CIM INTERNETCIJFERS Augustus Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIM INTERNETCIJFERS Augustus 2015. Oktober 2015"

Transcriptie

1 CIM INTERNETCIJFERS Augustus 2015 Oktober 2015

2 1. CIM Internet cijfers augustus 2015: de publicatie van de gecumuleerde netto bereikcijfers op PC + Tablets + Smartphone Dit is de allereerste analyse van de nieuwe CIM cijfers voor Internet op basis van het netto gecumuleerde bereik van de mediamerken en commerciële pakketten op de drie platformen: PC, Tablets en Smartphones. De CIM cijfers voor het internet bestaan uit twee databestanden: de CIM trafiekgegevens en de data met de bereikcijfers en profielen op basis van 3 representatieve panels. CIM Internet trafiekstudie is eigenlijk een optelling van alle Unique Browsers (UB s 1 ) van alle deelnemende sites en registreert het aantal Pages die ze opvragen. Een UB is per definitie een internet browser die geïdentificeerd wordt met behulp van een CIM-cookie. De CIM Internet studie is de tactische internetstudie die aan de hand van de steekproeven (online enquêtes en trackings via cookies op 3 panels) het bereik en het socio-demografische profiel aangeeft van de deelnemende websites. Pebble Media presenteert u hieronder de eerste cijfers uit de recentste CIM publicatie van het Internet met de methode op basis van de drie panels (PC-, tablet- en Smartphone panel) waarvan de bereikcijfers vanaf nu ook kunnen gecumuleerd worden ten einde voor alle media en commerciële pakketten een totaal bereikcijfer te bekomen. We geven ook een overzicht van de laatste CIM trafiek cijfers op dezelfde periode (augustus 2015) om u een inzicht te geven in de ware krachtverhoudingen tussen de Belgische websites en het surfgedrag op de verschillende digitale kanalen van de volwassen bevolking 18+. Uit deze CIM bereikcijfers blijkt andermaal de uitstekende performantie van onze commerciële pakketten: veel websites uit ons aanbod voeren de rankings aan op de interessantste marketingdoelgroepen. Veel leesplezier! 1 We spraken vroeger over (unique) visitors of bezoekers. Dit werd gewijzigd in Unique Browsers om verwarring met reële surfers (bereik) te vermijden. 2

3 Contents 1. CIM Internet cijfers augustus 2015: de publicatie van de gecumuleerde netto bereikcijfers op PC + Tablets + Smartphone Methodologie Voornaamste resultaten uit CIM trafiekstudie De CIM bereikcijfers voor het internet op basis van de cumul van 3 panels... 7 Het internetbereik... 7 De bereikcijfers van Pebble Media... 8 De bereikcijfers voor de Belgische Internetmarkt... 9 Zoom in op socio-demografische profiel van het internetbereik CIM Vrouwen en Mannen: Vrouwen Mannen Leeftijden Noorden/Zuiden Noorden Zuiden Pebble Media bereikt 55% van de Belgen Conclusies

4 2. Methodologie De CIM internetstudie is opgezet via 2 pijlers: de trafiekmeting van de sites, streams en applicaties van alle CIM-intekenaars enerzijds, en de bereikcijfers en profielen afkomstig uit de bevraging en de tracking van verschillende representatieve panels anderzijds, zoals in onderstaand schema aangegeven. Bron: Onderstaand de samenstelling van het totale panel voor augustus: respondenten (afkomstig uit 3 device panels, die gefuseerd zijn)." Tabel 1 :de CIM panels Platform combination Count Share Total ,00% Desktop only ,11% Desktop + Mobile + Tablet ,77% Desktop + Mobile ,70% Desktop + Tablet ,01% Tablet only ,08% Mobile only ,77% Mobile + Tablet ,56 4

5 Een Software panel, dat moet mogelijk maken om de totale markt in kaart te brengen (ook sites die niet via cookies kunnen gemeten worden zoals bijvoorbeeld Facebook) zal in een later stadium door het CIM worden toegevoegd. Het trafiekgedeelte werkt via klassieke tagging, waarbij er voor pagina s, streams en applicaties telkens verschillende specifieke tags worden gehanteerd. Sinds juni 2014 staat Gemius in voor de globale internetstudie en bijgevolg ook de tagging. Het gemeten totale trafiekcijfer van iets meer dan 100 miljoen Unique Browsers (zie verder) tijdens augustus 2015 is uiteraard ver verwijderd van een bruikbaar en reëel bereikcijfer dat het aantal surfers (mensen, niet browsers) binnen de Belgische bevolking moet weergeven. Dit bereikgedeelte wordt opgebouwd via een rekrutering van respondenten op de sites die getagd zijn. De respondenten worden uitgenodigd via pop-up om deel te nemen aan een korte vragenlijst, waarbij er ook een CIM-cookie wordt weggeschreven op hun toestel. Deze rekrutering verloopt via 3 types toestellen: PC/laptop, tablet en smartphone. In tegenstelling tot de vroegere CIM MetriProfil-studie wordt er niet gewerkt met een snapshot van het onlineuniversum, maar gaat het over een continu proces. In dat opzicht spreken we over cookie-panels. De gedeclareerde karakteristieken van alle respondenten worden gebruikt om profielen te kunnen bepalen voor alle deelnemende websites. Gemius heeft een methode vastgelegd om van de cookies (basis van de UB s) een nettobereik te berekenen. Eenvoudig gesteld werken ze enkel met cookies die niet onmiddellijk worden verwijderd op de toestellen van de surfers. De basis-assumptie is dat surfers die cookies verwijderen (of hun toestel doet dit automatisch) hetzelfde surfpatroon hebben als surfers die hun cookies niet verwijderen. Na lange discussies en vele analyses binnen de Technische Commissie, blijkt deze extrapolatie de beste methode om tot nettobereikcijfers te komen. 2 U verneemt alle details hierover in het methodologische rapport van het CIM ( Verder worden deze cijfers geëxtrapoleerd naar een globaal universum van personen (18 jaar en ouder), waarvan 73% globaal surft. In dit rapport vind je een weergave van de resultaten van de maand augustus Nieuw in deze publicatie is het algoritme van de ontdubbeling, of deduplicatie dat wordt toegepast op het gemeten bereik van de websites op de drie digitale dragers (PC/laptop; Tablet; Smartphone) zodat men netto bereikcijfers per medium of commercieel pakket kan bekomen en ook de bijdrage aan het totale bereik van elke titel van elk van de platformen kan berekenen. 2 Een online access panel of nieuw globaal panel rekruteren zorgt voor andere vertekeningen en in dat geval is het heel complex om de panelleden al hun toestellen waarmee ze surfen, te laten registreren. 5

6 3. Voornaamste resultaten uit CIM trafiekstudie We geven hieronder de 2 indicatoren weer die het volume aan contacten (uitgedrukt in UB s en Page views) weergeven op de Belgische websites die gemeten worden in de CIM trafiekstudie. De cijfers hebben betrekking op augustus 2015, dezelfde maand die als basis dient voor de berekening van de netto bereikcijfers per maand uit de panels in de volgende pagina s van dit rapport. Tabel: 2 globale trafiekparameters Trafiek variabele # Unique Browsers (totaal internet België) Unique Browsers per gemiddelde dag Page Views Bron: CIM Internet trafiekgedeelte augustus 2015 Pebble Media cumuleert over de hele maand unique browsers (= deduplicated trafiek; het aantal unieke browsers gedurende een maand op de som van de websites die Pebble Media vertegenwoordigt). Pebble Media haalt daarmee in augustus 21% van de totale trafiek van alle gemeten websites door het CIM. Tabel 3- Ranking Media Sales houses Internet op basis van CIM-trafiek (augustus 2015) Regie UB UB (daily average) Page views Mediahuis De Persgroep Publishing Pebble Media Hi-Media Rossel Advertising Skynet Regie Groupe I.P.M Roularta Media Group Online Produpress Group Medialaan TV Mediafin Group SBS Belgium Bron: CIM Internet trafiekgedeelte augustus 2015 De top 3 van de Internetregies situeren zich boven het niveau van 20 miljoen Unieke Browsers per maand en wordt op enige afstand gevolgd door 3 actoren met meer dan 10 miljoen maandelijkse UB s. 6

7 4. De CIM bereikcijfers voor het internet op basis van de cumul van 3 panels Het internetbereik Het universum van de internetbevolking 18+ behelst mensen. In tegenstelling tot de meeste andere CIM-studies wordt hier een universum genomen van mensen van 18 jaar en ouder. Dit heeft te maken met het feit dat voornamelijk in het Zuiden heel weinig gesurft wordt door jarigen naar de sites die gemeten worden door het CIM. Geforceerd blijven rekruteren op deze doelgroep zou een averechts effect hebben op de globale kwaliteit van de steekproef. Daarom heeft de Technische Commissie Internet beslist om de jarigen, op nationaal niveau, buiten beschouwing te laten. De bereikcijfers zijn gebaseerd op metingen op 3 panels die elk een totaalbereik weergeven per drager (PC, tablets en smartphones) en die sinds september 2015 kunnen worden ontdubbeld en gecumuleerd om een totaal nettobereik te berekenen. Tabel 4 Globale CIM bereikgegevens (augustus 2015) sparameters # % Bevolking 18+ : Totale Internetpopulatie 18+ all devices PC ,9% Tablets % Smartphones % Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand) De meest gebruikte devices zijn de PC en de laptops, (69,9%) 40,8% van de volwassen bevolking gebruikt ook de Smartphone om te surfen naar Belgische Websites. 7

8 De bereikcijfers van Pebble Media Tabel 5 CIM bereikgegevens Pebble Media (augustus 2015) sparameters # % Bevolking 18+ : Totale Internetpopulatie 18+ all devices Pebble Media 18+ All Devices ,1% PC /Laptop ,9% Tablets ,4% Smartphones ,5% Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand) Pebble Media bereikte in augustus 55,1% van de Belgische Bevolking en 76% van de totale internetbevolking. De PC / Laptop is het device met het grootste bereiksaandeel maar het verschil van surfers tussen het totale bereik en het totale aantal surfers via PC/Laptop leert ons dat 15% van de surfers binnen het bereik van Pebble zich tijdens de volledige maand augustus louter via de mobiele dragers aansluiten op het internet. Een deel van de surfers op onze websites wordt niet geconfronteerd met reclameboodschappen, bijvoorbeeld de bezoekers van merken als deredactie.be en Klara.be. Daarom hanteren wij naast de term Audience (op een bepaalde periode) meestal een andere notie die meer strookt met het bereik van ons commercieel aanbod : Sellable audience. De notie van Sellable Audience gebruiken wij om de prestaties van onze commerciële pakketten te berekenen en ze te positioneren binnen de markt. Deze bereikcijfers zijn toegankelijk via de planningsoftware & tools die erkend zijn door het CIM. 8

9 De bereikcijfers voor de Belgische Internetmarkt We markeren in de onderstaande tabel welke regie marktleider is binnen elk device: All devices, PC, Smartphone of Tablets voor de grootste bevolkingsgroepen. (Zuid, Noord, Vrouwen en Mannen, 3 leeftijdsgroepen) Tabel 6 CIM bereikgegevens per device online regies (augustus 2015) Regies Totaal 18+ Zuid Noord Vrouwen Mannen % Totaal 18+ All Totaal Internet Hi-Media Pebble Media Pebble Media Sellable Audience Mediahuis Skynet Regie De Persgroep Publishing Rossel Advertising Roularta Media Group Online Produpress Group Groupe I.P.M Mediafin Group Device All ,6% PC ,9% Phone ,8% Tablet ,8% All ,6% PC ,9% Phone ,6% Tablet ,9% All ,1% PC ,9% Phone ,5% Tablet ,4% All ,9% PC ,3% Phone ,6% Tablet ,3% All ,1% PC ,8% Phone ,3% Tablet ,1% All ,8% PC ,6% Phone ,4% Tablet ,0% All ,0% PC ,9% Phone ,7% Tablet ,8% All ,4% PC ,4% Phone ,4% Tablet ,9% All ,8% PC ,8% Phone ,3% Tablet ,0% All ,3% PC ,8% Phone ,8% Tablet ,7% All ,7% PC ,4% Phone ,7% Tablet ,6% All ,6% PC ,9% Phone ,2% Tablet ,7% Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, Phone & Tablet augustus 2015 (volledige maand) 9

10 Pebble Media bereikt op 1 maand 55% van de totale bevolking 18+ en is daarmee tweede op de ranking van de regies. Op de mannelijke doelgroepen scoren de pakketten van Pebble Media zelfs nog beter (57% van de mannen 18+) en maakt dit Pebble Media tot marktleider op deze helft van de bevolking. Bij de analyse per device valt het op dat de websites van Pebble Media bij de surfers via Smartphone en Tablet bij 18+ en bij de meeste doelgroepen het grootste bereik hebben. Pebble Media kan zo de nationale marktleider van de mobiele dragers genoemd worden. In Vlaanderen is Pebble Media ook marktleider inzake bereik via PC/Laptop, voor Mediahuis Connect. Zoom in op socio-demografische profiel van het internetbereik CIM 2015 Wij gaan dieper in op het socio-demografische profiel van het internetbereik aan de hand van de belangrijkste kenmerken. Vrouwen en Mannen: Tabel 7 CIM bereikgegevens per drager vrouwen & mannen (augustus 2015) Total 18+ Vrouwen Mannen Total 18+ Total Internet Pebble Media Device % % % All ,6% ,3% ,0% PC ,9% ,0% ,1% Phone ,8% ,8% ,9% Tablet ,8% ,1% ,6% All ,1% ,3% ,1% PC ,9% ,6% ,4% Phone ,5% ,1% ,9% Tablet ,4% ,3% ,5% Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, Phone & Tablet augustus 2015 (volledige maand) Globaal genomen, ligt het totale internetbereik 9% hoger bij de mannen (76%). De vrouwen gebruiken echter in grotere getale hun smartphone om te surfen dan de mannen. Pebble Media heeft een perfect evenwichtig vrouw-man profiel : 49,6% van het totale bereik van Pebble Media zijn vrouwen. 10

11 Vrouwen Pebble Media bereikt 53% van de Belgische vrouwen 18+. In onze portefeuille zitten zeer sterke mediamerken die we hieronder toelichten. Tabel 8 Top 10 websites van Pebble Media op vrouwen ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet Sites Magic Maman , Elle , ZappyBaby Psychologies.com , Flair , NRJ , Public Belgique , Libelle , Doctissimo , Libelle Lekker , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand) Gesorteerd op selectiveitsindex; bereik hoger dan Magic Maman en Zappy Baby zijn door hun thematiek uiteraard bij de 3 meest selectieve websites op vrouwen, samen met Elle. De grootste mediamerken voor deze doelgroep Flair, Libelle (met ook Libelle Lekker), Elle en Doctissimo vormen de steunpilaren voor dekking die Pebble Media kan aanbieden op vrouwelijke doelgroepen. Flair kent een spectaculaire groei: in januari haalde de site nog surfers op PC/laptop, op smart phone en op tablet 3, en tekent nu af op meer dan surfers! NRJ is het enige radiomerk in bovenstaande top 10. Mannen Tabel 9 Top 10 websites van Pebble Media op mannen: ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet Sites RTBF.be - Sport , Sporza , Wat.tv , Radio , Cobra , lives , RTBF.be - Vivacite Vandaag.be , Canvas , Studio Brussel , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op selectiviteitsindex; bereik hoger dan De ontdubbeling voor januari van de devices is niet bekend. 11

12 Bij de mannen voeren niet de magazinemerken de ranking aan, maar wel de grote namen uit de audiovisuele media. Sporza behaalt het hoogste bereik binnen deze doelgroep; RTBF Sport de meest selectieve. De merken van de publieke omroepen, RTBF.be-Vivacité, Studio Brussel, Radio1 en Radio2 trekken ook veel mannelijke luisteraars naar de smartphones. Leeftijden Tabel 10 CIM bereikgegevens per device leeftijdscategorieën (augustus 2015) Total y 35-54y 55+ Device % % % % Total All ,6% ,6% ,5% ,4% PC ,9% ,1% ,4% ,9% Total Internet Phone ,8% ,6% ,3% ,9% Tablet ,8% ,6% ,5% ,2% All ,1% ,6% ,1% ,1% PC ,9% ,1% ,0% ,5% Pebble Media Phone ,5% ,5% ,7% ,3% Tablet ,4% ,6% ,9% ,1% Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand) 90,6% van de jongeren (18-34 jaar) wordt bereikt via het intenet, bij de grote leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar zakt de totale penetratie van het internet tot 84% en bij de ouderen (55+) is het net onder de helft (49,4%). De websites van Pebble Media slagen erin om 45,5% van de jongeren jaar te bereiken via hun smartphone en ons aanbod is daarmee veruit marktleider op dit device. 12

13 18-34 Tabel 11 Top 10 websites van Pebble Media op Sites ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet NRJ , MNM , RTBF.be - Pure FM , Flair Elle , Studio Brussel , ZappyBaby , lives , Ultratop , Public Belgique , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op selectiviteitsindex; bereik hoger dan De meeste jongeren worden aangetrokken door sterke mediamerken als Flair, Studio Brussel, Elle en MNM. Flair wordt zelfs veel meer geraadpleegd via de smartphones dan via de PC Tabel 12 Top 10 websites van Pebble Media op Sites ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet Plopsa.be TF , Zita , Libelle Lekker , Focus WTV , Le Monde , Radio , Yellow Pages , Sporza , White pages , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op selectiviteitsindex; bereik hoger dan Opvallend zijn de scores van TF1 (selectiviteit 132) en Le Monde (121). Op de smartphones springt vooral het gebruik van Yellow Pages en Sporza door deze leeftijdsgroep in het oog. 13

14 55+ Tabel 13 Top 10 websites van Pebble Media op 55+ Sites ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet Inmemoriam.be , Radio , PocketResto , Radio , Zita , Le Monde , White pages , Yellow Pages , Een , Focus WTV , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op selectiviteitsindex; bereik hoger dan Vele merken bij Pebble Media hebben succes bij de oudere doelgroepen, met behoorlijke bereikcijfers tot gevolg: Yellow pages bereikt op een maand zelfs een vijfde van de 55+. Alleen Inmemoriam.be, Radio 2 en Pocket Resto hebben een selectief profiel op deze leeftijdsgroep. 14

15 Noorden/Zuiden Tabel 14 CIM bereikgegevens per drager Noorden/Zuiden (augustus 2015) Total 18+ Zuid Noord Total 18+ Total Internet Pebble Media Device % % % All ,6% ,4% ,7% PC ,9% ,6% ,2% Phone ,8% ,3% ,9% Tablet ,8% ,5% ,1% All ,1% ,3% ,4% PC ,9% ,9% ,3% Phone ,5% ,9% ,3% Tablet ,4% ,4% ,5% Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand) In cumul op alle dragers is de penetratie van het internet identiek in het Noorden en het Zuiden van het land. Er blijft nochtans een opvallende kloof tussen de taalgroepen binnen het bereik via Tablets en Smartphones. Pebble Media heeft een perfect evenwichtige dekking over het Noorden en het Zuiden van het land. 15

16 Noorden Tabel 15 Pebble Media top websites Noorden Sites ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet Yellow Pages , Sporza , Een , Flair , Zita , White pages , Libelle , Libelle Lekker , Studio Brussel , Focus WTV , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op. Yellow pages is de grootste website in het Noorden. Sporza.be en Een.be tonen hun sterkte op alle devices. Sporza haalt een hoog bereik op smartphone, dankzij zijn relevante mobiele content. Flair wordt als responsive site heel sterk geconsulteerd op alle devices waarbij het bereik op smartphone zelfs het grootste aandeel heeft. 16

17 Zuiden Tabel 16 Pebble Media top websites Zuiden Sites ALL ALL % Selectiviteits index PC/Laptop Smartphone Tablet RTBF.be , Yellow Pages , RTBF.be - Info , Doctissimo , RTBF.be - TV , RTBF.be - Sport , White pages Le Monde RTBF.be - Vivacite , RTBF.be - Pure FM , Bron: CIM Internet bereikgedeelte PC, phone & tablet augustus 2015 (volledige maand); gesorteerd op bereik. De merken van de RTBF komen 5 keer voor in de Top 10 van het grootste bereik en dus is het logisch dat hun cumul op het portaal van de RTBf deze ranking aanvoert met bijna surfers. Pebble Media bereikt 55% van de Belgen Gezien het massale bereik van Pebble Media als alle websites worden opgeteld, kan er geen uitgesproken socio-demografisch profiel worden bepaald voor het totale bereik van ons aanbod. Het is wel belangrijk te noteren dat de spreiding van ons bereik evenwichtig verdeeld is over de 2 taalgroepen en over mannen en vrouwen. Dankzij ons groot en gevarieerd aantal performante websites kan Pebble Media binnen dat massale bereik op basis van profielen of thema s sterke en selectieve pakketten voorleggen op alle belangrijke doelgroepen. 17

18 5. Conclusies Wat kan u uit dit document onthouden? De hierboven geanalyseerde cijfers cumuleren en dedupliceren voor het eerst de bereikcijfers op de drie dragers : PC, tablets en Smartphone. Pebble Media bereikte in augustus het meeste surfers via de mobiele devices Tablets en Smartphone en bereikt in totaal 55% van de Belgen. De sterke merken uit de portfolio van Pebble Media leveren ook goede bereikcijfers en overtuigend selectieve profielresultaten op. We gaan verder aan de slag met deze uitgebreide cijfers, om zo met de nodige inzichten ons productaanbod verder uit te breiden en te verfijnen. Als actief lid binnen het CIM zal Pebble Media verder blijven meewerken aan de volgende stappen voor deze studie, waaronder een extra panel (het zogenaamde software panel) dat ook de websites zal meten die geen lid zijn van het CIM. Er moet ook nog werk gemaakt worden van de metingen van het bereik en de profielen van video/streams. Tot binnenkort! 18

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers MetriProfil Publicatie 2012Q1 CIM MetriProfil een update van de profielcijfers Voor u ligt de analyse van de allerlaatste CIM MetriProfil. De sector heeft gekozen voor een nieuwe hybride methode, die dit

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

Newsletter. June 15, 2015

Newsletter. June 15, 2015 Newsletter June 15, 2015 Inhoud Internet of things en geconnecteerde objecten: welke marketing mogelijkheden? 1 CIM Internet : men kan niet naast het mobiele internet kijken 4 Smartphones en tabletten

Nadere informatie

TV kijken op elk platform

TV kijken op elk platform DDMM Nieuwsbrief 7, november 2014 Paneldata en statistiekpakketten, de verschillen 2 DDMM en meten met ios8 4 VINEX Merken top 25 naar geslacht 5 Over het DDMM- onderzoek 6 TV kijken op elk platform Op

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 20 augustus 2015 verscheen Golf 2015-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2015. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

TV, radio en digitale "toestellen": meer dan gisteren, minder dan morgen Radio en digitaal: nog zeer beperkt... 2

TV, radio en digitale toestellen: meer dan gisteren, minder dan morgen Radio en digitaal: nog zeer beperkt... 2 Newsletter March 11, 2013 Inhoud TV, radio en digitale "toestellen": meer dan gisteren, minder dan morgen Radio en digitaal: nog zeer beperkt... 2 De traditionele ontvangers bieden weerstand... 3 Radio

Nadere informatie

Plannen op WordFeud, het kan nu!

Plannen op WordFeud, het kan nu! DDMM Nieuwsbrief 2, augustus 2014 Bereik en time spent per platform Online Bankieren Bereik per VINEX- participant Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 Plannen op WordFeud, het kan nu! Grafiek 1: profiel Wordfeudspeler

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers

CIM MetriProfil een update van de profielcijfers CIM MetriProfil een update van de profielcijfers Met plezier bezorgen we u een update van de laatste CIM MetriProfilcijfers. Pebble Media mag weer tevreden zijn met de uitkomst van deze cijfers. Ten opzichte

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Online bereik blijft op niveau in de zomer

Online bereik blijft op niveau in de zomer DDMM Nieuwsbrief 5, september 2014 Bezoekaandeel per platform Media Imperatives Internet VINEX Merken top 25 Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 7 Online bereik blijft op niveau in de zomer De zomervakantie

Nadere informatie

Top 100 online titels nader bekeken

Top 100 online titels nader bekeken DDMM Nieuwsbrief 3, augustus 2014 Effecten WK Voetbal TV en Online Video Top 25 merken Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 8 Top 100 online titels nader bekeken Sinds de metingen van DDMM zijn er voor de Nederlandse

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

REGLEMENT CIM INTERNET STUDIE

REGLEMENT CIM INTERNET STUDIE REGLEMENT CIM INTERNET STUDIE Versie september 2014 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 14/10/2014 Contents 1. Doel... 4 2. CIM Internet Trafiekstudie... 5 2.1 Definities... 5 2.1.1 Site... 5 2.1.2 Alias...

Nadere informatie

Nederlandstalige kranten

Nederlandstalige kranten Nederlandstalige kranten Nieuw record voor Het Laatste Nieuws. Sterkste groei voor De Morgen. Elke dag lezen 3.072.000 Vlamingen een krant, betalend of gratis, op papier of de digitale versie ervan. Dit

Nadere informatie

DDMM meet nu ook mobiel bereik

DDMM meet nu ook mobiel bereik DDMM Nieuwsbrief 1, juli 2014 Bereik en bezoeken per platform Tijdsbesteding online Top 25 merken naar platform Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 DDMM meet nu ook mobiel bereik Sinds april 2014 meet DDMM

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Maart 2014 Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Het NLO is continu bezig met het verbeteren en het verder professionaliseren van het Nationaal LuisterOnderzoek,

Nadere informatie

Mediarepertoire. Mediagebruik in Vlaanderen. 1. Mediatoestellen. 2. Media inhoud. Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT VUB. 3. Online activiteiten

Mediarepertoire. Mediagebruik in Vlaanderen. 1. Mediatoestellen. 2. Media inhoud. Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT VUB. 3. Online activiteiten 1. Mediatoestellen Mediarepertoire Mediagebruik in Vlaanderen. Media inhoud Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT VUB. Online activiteiten 4. Nieuwsrepertoire 1 Mediatoestellen in Vlaanderen 1 Mediatoestellen

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie

4 REGIES TOT UW DIENST:

4 REGIES TOT UW DIENST: 2015 News Power 4 REGIES TOT UW DIENST: VALÉRIE DELAIN 02 454 28 66 valerie.delain@persgroep.be GONDA LONTINGS 02 225 54 40 gonda.lontings@rossel.be MARLEEN VEUGELERS 0475 38 00 81 marleen.veugelers@mediahuis.be

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 Hoe staan Belgen tegenover reclame in de verschillende media? Valt ze altijd in de smaak, wordt ze creatief, informatief, doeltreffend bevonden?

Nadere informatie

bereiksonderzoek digitale media projectbeschrijving GfK DAM

bereiksonderzoek digitale media projectbeschrijving GfK DAM bereiksonderzoek digitale media projectbeschrijving GfK DAM GfK Dam Projectbeschrijving Het digitale mediabereiksonderzoek GfK DAM, wordt sinds september 2013 uitgevoerd door middel van een continu panelonderzoek

Nadere informatie

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09 Het CIM Algemene informa2e PPT dd 25/08/09 Presenta2e PdB UBA 09/09/09 1 Het CIM Centrum voor Informa2e over de Media Opgericht in 1971 Groepeert de hele communica2ewereld: Adverteerders Media en media

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

We zijn klaar voor de televie van de toekomst

We zijn klaar voor de televie van de toekomst In de afgelopen jaren is ons medialandschap er duidelijk dynamischer op geworden. En dat geldt vooral voor de televisie. Die was nooit eerder zo veelzijdig, afwisselend, eclectisch en op maat van de individuele

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS

METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS PROGRAMMACONTENT Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding van: Bron: Stichting

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

OPPA BRENGt. online advertenties. zichtbaarheid. kwaliteit en transparantie. Online Professional Publishers Association. Belgium

OPPA BRENGt. online advertenties. zichtbaarheid. kwaliteit en transparantie. Online Professional Publishers Association. Belgium OPPA BRENGt zichtbaarheid online advertenties VAN kwaliteit in kaart en engageert zich voor en transparantie Belgium Online Professional Publishers Association OPPA BRENGt zichtbaarheid VAN online advertentiesin

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Time-shifted viewing (TSV) :

Time-shifted viewing (TSV) : Time-shifted viewing (TSV) : een ongelijkmatig verspreid fenomeen Meer dan 60% van de gezinnen in het CIM TV-panel heeft intussen digitale tv. De meeste recente digitale decoders bieden ook de mogelijkheid

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

DE VAKMEDIA. Een groot medium, dicht bij haar lezers

DE VAKMEDIA. Een groot medium, dicht bij haar lezers 1 DE VAKMEDIA Een groot medium, dicht bij haar lezers 2 I. Presentatie Volwaardig lid van The Ppress Wat is The I.2. Ppress? Le media de secteurs de pointe The Ppress verzamelt uitgevers uit de Belgische

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie De doorbraak van

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME WEBSITE (DESKTOP/TABLET) Het medium met de meest uitgebreide advertentiemogelijkheden. Zo kunt u zelf bepalen op welke bannerpositie u staat, in welke

Nadere informatie

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED Valentijnsaanbieding Online reisbureau INHOUD INLEIDING ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA FACEBOOK: Analyse BE/NL Analyse van de campagne BE/FR ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA E-MAIL:

Nadere informatie

CIM-luistercijfers september-december 2012

CIM-luistercijfers september-december 2012 CIM-luistercijfers september-december CIM Radio Ziehier een nieuwe CIM-analyse waarin we de gezondheid van radio bij de Vlaming en bij de jongeren blijven opvolgen, evenals het luisteren via internet.

Nadere informatie

CIM Radio 2012W1. luistercijfers januari-maart 2012 2012W1. Eerste radioresultaten van 2012

CIM Radio 2012W1. luistercijfers januari-maart 2012 2012W1. Eerste radioresultaten van 2012 CIM-luistercijfers januari-maart 2012 2012W1 CIM 012W1 Naar aanleiding van de release van de CIM-radioresultaten maakten we een toegankelijker document dat onze CIM-brochure vervangt. We zijn van plan

Nadere informatie

www.libertytv.be Insites Studie rapport - Jaar 2008

www.libertytv.be Insites Studie rapport - Jaar 2008 www.libertytv.be Insites Studie rapport - Jaar 2008 Januari 2008 1 Intro Enquete: Jaar 2008, pop up op.be Aantal mensen die beantwooden hebben: 9977 Belgische internetsurfers 2 Inhoud 1. Personele Profiel

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

MIN. 55.000 VERTONINGEN

MIN. 55.000 VERTONINGEN MOBIELE WEBSITE Met uw banner op onze mobiele website bereikt u uw doelgroep op een moment dat ze 100% aandacht hebben voor het scherm waar ze naar kijken. Mensen bekijken vooral mobiele websites op dode

Nadere informatie

Mediagebruik in Vlaanderen. Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT-VUB

Mediagebruik in Vlaanderen. Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT-VUB Mediagebruik in Vlaanderen Ike Picone & Alexander Deweppe SMIT-VUB 1. Mediatoestellen Mediarepertoire 2. Media-inhoud 3. Online activiteiten 4. Nieuwsrepertoire 1 Mediatoestellen in Vlaanderen 98% 89%

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Zeker op reis: LAPTOP

Zeker op reis: LAPTOP Zeker op reis: LAPTOP Indien u een oude versie hebt, kunt u altijd de recentste versie van uw datakaartsoftware of uw verbindingssoftware downloaden op: http://business.proximus.be/en/sup_vodafone_mobile_connect/index.html

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

Verliefdopvlaamsbrabant.be

Verliefdopvlaamsbrabant.be Verliefdopvlaamsbrabant.be Bezoekersresultaten 1 mei 2012-7 juni 2012 Algemeen overzicht aantal bezoekers De pure cijfers... * 17,407 mensen bezochten de site gedurende 1 maand (om even te vergelijken:

Nadere informatie

Tarieven en aanleverspecificaties

Tarieven en aanleverspecificaties Tarieven en aanleverspecificaties 09-10-2014 Bereik uw doelgroep optimaal met 1Limburg 1Limburg is de unieke krachtenbundeling van L1 en Media Groep Limburg. De app en website van 1Limburg brengen alle

Nadere informatie

CIM-studie 11/12: pers en bioscoop

CIM-studie 11/12: pers en bioscoop 19 oktober 2012 CIM-studie 11/12: pers en bioscoop Op 14 september jongstleden werden de resultaten van de CIM-studie 2011/2012 voor pers en bioscoop bekengemaakt. Methodologie Net als vorig jaar onderging

Nadere informatie

HET VIDEODATA INTEGRATIE MODEL: TOELICHTING OP DE KIJKCIJFERFABRIEK, DE ELEMENTEN EN HUN RELATIES VERSLAG BUREAUACTIVITEITEN

HET VIDEODATA INTEGRATIE MODEL: TOELICHTING OP DE KIJKCIJFERFABRIEK, DE ELEMENTEN EN HUN RELATIES VERSLAG BUREAUACTIVITEITEN SKO-VIM PRAKTISCHE TOELICHTING HET VIDEODATA INTEGRATIE MODEL: TOELICHTING OP DE KIJKCIJFERFABRIEK, DE ELEMENTEN EN HUN RELATIES VERSLAG BUREAUACTIVITEITEN In 2013 heeft SKO haar nieuwe strategie voor

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Moving Pictures 2012. Kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures 2012. Kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures. Kijken naar audiovisuele content in Nederland Voor u ligt de tweede editie van Moving Pictures, een initiatief van Stichting KijkOnderzoek. Net als vorig jaar heeft Intomart GfK in opdracht

Nadere informatie

De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design

De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design white paper Heeft ú al een ecm systeem? 4 april 2013 Bas Fockens, directeur Datacon BV De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design Door de komst van de smartphone en tablets is

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

Mobiele internet strategie

Mobiele internet strategie Mobiele internet strategie Waar staan we? Reduitlaan 33 Unit 2.09 4814 DC Breda +31 (0)76 888 00 88 info@e-sites.nl www.e-sites.nl BTW 1387489189 KvK 1891618948 Bank 1894894561 Inhoud Inleiding... 3 Wees

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS.

Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS. Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS. Amstelveen, 10 september Dit document is geschreven door SKO. Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

Het gemak van alles onder één dak!

Het gemak van alles onder één dak! Het gemak van alles onder één dak! Wat is kaartjes.nl? kaartjes.nl is hét complete platform voor inspiratie en het direct kopen van kaartjes op het gebied van cultuur, entertainment en uitgaan Wat maakt

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

Internet going mobile : wat dat voor adverteerders betekent

Internet going mobile : wat dat voor adverteerders betekent Newsletter September 2, 2015 Inhoud Internet going mobile : wat dat voor adverteerders betekent Het Belgische internet, dat is minstens 30 % niet-pc volume... 2 24 uur binnenin een smartphone... 5 De instant-heerschappij...

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen. Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent

Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen. Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen 2011-2012 Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent Doel van de studie 3 hoofdvragen: 1. Hoe staat

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

Digitale televisie: druk op PAUSE

Digitale televisie: druk op PAUSE Wie de bereikresultaten van digitale televisie wil begrijpen moet de personen begrijpen die achter de cijfers zitten, en vooral hoe ze leven en media consumeren. De nieuwste gegevens betreffende de digitale

Nadere informatie

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De dagbladsites 2 STIR meet het bereik van websites STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten sites. Cebuco is sinds 2007

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Release nieuwe versie 1.9.3

Release nieuwe versie 1.9.3 Release nieuwe versie 1.9.3 November 2013 www.siteop.mobi www.siteop.mobi - Kingsfordweg 151-1043 GR Amsterdam Tel: 085 40 123 92 - support.siteop.mob Release Versie Item Versie Datum SiteOpMobi Platform

Nadere informatie

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016 Editie: september 2015 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie

FAQ. Responsive Design. Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0

FAQ. Responsive Design. Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0 FAQ Responsive Design Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is responsive design? 3 2. Wat is er toegevoegd aan onze mono werkomgeving?

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie