest vrij hoog is, is het C-orkest opgericht als echt beginnersorkest. Hierin wordt het samenspel geleerd en kunnen de muzikanten ook meer doen dan alleen thuis oefenen. Het C-orkest doet mee aan de jaarlijkse jeugduitvoering, de afsluiting van de MMJZ-cursus, de seizoensafsluiting en gaat soms ook mee met het B-orkest naar een jeugdorkestenfestival. Toelating De leerlingen worden omstreeks februari (afhankelijk van geplande concerten) toegelaten tot het C- orkest nadat ze 6 maanden les hebben gehad op de muziekschool. Coördinator jeugdzaken Lenneke van Harten, of de dirigent van het C-orkest, Gido van Schijndel, zal contact opnemen met de leerling om deze voor het C-orkest uit te nodigen. Aangezien Psalm 150 een muziekvereniging is, verwachten wij dat de leden actief deel zullen nemen in het C-orkest. Repetitie tijd & plaats Het C-orkest repeteert wekelijks, onder leiding van Gido van Schijndel, vrijdagmiddag van 16:45 uur tot 17:45 uur in het Sportcentrum t Blauwe Meer (Helmkamp 17, Dinxperlo) ; Afmelden repetitie Als een leerling niet kan, deelt hij of zij dit mede aan Gido van Schijndel Wij verwachten wel dat de leerlingen zo vaak mogelijk aanwezig zijn tijdens de repetities. Het kan natuurlijk altijd eens voorkomen dat een leerling zich afmeldt voor een repetitie, maar wij hopen dat afmeldingen zich tot een minimum beperken. De repetities kunnen worden beschouwd als teamsport, wanneer te veel instrumenten ontbreken kan er ook niet optimaal worden gerepeteerd. Mocht de dirigent zelf een keer verhinderd zijn dan zorgt hij voor vervanging. Financiën Voor een overzicht van de contributiebijdrage en het lesgeld, zie pagina 14. Er hoeft geen nieuw machtigingsformulier ondertekend te worden. Het machtigingsformulier dat tijdens de MMJZ-lessen ondertekend is, is nog van kracht. De penningmeester zal de incasso s aanpassen. 8

9 Opzegging Als leerlingen na 1 september willen stoppen, moet dit worden aangegeven bij Lenneke van Harten. Zij speelt dit door naar de secretaris en de penningmeester. Omdat de incasso s voor de contributie van de vereniging per kwartaal verlopen (ook in de zomervakantie), wordt aan het eind van ieder kwartaal de contributie stopgezet. Het lesgeld van de muziekschool is men echter voor een jaar verplicht te betalen. Het instrument en de muziekmap, incl. muziek moeten bij Anneke Wisman ingeleverd worden. 9

10 B-ORKEST Introductie Het B-orkest is begin jaren tachtig begonnen als opleidingsorkest. Jonge muzikanten leren spelen in een orkest met een volwaardig fanfareniveau. Het B-orkest telt inmiddels circa 30 leden. Het orkest geeft diverse concerten, gaat 1 keer per 2 jaar op kamp en neemt 1 keer in de 2 jaar deel aan een concours. Toelating Wanneer de leerlingen een A-diploma behalen, meestal na 2 jaar les op de muziekschool, worden de leerlingen toegelaten tot het B-orkest. De dirigent van het B-orkest, Gido van Schijndel, zal contact opnemen met de leerling om deze voor het B-orkest uit te nodigen. Repetitie tijd & plaats Het B-orkest repeteert wekelijks, onder leiding van Gido van Schijndel, vrijdagmiddag van 17:45 uur tot 19:15 uur in het Sportcentrum t Blauwe Meer (Helmkamp 17, Dinxperlo). Afmelden repetitie Als een leerling niet kan, deelt hij of zij dit, via , mede aan Anneke Wisman, lid jeugdbestuur en jeugdzaken, Mocht de dirigent zelf een keer verhinderd zijn dan wordt er voor vervanging gezorgd. Financiën Voor een overzicht van de contributiebijdrage en het lesgeld, zie pagina 14. Er hoeft geen nieuw machtigingsformulier ondertekend te worden. Het machtigingsformulier dat tijdens de MMJZ-lessen ondertekend is, is nog van kracht. De penningmeester zal de incasso s aanpassen. Opzegging: Als leerlingen na 1 september willen stoppen, moet dit worden aangegeven bij Lenneke van Harten. Zij speelt dit door naar de secretaris en de penningmeester. Omdat de incasso s voor de contributie per kwartaal verlopen, wordt aan het eind van ieder kwartaal de contributie stopgezet. Het lesgeld van de muziekschool is men echter verplicht voor een jaar te betalen. Het instrument, de polo en de muziekmap, incl. muziek, moeten bij Anneke ingeleverd worden. 10

11 A-ORKEST Introductie Het A-orkest is het hoofdorkest van de vereniging. Regelmatig neemt het orkest deel aan concoursen. Al diverse keren heeft het A-orkest deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours. Verder geeft het orkest verschillende concerten voor donateurs en themaconcerten (gekoppeld aan projecten). Toelating Wanneer de leerlingen een C-diploma behalen, meestal na 6 jaar les op de muziekschool, worden de leerlingen uitgenodigd voor het A-orkest. De dirigent van het B-orkest, Gido van Schijndel, zal contact opnemen met de leerling om hem/haar voor het A-orkest uit te nodigen. De leerling dient dan voor te spelen voor de dirigent van het A-orkest om toe te worden gelaten tot het A-orkest. Repetitie tijd & plaats Het A-orkest repeteert wekelijks, onder leiding van Tijmen Botma, vrijdagavond van 19:45 uur tot 22:15 uur in het Sportcentrum t Blauwe Meer (Helmkamp 17, Dinxperlo). Mocht de dirigent zelf een keer verhinderd zijn dan wordt er voor vervanging gezorgd. Sectieleider Iedere sectie (instrumentengroep) is een sectieleider aangewezen. Bij deze persoon melden de andere sectieleden zich af op het moment dat zij en repetitie niet kunnen bijwonen. Daarnaast inventariseert de sectieleider bij activiteiten en andere evenementen in hoeverre de sectie compleet is. Afmelden repetitie Als een leerling niet kan, deelt hij of zij dit mede aan de desbetreffende sectieleider. Opzegging: Als leerlingen na 1 september willen stoppen, moet dit worden aangegeven bij Lenneke van Harten. Zij speelt dit door naar de secretaris en de penningmeester. Omdat de incasso s voor de contributie per kwartaal verlopen, wordt aan het eind van ieder kwartaal de contributie stopgezet. Het lesgeld van de muziekschool moet men echter voor het gehele jaar betalen. 11

12 CONTRIBUTIES EN LESGELDEN Lesgelden muziekschool De lesgelden worden elk jaar vastgesteld door de muziekschool. Het lesgeld wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd. De tarieven voor het schooljaar zijn 40 EUR per maand voor het A- en B-diploma bedragen en 45 EUR per maand voor het C- en D- diploma. Contributie De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd en wordt per jaar vastgezet tijdens de ledenvergadering. Voor de 2 e helft 2013 en eerste helft 2014 is deze vastgesteld op 9,75 EUR per kwartaal voor A- diploma leerlingen en 17,75 EUR voor de andere leerlingen. Muziek Maak Je Zelf Het lesgeld voor MMJZ bedraagt 15 EUR per maand gedurende 10 maanden. De incasso s lopen van oktober tot en met juli. 12

13 CONTACTGEGEVENS Bestuurslid jeugdzaken voor alle vragen m.b.t. organisatie van jeugdzaken, MMJZ cursus, C- en B-orkest: Lenneke van Harten Coördinator instrumenten voor alle vragen m.b.t. instrumenten en reparaties: Jaco van Schijndel Dirigent B- /C- orkest Gido van Schijndel Dirigent MMJZ-cursus Ruben van Schijndel Voorzitter A-bestuur Ida Wisman Bestuurslid B-bestuur voor afmeldingen B-orkest Anneke Wisman 13

14 Penningmeester voor alle vragen m.b.t incasso s, contributies en lesgelden Hendrik Nijman Website 14

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Opleidingsgids Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST Fanfare Les Montagnards www.lesmontagnards.nl Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van Fanfare Les Montagnards. Het

Nadere informatie

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl INFOBOEKJE Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr. 40156537 Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer

Nadere informatie

17 september 2010. Ouderavond

17 september 2010. Ouderavond 17 september 2010 Ouderavond Harmonie Sint Servaes Statiefoto Harmonie Sint Servaes 18 juli 2010 Aanleiding Leden inspraak via Algemene Ledenvergadering d Ouders van leden welkom Aanleiding Ouders van

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten.

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten. INFORMATIEGIDS Voorwoord Deze informatiegids is bedoeld voor leden, leerlingen en zij die meer willen weten over Muziekvereniging Concordia. Onze vereniging bestaat al sinds 1898. Er is toen voor de passende

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Muziekvereniging AMDG Wehl

INFORMATIEBOEKJE. Muziekvereniging AMDG Wehl INFORMATIEBOEKJE Muziekvereniging AMDG Wehl 8 e uitgave, mei 2015 Voorwoord Voor je ligt het informatieboekje van muziekvereniging AMDG Het is bedoeld om leden en nieuwe leden enig inzicht te geven wat

Nadere informatie

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes Informatieboekje Harmonie Sint Servaes 2014-2015 1. Voorwoord Beste belangstellende, beste lid, Dit informatieboekje is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Informatieboekje (Bewaar dit bij je lesboek) Inhoudsopgave Welkom blz 3 Info blz 4 Fanfare St. Willibrordus blz 5 Fanfare / Slagwerkgroep blz

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Informatiebulletin. Inhoudsopgave

Informatiebulletin. Inhoudsopgave Informatiebulletin Inhoudsopgave Laatste wijziging: 5 maart 2009 Voorwoord pagina 1 Onze vereniging pagina 1 De muziekopleiding pagina 3 Docenten, dirigenten en algemene les- en repetitietijden pagina

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom De dwarsfluitlessen, AMV (algemene muzikale vorming) lessen, aangepaste muziekles en muziektherapie worden verzorgd door docente/therapeute Erika van

Nadere informatie

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Over Jeugdharmonie Orpheus... 2 Bestuur en Commissies... 3 Dagelijks bestuur... 3 Overige bestuursleden... 3 Muziekcommissie... 3 Secretariaat... 3 Dirigent... 3 Lidmaatschap:

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Informatieboekje 2011/2012

Informatieboekje 2011/2012 Informatieboekje 2011/2012 Hagelingerweg 325 Santpoort Noord 023-5379025 Juni 2011 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli.... 3 2. Het opleidingstraject

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van de gemeente Bergen. Het doet ons heel veel plezier dat je bij

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorwoord

Algemene informatie. Voorwoord Ledenboekje 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Voorwoord... 3 Waar gaan we voor?... 3 Geschiedenis... 3 Groot Orkest... 4 Middenorkest... 4 Opstaporkest... 5 Contributie en lesgeld... 5 Inschrijving,

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 December 2011 Informatieblad van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid. Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 Voorzitter: Elise Potgieter 0523 857015/06 30377808 elisepotgieter@hotmail.com Secretaris: Nely

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

Informatieboekje 2012/2013

Informatieboekje 2012/2013 Informatieboekje 2012/2013 Kerkpad 83 2071 CX Santpoort-Noord Telefoon: (023) 5379025 oktober 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli... 3 2.

Nadere informatie

Geachte ouders, verzorgers,

Geachte ouders, verzorgers, Basisschool St. Caecilia, Schoolmeesterstraat 2, 5056 KK Berkel-Enschot tel.: 013-5331360 Postadres: Postbus 9, 5056 ZG Berkel-Enschot E-mail: caecilia@bs-caecilia.nl Geachte ouders, verzorgers, Bij deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel Historie De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het bestuur... 5 Lidmaatschap...

Nadere informatie

Harmonievereniging Barendrecht

Harmonievereniging Barendrecht Harmonievereniging Barendrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Algemeen De Statuten van Harmonievereniging Barendrecht hierna te noemen de vereniging zoals voor het laatst vastgesteld in de Algemene vergadering

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland 1. Algemeen 2. Kleding 3. Fietshuur a. Racefietsen b. Veldfietsen (m.i.v. seizoen 2014 / 2015 niet meer van toepassing) c. Baanfietsen d. Tijdrijfietsen 4.

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland 1. Algemeen 2. Kleding 3. Fietshuur a. Racefietsen b. Veldfietsen c. Baanfietsen d. Tijdrijfietsen 4. Zomertraining ( Jeugd) 5. Wintertraining 6. Inschrijven

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Infoblaadje. Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer...

Infoblaadje. Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer... Infoblaadje September 2001 In deze editie: Interview met Fré Duimelaar Actuele data en mededelingen De dirigent met de doorboorde hand en meer... Colofon. Je kunt de redatie als volgt bereiken: Mark: Borchgraven

Nadere informatie

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014 PAG. 1 PAG. 2 1. 4CONTRIBUTIE Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso; een andere betalingswijze is niet mogelijk. Indien de betaling van de contributie niet op tijd geschiedt,

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging Indeling brochure sponsoring 2015-2016 Crescendo Drachten 1. Algemeen 2. Introductie Crescendo 3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging 4. 2016 Crescendo Drachten 100 JAAR! 5. Sponsoring 6.

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek november 2013 -- Bart Neuvel Music

Klanttevredenheidsonderzoek november 2013 -- Bart Neuvel Music Klanttevredenheidsonderzoek november 2013 -- Bart Neuvel Music Bart Neuvel Music heeft 3 onderdelen: Live Music, Education and More. Dit verslag gaat over het tweede onderdeel, Education. Of in helder

Nadere informatie

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer.

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer. Reglement LOOdS35 Repetities 1. Er wordt wekelijks op donderdag gerepeteerd. Bij Sky Ballonvaarten, Gilzerbaan 495 5032 VD Tilburg. Er wordt verwacht dat je bij elke repetitie aanwezig bent. 2. Als je

Nadere informatie

Vriezenveense Harmonie. Algemene informatie voor leden en leerlingen

Vriezenveense Harmonie. Algemene informatie voor leden en leerlingen Vriezenveense Harmonie Algemene informatie voor leden en leerlingen Versie: bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 A-orkest 3 1.2 A-slagwerkgroep 3 1.3 B-orkest 4 1.4 B-slagwerkgroep 4 1.5

Nadere informatie

Algemeen informatieboekje

Algemeen informatieboekje Algemeen informatieboekje Inhoudsopgave: 1. Algemeen 1.1 Missie en visie AMDG 1.2 Bestuur 1.3 Instructie 1.4 Repetitietijden 1.5 Afmelden repetities 1.6 Contactpersonen commissies 2. Financiële zaken 2.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Scholierenbegeleiding CaracTerre

Algemene voorwaarden Scholierenbegeleiding CaracTerre Algemene voorwaarden Scholierenbegeleiding CaracTerre Artikel 1 Definities Scholierenbegeleiding CaracTerre: Eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56060726. Hierna te noemen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

7. STATUTEN MUZIEKVERENIGING APOLLO GOOR... 19 Artikel 1 Naam en zetel...19 Artikel 2 Doel...19 Artikel 3 Duur...19 Artikel 4 Lidmaatschap...

7. STATUTEN MUZIEKVERENIGING APOLLO GOOR... 19 Artikel 1 Naam en zetel...19 Artikel 2 Doel...19 Artikel 3 Duur...19 Artikel 4 Lidmaatschap... Inhoud Inhoud... 1 1. VOORWOORD... 3 2. APOLLO IN VOGELVLUCHT... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Organisatiestructuur... 4 2.3 Aanmelden als lid... 5 2.3 Wat krijgen de leden van Apollo?... 5 2.4 Muziek maken...

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk INFORMATIEBOEKJE LEDEN O&U en LEERLINGEN SMO 20160127 Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk Stichting Muziekopleiding O&U Beek en Donk INLEIDING... 4 DE VERENIGING OEFENING & UITSPANNING

Nadere informatie

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool.

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Welkom aan onze nieuwe leerlingen De leden van de uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Je zou willen meespelen in onze harmonie? De muziekschool wil er

Nadere informatie

DE GOOISCHE MUZIEKSCHOOL NIEUWJAARSBRIEF 2016

DE GOOISCHE MUZIEKSCHOOL NIEUWJAARSBRIEF 2016 IN DEZE NIEUWSBRIEF Korte terugblik & Activiteiten 2016 Januari: gitaarmaand Nico Muziek en Coen met Schimmel Peuters in Bussum en Laren Promotie groepslessen Start nieuwe korte cursussen DJ-school Gehoorbescherming

Nadere informatie

Nieuwsberichten 11 september 2015

Nieuwsberichten 11 september 2015 Nieuwsberichten 11 september 2015 Terugblik officiële opening schooljaar Maandag 31 augustus jl. stroomde de school vol met ouders/verzorgers voor de officiële opening van het schooljaar. Directeur Hans

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

Nr. 5. Thema s Trefwoord Trefwoord is onze methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Kijk ook op www.trefwoord.

Nr. 5. Thema s Trefwoord Trefwoord is onze methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Kijk ook op www.trefwoord. Nr. 5 Schooljaar 2015-2016 29 okt. 12 nov. Thema s Trefwoord Trefwoord is onze methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Kijk ook op www.trefwoord.nl Week 45 en 46: Arm en rijk Inhoud:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden

Nadere informatie

Infoboekje Fanfare en Drumband EMM Koningslust

Infoboekje Fanfare en Drumband EMM Koningslust Beste lezer, Met dit boekje willen wij je graag informeren over allerlei zaken die binnen onze fanfare en drumband plaatsvinden. Zo kun je ontdekken hoe de vereniging is ontstaan, en krijg je informatie

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek

Concurrentieonderzoek Concurrentieonderzoek Naam: Pieter Zegers Vak: Project 2 IVG Opdracht: Concurrentieonderzoek Inhoudsopgave Amateurs- schildervereniging Het Bossche Palet Tijden en technieken. Hervion College Contributie

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl Informatiebrochure Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking www.spindo.nl Wie zijn wij? Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

INFOGIDS KONINKLIJKE FANFARE ACCELERANDO

INFOGIDS KONINKLIJKE FANFARE ACCELERANDO INFOGIDS KONINKLIJKE FANFARE ACCELERANDO Beste lezer, Met deze infogids willen we je informeren over het reilen en zeilen van de Koninklijke Fanfare Accelerando. Hierin is te vinden wie wat binnen de vereniging

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur...

Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur... HARMONIE CONCORDIA BEESD Informatieboekje Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur... 4 Nieuwe Leden... 5

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

Informatiefolder. Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Informatiefolder. Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Informatiefolder Reddingsbrigades Nederland de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is de overkoepelende organisatie van 183 reddingsbrigades in Nederland met in totaal

Nadere informatie

Dit wekt wellicht een ietwat professionele indruk; toch staan plezier en enthousiasme tijdens de repetities centraal.

Dit wekt wellicht een ietwat professionele indruk; toch staan plezier en enthousiasme tijdens de repetities centraal. INFORMATIEPAKKET Hallo, Leuk dat je een repetitie van popkoor Sing & Swing bijwoont. Wie weet, lijkt het je wat en besluit je na een maandje op proef, een echte Sing & Swinger te worden door een inschrijfformulier

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252

Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 April 2013 Informatieblad van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid. Dirigent: Henriëtte Sabel 0528 321252 Voorzitter: Elise Potgieter 0523 857015/06 30377808 elisepotgieter@gmail.com Secretaris: Nely Huisken

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Kunstinn is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van cursussen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Product beschrijvingen. september 2014

Product beschrijvingen. september 2014 Product beschrijvingen september 2014 Groep 1 en 2 Muziek en Beweging Cursus muziek en beweging voor kinderen van groep 1 en 2 van het basisonderwijs Korte beschrijving van de lessen Binnenschools traject:

Nadere informatie