IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Beroep. Fiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Beroep. Fiscaliteit"

Transcriptie

1 Nummer november 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen «Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsjuristen : een complementaire benadering van gemeenschappelijke onderwerpen» Studienamiddag IAB IBJ op woensdag 17 december 2003 Vennootschapsrecht, handelsrecht, financieel en economisch recht, fiscaal recht,...: het zijn allemaal voorbeelden van domeinen waarin zowel accountants en belastingconsulenten als bedrijfsjuristen dagelijks actief zijn. Ze werken daarbij ieder vanuit een specifieke invalshoek en vullen elkaar zodoende aan. Aanleiding genoeg voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) om samen enkele thema s te selecteren die deze complementariteit illustreren en ze door leden van de twee Instituten met ruime ervaring terzake, grondig te laten analyseren. Het programma en praktische informatie vindt u op pagina 2. Een inschrijvingsformulier gaat in bijlage bij dit nummer. Stuur het meteen terug: de inschrijvingen lopen nog slechts tot 30 november! IAB werkt samen met Belgische Rode Kruis IAB-leden zullen Rode Kruismedewerkers ondersteuning bieden op het vlak van financiële rapportering. Beroep Arbitragecommissies bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten De Tuchtcommissie van het IAB is niet altijd bevoegd in geschillen tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt omtrent diens ereloon en kosten. Om een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werden in de schoot van het Instituut provinciaal georganiseerde arbitragecommissies opgericht, die wél uitspraak doen over deze geschillen. Fiscaliteit Tak 23 onder vuur? Een vonnis van 1 september 2003, gewezen inzake verzekeringscontracten van tak 23, die door een man ten gunste van zijn vriendin werden gesloten, heeft de financiële wereld in rep en roer gezet. De man overleed immers kort nadien en de wettelijke niet-reservataire erfgenamen (zus en neef van de overledene) betwistten dat het om levensverzekeringscontracten ging; ze eisten daarbij het bij de verzekeraar gevormde spaartegoed op, dat normaal bestemd was voor de vriendin van de overledene.

2 Vennootschapsbelasting Is de belastingverlaging zinsbegoocheling? De verlaging van de vennootschapsbelasting is officieel ingezet. Maar alles wel beschouwd is het veeleer met een verhoging van de fiscale lasten dat we worden geconfronteerd... Een korte analyse. Ere wie ere toekomt... FEE/IFAC FEE Fact Sheets IFAC : «Rebuilding public confidence in financial reporting»

3 I.A.B.-mededelingen «Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsjuristen : een complementaire benadering van gemeenschappelijke onderwerpen» Studienamiddag IAB IBJ op woensdag 17 december 2003 Vennootschapsrecht, handelsrecht, financieel en economisch recht, fiscaal recht,... : het zijn allemaal voorbeelden van domeinen waarin zowel accountants en belastingconsulenten als bedrijfsjuristen dagelijks actief zijn. Ze werken daarbij ieder vanuit een specifieke invalshoek en vullen elkaar zodoende aan. Aanleiding genoeg voor het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) om samen enkele thema s te selecteren die deze complementariteit illustreren en ze door leden van de twee Instituten met ruime ervaring terzake, grondig te laten analyseren. Programma : Onthaal : vanaf 13.30u Algemene inleiding Johan De Leenheer, Voorzitter IAB De taak van de accountant/belastingconsulent en de bedrijfsjurist in het kader van een due diligence-onderzoek Voor het IAB : Gérard Delvaux, accountant-bedrijfsrevisor Voor het IBJ : Dominique Buysschaert, bedrijfsjurist Transfer pricing : fiscale en contractuele aspecten Dienstcontracten tussen vennootschappen van een groep Voor het IAB : Jan Verhoeye, accountant-belastingconsulent Voor het IBJ : Alessandra Salà, bedrijfsjurist-belastingconsulent IAS : stand van zaken op Europees vlak Karel Van Hulle, Head of Unit «Financial Information and Company Law», Europese Commissie Besluit Philippe Marchandise, Voorzitter IBJ Receptie Praktisch : Datum : 17 december 2003 Duur : van 13.30u tot 17.15u Plaats : Tentoonstellingspark van Brussel (Heizel paleizen) Auditorium 2000 Een wegbeschrijving wordt u toegestuurd bij de bevestiging van uw inschrijving. Er is parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de Heizelpaleizen. Talen : Nederlands Frans (simultaanvertaling) Toegangsprijs : H 65; IAB-stagiairs : H 45. Syllabus inbegrepen Bedrag over te maken op rekeningnummer (KBC-Bank), met mededeling «Studienamiddag 17/12/2003 naam deelnemer»

4 Inschrijvingen en inlichtingen : De inschrijvingen lopen t.e.m. 30 november Stuur het inschrijvingsformulier in bijlage bij dit nummer terug naar : Kristien Michiels, tel. : 02/ , fax : 02/ , Uw inschrijving wordt bevestigd bij betaling. Attest permanente vorming : wordt ter plaatse overhandigd. Het Institute of Internal Auditors telt meer dan leden actief in interne audit in meer dan 100 landen. De Belgische afdeling van IIA, de «Belgian Chapter», heeft meer dan 600 leden.

5 IAB werkt samen met Belgische Rode Kruis IAB-leden zullen Rode Kruismedewerkers ondersteuning bieden op het vlak van financiële rapportering. Iedereen kent de maatschappelijke betrokkenheid en erkent het belang van het Belgische Rode Kruis, dat met zijn vele vrijwilligers een breed takenpakket voor zijn rekening neemt : verstrekken van hulp bij ongevallen op o.m. festivals en sportevenementen, organiseren van bloedinzamelingen, verzorgen van ziekenvervoer, verlenen van structurele hulp aan arme landen, enz. Om al deze activiteiten te financieren en de continuïteit ervan te verzekeren, kan de organisatie rekenen op overheidssubsidies en giften van personen en bedrijven. Het Belgische Rode Kruis ontsnapt dan ook niet aan een aantal Corporate Governance-regels : het heeft er inderdaad alle belang bij ervoor te zorgen dat de transparantie met betrekking tot inkomsten, winsten en investeringen zo groot mogelijk is. Vanuit deze vaststelling zal het Instituut dan ook samenwerken met het Rode Kruis om zijn afdelingen te ondersteunen op het vlak van financiële rapportering. In overleg met het Belgische Rode Kruis opteerde de Raad van het IAB voor het organiseren van permanente, regionale aanspreekpunten voor de Rode Kruismedewerkers via het aanduiden, per Belgische provincie, van één of meer accountants die de plaatselijke lokale afdelingen van het Rode Kruis zullen bijstaan. De Voorzitter van het IAB heeft het project voorgesteld en toegelicht ter gelegenheid van de algemene vergadering van het Belgische Rode Kruis op zaterdag 11 oktober 2003, onder voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. De integrale toespraak wordt gepubliceerd in Accountancy & Tax nr. 4/2003. J. DE LEENHEER Voorzitter

6 Beroep L. DHAENE Arbitragecommissies bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten I. Inleiding De Tuchtcommissie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is niet altijd bevoegd in geschillen tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt omtrent diens ereloon en kosten. Teneinde een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werden in de schoot van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten provinciaal georganiseerde arbitragecommissies opgericht, die uitspraak doen over ereloongeschillen tussen accountants en/of belastingconsulenten en hun cliënten. II. Samenstelling De arbitragecommissies bestaan uit drie scheidsrechters, met name : een magistraat die de arbitragecommissie voorzit; een magistraat of een advocaat; een accountant of een belastingconsulent. De samenstelling is een garantie voor de onafhankelijkheid van de arbitragecommissies. III. Voorwaarden Opdat een geschil voorgelegd zou kunnen worden aan de bevoegde arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, dient het betwiste ereloon minimum 496 EUR (exclusief BTW) te bedragen. Een geschil kan bovendien enkel aan de bevoegde arbitragecommissie voorgelegd worden, indien beide partijen hun goedkeuring geven met betrekking tot de voorlegging van het geschil aan de arbitragecommissie. In praktijk betekent dit dat, indien het Instituut in kennis gesteld wordt van een ereloongeschil, beide partijen geïnformeerd worden van de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de bevoegde arbitragecommissie. Van zodra beide partijen hun akkoord bevestigen om gebruik te maken van deze mogelijkheid, wordt het geschil voorgelegd en beslecht door de bevoegde arbitragecommissie. IV. Waarom kiezen voor de procedure voor de arbitragecommissie? Een arbitrageprocedure biedt, in vergelijking met de klassieke gerechtelijke procedure, een aantal voordelen : zij leidt tot een snellere rechtsbedeling, is deskundig en kosteloos. De snelheid van arbitrage wordt in de hand gewerkt, niet alleen door het feit dat de procedure weinig formalistisch is, maar ook door het feit dat er geen beroep tegen arbitrale beslissingen mogelijk is bij de gewone rechter. Tegen de scheidsrechterlijke uitspraken kan evenmin cassatieberoep worden ingesteld. De aanwezigheid van een accountant of belastingconsulent in de arbitragecommissie staat garant voor de deskundigheid van de arbitrage.

7 Tenslotte is de procedure voor de arbitragecommissies bij het Instituut kosteloos. Voor meer informatie aangaande de procedure van de arbitragecommissies kunt u steeds terecht bij de juridische dienst van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, tel. 02/ ,

8 Fiscaliteit Tak 23 onder vuur? Een vonnis van 1 september 2003, gewezen inzake verzekeringscontracten van tak 23, die door een man ten gunste van zijn vriendin werden gesloten, heeft de financiële wereld in rep en roer gezet. De man overleed immers kort nadien en de wettelijke niet-reservataire erfgenamen (zus en neef van de overledene) betwistten dat het om levensverzekeringscontracten ging; ze eisten daarbij het bij de verzekeraar gevormde spaartegoed op, dat normaal bestemd was voor de vriendin van de overledene. Een bekend fiscaal tijdschrift wijdde onlangs een artikel aan een vonnis dat spaarders, die, met hun successieplanning in het achterhoofd, in contracten van tak 23 (levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen) hebben belegd, wel eens zou kunnen verontrusten... De feiten? De zus en de neef van een overledene zagen een deel van de nalatenschap aan hun neus voorbijgaan, toen ze vernamen dat de overledene, kort vóór zijn overlijden, contracten van tak 23 had gesloten, waarbij hij één van zijn vriendinnen als begunstigde van de bij overlijden uitbetaalde kapitalen had aangewezen. De rechtbank die het geschil moest beslechten, volgde het standpunt van de wettelijke erfgenamen : de ten gunste van de vriendin van de overledene vereffende kapitalen moesten opnieuw in het actief van de nalatenschap worden opgenomen. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste dat contracten van tak 23 weliswaar als levensverzekeringscontracten kunnen worden beschouwd, maar dat dit niet belet dat de van bij het ingaan van de contracten geboden mogelijkheid om de gestorte sommen terug te nemen bij voorbeeld door middel van vaste maandelijkse opnemingen (mogelijkheid waarvan in het voorliggend geval gebruik werd gemaakt) de aard van het contract wijzigt. Dergelijke contracten moeten als «beleggingsovereenkomsten» worden gekwalificeerd, en dat ongeacht de gebruikte terminologie en de uitdrukkelijke verwijzing naar een «levensverzekeringscontract». De rechtbank oordeelde i.c. dat het afsluiten van een contract van tak 23 kon worden gelijkgesteld met een techniek bestemd om de reservataire erfgenamen van hun deel van de taart te beroven... Op basis van dezelfde argumenten zou elke schuldeiser van een abnormaal kleine nalatenschap dezelfde stelling kunnen inroepen, en voor de rechtbank pogen aan te tonen dat het contract van tak 23 werd afgesloten met de bedoeling de schuldeisers hun wettelijke rechten te ontnemen! Fiscaal blijft de herkwalificatie van een polis van tak 23 tot een beleggingsovereenkomst uiteraard niet zonder gevolgen : een product van tak 23 ontsnapt aan de beurstaks en aan de taks op de fysieke levering van effecten, merkt de auteur van het artikel in kwestie op. Het ontsnapt, onder bepaalde voorwaarden, ook aan de roerende voorheffing op de kapitalen en afkoopwaarden. Door te steunen op de anti-rechtsmisbruikmaatregel (art WIB1992) zou de Belastingadministratie, op haar beurt, op het toneel kunnen verschijnen en haar deel opeisen, vermits belastingwetten op de werkelijkheid steunen, en niet op de schijn... Maar volgens andere specialisten zal de soep niet zo heet worden gegeten. Ten eerste, omdat tegen het vonnis van 1 september nog beroep kan worden ingesteld. En vervolgens omdat een vonnis in burgerlijke zaken niet noodzakelijk relevant is voor de manier waarop een product fiscaal moet worden behandeld. Getuige daarvan de vonnissen met een soortgelijke strekking die geregeld in Frankrijk (waarvan het nationaal recht nauw verwant is met het onze) werden gewezen. Na herhaaldelijke beroepen vestigde de rechtspraak zich daar overheersend in die zin dat deze producten van bijzondere aard als levensverzekeringen moeten worden gekwalificeerd.

9 Vennootschapsbelasting Is de belastingverlaging zinsbegoocheling? De verlaging van de vennootschapsbelasting is officieel ingezet. Maar alles wel beschouwd is het veeleer met een verhoging van de fiscale lasten dat we worden geconfronteerd... Een korte analyse. Door de belastingverlaging die onder deze regering op gang werd gebracht, zal het tarief van de vennootschapsbelasting nog dit jaar dalen van 40,17 % tot 33,99 %. De verlaagde tarieven van hun kant dalen van 28,84 % en 37,08 % tot respectievelijk 24,98 % en 31,93 %. Maar achter deze belastingverlaging gaan jammer genoeg een aantal compenserende maatregelen schuil die de vreugde enigszins temperen. En het zijn de KMO s die het hardst worden getroffen. Tot nog kon een KMO het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting genieten als ze haar bedrijfsleider een bezoldiging toekende van ten minste EUR (of een bedrag ten minste gelijk aan de winst die in de vennootschap bleef na uitbetaling van de bedrijfsleider). Dat minimumbedrag zal jaarlijks worden opgetrokken tot het, vanaf 2007, EUR bedraagt. Deze situatie zal onvermijdelijk leiden tot een verhoging van de sociale bijdragen van de bedrijfsleider, alsook tot een verhoging van zijn directe belastingen en de daarop geheven gemeentebelasting. En dan hebben we het nog niet over het effect van de maatregel op het autofinancieringsvermogen van de KMO : elke eurocent méér die naar de bedrijfsleider stroomt, is vanzelfsprekend een eurocent minder voor de financiering van de groei van de onderneming... Maar dat is nog niet alles! Nu de representatieve organisaties van de zelfstandigen pleiten voor de gelijkschakeling van de zelfstandigenpensioenen met de laagste werknemerspensioenen, en net nu deze eis binnen de regeringsmeerderheid eindelijk gehoor lijkt te vinden, spelen sommigen met het idee om deze maatregel te financieren via een aanzienlijke verhoging van de vennootschapsbijdrage. Deze «eenmalige» bijdrage van BEF, die aanvankelijk ingevoerd werd om de sociale zekerheid van de zelfstandigen uit de rode cijfers te halen, is een jaarlijkse bijdrage geworden en het bedrag ervan werd geregeld verhoogd (momenteel tot 335 EUR). Deze vennootschapsbijdrage, die tal van KMO-patrons steeds gezien hebben als een taks op het bestaansrecht van hun onderneming, zou dus op termijn tot een soort bijdrage voor de financiering van hun pensioen kunnen worden omgevormd. Zullen een verschuiving van de belastingkost naar de bedrijfsleider, een vermoedelijke verhoging van de vennootschapsbijdrage, kosten voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, veel hogere kosten voor het voeren van de boekhouding dan bij een natuurlijke persoon, de zelfstandigen ervan kunnen weerhouden om hun zaak onder vennootschap uit te oefenen en als natuurlijke persoon verder te werken? Op het eerste gezicht niet. Vergeten we vooral niet dat het enkel onder vennootschap is dat de zelfstandige tot een groepsverzekering kan toetreden die hem uitzicht verschaft op een redelijk pensioen. Noch het vrij aanvullend pensioen, noch de klassieke levensverzekering, waarvan de aftrekbare bedragen op zich erg beperkt zijn, maken het mogelijk dit doel te bereiken. De daling van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting zou, ondanks alles, heel wat particulieren ertoe kunnen aanzetten hun zaak tot een vennootschap om te vormen. Maar de regering is hierop bedacht en zal al te enthousiaste zielen afremmen, te beginnen met dezen die de vorm van een BVBA zouden willen aannemen. De reden daarvoor? Bij de oprichting van een EBVBA zal weldra het totaalbedrag van het kapitaal, zijnde EUR, in plaats van slechts EUR, op tafel moeten worden gelegd! Voor al bestaande EBVBA s zal ongetwijfeld in overgangsmaatregelen worden voorzien. Maar momenteel is terzake nog niets definitiefs beslist.

10 Ere wie ere toekomt... R. LASSAUX In het nummer 19 van 20 oktober 2003 publiceerden wij, in het licht van een recent arrest van het Hof van Cassatie, een artikel met de titel «Openbaarheid van bestuur : een zwaard van Damocles». De tekst handelt meer bepaald over de toegang tot bestuursdocumenten in het kader van een bezwaarprocedure. Vanuit de bekommernis degelijke en volledige informatie aan onze lezers te verschaffen over een complexe materie waarvan een goed begrip erg belangrijk is voor de beroepspraktijk, hebben wij onze analyse bewust op de beste documentatiebronnen gebaseerd. In dat kader wensen wij uitdrukkelijk het artikel van J. Van Dyck, verschenen in Fiscoloog van 5 september, te vermelden : de argumenten die de auteur daar aanhaalt, evenals zijn conclusies en de verwijzingen die hij opneemt naar rechtspraak en rechtsleer zijn erg waardevol gebleken bij het redigeren van onze tekst. Wij willen tot slot nog een correctie aanbrengen betreffende de referentie aan een arrest geciteerd op pagina 19/7 : in plaats van «Gent, 3 juli 2003», moet u daar «Gent, 27 mei 2003» lezen. Met onze excuses voor deze vergissing.

11 FEE/IFAC FEE stelde een reeks «Fact Sheets» op over actuele thema s uit het accountantsberoep Elke «Fact Sheet» behandelt een aparte topic en bevat telkens een kort overzicht van de actuele stand van zaken alsook van wat nog verwacht wordt. Bovendien besluit elke Fact Sheet met suggesties voor verdere lectuur. Deze nieuwe reeks biedt dus een snelle en efficiënte inleiding op elk van de volgende onderwerpen : Ethical standards and auditor independence Enforcement of IAS Endorsement of financial reporting standards Money laundering and the fight against organised crime Recognition of professional qualifications in the EU Public oversight of the audit profession Quality assurance for the statutory audit International standards on auditing (ISAs) Registration of audit firms in the EU Deze Fact Sheets kan u vinden op de website van de FEE : %20Sheet.htm

12 IFAC : «Rebuilding public confidence in financial reporting» De onafhankelijke werkgroep «Credibility Task Force» werd in oktober 2002 door IFAC samengesteld. Haar opdracht bestond erin te zoeken naar manieren om de geloofwaardigheid van financiële en andere verslagen van ondernemingen te verbeteren. «Rebuilding public confidence in financial reporting : an international perspective» is haar eindverslag. Ze analyseert in dit document vanuit een internationaal perspectief de oorzaken van het verminderde vertrouwen, en graaft daarbij dieper dan de recente financiële schandalen. De werkgroep neemt, zoals haar was opgedragen, eveneens alternatieven onder de loep die dat vertrouwen zouden kunnen herstellen. Tenslotte formuleert de werkgroep in haar verslag concrete aanbevelingen voor praktische procedures op het vlak van financiële verslaggeving, corporate governance, ondernemingsinformatie en auditing («principles of best practices»). Ze gaat daarbij niet voorbij aan het aanzienlijke werk dat reeds door heel wat ledenorganisaties van het IFAC, en ook door andere organisaties, werd verricht om op nationaal vlak iets aan het vertrouwensverlies te doen. Ze houdt eveneens rekening met de diversiteit in de graad van het vertrouwensprobleem en in de oorzaken ervan. Bovendien besteedt de werkgroep aandacht aan patronen die gelijklopen in enkele domeinen, zoals bijvoorbeeld bij financiële verslaggeving en corporate governance. Het verslag kan worden geraadpleegd en/of gratis gedownload op de site van het IFAC : (501/NB I.A.B.) 2003 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: J. De Leenheer, IAB, Livornostraat 41, 1050 Brussel (tel. (02) , IAB-publicatie, in samenwerking met Kluwer uitgevers, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Particulieren vs. handelaars

Particulieren vs. handelaars News Ondernemers December 2013 Kleine letters, grote impact Algemene voorwaarden in contracten bewijzen hun nut als ze juridisch correct zijn in vrijwel alle sectoren. Ze voorkomen vaak discussies met

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie