JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1"

Transcriptie

1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1

2

3 Jaarverslag Juno Selection Fund Pagina 1

4 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch Adviseur Juno Investment Partners vof Villa Maarheeze Rijksstraatweg 675 NL-2245 CB Wassenaar tel: +31 (0) Stichting Bewaarder Juno p/a Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam ANT Trust & Corporate Services NV Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 NL-1083 HP Amsterdam Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne 38 NL-1141 RL, Monnickendam Pagina 2

5 ONTWIKKELING VAN HET JUNO SELECTION FUND Het Juno Selection Fund is gestart op 11 januari 2008 met een intrinsieke waarde per participatie van 100. Het fonds eindigde 2012 met een waarde per participatie van 156,96; een stijging van +19,2% voor het jaar en +57,0% sinds fondsbegin. Het beheerde vermogen nam in 2012 met 44% toe ( 5,8 miljoen), tot 18,9 miljoen. In 2012 steeg de Nederlandse AEX index met +9,7%, de HSBC Smaller Europe Index met +20,3%. De Index van Europese obligaties, de Barclays Pan Euro Aggregate Index, toonde een +10,6% stijging. Sinds fondsbegin heeft Juno een voorsprong van 17,7% op de Barclays obligatie Index, 64,9% op de HSBC index en heeft 120,7% beter gepresteerd dan de AEX De AEX Index wordt berekend zonder herinvestering van dividend. 2 Outperformance sinds fondsbegin op 11 januari Pagina 3

6 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 4

7 ONTWIKKELING VAN DEELNEMINGEN IN HET JUNO SELECTION FUND Per einde 2012 bestond de portefeuille van het fonds uit elf deelnemingen. Gedurende het jaar werden twee deelnemingen verkocht, twee nieuwe deelnemingen kwamen daarvoor in de plaats. De onderliggende winsten van de bedrijven in de portefeuille stegen gedurende 2012 met 11%, hetgeen lager uitviel dan onze initiële verwachting van 15%. Juno investeert in aantoonbaar betere bedrijven dan het gemiddelde van de markt: De winstgroei op lange termijn is hoger dan die van de Europese aandelenmarkt 3. Iedere 1 geïnvesteerd kapitaal genereert jaarlijks 0,27 aan contanten: ruim vierenhalf keer hoger dan het marktgemiddelde. Voor 2013 is onze huidige verwachting dat winsten van de deelnemingen in het fonds gezamenlijk zullen groeien met tenminste 15%. De prijs voor die kwaliteit, zekerheid en bovengemiddelde groei is aantrekkelijk. 3 Bron: DJ Stoxx Small 200 en studies NYU Stern (Value line, Bloomberg & Capital IQ), Juno Investment Partners Pagina 5

8 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 6

9 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens... 2 Ontwikkeling van het Juno Selection Fund... 3 Inhoudsopgave... 5 Commentaar van de Beheerder... 7 Tabel 1: Balans Tabel 2: Winst- en verliesrekening Tabel 3: Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Pagina 7

10 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 8

11 COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER PROFIEL JUNO SELECTION FUND Juno Investment Partners ( Juno ) investeert in aandelen van Europese beursgenoteerde familiebedrijven met een beurswaarde tot 4 miljard. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De doelstelling is om bedrijven te selecteren die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen (blijven) behalen zonder dat we daarvoor teveel betalen. Aangezien beurskoersen op termijn de onderliggende waardecreatie volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het rendement op onze investeringen. Juno stelt een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door haar analisten en vermogensbeheerders zelf is geïdentificeerd, geanalyseerd en met grote regelmaat persoonlijk worden bezocht. De geselecteerde ondernemingen blijven over het algemeen voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat familiebedrijven vele karakteristieken hebben die perfect aansluiten bij onze stringente investeringscriteria. Europa biedt bovendien vele interessante bedrijven met een familiaire aandeelhoudersstructuur. Juno combineert de selectie van die bedrijven met strakke financiële criteria die de kracht van de onderneming nu en in de toekomst moeten helpen vaststellen. Juno heeft een duidelijke voorkeur voor bedrijven die leider zijn in hun marktsegment met goed verdedigbare marktposities. Juno mijdt bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van economische cycli en bedrijven met grote kapitaalbehoeften of kapitaalintensiteit. Kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, kapitaalkrachtige in het bijzonder, worden nauwelijks door banken en vermogensbeheerders geanalyseerd. Dit biedt uitgesproken kansen voor geduldige investeerders die hun eigen research doen en op een bewezen en gedisciplineerde wijze investeren. Het Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Pagina 9

12 Het fonds heeft sinds de startdatum in januari 2008 betere rendementen behaald dan nagenoeg alle vergelijkbare beleggingsfondsen in Europa (bron: Het fonds werd in januari 2011 door Morningstar het maximum aantal van vijf sterren toegekend. Slechts zes fondsen uit het universum van 107 hebben vijf sterren gekregen 4. Per 4 april 2013 had het fonds vier sterren. Het Juno Selection Fund heeft in Januari 2013 een trackrecord van vijf jaar behaald. De ranglijsten tonen aan dat het fonds in vergelijking met soortgelijke beleggingsfondsen in de top drie staat. Opmerkelijk is dat niet alleen het rendement tot de beste in Europa behoord, maar dat dit resultaat werd bereikt met een benedengemiddeld risico (standaarddeviatie ten opzicht van de categorie 13.35%) Bron: per 7 maart Bron: per 7 maart 2013 Pagina 10

13 ALGEMENE MARKTOMSTANDIGHEDEN IN 2012 In 2012 werd de discussie over de economie nog steeds gedomineerd door de financiële problemen binnen de Euro-landen. Nadat in de zomer in Italië en Spanje de rentestanden flink waren opgelopen door aanhoudend slechte berichten over de staat van hun economie, nam de ECB een rigoureuze beslissing: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. Daarmee maakte voorzitter Draghi een einde aan alle onzekerheid over de mogelijke acties van de Europese Centrale Bank en haar bereidheid de Euro te blijven ondersteunen. Volgens Draghi is de monetaire unie van de Euro onomkeerbaar. Duidelijke taal. Opvallend feit is dat de Centrale Bank sinds die speech in juli, nauwelijks van haar mandaat om Italiaanse en Spaanse obligaties op te kopen gebruik heeft moeten maken. De signaalwerking was blijkbaar voldoende. Doordat de onzekerheid verder afnam in de markt, zagen we dat aandelenmarkten hiervan konden profiteren. Europese aandelenkoersen (gemeten aan de hand van de MSCI Europe Index) stegen met circa 12% sinds die Draghi speech. Middelgrote en kleinere beursgenoteerde bedrijven stegen zelfs met 16%. Het effect op de obligatiemarkt was duidelijk meer verdeeld: obligaties in de periferie stegen, terwijl bijvoorbeeld lang lopende Duitse staatsobligaties in koers daalden in die periode. Terugkijkend is 2012 een bijzonder jaar omdat zowel de obligatiemarkt als de aandelenmarkt een sterk positief resultaat kende. Over het gehele jaar steeg de HSBC Smaller European Companies Index met 20% en de Barcap obligatie index met 10%. Onze verwachting was dat de obligatiemarkt al in 2012 prijs zou moeten gaan geven aan een stijgende aandelenmarkt. De effectieve rendementen die beleggers in obligaties nog kunnen behalen zijn immers niet meer voldoende om de inflatie te verslaan. De kapitaalmarktrente is in Europa bovendien op onhoudbaar lage niveaus beland als gevolg van de vlucht naar zekerheid door investeerders, gepaard met de inkoopprogramma s van Centrale en Nationale banken. In dat economisch gure klimaat zijn er ook nog ondernemingen die iedere dag proberen te groeien en in sommige gevallen, te overleven. Hoewel de aannames eind 2011 voor de winsten van bedrijven erg optimistisch waren (+13%), was de realiteit minder rooskleurig. De Stoxx600 index, die de 600 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen bijeenbrengt, toont aan dat de onderliggende winstgroei bijna 3% negatief was. Met name de sectoren olie en gas, alsook telecom bedrijven zagen in 2012 hun winsten achteruit gaan. Pagina 11

14 TERUGBLIK OVER 2012 VOOR HET JUNO SELECTION FUND Het vijfde boekjaar van het Juno Selection Fund werd afgesloten met een toename in de intrinsieke waarde van +19,2% (waarde per 31 december 2012: 156,96). Over die periode van nagenoeg 6 vijf jaar, komt de samengestelde performance daarmee op 9,5% per jaar. En dat in een periode met wellicht wel de sterkste economische teruggang in jaren en een buitengewoon hoge volatiliteit van de aandelenmarkten. De stijging in de waarde van het Juno Selection Fund was met +19,2% heel acceptabel in Hoewel de defensieve eigenschappen van onze ondernemingen maakt dat bij een sterk stijgende markt wij meestal wat achter blijven, konden we het enthousiasme in de markt goed bijbenen. Met grote regelmaat bekijken we waar die resultaten vandaan komen; welke posities dragen het meeste bij gedurende het jaar. Daarbij speelt het gewicht in de portefeuille een belangrijke rol, net als uiteraard de koersontwikkeling van die positie. De onderstaande tabel maakt goed inzichtelijk dat de performance over 2012 breed werd gedragen. 6 Juno Selection Fund ging van start op 11 januari De samengestelde jaarlijkse performance is gerekend vanaf die datum (4.96 jaar). Pagina 12

15 De grafiek in figuur 1. geeft de waardeontwikkeling van het fonds weer in vergelijking met zowel de HSBC Smaller European Companies Index, de AEX Index en de Barclays Obligatie Index. We merken hierbij op dat de HSBC Index, net als de AEX index nog steeds niet terug is op het niveau van voor de economische crisis van 2008/2009. Zelfs als bij de AEX Index rekening zou worden gehouden met het herinvesteren van ontvangen dividend, toont deze index een zeer teleurstellend rendement. Juno Selection Fund HSBC Europe Inc UK AEX Barclays Capital Pan Euro Aggr FIGUUR 1: VERGELIJKING JUNO SELECTION FUND MET INDICES SINDS FONDSBEGIN (11/01/2008) Juno s selectie van bijzondere bedrijven legt de nadruk op voorspelbare groei. We zoeken naar bedrijven die door de economische cycli heen, jaar in jaar uit, winstgevend kunnen groeien. Teveel groei is ook niet gezond, omdat die groei goed gemanaged moet worden. Met 10-15% per jaar zijn wij meer dan tevreden. Als de onderliggende winsttoename er jaar op jaar is, dan zullen de koersen met de tijd die ontwikkeling volgen. Derhalve is het nauwgezet volgen van de onderliggende winstontwikkeling van onze deelnemingen (ook wel bekend als see-through earnings power ) één van de allerbelangrijkste componenten van de koersontwikkeling van het Juno Selection Fund. Figuur 2. toont de ontwikkeling van de geaggregeerde winsten binnen alle deelnemingen in de portefeuille van het Juno Selection Fund. Hieruit is op te maken dat, geïndexeerd vanaf de start van het fonds, de onderliggende winststroom met 100% is toegenomen (gemiddeld dus in lijn met ons doel van circa 15% per jaar). Dat is inclusief het crisisjaar Pagina 13

16 Voor 2013 en 2014 is de winstontwikkeling ingetekend op basis van onze verwachtingen op dit moment. De onderliggende winststijging van de afgelopen jaren hebben we echter nog steeds niet voldoende teruggezien in hogere koersen van de betreffende bedrijven. Hoewel we in 2009 en 2010 goede koersstijgingen konden noteren en ook 2012 opnieuw flink positief was, liggen we met de totale stijging van 57% achter bij de onderliggende winsttoename. We zijn dus nog steeds niet terug op de waarderingsniveaus (koers-winstverhoudingen) die begin 2008 golden, hetgeen ons het vertrouwen geeft dat er nog ruimschoots opwaarts potentieel in de koersen zit. FIGUUR 2: ONDERLIGGENDE WINSTONTWIKKELING DEELNEMINGEN EN KOERS JUNO SELECTION FUND Pagina 14

17 JUNO S PORTEFEUILLE PER EINDE 2012 De portefeuille van het Juno Selection Fund eindigde het jaar met in totaal elf aandelenposities. De weging van de individuele posities was echter niet constant gedurende het gehele jaar: perioden van relatieve sterkte of zwakte in beurskoersen werden gebruikt om de posities af te bouwen, respectievelijk te versterken. Onderstaande tabel geeft de weging van de posities binnen de portefeuille per 31/12/2012 weer. Onderneming Land Weging SimCorp Denemarken 14,6% Aryzta Zwitserland 12,1% CEWE Color Duitsland 11,4% Stratec Biomed Duitsland 10,8% CTS Eventim Duitsland 10,2% Gerry Weber Duitsland 9,4% TGS-Nopec Noorwegen 8,9% Meda Zweden 8,2% Van de Velde België 7,7% TOD'S Italië 6,3% SDL Verenigd Koninkrijk 3,8% FIGUUR 3: PORTEFEUILLE JUNO SELECTION FUND PER 31/12/2012 WIJZIGINGEN IN DE PORTEFEUILLE GEDURENDE 2012 Gedurende het jaar werd er afscheid genomen van twee posities. ORC Software uit Zweden en Thrane & Thrane uit Denemarken. In beide gevallen werden de posities verkocht naar aanleiding van het ontvangen van een openbaar bod. ORC Software werd gekocht door een Zweedse Private Equity organisatie, Nordic Capital AB. We ontvingen het bod op onze aandelen in december 2011 en in januari 2012 leverden wij onze stukken aan. ORC leverde dan ook een neutrale bijdrage aan de performance in Eind 2011 namen we het Deense Thrane & Thrane nieuw op in de portfolio. Dit familiebedrijf is actief op het gebied van mobiele communicatie (met name de maritieme sector). Terwijl we de positie voorzichtig opbouwden, werd er een overnamebod ontvangen van concurrent Cobham Plc. Het eerste bod in februari 2012 werd echter door de grootaandeelhouder en oprichter Lars Thrane van de hand gewezen. Cobham liep weg van de onderhandelingstafel, en de koers zakte snel terug naar duidelijk lagere niveaus. Juno profiteerde van deze koersreactie en kocht aandelen bij. Slechts twee maanden later werd er een verhoogd bod ontvangen van Cobham. Hierop heeft Juno haar gehele positie verkocht. Thrane & Thrane kon daardoor een positieve bijdrage leveren aan de performance in 2012 van 1,7% na een relatief korte periode in de portefeuille. Pagina 15

18 Twee nieuwe ondernemingen werden opgenomen in de portefeuille gedurende het jaar. Allereerst de Italiaanse producent van luxe goederen, Tod s. Het bedrijf is nog voor 57% in handen van de Della Valle familie. Tod s was decennialang een merk dat vooral sterk was in Italië, maar de ingezette focus op nieuwe markten zoals China bieden aantrekkelijke groeimogelijkheden. Tod s produceert en verkoopt luxe schoenen, tassen, mode en accessoires. Het grootste en bekendste merk is Tod s : klassieke handgemaakte leren schoenen en tassen. Daarnaast voert het Hogan, een merk dat een wat jonger en trendy gepositioneerde collectie schoenen en accessoires omvat. Tot slot is Tod s ook eigenaar van een nog klein, maar snel groeiend typisch Frans merk: Rogier Vivier. Opmerkelijk is dat het bedrijf circa 70% van haar omzet haalt uit zogenaamde evergreens ; producten die ieder jaar in het assortiment worden opgenomen. We hebben in juni 2012 het bedrijf bezocht en we waren onder de indruk van de kwaliteit en gedrevenheid van het management van zowel de individuele merken als de organisatie daarboven. Er is vanuit dit management een duidelijke visie op de positionering van de merken en op de wijze waarop toekomstige groei gerealiseerd gaat worden. Ook viel het traditionele artisanale karakter van de fabrieken in Italië op. Het vakmanschap van de schoenmakers is indrukwekkend; het resultaat van decennialange ervaring in het fabriceren van kwalitatief hoogstaande schoenen. Sinds enkele jaren heeft Tod s de strategische aandacht verplaatst van Italië naar het buitenland en dan voornamelijk naar Azië waar Tod s nu bijna 100 winkels in eigen beheer heeft en 50 franchisewinkels heeft geopend. Dit jaar komt voor het eerst de meerderheid van de omzet van buiten Italië. Naast Tod s kochten we ook een positie in SDL. Ruim twee jaar geleden, in oktober 2010, bezochten we het bedrijf in Maidenhead, Engeland. Deze onderneming werd 20 jaar geleden door Mark Lancaster opgericht. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich enkel op de markt voor professionele vertalingen met onder meer het succesvolle desktop software pakket Trados. Sinds 2000 is deze vertaalsoftware ook via het internet ( the cloud ) beschikbaar voor vertalers. De opkomst van het internet maakt dat SDL zich realiseerde dat vertalingen alléén niet genoeg zouden zijn om een belangrijke positie in te nemen bij haar multinationale klanten. Met een serie van acquisities (waaronder Tridion) heeft SDL een belangrijke positie op het gebied van het inrichten en onderhouden van websites verworven. Hierbij wordt steeds meer ingezet op het managen van de ervaringen van de cliënten, customer experience management of CXM. SDL levert haar diensten al aan 42 van de top 50 merken in de wereld. Websites zijn een logisch alternatief maar veelal ook een onmisbare aanvulling geworden op handleidingen, brochures en tevens de communicatie tussen bedrijf en klant. Het vertalen van de documenten in verschillende talen moet secuur maar vooral steeds sneller worden uitgevoerd. In sommige gevallen, bij live chats en hulplijnen, moet de vertaling liefst real-time geschieden. Op websites moeten klanten ook snel en efficiënt kunnen zoeken in handleidingen, liefst in hun moedertaal. Het model, het probleem en de geboden oplossingen moeten snel te vinden zijn. De markt voor het vertalen én de document-handling is daarom sterk groeiende, want het geduld van de consument is steeds minder groot. Pagina 16

19 Ondernemingen willen ook steeds vaker weten wat de wensen van de klanten zijn die hun online winkels of websites bezoeken. Hoe is hun ervaring, waar en waarom haken ze af op de website? Waarom kopen ze niet, of juist wel? Wat gebeurt er op het gebied van social media: wordt er over mijn product getwitterd, wat schrijven ze op Facebook en hoe krijg ik daar een goed beeld van? Met de acquisitie van Alterian begin 2012, kreeg SDL de kennis in huis om dit aspect van de klantenervaringen beter te gaan analyseren en rapporteren aan haar klanten. ACTUELE DEELNEMINGEN VAN HET JUNO SELECTION FUND PER 31 DECEMBER 2012 Pagina 17

20 PORTFOLIO KARAKTERISTIEKEN Juno bekijkt iedere deelneming individueel, maar de portfolio vormt als geheel een interessant beeld. Als de portfolio één bedrijf zou zijn, met verschillende divisies, dan zouden ze enkele belangrijke karakteristieken met elkaar gemeen hebben. Een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal is wellicht de opvallendste. De portefeuille als geheel kent een rendement op kapitaal van maar liefst 27%. Dat impliceert dat deze bedrijven voor iedere 1 die zij jaarlijks in hun bedrijf investeren, 27 cent aan contant rendement behalen. Een duidelijker uithangbord voor het feit dat dit bijzondere bedrijven zijn, is niet denkbaar. In tegenstelling tot de financiële structuur van menig Europees bedrijf, hebben de Juno bedrijven een zeer lage schuldenlast. Slechts 14% van de balans bestaat uit schuld. Omdat er zeer grote vrije geldstromen uit hun dagelijkse activiteiten vrijkomen, zijn de ondernemingen in staat hun schulden op korte termijn af te lossen. Het merendeel van de bedrijven heeft een ruime hoeveelheid liquide middelen op haar balans. Deze reserves kunnen worden aangewend om acquisities te doen, aandelen in te kopen, het dividend te verhogen, of -bij voorkeur- te herinvesteren in het bedrijf voor toekomstige groei. BIJEENKOMSTEN MET DE RAAD VAN ADVIES IN 2012 De Raad van Advies is eenmaal met de Beheerder samengekomen. Daarbij is het investeringsbeleid in detail doorgenomen. Ook werden de algemene marktontwikkelingen besproken en marketinginitiatieven opgelijnd om het aantal participanten uit te breiden. Naast deze bijeenkomst heeft de beheerder verschillende malen telefonisch en persoonlijk contact gehad met individuele leden van de Raad van Advies, waarbij voornamelijk over operationele zaken is gesproken. In het bijzonder was er aandacht voor marketing initiatieven, een nieuwe website en publicaties voor de participanten. Het advies van de Raad is daarbij wederom van groot belang geweest en heeft wezenlijk bijgedragen aan de besluitvorming. Pagina 18

21 VOORUITBLIK 2013 Monetair zijn er interessante en zeer grote krachten aan het werk. De instroom in de aandelenfondsen is in 2013 sterk van start gegaan. Het betreft institutionele beleggers en particulieren die hun deposito s en obligaties omwisselen voor aandelen. Obligaties komen hierdoor onder druk te staan, ondanks de interventies door Centrale Banken in die markt. Onderwijl zien we tegenvallende bedrijfsresultaten en tekorten op de overheidsbudgetten die resulteren in bezuinigingen met hun remmende effect op de economie. Kan de stijgende instroom de koersen op de aandelenmarkten onbeperkt opstuwen? In dit rapport maakten we al melding van de historisch lage kapitaalmarktrente. Deze lage rente is veroorzaakt door de enorme vraag in de afgelopen jaren naar veilige (staats)obligaties. Deels door bezorgde beleggers, maar ook als gevolg van vraag uit de hoek van de Centrale Banken die massaal obligaties hebben aangekocht om geld de markt in te pompen en rust op rentegebied te garanderen. De grote vijand van beleggers in staatsobligaties met een vaste coupon, is inflatie. Hoewel er flink wordt gesjoemeld met de definitie, is het een feit dat de inflatie in Europese landen al ruim boven de 3% uitkomt. De Centrale Banken moeten hiermee rekening gaan houden in hun huidige verruimende beleid. Bovendien kan het daarom niet veel anders dan dat 2013 een moeilijk jaar voor de obligatiemarkt zal worden. De uitstroom van geld uit die markt moet haar weg gaan vinden naar andere investeringsmogelijkheden. Al enige tijd zien we dat deze uitstroom uit de obligatiemarkt terecht komt in obligatiemarkten in opkomende markten en bedrijfsobligaties in de hogere risico categorieën. Ook hier is het laag hangende fruit intussen weggegeten. Er blijven dus hier voor de verkopende obligatiehouders niet veel alternatieven om een redelijk rendement te genereren op hun vermogen. En dan de aandelenbeurzen, die zouden uit historisch perspectief ongewoon goedkoop zijn. Analisten wijzen daarbij op de bestaande negatieve correlatie tussen de rentestand en de koers/winstverhoudingen ( K/W s ). Lage rente hoort bij hoge K/W s en omgekeerd. K/W s zijn niet erg hoog in Europa, en met de lage rente kunnen die dus verder omhoog. De huidige lage rente is echter een afwijking van de normale patronen. Gezien de staat van de economie en inflatiedruk, is een dergelijke lage stand niet normaal. De verhouding tussen de lage rente en de K/W is daarom niet meer goed bruikbaar. Wél zien we dat er een groep beursgenoteerde bedrijven is die niet alleen in staat is gebleken te blijven groeien de afgelopen jaren, maar ook ieder jaar opnieuw het dividend handhaaft, zelfs verhoogt. Die groep is in onze ogen niet te duur geprijsd. Dat in tegenstelling tot de meer cyclische waarden, die dit jaar opnieuw kunnen teleurstellen. Hun afhankelijkheid van de algehele economie, die zwak blijft, zal een drukkend effect hebben. Selectiviteit is daarom geboden. We zien de eerste maanden van 2013 dat er vrij onwillekeurig wordt gekocht: aandelen van banken en cyclische sectoren trekken veel kopers aan. Deze groep is qua koers nog lang niet terug op pre 2008 niveaus, hetgeen een gevoel van (schijn)veiligheid biedt. Wij voorspellen dat die groep haar beleggers zal gaan teleurstellen in 2013, wanneer de winsten tegenvallen en negatieve koersreacties niet uitblijven. Opkomende inflatie en een haperende economie zijn de verkeerde ingrediënten om een positief jaar voor die sectoren te verwachten. Pagina 19

22 Bij Juno blijven wij ons onveranderd richten op bedrijven met marktleiderschap en unieke producten. Producten en diensten waar, los van de economische situatie in de wereld, vraag naar blijft. Hierdoor zijn deze ondernemingen uitstekend in staat om de gestegen prijzen door te blijven berekenen aan hun klanten en tegelijk organisch te blijven groeien. Onze bedrijven, met weinig tot geen schuld, hebben de flexibiliteit om ook zonder steun van banken door te groeien en deze groei ook zelf te financieren. Wij verwachten voor 2013 opnieuw een onderliggende winstgroei van circa 15%. Dat wordt het 6 e jaar op rij, waaronder ook jaren met de zwaarste recessie in decennia, dat deze groep bedrijven bovengemiddeld doorgroeit. Maar ook Juno bedrijven moeten wel eens pas op de plaats maken, als er substantiële investeringen in de toekomstige groei van de onderneming benodigd zijn. Die fases zijn gezond en nodig, maar belemmeren wel onze doelstelling van een jaarlijks groeiende onderliggende winst voor al onze deelnemingen. We blijven daarom kritisch en oplettend bij onze deelnemingen, ook als ze al jaren een vast deel van onze portfolio uitmaken. Het is onze verwachting dat 2013 een vergelijkbaar jaar wordt in economische termen als Overheden moeten hun budgetten op orde krijgen, en dat gaat ten kosten van de financiële slagkracht en middelen van haar burgers en bedrijven. Dat vormt een duidelijke rem op de mogelijke positieve economische scenario s. Gezien de grote geldstromen die richting de aandelenmarkten stromen, denken we dat een sterk eerste halfjaar wellicht gevolgd kan worden door een meer bedeesde 2 e helft. Als de meer cyclische bedrijven hun resultaten bekend gaan maken na de zomer, en banken nog steeds niet in staat blijken stijgende winsten bekend te maken, zal het enthousiasme bekoelen voor die categorieën. Als de koersen op de aandelenmarkten hard oplopen blijft Juno met haar meer defensieve, groeiende bedrijven soms gedurende korte perioden wat achter. Zolang er echter geen sprake is van een fundamentele economische verbetering, denken we dat onze beursgenoteerde familiebedrijven op termijn nog steeds de allerbeste investeringsmogelijkheid bieden voor lange termijn investeerders. Gelukkig slapen deze investeerders s nachts meestal ook het lekkerst. Wassenaar, 4 april 2013 Juno Investment Partners, Beheerder van het Juno Selection Fund Pagina 20

23 Jaarrekening Juno Selection Fund 2012 Pagina 21

24 TABEL 1: BALANS Balans per 31 december 2012 Bedragen in euro's Toelichting Beleggingen Vorderingen Belasting vorderingen Overige activa Oprichtingskosten Liquide middelen Totaal activa Kortlopende schulden Effectentransacties Overlopende passiva Activa - kortlopende schulden Eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Wettelijke reserve Algemene reserve Onverdeeld resultaat Netto vermogenswaarde per participatie 156,96 131,68 Pagina 22

25 TABEL 2: WINST- EN VERLIESREKENING Winst- en verliesrekening Bedragen in Euro's Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Interest Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Valutaresultaat Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Kosten van beheer beleggingen Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat Pagina 23

26 TABEL 3: KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Bedragen in Euro's Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen Kosten Direct Beleggingsresultaat Aankopen Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Geactiveerde oprichtingskosten Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties Ingekochte participaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Valutaresultaten Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Pagina 24

27 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1. ALGEMEEN Het Juno Selection Fund (hierna ook het Fonds ) is een semi-open-end Fonds voor gemene rekening. Een dergelijk Fonds is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk der Participanten, waarbij door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden worden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. De doelstelling van het Juno Selection Fund ( het Fonds ) is het behalen van kapitaalgroei door het deelnemen in voornamelijk Europese ondernemingen, die naar de mening van de Beheerder ondergewaardeerd zijn. De Beheerder van het Fonds behoeft niet te beschikken over een vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De vrijstelling volgens het artikel 2:74 van de wet, zoals beschreven in artikel 4.1.a van de vrijstellingsregeling Wft, is van toepassing. De Beheerder en het Fonds staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en zijn vrijgesteld van de toepasselijkheid van Deel 3 (Prudentieel toezicht) en Deel 4 (Gedragstoezicht) van de Wft. Het Fonds is fiscaal transparant voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als gevolg waarvan het Fonds niet onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. Deze jaarrekening is het vijfde financiële verslag van het Juno Selection Fund en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december De jaarrekening luidt in euro s. 2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij anders vermeld. Voor genoteerde aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de ultimo boekjaar geldende beurskoersen. Afwijkingen van de beurskoers zijn, indien van toepassing, toegelicht. De aankoopkosten van de beleggingen zijn opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve mee geactiveerd. Deze kosten worden als gevolg van de waardering tegen reële waarde verwerkt in de koersresultaten. Eventuele verkoopkosten worden in mindering gebracht op de opbrengsten en komen eveneens tot uitdrukking in de koersresultaten. De vorderingen en de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waardeveranderingen van de beleggingen (gerealiseerd en niet-gerealiseerd) worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen uitsluitend het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs omvatten. Pagina 25

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie