UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015"

Transcriptie

1 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

2 2

3 Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8 Een nieuwe dynamiek op het kruispunt van Europa... p.10 De Luxemburgse levensverzekering: het ideale kader voor een optimaal beheer...p.12 Onze levensverzekeringsoplossingen à la carte...p.18 Een unieke expertise ter beschikking van de Belgische ingezetenen...p.21 VITIS FlexiPatrimonium: beheer, optimalisatie en overdracht van vermogen...p.22 VITIS Corporate Pension Plan: de individuele pensioentoezegging...p.24 Financiële structurering...p.26 3

4 "Onze cliënten en partners regelmatig ontmoeten om hun behoeften en doelstellingen te begrijpen, is volgens ons een absolute noodzaak" 4

5 Vitis Life Wanneer we bij Vitis Life een cliënt helpen bij de voorbereiding van de overdracht, de optimalisatie, het veiligstellen en het beheer van zijn vermogen, bespreken we alle aspecten van zijn gezins-, beroeps- en vermogenssituatie. De behoeften en doelstellingen van onze cliënten begrijpen door ze regelmatig te ontmoeten, is volgens ons een absolute noodzaak. Dat lijkt ons immers essentieel om hen de juridische, financiële en fiscale oplossing aan te reiken die het best bij hun behoeften past, rekening houdend met het complexe reglementaire kader van de levensverzekeringsproducten. Wij streven er dus naar onze cliënten levensverzekeringsoplossingen 'à la carte' aan te bieden. In die context zijn er talloze mogelijkheden: we moeten dus blijk geven van expertise en flexibiliteit en ons omringen met de beste specialisten. Al twintig jaar lang vindt Vitis Life dankzij die troeven in het dagelijkse leven de nodige inspiratie om de wensen van haar cliënten en partners te vervullen. De geïnspireerde levensverzekering. NICOLAS LIMBOURG, CEO 5

6 VITIS LIFE EEN EERSTEKLAS LEVENSVERZEKERING 'made in Luxembourg' Vitis Life is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1995 en in het kader van de vrije dienstverlening* vanuit Luxemburg actief is in België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Daarnaast is Vitis Life uiteraard ook aanwezig in Luxemburg, en sinds begin 2014 in het Verenigd Koninkrijk, waar Vitis Life een nieuw contract op maat voorstelt aan Britse fiscale inwoners met het fiscaal statuut van 'niet-gedomicilieerden' (gewoonlijk 'UK Non-dom' genoemd). Met ruim 2 miljard euro activa onder beheer en een solvabiliteitsratio van rond de 300% is Vitis Life niet alleen een belangrijke speler op de Luxemburgse markt: ook in Europa staat ze bekend als de specialist in eersteklas levensverzekeringen 'à la carte'. Om de cliënten, waar ze ook zijn of naartoe gaan, steeds beter te begeleiden in hun ambities voor hun vermogen, werken de multidisciplinaire specialistenteams van Vitis Life alomvattende (fiscale, financiële en juridische) oplossingen uit die optimaal aan hun behoeften zijn aangepast. Een innoverende aanpak die expertise en betrouwbaarheid vergt en waarvoor de maatschappij rekent op een netwerk van gerenommeerde partners die haar waarden en veeleisendheid delen: private bankers, vermogensbeheerders, asset managers, advocaten, notarissen... Het specialistenteam van Vitis Life doet er alles aan om het totale vermogen van de cliënt transparant, sereen en efficiënt te beheren. * Vrije dienstverlening (VDV) De VDV is het recht voor een Europese inwoner om contracten aan te gaan die worden aangeboden door een verzekeringsmaatschappij die in een andere lidstaat is gevestigd dan zijn woonstaat. Bovendien machtigt de VDV een verzekeringsmaatschappij, die in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd, om haar producten op de markt te brengen voor inwoners van de Europese Economische Ruimte. Voor de uitoefening van de VDV in de verzekeringssector moet de verzekeringsmaatschappij eerst een enkele administratieve vergunning toegekend krijgen die wordt uitgereikt door de bevoegde instanties in de lidstaat waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. 6

7 Vitis Life Kerncijfers per Verdeling bruto premies % jaar expertise Solvabiliteitsratio 1% 22% 18% 18% Italië Frankrijk Spanje België 2,1 miljard euro activa onder beheer 37% 4 % Luxemburg Overige ,6 <34 markten waarop Vitis Life actief is specialisten in levensverzekeringen miljoen euro nettoresultaat % Cost Income ratio Verdeling van de wiskundige voorzieningen op ,4% 3,4% 9,3% Gewaarborgd rendement + dan 70 gerenommeerde institutionele partners 79,9% Externe beleggingsfondsen Interne collectieve beleggingsfondsen Interne dedicated funds ('fonds dédiés') Sleuteldata 1995 Vitis Life wordt opgericht en start haar activiteit op de Belgische markt via de VDV 2012 Precision Capital wordt aandeelhouder van de groep KBL epb 2004 Introductie op de Italiaanse markt 2013 Introductie op de Spaanse markt 2006 Vitis Life brengt individuele contracten op de Franse markt 2014 Vitis Life biedt een verzekeringsoplossing aan voor UK Non-dom 2008 Introductie op de Nederlandse markt 2015 Vitis Life bestaat 20 jaar 2010 KBL epb wordt 100% aandeelhouder van Vitis Life 7

8 UW DAGELIJKSE LEVEN, INSPIRATIEBRON VOOR ONZE LEVENSVERZEKERINGSDESKUNDIGEN // Luxemburgse kwaliteit gekoppeld aan een transparante aanpak die de juridische situatie van de verzekeringnemer voor 100% respecteert Vitis Life speelde een pioniersrol op het gebied van transparantie en best practices en streefde er altijd al naar om de lokale regelgeving na te leven. De producten die Vitis Life voorstelt passen binnen de geldende wetgeving in het woonland van de verzekeringnemer, maar benutten ook de vele voordelen van het prudentiële systeem voor de levensverzekeringssector in Luxemburg. // Multidisciplinaire teams en een internationaal netwerk van deskundigen tot uw dienst Bij de structurering van een levensverzekeringscontract worden tal van parameters in acht genomen. De 'à la carte'-benadering van Vitis Life is bijgevolg het werk van gespecialiseerde multidisciplinaire teams, die bestaan uit de bekwaamste en best opgeleide deskundigen op de markten waar de maatschappij actief is: vermogensbeheerders, private bankers, family officers, estate planners, fiscalisten... Door samen naar oplossingen te zoeken en kennis te delen ontstaat dag na dag een echte bedrijfscultuur ten dienste van de cliënten een cruciaal voordeel rekening houdend met de huidige globalisering van de financiële sector. // Een juristenteam met een vinger aan de pols van de realiteit van onze cliënten Met maar liefst vijf gespecialiseerde juristen met kennis van de markten waar Vitis Life haar producten aanbiedt (Luxemburg, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en UK Non-dom) wil de maatschappij haar expertise ten dienste stellen van haar partners en cliënten. Ze leveren niet alleen een technische bijdrage in de follow-up van de reglementering en de aanpassing van de producten aan de plaatselijke wetgeving, maar ondersteunen ook dagelijks hun collega's en helpen hen in te spelen op de verwachtingen van de partners en cliënten van Vitis Life. 8

9 Vitis Life Pierre Beelen, Chief Operating Officer & Chief Financial Officer 2 - Natalia Valverde, Legal Officer Spain 3 - Bastien Perrine, Country Manager France 4 - Marc Nicolas, International Sales Manager 5 - Luis de la Infiesta, Country Manager Spain 6 - Riet Leemans, Research & Development Officer 7 - Christèle Tevere, Head of Corporate Communication & Marketing 8 - Chris Mulders, Country Manager Belgium 9

10 EEN NIEUWE DYNAMIEK OP HET KRUISPUNT VAN EUROPA // Luxemburg, financiële uitmuntendheid in het hart van Europa Het Groothertogdom Luxemburg heeft een plaats in de top vijf van de Europese financiële centra en staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste markten voor vermogensbeheer en beleggingsfondsen. Luxemburg is een echte hub voor Europese en niet-europese beleggingen en spaarde de laatste decennia kosten noch moeite om uit te groeien tot een van de meest vermaarde internationale financiële centra. Het is ook een van de zeldzame Europese landen met een AAA-rating (Moody's, Standard & Poor's en Fitch). Dit multiculturele land in het centrum van West-Europa wist zichzelf jaar na jaar opnieuw uit te vinden, dankzij zijn constructieve dialoog tussen de verschillende spelers in de financiële sector en de overheid. Maar Luxemburg kon naast zijn stabiele politieke, economische en fiscale klimaat vooral een echte financiële dynamiek op gang brengen door een unieke prudentiële regelgeving uit te werken voor levensverzekeringen. 10

11 Vitis Life 11

12 DE LUXEMBURGSE LEVENSVERZEKERING: het ideale kader voor een optimaal beheer Door zijn soepele oplossingen, de aanwezigheid van een brede knowhow en de strikte controle van zijn toezichthouders, biedt Luxemburg een ideaal kader voor welgestelde cliënten die op zoek zijn naar doordachte vermogensoplossingen. Vitis Life vond inspiratie in deze gunstige omgeving om elke cliënt het antwoord te bieden dat het best aan zijn behoeften voldoet. Compliance // Oplossingen die de lokale wetgeving naleven Het stelsel van de vrije dienstverlening (VDV) werd ingevoerd op grond van verschillende Europese richtlijnen over de levensverzekeringen en biedt elke verzekeringsmaatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd de mogelijkheid om haar producten vrij op de markt te brengen in de Europese Economische Ruimte (EER). Elke inwoner van Europa kan dus voor de verzekeringsoplossingen van Vitis Life kiezen, die allemaal de voordelen van het Luxemburgse prudentiële recht aanbieden en tegelijk de burgerlijke en fiscale regelgeving van het woonland van de cliënt naleven. Er is al jarenlang fors vooruitgang geboekt in de fiscale transparantie op Europees en internationaal niveau, ook in Luxemburg. Zo werden reeds heel wat bilaterale overeenkomsten en Europese richtlijnen in de Luxemburgse wetgeving omgezet of is de omzetting ervan aan de gang. Ze voorzien in de uitwisseling van gegevens voor fiscale doeleinden, op verzoek of automatisch. Dat sluit naadloos aan bij het streven van Vitis Life om altijd verzekeringsoplossingen voor vermogende cliënten te ontwikkelen met strikte naleving van de wetgeving in hun woonland. Zo kan Vitis Life op grond van de specifieke reglementering in het woonland van haar cliënten genoodzaakt zijn om fiscale vertegenwoordigers aan te wijzen (bijvoorbeeld: Italië, Spanje), en zelfs om in haar hoedanigheid van betaalagent bepaalde belastingen in te houden (bijvoorbeeld: Frankrijk, Italië, Spanje). Specialiteit // Vrije dienstverlening en Luxemburgse know-how De VDV biedt de Europese levensverzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om hun werkgebied uit te breiden. De Luxemburgse prudentiële reglementering op het gebied van levensverzekeringen en de aanwezigheid van tal van professionals uit de financiële sector maakten het daarbij mogelijk om in Europa in twee decennia tijd een unieke knowhow op te bouwen op het gebied van grensoverschri j- dende levensverzekeringsoplossingen. 12 Het extraatje van Vitis Life: De know-how van een multidisciplinair team met meer dan 20 jaar ervaring in Vrije Dienstverlening met respect voor de lokale regelgeving in het thuisland van de verzekeringnemer.

13 Vitis Life Het extraatje van Vitis Life: Open architectuur: een breed gamma aan beschikbare activa bij onze partners. Flexibiliteit // Ruime keuze aan vermogensbeheerspecialisten en in aanmerking komende activa Overeenkomstig de Europese richtlijnen over de levensverzekeringen vallen de onderliggende activa van de verzekeringscontracten die Vitis Life voorstelt onder de Luxemburgse wetgeving (prudentieel recht). Die reglementering biedt al jarenlang een unieke flexibiliteit voor de beleggingsoplossingen in Europa, via de externe beleggingsfondsen, de interne collectieve beleggingsfondsen en de dedicated funds ('fonds dédiés'). Via deze fondsen biedt de Luxemburgse prudentiële reglementering Vitis Life de mogelijkheid om elke cliënt in partnership met gespecialiseerde vermogensbeheerders de oplossing aan te reiken die het best aan zijn verwachtingen en risicoprofiel voldoet: externe beleggingsfondsen: aanbod bestaand uit verschillende instrumenten waarmee in tal van beleggingsfondsen kan worden geïnvesteerd, inclusief fondsen van derden; interne collectieve beleggingsfondsen: een gezamenlijke beheersstrategie voor verschillende cliënten die in eenzelfde financiële benadering geïnteresseerd zijn; dedicated funds ( fonds dédiés ): individueel en persoonlijk beheer van de portefeuille volgens de behoeften en het profiel van de belegger; FAS (Fonds d'assurance Specialisé = gespecialiseerd verzekeringsfonds) : individueel beheer door de verzekeringnemer zelf. Dankzij de vele samenwerkingverbanden van Vitis Life met vermogensbeheerders en bewaarbanken over heel Europa, stelt ze dagelijks dedicated funds ( fonds dédiés ) samen die haar welgestelde cliënten oplossingen aanreiken voor een discretionair beheer dat aan hun meest specifieke behoeften is aangepast. Deze dedicated funds ( fonds dédiés ) zijn beschikbaar vanaf euro en bieden de vermogensbeheerders een grote vrijheid in de keuze van de in aanmerking komende activa. Zo mogen ze voor cliënten die een premie van 1 miljoen euro of meer investeren, beleggen in complexe activa (alternatieve fondsen, certificaten...), indien de cliënten daarmee akkoord gaan. Vitis Life besloot ook samen te werken met tal van andere vermogensbeheerders en bewaarbanken in Europa, om op die manier in te spelen op de wensen van haar cliënten en partners. 13

14 Veiligheid // Beschermde activa voor 'superbevoorrechte' cliënten "Wat gebeurt er met mijn activa als de verzekeringsmaatschappij waarbij ik mijn contract heb in financiële moeilijkheden geraakt?" Sinds de financiële crisis in 2008 wordt die vraag immers regelmatig gesteld door cliënten die een levensverzekeringscontract willen aangaan. Gelukkig bepalen de Europese richtlijnen dat bij de vereffening van een verzekeringsmaatschappij de cliënten, begunstigden en alle benadeelde partijen met een schuldvorderingsrecht tegenover de verzekeringsmaatschappij beschermd zijn. Luxemburg onderscheidt zich daarbij door zijn uitgebreide beschermingsmechanisme. Luxemburg voerde wettelijk gezien twee 'supervoorrechten' in waarmee de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen hun cliënten een bijzonder grote veiligheid kunnen bieden, namelijk: het 'absolute voorrecht' dat bepaalt dat de activa waarin de levensverzekeringscontracten zijn belegd (de zogenaamde 'representatieve activa') een afzonderlijk vermogen vormen dat bij voorrang wordt aangewend om de betaling van alle verzekeringsschuldvorderingen (1)(2) te waarborgen; het 'bijzondere voorrecht' dat bepaalt dat wanneer het afzonderlijke vermogen ontoereikend is, de cliënten voor het saldo van hun schuldvordering over een bijzonder voorrecht beschikken op het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappij dat voorrang heeft op alle andere voorrechten (behalve: bezoldigingen en vergoedingen voor de loontrekkenden van de verzekeringsmaatschappij, gerechtskosten, Luxemburgse schatkist, sociale zekerheid...). (1) Verzekeringsschuldvordering: elk bedrag dat door een verzekeringsmaatschappij is verschuldigd aan verzekerden, verzekeringnemers, begunstigden of alle slachtoffers met een rechtstreeks vorderingsrecht tegenover de verzekeringsmaatschappij en voortvloeit uit een verzekeringscontract. De door een verzekeringsmaatschappij verschuldigde premies voor het niet-aangaan of het annuleren van een verzekeringscontract worden ook als verzekeringsschuldvorderingen beschouwd. (2) Dit voorrecht heeft voorrang op alle andere, behalve in beperkte gevallen op de kosten die uitsluitend verbonden zijn aan de vereffening van de verzekeringsmaatschappij. Het extraatje van Vitis Life: Een solvabiliteitsmarge van 320% (per 31/12/2014). 14

15 Vitis Life Dit specifieke beschermingsmechanisme van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen berust op de naleving van de volgende principes: Gelijkwaardigheid en congruentie tussen 'passiva' (technische voorzieningen) en 'activa' (representatieve activa) De Luxemburgse wet op de verzekeringssector eist inderdaad dat de verzekeringsmaatschappijen als tegenprestatie voor hun verbintenissen tegenover hun cliënten voldoende technische voorzieningen aanleggen. Die laatste (passiva) moeten op hun beurt te allen tijde worden vertegenwoordigd door gelijkwaardige en congruente (in eenzelfde munt als de verbintenis) representatieve activa. Die representatieve activa vormen dan het zogenaamde 'afzonderlijke vermogen'. De representatieve activa moeten aan toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen Algemeen genomen moeten de representatieve activa rekening houden met het type verrichtingen dat de verzekeringsmaatschappij uitvoert, om op die manier de veiligheid, het rendement en de liquiditeit van haar beleggingen te waarborgen. Ze moet bijgevolg toezien op een passende diversifiëring en spreiding van haar beleggingen. Bewaargeving van de activa bij erkende kredietinstellingen en aangaan van een bewaargevingsovereenkomst met tussenkomst van het Luxemburgse CAA De Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen moeten de representatieve activa in bewaring geven bij een kredietinstelling die door de prudentiële instanties van een lidstaat van de EER (of buiten de EER onder bepaalde voorwaarden) wordt erkend en door het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA) is toegelaten. De toelaatbaarheid van een kredietinstelling door het CAA krijgt concreet vorm in de ondertekening van de bewaargevingso vereenkomst (gewoonlijk 'driepartijenovereenkomst' genoemd) tussen de verzekeringsmaatschappij en de kredietinstelling door de vertegenwoordigers van het CAA. Voornaamste doelstellingen van deze bewaargevingsovereenkomst zijn: de kredietinstelling informeren dat de activa (aandelen, obligaties, liquiditeiten...) die bij haar in bewaring worden gegeven op rekeningen die aan de verzekeringsmaatschappij toebehoren, representatieve activa zijn die bij voorrang worden aangewend voor de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen; de kredietinstelling informeren dat deze activa rekening houdend met de voorrechten voor de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen niet in pand mogen worden gegeven ten voordele van de instelling zelf of een derde (bijvoorbeeld een correspondentbank van de kredietinstelling); de kredietinstelling in staat stellen zich ertoe te verbinden de rekeningen van de verzekeringsmaatschappij te blokkeren op eerste verzoek van het CAA; de kredietinstelling ten slotte de mogelijkheid bieden te bevestigen dat wanneer zij failliet gaat de in bewaring gegeven activa behalve cashdeposito's niet in de failliete boedel worden opgenomen ingeval zij in gebreke blijft. Bijhouden van een permanente inventaris en driemaandelijkse rapportering voor het CAA De Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen moeten een permanente inventaris bijhouden van de representatieve activa en deze driemaandelijks aan het CAA bezorgen zodat het kan nagaan of de technische voorzieningen volledig zijn gedekt door op zijn minst gelijkwaardige representatieve activa. Scheiding van het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappij en het afzonderlijke vermogen De wet eist een strikte scheiding van de tegoeden van Vitis Life (eigen vermogen) en de representatieve activa bestemd voor de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen van haar cliënten. De naleving van dit principe komt tot uiting in de boekhoudkundige scheiding tussen het eigen vermogen van Vitis Life en de representatieve activa die zij voor haar cliënten voorbehoudt. Buiten deze specifieke beschermingsmechanismen van het Luxemburgse prudentiële recht moet elke verzekeringsmaatschappij ook een solvabiliteitsmarge aanleggen. Concreet gaat het om activa in aanvulling op de representatieve activa die de verzekeringsmaatschappij moet aanhouden en die het minimale eigen vermogen vertegenwoordigen waarover zij moet beschikken om haar activiteiten uit te oefenen. Die aanvullende kapitalen zijn voor de verzekeringsmaatschappij een veiligheidsbuffer voor onverwachte gebeurtenissen. Het bedrag aan aanvullende kapitalen dat momenteel van de verzekeringsmaatschappijen wordt geëist, wordt bepaald overeenkomstig een Europese richtlijn, gewoonlijk 'Solvabiliteit I' genoemd. Volgens die richtlijn beschikt Vitis Life over een solvabiliteitsmarge van om en bij de 300% van het wettelijke minimum. Er wordt momenteel echter gewerkt aan een grote wijziging in deze reglementering en voor alle Europese levensverzekeringsmaatschappijen zullen binnenkort nieuwe regels gelden zoals bepaald door de Europese richtlijn 'Solvabiliteit II', die op 1 januari 2016 in werking treedt. 15

16 Fiscale neutraliteit van Luxemburg en meeneembaarheid // Voordelen die onze mobiele cliënten op prijs stellen Het verzekeringscontract biedt heel wat voordelen voor cliënten die van verblijfplaats moeten veranderen of van wie de familieleden in verschillende landen zijn gevestigd: Het levensverzekeringscontract wordt erkend door de Europese landen Aangezien het verzekeringscontract door de verschillende Europese landen wordt erkend, is de verzekeringnemer zeker dat hij het kan aanhouden, ook als hij van woonplaats verandert. Daarom kan het contract voor tal van Europese inwoners een interessante oplossing zijn in vergelijking met andere vehikels voor vermogensoverdracht (bijvoorbeeld: trust, holding, soparfi...). De neutrale fiscaliteit van Luxemburg, nog een troef van de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen Aangezien Vitis Life een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij is, geniet zij de toepassing van de dubbelbelastingverdragen die Luxemburg met ruim 70 landen over de hele wereld heeft afgesloten. Omdat Vitis Life juridisch en fiscaal gezien de enige eigenaar en uiteindelijke begunstigde is van de onderliggende tegoeden van de levensverzekeringscontracten en van de inkomsten die ze voortbrengen, laat zij haar cliënten immers onrechtstreeks profiteren van de fiscale neutraliteit van Luxemburg: mogelijkheid om het verlaagde tarief van de buitenlandse bronheffing te genieten, zoals bepaald in alle belastingovereenkomsten. In sommige gevallen kan Vitis Life ook een vrijstelling van de bronheffing toepassen krachtens het stelsel van het aanmerkelijk belang zoals bepaald in de Europese moeder-dochterrichtlijn: mogelijkheid om een fiscale vrijstelling van de buitenlandse bronheffing te genieten op basis van het stelsel van het aanmerkelijk belang. Deze fiscale neutraliteit van Luxemburg is nog belangrijker voor mobiele cliënten die op zoek zijn naar een duurzame oplossing. Zo is het Luxemburgse levensverzekeringscontract bij verandering van verblijfplaats van de inschrijver uitsluitend onderworpen aan de fiscaliteit van zijn nieuwe woonland. Er is immers geen Luxemburgse belasting verschuldigd of de verzekeringsmaatschappij dient er geen af te houden op de door niet-inwoners gestorte premies, op de geboekte winsten bij afkoop of bij de uitkering van de verzekeringsprestaties op de einddatum van het contract en bij overlijden van de verzekerde. Het levensverzekeringscontract vormt dus een mobiel instrument voor vermogensoverdracht dat zeer geschikt is voor het nieuwe gedragspatroon van vermogende cliënten. geen belastingheffing op de onderliggende activa van de levensverzekeringscontracten en op de inkomsten ervan voor Vitis Life; 16 Het extraatje van Vitis Life: Een team gespecialiseerde juristen die de cliënt bijstaan in geval van wijziging van thuisland gedurende de looptijd van het contract.

17 Vitis Life Vertrouwelijkheid // Gewaarborgde bescherming van de privacy van onze cliënten Het Luxemburgse juridische kader beschermt niet alleen de activa, maar biedt iedereen die een verzekeringscontract aangaat ook een optimale bescherming van zijn persoonlijke gegevens. Alle Luxemburgse spelers uit de verzekeringssector moeten immers een beroepsgeheim naleven waarvan de schending strafrechtelijk wordt bestraft. Zo bepaalt de wet dat "de vertrouwelijke informatie die aan de levensverzekeringsmaatschappijen en hun medewerkers wordt toevertrouwd in het kader van hun beroepsactiviteit moet worden geheimgehouden". Bepaalde gegevens die tijdens de looptijd van het contract aan Vitis Life worden toevertrouwd, kunnen voortaan wel aan de belastingadministratie in de verblijfplaats van de begunstigde van de betaling worden doorgegeven, maar mogen in geen geval aan derden worden meegedeeld. 17

18 ONZE LEVENSVERZEKERINGSOPLOSSINGEN À LA CARTE FINANCIËLE STRUCTURERING EN KEUZE VAN EENHEDEN VAN BELEGGINGSFONDSEN: externe beleggingsfondsen interne collectieve beleggingsfondsen dedicated funds ( fonds dédiés ) gespecialiseer verzekeringsfonds (FAS) VERMOGENSSTRUCTURERING AANGEPAST: aan de vermogenssituatie van onze cliënten aan hun risicogevoeligheid BESCHERMING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSCHRIJVER: beschermde activa voor 'superbevoorrechte' cliënten 18

19 Vitis Life // De werking van een levensverzekeringscontract Commissariat aux Assurances (CAA) 1 Toezichthoudende autoriteit op de financiële sector 2 Tussenpersoon 3 Contract Bewaarbank 4 Asset Management 5 Verzekeringnemer 6 Verzekerde Begunstigde Commissariat aux Assurances (CAA): Publieke instelling naar Luxemburgs recht die o.a. toezicht houdt op de verzekeringssector en de tussenpersonen in het verzekeringswezen, conform de Luxemburgse wet- en regelgeving. 2. Toezichthoudende autoriteit op de financiële sector: Een controle-autoriteit die de depotbanken superviseert in hun thuisland (bv. in Luxemburg : CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier). 3. Tussenpersonen: Dit zijn onze partners (zoals private bankers, vermogensbeheerders) die de à la carte-oplossingen van Vitis Life aanbieden en implementeren, rekening houdend met uw financiële, patrimoniale en juridische situatie. 4. Bewaarbank: Een bank die onderworpen is aan een specifiek toezicht van het CAA en die fondsen en/of liquiditeiten, onderliggend aan een levensverzekeringscontract, in bewaring heeft. 5. Asset management (vermogensbeheer): Het vermogen van de cliënt wordt beheerd door specialisten om een zo hoog mogelijk rendement te halen met respect voor zijn risicoprofiel. 6. Verzekeringnemer: De persoon die een levensverzekeringscontract met Vitis Life afsluit. 7. Verzekerde: De persoon wiens leven verzekerd is. 8. Begunstigde: De persoon ten gunste van wie het levensverzekeringscontract is onderschreven en die de uitkering ontvangt. 19

20 20

21 Vitis Life EEN UNIEKE EXPERTISE TER BESCHIKKING VAN DE BELGISCHE INGEZETENEN Levensverzekeringen blijven een voordelige investeringsoplossing voor Belgische ingezetenen, gezien de diverse objectieven die ze bereiken: kapitaalopbouw op de lange termijn, diversificatie van activa, vermogensoverdracht of pensioenvoorziening. De levensverzekering is een optimaal instrument dat veel flexibiliteit toestaat aan de verzekeringnemers : ze mogen de begunstigde(n) van hun keuze vrij aanduiden en/of wijzigen, onbeperkte aanvullende stortingen uitvoeren (er is geen wettelijk plafond), gedeeltelijke afkopen aanvragen in geval van liquiditeitsbehoeften of de aan het contract onderliggende activa diversifiëren. Dankzij de mogelijkheid die aan de verzekeringnemers wordt geboden om hun levensverzekering nauwkeurig te structureren, hebben deze laatsten een maximale controle over hun contract. Het feit dat alle details met betrekking tot de successieplanning verduidelijkt worden zorgt voor een hele geruststelling. De professionele begeleiding van Vitis Life en de expertise van haar medewerkers is een aanzienlijk voordeel: de verzekeringnemers krijgen gepersonaliseerd advies over hun successieplanning en over het beheer van hun vermogen. 21

22 VITIS FLEXIPATRIMONIUM beheer, optimalisatie en overdracht van vermogen VITIS FlexiPatrimonium is een levensverzekeringscontract van tak 23 zonder gewaarborgd rendement waarvan de premies worden gespreid over beleggingsfondsen die door de verzekeringnemer in functie van zijn risicoprofiel zijn geselecteerd. Dit contract is in het bijzonder bestemd voor de verzekeringnemer die een groei op lange termijn beoogt en wenst te genieten van flexibiliteit bij de keuze van de onderliggende activa van zijn levensverzekeringscontract. De kenmerken van het contract VITIS FlexiPatrimonium Het contract, bestemd voor elke natuurlijke persoon ingezetene in België, biedt een uitgebreide gamma aan beleggingsinstrumenten aan, aangepast aan het risicoprofiel van de verzekeringnemer: Interne collectieve fondsen Externe fondsen Interne dedicated funds («fonds dédiés») De verzekeringnemer kan op elk moment het geheel of een gedeelte van de reserve van zijn contract van het ene beleggingsfonds overbrengen naar een ander beschikbaar beleggingsfonds, met arbitragekosten. Het rendement van het levensverzekeringscontract is gebonden aan de prestaties van de beleggingsfondsen die de reserve van het contract samenstellen. Waarborgen VITIS FlexiPatrimonium omvat een aanvullende overlijdensverzekering die aan de begunstigde een vastgestelde prestatie waarborgt als aanvulling op de hoofdverzekering ingeval van overlijden van de verzekerde. Voordelen «A la carte» opgericht in functie van de behoeften van de verzekeringnemer Discretionair beheer door een vermogensbeheerder naar keuze (open architectuur), met respect voor het risicoprofiel van de verzekeringnemer Brede keuze aan bewaarbanken Veel flexibiliteit in het kader van een intern dedicated fund («fonds dédié») 22

23 Vitis Life Belastingheffing en aangifteplicht De premies zijn niet fiscaal aftrekbaar. Een taks van 2% wordt ingehouden op het bedrag van elke gestorte premie. De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van de door de belastingplichtige of zijn echtgenoot alsmede door de kinderen waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent, individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een niet in België gevestigde verzekeringsonderneming en van het land waar deze overeenkomsten afgesloten werden. In geval van afkoop De verzekeringnemer kan op elk moment een volledige of gedeeltelijke afkoop aanvragen. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd door de verzekeringnemer op het moment van afkoop (gedeeltelijke of volledige afkoop) of van overdracht van de reserve van het levensverzekeringscontract indien het contract gedurende de gehele looptijd in zijn geheel werd belegd in één of meerdere beleggingsfondsen die op geen enkele wijze gebonden zijn voor wat betreft looptijd, bedragen of rendementspercentage. Overlijden van de verzekerde Bij de storting van de verzekeringprestaties ingeval van overlijden van de verzekerde zijn de aan de begunstigde betaalde bedragen in principe onderworpen aan de successierechten. Het extraatje van Vitis Life: Elke Life Insurance Consultant krijgt continue opleiding om op de hoogte te blijven van de fiscale, juridische en financiële veranderingen in de levensverzekeringssector. 23

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie