, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring)."

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen , Onafhankelijk programmamanager/projectmanager. Eerdere betrekkingen: , Ernst & Young, management consultants Senior-adviseur/projectmanager in gespecialiseerde groep waar met behulp van 4GL talen systemen werden ontwikkeld voor het grotere segment MKB. Information-engineering, ontwerp en bouw van software , zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring) , directeur en mede-oprichter item Consultants (15 medewerkers) Information Technology Enabled Marketing. Gespecialiseerd in CRM-systemen. Door start AVD-ICT en wens om zelf specialisatie OOV uit te bouwen in 2003 item verlaten , directeur en mede-oprichter AVD-ICT (20 medewerkers) AVD-ICT heeft op landelijk en regionaal niveau veel ervaringen met Politie, Brandweer, Gemeente en Ambulancesector. Consultancy, trainingen en software-ontwikkeling. In 2007 is de AVD-Groep, waar AVD-ICT onderdeel van was verkocht aan Falck Security. Aangezien indiensttreding bij Falck Security niet paste in het profiel van onafhankelijk programmamanager/projectmanager ben ik zelfstandig verder gegaan onder de naam Civilian , zelfstandig programmamanager/projectmanager, directeur Civilian BV Opleidingen Universiteit, Bedrijfseconomie, Accountancy & Informatiesystemen (KUB) Universiteit, Postdoctoraal EDP-Auditing (KUB) Leergang Informatie-Architectuur Certificering Prince Verder gedurende de gehele loopbaan een variëteit aan proces en inhoudelijk gerichte cursussen op het gebied van sociale vaardigheden, systeemontwikkeling, informatieanalyse, projectmanagement en consultancy-processen. Niveau: IPMA-B (niet gecertificeerd)

2 Werkervaring Algemeen Rollen: Programmamanager, Projectmanager, Interim manager, Crisismanager. Voorkeur voor complexe, maatwerk omgevingen in Non-Profit en Overheid. Branche specialisatie in Openbare Orde en Veiligheid. Veel ervaring met ICT bouw en grote implementatietrajecten in complexe en politieke organisaties. Typering Marcel heeft een persoonlijke drive om opdrachten te vervullen in een maatschappelijke context. Opdrachten die er toe doen om de maatschappij verder te helpen. De specialisatie in Openbare Orde en Veiligheid past hierbij. Persoonlijke ankerpunten zijn integriteit en transparantie. Sturen op proces en inhoud. Vasthoudend. Recht door zee. ICT is een middel, geen doel. Uitdagend in positieve zin wordt het wanneer realisatie van ICT moet plaats vinden in politiek bestuurlijke context met meerdere partijen en belanghebbenden. Ook dan succesvol kunnen zijn werkt voor Marcel inspirerend. Uiteindelijk gaat het altijd om het functioneel resultaat voor de eindgebruikersorganisatie. Klassiek probleem is de beleving van bestuurders/beslissers, gebruikersorganisaties en ICTleveranciers. Marcel is in in staat om een goede brug te vormen tussen departementale top, bestuurders, operationeel verantwoordelijken in de gebruikersorganisatie en meer technische georiënteerde medewerkers in de ICT-organisaties. Gewend om op de verschillende niveau s zowel mondeling als schriftelijk te acteren. Gevoel voor omgeving en het zoeken naar balans, maar zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. Op basis van zijn daadwerkelijke ICT-ervaring is hij een stevige gesprekspartner voor de ICTleverancierskant. Wat kan wel en wat kan niet of is niet realistisch om te vragen of te verwachten. Na gemaakte afspraken vasthouden aan het afgesproken resultaat voor de eindgebruikersorganisatie. Als manager in staat om trajecten binnen tijd, geld en kwaliteit af te ronden. In grote overheidsprogramma s ervaring opgedaan in het aansturen en motiveren van projectleiders, projectmedewerkers en zonodig het invullen van de personeelszorg. Gewend om de financiële kant van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in de jaarcyclus te borgen. Goede kennis van overheidsorganisaties (zowel centrale overheid als regionale organisaties). Op verzoek kunnen referenties verstrekt worden. Bijgaand een schriftelijke referentie van drie personen waarmee Marcel recent heeft samengewerkt.

3 Dhr. O. Dros (Voorzitter Landelijke Stuurgroep, Korpschef Groningen, Lid RKC). Aantoonbaar in staat om in complexe omgeving (met stevige politieke en publicitaire component) binnen budget en in time ICT applicaties succesvol te implementeren. Professional op ICT-gebied, gecombineerd met sterke verbindende competenties die noodzakelijk zijn om succesvol te implementeren, een echte bruggenbouwer. Is in staat om onder stevige druk (in- en extern) prestaties neer te zetten. Ik kijk terug op 3 jaar uitstekende samenwerking met resultaat. Dhr. M. van der Looij (CIO Korps Amsterdam Amstelland, Lid Landelijke Stuurgroep BVH) Marcel heeft gedegen ICT kennis en kan ICT specialisten aansturen. Is daarbij tevens in staat om ICT techniek op begrijpelijke wijze te communiceren aan beslissers. Dhr. R. Steenbeek (Teamleider Informatieanalyse & Test Landelijk Project BVH) "Marcel Huting is een projectmanager die allianties smeedt op strategisch niveau, conceptuele vergezichten maakt en met oog voor detail en de focus op resultaat het projectmanagement bedrijft. Ik heb Marcel ervaren als een zakelijk manager, inspirerend leider en warm collega." Scope: Eindverantwoordelijk voor projectbudgetten van ,- tot 17 miljoen euro per jaar. Aantal medewerkers waaraan direct leiding is gegeven van 2 tot 100 (HBO-WO niveau).

4 Recente Opdrachten Oktober 2009 Mei 2010 Strategisch Programma BasisVoorziening Politie De vtspn staat onder grote politiek bestuurlijke druk en onder druk van de politiekorpsen. In dit verband zijn negen strategische programma s gedefinieerd om vtspn gereed te maken voor de toekomst (opname in de nieuwe organisatie Politie Diensten Centrum, een sharedservices organisatie voor de politie). Het eerste strategische programma omvat de doorontwikkeling van de Basisvoorziening Handhaving, de doorontwikkeling van de Basisvoorziening Opsporing, het centraliseren van deze systemen naar een landelijk rekencentrum, het selecteren van een nieuw innovatief applicatieframework voor vtspn waarmee de oude legacysystemen vervangen kunnen worden door een service-georienteerde applicatie-architectuur. Het definieren van een nieuw bestek voor een nieuwe basisvoorziening politie waarin de grenzen tussen Handhaving en Opsporing worden beslecht. In de keten realiseren van digitalisering van persoons- en zaakdossiers van politie naar justitie. Een ambitieus programma dat loopt van 2010 tot Als strategisch programmamanager kwartier gemaakt voor de start van het programma. Het programmaplan met onderliggende PID s en Vooronderzoeken opgesteld, inclusief een startbegroting. Draagvlak gerealiseerd bij voorzitters functionele boards, landelijke stuurgroepen, CIO s en proceseigenaren. Financieel budget voor eerste jaar (2010) circa 16 miljoen euro. Programmaplan met onderliggende PID s en vooronderzoeken. Ingericht programmabureau dat kan starten met de uitvoering. Eindverantwoordelijk Programmamanager. vtspn November 2007 April 2010 Basisvoorziening Handhaving, Nederlandse Politie Het grootste programma uit de meerjarenstrategie van de Nederlandse Politie. Onderdeel van de Samenwerkingsafspraak tussen Politie en Ministers van BZK en Justitie (voor eind 2009 landelijk implementeren). Landelijke standaardisatie van het primaire handhavingsysteem waar alle meldingen en verhoren in worden geregistreerd en vervolgens formulieren geproduceerd (procesverbalen, brieven etcetera). Naast standaardisatie van systeem ook standaardisatie van gegevenstabellen en gebruikte formulieren (circa 300). Vervangen van de verschillende voorgaande systemen (XPOL, BPS, Genesys). Systeem met 24 landelijke koppelingen met andere systemen binnen en buiten politie (justitie, RDW, GBA etc.). Eindverantwoordelijk voor de oplevering van het systeem BVH binnen vtspn en verantwoordelijk voor de regie op de landelijke implementatie. Centraal landelijk programma met circa 100 projectmedewerkers, zes decentrale projecten per verzorgingsgebied (groep van korpsen met een decentraal rekencentrum vtspn) en 26 korpsimplementatieprojecten. In totaal zijn eindgebruikers opgeleid. Eind 2007 gestart als crisismanager om het vastgelopen programma een doorstart te geven. Na herinrichting van het programma, bijstelling van het budget en nieuwe indeling van korpsimplementaties het traject succesvol uitgevoerd en binnen de gestelde tijdlijn en binnen het budget afgerond. Politiek, pers, ondernemingsraden en vakbonden hebben dit van dichtbij gevolgd. Financieel budget van circa 15 miljoen euro per jaar.

5 25 regiokorpsen en het KLPD in een tijdbestek van 2 jaar voorzien van de BVH. Binnen tijd en binnen budget. Eindverantwoordelijk programmamanager. vtspn, Landelijke Stuurgroep BVH. Juni 2006 Januari 2008 BlueView II, Nederlandse Politie Na het succes van de eerste BlueView versie is het tweede geplande project gestart om ook een aantal extra opsporingssystemen op dezelfde wijze te ontsluiten. Dit betrof het herkenningsysteem met signalementen en antecedenten van personen (HKS), het systeem met internationale rechtshulpverzoeken (LURIS, een samenwerking met Justitie), de legacy opsporingssystemen van de korpsen (RBS en Octopus) en het systeem met gestolen en vermiste identiteitsbewijzen (NDIS). Complexer omwille van de meer gesloten opsporingscultuur en de noodzaak extra autorisatieniveau s in te richten. Directe aansturing van de ontwerp, bouw en implementatiegroep. Onder eigen beheer in het project gerealiseerd met Oracle als technisch consultancy partner. Dit is gerealiseerd met Oracle database technologie (RDBMS en XML-opslag), webtechnologie en XML voor uitwisseling. Ontsluiting van informatie uit bij elkaar 80 verschillende systemen, een totaal van 50 miljoen documenten. In produktie gebracht op het landelijk rekencentrum politie (ISC). Diverse publiciteit. Radio, TV, schrijvende landelijke- vakpers. Bijzonder goed gewaardeerd door eindgebruikers zoals bijvoorbeeld de Nationale Recherche. Een reactie na de presentatie aan minister Hirsch-Ballin: Nu ik BlueView in de praktijk heb gezien, wordt het beantwoorden van de Kamervragen voor mij een stuk eenvoudiger. Financieel budget 3 miljoen euro. 25 regiokorpsen, KLPD en KMAR in een tijdbestek van 18 maanden ontsloten met BlueView II opsporingsinformatie. Binnen tijd en budget. Eindverantwoordelijk projectmanager CIP, Landelijke Stuurgroep BlueView April 2005 Juni 2006 BlueView I, Nederlandse Politie Een van de vier strategische projecten uit de meerjarenstrategie van de Nederlandse Politie. De 25 organisatorisch autonome politiekorpsen, KLPD en KMAR hebben ieder hun eigen systeem voor het vastleggen van meldingen van burgers, procesverbalen, verhoren. Het basisprocessensysteem voor het primair proces van de politie (Handhaving). Door deze situatie is er geen landelijk inzicht in het gedrag van criminelen, dit verhindert effectief informatiezoeken. Dit is in toenemende mate een prioriteit gezien de ontwikkelingen op het terrein van veelplegers, landelijke criminaliteit en ontwikkelingen als internationaal terrorisme. Doelstelling was om in een zeer korte tijd (maximaal 1 jaar) een zoekmachine te ontwikkelen die de content van de handhavingssystemen (BPS, XPOL en Genesys) landelijk ontsluit. Een Google op de politieinformatie. Directe aansturing van de ontwerp, bouw en implementatiegroep. Onder eigen beheer in het project gerealiseerd met Oracle als technisch consultancy partner. Hierbij is nieuwe technologie ingezet om alle procesverbalen en verhoren free-text te kunnen doorzoeken. Dit is gerealiseerd met Oracle databasetechnologie (RDBMS en XML-opslag), webtechnologie en XML voor uitwisseling. Ontsluiting van 30 miljoen documenten. In produktie gebracht op landelijk rekencentrum. Financieel budget 1,5 miljoen euro.

6 25 regiokorpsen, KLPD en KMAR in een tijdbestek van 1 jaar ontsloten met BlueView. Binnen tijd en met 70% van het beschikbaar gestelde budget. Eindverantwoordelijk projectmanager CIP en grote politiekorpsen, Landelijke Stuurgroep BlueView Sept 2003 Maart 2005 Landelijke Implementatie C2000 C2000 is het digitale communicatienetwerk ten behoeve van de mobiele communicatie van de verschillende openbare orde en veiligheidsdiensten. In het programma verantwoordelijk voor Landelijke Implementatie van C2000 in meldkamerdomein (politie, brandweer en ambulancehulpverlening) en bij eindgebruikers. Afdeling opgezet met regiomanagers en implementatiemedewerkers. Mix van interne ITO-medewerkers en externe medewerkers. Lijnmanager vanuit ITO voor ITO-medewerkers. Dagelijkse aansturing. Lid managementteam Regionale Implementaties. Structuur voor Landelijke Integrale Planning en ondersteuning van regionale projectorganisaties C2000 opgezet, inclusief financiële borging. Destijds grootste ICT-project van Nederlandse Overheid (700 mlj. Euro, eindgebruikers, 27 regionale projecten). Zitting gehad in verschillende landelijke overlegstructuren. Landelijke uitrol C2000 voor wat betreft de taakstelling 2004 (minimaal 14 regio s operationeel gestart) op tijd gehaald met 15 operationele regio s. Frontoffice functie ten behoeve van GMS. Projectmanager Regiobegeleiding C2000 Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Directie C2000. Jan 2002 Sept 2003 Front-Office GMS-C2000 Als gevolg van beleidswijziging directie ITO om de grote projecten GMS en C2000 meer in gezamenlijkheid te benaderen, kwartiermaker geweest om in een nieuwe opzet de front-office GMS-C2000 op te zetten. Vervolgens gefungeert als projectmanager frontoffice meldkamerdomein. Tevens zitting gehad in verschillende landelijke overlegstructuren. Implementeren van GMS in multdisciplinaire meldkamers, het leveren aan ondersteuning bij de vorming van gecoloceerde regionale meldkamers, het voorbereiden van de regionale implementatie van C2000. Projectmanager meldkamerdomein. ITO April 2000 Dec 2003 Landelijke Implementatie GMS GMS is een systeem voor het aannemen en afhandelen van incidenten (spoedeisend 1-1-2) op de meldkamers van Politie, Brandweer en Ambulance-hulpverlening. GMS heeft koppelingen met andere systemen (waaronder radio, telefonie, GIS, bedrijfsprocessen, mobiele dataterminals). Verantwoordelijk voor Landelijke Implementatie van GMS. Afdeling opgezet met implementatiemedewerkers, docenten, conversiespecialisten, technische uitrolspecialisten. Mix van interne ITO-medewerkers en externe medewerkers. Lijnmanager vanuit ITO voor ITO-medewerkers. Dagelijkse aansturing. Lid managementteam GMS. Structuur voor ondersteuning van regionale projectorganisaties GMS opgezet, inclusief financiële borging.

7 Parallel een landelijke gebruikersorganisatie GMS opgezet, waarbij in plaats van vertegenwoordigingen per regio een structuur is opgezet met vertegenwoordigingen uit de diverse koepels (AZN, NVBR, CIP). Landelijke uitrol GMS bijna compleet afgerond (74 van de 77 disciplines operationeel). Op dat moment de eerste bedrijfskritische applicatie die binnen een OOV-discipline breed is ingevoerd. Daarnaast de eerste applicatie die over de drie disciplines politie, brandweer en ambulance-hulpverlening is ingezet in het meldkamerdomein. Projectmanager Landelijke Implementatie GMS ITO Jan 1999 December 1999 Landelijke ICT-Beleidsregel COTG In kader van financieringsmogelijkheden GMS voor de regionale ambulancevoorzieningen is in een samenwerking tussen VWS, Landelijke Zorgverzekeraars, Ambulance Zorg Nederland en COTG een ICT-Beleidsregel opgesteld zodat middelen voor aanschaf en onderhoud GMS geborgd waren. Deze beleidsregel bestaat nog steeds (ongewijzigd) en heeft het voor alle RAV s mogelijk gemaakt om GMS aan te schaffen, in te voeren en exploitatiekosten te kunnen financieren. Projectmanager Ministerie van BZK. Jan 1997 Maart 2000 Pilots GMS Verantwoordelijk voor uitvoering van eerste pilots met GMS in het OOV-veld. Convenanten tussen Rijk en OOV-regio s opgesteld en afgesloten met regio s. Regionale projectorganisaties opgezet. Regio s begeleid vanuit centraal project bij regionale invoering. Eerste vier pilots met GMS uitgevoerd (Regio Twente, Regio Brabant-Zuid-Oost, Regio Zaanstreek- Waterland, Regio Drenthe). Alle regio s hebben GMS nog steeds in gebruik en op basis van het resultaat heeft toenmalig Staatssecretaris G. de Vries de GO voor de landelijke uitrol van GMS gegeven, uit te voeren van 2000 tot en met Projectmanager Pilots GMS Ministerie van BZK, projectbureau GMS Juli 1995 Dec 1996 Europese aanbesteding GMS Op basis van Logisch Ontwerp GMS is Europese aanbesteding GMS doorlopen als functioneel inhoudelijk deelnemer in het aanbestedingsteam. Formele documenten mee opgezet. Deelnemer geweest in diverse beoordelingsteams. Vergelijkingen opgesteld tussen bestek en produkten van diverse mogelijke leveranciers.

8 Op basis van aanbesteding is Leverancier Siemens geselecteerd voor levering GMS. Functioneel inhoudelijk deelnemer in aanbestedingsteam. Ministerie van BZK, projectbureau GMS Jan 1995 Dec 1998 Realisatie Nationaal Locatie Bestand (NLB) Functionele behoefte binnen het meldkamerdomein voor locatiegegevens (zowel administratief als geografisch) in kaart gebracht. Marktonderzoek uitgevoerd naar beschikbare locatie- en geografische bestanden. Middels inbesteding licenties afgesloten met Verkeer en Waterstaat, KPN. Landelijk onderhoudsmodel opgezet en eerste produktie van het Nationaal Locatie Bestand voor de OOV-sector begeleid. Dit eerste produkt is vervolgens overgedragen aan de ITO. Het NLB is als eerste gestandaardiseerd locatiebestand voor de drie disciplines Politie, Brandweer en Ambulance-sector met GMS mee uitgeleverd. Delen van het NLB zijn tot landelijke standaard uitgeroepen door het standaardisatie instituut Nederlandse Politie (SBI). NLB wordt momenteel verwerkt binnen SHERPA. Projectmanager NLB Projectbureau GMS Ministerie van BZK, projectbureau GMS Sept 1993 Juni 1995 Logisch Ontwerp GMS In intensief traject met vertegenwoordigers van brandweer, politie en ambulance-sector de logische specificaties voor de pakketselectie GMS opgesteld. Verantwoordelijk binnen het team voor de inhoud en het tijdig opleveren van het Logisch Ontwerp. Op basis van het Logisch Ontwerp GMS is de Europese aanbesteding GMS gestart. Succesvol en op tijd afgerond. Teamleider, verantwoordelijk voor tijdige oplevering ontwerp. Ministerie van BZK, projectbureau GMS April Aug 1993 Kustwachtcentrum Nederland Informatie-analyse en pakketselectie middels aanbesteding voor Search-And-Rescue (SAR), Planningfunctie en Management-Informatie van Kustwachtcentrum. Parallel nieuwe inrichting van kantoorautomatisering. Na pakketselectie systemen geïmplementeerd in de organisatie. Diverse koppelingen met andere systemen gerealiseerd. Kustwachtcentrum was destijds een samenwerkingsverband van vijf departementen. De in 1993 ingevoerde SAR-systemen worden momenteel nog steeds gebruikt. Teamleider Ministerie van Verkeer enwaterstaat

9 Oktober 1987 Maart 1990 Diverse opdrachten in marktsector en overheid op het terrein van projectmanagement, functioneel/technisch ontwerp en 4GL-systeemontwikkeling (Focus, Dbase, Oracle). Opdrachten uitgevoerd bij onder andere De Nederlandsche Bank, Houthoff Advocaten, Aegon, Gouda Vuurvast, Whirlpool (internationaal), Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Diverse artikelen geschreven op het terrein van software-ontwikkeling. Meegewerkt aan opzet nieuwe specificatiemethode voor versneld specificeren en prototypen van 4GL-applicaties (Methode Fast Track). Diverse cursussen programmering Focus (4GL-taal), als docent gegeven voor diverse opdrachtgevers. Prive Getrouwd, twee kinderen (14 en 17 jaar) Hobby s: o Koken, oprichter van de kookclub Air Flambee o Golf, van voorzitter Jeugdcommissie Anderstein o Wielrennen, jaarlijkse beklimming Mont Ventoux

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie Frank Hendriksen Principal Architect ISC ISC Verder in Veiligheid Dé (overheids) ICT dienstverlener voor Politie, Brandweer,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

In de samenwerkingsafspraken politie 2008 is de volgende afspraak gemaakt tussen de ministers van BZK en van Justitie en de korpsen:

In de samenwerkingsafspraken politie 2008 is de volgende afspraak gemaakt tussen de ministers van BZK en van Justitie en de korpsen: Samenwerkingsafspraken Politie 2008 Normenkader Basisvoorziening Handhaving (BVH) Inleiding In de samenwerkingsafspraken politie 2008 is de volgende afspraak gemaakt tussen de ministers van BZK en van

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2013 1-7

Curriculum Vitae 2013 1-7 2013 1-7 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

LOGISCH MODEL BVO Rapportage

LOGISCH MODEL BVO Rapportage LOGISCH MODEL BVO Rapportage Den Haag, 7 augustus 2008 Prof. dr. J. Bossert Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN DOELSTELLING 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling van dit deelonderzoek 1.3 Leeswijzer 2. BEOOGDE RESULTATEN

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Inspirerende lijn- en veranderingsmanager. Echte teamworker met respect voor de kennis- en vaardigheden van collegae, bruggenbouwer.

Inspirerende lijn- en veranderingsmanager. Echte teamworker met respect voor de kennis- en vaardigheden van collegae, bruggenbouwer. CURRICULUM VITAE Naam manager Contactpersoon A.D. Verloop (Ad) R.P.D. Buijtendijk Mobiel 06 54 23 84 80 Email Rob.Buijtendijk@InnerVisie.nl ACHTERGROND en ERVARING Diverse lijn-, staf- en managementfuncties

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 906 Wijziging van artikel 53d van de Politiewet 1993 houdende regels met betrekking tot de instandhouding door het Rijk van informatie- en communicatievoorzieningen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatwerk in Communicatie

Maatwerk in Communicatie nr 1 Maatwerk in Communicatie voordracht voor Maastricht Knowledge Management Group door mr J.A. Frederik Opbouw van de voordracht sheet 2 schets: taakafbakening: activiteiten: resultaat: C2000-project

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie Stapt u binnenkort over naar een andere HR-dienstverlener? Wilt u een professionele implementatie en minimale belasting

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort Profiel Ik ben 45 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Profiel. Opleiding

Marc Bouwmeester. Profiel. Opleiding Profiel Ik ben 48 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Om te begrijpen moet je goed luisteren

Om te begrijpen moet je goed luisteren Om te begrijpen moet je goed luisteren November 2009 Advies werkgroep gebruik basisvoorzieningen 2 Werkgroep gebruik basisvoorzieningen Voorwoord In opdracht van het Korpsbeheerdersberaad i.o. 1 heeft

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie C2000 in 2012 De prestaties C2000 is het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten. Het digitale netwerk voor radiocommunicatie en alarmering is sinds 2005

Nadere informatie

politie 2008 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag

politie 2008 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag Samenwerkingsafspraken politie 2008 Samenwerkingsafspraken politie 2008 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag november 2008 I N S P E C T I E O P E N B A R E O R D E E N V E I L I G H E I D Inspectie

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

LOGISCH MODEL BVH Rapportage

LOGISCH MODEL BVH Rapportage LOGISCH MODEL BVH Rapportage Den Haag, 7 augustus 2008 Prof. dr. J. Bossert Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN DOELSTELLING 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling van dit deelonderzoek 1.3 Leeswijzer 2. BEOOGDE RESULTATEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Bouwbedrijven en automatisering

Bouwbedrijven en automatisering Bouwbedrijven en automatisering Presentatie 2010-11-10 Automatisering is geweldig toch? Bloemen en automatisering? Bouwautomatisering? Project success Standish Report Project success rates zijn gestegen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, strategisch advies, mediation Persoon en motivatie Investeert in de relatie, niet

Nadere informatie

Onderzoek Samenwerkingsafspraken politie 2008 Stand van zaken 2010

Onderzoek Samenwerkingsafspraken politie 2008 Stand van zaken 2010 Onderzoek Samenwerkingsafspraken politie 2008 Stand van zaken 2010 Onderzoek Samenwerkingsafspraken politie 2008 Stand van zaken 2010 Onze missie De Inspectie OOV levert een bijdrage aan de veiligheid

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

Profiel Shared Values. Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs

Profiel Shared Values. Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs Profiel Shared Values Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs Onze scope organisatie ICT & Telecom werkprocessen strategie Onze diensten ICT & Telecom advies Projectmanagement Interim-management

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maas Simon. Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur,

Curriculum Vitae. Maas Simon. Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur, Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur, 3 februari 1960 In de transparante samenleving van vandaag wordt er van alle kanten ingezoomd op het thema Pensioen. Niet alleen wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie