Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst"

Transcriptie

1 Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron Glasbeek, opleidingscoördinator van de opleiding Productieleider, Ben Smit, artistiek leider en Geert Oude Weernink, zakelijk leider allen van de Theaterwerkplaats De Prins van Groningen, Nynke Oele, cultureel ondernemer en Robbert Baars, theateradviseur Kunstfactor.

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De context van de opleiding pag Doel van de opleiding pag Visie op leren produceren pag Rollen en competenties van een productieleider pag. 5 Hoofdstuk 2. De structuur en organisatie van de opleiding pag Toelating pag Inrichting van de opleiding pag. 8 Hoofdstuk 3. Lesinhoud pag. 12 Jaar 1 pag. 12 Jaar 2 pag. 14 Hoofdstuk 4. Evaluaties en procedures van de opleiding pag Evaluatie van de stage pag Toetsingscriteria voor het examen pag De procedure van het examen pag De evaluatie van de opleiding pag Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit pag. 20 Bijlagen literatuurlijst pag. 22 2

3 3

4 Hoofdstuk 1. De context van de opleiding Binnen het kunstvakonderwijs neemt produceren een bijzondere plek in. Produceren is geen artistiek ambacht, geen kunstvorm, niet eens een doel op zich. Een goede productieleider maakt het mogelijk dat anderen kunst kunnen maken en ervan kunnen genieten. Dat maakt de opleiding praktisch en niet gericht op het ontwikkelen van een artistiek profiel, zoals dat bijvoorbeeld bij de opleiding voor regisseur wel het geval is. In Nederland bestaat een vergelijkbare opleiding voor het amateurveld niet. Wel bestaat er een vierjarige bachelor-opleiding die verbonden is aan de Theaterschool Amsterdam: de Opleiding Productie Podiumkunsten. Ook een aantal MBO opleidingen bieden een vergelijkbare opleiding aan. Deze opleidingen leiden echter niet specifiek op voor het amateurveld. Bovendien is de vraag naar producenten voor dergelijke projecten groter dan het aanbod, zeker in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het raamleerplan voor de kaderopleiding produceren voor de Amateurkunst is dan ook niet vergelijkbaar met dergelijke HBO en MBO opleidingen en richt zich specifiek op het veld van de amateurkunst. Wij hebben met dit raamleerplan noch de ambitie noch de pretentie om ons met deze bestaande opleidingen te vergelijken. Wij leiden niet op met een duidelijk beroepsperspectief; wij leiden op om de amateurkunst beter te kunnen ondersteunen, en op die manier mee te gaan met de artistieke en productioneel ingewikkelde ontwikkelingen uit de praktijk. Tijdens de pilot is gebleken dat deelnemers soms de ambitie hebben om in het professionele veld te werken als productieleider, en deze opleiding als opstapje zien. Dat mag. De deelnemers moeten van tevoren duidelijk worden gemaakt dat deze opleiding zich niet richt op het professionele circuit, al zijn we natuurlijk wel blij met gedreven deelnemers. De gedrevenheid van de deelnemers geeft wat ons betreft ook aan dat ook op producerend niveau de grens tussen professioneel en amateur aan het verschuiven is. Aangezien dit raamleerplan de deelnemers een zo professioneel mogelijke omgeving wil aanbieden, wordt in dit raamleerplan niet uitgesloten dat de deelnemers stage lopen bij bijzondere projecten van een professionele gezelschappen, voorstellingen met amateurs en professionals of festivals waar zowel professionele als amateurkunstenaars optreden. Wij zien dit niet als conflicterend met onze doelstelling om mensen op te leiden voor de amateurkunst. Immers, je leert het meest in een zo professioneel mogelijke omgeving. En dat is vaak in het semiprofessionele en het professionele circuit. 4

5 1.1 Doel van de opleiding De opleiding Produceren voor de Amateurkunst stelt zich ten doel om productieleiders op te leiden die in staat zijn zelfstandig een enkelvoudig amateurkunstproject te leiden. Hieronder kunnen vallen: een voorstelling, een tentoonstelling, een mediaproductie, etc. Daarnaast worden deelnemers opgeleid om als productiemedewerker bij meervoudige, multidisciplinaire projecten in de amateurkunst te functioneren. Binnen een groter geheel van bijvoorbeeld een festival, zijn ze in staat om één facet van de productie zelfstandig uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld de kassa, marketing, publiciteit of vrijwilligersbegeleiding zijn. De deelnemer heeft aan het einde van de opleiding kennis van en inzicht in de breedte van het culturele veld waarin productieleiding een rol speelt. De deelnemer aan de kaderopleiding Produceren voor de Amateurkunst moet aan het einde van de kaderopleiding kunnen voldoen aan de genoemde competenties en een eindproject kunnen neerzetten die voldoet aan de voorwaarden. 1.2 Visie op leren produceren Productieleiders opereren in een omgeving waar verschillende dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. Binnen het aanbod van de lessen dient gezocht te worden naar voldoende theoretische kennis om met die dynamiek te leren omgaan. Daarnaast is de praktijkervaring van groot belang. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om zowel door middel van zelfstudie, praktijkvoorbeelden en eigen praktijkervaring de veelheid aan competenties te verwerven die nodig zijn om te kunnen werken als cultureel producent. Het is een praktische opleiding waarbij de ideale leeromgeving zich voor een belangrijk deel buiten het leslokaal bevindt. Aangezien een productieleider leiding moet gaan geven, is het belangrijk dat de deelnemers al in een vroeg stadium voor een groep leren staan. Dat betekent dat er naast groepslessen, waarin de beste praktijkvoorbeelden en basisbegrippen worden aangereikt, ook in subgroepen of kleinere projecten zal worden gewerkt. Dat kan al dan niet met personen van buitenaf. De docenten en opleidingscoördinator zullen er samen zorg voor dragen dat de leerstof zoveel mogelijk in de lessen en in de praktijk wordt uitgewerkt. Het voordeel van het werken in groepen tijdens de opleiding, is dat het een afspiegeling is van projectmatig werken in de praktijk. Samenwerken, communiceren, strategisch denken en plannen zit op die manier continue in de lessen verweven. Observatie vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs, zoals het bezoeken van festivals, evenementen en voorstellingen en die bekijken door de bril van een productieleider. Ook het voorbereiden van opdrachten thuis, zoals het maken van een draaiboek of een subsidieaanvraag is onderdeel van de opleiding. Tenslotte vormen de stages één van de belangrijkste onderdelen. De stage kan plaatsvinden bij een bestaand evenement of festival, bij een vereniging, stichting of bij een eigen project. De stage is een belangrijk onderdeel van het examen. 5

6 Er wordt met docenten gewerkt, die elk op hun eigen terrein expertise hebben opgebouwd en voor één of twee modules worden aangetrokken. De opleidingscoördinator zorgt voor de continuïteit en is daarom het belangrijkste aanspreekpunt voor de deelnemers. Zowel de opleidingscoördinator als de gastdocenten hebben, al dan niet als autodidact, minimaal HBO werk- en denkniveau. 1.3 Rollen en competenties van een productieleider Een productieleider opereert tussen droom en daad. En inderdaad staan daar niet alleen maar wetten in de weg, maar vooral praktische bezwaren. De productieleider is er voor om die praktische bezwaren weg te nemen. Hij schept de voorwaarden die nodig zijn om de artistieke ideeën te verwezenlijken. Om dat te bereiken vervult de productieleider meerdere rollen. De productieleider is een: - organisator: mensen, goederen, diensten en ideeën moeten op het juiste moment op de juiste plek zijn - probleemoplosser: een productieleider draagt oplossingen aan voor (onverwachte) problemen - vertaler: een productieleider is de verbinding tussen de artistieke kern, de techniek en andere betrokkenen. - bewaker: een productieleider houdt toezicht op het proces, het budget en de planning Het is een dooddoener, maar een productieleider moet goed met mensen kunnen omgaan. In de amateurkunst wordt er veel en vaak met vrijwilligers gewerkt, mensen die onbetaald hun hart, ziel en tijd in een project willen steken. Daar moet je niet alleen oog voor hebben, je moet het ook leuk vinden om mensen van allerhande pluimage te betrekken, te inspireren en te motiveren bij een project. Je moet een team kunnen smeden, vaak bestaande uit professionele en vrijwillige mensen. Produceren in de amateurkunsten is mensenwerk van mensen die, vaak met beperkte middelen, nieuwe vergezichten willen creëren. Het optimaal inzetten, benutten en motiveren van mensen en middelen en daarbij de kwaliteit van het product niet uit het oog te verliezen, dat is de opdracht van de productieleider. Kerntaken van de productieleider zijn: -artistieke ideeën vertalen naar de praktijk. Hij kan met iedereen communiceren en afspraken maken. Hij kan zelfstandig en in een team beslissingen nemen en kan oplossingen aandragen, ook onder tijdsdruk. In een subsidieaanvraag kan hij artistieke ideeën helder en praktisch verwoorden. Hij is in staat een begroting op te stellen en een PR plan te maken. -organiseren. Een productieleider moet kunnen plannen en organiseren, op artistiek en zakelijk vlak. De productieleider is in staat het project van A-Z te overzien en kan met een draaiboek overweg. Hij kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen. Hij kan probleemoplossend werken. 6

7 -samenwerken. Een productieleider moet in staat zijn met alle betrokken partijen helder te communiceren, zowel binnen als buiten het team. Een productieleider in de amateurkunst moet mensen kunnen motiveren en betrokkenheid kunnen creëren. Hij moet kunnen samenwerken met professionals en vrijwilligers. Competenties Competenties staan voor de integratie van kennis, houding en vaardigheden op het technische, artistieke en praktische vlak. Deze competenties geven tevens de doelen op langere termijn aan. Gedurende de opleiding wordt helder uitgelegd op welke manier en op welk moment kennis, houding en vaardigheden worden getoetst. De kerntaken van een productieleider laten vertalen zich in de volgende competenties: - een goede subsidieaanvraag schrijven - een begroting opstellen - een budget bewaken - een pr plan opstellen - een draaiboek maken - samenwerken en communiceren - prioriteiten stellen - overzicht houden en onder tijdsdruk werken - mensen motiveren en aansturen - oplossingsgericht werken, alleen en met anderen 7

8 Hoofdstuk 2. De structuur en organisatie van de opleiding 2.1 Toelating Om deelnemers een helder beeld te geven over de inhoud en de eisen van de opleiding is er een vorm van toelating. De toelating vindt plaats door middel van een gesprek of sollicitatiebrief. Het staat de organiserende instelling vrij hier zelf een keuze in te maken. De toelating vormt geen apart onderdeel van de opleiding. Vooraf wordt duidelijk gemaakt dat een deelnemer gedurende het cursusjaar een dagdeel per week ter beschikking moet hebben voor een stage. De deelnemer moet voldoende tijd hebben om stage te kunnen lopen in het studiejaar; het is niet mogelijk om alleen de lessen te volgen zonder praktijkervaring van een stage. Een deelnemer moet aantoonbare affiniteit met de (amateur)kunsten hebben, 18 jaar of ouder zijn en MBO denk- of werkniveau hebben. Daarnaast moet iemand ervaring hebben met het werk van een productieleider, of een afgeleide taak daarvan. Dit kan betekenen dat iemand al eens eerder iets heeft georganiseerd in de kunsten (een voorstelling, een tentoonstelling, een concert, etc) of ervaring heeft met marketing, pr, publiciteit, artiestenopvang etc. van een cultureel project. De toelating biedt de kandidaat de mogelijkheid: een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige opleiding te checken of deze voldoende bagage heeft om de opleiding te gaan volgen na te gaan of de opleiding aan de verwachtingen voldoet De toelating heeft voor de kaderopleiding ten doel: voldoende inzicht te krijgen op de motivatie van de toekomstig deelnemer na te gaan of de toekomstig deelnemer zich voldoende kan ontwikkelen na te gaan of de toekomstig deelnemer voldoende bagage heeft om de opleiding te starten in te schatten of de deelnemer voldoende tijd en doorzettingsvermogen heeft om de opleiding af te maken. Bij de selectie wordt er gekeken naar: - de motivatie van de deelnemer: waarom wil iemand leren produceren, wat is iemands ambitie? - de ervaring van de deelnemer: wat heeft iemand al georganiseerd of geproduceerd? - of de deelnemer een basale kennis heeft van (een deel van het) lokale kunstenveld - voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, zoals flexibiliteit, met kritiek kunnen omgaan en communicatief vaardig zijn, zowel mondeling als schriftelijk. De selectie voor de toelating dient te worden gedaan door minimaal drie personen: de opleidingscoördinator, de stagebegeleider en iemand van de organiserende instelling. 8

9 2.2 Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit twee leerjaren. Beide leerjaren bestaan uit diverse modules waarin steeds een ander deel van het produceren aan bod komt. Pas wanneer de deelnemer alle modules heeft doorlopen, komt hij in aanmerking voor een diploma. Het eerste leerjaar maakt de deelnemer het hele proces door van de ontwikkeling van een artistiek idee tot de uiteindelijke uitvoering en de post-productie. De verschillende facetten die belangrijk zijn in dit proces, worden per module uitgelicht. Dit gebeurt zowel met case-studies als met de ervaring die wordt opgedaan tijdens de stage. Meerdere disciplines komen aan bod. In het tweede jaar verschuift de focus van het artistieke proces en de uitvoering naar de volle breedte van het culturele amateurveld. De deelnemer leert instellingen, organisaties, stichtingen en overheden kennen die een rol spelen binnen de kunsten. In dit jaar wordt er dieper ingegaan op alle randvoorwaarden van meervoudige artistieke projecten, zoals festivals en evenementen. Na dat jaar moet de deelnemer kennis en inzicht hebben in het veld waarin productieleiding een rol speelt en daarin kunnen functioneren. Het opleidingsteam Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de deelnemers met meerdere docenten werken. Het wordt geadviseerd om per module andere gastdocenten uit te nodigen. Het vaste opleidingsteam bestaat uit de opleidingscoördinator, de stagebegeleider en een medewerker van de organiserende instelling. De opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de opleiding en de vertaling van dit raamleerplan in een werkplan voor de opleiding. Hij regelt de lesruimte, de (gast)docenten en is het aanspreekpunt voor de deelnemers, docenten en organiserende instelling. Hij houdt absentielijsten bij en volgt de leerlingen in hun leerproces. Samen met de deelnemers is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het studiedossier. Hij is aanwezig bij presentaties, tussentijdse evaluaties en bij het examen. De stagebegeleider helpt de deelnemers met het vinden van een goede stageplek en hij gaat op stagebezoek. Hij is aanwezig bij presentaties, tussentijdse evaluaties en bij het examen. De stagebegeleider moet het stageplan voorafgaand aan de stage goedkeuren. Na afloop beoordeelt hij het stageverslag. De organiserende instelling is verantwoordelijk voor de werving van de deelnemers, een financiële basis voor de opleiding, het benoemen van de examencommissie, het aanvragen van de diploma s en het behandelen van eventuele klachten. 9

10 Modulen Elk leerjaar is opgebouwd uit een aantal modulen, waarin een bepaald onderdeel van het productieproces uitgebreid besproken wordt en bijbehorende competenties worden getoetst. Een module bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin (gast)docenten college komen geven en huiswerkopdrachten worden besproken. Aan het einde van elke module vindt er een toetsing plaats door middel van een huiswerkopdracht of presentatie. De opdrachten worden beoordeeld door de (gast)docent en meegenomen in het studiedossier (zie hieronder) van de deelnemer. De (gast)docent moet over een opleiding beschikken in de betreffende module, of door ervaring veel relevante expertise hebben opgebouwd. Studiebelasting Het eerste jaar vraagt van de deelnemers een investering van tenminste 160 uur: 45 uur les, 10 uur voorstellingsbezoek, 30 uur opdrachten maken (huiswerk), 15 uur literatuur lezen, uur stage (minimaal). In het tweede jaar is dat tenminste 188 uur: 48 uur les, 15 uur voorstellingsbezoek, 30 uur opdrachten maken (huiswerk), 15 uur literatuur lezen, uur stage (minimaal). De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers, zodat er voldoende individuele aandacht kan worden gegeven. Deelnemers worden aangemoedigd zelf zoveel mogelijk voorstellingen en culturele activiteiten te bezoeken. Stage In beide leerjaren wordt er door de deelnemer stage gelopen. Het is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer wordt aangemoedigd zelf een stageplek te zoeken, maar de stagebegeleider kan hier uiteraard in assisteren. De opleiding biedt vele handvatten om het proces van produceren soepel te laten verlopen, maar pas in de praktijk leer je wat het werk inhoudt en hoe je daar mee omgaat. Ook je eigen valkuilen en stressbestendigheid worden het beste in de praktijk getest. De stage moet van tevoren door de stagebegeleider worden goedgekeurd in een projectplan. In dat projectplan staat omschreven wat de leerdoelen zijn en hoe de deelnemer die leerdoelen wil verwezenlijken. Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt er stage gelopen. Deelnemers moeten daar minstens een dagdeel per week voor beschikbaar hebben. Het eerste jaar is vooral een meeloopstage of een stage bij een enkelvoudig (amateurkunst)project (d.w.z. dat er slechts één discipline aan bod komt). Op die manier lopen theorie en praktijk min of meer gelijk en is de deelnemer in staat om dat wat besproken wordt in de les, direct toe te passen in de praktijk. In het tweede jaar moeten de verantwoordelijkheden tijdens de stage groter zijn en moet de deelnemer eindverantwoordelijkheid dragen voor een bepaald onderdeel van de productie. Dan kan iemand 10

11 ook stage lopen bij een meervoudig project zoals een festival. Op die manier loopt het soort stage dat iemand loopt min of meer parallel met het aangeboden theoretische programma. De stagebegeleider bezoekt het project waar de deelnemer stage loopt. De stage wordt door de deelnemer, de stagebegeleider van de opleiding en de organisatie geëvalueerd en de deelnemer schrijft een stageverslag voor de evaluatie. De resultaten worden verwerkt in het studiedossier. In Hoofdstuk 4 staan de richtlijnen voor de stage-evaluatie beschreven. Studiedossier Samen met de deelnemers is de opleidingscoördinator verantwoordelijk voor het bijhouden van het studiedossier. Het studiedossier: - dient als naslagwerk voor deelnemer en opleidingscoördinator - bestaat uit gemaakte opdrachten, evaluaties, beoordelingen en aanwezigheid van de deelnemer - ook eventuele vrijstellingen worden vermeld - bevat de stageverslagen en de projectplannen van de stages - wordt standaard aan de gecommitteerde bij het examen voorgelegd zodat deze inzicht krijgt in het traject dat de deelnemer heeft doorlopen gedurende de opleiding. Tussentijdse evaluatie Aan het einde van het eerste jaar krijgen de deelnemers een bindend advies om door te gaan naar het tweede jaar, dat door de opleidingscoördinator wordt toegelicht. Om door te mogen naar het tweede jaar mag er 1 module met een onvoldoende zijn afgesloten. De stage mag nooit met een onvoldoende worden afgerond. Aan het einde van het tweede jaar vindt het examen plaats. Om in aanmerking te komen voor het examen, mag de deelnemer ook weer maximaal 1 onvoldoende hebben behaald in het tweede jaar, en moet de stage met een voldoende zijn afgerond. Examen Het examen bestaat uit het studiedossier, een eindopdracht en een eindgesprek met de examencommissie. Voordat het eindgesprek plaats vindt, moet het studiedossier zijn goedgekeurd (d.w.z. gecontroleerd op volledigheid) door de opleidingscoördinator. De eindopdracht is een op maat gemaakte schriftelijke opdracht. In deze opdracht (of case-study) komen onderwerpen aan bod die voor de deelnemer lastig zijn gebleken tijdens de opleiding. De deelnemer moet een projectplan schrijven waarin een oplossing wordt geboden voor het probleem uit de casus. Uit dit projectplan moet duidelijk iemands zelfinzicht spreken, en wat hij geleerd heeft tijdens de opleiding. Het projectplan dient als basis voor het eindgesprek met de examencommissie. 11

12 De organiserende instelling is verantwoordelijk voor het instellen van een examencommissie die het examen afneemt en bepaalt of de deelnemer slaagt. De opleidingscoördinator schrijft een verslag van het eindgesprek. Dit verslag is beschikbaar voor de toetsingscommissie van KunstKeur. Kunstfactor ontvangt ook een exemplaar om zicht te houden op de inhoudelijke kwaliteit en ontwikkelingen op landelijk niveau. In Hoofdstuk 4 staat de procedure van het examen uitgebreider beschreven. Diploma Aan de deelnemers die de opleiding productieleiding met goed gevolg doorlopen hebben, wordt na een geslaagd examen het diploma Produceren voor amateurkunst uitgereikt. Bij een gecertificeerde opleiding mag een diploma uitgereikt worden van of namens KunstKeur. Het diploma kan door de opleider aangevraagd worden bij het secretariaat van KunstKeur. Dit diploma wordt ondertekend door de voorzitter van KunstKeur. 12

13 Hoofdstuk 3. Lesinhoud Jaar 1: Een brede basis In het eerste jaar staat het artistieke proces centraal en wat daar, productioneel gezien, bij komt kijken. Deelnemers gebruiken daarvoor bij voorkeur een project waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn of ze maken gebruik van een case study die door de opleidingscoördinator wordt aangereikt. Tijdens de opleiding zullen de deelnemers op die manier steeds praktijkvoorbeelden kunnen toetsen aan de theorie. Dat kunnen zowel praktijkvoorbeelden zijn van de deelnemers, als voorbeelden die de docenten meebrengen. De aanbieder werkt dit raamleerplan uit in een opleidingsplan. Het opleidingsplan beschrijft onder andere de duur, de bevoegdheid van de (gast)docenten, de verschillende vakgebieden en per module wat de inhoud, het doel en de toetscriteria zijn. Specifieke vaardigheden en competenties die in dit eerste jaar ontwikkeld worden zijn: opstellen van een begroting, schrijven van een subsidieaanvraag, een draaiboek maken, samenwerken en communiceren, overzicht houden, onder tijdsdruk werken en budget bewaken. Afsluiting van het eerste jaar In de laatste bijeenkomst wordt er geëvalueerd met de deelnemers over de inhoud van het eerste jaar. Deelnemers krijgen van de opleidingscoördinator een positief of negatief advies om door te gaan naar het volgende jaar op basis van het studiedossier en de behaalde competenties. Niet alleen de deelnemers worden geëvalueerd, ook de opleiding zelf. Meer over deze evaluatie is te lezen in Hoofdstuk 4. Module 1: Artistieke keuzes In deze module staat het artistieke proces centraal. Welke stappen worden er gezet, van idee tot uitvoering? Hoe verloopt, globaal gezien, een productieproces? Welke valkuilen zijn er? Wie zijn er bij een artistiek proces betrokken? Deze module is bedoeld als introductie voor de rest van het jaar, waarin er verder zal worden ingezoomd om de verschillende deelprocessen die samenhangen met het uitvoeren van culturele projecten. In deze module kunnen artistieke processen van verschillende (enkelvoudige) disciplines aan bod komen, zoals een voorstelling, een tentoonstelling of een concert. Ook wordt er ingegaan op hoe je artistieke ideeën vervolgens het beste kunt verwoorden in een subsidieaanvraag. Module 2 Zakelijke onderbouwing Wat komt er, zakelijk en financieel gezien, kijken bij het produceren? Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: projectbegroting en dekkingsplan, sponsoring, fondsenwerving, loonkosten en sejours, contracten, VAR, rechtsvormen, BTW, vergunningen en ontheffingen 13

14 Er worden goede en slechte voorbeelden van subsidieaanvragen getoond en toegelicht. Er wordt ingegaan op de financiële kant van de subsidieaanvraag, en hoe je een project financieel goed opstart en afrond. Welke eisen worden er door fondsen en andere subsidiegevers gesteld aan een financieel voorstel? Het wordt geadviseerd om hiervoor (lokale) fondsen uit te nodigen om dit toe te lichten. Ook wordt het geadviseerd om de gemeente uit te nodigen om uitleg te geven over het aanvragen van een vergunning, ontheffingen, leges, etc. Ook wordt er aandacht besteed aan regels omtrent de brandweer, arbo, politie, bouw- en woningtoezicht, Nederlands Liftinstituut, EHBO etc. Ten slotte wordt er ingegaan op vergunningen voor bijzondere locaties, accommodaties en verzekeringen. Module 3. De Productiefase De taken en verantwoordelijkheden van een productieleider worden beschreven en geïnventariseerd. Er wordt uitleg gegeven over het opstellen van een draaiboek en het maken van een logistiek plan. Het belang van goed communiceren en het vastleggen van afspraken wordt verder uitgewerkt. Zowel interne als externe communicatie; het contact met de regisseur, ontwerpers, techniek, spelers en andere medewerkers wordt verder gespecificeerd. Maar ook de communicatie met sponsoren, subsidiegevers, locatiebeheerders, gemeente en omwonenden, etc. Ook wordt er verder ingegaan op het belang van en het contact met vrijwilligers en hun taken en verantwoordelijkheden. Thema s zoals werken onder tijdsdruk, plannen en prioriteiten stellen worden behandeld. Module 4. Artistieke keuzes en praktische gevolgen In deze module wordt er verder ingegaan op de inhoudelijke keuzes van de regie en de productionele gevolgen. De regisseur, curator en/of de productieleider van een voorstelling, evenement of project worden uitgenodigd om uitleg te geven over het productieproces. Ook andere medewerkers van het artistieke team komen aan bod: de vormgeving, kostumering, educatie, decor en techniek. 14

15 Jaar 2: Verdieping en verbreding met meervoudige projecten In het tweede jaar wordt er ingegaan op de randvoorwaarden van een meervoudig amateurkunstproject. Zowel de stage als de modules worden complexer en combineren verschillende disciplines. Behalve aan de competenties uit het eerste jaar, wordt er in het tweede jaar gewerkt aan de volgende vaardigheden en competenties: een pr plan opstellen, prioriteiten stellen, mensen motiveren en aansturen, oplossingsgericht werken (alleen en met anderen). Ook dit jaar wordt afgesloten met een evaluatie van de opleiding. Module 5: Marketing en PR In deze module staat de PR en marketing centraal. Er wordt uitgelegd wat marketing is, hoe een doelgroep wordt bepaald en benaderd en hoe je per doelgroep de publiciteit aanpakt. Er wordt aandacht besteed aan het maken van een PR-plan, en hoe je om kunt gaan met nieuwe social media als facebook en twitter. Ook wordt aandacht er besteedt aan het schrijven van een persbericht, het maken van een flyer, poster, website en ander marketingmateriaal. Module 6: Festivalproductie Het wordt geadviseerd om lokale festivalorganisatoren uit te nodigen om op het specifieke onderwerp van festivalproductie in te gaan. Festivals vragen om een eigen aanpak, omdat ze vaak te maken hebben met bijzondere productionele omstandigheden, zoals buitenlocaties waar geen stromend water of elektriciteit is, waar je met omwonenden te maken hebt, kwetsbare natuur of waar je een doelgroep wilt bereiken die heel specifiek is. Je hebt te maken met geluidsnormen, veiligheidsmaatregelen en andere eisen vanuit de gemeente. Kortom, een festival organiseren heeft een eigen dynamiek. Module 7: Mediaproductie Mediaproducties zoals film, televisie en radio, hebben veel overeenkomsten met het organiseren van een evenement of een voorstelling. Er zijn echter ook een aantal specifieke kenmerken van het produceren van film, tv en radio. In deze module wordt hier nader op ingegaan. Het werken met een draaiboek, callsheet en breakdown wordt besproken, net als het plannen van de draaidagen en de montage. Ook passeert het opstellen van de begroting en het schrijven van de subsidieaanvraag, toegespitst op deze discipline, de revue. Module 8: Tentoonstellingsorganisatie/ beeldende kunst projecten en community art In deze module wordt er aandacht besteed aan de productie van projecten die zich richten op beeldende kunst en community art. Het zal bijvoorbeeld gaan over het samenstellen van een programma, de opening, het randprogramma en eventueel educatieve projecten rondom een tentoonstelling, evenement of community art project. Het lokale en regionale amateurveld van de beeldende kunst en community art wordt in kaart gebracht. 15

16 Module 9: Zakelijke evenementen In deze module wordt ingegaan op het organiseren van een creatief, zakelijk evenement of feest. De samenwerking met het bedrijfsleven wordt belicht. Wat komt er kijken bij het organiseren van een goede presentatie, opening of borrel? Op welke manier kunnen de creatieve industrie en het bedrijfsleven van elkaar leren en elkaar versterken, zonder artistieke concessies te doen? 16

17 Hoofdstuk 4. Evaluaties en procedures van de opleiding In dit hoofdstuk staan de evaluaties van de stage, de leerjaren, en de opleiding te lezen. Ook staat hier de procedure beschreven van het examen en de criteria die bij het examen worden gehanteerd. 4.1 Evaluatie van de stage Zoals gezegd is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Van tevoren maakt de deelnemer een kort projectplan. In dit projectplan beschrijft de deelnemer zijn motivatie voor de stageplek, de duur van de stage, wat de leerdoelen zijn en hoe de deelnemer die doelen wil bereiken. Die leerdoelen dienen zo concreet mogelijk geformuleerd te worden. Ook is het belangrijk dat de deelnemer (zwakke) competenties verwoordt die belangrijk zijn om juist in de stage verder te ontwikkelen. Na afloop van de stage maakt de deelnemer een stageverslag, waarin o.a. wordt gekeken of deze leerdoelen gehaald zijn. Richtlijnen voor het stageverslag zijn de volgende onderwerpen: - motivatie voor de gekozen stageplek - de organisatiestructuur - de geschiedenis van de organisatie en de artistieke signatuur - de taken en verantwoordelijkheden van de stage en hoe die zijn uitgevoerd - de samenwerking met anderen - zelfreflectie en evaluatie - evaluatie van de begeleiding De stagebegeleider bezoekt de deelnemer op de stageplek en bespreekt de bevindingen met de deelnemer. Ook praat de stagebegeleider met de contactpersoon van de desbetreffende stageplaats. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn: - de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de stage - de mate van zelfreflectie van de deelnemer - zijn de stagedoelen bereikt? Wat ging er goed/ minder goed? - tijdsinvestering en time management - heeft de deelnemer zijn competenties uitgebreid? - is de deelnemer in staat om de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk? De stagebegeleider beoordeelt uiteindelijk het stageverslag. De ervaringen van de deelnemers tijdens de stage kunnen ook een belangrijk leermoment zijn voor andere deelnemers van de opleiding. Het is daarom zeer aan te raden ook een klassikaal moment voor het bespreken van de stage(s) in te bouwen. 17

18 4.2 Toetsingscriteria voor het examen De toetscriteria voor het examen zijn afgeleid van de kernkwaliteiten die een productieleider moet hebben: de vertaling maken van het artistieke concept naar de praktische uitvoering, samenwerken en organiseren. De toetscriteria zijn bedoeld om de vaardigheden en competenties van de deelnemer aan te tonen. De deelnemer heeft via opdrachten laten blijken in staat te zijn: - een goede subsidieaanvraag te kunnen schrijven - een begroting te kunnen opstellen - een budget te kunnen bewaken - een pr plan te kunnen opstellen - een draaiboek te kunnen maken - een project goed kan afronden Deelnemer heeft via de stage of andere praktijkervaring aangetoond: - te kunnen samenwerken - te kunnen communiceren met alle betrokken partijen - prioriteiten te kunnen stellen - overzicht te kunnen houden en onder tijdsdruk te kunnen werken - mensen te kunnen motiveren en aansturen - oplossingsgericht te kunnen werken, alleen en met anderen De deelnemer laat door middel van verslagen en in gesprekken zien dat hij kan reflecteren op het proces en zijn eigen aandeel daarin. Het eindgesprek De basis voor het eindgesprek is de afstudeeropdracht en het projectplan dat de deelnemer hiervoor geschreven heeft. Dit gesprek wordt gevoerd met de examencommissie en duurt maximaal een uur. In het eindgesprek kan de ontwikkeling van de deelnemer in de afgelopen twee jaar besproken worden. Het verdient de aanbeveling de kandidaat allereerst te vragen naar zijn eigen ervaringen tijdens de opleiding: waar is de kandidaat tevreden over en waar is hij minder tevreden over en wat zou hij een volgende keer anders aanpakken? Vervolgens wordt het gesprek gevoerd aan de hand van de drie à vier vragen die de examencommissie heeft opgesteld, op basis van de toetscriteria en de eindopdracht. In het eindgesprek wordt ook gekeken of de deelnemer een goed overzicht heeft van het (lokale) amateurveld, en wat de ambities voor de toekomst daarin zijn. In geval van twijfel wegen de ervaringen met en door de deelnemer tijdens de stage zwaarder dan de theoretische kanten van de opleiding. 18

19 De commissie overlegt of de kandidaat mede naar aanleiding van het gesprek al dan niet geslaagd is en geeft hier argumenten voor. Het is voor de deelnemer stimulerend te benoemen wat zijn sterke kanten zijn en wat in de toekomst misschien nog meer zou kunnen ontwikkelen. 4.3 De procedure van het examen 1. Het examen van de deelnemer vindt plaats op basis van de resultaten in het studiedossier, het eindgesprek en de eindopdracht. Van alle opdrachten in het studiedossier mag er één per jaar onvoldoende zijn. De rest moet met een voldoende zijn afgesloten voordat kan worden deelgenomen aan het eindgesprek. Een deelnemer mag elke huiswerkopdracht of presentatie één keer herkansen. De deelnemer moet beide stages met een voldoende afgerond hebben, om in aanmerking te komen voor het examen. 2. de examencommissie bestaat uit minimaal twee personen, de opleidingscoördinator en de stagebegeleider (dit kan dezelfde persoon zijn. Indien dat zo is moet er gezocht worden naar een tweede persoon, bijvoorbeeld een gastdocent) 3. de examencommissie mag een externe vakspecialist uitnodigen voor het eindgesprek. Van tevoren krijgt deze deskundige ter informatie het studiedossier. 4. bij het examen mag een medecursist aanwezig zijn. De examencommissie beslist in hoeverre de medecursist deelneemt aan het gesprek. 5. een extern toehoorder of een adviseur van Educatie van Kunstfactor kan bij een examen aanwezig zijn met instemming van de toetscommissie en de deelnemer. 6. het diploma Produceren voor de Amateurkunst is namens KunstKeur reeds ondertekend door de voorzitter. Na afloop van het examen tekenen de opleidingscoördinator en de stage begeleider (of tweede docent) als voorzitter en secretaris van de toetscommissie, afhankelijk van welke functie zij tijdens de stage hebben ingenomen, wanneer zij van mening zijn dat de deelnemer is geslaagd. 7. de examencommissie toetst of de kandidaat voldoet aan de competenties zoals beschreven in het raamleerplan. 8. De kandidaat dient bij het examen aanwezig te zijn. 9. de kandidaat is geslaagd, als beide toetscommissieleden het examen als voldoende beoordelen. de kandidaat is niet geslaagd als de toetscommissieleden het examen als onvoldoende beoordelen. 19

20 indien niet alle commissieleden voldoende als oordeel geven, dan geeft de beoordeling van de opleidingscoördinator de doorslag. de eventueel aanwezige extern deskundige stemt niet mee, maar kan desgewenst wel zijn mening uitspreken. 4.4 Evaluatie van de opleiding Het is belangrijk voor een nieuwe opleiding om regelmatig te evalueren. De opleiding Produceren voor de Amateurkunst wordt aan het einde van elk studiejaar mondeling geëvalueerd met de deelnemers. De opleidingscoördinator maakt hiervan een verslag. In de evaluatie wordt er aandacht besteed aan de volgende punten: Algemeen: - was de opzet voor de deelnemers duidelijk? - sluit de opleiding aan bij de achtergrond van de deelnemers? - komen de verwachtingen van de deelnemers uit? - hebben er tussentijds deelnemers de opleiding verlaten en waarom? - waar werd de opleiding gegeven en voldeed deze locatie? - zijn er tussentijds dingen in de opleiding aangepast? Zo ja, hoe bevallen die aanpassingen? Organisatie: - hoe beoordelen de deelnemers de coördinatie en organisatie? - hoe beoordelen de deelnemers de gastdocenten? Opzet: - is de inhoud door de docenten geëvalueerd en wat is daar uit gekomen? - zijn de gastdocenten door de organisatie geëvalueerd en wat is daar uitgekomen? - waren de gastdocenten tevreden over de coördinatie en organisatie? - is er behoefte aan na- of bijscholing voor de (oud)deelnemers? Inhoud: - welke modules beoordeelden de deelnemers positief? - welke modules beoordeelden de deelnemers negatief? - welke onderwerpen worden gemist? - hoe is het niveau van de opleiding? - hoe is de werkbelasting buiten de contacturen? kosten de opdrachten veel of weinig tijd? - hoe was de stage georganiseerd? en hoe was de werkbelasting van de stage? - verliepen de eindgesprekken naar tevredenheid, van zowel deelnemers als docenten? 20

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT]

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] 2014/2015 ROC van Amsterdam Projectmanagement Schooljaar 2014/2015; Joerie Smit [STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] Een project draaien kunnen velen. Er één managen is een kunst Inleiding Een project

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Voorwoord Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen daar natuurlijk allerlei dingen bij kijken. Denk aan het creëren van een thema, het opzetten van een plan van aanpak,

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Schooljaar 2013 - 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Dit examenhandboek geldt voor de duur dat je op het Tender College

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten.

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten. Speech Gerard Bukkems, directeur toezicht mbo Inspectie van het Onderwijs uitgesproken 23 september 2016, tijdens de bijeenkomst Examinering in de Reële Beroepscontext Dames en heren, Goedemorgen. Allereerst

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute Informatiebrochure 2015 The Eventplanners Institute Voorwoord Welkom bij de opleiding eventplanner bij The Eventplanners Institute! Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Handleiding Opleidingsproducten Portogewoon voor de kerninstructeur

Handleiding Opleidingsproducten Portogewoon voor de kerninstructeur Handleiding Opleidingsproducten Portogewoon voor de kerninstructeur Praktische informatie die je helpt nog beter gebruik te maken van je porto. Handleiding Inleiding Als het gaat om gebruik van portofoon

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

Wil je de leerdoelen concreter formuleren

Wil je de leerdoelen concreter formuleren 35 Wil je de leerdoelen concreter formuleren.1 Diagnose 3.1.1 Communicatief 3.1.2 Organisatorisch 37.1.3 Formeel 37.1.4 Didactisch 37.2 Suggesties voor wat je beter kunt laten 37.3 Suggesties voor wat

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker evenementenorganisatie Studierichting Marketing, communicatie en evenementen Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray -

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Opleiding: School: Bedrijfskunde MER Instituut voor Bedrijfskunde Auditdatum: 23-06-2015 HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Data Datum

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie