Werkbeleving in Nederland Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbeleving in Nederland 2013. Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013."

Transcriptie

1 Werkbeleving in Nederland 2013 Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013.

2 Besproken in dit rapport: Scope 4 Werkbelevingsmodel 10 Samenvatting 14 H.1 Betrokkenheid 20 H.2 Drijfveren 28 H.3 Kernverwachtingen 34 Inhoud H.4 Tevredenheid 42 H.5 Loyaliteit 48 H.6 Inzetbaarheid van werkend Nederland 54 Over Integron

3 Scope Representativiteit, werkomgeving en organisatie van werk 4 5

4 Representativiteit werkomgeving In februari 2013 heeft Integron haar vijfde onderzoek naar de beleving van werk uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een steekproef van 4400 deelnemers uit de totale populatie van de Nederlandse beroepsbevolking. Het type branche waarbinnen gewerkt wordt is een belangrijke bepalende factor in de werkomgeving. Deelnemers aan het onderzoek zijn werkzaam in 12 branches: bouw, financiële dienstverlening, groothandel, ICT en telecommunicatie, industrie, installatie, onderwijs, overheid en non profit, professionele dienstverlening, retail, professionele dienstverlening en zorg. Door minimale en maximale grenswaarden te stellen aan de respons, is een gelijkmatige spreiding van de steekproef over de diverse branches zeker gesteld. Wanneer binnen een branche belangrijke subsectoren te onderscheiden zijn is ook hierbinnen gelijkmatige spreiding van de respons gewaarborgd. Jaren aan onderzoekservaring leren ons dat tevredenheid een uitkomst is van meer dan alleen de wijze waarop de werkgever het werkgeverschap invult: de omgeving waarbinnen men werkt (branche, grootte organisatie, organisatiestructuur) en de wijze waarop het werk zelf georganiseerd is (wel/geen klantcontact, wel/niet in teamverband) beïnvloeden de beleving van werk. Tegelijkertijd zien wij dat deze factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een brancheomgeving kan bepalend zijn voor zowel de wijze waarop het werk wordt georganiseerd, als voor de wijze waarop de werkgever en werknemer de relatie onderling organiseren. Reden voor Integron om veel aandacht te besteden aan de opbouw van de onderzoekspopulatie, waarbij ten eerste van belang is dat deze representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking: Dienstverband Werkbeleving in Nederland % 41% 21% Bepaalde tijd/onbepaalde tijd 84% 16% 10% 9% CBS 2012 Fulltime/parttime 57% 43% 19% 19% 10% 39% 13% 81% 19% 59% 41% Binnen de onderzoekspopulatie werkt verder 47% binnen een randstedelijke provincie (Noord/Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), werkt 41% bij een organisatie met meer dan 500 medewerkers en geeft 41% aan binnen een lijn-staf gestructureerde organisatie te werken. In welke provincie bent u werkzaam? Drenthe 3% Flevoland 2% Friesland 4% Gelderland 11% Groningen 4% Limburg 7% Noord Brabant 14% Noord-Holland 18% Overijssel 6% Utrecht 7% 0 tot 1 jaar Onbepaalde tijd Fulltime (36-40 uur per week) 1 tot 2 jaar Zeeland 2% Bepaalde tijd Parttime (minder dan 36 uur per week) Zuid-Holland 2 tot 5 jaar 20% Hoeveel medewerkers zijn er bij uw werkgever in dienst? < 10 8% 10 tot 50 17% 50 tot % 100 tot % > % Kiest u uit de onderstaande opties de organisatievorm die het beste bij uw organisatie past: Vaste niveaus en afdelingen met eigen taken/verantwoordelijkheden (lijnorganisatie) 39% Vaste niveaus en afdelingen, ondersteund door staf (lijn-staf organisatie) 41% Vaste afdelingen die samenwerken op basis van projecten (matrixorganisatie) 10% Groepen of afdelingen die ontstaan naar aanleiding van projecten (projectorganisatie) 5% Groepen of afdelingen die ontstaan op basis van historie en sociale contacten (informele organisatie) 5% 5 tot 10 jaar 10 jaar of langer 6 7

5 Organisatie van werk In dit onderzoek omschrijft 63% van de respondenten de eigen werkzaamheden als uitvoerend met klantcontact en voert 72% de werkzaamheden voornamelijk in teamverband uit. Ongeacht werk of functie, ziet 27% van de respondenten geen tastbaar resultaat van de eigen werkzaamheden en ervaart slechts 42% dat zij deze resultaten in sterke mate kunnen beïnvloeden. Als laatste invloedrijke factor in de beleving van werk geldt de mate waarop de privé en werksituatie op elkaar aansluiten. Van de deelnemers aan dit onderzoek bevindt 43% zich in de balansfase: de werk en privésituatie kenmerken zich door relatieve rust en men oriënteert zich in het werk op het vervolg van de carriere. Kijkend naar uw dagelijkse werkzaamheden, welke omschrijving is volgens u het meest van toepassing? Uitvoerend werk met klantcontact 63% Uitvoerend werk zonder klantcontact 18% Beleidsmatig werk met klantcontact 11% Beleidsmatig werk zonder klantcontact 4% Welke van de onderstaande situaties is het meest op u van toepassing? Ontwikkelfase: in de afgelopen 5 jaar is een (beroepsopleiding) afgerond, voor het eerst fulltime werkzaam 16% Spitsuurfase: privésituatie is het 13% afgelopen jaar gewijzigd door de komst van (jonge) kinderen Balansfase: werk- en privésituatie kenmerken zich door relatieve rust, het vervolg van de carriere wordt geevalueerd Mogelijkhedenfase: laatste fase van de carriere en de eventuele fysieke en / of mentale mogelijkheden en beperkingen daarin 43% 29% meer weten? Deze rapportage gaat in op de algehele beleving van werk binnen Nederland en hoe deze zich in de tijd ontwikkelt. U begrijpt dat op basis van de scope van het onderzoek en de diverse bevraagde thema s veel verdiepende inzichten mogelijk zijn. Inzichten die wij u niet willen onthouden. Door het rapport heen treft u deze verdiepende inzichten daarom steeds in het oranje kader, zoals hier rechtsonder. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen als u een vraag of inzicht onbeantwoord ziet. Wij wensen u veel leesplezier! Bent u nieuwsgierig geworden naar verdiepende inzichten op basis van branche, type organisatie of één van de onderzochte thema s? Verspreid door dit rapport treft u steeds in deze kaders interessante verdiepende inzichten. Leidinggevend / (hoger) Management 5% Hoeveel eigen invloed heeft u op het eindresultaat van uw werkzaamheden? % 42% 50-75% 37% 25-50% 13% 0-25% 7% Heeft u tastbaar resultaat van uw werkzaamheden (oplevering van product, dienst of project)? Ja 73% Nee 27% Kijkend naar uw dagelijkse werkzaamheden, welke omschrijving is volgens u het meest van toepassing? Ik werk in een team 72% Ik werk zelfstandig 28% Resultaten voor uw specifieke branche of regio Verschillen in werkbeleving afhankelijk van het type of grootteorganisatie Meer inzichten op één van de thema s als betrokkenheid, vitaliteit of mobiliteit Treft u het inzicht dat u zoekt ook niet in één van deze kaders? Integron blijft periodiek deelrapportages van het onderzoek uitbrengen waarin branches en thema s nader worden uitgelicht. Wilt u op de hoogte blijven van deze publicaties? Schrijf u hier in: Of neem contact op met onze HR-consultants via of 8 9

6 Werkbelevingsmodel Model en methodiek 10 11

7 Model Wat medewerkers drijft en wat zij belangrijk vinden, bepaalt in belangrijke mate hoe zij naar de eigen organisatie kijken. Welke aspecten in het werk vinden zij het meest belangrijk en zullen zij dus meer kritisch evalueren? Om deze reden is voor de diverse aspecten in het werk -waaronder de manier van organiseren, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, de samenwerking en de directe aansturing- aan de respondenten gevraagd welk belang zij hier aan hechten. De uitkomst van de werkbeleving is vervolgens in beeld gebracht door een tevredenheidsscore toe te kennen aan de diverse aspecten in de werkbeleving. Verder zijn in het onderzoek ook belangrijke uitkomsten als de medewerkerbetrokkenheid, organisatietrots en loyaliteit in kaart gebracht. In dit rapport wordt de werkbeleving binnen Nederland als uitgangspunt genomen: wat is kenmerkend voor de werkbeleving, wat vinden medewerkers belangrijk en hoe wordt dit door de werkgevers ingevuld? En belangrijker nog: hoe ontwikkelt zich dit in de tijd? Als aanvullend inzicht wordt in dit rapport steeds een kopgroep van uitermate tevreden medewerkers gebruikt ter spiegel voor het resultaat van Nederland in het algemeen: hoe valt de uitermate tevreden medewerker te typeren en wat leren we hiervan wanneer we dit vergelijken met een gemiddeld tevreden medewerker? methodiek In het werkbelevingsonderzoek zijn 10 thema s, uiteenlopend van arbeidsomstandigheden tot aan de samenwerking, bevraagd op basis van steeds een aantal indicatoren behorende bij dat thema. Het resultaat van de antwoorden op de indicatoren wordt gewogen tot een resultaat voor het thema zelf. Aan de basis van de berekening van de tevredenheiden belangscores ligt de onderstaande methodiek: Bevraagde thema s De organisatie Het werk De arbeidsomstandigheden De arbeidsvoorwaarden en regelingen De samenwerking De communicatie De direct leidinggevenden Het management team De ondernemingsraad Het perspectief Tevredenheid Zeer goed Goed Redelijk goed Redelijk slecht Slecht Zeer slecht Verbeterpotentieel: % antwoorden in de categoriën redelijk goed t/m zeer slecht. Belang Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Onbelangrijk Doelgroep Kenmerken Werkgeversprestatie Uitkomsten De tevredenheid wordt lineair omgerekend naar een rapportcijfer. Antwoorden vallend in het rode vlak tellen op tot een percentage verbeterpotentieel Medewerker Drijfveren Verwachtingen Organisatiecultuur Werkbeleving Betrokkenheid Tevredenheid Loyaliteit Hoe dichter de belangscore een waarde van 1 nadert, hoe belangrijker het bijbehorende aspect is voor de medewerkers. Aan de hand van het belang en het verbeterpotentieel worden verbeterpunten vastgesteld. In het onderzoek is een groot aantal onderwerpen bevraagd. Indien voor een onderwerp een andere antwoordschaal- en methodiek is toegepast, dan wordt dit op de betreffende pagina aangegeven

8 samenvatting werken in nederland anno

9 Werken in nederland anno 2013 Voor u ligt alweer het vijfde landelijke onderzoek naar werkbeleving door Integron. Zoals ieder jaar hebben wij deze onderzoeksrapportage met veel plezier voor u opgesteld. Wij hopen dat u nieuwsgierig bent naar hoe werkend Nederland het werk anno 2013 beleeft. Het jaarlijkse onderzoek staat niet op zichzelf: het hele jaar door mogen wij vergelijkbare onderzoeken uitvoeren bij onze klanten en zien wij de uitdagingen waar werkgevers in Nederland anno 2013 voor staan. Het moet sneller, beter, met meer flexibiliteit en met minder mensen en middelen. Tegelijkertijd moet u er als werkgever voor zorgen dat iedereen in goede gezondheid het pensioen haalt. Een eindstreep die ook nog eens verder in de tijd komt te liggen. Het zijn bewogen tijden! De basisverwachtingen van een medewerker kunnen we met het volgende figuur visualiseren: Werk Autonomie Afwisseling Middelen Organisatie (kwaliteit) Al enige jaren varieert de tevredenheid van werkend Nederland rondom de 7. Deze score geeft aan dat de medewerker redelijk tevreden is met het werk. Met name de kwaliteit van de organisatie, de voldoening in het werk en de aansturing zijn pijnpunten in de ogen van werkend Nederland. Het gevolg is dat de betrokkenheid van werknemers behoorlijk laag is: maar 37% is naar eigen zeggen absoluut verbonden met de werkgever. Samenwerking Binnen afdeling Tussen afdelingen Collegiale steun Sturing Toegankelijkheid Vertrouwen De eerste stap naar een betrokken en bevlogen medewerker, vanuit de score 7, is de basis op orde brengen. Zorg dat medewerkers tevreden zijn over het werk dat zij doen, met wie zij dit uitvoeren en onder welke aansturing ze werkzaam zijn. Nu is het verbeterpotentieel van een gemiddelde organisatie 40%. Het ontbreekt te vaak aan voldoening in het werk: een aspect dat in de tijd voor medewerkers steeds belangrijker wordt. In tijden van onzekerheid en weinig toekomstvastheid is de betrokkenheid van medewerkers die over blijft vaak normatief: baanzekerheid springt er uit als dé reden voor verbinding. Bevlogenheid blijft voor iedere organisatie een uitdaging. Deze verwachtingen van een gemiddelde medewerker verschillen per type medewerker. Elke organisatie kent 2 of 3 zogenaamde typen medewerkers: fabriek versus kantoor, monteurs buiten versus kantoorondersteuning binnen, backoffice versus frontoffice, adviseurs versus staf. De verwachtingen van deze medewerker groepen verschillen sterk. Het soort werk, de verdiensten, de inhoud van samenwerking en andere variabelen zorgen daarvoor. Een organisatie moet dus niet alleen zorgen dat ze inspeelt op de gemiddelde verwachtingen van een medewerker, maar ook nog eens gericht inspeelt op deze doelgroepen. Wat is een kenmerkende verwachting, waar wenst een organisatie een verschil te maken en is dit een sterk punt of een verbeterpunt? 16 17

10 Cruciale vragen en antwoorden waar Integron u mee kan helpen om de basis op orde te brengen. Dit noemen wij het strategische en tactische verbeterbeleid. Eerst moet dit op orde zijn voordat het operationele verbeterbeleid op afdelings-, vestigings- of teamniveau goed ingericht kan worden. Het is niet voor niets dat een groot deel van de verbeterpunten op afdelingsniveau voortvloeien uit verbeterpunten die op organisatieniveau of op het niveau van de eerdergenoemde typen medewerkers liggen. In de zoektocht van organisaties naar een verbeterde betrokkenheid, bevlogenheid en loyaliteit zien wij nog een aantal zorgwekkende ontwikkelingen. Het werkbelevingsonderzoek 2013 laat zien dat ongeveer 3 op de 10 medewerkers een te hoge werkdruk ervaart. Ook behaalt ongeveer 1 op 4 medewerkers weinig tot geen resultaten in het werk waar men energie van krijgt. Waar 2 op de 3 medewerkers zich tot aan het pensioen voor de huidige werkgever in zou willen zetten, verwacht 64% dit ook te gaan halen. Een kwart van werkend Nederland meent zich onvoldoende te ontwikkelen om zich voor de eigen organisatie te kunnen blijven inzetten en meer dan de helft (54%) ziet voor zichzelf geen doorgroeimogelijkheden buiten de eigen organisatie. Al deze zaken impliceren dat ook de vaste arbeidsrelatie heel wat gezonder kan. Een positieve uitkomst uit het werkbelevingsonderzoek is dat de resultaten laten zien dat, ondanks het huidige economische klimaat en de vaste omstandigheden per branche, er nog veel werkbelevingsaspecten binnen de invloedsfeer van de organisatie liggen. Mensgerichtheid, klantcontact, duidelijkheid omtrent het doel van het werk, tastbaar resultaat en eigen invloed van medewerkers op het (eind)resultaat, zijn allen aspecten die de beleving van werk zeer sterk in positieve zin beïnvloeden. Aspecten die, wanneer de basis op orde is en het begrip arbeidsrelatie leidend is, er voor kunnen zorgen dat de ervaring van plezier, trots en energie in het werk in sterke mate toeneemt. Een situatie waarbinnen bevlogenheid een duurzame toekomst heeft. En waarbij medewerkers zich -ook bij voldoende alternatieven- graag aan uw organisatie zullen blijven verbinden. De duurzame route naar gezonder en mobieler vindt zijn startpunt in de wijze waarop de werkinhoud, samenwerking en aansturing georganiseerd worden. Hoe deze basis er uit ziet en welke uitdaging het vraagt om deze basis op orde te krijgen, verschilt met name van branche tot branche: samenwerking laat zich anders organiseren in een procesorganisatie waar producten worden opgeleverd, dan binnen een dienstverlener. Daarnaast is zoals eerder gesteld het type medewerker dat binnen een organisatie werkzaam is een relevante factor: de professional op kantoor kent een andere beleving van werk dan de servicemonteur die het grootste gedeelte van de werkdag op pad is. Zaken als werkinhoud, aansturing en samenwerking zullen er voor beiden heel anders uitzien

11 H.1 betrokkenheid 20 21

12 1.1 betrokkenheid Medewerkers is gevraagd of men het beste uit zichzelf haalt en hoe dat in relatie staat tot de werkgever (figuur 1.1.1). Ook is gevraagd of zij zich betrokken voelen bij de eigen organisatie (figuur 1.1.2). Ik haal het beste uit mij naar boven 39% 50% Figuur % 2% Bij benadering 2 op 5 medewerkers haalt het beste uit zichzelf, 1 op 5 voelt zich hierin ook gesteund. Medewerkers binnen Nederland voelen zich met name betrokken bij het werk dat zij doen en de mensen waarmee zij werken. Sinds 2011 neemt de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie toe. De volgende pagina laat zien dat, in tijden van economische crisis, baanzekerheid hier een belangrijke rol in heeft. Mijn werkgever haalt het beste uit mij naar boven 18% 44% 29% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Absoluut In sterke mate In zwakke mate Niet Figuur Ik voel me betrokken bij de organisatie waarvoor ik werk 37% 44% 16% 3% 25% 19% Ik voel me betrokken bij het doel waarvoor ik werk 41% 46% 10% 2% Ik voel me betrokken bij het werk dat ik doe 47% 44% 8% 2% Ik voel me betrokken bij de mensen waarmee ik werk 44% 46% 8% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Absoluut In sterke mate In zwakke mate - Nederland 2012: % absoluut - Nederland 2011: % absoluut Niet 22 23

13 1.2 Betrokkenheidsfactoren In het onderzoek is de respondenten gevraagd factoren aan te wijzen die voor de meeste binding met de eigen organisatie zorgen. Hiertoe zijn 9 betrokkenheidsfactoren samengesteld, die onder te verdelen zijn in 3 vormen van betrokkenheid: continuerende betrokkenheid (het is hier beter dan elders), normatieve betrokkenheid (ik krijg, dus ik geef terug) en tot slot affectieve betrokkenheid (dit past bij mij). mijn werkgever biedt mij zekerheid mijn werkgever biedt een collegiale sfeer die bij mij past 14% 27% 22% 16% 17% 14% Figuur Indien gevraagd uit de betrokkenheidsfactoren er 3 te selecteren en deze te prioriteren ontstaat het beeld dat te zien is in figuur 1.2.1: mijn werkgever biedt mij leuker werk dan ik elders kan doen 15% 10% 10% Uit dit beeld blijkt dat zekerheid op werk, een normatieve betrokkenheidsfactor, duidelijk de meest bepalende factor is. Gevolgd door de affectieve betrokkenheid richting collega s. mijn werkgever streeft doelen na waar ik graag aan wil bijdragen 11% 10% 13% In het onderzoek zijn de bovengenoemde stellingen in alle combinaties aan respondenten voorgelegd, met de vraag om steeds de eigen voorkeur aan te geven. Op basis van de uitkomsten valt 42% van werkend Nederland te typeren als Normatief betrokken. 37% valt te typeren als Affectief betrokken en 22% is een Continuerend betrokken medewerker. mijn werkgever biedt mij eerlijke kansen mijn werkgever biedt betere voorwaarden dan elders worden geboden 9% 8% 10% 10% 8% 11% mijn werkgever heeft een imago dat bij mij past 3% 7% 14% mijn werkgever investeert in mijn ontwikkeling 6% 8% 7% mijn werkgever biedt mij een betere functie dan ik elders kan krijgen 6% 7% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Keuze 1 Keuze 2 Keuze

14 1.3 betrokkenheid naar tevredenheid Door van iedere respondent een gemiddelde tevredenheidsscore te berekenen (figuur 1.3.1), kan een groepsindeling worden gemaakt naar tevredenheid: zij met een uitermate hoge tevredenheid (>8.2) tot aan de respondenten die gemiddeld ontevreden zijn (<6.4). In het werkbelevingsonderzoek 2013 wordt andermaal bevestigd dat tevredenheid en betrokkenheid hand in hand gaan: van de uitermate tevreden medewerkers geeft ruim 70% aan absoluut betrokken te zijn, tegenover slechts 13% van de ontevreden medewerkers. Ook de uitermate tevreden medewerker ziet het niet als de volledige verantwoordelijkheid van de werkgever dat zij het beste uit zichzelf halen. Toch voelen zij zich in belangrijke mate meer gesteund dit te doen dan de ontevreden medewerker: 51% vs. 3%. % absoluut Totaal Uitermate tevreden Zeer tevreden Tevreden Redelijk (on)tevreden Ik voel me betrokken bij de organisatie waarvoor ik werk 37% 73% 44% 32% 20% 13% Ik voel me betrokken bij het doel waarvoor ik werk Figuur Ontevreden 41% 71% 51% 35% 30% 21% Ik voel me betrokken bij het werk dat ik doe 47% 79% 57% 46% 35% 24% Ik voel me betrokken bij de mensen waarmee ik werk 44% 71% 51% 46% 34% 26% Ik haal het beste uit mezelf voor mijn werkgever 39% 70% 44% 34% 29% 18% Mijn werkgever haalt het beste uit mij naar boven 18% 51% 15% 8% 4% 3% Figuur % 19% 7% 33% 14% Ontevreden Redelijk tevreden Tevreden Zeer tevreden Uitermate tevreden Meer weten? Met name de normatieve betrokkenheid neemt met de tevredenheid mee toe: investeren in de medewerker zorgt dat zij zich geroepen voelt een investering terug te doen Binnen de Zorg en het Onderwijs is men bovengemiddeld betrokken bij het doel van het werk, Zorg voegt daar een bovengemiddelde betrokkenheid bij het werk en de collega s aan toe Binnen de Groothandel voelt men zich opvallend beneden gemiddeld betrokken bij (het doel van) het werk Invloed op het resultaat in het werk is van grote impact op de betrokkenheid: wanneer deze eigen invloed afneemt tot 25% of lager, voelt 1 op de 2 medewerkers zich niet betrokken bij de organisatie en geeft 1 op de 3 aan ook niet betrokken te zijn bij het doel van het werk

15 H.2 Drijfveren 28 29

16 2.1 Drijfveren Aan medewerkers is gevraagd wat voor hen het meest bepalend is om zich voor hun werkgever in te zetten. Zij konden 3 opties selecteren en ordenen (figuur 2.1.1): Het werk dat ik doe (werkinhoud) 30% 14% Figuur % 28% Werkinhoud blijft, net als in 2012 de meest bepalende factor voor medewerkers om zich dagelijks voor hun werk in te zetten. De voldoening die ik uit mijn werk haal 17% 21% 13% - De in 2013 nieuw toegevoegde drijfveer, voldoening die uit het werk gehaald wordt, blijkt voor 17% van werkend Nederland de meest bepalende. Het contact met collega's 11% 15% 18% 20% Naast het werk en de voldoening die daar uit gewonnen wordt, is het contact met de collega s voor werkend Nederland een belangrijke reden om zich dagelijks naar het werk te begeven. Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden 13% 14% 14% 7% De zekerheid op mijn baan 10% 11% 12% 18% De uitdaging die ik in mijn werk vind 13% 11% 9% 15% De werk-privé balans 5% 9% 11% 9% De persoonlijke groei en ontwikkeling 2% 4% 6% 3% De opleidingsmogelijkheden 1% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 - Nederland 2012: % Keuze

17 2.2 drijfveren naar tevredenheid Figuur toont hoe het percentage respondenten dat een drijfveer op de eerste plaats zet zich verhoudt tussen de groepen uitermate tevreden tot en met ontevreden. Per drijfveer is steeds de groep die deze drijfveer het meest vaak op de eerste plaats zet oranje gekleurd. De uitermate tevreden medewerker laat zich herkennen als een medewerker die bovengemiddeld gedreven wordt door uitdaging in het werk: voor 18% de meest bepalende drijfveer. De ontevreden medewerker typeert zich door bovengemiddeld gedreven te worden door het salaris en zekerheid op werk. % keuze 1 Totaal Uitermate tevreden Zeer tevreden Tevreden Redelijk (on)tevreden Het werk dat ik doe (werkinhoud) 30% 34% 34% 36% 30% 25% De uitdaging die ik in mijn werk vind 13% 18% 11% 14% 9% 10% De voldoening die ik uit mijn werk haal 17% 19% 23% 18% 15% 12% Het contact met collega's 11% 10% 7% 11% 14% 12% De werk-privé balans 5% 4% 6% 4% 7% 4% Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden 13% 5% 8% 15% 18% 18% Figuur Ontevreden De zekerheid op mijn baan 10% 7% 8% 2% 7% 17% De persoonlijke groei en ontwikkeling 2% 3% 2% 0% 1% 2% De opleidingsmogelijkheden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32 33

18 H.3 kernverwachtingen 34 35

19 3.1 relatief belang van thema s Diverse aspecten in het werk zijn aan de respondenten voorgelegd, waarbij zij het belang dat zij aan een aspect hechten konden aangeven (methodiek, p.15). Figuur geeft het rangschikken van de thema s weer op basis van dit belang. De arbeidsomstandigheden Figuur Werkend Nederland hecht het meeste belang aan de arbeidsomstandigheden, de ondernemingsraad vinden zij het minst belangrijk. De direct leidinggevenden Ten opzichte van 2012 vindt werkend Nederland alle bevraagde aspecten iets minder belangrijk. Opvallend, aangezien een hoge betrokkenheid veelal samen gaat met hoge(re) belangscores en de betrokkenheid in 2013 juist is toegenomen. Opnieuw een indicatie dat niet interne maar externe factoren zorgen voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie: zekerheid op werk. De arbeidsvoorwaarden en regelingen De organisatie De samenwerking Het management team Het werk De communicatie Het perspectief De OR ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,

20 3.2 kernverwachtingen Figuur toont de 10 meest belangrijke aspecten in de werkbeleving van de medewerker, met daaraan de tevredenheid en het verbeterpotentieel (methodiek: p.15) gekoppeld: goede invulling van deze aspecten is van grote invloed op de algehele beleving van het werk en de organisatie. Net als in 2012 is plezier in het werk het meest belangrijk. Het verbeterpotentieel hierover nam echter wel iets toe Drie aspecten met betrekking tot de organisatie zijn in 2013 voor het eerst bevraagd en één daarvan behoort tot de kernverwachtingen van medewerkers: de kwaliteitsgerichtheid van de organisatie Aspecten met een bovengemiddeld verbeterpotentieel zijn aangemerkt als verbeterprioriteit. Opvallend is dat twee aspecten daarvan voldoening in het werk en betaling voor de werkzaamheden- sinds 2012 dermate in belang zijn toegenomen dat zij een (hogere) plek in de rangschikking hebben gekregen Ranking Trend 2012 Indicator Belang Tevredenheid Verbeterpotentieel Figuur Verbeterpotentieel Ik heb plezier in mijn werk % 1 32% 2 Binnen mijn organisatie heerst een collegiale sfeer % 3 37% 3 Ik heb de middelen die nodig zijn om mijn werk te doen (apparatuur, materiaal) % 2 32% 4 De samenwerking met collega s binnen mijn afdeling verloopt goed % 4 31% 5 Ik heb vertrouwen in de integriteit en eerlijkheid van mijn direct leidinggevende % 5 41% 6 Mijn organisatie is gericht op kwaliteit % Ik haal voldoening uit mijn werk % 12 41% 8 Ik word voor mijn geleverde werkzaamheden naar tevredenheid betaald % 15 57% 9 Mijn direct leidinggevende is toegankelijk (open voor vragen / problemen) % 9 40% 10 Mijn direct leidinggevende komt zijn / haar afspraken met mij na % 8 46% Gemiddelde top 10 kernverwachtingen % 40% 38 39

21 3.3 kernverwachtingen naar tevredenheid Figuur toont per mate van tevredenheid de 10 meest belangrijke aspecten in de werkbeleving. Een vakje is leeg wanneer dit aspect voor die betreffende groep niet tot de meest belangrijke aspecten behoort. Een percentage is rood gekleurd wanneer dit aspect voor die groep een bovengemiddeld verbeterpotentieel kent. Een aantal opvallende verschillen zijn waar te nemen: Allereerst valt op dat de uitermate tevreden medewerker zich in het belang voornamelijk richt op de menselijke aspecten in het werk: zij hechten een hoog belang aan werkplezier, de samenwerking en de leidinggevenden en zijn hier ook in hoge mate tevreden over. De kwaliteit van de organisatie, de arbeidsvoorwaarden en zekerheid op werk worden pas een kernverwachting naar mate de tevredenheid af neemt. Voor de ontevreden medewerker geldt dat met name het plezier in het werk en de voldoening worden gemist. De kwaliteit van de organisatie en de middelen om het werk te kunnen doen ontbreken en er wordt onvoldoende samengewerkt. Uiteindelijk vertaalt dit zich door in de beleving dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden onvoldoende wordt betaald. # Totaal Uitermate tevreden Zeer tevreden Tevreden Redelijk (on) tevreden Gemiddelde verbeterpotentieel top 10 kernverwachtingen 39% 4% 19% 44% 49% 69% Aspect is een verbeterpunt bij een verbeterpotentieel 35% 25% 25% 35% 45% 55% De organisatie Mijn organisatie is gericht op kwaliteit 6 41% 23% 34% 49% 76% Mijn organisatie is gericht op haar medewerkers 74% Mijn organisatie is een leuk bedrijf om voor te werken 26% 45% Het werk Ik heb plezier in mijn werk 1 36% 3% 12% 28% 42% 74% Ik haal voldoening uit mijn werk 7 41% 21% 34% 53% 77% De arbeidsomstandigheden Ik heb de middelen die nodig zijn om mijn werk te doen (apparatuur, materiaal) 3 35% 6% 19% 40% 65% Ik voel me veilig op mijn werkplek 3% 12% De arbeidsvoorwaarden en regelingen Ik word voor mijn geleverde werkzaamheden naar tevredenheid betaald 8 59% 69% 83% Figuur Ontevreden Ik ben tevreden met het totale pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden 62% Meer weten? Het type werk dat men doet is van sterke invloed op de kernverwachtingen in het werk: Bij uitvoerend werk legt men de nadruk met name op middelen en samenwerking, waar bij beleidsmatig werk kwaliteit en voldoening vaak hoger in het belang staan. Bij werkzaamheden zonder klantcontact wordt salaris in relatief opzicht belangrijker voor de medewerker Binnen de Bouw en Installatie is zekerheid op werk anno 2013 een belangrijke kernverwachting. In de Industrie en de Retail behoort veiligheid in sterke mate tot de kernverwachtingen. De Zorgsector en het Onderwijs kennen veel overeenkomsten in de kernverwachtingen: werkplezier en voldoening samen met de eigen vaardigheden worden het meest belangrijk gevonden. Zorg voegt daar de kwaliteitsgerichtheid van de organisatie als belangrijke kernverwachting aan toe. De samenwerking Binnen mijn organisatie heerst een collegiale sfeer 2 39% 5% 18% 38% 47% 75% De samenwerking met collega s binnen mijn afdeling verloopt goed 4 35% 5% 16% 30% 39% 67% Binnen mijn afdeling heerst een respectvolle manier van samenwerken 4% De direct leidinggevenden Ik heb vertrouwen in de integriteit en eerlijkheid van mijn direct leidinggevende 5 47% 4% 25% 57% Mijn direct leidinggevende is toegankelijk (open voor vragen / problemen) 9 44% 5% 23% 39% 54% Mijn direct leidinggevende komt zijn / haar afspraken met mij na 10 50% 6% 92% Mijn direct leidinggevende geeft mij waardering voor mijn werk 5% Het perspectief Mijn organisatie biedt mij zekerheid op werk 51% 71% 86% 40 41

22 H.4 tevredenheid 42 43

23 4.1 tevredenheid per thema Figuur geeft aan hoe tevreden werkend Nederland is per thema per jaar. Werkend Nederland geeft de algehele beleving van werk een 6.95, een kleine daling ten opzichte van 2012 (7.10). Hiermee ligt het tevredenheidspeil terug op het niveau van Het zwaartepunt in de tevredenheid is sindsdien wel gewijzigd: anno 2013 stemmen de arbeidsomstandigheden het meest tevreden, opvallend meer dan in 2010 het geval was. Ten opzichte van 2010 is men in 2013 minder tevreden over de aansturing, de werkinhoud, de samenwerking en het perspectief: de tevredenheid neemt af op juist de kernverwachtingen in het werk. De arbeidsomstandigheden De samenwerking Het werk De organisatie De direct leidinggevenden De arbeidsvoorwaarden en regelingen De communicatie De OR Het perspectief Het management team ,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8, Figuur

24 4.2 Tevredenheid: meest tevreden Onderwerpen die het meest tevreden stemmen in de werkbeleving binnen Nederland hebben vooral betrekking op de arbeidsomstandigheden: In hoge mate stemmen de veiligheid, de werktijden en de beschikbare middelen in de directe werkomgeving tevreden. Werkend Nederland is verder met name tevreden over de duidelijkheid van het doel en verwachtingen in het werk en de collega s waarmee zij het werk uitvoeren. Tot slot mag gesteld worden dat binnen Nederland wel degelijk plezier in het werk ervaren wordt, ook dit aspect stemt met een 7.6 gemiddeld relatief tevreden. Meer weten? Het type werk dat men doet blijkt van invloed op de tevredenheid: 1) Leidinggevend werk stemt het meest tevreden (7.2) 2) Hierna volgt uitvoerend werk met klantcontact: 7.1 3) Tastbaar resultaat van werkzaamheden is eveneens van invloed: een gemiddelde tevredenheid van 7.1 bij oplevering van een tastbaar product. a) Wanneer geen tastbaar resultaat wordt ervaren, is de gemiddelde tevredenheid een 6.7 4) Bij 75% tot 100% eigen invloed op het eindresultaat van werkzaamheden, ligt de gemiddelde tevredenheid op een 7.3. a) Bij 0% tot 25% invloed, daalt deze gemiddelde tevredenheid naar een 6.2 Binnen de Professionele Dienstverlening zijn medewerkers met een 7.3 het meest tevreden, binnen de Overheid en Non-profit met een 6.9 het minst. Organisaties met een cultuur die te typeren valt als mensgericht kunnen rekenen op bovengemiddeld tevreden medewerkers: 7.8. Een taakgerichte cultuur wordt daarentegen als minder prettig ervaren: 5.7 Ook organisatiestructuur speelt een rol: organisaties met een informele/onduidelijke structuur kennen de minst tevreden medewerkers (6.7) waar de traditionele lijnorganisatie (zonder staf) met een 7.2 het meest tevreden stemt

25 H.5 loyaliteit 48 49

26 5.1 loyaliteit: ARBEIDSENERGIE Voor de berekening en de weergave van loyaliteit op het gebied van aanbevelen en trots, wordt gebruik gemaakt van de Net Promotor Score (NPS) (figuur 5.1.1). Trots en intentie tot aanbevelen is aangegeven op een schaal van 0 tot 10, waarna de NPS wordt berekend door het percentage detractors (antwoorden 0-6) in mindering te brengen op het percentage promotors (9-10). Zowel het gevoel van trots voor de eigen werkgever als de bereidheid tot aanbevelen is sinds 2012 iets afgenomen. Dit ligt in lijn der verwachting: hoge(re) trots gaat samen met hoge(re) tevredenheid Figuur LOYALITEIT: continueren De intentie om voor de eigen organisatie te blijven werken is getoetst op een aantal stellingen, te beantwoorden op een 4-puntsschaal van zeker wel tot en met zeker niet (figuur 5.2.1). Sinds 2010 neemt de mate waarin werkend Nederland bij een gelijk aanbod elders toch voor de huidige werkgever kiest toe. Gezien het feit dat zekerheid anno 2013 als de meest bindende factor met de organisatie wordt gezien lijkt deze toenemende loyaliteit met name te worden ingegeven door onzekerheid op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd lijkt onzekerheid binnen de eigen organisatie een belangrijke motivatie om te solliciteren: sinds 2010 nam het percentage werkenden dat naar een functie bij een andere organisatie solliciteerde toe van 16% naar 22% Ik ben trots om voor mijn organisatie te werken 16% 51% 34% Ik zou mijn organisatie als werkgever aanbevelen 17% 46% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik kies voor mijn organisatie als een andere organisatie mij een vergelijkbaar aanbod zou doen 31% 44% 20% Figuur % 27% 23% 18% Promoters Neutraal Detractor Ik werk over twee jaar nog bij mijn huidige organisatie 27% 51% 15% 7% 32% 30% 25% Meer weten? Eigen invloed op het werk maakt trots om voor de organisatie te werken: bij % invloed wordt een NPS van -6% berekend, versus een NPS van -52% bij 0-25% invloed. Mensgerichte organisaties kennen de meest trotse medewerkers (NPS: 29%) waar taakgerichtheid kan rekenen op lage trots: NPS -64% Medewerkers in de Spitsuurfase (p.8) tonen zich met een NPS van -23% het minst trots, medewerkers in de Ontwikkelfase met -5% het meest. Binnen de Professionele Dienstverlening zijn medewerkers het meest trots op de eigen werkgever (NPS: -5%). Binnen de Groothandel ligt het niveau van trots het laagst: NPS -26%. Ik werk de komende twee jaar met plezier voor mijn huidige organisatie Ik kan mij over twee jaar nog in gelijke mate voor mijn huidige organisatie inzetten 34% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet - Nederland 2012: % zeker wel - Nederland 2011: % zeker wel - Nederland 2010: % zeker wel 48% 49% 13% 13% 6% 6% 50 51

27 5.3 loyaliteit naar type medewerker Het gevoel van trots en de (intentie) tot loyaliteit richting de huidige werkgever is in figuur in beeld gebracht voor de groepen uitermate tevreden tot en met ontevreden. Opvallende verschillen ten opzichte van Nederland gemiddeld zijn rood of groen omkaderd. Tevredenheid en trots gaan samen: bij een hoge tevredenheid wordt een opvallend hogere trots en intentie tot aanbevelen uitgesproken. Daarbij valt op dat bij gemiddeld tevreden medewerkers het aantal promotors al sterk af neemt. % promotors Totaal Uitermate tevreden Zeer tevreden Tevreden Redelijk (on) tevreden Ik ben trots om voor mijn organisatie te werken 17% 45% 19% 7% 6% 2% Ik zou mijn organisatie als werkgever aanbevelen 16% 45% 21% 8% 4% 2% Figuur Ontevreden 52 53

28 H.6 inzetbaarheid van werkend nederland 54 55

29 6.1 inzetbaarheid - fysieke gezondheid Als separaat thema in het onderzoek is de fitheid van medewerkers opgenomen (figuur 6.1.1): in welke mate vinden zij dit belangrijk en wordt hier aandacht aan besteed? Waar 85% van werkend Nederland aangeeft te zorgen gezond en fit te blijven, een grote meerderheid vindt dit ook voor het eigen werk belangrijk (77%). De medewerker ondersteund het belang om hier met de eigen organisatie over te praten sterker dan in de praktijk gerealiseerd wordt: 43% vind het belangrijk, waar 30% de ervaring heeft dat er ook daadwerkelijk over gesproken wordt. Figuur inzetbaarheid - mentale gezondheid Ook over de mentale fitheid zijn vragen gesteld: haal je energie uit je werk en hoe ervaar je de werkdruk (figuur 6.2.1/6.2.2)? 80% van werkend Nederland gaat met energie naar het werk en bij benadering 3 op de 4 medewerkers behaalt ook resultaten in het werk waarmee het energiepeil wordt aangevuld. Indien gevraagd waar men in het werk de meeste energie van krijgt dan luidt het antwoord de collega s waarmee wordt gewerkt. Op basis van de bevraagde werkdruk kan worden gesteld dat voor 67% van werkend Nederland de energie die het werk vraagt voldoende wordt aangevuld: zij ervaren de werkdruk als goed. Voor 28% geldt echter dat de werkdruk als te hoog of zelfs veel te hoog wordt ervaren. Figuur Ik zorg dat ik gezond en fit blijf 31% 54% 14% 1 Ik ga met energie naar mijn werk 29% 51% 17% 3% Voor mijn werk is het belangrijk om gezond en fit te blijven 24% 53% 19% 3% Ik krijg energie van de resultaten die ik in mijn werk behaal 26% 48% 21% 5% Ik vind het belangrijk om met mijn organisatie te praten over mijn gezondheid 10% 33% 36% 22% Figuur % 20% 40% 60% 80% 100% Absoluut In sterke mate In zwakke mate Niet Mijn organisatie praat met mij over mijn gezondheid 9% 21% 36% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 67% 23% Meer weten? Absoluut In sterke mate In zwakke mate Niet 4% 2% 5% Mijn werkdruk is veel te laag Mijn werkdruk is te laag Mijn werkdruk is goed Mijn werkdruk is te hoog Mijn werkdruk is veel te hoog Het belang dat medewerkers aan de gezondheid hechten verschilt sterk van branche tot branche: binnen de Industrie en Transport hechten medewerkers een hoog belang aan gezondheid in het werk en de mate waarin zij daarover met de werkgever kunnen praten. Binnen Industrie, Bouw en Installatie ligt het percentage medewerkers dat verwacht niet tot het pensioen inzetbaar te blijven hoger dan gemiddeld De ervaren werkdruk ligt binnen de Zorg en het Onderwijs opvallend hoger Klantcontact, eigen invloed op het werk en duidelijk resultaat van werkzaamheden zijn van grote invloed op de mate waarin energie in het werk ervaren wordt

30 6.3 inzetbaarheid - medewerkerontwikkeling Wanneer de arbeidsmarkt op slot zit en medewerkers uit zekerheid bij de huidige organisatie blijven, blijven zij dan voldoende in beweging om voor de organisatie inzetbaar te blijven (figuur 6.3.1)? 77% van de medewerkers meent zich in sterke mate tot absoluut genoeg te ontwikkelen om inzetbaar te blijven voor de huidige organisatie. Voor een kleine kwart van werkend Nederland geldt dat zij van mening zijn zich onvoldoende te ontwikkelen. 6.4 inzetbaarheid - inzetbaar tot aan het pensioen? Als ultieme uitkomst van de mate waarin medewerkers zichzelf inzetbaar achten is de vraag of zij verwachten het pensioen te willen en kunnen gaan halen (figuur 6.4.1). Waar 69% van de medewerkers aangeeft tot aan het pensioen door te willen werken voor de huidige organisatie, geeft 64% aan te verwachten dat dit ook gaat lukken. In vergelijking tot de arbeidsmarkt voelen medewerkers zich iets minder zeker over de eigen ontwikkeling: 31% meent zich onvoldoende te ontwikkelen om kans te blijven maken op de arbeidsmarkt en 54% ziet voor zichzelf ook geen concrete mogelijkheden buiten de eigen organisatie. Ik wil mij tot aan mijn pensioen volledig voor mijn organisatie blijven inzetten 24% 45% 20% Figuur % Ik ontwikkel mij voldoende om mij voor mijn organisatie te kunnen blijven inzetten 24% 53% 17% Figuur % Ik verwacht mij tot aan mijn pensioen volledig voor mijn organisatie te kunnen blijven inzetten 20% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22% 15% Ik ontwikkel mij voldoende om kans te blijven maken op de arbeidsmarkt 22% 47% 23% 8% Absoluut In sterke mate In zwakke mate Niet Ik zie voor mijzelf concrete doorgroeimogelijkheden buiten mijn organisatie 17% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30% 24% Absoluut In sterke mate In zwakke mate Niet Indien aangegeven dat men niet of in zwakke mate tot aan het pensioen inzetbaar te blijft, is gevraagd naar de reden hiervan: Waar 37% van werkend Nederland aangeeft niet of in zwakke mate tot aan het pensioen door te kunnen werken, geeft 28% daarvan aan dat dit door de fysieke gesteldheid komt. 15% geeft als reden de mentale gesteldheid en 9% geeft een beperking in kennis of vaardigheden als voornaamste reden. Opvallend is dat ruim 16% als reden de economische crisis en daardoor faillissement of ontslag aangeeft

31 Over integron Integron is opgericht in 1993 en uitgegroeid tot het toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van tevredenheidsonderzoek. Integron onderscheidt drie vormen van onderzoek: klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en interne klanttevredenheid (gebruikerstevredenheid) en bedient met zestig enthousiaste, passievolle professionals meer dan zeshonderd uiteenlopende organisaties. Elk jaar voeren wij ongeveer vijfhonderd projecten uit. integron Integron ziet klanten en medewerkers als de belangrijkste energiebronnen voor het bouwen van echte succesvolle organisaties. Onze professionaliteit en passie zetten wij in op een betrokken en ondernemende wijze. Wij laten u op een andere manier naar uw klanten en medewerkers kijken en maken uw organisatie bewust hoe u uw klanten en medewerkers kunt laten groeien. Dat is onze passie: het versterken en verbeteren van de relatie met klanten en medewerkers. Ons hogere doel is dan ook: 1 miljoen mensen blij en gelukkig maken. Integron beschikt over een zeer grote benchmark in Nederland op het gebied van medewerkeronderzoek en kan daardoor de resultaten van uw organisatie in het juiste perspectief plaatsen. Daarnaast reikt Integron elk jaar de Beleving Awards uit aan de best presterende organisaties op het gebied van klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en interne klanttevredenheid. Kijk voor meer informatie op www. belevingawards.nl

32 Titel 30p Integron B.V. Postbus HH Rotterdam Wijnhaven WJ Rotterdam Benieuwd naar vervolgrapportages uit Werkbeleving in Nederland 2013? Houd in de gaten voor meer informatie.

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Deelrapportage Medewerkeronderzoek

Deelrapportage Medewerkeronderzoek Deelrapportage Medewerkeronderzoek Faculteit GZ Periode: maart 2016 Contactpersonen: Rohan Matser Dennis Went INHOUDSOPGAVE Highlights p. 3 Respons en analysemogelijkheden p. 7 Resultaten Deel 1: Medewerkerpotentieel

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Facility beleving in Nederland 2013

Facility beleving in Nederland 2013 Facility beleving in Nederland 2013 Onderzoek naar de verwachtingen en tevredenheid van eindgebruikers en facilitair professionals over de facilitaire dienstverlening en beleving in Nederland. 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder De klantbeleving in Nederland in 2010 Stephan van Gelder 1 Inhoudsopgave! Beleving! Onderzoek! Resultaten! Naar klantmoment! Naar branche! Naar bedrijf! Conclusie Samenvatting van de resultaten gratis

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2013 EPLAN T-1

Klanttevredenheidsonderzoek 2013 EPLAN T-1 Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Klanttevredenheidsonderzoek 2013 EPLAN T-1 Datum: Oktober 2013 Contactpersonen: Benjamin de Mooij Arjen Maliepaard Management

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

RAADSTEVREDENHEIDSONDERZOEK

RAADSTEVREDENHEIDSONDERZOEK RAADSTEVREDENHEIDSONDERZOEK Verbeter de dienstverlening aan raadsleden op basis van inzicht in de prestaties van de griffie RAADSTEVREDENHEIDSONDERZOEK De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 komen in zicht.

Nadere informatie

werkbeleving in hogescholen Benchmarkrapport 2012-2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

werkbeleving in hogescholen Benchmarkrapport 2012-2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkbeleving in hogescholen Benchmarkrapport 2012-2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: werkbeleving in hogescholen Benchmarkrapport 2012-2014

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening van <klantnaam> het SSC 2011 (T1-meting)

Facilitaire dienstverlening van <klantnaam> het SSC 2011 (T1-meting) Meetbaar Meetbaar en stuurbaar en stuurbaar maken maken van organisatieprestaties. van Advies en verbetermanagement. Advies en verbetermanagement. Intern tevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015 Clemens van der Veen Marjon Peeters Agenda Algemeen WNPS+ Marjon Uitkomsten Najaar 2014 Aantallen deelnemers Respons Sectorresultaten

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Resultaten 2008 met McMe Bedrijf X

Resultaten 2008 met McMe Bedrijf X Bedrijf X Urgentie Factor Persoonlijke groeimogelijkheden Economische en financiële factoren Taak Kwaliteit van het arbeidsleven Collega's en leidinggevenden Sfeer in het algemeen Stress Gemiddelde Stdev

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc Intern tevredenheidsonderzoek nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente Contactpersonen: Arjen Maliepaard, MSc Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc INTEGRON BV Juni 2009 Wijnhaven 65 Postbus

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

benchmarkrapport Werkbeleving in hogescholen anno 2012 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

benchmarkrapport Werkbeleving in hogescholen anno 2012 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo benchmarkrapport Werkbeleving in hogescholen anno 2012 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inhoud management summary 4 Tevredenheid in het werk 4

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

G-NPS NPS voor de Publieke Sector

G-NPS NPS voor de Publieke Sector G-NPS NPS voor de Publieke Sector Via een ultrakorte vragenlijst verkrijgen overheden direct hanteerbare inzichten om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Klanten én de interne organisatie

Nadere informatie

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Betekenis van werk Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Het 1e Nationale onderzoek naar betekenis in het werk 2006/2007 Onderzoeksresultaten samengevat Ruim 65% van de Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS Rennevoirt Berkel-Enschot Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie