JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1"

Transcriptie

1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1

2

3 Jaarverslag Juno Selection Fund Pagina 1

4 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch Adviseur Juno Investment Partners vof Villa Maarheeze Rijksstraatweg 675 NL-2245 CB Wassenaar tel: +31 (0) Stichting Bewaarder Juno p/a Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam ANT Trust & Corporate Services NV Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 NL-1083 HP Amsterdam Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne 38 NL-1141 RL, Monnickendam Pagina 2

5 ONTWIKKELING VAN HET JUNO SELECTION FUND Het Juno Selection Fund is gestart op 11 januari 2008 met een intrinsieke waarde per participatie van 100. Het fonds eindigde 2012 met een waarde per participatie van 156,96; een stijging van +19,2% voor het jaar en +57,0% sinds fondsbegin. Het beheerde vermogen nam in 2012 met 44% toe ( 5,8 miljoen), tot 18,9 miljoen. In 2012 steeg de Nederlandse AEX index met +9,7%, de HSBC Smaller Europe Index met +20,3%. De Index van Europese obligaties, de Barclays Pan Euro Aggregate Index, toonde een +10,6% stijging. Sinds fondsbegin heeft Juno een voorsprong van 17,7% op de Barclays obligatie Index, 64,9% op de HSBC index en heeft 120,7% beter gepresteerd dan de AEX De AEX Index wordt berekend zonder herinvestering van dividend. 2 Outperformance sinds fondsbegin op 11 januari Pagina 3

6 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 4

7 ONTWIKKELING VAN DEELNEMINGEN IN HET JUNO SELECTION FUND Per einde 2012 bestond de portefeuille van het fonds uit elf deelnemingen. Gedurende het jaar werden twee deelnemingen verkocht, twee nieuwe deelnemingen kwamen daarvoor in de plaats. De onderliggende winsten van de bedrijven in de portefeuille stegen gedurende 2012 met 11%, hetgeen lager uitviel dan onze initiële verwachting van 15%. Juno investeert in aantoonbaar betere bedrijven dan het gemiddelde van de markt: De winstgroei op lange termijn is hoger dan die van de Europese aandelenmarkt 3. Iedere 1 geïnvesteerd kapitaal genereert jaarlijks 0,27 aan contanten: ruim vierenhalf keer hoger dan het marktgemiddelde. Voor 2013 is onze huidige verwachting dat winsten van de deelnemingen in het fonds gezamenlijk zullen groeien met tenminste 15%. De prijs voor die kwaliteit, zekerheid en bovengemiddelde groei is aantrekkelijk. 3 Bron: DJ Stoxx Small 200 en studies NYU Stern (Value line, Bloomberg & Capital IQ), Juno Investment Partners Pagina 5

8 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 6

9 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens... 2 Ontwikkeling van het Juno Selection Fund... 3 Inhoudsopgave... 5 Commentaar van de Beheerder... 7 Tabel 1: Balans Tabel 2: Winst- en verliesrekening Tabel 3: Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Pagina 7

10 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 8

11 COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER PROFIEL JUNO SELECTION FUND Juno Investment Partners ( Juno ) investeert in aandelen van Europese beursgenoteerde familiebedrijven met een beurswaarde tot 4 miljard. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De doelstelling is om bedrijven te selecteren die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen (blijven) behalen zonder dat we daarvoor teveel betalen. Aangezien beurskoersen op termijn de onderliggende waardecreatie volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het rendement op onze investeringen. Juno stelt een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door haar analisten en vermogensbeheerders zelf is geïdentificeerd, geanalyseerd en met grote regelmaat persoonlijk worden bezocht. De geselecteerde ondernemingen blijven over het algemeen voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat familiebedrijven vele karakteristieken hebben die perfect aansluiten bij onze stringente investeringscriteria. Europa biedt bovendien vele interessante bedrijven met een familiaire aandeelhoudersstructuur. Juno combineert de selectie van die bedrijven met strakke financiële criteria die de kracht van de onderneming nu en in de toekomst moeten helpen vaststellen. Juno heeft een duidelijke voorkeur voor bedrijven die leider zijn in hun marktsegment met goed verdedigbare marktposities. Juno mijdt bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van economische cycli en bedrijven met grote kapitaalbehoeften of kapitaalintensiteit. Kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, kapitaalkrachtige in het bijzonder, worden nauwelijks door banken en vermogensbeheerders geanalyseerd. Dit biedt uitgesproken kansen voor geduldige investeerders die hun eigen research doen en op een bewezen en gedisciplineerde wijze investeren. Het Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Pagina 9

12 Het fonds heeft sinds de startdatum in januari 2008 betere rendementen behaald dan nagenoeg alle vergelijkbare beleggingsfondsen in Europa (bron: Het fonds werd in januari 2011 door Morningstar het maximum aantal van vijf sterren toegekend. Slechts zes fondsen uit het universum van 107 hebben vijf sterren gekregen 4. Per 4 april 2013 had het fonds vier sterren. Het Juno Selection Fund heeft in Januari 2013 een trackrecord van vijf jaar behaald. De ranglijsten tonen aan dat het fonds in vergelijking met soortgelijke beleggingsfondsen in de top drie staat. Opmerkelijk is dat niet alleen het rendement tot de beste in Europa behoord, maar dat dit resultaat werd bereikt met een benedengemiddeld risico (standaarddeviatie ten opzicht van de categorie 13.35%) Bron: per 7 maart Bron: per 7 maart 2013 Pagina 10

13 ALGEMENE MARKTOMSTANDIGHEDEN IN 2012 In 2012 werd de discussie over de economie nog steeds gedomineerd door de financiële problemen binnen de Euro-landen. Nadat in de zomer in Italië en Spanje de rentestanden flink waren opgelopen door aanhoudend slechte berichten over de staat van hun economie, nam de ECB een rigoureuze beslissing: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. Daarmee maakte voorzitter Draghi een einde aan alle onzekerheid over de mogelijke acties van de Europese Centrale Bank en haar bereidheid de Euro te blijven ondersteunen. Volgens Draghi is de monetaire unie van de Euro onomkeerbaar. Duidelijke taal. Opvallend feit is dat de Centrale Bank sinds die speech in juli, nauwelijks van haar mandaat om Italiaanse en Spaanse obligaties op te kopen gebruik heeft moeten maken. De signaalwerking was blijkbaar voldoende. Doordat de onzekerheid verder afnam in de markt, zagen we dat aandelenmarkten hiervan konden profiteren. Europese aandelenkoersen (gemeten aan de hand van de MSCI Europe Index) stegen met circa 12% sinds die Draghi speech. Middelgrote en kleinere beursgenoteerde bedrijven stegen zelfs met 16%. Het effect op de obligatiemarkt was duidelijk meer verdeeld: obligaties in de periferie stegen, terwijl bijvoorbeeld lang lopende Duitse staatsobligaties in koers daalden in die periode. Terugkijkend is 2012 een bijzonder jaar omdat zowel de obligatiemarkt als de aandelenmarkt een sterk positief resultaat kende. Over het gehele jaar steeg de HSBC Smaller European Companies Index met 20% en de Barcap obligatie index met 10%. Onze verwachting was dat de obligatiemarkt al in 2012 prijs zou moeten gaan geven aan een stijgende aandelenmarkt. De effectieve rendementen die beleggers in obligaties nog kunnen behalen zijn immers niet meer voldoende om de inflatie te verslaan. De kapitaalmarktrente is in Europa bovendien op onhoudbaar lage niveaus beland als gevolg van de vlucht naar zekerheid door investeerders, gepaard met de inkoopprogramma s van Centrale en Nationale banken. In dat economisch gure klimaat zijn er ook nog ondernemingen die iedere dag proberen te groeien en in sommige gevallen, te overleven. Hoewel de aannames eind 2011 voor de winsten van bedrijven erg optimistisch waren (+13%), was de realiteit minder rooskleurig. De Stoxx600 index, die de 600 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen bijeenbrengt, toont aan dat de onderliggende winstgroei bijna 3% negatief was. Met name de sectoren olie en gas, alsook telecom bedrijven zagen in 2012 hun winsten achteruit gaan. Pagina 11

14 TERUGBLIK OVER 2012 VOOR HET JUNO SELECTION FUND Het vijfde boekjaar van het Juno Selection Fund werd afgesloten met een toename in de intrinsieke waarde van +19,2% (waarde per 31 december 2012: 156,96). Over die periode van nagenoeg 6 vijf jaar, komt de samengestelde performance daarmee op 9,5% per jaar. En dat in een periode met wellicht wel de sterkste economische teruggang in jaren en een buitengewoon hoge volatiliteit van de aandelenmarkten. De stijging in de waarde van het Juno Selection Fund was met +19,2% heel acceptabel in Hoewel de defensieve eigenschappen van onze ondernemingen maakt dat bij een sterk stijgende markt wij meestal wat achter blijven, konden we het enthousiasme in de markt goed bijbenen. Met grote regelmaat bekijken we waar die resultaten vandaan komen; welke posities dragen het meeste bij gedurende het jaar. Daarbij speelt het gewicht in de portefeuille een belangrijke rol, net als uiteraard de koersontwikkeling van die positie. De onderstaande tabel maakt goed inzichtelijk dat de performance over 2012 breed werd gedragen. 6 Juno Selection Fund ging van start op 11 januari De samengestelde jaarlijkse performance is gerekend vanaf die datum (4.96 jaar). Pagina 12

15 De grafiek in figuur 1. geeft de waardeontwikkeling van het fonds weer in vergelijking met zowel de HSBC Smaller European Companies Index, de AEX Index en de Barclays Obligatie Index. We merken hierbij op dat de HSBC Index, net als de AEX index nog steeds niet terug is op het niveau van voor de economische crisis van 2008/2009. Zelfs als bij de AEX Index rekening zou worden gehouden met het herinvesteren van ontvangen dividend, toont deze index een zeer teleurstellend rendement. Juno Selection Fund HSBC Europe Inc UK AEX Barclays Capital Pan Euro Aggr FIGUUR 1: VERGELIJKING JUNO SELECTION FUND MET INDICES SINDS FONDSBEGIN (11/01/2008) Juno s selectie van bijzondere bedrijven legt de nadruk op voorspelbare groei. We zoeken naar bedrijven die door de economische cycli heen, jaar in jaar uit, winstgevend kunnen groeien. Teveel groei is ook niet gezond, omdat die groei goed gemanaged moet worden. Met 10-15% per jaar zijn wij meer dan tevreden. Als de onderliggende winsttoename er jaar op jaar is, dan zullen de koersen met de tijd die ontwikkeling volgen. Derhalve is het nauwgezet volgen van de onderliggende winstontwikkeling van onze deelnemingen (ook wel bekend als see-through earnings power ) één van de allerbelangrijkste componenten van de koersontwikkeling van het Juno Selection Fund. Figuur 2. toont de ontwikkeling van de geaggregeerde winsten binnen alle deelnemingen in de portefeuille van het Juno Selection Fund. Hieruit is op te maken dat, geïndexeerd vanaf de start van het fonds, de onderliggende winststroom met 100% is toegenomen (gemiddeld dus in lijn met ons doel van circa 15% per jaar). Dat is inclusief het crisisjaar Pagina 13

16 Voor 2013 en 2014 is de winstontwikkeling ingetekend op basis van onze verwachtingen op dit moment. De onderliggende winststijging van de afgelopen jaren hebben we echter nog steeds niet voldoende teruggezien in hogere koersen van de betreffende bedrijven. Hoewel we in 2009 en 2010 goede koersstijgingen konden noteren en ook 2012 opnieuw flink positief was, liggen we met de totale stijging van 57% achter bij de onderliggende winsttoename. We zijn dus nog steeds niet terug op de waarderingsniveaus (koers-winstverhoudingen) die begin 2008 golden, hetgeen ons het vertrouwen geeft dat er nog ruimschoots opwaarts potentieel in de koersen zit. FIGUUR 2: ONDERLIGGENDE WINSTONTWIKKELING DEELNEMINGEN EN KOERS JUNO SELECTION FUND Pagina 14

17 JUNO S PORTEFEUILLE PER EINDE 2012 De portefeuille van het Juno Selection Fund eindigde het jaar met in totaal elf aandelenposities. De weging van de individuele posities was echter niet constant gedurende het gehele jaar: perioden van relatieve sterkte of zwakte in beurskoersen werden gebruikt om de posities af te bouwen, respectievelijk te versterken. Onderstaande tabel geeft de weging van de posities binnen de portefeuille per 31/12/2012 weer. Onderneming Land Weging SimCorp Denemarken 14,6% Aryzta Zwitserland 12,1% CEWE Color Duitsland 11,4% Stratec Biomed Duitsland 10,8% CTS Eventim Duitsland 10,2% Gerry Weber Duitsland 9,4% TGS-Nopec Noorwegen 8,9% Meda Zweden 8,2% Van de Velde België 7,7% TOD'S Italië 6,3% SDL Verenigd Koninkrijk 3,8% FIGUUR 3: PORTEFEUILLE JUNO SELECTION FUND PER 31/12/2012 WIJZIGINGEN IN DE PORTEFEUILLE GEDURENDE 2012 Gedurende het jaar werd er afscheid genomen van twee posities. ORC Software uit Zweden en Thrane & Thrane uit Denemarken. In beide gevallen werden de posities verkocht naar aanleiding van het ontvangen van een openbaar bod. ORC Software werd gekocht door een Zweedse Private Equity organisatie, Nordic Capital AB. We ontvingen het bod op onze aandelen in december 2011 en in januari 2012 leverden wij onze stukken aan. ORC leverde dan ook een neutrale bijdrage aan de performance in Eind 2011 namen we het Deense Thrane & Thrane nieuw op in de portfolio. Dit familiebedrijf is actief op het gebied van mobiele communicatie (met name de maritieme sector). Terwijl we de positie voorzichtig opbouwden, werd er een overnamebod ontvangen van concurrent Cobham Plc. Het eerste bod in februari 2012 werd echter door de grootaandeelhouder en oprichter Lars Thrane van de hand gewezen. Cobham liep weg van de onderhandelingstafel, en de koers zakte snel terug naar duidelijk lagere niveaus. Juno profiteerde van deze koersreactie en kocht aandelen bij. Slechts twee maanden later werd er een verhoogd bod ontvangen van Cobham. Hierop heeft Juno haar gehele positie verkocht. Thrane & Thrane kon daardoor een positieve bijdrage leveren aan de performance in 2012 van 1,7% na een relatief korte periode in de portefeuille. Pagina 15

18 Twee nieuwe ondernemingen werden opgenomen in de portefeuille gedurende het jaar. Allereerst de Italiaanse producent van luxe goederen, Tod s. Het bedrijf is nog voor 57% in handen van de Della Valle familie. Tod s was decennialang een merk dat vooral sterk was in Italië, maar de ingezette focus op nieuwe markten zoals China bieden aantrekkelijke groeimogelijkheden. Tod s produceert en verkoopt luxe schoenen, tassen, mode en accessoires. Het grootste en bekendste merk is Tod s : klassieke handgemaakte leren schoenen en tassen. Daarnaast voert het Hogan, een merk dat een wat jonger en trendy gepositioneerde collectie schoenen en accessoires omvat. Tot slot is Tod s ook eigenaar van een nog klein, maar snel groeiend typisch Frans merk: Rogier Vivier. Opmerkelijk is dat het bedrijf circa 70% van haar omzet haalt uit zogenaamde evergreens ; producten die ieder jaar in het assortiment worden opgenomen. We hebben in juni 2012 het bedrijf bezocht en we waren onder de indruk van de kwaliteit en gedrevenheid van het management van zowel de individuele merken als de organisatie daarboven. Er is vanuit dit management een duidelijke visie op de positionering van de merken en op de wijze waarop toekomstige groei gerealiseerd gaat worden. Ook viel het traditionele artisanale karakter van de fabrieken in Italië op. Het vakmanschap van de schoenmakers is indrukwekkend; het resultaat van decennialange ervaring in het fabriceren van kwalitatief hoogstaande schoenen. Sinds enkele jaren heeft Tod s de strategische aandacht verplaatst van Italië naar het buitenland en dan voornamelijk naar Azië waar Tod s nu bijna 100 winkels in eigen beheer heeft en 50 franchisewinkels heeft geopend. Dit jaar komt voor het eerst de meerderheid van de omzet van buiten Italië. Naast Tod s kochten we ook een positie in SDL. Ruim twee jaar geleden, in oktober 2010, bezochten we het bedrijf in Maidenhead, Engeland. Deze onderneming werd 20 jaar geleden door Mark Lancaster opgericht. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich enkel op de markt voor professionele vertalingen met onder meer het succesvolle desktop software pakket Trados. Sinds 2000 is deze vertaalsoftware ook via het internet ( the cloud ) beschikbaar voor vertalers. De opkomst van het internet maakt dat SDL zich realiseerde dat vertalingen alléén niet genoeg zouden zijn om een belangrijke positie in te nemen bij haar multinationale klanten. Met een serie van acquisities (waaronder Tridion) heeft SDL een belangrijke positie op het gebied van het inrichten en onderhouden van websites verworven. Hierbij wordt steeds meer ingezet op het managen van de ervaringen van de cliënten, customer experience management of CXM. SDL levert haar diensten al aan 42 van de top 50 merken in de wereld. Websites zijn een logisch alternatief maar veelal ook een onmisbare aanvulling geworden op handleidingen, brochures en tevens de communicatie tussen bedrijf en klant. Het vertalen van de documenten in verschillende talen moet secuur maar vooral steeds sneller worden uitgevoerd. In sommige gevallen, bij live chats en hulplijnen, moet de vertaling liefst real-time geschieden. Op websites moeten klanten ook snel en efficiënt kunnen zoeken in handleidingen, liefst in hun moedertaal. Het model, het probleem en de geboden oplossingen moeten snel te vinden zijn. De markt voor het vertalen én de document-handling is daarom sterk groeiende, want het geduld van de consument is steeds minder groot. Pagina 16

19 Ondernemingen willen ook steeds vaker weten wat de wensen van de klanten zijn die hun online winkels of websites bezoeken. Hoe is hun ervaring, waar en waarom haken ze af op de website? Waarom kopen ze niet, of juist wel? Wat gebeurt er op het gebied van social media: wordt er over mijn product getwitterd, wat schrijven ze op Facebook en hoe krijg ik daar een goed beeld van? Met de acquisitie van Alterian begin 2012, kreeg SDL de kennis in huis om dit aspect van de klantenervaringen beter te gaan analyseren en rapporteren aan haar klanten. ACTUELE DEELNEMINGEN VAN HET JUNO SELECTION FUND PER 31 DECEMBER 2012 Pagina 17

20 PORTFOLIO KARAKTERISTIEKEN Juno bekijkt iedere deelneming individueel, maar de portfolio vormt als geheel een interessant beeld. Als de portfolio één bedrijf zou zijn, met verschillende divisies, dan zouden ze enkele belangrijke karakteristieken met elkaar gemeen hebben. Een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal is wellicht de opvallendste. De portefeuille als geheel kent een rendement op kapitaal van maar liefst 27%. Dat impliceert dat deze bedrijven voor iedere 1 die zij jaarlijks in hun bedrijf investeren, 27 cent aan contant rendement behalen. Een duidelijker uithangbord voor het feit dat dit bijzondere bedrijven zijn, is niet denkbaar. In tegenstelling tot de financiële structuur van menig Europees bedrijf, hebben de Juno bedrijven een zeer lage schuldenlast. Slechts 14% van de balans bestaat uit schuld. Omdat er zeer grote vrije geldstromen uit hun dagelijkse activiteiten vrijkomen, zijn de ondernemingen in staat hun schulden op korte termijn af te lossen. Het merendeel van de bedrijven heeft een ruime hoeveelheid liquide middelen op haar balans. Deze reserves kunnen worden aangewend om acquisities te doen, aandelen in te kopen, het dividend te verhogen, of -bij voorkeur- te herinvesteren in het bedrijf voor toekomstige groei. BIJEENKOMSTEN MET DE RAAD VAN ADVIES IN 2012 De Raad van Advies is eenmaal met de Beheerder samengekomen. Daarbij is het investeringsbeleid in detail doorgenomen. Ook werden de algemene marktontwikkelingen besproken en marketinginitiatieven opgelijnd om het aantal participanten uit te breiden. Naast deze bijeenkomst heeft de beheerder verschillende malen telefonisch en persoonlijk contact gehad met individuele leden van de Raad van Advies, waarbij voornamelijk over operationele zaken is gesproken. In het bijzonder was er aandacht voor marketing initiatieven, een nieuwe website en publicaties voor de participanten. Het advies van de Raad is daarbij wederom van groot belang geweest en heeft wezenlijk bijgedragen aan de besluitvorming. Pagina 18

21 VOORUITBLIK 2013 Monetair zijn er interessante en zeer grote krachten aan het werk. De instroom in de aandelenfondsen is in 2013 sterk van start gegaan. Het betreft institutionele beleggers en particulieren die hun deposito s en obligaties omwisselen voor aandelen. Obligaties komen hierdoor onder druk te staan, ondanks de interventies door Centrale Banken in die markt. Onderwijl zien we tegenvallende bedrijfsresultaten en tekorten op de overheidsbudgetten die resulteren in bezuinigingen met hun remmende effect op de economie. Kan de stijgende instroom de koersen op de aandelenmarkten onbeperkt opstuwen? In dit rapport maakten we al melding van de historisch lage kapitaalmarktrente. Deze lage rente is veroorzaakt door de enorme vraag in de afgelopen jaren naar veilige (staats)obligaties. Deels door bezorgde beleggers, maar ook als gevolg van vraag uit de hoek van de Centrale Banken die massaal obligaties hebben aangekocht om geld de markt in te pompen en rust op rentegebied te garanderen. De grote vijand van beleggers in staatsobligaties met een vaste coupon, is inflatie. Hoewel er flink wordt gesjoemeld met de definitie, is het een feit dat de inflatie in Europese landen al ruim boven de 3% uitkomt. De Centrale Banken moeten hiermee rekening gaan houden in hun huidige verruimende beleid. Bovendien kan het daarom niet veel anders dan dat 2013 een moeilijk jaar voor de obligatiemarkt zal worden. De uitstroom van geld uit die markt moet haar weg gaan vinden naar andere investeringsmogelijkheden. Al enige tijd zien we dat deze uitstroom uit de obligatiemarkt terecht komt in obligatiemarkten in opkomende markten en bedrijfsobligaties in de hogere risico categorieën. Ook hier is het laag hangende fruit intussen weggegeten. Er blijven dus hier voor de verkopende obligatiehouders niet veel alternatieven om een redelijk rendement te genereren op hun vermogen. En dan de aandelenbeurzen, die zouden uit historisch perspectief ongewoon goedkoop zijn. Analisten wijzen daarbij op de bestaande negatieve correlatie tussen de rentestand en de koers/winstverhoudingen ( K/W s ). Lage rente hoort bij hoge K/W s en omgekeerd. K/W s zijn niet erg hoog in Europa, en met de lage rente kunnen die dus verder omhoog. De huidige lage rente is echter een afwijking van de normale patronen. Gezien de staat van de economie en inflatiedruk, is een dergelijke lage stand niet normaal. De verhouding tussen de lage rente en de K/W is daarom niet meer goed bruikbaar. Wél zien we dat er een groep beursgenoteerde bedrijven is die niet alleen in staat is gebleken te blijven groeien de afgelopen jaren, maar ook ieder jaar opnieuw het dividend handhaaft, zelfs verhoogt. Die groep is in onze ogen niet te duur geprijsd. Dat in tegenstelling tot de meer cyclische waarden, die dit jaar opnieuw kunnen teleurstellen. Hun afhankelijkheid van de algehele economie, die zwak blijft, zal een drukkend effect hebben. Selectiviteit is daarom geboden. We zien de eerste maanden van 2013 dat er vrij onwillekeurig wordt gekocht: aandelen van banken en cyclische sectoren trekken veel kopers aan. Deze groep is qua koers nog lang niet terug op pre 2008 niveaus, hetgeen een gevoel van (schijn)veiligheid biedt. Wij voorspellen dat die groep haar beleggers zal gaan teleurstellen in 2013, wanneer de winsten tegenvallen en negatieve koersreacties niet uitblijven. Opkomende inflatie en een haperende economie zijn de verkeerde ingrediënten om een positief jaar voor die sectoren te verwachten. Pagina 19

22 Bij Juno blijven wij ons onveranderd richten op bedrijven met marktleiderschap en unieke producten. Producten en diensten waar, los van de economische situatie in de wereld, vraag naar blijft. Hierdoor zijn deze ondernemingen uitstekend in staat om de gestegen prijzen door te blijven berekenen aan hun klanten en tegelijk organisch te blijven groeien. Onze bedrijven, met weinig tot geen schuld, hebben de flexibiliteit om ook zonder steun van banken door te groeien en deze groei ook zelf te financieren. Wij verwachten voor 2013 opnieuw een onderliggende winstgroei van circa 15%. Dat wordt het 6 e jaar op rij, waaronder ook jaren met de zwaarste recessie in decennia, dat deze groep bedrijven bovengemiddeld doorgroeit. Maar ook Juno bedrijven moeten wel eens pas op de plaats maken, als er substantiële investeringen in de toekomstige groei van de onderneming benodigd zijn. Die fases zijn gezond en nodig, maar belemmeren wel onze doelstelling van een jaarlijks groeiende onderliggende winst voor al onze deelnemingen. We blijven daarom kritisch en oplettend bij onze deelnemingen, ook als ze al jaren een vast deel van onze portfolio uitmaken. Het is onze verwachting dat 2013 een vergelijkbaar jaar wordt in economische termen als Overheden moeten hun budgetten op orde krijgen, en dat gaat ten kosten van de financiële slagkracht en middelen van haar burgers en bedrijven. Dat vormt een duidelijke rem op de mogelijke positieve economische scenario s. Gezien de grote geldstromen die richting de aandelenmarkten stromen, denken we dat een sterk eerste halfjaar wellicht gevolgd kan worden door een meer bedeesde 2 e helft. Als de meer cyclische bedrijven hun resultaten bekend gaan maken na de zomer, en banken nog steeds niet in staat blijken stijgende winsten bekend te maken, zal het enthousiasme bekoelen voor die categorieën. Als de koersen op de aandelenmarkten hard oplopen blijft Juno met haar meer defensieve, groeiende bedrijven soms gedurende korte perioden wat achter. Zolang er echter geen sprake is van een fundamentele economische verbetering, denken we dat onze beursgenoteerde familiebedrijven op termijn nog steeds de allerbeste investeringsmogelijkheid bieden voor lange termijn investeerders. Gelukkig slapen deze investeerders s nachts meestal ook het lekkerst. Wassenaar, 4 april 2013 Juno Investment Partners, Beheerder van het Juno Selection Fund Pagina 20

23 Jaarrekening Juno Selection Fund 2012 Pagina 21

24 TABEL 1: BALANS Balans per 31 december 2012 Bedragen in euro's Toelichting Beleggingen Vorderingen Belasting vorderingen Overige activa Oprichtingskosten Liquide middelen Totaal activa Kortlopende schulden Effectentransacties Overlopende passiva Activa - kortlopende schulden Eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Wettelijke reserve Algemene reserve Onverdeeld resultaat Netto vermogenswaarde per participatie 156,96 131,68 Pagina 22

25 TABEL 2: WINST- EN VERLIESREKENING Winst- en verliesrekening Bedragen in Euro's Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Interest Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Valutaresultaat Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Kosten van beheer beleggingen Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat Pagina 23

26 TABEL 3: KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Bedragen in Euro's Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen Kosten Direct Beleggingsresultaat Aankopen Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Geactiveerde oprichtingskosten Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties Ingekochte participaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Valutaresultaten Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Pagina 24

27 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1. ALGEMEEN Het Juno Selection Fund (hierna ook het Fonds ) is een semi-open-end Fonds voor gemene rekening. Een dergelijk Fonds is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk der Participanten, waarbij door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden worden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. De doelstelling van het Juno Selection Fund ( het Fonds ) is het behalen van kapitaalgroei door het deelnemen in voornamelijk Europese ondernemingen, die naar de mening van de Beheerder ondergewaardeerd zijn. De Beheerder van het Fonds behoeft niet te beschikken over een vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De vrijstelling volgens het artikel 2:74 van de wet, zoals beschreven in artikel 4.1.a van de vrijstellingsregeling Wft, is van toepassing. De Beheerder en het Fonds staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en zijn vrijgesteld van de toepasselijkheid van Deel 3 (Prudentieel toezicht) en Deel 4 (Gedragstoezicht) van de Wft. Het Fonds is fiscaal transparant voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als gevolg waarvan het Fonds niet onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. Deze jaarrekening is het vijfde financiële verslag van het Juno Selection Fund en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december De jaarrekening luidt in euro s. 2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij anders vermeld. Voor genoteerde aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de ultimo boekjaar geldende beurskoersen. Afwijkingen van de beurskoers zijn, indien van toepassing, toegelicht. De aankoopkosten van de beleggingen zijn opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve mee geactiveerd. Deze kosten worden als gevolg van de waardering tegen reële waarde verwerkt in de koersresultaten. Eventuele verkoopkosten worden in mindering gebracht op de opbrengsten en komen eveneens tot uitdrukking in de koersresultaten. De vorderingen en de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waardeveranderingen van de beleggingen (gerealiseerd en niet-gerealiseerd) worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen uitsluitend het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs omvatten. Pagina 25

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2011 Jaarverslag Juno Selection Fund 2011 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch Adviseur Juno

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Verslag over het vierde kwartaal 2012

Verslag over het vierde kwartaal 2012 Verslag over het vierde kwartaal 2012 Verslag over het vierde kwartaal 2012 Rendement Juno Selection Fund Het vierde kwartaal, dat eindigde op 31 december 2012, hebben we afgesloten met een koers van 156,96

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie