Site Management Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Site Management Handleiding"

Transcriptie

1 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site Erwin Rijss Smartsite Software BV

2 Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

3 Voorwoord I Dit is de eerste opzet voor de handleiding voor Site Managers. Op het moment van dit schrijven is deze handleiding nog lang niet af, waarvoor onze excuses. Wij zullen proberen op zeer korte termijn de volledige handleiding aan u te presenteren waarin u alle onderdelen voor het succesvol beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site kunt terugvinden. Smartsite Software B.V. Delft, 3 december Smartsite Software

4 II Smartsite Dynamic Web System

5 Inhoud III Voorwoord Inhoud I III Site Management Hulpmiddelen 1 Smartsite Data Model 3 Content Data Model 4 De Contents Tabel 4 Content-types 5 Meta-informatie 7 Erven van (meta-)informatie 8 Folder indeling en meta-informatie 9 Security model 10 Gebruikers, Groepen, Rollen, Acties 10 Role Based Management 10 Site-indeling en groepshiërarchie 12 Delegated Securtity 12 Security in de Smartsite Standard Edition 14 Security in de Smartsite Professional Edition 14 Security in de Smartsite Enterprise Edition 15 Rechten en Security 17 Smartsite Application Console 18 Gebruikers aanmaken/beheren 19 Groepen Aanmaken/Beheren 21 Content Type Management 23 Weergave van een content-type aanpassen 24 Nieuwe content-types 26 Eigenschappen van een Content-type 27 Het content-type toekennen aan groepen 29 Channels & Render Templates 31 Wat zijn channels Smartsite Software

6 IV Opbouw van een channel 32 Wat zijn rendertemplates 34 Opzet van Rendertemplates 34 Simpele HTML Render Template 35 Workflow 39 Thesaurus 41 Import en export 43 Import-functies 44 Import mogelijkheden 44 Word-documenten importeren 46 Tekst- en HTML-documenten importeren 47 Export-functies 49 Importeren of refereren 50 Forms Wizard 51 Formulieropbouw 52 De form handler 54 Het bekijken van verzonden formulieren 55 Colofon 57 Smartsite Dynamic Web System

7 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 1 1 Site Management Hulpmiddelen Smartsite Software

8 2 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Smartsite Dynamic Web System

9 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 3 2 Smartsite Data Model Het datamodel van Smartsite 5 heeft grote veranderingen ondergaan t.o.v. van de eerdere versies van Smartsite Smartsite Software

10 4 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 2.1 Content Data Model De Contents Tabel De contents-tabel is de één van de belangrijke tabellen uit de database die een door Smartsite aangedreven site ondersteunen. In de contents-tabel wordt alle informatie opgeslagen die met de inhoud maar ook met de opzet van de site te maken heeft. Alle informatie die binnen de Smartsite Manager wordt aangemaakt wordt opgeslagen in de Contents-tabel. Voor het opslaan van informatie heeft deze tabel een ruime hoeveelheid velden beschikbaar: Nr Restricted Parent HiddenChild Title Body AddDate Description Style ListOrder ModDate ShowFrom ShowUntil NewsValue Status Frame UserID SortIndex ServerCache Version Folder ContentType HyperLink Author MimeType RepositoryNr AssignedUserID AssignedGroupID CTSpecificText 1 CTSpecificText 2 CTSpecificText3 CTSPecificInt1 CTSPecificInt2 CTSpecificInt3 CTSpecificVar1 CTSpecificVar2 CTSpecificVar3 CTSpecificBit1 CTSpecificBit2 CTTSpecificBit3 CTSpecificBinary 1 Tabel velden Contents-tabel Elk veld is van een bepaald veldtype en kan dienovereenkomstig een bepaald soort informatie herbergen; het veld Body is een uitgebreid tekstveld en kan grote hoeveelheden tekst bevatten, het veld AddDate is een veld dat alleen datums accepteert en het veld CTSpecificInt1 accepteert alleen gehele getallen. Een speciaal veld is het veld Nr, dat een uniek nummer bevat en dat automatisch wordt opgehoogd elke keer dat er een nieuwe regel aan de tabel wordt toegevoegd. Elke regel in de Contents-tabel wordt binnen Smartsite een item genoemd. Een item is dus een brok informatie en die informatie is opgeslagen in de Contents-tabel. Elk onderdeel van het brokje informatie wordt in een apart veld weggeschreven. Informatie bestaat er in veel vormen. Binnen Smartsite is er bijvoorbeeld sprake van informatie die gepubliceerd moet worden, informatie die gebruikt wordt om het publiceren te ondersteunen en informatie die gebruikt wordt om andere informatie terug te vinden. Alle items die in de Contents-tabel zijn aangemaakt hebben een relatie tot elkaar. Elk item in de tabel heeft een uniek nummer. Elk item heeft een veld genaamd Parent. Dit veld Parent verwijst naar het unieke nummer van een ander item. Het resultaat van deze verwijzing is een boomstructuur: Smartsite Dynamic Web System

11 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 5 Binnen Smartsite wordt gesproken over Parents (Ouders) en Children (Kinderen) en een daaruit resulterende Parent-Child relatie (Ouder-Kind relatie). Door deze Parent-Child relatie ontstaat er een hiërarchie in de informatie die is opgeslagen. De Parent-Child relatie wordt gebruikt om eigenschappen van een item door te geven aan een item dat een kind is van dat item. Dit doorgeven van eigenschappen wordt binnen Smartsite, en net als in het echte leven, overerving genoemd. De hiërarchische boomstructuur die ontstaat door gebruik te maken van Parent-Child relaties wordt binnen Smartsite voor uiteenlopende doelen gebruikt: het vastleggen van een functionele indeling; het erven (doorgeven) van eigenschappen van items; het dynamisch genereren van hyperlinks naar onderliggende en/of bovenliggende items; het toekennen van rechten aan gebruikers om delen van de boomstructuur wel of niet te mogen bewerken. In eerdere versie van Smartsite was er behoefte om extra velden aan de Contents-tabel toe te voegen om de invoer van informatie te structureren; de hoeveelheid in voeren velden was vaak groter dan het aantal beschikbare velden die in de database voorkwam. Het aantal velden in de database groeide daarom explosief omdat elke soort invoer van informatie weer andere velden noodzakelijk maakte. De Contents-tabel van Smartsite 5 bevat een groot aantal velden die voorzien zijn van een hele algemene naam zoals CTSpecificText1, CTSpecificBit3 en CTSpecificBinary1. Deze velden kunnen nu gebruikt worden om informatie in op te slaan. Om de velden effectief te gebruiken worden content-types gebruikt. Elk item in de Contents-tabel is daarom aan een content-type gekoppeld Content-types Om bij het gebruik van de Smartsite Manager onderscheid te maken tussen de verschillende soorten informatie, de verschillende items, die in de Contents-tabel van de database zijn opgeslagen wordt gebruik gemaakt van content-types. Content-types zijn definities van informatie. Een content-type heeft een aantal velden waarin deze informatie kan worden ingevuld. De definitie van het content-type koppelt deze velden aan de velden in de Contents-tabel. Heel basaal gezegd is een content-type een masker dat over de Content-tabel wordt gelegd om de invoer in deze tabel te vereenvoudigen. De definitie van een Content-type geeft ons de mogelijkheid om de fysieke veldnamen uit de Contents-tabel te hernoemen met een relationele veldnaam. De kracht van deze relationele veldnamen is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor het doorzoeken van de Contents-tabel. Wanneer je binnen de Smartsite Manager informatie uit een item in de Contents-tabel wilt halen door middel van een query-string, dan hoef je niet te we Smartsite Software

12 6 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! ten in welk fysiek veld van de Contents-tabel de informatie staat, maar je kunt gewoon de relationele veldnaam gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van een Content-type Nieuws. Dit Content-type gebruikt 3 velden uit de Contents-tabel: Title, Body en CTSpecificBinary1. De relationele veldnamen in het Content-type zijn Kop, Nieuwsbericht, Afbeelding en deze veldnamen zijn gekoppeld aan bovengenoemde fysieke veldnamen. Wanneer een item getoond moet worden in de site, dan kan men in de macrodefinities voor het weergeven van informatie uit de Contents-tabel gebruik maken van de relationele veldnamen, Kop, Nieuwsbericht en Afbeelding. Smartsite komt met een aantal vooraf gedefinieerde content-types om de contents-tabel te vullen: Code Naam Omschrijving WP Webpage Content-type voor het invoeren van informatie die gepubliceerd moet worden. TRA Translation Items van het het content-type Translation kunnen binnen het body-veld van een ander item een code vervangen door een in de Translations vastgelegde tekst. BIN Binary Items van dit type kunnen binaire informatie bevatten, zoals afbeeldingen, muziek, video etc, die in andere items gebruikt kan worden. RT Render Template In rendertemplates is de opmaak gedefinieerd wanneer items worden opgevraagd in een bepaald Channel (het internet bijvoorbeeld). CF CMS Folder Folders van dit type worden nooit gerenderd. Deze folders zijn bedoeld om informatie logisch te groeperen CH Channel Definieert channels waardoor de informatie kan worden getoond (web, I-mode, print). REF Reference Referenties naar items binnen de site, op het www of naar bestanden op de server. THS Thesaurus In items van dit content-type wordt de definitie van een thesaurus vastgelegd. Items van dit type worden automatisch met een aparte actie geopend om de thesaurus te vullen met informatie. IMG Image Content-type dat alleen afbeeldingen kan bevatten WFD Workflow Definition Items van dit content-type bevatten de CMS-worfklow definities. WFA Application Workflow Een apllication workflow wordt gebruikt voor het automatiseren van het onderhoud van de site. JS Javascript Javascript code die bij het renderen van de items wordt gebruikt. CSS CSS Cascading Syle Sheet definities die bij het renderen van items wordt gebruikt. XML XML Data Content-type voor XML XSL XSLT Content-type voor XSLT XSD XML Schema Content-type voor XML-schemas Tabel Overzicht standaard content-types Smartsite Dynamic Web System

13 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 7 Noot Het is misschien goed om te onderstrepen dat content-types géén items zijn en ook geen zelfstandige objecten want het zijn alleen maar hulpmiddelen om informatie in de contents-tabel op een gestructureerde manier te manipuleren en weer te geven. Toch zal er in het verdere verloop van deze handleiding over content-types gesproken worden als ware het zelfstandige objecten die informatie bevatten. Voor de beeldvorming is dit ook een prima uitgangspunt maar in sommige gevallen moet je je weer even realiseren dat de informatie niet in het content-type zit maar in de contents-tabel. Naast deze ingebouwde content-types kun je natuurlijk ook je eigen contenttypes aanmaken. Voor het beheren en aanmaken van content-types biedt de Smartsite Manager uitgebreide functionaliteit die is ondergebracht in de actie Manage ContentTypes (content-types beheren). Content-types worden gebruikt om de gevraagde informatie van de gebruikers van de Smartsite Manager te structuren en om op een hanteerbare manier informatie aan de Contents-tabel toe te voegen. Echter, bij het gebruik van content-types wil je misschien ook onderscheid maken tussen de verschillende soorten gebruikers. Sommige velden binnen een content-type zijn toegankelijk voor iedereen, terwijl andere velden alleen door specifieke gebruikers mogen worden bewerkt. Sterker nog, misschien wil je sommige velden niet eens laten zien aan een bepaalde groep van gebruikers. Het koppelen van het mogen invoeren van informatie in de velden van een item en de gebruikers wordt geregeld met de actie Setup Content Management (Content Management Configureren). Daarin kan het gebruik van een content-type door de verschillende soorten gebruikers(groepen) verfijnd worden Meta-informatie De informatie die in een item is opgeslagen is te onderscheiden in inhoudelijke informatie en meta-informatie. De inhoudelijke informatie is de tekst in de een item van het content-type webpage, de afbeelding in een item van het type Binary of de code in een item van het content-type CSS. Er zit echter nog veel meer informatie in een item. Deze informatie bepaalt de kenmerken van de informatie in het item; wat voor item is het, waar gaat het over, wanneer is het aangemaakt, etc. Deze informatie wordt meta-informatie genoemd. De kenmerken die worden opgeslagen in een item zijn zelf gekozen. Bij het opzetten van een content-type kunnen vrije velden zodanig worden ingericht dat zij waardevolle informatie kunnen bevatten die de inhoud van het item kan toelichten. Het effect van een goede opzet van de meta-informatie groeit naarmate de hoeveelheid gegevens die in de database is opgeslagen verder toeneemt. Daarom is het van groot belang in een vroegtijdig stadium zorgvuldig te beslissen wat als meta-informatie wordt opgenomen Smartsite Software

14 8 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Meta-informatie wordt ingezet om het groeperen, vinden en relateren van content te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk automatisch een lijst met verwijzingen (hyperlinks) naar items aan te maken op basis van meta-informatie of hiërarchie. De meta-informatie binnen Smartsite kan zo worden ingesteld dat alleen het toevoegen van een item al voldoende is om het in de overzichten met verwijzingen te laten verschijnen. De meta-informatie is tevens zeer goed bruikbaar voor het zoeken naar informatie binnen de site. Daarnaast kan meta-informatie gebruikt worden om te bepalen hoe de (inhoudelijke) informatie van een item gepresenteerd wordt. Belangrijk bij het gebruik van meta-informatie is de motivatie tot invullen. Het moet duidelijk zijn dat de meta-informatie gebruikt wordt bij het zoeken en bij het opbouwen van links. Zonder goede meta-informatie is een item niet te vinden of staat het op de verkeerde plaats. Zonder meta-informatie is het niet mogelijk automatisch een lijst te maken met links naar de nieuwste items of om de items per categorie weer te geven. Als de motivatie voor het nauwkeurig invullen van meta-informatie ontbreekt ontstaat er na verloop van tijd steeds meer ruis binnen de meta-informatie. Voor het toekennen van meta-informatie moeten eenvoudige en heldere regels zijn opgesteld. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de mogelijkheid dat items eigenschappen erven van de folder waarin zij worden geplaatst. Op deze manier kan meta-informatie worden geërfd en kan een deel van de verantwoordelijkheid tot het invullen van deze informatie bij de gebruikers weggenomen worden en geautomatiseerd worden Erven van (meta-)informatie Een van de doelen van Content Management is het minimaliseren van handelingen. Als een item wordt toegevoegd in een bepaalde folder zal een aantal eigenschappen van de folder waarschijnlijk ook gelden voor het nieuwe item. Smartsite biedt de mogelijkheid om het item de meta-informatie van de folder te laten erven. Welke informatie (welke velden uit de contents-tabel) er geërfd wordt (worden) wordt bepaald bij het opzetten van content-types. Het erven van metainformatie hoeft natuurlijk niet altijd zichtbaar te gebeuren. Het is goed mogelijk om bepaalde eigenschappen (velden) van een item alleen via overerving toe te kennen en verder niet meer te laten zien. Op deze manier wordt het aantal handelingen dat de gebruiker moet verrichten om informatie toe te voegen geminimaliseerd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van overerving is het belangrijk in de ontwerpfase van de site na te gaan welke gegevens nodig zijn. Wanneer met te weinig meta-informatie rekening wordt gehouden is het mogelijk dat later problemen optreden met het groeperen en zoeken van gegevens. Daarentegen kan teveel meta-informatie leiden tot het vertragen van de site. Het op een later moment toevoegen van meta-informatie is altijd mogelijk. Dit kan echter tijdrovend zijn omdat dan alle reeds bestaande items opnieuw moeten worden voorzien van de nieuw-toegevoegde meta-informatie. Dit is geluk- Smartsite Dynamic Web System

15 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 9 kig eenvoudig op te lossen door de ingebouwde manageractie Update eigenschappen van meerdere items tegelijk kan wijzigen. die Items erven dus meta-informatie van folders waarin zij worden aangemaakt als dat zo is ingesteld. Echter, wanneer items worden gekopieerd of verplaatst naar andere folders wordt de meta-informatie van die items niet aangepast. De items erven dus niet van de folder waarheen zij verplaatst of gekopieerd worden, maar behouden hun eigen eigenschappen. Ook nu biedt de actie Update een oplossing om de meta-informatie aan te passen Folder indeling en meta-informatie Het kan erg nuttig zijn extra folders aan te maken zodat de meta-informatie geërfd wordt in plaats van dat het handmatig wordt ingesteld wanneer er een item wordt aangemaakt. Dit maakt het beheer ook eenvoudiger als het aantal items toeneemt. Figuur Organiseren van folders De bovenstaande figuur laat twee verschillende indelingen van een site zien. In het linker deel van de figuur zijn alle nieuwsitems binnen dezelfde folder geplaatst. Daardoor is het erven van meta-informatie minder goed mogelijk. In het rechter deel van de figuur is ook de afdeling waartoe de berichten behoren opgenomen. Daardoor is het erven meta-informatie hier beter mogelijk. Met de linker opzet moet bij de aanmaak meer informatie worden ingesteld, in dit geval of het bericht van afdeling A of van afdeling B is, dan in de rechter opzet. Daar wordt namelijk aan elk item onder de folder Afdeling A de eigenschap toegekend dat het een nieuwsbericht van Afdeling A is Smartsite Software

16 10 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 2.2 Security model Het Security Data model regelt de rechten van de gebruikers van de Smartsite Manager en de bezoekers van de door Smartsite aangedreven site. Het Security Model van Smartsite is veelomvattend en de mogelijkheden om rechten nauwkeurig aan te passen nemen in de oplopende edities van Smartsite (Standard, Professional en Enterprise) alleen maar toe. Bij de security-instellingen van Smartsite gaat het om rechten van gebruikers of bezoekers. Het gaat hierbij niet om zaken als firewalls, packet filters, of virus scanners; deze maken geen deel uit van Smartsite zelf. Anders gezegd: het gaat niet om hekken met prikkeldraad om Smartsite heen, maar om de sloten op de deuren binnen Smartsite zelf Gebruikers, Groepen, Rollen, Acties Alle mogelijkheden die je binnen de Smartsite Manager hebt zijn samengevat in acties en privileges. Je kunt items toevoegen, content-types aanmaken en bewerken, bestanden importeren en je hebt de privileges om folders aan te maken, de webeditor te gebruiken of om items te verwijderen. Aan de andere kant heb je de gebruikers die met de Smartsite Manager aan de slag gaan om de inhoud van de site te bewerken. De acties die er binnen de Smartsite Manager mogelijk zijn moeten worden gekoppeld aan de gebruikers die met de Smartsite Manager aan de slag gaan. Daarnaast willen we ook aangeven waar binnen de hierarchische boomstructuur van de site acties mogen worden uitgevoerd. Voor het koppelen van de acties aan de gebruikers zijn er in Smartsite twee tussenstappen: rollen en groepen. Deze rollen en groepen worden respectievelijk gevuld met acties en met gebruikers. Daarna worden de rollen aan groepen toegekend. De groepen en rollen spelen een centrale rol in de beveiliging en rechtenstructuur van de Smartsite Manager: Gebruikers kunnen verschillende rollen aannemen waarmee hun rechten worden ingedamd of uitgebreid. Dit wordt Role Based Management genoemd. De opbouw van de groepen maakt het mogelijk om rechten door te geven aan lagere gebruikers. Dit principe wordt Delegated Security genoemd Het aanmaken en beheren van Gebruikers, Groepen, Rollen en acties gebeurt met de actie Configure Securtity Role Based Management In de hierarchische boomstructuur van de website kan worden aangegeven welke groepen waar rechten hebben om hun acties uit te voeren. Door een deel van de boomstructuur aan een groep toe te kennen leg je de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de informatie in dat deel bij die groep. Het Smartsite Dynamic Web System

17 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 11 uitdelen van de rechten aan groepen om delen van de site te bewerken doe je met de actie Set Manager Access. Wanneer een gebruiker in twee groepen is ingedeeld dan betekent dat, dat hij verantwoordelijk is voor meerdere delen van de site. Een verdere verfijning die je kunt uitvoeren is het toekennen van content-types aan groepen. Binnen het deel van de site waar een groep rechten heeft om items te bewerken kunnen zij alleen de items bewerken van het content-type dat zij toegewezen hebben gekregen. Door de indeling van groepen is het mogelijk om aan te geven wie wat waar mag bewerken. Welke delen van de site moet een groep onderhouden en welke content-types mogen worden aangemaakt of bewerkt. Het instellen van deze rechten gebeurt met de actie Configure Security - Edit Groups. Aan een groep zijn één of meerder rollen toegekend. Een rol kan gebruikt worden om het werken met een content-type te verfijnen. Binnen de definitie van een content-type kan namelijk worden aangegeven welke velden door een bepaalde rol bewerkt mogen worden. Informatie kan dus afgeschermd worden voor gebruikers die (over het algemeen) een lagere rol hebben. Dit is voornamelijk (meta-)informatie die wordt geërfd bininen een ouder-kind relatie. Deze instellingen kunnen op twee niveau s worden aangepast: met de actie Setup Content Management en met de actie Manage Content-types. Aan rollen worden acties toegekend. Dat betekent dat bij een bepaalde rol maar een beperkt aantal acties horen. Op deze manier kunnen de verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud van de site verdeeld worden. Een ieder krijgt door zijn rol alleen die acties toegewezen die bij zijn functie horen. Door gebruikers aan meerdere groepen toe te kennen en aan deze groepen een bepaalde rol of meerder rollen te koppelen is het mogelijk om een gebruiker in verschillende delen van de site andere verantwoordelijkheden te geven. In één deel van de site mag een gebruiker alleen maar items toevoegen en bewerken terwijl in een ander deel ook de verantwoordelijkheid van het archiveren en eventueel verwijderen tot de beschikking van deze gebruiker staan. Bij het gebruik van Smartsite kiezen gebruikers voor een rol. De keuze van de rol bepaalt wat wat gebruikers mogen doen (acties - rollen), waar zij die acties mogen uitvoeren in de site (groepen/content-types - rollen) en hoeveel zij van een bepaald content-type te zien krijgen (content-type velden - rollen). Dit principe wordt Role Based Management genoemd. Een overzicht van het Security model van Smartsite wordt getoond in Figuur 2-2 -Overzicht security model Smartsite Software

18 12 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Gebruikers Groepen Rollen Set edit access Set browse access Setup content management (Templates) Folder Contenttype Acties en Privilleges Items Restricted Figuur Overzicht security model Site-indeling en groepshiërarchie De indeling van groepen heeft ook een hiërarchische opbouw. Deze opbouw is nauw gerelateerd aan de opbouw van de site. De groepshiërarchie is ook van belang voor workflow, taken en het verzenden van berichten Delegated Securtity Dat een bepaalde groep van gebruikers meerdere rollen kan vervullen lijkt overbodig wanneer de inhoud van bepaalde rollen (de toegekende acties aan die rol) elkaar overlapt; een deelverzameling van de acties uit een hogere rol zit ook in de lagere rol. Smartsite maakt gebruik van het begrip Delegated Security. Het delegeren van een deel van jouw rechten kan wanneer je die rechten in verschillende rollen hebt ondergebracht. Het maximale wat je kunt uitdelen zijn de rechten die je zelf bezit. Als voorbeeld nemen we een standaard redactie waar de hoofdredacteur een aantal redacteuren onder zich heeft (figuur 2-3). De hoofdredacteur maakt in dit geval deel uit van de groep hoofdredacteuren, de redacteuren maken deel uit van de groep redacteuren. Hoofdredactie A Redactie A1 Redactie A2 Figuur een elementaire hoofdredactie Smartsite Dynamic Web System

19 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 13 Bij deze groepen horen de volgende rollen: Groep/Rol Hoofdredacteuren Redacteuren Hoofdredacteur Redacteur Tabel groepen en rollen De groep hoofdredacteuren heeft dus de rollen Hoofdredacteur en de rol Redacteur Bij de rollen uit dit voorbeeld horen de volgende acties: Acties/Rol Add Item Edit Item Delete Configure Security, Edit Userrs Configure Security, Edit Groups Set Edit Access Hoofdredacteur Redacteur Tabel rollen en acties Noot Om het voorbeeld overzichtelijk te houden is de situatie vereenvoudigd. In werkelijkheid moeten naast de acties ook een aantal privileges worden toegekend. Deze maken het onder meer mogelijk toegang te krijgen tot de Manager, de SmartEditor te starten, een folder aan te maken en direct op de site te publiceren. Afdeling A krijgt een nieuwe medewerker die ook gebruik aan de slag moet met de Smartsite Manager. De webmaster uit dit voorbeeld heeft geen tijd om zich bezig te houden met de personele wijzigingen op de redactie. Daarom heeft hij de Hoofdredacteur voorzien van de Edit users actie. Met deze actie kan de hoofdredacteur een nieuwe gebruiker aanmaken en deze in een groep plaatsten. Hij plaatst deze nieuwe redacteur natuurlijk in de groep redacteuren. De webmaster zelf heeft de rechten Edit roles en Edit actions. Daarmee is het mogelijk acties aan te maken en vast te leggen binnen rollen. Dit kan echter eenmalig gebeuren waarna wijzigingen in bezetting door de hoofdredacteur zijn op te lossen. Pas wanneer de organisatie drastisch wijzigt (en er nieuwe afdelingen bijkomen) wordt weer een beroep gedaan op de webmaster. Deze hoeft alleen een nieuwe folder voor een redactie aan te maken in de site naast de bestaande folders voor redacties. Binnen deze folder kan de nieuwe redactie items plaatsen. Stel dat de organisatie wordt uitgebreid en er in de nieuwe situatie sprake is van drie afzonderlijke hoofdredacties (A, B en C) elk verbonden aan een eigen productgroep. De drie redacties krijgen een afzonderlijk deel van de site toegewezen voor het publiceren van artikelen. Het is niet de bedoeling dat leden van een redactie de artikelen van een andere redactie bewerken of wissen of voor deze andere redactie artikelen toevoegen Smartsite Software

20 14 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Als de hoofdredacteur nu drie groepen aanmaakt voor hoofdredacteuren en daarnaast redacteuren hiervoor aanmaakt, krijgen deze alle dezelfde rechten. Om ervoor te zorgen dat de redacties gescheiden van elkaar zijn (m.b.t. de rechten) is het noodzakelijk met de actie Set edit access aan te geven op welk deel van de site de rechten van toepassing zijn. Hoofdredactie Bedrijf Rol HR Rol R Set edit access Hoofdredactie A Hoofdredactie B Hoofdredactie C Rol HR Rol R Redactie A1 Redactie A2 Redactie B1 Redactie B2 Redactie C1 Redactie C2 Rol R Figuur Een voorbeeld van een organisatiestructuur Figuur 2-1: Een voorbeeld van een organisatiestructuur. Het aangeven van de plaats waar één rol mag worden uitgevoerd zodat op verschillende plaatsen de acties uit verschillende rollen zijn toegestaan wordt alleen volledig ondersteund door de Enterprise edition. Binnen de overige edities is het wel mogelijk de hiërarchie op te bouwen en de plaats aan te geven waar een rol mag worden uitgevoerd maar alle rollen worden samengevoegd. Dus op de plaats die je aangeeft zijn alle acties uit alle rollen toegestaan. Stel dat iemand deel uitmaakt van Hoofdredactie A en Redactie C1. Zowel in de Professional als in de Enterprise edition is het mogelijk de rollen in te stellen (rol HR en rol R bij Hoofdredactie A, rol R bij redactie C1). In de Professional edition worden alle toegekende rollen echter samengevoegd waardoor deze persoon ook over de rol HR beschikt op redactie C1. In de Enterprise edition worden de rollen niet samengevoegd. Het is absoluut aan te raden de hiërarchie van het begin af aan goed op te bouwen (ook als je niet over de Enterprise edition beschikt) om het werken met Smartsite te structureren en om eventuele updates te vergemakkelijken Security in de Smartsite Standard Edition De security instellingen in de Smartsite Standard Edition zijn minder uitgebreid dan in de andere versies. De security wordt beperkt door het feit dat er maar één rol aan één groep kan worden gegeven. Eigenlijk worden de acties daardoor direct aan een groep gekoppeld Security in de Smartsite Professional Edition Informatie over de security in de Smartsite Professional Edition wordt in latere uitgaven van deze handleiding uitgebreid behandeld. Smartsite Dynamic Web System

21 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Security in de Smartsite Enterprise Edition De Smartsite Enterprise Edition biedt de meeste functionaliteit om de rechten in de site te regelen. Het belangrijkste voordeel van de Enterprise Edition is het gebruik van Role Based Management en Delegated Security Rolebased Management/Delegated Security In de Enterprise Edwin kunnen gebruikers onderdeel uitmaken van meerdere groepen. Aan deze groepen kunnen één of meerdere rollen zijn toegekend. Dit betekent dus dat een gebruiker meerdere rollen heeft en dus van rol kan veranderen. Omdat de rollen aan groepen zijn gekoppeld en deze groepen maar rechten hebben in bepaalde delen van de site, zal de keuze van een rol door de gebruiker meteen zijn rechten beperken tot delen van de site. Kort gezegd: afhankelijk van zijn rol kan een gebruiker de bij die rol horende acties uitvoeren een deel van de site. En omgekeerd natuurlijk: in bepaalde delen van de site kan een gebruiker maar een bepaalde rol, met bijbehorende acties, uitoefenen. Eén rol gekoppeld aan één groep lijkt dus voldoende om de security van een site te managen. Dus waarom nou meerdere rollen aan een groep geven? In een grote organisatie is het niet wenselijk dat er maar één iemand verantwoordelijk is voor de alle security instellingen en voor het toekennen van deze instellingen aan gebruikers. Smartsite maakt daarom gebruik van Delegated Security. Delegated Security maakt het mogelijk je eigen rechten (of minder) door te geven aan anderen! Dat betekent dat niet één iemand meer alle security instellingen hoeft bij te houden. Hij kan deze instellingen op hoofdlijnen opzetten en dan een deel van zijn rechten uitdelen aan anderen die op hun beurt weer sub-onderdelen van de security regelen, waarbij zij weer een deel van hun rechten uitdelen, aan anderen die op hun beurt...etc. Binnen een organisatie is de security helemaal gedefinieerd. Ergens binnen de organisatie is de afdeling A die is opgebouwd uit Hoofdredactie A en de Redacties A1 en A2. De gebruikers van de hoofdredactie A en de redacties A1 en A2 zitten in de groep Afdeling A, waarmee hun rechten zijn beperkt tot het deel van de site waar de informatie van afdeling A staat. Redactie A2 krijgt een nieuwe medewerker. Wanneer er geen Delegated Security bestond dan had de Redactie A2 aan Hoofdredactie A moeten vragen of zij contact wilden opnemen met het Hoofd Security Smartsite om een nieuwe gebruiker toe te voegen in Redactie A2. Een omslachtige route. De hoofdredacteur van Hoofdredactie A heeft echter de mogelijkheid om gebruikers aan te maken. Zelf beschikt hij over de rollen Hoofdredacteur en Redacteur. Wanneer er nu een nieuwe medewerker op afdeling A2 komt, kan de Hoofdredacteur deze nieuwe medewerker als gebruiker registreren, hem indelen in en hem de rol van Redacteur toekennen Smartsite Software

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management De Vigor2860 en Vigor2925 bieden de mogelijkheid om Access Points te beheren vanaf de web interface van de router. Met deze

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Access Point Management

Access Point Management Access Point Management Access Point Management Middels de feature Access Point Managent kunt u Access Points die u aansluit op uw DrayTek centraal beheren en configureren. De Vigor2860 en Vigor2925 serie

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 LAN Setup middels Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960 en 3900 producten

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Smart-VPN app voor ios

Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel op te zetten

Nadere informatie

Firewall. Facebook Blokkering

Firewall. Facebook Blokkering Firewall Facebook Blokkering Facebook Blokkering In deze handleiding laten wij u zien hoe u simpel Facebook kunt blokkeren voor uw privé en/of zakelijk netwerk. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

REDACTEUREN HANDLEIDING

REDACTEUREN HANDLEIDING V1.2 8/5/2009 Vertaling: John Sim 2 Inhoudsopgave De inhoud van een document bewerken... 11 Een nieuwe document aanmaken... 12 Het aanmaken van een nieuwe document gaat als volgt:... 12 Een pagina publiceren...

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Site Management Handleiding

Site Management Handleiding Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5 aangedreven site Smartsite Software BV Copyright 2004 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

SSL VPN Smart-VPN app voor ios

SSL VPN Smart-VPN app voor ios SSL VPN Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Redacteuren Handleiding. Achtergronden en gebruik van de Smartsite Manager Release 5.2

Redacteuren Handleiding. Achtergronden en gebruik van de Smartsite Manager Release 5.2 Redacteuren Handleiding Achtergronden en gebruik van de Smartsite Manager Release 5.2 Copyright 2008 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem MEMO Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem Aan : Jira gebruikers Datum : 26 juli 2010 Van : Sogeti Jira beheer Versie : 1.1 INLEIDING Deze verkorte uitleg van het gebruik van Jira

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Arjen Schrijvers Docman 2011 SCHRIJVERS123.NL, Emmen Auteur: Arjen

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Redacteuren Handleiding

Redacteuren Handleiding Redacteuren Handleiding Achtergronden en gebruik van de Smartsite Manager 5.0 Erwin Rijss Smartsite Software BV Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WOOCOMMERCE HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 6 OKTOBER 2015 INTRODUCTIE Een WooCommerce webshop is geïntegreerd als een plugin in een WordPress website en bestaat uit de volgende onderdelen: WooCommerce

Nadere informatie

Redacteuren Handleiding. Achtergronden en gebruik van de Smartsite Content Management Server Release 5.3 en Smartsite ixperion Release 1.

Redacteuren Handleiding. Achtergronden en gebruik van de Smartsite Content Management Server Release 5.3 en Smartsite ixperion Release 1. Redacteuren Handleiding Achtergronden en gebruik van de Smartsite Content Management Server Release 5.3 en Smartsite ixperion Release 1.0 Copyright 1997-2009 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

VPN Remote Access Control

VPN Remote Access Control VPN VPN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke VPN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen.

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. Terminologie HTML en CSS HTML: Hyper Markup language Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. CSS: Cascading StyleSheet stylesheet for

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering De DrayTek Vigor AP700 beschikt tevens over een extra beveiligings functionaliteit. Namelijk MAC Filtering, hierdoor kunt u op basis

Nadere informatie

CMS Handleiding. Opgesteld door

CMS Handleiding. Opgesteld door CMS Handleiding Opgesteld door Alleen beschikbaar voor klanten v1.2 24-01-2008 Index 1. Inloggen... 3 2. De CMS Omgeving... 5 NAVIGATIE... 5 MENU... 6 CONTENT... 6 3. Content Wijzigen... 7 DE WERKBALK...

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan.

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan. RV SiteBuilder openen Log in op je controlepaneel met de gegevens die je van ons hebt ontvangen. Eens ingelogd, klik je helemaal onderaan, in de sectie Software/Services, op het RV SiteBuilder icoontje.

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Darts Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Inhoud HOOFDSTUK 1 - INLEIDING... 3 1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT... 3 1.2 DOELGROEP VOOR DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011)

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) Drupal Handleiding voor medewerkers Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) * + INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Inloggen... 3 2. Menu opties... 3 3. Inhoud aanmaken... 4 3.1 Algemene instellingen voor nieuwe

Nadere informatie