IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Beroep. Fiscaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Beroep. Fiscaliteit"

Transcriptie

1 Nummer november 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen «Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsjuristen : een complementaire benadering van gemeenschappelijke onderwerpen» Studienamiddag IAB IBJ op woensdag 17 december 2003 Vennootschapsrecht, handelsrecht, financieel en economisch recht, fiscaal recht,...: het zijn allemaal voorbeelden van domeinen waarin zowel accountants en belastingconsulenten als bedrijfsjuristen dagelijks actief zijn. Ze werken daarbij ieder vanuit een specifieke invalshoek en vullen elkaar zodoende aan. Aanleiding genoeg voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) om samen enkele thema s te selecteren die deze complementariteit illustreren en ze door leden van de twee Instituten met ruime ervaring terzake, grondig te laten analyseren. Het programma en praktische informatie vindt u op pagina 2. Een inschrijvingsformulier gaat in bijlage bij dit nummer. Stuur het meteen terug: de inschrijvingen lopen nog slechts tot 30 november! IAB werkt samen met Belgische Rode Kruis IAB-leden zullen Rode Kruismedewerkers ondersteuning bieden op het vlak van financiële rapportering. Beroep Arbitragecommissies bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten De Tuchtcommissie van het IAB is niet altijd bevoegd in geschillen tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt omtrent diens ereloon en kosten. Om een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werden in de schoot van het Instituut provinciaal georganiseerde arbitragecommissies opgericht, die wél uitspraak doen over deze geschillen. Fiscaliteit Tak 23 onder vuur? Een vonnis van 1 september 2003, gewezen inzake verzekeringscontracten van tak 23, die door een man ten gunste van zijn vriendin werden gesloten, heeft de financiële wereld in rep en roer gezet. De man overleed immers kort nadien en de wettelijke niet-reservataire erfgenamen (zus en neef van de overledene) betwistten dat het om levensverzekeringscontracten ging; ze eisten daarbij het bij de verzekeraar gevormde spaartegoed op, dat normaal bestemd was voor de vriendin van de overledene.

2 Vennootschapsbelasting Is de belastingverlaging zinsbegoocheling? De verlaging van de vennootschapsbelasting is officieel ingezet. Maar alles wel beschouwd is het veeleer met een verhoging van de fiscale lasten dat we worden geconfronteerd... Een korte analyse. Ere wie ere toekomt... FEE/IFAC FEE Fact Sheets IFAC : «Rebuilding public confidence in financial reporting»

3 I.A.B.-mededelingen «Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsjuristen : een complementaire benadering van gemeenschappelijke onderwerpen» Studienamiddag IAB IBJ op woensdag 17 december 2003 Vennootschapsrecht, handelsrecht, financieel en economisch recht, fiscaal recht,... : het zijn allemaal voorbeelden van domeinen waarin zowel accountants en belastingconsulenten als bedrijfsjuristen dagelijks actief zijn. Ze werken daarbij ieder vanuit een specifieke invalshoek en vullen elkaar zodoende aan. Aanleiding genoeg voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) om samen enkele thema s te selecteren die deze complementariteit illustreren en ze door leden van de twee Instituten met ruime ervaring terzake, grondig te laten analyseren. Programma : Onthaal : vanaf 13.30u Algemene inleiding Johan De Leenheer, Voorzitter IAB De taak van de accountant/belastingconsulent en de bedrijfsjurist in het kader van een due diligence-onderzoek Voor het IAB : Gérard Delvaux, accountant-bedrijfsrevisor Voor het IBJ : Dominique Buysschaert, bedrijfsjurist Transfer pricing : fiscale en contractuele aspecten Dienstcontracten tussen vennootschappen van een groep Voor het IAB : Jan Verhoeye, accountant-belastingconsulent Voor het IBJ : Alessandra Salà, bedrijfsjurist-belastingconsulent IAS : stand van zaken op Europees vlak Karel Van Hulle, Head of Unit «Financial Information and Company Law», Europese Commissie Besluit Philippe Marchandise, Voorzitter IBJ Receptie Praktisch : Datum : 17 december 2003 Duur : van 13.30u tot 17.15u Plaats : Tentoonstellingspark van Brussel (Heizel paleizen) Auditorium 2000 Een wegbeschrijving wordt u toegestuurd bij de bevestiging van uw inschrijving. Er is parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de Heizelpaleizen. Talen : Nederlands Frans (simultaanvertaling) Toegangsprijs : H 65; IAB-stagiairs : H 45. Syllabus inbegrepen Bedrag over te maken op rekeningnummer (KBC-Bank), met mededeling «Studienamiddag 17/12/2003 naam deelnemer»

4 Inschrijvingen en inlichtingen : De inschrijvingen lopen t.e.m. 30 november Stuur het inschrijvingsformulier in bijlage bij dit nummer terug naar : Kristien Michiels, tel. : 02/ , fax : 02/ , Uw inschrijving wordt bevestigd bij betaling. Attest permanente vorming : wordt ter plaatse overhandigd. Het Institute of Internal Auditors telt meer dan leden actief in interne audit in meer dan 100 landen. De Belgische afdeling van IIA, de «Belgian Chapter», heeft meer dan 600 leden.

5 IAB werkt samen met Belgische Rode Kruis IAB-leden zullen Rode Kruismedewerkers ondersteuning bieden op het vlak van financiële rapportering. Iedereen kent de maatschappelijke betrokkenheid en erkent het belang van het Belgische Rode Kruis, dat met zijn vele vrijwilligers een breed takenpakket voor zijn rekening neemt : verstrekken van hulp bij ongevallen op o.m. festivals en sportevenementen, organiseren van bloedinzamelingen, verzorgen van ziekenvervoer, verlenen van structurele hulp aan arme landen, enz. Om al deze activiteiten te financieren en de continuïteit ervan te verzekeren, kan de organisatie rekenen op overheidssubsidies en giften van personen en bedrijven. Het Belgische Rode Kruis ontsnapt dan ook niet aan een aantal Corporate Governance-regels : het heeft er inderdaad alle belang bij ervoor te zorgen dat de transparantie met betrekking tot inkomsten, winsten en investeringen zo groot mogelijk is. Vanuit deze vaststelling zal het Instituut dan ook samenwerken met het Rode Kruis om zijn afdelingen te ondersteunen op het vlak van financiële rapportering. In overleg met het Belgische Rode Kruis opteerde de Raad van het IAB voor het organiseren van permanente, regionale aanspreekpunten voor de Rode Kruismedewerkers via het aanduiden, per Belgische provincie, van één of meer accountants die de plaatselijke lokale afdelingen van het Rode Kruis zullen bijstaan. De Voorzitter van het IAB heeft het project voorgesteld en toegelicht ter gelegenheid van de algemene vergadering van het Belgische Rode Kruis op zaterdag 11 oktober 2003, onder voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. De integrale toespraak wordt gepubliceerd in Accountancy & Tax nr. 4/2003. J. DE LEENHEER Voorzitter

6 Beroep L. DHAENE Arbitragecommissies bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten I. Inleiding De Tuchtcommissie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is niet altijd bevoegd in geschillen tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt omtrent diens ereloon en kosten. Teneinde een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werden in de schoot van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten provinciaal georganiseerde arbitragecommissies opgericht, die uitspraak doen over ereloongeschillen tussen accountants en/of belastingconsulenten en hun cliënten. II. Samenstelling De arbitragecommissies bestaan uit drie scheidsrechters, met name : een magistraat die de arbitragecommissie voorzit; een magistraat of een advocaat; een accountant of een belastingconsulent. De samenstelling is een garantie voor de onafhankelijkheid van de arbitragecommissies. III. Voorwaarden Opdat een geschil voorgelegd zou kunnen worden aan de bevoegde arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, dient het betwiste ereloon minimum 496 EUR (exclusief BTW) te bedragen. Een geschil kan bovendien enkel aan de bevoegde arbitragecommissie voorgelegd worden, indien beide partijen hun goedkeuring geven met betrekking tot de voorlegging van het geschil aan de arbitragecommissie. In praktijk betekent dit dat, indien het Instituut in kennis gesteld wordt van een ereloongeschil, beide partijen geïnformeerd worden van de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de bevoegde arbitragecommissie. Van zodra beide partijen hun akkoord bevestigen om gebruik te maken van deze mogelijkheid, wordt het geschil voorgelegd en beslecht door de bevoegde arbitragecommissie. IV. Waarom kiezen voor de procedure voor de arbitragecommissie? Een arbitrageprocedure biedt, in vergelijking met de klassieke gerechtelijke procedure, een aantal voordelen : zij leidt tot een snellere rechtsbedeling, is deskundig en kosteloos. De snelheid van arbitrage wordt in de hand gewerkt, niet alleen door het feit dat de procedure weinig formalistisch is, maar ook door het feit dat er geen beroep tegen arbitrale beslissingen mogelijk is bij de gewone rechter. Tegen de scheidsrechterlijke uitspraken kan evenmin cassatieberoep worden ingesteld. De aanwezigheid van een accountant of belastingconsulent in de arbitragecommissie staat garant voor de deskundigheid van de arbitrage.

7 Tenslotte is de procedure voor de arbitragecommissies bij het Instituut kosteloos. Voor meer informatie aangaande de procedure van de arbitragecommissies kunt u steeds terecht bij de juridische dienst van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, tel. 02/ ,

8 Fiscaliteit Tak 23 onder vuur? Een vonnis van 1 september 2003, gewezen inzake verzekeringscontracten van tak 23, die door een man ten gunste van zijn vriendin werden gesloten, heeft de financiële wereld in rep en roer gezet. De man overleed immers kort nadien en de wettelijke niet-reservataire erfgenamen (zus en neef van de overledene) betwistten dat het om levensverzekeringscontracten ging; ze eisten daarbij het bij de verzekeraar gevormde spaartegoed op, dat normaal bestemd was voor de vriendin van de overledene. Een bekend fiscaal tijdschrift wijdde onlangs een artikel aan een vonnis dat spaarders, die, met hun successieplanning in het achterhoofd, in contracten van tak 23 (levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen) hebben belegd, wel eens zou kunnen verontrusten... De feiten? De zus en de neef van een overledene zagen een deel van de nalatenschap aan hun neus voorbijgaan, toen ze vernamen dat de overledene, kort vóór zijn overlijden, contracten van tak 23 had gesloten, waarbij hij één van zijn vriendinnen als begunstigde van de bij overlijden uitbetaalde kapitalen had aangewezen. De rechtbank die het geschil moest beslechten, volgde het standpunt van de wettelijke erfgenamen : de ten gunste van de vriendin van de overledene vereffende kapitalen moesten opnieuw in het actief van de nalatenschap worden opgenomen. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste dat contracten van tak 23 weliswaar als levensverzekeringscontracten kunnen worden beschouwd, maar dat dit niet belet dat de van bij het ingaan van de contracten geboden mogelijkheid om de gestorte sommen terug te nemen bij voorbeeld door middel van vaste maandelijkse opnemingen (mogelijkheid waarvan in het voorliggend geval gebruik werd gemaakt) de aard van het contract wijzigt. Dergelijke contracten moeten als «beleggingsovereenkomsten» worden gekwalificeerd, en dat ongeacht de gebruikte terminologie en de uitdrukkelijke verwijzing naar een «levensverzekeringscontract». De rechtbank oordeelde i.c. dat het afsluiten van een contract van tak 23 kon worden gelijkgesteld met een techniek bestemd om de reservataire erfgenamen van hun deel van de taart te beroven... Op basis van dezelfde argumenten zou elke schuldeiser van een abnormaal kleine nalatenschap dezelfde stelling kunnen inroepen, en voor de rechtbank pogen aan te tonen dat het contract van tak 23 werd afgesloten met de bedoeling de schuldeisers hun wettelijke rechten te ontnemen! Fiscaal blijft de herkwalificatie van een polis van tak 23 tot een beleggingsovereenkomst uiteraard niet zonder gevolgen : een product van tak 23 ontsnapt aan de beurstaks en aan de taks op de fysieke levering van effecten, merkt de auteur van het artikel in kwestie op. Het ontsnapt, onder bepaalde voorwaarden, ook aan de roerende voorheffing op de kapitalen en afkoopwaarden. Door te steunen op de anti-rechtsmisbruikmaatregel (art WIB1992) zou de Belastingadministratie, op haar beurt, op het toneel kunnen verschijnen en haar deel opeisen, vermits belastingwetten op de werkelijkheid steunen, en niet op de schijn... Maar volgens andere specialisten zal de soep niet zo heet worden gegeten. Ten eerste, omdat tegen het vonnis van 1 september nog beroep kan worden ingesteld. En vervolgens omdat een vonnis in burgerlijke zaken niet noodzakelijk relevant is voor de manier waarop een product fiscaal moet worden behandeld. Getuige daarvan de vonnissen met een soortgelijke strekking die geregeld in Frankrijk (waarvan het nationaal recht nauw verwant is met het onze) werden gewezen. Na herhaaldelijke beroepen vestigde de rechtspraak zich daar overheersend in die zin dat deze producten van bijzondere aard als levensverzekeringen moeten worden gekwalificeerd.

9 Vennootschapsbelasting Is de belastingverlaging zinsbegoocheling? De verlaging van de vennootschapsbelasting is officieel ingezet. Maar alles wel beschouwd is het veeleer met een verhoging van de fiscale lasten dat we worden geconfronteerd... Een korte analyse. Door de belastingverlaging die onder deze regering op gang werd gebracht, zal het tarief van de vennootschapsbelasting nog dit jaar dalen van 40,17 % tot 33,99 %. De verlaagde tarieven van hun kant dalen van 28,84 % en 37,08 % tot respectievelijk 24,98 % en 31,93 %. Maar achter deze belastingverlaging gaan jammer genoeg een aantal compenserende maatregelen schuil die de vreugde enigszins temperen. En het zijn de KMO s die het hardst worden getroffen. Tot nog kon een KMO het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting genieten als ze haar bedrijfsleider een bezoldiging toekende van ten minste EUR (of een bedrag ten minste gelijk aan de winst die in de vennootschap bleef na uitbetaling van de bedrijfsleider). Dat minimumbedrag zal jaarlijks worden opgetrokken tot het, vanaf 2007, EUR bedraagt. Deze situatie zal onvermijdelijk leiden tot een verhoging van de sociale bijdragen van de bedrijfsleider, alsook tot een verhoging van zijn directe belastingen en de daarop geheven gemeentebelasting. En dan hebben we het nog niet over het effect van de maatregel op het autofinancieringsvermogen van de KMO : elke eurocent méér die naar de bedrijfsleider stroomt, is vanzelfsprekend een eurocent minder voor de financiering van de groei van de onderneming... Maar dat is nog niet alles! Nu de representatieve organisaties van de zelfstandigen pleiten voor de gelijkschakeling van de zelfstandigenpensioenen met de laagste werknemerspensioenen, en net nu deze eis binnen de regeringsmeerderheid eindelijk gehoor lijkt te vinden, spelen sommigen met het idee om deze maatregel te financieren via een aanzienlijke verhoging van de vennootschapsbijdrage. Deze «eenmalige» bijdrage van BEF, die aanvankelijk ingevoerd werd om de sociale zekerheid van de zelfstandigen uit de rode cijfers te halen, is een jaarlijkse bijdrage geworden en het bedrag ervan werd geregeld verhoogd (momenteel tot 335 EUR). Deze vennootschapsbijdrage, die tal van KMO-patrons steeds gezien hebben als een taks op het bestaansrecht van hun onderneming, zou dus op termijn tot een soort bijdrage voor de financiering van hun pensioen kunnen worden omgevormd. Zullen een verschuiving van de belastingkost naar de bedrijfsleider, een vermoedelijke verhoging van de vennootschapsbijdrage, kosten voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, veel hogere kosten voor het voeren van de boekhouding dan bij een natuurlijke persoon, de zelfstandigen ervan kunnen weerhouden om hun zaak onder vennootschap uit te oefenen en als natuurlijke persoon verder te werken? Op het eerste gezicht niet. Vergeten we vooral niet dat het enkel onder vennootschap is dat de zelfstandige tot een groepsverzekering kan toetreden die hem uitzicht verschaft op een redelijk pensioen. Noch het vrij aanvullend pensioen, noch de klassieke levensverzekering, waarvan de aftrekbare bedragen op zich erg beperkt zijn, maken het mogelijk dit doel te bereiken. De daling van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting zou, ondanks alles, heel wat particulieren ertoe kunnen aanzetten hun zaak tot een vennootschap om te vormen. Maar de regering is hierop bedacht en zal al te enthousiaste zielen afremmen, te beginnen met dezen die de vorm van een BVBA zouden willen aannemen. De reden daarvoor? Bij de oprichting van een EBVBA zal weldra het totaalbedrag van het kapitaal, zijnde EUR, in plaats van slechts EUR, op tafel moeten worden gelegd! Voor al bestaande EBVBA s zal ongetwijfeld in overgangsmaatregelen worden voorzien. Maar momenteel is terzake nog niets definitiefs beslist.

10 Ere wie ere toekomt... R. LASSAUX In het nummer 19 van 20 oktober 2003 publiceerden wij, in het licht van een recent arrest van het Hof van Cassatie, een artikel met de titel «Openbaarheid van bestuur : een zwaard van Damocles». De tekst handelt meer bepaald over de toegang tot bestuursdocumenten in het kader van een bezwaarprocedure. Vanuit de bekommernis degelijke en volledige informatie aan onze lezers te verschaffen over een complexe materie waarvan een goed begrip erg belangrijk is voor de beroepspraktijk, hebben wij onze analyse bewust op de beste documentatiebronnen gebaseerd. In dat kader wensen wij uitdrukkelijk het artikel van J. Van Dyck, verschenen in Fiscoloog van 5 september, te vermelden : de argumenten die de auteur daar aanhaalt, evenals zijn conclusies en de verwijzingen die hij opneemt naar rechtspraak en rechtsleer zijn erg waardevol gebleken bij het redigeren van onze tekst. Wij willen tot slot nog een correctie aanbrengen betreffende de referentie aan een arrest geciteerd op pagina 19/7 : in plaats van «Gent, 3 juli 2003», moet u daar «Gent, 27 mei 2003» lezen. Met onze excuses voor deze vergissing.

11 FEE/IFAC FEE stelde een reeks «Fact Sheets» op over actuele thema s uit het accountantsberoep Elke «Fact Sheet» behandelt een aparte topic en bevat telkens een kort overzicht van de actuele stand van zaken alsook van wat nog verwacht wordt. Bovendien besluit elke Fact Sheet met suggesties voor verdere lectuur. Deze nieuwe reeks biedt dus een snelle en efficiënte inleiding op elk van de volgende onderwerpen : Ethical standards and auditor independence Enforcement of IAS Endorsement of financial reporting standards Money laundering and the fight against organised crime Recognition of professional qualifications in the EU Public oversight of the audit profession Quality assurance for the statutory audit International standards on auditing (ISAs) Registration of audit firms in the EU Deze Fact Sheets kan u vinden op de website van de FEE : %20Sheet.htm

12 IFAC : «Rebuilding public confidence in financial reporting» De onafhankelijke werkgroep «Credibility Task Force» werd in oktober 2002 door IFAC samengesteld. Haar opdracht bestond erin te zoeken naar manieren om de geloofwaardigheid van financiële en andere verslagen van ondernemingen te verbeteren. «Rebuilding public confidence in financial reporting : an international perspective» is haar eindverslag. Ze analyseert in dit document vanuit een internationaal perspectief de oorzaken van het verminderde vertrouwen, en graaft daarbij dieper dan de recente financiële schandalen. De werkgroep neemt, zoals haar was opgedragen, eveneens alternatieven onder de loep die dat vertrouwen zouden kunnen herstellen. Tenslotte formuleert de werkgroep in haar verslag concrete aanbevelingen voor praktische procedures op het vlak van financiële verslaggeving, corporate governance, ondernemingsinformatie en auditing («principles of best practices»). Ze gaat daarbij niet voorbij aan het aanzienlijke werk dat reeds door heel wat ledenorganisaties van het IFAC, en ook door andere organisaties, werd verricht om op nationaal vlak iets aan het vertrouwensverlies te doen. Ze houdt eveneens rekening met de diversiteit in de graad van het vertrouwensprobleem en in de oorzaken ervan. Bovendien besteedt de werkgroep aandacht aan patronen die gelijklopen in enkele domeinen, zoals bijvoorbeeld bij financiële verslaggeving en corporate governance. Het verslag kan worden geraadpleegd en/of gratis gedownload op de site van het IFAC : (501/NB I.A.B.) 2003 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: J. De Leenheer, IAB, Livornostraat 41, 1050 Brussel (tel. (02) , IAB-publicatie, in samenwerking met Kluwer uitgevers, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen.

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Sociaal recht. Economie. Fiscaliteit

IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Sociaal recht. Economie. Fiscaliteit Nummer 19 20 oktober - 2 november 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen «Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsjuristen : een complementaire benadering van gemeenschappelijke onderwerpen»

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Het handelsonderzoek

Het handelsonderzoek Het handelsonderzoek Inleiding De wet bepaalt dat de rechtbank van koophandel een handelsonderzoek opstart wanneer zij verneemt dat uw onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren. Deze brochure

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014 Dag van de CBN 2014 Woensdagnamiddag 12 februari 2014 U verneemt uit de ste hand de recentste belangrijke boekhoudkundige ontwikkelingen Commissie voor Boekhoudkundige Normen www.cnc-cbn.be De adviezen

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 2978 Arrest nr. 37/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 215, derde lid, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

Grondige cursus vennootschapsbelasting

Grondige cursus vennootschapsbelasting vzw Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten Exclusief tweedaags seminarie dinsdag 25 november 2014 woensdag 26 november 2014 De Lozen Boer - Lochristi

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds APRA Leven, vennootschap in vereffening De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds uitgave 11 augustus 2011 www.bijzonderbeschermingsfonds.be BIJZONDER BESCHERMINGSFONDS

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

interview Hervorming van de ve wat is toegevoegde w KRIS PEETERS 6 ACCOUNTANCY de reeks interviews met decisionmakers

interview Hervorming van de ve wat is toegevoegde w KRIS PEETERS 6 ACCOUNTANCY de reeks interviews met decisionmakers In de reeks interviews met decisionmakers uit de economische, sociale en politieke wereld, had een afvaardiging van het Instituut, samengesteld uit Johan De Leenheer (Voorzitter), Guy Stevens (Vice-Voorzitter)

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. 3 Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Wetgeving Corporate

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND

BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND ARTIKEL III/17 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 1. Principe De clubs gaan de verbintenis aan elk geschil betreffende hun rechten die voor arbitrage vatbaar zijn overeenkomstig

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie