IG&H Hypotheekupdate Q4 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IG&H Hypotheekupdate Q4 2015"

Transcriptie

1 IG&H Hypotheekupdate Q Daling hypotheekaandeel top drie banken zet door IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. Het herstel van de hypotheekmarkt heeft in 2015 krachtig doorgezet. Met een groei van 28% t.o.v is de omzet het afgelopen jaar uitgekomen op 62 miljard het beste resultaat sinds Ook voor het aantal verkochte hypotheken geldt dat de groei gestaag heeft doorgezet (+14%), hoewel deze stijging minder sterk is dan in 2014 het geval was (+31%). Een steeds belangrijker deel van de huidige omzetgroei komt dus vanuit een hogere som per verkochte hypotheek. Een steeds groter deel van de omzetgroei komt voort uit oversluitingen van hypotheken. Over geheel 2015 is de omzet van de oversluitmarkt uitgekomen op 13,2 miljard, hetgeen een groei betekent van maar liefst 58% t.o.v Het aandeel van oversluiters is daardoor in het vierde kwartaal toegenomen tot bijna een kwart van de markt (t.o.v. 18% eind 2014). Verzekeraars en pensioenfondsen hebben in het vierde kwartaal ruim 36 procent van de hypotheekmarkt in handen, waarbij regiepartijen inmiddels op een marktaandeel 22% uitkomen. ABN AMRO en Argenta spaarbank zijn de grootste verliezers als het gaat om marktaandeel. De sterke daling van het marktaandeel van ABN AMRO zorgt ervoor dat het gezamelijke marktaandeel van de drie grootbanken opnieuw is gedaald tot net boven de 48%. Wij wensen u veel leesplezier met onze update en nodigen u van harte uit te reageren. Met vriendelijke groet, Michiel Elich, partner bij IG&H Consulting & Interim E: T: Auteurs IG&H Hypotheekupdate: Bob van Opstal, managing consultant bij IG&H Consulting & Interim Ruud Hadders, consultant bij IG&H Consulting & Interim

2 Hypotheekmarkt: hypotheekomzet 2015 komt uit op 62 miljard Hypotheekomzet groeit door tot 62 miljard over heel 2015, groei komt voor steeds groter deel uit oversluitingen en een stijgende gemiddelde hypotheeksom Hypotheekomzet Het herstel van de hypotheekmarkt heeft in 2015 krachtig doorgezet. Met een groei van 28% t.o.v is de omzet het afgelopen jaar uitgekomen op 62 miljard het beste resultaat sinds Ook voor het aantal verkochte hypotheken geldt dat de groei gestaag heeft doorgezet (+14%), hoewel deze stijging minder sterk is dan in 2014 het geval was (+31%). Een steeds belangrijker deel van de huidige omzetgroei komt dus voort vanuit een hogere som per verkochte hypotheek. Wanneer we inzoomen op het vierde kwartaal, zien we dat hypotheekmarkt opnieuw gegroeid naar 18,1 miljard euro. De groei ten opzichte van het derde kwartaal is relatief beperkt (2%). Dit wordt veroorzaakt door de piek in verkochte hypotheken in het derde kwartaal van mensen die nog wilden profiteren van oude regelgeving. Per 1 juli 2015 is het maximale leenbedrag verminderd door scherpere

3 financieringslastpercentages en is de kostengrens voor een hypotheek met NHG verlaagd, waarbij de verscherpte regelgeving betrekking had op de offertedatum en niet op de passeerdatum. Het effect hiervan is met name zichtbaar bij hypotheken tussen de 200 en 300 duizend euro. Desondanks is, net als vorig jaar, het vierde kwartaal op basis van de hypotheekomzet het beste kwartaal van het jaar. De groei komt vrijwel geheel voort vanuit oversluitingen, welke in het vierde kwartaal goed zijn voor 4,0 miljard hypotheekomzet. Groei in oversluitmarkt komt vooral door de blijvend lage hypotheekrente, relatief veel aflopende rentevastperiodes en toenemende aandacht van aanbieders voor deze markt. Over geheel 2015 is de omzet van de oversluitmarkt uitgekomen op 13,2 miljard, hetgeen een groei betekent van maar liefst 58% t.o.v De aankoopmarkt is in het vierde kwartaal vrijwel gelijk gebleven aan het derde kwartaal en komt uit op 14,1 miljard. Verderop in deze Hypotheekupdate zullen we hier een verdere verdieping op aanbrengen en aantonen dat doorstromers een steeds groter deel van deze aankoopmarkt beslaan. Aantal hypotheken Het aantal verkochte hypotheken is in de laatste drie maanden constant gebleven t.o.v. het derde kwartaal: bijna De ontwikkeling van het aantal hypotheken is daardoor voor de zesde kwartaal op rij lager dan de groei in volume, wat tot uitdrukking komt in een hogere gemiddelde hypotheeksom. In de aankoopmarkt werden in het vierde kwartaal bijna hypotheken verkocht, wat een daling van bijna 2% t.o.v. het voorgaande kwartaal en circa 8% t.o.v impliceert. De vergelijking t.o.v. vorig jaar wordt echter deels vertekend doordat veel mensen eind 2014 nog profiteerden van de mogelijkheid tot fiscaalvrije schenking. Over geheel 2015 groeide het aantal hypotheken binnen de aankoopmarkt wel tot ruim , goed voor een groei van 7%. Het aantal oversluiters groeide in de laatste 3 maanden met 2% t.o.v. het vorige kwartaal tot Daarmee kwam het totaal aantal oversluitingen in 2015 uit op , wat een stijging t.o.v betekent van maar liefst 42%. Prijsontwikkeling De WOX van Calcasa geeft aan dat in het vierde kwartaal de huizenprijs op kwartaalbasis met 1,0% is gestegen en op jaarbasis zelfs met 4,5%. Ook de vooruitzichten voor aankomend kwartaal zijn gunstig, mede door een afnemend aanbod van woningen (-13,7%), waarbij de grootste prijsstijging opnieuw wordt verwacht in West-Nederland De grootste waardestijging zien we terug bij woningen van meer dan 350 duizend euro (+6,9%) en duizend euro (+6,0%). Woningen van minder dan 150 duizend euro en duizend euro zijn respectievelijk 2,3% en 3,6% meer waard geworden.

4 Voor 2016 wordt de grootste prijsstijging wederom verwacht in West-Nederland met een jaar-opjaarontwikkeling van 6,0%. Gevolgd door Noord-Nederland met 4,2%. In Oost- en Zuid-Nederland wordt een gematigde groei van respectievelijk 2,6% en 2,8% verwacht. De prijsstijging is het grootst in Noord-Holland (+7,7%) gevolgd door de provincies Flevoland (+6,6%) en Utrecht (+6,0%). Alleen in Overijssel (2,3%), Gelderland (2,1%) en Limburg (2,5%) steeg de gemiddelde woningwaarde het minst. We concludeerden eerder al dat een steeds groter deel van de omzetgroei voortkomt uit een stijging van de gemiddelde hypotheeksom, terwijl het aantal verkochte hypotheken in het laatste kwartaal is gestabiliseerd. Onderstaande analyse bevestigt deze conclusie. Zo is de gemiddelde hypotheeksom in het vierde kwartaal gestegen tot ruim wederom een stijging van 2% t.o.v. het vorige kwartaal. Hiermee ligt de gemiddelde hypotheeksom bijna 10% boven het niveau van eind 2014 en benaderen we de hoogtijdagen van 2008 en De groei van de gemiddelde hypotheeksom is ook terug te zien in het aantal verkochte hypotheken met een waarde van meer dan Het aantal hypotheken in deze klasse groeide het laatste kwartaal van 16% naar 18%, hetgeen geheel ten koste ging van hypotheken in de categorie Het aandeel van het hogere prijssegment (> ) is hierdoor in het totale hypotheekvolume sinds het vierde kwartaal van vorig jaar met 7% toegenomen tot 39%. Bron: Kadaster, IG&H Consulting & Interim

5 Marktaandelen: aandeel verzekeraars en pensioenfondsen gestegen naar 36 procent ING Bank en Rabobank winnen marktaandeel terug na negatieve uitschieter in het derde kwartaal en zijn de grootste stijgers in de markt, ABN AMRO Bank verliest met Florius, Hypotrust en eigen label marktaandeel, en verzekeraars en pensioenfondsen groeien tot >36% marktaandeel Nadat zowel ING Bank als Rabobank in het derde kwartaal tot de grootste dalers behoorden, laten deze grootbanken in het vierde kwartaal een relatief sterke groei van hun marktaandeel zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is de piek in het derde kwartaal in de verkoop van hypotheken tussen de 200 en 300 duizend euro, veroorzaakt door de verlaging van de NHG-grens per 1 juli In dit prijssegment hebben grootbanken een relatief klein marktaandeel van 43% (t.o.v. marktaandeel van 60% in prijssegment boven 300 duizend euro). De verzekeraars Aegon en Nationale Nederlanden hebben de afgelopen maanden een groei van hun marktaandeel laten zien. Munt Hypotheken, die de afgelopen kwartalen steevast tot de grootste stijgers behoorde, laat ook nu weer een groei zien van 0,5%. Grootste daler in het vierde kwartaal betreft Argenta spaarbank, die 2,6% marktaandeel inlevert. Daarnaast valt ABN AMRO Bank op, die zowel Hypotrust, Florius als het eigen label marktaandeel ziet inleveren. Respectievelijk verliezen zij 1,5 procent, 2,4 procent en 1,8 procent van hun marktaandeel.

6 Top 10 van totale Nederlandse hypotheekmarkt Hypotheekverstrekker Q4 Q3 Q4 Q3 Hypotheekverstrekker 1 (1) Rabobank 6 (7) Nationale Nederlanden 2 (3) ING Bank 7 (8) Achmea Hypotheekbank 3 (2) ABN AMRO Bank 8 (6) Florius 4 (4) Aegon 9 (11) Obvion 5 (5) Munt Hypotheken 10 (13) NIBC Rabobank blijft in het vierde kwartaal de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. De top 3 wordt gecompleteerd met de labels ING Bank en ABN AMRO Bank, die in het laatste kwartaal van positie gewisseld hebben. Munt Hypotheken sluit een jaar van forse groei af als vijfde hypotheekverstrekker. Buiten de top 5 krimpt het marktaandeel van Florius waardoor het twee plekken verliest in het vierde kwartaal. Obvion en NIBC keren terug in de top 10, onder andere door een daling van ASR Bank en Argenta. Verschuivingen in het aanbiederslandschap Categorie Overig niet opgenomen in de grafiek Na het derde kwartaal concludeerden we dat het gezamenlijke marktaandeel van de drie grootbanken voor het eerst onder de 50% dook. Dit is nog steeds het geval: door de daling van ABN Amro komen deze verstrekkers samen uit op een marktaandeel van 48,5%, hetgeen een lichte daling t.o.v. het derde kwartaal betekent. Deze krimp komt vooral ten goede van de verzekeraars en pensioenfondsen, die het jaar afsluiten met meer dan 36% marktaandeel.

7 Aankoop-oversluitingen: groei hypotheekomzet volledig toe te schrijven aan oversluitingen Groei in hypotheekvolume bijna volledig op conto van oversluitmarkt; primair aandeel van banken bij doorstromers / oversluiters uit hogere segment We concludeerden eerder al dat de hypotheeksom vanuit oversluitingen in 2015 een forse groei heeft laten zien. In het vierde kwartaal komt zelfs bijna de volledige groei in de hypotheekmarkt op conto van oversluiters (+8,2% t.o.v. +0,3% bij niet-oversluitingen). Hierdoor beslaat het aandeel van oversluiters op de totale hypotheekomzet eind 2015 inmiddels 24% (eind 2014: 19%). Wanneer we de markt onderverdelen naar doorstromers en starters, valt op dat de hypotheekomzet vanuit doorstromers in het laatste kwartaal aanzienlijk hoger lag: 9,1 om 5,0 miljard. Binnen het segment van doorstromers blijkt met name het marktaandeel van de drie grootbanken relatief groot. Gezamenlijk hebben zij hier een marktaandeel van 52% (overall: 48,5%), waarmee zij de verzekeraars en pensioenfondsen (34%) ruim achter zich laten. Bij de starters is een tegengesteld beeld te zien. Binnen dit segment zijn de drie grootbanken (41%) slechts iets groter dan de verzekeraars en pensioenfondsen (39%). Ook de buitenlandse spelers zijn hier relatief groot (8% tegen gemiddeld 4%). Voor deze verstrekkers is dit segment aantrekkelijk vanwege de veelal gunstige risicoprofielen en de relatief lage gemiddelde hypotheeksom.

8 De verschillende types verstrekkers laten ook duidelijke verschillen zien t.a.v. de gemiddelde hypotheeksom. Bij de drie grootbanken ligt deze beduidend hoger dan bij de rest van de markt, hetgeen geldt bij alle type sluiters. De gemiddelde hypotheeksom bij verzekeraars en pensioenfondsen daarentegen ligt relatief laag bij zowel oversluiters als starters, maar marktconform bij doorstromers. Buitenlandse verstrekkers kennen met name bij doorstromers een lage gemiddelde hypotheeksom.

9 Regiepartijen: stijgend aandeel voor regiepartijen Het aandeel van regiepartijen stijgt in de tweede helft van 2015 tot bijna 22% In het tweede kwartaal van 2015 hebben we aandacht besteed aan de opkomst van regiepartijen. Regiepartijen verschaffen investeerders een marktentree in de Nederlandse hypotheekmarkt en door hun opkomst is de concurrentie op de hypotheekmarkt aanzienlijk toegenomen. In het tweede kwartaal van 2015 vertegenwoordigden regiepartijen al ruim 15% bij nieuwe productie. Dit marktaandeel stijgt in de tweede helft van 2015 door tot bijna 22%. 1 Naast de reeds actieve regiepartijen zijn in het najaar van 2015 zijn twee nieuwe regiepartijen toegetreden tot de markt: BijBouwe en CMIS groep. De eerste resultaten van beide partijen worden in het eerste kwartaal van 2016 verwacht. Door de toetreding van BijBouwe en CMIS groep en het grotere mandaat bij reeds actieve regiepartijen, is de verwachting dat het marktaandeel ook in 2016 forse groei zal vertonen. 1 Omdat het aandeel van een aantal regiepartijen pas vanaf het derde kwartaal met terugwerkende de cijfers is opgenomen, wijken deze percentages af van de cijfers gecommuniceerd in de hypotheekupdate in het tweede kwartaal Bron: Kadaster, IG&H Consulting & Interim

10 De visie van IG&H op Basel 4 gaat hypothekenlandschap verder opschudden Basel 4 komt eraan! Deze nieuwe regelgeving over kapitaalsbuffers voor banken wordt verwacht in 2020, maar werpt zijn schaduw al vooruit. De verwachting is namelijk dat banken door Basel 4 aanzienlijk meer kapitaal aan moeten gaan houden voor hypotheken op hun balans. Op andere hypotheekverstrekkers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, is Basel 4 niet van toepassing. Dat kan het aanbieder-speelveld behoorlijk op zijn kop zetten. Zijn grootbanken straks nog groot in hypotheken? Kapitaal aanhouden is verplicht, en kost geld Verstrekkers van hypotheken moeten kapitaalsbuffers aanhouden om het risico op verwachte en onverwachte verliezen af te dekken. Bij hypotheken gaat het dan met name om het kredietrisico: het risico dat de lener zijn hypotheek niet, of niet helemaal, terug kan betalen. Het aanhouden van deze buffers kost geld (kapitaalskosten). En die kapitaalskosten worden doorberekend in de rente die een consument voor zijn hypotheek betaalt. Voorbeeld: bij een kapitaalsverplichting van 3%, en kapitaalskosten van 15%, komt 0,45%-punt van de hypotheekrente voort uit de kapitaalskosten De regelgeving verschilt per type partij In de hypotheekmarkt zijn verschillende typen verstrekkers actief: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen. De regelgeving over het aan te houden kapitaal verschilt per type partij, en daarmee ook de kapitaalskosten die aan de hypotheek worden toegerekend. Voor banken is Basel 3 van toepassing, voor verzekeraars gaat het om Solvency 2 en bij pensioenfondsen om het nftk (nieuw financieel toetsingskader). Door Basel 4 gaan de kapitaalslasten van banken flink omhoog Voor banken zijn nieuwe richtlijnen over het aan te houden kapitaal in aantocht: Basel 4. Hoewel de regels nog niet definitief bekend zijn, is de verwachting dat dit voor de grootbanken een flink hogere kapitaalsverplichting gaat betekenen. 40% < LTV 60% < LTV 80% < LTV 90% < LTV LTV > LTV 40% 60% 80% 90% 100% 100% Risk weight 25% 30% 35% 45% 55% 75% Basel 4 risk weight table for residential real estate exposures (Standardised Approach) In het 2e consultatiedocument voor Basel 4 van December 2015 zijn de bovenstaande risicogewichten opgenomen voor de standardised approach. Met de Nederlandse hypotheekportefeuille komt dit neer op

11 een gemiddeld risicogewicht van ongeveer 47%. Dat wijkt niet ver af van de huidige risicoweging onder de standardised approach binnen Basel 3. Grote banken als ABN AMRO, Rabobank en ING gebruiken echter allemaal de Internal Ratings-Based approach (IRB). Bij deze benadering mogen banken het risicogewicht bepalen via interne modellen die gebaseerd zijn op historische verliezen. In de praktijk leidt dat tot een risicogewicht van gemiddeld ongeveer 15%, aanzienlijk lager dus. Onder Basel 4 blijft deze mogelijkheid bestaan, maar wordt een vloer geïntroduceerd die de ondergrens van het risicogewicht uit interne modellen gaat vormen. De hoogte van die vloer is nog niet gepubliceerd, maar de verwachting is dat deze op ongeveer 70% - 80% zal komen te liggen. Dat zou betekenen dat het risicogewicht voor de grote IRB banken naar gemiddeld rond de 35% gaat, versus 15% nu. Wat gaat dit doen met de marktdynamiek? Een ruime verdubbeling van het risicogewicht, dat klinkt natuurlijk stevig. Maar wat is daar nu de impact van in de markt? Van belang is dat deze toename alleen geldt voor de grote banken, en niet voor andere hypotheekverstrekkers als verzekeraars en pensioenfondsen. En door het hogere risicogewicht zal er voor die banken zo n 0,3 %-punt aan extra kapitaalskosten in iedere hypotheek terecht komen. De impact daarvan op concurrentiepositie en/of winstgevendheid kan aanzienlijk zijn. Door deze ontwikkelingen ontstaan er allerlei interessante vraagstukken, zoals: - Gaan banken hun prijzen verhogen? Of nemen ze genoegen met lagere marges om competitief in de markt te blijven? - Willen en kunnen banken nog net zo veel hypotheken op de balans hebben als nu het geval is, inclusief de hogere kapitaalsverplichting die daarbij hoort? En als dat niet het geval is- welke partijen gaan er in dat gat stappen? En hoe groot is hun appetite? - Gaan banken (deels) andere modellen hanteren, waarbij ze ook voor derden hypotheken verstrekken? Rabobank heeft al expliciet over dit scenario gespeculeerd in de media, maar bij het daadwerkelijk regelen daarvan komt nog wel het nodige kijken. En dat zou weer flinke concurrentie voor de huidige regiepartijen betekenen Stevige vraagstukken als u hypotheekverstrekker bent. De hypothekenmarkt was toch al volop in beweging, en Basel 4 kan dat een extra impuls gaan geven. Bent u benieuwd wat dat voor uw positie in de hypothekenmarkt kan betekenen? Neem hiervoor contact op met Joppe Smit.

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 Marktaandeel top-3 bankholdings daalt verder tot onder de 50% IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2015

IG&H Hypotheekupdate Q2 2015 IG&H Hypotheekupdate Q2 2015 Regiepartijen hebben 10% van hypotheekomzet in handen IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate

Nadere informatie

Hypotheken update Q4 2014

Hypotheken update Q4 2014 Hypotheken update Q4 2014 Concurrentie op hypotheekmarkt neemt toe IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Maart 2012 IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekmarktupdate over het jaar 2011. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden De Hypotheekshop houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Nadere informatie

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek.

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek. Onderzoek topopslag Hieronder de uitwerking van het onderzoek over topopslagen van de banken in Nederland. Het betreft hier hypotheken ZONDER NHG. Is een aanpassing van de hypotheekrente mogelijk als de

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Samenvatting hypothekenonderzoek

Samenvatting hypothekenonderzoek Samenvatting hypothekenonderzoek De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Nadere informatie

Markt in Beeld Gemeente Westland

Markt in Beeld Gemeente Westland Markt in Beeld Gemeente Westland Bron: Marketing Intelligence ABN AMRO Datum: 5 januari 2015 Marktaandelen Geldverstrekkers (3e kwartaal 2014) Geldverstrekkers Bedrag (x1.000) Aantal % Bedrag (x1.000)

Nadere informatie

Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage

Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage Markt in Beeld Gemeente 's-gravenhage Bron: Marketing Intelligence ABN AMRO Datum: 5 januari 2015 Marktaandelen Geldverstrekkers (3e kwartaal 2014) Geldverstrekkers Bedrag (x1.000) Aantal % Bedrag (x1.000)

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Naar nieuwe verhoudingen in het Wonen OTB Platform 31 Wooncongres 2015 Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Vernieuwing in de hypotheekketen

Vernieuwing in de hypotheekketen Vernieuwing in de hypotheekketen Hypotheekweek, 18 november 2015 Michiel Elich, Partner IG&H Consulting & Interim IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015 HypotheekWeek IG&H 2 Terug in de tijd: Wat we geleerd

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011

IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! November 2011 IG&H Hypotheekupdate 3 e kwartaal 2011 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de Hypotheekmarktupdate voor het 3e kwartaal van 2011. Wij wensen

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG Datum gegevens: 10-12-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 27-09-2015 2.15% 2.15% 2.20% 2.25% 2.30% 2.40% 2.55% 2.55% 2.85% 3.30% 3.50% 3.85% 3.95% 3 ABN AMRO Budget Betaalpakket 27-09-2015 2.15% 1.95%

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken Outlook Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken Beleggen in woninghypotheken is booming 15 16 17 18 Basisrente =/+ + + + Marge woninghypotheken

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 2 e KWARTAAL 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode en respons... 3 2 Staat van de woningmarkt... 3 3

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 23-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.40% 2.50% 2.55% 2.60% 2.85% 2.90% 3.05% 3.20% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35%

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance blikt vooruit op de belangrijkste hypotheekontwikkelingen van het nieuwe jaar. In dit dossier leest u meer over de wijzigingen in de NHG-hypotheek, de hypotheektrend

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q1 2012

IG&H Hypotheekupdate Q1 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Mei 2012 IG&H Hypotheekupdate Q1 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 1 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 08-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum 1/5 Geachte heer Dijsselbloem, Vereniging Eigen Huis dringt er bij het Kabinet op aan om snel stappen te zetten

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Klantoordeel over Geldverstrekkers

Klantoordeel over Geldverstrekkers INDEPENDER HYPOTHEEKONDERZOEK Independer Consumenten Monitor (ICM scores) Sinds februari vraagt Independer de ruim 30.0 unieke bezoekers die op haar site een hypotheekvergelijking maken of en waar de bezoeker

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen ABN AMRO Argenta ASR Bank of Scotland Florius Hypotrust Woonfonds Restschuldfinanciering binnen de nieuwe hypotheek voor bestaande klanten en nieuwe klanten Alleen mogelijk zonder NHG voor alleen bestaande

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Beste Advies Beste Beheer

Beste Advies Beste Beheer Beste Advies Beste Beheer 1 Onderzoeksopzet Hypotheek Awards Verdieping en benchmarking Kosten rapport Bijlagen: Nederlandse Index voor Financeel advies 2 Beste Advies Online onderzoek op GfK consumentenpanel

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Webinar; Twee zaken die u als adviseur in 2016 niet mag missen! MCD en kansen in de oversluitmarkt Door: Michel van den Akker en Kevin Brocklebank

Webinar; Twee zaken die u als adviseur in 2016 niet mag missen! MCD en kansen in de oversluitmarkt Door: Michel van den Akker en Kevin Brocklebank Webinar; Twee zaken die u als adviseur in 2016 niet mag missen! MCD en kansen in de oversluitmarkt Door: Michel van den Akker en Kevin Brocklebank 1 Mortgage Credit Directive (MCD) 2 Inhoud webinar Mortgage

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Herstel zet door in Noord- en Zuid-Holland: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 1,2% op jaarbasis naar 229.000. De grootste stijging vinden

Nadere informatie

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt Alex van de Minne alexvandeminne@gmail.com Real Capital Analytics Amsterdam Business School Finance Group, Faculty of Economics and Business May, 2015 Amsterdam

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Aantal verkopen per jaar op niveau eind 2008: Het jaarlijkse aantal verkopen is wederom sterk toegenomen (14,7%) en heeft het niveau van eind 2008

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 In 2015 start het negentiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. Introductie 2. Vacatures 2. Meest gevraagde beroepen 3. Steden

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Januari

Nadere informatie

SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008

SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008 SUB-PRIME HYPOTHEKEN IN NEDERLAND Onderzoek door mr P.G. Lijesen/NHP augustus 2008 Aanleiding Na afloop van iedere rente-vast-periode wordt hypotheekrente opnieuw voor een bepaalde periode vast gezet.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie