WANTROUWEN IS WEDERZIJDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WANTROUWEN IS WEDERZIJDS"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 2 9 T / M V R I J D A G 5 O K T O B E R Voor de job van je leven WANTROUWEN IS WEDERZIJDS John Crombez (sp.a) & Jo Libeer (Voka) jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant vanaf blz. 27 +handigoverzichtvanallejobsinjouwregio 52 jaar en tijdskrediet nemen: kan dat nog? Frederik Anseel: Harvard aan de Leie? Michel Wuyts & de jobs van zijn leven

2 2 E D I T O G E Z E G D Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Karl? Schoenen is een,,woutertorfs,ceovan de ondernemers dievindtdatde regering Di Rupo de Vlaamse ondernemers indekoulaatstaan. Wereldbeelden kunnen verschillen. Klaagde de Gentse psychoanalyticus Paul Verhaeghe niet zo lang geleden nog de verderfelijke uitwassen van het neoliberalisme aan, was het deze week aan een colonne ondernemers en ceo s om door hun bril diezelfde samenleving te bestempelen als ronduit ondernemersonvriendelijk, ja zelfs marxistisch en neo communistisch. Zowel de Gentse professor als Luc Bertrand, de ceo van Ackermans & van Haaren die in Di Rupo een nazaat van Karl Marx ziet, leven, werken en wonen nochtans in dezelfde realiteit. Tussen het hoofdkantoor van AvH en de Gentse unief ligt, als het meevalt, een dik halfuur E17. Toch houden beide heren er een diametrale visie op na. Vreemd, of ironisch, genoeg hebben hun verschillende discours ook raakvlakken. Ze maken zich zorgen om hetzelfde, zij het om verschillende redenen.,, Is België te duur? Het is een van de best bewaarde geheimen middenin een zee van cijfers en statistieken. Een falende economische context is zoiets. Volgens Verhaeghe zou een vrije markt ons betere en goedkopere producten moeten opleveren, maar, zo stelt hij, het omgekeerde is waar. Nu is goedkoper produceren niet iets waar ondernemers vies van zijn, getuige de vlucht naar de lagelonenlanden. Dat de kwaliteit daar niet altijd wel bij vaart, hebben velen aan den lijve ondervonden. Die kwaliteit vinden ze wel in het Belgische productieproces, maar dat wordt steevast te duur bevonden. Is dat zo? Zelf vind ik dat een van de best bewaarde geheimen middenin een zee van cijfers waaruit iedereen zijn gelijk haalt. Vraag een ondernemersorganisatie of we duur zijn en ze slaat je gegarandeerd om de oren met OESO en Eurostat cijfers die aantonen hoeveel goedkoper Duitsland wel is. Stel dezelfde vraag aan een vakbond en die zal je wijzen op onze excellente productiviteit. De realiteit is dat geen van beide kampen 100 procent overtuigt. Wat bijvoorbeeld met hét grote voorbeeld Zweden, waar in Zweedse kroon gerekend, de loonkost nog hoger ligt dan in België? Dat heeft econoom Geert Noels in een fijne column eens uit de doeken gedaan. En wat met de non rel rond Ford Genk, dat op de rand van een sociaal drama stond en daarna drie nieuwe modellen kreeg toegewezen? Di Rupo heeft de werkgevers extra belast, dat klopt. Maar zijn regering maakt het voor kmo s ook goedkoper om de eerste werknemers aan te werven. Hij heeft alleszins gelijk als hij zegt dat het geen zin heeft karikaturen van elkaar te maken. Wil dit land verder werken, zullen overheid, werkgevers en werknemers moeten samenwerken. Dat is niet te veel gevraagd. Als ik iemand opslag wil geven, betaalikveelbrutoenzietde werknemer weinig nettoloon extra. Zomotiveerjejemensenniet. A R B E I D S V R A A G Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Ik ben 52 jaar, werk in de privé en wil voor de eerste keer tijdskrediet nemen. Kan dit? Ook al zijn de regels betreffende tijdskrediet in de privésector dit jaar reeds twee keer gewijzigd, er bestaan nog steeds twee stelsels: een algemeen stelsel van tijdskrediet en een tijdskrediet eindeloopbaan. Dankzij het stelsel eindeloopbaan kan je mits je aan drie voorwaarden voldoet halftijds gaan werken of je arbeidsprestaties met een vijfde verminderen en dit tot je pensioengerechtigde leeftijd van (voorlopig) 65 jaar. Sinds 1 september moet je hiervoor minstens 55 jaar zijn, al bestaan op deze leeftijdsvoorwaarden een aantal uitzonderingen (je oefent een zwaar beroep uit, je werkgever is erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering...). Vervolgens moet je een beroepsloopbaan van 25 jaar als loontrekkende werknemer kunnen aantonen. Tot slot moet je tijdens de 24 maanden voorafgaand aan je aanvraag minstens 3/4 (voor 1/2 tijdskrediet) of voltijds (voor 1/5 tijdskrediet) gewerkt hebben. Heb je in het verleden al tijdskrediet eindeloopbaan opgenomen, dan kan je rekening houden met overgangsmaatregelen. Werknemers die voor 1 september 2012 in het eindeloopbaanstelsel zaten maar geen aanvraag hebben gedaan tot aan hun pensioen, kunnen bij hun eerste aanvraag om verlenging na 1 september verder van de oude bepalingen blijven genieten (cao nr. 77bis) die toegang geven tot het eindeloopbaanstelsel vanaf de leeftijd van 50 jaar en met minstens 20 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende. Andere regels voor privé en overheid Op basis van je leeftijd (52 jaar) kom je niet in aanmerking voor het systeem eindeloopbaan (als dit je eerste aanvraag is), maar er bestaat nog steeds het algemeen stelsel van tijdskrediet, toegankelijk voor elke leeftijdscategorie. Om gebruik te kunnen maken van het tijdskrediet zonder motief, moet je een beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen aantonen van minstens 5 jaar en minstens 2 jaar met je huidige werkgever verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst. Kan je een motief inroepen, dan heb je bijkomende mogelijkheden om je prestaties te verminderen. Een motief kan zijn: het volgen van een erkende opleiding, de zorg voor kinderen, het toedienen van palliatieve zorg, de zorg voor een ziek kind... Het is aan te bevelen vooraf informatie in te winnen bij een specialist ter zake of rechtstreeks bij de RVA in jouw buurt (www.rva.be) en vergeet ook niet dat de regels voor tijdskrediet in de privé sector niet dezelfde zijn als in de openbare sector....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 INTERVIEW John Crombez &JoLibeer Het wantrouwen zit diep, het ongenoegen is structureel 8 DE 9 MIJN JOB VAN ZIJN LEVEN Michel Wuyts In bed met Eddy Merckx LOON De electricien Hoeveel verdient Joost in het UZ Brussel? 9 COLUMN Ruth Lasters Blijven presteren, zou egoïstisch zijn A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Harvard aan de Leie Laten we eerlijk zijn, wij wetenschappers blinken niet echt uit in ondernemerschap. Naar aanleiding van de start van het nieuwe academiejaar klopten de rectoren van de Vlaamse universiteiten zich deze week op de borst. In een gezamenlijk opiniestuk staken ze de loftrompet over de kwaliteit van het onderzoek van de Vlaamse wetenschappers. Waarvoor dank, beste rectoren, het doet deugd om een schouderklopje te krijgen. Diep van binnen blijven wetenschappers immers kleine kinderen die af en toe naar een goedkeurende knik van hun papa hengelen. Met meer dan publicaties bekleedt Vlaanderen een vijfde positie, net na Harvard University. Onze universiteiten kunnen zich meten met Harvard!, klonk het met enig voluntarisme. Met enig voluntarisme, zeg ik, want de vergelijking is wat gevleid. Als je de tabelletjes er op naleest, blijkt dat de Universiteit Gent (18.528), Katholieke Universiteit Leuven (24.036), Vrije Universiteit Brussel (6.306) en de Universiteit Antwerpen (7.206) inderdaad publicaties produceerden. Als je ze allemaal samentelt, is dat. Maar dat is nog steeds een heel stuk minder dan Harvard University, dat op z'n eentje publicaties haalt. We moeten niet al te zelf,, genoegzaam worden. Maar er is meer dan het aantal publicaties. De timing van de boodschap is niet toevallig. Het is ons natuurlijk niet ontgaan dat de overheidsbudgetten onder druk staan en dat in andere landen zwaar gesnoeid werd in onderzoeksfinanciering. De oproep om te blijven investeren in fundamenteel onderzoek in tijden van crisis is terecht. Nieuwe kennis vormt de basis voor culturele, maatschappelijke en economische vooruitgang. Verschillende studies hebben aangetoond dat excellentie in wetenschappelijke prestaties een belangrijke determinant is van latere economische welvaart. Maar het is nogal kort door de bocht om te verwachten dat als onze wetenschappers maar veel publiceren, dat vanzelf tot welvaart zal leiden. Wetenschappelijke inzichten moeten ook vertaald worden in nieuwe technologieën, toegepast worden in sociale innovaties en leiden tot effectieve veranderingen in beleid. Daar schort het soms aan in Vlaanderen. Want laten we eerlijk zijn, wij wetenschappers blinken niet echt uit in ondernemerschap. We worden liefst met rust gelaten, zodat we ongestoord kunnen werken aan doorwrochte artikels. Daarmee scoren we immers op de internationale ranglijsten en krijgen we aanzien onder onze collega's. Het zijn die artikels waarop de universiteit ons beoordeelt. Maar wat er met onze bevindingen gebeurt en hoe ze onze maatschappij kunnen veranderen, dat kan ons veel minder schelen. Laat staan dat we die verandering zelf in handen willen nemen. Daarom een oproep tot meer professor ondernemers. Door zelf ondernemender te worden, kunnen we die jongens van Harvard eens echt tonen waar Leie, Dijle en Schelde vloeien! Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4

5 5 I N T E R V I E W JohnCrombez&JoLibeer Hetwantrouwenzit diep,hetongenoegen isstructureel Vier jaar crisis zet de zenuwen op scherp, niet alleen in de Wet, maar ook in de Nijverheidsstraat. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) voelt zich geviseerd door het bedrijfsleven en goot die frustratie vorige week in een pittig opiniestuk dat niet erg werd gesmaakt door de werkgevers. Zij voelen zich sitting ducks in het vizier van Di Rupo I. Fraudebestrijding wordt met veel aplomb aangepakt. Onze andere eisen blijven zo goed als onaangeroerd, meent Jo Libeer (Voka). Dus totdat de economie weer aantrekt, moet ik mijn job doen met de handrem op?, repliceert Crombez. En er kwam nog. Tekst: Michiel Leen / Foto s: Bart Dewaele De timing zit mee. Enkele uren voordat Voka topman Jo Libeer en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez op vraag van Jobat tegenover mekaar zitten, droppen enkele topondernemers in de krant De Morgen grote verwijten aan het adres van premier Di Rupo en zijn regering. Wouter Torfs, ceo van de gelijknamige schoenenketen, laat zich ontfutselen dat de regering onze ondernemers in een wurggreep heeft. Een regering die, aldus Wouter Torfs, met de PS een non beleid voert. Captain of industry Julien De Wilde doet er nog een schepje bovenop: In dit land en dan vooral in de socialistische familie, ziet men ondernemers enkel als bandieten. Ook Voka topman Jo Libeer spreekt in hetzelfde artikel over een sfeer van wantrouwen tussen regering en ondernemers. Maar ere wie ere toekomt: het was Crombez die een week geleden de debatten opende. In een opiniestuk in De Standaard haalde hij uit naar de grote werkgeversorganisaties VBO, Voka en Unizo. De mantra van loonkosten en fiscale druk zit de socialist hoog. Bovendien ondervindt hij dat de ondernemingen in het veld zich wel degelijk constructief opstellen bij het uitvoeren van het fraudebestrijdingsbeleid, in tegenstelling tot de kritische geluiden die de werkgeverskoepels daarover de wereld insturen. Crombez, die naar eigen zeggen het ondernemerschap niet ongenegen is, begrijpt niet waar de kritiek op zijn beleid vandaan komt. Maar was dat de echte reden om zo in de aanval te gaan? Negativisme Crombez uitval blijkt na enig doorvragen ingegeven door de manier waarop voornamelijk werkgeversorganisatie VBO zijn wet op de hoofdelijke aansprakelijkheid counterde. Die wet is nota bene in samenspraak met de werkgevers en de verschillen de sectororganisaties ontstaan, zegt Crombez. En dan noemt het VBO dat plots een aanval op het ondernemerschap. Dan word ik kwaad, ja. De aanvallen tegen het beleid van de regering Di Rupo zitten Crombez hoog. Dat maakt hij Jo Libeer van bij het begin van het gesprek duidelijk. Waarom zeggen ze zulke dingen toch? Niemand in de regering is tegen ondernemers, laat staan dat wij hen als bandieten beschouwen. Waarom krijg ik dan plots dergelijke slogans naar het hoofd geslingerd? Ze gaan dat niet zeggen als ze het niet menen, hé, klinkt het scherp. Want dat het ongenoegen bij de ondernemers diep zit, staat voor Libeer buiten kijf. Als een ceo als Wouter Torfs, die je bezwaarlijk een rabiate kapitalist kunt noemen, publiek verkondigt dat hij het negatieve ondernemersklimaat beu is, zou bij de regering toch een lampje mogen gaan branden. Het onbehagen is structureel: een dergelijk negativisme heb ik mijn dertigjarige carrière nog niet meegemaakt. En je mag gerust weten dat ik niet het type ben dat met de megafoon zwaait als dergelijke sentimenten de kop opsteken. Ik ben de eerste om onze leden te temperen, zowel in hun euforie als in hun negativisme. Maar vandaag kijken we tegen een wederzijds wantrouwen aan. Libeer is er ook niet van gediend dat Crombez in zijn opiniestuk stelt dat de werkgeversorganisaties andere taal spreken dan de ondernemingen op het terrein. Ik vind het unfair dat je suggereert dat wij enkel de grote ondernemingen een forum geven. Die teneur van de grote jongens tegen de kleintjes is onterecht. Ik ben interne discussies gewend. Dat kan haast niet anders. Beleidsmaatregelen waar àlle bedrijven mee gediend zijn, bestaan niet. Een btw verhoging kan voor een exporterend bedrijf een goede zaak zijn, maar voor een lokaal distributiebedrijf een ramp. Dan moet je daarover intern discussiëren, ja. Maar ik kan niet dulden dat je de werkgevers voorstelt alsof ze vechtend over straat

6 6,, John Crombez staatssecretaris voor Fraudebestrijding Waarom zeggen ze zulke dingen toch? Niemand in de regering is tegen ondernemers, laat staan dat wij hen als bandieten beschouwen. rollen. Interne tegenstellingen tussen de leden hoeven geen probleem te zijn. Of wel? Crombez gooit de problematiek van de schijnzelfstandigheid op tafel. Dat is niet toevallig een heikel punt: de aanpak waarbij bedrijven werken met een aantal zelfstandige vennoten, die de facto als werknemer optreden, zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven die hun medewerkers in loondienst houden. Libeer is tegen de term gekant; volgens de Voka topman stelt de term zelfstandige ondernemers in een negatief daglicht en dekt die de lading niet. Crombez: Of de term nu de lading dekt of niet, het is een fenomeen dat onze ondernemingen in de verdringing duwt en daarom is de aanpak ervan prioritair. Daar ging mijn oproep ook over: bonafide bedrijven gaan overkop doordat frauduleuze concurrenten zwaar onder de prijs duiken. Ik ken bedrijven die moeten concurreren met firma s die 40 procent onder de prijs duiken. Bij onderzoek blijkt dan dat zo n bedrijf twee vaste werknelmers heeft en de rest van zijn werknemers te boek stelt als zelfstandige vennoten. Ik begrijp alleen niet waarom er vanuit het ondernemersleven zo negatief wordt gereageerd wanneer ik zeg dat ik dat ga aanpakken: het zijn de bedrijven zelf die me vragen om die oneerlijke concurrentie weg te werken. Hoewel de wetten die daarvoor moeten zorgen, ontstaan in nauwe samenspraak met de ondernemingen, krijg ik dan plots naar het hoofd dat de regering tegen ondernemers is gekant. Frustratie Libeer gooit de grieven van zijn achterban op tafel. Bekende verzuchtingen, beseft hij. Een fenomeen als schijnzelfstandigheid heeft ook een oorzaak, dat mag je niet uit het oog verliezen. De Europese eenmaking heeft ervoor gezorgd dat goedkope arbeidskrachten in heel de Unie beschikbaar worden. Die evolutie kun je niet terugdraaien. Wat je wel kunt doen, is ervoor zorgen dat onze bedrijven concurrentiëler worden. Uit cijfers van het World Economic Forum blijkt dat België op het vlak van loonkosten, btw en directe belastingen bij de slechtste leerlingen van de klas zit. Die problematieken zijn genoegzaam bekend, maar een globale, structurele aanpak blijft uit. Je ziet daarentegen wel een woud aan sectorspecifieke uitzonderingsmaatregelen, waardoor een Mattheüseffect ontstaat: ondernemingen die in een dergelijke wirwar hun weg kennen, hebben een voordeel tegenover ondernemingen die dergelijke knowhow ontberen. Het feit dat er op dat vlak de afgelopen 15 jaar geen vooruitgang geboekt is, voedt de frustratie. Crombez countert: Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de netto dividenden na 2007 sterker zijn gestegen dan de inkomsten uit arbeid. Dan kun je toch moeilijk blijven volhouden dat de regering de bedrijven aan het wurgen is? Je kunt niet beweren dat er de afgelopen jaren niets gebeurd is. Tussen 2005 en 2011 is er meer dan 5 miljard aan lastenverlagingen geweest, toch een substantieel bedrag? Alleen hebben sommige sectoren daar meer van gemerkt dan andere. Loonkostverlagingen zijn niet per se gegaan naar de meest arbeidsintensieve sectoren. Kijk naar de horeca: een enorm arbeidsintensieve sector, die amper loonlastenverlaging heeft gezien. Stel dat je een globale lastenverlaging wil doorvoeren, ga je dan die lastenverlagingen uit het verleden schrappen? Het argument maakt weinig indruk op Jo Libeer. Soms moet je alles op tafel durven gooien, ja. Maar die selectieve kortingen uit het verleden hebben steeds gediend om de wezenlijke discussie over de loonlasten uit de weg te gaan. Veel manoeuvreerruimte om de kosten van de overheidsuitgaven te drukken is er niet, beseffen beide partijen. De economische crisis is een realiteit. Crombez haalt cijfers van Eurostat boven. Verrassend: in tegenstelling tot wat velen denken, zitten de Belgische sociale uitgaven onder het Europese gemiddelde. Besparingen moeten op andere terreinen gerealiseerd worden. Niet door te raken aan het onderwijsbudget, bezweert Crombez, ook al ligt dat hoger dan het Europese gemiddelde. Maar een efficiëntere overheid kan wel. Zo kan ook de administratieve rompslomp voor bedrijven worden weggewerkt. Tenminste, als de bedrijven willen meewerken aan de gegevensuitwisseling die daarvoor nodig is tussen verschillende administratieve afdelingen. Libeer wil dan weer de efficiëntie van de sociale zekerheid tegen het licht houden. Begrijp me niet verkeerd: de sociale zekerheid moet behouden blijven. Om elementaire, menselijke redenen en omwille van de aantrekkelijkheid die het systeem biedt in de war for talent. Het is niet de eindgebruiker van dat systeem die we viseren. Maar het apparaat zelf kan efficienter gerund worden. De federale regering bespaarde al 13 miljard, maar is eveneens nog op zoek naar een tiental miljard extra. Sinds het begin van de crisis in 2008

7 7,, Jo Libeer gedelegeerd bestuurder Voka Ze gaan dat niet zeggen als ze het niet menen, hé. Het onbehagen is structureel: dergelijk negativisme heb ik nog niet meegemaakt. heeft de belastingdruk het niveau van 1999 bereikt. Logisch toch dat de ondernemers zich roeren? Crombez: Ik begrijp die zenuwachtigheid. Maar die neemt ook toe bij andere geledingen van de samenleving, bij wie ik ook mijn oor te luisteren leg. Niet iedereen roept met dezelfde megafoon. Het negativisme krijgt ook het parlement in zijn greep, met de sloganeske uitvallen naar de belastingregering van Di Rupo. De grootste bedreiging is dat we allemaal blijven toeteren dat het slecht zal blijven gaan. Ik ben het met die doemdenkers niet eens. Te weinig actie Voelen de ondernemers zich geviseerd? Deze regering zet immers niet alleen in op fraudebestrijding. Er was er ook al de discussie over de vermogensbelasting, de hertekende fiscaliteit rond de bedrijfswagens en de extra belasting van 309 procent voor het vergeten aangeven van bepaalde voordelen. Libeer: Fraudebestrijding wordt met veel aplomb aangepakt. Onze andere eisen, die al jaren bekend zijn, blijven zo goed als onaangeroerd. Crombez: Dus totdat de economie weer aantrekt, moet ik mijn job doen met de handrem op? Libeer (fel): Wat is dat voor een drogreden? Alsof wij tegen fraudebestrijding zouden zijn. Alleen: jij vecht met de wapens die je hebt, op jouw werkterrein. Er is geen twijfel over het effect van de maatregelen die je neemt. Maar de context waarin je opereert, een regering die structureel te weinig doet, speelt jou parten. Wanneer schieten je collega s eens in actie wanneer het gaat om de lage tewerkstellingsgraad, het loonbeslag en de belastingdruk? Misschien moet je je gewicht in de regering aanwenden om hen tot actie aan te sporen. Crombez repliceert: Het behoort evenzeer tot mijn taak om erop te wijzen dat sommige verbeteringen, zoals een daling van de administratieve rompslomp voor bijvoorbeeld exportvergunningen, nu eenmaal tijd nodig hebben. Bovendien wil ik erop wijzen dat we ook aan de andere kant van het spectrum niet stilgezeten hebben: er wordt meer dan vroeger opgetreden tegen mensen die onterecht een uitkering krijgen en ook de problematiek van de schijnsollicitaties pakken we aan. Al moeten we voor dat laatste wel kunnen rekenen op de medewerking van de werkgevers: zij zouden de controlediensten moeten verwittigen wanneer er een kandidaat komt solliciteren, enkel om in aanmerking te blijven komen voor een uitkering. De opvallende sneren van de Belgische captains of industry aan het adres van de socialistische partij tonen aan dat de sociaal economische discussie, meer dan enkele jaren geleden, een ideologische dimensie gekregen heeft. Volgens beide heren is dat een goede zaak. Of is de animositeit rond het optreden van Crombez een perceptieprobleem? Dat Crombez met zijn eerste tv interview de ondernemers de gordijnen in joeg, zal hem volgens Libeer nog lang achtervolgen. Je hebt de schijn tegen, want zo ken ik jou niet. Zoals Philippe Muyters achtervolgd wordt door dat ene rekenfoutje, zal jij worden afgerekend op de harde taal die je toen sprak. Geen vertrouwen Na vier jaar economische crisis staan de zenuwen duidelijk strak gespannen bij alle spelers. De toon wordt scherper. Te scherp, misschien. We staan op een historisch kantelpunt, meent Libeer. We hebben dergelijke momenten gekend in 1944, bij de invoering van de sociale zekerheid, in 1992 toen de Maastrichtnormen van kracht werden en in 1999 bij de invoering van de euro zou wel eens een cruciale breuk in de aanpak van de economische crisis kunnen zijn. Maar je kunt je moment ook missen. De ingrijpende discussies die op ons afkomen, moet je kunnen voeren in een context die vertrouwen geeft. En dat zit niet goed op dit moment. Bij elke maatregel die wordt aangekondigd vragen ondernemers zich af: wat zit hierachter? Hoe kun je een regering vertrouwen die elke structurele verandering op de lange baan schuift? Het wantrouwen zit er des te dieper in omdat de lijn van sommige beleidsmakers van PS signatuur toch wel wat anders is dan een gematigde sociaaldemocratie. We gaan de problemen niet oplossen door in de gazetten naar elkaar te staan roepen tot aan de volgende verkiezingen. Daarover zijn we het eens. Nu moet er tijd worden gemaakt om een model te bouwen dat mensen moed geeft om voort te doen. Conclusie: er moet gepraat worden, ondanks alles. Libeer: Het stomste wat je kunt doen, is niet meer praten. Maar nogmaals: het mag duidelijk zijn dat de ondernemers een structureel onbehagen voelen. Crombez: De tegenstellingen in het debat zijn groter geworden. Ik hoop dat de uitvallen van de laatste dagen voor de gazet geweest zijn. Wat we nu nodig hebben, is dialoog.

8 8 I N T E R V I E W MichelWuyts&dejobsvanzijnleven Een verschroeiende keuze Tussen de leraarskamer, waar Michel Wuyts zijn loopbaan begon, en de VRT sportredactie waar hij nu floreert, gaapt een diepe kloof. Het kostte de wielerkenner zweet en tranen om de sprong te wagen. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Waarom wou je gaan lesgeven? Het leek me een beroep waarbij je directresultaatzietvanwatjedoet.ik had een sterk vermoeden dat kinderen iets bijbrengen me een gevoel van voldoening zou geven. Dat bleek ook zotezijn.somshadikwelkinderenin de klas waarvan ik me afvroeg of ze wel bij te sturen waren, maar voor 95 procent zijn het toch prettige herinneringen die ik aan het lesgeven overhoud. Was schooldirecteur worden de logische volgende stap of iets dat je overkwam? Dat laatste. Op een dag kreeg ik telefoon van de Zusters der Christelijke Scholen. Ze zochten een directeur voor een scholengemeenschap in de regio Diest en nodigden me onmiddellijk uit voor een gesprek. Nu moet je weten dat ik een kwartier eerder sportjournalist Ivan Sonck aan de lijn had gehad om te melden dat ik geslaagd was voor de schrijfproef voor de sportredactie en geselecteerd was voor de volgende test. Enfin, ik ging toch naar het gesprek met zuster Maria De Bruyn en zij bleek zo warm en innemend dat ik al na vijf minuten overstag ging. Ik was zo overrompeld dat ik meteen Ivan Sonck terugbelde. Wat moet ik nu doen?, vroeg ik hem. Hij raadde me aan die kans bij de school met beide handen aan te nemen. Ik had geen enkele garantie dat ik het in de volgende proeven zou halen. Watwélzowas.Plotshadjetwee jobs.jezagergeengratenindie twee te combineren? Nee. Omdat ik bezeten was door sport, werd ik met veel plezier losse medewerker bij de sportredactie, maar geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht om de school te verlaten. Ik voelde me daar fantastisch. Ik had een team van leerkrachten rond mij dat voor drie vierde uit twintigers bestond. Dat ik wat toleranter en meer vrijdenkend was dan mijn voorgangster, een zuster, konden zij heel erg appreciëren. Wanneer werd het duidelijk dat je toch een keuze moest maken? Het aantal opdrachten dat ik in het weekend toegeschoven kreeg door de sportredactie begon serieus toe te nemen. Eind 1992 maakte ik de rekening: ik had dat jaar welgeteld zes,, vrije dagen gehad. Dat was niet langer houdbaar. Pas op, het was een verschroeiende keuze. Ik deed beide jobs haast even graag. Commentaar geven van op de motor tijdens de Michel Wuyts sportjournalist VRT Toen Eddy Merckx mij vroeg om het bed met hem te delen, moest ik toch wel even slikken. Ronde van Vlaanderen is uniek. Maar op school stonden nog een hoop projecten op stapel. Moest ik die laten varen? Toen ik de kans kreeg om Mark Uytterhoeven op te volgen, was dat een geluksmoment, maar had ik tegelijk een angstreflex. Geen wonder dat ik in 95 klierkoorts kreeg. Heel de toestand had me parten gespeeld. Nukanjetochnietandersdan toegeven dat sportverslaggeving echtweljedingis? Ik ben een laatbloeier. Als je pas op je 33ste de stap naar professionele sportverslaggeving zet, kun je moeilijk beweren dat je supergetalenteerd bent. Ik moet het hebben van mijn doorgedreven voorbereiding. Doethetdeugdombeschouwdte worden als een grote wielerkenner? Zo erg streelt dat mijn ijdelheid niet, hoor. Ik voel niet de behoefte om mijn kennis uitgebreid te etaleren. Dat heb ik van mijn vader. Hij hield van eenvoud. Soms is het zelfs beklemmend als media me om mijn mening vragen. Zonder Eddy Merckx zou ik nooitinditvakzijngestapt,zei je ooit. Zoals elk kind had ik een idool nodig. Dat was Merckx. Omdat ik een moeilijke jeugd had, was ik blij dat hij er was. Hij zorgde voor geluksmomenten, die voor de rest vrij schaars waren in mijn jonge leven. Later werd het idool een mens van vlees en bloed, omdat ik hem persoonlijk leerde kennen. Toen hij mij in 95 vroeg om het bed met hem te delen, moest ik toch wel even slikken. Het was op het WK wielrennen in Colombia; hij was daar als bondscoach van de Belgische ploeg. Omdat mijn hotel op vier uur rijden lag, zocht ik op een gegeven moment een slaapgelegenheid dichterbij de aankomstzone. Er was nergens nog plaats. Ik heb een dubbelbed, kom bij mij liggen, zei Merckx. Toen hij mijn frons zag, vroeg hij: Zijde gij misschien vies van mij?. Het respect voor de mens Merckx is enkel nog groter geworden. Als je met hem optrekt, merk je dat hij tientallen keren per dag herkend en aangesproken wordt, zelfs al ben je aan de andere kant van de wereld. Als je er dan in slaagt een aimabel mens te blijven: hoed af!

9 9 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Getuigen Joeri Segers L E E F T I J D 36 W O O N P L A A T S Roosdaal B E R O E P Elektricien UZ Brussel P R I V É Ongehuwd, 1 kind B R U T O L O O N euro N E T T O L O O N 1.500à1.600euro E X T R A ' S Fietsvergoeding, bedrijfsrestaurant, hospitalisatieverzekering, pensioenplan Watdoejepreciesvoorwerk? Ik ben verantwoordelijk voor alles waar een draad aan vasthangt. Als er iets uitvalt, moeten we zien waar dat vandaan komt, we herstellen stopcontacten, doen branddetectie enzovoort. Watvindjevanjeinkomen? Het is wat weinig voor wat we moeten doen. Werken met elektriciteit is gevaarlijk omdat we veel werken onder spanning. Veel firma's betalen daarvoor een gevarenpremie. Wij krijgen wel elk jaar opslag volgens bepaalde barema's. Zoujevanwerkveranderenvooreenhogerloon? Misschien, moest bijvoorbeeld ook de woon werkafstand gunstiger zijn, maar dan wel liefst in dezelfde sector. Ik doe dit werk graag omdat er veel variatie in zit. We lopen veel rond, komen veel onder de mensen en het is nooit hetzelfde. Hoeveelurenwerkjeperweek? Wij hebben een 38 urenweek, die vrij regelmatig verloopt. Vier à vijf keer per maand beginnen we vroeger, om ervoor te zorgen dat iedereen elektriciteit heeft tegen dat ze hier beginnen te werken om 7 uur. En een keer per maand werken we zaterdagnamiddag, om de noodstroomgeneratoren te controleren. Voor die extra uren krijgen we recup. Onverwachte overuren hebben we niet dikwijls, maar in geval van nood kunnen we wel afspreken onder collega's. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Ik rij met een mountainbike en een koersfiets en vlieg met helikopters. Ik heb negen mini helikopters. Die kosten à euro, maar het zijn vooral de toebehoren om ze te doen vliegen die duur zijn. Op zich valt het allemaal nog mee, behalve als je ermee crasht, dan lopen de kosten op. (bvdb)...online j o b a t. b e / m i j n l o o n,, Pure onbaatzuchtigheid betekent zijn dromerige afwezigheid in wezen en al te jammerlijk is het, dat de nieuwe generatie ze interpreteert als profitariaat en sloomheid. Na zich twintig jaar te hebben uitgesloofd voor Luz Luxior zal André Mechels het eindelijk wat kalmer aan kunnen doen. Zijn ongebreidelde werkkracht staat zozeer in het geheugen gegrift van zijn naaste collega's, dat het niet langer nodig is ze aldoor te bevestigen. Integendeel. Zonder meer egoïstisch zou het van hem zijn, meent André, om nu nog maximaal te presteren, in plaats van de pas aangeworven personeelsleden de kans te geven om hun strepen te verdienen. Pure onbaatzuchtigheid betekent zijn dromerige afwezigheid in wezen en al te jammerlijk is het, dat de nieuwe generatie ze interpreteert als profitariaat en sloomheid. Men moet haast van slechte wil zijn om het zo verkeerd te begrijpen, zegt André tegen Karl, terwijl hij hem helpt met het leegmaken van zijn bureau, die zeventien jaar tegen de zijne heeft gestaan. Zijn makker heeft immers beslist om andere horizonten op te zoeken en wie is hij, André, om hem daar niet in te steunen en het beste te wensen. De ene na de andere vertrouwde collega neemt echter de vlucht naar andere bedrijven of landt op het welverdiende, doch vale tarmac der privésector pensioen. Uiteindelijk blijft André als enige over van de oude garde en staren de anderen hem aan als was hij een luie vlerk, een loonlarf die reeds jaar en dag parasiteert op de ijver van anderen. Een weddeworm, salarisschimmel. En dat terwijl zo goed als al hun belangrijke klanten ooit door hem zijn binnengehaald en hij vroeger meer onbetaalde overuren heeft gedraaid dan al hun kinderen samen tanden tellen. Walgelijk oneerlijk vindt André het om, na al zijn geploeter, zijn aanzien opnieuw vanaf nul te moeten opbouwen in hun bijzijn. Zijn hele carrière lijkt wel weggevaagd, gereset door het verdwijnen van zijn oude werkmakkers, de getuigen, zwarte dozen van zijn loopbaan. Er zit dus niets anders op dan hen opnieuw naar de firma te halen, hen uit te nodigen op een after work drink in de kantine, waar zij maar al te graag zijn hele werkpalmares zullen voorlezen aan dat cynisch hoopje jongelingen. Maar zowel Patrick, Liliane, Bruno, Francis, Iris als Ricardo komen niet opdagen, allicht, uiteraard, het kan niet anders, door enorme tegenspoed, heirkracht. Alleen Karl en Irène verschijnen op het afgesproken uur. De eerste zo straalbezopen dat hij zelfs van het podiumpje struikelt, dat André heeft opgetrokken uit kratten, voor de speech die hem zo had hij toch gehoopt onmiddellijk het respect van zijn nieuwe collega's zou opleveren. Irène beklimt het podium hysterisch huilend, omwille van het feit dat haar echtgenoot zopas per telefoon de scheiding heeft aangekondigd. Tijdens het malle vertoon van het jankende, zwalkende duo kijken de nieuwe personeelsleden André almaar vernietigender aan, als was hij de ledigheid, de nietsdoenerij zelve. Steeds benauwder krijgt hij het, alsof hij zich niet in een kantine bevindt, maar in de vooralsnog ongeopende zwarte doos van alle professionele misverstanden,'s werelds ontroostbaar, onopgehelderd werkverdriet.

10 HAVENBEDRIJF GENT agh Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar (m/v): ingenieur droge infrastructuur ingenieur natte infrastructuur Je bent een master in de industriële wetenschappen en hebt een eerste relevante werkervaring. Als ingenieur droge infrastructuur zal je vooral bezig zijn met het beheer van wegen, kaaibevloering, openbaar domein en groen. Je bent een master ingenieurswetenschappen in een bouwkundige richting (ook starters) of master industriële wetenschappen in een bouwkundige richting met relevante ervaring. In deze functie ligt de focus op het beheer van kaaimuren, steigers, oevers en baggerwerken. Jouw functie Als ingenieur ben je verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbouw en onderhoud van het jou toevertrouwde patrimonium. Je staat in voor de opmaak van bouwtechnische dossiers enbegeleidt de uitwerking ervan. Dit omvat onder meer bestekken, meetstaten, plannen, kostprijs- en kwaliteitsopvolging. Je behoudt het overzicht over jouw projecten en je volgt dezezowel op technisch, administratief als financieel vlak op.als vertegenwoordiger van het Havenbedrijf heb je contact met de bedrijven in het havengebied, aannemers en overheden. Je geeft leiding aan toezichters. Jouw profiel voor BeiDe functies Je slaagt erin het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren. Je bent een enthousiaste teamspeler die anderen gericht weet aan te sturen en te motiveren. Je handelt proactief en bent flexibel ingesteld. Je hebt een rijbewijs B. Kennis vanwetgeving op overheidsopdrachten is een troef. ons AANBoD Een afwisselende job met impact, ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving met een goede werk-privé balans. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. Wijstaan open voor diversiteit op de werkvloer. Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? Neem dan zeker een kijkje op Daar kan je meer informatie vinden over beide functies, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterste inschrijvingsdatum is 3 oktober

11 KLASSE ZOEKT HOOFD -REDACTEUR Heb jij oog voor de kleinste letters? Zin om te werken aan meer dan een tijdschrift? Leid dan de dans van een dynamisch team dat werkt aan een internationaal inspirerend voorbeeld voor overheidscommunicatie. Klasse voor Leraren, Klasse voor Ouders, Yeti, Maks!, TV.Klasse, Lerarenkaart... Al onze producten informeren, ondersteunen en stimuleren leraren, ouders en leerlingen in de continu bewegende wereld van opvoeding en onderwijs. WAT DOE JE? Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van Klasse. Je stuurt, motiveert en ondersteunt een team van 35 medewerkers. Je bepaalt mee de visie en drukt je redactionele stempel op de organisatie. WIE BEN JE? Je leiderschapscapaciteiten, journalistieke vaardigheden en enthousiaste ingesteldheid kenmerken jou. Naast je masterdiploma breng je minstens 6jaar relevante ervaring mee naar de organisatie. WAT KRIJG JE? Als hoofdredacteur met Klasse kom je terecht in een dynamische, creatieve en uitdagende omgeving. Je krijgt een maatschappelijk relevante job met een aantrekkelijk loon. HOE SOLLICITEER JE? Solliciteer ten laatste op vrijdag 12 oktober. Meer informatie vind je op bij vacatures op mijn maat of op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

12 jobs in de j zorgsector pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische - humane en diergeneeskundige -farmaceutische sector. Zij vertegenwoordigt de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het RIZIV en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van apothekers, artsen, dierenartsen, patiënten en ziekenfondsen. pharma.be is namens de sector nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Beleid rond klinische studies en Volksgezondheid in de bredere zin is een belangrijk domein binnen de vereniging. Daarbinnen zoeken we versterking in de rol van (m,v): Expert Volksgezondheid/Biomedisch onderzoek Met je ervaring rond Clinical Trials, eventueel ook met RegulatoryAffairs, nu gaan werken op beleidsadviesniveau? Belgische en Europese richtlijnen in kaart brengen en strategische impulsen geven? Als je interesse ook naar de juridische en maatschappelijke aspecten van biomedisch onderzoek en van Volksgezondheid in het algemeen gaat is een job bij pharma.be wellicht wat voor jou. Je groeit uit tot allrounder en kennisexpert die sterk staat in strategie en overleg. Je werkt nauw samen met de Adviseur Volksgezondheid. Als Expert Clinical Trials -via opvolging, studie en netwerking -ben je het centrale aanspreekpunt voor de sector: de farmabedrijven, de ethische ziekenhuiscomités, de overheid, derde instanties. Je bent drietalig (N,F,E),intellectueel alert en vlot communicatief. En medisch of farmaceutisch geschoold. pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen en een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaaleconomische sectoren van het land. Interesse? Lees meer op of op Bezorg met referentie Ph168 je cv en motivatie aan of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: Functie: Beheer en uitbreiding van het klantenbestand in Oost- & West-Vlaanderen Lange termijn relaties uitbouwen en opvolgen Verantwoordelijk voor het behalen van vooropgestelde targets Marktontwikkelingen op de voet volgen Wekelijks rapporteren aan de Sales Manager in de hoofdzetel ProFiel: Communicatief met overtuigingskracht Commercieel gedreven en resultaatgericht Hoge mate van zelfstandigheid Minimum 10 jaar relevante werkervaring Ervaring in de bouwsector is een pluspunt Is gespecialiseerd in watermanagement en dit in de meest ruime zin: Regenwaterbeheer, afvalwaterzuivering in alle facetten: huishoudelijk en industriële tot mobiele behandeling of polishing met hergebruik als resultaat. ACCOUNT MANAGER B2B M/V voor de regio Oost- &West-Vlaanderen Wij bieden: Contract van onbepaalde duur Extralegale voordelen Bonussysteem interesse? Stuur je CV naar ecobeton water technologies NV t.a.v.j.aquilani, Hasseltsesteenweg 119, 3800 Sint -Truiden of via mail GSM: 0485/ Wijgaranderen een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur. bezoek zeker onze website: De V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze is een christelijk geïnspireerd kleinschalig streekziekenhuis.. Onze voortdurende inspanningen om kwalitatief hoogstaande basiszorgen aan te bieden worden beloond door een steeds toenemende groei van het aantal patiënten. Daarom zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. MOMenteel Zijn Wij Op ZOek naar een: 1) DIENSTHOOFD PERSONEELSZAKEN 2) HOOFDVERPLEEGKUNDIGE DAGZIEKENHUIS 3) MANAGER LOGISTIEKE PROCESSEN OK EN STERILISATIE Je CV is je persoonlijke toegangskaart tot de arbeidsmarkt. Reden genoeg om er een pareltje vantemaken! Surfnaar jobat.be/cvenlees de 10 meest waardevolle tips. Functieomschrijving, profiel en algemene inlichtingen vind je op: (rubriek vacatures). Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Herbert Lecomte (09/ ) voor de vacature onder 1) en bij Frieda Ghekiere (09/ ) onder 2) en 3). UZie k Graag! Alles wat je hart wenst, vind je bij het UZ Gent. Een ziekenhuis met een ziel, gepassioneerde collega senaantrekkelijke carrières. Onze zorgstad bestaat uit 54 vooruitstrevende verpleegeenheden die allemaal het beste van zichzelf geven.hier in het UZ Gent ontdek je wat liefde voor de job écht betekent, samen met 5800 enthousiaste medewerkers. Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v): Departementshoofd facilitair beheer Jouw functie: je hebt de leiding over het departement facilitair beheer, dat uit een 800-tal medewerkers bestaat. Je werkt in een complexe omgeving waar verscheidene processen elkaar continu kruisen. In die context bereid je het beleid voor, jegeeft het vorm en maakt het operationeel. Het departement levert hoogstaande diensten op het vlak van infrastructuur, aankoop, supply chain, catering en services, ter ondersteuning van de zorgactiviteiten. Klantgerichtheid, proactiviteit, integratie, efficiëntie en medewerkersgerichtheid zijn hierbij kernbegrippen. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeleid van je departement. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsondersteunende sector. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma, bij voorkeur in een technische richting, met minstens 5 jaar relevante ervaring. Je bent een gedreven manager met kennis van strategiebepaling en beleidsvoering. Je bent een ervaren peoplemanager met kennis van relevante management-, communicatie- en organisatietechnieken. Je hebt de nodige skills op vlak van changemanagement en projectmanagement en gaat daarbij resultaatgericht te werk. Wij bieden je: een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid en uitdagingen. Er wordt een aangepaste verloning voorzien. Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobs.uzgent.be. Stuur je motivatiebrief en uitgebreid cv uiterlijk op 14 november 2012 naar (bij voorkeur) of naar Hudson, t.a.v. dhr. Pieter Boudrez, Moutstraat 56, 9000 Gent met referentienummer BE Je kan meer inlichtingen inwinnen via telefoonnummer UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen. jobs.uzgent.be

13 13 In onze snel evoluerende samenleving dreigen ernog altijd mensen uit de boot te vallen. Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW van Mechelen daarom een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met zijn 750 personeelsleden realiseert het OCMW Mechelen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg. Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken (m/v): OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN Meer informatie? Je kan terecht bij mevr. Suzanne Rocher, directeur De Lisdodde tel Meer informatie over de functie als verpleegkundige of zorgkundige? Contacteer dhr. Patrick Decolvenaer, verpleegkundig dienthoofd wzc, tel Interesse? Stuur je kandidatuur met cv aan OCMW, departement Personeel, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen of via mail: hoofdverpleegkundigen woonzorgcentrum (voltijds, statutair) -2vacatures inwzc De Lisdodde Jouw functie: je hebt sterk ontwikkelde coachende vaardigheden en een visie op bewonerszorg die gericht is op het creëren van een thuis waarin er aandacht is voor de individuele noden van de bewoner. Je kan anderen enthousiasmeren om op deze manier te werk te gaan. Jouw profiel: je hebt minstens 2 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige en een bijkomende kaderopleiding voor hoofdverpleegkundige of een master ziekenhuiswetenschappen, medisch-sociale wetenschappen of gerontologie behaald. Als je laatstejaarsstudent bent in één van deze opleidingen kan je ook deelnemen. verpleegkundigen woonzorgcentrum (voltijds/deeltijds, contractueel) -wisselende diensten of vaste nachtploeg Jouw functie: je bouwt een optimale woon- en leefomgeving uit voor de bewoners in één van de drie woonzorgcentra. Je streeft naar een maximale levenskwaliteit door een uitstekende zorgverlening. Je draagt bij aan het zoeken naar een optimale woon- en leefomgeving. Jouw profiel: je hebt een diploma van verpleegkundige. Jebent teamgericht enkan zelfstandig werken met zin voor verantwoordelijkheid. Je bent bereid inwisselende uurroosters of s nachts te werken. zorgkundigen woonzorgcentrum (voltijds/deeltijds, contractueel) -wisselende diensten of vaste nachtploeg Jouw functie: je staat garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met denoden van de bewoners. Jewaakt over de hygiëne, voeding, verzorging, beweging en rust. Je draagt bij aan een optimale woon- en leefomgeving. Jouw profiel: je hebt een diploma als verzorgende en een erkenning/visum als zorgkundige of je bent laatstejaarsstudent. Jebent teamgericht enhebt een zelfstandige werkhouding met een positieve ingesteldheid enzin voor verantwoordelijkheid. Wij bieden jou: voor hoofdverpleegkundige: een voltijdse statutaire functie eneen brutoaanvangswedde van 2897,55 euro/maand; voor verpleegkundige: een contract onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) en een brutoaanvangswedde van 2545,31 euro/maand (voltijds) relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend voor zorgkundige: een contract onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) en een brutoaanvangswedde van 2023,74 euro/maand relevante anciënniteit in de openbare sector wordt onbeperkt verrekend relevante anciënniteit in de privésector wordt meteen maximum van 10 jaar verrekend extra s: een interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding,

14 JOBAT14 14 Jobat/ Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) is een innoverende groep bestaande uit drie ziekenhuizen en vier woonzorgcentra die een persoonlijke aanpak hanteert en waar de patiënt centraal staat. GZA situeert zich in en rond Antwerpen en samen met 3600 collega s staan wij garant om een uitstekende zorg te verlenen. Wij zijn op zoek naar gepassioneerde collega s die ons bijstaan om dit op alle vlakken efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk te maken. De dienst radiotherapie maakt deel uit van het Iridium Kankernetwerk en is gevestigd in Sint-Augustinus Wilrijk, met een satelliet in AZ Nikolaas en vanaf februari 2014 ook een antenne in AZ Klina. Voor deze dienst zoekt GZA een (m/v): Hoofdverpleegkundige Radiotherapie Jouw functie: Je bent verantwoordelijk voor het verpleegkundig beleid en de verpleegkundige organisatie van de dienst. Je bent eindverantwoordelijke voor de organisatie van de dienst, het beheer van de middelen en het personeelsbeleid van het aan jou toegewezen team. Je bent een belangrijke spilfiguur in de coördinatie van het klinische patiëntenproces. Je legt en onderhoudt contacten, zowel intern als extern, om informatie uit te wisselen, zorgen op elkaar af te stemmen, de samenwerking te bevorderen en de eigen zorgverlening te toetsen. Je werkt mee aan de uitbouw van de dienst. Jouw profiel: Je bent bachelor verpleegkundige met minstens 5 jaar werkervaring. Ervaring als leidinggevende of binnen radiotherapie is een pluspunt. Je genoot een bijkomende kaderopleiding of universitaire opleiding. Voor de dienst radiotherapie zijn we ook op zoek naar (m/v) verpleegkundigen. Voor campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius zoekt GZA voltijds/deeltijds (m/v): Verpleegkundigen Geriatrie Ouderenzorg zit in de lift. Onze geriatrische afdelingen volgen de nieuwste tendensen op de voet. Naast diagnosestelling en behandeling leggen we hier de nadruk op revalidatie en zelfstandigheidstraining. Jouw functie: Je coördineert de zorg en de multidisciplinaire activiteiten van de individuele patiënt. Omdat er veel diverse en verschillende pathologieën aan bod komen, moet je als verpleegkundige van veel zaken op de hoogte zijn. We werken in multidisciplinair teamverband en zorgen er zo voor dat de oudere de beste begeleiding krijgt. Als starter binnen dit team word je begeleid door een peter of meter. Ook krijg je de mogelijkheid je verder te verdiepen in de geriatrische patiënt (bijzondere beroepstitel/bekwaamheid geriatrie). Jouw profiel: Je behaalde een diploma verpleegkunde (A2/4e graad BSO of A1/bachelor). Je hebt goede sociale vaardigheden, een goed observatievermogen en een gezonde dosis humor. Belangstelling? Richt je sollicitatie met cv aan GZA, t.a.v. talentbeheer, Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk of mail naar Meer vacatures: ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef De Bijster Sint-Bavo Sint-Gabriël Gemeenschapshuis Sint-Camillus

15 You used to live in a world of possibilities. As a childyou looked forward to a world of possibilitiesandendlessopportunities. Having worked hard to reach your goals,the question now must be: Does my current employer genuinely offer me the stimulation, influence and rewards I deserve? The role of aconsultant with MichaelPage International providesa varied, commercially focussed career in acompetitive, results-orientedenvironment. Each day youwill be challenged and will work with like-minded professionals in teams where your personal contribution to your businesswillbe generouslyrewarded. We would like to hear from resilient, motivated, fun-lovingpeopleholdingamaster degree with 3 to 6 years professional experience who are proud of their success to date but ready to take positive steps to enhance their career potential.our market presence, track record of growth, training and excitingincentive schemes are only a few of the reasons you should write us to find out more. For further details about this challenging opportunity please contact Mathieu You still do Worldwide leaders in specialist recruitment BOEKHOUDER - NOTARIEEL MEDEWERKER Onmiddellijke indiensttreding Opleiding binnen het kantoor Aangename werkomgeving Persoonlijkeaanpak Marktconforme verloning CV naar: Notariskantoor te Oostduinkerke ACCOUNT MANAGER Mo Ka is a Brussels based design agency. Please send your CV to facebook.com/jobat.be DSM Keukens staat aan de top op de Belgische keukenmarkt. Reeds meer dan 93 jaar ervaring. Onze ambitie is om elkedag opnieuw onze klanten te helpen bij de verwezenlijking van hun keukendroom. Dat is de sleutel voor ons succes. Wegens ons succes zijn we dringend op zoek naar: Gedreven TOPVERKOPERS m/v Functie: Als topverkoper sta je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze te woord bij de aanschaf van een keuken. Je verrast klanten met jouw kennis en creativiteit en zet hun wensen om in een passend ontwerp op maat. Werken op zaterdag en zondag vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen zijn waarop jij kan scoren! Ervaring in de keukenbranche is niet vereist. De juiste drive, commerciële ervaring en motivatie zijn ingrediënten die je als topverkoper niet mag ontbreken. Door onze interne opleiding kun je jezelf ontwikkelen tot een specialist in het keukenvak. Wij zoeken: Jebent een geboren verkoopstalent Jebent een gesprekspartner op niveau Jebent representatief, klantvriendelijk en gastvrij Jebent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht Jebent communicatief en hebt een gezonde overtuigingskracht Je hebt passievoor keuken en interieur Jebent bereid elkezaterdag en zondag te werken Talenkennis: Nederlands en Frans is een voordeel Wij bieden: Een uitdagende en afwisselende job in een groeiende professionele omgeving. Een financieel gezonde onderneming Unieke werksfeer waar collegialiteit en teamwork van groot belangzijn Een uitgebreide interne opleiding met begeleiding Aantrekkelijkeverdienste (vast en variabel) Mooie bedrijfswagen + tankkaart Interesse in deze functie? Stuur uw sollicitatiebrief met cv en foto t.a.v. Mevr. De Schepper naar of DSM Keukens Vaart Links Nevele. vind ons op facebook vind ons op facebook Solvint Supply Management is the one stop shop for purchasing and supply chain management. Our client is astrong and leading company in their industry. To reinforce and further develop their procurement department, based in Brussels, we are looking for a: Sourcing Manager Energy You will set up, develop and manage the purchasing activities for all energy related spend (electricity, gas, gasoil...) for the group, with acategory spend of ±120 mio /year, and build out strong in- and external relationships on a high and professional level. You will manage and coach a team of 2 Senior buyers that will support you in your activities. Sourcing Manager MRO Youwill manage the purchasing of all mroand electronics for the group (category spend ±15mio ) and manage and coach ateam of 2Senior buyers. Youidentify the lowest TCO by taking into account costs, lead time reductions, delivery, flexibility, quality improvement ) and strive for continuous improvement. Profile: Next to amaster degree and astrong purchasing background within MRO or energy management we are looking for a strong negotiator, pioneer and relationship builder. Fluency in Dutch/ French and English is required. for the complete job Profile or to apply Please visit our website: for further information feel free to contact: Stéphanie Brughmans, Recruitment Manager Solvint on

16 16 Personnel Managers Club Wie wordt de HR-Ambassadeur 2012? Ontdek het op donderdag 25 oktober ICC - Gent Programma: uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief uur: diner met tussen de gangen in: Enkele actuele statements Bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2012 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door Minister Joke Schauvliege De Vlaamse HR-Ambassadeurs 2011 en 2012 krijgen het laatste woord Uw gastvrouw is Bieke Illegems Carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar... Een event dat je niet mag negeren. Leiden en managen in turbulente tijden 18 oktober 2012 Gastsprekers: Eugène Valentijn, expert in veranderkunde, organisatie en leiderschap Philip Hellemans, directeur Organisatie KBC Delphine Guiot, HR-manager Barco Angeleah Smallwood, Sr. Quality Manager FEI Company Met ondersteuning van: Wees erbij: schrijf in via Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS Work The autonomous management school of the University of Antwerp In samenwerking met: Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen - Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl., VOV en Arteel.

17 17 Het gemeentebestuur van Merelbeke is een moderne organisatie die zijn divers dienstverleningsaanbod uitbreidt en overgaat tot de aanwerving, met een wervingsreserve vantwee jaar,van de volgende voltijdse betrekkingen (m/v): Heb je interesse voor één vandeze vacatures? Je kandidaatstelling kan je indienen door het inschrijvingsformulier samen met je sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een pasfoto, uiterlijk op 29 oktober 2012 bij voorkeur per post (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, t.a.v. dienst organisatieontwikkeling. Het inschrijvingsformulier, de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je bekomen via de website: (doorklikken naar vacatures) of via het adres: HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER Coördinator sociale zaken en huisvesting -B4-B5 -statutair HANDHAVINGSAMBTENAAR Verantwoordelijke handhavingsbeleid stedenbouw -B1-B3 -statutair INGENIEUR WERKEN Coördinator infrastructuur -A1-A3 -statutair ZWEMBADBEHEERDER Coördinator zwembad -B1-B3 -contractueel Het gemeentebestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicapennationaliteit. Iedere dag doen tientallen klanten een beroep op Sicli NV (Ukkel) voor brandpreventie en brandbeveiliging. En terecht. Met meer dan 300 medewerkers en bijna 90 jaar ervaring zijn we dé specialist brandbeveiliging in België. Wil je dit team versterken en meewerken aan een brandveiligere omgeving? Dan ben je de enthousiaste m/v die wij zoeken. Sales Engineer (m/v) Jouw functie Naast studiebureau s en electrotechnische installatiebedrijven bezoek je potentiële klanten uit de industrie en de dienstensector Je adviseert de klant wat de mogelijkheden zijn aan branddetectie, automatische blussystemen en sprinklers Jouw analyse verwerk je in een offerte die je aan de klant voorstelt Daarna zorg je voor een accurate opvolging in nauw overleg met je collega van het departement Producten Projectleider (m/v) Jouw functie Jebegeleidt projecten van opstart tot en met realisatie in heel België, voornamelijk in de industrie en de utiliteitsbouw Jestaat in voor de detailengineering van de totaalprojecten Daarnaast definieer je de verschillende materialen en plaats je de bestellingen Jestaat in voor de controle van het uitgevoerde werk van onderaannemers en eigen technici Jecontroleert, superviseert en coördineert de projecten Jouw profiel Je bent industrieel ingenieur met significante werkervaring binnen sales Je bent commercieel ingesteld en beschikt over een uitstekende technische bagage Bovendien spreek je vloeiend Nederlands en Frans en ben je een communicatief en dynamisch persoon Jouw profiel Je bent industrieel ingenieur met significante ervaring Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken en bent sterk in planning en timing Jebent een uitstekende communicator en bezit de nodige stressbestendigheid en flexibiliteit Bovendien spreek je vloeiend Nederlands en Frans Ons aanbod Je gaat aan de slag in een bedrijf in volle expansie, waar teamspirit hoog aangeschreven staat Als solide en solvabele werkgever zorgt Sicli NV voor een aantrekkelijk salarispakket en een bedrijfswagen VG WS 339 Interesse? Mail je cv en motivatiebrief via naar Pascale Wijnandt. Of bel ons op het nummer Jouw sollicitatie op Iddergemsesteenweg 73, 9450 Haaltert wordt snel en vertrouwelijk behandeld. Meer informatie vindt je op DOSSIER 6/10 JOBDOSSIER YOUNG GRADUATES Studeer jij binnenkortaf? Wiljegraag goed voorbereid starten? Mis dan Jobatvan zaterdag 6oktober niet! Eeneditie boordevolinformatie,tips én boeiende uitdagingen voor jonge starters. Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar

18 18 Yihaa! tw (inform)uitroep bij het ontdekken van het ultieme idee. Komt vaak voor in B2B of HR. Challenger in de HR ExcellenceAwards 2012 Uit een bevraging aan zo n 2000 HR professionals blijkt dat we bekend staan als een van de beste employer branding agencies in het land. Daarom zijn we genomineerd voor de HR Excellence Awards Een welgemeend: Yihaa! Deze eerste nominatie als challenger in HR-land is geweldig. Winnen met een challenger is eens zo leuk Stemt uons mee naar de overwinning? Dat kan eenvoudig via -klikken en zo gebeurd. Dank je wel. BBC zoekt een excellente HR professional m/v Omdat we volop groeien, zoeken we een extra spelervoor ons HR-team. Uheeft als HR professional ervaring in employer branding en communicatie? Uspreekt en schrijft uitstekend Frans? Dankuntuonzebestaande ennieuweklanten excellent begeleiden in hun HR communicatietraject met BBC. Werken bij een challenger is eens zo leuk Ga voor alle info naar en stel u er kandidaat als HR Domain Specialist. Wie wordt de 2013? 2xuitgebreide BMW i3 ervaring Wil je jezelf graag eens meten met andere marketeers? Dan is de Marketing Genius Challenge 2013 de juiste uitdaging! Deze wedstrijd, georganiseerd door The House of Marketing in samenwerking met Jobat, is toegankelijk voor studenten en marketing professionals die maximum 30 jaar oud zijn. Naast de titel van Marketing Genius 2013 gaan 1winnende student en 1winnende jonge professional naar huis met : 1. Een prachtige reis aangeboden door Surfblend en Snowblend 2. Een spiegelreflexcamerad7000 van Nikon 3. Deelname aan de trainingen vanthe House of Marketing gedurende 5jaar 4. Publicatie van hun visie 5. Presentatie van hun visie aan het grote publiek op de Young Creatives Day 6. Als kers op de taart: VIP aanwezigheid bij de lancering van BMWi met uitgebreide BMW i3 ervaring Waag je kans op Surfweek voor 4 2xNikon D7000 kit Skiweek voor 2

19 Maak werk van je nieuwejob! MAES TEXTILES NV,gevestigd in WAREGEM,iseen autonome KMO deel uitmakend van de Franse groupe HDM (Tissages Denantes, Garnier Thibaut,...). Wij zijn gespecialiseerd in bad-, keuken- en tafellinnen, vooral bestemd voor West-Europese afnemers. Hiertoe beschikken wij over eigen productiefaciliteiten in binnen- en buitenland. Terversterking van ons commercieel team wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v): Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. B2B ACCOUNT MANAGER (Ref B) Duitstalige en Scandinavische markten ba/ma met internationale groeiambities Functie: Na een grondige productopleiding zal je enerzijds de bestaande klantenrelaties beheren en anderzijds passieve klantencontacten en nieuwe potentiële afnemers benaderen. De klanten zijn industriële wasserijen en linnenverhuurders die onze producten afnemen omwille van de kwaliteit, de productontwikkeling op maat van de klant (technische knowhow) en de logistieke dienstverlening.voor de administratieve follow-up kan je rekenen op een performante ondersteuning vanuit de binnendienst. Je rapporteert wekelijks op de hoofdzetel in Waregem. Profiel: vlotte onderhandelaar met minstens enkele jaren externe verkoopervaring initiatiefrijk persoon die autonoom deals kan afsluiten geboeid door maatwerkproductie en techniek bereid tot 2à3overnachtingen per week bij voorkeur vertrouwd met de Duitse cultuur. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: de commerciële uitdaging om een belangrijke afzetmarkt te beheren en verder te ontwikkelen kwalitatieve en creatieve producten in een high-end nichemarkt een solide KMO met een enthousiaste teamspirit een aantrekkelijk vast loon +commissie + representatieve bedrijfswagen. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T Word een van onze nieuwe collega s KENNIS ADVIES KERN ADVIES MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW COACH RAAD CARRIÈRE KLEUR NUCHTER SELECTIE COACH PERSONEELSMANAGEMENT ADVIES STERK VAKMANSCHAP ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job: Arbeidsgeneesheren voor Gent, Mechelen en Hasselt (M/V) Ben jearts enheb je de titel van specialist indearbeidsgeneeskunde of ben jebereid deze gratis on the job te behalen?heb je interesse in eenfunctiemet regelmatige uren en eengrote verantwoordelijkheid? Dan is de jobvan PreventieadviseurArbeidgeneesheer voor de Corporate PreventionServices (CPS)van de NMBS-Holding zeker iets voor jou! Als Arbeidsgeneesheer verbeter je onophoudelijk de arbeidsveiligheid in de boeiende wereld van de spoorwegsector. Je ziet toe opdegezondheid van de werknemers van de NMBS-Groep en werkt mee aan risicoanalyses en de implementatie van de preventiemaatregelen.wij biedenjou eencontractvan onbepaaldeduur en eenaantrekkelijk salaris! Meerinfo: Dr.Luc 0499/ Ga samenmet onseen belangrijkeuitdaging aan. Help mee duizendenklanten iedere dag mobiliteit, veiligheid en comforttebieden. Zetzaken in beweging, vindnieuwe oplossingen en leverjouw bijdrage aanboeiendeprojecten. Ontdek al onze vacatures op spoorwegen werven aan.be 2TECHNISCH COMMERCIËLE RELATIEBOUWERS 1 REGIO BELGIË/NOORD-FRANKRIJK 1REGIO DUITSTALIGE LANDEN Dewulf NV (www.dewulfgroup.com) is een topspeler op wereldschaal op vlak van rooioplossingen voor loonwerkers en landbouwers. Ontstaan in 1946 staat binnen dit familiebedrijf pur sang inmiddels de derde generatie aan het roer. Omwille van een zeer kwalitatief eindproduct en een persoonlijke aanpak kende Dewulf de laatste 5jaar een sterke groei op het Europese continent evenals Zuid-Amerika, Azië en Middellands Zeegebied. Op heden werkt Dewulf met meer dan 95 medewerkers en wordt er jaarlijks een omzet behaald van meer dan 40 miljoen euro. Om de groei verder te ondersteunen wenst de firma over te gaan tot de aanwerving van (m/v): FUNCTIE: U onderhoudt in eerste instantie het bestaande netwerk van dealers binnen uw regio. Ustuurt hen aan, adviseert waar nodig en biedt ondersteuning (bv. deelname beurzen). Uvolgt het order proces intern verder op tot en met de levering bij de dealer/eindklant. Uvoelt de behoeften van de markt perfect aan en staat in dit opzicht in nauw contact met de afdeling service en engineering. Afhankelijk van de regio gaat urechtstreeks naar de eindklant of werkt uvia ons netwerk van dealers. Urapporteert aan de directeur sales. AANBOD: Een zéér aangenaam bedrijf om te werken met een dynamisch, ambitieus management. De unieke kans om zelfstandig uw eigen regio verder uit te bouwen en de mogelijkheid om op termijn te pionieren in andere, onontgonnen regio s. De opportuniteit om te werken voor een absoluut groeibedrijf (Trends Gazelle 2012) en een topspeler in zijn sector. Een zéér aantrekkelijk remuneratiepakket met bonus, laptop, gsm en firmawagen. PROFIEL: Ugenoot bij voorkeur een hogere opleiding type master. Affiniteit met de landbouwerswereld is een absolute must. Belangrijker dan uw (eventuele) verkoopservaring zijn uw zin voor ondernemerschap en relationele vaardigheden. U vertoont een sterke interesse in het adviseren en verkopen van een technisch investeringsgoed. U bent zeer flexibel ingesteld en bereid tot verplaatsingen naar het buitenland (30% voor de Duitstalige functie). Ubent in staat om zeer zelfstandig te werken en bent teamgericht ingesteld. Goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, is belangrijk voor de functie regio België/ Noord-Frankrijk. Voor de functie regio Duitstalige gebieden is een goede kennis van het Duits van belang, alsook Engels. U bent bij voorkeur woonachtig in een straal van 50 km rond Roeselare. INTERESSE? Mail of stuur uw cv met begeleidend schrijven naar - HRFlux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt uook na indiensttreding. Umag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van uw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). HR inspireren rekruteren integreren De juiste match tussen medewerker en organisatie.

20 CAREER LAUNCH ANTWERPE Heb jij Career Surf meteen naar Jobat.be/careerlaunch vo van deze beurs en stuur alsnog jouw CV naar de d Noteer alvast 21 november, Brabanthal Leuven voor de volgende ed

21 EN: EEN ToP EdiTiE! Career Launch was afgelopen woensdag opnieuw de ontmoetingsplaats voor kandidaten om kennis te maken met het jobaanbod en de diverse activiteiten van bedrijven uit verschillende sectoren. Kandidaten die willen groeien binnen hun professionele carrière konden aan de Jobat-stand terecht voor verschillende inspirerende infosessies of gericht CVadvies door de experts van Acerta/Kern Selection. r Launch gemist? oor het virtuele vervolg deelnemende bedrijven. n in jouw agenda ditie van Career Launch.

22 JOBAT22 22 Jobat/ 22 vind werk in europa! Georganiseerd door In samenwerking met Neem deel aan de EUROPEAN JOB DAY BRUSSELS ONLINE & ONSITE Zaterdag, 6Oktober europese Commissie Berlaymont-gebouw Brussel GRATIS DEELNAME Schrijfuinopeuropeanjobdays.eu CONGRES Dag van de Salesmanager oktober 2012 Tweet mee! #SAMDAG Hoe ver gaan uw salesmensen in hun job? In hun vrijetijd gaan uw salesmensen soms ver. Wat geeft hun adrenaline een boost waardoor ze ook in hun job grenzen verleggen? Het programma: een mix van plenaire sessies en 6 workshops n In primeur: de resultaten van een online bevraging bij meer dan 200 salesprofessionals over passie, loyauteit en intrinsieke motivatie n Hoe vergroot u uw saleskansen op basis van data driven salesmanagement? n Hoe maakt u van elk contact met uw team een moment van competentiecoaching? n Maximale impact van bij de eerste kennismaking? Coach uw salesmensen op uitstraling. n Money makes the world go round: Hoe motiverend is uw verloningsbeleid? n Gamification voor peoplemanagement en prestatiemotivatie? n Een energiebommetje voor uw team? Verlaat vooral de klassieke paden... Een debat met vakgenoten: En hoe doen ze dat bij u? Met een glas in de hand gaat u op het einde van de dag zelf in debat over enkele heilige salesovertuigingen.

23 23 Q Jobs is een snel groeiend, dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in bouw en technische profielen. Het is sinds 2003 een actieve speler op de markt van uitzendarbeid, werving en selectie. Wegens de opening van nieuwe vestigingen (regio Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel en Limburg) zoeken wij een gedreven regiomanager (m/v) die leiding geeft aan de vestigingen en de sales op een hoger niveau brengt. Regiomanager Functie: Je bouwt nieuwe vestigingen uit Je bent verantwoordelijk voor het commerciële resultaat van de opstartende vestigingen Je trekt nieuwe klanten aan en staat in voor de op-en uitbouw van klantrelaties met je enthousiasme en doorzettingsvermogen. Profiel: Je geeft leiding aan de vestigingen en je bent een topper in sales Je bezit een ruime ervaring in de uitzendbranche Je bent creatief in het bewerken van de markt en weet op een professionele manier deuren te openen en bestaande accounts verder uit te bouwen Je creëert structuur en bent een volhouder Antwerpenaarszoeken een financieel beheerder die de inkomsten en uitgaven vandestad bewaakt Antwerpenaarsverwachtendatdestad eendoordachtfinancieel beleid voert. Ze gaan er vanuit datdestad hun belastinggeld slim beheert en investeert om van Antwerpen een nog aangenamere stad te maken. Daarom zoeken ze een topmanager,die erover waakt dat elke euro nuttig en verantwoordwordt besteed. Aanbod: Je komt terecht in een cultuur waar je kan zeggen wat je denkt. Tegen je directe collega s én tegen de directie. We volgen je ambities, staan open voor je ideeën en besteden veel aandacht aan je persoonlijke groei. We stimuleren je individuele ontwikkeling. Het salarispakket is marktconform en wordt afgestemd op je ervaring.jekan rekenen op goede secundairearbeidsvoorwaarden. WERVING&SELECTIE VIA QJOBS: Stuur vandaag nog jouw sollicitatiebrief en cv naar of naar QJobs, t.a.v. Caroline Michotte, Gaston Eyskenslaan 7, 3900 Overpelt Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Voor bijkomende vragen kanjeterecht op Financieel beheerder (stadsontvanger) Ontdek jouw job,jouw stad, jouw ambitie op Jouw kwaliteiten primeren op leeftijd, geslacht, een handicap,afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen vanbij de startgelijkekansen. VG.1555/BUO B-AB W.INT.546 LandelijkDienstencoöperatiefisdeerkende dienstencheque-onderneming vangroep KVLVdie medewerkersindienstheeft, gespreid over 20 kantorenoverheelvlaanderen. Metonzedienstverlening vanhuishoudhulp en strijkhulp vullenwij het zorgpakket van Groep KVLVgoed aan. Om onzegroei enonzekwaliteitsvolle dienstverleningverder uittebouwen, zijn we op zoek naar een (m/v): KantoorverantwoordelijKe opwijk wetteren Functie Als kantoorverantwoordelijke garandeer je de uitbouw vanhet kantoor in de vermelde regio en zorg je voor een efficiënte en rendabele werking i.s.m. je medewerkers. Meer info over de functie-inhoud: ProFiel Jehebtminstens een bachelordiploma Jehebtminimaal 3jaar ervaring in eenleidinggevende functie Jekan conceptueel denken, hebteen duidelijkevisie en kandezeuitdragen Jehebt commerciële feeling Jebeschiktoverzeer goedeadministratieve vaardigheden Jekanzowel zelfstandig als in team werken. AAnbod Voltijdscontract vanonbepaalde duur Een uitdagende job met ruimte om zelf initiatief te nemen Jemaakt deel uit van een grotegroep, binneneen sterk groeiende zorgsector Naast een correct loonpakket mag jerekenen op een degelijkeondersteuning en flexibele werkuren GroepKVLVstaat voor een gezond evenwicht tussen privé- enprofessioneel leven. info Contacteer wervings- en selectiedienstgroep KVLV op Wil je meerinfooverde werking van Landelijk Dienstencoöperatief,surf dan naar interesse solliciteeronline via en klik door op vacatures. Van Leeuwen Buizen België levert vanuit Vilvoorde stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters voor toepassingen in vrijwel alle industriële sectoren. We maken deel uit van de wereldwijde marktleider en combineren een breed assortiment kwaliteitsproducten met een performant logistiek netwerk en een uitgebreid dienstenprogramma. Naast de koolstofstalen producten leveren wij ook een compleet assortiment roestvaststalen buizen en accessoires. We zoeken voor diverse afdelingen meerdere (m/v): Account Managers Je functie: Je werkt mee binnen een team om de commerciële doelstellingen van je business unit te realiseren door bestaande en nieuwe accounts te bewerken. Je hoofdtaken omvatten o.m.: regelmatig bestaande accounts bezoeken teneinde een langetermijnrelatie te verzekeren actief nieuwe relaties zoeken, prospecteren en ontwikkelen presentaties uitwerken en verzorgen bij (potentiële) accounts offertes opmaken en actief opvolgen product sourcing bij specifieke aanvragen ontwikkelingen bij de klant en in de markt nauwgezet volgen en intern communiceren regelmatig rapporteren omtrent de realisatie van de afgesproken omzet- en winstdoelstellingen. Je profiel: Ba. of Ma. opleiding in een technische of commerciële richting. Relevante ervaring in en technische kennis van de staalsector is een voordeel. Dynamische starters met een technisch-commerciële drive zijn eveneens welkom. Vlot meertalige onderhandelingscapaciteiten in N-F-E. Teamplayer met overtuigingskracht, creatief ondernemer en resultaatgericht. Ons aanbod: Een brede functie en verantwoordelijkheid met uitgebreide internationale contacten bij een wereldwijd toonaangevend bedrijf. Daarbij hoort een aantrekkelijke werkomgeving, met de modernste tools, professionele ontwikkelingsmogelijkheden (ook internationaal), uitgebreide opleidingen en een aantrekkelijk verloningspakket. Interesse? Contacteer Jan Vandenhende via of tel. +32 (0) voor meer info. We garanderen absolute discretie, en een professionele behandeling van jouw kandidatuur met een correcte feedback. Bezoek onze website:

24 de vdab brengt werkzoekenden en werkgevers samen Klaar voor de werkweek? Ben je op zoek naar een interessante job of beroepsopleiding? Wil je je huidige loopbaan verder uitbouwen? Of zit je als werkgever met een aantal personeelsvragen of openstaande vacatures? Kom dan eens langs tijdens de werkweek van de VDAB. Van 9 tot 18 oktober organiseert de VDAB voor het vierde jaar op rij een werkweek in heel Vlaanderen. Die heeft als doel: werkzoekenden, werknemers, werkgevers en partnerorganisaties samenbrengen. Door de jaren heen is het programma van deze werkweek sterk uitgebreid. Terwijl de beginedities voornamelijk focusten op enkele grootschalige jobbeurzen, mag je anno 2012 rekenen op een gevarieerd aanbod van activiteiten die op een of andere manier met werk gelinkt zijn. Dit initiatief maakt alvast duidelijk dat er ook vandaag nog voldoende kansen zijn op de arbeidsmarkt -zelfs in een periode van economische crisis. De VDAB geeft immers eender wanneer richting aan je loopbaan. De activiteiten van de werkweek zijn bovendien bedoeld als kennismaking, zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. Hiermee willen we mensen op nieuwe ideeën brengen en hen stimuleren om hun loopbaan in de hand te nemen. lokale spreiding Waarvoor kan je dan zoal terecht tijdens deze werkweek? Enkele voorbeelden: informatiesessies, opendeurdagen, seminaries, jobbeurzen, netwerkbijeenkomsten, blind dates en bijblijfsessies. Al deze evenementen zijn verspreid over verschillende dagen en diverse Vlaamse steden, van Aalst tot Zwijndrecht. Door deze lokale spreiding hoopt de VDAB werkgevers en werkzoekenden zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Onze plaatselijke partners hebben het beste zicht op de noden van hun regio, zegt woordvoerder Anneke Ernon. Zij zijn perfect geplaatst om zich opdie niche toe tespitsen: zeweten naar welke profielen bedrijven uit de buurt op zoek zijn enhoe ze die kunnen vinden en aantrekken. Meer weten over de VDAB werkweek? Enkele getuigenissen Karen Vermaelen nam vorig jaar deel aan de VDAB-werkweek. Ik had al een job als administratief bediende, zegt ze. Maar ik wilde liever met en tussen mensen werken. Tijdens een informatiesessie kwam ik alles te weten over het cursusaanbod in de zorgsector. Momenteel volg ik een opleiding polyvalent verzorgende. Hiermee hoop ik volgend jaar mijn carrière een nieuwe wending te kunnen geven. Ook Koen De Rycke trok een jaar geleden naar een jobbeurs tijdens de werkweek. Ik kwam er in contact met verschillende bedrijven in de buurt, vertelt hij. Van sommige ondernemingen had ik zelfs nog nooit gehoord. Nog diezelfde dag legde ik de eerste contacten met mijn huidige werkgever. Bert Demeulemeester is parkmanager van het bedrijvenpark Kortrijk- Noord. Hij nam al twee keer deel aan de werkweek. De werkweek is dé gelegenheid om plannen om te zetten in daden, zegt hij. Met andere woorden: deelnemen aan jobbeurzen, extra aandacht besteden aan de openstaande vacatures en snel de vragen van sollicitanten beantwoorden. Er is geen enkel kanaal dat zo efficiënt kan ingezet worden. Ook Rita Mahieu, HRM-verantwoordelijke van H&M, is vol lof over de werkweek. In onze regio is het niet eenvoudig ompersoneel tevinden, getuigt ze. Tijdens die week hebben we echter drie mensen aangeworven die nu nog steeds voor het bedrijf werken. En ook voor onze branding is het een belangrijke meerwaarde. De werkweek van de VDAB vindt plaats van 9 tot 18 oktober 2012 en is verspreid over verschillende steden in Vlaanderen. En overzicht van het gevarieerde programma en alle praktische informatie vind je terug op Bellen naar kan ook. gevarieerd programma Vorig jaar werden tijdens dewerkweek in totaal 86 evenementen georganiseerd. Daarvan richtten 23 activiteiten zich op werkzoekenden enwerknemers, 35op werkgevers en 18 op partnerorganisaties. De overige tien focusten op (ex-)cursisten van de VDAB. Meer dan werkzoekenden, werknemers en leerlingen vonden erhun weg naar een activiteit. Bovendien namen ruim 550 cursisten deel aan sessies in een opleidingscentrum. Daarnaast kon de werkweek rekenen op de medewerking en interesse van meer dan werkgevers. Ook deeditie 2012 richt zich tot iedereen die belangstelling heeft in de arbeidsmarkt. Dit jaar gaat er overigens speciale aandacht naar knelpuntberoepen en vijftigplussers. Als werkzoekende of werknemer vind je er alvast je gading in de talrijke jobbeurzen, opendeurdagen, jobdatings en een aansluitende Job*Rock. Je krijgt er ook een beter zicht op het opleidingsaanbod van devdab. Ben je een werkgever, dan kan je er met collega s van gedachten wisselen en krijg je de mogelijkheid om je vacatures voor te stellen aan een geïnteresseerd publiek. Via bijblijf- eninfosessies word jeingeleid in tal van concrete HR-thema s zoals werkplekleren, sociale wetgeving enemployer branding.en er zijn ook overlegmomenten voorzien met partners als Jobkanaal, Unizo en Voka. In Wallonië organiseert de FOREM (de Waalse tegenhanger van de VDAB) tegelijkertijd La semaine del emploi, een initiatief gelijkaardig aan de werkweek. Meer informatie hierover opwww.leforem.be/endirect/semaine-de-l-emploi.html.

25 Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag deuniversiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tothet uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt meeaan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid. Jan Crab AdministratiefenTechnisch Personeel Het Departement ICT zoekt een (m/v): De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een (m/v): Het Juridisch Opvolgingscentrum zoekt een (m/v): Expert inhet domein Automatisering, domein Onderwijs- en Studentenadministratie Projectcoördinator in het domein Preklinische Moleculaire Beeldvorming Expert inhet domein Internationale Onderzoekscontracten en Onderwijscontracten Academisch en Wetenschappelijk Personeel De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een (m/v): Zelfstandig Academisch Personeel inhet domein Oncologische Moleculaire Pathologische Anatomie Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op lerenisleven

26 26 VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT bvba, met vestigingen in MENEN en OOSTENDE, iseen onafhankelijk, erkend wervings- en selectiebureau. Sedert 1989 bieden wij een professionele service op maat van de KMO s, non-profitorganisaties en regionale overheidsdiensten. Onder het motto amateurisme is te duur stellen wij onze gespecialiseerde psychologische knowhow ten dienste van opdrachtgevers en sollicitanten. Aldus bereiken wij optimale resultaten en genereren wij long term partnerships. Voor onze vestiging in Menen wensen wij ons team te versterken met een (m/v): Junior psycholoog (Ma) (ref ) communicatief en KMO-minded Functie: Na een korte interne opleiding in onze gespecialiseerde aanpak zal je volledige rekruterings- en selectieopdrachten voor staf-, kader- en commercieel personeel vervullen. Je wordt het aanspreekpunt voor sollicitanten vanaf de profielbepaling tot de eindselectie door middel van curriculumanalyses, gedragsgerichte interviews, psychologische onderzoeken, assessments en potentieelbeoordelingen. Tevens sta je in voor rapportage aan de opdrachtgevers (mondeling advies, psychologische rapporten, enz.). Aldus word je ook een volwaardig KMO-relatiebeheerder. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de zaakvoerders. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Profiel: Je genoot een universitaire opleiding in de psychologie of bent gelijkw. door ervaring Jebent analytisch sterk en getuigt van een vlotte zelforganisatie Jebent een gedreven en communicatief persoon (N/F) met een goede mensenkennis Je voelt je aangesproken door een KMO-spirit Jewoont in een straal van 30 km rond Menen. Aanbod: Een groeifunctie met een veelzijdige betrokkenheid Een grote diversiteit in taken, contacten, opdrachten en sectoren Een professioneel kantoor met een sterke regionale reputatie Dekans om mee te bouwen aan de verdere ontwikkelingen in onze gespecialiseerde diensten Aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken). INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van de haven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. Endat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons je koers uit voor de toekomst? Kom zeker langsop onze stand (nr. 15) op Career Launch in Antwerp Expo op 26 september CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE T E consulent havenbeveiliging en veiligheid solliciteer voor 2/10/2012 preventieadviseur veiligheidskunde niveau 1 permanent openverklaard werkleider bouwkunde (staalbouw) permanent openverklaard toezichter havenwerken solliciteer voor 4/10/2012 YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. CM is één van de grotere non-profitorganisaties in België. Naast onze diensten op het vlak van ziekteverzekering en gezondheidszorg hebben we eveneens heel wat interessante projecten in huis voor wie op zoek is naar een waardegedreven en boeiende werkomgeving. Vanuit onze centrale zetel in Brussel en de 19 regionale kantoren bouwen we als maatschappelijk geëngageerde organisatie aan een gezonde toekomst voor zowel onze leden als onze werknemers. Misschien hebben wij wel de job voor U? Momenteel zijn we in Brussel op zoek naar o.a. : >Marketing en sales manager >Business analist >HRbusiness Partner >HRexpert compensations en benefits >Management assistant >Medewerker infopunt chronisch zieken En er is meer! Ontdek al onze vacatures op

27 jobs in VL-BRABANT & BRUSSEL Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

28 OP EEN DAG VIND JE HET HUIS VAN JE LEVEN. EN DAN WIL JE EEN JOB IN DE BUURT NATUURLIJK. Kijk in de nieuwe jobat krant en op Jobat.be voor alle jobs uit jouw regio.

29 CLEAR CHANNEL OUTDOOR is wereldleider in de reclamemarkt. De groep is actief in 49 landen en voert ook de Belgische sector van de buitenreclame aan met een omzet van 69 miljoen euro en 200 medewerkers. De groep kwam tot stand door een fusie van enkele van de allergrootste namen en beschikt over een ongeëvenaard netwerk en een uitgebreid productassortiment. Daardoor kan Clear Channel aan adverteerders unieke en gevarieerde reclameoplossingen aanbieden. De onderneming staat dicht bij haar klanten en wil altijd een stap voor zijn op nieuwe marktontwikkelingen, vooral op het vlak van operationele doeltreffendheid. Daarom is CLEAR CHANNEL BELGIUM (magazijn gevestigd te Vilvoorde) op zoek naar een (m/v) LOGISTIEKE MEDEWERKER / (HOOFD)MAGAZIJNIER (Vilvoorde) Functie: Als logistieke medewerker bestaat je takenpakket uit volgende verantwoordelijkheden: je staat in voor het ontvangen en verwerken van goederen je zorgt dat de technici de nodige stukken hebben voor hun interventies je bestelt en beheert de goederen die nodig zijn in het hoofdmagazijn je onderhoudt contacten met leveranciers en onderaannemers je helpt actief mee om het magazijn te optimaliseren samen met je collega verzorg je de planning. Profiel: De ideale kandidaat heeft reeds enkele jaren ervaring als magazijnier. je bent een dynamische en enthousiaste teamwerker met een sterke hands-on mentaliteit verder blink je uit in orde, stiptheid en is logistieke organisatie je passie je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig je kunt terugblikken op een relevante werkervaring van 5 jaar een heftruckattest is vereist, VCA attest is een must je bent een snelle en accurate werker en kan goed om met stressvolle situaties naast Nederlands en Frans, spreek je ook een aardig mondje Engels jij hebt het potentieel om op termijn de leiding te nemen in ons magazijn en de rol van supervisor over te nemen je bent communicatief vaardig, flexibel ingesteld en lost problemen op je hebt verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief en verzorgt administratieve taken. Aanbod: Je komt terecht in een stabiele werkomgeving en je kan rekenen op een loon conform je ervaring en capaciteiten. Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar Clear Channel Belgium, t.a.v. Juan Marquez: Jouw CV moet in 6 minuten rekruteerders overtuigen! Wil je graag werken in een dynamisch en enthousiast team? Stel je dan kandidaat. Aanwerving van 1 voltijds beleidsmedewerker jurist in statutair verband met ingang van (A1a-A3a) Benieuwd hoe dit kan? Surf naar jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. Voor de specifieke deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden en bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de Personeelsdienst op tel of via Alle informatie vindt u ook op Uw kandidatuur (met cv, foto, uittreksel strafregister en kopie vereist diploma) kan u richten aan het College van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of mailen naar De kandidaturen moeten worden ingediend op uiterlijk 17 oktober 2012 (poststempel/datum geldt als bewijs). WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR WERKNEMERS VAN 45 JAAR EN OUDER Surf naar

30 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker EBP Sinds meer dan 10 jaar is EBP actief als dienstverlener op het gebied van overheidsopdrachten. We bieden diverse diensten (opleidingen, advies op maat en een attenderingsservice) aan onze klanten die afkomstig zijn uit zowel de overheid als de privé-sector. EBP telt meer dan 45 werknemers en is actief in België, Frankrijk (MPF) en Nederland. (Alle landen worden bediend vanuit ons kantoor in Brussel.) Op het departement Seminaries & Events is een vacature Administratief Assistent die verantwoordelijk is voor de administratieve en logistieke opvolging van de opleidingen en evenementen. Administratief medewerker afdeling Seminaries & Events Contact: JOB ID: TOURING HET ABC VAN TOURING De P van Professionals Touring is meer dan alleen maar gele wagentjes langs de weg. Touring is een toonaangevende speler in de wereld van mobiliteit en reizen. Elke dag laten we onze klanten zorgeloos genieten van een actief leven. Zetten we ons in voor hun veiligheid en mobiliteit, in België en in het buitenland. Creëren we nieuwe producten die inspelen op de veranderende verwachtingen van de klant. Touring is permanent op zoek naar gemotiveerde professionals (m/v) met uiteenlopende profielen. Kom bij ons werken als Dossiers beheerder met juridische kennis Contact: JOB ID : IFMA Belgium vzw IFMA, is een interprofessionele vakvereniging, die meer dan professionals bereikt, actief in de wereld van facilitymanagement en facilitaire dienstverlening. Wij bieden hen een platform om kennis te delen en elkaar te inspireren (www.ifma. be). Vandaag is IFMA BELGIUM op zoek naar een Contact: Directeur OCMW Halle Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect Het OCMW Halle zoekt voor het intergemeentelijk project Woonbeleid Zennevallei 1 halftijdse woonambtenaar Contact : JOB ID: JOB ID: RODE KRUIS VLAANDEREN Rode Kruis-Vlaanderen: efficiënt met een hart Rode Kruis-Vlaanderen is voortdurend op zoek naar talent met een stevige motivatie, een oog voor kwaliteit en een hart voor mensen. Elke dag hebben mensen bloed nodig: na een operatie, een bevalling, een verkeersongeval Daarom zamelt Rode Kruis-Vlaanderen jaarlijks ruim bloedgiften in. Onze bloeddonoren kunnen terecht in onze bloedtransfusiecentra en donorcentra, alsook op de mobiele bloedinzamelingen. Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een Verpleegkundige. Een job voor wie van afwisseling houdt! Verpleegkundige Jette (m/v) Contact: JOB ID: Meer dan 1600 professionals omarmen bij Smals elke dag de toekomst door zich in te zetten voor ICT for Society. Hoogtechnologische ICT-systemen zorgen voor meer efficiëntie in de belangrijke sociale verantwoordelijkheidsdomeinen van onze klanten zoals werk, gezin en gezondheid. Het ehealthplatform, een beveiligd uitwisselingsplatform voor medische informatie, zal papieren doktersbriefjes en doktersvoorschriften op termijn overbodig maken. Daarnaast zorgt de ICT-service Dimona er voor dat de RSZ de sociale bescherming van 4 miljoen werknemers snel kan laten evolueren, ongeacht hoe snel ze van job veranderen. Handig? Jazeker, en uitdagend ook. Senior Java Developer Contact: JOB ID: DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarieven via uw jobat sales:

31 Grimbergen is een groene gemeente in de Vlaamse rand. Als aantrekkelijke woonplek voor meer dan inwoners is het tevens een thuisbasis voor KMO s en multinationals. Om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken, bouwt het gemeentebestuur verder aan een dynamisch team in een moderne werkomgeving. Zoekt u een job waarin u uw energie en talent kwijt kan? Dan worden wij misschien uw volgende werkgever! Binnenkort organiseren wij alvast selecties voor: Werft aan: A. de invulling van statutaire vacatures 1 personeelschef (A1a-A3a) (m/v) masterdiploma of gelijkwaardig brutomaandsalaris: min 2.871,27 max 5.052,65 1 adviseur bevolking en burgerlijke stand (A1a-A3a) (m/v) masterdiploma of gelijkwaardig brutomaandsalaris: min 2.871,27 max 5.052,65 1 beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig in één van de volgende richtingen: interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, toegepaste architectuur, vastgoed, architectuur, interieurarchitectuur, ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde, geografie, geografie en geomatica, of een andere richting die op basis van het studieprogramma met één van deze richtingen kan worden gelijkgesteld. brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 1 beleidsmedewerker lokale economie (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig bij voorkeur behaald in de richtingen bedrijfsmanagement, sociaal werk, communicatiemanagement, toerisme en recreatiemanagement brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 B. de invulling van contractuele vacatures 0,5 beleidsmedewerker personeel en organisatie (B1-B3) (m/v) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig bij voorkeur behaald in een richting van het studiegebied handelswetenschappen of sociaal-agogisch werk brutomaandsalaris (19/38): min 1.136,68 max 1.915,28 C. de aanleg van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding beleidsmedewerker leefmilieu (B1-B3) (m/v) onmiddellijke invulling van een voltijdse betrekking met een vervangingsovereenkomst (mogelijkheid tot latere statutaire benoeming) minimaal bachelordiploma of gelijkwaardig in één van de volgende richtingen: biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, energietechnologie, milieuzorg, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, farmaceutische wetenschappen, milieu- en preventiemanagement, industriële wetenschappen: chemie, industriële wetenschappen: milieukunde, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, of een richting die op basis van het studieprogramma met één van deze richtingen kan worden gelijkgesteld brutomaandsalaris: min 2.273,36 max 3.830,55 eventuele definitieve benoeming mits behalen van het attest van milieutoezichthouder of mits vrijstelling hiervan door de minister. ons aanbod: competitief loon een hospitalisatieverzekering maaltijdcheques 6,5 terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer fietsvergoeding verlofregeling die het evenwicht tussen werk en privéleven ondersteunt diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen Meer info? vraag de informatiebundel per betrekking en uw inschrijvingsformulier op tel of download het via zend het per post naar het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of geeft het af aan het onthaal van het gemeentehuis uiterste indieningsdatum van de kandidaturen is vrijdag 5 oktober 2012 (poststempel geldt als bewijs) verdere inlichtingen op of

32 Hieronder vind je een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Surf meteen naar Jobat.be en stel jouw kandidatuur voor de job van je leven. BRUSSEL OFFICE MANAGER A&S CAREERS SECURITY & NETWORK ADMINISTRATOR A.S.T.R.I.D. N.V. ACCOUNT MANAGER VLAANDEREN AB&I DOSSIERBEHEERDER VERZEKERINGEN AB&I JURIST AB&I VERKOOPMEDEWERKER LUXE ACCESSOIRES (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL VERKOPER/VERKOOPSTER GERENOMEERDE JUWELENZAAK (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS BRUSSEL (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE COMMERCIELE HR-CONSULTANT BRUSSEL - ARBEIDERSPROFIELEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE COMMERCIELE HR-CONSULTANT BRUSSEL CENTRUM (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT IN EVERE (BEDIENDEPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER EVERE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TALENTS REGIO BRUSSELS (CONSULTANT) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME BRUSSELS (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT BRUSSEL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) EVERE (BEDIENDEPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SECRETARY (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUSSEL 5 FLEET SALES ADVISOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD IN BOUND CUSTOMER SERVICE AGENT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD SALES SUPPORT CHEMIST (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD UN(E) ASSISTANT(E) DYNAMIQUE TRILINGUE JUNIOR (H/F) ACCENT SELECT SERVICES BRUXELLES-SUD ACCOUNTANT ACCOUNTEMPS BRUSSELS AIDE COMPTABLE ACCOUNTEMPS BRUSSELS ASSITANT-COMPTABLE ACCOUNTEMPS BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ACCOUNTEMPS BRUSSELS HULPBOEKHOUDER ACCOUNTEMPS BRUSSELS ADVISEUR OPLEIDINGEN - ARBEIDSMARKT EN SOCIAAL OVERLEG BIJ CONFEDERATIE BOUW - CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION ADVER-ONLINE B.V. TWEETALIG(E) JURIST(E) PART-TIME AES- ALGEMEEN EIGENAARS-EN MEDE-EIGENAARS SYNDICAAT BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS BIJSTANDSVERLENER - CENTRALE BELGIE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (FULL-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CHARGE D ASSISTANCE - CENTRALE BELGIQUE (PART-TIME) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER CARE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS CUSTOMER CARE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS HELPDESK ADVISORS (BRUXELLES) AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PROSPECTIE AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PROSPECTION AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS TECHNICAL SUPPORT AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS TECHNICAL SUPPORT AGENT AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS PART-TIME RECEPTIONIST(E) AVOND-SHIFT TE GENT AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN AGENT DE RECHERCHE AMBASSADE CANADA ADMINISTRATIVE ASSISTANT AMBASSADE DU CANADA BUILDING MECHANIC AMERICAN EMBASSY SECURITY GUARD AMERICAN EMBASSY VERTEGENWOORDIGER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS PROGRAMMEUR ANTIGIFCENTRUM REWARD PARTNER ATTENTIA ACHETEUR EN SERVICES ET PRODUITS IT AUDI BRUSSELS ANALYSTE PROCESSUS EN TÔLERIE AUDI BRUSSELS BOEKHOUDER AUDI BRUSSELS ELECTRICIEN INDUSTRIEL AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR DE PROJET POUR APPLICATIONS CLIENT, SERVEUR ET DATACENTER AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR MÉCANIQUE EN TÔLERIE AUDI BRUSSELS INGÉNIEUR PROJETS EN ÉLECTRICITÉ AUDI BRUSSELS FREELANCE INCASSO MEDEWERKER BUITENDIENST BE (M/V) AVS BELGIUM SPRL BI SYSTEM ANALYST AXA BUSINESS INFORMATION ANALYST (2012/0384) AXA BUSINESS INFORMATION ARCHITECT (2012/0387) AXA CATEGORY OWNER, IT (2012/0395) AXA CHEF DE PROJETS PM & ETUDES SR / SR PROJECTLEIDER PM & STUDIES (2012/0293) - (BUSINESS & FINANCIAL ANALYST LAR) AXA CHEF DE PROJETS PRODUCT MANAGEMENT - CREST (2012/0132) AXA CONSEILLER JURIDIQUE DROIT SOCIAL AXA EXPERT INCENDIE, BRUXELLES AXA EXPERT INCENDIE, FLANDRE AXA GESTIONNAIRE VIE (CONTRAT DURÉE DÉTERMINÉE) AXA HEAD OF EXECUTION DESK AXA ICT ANALYST AXA JUNIOR BI SYSTEM ANALYST AXA JUNIOR RETAIL RISK OFFICER AXA MARKET AND LIQUIDITY RISK OFFICER AXA SECURITIZATION OFFICER AXA PROJECT OFFICER MARKETING - ONLINE BANKING BANK VAN DE POST ENGINEERS & EXPERTS BEL V WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) BERENSCHOT BELGIUM JOB GESTIONNAIRE COMPTABILITÉ FILIALES À EVERE (H/F) CARREFOUR JOB MANAGER DE RAYON MULTIMEDIA CARREFOUR HYPERMARCHÉ BERCHEM ST AGATHE CARREFOUR JOB MANAGER DE RAYON MULTIMEDIA CARREFOUR HYPERMARCHÉ BERCHEM STE AGATHE CARREFOUR JOB REBUYER NON FOOD SAISONNIER H/F CARREFOUR COMMUNICATIEMEDEWERKER/STER CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING DESSINATEUR BETON CFE FISCALIST EXPERIMENTE CFE STUDIE - INGENIEUR CFE VISA CONSULTANT CIBT BELGIUM BVBA BUSINESS ANALIST CM HR EXPERT COMPENSATION & BENEFITS CM ICT FINANCIAL MANAGER CM MANAGEMENT ASSISTANT CM MARKETING & SALES MANAGER CM MEDEWERKER INFOPUNT CHRONISCH ZIEKEN CM RESPONSABLE POUR LA SOUS-UNITÉ STANDARDISATION BIOLOGIQUE (H/F) CODA CONSEILLER COMMERCE DURABLE COMEOS EEN ADVISEUR COMEOS VLAANDEREN (M/V) COMEOS ARBEIDER COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE OUVRIERS COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE TECHNICIEN DE LA SECTION DES ANALYSES CHIMIQUES (M/F) CRIC-OCCN BRAND ACTIVATION MANAGER DANONE COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE REGIO BRUSSEL/ ANTWERPEN/ GENT - (NL/ FR) - (M/V) DAOUST SELECTION KEY ACCOUNT MANAGER - NL/FR - (M/V) DAOUST SELECTION MANAGEMENT ASSISTANT (JURIDISCHE SECTOR) - (NL/ FR/ ENG) - (M/V) DAOUST SELECTION MEDISCHE SECRETARESSE (NL/ FR) - (M/V) DAOUST SELECTION PERM - SCHADEBEHEERDER RECHTSBIJSTAND - (NL / FR) - (M/ V) DAOUST SELECTION PERM- SCHADEBEHEERDER (AUTO) - (NL/ FR) - (M/ V) DAOUST SELECTION FULLTIME HOSPITALITY OFFICER DELOITTE JUNIOR RECRUITMENT ADMINISTRATOR DELOITTE CREDIT PORTFOLIO MODELLING & PRICING TEAM - SENIOR QUANTITATIVE ANALYST DEXIA SENIOR.NET DEVELOPER DOUBLE PASS BVBA APPLICATION ARCHITECT CLEARING HOUSE - BRUXELLES EANDIS ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DU DÉPARTEMENT SÉMINAIRES & EVENTS EBP SECRETARESSE EEMAN & PARTNERS BVBA ADMINISTRATIVE SUPPORT AND COORDINATION LOGISTICS (DUTCH/FRENCH/ENGLISH) EGEMINPLUS AGENT DE VOYAGE BUSINESS TRAVEL F/A EGEMINPLUS ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET ADMINISTRATIF(VE) FRANÇAIS/NÉERLANDAIS EGEMINPLUS COLLABORATEUR(TRICE) CUSTOMER SERVICE (NL/FR) MODE EGEMINPLUS COLLABORATEUR(TRICE) CUSTOMER SERVICE (NL/FR) MODE EGEMINPLUS MANAGEMENT ASSISTANT GERMAN/ENGLISH EGEMINPLUS RÉCEPTIONNISTE - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR SOCIÉTÉ INTERNATIONALE À BRUXELLES (NL/FR/ANGL) EGEMINPLUS ACCOUNT MANAGER B2B ASSURANCES IARD POUR LA WALLONIE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER DOCUMENT SYSTEMEN VOOR BRUSSEL OF ANTWERPEN ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER PROFESSIONS LIBÉRALES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACCOUNT MANAGER REAGENTS ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACTUAIRE EN MODÉLISATION - PILIER I DE SOLVENCY II À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS ACTUAIRE/ANALYSTE FINANCIER EN TARIFICATION À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR ICT À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS AUDITEUR INTERNE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COLLABORATEUR POUR L ACTUARIAT VIE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COMPTABLE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS COMPTABLE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER CRÉDIT COURTIERS À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CREDIT COLLECTOR ERGON RECRUITMENT BRUSSELS FINANCIËEL ANALIST TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GENERAL LEDGER ACCOUNTANT ERGON RECRUITMENT BRUSSELS GESTIONNAIRE SINISTRE PROTECTION JURIDIQUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JEUNE DIPLOMÉ EN ASSURANCES BILINGUE À BRUXELLES ERGON RECRUITMENT BRUSSELS JUNIOR TREASURY OFFICER TE ZAVENTEM ERGON RECRUITMENT BRUSSELS RISK ENGINEER TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SALES ACCOUNT MANAGER POUR LE LUXEMBOURG ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SCHADEBEHEERDER AUTO TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS SENIOR ACCOUNTANT TE BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS TEAM LEADER GESTION PRODUCTION ET SINISTRE ERGON RECRUITMENT BRUSSELS VERKOPER RAMEN EN DEUREN REGIO BRUSSEL ERGON RECRUITMENT BRUSSELS CONSEILLER CLIENTÈLE CALL CENTER BRUXELLES (H/F) EUROMUT BOEKHOUDER VERZEKERINGEN (M/V) ELSENE EXPERIS BUSINESS ANALYST/ PROCESS OFFICER EXPERIS CLINICAL TRIAL ASSISTANT EXPERIS ECO-TOXICOLOGIST (M/F) EXPERIS FIELD SERVICE ENGINEER EXPERIS HR PROJECT CONSULTANT EXPERIS LABORANTIN EXPERIS OCCUPATIONAL RISK ASSESSOR (M/F) EXPERIS TREASURY OFFICER FR-UK EXPERIS ADMINISTRATIEF UITZENDCONSULENT BRUSSEL EXPRESS MEDICAL METHODE ENGINEER FABRICOM (GDF SUEZ) CHEF DU SERVICE GESTION GÉNÉRALE ET STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE - AGENCE FÉDÉRALE DE CONTRÔLE NUCLÉAIRE INSPECTEUR-EXPERT CLASSE I DÉCHETS RADIOACTIFS FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE - AGENCE FÉDÉRALE DE CONTRÔLE NUCLÉAIRE MANAGEMENT ASSISTANT FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL SECURITY COORDINATOR (NL/FR/EN) - BRUSSELS EXPO G4S ASSISTANT ACCOUNTANT BRUSSELS GFK ASSISTANT ACCOUNTANT GHK CENTRUM ASSISTENT (VERPLEEGKUNDIGE) BRUSSEL HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) DATABASE CENTER ASSISTANT BRUSSEL HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) INFIRMIE(È)R(E)/ASSISTENT(E) DE CENTRE BRUXELLES HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIAAL RISK MANAGEMENT BRUSSEL - VLAAMS- BRABANT HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) SALES REPRESENTATIVE GRANDS COMPTES HILTI SALES REPRESENTATIVE MECHANICAL HILTI COUNTRY MANAGER BELGIE HUDSON SENIOR CONSULTANT INTERIM MANAGEMENT (FINANCE) HUDSON GESTIONNAIRE PRODUCTION ASSURANCES IARD (H/F) IC VERZEKERINGEN COLLABORATEURS POUR LE COMPETENCE CENTRE ALERT HANDLING ING COMMUNICATION/JOURNALISM ING CUSTOMER DESK EMPLOYEE PAYMENTS ING FINANCIAL ANALYST RETAIL BANKING ING FUNCTIONAL ANALYST - INSURANCE ING MODELLER ING PROGRAM MANAGER ING TEAM MANAGER FINANCIAL CONTROL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES ING TEAM MANAGER REQUIREMENTS ONLINE/MOBILE BANKING ING TEST COÖRDINATOR ING ECONOMIST/JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN JURIST INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN (SR) INGENIEUR LABO EQUIPMENT VALIDATIE JANSSEN BUSINESS EXCELLENCE LEAD JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE JANSSEN PROCESINGENIEUR CHEMISCHE PRODUCTIE/FUNCTIONAL LEAD HYDROGENATIE JANSSEN HOOFDREDACTEUR JOBPUNT VLAANDEREN MANAGEMENTASSISTENT JOBPUNT VLAANDEREN PROJECTLEIDER ENERGIEDIENSTEN JOBPUNT VLAANDEREN TOEZICHTHOUDER MARKTWERKING JOBPUNT VLAANDEREN DIRECTEUR-GENERAL JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ KBC ADVISEUR BANKGARANTIES KBC KBC ADVISEUR RISICOBEHEER VERZEKERINGSRISICOBEHEER KBC KBC ALM MANAGER KBC KBC COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET BANKKANTORENNET REGIO BRUSSEL KBC KBC INTEGRATED RISK MANAGEMENT ADVISER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BETWISTE ZAKEN KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR BIJZONDER KREDIETBEHEER KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR COMPLIANCE ASSET MANAGEMENT KBC KBC JURIDISCH ADVISEUR CORPORATE KBC KBC QUANTITATIVE RISK MODEL DEVELOPER KBC KBC SENIOR ADVISOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT KBC KBC SENIOR JURIDISCH ADVISEUR KBC KBC SENIOR ONDERSCHRIJVER EXPERT KBC KBC SENIOR RELATIONSHIP MANAGER FINANCIAL INSTITUTIONS GERMAN-SPEAKING REGIONS KBC MANAGEMENT ASSISTANT KPMG COLLABORATEUR JURIDIQUE (M/F) LEGAL ASSIST PARALEGAL COORDINATOR LEGAL ASSIST ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT LEGAL FORCES BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT LEGAL FORCES CONSULTANT(E) RECRUTEMENT ET BUSINESS DEVELOPMENT LEGAL FORCES JUNIOR RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURISTE D ENTREPRISE LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL - BEFIMMO LEGAL FORCES LEGAL COUNSEL INTERNATIONAL PAPER LEGAL FORCES PARTNER ADMINISTRATIEF RECHT /OVERHEIDSOPDRACHTEN LEGAL FORCES PROFESSIONAL SUPPORT LAWYER (80%) LEGAL FORCES RELATIONSHIP MANAGER INTERTRUST GROUP LEGAL FORCES JURIDISCHE SECRETARESSE/SECRETARIS LORENZ CVBA TIJDELIJKE GEMOTIVEERDE KEUKENHULP / 74 C 3 COMMERCIELE MEDEWERKERS SALES PROJECT GENT / 6 C 5 VERKOPERS ENERGIE / 213 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE IT AFDELING / 391 C

33 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant AIDE COMPTABLE (H/F) / 68 C ANALYSTE, BUSINESS DEVELOPMENT / 296 C ASSISTANTE TRILINGUE FR/NL/ANG - CDI / 67 C ASSISTENT(E) NL-FR-ENG FULL TIME CDI / 355 C ASSISTENTE/RECEPTIONNISTE NL-FR OPTIE VAST / 130 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C BUSINESS MANAGER ENGINEERING BRUXELLES - BRABANT WALLON BUSINESS MANAGER RESSOURCES HUMAINES CHAUFAGISTE / 1 C CHAUFFAGISTE AVEC CEDICOL CDI DIRECT TOUTES REGIONS / 67 C CHEF DE PARTIE / 12 C COLLABORATEUR(TRICE) LOGISTIQUE/ADMIN. (FR/NL) / 68 C COMERCIEEL TALENT NL/FR - VASTE JOB / 67 C COMMERCIEEL ADVISEUR - REGIO LEUVEN/TIENEN / 7 C CONSEILLER COMMERCIAL SERVICE (H/F) / 41 C CONSULTANT ANDERLECHT COORDINATOR/ OFFICE BEHEERDER NL- FR-ENG OPTIE VAST / 130 C CREDIT ADVISOR / 1 C CREDIT ADVISOR NL/FR (COMMERCIAL) - VASTE JOB / 67 C CREDIT COLLECTOR / 391 C CUSTOMER SERVICE (CHARGE D ASSISTANCE) - FR/NL / 67 C DISPATCHER / 1 C DRIETALIGE ASSISTENTE NL/FR/ANG - VASTE JOB / 67 C ELECTROMECANICIEN/TELECTRICIEN / 67 C ENERGY EFFICIENCY EMPLOYEE / 1 C FIELD SALES REPRESENTATIVE (H/F) / 69 C FUTURSKILL CONTENT STRATEGY AND DEVELOPMENT DIRECTOR GESTIONNAIRE DE DOSSIER BILINGUE FR/NL - CDI / 67 C GRAPHICS DESIGNER - INTERIM COCA-COLA / 296 C GRAPHICS DESIGNER COCA COLA / 391 C HANDYMAN/ ELEKTRICIEN NL-FR OPTIE VAST / 130 C HEFTRUCKCHAUFFEUR / 46 C HVAC TECHNIEKER / 67 C INSIDE SALES CONSULTANT / 327 C INSTALLATEUR SYSTEME SECURITE / 1 C INTERNAL LEASE CONSULTANT (COMMERCIAL) FR/NL - CDI / 67 C JUNIOR BEHEERDER SCHADEGEVALLEN NL-FR (M/V) / 355 C KLANTENDIENST MEDEWERKER (DOSSIER BEHEERDER) FR/NL / 67 C KLASSEVOLLE BOETIEKVERANTWOORDELIJKE / 252 C KLEDINGVERK(O)P(ST)ER - 25U PER WEEK / 18 C KOK-BEHEERDER/ CHEF GERANT UITBATING OOST-VLAANDEREN / 74 C MANAGEMENT ASSISTANT / 355 C MANAGEMENT ASSISTANT / 327 C MANAGEMENT ASSISTANT ANDERLECHT / 177 C MANAGEMENT ASSISTANT DU/ENG/FR - PERM JOB / 67 C MANAGEMENT ASSISTANT FULL TIME / 355 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUSSELS - WALLONIA) / 67 C MANAGER PERMANENT PLACEMENT (BRUXELLES - WALLONNIE) / 67 C ONE DEVELOPER / 252 C MARKETING %26 CRM OFFICER (H/F) / 68 C MARKETING COMMUNICATIE MEDEWERKER / 391 C MEDEWERKER AFDELING RIJBEWIJS / 69 C MERCHANDISER COCA-COLA / 46 C MERCHANDISER REGION BRUXELLES / 296 C MERCHANDISER REGION NAMUR / 296 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 67 C OPERATEUR/TELEPHONISTE / 1 C PERSONAL ASSISTANT VOOR EEN INTERNATIONAAL ADVOCATENKANTOOR / 67 C PROGRAM PLANNER TV / 391 C QUALITY CONTROLER NIGH SHIFT / 1 C QUALITY EXPERT (H/F) / 41 C RECEPTIONNISTE 19H/SEM / 355 C RECEPTIONNISTE ANDERLECHT 4/5IEME / 170 C RECRUITMENT CONSULTANT ENGINEERING SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES SUPPORT / 138 C SALES SUPPORT AGENT / 1 C SECRETAIRE GENERALE ET JURIDIQUE FR-NL-ANG CDI / 130 C SECRETAIRE NL/FR/ANG - CDI / 67 C SHOP MANAGER FR/NL - CDI / 67 C SHOP MANAGER NL/FR - VASTE JOB / 67 C SITE MANAGER NL/ENG/FR - PERM JOB / 130 C TALENT COMMERCIAL FR/NL (SECTEUR FINANCIER) - CDI / 67 C TEAM COACH (CUSTOMER SERVICE) / 67 C TECHNICIEN ELECTRONIQUE / 1 C TECHNICIEN ELECTRONIQUE (LABORATOIRE) / 1 C TECHNIEKER ALARM, BRAND EN CAMERA BEWAKING / 391 C TV PRODUCTIE ASSISTANT / 46 C VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER ENGLISH - GERMAN / 78 C VENDEUR PORTE A PORTE / 5 C VENDEUR/VENDEUSE / 349 C VERKOPER LUMINUS PROJECT / 109 C JOURNALIST MEDIA MARKETING OFFICE COORDINATOR BRUSSEL MERCURI URVAL SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER MERCURI URVAL IT VENDOR MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING PURCHASING MANAGER ENERGY (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS ENGINEERING DISTRICT MANAGER (M/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M KEY ACCOUNT MANAGER BELUX (H/F) MICHAEL PAGE BRUSSELS S&M DIRECTEUR-GENERAAL VAN RANG A5 (M / V) MINISTERIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DATABASE ADMINISTRATOR MOBISTAR DOMAIN ARCHITECT - RADIO ACCESS MOBISTAR INTERNSHIP - COMPETITIVE INTELLIGENCE ANALYST MOBISTAR ONLINE SALES MANAGER MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR SYSTEMS EXPERT - UNIX MOBISTAR CONSEILLER EN KNOWLEDGE MANAGEMENT -INFRABEL (H/F) (RÉF.: I298) NMBS-GROEP TEAMLEADER CELLULE PEOPLE & TEAM DEVELOPMENT - INFRABEL (H/F) (RÉF.: I299) NMBS-GROEP ASSISTANT SOCIAL EN CHEF OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK PERSONAL ASSISTANT OFFICETEAM BRUSSELS PERSONAL ASSISTANT OFFICETEAM BRUSSELS SECRETAIRE PART-TIME OFFICETEAM BRUSSELS INSIDE SALES REPRESENTATIVE OODRIVE NV TECHNISCH VASTGOEDBEHEERDER OPTIMA BANK BEHEERDER ONDERSCHRIJVER SUPPORT TEAM KMO (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS BANKING ACCOUNTING AND ADMINISTRATIVE ASSISTANT (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ADMINISTRATIEF ASSISTENT MARKETING EN COMMERCIËLE DIENST (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS OFFICE SALES ASSISTANT AUTOMOTIVE SECTOR (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS OFFICE HR GENERALIST (M/F) PAGE PERSONNEL HR BRUSSELS.NET DEVELOPER PAUWELS CONSULTING CAD DESIGNER HIGH VOLTAGE PAUWELS CONSULTING CONTRACT ENGINEER PAUWELS CONSULTING DATA PREPARATOR PAUWELS CONSULTING DESIGN ENGINEER LINES & ENVIRONMENT PAUWELS CONSULTING INFRASTRUCTURE ARCHITECT PAUWELS CONSULTING PROJECTLEIDER SOFTWARE PAUWELS CONSULTING QUALITY OFFICER PAUWELS CONSULTING REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT PAUWELS CONSULTING SENIOR DEVELOPER.NET PAUWELS CONSULTING SENIOR PHP DEVELOPER PAUWELS CONSULTING SENIOR SAP BI PAUWELS CONSULTING SERVICE DESK MEDEWERKER PAUWELS CONSULTING TECHNICUS SEININRICHTING PAUWELS CONSULTING INSIDE SALES ENGINEER UKKEL PLUS PROFILES VILVOORDE DATABASE CENTER ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG GESTIONNAIRE CLIENTÈLE DANS UN SECRÉTARIAT SOCIAL PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG INSIDE SALES PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MAGASINIER PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG PLANIFICATEUR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG SALES SUPPORT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL ARENBERG HELPDESK SPECIALIST PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA MAGASINIER - VENDEUR PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA MANAGEMENT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA SECRETARESSE PLUS UITZENDKRACHTEN BRUSSEL LOUIZA ACCOUNT MANAGER (ANVERS + LIMBURG + BRABANT FLAMAND) COMPTABLE CORPORATE EXTERNAL AFFAIRS MANAGER COSMETIC ENGINEER EMPLOYE ADMINISTRATIF INTERNAL AUDITOR - ECONOMIC/FINANCE INTERNATIONAL SALES GERMAN / ENGLISH JUNIOR DÉLÉGUÉ COMMERCIAL JUNIOR FACILITY COORDINATOR JUNIOR INSIDE SALES REPRESENTATIVE - ACTIVITÉS VÉTÉRINAIRES JUNIOR OPERATIONS BANK ADMINISTRATOR JURIDISCH CONSULENT MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MULTIMEDIA GENERALIST PAYROLL COORDINATOR PERSONAL ASSISTANT RECEPTIONIST ADMINISTRATIVE ASSISTANT REGIO ACCOUNTMANAGER RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE SALES ASSISTANT SALES MANAGER SENIOR PROJECT MANAGER WIND ENERGY (BELGIUM AND EUROPE) STRATEGIC MARKETING ANALYST MANAGER EN RESTAURATION (H/F) QUICK À BRUXELLES QUICK RESTAURANTS JURIST VREEMDELINGENRECHT REGIONAAL INTEGRATIECENTRUM FOYER BRUSSEL VZW AP/GL ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS COMPTABLES FILIALES ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS CONTRÔLEUR DE GESTION ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS DIRECTOR ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING BRUSSELS FINANCIAL CONTROLLER/COMPANY SECRETARY ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS JUNIOR INVESTMENT ASSOCIATE ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS JUNIOR PORTFOLIO MANAGER ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES BRUSSELS AVOCAT EN DROIT PATRIMONIAL ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS TAX REPORTING ADVISOR ROBERT HALF LEGAL BRUSSELS FINANCE MANAGER ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS IT INFRASTRUCTURE MANAGER ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VAT CONSULTANT ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES BRUSSELS VERPLEEGKUNDIGE JETTE (M/V) RODE KRUIS VLAANDEREN VERPLEEGKUNDIGE A1 SCHEUTBOS-STICHTING VD PSYCHOGERIATRIE TAX CONSULTANT BRUSSEL SD WORX LOSS PREVENTION ENGINEER SEARCH & SELECTION BRUSSEL OFFICE MANAGER UKKEL SEARCH & SELECTION BRUSSEL CONSEILLER TECHNIQUE SEARCH & SELECTION GENT SALES MANAGER/ KEY ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT ASSISTANT(E) BILINGUE FR/ANG POUR BUREAU D AVOCATS - SCHAERBEEK - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CLIENT ADMINISTRATOR SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD COLLABORATEUR SERVICE CLIENTÈLE((F/N) TOUT PRÈS DE MADOU (LDG361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD COLLABORATEUR SERVICE CLIENTÈLE((F/N) TOUT PRÈS DE MADOU (LDG361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (N/F) VOOR DIENSTVERLENEND BEDRIJF AAN MADOU! (361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (N/F) VOOR DIENSTVERLENEND BEDRIJF AAN MADOU! (361623) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD DYNAMISCHE SECRETARIAATSMEDEWERKER (N/F) VOOR NON-PROFIT ORGANISATIE AAN MEISER! (361696) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD DYNAMISCHE SECRETARIAATSMEDEWERKER (N/F) VOOR NON-PROFIT ORGANISATIE AAN MEISER! (361696) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD HIGH LEVEL PERSONAL ASSISTANT(F/ANG + NL) POUR SOCIÉTÉ RENOMMÉE (LDG359990) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD JUNIOR ADMINISTRATIEVE BEDIENDE TE ELSENE (LV365788) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD OFFICE ASSISTANT TRILINGUE (F/N/A) AVEC TURQUE (EB365439) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD OFFICE ASSISTANT TRILINGUE AU COEUR D IXELLES - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PART TIME ASSISTANT FOR PHARMACEUTICAL COMPANY - BRUSSELS NORTH - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PART-TIME RECEPTIONISTE GEZOCHT VOOR BEDRIJF VLAKBIJ CENTRAAL STATION(LDG364659) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PAYROLL OFFICER (F/N) POUR ENTREPRISE INTERNATIONALE À IXELLES (LDG360190) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PAYROLL OFFICER (N/F) GEZOCHT VOOR TOPBEDRIJF TE ELSENE (LDG ) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD PERSONAL ASSISTANT VOOR MANAGING DIRECTOR -ELSENE- HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD STAGIAIR VOOR HR CONSULTANCY TEAM SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TWEETALIGE DOSSIERBEHEERDER TE TOURS EN TAXIS (LV365889) (365889) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD TWEETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR CENTRUM BRUSSEL - HL SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD WELCOME & OFFICE ASSISTANT H/F - PART-TIME 12H-19H (LV362676) SECRETARY PLUS BRUSSEL LEOPOLD ENTHOUSIASTE SALES ASSISTANTS GEZOCHT VOOR DYNAMISCH TEAM TE ANDERLECHT! (M/V) SECRETARY PLUS HALLE DRIETALIGE RECEPTIONIST(E) VOOR TOONAANGEVEND BEDRIJF TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE TWEETALIGE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR HR AFDELING TE ANDERLECHT! SECRETARY PLUS HALLE BILINGUAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE (ENG/FR) AT BRAINE L ALLEUD (M/F) (363363) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS DRIVEN ENGLISH NATIVE PERSONAL ASSISTANT FOR PUBLIC AFFAIRS - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS JA_ R&S SENIOR PERSONAL ASSISTANT EN FR IT, BRUSSELS (JA366231) SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT GERMAN/ENGLISH - BRUSSELS - HL SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS MANAGEMENT ASSISTANT FOR TAX TEAM IN AN INTERNATIONAL COMPANY SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS STAGIAIR VOOR HR CONSULTANCY TEAM SECRETARY PLUS INTERNATIONAL TALENTS ASSISTANT (M/V) DIENST NAVERKOOP COMMERCIEEL BEDIENDE WORKSHOP MANAGEMENT ASSISTANT TE EVERE MANAGEMENT ASSISTANT TE HAREN RECEPTIONIST(E)-TELEFONIST(E) SECRETARESSE MET EERSTE ERVARING ENERGIEKE DRIETALIGE MANAGEMENT ASSISTANT GEZOCHT TE SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE ASSISTANT(E) TRILINGUE À AUDERGHEM SECRETARY PLUS WOLUWE ASSISTANT(E) TRILINGUE AIMANT LES CHIFFRES À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE BILINGUAL FR/EN JUNIOR SALES ASSISTANT/COORDINATOR FOR WOLUWE SAINT- PIERRE SECRETARY PLUS WOLUWE GESTIONNAIRE CLIENTS BILINGUE À WATERMAEL-BOISFORT SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR ADMINISTRATIVE TEAM ASSISTANT TE OUDERGEM (M/V) (359177) SECRETARY PLUS WOLUWE JUNIOR COMMERCIEEL SECRETARESSE (M/V) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT MET PIT VOOR WOLUWE - NL FR ENG (M/V) (358427) SECRETARY PLUS WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT TRILINGUE À AUDERGHEM (357346) SECRETARY PLUS WOLUWE PERSONAL ASSISTANT EN/NL/FR FOR ZAVENTEM SECRETARY PLUS WOLUWE TRILINGUAL CLINICAL PROJECT ADMINISTRATOR IN WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT (366242) SECRETARY PLUS WOLUWE TRILINGUAL FLOATING PERSONAL ASSISTANT FOR WOLUWE (346615) SECRETARY PLUS WOLUWE VISA CONSULTANT NEEDED FOR ST-PIETERS-WOLUWE SECRETARY PLUS WOLUWE CLIENT ADVISOR INDéPENDANTS ET PARTICULIERS SECUREX REGIONAL ACCOUNT MANAGER SECUREX.NET ARCHITECT BUSINESS OBJECTS SPECIALIST DATA CENTER ICT TECHNICIAN EHEALTH PROJECT LEADER E-HR COORDINATOR IT SUPPORT OFFICER JAVA ARCHITECT JUNIOR FUNCTIONAL ANALYST JUNIOR JAVA DEVELOPER LINUX SYSTEM ENGINEER MIDDLEWARE SYSTEM ENGINEER NETWORK & SECURITY ADMINISTRATOR NETWORK ADMINISTRATOR ORACLE DBA QUALITY TEST COORDINATOR SENIOR.NET ANALYST SENIOR JAVA DEVELOPER SENIOR PROJECT MANAGER TEAM LEADER IT SERVER INFRASTRUCTURE TECHNICAL PROJECT MANAGER TECHNICAL SUPPORT OFFICER TEST DEVELOPER WEB INTEGRATOR WINDOWS SYSTEM ENGINEER COLLABORATEUR POUR PRESTATIONS D EXTRA FOOD & BEVERAGE SOCIETE HOTELIERE DU WILTCHER S CHEF DE CUISINE (CAT IX) 114 (H/F) START PEOPLE ANDERLECHT VRACHTWAGENBESTUURDER RIJBEWIJS C START PEOPLE ANDERLECHT JUNIOR TECHNICIAN QUALITY START PEOPLE BRUSSEL SENIOR ADMINISTRATOR WARRANTY START PEOPLE BRUSSEL AGENT OUTBOUND (H/F) START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE AGENT SERVICE CLIENTÈLE H/F START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE COMMERCIEEL ADVISEUR M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE COMMERCIEEL TALENT M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CONSEILLER COMMERCIAL F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CONSULTANT EN INTÉRIM CALL CENTER (H/F ) START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE AGENT M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FIRST LINE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE

34 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE KEY AND LARGE ACCO START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE RETENTION B2B M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE INTERNATIONALE CALL AGENT GEZOCHT M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE INTERNE ADVISEUR LEVENSVERZEKERINGEN M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE PERMANENT GERMAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEAMCOACH M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TELEVERKOPER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY BILINGUAL CUSTOMER CARE ADVISORS F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ENGLISH CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY FRENCH CUSTOMER CARE ADVISOR WITH A PASS START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ITALIAN CUSTOMER CARE ADVISOR F/M START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TEMPORARY ITALIAN/SPANISH CUSTOMER CARE ADVISOR M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE UITZENDCONSULENT CALL M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE TIJDELIJKE ICT-MEDEWERKER (M/V) START PEOPLE DENDERMONDE UITZENDCONSULENT (M/V) BRUSSEL CENTRUM START PEOPLE HR COMMERCIEEL ADVISEUR START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS CONSEILLER COMMERCIAL FRANCOPHONE BRUXELLES (M/F) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS FLEET ACCOUNT SPECIALIST / BACK OFFICE MEDEWERKER START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS MEDEWERKER FACILITY HELPDESK START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS PORTEFEUILLEBEHEERDER LEVENSVERZEKERINGEN START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS AGENTS COMMERCIAUX EXPÉRIMENTÉS START PEOPLE INHOUSE IPG HELPDESK AGENT FLEX START PEOPLE INHOUSE IPG JUNIOR ACCOUNT MANAGER - VACATURE START PEOPLE INHOUSE IPG SALES ADVISOR - ATOS WORLDLINE START PEOPLE INHOUSE IPG URGENT: AGENTS HELPDESK BELGACOM (30H/SEMAINE) START PEOPLE INHOUSE IPG SHOP-IN-DE-SHOP MEDEWERKERS START PEOPLE MENEN ASSISTANT CLIENT ADMINISTRATION (V/M) START PEOPLE UCCLE GESTIONNAIRE PRÉ-CONTENTIEUX START PEOPLE UCCLE ONDERHOUDSTECHNIEKER (V/M) START PEOPLE UCCLE SALES MANAGER START PEOPLE UCCLE AUTOMOTIVE TECHNICIAN BEDIENDE ECONOMAAT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE BUYER ASSISTANT COMMERCIEEL ADVISEUR ENGINEER (CHASSIS ENGINEERING DIVISION) EXECUTIVE ASSISTANT TECHNICIAN (VEHICLE TESTING DEPARTMENT/ RELIABILIT TRAVEL AGENT ADMINISTRATION & PAYROLL OFFICER START PEOPLE WOLUWE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER START PEOPLE WOLUWE CLINICAL PROJECT ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE EMPLOYÉ ALL ROUND START PEOPLE WOLUWE MAGAZIJNIER START PEOPLE WOLUWE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) START PEOPLE WOLUWE RECEPTIONIST/KLANTENDIENST MEDEWERKER START PEOPLE WOLUWE RECRUITMENT OFFICER START PEOPLE WOLUWE RESPONSABLE DE PARC START PEOPLE WOLUWE TECHNICIEN DE DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONI START PEOPLE WOLUWE BUSINESS ANALYST REVENUE ASSURANCE STIB-MIVB ENTITY MANAGER STIB-MIVB MANAGER DATA & ANALYSIS STIB-MIVB MANAGER SECURITY & SOCIAL COHESION STIB-MIVB SECURITY SCHOOL MANAGER STIB-MIVB TECHNICIEN D ANALYSE EN MAINTENANCE ENGINEERING STIB-MIVB PROJECT MANAGER CONTINUOUS IMPROVEMENTS (BLACK BELT) STRAND ASSOCIATES CONSULTING SAP CRM CONSULTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING SAP IS-U/CRM CONSULTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING RECEPTIONIST/ASSISTENT SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION C/O SWISSCORE PROJECTLEIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN CUSTOMER SERVICE ADVISOR SYNERGIE INTERIM AARSCHOT AUTOMECHANICA MET RIJBEWIJS B SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CDD: ADJOINT-GÉRANT SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CHEF BOUCHER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL KWALITEITSCONTROLEUR AUTOMOTIVE TE VORST SYNERGIE INTERIM BRUSSEL MÉCANICIEN / AUTOMÉCANICIEN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL VERTEGENWOORDIGERS / BEVEILIGINGSADVISEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WANTED: CAISSIERS & RÉASSORTISSEURS SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WINKELMEDEWERK(ER)STER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SERVICE ENGINEER VOOR BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN TECHNICAL ACCOUNT MANAGER SYNERGIE INTERIM LOKEREN WERKKRACHT MET RIJBEWIJS C SYNERGIE INTERIM LOKEREN CALLCENTERMEDEWERKER GEZOCHT IN BRUSSEL COLLECTOR FRONT END DAY SHIFT COMMERCIËLE AGENT CUSTOMER SERVICE ADVISOR / KLANTENDIENST (PROJECT PROXIMUS ) CUSTOMER SERVICE ADVISOR ATOS DISPATCHER DISPATCHER : ALARMOPERATOR EXECUTIVE ASSISTENT TOYOTA INTERNAL SALES AND SUPPORT OFFICER PROJECT ATOS WORLDLINE JUNIOR TEST TECHNICIAN OPERATOR/TELEFONIST PLAY-OUT OPERATOR PRODUCT MANAGER SALES MANAGEMENT ASSISTANT TEAM COACH TELESALES BRUSSEL VENDEUR À DOMICILE COMMERCIEEL AGENT SYNERGIE INTERIM WAREGEM ASSISTANT ACADEMIC STAFF GRADUATE TEACHING ASSISTANT 50% DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH - GESG TALENTFINDER ASSISTANT(E) DE DIRECTION TALENTFINDER ATTACHE COMMERCIAL TALENTFINDER COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST TALENTFINDER DATABASE ADMINISTRATOR (ORACLE) TALENTFINDER ENTERPRISE ARCHITECT TALENTFINDER FUNCTIONEEL ANALIST TALENTFINDER IT-MEDEWERKER APPLICATIONS/SOFTWEB TALENTFINDER JUNIOR FUNCTIONEEL ANALIST TALENTFINDER JUNIOR ICT PROJECTLEIDER TALENTFINDER PROCESS ENGINEER TALENTFINDER PROJECTLEIDER ICT TALENTFINDER SYSTEEMBEHEERDER LINUX TALENTFINDER COMMERCIEEL-TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERKER T-OFFICE DIRECTIEASSISTENT T-OFFICE EXPORT FORWARDER T-OFFICE MANAGEMENT ASSISTENT T-OFFICE RELATIONSHIP MANAGER T-OFFICE GESTIONNAIRE DE DOSSIERS AVEC CONNAISSANCES JURIDIQUES TOURING INGENIEUR ELEKTRICITEIT TRACTEBEL ENGINEERING BOEKHOUDER (M/V) TRIAS CONTRACT ENGINEER TUC RAIL COORDINATEUR SÉCURITÉ PROJET TUC RAIL DESIGN ENGINEER: SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ TUC RAIL HEAD OF UNIT SITES LOGISTICS & EXECUTION TUC RAIL HEAD OF UNIT SITES SUPPORT TUC RAIL HR ADMINISTRATOR TUC RAIL QUALITY-SAFETY ENGINEER TUC RAIL SAFETY COUNSELOR TUC RAIL ACCOUNT EXECUTIVE USERFULL ANALYST-PROGRAMMEUR USERFULL SYSTEEMBEHEERDERS USERFULL PROJECTLEIDER CONCEPT USG INNOTIV PROJECTLEIDER UITVOERING USG INNOTIV WERFSECRETARESSE/-SECRETARIS USG INNOTIV VERANTWOORDELIJKE INTERNE COMMUNICATIE UZ BRUSSEL CLINICAL DATA MANAGER VEEDA CLINICAL RESEARCH STATISTICAL PROGRAMMER VEEDA CLINICAL RESEARCH PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN HR GENERALIST SYSTEMS (FULLTIME - BRUSSELS - TEMPORARY - ENG + NED/FRA) VERA INTERIM ANTWERPEN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING ASSISTANT ACCOUNTANT - PART TIME CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EMPLOYÉ ADMINISTRATIF BILINGUE EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - MI-TEMPS EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN FIELD SERVICE ENGINEER HOSTESS - 3 DAGEN IN OKTOBER INTERNAL AUDITEUR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME KLANTVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PARTNER SUPPORT CENTER MEDEWERKER LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS DATA HANDLING COORDINATOR NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME EMPLOYÉ ADMINISTRATIF SERVICE TRANSPORT ÉNERGIE FR/NL/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS INTERNAL AUDITEUR INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER LIJNWINKEL BACK- EN FRONT OFFICE ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS PRODUCT MANAGER SOFTWARE TRADE MARKETEER BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME VERA INTERIM PLUS GENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT BUSINESS ANALYST VERA INTERIM PLUS GENT CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT ENTERPRISE ARCHITECT VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT - JURIST VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT MARKETING MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT TEAM LEADER DEVELOPMENT VERA INTERIM PLUS GENT ACCOUNT HANDLER FRONT OFFICE NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL/FR BRUSSEL - 4/5DE TEWERKSTELLING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL-FR / 1060 BRUSSEL - VOLTIJDS EMPLOYE(E) COMPTABLE FR/ANG BRUXELLES - TEMPS PLEIN BEDIENDE TRANSPORT ENERGIE NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS PROCES MANAGERS NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS ACCOUNT HANDLER NL/FR/ENG BRUSSELS - FULLTIME ADMINISTRATIEF BEDIENDE COLLECTION NL/FR WOLUWE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BUSINESS CONTROL NL/FR/ENG BRUSSEL - VOLTIJDS CLIENT SERVICE REPRESENTATIVE ENG BRUSSELS - FULLTIME DATA EXCHANGE TECHNICIAN DATA HANDLING COORDINATOR - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS EXPERT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS FIELD COORDINATOR NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS INGENIEUR MANUFACTURING REVIEW BOARD INGENIEUR STRUCTUURBEREKENING INTERNAL AUDITOR - NL/FR BRUSSEL - FULLTIME KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE STRUCTUREN LOCAL SYSTEM ADMINISTRATOR NL/FR/ENG BRUXELLES - FULLTIME MANAGER CONTRACTEN MARKETING MEDEWERKER MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS MEDEWERKER ACTUARIAAT NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS ONTWERPER / TEKENAAR ORDER PROCESSING OFFICER - NL/FR/ENG HAREN - FULLTIME PARAMEDISCH DOSSIERBEHEERDER NL/FR BRUSSEL - VOLTIJDS PRODUCT MANAGER SOFTWARE RECEPTIONIST(E) NL/FR/ENG BRUSSEL - DEELTIJDS TECHNICUS ELECTRICIEN MEDEWERKER HOTLINE KWALITEITSAFDELING VIO HR ACCOUNTING & REPORTING ANALYST ACCOUNTING & REPORTING ANALYST ASSISTANT REPORTING (AVEC EXPERIENCE EN COMPTABILITE BANCAIRE!) ASSISTANT(E) COMTABLE BILINGUAL FRENCH/ENGLISH BILLING ACCOUNTANT BOEKHOUDER CASH COLLECTOR CHEF COMPTABLE (SECTEUR: ASSURANCES) CHEF COMPTABLE (SECTEUR: ASSURANCES) COMPTABLE COMPTABLE AVEC INTERET POUR LE CONTROLE DE GESTION COMPTABLE AVEC PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE COMPTABLE EXPERIMENTE AVEC EXPERIENCE EN FIDUCIAIRE CREDIT COLLECTOR EXPERIMENTE CREDIT CONTROLLER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE ERVAREN AUDITOR EXPERIENCED ACCOUNTANT FINANCIAL ANALYST FINANCIAL ANALYST GESTIONNAIRE DE DOSSIER D ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE GESTIONNAIRE DE DOSSIER D ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE HR OFFICER JUNIOR BOEKHOUDER MANAGEMENT ASSISTANT TRILINGUE MEERTALIGE CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE PERSONAL ASSISTANT RISK ANALYST (SOLVENCY II) SECRÉTAIRE MI-TEMPS

35 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant TREASURY ASSISTANT (MISSION TEMPORAIRE DE 9 MOIS) TREASURY OFFICER CONTRACTING & MARKET MANAGER WEEKENDESK BACHELOR PERSONEELSWERK VERLONING & ARBEIDSVOORWAARDEN WIV COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE - ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE WIV ACCOUNT MANAGER ANONIEM HALLE ELCTROMECHANIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE HR CONSULTANT HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) HALLE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE SERVICE TECHNIEKER OP DE BAAN (M/V) ACCENT SELECT SERVICES HALLE COMMERCIEEL ASSISTENT NL-F (HALLE) EGEMINPLUS SALES ENGINEER ENERGIEVOORZIENINGEN VL. BRABANT/BRUSSEL G-308 EGEMINPLUS ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE / 36 C SERVICE DESK OPERATOR COLRUYT / 391 C VERKOPER TELENET MOBILE REGIO HALLE - VILVOORDE / 391 C VERKOPER/VERKOOPSTER / 36 C 1 HALFTIJDSE WOONAMBTENAAR OCMW HALLE BUSINESS PROCESS ANALIST PAUWELS CONSULTING E-PLAN TEKENAAR PAUWELS CONSULTING PCS7 ENGINEER PAUWELS CONSULTING COMMERCIEEL EXPERT VERZEKERINGEN SEARCH & SELECTION GENT UITZENCONSULENT (M/V) HALLE START PEOPLE HR ELEKTROTECHNICI POLYVALENT REGIO BRUSSEL SYNERGIE INTERIM LOKEREN APPLICATIEBEHEERDER/PROJECTVERANTWOORDELIJKE IT TALENTFINDER OUDENAKEN CHAUFFEUR C/TECHNIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE HERWIKKELAAR/BOBINEUR (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE BOEKOHUDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES HALLE PART-TIME VERKOOPADVISEUR (M/V) / 36 C ASSISTANTS ADMINISTRATIFS OCMW SINT-PIETERS-LEEUW INTERIEUR ADVISEUR KEUKENS KEUKENVERKOPER VERKOPER/WINKELMEDEWERKER RUISBROEK (BRABANT) TECHNICIEN SERVICE APRÈS-VENTE VLEZENBEEK ARBEIDER (M/V) DROGENBOS START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE ELECTROMECHANIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE RECEPTIONNAIRE-RECEPTIONIST(E) CARROSSERIE PORSCHE D IETEREN VERANTWOORDELIJKE DIENST NA VERKOOP / 36 C TECHNIEKER START PEOPLE UCCLE RESPONSABLE GARANTIE APRÈS-VENTE FR / NDL / ANG SYNERGIE INTERIM LIÈGE LINKEBEEK ELEKTROMECHANIEKER &/OF MECHANIEKER SINT-GENESIUS-RODE EURO MOTORS LINKEBEEK TECHNIEKER VERWARMING (H/F) ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE PARALEGAL (M/F) LEGAL ASSIST 2 ERVAREN DEUR-AAN-DEURVERKOPERS / 18 C DEUR-AAN-DEURVERKOPER / 24 C DEUR-AAN-DEURVERKOPER REGIO LIMBURG (M/V) / 34 C LOT BUSINESS PROCESS ENGINEER NON-FOOD (DREAMLAND ET COLLISHOP) COLRUYT GROEP VERKOPER / 9 C VERKOOPSMEDEWERKER AFDELING DIEPVRIES SYNERGIE INTERIM GENT-CENTRUM HUIZINGEN PRODUCTIEARBEIDER M/V (M/V) CUSTOMER SERVICE / 262 C PLC ENGINEER HUIZINGEN DATABASE ADMINISTRATOR ORACLE EAM IMPLEMENTATION CONSULTANT INFRASTRUCTURE ARCHITECT SENIOR TEST ENGINEER TECHNICAL CONSULTANT JAVA TECHNICAL CONSULTANT UNIX/LINUX TEST MANAGER ITTERBEEK VERKOPER AUTOMOBIEL BUITENDIENST / 40 C GROOT-BIJGAARDEN ACCENT INDUSTRY SERVICES HALLE PLUS PROFILES VILVOORDE REALDOLMEN REALDOLMEN REALDOLMEN REALDOLMEN REALDOLMEN REALDOLMEN REALDOLMEN ANALYST-DEVELOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT PREOJECT & SERVICE ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT ONDERHOUDSTECHNIEKER GROOT BIJGAARDEN AGO JOBS & HR MULTIPOST ACCOUNT ADVISOR IMMO EN BOUWEN (TIJDELIJK) CORELIO PUBLISHING COLLABORATEUR COMMERCIAL (M/F) CORELIO PUBLISHING EINDREDACTEUR DE STANDAARD DER LETTEREN (PARTTIME) CORELIO PUBLISHING RESEARCH MARKETEER CORELIO PUBLISHING GROUP QUALITY CONTROL MANAGER (M/F) EXPERIS 4 SHOPMEDEWERKERS / 40 C COORDINATOR / 40 C KLANTENDIENST ESSENT / 391 C KLANTENDIENST FORTIS ISABEL / 46 C KLANTENDIENST TELENET / 46 C KLANTENDIENST TELENET GROOT-BIJGAARDEN / 391 C KLANTENDIENSTMEDEWERKER BNP PARIPAS FORTIS / 391 C MANAGEMENT ASSISTANT / 391 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER TELENET / 391 C OUTBOUND MEDEWERKER WALIBI / 46 C PERM JOB: SALES REP WINES BRUSSEL / 78 C PROCESOPERATOR FOOD / 391 C REPACKING OPERATOR / 391 C TELENET KLANTENDIENST OUTBOUND / 46 C ASSISTENT OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN CUSTOMER SERVICE OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN LOGISTIEK BEDIENDE (M/V) - ANDERLECHT OFFICETEAM GROOT-BIJGAARDEN PROJECT OFFICER (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE SALES SUPPORT ACCOUNTEMPS ROBERT HALF INTERNATIONAL TEAMLEADER DIENST NA VERKOOP SEARCH & SELECTION BRUSSEL 2 ANALYST DEVELOPERS SEARCH & SELECTION GENT ACCOUNT MANAGER SEARCH & SELECTION GENT CONSULTANT ERP SOFTWARE SEARCH & SELECTION GENT CUSTOMER SUPPORT OFFICER M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE.NET DEVELOPER STYLELABS CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(INBOUND) THE PHONE HOUSE BELGIUM VENDEUR TELECOM THE PHONE HOUSE BELGIUM ONDERHOUDSTECHNIEKER PLANNER AUDIT SENIORS VRC BEDRIJFSREVISOREN RECRUITMENT ASSISTANT (STUDENTENJOB) RECRUITMENT CONSULTANT RECRUITMENT CONSULTANT ASSE ONDERLUITENANT-GENEESHEERVRIJWILLIGER GEMEENTE ASSE BANKETBAKKER MET ERVARING / 391 C BEDIENDE OPMAAK OFFERTES / 40 C CHAUFFEUR C VOLTIJDS / 391 C TOONZAALVERKOPER GARDEN / 391 C WEEKENDCHAUFFEUR C / 391 C PERSONAL ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE SALES ASSISTANT (M/V) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE GERANT IN TOONZAAL SYNERGIE INTERIM BORNEM POSTUITREIKER - DILBEEK/HALLE/ASSE/ZAVENTEM/VILVOORDE/MEISE/LEUVEN/ TERVUREN SYNERGIE INTERIM BRUSSEL SALES ENGINEER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES TERNAT SALES COORDINATOR (H/F) - SECTEUR DE LA SÉCURITÉ G4S BANDENMONTEURS / 18 C GARAGIST MET RIJBEWIJS CE / 36 C PERM JOB: SALES ENGINEER VLAAMS BRABANT - ANTWERP - LIMBURG / 78 C RECEPTIE GOEDERENONTVANGST / 40 C SUPPLY CHAIN ANALIST / 36 C TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER (V/M) - VASTE JOB / 67 C COMMERCIEEL ADVISEUR ZELLIK SEARCH & SELECTION ANTWERPEN TERNAT STORE MANAGER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT STUDENT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN BRUGGE AGO JOBS & HR TIELT STUDENT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN BRUGGE AGO JOBS & HR TIELT VERKOOPSMEDEWERKER LUXE ARTIKELEN KNOKKE AGO JOBS & HR TIELT ORDERPICKER / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C SHOP ASSISTANT ( DEELTIJDS ) / 40 C GEMOTIVEERDE AY ACCOUNTANT MET OOG VOOR DETAIL USG FINANCIAL FORCES GENT MAZENZELE KANTOORVERANTWOORDELIJKE SENIOR DOSSIERBEHEERDER LIEDEKERKE PROJECTVOORBEREIDER (M/V) WEMMEL GROEP KVLV - LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF SYNERGIE INTERIM WAREGEM ACCENT SELECT SERVICES AALST SENIOR CONSULTANT MANAGEMENT DEVELOPMENT GITP BELGIUM ACCOUNT MANAGER KINNARPS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS SAFETY & SECURITY TECHNICIAN NL/FR/ENG WEMMEL - VOLTIJDS (JUNIOR) BELEGGINGSADVISEUR JUNIOR EXTERNE AUDITOR MET EEN PASSIE VOOR CIJFERS! BRUSSEGEM SALES ADMINISTRATOR / 40 C TECHNIEKER LIFTEN VLAANDEREN / 391 C PEUTIE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (ARBEIDERSPROFIELEN) (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE ACCOUNT MANAGER VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE UITZENDCONSULENT(E) VILVOORDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE INSTALLATEUR CARTUNING (M/V) ACCENT TECHNICAL FORCES VILVOORDE REPAIR TECHNIEKER (TIJDELIJK) AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN GILLAIN&CO ARCHETYPE CONSULTING ACCOUNTANCY ASSISTANT (M/V) CARLO GAVAZZI NV FINANCE & ADMINISTRATION ASSISTANT EXPERIS SALESVERANTWOORDELIJKE PHILIPS MEDICAL, VLAANDEREN GRAFIMEDICS BVBA ACCOUNT MANAGERS JAN VANDENHENDE CUSTOMER RELATIONS COUNSEL LEGAL FORCES MAÎTRE M/V LIVING TOMORROW CDI - LOGISTICS OPERATIONS MANAGER NL-FR-EN / 131 C VASTE JOB: VLOTTE RECEPTIONISTE MET PIT! / 78 C VASTE JOB:ENTHOUSIASTE VEHICLE SPECIALIST / 78 C VERKOPER MULTIMEDIA / 46 C SALES ADVISOR MERCURI URVAL FLEET ACCOUNTANT PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE PROMOBOYS & GIRLS PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE TWEETALIGE INSIDE SALES EXECUTIVE PLUS UITZENDKRACHTEN VILVOORDE CONSEILLER COMMERCIAL KONINGSLO SEARCH & SELECTION ANTWERPEN MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF ASSISTANT (M/V) REGIO MECHELEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) REGIO MECHELEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ADMINISTRATIEF BEDIENDE REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ENTHOUSIASTE MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ENTHOUSIASTE MANAGEMENT ASSISTANT REGIO SCHOTEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS ERVAREN CLINICAL TRIAL ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS KLANTENBEHEERDER (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE ASSISTANT (M/V) REGIO BRUSSEL SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LEUVEN SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS OFFICE MANAGER (M/V) REGIO LIMBURG SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS WERF ASSISTENT(E) SECRETARY PLUS OUTSOURCING SOLUTIONS DYNAMISCHE JUNIOR SALES ASSISTANT ADMINISTRATIEF - COMMERCIEEL BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR FINANCE AFDELING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER VOOR LOGISTIEKE AFDELING DATA SUPPORT TEAM MEDEWERKER DEPARTEMENT ASSISTENT MET ANALYTISCHE GEEST HR MEDEWERKER JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT TE VILVOORDE MANAGEMENT ASSISTANT MET COMMERCIËLE FLAIR OFFICE MANAGER PART-TIME RECEPTIONISTE MET GOEDE TALEN TE HAREN PAYROLL MEDEWERKER PERSONAL ASSISTANT RETAIL CARE ADVISOR SECRETARESSE MET ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN STAGE MARKETING DEPARTMENT VIERTALIG COMMERCIEEL - ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) CLIENT TEAMMANAGER M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-OUTBOUND COLLECTIO START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TV VLAANDEREN OUTB START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES BOEKHOUDING & HR VOOR HOTELS COMMERCIAL DEVELOPMENT MANAGER COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENST CUSTOMER SERVICE PARTS SALES E-MARKETEER EXPERIENCED KEY ACCOUNT MANAGER FLEET ACCOUNTANT GENERAL ACCOUNTANT HELPDESKMEDEWERK(ST)ER HR ASSISTANT INSPECTEUR ELEKTRICITEIT LOKETBEDIENDE VILVOORDE (M/V) MANAGEMENT ASSISTENT MECHANICIEN PLOEGBAAS TECHNIEK(ST)ER TECHNISCH MEDEWERKER TECHNISCHE FACTURIST IN DE CUSTOMER SERVICE AFDELI WERKVOORBEREIDER/PLANNER ZAALVERANTWOORDELIJKE FACILITY MANAGER SYNERGIE CONSTRUCT ACCOUNTS RECEIVABLE - CASH COLLECTOR CREDIT COLLECTOR OUTBOUND NUON (TWEETALIG FR/NL) CUSTOMER SERVICE NUON CARE TRANSPORT PLANNER LEGAL ASSISTANT TALENTFINDER OFFICE MANAGEMENT ASSISTANT (PART-TIME) TALENTFINDER AZ ACCOUNTANT REGIO HALLE USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE BOEKHOUDER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TE LONDERZEEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F), BRUXELLES USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE COÖRDINATOR KLANTENBOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT COLLECTOR USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE CREDIT CONTROLLER M/V REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE DOSSIERBEHEERDER MET ERVARING REGIO GRIMBERGEN USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE GEMOTIVEERDE ACCOUNTANT USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE ONDERNEMENDE AY ACCOUNTANT REGIO LEUVEN USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE REPORTING ANALYST REGIO BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE SENIOR FINANCIAL ACCOUNTANT USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE VERANTWOORDELIJKE BOEKHOUDING (M/V) TE BRUSSEL USG FINANCIAL FORCES VILVOORDE ASSISTENT PROJECTLEIDER INFRA USG INNOTIV ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS BEDIENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE SUPPORT NL/FR VILVOORDE - VOLTIJDS FLEET ACCOUNTANT NL/FR/ENG VILVOORDE - VOLTIJDS (ASSISTENT) STOREMANAGER M/V VONQ ASSISTANT ACCOUNTANT CREDIT CONTROLLER JUNIOR GENERAL LEDGER ACCOUNTANT PAYROLL OFFICER GESTIONNAIRE DE CONTRATS WERELDHAVE BELGIUM MELSBROEK VASTE JOB: HEAD OF STORES %26 LOGISTICS / 78 C DIGITAL MARKETING SPECIALIST WEB ANALYTICS MARKETING COORDINATOR

36 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant INSIDE SALES MEDEWERKER TECHNISCH TEKENAAR/ONTWERPER MACHELEN (BRABANT) WINKELBEDIENDE MAKRO MACHELEN DEELTIJDS / 391 C SALES & MARKETING MANAGER EUROPE SPECIALTY CHEMICALS MERCURI URVAL CONSEILLER COMMERCIAL MACHELEN SEARCH & SELECTION ANTWERPEN ELEKTRICIEN CUSTOMER SERVICE NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER NL/FR/ENG DIEGEM - VOLTIJDS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER NL/FR DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER NL/FR/ENG DIEGEM - VOLTIJDS ONTHAALMEDEWERKER ACCOUNTANT DIEGEM CATERING & GARAGE MANAGER BRUSSELS AIRLINES COMPLIANCE ACCOUNTANT DELOITTE FIELD SERVICE SUPERVISOR HVAC EXPERIS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 46 C DISPATCHER / 46 C JUNIOR PLANNER LUCHTVAART / 46 C PLANNER VLIEGTUIGEN / 391 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 57 C SALES ENGINEER OIL AND GAS / 78 C TOURNEUR - FRAISEUR - OPERATEUR CNC - EN VUE DE CDI / 130 C VASTE JOB: EXPEDITEUR IMPORT/EXPORT / 78 C VASTE JOB: HANDS-ON EXPEDITEUR IMPORT / 78 C VASTE JOB: JUNIOR LUCHTHAVENDISPATCHER / 78 C VASTE JOB: SERVICE COORDINATOR / 78 C VASTE JOB: TEAM MANAGER / 78 C BUSINESS ANALYST (M/F) PAGE PERSONNEL BRUSSELS FINANCE ADMINISTRATIEF BEDIENDE IMMIGRATION COMMERCIEEL BEDIENDE/SALES ADMINISTRATOR (M/V) INTERNAL SALES SUPPORT INTERNAL SALES SUPPORT JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT JUNIOR PERSONAL / MANAGEMENT ASSISTANT TE DIEGEM KANTOORVERANTWOORDELIJKE/OFFICE MANAGER (M/V) TRAINING ASSISTANT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE INBOUND AGENTS GEZOCHT! START PEOPLE CALL - CUSTOMER CARE & SELECTIE BACK OFFICE MEDEWERKER PROJECT MANAGER (TECHNISCH - FACILITY) SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN CALLCENTER INBOUND: ENERGIECONSULENT KLANTENDIENST: ADVISOR TELENET INSIDE SALES EXECUTIVE UPS TRANSMISSION ENGINEER USG INNOTIV JUNIOR BUYER TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER NL/FR ZAVENTEM AGENT CUSTOMER SERVICE CONTACT AGENT CUSTOMER SERVICE ICT SERVICE DESK ANALYST DIEGEM - FULLTIME DYNAMISCHE EN LEERGIERIGE BOEKHOUDER LONDERZEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) ACCENT SELECT SERVICES VILVOORDE HR MANAGER STRATEGISCH EN HANDS-ON KERN SELECTION COMMERCIAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 296 C CUSTOMER SERVICE AGENT COCA COLA LONDERZEEL / 391 C PLANNER / 296 C PLANNER / 391 C PLANNER COCA-COLA LONDERZEEL / 46 C VASTE JOB: POLYVALENT STORINGSTECHNIEKER (LOON: EURO) / 312 C DIRECTEUR OPERATIONS MERCURI URVAL CHANNEL & KEY ACCOUNT MANAGER OUT OF HOME PALM BREWERIES PRODUCT ASSISTANT PLUS UITZENDKRACHTEN BOOM PRODUCT ASSISTANT TE LONDERZEEL GEZOCHT! (366121) SECRETARY PLUS MECHELEN UITZENDCONSULENT (M/V) LONDERZEEL START PEOPLE HR BOEKHOUDER/SUPERVISOR ACCOUNTS PAYABLE SYNERGIE INTERIM BORNEM CALL CENTER MEDEWERKER SYNERGIE INTERIM BORNEM CHAUFFEUR/AFLEVERAAR LONDERZEEL SYNERGIE INTERIM BORNEM INSTALLATEUR - SERVICETECHNIEKER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNICAL SALES ENGINEER SYNERGIE INTERIM BORNEM TECHNIEKER ONDERHOUD EN REPAIR SYNERGIE INTERIM BORNEM ASSISTENT PLOEGBAAS SYNERGIE INTERIM MECHELEN DISTRIBUTIECHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN ERVAREN ORDERPICKER M/V SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNIER NACHT SYNERGIE INTERIM MECHELEN MAGAZIJNMEDEWERKER/ORDERPICKER SYNERGIE INTERIM MECHELEN NACHTCHAUFFEUR CE SYNERGIE INTERIM MECHELEN ORDERPICKERS (VRIESMAGAZIJN) SYNERGIE INTERIM MECHELEN PLOEGBAZEN SYNERGIE INTERIM MECHELEN ZATERDAGCHAUFFEUR C SYNERGIE INTERIM MECHELEN DATA ANALIST/DBA USG INNOTIV REPRÉSENTANT FR - RÉGION CHARLEROI/NAMUR - PLEIN TEMPS GRIMBERGEN FINANCIAL ANALIST EXPERIS ADVISEUR BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LEEFMILIEU GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER LOKALE ECONOMIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL & ORGANISATIE GEMEENTE GRIMBERGEN BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE GRIMBERGEN PERSONEELSCHEF GEMEENTE GRIMBERGEN 110 LADER-LOSSERS PROJECT AMAZONE.COM / 46 C CHAUFFEUR C / 46 C DHL FREIGHT// MANAGER / 365 C ERVAREN DOUANE DECLARANT / 365 C EXPERT PLANNER MET KENNIS ITALIAANS / 365 C MECANICIEN BUSSEN DE LIJN / 391 C PAYROLL ASSISTANT / MEDEWERKER PERSONEELSDIENST TE VILVOORDE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS KEY ACCOUNT MANAGER LOGISTIEKE SECTOR (MV) START PEOPLE HR SERVICES BRUSSELS PRODUCTIEOPERATOR LOGISTIEK BEDIENDE SYNERGIE INTERIM MECHELEN MANAGER VOEDINGSWINKEL VLIEGENDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE DOSSIERBEHEERDER STROMBEEK-BEVER CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 46 C PERSONAL ASSISTANT RELATIONSHIP MANAGER MEISE SOCIAL MEDIA AND E-MARKETEER GAMING BUSINESS WOLVERTEM JUNIOR PRODUCTIELEIDER WERKVOORBEREIDER JUNIOR HIGH POTENTIAL KAPELLE-OP-DEN-BOS SCHRIJNWERKER/PLAATSER BERG (BRABANT) AT RECRUITMENT FRIGOMIL NV LOTUS BAKERIES SYNERGIE CONSTRUCT VERKOPER BAKKERIJ 24U (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS MECHELEN ASSISTENT-FILIAALVERANTWOORDELIJKE COMFORT ENERGY KASSAMEDEWERKER (M/V) - 38U - OPTIE VAST! / 248 C LADER/LOSSER MET RIJBEWIJS C / 248 C MACHINEOPERATOR/MACHINEBEDIENER (M/V) / 248 C TECHNISCH TEKENAAR- KAMPENHOUT / 248 C BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER NOSSEGEM ACCOUNTING ASSISTENT (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN ACCOUNTING MANAGER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN MEDEWERKER FIDUCIAIRE (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN OFFSET DRUKKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZAVENTEM COMMERCIELE HR-CONSULTANT ZAVENTEM (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE IT CONSULTANT (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM PLAN AND SALES SUPPORT (M/F) (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZAVENTEM COLLABORATEUR COMMERCIAL INTERNE CHEZ ARVAL BELGIUM NV/SA ADVER-ONLINE B.V. COMMERCIEEL MEDEWERKER MET KENNIS KOELTECHNIEK AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGER (HSE MANAGER) ASCO INDUSTRIES LOGISTICS COORDINATOR ASCO INDUSTRIES MRB ENGINEER ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SHOP MANAGER ASCO INDUSTRIES PRODUCTION SUPERVISOR ASCO INDUSTRIES PROGRAM MANAGER ASCO INDUSTRIES TEST & DEVELOPMENT ENGINEER ASCO INDUSTRIES SECTORMANAGER - INGÉNIEUR INDUSTRIEL COFELY SERVICES VERKOPER - VENDEUR AUDI ZAVENTEM D IETEREN DEELTIJDS HR OFFICER ZAVENTEM EGEMINPLUS PRODUCT SPECIALIST EGEMINPLUS DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM GIS-AMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM LANDMETER-EXPERT GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM MOBILITEITSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT ZAVENTEM HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) ACCOUNTMANAGER / 57 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 57 C BEDIENDE KLANTENDIENST / 46 C CUSTOMER CARE EXECUTIVE BENELUX / 78 C CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER / 391 C ELEKTRICIEN/ELECTROMECANICIEN / 67 C FEEDER AANVULLER / 46 C FIRST LINE IT SUPPORT / 57 C INTERNATIONAL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - VAST JOB / 67 C JUNIOR CALCULATOR NL/FR - VASTE JOB / 67 C LOADER/SORTER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 46 C OPERATOR - FEEDER / 391 C ORDER ADMINISTRATOR / 138 C PERMANENT JOB: DYNAMIC CUSTOMER SERVICE SWEDISH/ENGLISH / 78 C POLYVALENT OFFICE MANAGER / 57 C PRODUCTIEARBEIDER / 138 C SALES ASSISTANT / 46 C SALES ASSISTANT / 391 C SALES MEDEWERKER / 46 C SALES REPRESENTATIVE ICT / 46 C SALES REPRESENTATIVE LEASING IT / 391 C SENIOR SUPERVISOR ADMINISTRATION / 138 C SHIFTLEADER / 138 C SHIFTLEADER DAGPLOEG - INDIEN FLEXIBEL OOK NACHT (NOSSEGEM) / 179 C SHIFTLEADER PRODUCTIE / 46 C TECHNIEKER / 57 C TECHNIEKER LUCHTHAVEN ZAVENTEM / 391 C TECHNISCH - COMMERCIEEL BEDIENDE BINNENDIENST / 57 C TEMPORARY DESKTOP SUPPORT / 57 C VASTE JOB: ADMIN MARKETING %26 COMMUNICATION ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET PIT / 78 C VASTE JOB: CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE / 78 C VASTE JOB: CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR EMEA / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ADMIN SALES ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE CUSTOMER SERVICE ASSISTANT / 78 C VASTE JOB: ENTHOUSIASTE GRAFICUS MET WEBSKILLS / 78 C VASTE JOB: INTERIOR DESIGNER OFFICE FURNITURE / 78 C VASTE JOB: NETWERKBEHEERDER EN IT HELPDESK / 78 C VASTE JOB: SYSTEM ADMINISTRATOR AIRFREIGHT / 78 C VASTE JOB: SCHIFTLEADER (VASTE NACHT) / 78 C VOLTIJDSE RECEPTIONIST(E) ZAVENTEM / 170 C ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM BILLING MEDEWERLER OFFICETEAM ZAVENTEM CONTRACT & SUPPORT OFFICER OFFICETEAM ZAVENTEM DISPATCHER OFFICETEAM ZAVENTEM RECEPTIONISTE OFFICETEAM ZAVENTEM SALES ASSISTANT OFFICETEAM ZAVENTEM SALES SUPPORT OFFICETEAM ZAVENTEM SALES SUPPORT OFFICETEAM ZAVENTEM SERVICES MEDEWERKER OFFICETEAM ZAVENTEM BENCHMARKING ENGINEER CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR EMEA PRODUCTION ENGINEER SALES ANALYST CLIENT SERVICE SALES REPRESENTATIVE - ANTWERPEN SALES REPRESENTATIVE - LIMBURG SALES REPRESENTATIVE OOST-VLAANDEREN, VLAAMS-BRABANT & LIMBURG TESTING TECHNICIAN ACCOUNTING MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR ACCOUNTANT ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM SENIOR FINANCIAL RISK & BUSINESS MANAGER ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING ZAVENTEM REPRÉSENTANT SEARCH & SELECTION BRUSSEL CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (M/V) JUNIOR SECRETARESSE / JUNIOR MANAGEMENT ASSISTANT CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE-TELENET M/V START PEOPLE CALL BRUSSEL/BRUXELLES ADMINISTRATIEF BEDIENDE IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING START PEOPLE INHOUSE DHL - AVIATION ZAVENTEM ACCOUNTMANAGER HVAC TECHNICUS OPÉRATEUR SUR PRESSE NUMÉRIQUE PRECIEZE PRODUCTION ASSISTENT TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERK(ST)ER TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V TELEFONIST(E) - RECEPTIONIST(E) PLANNING BUSINESS ADMINISTRATOR START PEOPLE WOLUWE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING CLIENT TEAM MANAGER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN HR BUSINESS PARTNER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN JUNIOR ICT-OFFICER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT KASSIER/KASSIERSTER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL TEAMLEADER (ZAVENTEM OF LEUVEN) SYNERGIE INTERIM BRUSSEL WERFLEIDER SYNERGIE INTERIM BRUSSEL CALLCENTER MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE OUTBOUND SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE NUON SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TELENET SYNERGIE INTERIM MECHELEN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE TV VLAANDEREN SYNERGIE INTERIM MECHELEN KLANTENDIENSTMEDEWERKER TELENET VOLTIJDS/DEELTIJDS SYNERGIE INTERIM MECHELEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE : SECRETARESSE ASSISTENT-WINKELVERANTWOORDELIJKE AUTOMECHANIEKER - AUTOMOTIVE TECHNICIAN TOYOTA VAST CONTRACT CALL CENTER AGENT NUON AANSLUITINGEN CALLCENTER MEDEWERKER TELENET CLIENT TEAM DIRECTOR CONTACT CENTER DEELTIJDS KASSIER/KASSIERSTER SUPERMARKT ELECTRO-MECHANICAL OR MECHANICAL ENGINEER ENGINEER TOYOTA EXPEDITEUR HR BUSINESS PARTNER INTERIEURADVISEUR KASSIER(STER) PARTTIME KLANTENDIENST TELENET (VOLTIJDS OF DEELTIJDS) MEDEWERKER FACTURATIEDIENST NUON MEDEWERKER PRICING (IMPORT & EXPORT LUCHTVRACHT) OFFERTECALCULATOR OFFICE MANAGER/TEAM LEADER OUTBOUND SALES TV VLAANDEREN SALES ASSISTANT MANAGER TEAMLEADER TECHNISCH BEDIENDE OP DE KLANTENDIENST (JUNIOR) TELEFONIST-RECEPTIONIST TOYOTA - BUSINESS PLANNING ADMINISTRATOR VERKOOPSADVISEUR VERKOPER VLAAMS-BRABANT AUTO MECHANIEKER SYNERGIE INTERIM WILRIJK TECHNICUS BEVEILIGING (REGIO BRUSSEL/WALLONIË) SYNERGIE INTERIM WILRIJK LABORATORY TESTING TECHNICIAN VERA INTERIM ANTWERPEN RECRUITMENT OFFICER VERA INTERIM ANTWERPEN LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME ACCOUNT MANAGER - NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT NL/ENG KRAAINEM - VOLTIJDS LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS COORDINATOR PURCHASE & LOGISTICS NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS

37 Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant LABORATORY TESTING TECHNICIAN ENG/NL/FR/DE ZAVENTEM - FULLTIME SALES ASSISTANT MANAGER ENG ZAVENTEM - FULLTIME ACCOUNT MANAGER NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS EXECUTIVE ASSISTANT TELEFONIST(E)-RECEPTIONIST(E) NL/FR ZAVENTEM - VOLTIJDS FINANCIAL CONTROLLER GL-ACCOUNTANT BRUCARGO BILLING TEAMLEADER BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. COMMERCIAL ANALYST BENELUX BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. SPECIAL SERVICES BACKLINE OPERATIONS AGENT BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. TEAMLEADER AIRFREIGHT BELUX BIJ TNT EXPRESS BELGIUM NV ADVER-ONLINE B.V. SITE BUSINESS CONTROLLER FOR REGION MECHELEN & ANTWERP EXPERIS ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 138 C CHAUFFEUR CE / 46 C EXPORT OPERATOR BRUCARGO / 391 C HEFTRUCKCHAUFFEUR NACHTSHIFT / 391 C IMPORT CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER BRUCARGO / 391 C INPUT BEDIENDE AVONDPLOEG 32U/WEEK / 391 C INPUTBEDIENDE AVOND 18U-24U / 46 C MAGAZIJNIER / LADER-LOSSER NACHT - DEELTIJDS / 365 C MAGAZIJNIER NACHTPLOEG / 46 C PROCUREMENT OFFICER AIR FREIGHT / 391 C VASTE JOB: ACCOUNT MANAGER - TRANSPORTPLANNER / 78 C VASTE JOB: TRANSPORT PLANNER / 78 C BOEKHOUDER ACCOUNTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING CROSSDOCK MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING SINT-STEVENS-WOLUWE PARTTIME BEDIENDE HUMAN RESOURCES / 57 C STUDENT HUMAN RESOURCES / 57 C TECHNICAL ACCOUNT MANAGER HANDIGE TECHNIEKER (M/V) DOUCHES EN LIGBADEN SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERN VERZEKERING : SCHADEBEHEERDERS ( SENIOR) VOOR DE AFDELING INTERNATIONALE SCHADE AUTO (M/V) EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL - FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN TEMPS EMPLOYÉ TECHNIQUE COMMERCIAL FR/ENG WOLUWE-SAINT-ÉTIENNE - PLEIN TEMPS STERREBEEK ACCOUNT MANAGER - NL/FR/ENG STERREBEEK - FULLTIME ACCOUNT MANAGER - NL/FR/ENG STERREBEEK - FULLTIME ZAVENTEM 3 GERMAN SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C 5 ENGLISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C 7 ENGLISH SALES ADVISORS (ZAVENTEM) / 308 C ADMINISTRATIEF ASSISTENT MARKETING-COMMUNICATIE / 57 C ADMINISTRATIVE ASSISTANT ZAVENTEM / 177 C CUSTOMER SERVICE PROJECT COORDINATOR / 177 C DANISH CUSTOMER SERVICE AGENT (ZAVENTEM) / 308 C FRONT DESK AGENT (ANTWERPEN) / 308 C GERMAN CLICK TO CHAT AGENT ( ZAVENTEM ) / 308 C PERMANENT JOB: GERMAN CUSTOMER SERVICE AGENT / 78 C PERMANENT JOB: GERMAN SALES AGENT / 78 C SALES ADVISOR - SALES AGENT (OUTBOUND CALLS) / 308 C SAP ADMINISTRATOR PURCHASING / 177 C SERVICE DESK AGENT / 308 C SERVICE DESK AGENT (ZAVENTEM) / 177 C WAREHOUSE HANDLER KRAAINEM JOB ASSISTANT MANAGER BOUCHERIE CARREFOUR HYPERMARCHÉ KRAAINEM H/F CARREFOUR ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS GEMEENTE KRAAINEM DRINGEND! JUNIOR ASSISTANT VOOR EEN COMMERCIËLE DEPARTEMENT IN KRAAINEM (360427) SECRETARY PLUS WOLUWE TWEETALIGE CRM ASSISTANT GEZOCHT VOOR KRAAINEM SECRETARY PLUS WOLUWE EPPEGEM JUNIOR ACCOUNTMANAGER MET AFFINITEIT VOOR TECHNIEK FIZZLE CARISTE NUIT 22H-6H / 46 C HEFTRUCKCHAUFFEUR NACHT 22U - 6U / 391 C MAGAZIJNIER DEELTIJDS 22U - 2U / 391 C MAGAZIJNIER MET HEFTRUCK SHIFT 22U-2U PARTTIME / 46 C MAGAZIJNIER - REACHTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM MECHELEN CALLCENTERMEDEWERKER OUTBOUND LEUVEN HULPBOEKHOUDER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER LEUVEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN IT-PROFIELEN (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE JUNIOR ACCOUNT MANAGER LEUVEN-TECHNICAL (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE POLYVALENTE HANDS-ON TRAINEE (M/V) ARCHETYPE CONSULTING MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE BOFROST* ACCOUNT MANAGER ROBTV CORELIO PUBLISHING ALLROUND AANKOMEND JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER M/V EPPENDORF BELGIUM BANDENMONTEURS - VLAAMS BRABANT / 248 C FRONT EN BACK OFFICE MEDEWERKER DE LIJN / 138 C KELNERS VOOR LOSSE OPDRACHTEN,OOK VOOR STUDENTEN! / 113 C KEUKENHULP/TOONBANKBEDIENDE (M/V) VOOR LOSSE OPDRACHTEN / 113 C KLEDINGVERKOPER (M/V) KINDERWINKEL 3 DAGEN/WEEK / 7 C MEDEWERKER LIJNWINKEL BRUSSEL NOORD / 138 C RECEPTIONIST VOOR EEN HOTEL IN LEUVEN / 113 C VASTE JOB: ASSISTENT FILIAALMANAGER ELECTRO/MULTIMEDIA / 149 C VASTE JOB: CONSULTANT WERVING %26 SELECTIE / 78 C VASTE JOB: SHOPMANAGER FASHION, NIEUWE WINKEL / 149 C VASTE JOB: VISUAL MERCHANDISER INSTORE / 149 C WINKELVERANTWOORDELIJKE 35U/WEEK / 7 C ACCOUNT MANAGER OUTWARD BOUND TRAINING CENTER NV FREELANCE VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR CLINICAL RESEARCH PAUWELS CONSULTING PHARMACOVIGILANCE OFFICER PAUWELS CONSULTING DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT SBB FISCAAL ADVISEUR SBB JUNIOR.NET ONTWIKKELAAR SBB ACCOUNT EXECUTIVE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) AFDELING FINANCE SECRETARY PLUS LEUVEN ASSISTANT OFFICE MANAGER SECRETARY PLUS LEUVEN ASSISTANT VOOR COMMUNICATIEDIRECTEUR SECRETARY PLUS LEUVEN COMMERCIEEL BEDIENDE SECRETARY PLUS LEUVEN COMMERCIEEL BEDIENDE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN COMMERCIEEL BEDIENDE PLANNING MET KENNIS FRANS & DUITS TE AARSCHOT (351741) SECRETARY PLUS LEUVEN DATA SPECIALIST (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN DEELTIJDSE ADMINISTRATIEF ASSISTENT (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN DYNAMISCHE SALES ASSISTANT VOOR INTERNATIONALE OMGEVING TE ZAVENTEM SECRETARY PLUS LEUVEN EXECUTIVE ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN FACTURATIEMEDEWERKER SECRETARY PLUS LEUVEN MANAGEMENT ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN MEDEWERKER BOEKHOUDING SECRETARY PLUS LEUVEN PEOPLE MANAGER / COÖRDINATOR DISPATCH SECRETARY PLUS LEUVEN PRODUCT MARKETING ASSISTANT SECRETARY PLUS LEUVEN PROJECT ASSISTANT MET PIT!! SECRETARY PLUS LEUVEN SALES ASSISTANT (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN SECRETARESSE (M/V) SECRETARY PLUS LEUVEN MEDEWERKER KONE SERVICE CENTER LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG SALES ADVISOR PROXIMUS IPG LEUVEN START PEOPLE INHOUSE IPG AUDITOR START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN DAMART VERKOOPS(STER) LEUVEN DEELTIJDS START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN LOKETBEDIENDE (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN ONDERHOUDSTECHNIEKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN SCHRIJNWERKER (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN COMMODITY MANAGER STRAND ASSOCIATES CONSULTING TEAMLEADER: VASTE JOB SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN PROJECTLEIDER UITVOERING REGIO LEUVEN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN ASSEMBLAGE MEDEWERKER(STER) SYNERGIE INTERIM AARSCHOT MACHINE OPERATOR 5 PLOEGEN SYNERGIE INTERIM AARSCHOT MAGAZIJNIER/ORDERPICKER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT TEAMLEADER SYNERGIE INTERIM OFFICE ANTWERPEN DISPATCHER / KLANTENDIENSTMEDERWEKER DEELTIJDS (24U/WEEK) KLANTENDIENST MEDEWERKER NACHT KLANTENDIENSTMEDEWERKER DEELTIJDS (20U/WEEK) TE LEUVEN PLANNER/TRAFFICER SALES ADVISOR PROXIMUS VERKOPER ALARMSYSTEMEN BELEIDSADVISEUR SOCIALE ZAKEN T-OFFICE TECHNISCH DESKUNDIG TEKENAAR T-OFFICE SENIOR MEDEWERKER PAYROLL EN PERSONEELSADMINISTRATIE (M/V) % UZ LEUVEN SPECIALIST ONLINECOMMUNICATIE (M/V) 80 % UZ LEUVEN STAFMEDEWERKER ONTWIKKELING EN OPLEIDING (M/V) 80 % UZ LEUVEN TELESALES MANAGER MEDEWERKER LIJNWINKEL FRONT OFFICE ICT OFFICER VIB - VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE LABORATORIUMTECHNOLOOG VIB - VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE CREDIT ANALYST HOOFDBOEKHOUDER AUTOMOTIVE ENGINEER Z-OFFICE LIMBURG CAD INGENIEURS GEZOCHT (M/V) Z-OFFICE LIMBURG HEVERLEE APPLICATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT DATA / INFORMATIE ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT FUNCTIONEEL ANALIST AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT TECHNICAL ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT TECHNICAL ARCHITECT AE, ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT BALIEMEDEWERKER/MAGAZIJNIER AGO JOBS & HR DEINZE BUSINESS UNIT MANAGER DIP SENIOR CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE (M/F) EXPERIS DISPATCHER / 7 C DYNAMIC CUSTOMER SERVICE AGENT SWEDISH/ENGLISH / 78 C ENTHOUSIASTE INTERVENTIEPLANNER MET STERKE TALENKENNIS / 78 C PEOPLE MANAGER / 7 C PERMANENT JOB: AREA SALES ENGINEER AFRICA / 78 C PERMANENT JOB: DYNAMIC E-LEARNING COORDINATOR / 78 C PERMANENT JOB: MARKETING MANAGER / 78 C PERMANENT JOB: OUTBOUND SALES OFFICER GERMAN / 78 C PERMANENT JOB: OUTBOUND SALES OFFICER UK / 78 C PERMANENT JOB:CUSTOMER SERVICE AGENT SWEDISH / 78 C PERMANENT POSITION: MOTIVATED JUNIOR BUYER / 78 C VASTE JOB: BUYER / 78 C VASTE JOB: APPLICATION %26 DEVELOPMENT ENGINEER / 78 C VASTE JOB: APPLICATION ENGINEER / 78 C VASTE JOB: ADMIN %26 SALES SUPPORT OFFICER / 78 C VASTE JOB: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING AANKOOP / 78 C VASTE JOB: DYNAMISCHE ICT SUPPORT SPECIALIST / 78 C VASTE JOB: GEDREVEN JUNIOR AANKOPER / 78 C VASTE JOB: POLYVALENTE KLANTENDIENSTMEDEWERKER / 78 C VASTE JOB: SENIOR ENGINEER TECHNICIAN / 78 C VASTE JOB: TECHNICAL PURCHASER / 78 C.NET ARCHITECT MATERIALISE NV EUROPEAN MARKETING MANAGER MATERIALISE NV JUNIOR PRODUCTION ENGINEER MATERIALISE NV MARKETING SPECIALIST MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV MEDICAL APPLICATION ENGINEER MATERIALISE NV ONDERHOUDSTECHNIEKER MATERIALISE NV SOFTWARE ENGINEER C++ MATERIALISE NV FIELD SERVICE ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT HARDWARE SYSTEM ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT PRODUCTION MANAGER PLUS PROFILES HASSELT PROJECT & SERVICE ENGINEER PLUS PROFILES HASSELT OPERATOR (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN DISPATCHER DISPATCHER NL/FR HEVERLEE - VOLTIJDS JOBSTUDENTEN PEOPLE MANAGER PEOPLE MANAGER NL/FR HEVERLEE - VOLTIJDS SALES REPRESENTATIVE (M/V) YOPLAIT BENELUX KESSEL-LO (LEUVEN) BOEKHOUDER (M/V) CPM CONSULTANTS IN PERSONNEL MANAGEMENT ALGEMEEN DIRECTEUR DE SPIEGEL MEDEWERKERS OP BELEIDSNIVEAU EN UITVOEREND NIVEAU DIE-S-LEKTI-KUS VASTE JOB: ADMIN SUPPORT PRODUCT MANAGER / 78 C PRODUCTIEMEDEWERKER START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN WILSELE ACCOUNT MANAGER VERZEKERINGEN (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES LEUVEN TECHNICO-COMMERCIAL IGUS ASSISTENT WINKELVERANTWOORDELIJKE (M/V) / 7 C WIJGMAAL (BRABANT) CATALOOGVERDELERS BOFROST* VERKOPER BOFROST* ZELFSTANDIGE KLANTENWERVERS BOFROST* REGIOMANAGER DIENSTENCHEQUES GROEP KVLV VERANTWOORDELIJKE PSYCHISCHE ZORG GROEP KVLV SUPERVISORS PACKAGING HUMAN CAPITAL INTERNATIONAL HERENT INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROMECHANICA AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS TECHNISCH ONTWERPTEKENAAR AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTEBESTUUR HERENT VORMINGSAMBTENAAR GEMEENTEBESTUUR HERENT MANAGEMENT ASSISTANT MET ZIN VOOR INITIATIEF / 7 C KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG TRANSPORT LEAD 05U-13U NL/FR KORTENBERG ERPS-KWERPS MAGASINIER - MAGAZIJNIER D IETEREN SALES SUPPORT COORDINATOR D IETEREN VERTEGENWOORDIGER M/V VOOR NEDERLANDSTALIG BELGIË LUC DE VOS CREDIT COLLECTORS MERCURI URVAL JUNIOR RISK ANALYST MERCURI URVAL EVERBERG SCHRIJNWERKER ALUMINIUM (M/V) START PEOPLE LEUVEN BEDIENDEN OVERIJSE SALES ENGINEER (M/F) ATLAS COPCO ACCOUNT MANAGER FEDRIGONI BENELUX ARBEIDER ATELIER / 57 C HR ASSISTANT / 57 C VASTE JOB: INSIDE SALES ENGINEER IN OVERIJSE / 78 C ROTSELAAR KWALITEITSOPERATOR 3 PLOEGEN / 248 C MAGAZIJNIER MET TECHNISCHE ACHTERGROND M/V / 248 C ONDERHOUDSTECHNICUS SYNERGIE INTERIM AARSCHOT WERCHTER VERKOOPSMEDEWERKER M/V MET EEN PASSIE VOOR WIJN / 248 C TREMELO COÖRDINATOR (M/V) KEERBERGEN POLYVALENTE MEDEWERK(ST)ER SUPERMARKT M/V / 248 C HAACHT SOCIAL ARBEIDER M/V / 248 C MEDEWERK(ST)ER WASSERIJ - DEELTIJDSE FUNCTIE / 248 C MONTEUR/MONTEERSTER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT PISTOOLSCHILDER SYNERGIE INTERIM AARSCHOT COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE T-OFFICE BOORTMEERBEEK VERKOPER SUPERMARKT 26U (M/V) REGIO MANAGER HORECA ARCHITECTE AARSCHOT ACCENT JOBS4SHOPS MECHELEN BROUWERIJ HAACHT SEARCH & SELECTION BRUSSEL HR OFFICER A PRIORI UITZENDCONSULENT(E) AARSCHOT (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE AUTOVERKOPER/-STER MET ERVARING (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AARSCHOT ELECTRICAL ENGINEER / PROJECTLEIDER MET ERVARING (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AARSCHOT TECHNISCH-COMMERCIËLE BINNENDIENSTMEDEWERKER (M/V) (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AARSCHOT TECHNICIEN EN SÉCURITÉ BELGIAN SECURITY COMPANY VERKOOPSTER/WINKELVERANTWOORDELIJKE INTERACT BVBA 2 PRODUCTIEMEDEWERKERS M/V OP DE REINE ZONE / 114 C 2 PRODUCTIEMEDEWERKERS OP EXPEDITIE M/V / 114 C CALCULATOR - PROJECTVOORBEREIDER / 18 C MEDEWERKER M/V OP DE VUILE ZONE / 114 C VASTE JOB: COMMERCIEEL BEDIENDE MET STERKE TECHNISCHE KENNIS / 78 C

38 38 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. Sourcing Manager MRO Solvint Supply Management 15 FINANCIEEL Boekhouder - Notarieel Medewerker Universiteit Antwerpen 25 Administratief & Technisch Personeel Universiteit Antwerpen 25 OVERHEID SLC Fire Protection via Pass Selectieburo 17 Technisch Commerciële Relatiebouwers Dewulf via HR Flux 19 ADMINISTRATIE Kantoorverantwoordelijke Anoniem 15 Business Analist Handhavingsambtenaar Gemeente Merelbeke 17 Topverkopers DSM Keukens 15 Groep KVLV 23 Management Assistant Christelijke Mutualiteit 26 Christelijke Mutualiteit 26 Financieel Beheerder Stad Antwerpen 23 Hoofdmaatschappelijk Werker Gemeente Merelbeke 17 Medewerker Infopunt Chronisch Zieken Nog meer jobs? COMMUNICATIE Hoofdredacteur Vlaamse Overheid via Jobpunt Vlaanderen 11 GEZONDHEID Diensthoofd Personeelszaken V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 12 Expert Volksgezondheid/Biomedisch Christelijke Mutualiteit 26 Zwembadbeheerder Gemeente Merelbeke 17 TECHNIEK Op jobat.be vind je jobs. DIRECTIE Regiomanager Q Jobs 23 ENGINEERING Ingenieur Droge Infrastructuur Havenbedrijf Gent 10 Ingenieur Natte Infrastructuur Havenbedrijf Gent 10 Ingenieur Werken Gemeente Merelbeke 17 Manager Logistieke Processen & Sterilisatie V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 12 Preventieadviseur Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 26 Projectleider SLC Fire Protection via Pass Selectieburo 17 Sourcing Manager Energy Solvint Supply Management 15 Onderzoek Pharma Be via Veris HR-Consult 12 Hoofdverpleegkundige Dagziekenhuis V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis 12 Junior Psycholoog Verdonck Personeelsmanagement 26 HR Human Resources Business Partner Christelijke Mutualiteit 26 Human Resources Compensations & Benefits Christelijke Mutualiteit 26 LOGISTIEK Consulent Havenbeveiliging & Veiligheid Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 26 Departementshoofd Facilitair Beheer UZ Gent via Jobpunt Vlaanderen 12 ONDERWIJS Academisch & Wetenschappelijk Personeel Arbeidsgeneesheren NMBS Groep 19 Toezichter Havenwerken Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 26 Werkleider Bouwkunde Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 26 VERKOOP Account Manager Moka 15 Account Manager B2B Ecobeton Water Technologies 12 Account Managers Van Leeuwen Buizen België 23 B2B Account Manager Maes Textiles via Verdonck Personeelsmanagement 19 Marketing & Sales Manager Christelijke Mutualiteit 26 Sales Engineer C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team - Sales & marketing director: Patrick Boon - Online development manager: Marc Van de Woestijne - Financieel manager: Jos Vandersmissen - Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal - Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen - Key account managers: Nils Dero, Tom Vanpraet, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé - Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede - Account advisors: Sabrina Pinxten, Ine Mannaerts Client services - Sales manager: Roxanne De Ryck - Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support - Manager operations : Marcos Muino Naveiro - Coördinator operations: Ariane Van de Gucht - Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie - Redacteur: Michiel Leen - Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing - Product managers: Fanny De Boeck, Liesbeth Dupon Research - Research manager: Bart Gunst - Research executive: Bart Vanhaelewyn

39 NETWORKINGFORTHE NEWGENERATION 11 okt MarCom Meetup Havana Club Brussel 18 okt HR Meetup Café Storm(MAS) Antwerpen 25 okt WebMeetup Bar DesAmis Gent 15 nov Finance Meetup Havana Club Brussel 22 nov HealthCare Meetup Bar Des Amis Gent 29 novgovern Meetup Bar DesAmis Gent 6dec Design Meetup Café Storm(MAS) Antwerpen YoungProzzziseenopennetwerkgroep vanjongeenstartendeprofessionals. Laatjeinspirerenindeonline communityenontmoetandereypsop Meetupsbinnenjouwvakgebied. Dedoelstelling:groeiendoorte netwerken. Young Prozzz is een initiatief van

40 40 Ik bensabine... en ik bener. Waar dan, vraag je? Wel, waar ik wildezijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ikgoed in benénwat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik bener, voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel anderesecurex-collega s. En jij,ben jij erook? Securex helpt klanten inhet hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maak je deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat je belangrijk vindt,ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Briljante accountmanager, commerciëlekei,payrollwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Bekijk jouw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op VLAAMS BRABANT

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS Z A T E R D A G 2 9 T / M V R I J D A G 5 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven WANTROUWEN IS WEDERZIJDS John Crombez (sp.a) & Jo Libeer (Voka) +7.072 jobs op Jobat.be Jobs in Antwerpen vanaf

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Het OCMW werft aan. Het OCMW werft aan 1 ID: 8681-www Versie: 6 Datum: 5/04/16 17:24:01

Het OCMW werft aan. Het OCMW werft aan 1 ID: 8681-www Versie: 6 Datum: 5/04/16 17:24:01 Het OCMW werft aan Het woonzorgcentrum Herfstdroom zoekt VERPLEEGKUNDIGEN Voltijds (38/38) voor overdag en deeltijds (19/38) voor de nachtdienst contractueel dienstverband voor onbepaalde duur Werkomgeving

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Universitair

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v)

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) JOBINHOUD Je bent jong en je wil een job als geen ander? Word één van de twaalf nieuwe controleurs voor het rookverbod en de verkoop van alcohol

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Boekhouder (B1-3) Infobundel

Boekhouder (B1-3) Infobundel Boekhouder (B1-3) Infobundel Gemeente & OCMW SINT-LAUREINS Het gemeentebestuur van Sint-Laureins organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een (m/v):

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden Kinesitherapeut BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds 1. Publicatie 2. Functiebeschrijving 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Selectieprogramma 5. Aanbod en verloning 1. Publicatie

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zoekt: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a INFORMATIEBROCHURE Bouwmaatschappij Ronse Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a Voorstelling Bouwmaatschappij Ronse Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Inspecteur Leefmilieu (m/v/x) 1

Inspecteur Leefmilieu (m/v/x) 1 Inspecteur Leefmilieu (m/v/x) 1 JOBINHOUD Je bent gepassioneerd door de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. Je wil je inzetten voor de strijd tegen het op de markt brengen van nietconforme

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers JOB MARKETING How to create a killer cv and cover letter Agenda 1. Voorstelling 2. Hoe past je cv en motivatiebrief in jullie zoektocht naar een job? 3. Hoe creëer je een killer cv? 4. Hoe zorg je dat

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN Algemene Directie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN Algemene Directie VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN201602 Algemene Directie Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg 110 1060 Brussel Heb

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

deskundige straathoekwerker

deskundige straathoekwerker De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Momenteel zijn we op zoek naar een M/V: deskundige straathoekwerker voltijds contractueel B1-B3 Wat de job inhoudt Straathoekwerk

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers Ben jij de nieuwe Onderstationschef reizigers Voor NMBS? 1. Functieomschrijving Als onderstationschef reizigers speel je een essentiële rol bij de Belgische Spoorwegen. Je zorgt voor het belangrijkste

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Traineeprogramma voor ingenieurs AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER WEGENENVERKEER.BE 3 ALS DIENSTKRINGINGENIEUR VOOR WEGEN LIMBURG BEN IK VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPVOLGING

Nadere informatie

Functieomschrijving stagestudent

Functieomschrijving stagestudent Functieomschrijving stagestudent Waarom bieden wij een stageplaats aan? Wij beschouwen het aanbieden van een stageplek als een belangrijk onderdeel van onze werking. Op die manier kunnen we jongeren de

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie