Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2"

Transcriptie

1 Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 1

2 Hunebed.mp4 2

3 PRINCE2 landt niet goed : Ownership Verprincen eigen methode Business Case Omvangrijke methode Product-based planning Techniek Vakkennis management Stuurgroep versus Governance Vaardigheid PM s 3

4 Mogelijke oorzaken 1. PRINCE2 Manual totaal: 327 pagina s: 18 pagina s product-based planning: Hoofdstuk 7: 13 pagina s, Appendix D: 5 pagina s 2. Product-based planning als motor van de uitvoering blijft onderbelicht 3. Techniek hoeft niet beheerst te worden voor certificering 4. Focus op PM s ; Project bestuurders buiten schot 5. Organisaties worden niet gecertificeerd 6. PM s opleiden/certificeren blijkt onvoldoende Projecten worden niet beter ; vertrouwen in PRINCE2 neemt af 4

5 Tijdelijke eigen organisatie Business Case Producten 5

6 Tijdelijke eigen organisatie Business Case Producten 6

7 Project als investering Executive Senior Supplier Project Manager Senior User Investeringscyclus Bron: van der Molen Project Advies 7

8 Tijdelijke eigen organisatie Business Case Producten 8

9 Business Case? Business Case control panel project kosten operationele kosten bedreigingen dis-benefits meetbare baten niet meetbare baten kansen bijvangst Draai knoppen in de groene richting als je het project wilt doen rode niet Draairichting wordt mede bepaald door: Beschouwingsgebied Weegfactoren Nacalculatie? Baten-management? Accountability? Toekomst? 9

10 Nederland. 10

11 Zo was het... 11

12 En straks zo...? 12

13 Of zo...? 13

14 Business Case! o Waaróm en waarom nú? ( Oneliner Michiel v/d Molen) o Welk probleem lost het op/welke kans wordt benut? o Kan het ook op een minder ingrijpende manier? Do nothing Do minimum Do something o Zijn er nog alternatieven voor de uitvoering? o Wat hebben we er voor over? o Hoe urgent is het? o Bedreigingen/Kansen? o Nadelige effecten? NB: Aanleiding en reden hoeven niet overeen te komen 14

15 Tijdelijke eigen organisatie Business Case Producten 15

16 Product-based planning Hart van de methode PRINCE2 Geeft overzicht Scherpe afbakening scope Samenhang Transparantie voor alle partijen Heldere besluitvorming Early Warning Wat is klaar als het klaar is? 16

17 PBP en samenhang Business Case Waarom(nu)? baten, disbenefits, risico s Opdracht/ project mandate Project Brief doelstelling(en) scope / exclusions Project Product Description Eindproduc(ten) PBS en PFD Deelproducten 8. Wordt met dit alles voldaan aan de opdracht? 7. Zijn er producten die de risico s van de Business Case (het meest) beïnvloeden? 6. Is het mogelijk bepaalde producten naar voren te halen en daarmee de baten eerder te realiseren? 5. Worden de baten met de set van producten gerealiseerd? 4. Worden de doelstellingen hiermee bereikt? 3. Is het eindproduct dekkend voor de scope? Geen producten vergeten? 2. Zijn er deelproducten die niet echt nodig zijn om het eindproduct op te leveren? 1. Levert de som van de deelproducten het eindproduct op? 17

18 Projectmanagement zonder product-based planning: Stuurgroep? Beide? Project Manager? Business Case ownership Project Board samenstelling go/no go beslissingen risico s; kansen / bedreigingen project aanpak afhankelijkheden interfaces totaal- en detailplanningen scoping / de-scoping rapportages en werkoverleg samenstellen uitvoerende teams project fasering probleembeheersing Workbreakdown activiteitenplanning keuze leveranciers kwaliteitsbepaling en controle resourceplanning contracten met leveranciers voortgangscontrole budget uitputtings-plan project/fase budget acceptatie en decharge wijzigingscontrole & beheer werk delegeren Configuratiebeheer baten-management verwachtingen-management overdracht naar de staande organisatie 18

19 Projectmanagement mét product-based planning: Work breakdown activiteitenplanning Business Case project aanpak ownership scoping/de-scoping Project Board-samenstelling resourceplanning afhankelijkheden go/no go beslissingen project / fase budget budgetuitputtingsplan totaal- en detailplanningen werk delegeren contracten met leveranciers voortgangscontrole project fasering rapportages en werkoverleg wijzigingscontrole & beheer probleembeheersing Productbased planning keuze leveranciers samenstellen uitvoerende teams risico s; kansen/bedreigingen kwaliteitsbepaling en controle acceptatie en decharge Configuratiebeheer overdracht naar de staande organisatie interfaces baten-management verwachtingen-management Product-based planning: de motor van elk PRINCE2-project 19

20 Product breakdown structure 1.0 Operations Project Management verbetertraject 1.1 Vakbekwaamheid 1.2 Processen Synchronisatie met Applicatiegroep 1.5 Support 1.6 Publicaties 1.7 Externe Producten Vakbekwame PM s Rapport Nulmeting Organisatie Project Kick-off Proces Introductie op Intranet PM s geselecteerd voor de vakpool Vakbekwame PB-leden Beleidsnota Review Proces Maandelijks artikel Spelregels Projecten V-1 29/04/ Centres of Competence Geaccepteerde definities Project Support Office Interviews met PM s Eisen IPMA-C Certificering Vakpooleetsessies Veranderde werkwijze Eisen PRINCE2 F/P Certificering Geïmplementeerde werkwijze Geborgde werkwijze 5 x collective grouping 6 x external products 18 x products Goedgekeurde Beleidsnota Roadmap / Portfolio 20

21 Product flow diagram + staging Spelregels Projecten V-1 29/04/ PM s geselecteerd voor de vakpool Eisen IPMA-C Certificering Eisen PRINCE2 F/P Certificering Roadmap/ Portfolio Vakpooleetsessies Rapport Nulmeting Vakbekwame PM s Fase Beleidsnota Goedgekeurde Beleidsnota Project Support Office Introductie op Intranet Geaccepteerde definities Vakbekwame PB-leden Centres of Competence Organisatie Maandelijks artikel Veranderde werkwijze Interviews met PM s Geïmplementeerde werkwijze Project Kick-off Proces Fase Geborgde werkwijze Review Proces Synchronisatie met Applicatiegroep 1.0 Operations Project Management verbetertraject 21

22 Managen van afhankelijkheden en de projectomgeving Project B Scope Project A Development I/F Oper/Maint I/F Operations Maintenance Project C 22

23 Analyse producten Scope Project A Overige producten Hoofdstroom Kritieke producten Development I/F Oper/Maint I/F 23

24 Project opsplitsen? PROGRAMMA Project 1 Project 2 Project 3 24

25 Externe producten managen Wetgeving Voorschriften Vergunningen Bestaand systeem Bestaand gebouw Oudere versie Product ander project Referentiemateriaal Feedback / Goedkeur Wie is de owner? Is de owner bewust / akkoord? Is het aan veranderingen onderhevig? Moet het worden aangepast? Moet het bevroren worden? Welke versie nodig? Wat te doen als product wijzigt? Ook effect op operationele situatie? 25

26 Product flow diagram en scoping Spelregels Projecten V-1 29/04/ PM s geselecteerd voor de vakpool Eisen IPMA-C Certificering Eisen PRINCE2 F/P Certificering Roadmap/ Portfolio Vakpooleetsessies Rapport Nulmeting Vakbekwame PM s Fase Beleidsnota Goedgekeurde Beleidsnota Project Support Office Introductie op Intranet Geaccepteerde definities Vakbekwame PB-leden Centres of Competence Organisatie Maandelijks artikel Veranderde werkwijze Fase Interviews met PM s Geïmplementeerde werkwijze Geborgde werkwijze Project Kick-off Proces Review Proces Synchronisatie met Applicatiegroep In scope Ter discussie 1.0 Operations Project Management verbetertraject 26

27 Product flow diagram en rapportering Spelregels Projecten V-1 29/04/ PM s geselecteerd voor de vakpool Eisen IPMA-C Certificering Eisen PRINCE2 F/P Certificering Roadmap/ Portfolio Vakpooleetsessies Rapport Nulmeting Vakbekwame PM s Fase Beleidsnota Goedgekeurde Beleidsnota Project Support Office Introductie op Intranet Geaccepteerde definities Vakbekwame PB-leden Centres of Competence Organisatie Maandelijks artikel Veranderde werkwijze gereed Interviews met PM s Geïmplementeerde werkwijze Project Kick-off Proces onderhanden Fase Geborgde werkwijze Review Proces Synchronisatie met Applicatiegroep Nog te doen achterstand 1.0 Operations Project Management verbetertraject probleem 27

28 Highlight Report Project x, fase 2, periode 2, datum:../../12 opgesteld door: product 1 Fase 2 Fase 3 product 2 product 3 product 4 product 5 product 6 product 7 product 8 product 9 periode fase-eind 28

29 Rapporteringsbasis: product flow diagram, Project x d.d.../../12, versie 3.0 en fase 2 plan versie 2 d.d.../../12 Product 01; Kosten Plan : 600. Actueel: 750. Status: opgeleverd Product 02; Kosten Plan : 800. Actueel: 825. Status: opgeleverd Product 03; Kosten Plan: 400. Besteed : 250. Status: bouw halverwege. Verwachting: wordt op tijd opgeleverd. Nog te besteden: 250. Reden van overschrijding: Extra mankracht benodigd om verloren tijd in te halen. Product 05; Kosten Plan: Besteed: Nog te besteden: 300. Product 09; Kosten Plan: Besteed: Nog te besteden Status: Product buiten het kritieke pad, wordt als stopwerk uitgevoerd. Komende periode: Afronden producten 03 en 05, doorgaan met product 09. Product 04; Kosten Plan: 300. Op te leveren. Product 06; Kosten Plan: 450. Op te leveren. Product 07; Kosten Plan: 200. Te starten. Laatste periode: Product 08; Kosten Plan: 300 in deze fase, en 500 in fase 3. Samenvattend : Totaal gepland voor fase 2 : Tot nu toe besteed : Verwacht nog te besteden : Verschil : = 1,7 % : (< tolerantie van 10%) Binnengekomen wijzigingsverzoeken: vijf, waarvan drie afgewezen door de Change Autority, twee kleine wijzigingen op product 3 en 5, hebben geen impact op het plan. Risico s: geen nieuwe risico s gedetecteerd. Risico op product 3: is opgelost: andere leverancier gecontracteerd. Productie op schema. Overige bijzonderheden: geen. 29

30 Product flow diagram en Change Control Spelregels Projecten V-1 29/04/ PM s geselecteerd voor de vakpool Eisen IPMA-C Certificering Eisen PRINCE2 F/P Certificering Roadmap/ Portfolio Vakpooleetsessies Rapport Nulmeting Vakbekwame PM s Fase Beleidsnota Goedgekeurde Beleidsnota Project Support Office Introductie op Intranet Geaccepteerde definities Vakbekwame PB-leden Centres of Competence Organisatie Maandelijks artikel Veranderde werkwijze Getrainde lijnmanagers Niet wijzigen Interviews met PM s Geïmplementeerde werkwijze Project Kick-off Proces te wijzigen Fase Geborgde werkwijze Review Proces Synchronisatie met Applicatiegroep meewijzigen 1.0 Operations Project Management verbetertraject 30

31 En nu nog even invoeren. 31

32 Wat is er zo spannend aan PRINCE2 Door het benoemen van een owner krijgt elk project en elk product een gezicht. De keuze tussen projecten wordt beter, waardoor er alleen de meest noodzakelijke projecten worden opgestart. Door een scherpe scope worden onnodige extra s in projecten vermeden. Door tevoren beter na te denken wat er wordt opgeleverd en aan welke kwaliteitseisen voldaan moet zijn wil een product geaccepteerd worden, is de fout-kans kleiner en is er minder herstel nodig en misschien zelfs wel minder onderhoud / nazorg. Door heldere, op producten gebaseerde, planningen en rapportages werkt PRINCE2 als een early warning system, waardoor risico s en problemen eerder worden gedetecteerd en afgevangen/opgelost. Stuurgroepen worden beter, transparanter geïnformeerd en kunnen daarom betere beslissingen nemen en indien nodig tussentijds ingrijpen. Uiteindelijk is er minder stuurgroep aandacht nodig, waardoor er meer kostbare managementtijd overblijft om andere dingen te doen. 32

33 De uitdaging: 1. Actief ownership (project en product ) 2. Geen stuurgroepen maar Project Boards 3. met bekwame PB leden 4. Bekwaam PM s in product-based planning techniek 5. Realistisch plannen op basis van producten 6. Transparanter rapporteren ook op basis van producten 7. Gooi de eigen methode over boord! 8. Vermijd bureaucratie 33

34 De opdracht: 1. Verbeter project management 2. Op basis van PRINCE maanden 4. Vakpool-manager 5. Project Autoriteit Mijn voorwaarden; niet beperken tot PM s : Lijnmanagers Project Board-leden Processen en definities Omgeving 34

35 De uitvoering: 1. Nulmeting 2. Beleidsnota 3. Veranderingsstrategie (Her)opleiden PM s PM Vakpool = Gilde Opleiden lijnmanagement / Project Board-leden Vereenvoudigen procedures Hands-on begeleiding Project Autoriteit Reviews Adviezen 35

36 De taktiek: 1. Wees zichtbaar 2. Wees praktisch 3. Practice what you preach 4. Kies speerpunten 5. Begeleid on the job 6. Wees lichtvoetig en humoristisch 7. Verkoop je zelf en daarmee je boodschap! 8. Keep It Simpel, Stupid! (KISS) Beheers Product-based planning 36

37 Speerpunten kiezen 1. Product-based planning 2. Project Governance 3. Project Assurance 4. Project Kick-offs 37

38 Definities afspreken Niet de definities uit het boekje, maar vaststellen wat voor deze organisatie effectief is. Programma? Portfolio? Project? Werkpakket? Losse opdracht klusje? 38

39 Project Governance Project Mandate Project Brief PID Planfase (IP) Uitvoeringsfase en overdracht Kick-off 1: Executive & PM Kick-off 2 PMT Goedkeuring Plan (Project en eerste fase) Goedkeuring tweede fase Goedkeuring laatste fase Afsluiting en décharge Goedkeuring Exception Plan 1. Project wordt niet gestart zonder actieve Executive 2. Kick-off 1: Project Autoriteit met Executive en PM 3. Kick-off 2: Project Autoriteit met het voltallige PMT Als alles BAU is: Project Assurance neemt rol over van Project Autoriteit bij Kick-off 2 39

40 Beheersinstrumenten Project Board Project Mandate Project Project Brief Brief Planfase (IP) PID PID Uitvoeringsfase en overdracht Kick-off 1: Executive & PM Kick-off 2 PMT Goedkeuring Plan (Project en eerste fase) Goedkeuring tweede fase Goedkeuring Exception Plan Goedkeuring laatste fase Instrument 1: De Project Board keurt (behoudens de teamplannen) alle plannen goed. Instrument 2: De Project Board bepaalt het aantal management fasen en de frequentie en inhoud van de Highlight- rapporteringen. Instrument 3: De Project Board bepaalt hoeveel speelruimte de PM krijgt. Afsluiting en décharge Instrument 4: Wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd of men kiest voor een (namens de Project Board acterende) Change Authority. Instrument 5: De Project Board kan er voor kiezen de uitvoering in de gaten te laten houden door Project Assurance. Instrument 6: De Project Board kan er voor kiezen het project op diverse momenten te laten reviewen door onafhankelijke specialisten of managers. Instrument 7: Met name de Executive als vertegenwoordiger van de Business kan, te allen tijde, desnoods zonder opgaaf van redenen, het project voortijdig beëindigen. 40

41 Process control productie Controle geborgd in het proces : Reports RFC s, etc Project Board Project Manager Project Manager Work Package Product Description(s) Product bouw Product review / test Product acceptatie Product eindcheck Work Package Team (mgr) Reviewer Acceptant Team (mgr) Configuration Management Project Support = reject 41

42 Project Assurance Project Mandate Project Brief PID Planfase (IP) Uitvoeringsfase en overdracht Kick-off 1: Executive & PM Kick-off 2 PMT Goedkeuring Plan (Project en eerste fase) Goedkeuring tweede fase Goedkeuring laatste fase Afsluiting en décharge Goedkeuring Exception Plan Competence Center Project Assurance PM als PA in ander project Vanaf Kick-off 1 Assurance op basis van product-based planning Peer-to-peer Gate reviews 42

43 Hoe verder? 1. Buddy-systeem invoeren 2. Competence Centers; actieve hulp product-based planning als eerste! 3. Vasthouden aan kick-off s bij project mandates en start up s 4. Project Assurance toepassen op alle projecten door collega PM s 5. Peer-to-peer reviewen 6. Doorgaan met Vakpool-sessies 7. Project-reparatieteams 43

44 Doelgroep: Leidinggevenden die PRINCE2 willen invoeren : Los 23,50 samen met werkboek totaal: 30,-- inclusief 6% BTW. Beide boeken zijn rechtstreeks bij mij te bestellen: tje naar : 44

45 Doelgroep: Project- en Team Managers en PB-leden die Product Based Planning in al z n facetten willen toepassen: Los 12,50 samen met PRINCE2 Gewoon Doen! totaal: 30,-- inclusief 6% BTW. Speciale IPMA aanbieding, alleen geldig op 5 november : Gewoon Doen! : 20 Werkboek : 10 inclusief 6% BTW. Beide boeken zijn rechtstreeks bij mij te bestellen: tje naar : 45

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel Logius 026 kenniscentrum WDO data model NLIP024PvA1.0 2014 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Versiebeheer Versie Datum Status Opsteller Wijzigingsbeschrijving

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Configuratie Management

Configuratie Management Factsheet Configuratie Management Software Development Management Een herkenbare situatie? Uw klanten stellen hoge eisen aan de oplevering van projecten, want de klant van uw klant wil het sneller, goedkoper

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie