Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Vragen. Peter Teitler. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Vragen. Peter Teitler. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2009"

Transcriptie

1 Lessen in orde Handboek voor de onderwijspraktijk Vragen Peter Teitler o u t i n h o bussum 2009

2 Deze vragen horen bij Lessen in orde Handboek voor de onderwijspraktijk van Peter Teitler Uitgeverij Coutinho bv Alle rehten voorbehouden. Behoudens de in of krahtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronish, mehanish, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande shriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografishe verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk vershuldigde vergoedingen te voldoen aan Stihting Reproreht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere ompilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zih wenden tot Stihting PRO (Stihting Publiatie- en Reprodutierehten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever: Wij hebben alle moeite gedaan om rehthebbenden van opyright te ahterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rehten, wordt vriendelijk verzoht ontat op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 846 o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 2/17

3 Inhoud Vragen bij de inleiding van deel 1 Het gedrag in de klas 4 Vragen bij hoofdstuk 1 Het gedrag tijdens de eerste lessen 5 Vragen bij hoofdstuk 2 Het beïnvloeden van het gedrag van een groep 8 Vragen bij hoofdstuk 4 Het beïnvloeden van het gedrag van leerlingen 9 Vragen bij hoofdstuk 6 Pedagogish klimaat: drie uitgangspunten 10 Vragen bij hoofdstuk 7 Strutuur bieden 11 Vragen bij hoofdstuk 10 Het beïnvloeden van je eigen gedrag 12 Vragen bij hoofdstuk 11 Het beïnvloeden van je eigen gedrag in relaties met anderen 14 Vragen bij hoofdstuk 12 Communieren met leerlingen 16 o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 3/16

4 Deel 1 Het gedrag in de klas Vraag 1.1 Jouw beginsituatie Om jouw beginsituatie in beeld te krijgen, kun je jezelf de volgende vragen stellen: a Waarom lees je dit boek? Heb je problemen met orde of ken je iemand die daar problemen mee heeft en wil je die helpen? Wil je je lesgeven verbeteren? b Wat je verwaht en hoop je te leren in dit boek? Vraag 1.2 Advies aan de geshiedenisdoent a Stel dat deze doent jou om advies vraagt, welk advies zou jij hem geven? Splits dit advies uit naar: start van de les instrutie interatie met leerlingen afronding b Als je in gesprek zou gaan met deze doent, welke vragen zou je hem dan stellen? Hoe zou jij de les beginnen? Waarom? d Welke regels en routines voer jij in bij de start van het shooljaar? Waarom? e Hoe zou jij deze les eindigen? Waarom? f Met welke maatregelen zou jij meer strutuur bieden zodat je meer rust in je les hebt? Vraag 1.3 Waarom word je doent? Wissel met ollega studenten of doenten uit wat voor jullie de voornaamste redenen waren om doent te worden. o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 4/16

5 Vragen bij hoofdstuk 1 Het gedrag tijdens de eerste lessen Vraag 1.4 Wat maakt volgens jou iemand tot een goede doent? Denk eens terug aan de tijd dat je zelf in de klas zat en leerling was. a Had jij een doent waar je bijzonder goede herinneringen aan hebt? b Wat maakte die doent tot iemand waar je met zoveel genoegen aan terugdenkt? Over welke kwaliteiten moet je eigenlijk beshikken om een goede doent te zijn? Bedenk een stuk of tien belangrijke vaardigheden, attitudes en/of eigenshappen. d Zou je voor vershillende onderwijstypen ook vershillende eisen stellen of andere aenten leggen? Denk aan bijvoorbeeld aan: ZMOK; praktijkonderwijs; sholen voor leerlingen met problemen uit het Autistish spetrum; vmbo; havo; vwo? Vraag 1.5 Hoe kijk jij aan tegen de kwalifiaties van anderen? a Wanneer je al deze kwalifiaties van goede doenten de revue laat passeren, kun je dan aangeven met welke kwalifiatie(s) jij het al dan niet eens bent en waarom? b In welke kwalifiaties herken je wel en in welke niet? Geef ook aan waarom. Zijn er vershillen met je eerdere antwoorden op vraag 1 en 2? Geef zo mogelijk ook aan hoe dat komt. Vraag 1.6 Wat zijn jouw sterke punten, wat zijn de punten waar je aan wilt werken? a Maak een lijst van jouw sterke punten en je aandahtspunten als doent. b Hoe ben je van plan om je twee belangrijkste aandahtspunten te verbeteren? (Wissel uit en vraag advies.) Vraag 1.7 Hoe kijk je aan tegen orde houden? a Wat vind je van orde houden? Vind je het een noodzakelijk kwaad dat jij dat als doent moet doen? b Moeten mensen hun eigen orde reëren, of moet, als ze dat niet doen, iemand daarin het voortouw nemen? Zijn mensen uit zihzelf zelfverantwoordelijk of moeten ze daartoe worden aangezet? d Zijn leerlingen van nature altruïstish of egoïstish? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 5/16

6 Vraag 1.8 Wat moet je met tips? a Hoe vind je het om lestips te krijgen? b Kun je voorbeelden geven van tips die je hebt gekregen waarvan je ahteraf denkt: gelukkig dat ik ze gekregen heb, en van andere waarvan je ahteraf denkt: jammer, dat ik ze gekregen heb? Vraag 1.9 Wie kunnen er beter orde houden, mannen of vrouwen? Vaak wordt de vraag gesteld of vrouwen beter orde kunnen houden dan mannen. Wat denk jij? Denk hierover na en lees vervolgens het artikel dat bij opdraht 1.3 is opgenomen, en waarin je een antwoord kunt vinden op deze vraag. Vraag 1.10 Tip 1: zinnig of onzinnig? Vind je Tip 1 een zinnige of een onzinnige tip? Waarom? Vraag 1.11 Tip 2: gekunsteld? Er zijn doenten die dit veel te gekunsteld vinden. Contat met mensen maken zou een natuurlijk proes zijn daar moet je niet in voorshrijven hoe dat moet. Wat vind jij? Vraag 1.12 Strutuur in jouw lessen a Werk jij met een vaste strutuur in je lessen? Geef aan waarom wel of niet. b Hoe bevalt het je? Was zijn voor jou en de leerlingen de voordelen en de nadelen? Vraag 1.13 Tip 3: zinnig of onzinnig? Vind je Tip 3 een zinnige of een onzinnige tip? Waarom? Vraag 1.14 Tip 4: zinnig of onzinnig? Vind je Tip 4 een zinnige of een onzinnige tip? Waarom? Vraag 1.15 Tip 5: zinnig of onzinnig? Vind je Tip 5 een zinnige of een onzinnige tip? Waarom? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 6/16

7 Vraag 1.16 Tip 6: zinnig of onzinnig? Zou Tip 6 iets voor jou zijn om toe te passen? Geef aan waarom wel of niet, en hoe dat komt. Vraag 1.17 Tip 7: zinnig of onzinnig? Kijk eerst terug op tip 7. Wat vind je er van? Moet je op alle slakken zout leggen? Geef aan waarom wel of niet. Vraag 1.18 Tip 8: zinnig of onzinnig? Kijk eerst terug op Tip 8. Wat vind je er van om alle touwtjes zo in handen te houden? Vind je het zinnig of onzinnig? Motiveer je antwoord. Vraag 1.19 Aardig gevonden worden Heb jij ook als een van je drijfveren in het onderwijs aardig gevonden worden? (Er zijn maar weinig doenten voor wie dit niet geldt.) Vraag 1.20 Hoe onsequent ben jij? Kijk eerst terug op tip 9. a Wat vind je er van? Motiveer je antwoord. b Kun jij zelf onsequent zijn? En kun je dat een heel jaar volhouden? Geef aan waarom wel of waarom niet. Vraag 1.21 Geeft deze tip je luht? Kijk eens terug op Tip 10. Wat vind je er van? Geeft deze tip je luht of maakt hij je onzeker? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 7/16

8 Vragen bij hoofdstuk 2 Het beïnvloeden van het gedrag van een groep Vraag 2.1 Zelf pesten a Heb jij als leerling wel eens een doent gepest? En als andere leerlingen de doent pesten deed jij dan mee of speelde je daarin een leidende rol? Heb je die doent ook weggepest? b Waar lag het aan dat die doent geen orde kon houden? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 8/16

9 Vragen bij hoofdstuk 4 Het beïnvloeden van het gedrag van leerlingen Vraag 4.1 Welke straf werkt? a Wat was toen jij op shool zat een straf die op jou veel indruk heeft gemaakt? Hoe kwam dat? b Welke straf die je ooit heb gekregen, werkte absoluut niet? Hoe kwam dat? Welke straf die je ooit hebt gegeven, werkte absoluut niet? d Noem een reatieve straf die je ooit hebt ondergaan, gegeven of waar over je gehoord hebt. Vraag 4.2 Beloningen bedenken Bedenk voor onderstaande ategorieën zoveel mogelijk beloningen, zowel voor individuele leerlingen als voor een groep (in bijlage 4.2 vind je suggesties). soiale beloning; ruilbeloning; ativiteitenbeloning; materiële beloning. Vraag 4.3 Straffen bedenken Bedenk voor onderstaande ategorieën zo veel mogelijk straffen, zowel voor individuele leerlingen als voor een groep (in bijlage 4.3 vind je suggesties): materiële straf; soiale straf; ativiteitenstraf; fysieke straf. o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 9/16

10 Vragen bij hoofdstuk 6 Pedagogish klimaat: drie uitgangspunten Vraag 6.1 Wat zou jij doen? Je geeft les. De les is net een 10 minuten aan de gang en je bent klassikale instrutie aan het geven: Jongens en meisjes, er zijn vershillende soorten vulkanen. Ik heb hier twee soorten op het bord getekend. Dit hier is een zogenaamde Dan gaat de deur open en Joey komt binnen, een leerling van deze klas. Hij is te laat. Wat doe jij in deze situatie? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 10/16

11 Vragen bij hoofdstuk 7 Strutuur bieden Vraag 7.1 De regels op jouw shool a Hoe zijn de regels op jouw shool geformuleerd? b Wat vind jij: werken ze? Wat is het idee daarover van je begeleider/oah? d Wat werkt wel, wat werkt niet? e Wie bepaalt welke regels gelden? f Hoe is de handhaving van de regels geregeld? Zit er systematiek in de handhaving? g Is er een ondersheid tussen shool- en klassenregels? h Vanuit welke waarden zijn de regels op jouw shool geformuleerd? i Noem eens een paar voorbeelden van wat jij shoolregels vindt? j Wat doe je als je de shoolregels onduidelijk vindt? Vraag 7.2 Nadenken over regels Beantwoord de volgende vragen en wissel de antwoorden uit. a b d e Er wordt wel beweerd dat men zih in Nederland niet aan regels houdt omdat wij niet zoveel ophebben met gezag en iedereen zelf wil uitmaken wat goed voor hem is. Wat vind jij: houdt men zih in Nederland goed aan de regels? Maak de volgende zin af: Regels zijn er om Aan welke regels op voor onderstaande terreinen houd jij je wel of niet? Geef ook aan waarom. verkeersregels; belastingregels; shoolregels; fatsoensregels (bijv. op je beurt wahten, ritsen, geen middelvinger gebruiken). Houden leerlingen zih aan de shoolregels? Hoe komt dat? Wat vind je van de volgende uitspraken: 1 Ik sta de hele dag politieagentje te spelen. 2 Ben ik nou de enige die daarop let? 3 Naleving van de regels is de taak van de shoolleiding. 4 Thuis zouden ze meer moeten opvoeden. 5 Weet je wat zou helpen: streng straffen. 6 Driejarige kleuter bekeurd wegens wildplassen. 7 Regels leiden tot bureauratie. o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 11/16

12 Vragen bij hoofdstuk 10 Het beïnvloeden van je eigen gedrag Vraag 10.1 Wie wil jij worden als doent? Stel je eens voor dat je al zo oud bent dat je met pensioen gaat. Je neemt afsheid van de shool waar je een aantal jaren aan verbonden bent geweest. Bij de afsluiting van het shooljaar in de aula word je op het podium geroepen. Je krijgt een aantal toespraken. a Eerst de direteur. Wat hoop je dat hij tegen je zegt? b Daarna een aantal ollega s. Wat hoop je dat ze over je zeggen? En tenslotte een aantal (oud)leerlingen. Wat hoop je dat zij over je zeggen? Vraag 10.2 Zorgende of Strenge Ouder? Denk eens terug aan een reente lesdag. Wanneer liet jij je Zorgende Ouder aan leerlingen zien en wanneer je Strenge Ouder? Waaraan was dat te merken? Vraag 10.3 Volwassene Denk eens terug aan een reente lesdag. Wanneer liet jij je Volwassene aan leerlingen zien? Waaraan was dat te merken? Vraag 10.4 Vrije of aangepaste Kind? Als je net bij het lezen van de laastte zin: hoera, ik snap de Stelling van Pytagoras het volgende daht: Pytagoras is met een h, komt dat vanuit je Volwassene. Als je daht: Pytagoras?Zonder h! Het onderwijs holt ahteruit, komt dat vanuit je Ouder. Als je daht: Pytagoras? Wat een blunder van die shrijver, ík weet lekker wel hoe je Pythagoras shrijft! komt dat vanuit je Kind. Denk eens terug aan een reente lesdag. Wanneer liet jij je Vrije Kind aan leerlingen zien en wanneer je Aangepaste Kind? Waaraan was dat te merken? Vraag 10.5 Wanneer Ouder, Volwassene of Kind? Ga eens na hoe de onderdelen van de persoonlijkheid van de doent in het onderstaand verhaaltje een rol spelen: wanneer zie je de Ouder, wanneer de Volwassene, en wanneer het Kind? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 12/16

13 Vraag 10.6 Waar heb je het meeste moeite mee? Neem eens de klas in gedahte waar je het meeste moeite mee hebt. Wat is het eerste waar je aan denkt als je die klas voor ogen hebt? Vraag 10.7 Hoe reageer je op klahten van ouders? Neem eens een vader in gedahte die op een oudergesprek een klaht over shool heeft. Hij vindt dat zijn dohter van jou sleht les krijgt. Wat is jouw reatie? Vraag 10.8 Wat is jouw reatie op de voorbeelden? Als je deze voorbeelden in het boek over de lastige klas en over de vader met een klaht over jou hebt gelezen, wat is dan je reatie? Vraag 10.9 Zat jouw reatie hierbij? Zat jouw reatie hierbij of leek jouw reatie op één van bovenstaande reaties in het boek? Vanuit welk onderdeel van je persoonlijkheid reageerde jij? o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 13/16

14 Vragen bij hoofdstuk 11 Het beïnvloeden van je eigen gedrag in relaties met anderen Vraag 11.1 Hoe kijk jij aan tegen je leerlingen? a Vind je het eng om ze les te geven? b Wat is je meest basale angst? Waar heb je nahtmerries over? d Hoe hoop je dat leerlingen tegen jou aankijken? Vraag 11.2 Jouw grondhouding? a Wie ben jij als leraar en wie wil je zijn? b Weet je waar je grondhouding vandaan komt, hoe die is ontstaan? Ga daar met een ander naar op zoek. (Moht je je grondhouding willen veranderen, ga daar dan over in gesprek. Doe dat met authentieke, refletieve, reatieve en oöperatieve ollega s of mensen met deze kwaliteiten uit je direte omgeving.) Vraag 11.3 Welke verboden herken je? a Herken je één van de genoemde verboden in het boek bij jezelf of bij iemand uit je omgeving? b Zijn er leerlingen bij jouw op shool waarbij je één of meer van deze verboden vermoedt? Vraag 11.4 Jouw drijfveren als leraar a Lees nu onderstaande beweringen en kijk zelf of ze op jou van toepassing zijn en in welke mate. Je herkent vast de ahterliggende drijfveren. Het zijn vragen over jou, geen tentamenvragen waar je voor kunt slagen of zakken, en evenmin quizvragen waar je punten mee kunt soren, en het zijn al helemaal geen vragen uit een persoonlijkheidstest die nagaat of je geshikt of ongeshikt bent voor het leraarshap. 1 Ik ben leraar geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatshappij. 2 Ik ben niet zo gauw tevreden in mijn werk. 3 Ik werk net zo lang door tot het af is. 4 Als ik me niet lekker voel, ga ik niet werken. 5 Mijn ouders zijn trots op het werk dat ik doe. 6 Ik geloof niet dat ik vaak ergens te laat kom. 7 Als iemand een fout maakt, moet je kijken naar de reden erahter. 8 Ik hoef geen omplimenten als ze niet gemeend zijn. 9 Eigenlijk behartigen leidinggevenden alleen hun eigenbelang. 10 Je moet leerlingen niet laten zien dat je kwaad bent. 11 Ik werk onder mijn niveau. o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 14/16

15 12 Ik vind dat zaken tot in de puntjes geregeld moeten zijn. 13 Mijn leidinggevende heeft het beste met me voor. 14 Ik hoef niet zo nodig een hoog salaris. 15 Eerst het werk af, dan pas ontspannen. 16 Ik heb een hekel aan slordig werk. 17 Ruzies zijn zeer stresserend voor me. 18 Ah weet je, als je je best maar doet, meer kun je niet doen. 19 Je bent pas ziek als je koorts hebt. 20 Ik ben vaak met een aantal dingen tegelijk bezig (en krijg dan niet alles af ). 21 Ik word er onzeker van als ik dingen oversla. 22 Als ik mijn werk niet op tijd af heb, kan ik wel door de grond zakken. 23 Ik zou het toh wel een ramp vinden als leerlingen me niet aardig vinden. b Wat leverden deze vragen je op aan inziht in je drijfveren als leraar? Kun je de verboden en drijfveren koppelen aan één van de mogelijke grondhoudingen: ik +, jij + ik +, jij ik -, jij + ik -, jij - o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 15/16

16 Vragen bij hoofdstuk 12 Communieren met leerlingen Vraag 12.1 Ruzie Neem eens een reente ruzie in gedahte: a tussen jou en een leerling; b tussen jou en een klas; tussenjou en een ollega; d tussen jou en een leidinggevende. Probeer de betrokkenen en hun aandeel in die ruzie te vertalen naar de Drama Driehoek en te benoemen wie Aanklager, Slahtoffer en Redder waren. o u t i n h o Vragen bij Lessen in orde 16/16

Vragen. Lessen in orde op de basisschool. Handboek voor de onderwijspraktijk. Peter Teitler Ans van Brussel. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Vragen. Lessen in orde op de basisschool. Handboek voor de onderwijspraktijk. Peter Teitler Ans van Brussel. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Lessen in orde op de basisshool Handboek voor de onderwijspraktijk Vragen Peter Teitler Ans van Brussel o u t i n h o bussum 2012 Deze vragen horen bij Lessen in orde op de basisshool - Handboek voor de

Nadere informatie

Geen diskettestation?

Geen diskettestation? Wegwijs in de wereld van Windows, versie XP Geen diskettestation? Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2006 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van Windows, versie XP van Hannie van Osnabrugge,

Nadere informatie

Geen diskettestation?

Geen diskettestation? Wegwijs in de wereld van Windows Geen diskettestation? Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2006 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van Windows van Hannie van Osnabrugge, ISBN 90 6283

Nadere informatie

Vervangende opdrachten

Vervangende opdrachten Wegwijs in de wereld van websites bouwen Vervangende opdrahten Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2005 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Inleiding voor docenten

Inleiding voor docenten Lessen in orde op de basisshool Handboek voor de onderwijspraktijk Inleiding voor doenten Peter Teitler Ans van Brussel bussum 2012 Deze inleiding voor doenten hoort bij Lessen in orde op de basisshool

Nadere informatie

Aangepaste opdrachten voor gebruik van Internet Explorer 8

Aangepaste opdrachten voor gebruik van Internet Explorer 8 Wegwijs in de wereld van internet met Internet Explorer 7 Aangepaste opdrahten voor gebruik van Internet Explorer 8 Met deze aangepaste opdrahten kunt u het boek Wegwijs in de wereld van internet met Internet

Nadere informatie

Uitwerkingen van enkele opdrachten

Uitwerkingen van enkele opdrachten Kwaliteit met beleid Basisboek voor soiale studies Uitwerkingen van enkele opdrahten Petra Verhagen De opdrahten zijn te vinden op de studentensite: www.outinho.nl/kwaliteitmetbeleid o u t i n h o bussum

Nadere informatie

Broddelende kinderen:

Broddelende kinderen: Broddelen Een (on)begrepen stoornis Broddelende kinderen: informatie en advies voor ouders en leerkrahten Yvonne Zaalen Coen Winkelman o u t i n h o bussum 2009 'Broddelende kinderen: informatie en advies

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van websites bouwen

Wegwijs in de wereld van websites bouwen Wegwijs in de wereld van websites bouwen Aanpassingen voor gebruik Windows 98 (WS_FTPLE) Les 6 (pp. 175-182) Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij o u t i n h o bussum 2005 Deze aanpassingen horen bij

Nadere informatie

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2006

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2006 Begrippenlijst Personeelsmanagement nader beijferd Begrippenlijst Karin Potting o u t i n h o bussum 2006 Deze begrippenlijst hoort bij de tweede, herziene druk van Personeelsmanagement nader beijferd

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Voorbeelden van oefeningen Spaans

Voorbeelden van oefeningen Spaans Didatiek van het vreemdetalenonderwijs Voorbeelden van oefeningen Spaans Erik Kwakernaak o u t i n h o bussum 2009 Deze voorbeelden van oefeningen Spaans horen bij Didatiek van het vreemdetalenonderwijs

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van websites bouwen

Wegwijs in de wereld van websites bouwen Wegwijs in de wereld van websites bouwen Extra les Hannie van Osnabrugge Deze extra les is bedoeld voor ursisten die het boek Wegwijs in de wereld van websites bouwen helemaal doorlopen hebben. u i t g

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Cursus. Omgaan met pesten en ingrijpende gebeurtenissen

Cursus. Omgaan met pesten en ingrijpende gebeurtenissen Cursus Omgaan met pesten en ingrijpende gebeurtenissen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman en Floortje Vissers Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Kies 2 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm, bel dan Dedicon: 0486-486486,

Nadere informatie

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 1 Hele getallen Peter Ale Martine van Schaik u i t g e v e r ij c o u t i

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Onderhandelen in 90 minuten. Silvia Blankestijn

Onderhandelen in 90 minuten. Silvia Blankestijn Onderhandelen in 90 minuten Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen en Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Het Noorden Communiceert, Loon Binnenwerk: The DocWorkers, Almere Redactie: Richard

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Gesprekscommunicatie

Gesprekscommunicatie Gesprekscommunicatie Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs Extra hoofdstuk 5 Taalfuncties Adri van den Brand uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Extra hoofdstuk 5 Taalfuncties is extra

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Kies 1 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm,

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Training. Zakelijk communiceren

Training. Zakelijk communiceren Training Zakelijk communiceren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn

Nadere informatie

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Pubers van Nu! Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 8 groep 8 blok 4

Uitprobeerpakket. Toetsboek 8 groep 8 blok 4 Uitprobeerpakket Toetsboek 8 groep 8 blok 4 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. Vierde, herziene druk. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Wegwijs in de wereld van internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. Vierde, herziene druk. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Wegwijs in de wereld van internet Doentenhandleiding Hannie van Osnabrugge Vierde, herziene druk o u t i n h o bussum 2007 Deze doentenhandleiding hoort bij Wegwijs in de wereld van internet van Hannie

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes.

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes. M Wondverzorging Website In de oorspronkelijke uitgave van Wondverzorging was een cd-rom toegevoegd met aanvullend digitaal materiaal. Vanaf deze editie is echter al dit aanvullende materiaal vindbaar

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Werken aan je zelfbeeld

Werken aan je zelfbeeld Werken aan je zelfbeeld Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit werkboek Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren (groepstraining) hoort bij de handleiding Zelfbeeldtraining voor kinderen

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k o l o m s g e w i j s d e l e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 4 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 Inhoudsopgave Colofon 3 Dag tegen het pesten 4 Highlights 4 Pesten gebeurt in mijn klas het meest met 5 Welke uitspraak

Nadere informatie

Nooit meer burn-out!

Nooit meer burn-out! Nooit meer burn-out! In drie stappen leren genieten van werk en leven Anita Roelands Eerste druk, 2012 Tweede druk, 2013 Nooit meer burn-out! In drie stappen leren genieten van werk en leven Anita Roelands

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Een website en applicatie ontwerpen en maken

Een website en applicatie ontwerpen en maken Profielvak Dienstverlening en Producten Een website en applicatie ontwerpen en maken Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Verdieping. Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie. Marga Burggraaff-Huiskes. Geraldien Blokland. bussum 2011. in samenwerking met

Verdieping. Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie. Marga Burggraaff-Huiskes. Geraldien Blokland. bussum 2011. in samenwerking met Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie Verdieping Marga Burggraaff-Huiskes in samenwerking met Geraldien Blokland vijfde, herziene druk bussum 2011 bussum 2011 Deze verdieping hoort

Nadere informatie

Ondersteuning bieden bij emotionele problemen

Ondersteuning bieden bij emotionele problemen Ondersteuning bieden bij emotionele problemen > Inhoud > Cursus: Emoties: Soms heerlijk! Soms lastig! 5 > Tekstbron: Bieden van ondersteuning bij emotionele problemen 36 > Project: Film over goed en fout

Nadere informatie

Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Book_SDEC.indb 5 13-09-11 10:04 Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv Postbus 97 3990 DB Houten Eerste druk 2011

Nadere informatie

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Majone Steketee Sandra ter Woerds Marit Moll Hans Boutellier Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten Assen 2006 2006 WODC, Ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

De sociale ontwikkeling van het schoolkind

De sociale ontwikkeling van het schoolkind De sociale ontwikkeling van het schoolkind De sociale ontwikkeling van het schoolkind J.D. van der Ploeg Houten 2011 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Mijn leerling online. Hoe begeleid je je leerlingen op Internet? Justine Pardoen en Remco Pijpers

Mijn leerling online. Hoe begeleid je je leerlingen op Internet? Justine Pardoen en Remco Pijpers Mijn leerling online Hoe begeleid je je leerlingen op Internet? Justine Pardoen en Remco Pijpers Mijn leerling online Hoe begeleid je je leerlingen op Internet? Justine Pardoen en Remco Pijpers ISBN 90

Nadere informatie

Wat maakt je zo boos?

Wat maakt je zo boos? Shari Klein en Neill Gibson Wat maakt je zo boos? 10 stappen om boosheid te transformeren naar een win-win situatie. Een presentatie van de ideeën van Geweldloze Communicatie en hoe je ze kunt toepassen

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Open vragen bij De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Instellingen, besluitvorming en beleid Anna van der Vleuten (red.) bussum 2012 Deze open vragen horen bij het boek De bestuurlijke kaart van de

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan Met sorry maak je dit niet ongedaan Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen Fiet van Beek Met sorry maak je dit niet ongedaan werd geschreven in opdracht van Stichting Alexander en financieel

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie