Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen"

Transcriptie

1 Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding Elektronica-ICT Academiejaar Interne promotor: Tim Dams Externe promotor: Gert Van de Wouwer Versie: 12 juni 2015

2 Voorwoord Deze bachelorproef is gemaakt als finale opdracht tot onze opleiding. Het is een reflectie van wat we de voorbije drie jaar tijdens onze opleiding hebben gedaan om tot dit eindresultaat te komen. Zo n eindresultaat komt natuurlijk niet helemaal van onszelf en dus zijn er wat mensen te bedanken: Eerst zouden wij Tim Dams (promotor en docent aan AP Hogeschool Antwerpen) willen bedanken om het mogelijk te maken deze bachelorproef te kunnen doen. Ook willen we Digipolis bedanken met in het bijzonder Gert Van de Wouwer (promotor en projectleider op Digipolis Antwerpen) en Ian De Herdt (externe developer bij Digipolis Antwerpen) die ons tijdens het project begeleid hebben en waar we altijd terecht konden met vragen. Last but not least, bedanken we elkaar voor de hulp en medewerking aan dit project. Antwerpen, 12 juni 2015 Jesse Lauwers, Cedric Snijers i

3 Abstract De bedoeling van onze stage was een applicatie te schrijven die het controleren van hydranten rond Antwerpen vergemakkelijkt/digitaliseert. Dit hebben we gedaan door 2 applicaties te schrijven, één voor een manager en één voor de controleploeg. Het was de bedoeling dat een controleploeg rond zou rijden, met een tablet, door Antwerpen en de hydranten controleren. Als er iets mis is met een hydrant of de status van het hydrant anders is dan initieel op de tablet werd aangegeven moest de controleur dit kunnen aanpassen. Eenmaal klaar moest de ploeg terug naar de kazerne rijden zodat de tablet verbinding kan maken met het netwerk en deze aanpassingen doorvoeren naar de backend server database. Als er veranderingen gemaakt waren, moesten deze nog goedgekeurd worden door de manager. Dit hebben we mogelijk gemaakt via een web applicatie. Op deze applicatie kon de manager dan nagaan of de aanpassingen die de controleurs gemaakt hadden, wel goed zijn. Als hij beslist dat het goed is, word onze backend database gesynct met een GIS server. ii

4 Inhoudsopgave Voorwoord Abstract i ii 1 Situering As Is To Be Bespreking Ontwikkeling Database Service Agents Data Access Entities Business API Web UI Application Mobile UI Application Unit Tests Bespreking Software Microsoft Visual Studio Ultimate Team Foundation Server SQL Server Management Studio SqliteBrowser Fiddler Axure RP Pro Resultaten Inleiding Backend Applicatie iii

5 INHOUDSOPGAVE iv User stories WebUI Application Frontend Applicatie User Stories Mobile UI Application Besluit 30 A Installatie Instructies voor de Mobile UI Applicatie 32

6 Lijst van figuren 2.1 Architectuur MS SQL Database GIS API call Entity Framework UOW en Repository AutoMapper Dependency Injection MVC Bootstrap Bootstrap Datepicker LeafletJS Visual Studio Team Foundation Server SQL Server Management Studio logo SqliteBrowser logo Fiddler werking Axure logo WebUI applicatie WebUI, hydranten goedkeuren MobileUI applicatie MobileUI, verschillende markers MobileUI, marker pop-up MobileUI, controle uitvoeren A.1 Certificaat A.2 Powershell v

7 Hoofdstuk1 Situering Alle hydranten in Antwerpen, welgeteld 22976, moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan, door brandweerlieden, verspreid over het hele jaar. Elke brandweerkazerne heeft zijn eigen sectoren, deze sectoren zijn toegewezen aan de verschillende ploegen in die kazerne. Een ploeg staat in om de hydranten in zijn sector te controleren en in het geval dat er één niet bruikbaar is, dit te melden of zelf te repareren indien mogelijk. Aangezien dit momenteel allemaal schriftelijk gedaan wordt, wat een verspilling van papier is, zoekt de brandweer de tijd bij te benen en digitaal te gaan. Onze taak is dus om in opdracht van Digipolis Antwerpen, met als klant Brandweer Antwerpen, een project te maken om dit proces te digitaliseren. 1.1 As Is De controle van hydranten is in de huidige vorm vrij omslachtig. Het begint allemaal met een manager die dagelijks een excel sheet binnen krijgt met de te controleren hydranten. Deze sheet zal hij vervolgens printen en meegeven aan ploegen die toegewezen zijn aan de sectoren van de hydranten die een controle nodig hebben, minstens één maal per jaar per hydrant. Eenmaal ter plaatsen en de hydrant gevonden is, kan de ploeg de controle uitvoeren. controleur schrijft zijn bevindingen neer en doet dit tot zijn ronde compleet is. Nadat de ploeg klaar is met controleren keren ze terug naar de kazerne. Hier geven ze het papier terug af aan de manager, die deze dan handmatig zal nakijken. Als de manager tevreden is met een inspectie geeft hij deze opnieuw in in een excel sheet. Deze wordt op zijn beurt dan terug online geplaatst en indien nodig zal er iemand toegewezen worden om herstellingen te gaan uitvoeren. De 1

8 HOOFDSTUK 1. SITUERING To Be Brandweer Antwerpen wil dit proces dus graag digitaliseren. Dit is het verhaal hoe zij het het project voor zich zien. De hydranten manager kan een web applicatie openen, waarin hij een duidelijk overzicht kan krijgen welke hydranten dringend gecontroleerd moeten worden op basis van de datum van de laatste controle. Ook wil de manager hier de mogelijkheid hebben om hydranten een prioriteit te geven, onafhankelijk van het tijdstip van de laatste controle. De manager zal dan ploegen naar de sectoren sturen die een controle nodig hebben. De ploeg zal in de kazerne, voor de controle, de laatste versie van de database met alle hydranten binnen halen op hun mobiele device zodat ze hier offline mee kunnen werken. Eenmaal dit klaar is kunnen ze vertrekken en hun lokale database aanpassen ter plaatse van de hydranten. Dit doen ze door de hydrant aan te klikken op de device en dan te kiezen om te controleren. Hun bevindingen worden lokaal opgeslagen en zo terug meegenomen naar de kazerne. Eenmaal daar maakt het device terug verbinding met het internet. De controleur is klaar met zijn controle en heeft enkel nog maar zijn bevindingen te syncen naar de database van de manager. De manager kijkt deze controles nog een laatste maal na en zal deze dan uploaden, zodat er indien nodig een reparatie gepland word.

9 Hoofdstuk2 Bespreking Ontwikkeling We hebben dit project opgedeeld in verschillende delen die samen de architectuur vormen. Dit hebben we gedaan omdat het zo een beter overzicht geeft van het totale plaatje, ook is het makkelijker om eventuele aanpassingen te maken tijdens de ontwikkeling. Onze architectuur bestaat uit volgende lagen: ˆ Database ˆ Service Agents ˆ Data Access ˆ Entities ˆ Business ˆ API ˆ Web UI Application ˆ Mobile UI Application ˆ Unit Tests Deze onderdelen zullen uitgelegd worden in de komende hoofdstukken samen met de verschillende technologieën die we gebruikt hebben. 3

10 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 4 Figuur 2.1: Architectuur

11 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING Database Wij gebruiken een Microsoft Standard Query Language database om alle hydranten van de stad Antwerpen op te slaan. Updates die gemaakt worden door gebruikers in eind-applicaties worden ook hierin opgeslagen. Als er aanpassingen gemaakt worden in de tablet applicatie worden deze eerst in een SQLite database opgeslagen. Vanaf je een internet verbinding hebt, heb je de mogelijkheid om deze aanpassingen te syncen met de MS SQL database. Als de manager een aanpassing maakt in de web applicatie word deze rechtstreeks in de MS SQL database doorgevoerd. De database word gehost op een Microsoft SQL server. Dit relationeel database management systeem zorgt ervoor dat data kan worden opgeslagen en opgehaald worden. Een relationeel database management systeem werkt op het principe van een relationeel database model waarbij de tabellen verschillende relaties hebben onder elkaar. Het ophalen en wegschrijven wordt gedaan door een query taal. De query taal die door ons wordt gebruikt is SQL. SQLite is ook een database management systeem maar verschilt van het Microsoft systeem in dat het mee geïnstalleerd wordt met de applicatie zelf en gebruikt geen client-server systeem. SQLite schrijft dus direct naar bestanden die op het systeem staan. Databases die worden onderhouden door software die SQLite gebruikt kunnen dus makkelijk gekopïeerd worden om bijvoorbeeld ergens anders te gebruiken of de data in een browser te laten zien. Figuur 2.2: MS SQL Database SQL maakt voornamelijk gebruik van vier commando s nl. SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE. Hiermee kan je de basisbewerkingen in SQL uitvoeren. Bij die commando s moet je statements toevoegen die er voor zorgen dat de query uitgevoerd kan worden op een tabel. Het FROM keyword selecteert welke database je zal gebruiken. Hierna kunnen dan verschillende selectie criteria komen zoals bv. WHERE, ORDERBY, GROUPBY, JOIN enz... Deze zorgen ervoor dat je query resultaten gefilterd worden zodat je de data kan krijgen die je nodig hebt.

12 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 6 SQLite gebruikt ook zijn eigen query taal. Deze query taal begrijpt een groot deel van de standaard keywords en syntax van SQL omdat het daarop gebaseerd is. De syntax die wij gebruiken in onze applicaties wordt zonder problemen ondersteund door SQLite. Om SQLite in je project te gebruiken moet je een SDK voor Visual Studio installeren. Daarna kan je de C library invoegen en referencen naar het project waarin je het wil gaan gebruiken. Wij gebruiken databases als opslag voor onze hydranten en om deze te queryen zodat we ze kunnen bewerken in onze applicaties en terug invoegen tijdens een synchronisatie. 2.2 Service Agents Service agents zorgen voor het ophalen van de data die we nodig hebben in onze applicaties. Wij hebben een service agent geschreven die alle hydranten uit Antwerpen gaat ophalen van een GIS server omdat alle data zich daar bevindt. Het downloaden en opslaan van alle informatie over de hydranten in onze eigen database is nodig omdat we geen toestemming hebben om zomaar aanpassingen te maken op deze GIS server zelf. Een GIS is een geografisch informatie systeem, het is een systeem dat ontworpen is om verschillende soorten geografische data bij te houden. Onze GIS houdt de informatie van verschillende geografische lagen in en rond Antwerpen bij. Voor onze stage opdracht hebben wij maar één laag nodig, de hydranten laag. Deze laag houdt bijvoorbeeld de ligging, coördinaten, status enz... bij over elk hydrant. Het ophalen van deze data gebeurd aan de hand van een RESTful service. Een RESTful web API service is een service die gebaseerd is op een Representational State Transfer architectuur. REST word vooral gebruikt om performante, schaalbare web services te maken. Figuur 2.3: GIS API call Een RESTful API werkt met URIs die data terug sturen door het HTTP protocol te gebruiken. Door HTTP GET en POST methodes te gebruiken kan je data ophalen of bewerken via URIs, DELETE wordt gebruikt om data te verwijderen. Data die je ophaalt kan vesrchillende vormen hebben, in ons geval is dit tekst. Deze tekst is geformat in een JSON formaat.

13 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 7 JavaScript Object Notation is een manier om informatie te parsen, de JSON data is leesbaar en kan makkelijk gegenereerd worden door verschillende programmeertalen. Het kan gebruikt worden als een alternatief voor XML. In onze service agent gebruiken we een WebClient die een GET request gaat doen op de server. Dit kan niet zomaar want je moet inloggen op de server. Geldige login gegevens kan je krijgen door de CredentialCache te gebruiken om je windows credentials op te vragen en zo mee te sturen in de request. Als de WebClient alle JSON data heeft gedownload, deserializeren we het om in C# objecten te zetten die dan kunnen worden weggeschreven naar de MS SQL database. 2.3 Data Access De data access laag zorgt voor de logica om te lezen en schrijven van en naar de database. We doen dit met behulp van Entity Framework Code First dat Unit of Work en Repository patterns implementeert. Entity Framework is een data-access technologie van Microsoft. Het wordt gebruikt om de taak van ontwikkelaars te vergemakkelijken door er voor te zorgen dat tabellen en relaties daartussen automatisch worden opgesteld in de database aan de hand van objecten en hun properties. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich meer richten op code in plaats van over de data opslag te moeten nadenken. Entity Framework kan worden toegevoegd aan een project door een NuGet package te installeren. Entity Framework kan gebruikt worden op twee manieren: ˆ Code First ˆ Database First Figuur 2.4: Entity Framework Wij hebben Code First gebruikt omdat we nog geen database model hadden. Code First zorgt ervoor dat we een domein model kunnen opstellen in C# zonder te moeten nadenken over hoe de relaties in de database gaan zijn. Als het domein model opgesteld is geef je elk object in je domein een context. Deze context is de connectie met de database. Om de database te genereren, gebruikt Entity Framework vastgestelde regels die ervoor zorgen dat alle relaties en properties juist overgezet worden. Deze regels kunnen aangepast worden via een Fluent API of Data Annotations als je bijvoorbeeld iets anders wil dan wat EF standaard doet.

14 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 8 De Fluent API is veel uitgebreider dan Data anotations, omdat wij maar één object hebben om in de database te zetten was het gebruik van Data Annotations voldoende. Data annotations kunnen worden toegevoegd met rechte haken boven de property met daartussen de data annotation die van toepassing is. Data annotations kunnen bijvoorbeeld de primary key veranderen, maximale lengte van een veld limiteren, velden op required zetten enz... Database First wordt gebruikt als je al een bestaande database hebt. Hier kan je aan de hand van een edmx bestand de tabellen en hun relaties samenstellen. Dit wordt meer gebruikt door database designers dan programmeurs. Het edmx bestand wordt dan door Entity Framework ingelezen en aangepast om de database aan te passen naar hoe de designer het gedesigned heeft in de edmx editor. Om lees en schrijf operaties te kunnen uitvoeren van applicaties naar de database hebben we repository en unit of work patterns gebruikt. Deze patterns creëren een abstractie tussen de data access en business layer van onze applicatie. Ze worden vooral gebruikt om data access gecentraliseerd en makkelijk testbaar te houden. Voor elke entiteit die in de database moet worden opgeslagen, wordt een repository gemaakt. In deze repositories worden basis CRUD operaties geïmplementeerd; create, read, update en delete. Als je dus iets wil aanpassen aan een entry in de database moet je eerst de repository aanroepen die dan op zijn beurt een unit of work gebruikt om de aanpassing door te voeren. Een unit of work zorgt ervoor dat verschillende aanpassingen in één transactie worden doorgestuurd naar de database. De unit of work word dus gebruikt zodat we niet voor elke kleine aanpassing een connectie moeten maken met de database maar dat alles in één keer verzonden kan worden. Figuur 2.5: UOW en Repository 2.4 Entities Dit zijn onze C# klassen. We hebben dit opgedeeld in een domein en een GIS gedeelte. Het domein wordt weggeschreven naar de MS SQL database terwijl het GIS gedeelte wordt gebruikt door de service agent om de data van de GIS server te halen. Voor het domein hebben we Data Annotations gebruikt omdat het gepersisteerd moet worden naar een database via EF. Ook zijn er repositories geschreven voor de domein klassen die ervoor zorgen dat de data bewerkt kan worden zoals in de vorige hoofdstukken al werd uitgelegd.

15 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 9 Het GIS gedeelte is een hydrant klasse die de properties heeft zoals de hydranten die we downloaden. Het wordt alleen gebruikt om de hydranten in een C# object te krijgen. Daarna wordt het met AutoMapper gemapt naar het hydrant object van het domein omdat er nog een aantal extra velden moeten worden toegevoegd. De extra velden die wij toevoegen zijn de velden die aangepast zullen worden in de applicaties maar zijn afhankelijk van een Id van een hydrant. Deze velden zijn aangeduid door er vooraf HCA (hydranten controle applicatie) te zetten. Deze properties geven informatie over de controleur van het hydrant, de status sinds de laatste controle, verschillende data zoals wanneer de goedkeuring door de manager en laatste controle zijn gebeurt en een opmerking die de controleur kan toevoegen. AutoMapper wordt gebruikt om het mappen van het ene object naar het andere object te vergemakkelijken. Dit gebeurt door ingestelde conventies zodat we zelf enkel nog maar iets moeten configureren als een property op een andere manier moet worden gemapt. Ook zorgt AutoMapper ervoor dat je mappings getest kunnen worden. Automapper toevoegen tot je project kan via NuGet. Figuur 2.6: Auto- Mapper 2.5 Business In de business laag zit de functionaliteit om te persisteren die zal gebruikt worden door de applicaties. Er wordt gebruik gemaakt van de repositories en unit of work die we hiervoor hebben geschreven. Voor de implementatie hebben we alles opgedeeld in readers, writers en validators. We hebben twee readers, één voor het lezen van de GIS-laag en een andere om de hydranten uit te lezen. De laag-reader maakt gebruik van onze service agent om alle hydranten te downloaden van de GIS server. Als alle hydranten zijn gedownload worden ze in een lijst van GIShydrant entiteiten gestoken en via een mapper toegevoegd aan een lijst van hydrant objecten uit ons domein. De hydranten-reader heeft twee methodes om de hydranten uit onze lokale database te lezen, nl. ze allemaal uitlezen of aan de hand van een Id een enkele hydrant uitlezen. Dit gebeurt door eerst een unit of work aan te maken om dan de repository aan te roepen. Als dit is uitgevoerd gaat de unit of work de transactie met de database maken om de data in te lezen. We hebben maar één writer nodig omdat we maar één object opslaan in de database, het hydrant. Deze writer heeft de mogelijkheid om in te voegen, up te daten of te verwijderen. Deze operaties worden eerst gevalideerd door een validator die we hiervoor hebben geschreven omdat er geen foute data mag toegevoegd worden.

16 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 10 De validatie bestaat vooral uit if statements die afgaan of de data wel het juiste formaat heeft. Als er een fout gevonden wordt krijg je een foutmelding terug en word er niets naar de database geschreven of verwijderd. Als er geen fout gevonden wordt zal er net zoals bij de readers een unit of work gestart worden en de repository aangeroepen worden om de aanpassing door te sturen naar de MS SQL database. Doorheen de code in de business laag hebben we het Dependency Injection pattern gebruikt. Dit is een software design pattern dat voor inversion of control zorgt. Dependency injection zorgt ervoor dat modules in je code los gekoppeld kunnen worden. Er word een builder gebruikt die de klassen aanmaakt. Die klassen gebruiken een interface van de services die ze gaan implementeren om de methoden van die services te kunnen aanroepen. Vanaf de klasse is aangemaakt gaat de builder de service injecteren in de klasse als een dependency. Je gebruikt eigenlijk een placeholder voor de module die gebruikt zal worden. Het voordeel hiervan is dat je code makkelijker opnieuw gebruikt kan worden, beter testbaar en onderhoudbaar is. Het kan bijvoorbeeld Figuur 2.7: Dependency Injection ook gebruikt worden om alle logica buiten de client te houden zodat veranderingen een minimaal effect hebben op de client. Nadelen van dependency injection zijn dat het moeilijker wordt om ingewerkt te geraken in een bestaand project omdat er extra stappen moeten gevolgd worden om door de code te lezen. Dit hebben we vooral gemerkt tijdens het research. Een ander nadeel is bijvoorbeeld dat er meer code moet geschreven worden dan wanneer de code zonder dit pattern zou worden geschreven. Het pattern kan op 3 manieren gebruikt worden: interface injection, constructor injection en setter injection. Interface injection is de manier waarop wij het hebben toegepast. Hierbij wordt er een interface geschreven voor elke service en die interface wordt overal gereferenced in plaats van de service zelf. Constructor en setter injection doen de injectie hetzelfde maar dan in de plaats van via een interface wordt het gedaan via de setter en constructor. 2.6 API We hebben een web Application Program Interface geschreven om de data van de hydranten via het internet beschikbaar te maken. Wij hebben de API vooral gebruikt in onze Windows 8 applicatie die HTTP requests doet om daarmee te verbinden.

17 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 11 Microsoft heeft een framework ontwikkelt dat het makkelijk maakt om web API s te bouwen genaamd ASP.NET Web API 2. ASP.NET is een open source server-side web development framework en wordt gebruikt om in.net web applicaties te ontwikkelen. ASP.NET gebruikt de term routes om de URIs van de API voor te stellen. Om API routes te configureren kan je overerven van de ApiController klasse. Deze klasse heeft alle functionaliteit die je nodig gaat hebben om met die route data door te sturen. De routes zelf worden gedefinieerd door IHttpActionResult methodes, ze maken gebruik van onze readers en writers om de data van de database te halen en in een XML formaat weer te geven in een browser. Je hebt de mogelijkheid om via attributen in te stellen of je HTTP GET of POST wil gebruiken, GET om hydramten op te halen en POST om up te daten. De namen van de routes kan je met een Route() attribuut geven, bijvoorbeeld: [Route( allehydranten/ )]. Deze route zal dan afhankelijk van wat er in de bijhorende ActionResult geprogrammeerd is iets met de hydranten in de database doen. We hebben geen mogelijkheid gegeven om hydranten te verwijderen via de API want in ons geval zou dat nooit gebruikt moeten worden en is het ook zeker niet de bedoeling om een gebruiker dit te laten doen. 2.7 Web UI Application Deze applicatie wordt gebruikt door de manager. Het is een ASP.NET MVC5 app die geschreven is in Razor HTML en C#. ASP.NET MVC5 gebruikt een Model-View-Controller software architecture pattern. Het is een pattern dat gebruikt wordt voor het schrijven van user interfaces. Wat het juist doet is het opdelen van je applicatie in drie componenten en er voor zorgen dat data tussen deze drie componenten wordt gedeeld om op een goede manier informatie aan de gebruiker te laten zien. Het model is de centrale component bij MVC, het houdt alle data bij die een applicatie kan gebruiken en stuurt deze door naar de view als dit nodig is. Een controller manipuleert de data van het model aan de hand van hoe de gebruiker input geeft via de user interface. De view neemt de data van het model en toont deze aan de user in een HTML pagina. Figuur 2.8: MVC ASP.NET MVC5 gebruikt een view engine genaamd Razor. Dit is een server-side HTML genererende taal die wij vooral gebruiken om de tabellen op de web pagina s te vullen met data. De controllers zijn geschreven in C#. Voor de layout van de web pagina s gebruiken we Bootstrap, dit is een HTML, CSS en JavaScript framework om mobiele websites te schrijven. Hierdoor ziet de web applicatie er goed uit en wordt alles schaalbaar op verschillende resoluties.

18 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 12 De controllers in onze applicatie erven over van de Controller klasse in de System.Net.MVC namespace. Deze klasse zorgt voor methoden die antwoorden op HTTP requests voor een ASP.NET website. In onze controller staat vooral logica om de filters op de hydranten tabel toe te passen. Om de hydranten op te halen hebben we voor de web applicatie Entity Framework Database First gebruikt. We hebben deze keer voor Database first gekozen omdat we al een database hadden. Om verbinding met de database te kijgen moesten we een wizard volgen om een aantal dingen in te sellen waaronder bijvoorbeeld een connectionstring, welke entities we willen importeren. Voor de views hebben we Bootstrap gebruikt. Bootstrap toevoegen in een ASP.NET web applicatie kan gewoon via een Nuget package te downloaden. Het biedt een aantal JavaScript en CSS componenten aan. De JavaScript componenten gebruiken JQuery om functionaliteit te bieden zoals modals, dropdowns, alerts, tooltips enz... Terwijl de CSS componenten een stijl geven aan de verschillende HTML elementen. Figuur 2.9: Bootstrap Het inloggen gebeurt door een alert waarin je je gebruikersnaam en wachtwoord moet ingeven. Dit wordt dan doorgestuurd naar een Active Directory om te checken of je wel toegang hebt tot de applicatie. Als je geen toegang hebt krijg je een ASP.NET error page. De hoofdpagina bestaat uit een tabel met filters om de hydranten te kunnen managen. Er wordt gebruik gemaakt van Razor om de data van de hydranten weer te geven in de tabel. De tabel heeft maar 10 resultaten per pagina om een goed overzicht te geven. Danzij Razor kunnen we in een loop alle entries van de tabel op de server genereren en doorsturen als een HTML pagina zonder JavaScript te moeten gebruiken. Elke entry is gekleurd om aan te geven waneer de laatste controle gebeurd is. Dit gebeurt ook door Razor waarbij de prioriteit wordt uitgelezen om dan een de toepassende kleur te geven. Door middel van paging kan je door meerdere hydranten browsen en wordt enkel de tabel herladen en niet de hele pagina. Als de manager andere resultaten wil zien is er de mogelijkheid om te filteren op elke kolom. Bij gebruik van meerdere filters word er AND gebruikt om resultaten weer te geven. De filters werken met behulp van ViewBags, deze zorgen ervoor dat je variabelen kan bijhouden en naar de controllers kan sturen. In deze controllers worden dan de hydranten gefilterd en terug gestuurd naar de pagina om de resultaten in een tabel te laten zien. Voor filters waar je een datum moet invoeren hebben we een datepicker toegevoegd. Aangezien dit geen standaard functionaliteit is binnen bootstrap hebben we een door de community gemaakte bootstrapdatepicker van GitHub gehaald. Dit zorgt ervoor dat je een datum kan kiezen in een pop-up en het zo goed geformat wordt, zo kunnen er geen parse fouten voorkomen bij het zoeken naar een datum. Figuur 2.10: Bootstrap Datepicker

19 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 13 Op de details pagina staan alle properties van een hydrant terug om bv. na te gaan of je wel het juiste hydrant hebt. Er is ook een pagina die enkel de gecontroleerde hydranten weergeeft. Hier kan de manager goedkeuren om ze naar de GIS te sturen. Een manager kan er ook voor zorgen dat bepaalde hydranten prioriteit krijgen om gecontroleerd te worden. Dit kan hij doen door een checkbox aan te vinken. Als deze checkbox van waarde verandert, wordt er via een JavaScript functie een JQuery post gedaan die de waarde doorstuurt naar de controller. De controller gaat dan op zijn beurt de waarde schrijven in de database. 2.8 Mobile UI Application De mobile UI is een Windows 8 applicatie die gebruikt wordt door de controleurs en zal op een tablet werken. In deze applicatie wordt een kaart getoond met alle hydranten van Antwerpen op. Buiten de kaart is er ook de mogelijkheid om hydranten te filteren zodat niet altijd alles moet worden getoond op de kaart. De Windows 8 app is geschreven in HTML, CSS en JavaScript. Deze windows applicatie maakt gebruikt van WinJS, dit is een JavaScript library om universele windows store apps te schrijven. Ook werkt het samen met verschillende andere JavaScript libraries zoals bijvoorbeeld JQuery en AngularJS. Windows 8 applicaties maken gebruik van een manifest dat verschillende standaard instellingen bijhoudt. Een aantal voorbeelden van dingen dat het manifest doet zijn: ˆ Display namen ˆ Splash sreens ˆ Publish opties Verder moet je in het manifest ook aanvragen doen om bepaalde resources te mogen gebruiken van de pc waar de applicatie op word geïnstalleerd voorbeelden van deze kunnen zijn: ˆ Internet ˆ Locatie ˆ Webcam ˆ Enterprise Authentication Daarnaast kan je nog een aantal filetypes associëren met de applicatie zodat deze binnen de app gebruikt kunnen worden.

20 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING 14 Doorheen de JavaScript van de app wordt AngularJS gebruikt. Dit is een open-source web development framework ontwikkeld door Google. Het doel van Angular is om een MVC architectuur in web applicaties in te werken, door gebruik te maken van dependency injection en server-side services naar de client-side te brengen. Het maakt websites meer dynamisch door de syntaxis van HTML uit te breiden, data binding te gebruiken enz... Om de kaart te tonen hebben we gebruik gemaakt van een JavaScript library genaamd Leaflet. Dit geeft ons bijna alle functionaliteit die we nodig gaan hebben om de map te gebruiken. De map die we gebruiken komt van OpenStreetMaps. Omdat we zoveel hydranten op de kaart tonen, hebben we Figuur 2.11: LeafletJS gebruik gemaakt van een plug-in bij leaflet die er voor zorgt dat de markers geclusterd worden aan de hand van het zoom level op de kaart. Als we dit niet gebruiken dan loopt de app vast omdat er teveel getekend moet worden. Alle lealet plugins en leaflet zelf zijn te vinden op GitHub of op de leaflet website. Leaflet is een open-source library om mobiel-vriendelijke interactieve kaarten te kunnen toevoegen. Om leaflet te gebruiken binnen AngularJS gebruiken we een leaflet-angular-directive. Dit implementeert alle functionaliteit van leaflet zelf, maar dan binnen Angular. Als je gaat filteren hebben we gebruik gemaakt van Ladda. Ladda zorgt ervoor dat je een laad icoon krijgt over de HTML buttons om aan te geven dat de applicatie bezig is. Dit geeft een goede aanduiding dat er iets gebeurd, want als je niets filtert duurt het lang om alle hydranten in te laden. Niet alleen moeten ze ingeladen worden, maar ook geclusterd en getoond worden op de kaart. Om op datum te filteren hebben we een bootstrap datepicker gebruikt. Dit zorgt voor het gemakkelijk formatten en kiezen van een datum. De lokale database met hydranten word aangeroepen via SQLiteJS. Deze JavaScript library gebruikt de SQLite C library om succesvol met een database te communiceren. Alle communicatie moet asynchroon gaan want zo werken Windows 8 applicaties. Het is natuurlijk de bedoeling dat de app up-to-date blijft, om de juiste hydrant info te tonen. Daarom is er ook een mogelijkheid om te syncen vanaf je een internet verbinding hebt. Het syncen gaat eerst checken of er al een database is. Als er geen database is gaat het alle hydranten downloaden via de API die we geschreven hebben. Als er al wel een database is, gaat de app checken welke hydranten aangepast zijn, om deze dan eerst via de API in de MS SQL database up te daten en daarna terug alle hydranten te downloaden.

21 HOOFDSTUK 2. BESPREKING ONTWIKKELING Unit Tests Unit tests waren maar een klein deel van de ontwikkeling. We hebben enkel tests geschreven om de backend te testen. We hebben ze enkel geschreven om het persisteren naar de database te testen. We hebben ze opgedeeld in Reader en Writer tests. De reader tests zorgen ervoor dat we data uit de database kunnen lezen en kijkt of wat er gereturned word niet null is. Als het niet null is, wordt er getest of de hoeveelheid entries in de database wel correct is. De writer tests zijn iets meer uitgebreid. Hier maken we ook gebruik van de service agent die de hydranten download van de GIS API server en deze dan allemaal insert in de MS SQL database. Ook wordt er getest of entries upgedate of verwijdert kunnen worden.

22 Hoofdstuk3 Bespreking Software Zonder de nodige software was dit project enorm moeilijker of zelfs onmogelijk geweest om te maken. Je hebt natuurlijk een ontwikkelomgeving nodig om je code te schrijven. Software die we zoal gebruikt hebben: ˆ Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 ˆ Team Foundation Server ˆ SQL Server Management Studio ˆ SQLiteBrowser ˆ Fiddler4 ˆ Axure RP Pro 3.1 Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 Microsoft Visual Studio is een programmeerontwikkelomgeving van, zoals de naam wel duidelijk maakt, Microsoft. Visual Studio wordt voornamelijk gebruikt om in de talen Visual Basic.Net, C#, C++, en F# te programmeren. Daardoor is het ook een zeer geschikte tool om ASP.NET-webapplicaties, XML-webservices, desktopapplicaties en mobiele toepassingen te ontwikkelen, voor windows omgevingen dan toch. Wat perfect voor ons uit kwam! Ons project is namelijk een ASP.NET, MVC project als backend. Voor onze API hebben gebruik gemaakt van XML en we hebben een windows 8 applicate voor mobiele devices en desktop. Visual Studio is ook ontworpen Figuur 3.1: Visual Studio logo 16

23 HOOFDSTUK 3. BESPREKING SOFTWARE 17 om het.net-framework te ondersteunen waar ons project volledig op steunt. 3.2 Team Foundation Server Bij Digipolis wordt er gebruik gemaakt van een Team Foundation Server, ofwel TFS. Deze tool wordt gebruikt om makkelijk in team te werken aan een project, wat een goede ondersteuning is bij een agile werkomgeving. Aangezien TFS een Microsoft product is, werkt het goed samen met Visual Studio. Zo konden we makkelijk aan verschillende onderdelen werken en pushen/syncen wanneer we er mee klaar waren. Ook kwam dit van pas op moment dat we volledig de bal mis sloegen, je kan makkelijk een versie terug gaan en met een schone lei beginnen. Een andere nuttige functie van TFS, is het mergen in Visual Studio. Als de server merkt dat er meerdere mensen aan hetzelfde document gewerkt hebben, waardoor er conflicten ontstaan zijn, zal hij dit Figuur 3.2: Team Foundation Server logo weergeven en de optie geven om te mergen. De gebruiker krijgt dan drie vensters te zien: een scherm met de online versie aanwezig op de server, zijn eigen versie die hij wil pushen en de uiteindelijk vorm die het document zal aannemen. Het programma geeft duidelijk weer met kleuren waar er aanpassingen geweest zijn, rood waar code verwijdert is en groen voor een toevoeging. De gebruiker kan dan door middel van checkboxes kiezen welke veranderingen hij wil behouden. Indien zelfs nodig is het mogelijk om code te schrijven in het output scherm. 3.3 SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio, opnieuw een Microsoft product, wordt gebruikt om te configureren, managen en administreren van alle componenten van een Microsoft SQL Server. Dit was een grote hulp voor ons project aangezien de ArcGIS server veel meer lagen bevat dan wij nodig hebben, we mogen ook niet zomaar gaan aanpassen op deze ArcGIS. Wat we wel mogen is data hier van af halen. We halen de hydranten-laag van de ArcGIS en slagen die op in SQL database. Omdat dit toch nog een aanzienlijk aantal hydranten is, 22976, was deze server management studio zeer praktisch. We konden makkelijk queryen in onze SQL database wat een goed overzicht gaf. Door dit overzicht moesten we ook niet een reader gebruiken om de resultaten van een write te controleren. Het was makkelijk om een attribuut aan Figuur 3.3: SQL Server Management Studio logo

24 HOOFDSTUK 3. BESPREKING SOFTWARE 18 te passen, als we snel iets wouden testen zonder hier ook weer logica voor te moeten schrijven. 3.4 SqliteBrowser Voor onze mobiele applicatie hadden we nood aan lokale opslag, deze moet namelijk offline kunnen werken. Daarom hebben we gebruik gemaakt van een SQLite database, maar opnieuw hadden we hier moeilijk overzicht over wat er nu wel en niet in/uit ging. Na wat opzoek werk kwamen we uit op SQLiteBrowser, een handige tool die bijna hetzelfde is als de SQL Server Management Studio. Bij het inladen van een database krijg je vier tabbladen: Database Structure, Browse Data, Edit Pragmas en Execute SQL. Het Database Structure -tabblad toont alle tabellen aanwezig in je database, deze kan je dan verder inspecteren waar je alle attributen te zien krijgt. Ook krijg je een duidelijk overzicht van welke soort de Figuur 3.4: SqliteBrowser logo attributen zijn: integer, tekst, boolean, enzovoort. De primaire en vreemde sleutels kan je ook zeer makkelijk terug vinden in dit overzicht. In het Browse Data -tabblad kan je een tabel kiezen waarvan je de inhoud wil bekijken. Het is echter ook mogelijk om in elke kolom van de tabel te filteren of je kan ook meteen naar een bepaalt index nummer gaan. Hierdoor kan je zeer makkelijk specifieke data opzoeken. Als je snel even iets wou aanpassen kan je dit doen door een te dubbelklikken op een veld in het browse venster, maar voor grote aanpassingen of zoekopdrachten maak je gebruik van het Execute SQL -tabblad. Met behulp van SQL statements, kan je hier alle CRUD-operaties uitvoeren die nodig zijn op je database. 3.5 Fiddler4 Fiddler is aan applicatie geschreven door Telerik dat gebruikt wordt voor HTTP debugging. Fiddler controleert al het HTTP en HTTPS trafiek, en logt dit. Wij hebben dit voornamelijk gebruikt tijdens het schrijven van de API. Het maken van POST en GET statements liep niet altijd van Figuur 3.5: Fiddler werking

25 HOOFDSTUK 3. BESPREKING SOFTWARE 19 leien dakje, met Fiddler konden we de error berichten analyseren en de nodige aanpassingen maken waar nodig. 3.6 Axure RP Pro In het begin van ons project hebben een deel analyse gedaan. Onder dit gedeelte viel dan ook het ontwikkelen van wireframes. Axure RP Pro is een wireframing, rapid prototyping, documentatie en specificatie tool gericht op het ontwikkelen van web en desktop applicaties. Het programma is veel klik en drop, wat het zeer makkelijk maakt om basic layouts mee te maken. Als je echter de tijd hebt, en de nodige kennis van het programma, kan je er ware meesterwerken mee maken. Een voorbeeld hiervan in ons eigen project was het volgende: We hebben een tabel waar een sorteer functie in nodig was, is op zich Figuur 3.6: Axure logo simpel genoeg. In Axure is dit jammer genoeg wel iets moeilijker, vooral ook tijdrovend. De tabel heeft geen sorteer functie in dit programma, mar je kan het wel zelf maken. Je kan de headers van de kolommen een functie geven bij het klikken, hier werd het dan een functie om een geheel nieuwe tabel te tonen in plaats van die te sorteren. Je moet dus nog wel je data handmatig sorteren en deze dan tonen bij de druk op de knop, maar de klant weet dit niet en ziet de tabel gewoon sorteren bij een presentatie. Dankzij de wireframes die we hier in gemaakt hebben, kregen we een duidelijk overizcht van wat we precies in onze applicatie wouden. Het gaf ons ook een duidelijker beeld hoe we de userstories uit konden werken. Na het bespreken van de wireframes met onze promotor waren de userstories veel duidelijker uitgewerkt.

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3 Web Handleiding semper vigilant Fall 2014 Functionaliteiten web-based 2 Inloggen 2 Home 3 Uploaden: 4 Opties: 6 Map Delen: 6 Beheer Links 8 Functionaliteiten App-based 12 Hoger niveau 16 Acties op bestanden

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect Datum: 19 juni 2015 Behorende bij Android versie 1.2 en IOS versie 1.0-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app GB Inspect is bedoeld

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

ODS: Open Directory service. Wat is ODS?

ODS: Open Directory service. Wat is ODS? Wat is ODS? Wat is ODS? Geïntegreerde Meta-directorie voor OpenScape Office LX/MX/HX voor het zoeken van contacten in verschillende databasen en directories. Toegang verlenen naar verschillende directories.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling WAZUG BCC Veiling Concept Gestart als demo/research voor cloud-oplossing Een Afslagveiling Afslag variant Prijsdump variant Windows Azure CMS: Orchard Admin app: dynamic data Auction Manager Proces: worker

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Whitepaper. Connected Android Apps. Inleiding

Whitepaper. Connected Android Apps. Inleiding Whitepaper Connected Android Apps Inleiding Dit jaar zou wel eens het jaar van de tablet kunnen worden. De mobiele markt heeft met de komst van de tablet al laten zien dat mobiliteit niet stopt bij het

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Archibus Reserveringsmodule

Archibus Reserveringsmodule Archibus Reserveringsmodule Versie: 1 Inhoud 1 Verbinding maken met Archibus... 3 2 Een zaal/werkplek reserveren... 5 2.1 De resultaten filteren... 6 2.1.1 Op datum filteren... 6 2.1.2 Op type zaal/werkplek

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling

Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling Stappenkaart Mijn PostNL Connector installeren met een Server-Client-opstelling Mijn PostNL Connector is uw persoonlijke lokale werkomgeving gekoppeld aan uw backend-systeem, waarmee u zendingen kunt importeren

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie