NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned."

Transcriptie

1 Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar Financiële crisis. Wie gaat dat betalen? Het vermogen van het pensioenfonds ABP is zo laag, dat waarschijnlijk de komende vijf jaar niet kanworden geïndexeerd. Dit betekent koopkrachtverlies voor de gepensioneerden. Afhankelijk van de jaarlijkse infatie kan de uitkering na vijf jaar 10% minder waard zijn. Het ABP wil de premies verhogen. De minister van Binnenlandse Zaken is tegen. De bonden eisen van de minister dat zij zich houdt aan de afspraken. Lees verder op pagina 15. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Nr. 4

2 NCF Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 Aangesloten bij: Ambtenarencentrum, UFE en Cesi Grondslag: De bond is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn leden. Secretariaat NCF: Strevelsweg 700/ AS Rotterdam Telefoon Fax Internet: Voorzitter: A. (Albert) van der Smissen, Oldenzaalsestraat 611, 7524 AA Enschede GSM , tel Penningmeester: W.M.E. Zijlstra, Middelburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg, Postgiro nr t.n.v. NCF Secretaris: A.H.M. van Gaans, Franciscusberg 78, 4611 MZ Bergen op Zoom, GSM Portefeuillehouder collectieve belangenbehartiging: J.C.B. Voortman, Louis Couperusstraat LT Zevenaar, GSM Portefeuillehouder beleidsontwikkeling: J.W. Vonk Rossinistraat 36, 5151 KJ Drunen, GSM , tel Portefeuillehouder individuele belangenbehartiging: E. Renkema, GSM Portefeuillehouder dienstverlening: P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht GSM Redactie/inleveren kopij: Anke Groenenboom, Jan Schoutenstraat PD Rotterdam Tel.: tekstbureau.demon.nl Ledenadministratie: M. Oudeman Gardeniadal 3, 2317 HV Leiden Propagandist: Propagandamateriaal aanvragen bij P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht, Tel Druk: Pitman, Goes Postbus 93, 4460 AB Goes ISSN: Inhoudsopgave Van de voorzitter 3 Albert van der Smissen nu één jaar voorzitter: Ik voel me als een vis in het water 4/5 Vraag en antwoord Wat houdt de leden bezig? 6 OR-verkiezingen Regio Oost, een terugblik 7 NCF bezoekt Finse vakbond TVML Samenwerkingsverband ondertekend 8/9 Voordelig reizen naar het NCF-kantoor 10 Ingezonden brief: Koekjesbond 10 De internationale rechtsorde, recht zonder grenzen Hét alarmnummer voor op kantoor 12 Beoordeling niet correct, maak bezwaar 13 Minister betaalt niet mee aan verhoging pensioenpremie 14 Contributietabel Salarisbedragen in Inhouding in t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , t/m , en hoger 10,00 Voor de gepensioneerde leden wordt de contributiebijdrage 4,35 per maand. 2 NCF Finanzien NCF Finanzien december april

3 Van de voorzitter OR-verkiezingen Albert van der Smissen In korte tijd kan er dus zoveel gebeuren. Terugkijkend naar de afgelopen weken ben ik erg blij met het behaalde resultaat en dat de OR-verkiezingen goed zijn verlopen. Een winst van maar liefst 5 zetels op landelijk niveau. Van 93 in 2006 naar 98 zetels in Samen met de regio s die al verkiezingen hebben gehad of nog moeten houden, heeft de NCF landelijk 105 OR-zetels. Een groot compliment wil ik maken aan de hele crew die hard heeft gewerkt om dit resultaat te behalen. Een logistiek wonder was nodig om alle kantoren in Nederland te bevoorraden. Verkiezingsmarkten, mooie ballonbogen met alles erop en eraan, ongelofelijk wat ik allemaal gezien heb. De website is een succes dus in mijn ogen. De uitdaging ligt er nu om de medezeggenschap blijvend in beeld te houden en doorlopend te ontwikkelen. We moeten ervoor zorgen dat er een goede band is tussen de NCF en de OR-fracties van de NCF. We hopen dat onze landelijke exposure met de speciale verkiezingsuitgave van Finanzien zorgt voor flink wat nieuwe leden. Kredietcrisis Niemand ontkomt er nog aan, maar zoals het er nu voor staat, is onze huidige cao gered. Wel blijft het nog even afwachten wat daarna gaat komen. De kredietcrisis heeft ook zijn impact op het ABP. Als gevolg hiervan worden de pensioenen niet geïndexeerd en moeten de premies omhoog. Hierop reageerde onze werkgever met de dreiging dat - als de werkgever moet meebetalen aan de premieverhoging - dit wel eens banen kan kosten. Vreemder vind ik het om te zien dat de kredietcrisis gebruikt wordt om dingen door te voeren. Taakstellingen die uit het niets lijken te komen, worden onder dit mom aangekondigd. Ik ben erg benieuwd wat daar uit gaat komen. De externen bij onze dienst zijn voorlopig vooral de klos. NCF intern Steeds vaker weten onze leden de weg naar de NCF te vinden. We merken dat het drukker wordt en we zien dat er heel veel beweging in de club zit. Gevolg hiervan is wel dat we nadenken over de toekomst en hoe we die het beste kunnen invullen om onze dienstverlening optimaal te houden. De werkgroep Toekomst NCF buigt zich hierover. Veel valt er nog te schrijven, maar dat laat ik graag over aan onze topredacteuren. Want dat zijn ze zeker gezien het resultaat van de OR-special. Graag heet ik de nieuwe redactieleden Arjan van der Stelt, Frenk Breuer en Dick Klok welkom. In het meinummer stellen zij zich voor. Jullie voorzitter, Albert van der Smissen NCF Finanzien april

4 Albert van der Smissen nu één jaar voorzitter: Ik voel me als een vis in het water Jacques van Kesteren Nog maar een jaar geleden werd hij naar voren geschoven, op het schild verheven en voor de leeuwen gegooid. Plotsklaps was hij de leider van de Nederlandse Categoriale Vakvereniging voor Financiën (NCF). Albert van der Smissen zegt dat hij een redelijk zwaar jaar achter de rug heeft en dat zijn leven is veranderd. Maar de leeuwen hebben niet gewonnen. Nadat hij in april 2008 gehoor gaf aan de oproep van de regiocoördinatoren om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de NCF, had hij afgesproken het een jaar aan te zien. Beide partijen zouden daarna kunnen zeggen of het goed gaat of niet. Albert van der Smissen beschouwt de schriftelijke, tussentijdse, Algemene Vergadering van december vorig jaar als een ijkmoment. Het ging kennelijk goed, want de leden kozen mij toen tot voorzitter en ik wilde het ook wel, concludeert hij met een glimlach. Maar ik had na afloop van de Algemene Vergadering van vorig jaar al een goed en warm gevoel overgehouden. Nu voel ik dat er vertrouwen is, en dat doet mij goed. Op de vraag of hij het een beetje leuk vindt bij de NCF antwoordt hij volmondig ja. Fantastisch zelfs. Het voelt als rijden in een auto en dat vind ik ook heerlijk. Het is namelijk leuk om met mensen samen te werken en ze waar nodig te stimuleren en te motiveren. Maar ik moet er wel enorm veel tijd in steken om het allemaal goed te doen. Het is heel veel werk, ik heb het druk, maar ik hoef nog niet op mijn tenen te lopen. Volle mailbox In het Friese wegrestaurant houdt hij zijn iphone binnen hand- en oogbereik. Over het voorzitterschap: Het voelt als rijden in een auto en dat vind ik ook heerlijk. Het apparaatje blijkt een alleskunner. Je kan er mee en, internetten, twitteren. En het handige van het hebbedingetje is dat je er ook mee kan telefoneren, of gebeld worden. Dat laatste vindt tussen de soep en het suikerbrood herhaaldelijk plaats. Dat zal wel komen omdat over - nog maar - zes dagen, duizenden belasting- en douaneambtenaren hun leden voor de ondernemingsraden zullen kiezen. En Albert van der Smissen heeft het druk met de voorbereidingen daarvan. Hij checkt zijn mail. Tevreden leest hij het berichtje voor dat de OR-specials van Finanzien in de belastingkantoren zijn aangekomen. Trots meldt hij dat op de onlangs vernieuwde website van de NCF al hits zijn geteld. Hij friemelt wat op het aanraakscherm en een tel later meldt de iphone dat het aantal hits op dit moment precies bedraagt. Zijn agenda is druk en zijn mailbox is meestal vol. Op de Algemene Vergadering van vorig jaar heeft hij beloofd om zijn gezicht op zoveel mogelijk plaatsen te laten zien. En dat betekent kilometers maken. De teller gaat dit jaar richting ! Maar, zo zegt hij, de tijd die dat rijden kost, is geen verloren tijd, want dan werk ik ook. Met dank aan de iphone. Sweater is taboe Hij erkent dat zijn leven in een jaar tijd aanzienlijk is veranderd. Zijn 4 NCF Finanzien april 2009

5 liefhebberij, het voetbaltrainerschap, heeft hij tijdelijk opgegeven. Op dit moment is het even niet meer te verenigen, maar daar heb ik geen spijt van. Hoe zit het met het thuisfront? Julia, de echtgenote van de voorzitter, werkt ook bij de Belastingdienst en is sinds kort ook lid van de NCF. Albert en Julia wonen in Enschede en hebben een tweeling van zeven, de meisjes Moesha en Felicity. Als ik thuiskom, moet ik oppassen dat ik niet meteen naar de computer loop om de te lezen. Dat kost mij wel moeite. Maar als ik thuis ben, wil ik ook thuis zíjn zodat ik aandacht aan de kinderen geef. Hij beseft wel dat hij nu een functie heeft met nogal wat verantwoordelijkheden. Ik moet mij aanpassen. Ik moet laten zien wie ik ben, want er wordt nu wel naar mij gekeken. Daarom kan ik mij soms niet meer in mijn sweater van de voetbalclub vertonen. Toch probeer ik mezelf te blijven. Belang van de leden Het afgelopen jaar noemt hij een zwaar jaar maar ook een belonend jaar. Bedenk wel dat ik voorzitter mág zijn! Ik ben zeer tevreden met mijn rol en voel mij als een vis in het water. En als er iets wordt bereikt, bijvoorbeeld Tevreden leest hij het berichtje voor dat de OR-specials van Finanzien in de belastingkantoren zijn aangekomen. Albert van der Smissen: Maar als ik thuis ben, wil ik ook thuis zíjn zodat ik aandacht aan de kinderen geef. het feit dat er op ruim bureautjes een OR-special ligt, dan gaat mijn waardering naar de mensen die dit gerealiseerd hebben. Ík heb dan niks bereikt. Nee, dat zijn de andere bestuurders en de kaderleden en ook leden die volop de handen uit de mouwen hebben gestoken. De voorzitter van de NCF is in het dagelijks belastingleven projectmanager. Binnenkort hoopt hij de opleiding hiervoor (Prince2) te voltooien. Ook bij de NCF leert hij elke dag weer. Er komen allerlei nieuwe dingen voorbij; ik word er persoonlijk rijker van. Vooral het vraagstuk van de pensioenen en de kwestie bij de Douane houden hem bezig. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik me nog eens zou moeten verdiepen in deze grote dossiers. Ik weet er ondertussen al heel wat van af en dat is goed voor míj, maar onthoud tegelijkertijd dat met alles wat ik doe het belang van de leden voorop staat. Grootste bond blijven Albert van der Smissen heeft zijn blik vooral op de toekomst gericht. Ik kijk niet zo graag achterom. Waar we heengaan weet ik natuurlijk ook niet, maar in ieder geval kiezen we die richting die goed is voor onze leden. Je moet er voor hen zijn op het moment dat het telt. Wel zou ik graag willen dat we in de Belastingdienst de grootste bond blijven. Dus zullen we er voor zorgen dat we in de dienst steeds prominent aanwezig zijn en een rol van betekenis spelen. Zijn tweede Algemene Vergadering staat voor de deur. Hij kijkt ernaar uit iedereen weer in Wageningen te zien. Dat vind ik ook wel spannend, maar vooral mooi! De jaarrede staat in de steigers. Hij hoopt dat de statutenwijziging wordt goedgekeurd, zodat het bestuur uitgebreid kan worden. De mandjes van de huidige bestuursleden zijn namelijk vol. We hebben al twee leden die mogelijk bereid zijn aan het bestuurswerk te komen snuffelen. Dat zou fijn zijn, want frisse inzichten zijn zeer welkom. NCF Finanzien april

6 Vraag en antwoord Wat houdt de leden bezig? V A De NCF ontvangt wekelijks vragen en opmerkingen van leden. Wellicht heeft u dezelfde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden geplaatst. Wat is waar? Met verbazing hebben wij op de FIOD- ECD-vestiging kennis genomen van een deel van het verslag van het Georganiseerd Overleg van de Belastingdienst van 22 januari Onder punt 10 Diverse Zaken wordt genotuleerd: Op vragen van de Centrales deelt de dienstleiding mee dat er geen plannen zijn voor een op handen zijnde reorganisatie bij de FIOD-ECD. De Centrales hadden hier vragen over gesteld omdat signalen hierover waren ontvangen. Dit is opmerkelijk aangezien we zelf gehoord hebben dat er wel gereorganiseerd wordt en dat ook al met de OR is afgesproken dat dit onder het huidig sociaal flankerend beleid valt. Antwoord: De dienstleiding Belastingdienst hoort het GOBd op de hoogte te houden van de diverse reorganisaties binnen de hele Belastingdienst. Immers, bij reorganisaties gaan bepaalde regels gelden (zoals het sociaal flankerend beleid = SFB). Als zij op de hoogte zijn van een reorganisatie, kunnen de vakcentrales daar op anticiperen en hun leden de juiste voorlichting geven. De dienstleiding realiseert zich niet altijd dat reorganisaties moeten worden gemeld in het GOBd. Daarom vragen de diverse afgevaardigden van de bonden (8 mensen) soms in algemene zin en soms zeer specifiek of er nog reorganisaties op komst zijn. De NCF vroeg aan het eind van de vergadering of er bij de FIOD soms een reorganisatie aan de gang was. De interim DG (Directeur Generaal) gaf vervolgens het antwoord dat er wel wat wijzigingen werden aangebracht in de organisatie maar dat van een reorganisatie geen sprake was. Na afloop wist een afgevaardigde van de CMHF te vertellen dat wel degelijk overleg gevoerd werd over organisatieveranderingen met de OR FIOD-ECD en dat het MT FIOD-ECD tegenover de OR wel degelijk had verklaard dat er sprake was van een reorganisatie. Daarom hebben de Centrales zich later tot de dienstleiding gewend met de vraag of in de vergadering wel het juiste antwoord is gegeven. Daarvoor is onder andere de input gebruikt die bij de verschillende Centrales binnen kwam naar aanleiding van ons verslag. Overigens geldt dat als aan de hand van het SFB de mogelijke personele problemen binnen de Belastingdienst worden opgelost, het GOBd (en dus de bonden) weinig mogelijkheden heeft om de dienstleiding op andere gedachten te brengen. De inhoud van de plannen wordt besproken met de medezeggenschap, de eventuele personele gevolgen met de bonden. Daarvoor zijn algemene regels afgesproken, zoals verwoord in het SFB. Als de dienstleiding zich daar aan houdt, is de discussie in het GOBd al bijna voorbij. Auto en fiets Ik wilde even reageren op de Nieuwsbrief van de NCF over de combinatie auto en fiets voor het woon-werkverkeer. Op zich prima dat dit kan, maar dan alleen voor mensen die van tevoren weten wanneer en hoe ze gaan reizen. Maar voor de meesten is het een onmogelijke regeling. De keus voor auto of fiets hangt af van het weer, maar hangt ook samen met het werk zelf; denk aan een werkbespreking op een ander kantoor. Antwoord: Er is inderdaad een extra mogelijkheid afgesproken voor de combinatie auto en fiets. Een voorwaarde voor deze combinatie is dat de medewerker een vast reispatroon hanteert bij het gebruik van de auto in combinatie met het gebruik van de fiets. U geeft aan dat dit een onmogelijke regeling is, omdat de meeste medewerkers van tevoren niet weten of ze de auto nodig hebben in verband met het weer of een dienstreis. De genoemde regeling is bedoeld voor medewerkers die structureel de auto nodig hebben op sommige dagen (bijvoorbeeld om kinderen naar school te brengen) en op andere dagen met de fiets gaan. Waar u op doelt, is het incidentele gebruik van de auto vanwege weersomstandigheden of dienstreizen. Ook deze problematiek is besproken. Een citaat uit het desbetreffende verslag van deze vergadering: De combinatie van fietsverklaring en incidenteel eigen vervoer. De werkgever stelt dat vermindering van de vergoeding bij heel incidenteel gebruik zeker niet de bedoeling is, en gaat ervan uit dat dit in de praktijk niet tot veel problemen zal leiden. In het geval van dienstreizen zou dit ook zeker niet mogen leiden tot een lagere fietsvergoeding. Indien de bonden concrete voorvallen kennen waar werknemers hun hoge fietsvergoeding kwijtgeraakt zijn als gevolg van gebruik van eigen auto voor dienstreizen, wordt de werkgever hiervan graag op de hoogte gesteld. Het is in elk geval niet de bedoeling van de regeling dat mensen voor een hele maand hun fietsvergoeding kwijtraken. De bonden verzoeken de werkgever dit punt bij de departementen te verduidelijken. De heer Terbrack benadrukt dat het alleen gaat om incidenteel gebruik. Bij structureel combineren van auto en fiets gelden andere regels. De combinatie fiets en auto is dus ook mogelijk bij incidenteel gebruik. Het is echter niet mogelijk om structureel gebruik te maken van de auto, terwijl u de hogere fietsvergoeding ontvangt. In dat geval moet u van tevoren aangeven op welke momenten u de auto gebruikt en wanneer de fiets. Indien dit niet mogelijk is, dan zal bij structureel gebruik van de eigen auto de fietsvergoeding worden ingetrokken. 6 NCF Finanzien april 2009

7 OR-verkiezingen Regio Oost, een terugblik Arjan van der Stelt De verkiezingen zijn geweest en de OR-leden zijn inmiddels aan het werk te gaan. Gelet op de actualiteit is het duidelijk dat er genoeg te doen is. De NCF heeft de meeste zetels weten te behouden. De opkomst bij het B/CKC en de regio Oost was hoog: 72 en 79 procent. In regio Oost gaan drie OR-leden aan de slag. Henk Drenth gaat voor zijn derde termijn. Berto Keuping en Els Nijhof zijn nieuwkomers. Als tijdens het verkiezingscafé in Almelo de uitslagen net bekend zijn gemaakt, evalueren ze onder het genot van een borrel de campagne. Hoe kijken ze terug op de afgelopen periode? Hoe verklaren ze de hoge opkomst en wat zou, ondanks het mooie resultaat, de volgende keer nog beter kunnen? Henk vindt dat de verkiezingen goed zijn verlopen. De verkiezingscommissie heeft haar werk goed gedaan, er is door alle partijen flink campagne gevoerd. Niet alleen met folders, maar ook door de wijze waarop kandidaten zich hebben gepresenteerd. In de periode voorafgaand aan de verkiezingen moet je extra tijd vrijmaken om in contact met de werkvloer te komen. Daarna moet dit contact een vervolg krijgen. Het verkiezingscafé geeft naar mijn mening invulling aan het feit dat de bestuurder de verkiezingen belangrijk genoeg vindt om hier extra aandacht aan te schenken. Voor de deelnemers aan de verkiezingen is het toch altijd weer spannend. Berto en Els doen voor de eerste keer aan de campagne mee. Berto: Het verkiezingscafé was leuk. Je leert andere kandidaat OR-leden kennen en weet meteen dezelfde dag Het verkiezingscafé. Wachten op de resultaten in een aangename omgeving. hoe de vlag erbij hangt. Els had niet het gevoel dat het om een politieke campagne ging. Natuurlijk hebben we wel posters geplakt, materiaal uitgedeeld en gesprekken gevoerd. Als het gaat om de hoge opkomst, geeft Els aan dat duidelijk is dat de OR in Oost leeft en breed gedragen wordt. Hoe dit komt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik met dit grote draagvlak als nieuw OR-lid bijzonder tevreden ben, ondanks de grote verantwoordelijkheid en druk die dat met zich meebrengt! Henk verklaart de hoge opkomst doordat de OR heeft laten zien een goede gesprekspartner voor de bestuurder te zijn. Henk: De OR heeft een belangrijke zaak voor het personeel geregeld (plaatsgarantieplaatsen voor werkgarantie in Oost op kop -red.). Berto stelt dat de hoge opkomst vooral komt door de strijd tussen de partijen. De ABVA/kabo probeerde met veel mediageweld de grootste te blijven en de tegenstanders wilden dat voorkomen. Verder is de betrokkenheid van de medewerkers binnen Oost groot. Over drie jaar vinden de volgende verkiezingen plaats. Hoe pakken we het dan aan? Wat kan er beter? Berto: Bij de volgende verkiezingen moet eerder duidelijk zijn hoe de landelijke campagne wordt gevoerd. Zo ontstaat ruimte om regionale aandachtspunten naar voren te brengen. Ik bedoel daarmee het kantoorgericht campagne voeren. Els vindt het contact met de medewerkers noodzakelijk. Ik hoop na 3 jaar OR-lidmaatschap voldoende uitstraling te hebben. Dat vergt een investering van tijd. Ik wil veel gesprekken voeren met onze leden, en niet alleen rond verkiezingstijd. Henk voegt daar aan toe dat het een leermoment voor een OR-lid is. Je moet betrokken zijn met je eigen werkvloer én kunnen vertalen wat je ziet en hoort binnen de overlegstructuren. Henk Drenth Berto Keuping Els Nijhof NCF Finanzien april

8 NCF bezoekt Finse vakbond TVML Samenwerkingsverband ondertekend George Klaassen en Eelke Renkema De NCF en de Finse landelijke douanevakbond TVML hebben in februari 2009 een samenwerkingsverband ondertekend. De Finse vakbond wil gebruikmaken van de kennis en ervaringen van de NCF. Hierbij valt te denken aan het houden van stiptheidsacties bij de Douane. Daarnaast hoopt de TVML met hulp van de NCF een plek te kunnen krijgen binnen de Europese vakbondorganisatie Cesi. Ook dit leidt tot een bundeling van krachten waardoor de Finse vakbond hoopt in eigen land sterker te staan. Ook besteedde het hoofd van deze douanepost aandacht aan de wisselingen in de hoeveelheid werk en de samenwerking met de grenspolitie. Beide groepen nemen aan de grens regelmatig elkaars werk over. Het bezoek van de bestuursleden Eelke Renkema, Albert van der Smissen en George Klaassen volgde op een bezoek in april 2007 van de Finnen aan Nederland. De drie ontmoetten in februari 2009 tijdens hun driedaagse bezoek aan Finland diverse afgevaardigden. Zo was er onder andere een gesprek met de Finse Directeur-Generaal (DG) Tapani Erling over de reorganisatie van de Finse douane. De DG vertelde dat de reorganisatie vorm wordt gegeven door vier zaken: 1) certificering van bedrijven, 2) risicoanalyse, 3) oprichten van interventieteams en 4) verdere samenwerking zoeken met de grenspolitie. Ook spraken de bestuursleden met de staatssecretaris van Financiën Juhani Turunen over de bestuurlijke structuur van het ministerie. De staatssecretaris benoemde zes instrumenten om de reorganisatie van de douane te realiseren (zie kader). Daarnaast gaf hij aan dat in de dunbevolkte gebieden in het noordelijk district (Lapland) bijna geen werk voorhanden is en dat dit de hoofdreden is voor de verschuiving van werk en mensen. Op het programma stond verder een ontmoeting met het hoofd van het oostelijke douanedistrict, Tommi Kivilaakso. Hij vertelde over de werkwijzen, trends en ontwikkelingen. Tot slot werd aan de grens met Rusland gesproken met het hoofd van de douanepost Nuijamaa, Petri Kukkonen. Hij ging uitgebreid in op de werkzaamheden en de werkwijze van zijn organisatie (powerpointpresentatie is te zien op 8 NCF Finanzien april 2009

9 Instrumenten reorganisatie Finse douane het (verder) ontwikkelen en implementeren van E-government het delegeren van verantwoordelijkheden aan de lagere overheden het concentreren van werk in grote kantoren in het binnenland het versterken van de buitengrens met Rusland het ontwikkelen van werkbesparende software het verhogen van de productiviteit van de douaniers In het kantoor van de grensovergang Nuijamaa, oostelijk Finland bij de grensovergang met Rusland. Mr. Petri Kukkonen,hoofd van de douanepost Nuijamaa geeft aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over het werkaanbod op deze grenspost. George en Albert luisteren aandachtig toe. Helsinki in het centrum van de stad v.l.n.r.: Mikko Gronberg, Eelke Renkema, Albert van der Smissen, George Klaassen. Situatie Finse douane de Finse douane bestaat uit 2600 Fte s en is verdeeld over 5 districten 80% ( ) van de goederenbewegingen is transitoverkeer de Finse douane bevindt zich middenin een reorganisatie waarbij : o o een klein deel van deze mensen komt te wer- ken in grote gecentraliseerde kantoren in het binnenland o o Mr.Kristian Karrasch (van Pardia) en twee medewerkers van de douanepost Nuijamaa. De NCF-delegatie krijgt uitleg bij de scanmobiel. 10% personeelsreductie tot 2011 moet worden gerealiseerd de kleinere binnenlandse kantoren worden gesloten het overgrote deel van deze douaniers gaat echter naar de Fins/Russische grens, wat een Europese buitengrens is Arbeidsvoorwaarden Finse douane een basissalaris (afhankelijk van de groepsfunctie) met een flink stuk individuele prestatiebeloning (afhankelijk van de eigen prestatie) een groepsbeloning afhankelijk van het resultaat (bovenop het jaarlijkse budget) een overheidssalaris wat marktconform is of zelfs beter dan de markt de ontwikkeling van het overheidssalaris heeft een betere lijn getoond dan in de marktsector in de afgelopen tien jaar de bereidheid van de ambtelijke en politieke top tot de sociale dialoog met de vakbonden de Finnen hebben een ruimere toepassingsmogelijkheid om te staken. Niet-leden zijn verplicht om ook te staken maar ontvangen geen geld. Bijzonderheden en leerervaringen voor de NCF zijn: Het verhogen van de productiviteit van de douaniers verbaast ons in relatie tot de eerste maand van 2009 die naar alle waarschijnlijkheid een daling laat zien van 60% van de goederenbewegingen. Dit is het gevolg van de economische crisis. Wij zijn dan ook zeer benieuwd wat de effecten voor ons land zullen zijn. In tegenstelling tot Nederland, streeft Finland ernaar om het werk in het binnenland te laten voortbestaan. Recentelijk heeft de dienstleiding besloten om ook in Nederland in het binnenland kantoren te laten bestaan. In Finland is men van mening dat het reeds eerder genoemde E-government samen met E-customs voldoende mogelijkheden biedt om op afstand te werken. Dat is een voorbeeld voor onze dienstleiding hoe het ook kan en misschien wel zou moeten. Het lijkt er dan ook op dat de Finnen meer op hebben met mensen dan met werk. Dit maken wij onder andere op uit het feit dat er een zeer toegankelijke directe weg naar de dienstleiding en politiek is zonder allerlei onnodige tussenstappen. Het Finse registratiesysteem van voertuigbewegingen zou ook zijn voordelen voor Nederland kunnen hebben. Registratie van vrachtverkeer in relatie tot de bijdrage aan het weggebruik, kan hiermee eenvoudig worden geregistreerd. Verder kan door de onderlinge verbindingen in het systeem gezien worden of transitieverkeer ook daadwerkelijk transitie is en of het zelfde gewicht eruit gaat als erin komt. Het deelnamepercentage aan een vakbond is met 80% erg hoog, hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de verplichting voor niet-vakbondsleden om (zonder geldelijke compensatie) mee te staken. NCF Finanzien april

10 Voordelig reizen naar het NCF-kantoor Collega s die reizen in de omgeving van Rotterdam, bijvoorbeeld naar het kantoor van de NCF in Rotterdam-Zuid, en die in het bezit zijn van een NSjaartrajectabonnement (al dan niet van de werkgever) kunnen deze opwaarderen bij de kaartjesautomaat op het metrostation. Op deze manier reis je in de regio Rotterdam voordeliger dan wanneer je een metroretourkaart koopt. duurste versie. Beide andere kaarten kosten elk eenmalig 7,50 waarna je er tegoed op kunt laden. De kaart van het NS-abonnement werkt als persoonlijke kaart, mits hij is voorzien van het OV-Chipkaart logo. Collega s met zo n kaart sparen dus 7,50 uit. In Rotterdam is sinds het begin van dit jaar de strippenkaart afgeschaft in de metro. Je hebt nu de keuze uit 3 OV-chipkaarten: de persoonlijke kaart, de anonieme kaart en de wegwerpchipkaart. De laatste is op termijn de Koekjesbond Zevenbergen 23 januari 2009 Geachte redactie Langs deze weg wil ik de NCF dank zeggen voor het mooie cadeau dat ik in december 2008 heb ontvangen. Het cadeau bestond uit een mooi klokje met opdruk NCF. Ik kreeg dit cadeau omdat ik per 1 oktober jaar lid was van de bond. Even terug gaan in de historie. Op 1 september 1958 trad ik dienst van het ministerie van Financiën en wel op de inspectie der directe belastingen te Rotterdam 1e afdeling om vervolgens per 1 oktober 1958 lid te worden van de bond. De inspectie was gevestigd aan de Puntegaalstraat, maar de Rotterdammers noemden dit de Plukmekaalstraat. De bond heette toen ook anders, namelijk Bond van ambtenaren bij s rijksbelastingen. In de volksmond (op de inspectie) werd onze bond de koekjesbond genoemd. Reden hiervan was dat het nieuwe lid een rol Marie-biskwietjes kreeg. Of was het de aangever van het nieuwe lid, dat weet ik niet meer. Nu lees ik in Finanzien dat de aangever van een nieuw lid 10 ontvangt. In de tijd gezien was die geste van de biskwietjes toch aardig in het licht dat ik begon met een salaris van fl. 94 (nu 42) netto per maand. De vakantiedagen waren toen ook heel ruim: 13 dagen per jaar en op zaterdag werken tot uur. Omdat ik in het begin een ambulante functie had binnen het gebouw, werd mij gevraagd om de maandelijkse contributie per kas te innen. Voorzover ik me kan herinneren, varieerde die tussen 0,65 cent en 1,95 per maand. Gelukkig zijn de tijden mede door onze bond veranderd en kunnen we ons gelukkig prijzen binnen Financiën de grootste bond te zijn. Ik wens allen die zich voor onze bond inzetten nog heel veel succes in de toekomst. Met vriendelijke groeten, Olav Hommes 10 NCF Finanzien april 2009

11 De internationale rechtsorde, recht zonder grenzen Joop Hupkes We zijn er inmiddels aan gewend dat in Italië met euro s kan worden betaald en de grens met onze oosterburen zonder belemmering kan worden gepasseerd. Dat Nederland ook voor de rechtshandhaving in een aantal gevallen te maken heeft met aan internationale verdragen gerelateerde wet- en regelgeving is wat minder bekend. Er bestaan verschillende internationale rechtscolleges, waarvan er overigens een aantal in Den Haag is gevestigd. Deze colleges bewaken de naleving van de verdragen door de aangesloten landen. In de Grondwet staat dat deze verdragen voorrang hebben op de nationale wetten en regels. Grondwet - Artikel 94 Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Laten we eens een rondgang maken langs een aantal van deze colleges. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Dit in Luxemburg (stad) gevestigde rechtscollege, opgericht in 1952 als orgaan van de Europese Unie, doet uitspraak in geschillen tussen lidstaten, instellingen, bedrijven en individuen waarbij EU-wetgeving aan de orde is. Daarnaast bepaalt het hof wat de juiste uitleg is van Europese regelgeving. Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat de nationale rechters het gemeenschapsrecht op verschillende wijzen uitleggen. Het Hof is samengesteld uit evenveel rechters (27) als er lidstaten zijn: uit elke lidstaat één rechter. De rechters en advocaten generaal (8) worden voor een periode van zes jaar benoemd door de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad. Dit orgaan bestaat uit de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad komt minstens twee keer per jaar bijeen om de algemene politieke beleidslijnen vast te stellen. Sinds de oprichting zijn er duizenden zaken bij het Hof aanhangig gemaakt. Jaarlijks gaat het om ongeveer 600 zaken. De zittingen zijn openbaar, tenzij het Hof ambtshalve of op verzoek van partijen om gesloten zitting verzocht. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens In het Franse Straatsburg vinden we het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Sinds de oprichting op 5 mei 1948 is Straatsburg ook de zetel van de Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Raad van de Europese Unie). De Raad van Europa is een organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. Het Europese Hof behandelt onder andere zaken die te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting. De uitspraken zijn gebaseerd op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa. Ratificatie van het EVRM geldt als voorwaarde om lid te kunnen worden van de Raad van Europa en de Europese Unie. In Nederland heeft het verdrag directe werking, de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving direct aan het EVRM toetsen. Het hof bestaat uit 47 rechters, één uit elke lidstaat van de Raad van Europa. Den Haag niet alleen regeringscentrum Het Internationaal Gerechtshof zetelt in het Vredespaleis in Den Haag. Dit hof werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog en behandelt alleen conflicten tussen staten, bijvoorbeeld als zij ruzie hebben over een grens. Het Joegoslavië-tribunaal is opgericht door de Verenigde Naties tijdens de oorlog op de Balkan. Het tribunaal heeft het doel de oorlogsmisdadigers uit deze oorlog ter verantwoording te roepen en zo nodig te straffen. Het Permanent Internationaal Strafhof heeft tot doel mensen te berechten die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. NCF Finanzien april

12 222 Hét alarmnummer voor op kantoor Hans Stoutjesdijk Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident. Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico s zijn te vermijden. In Nederland wordt zo n keer per jaar eerste hulp verleend bij (arbeids)ongevallen en er breekt elk jaar duizenden keren brand uit in bedrijven en op bedrijfsterreinen. Maar er zijn ook mensen die zich verslikken in een gebakje, flauw vallen of een hartstilstand krijgen. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en te zorgen dat bedrijfshulpverleners snel en effectief hulp kunnen bieden bij zulke incidenten totdat externe hulpverleners (brandweer, ambulance en politie) ter plekke aankomen. Bij de Belastingdienst is 222 het landelijke, interne telefoonnummer waarmee je op het kantoor de bedrijfshulpverlening inschakelt. In vrijwel elk gebouw van de Belastingdienst is dit alarmnummer voor iedereen vanaf elke werkplek bereikbaar. Bel je dit alarmnummer, dan krijg je direct het hoofd bedrijfshulpverlening, de meldkamer of de receptie aan de lijn. Leg kort uit wat er is gebeurd en waar. Zij ondernemen actie en schakelen bedrijfshulpverleners en zonodig brandweer, politie of ambulance in. Binnen 5 minuten na je telefoontje is de bedrijfshulpverlening ter plaatse. De bedrijfshulpverleners van de Belastingdienst zijn speciaal opgeleide collega s die precies weten hoe ze in noodgevallen moeten handelen. Zij kennen de veiligheidsvoorschriften in de gebouwen en weten wat de risico s zijn bij een ongeval, brand of bommelding. Maar ook in geval van een hartstilstand weten ze om te gaan met een defibrillator. Als dit apparaat tijdig wordt gebruikt in combinatie met reanimatie, is het in 35 procent van de gevallen succesvol. In vergelijking met alléén reanimatie verdubbelt het de kansen. Elke handeling of actie die de BHV er onderneemt, draait primair om de veiligheid en het welzijn van betrokkenen. Het hoofd BHV coördineert de acties en kan bijvoorbeeld besluiten om het gebouw te laten ontruimen. Snelheid en duidelijkheid zijn letterlijk van levensbelang. Het hoofd BHV is het eerste aanspreekpunt ter plaatse en zorgt voor afstemming met de hulpverlenende instanties. Bekendheid Alarmnummer 222 zorgt er dus voor dat in alle noodgevallen snel en adequaat hulp wordt verleend en eventueel extra hulp van buiten wordt ingeroepen. De Arbo-wet verplicht niet alleen de veiligheid van de medewerkers, maar ook die van de klanten te garanderen. De bedrijfshulpverlening wordt binnen de Belastingdienst gefaciliteerd door het B/CFD. Dit betekent dat het B/CFD de beleidsvorming en de uitvoering van de bedrijfshulpverlening binnen de Belastingdienst voor zijn rekening neemt. Ze heeft dan ook alle faciliteiten in huis om de bedrijfshulpverlening optimaal te kunnen laten draaien. Met alarmnummer 222 is de bedrijfshulpverlening voor iedereen bereikbaar ongeacht de werkplek of het gebouw waarin iemand zich bevindt. Maar het meest belangrijke is dat de medewerker het alarmnummer ook daadwerkelijk kent én gebruikt. Toen in 2006 een onderzoek werd gedaan naar de bekendheid van het nummer, bleek slechts 67 procent van de Belastingdienst medewerkers het nummer te kennen. Tienduizend collega s wisten niet welk nummer ze moesten bellen in noodsituaties. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Inmiddels heeft de B/CFD hard gewerkt om te zorgen dat iedereen binnen de Belastingdienstgebouwen het alarmnummer 222 kent. Bijvoorbeeld door de 222-stickers die op de telefoons zijn geplakt, maar ook door de alarminstructie die in de kantoorruimtes zijn opgehangen. Nogmaals: bij alle calamiteiten en noodgevallen, bel zo snel mogelijk alarmnummer NCF Finanzien april 2009

13 Beoordeling niet correct, maak bezwaar Jacqueline Choufoer-Van der Wel Een ieder van u wordt (als het goed is) met enige regelmaat beoordeeld. Vaak levert dit geen problemen op, maar soms blijkt dat u en uw beoordelaar over bepaalde punten van mening verschillen. Wat kunt u daar nu tegen doen en is het belangrijk om dit te doen? Procedure Het beoordelingstraject begint met de mededeling (aanzegging) dat uw functioneren in de komende periode zal worden beoordeeld. In die aanzegging staat niet alleen hoe lang het beoordelingstijdvak duurt (maximaal twee jaar), maar vooral welke prestaties u dient te leveren. Dit is belangrijk. Op die manier weet u waar u op moet letten en wat uw leidinggevende van u verwacht. In het geval de door u geleverde prestaties, ook wel contributiecriteria genoemd, overeenkomen met de vooraf gestelde functie-eisen krijgt u een voldoende beoordeling. Een beoordelingsprocedure begint met een beoordelingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertelt uw leidinggevende hoe hij/zij uw functioneren beoordeelt. Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan kunt u schriftelijk uw bedenkingen indienen en daarin vermelden op welke punten u de beoordeling aangepast zou willen zien. Hiervoor geldt een heel korte termijn, namelijk binnen twee weken na het beoordelingsgesprek. Deze bedenkingen kunt u tijdens een (bedenkingen)gesprek met uw beoordelaar bespreken. De beoordelaar legt de voorgenomen beoordeling voor aan de beoordelingsautoriteit en deze besluit binnen twee weken of uw beoordeling wordt gewijzigd alvorens die door de beoordelingsautoriteit wordt vastgesteld. Als niet of slechts gedeeltelijk aan uw bedenkingen tegemoet wordt gekomen, moet dit door het bevoegd gezag worden gemotiveerd. De vastgestelde beoordeling is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen de vastgestelde beoordeling. Het bevoegd gezag moet beslissen op dit bezwaar. Voordat het zover is, moet echter eerst advies worden gevraagd bij de Adviescommissie Personeelsbeoordeling. Deze adviesaanvraag is niet nodig als uw bezwaar direct gegrond wordt verklaard. De Adviescommissie Personeelsbeoordeling houdt in de regel een zitting waarbij u als opgeroepen ambtenaar verplicht bent te verschijnen. Op vragen van de commissie dient u naar waarheid en zonder voorbehoud te antwoorden. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Het advies van de commissie wordt toegezonden aan het tot beslissen bevoegd gezag en aan u. Uiteindelijk maakt het bevoegd gezag de keuze of het advies wel of niet wordt gevolgd. Als besloten wordt van het advies af te wijken, moet die afwijking uiteraard wel extra goed worden gemotiveerd. Mocht u zich onverhoopt nog steeds niet kunnen vinden in de beoordeling, dan staat u de weg open naar de rechtbank en in het uiterste geval naar de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep. De individuele belangenbehartigers van de NCF kunnen u helpen met het opstellen van uw bedenkingen en het maken van bezwaar. Hun namen en telefoonnummers treft u aan in Finanzien. Gezien de soms korte termijnen is het zaak zo snel mogelijk in contact te treden met hen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Voor beroepsprocedures kunt u terecht bij de juristen van de NCF. Zij zullen voordat wordt besloten een procedure in te stellen, toetsen of het zinvol is dat u de beroepsprocedure opstart. Noodzaak Vaak krijgen de juristen van de NCF de vraag of het noodzakelijk is om bezwaar te maken tegen een beoordeling als deze geen correcte weergave biedt van het functioneren. Het antwoord op die vraag is ja. Als u geen bezwaar maakt, komt de beoordeling in rechte vast te staan. Dat betekent dat de beoordeling ongewijzigd in stand blijft zoals die is. In het geval uw functioneren en/of gedrag op een of meerdere punten als onvoldoende is beoordeeld, zal dat meestal niet direct consequenties hebben. Als uw functioneren en/ of gedrag echter meerdere keren als onvoldoende wordt aangemerkt, kan dit op termijn leiden tot vèrgaande gevolgen. U moet dan denken aan verplaatsing of zelfs ontslag wegens ongeschiktheid. Uiteraard kan het bevoegd gezag niet zomaar zulke drastische stappen nemen. Zij moeten er wel samen met u alles aan hebben gedaan om u in staat te stellen uw functioneren te verbeteren. Functioneringsgesprekken en coaching kunnen daarbij helpen. Bij meer specifieke problemen kan het goed zijn hulp in te schakelen. Ook helpt het om uw beoordelaar te informeren als er iets met u aan de hand is dat van invloed is op uw functioneren of op uw gedrag. Hiermee kan dan rekening worden gehouden in de beoordeling. Pas als blijkt dat het ondanks alle hulp niet lukt om het functioneren op een gewenst peil te brengen, mag het bevoegd gezag tot verdere stappen overgaan. Het is daarom belangrijk bezwaar te maken tegen een beoordeling waar u het niet mee eens bent. Dit is de enige manier om een in uw ogen onjuiste beoordeling aan te laten passen. Ook laat u daarmee duidelijk zien dat u een andere visie heeft op uw functioneren of op uw gedrag. Mocht het onverhoopt tot een verdere juridische procedure komen, dan is het voor de rechter duidelijk waarover u en uw bevoegd gezag van mening verschillen. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de individuele belangenbehartigers van de NCF en de juristen van de NCF. Jacqueline Choufoer Van der Wel is advocaat en werkt bij kantoor Dijkgraaf. NCF Finanzien april

14 Minister betaalt niet mee aan verhoging pensioenpremie Marianne Wendt De minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst weigert mee te betalen aan de premieverhoging. De minister dreigt ambtenaren te moeten ontslaan als de pensioenpremies omhoog gaan. Het pensioenfonds ABP heeft aangegeven de premies te willen verhogen om zo het vermogen van het fonds op peil te brengen. De bonden zijn van mening dat de minister verplicht is mee te betalen. Het pensioenfonds ABP bezit te weinig geld omdat de aandelenkoersen nog steeds dalen als gevolg van de kredietcrisis. Het vermogen van het ABP moet worden aangevuld. Het bestuur van het ABP heeft maatregelen aangekondigd om het vermogen te vergroten: het herstelplan. Iedereen betaalt mee: werkende ambtenaren, gepensioneerden en werkgevers. Tot grote woede van de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst. Zij wil niet meebetalen en dreigt medewerkers te ontslaan. Het ABP probeert de pensioenopbouw en de pensioenuitkering jaarlijks te verhogen met de gemiddelde loonstijging bij de overheid en onderwijssector. Dit heet indexatie. Het vermogen is zo laag, dat waarschijnlijk de komende vijf jaar niet kan worden geïndexeerd. Dit betekent koopkrachtverlies voor de gepensioneerden. Afhankelijk van de jaarlijkse inflatie kan de uitkering na vijf jaar 10% minder waard zijn. Afzien van indexatie leidt niet alleen tot koopkrachtverlies bij gepensioneerden, maar kan ook tot (toekomstig) koopkrachtverlies bij werkende ambtenaren leiden. De opbouw van het pensioen wordt ook niet geïndexeerd en kan daardoor tot een lager pensioenresultaat leiden. Maar dit hoeft niet. Als tijdens de pensioenopbouw (dus de gehele periode dat iemand werkt) het vermogen van het fonds weer hoog genoeg is, dan zal het pensioenverlies van de werkende ambtenaren hersteld worden. Dit heet na-indexatie. Daarnaast heeft het bestuur besloten om dit jaar geen premieverlaging door te voeren. Onder normale omstandigheden zou per 1 juli 2009 de premie 1% lager worden. Dit gaat niet door. Reactie van minister van Binnenlandse Zaken De minister van Binnenlandse zaken Guusje Ter Horst heeft een dringend verzoek gedaan om de premies niet te verhogen. De minister wil simpelweg niet meebetalen aan het herstel van het vermogen van het ABP. Ter Horst dreigt zelfs ambtenaren te moeten ontslaan als de premieverhoging doorgaat. Als het bestuur hiermee instemt, blijft er nog maar één optie over: de pensioenregeling verslechteren. In dat geval betalen de werkende ambtenaren dubbel; hun pensioenopbouw wordt niet geïndexeerd en de pensioenregeling verslechtert. Reactie van de bonden Tevens wordt per 1 januari 2010 de premie met 2% verhoogd totdat het vermogen van het ABP voldoende is hersteld. Hiervan betalen de werkgevers het overgrote deel. Hoe nu verder? De minister kan alleen onder de premieverhoging uitkomen als de bonden instemmen met een verslechtering van de pensioenregeling. En dat zijn ze niet van plan. De bonden begrijpen dat stijgende kosten problematisch zijn in economisch moeilijke tijden. Maar dit is ook anders op te lossen dan door medewerkers te ontslaan. Gelukkig toont de Belastingdienst zich een betere werkgever dan de minister. Al eerder spraken de NCF en de andere centrales met de dienstleiding af dat medewerkers niet worden ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Belastingdienstmedewerkers mogen geen slachtoffers worden van de kredietcrisis. De bonden vinden dat de werkgever ook mee moet betalen. De pensioenregeling is een defined benefit regeling. Dit houdt in dat de hoogte van de pensioenuitkering vaststaat. Het bestuur bepaalt de financiering van de regeling door middel van aanpassingen in de indexatie en de premie. Hiervoor is geen toestemming nodig van bonden of werkgevers. De minster kan zich hieraan niet onttrekken. Daarnaast vinden de bonden dat de financiering een tijdelijk probleem is. De inkomsten voor het pensioenfonds vallen tegen omdat de waarde van de aandelen dalen als gevolg van de kredietcrisis. Als de economie aantrekt, stijgen de aandelenkoersen. De bonden willen niet de pensioenregeling verslechteren vanwege de tijdelijke financiële problemen. Alleen structurele problemen rechtvaardigen veranderingen in de pensioenregeling. 14 NCF Finanzien april 2009

15 Individuele Belangen behartigers Regioconsulenten NCF Vragen over uw rechten en plichten bij een probleem in relatie tot uw werk kunt u voorleggen aan onze zogenoemde Individuele Belangenbehartigers (kortweg IB ers) in uw regio. Groningen Friesland Drente Overijssel Gelderland Theo Geraedts Piet van Andel Dienst Flevoland Noord-Holland Raymond de Goijer Dienst Zuid-Holland Zeeland Rob Lieshout Dienst Monique Bliekendaal Dienst Kees van Koeveringe Dienst Noord-Brabant Limburg Joop van Oord Dienst Jurgen van de Beek Dienst Hans Bongers Han Reijnders Dienst Utrecht REGIO 1: B/Noord - B/Randmeren - B/Oost - B/Rivierenland Henk Meulman Hennie Verschoor REGIO 2: B/Holland-Noord - B/Amsterdam - B/Utrecht-Gooi Henk Gelens Dienst REGIO 3: B/Holland-Midden - B/Haaglanden - B/Rijnmond John Halverhout Dienst REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Limburg Edwin Janssens REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Zuidwest Wim de Graaf REGIO 5: CA - CICT - CFD - CPP - CKC - FIOD/ECD - BEL.TEL - BTL. - TOESLAGEN - MvF - Domeinen - overig Jos Voortman REGIO 6: Douane Noord Cor van Wijmeren Dienst REGIO 7: Douane West Hans van der Zwet Slotenmaker REGIO 8: Douane Rotterdam Frans Koppenhagen Frans Dirkx Dienst Paul van Kouteren REGIO 9: Douane Zuid NCF-Platform Medezeggenschap Het Platform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-leden structureel te ondersteunen. De coördinator van dit Platform is Jos Voortman. De bestuurslagen informeren de leden van het Platform continu en volledig, terwijl de leden continu signalen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de leden van het Platform benaderen voor vragen en opmerkingen. Hans Bongers Fred Goverde Dienst John Halverhout Dienst Frans van Elven Koos Grave Dienst Nico Middeljans Jos Voortman Koos van Schaik Dienst Guust Vroling Dienst NCF Finanzien april

16 Houd de vaart erin! Kies voor de NCF en betaal de eerste zes maanden geen contributie. Ja, ik word ook lid van de NCF, de grootste binnen Financiën... Naam: M / V Roepnaam: Voornamen (voluit): Geboortedatum: Adres: Regio: Postcode: Woonplaats: Kantoor: adres in Lotus: SAP Personeelsnummer: Nummer 4, april privé: Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.: te zullen nakomen en verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is. Handtekening Bovengenoemd lid aangemeld door: Naam: Knip de ingevulde bon uit en stuur hem in een envelop zonder post zegel naar: Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging en juridische bijstand. * Laagste contributie * De eerste zes maanden lidmaatschap gratis * De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën * De NCF is er altijd, ook op de werkvloer Woonplaats: Mijn wervingspremie à 10,00 kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.: NCF Antwoordnummer VL Leiden Faxen kan ook

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Helemaal super, dit artikel! Colete Pheninckx Zie ook een discussie hierover op Linkedin.com > groups > Schooljournaal

Helemaal super, dit artikel! Colete Pheninckx Zie ook een discussie hierover op Linkedin.com > groups > Schooljournaal Nr. 11 11.06.2011 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie