Perspectief. Leerkracht. Dit woord, waarmee uw. Veel leerkracht toegewenst! nieuwe werkervaring. Nummer 5 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectief. Leerkracht. Dit woord, waarmee uw. Veel leerkracht toegewenst! nieuwe werkervaring. Nummer 5 februari 2014"

Transcriptie

1 Nummer 5 februari 2014 Perspectief Nieuwsbrief van de Laurentius Stichting Veel leerkracht toegewenst! Leerkracht. Dit woord, waarmee uw beroep wordt aangeduid, heeft vele diepere betekenissen. Het gaat over de ontwikkeling van kinderen tot krachtige mensen en uw bepalende rol in dit leerproces. Het gaat over uw kracht om ook zelf te blijven leren en uzelf te ontwikkelen. Het gaat over u als kracht van de school. Uw leerkracht is van onschatbare waarde. Daarom doen we er als Laurentius Stichting alles aan om uw leerkracht te behouden voor onze scholen. Óók in tijden van dalende leerlingaantallen en formatieve krimp op een aantal van onze scholen. Leerkracht moet je ook onderhouden, voeden en trainen. U weet als geen ander wat u daarvoor nodig heeft. Daarom voert ú de regie over uw professionele ontwikkeling, eventueel met ondersteuning van uw directeur. Als Laurentius Stichting geven we u de ruimte en handvatten die u nodig heeft om uw talenten te ontwikkelen en ten volle te benutten. Kennismaken met, of overstappen naar een andere school kan een stap zijn in de ontwikkeling van uw leerkracht. Zo doet u nieuwe ideeën, kennis, ervaring en inspiratie op. Zo werken we aan krachtige scholen in tijden van passend onderwijs, kritische en meer eisende ouders en de luide roep om inzicht in de onderwijsopbrengsten en betere onderwijsresultaten. De mobiliteitsmarkt blijkt een relatief laagdrempelige manier voor leerkrachten om zich verder te ontwikkelen en een nieuwe school te laten profiteren van hun talenten. Daarom organiseren we voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuwe mobiliteitsmarkt. Deze zal weer primair een vrijwillig karakter hebben. Een verplichte overstap naar een andere Laurentius-school kan echter niet worden uitgesloten. We zoeken naar de beste balans tussen een baangarantie voor iedere leerkracht binnen de Laurentius Stichting, het stimuleren van ieders professionele ontwikkeling en de kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Natuurlijk vindt de mobiliteitsmarkt weer plaats aan de hand van duidelijke criteria. Dit jaar zal de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel een nieuw criterium zijn. Ondertussen werken we aan een integraal mobiliteitsbeleid. Het doel daarvan is: duurzame inzetbaarheid van iedere medewerker én kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Dit past in onze visie: goed onderwijs, een stimulerend leer- en werkklimaat en een sterk imago. nodig u nadrukkelijk uit om uw leerkracht te blijven voeden en trainen, op de manier die bij u én bij uw school past. wens u, onze scholen en leerlingen veel leerkracht toe! Joke Reijman Voorzitter College van Bestuur Laurentius Stichting Na de Pabo werd ik aangenomen op de Gouden Griffel, waar wordt gewerkt volgens het nieuwe leren. Na vijf jaar wilde ik kennismaken met een andere onderwijsvorm. heb me georiënteerd op de mogelijkheden binnen de Laurentius Stichting en kon ook op enkele scholen een dag meelopen. hield de vacatures binnen de stichting in de gaten en heb gesolliciteerd bij de St. Jozefschool, waar klassikaal wordt lesgegeven. sta er sinds september 2013 voor de klas en voel me als een vis in het water. Het is mooi dat je binnen Laurentius Stichting de kans krijgt om nieuwe werkervaring op te doen met behoud van je vaste contract. kan het iedereen aanraden. nieuwe werkervaring Vijftien collega s van de Laurentius Stichting zijn in overgestapt naar een andere Laurentius-school. Drie van hen vertellen in deze Perspectief hoe zij die overstap hebben ervaren. Pauline van den Baard 3

2 Nieuw beginsel voor overplaatsing Criteria mobiliteitsmarkt Vrijwillig overstappen naar een andere school staat voorop tijdens de mobiliteitsmarkt Een verplichte overstap kan echter niet worden uitgesloten in geval van boventalligheid op scholen. Voor het eerst wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Wie komen wel en niet in aanmerking voor overplaatsing? Als het College van Bestuur het (bestuurs)formatieplan heeft vastgesteld, wijst het bestuur de scholen met boventalligheid aan. De schooldirecties van deze scholen wijzen vervolgens leerkrachten aan die voor overplaatsing in aanmerking komen. Zij krijgen de status van plaatsingskandidaat. Aanwijzing gebeurt op grond van het afspiegelingsbeginsel en het last-infirst-out-principe (LIFO). Beroepsprocedure verplichte overplaatsing Als een medewerker het niet eens is met de overplaatsing naar een andere school, neemt het bestuur een afgewogen besluit. De plaatsingsprocedure wordt gevolgd zoals opgenomen in de CAO PO 2013 artikel 10.6 en op grond van het overplaatsingsbeleid binnen de mobiliteitsmarkt De medewerker kan tegen dit besluit in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De uitspraak van deze commissie is bindend. Indien de medewerker akkoord gaat met de overplaatsing worden eventuele afspraken schriftelijk vastgelegd. Afspiegelingsbeginsel en last in first out (LIFO-principe) De Laurentius Stichting heeft afgesproken dat het onderwijzend personeel bij formatieve frictie in aanmerking komt voor verplichte overplaatsing. De plaatsingskandidaten worden aangewezen op grond van vooraf vastgestelde objectieve criteria: het afspiegelingsbeginsel en het LIFO-principe. Het afspiegelingsbeginsel moet voorkomen dat voornamelijk jongeren, die in de regel het kortste dienstverband hebben bij de stichting, naar een andere school vertrekken en de ouderen blijven zitten. In de praktijk Het afspiegelingsbeginsel werkt als volgt: het onderwijzend personeel wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. Indien de school met boventalligheid meerdere plaatsingskandidaten heeft, dient de verdeling van de overplaatsing over de leeftijdsgroepen op een zodanige wijze plaats te vinden, dat de leeftijdsopbouw binnen deze categorie vóór en ná het vertrek van de plaatsingskandidaat verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Hier wordt een rekenformule voor gehanteerd. Vervolgens wordt binnen het betreffende leeftijdscohort de werknemer met het kortste dienstverband op basis van het LIFO-principe als eerste aangewezen als plaatsingskandidaat. Bij LIFO is de duur van de diensttijd het selectiecriterium. Dat wil zeggen dat de medewerker die het kortst bij de Laurentius Stichting (of één van haar rechtsvoorgangers) in dienst is, als eerste wordt aangewezen voor overplaatsing. Niet aangewezen De volgende leerkrachten kunnen op grond van hun sleutelpositie in de organisatie niet aangewezen worden voor overplaatsing: Intern begeleiders LA; Intern begeleiders LB; Leerkrachten LB; Leerkrachten die waarnemend directeur zijn; Leerkrachten LA die lid van het MT zijn. De volgende leerkrachten komen (nog) niet in aanmerking voor overplaatsing vanwege een bijzondere omstandigheid: Overplaatsing op andere gronden In het mobiliteits- en overplaatsingsbeleid ligt het accent op overplaatsing op grond van formatieve boventalligheid. Het bestuur van de Laurentius Stichting kan echter ook op andere gronden besluiten een leerkracht over te plaatsen, zoals bij ziekte, functioneren of een ander belang van de school en/of de leerkracht. Dit besluit kan zonder instemming van de leerkracht genomen worden. Hij/ zij kan er tegen in beroep gaan. Zie ook artikel 10.6 lid 2 en 3 van de CAO PO Leerkrachten met functioneringsproblematiek die t.o.v. de overplaatsing een negatief advies hebben van de school waar zij werken, bekrachtigd door een besluit van het College van Bestuur; Leerkrachten voor wie zwaarwegende redenen gelden om niet overgeplaatst te worden, bekrachtigd door een besluit van het College van Bestuur; Leerkrachten die na 1 augustus 2012 zijn overgestapt naar de huidige school met boventalligheid. Twee keer overstappen naar een nieuwe school binnen twee jaar zou teveel gevraagd zijn.

3 Voorbeeld afspiegelingsbeginsel binnen de categorie onderwijzend personeel Op een Laurentius-school werken 18 medewerkers die binnen de categorie Onderwijzend Personeel (OP) vallen. Vanwege tegenvallende financiële resultaten, mede als gevolg van een sterk teruglopend leerlingenaantal, komt de (school)directie tot de conclusie dat ten minste 4 medewerkers uit deze categorie aangewezen moeten worden als plaatsingskandidaten. Op basis van het mobiliteitsbeleid van de Laurentius Stichting komen alleen OP ers in aanmerking voor overplaatsing. OP ers die een sleutelpositie in de organisatie hebben, worden buiten beschouwing gelaten; bij deze school gaat dit om 3 medewerkers. Dit rekenvoorbeeld gaat dus uit van 15 medewerkers binnen de categorie OP. Stap 1: De werkgever deelt de OP ers in in vijf leeftijdsgroepen. Leeftijdsgroep totaal Werknemers Percentage 33,3 33, , Stap 2: De werkgever stelt het aantal plaatsingskandidaten per leeftijdsgroep vast. Er wordt bepaald hoeveel medewerkers per leeftijdsgroep herplaatst dienen te worden om de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk in stand te houden. Om dit te bewerkstelligen, wordt het percentage medewerkers per leeftijdsgroep vermenigvuldigd met het totaal aantal plaatsingskandidaten (4). Uitkomsten van 0,5 of hoger worden naar boven afgerond. Leeftijdsgroep totaal Werknemers Percentage 33,3 33, , Aantal overplaatsingen 1,33 1,33 0,80 0,53 Afgerond Stap 3: De werkgever wijst per leeftijdsgroep de plaatsingskandidaat aan op basis van het LIFO-principe. De werkgever heeft in stap 2 berekend hoeveel medewerkers in welke leeftijdsgroep worden aangewezen als plaatsingskandidaat. Op basis van last-in-first-out-principe (LIFO-principe) wordt in stap 3 bepaald wie wordt aangewezen. Het gaat om de medewerker met het kortste dienstverband bij de Laurentius Stichting. Stap 4: Eventuele herhaling van de procedure. Mocht de gewenste bezuiniging met de 4 aangewezen plaatsingskandidaten niet worden gehaald, vanwege een te kleine werktijdfactor van betrokkenen, dan wordt de procedure vanaf stap 1 herhaald. In dit geval worden bij het indelen van de leeftijdsgroepen ook de al aangewezen plaatsingskandidaten buiten beschouwing gelaten. Vraag & werk als leerkracht LB op de Laurentius SBO. Kan ik dan aangewezen worden voor overplaatsing? Ja, de leerkracht LB in het speciaal basisonderwijs kan worden aangewezen. Alleen de leerkracht LB in het reguliere basisonderwijs kan niet worden aangewezen. ben aangesteld als vervanger voor een langdurig zieke. Mag ik in fase 1 en 3 intern solliciteren op reguliere vacatures? Nee en ja. Als vervanger mag u in fase 1 alleen solliciteren op interne vervangingsvacatures. In fase 1 heeft u ten aanzien van reguliere vacatures de status van externe sollicitant. Echter, in fase 3 mag u wel mee solliciteren op reguliere vacatures indien u voldoet aan de gestelde criteria. heb nu een aanstelling voor wtf 0,5. Mag ik solliciteren op een vacature van wtf 1? In fase 1 kan dat niet. De huidige wtf mag met een marge van 0,1 afwijken van de wtf van de vacature. Op deze wijze wordt de beschikbare formatieruimte zo veel mogelijk gereserveerd voor de plaatsingskandidaten in fase 2. U kunt wel uw interesse kenbaar maken; de school zou immers kunnen kiezen voor een duo-baan als invulling van de vacature. Antwoord werk op een groeischool. dat ik in fase 1 of 3 ga solliciteren. Kan ik afgewezen worden? Ja, want u bevindt zich dan in een reguliere sollicitatieprocedure. De sollicitatiecommissie selecteert in fase 1 en 3 op basis van kwaliteit. Het is wel zo dat als er sprake is van gebleken gelijke geschiktheid van de kandidaten de plaatsingskandidaat voorrang heeft.

4 Hoe werkt de mobiliteitsmarkt Fase 1 Vrije sollicitatieronde stichtingsbreed Voordat de mobiliteitsmarkt start, hebben de schooldirecties de plaatsingskandidaten aangewezen op grond van de objectieve criteria (het afspiegelingsbeginsel en het LIFO-principe). In deze eerste fase worden alleen de reguliere vacatures gepubliceerd. De vacatures worden via de directeur digitaal onder alle medewerkers verspreid. Alleen de medewerkers met een vast of tijdelijk regulier dienstverband kunnen solliciteren op de beschikbare reguliere vacatures. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten zal de sollicitant die werkzaam is op een school met boventalligheid voorrang krijgen. Dus bent u plaatsingskandidaat, laat het de sollicitatiecommissie weten! Binnen de mobiliteitsmarkt mag alleen gesolliciteerd worden op vacatures met een werktijdfactor die gelijk is aan de werktijdfactor van de huidige benoeming met een marge van 0,1. Dat betekent dat de sollicitant vooraf goed moet bekijken of de werktijdfactor van de vacature niet te veel afwijkt. De sollicitant die parttime werkt kan echter wel op een fulltime vacature solliciteren; de school zou immers kunnen kiezen voor een duo-baan als invulling van de vacature. Fase 2 Plaatsingsronde We spreken in deze fase van een plaatsingsronde en niet van een sollicitatieronde. In deze ronde worden de plaatsingskandidaten die in fase 1 niet zijn ingestroomd, gematcht aan de beschikbare vacatures. Als er in deze, of in de volgende fases, geen geschikte reguliere vacatures zijn, kan de plaatsingskandidaat gematcht worden met een geschikte (langdurige) vervangingsvacature. De plaatsingskandidaten maken in tien-minutengesprekken kennis met directeuren met een passende vacature. De passendheid van de vacature wordt primair bepaald door de werktijdfactor; de wensen van de kandidaat worden hier zoveel mogelijk in meegenomen. Als er na het gesprek een klik is, volgt een tweede gesprek met de directeur. Daarna wordt een besluit genomen in samenspraak met betrokkene, de desbetreffende directeur, de personeelsfunctionaris en het bestuur. Fase 3 Tweede vrije sollicitatieronde Dit is de vervolgronde voor alle vacatures (zowel regulier als vervanging). Alle reguliere vacatures die ontstaan zijn als gevolg van de interne mobiliteit in fase 1 worden opengesteld voor alle interne medewerkers met een regulier (tijdelijk) dienstverband binnen de stichting. In deze fase worden tegelijkertijd alle vervangingsvacatures opengesteld voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de Laurentius Stichting. Verder krijgen de huidige LIO ers en vervangers in fase 3 een speciale status: onder bepaalde voorwaarden (zie kader vervangers ) mogen zij solliciteren op de reguliere vacatures. Ook in deze fase wordt de plaatsingsprocedure met plaatsingskandidaten die in fase 1 en fase 2 nog niet gematcht zijn, voortgezet. Fase 4 Het College van Bestuur besluit of de nog niet ingevulde vacatures extern uitgezet worden Vervangers en huidige LIO ers Vervangers zijn leerkrachten die een afwezige collega tijdelijk vervangen, bijvoorbeeld wegens ziekte of verlof. Vervangers die een vervangingsaanstelling hebben binnen de Laurentius Stichting mogen in fase 1 niet solliciteren op de reguliere vacatures. Zij mogen wel in fase 3 solliciteren op alle vervangingsvacatures. Echter, vervangers die in het schooljaar drie aaneengesloten maanden werkzaam geweest zijn als groepsleerkracht voor een minimale wtf van 0,4 hebben een speciale positie: zij mogen in fase 3 wel solliciteren op alle reguliere vacatures die in fase 1 nog niet zijn vervuld. Voorwaarde is wel dat zij een positieve schriftelijke evaluatie van de schooldirectie kunnen overleggen. Het voorgaande is ook van toepassing op de huidige LIO ers. Vervangers die in het huidige schooljaar zijn aangesteld op een langdurige vervanging, dienen ermee rekening te houden dat hun vervangingsaanstelling mogelijk niet doorloopt in het schooljaar , ook al loopt de grondslag voor de vervanging wel door (de zieke collega is bijvoorbeeld nog niet hersteld). Het kan namelijk zijn dat een groepsleerkracht van een school met boventalligheid, die nog niet op een andere school van de Laurentius Stichting is geplaatst, op deze (langdurige) vervanging wordt aangesteld. De Laurentius Stichting doet wel haar uiterste best om haar vervangers binnen de stichting te blijven inzetten. 6

5 Vraag & Antwoord een goede klik had als invaller al op verschillende Laurentiusscholen gewerkt toen ik in 2011 op de Titus Brandsmaschool kwam. viel in voor een zieke leerkracht en voor iemand die met zwangerschapsverlof ging en ben gebleven tot eind vorig schooljaar. Toen moest ik jammer genoeg stoppen en werd uitgenodigd te solliciteren. Dat begon met speeddaten. De sollicitanten en directeuren zaten in een zaal en hadden telkens tien minuten de tijd om kennis te maken. Het voelde erg informeel en ongedwongen. Meteen daarna volgde een één-opéén evaluatiegesprek waarbij ik kon aangeven hoe ik het had ervaren en of ik een klik had met een school. Ook de directeuren konden aangeven met wie zij verder in gesprek wilden. Op die manier werd een match mogelijk gemaakt. wilde graag verder praten met De Christoffel en gelukkig wilde deze school ook verder met mij praten. Het was een prettig sollicitatiegesprek dankzij de eerdere kennismaking. Het was veel minder spannend, want het ijs was al gebroken. De klik was er: inmiddels sta ik sinds september 2013 op De Christoffel drie dagen voor groep 5. Terugkijkend vind ik het mooi dat ik binnen de stichting de kans heb gekregen op een andere baan. Emma Spuyman dat ik als plaatsingskandidaat niet gematcht kan worden, kan ik dan geplaatst worden op een langdurige vervanging? Zo ja, heeft dat consequenties voor mijn rechtspositie? Ja, dan kunt u geplaatst worden op een langdurige vervanging. Dat heeft geen consequenties voor uw rechtspositie. werk fulltime. dat ik plaatsingskandidaat ben, kan het dan zijn dat ik op twee scholen geplaatst word? Ja. Uiteraard zal er naar gestreefd worden dit te voorkomen. dat ik plaatsingskandidaat ben (fase 2), kan de directeur van de school met een vacature mij afwijzen? In principe niet. Het gaat hier om een plaatsingsprocedure. Het streven is om de plaatsingskandidaten te matchen met de beschikbare vacatures. Dat beperkt wel de speelruimte. Goed overleg is de basis van de plaatsing. Als alle betrokkenen er niet uitkomen, kan een schooldirecteur zich wenden tot het College van Bestuur, dat een afgewogen besluit zal nemen. Van welke peildatum gaan jullie uit bij het bepalen van de duur van de diensttijd? De peildatum is vastgesteld op 1 augustus dat ik in aanmerking kom voor overplaatsing, kan ik hier bezwaar tegen aantekenen? Ja. U kunt beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dit beroepsorgaan toetst of het bestuur van de Laurentius Stichting bij de verplichte overplaatsing redelijk en zorgvuldig heeft gehandeld, dat wil zeggen of het verweer van de medewerker al dan niet verworpen dient te worden. Er wordt met name getoetst of de juiste procedure is gevolgd conform de procedurevoorschriften vermeld in artikel 10.6 CAO PO en in het vastgestelde mobiliteitsbeleid. dat ik boventallig ben op de Laurentius SBO, kan ik dan overgeplaatst worden? Ja, want de Laurentius SBO valt onder de cao Primair Onderwijs. Plaatsingskandidaten behouden wel hun inschaling.

6 Tijdpad interne mobiliteitsmarkt Week 14 Week 16/17 Week 20 Week 21 Week maart 2014: start fase 1. Alle medewerkers ontvangen via de schooldirectie de digitale brochure Reguliere vacatures interne mobiliteitsmarkt Sluitingstermijn: 9 april Sollicitatiegesprekken. De procedures dienen uiterlijk 23 april 2014 te zijn afgerond. 12 mei 2014: start fase 2 (plaatsingsfase). Er vindt een inventarisatie plaats van de interne mobiliteit in fase 1, de vacatures en de plaatsingskandidaten worden vastgesteld. Match reguliere vacatures met plaatsingskandidaten (tien-minutengesprekken). 28 mei 2014: bestuursbesluit plaatsingen. Week 23 2 juni 2014: start fase 3 Week 23/24 Week 25/26 Week 27 6 juni 2014: alle medewerkers ontvangen de (tweede) digitale brochure Reguliere en vervangingsvacatures interne mobiliteitsmarkt Sluitingstermijn: 12 juni Sollicitatiegesprekken fase 3. De procedures dienen uiterlijk op 26 juni 2014 te zijn afgerond. 4 juli 2014: start fase 4. Het College van Bestuur besluit over de niet ingevulde (reguliere) vacatures. Indien van toepassing worden de vacatures voor externen opengesteld. In 2010 ben ik begonnen op de Mgr. Bekkersschool, eerst als kleuterjuf en daarna stond ik twee jaar voor groep 5. De school moest inkrimpen. was als laatste aangenomen en kwam dus als eerste in aanmerking voor interne overplaatsing. Aanvankelijk vond ik het moeilijk om de overstap te maken omdat ik nog maar kort in dienst was. Uiteindelijk is het me ontzettend meegevallen. Er is goed naar mijn kwaliteiten gekeken en er werd rekening gehouden met o.a. mijn woon-werkafstand. kwam in aanmerking voor verschillende vacatures. Samen met collega s van andere scholen werd ik uitgenodigd op het kantoor van de Laurentius Stichting. In één ruimte zaten directeuren die een vacature hadden. We schoven van tafel naar tafel, het was een soort speeddating en dat was heel bijzonder. heb daarna met twee directeuren een vervolggesprek gevoerd. Met de Godfried Bomansschool was er een echte klik. werd er begin dit schooljaar met open armen ontvangen, aanvankelijk als ondersteunende leerkracht. Inmiddels sta ik als vaste leerkracht voor groep 3. Het bevalt me uitstekend, ik heb een leuke groep leerlingen en leuke collega s. De overstap naar de Bomans heb ik als positief ervaren. positieve overstap Diana Komen-Jense Colofon Deze Perspectief is een uitgave van de Laurentius Stichting. Perspectief 5, februari 2014 Aan de inhoud van deze Perspectief kunnen geen rechten ontleend worden. Coördinatie en realisatie: CommSa, Pijnacker. Redactieadres: Postbus 649, 2600 AP Delft, Telefoon:

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit 7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit Verplichte mobiliteit Personeelsleden worden niet benoemd door/aan een school, maar hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

INTERNE VACATURES MOBILITEITSMARKT SCHOOLJAAR 2014-2015 FASE 3

INTERNE VACATURES MOBILITEITSMARKT SCHOOLJAAR 2014-2015 FASE 3 INTERNE VACATURES MOBILITEITSMARKT SCHOOLJAAR 2014-2015 FASE 3 PUBLICATIE: dinsdag 27 mei 2014 SLUITINGSTERMIJN: er kan tot en met vrijdag 6 juni a.s. gereageerd worden! 1. PROCEDURE Procedurele afspraken

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel

MOBILITEITSBELEID. 1. Inleiding en doel MOBILITEITSBELEID 1. Inleiding en doel Het personeel van de Basis heeft een bestuursbenoeming. Dit wil zeggen dat personeelsleden in dienst zijn van VPCO de Basis. Met de personeelsleden wordt afgesproken

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten Uitspraaknr. 07.013 Sollicitatie, niet tijdig doorgeven van aangepaste functie-eisen, brede inzetbaarheid invalleerkracht, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs. De klacht Een invalleerkracht

Nadere informatie

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0 Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers De Basis Versie 2.0 februari 2013 P a g i n a 1 v a n 1 0 INHOUD 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DOELSTELLINGEN... 3 3. REGELING... 3 3.1, INZET VAN VERVANGERS...

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1

Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Mobiliteitsbeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 19-08-2013 GMR- DG ingestemd in periode september - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3. 2. Vormen van mobiliteit.... 4. 2.1 Interne mobiliteit

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Beleidsdocument uitvoering functiemix. Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl.

Beleidsdocument uitvoering functiemix. Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl. Beleidsdocument uitvoering functiemix Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarmee heeft de PGMR ingestemd?... 3 A. De (P)GMR

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie

PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie PLAATSINGSBELEID Naar een flexibilisering van de organisatie wijziging en aanvulling Datum RESULTAAT Concept directeur-bestuurder 02-02-2012 In hoofdlijnen besproken in bestuur. Akkoord. Bespreking in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie

Begeleidingsplan Personeel

Begeleidingsplan Personeel Begeleidingsplan Personeel Datum Gremium Samenvatting wijzigingen / opmerkingen Versie Status 29-05-2005 SB vastgesteld 1.0 D 22-08-2011 MT Inhoudelijk nauwelijks veranderingen. Intern begeleider vervangen

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007

Mobiliteitsbeleid. Versie 2012-2. Beleidsnota nummer: P.0007 Mobiliteitsbeleid Versie 2012-2 Beleidsnota nummer: P.0007 Rol Datum Werkgroep advies September 2010 Directeurenraad advies November 2010 GMR Instemming/ 17 mei 2012 advies Raad van Bestuur besluit Raad

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2008-2009

Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2008-2009 Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2008-2009 Drs. N.J. van Dartel Oktober 2009 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen 2008-2009 2 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Samenvatting

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106988 - De plaatsing van de functie van de werknemer in het rddf is niet juist omdat de werkgever ten onrechte uitgaat van één afvloeiingslijst voor al zijn werknemers terwijl er per school als bedrijfsvestiging

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding 4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI 1. Inleiding Binnen het primair onderwijs en binnen PANTA RHEI is personele mobiliteit zeker nog geen gemeengoed. Te vaak gaat het woord mobiliteit gepaard met negatieve

Nadere informatie

LAURENTIUS. stichting voor katholiek primair onderwiis. PUBLICATIE: maandag 31 maart 2014

LAURENTIUS. stichting voor katholiek primair onderwiis. PUBLICATIE: maandag 31 maart 2014 LAURENTIUS stichting voor katholiek primair onderwiis REGU LIERE VACATURES INTERN E MOBI LITEITS MARKT SCHOOLJAAR 201 4.201 5 _ FASE 1 PUBLICATIE: maandag 31 maart 2014 SIU/I/NGSTERMIJN: er kan tot en

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen 1. Aanleiding voor de nieuwe gesprekscyclus Het integraal personeelsbeleidsplan van de oude verenigingen (Scheemda

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Notitie instellen vervangingspool

Notitie instellen vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Vervangingspool 24 januari 2012 J. Timmermans Notitie instellen vervangingspool Januari 2012 Notitie instellen vervangingspool Inhoudsopgave 1. Notitie

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 11, nr. 2. DATUM: 26

Nadere informatie

Functiemix Meerderweert 02-02-2012

Functiemix Meerderweert 02-02-2012 Functiemix Meerderweert 02-02-2012 Het is een illusie om alle (eventueel) spelende zaken vooraf in één allesomvattende notitie te regelen!!! Wat.als. Is niet in te vullen!!! 1 gek kan.. Inleiding Waarom

Nadere informatie

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING INHOUD 1.Maatregelen beperking personele gevolgen reorganisatie Bedrijfsvoering 2.Stand van zaken reorganisaties 3.Stand van zaken personele

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013 Commissie voor geschillen CAO-BVE Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2013 aan van de Commissie voor geschillen CAO-BVE. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere instanties

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104000 Geschil toepassing FPU-suppletieregeling BVE De werkneemster maakt aanspraak op de FPU-suppletieregeling op basis van het Sociaal Plan van de instelling. Werkneemster was werkzaam in

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106978 - De plaatsing van de schoonmaker-functie in het rddf is juist omdat de functiegroep schoonmaak vanwege formatietekort wordt opgeheven. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te E, appellante,

Nadere informatie

GMR O2A5. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 3 juli 2014

GMR O2A5. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 3 juli 2014 GMR O2A5 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 3 juli 2014 Aanwezig: Quirien Houweling, Jolanda van Gelderen, John Tromp, Ilse Looren De Jong, Marco Schouwenaar (vervangt Karin Ouwerkerk), Marius Kalkman

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie