, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring)."

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen , Onafhankelijk programmamanager/projectmanager. Eerdere betrekkingen: , Ernst & Young, management consultants Senior-adviseur/projectmanager in gespecialiseerde groep waar met behulp van 4GL talen systemen werden ontwikkeld voor het grotere segment MKB. Information-engineering, ontwerp en bouw van software , zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring) , directeur en mede-oprichter item Consultants (15 medewerkers) Information Technology Enabled Marketing. Gespecialiseerd in CRM-systemen. Door start AVD-ICT en wens om zelf specialisatie OOV uit te bouwen in 2003 item verlaten , directeur en mede-oprichter AVD-ICT (20 medewerkers) AVD-ICT heeft op landelijk en regionaal niveau veel ervaringen met Politie, Brandweer, Gemeente en Ambulancesector. Consultancy, trainingen en software-ontwikkeling. In 2007 is de AVD-Groep, waar AVD-ICT onderdeel van was verkocht aan Falck Security. Aangezien indiensttreding bij Falck Security niet paste in het profiel van onafhankelijk programmamanager/projectmanager ben ik zelfstandig verder gegaan onder de naam Civilian , zelfstandig programmamanager/projectmanager, directeur Civilian BV Opleidingen Universiteit, Bedrijfseconomie, Accountancy & Informatiesystemen (KUB) Universiteit, Postdoctoraal EDP-Auditing (KUB) Leergang Informatie-Architectuur Certificering Prince Verder gedurende de gehele loopbaan een variëteit aan proces en inhoudelijk gerichte cursussen op het gebied van sociale vaardigheden, systeemontwikkeling, informatieanalyse, projectmanagement en consultancy-processen. Niveau: IPMA-B (niet gecertificeerd)

2 Werkervaring Algemeen Rollen: Programmamanager, Projectmanager, Interim manager, Crisismanager. Voorkeur voor complexe, maatwerk omgevingen in Non-Profit en Overheid. Branche specialisatie in Openbare Orde en Veiligheid. Veel ervaring met ICT bouw en grote implementatietrajecten in complexe en politieke organisaties. Typering Marcel heeft een persoonlijke drive om opdrachten te vervullen in een maatschappelijke context. Opdrachten die er toe doen om de maatschappij verder te helpen. De specialisatie in Openbare Orde en Veiligheid past hierbij. Persoonlijke ankerpunten zijn integriteit en transparantie. Sturen op proces en inhoud. Vasthoudend. Recht door zee. ICT is een middel, geen doel. Uitdagend in positieve zin wordt het wanneer realisatie van ICT moet plaats vinden in politiek bestuurlijke context met meerdere partijen en belanghebbenden. Ook dan succesvol kunnen zijn werkt voor Marcel inspirerend. Uiteindelijk gaat het altijd om het functioneel resultaat voor de eindgebruikersorganisatie. Klassiek probleem is de beleving van bestuurders/beslissers, gebruikersorganisaties en ICTleveranciers. Marcel is in in staat om een goede brug te vormen tussen departementale top, bestuurders, operationeel verantwoordelijken in de gebruikersorganisatie en meer technische georiënteerde medewerkers in de ICT-organisaties. Gewend om op de verschillende niveau s zowel mondeling als schriftelijk te acteren. Gevoel voor omgeving en het zoeken naar balans, maar zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. Op basis van zijn daadwerkelijke ICT-ervaring is hij een stevige gesprekspartner voor de ICTleverancierskant. Wat kan wel en wat kan niet of is niet realistisch om te vragen of te verwachten. Na gemaakte afspraken vasthouden aan het afgesproken resultaat voor de eindgebruikersorganisatie. Als manager in staat om trajecten binnen tijd, geld en kwaliteit af te ronden. In grote overheidsprogramma s ervaring opgedaan in het aansturen en motiveren van projectleiders, projectmedewerkers en zonodig het invullen van de personeelszorg. Gewend om de financiële kant van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in de jaarcyclus te borgen. Goede kennis van overheidsorganisaties (zowel centrale overheid als regionale organisaties). Op verzoek kunnen referenties verstrekt worden. Bijgaand een schriftelijke referentie van drie personen waarmee Marcel recent heeft samengewerkt.

3 Dhr. O. Dros (Voorzitter Landelijke Stuurgroep, Korpschef Groningen, Lid RKC). Aantoonbaar in staat om in complexe omgeving (met stevige politieke en publicitaire component) binnen budget en in time ICT applicaties succesvol te implementeren. Professional op ICT-gebied, gecombineerd met sterke verbindende competenties die noodzakelijk zijn om succesvol te implementeren, een echte bruggenbouwer. Is in staat om onder stevige druk (in- en extern) prestaties neer te zetten. Ik kijk terug op 3 jaar uitstekende samenwerking met resultaat. Dhr. M. van der Looij (CIO Korps Amsterdam Amstelland, Lid Landelijke Stuurgroep BVH) Marcel heeft gedegen ICT kennis en kan ICT specialisten aansturen. Is daarbij tevens in staat om ICT techniek op begrijpelijke wijze te communiceren aan beslissers. Dhr. R. Steenbeek (Teamleider Informatieanalyse & Test Landelijk Project BVH) "Marcel Huting is een projectmanager die allianties smeedt op strategisch niveau, conceptuele vergezichten maakt en met oog voor detail en de focus op resultaat het projectmanagement bedrijft. Ik heb Marcel ervaren als een zakelijk manager, inspirerend leider en warm collega." Scope: Eindverantwoordelijk voor projectbudgetten van ,- tot 17 miljoen euro per jaar. Aantal medewerkers waaraan direct leiding is gegeven van 2 tot 100 (HBO-WO niveau).

4 Recente Opdrachten Oktober 2009 Mei 2010 Strategisch Programma BasisVoorziening Politie De vtspn staat onder grote politiek bestuurlijke druk en onder druk van de politiekorpsen. In dit verband zijn negen strategische programma s gedefinieerd om vtspn gereed te maken voor de toekomst (opname in de nieuwe organisatie Politie Diensten Centrum, een sharedservices organisatie voor de politie). Het eerste strategische programma omvat de doorontwikkeling van de Basisvoorziening Handhaving, de doorontwikkeling van de Basisvoorziening Opsporing, het centraliseren van deze systemen naar een landelijk rekencentrum, het selecteren van een nieuw innovatief applicatieframework voor vtspn waarmee de oude legacysystemen vervangen kunnen worden door een service-georienteerde applicatie-architectuur. Het definieren van een nieuw bestek voor een nieuwe basisvoorziening politie waarin de grenzen tussen Handhaving en Opsporing worden beslecht. In de keten realiseren van digitalisering van persoons- en zaakdossiers van politie naar justitie. Een ambitieus programma dat loopt van 2010 tot Als strategisch programmamanager kwartier gemaakt voor de start van het programma. Het programmaplan met onderliggende PID s en Vooronderzoeken opgesteld, inclusief een startbegroting. Draagvlak gerealiseerd bij voorzitters functionele boards, landelijke stuurgroepen, CIO s en proceseigenaren. Financieel budget voor eerste jaar (2010) circa 16 miljoen euro. Programmaplan met onderliggende PID s en vooronderzoeken. Ingericht programmabureau dat kan starten met de uitvoering. Eindverantwoordelijk Programmamanager. vtspn November 2007 April 2010 Basisvoorziening Handhaving, Nederlandse Politie Het grootste programma uit de meerjarenstrategie van de Nederlandse Politie. Onderdeel van de Samenwerkingsafspraak tussen Politie en Ministers van BZK en Justitie (voor eind 2009 landelijk implementeren). Landelijke standaardisatie van het primaire handhavingsysteem waar alle meldingen en verhoren in worden geregistreerd en vervolgens formulieren geproduceerd (procesverbalen, brieven etcetera). Naast standaardisatie van systeem ook standaardisatie van gegevenstabellen en gebruikte formulieren (circa 300). Vervangen van de verschillende voorgaande systemen (XPOL, BPS, Genesys). Systeem met 24 landelijke koppelingen met andere systemen binnen en buiten politie (justitie, RDW, GBA etc.). Eindverantwoordelijk voor de oplevering van het systeem BVH binnen vtspn en verantwoordelijk voor de regie op de landelijke implementatie. Centraal landelijk programma met circa 100 projectmedewerkers, zes decentrale projecten per verzorgingsgebied (groep van korpsen met een decentraal rekencentrum vtspn) en 26 korpsimplementatieprojecten. In totaal zijn eindgebruikers opgeleid. Eind 2007 gestart als crisismanager om het vastgelopen programma een doorstart te geven. Na herinrichting van het programma, bijstelling van het budget en nieuwe indeling van korpsimplementaties het traject succesvol uitgevoerd en binnen de gestelde tijdlijn en binnen het budget afgerond. Politiek, pers, ondernemingsraden en vakbonden hebben dit van dichtbij gevolgd. Financieel budget van circa 15 miljoen euro per jaar.

5 25 regiokorpsen en het KLPD in een tijdbestek van 2 jaar voorzien van de BVH. Binnen tijd en binnen budget. Eindverantwoordelijk programmamanager. vtspn, Landelijke Stuurgroep BVH. Juni 2006 Januari 2008 BlueView II, Nederlandse Politie Na het succes van de eerste BlueView versie is het tweede geplande project gestart om ook een aantal extra opsporingssystemen op dezelfde wijze te ontsluiten. Dit betrof het herkenningsysteem met signalementen en antecedenten van personen (HKS), het systeem met internationale rechtshulpverzoeken (LURIS, een samenwerking met Justitie), de legacy opsporingssystemen van de korpsen (RBS en Octopus) en het systeem met gestolen en vermiste identiteitsbewijzen (NDIS). Complexer omwille van de meer gesloten opsporingscultuur en de noodzaak extra autorisatieniveau s in te richten. Directe aansturing van de ontwerp, bouw en implementatiegroep. Onder eigen beheer in het project gerealiseerd met Oracle als technisch consultancy partner. Dit is gerealiseerd met Oracle database technologie (RDBMS en XML-opslag), webtechnologie en XML voor uitwisseling. Ontsluiting van informatie uit bij elkaar 80 verschillende systemen, een totaal van 50 miljoen documenten. In produktie gebracht op het landelijk rekencentrum politie (ISC). Diverse publiciteit. Radio, TV, schrijvende landelijke- vakpers. Bijzonder goed gewaardeerd door eindgebruikers zoals bijvoorbeeld de Nationale Recherche. Een reactie na de presentatie aan minister Hirsch-Ballin: Nu ik BlueView in de praktijk heb gezien, wordt het beantwoorden van de Kamervragen voor mij een stuk eenvoudiger. Financieel budget 3 miljoen euro. 25 regiokorpsen, KLPD en KMAR in een tijdbestek van 18 maanden ontsloten met BlueView II opsporingsinformatie. Binnen tijd en budget. Eindverantwoordelijk projectmanager CIP, Landelijke Stuurgroep BlueView April 2005 Juni 2006 BlueView I, Nederlandse Politie Een van de vier strategische projecten uit de meerjarenstrategie van de Nederlandse Politie. De 25 organisatorisch autonome politiekorpsen, KLPD en KMAR hebben ieder hun eigen systeem voor het vastleggen van meldingen van burgers, procesverbalen, verhoren. Het basisprocessensysteem voor het primair proces van de politie (Handhaving). Door deze situatie is er geen landelijk inzicht in het gedrag van criminelen, dit verhindert effectief informatiezoeken. Dit is in toenemende mate een prioriteit gezien de ontwikkelingen op het terrein van veelplegers, landelijke criminaliteit en ontwikkelingen als internationaal terrorisme. Doelstelling was om in een zeer korte tijd (maximaal 1 jaar) een zoekmachine te ontwikkelen die de content van de handhavingssystemen (BPS, XPOL en Genesys) landelijk ontsluit. Een Google op de politieinformatie. Directe aansturing van de ontwerp, bouw en implementatiegroep. Onder eigen beheer in het project gerealiseerd met Oracle als technisch consultancy partner. Hierbij is nieuwe technologie ingezet om alle procesverbalen en verhoren free-text te kunnen doorzoeken. Dit is gerealiseerd met Oracle databasetechnologie (RDBMS en XML-opslag), webtechnologie en XML voor uitwisseling. Ontsluiting van 30 miljoen documenten. In produktie gebracht op landelijk rekencentrum. Financieel budget 1,5 miljoen euro.

6 25 regiokorpsen, KLPD en KMAR in een tijdbestek van 1 jaar ontsloten met BlueView. Binnen tijd en met 70% van het beschikbaar gestelde budget. Eindverantwoordelijk projectmanager CIP en grote politiekorpsen, Landelijke Stuurgroep BlueView Sept 2003 Maart 2005 Landelijke Implementatie C2000 C2000 is het digitale communicatienetwerk ten behoeve van de mobiele communicatie van de verschillende openbare orde en veiligheidsdiensten. In het programma verantwoordelijk voor Landelijke Implementatie van C2000 in meldkamerdomein (politie, brandweer en ambulancehulpverlening) en bij eindgebruikers. Afdeling opgezet met regiomanagers en implementatiemedewerkers. Mix van interne ITO-medewerkers en externe medewerkers. Lijnmanager vanuit ITO voor ITO-medewerkers. Dagelijkse aansturing. Lid managementteam Regionale Implementaties. Structuur voor Landelijke Integrale Planning en ondersteuning van regionale projectorganisaties C2000 opgezet, inclusief financiële borging. Destijds grootste ICT-project van Nederlandse Overheid (700 mlj. Euro, eindgebruikers, 27 regionale projecten). Zitting gehad in verschillende landelijke overlegstructuren. Landelijke uitrol C2000 voor wat betreft de taakstelling 2004 (minimaal 14 regio s operationeel gestart) op tijd gehaald met 15 operationele regio s. Frontoffice functie ten behoeve van GMS. Projectmanager Regiobegeleiding C2000 Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Directie C2000. Jan 2002 Sept 2003 Front-Office GMS-C2000 Als gevolg van beleidswijziging directie ITO om de grote projecten GMS en C2000 meer in gezamenlijkheid te benaderen, kwartiermaker geweest om in een nieuwe opzet de front-office GMS-C2000 op te zetten. Vervolgens gefungeert als projectmanager frontoffice meldkamerdomein. Tevens zitting gehad in verschillende landelijke overlegstructuren. Implementeren van GMS in multdisciplinaire meldkamers, het leveren aan ondersteuning bij de vorming van gecoloceerde regionale meldkamers, het voorbereiden van de regionale implementatie van C2000. Projectmanager meldkamerdomein. ITO April 2000 Dec 2003 Landelijke Implementatie GMS GMS is een systeem voor het aannemen en afhandelen van incidenten (spoedeisend 1-1-2) op de meldkamers van Politie, Brandweer en Ambulance-hulpverlening. GMS heeft koppelingen met andere systemen (waaronder radio, telefonie, GIS, bedrijfsprocessen, mobiele dataterminals). Verantwoordelijk voor Landelijke Implementatie van GMS. Afdeling opgezet met implementatiemedewerkers, docenten, conversiespecialisten, technische uitrolspecialisten. Mix van interne ITO-medewerkers en externe medewerkers. Lijnmanager vanuit ITO voor ITO-medewerkers. Dagelijkse aansturing. Lid managementteam GMS. Structuur voor ondersteuning van regionale projectorganisaties GMS opgezet, inclusief financiële borging.

7 Parallel een landelijke gebruikersorganisatie GMS opgezet, waarbij in plaats van vertegenwoordigingen per regio een structuur is opgezet met vertegenwoordigingen uit de diverse koepels (AZN, NVBR, CIP). Landelijke uitrol GMS bijna compleet afgerond (74 van de 77 disciplines operationeel). Op dat moment de eerste bedrijfskritische applicatie die binnen een OOV-discipline breed is ingevoerd. Daarnaast de eerste applicatie die over de drie disciplines politie, brandweer en ambulance-hulpverlening is ingezet in het meldkamerdomein. Projectmanager Landelijke Implementatie GMS ITO Jan 1999 December 1999 Landelijke ICT-Beleidsregel COTG In kader van financieringsmogelijkheden GMS voor de regionale ambulancevoorzieningen is in een samenwerking tussen VWS, Landelijke Zorgverzekeraars, Ambulance Zorg Nederland en COTG een ICT-Beleidsregel opgesteld zodat middelen voor aanschaf en onderhoud GMS geborgd waren. Deze beleidsregel bestaat nog steeds (ongewijzigd) en heeft het voor alle RAV s mogelijk gemaakt om GMS aan te schaffen, in te voeren en exploitatiekosten te kunnen financieren. Projectmanager Ministerie van BZK. Jan 1997 Maart 2000 Pilots GMS Verantwoordelijk voor uitvoering van eerste pilots met GMS in het OOV-veld. Convenanten tussen Rijk en OOV-regio s opgesteld en afgesloten met regio s. Regionale projectorganisaties opgezet. Regio s begeleid vanuit centraal project bij regionale invoering. Eerste vier pilots met GMS uitgevoerd (Regio Twente, Regio Brabant-Zuid-Oost, Regio Zaanstreek- Waterland, Regio Drenthe). Alle regio s hebben GMS nog steeds in gebruik en op basis van het resultaat heeft toenmalig Staatssecretaris G. de Vries de GO voor de landelijke uitrol van GMS gegeven, uit te voeren van 2000 tot en met Projectmanager Pilots GMS Ministerie van BZK, projectbureau GMS Juli 1995 Dec 1996 Europese aanbesteding GMS Op basis van Logisch Ontwerp GMS is Europese aanbesteding GMS doorlopen als functioneel inhoudelijk deelnemer in het aanbestedingsteam. Formele documenten mee opgezet. Deelnemer geweest in diverse beoordelingsteams. Vergelijkingen opgesteld tussen bestek en produkten van diverse mogelijke leveranciers.

8 Op basis van aanbesteding is Leverancier Siemens geselecteerd voor levering GMS. Functioneel inhoudelijk deelnemer in aanbestedingsteam. Ministerie van BZK, projectbureau GMS Jan 1995 Dec 1998 Realisatie Nationaal Locatie Bestand (NLB) Functionele behoefte binnen het meldkamerdomein voor locatiegegevens (zowel administratief als geografisch) in kaart gebracht. Marktonderzoek uitgevoerd naar beschikbare locatie- en geografische bestanden. Middels inbesteding licenties afgesloten met Verkeer en Waterstaat, KPN. Landelijk onderhoudsmodel opgezet en eerste produktie van het Nationaal Locatie Bestand voor de OOV-sector begeleid. Dit eerste produkt is vervolgens overgedragen aan de ITO. Het NLB is als eerste gestandaardiseerd locatiebestand voor de drie disciplines Politie, Brandweer en Ambulance-sector met GMS mee uitgeleverd. Delen van het NLB zijn tot landelijke standaard uitgeroepen door het standaardisatie instituut Nederlandse Politie (SBI). NLB wordt momenteel verwerkt binnen SHERPA. Projectmanager NLB Projectbureau GMS Ministerie van BZK, projectbureau GMS Sept 1993 Juni 1995 Logisch Ontwerp GMS In intensief traject met vertegenwoordigers van brandweer, politie en ambulance-sector de logische specificaties voor de pakketselectie GMS opgesteld. Verantwoordelijk binnen het team voor de inhoud en het tijdig opleveren van het Logisch Ontwerp. Op basis van het Logisch Ontwerp GMS is de Europese aanbesteding GMS gestart. Succesvol en op tijd afgerond. Teamleider, verantwoordelijk voor tijdige oplevering ontwerp. Ministerie van BZK, projectbureau GMS April Aug 1993 Kustwachtcentrum Nederland Informatie-analyse en pakketselectie middels aanbesteding voor Search-And-Rescue (SAR), Planningfunctie en Management-Informatie van Kustwachtcentrum. Parallel nieuwe inrichting van kantoorautomatisering. Na pakketselectie systemen geïmplementeerd in de organisatie. Diverse koppelingen met andere systemen gerealiseerd. Kustwachtcentrum was destijds een samenwerkingsverband van vijf departementen. De in 1993 ingevoerde SAR-systemen worden momenteel nog steeds gebruikt. Teamleider Ministerie van Verkeer enwaterstaat

9 Oktober 1987 Maart 1990 Diverse opdrachten in marktsector en overheid op het terrein van projectmanagement, functioneel/technisch ontwerp en 4GL-systeemontwikkeling (Focus, Dbase, Oracle). Opdrachten uitgevoerd bij onder andere De Nederlandsche Bank, Houthoff Advocaten, Aegon, Gouda Vuurvast, Whirlpool (internationaal), Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Diverse artikelen geschreven op het terrein van software-ontwikkeling. Meegewerkt aan opzet nieuwe specificatiemethode voor versneld specificeren en prototypen van 4GL-applicaties (Methode Fast Track). Diverse cursussen programmering Focus (4GL-taal), als docent gegeven voor diverse opdrachtgevers. Prive Getrouwd, twee kinderen (14 en 17 jaar) Hobby s: o Koken, oprichter van de kookclub Air Flambee o Golf, van voorzitter Jeugdcommissie Anderstein o Wielrennen, jaarlijkse beklimming Mont Ventoux

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Wenkend Perspectief Wenkend Perspectief Strategische visie op politieel informatiemanagement & technologie 2006-2010 Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Politie Nederland,

Nadere informatie

Scan technische implementatie ICT-Basisvoorzieningen Politie voor IOOV

Scan technische implementatie ICT-Basisvoorzieningen Politie voor IOOV DEFINITIEF Scan technische implementatie ICT-Basisvoorzieningen Politie voor IOOV Eindrapport project 1411 HEC-onderzoekers: versie 1.0 drs. Martin de Graaf datum 20 oktober 2008 René s Jacob RA Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie