BKCP Opportunities Corporate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKCP Opportunities Corporate"

Transcriptie

1 BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen. GARANTIES Garantie op einddatum: Op einddatum van het contract, ontvangt de onderschrijver een kapitaal gelijk aan de afkoopwaarde op deze datum. DOELPUBLIEK Dit contract richt zich tot natuurlijke- of rechtspersonen die een veilige belegging wensen te combineren met een belegging in fondsen waarvan de risico s beschreven zijn in de rubriek fondsen. GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN FONDSEN MET KAPITAALGARANTIE : RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet BKP Opportunities orporate biedt 2 fondsen aan met kapitaal- en intrestvoet garantie met mogelijkheid deze te mengen : o NELL SAFE+ ORPORATE : 0,75% gewaarborgd tot 31 december 2015 voor de stortingen vanaf 1 juli o NELL SAFE INVEST ORPORATE : 0% Voor stortingen uitgevoerd vóór 1 januari 2015 is de minimum rentevoet, toegepast op moment van de verrichting gewaarborgd voor een periode van 8 jaar, met ingang van deze datum. Na deze periode van 8 jaar wordt de nieuwe gewaarborgde intrestvoet bepaald, evenals een nieuwe periode waarvoor deze nieuwe intrestvoet geldt. Er is geen getrouwheidspremie voor dit contract. De kapitaalgarantie wordt door de verzekeraar toegekend. De minimaal gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op de netto spaarreserve van elke storting. De gewaarborgde intrestvoet voor latere stortingen is deze van toepassing op moment van de storting. De data voor waardebepaling van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. Kapitaalgarantie op einddatum : gewaarborgd kapitaal op einddatum is gelijk aan de som van de uitgevoerde stortingen minus kosten, taksen en de kosten van de optionele overlijdensdekkingen, vermeerderd met de intresten aan de jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en de uitgekeerde winstdeelneming, verminderd met uitgevoerde opnames. BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 1/24

2 Winstdeelname Op 31 december van elk jaar, kan er in functie van het resultaat van de maatschappij, een winstdeelname uitgekeerd worden. Toekenning van een winstdeelname aan de reserve van het contract is geen garantie vanwege de verzekeraar. Voorspellingen betreffende de winstdeelname zijn niet gewaarborgd. Rendementen uit het verleden Jaar Globaal bruto rendement Globaal bruto rendement NELL SAFE+ ORPORATE NELL SAFE INVEST ORPORATE ,03% ,88% ,84% 6,85% ,84% 5,85% ,84% 2,27% ,74% 3,33% ,44% 3,83% ,93% 1,81% ,68% 3,68% ,53% 3,78% ,13% 3,43% Deze rendementen zijn globale jaarlijkse bruto rendementen toegepast op de reserve en houden geen rekening met beheerskosten. De intrestvoet wordt toegepast op de totaliteit van de geïnvesteerde sommen op het contract. Kapitalisatiewijze : samengestelde intresten dagelijks berekend. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. NIET GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSEN BKP Opportunities orporate biedt verschillende beleggingsfondsen aan, zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, verdeeld over 5 categorieën, met de mogelijkheid ze met elkaar te combineren. Het geheel van de eigenschappen van deze fondsen zijn terug te vinden in bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen. RENDEMENT De prestatie van een beleggingsfonds zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de eenheid van dit fonds. Beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, geven geen recht op een winstdeelname. De verzekeringsmaatschappij geeft geen enkele rendementswaarborg op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie uitgedrukt in Rekeneenheden. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De historische rendementen van de fondsen zijn beschikbaar in bijlage 2 Rendement uit het verleden Deze rendementen houden geen rekening met de beheerskosten van het contract. INSHRIJVING De inschrijving op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie van het contract BKP Opportunities orporate is op elk moment mogelijk. INVENTARISWAARDE De waarde van het deelbewijs is de waarde bepaald door de beheerder van het fonds. De waardebepaling van het fonds is dagelijks. De waarde van het contract wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal rekeneenheden van elk BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 2/24

3 fonds met hun respectievelijke waarde. De waarde van het deelbewijs kan geraadpleegd worden op de website De waarde data van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. ALGEMEENHEDEN KOSTEN Kosten op stortingen Maximum 4,75%. Uitstap- / opnamekosten Beheerskosten Kosten bij overdracht van fondsen (arbitrages) Geen kosten. De beheerskosten met betrekking tot de interne fondsen, met gewaarborgd rendement, bedragen 1% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds. De beheerskosten met betrekking tot externe beleggingsfondsen, zonder gewaarborgd rendement, bedragen 0,90% per jaar. Deze kosten worden maandelijks ingehouden onder de vorm van rekeneenheden. 1% - Vier gratis arbitrages per kalenderjaar. LOOPTIJD De looptijd van het contract is niet afhankelijk van de looptijd van een mensenleven. ontract met bepaalde looptijd : Minimale looptijd : minimale looptijd 8 jaar. Op einddatum van deze looptijd wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opzegging. Maximale looptijd : maximale looptijd 99 jaar. PREMIES ontract met vrije stortingen : Initiële storting : Het minimumbedrag van de eerste storting bedraagt met een minimum van 500 per fonds. Bijkomende stortingen : U kan, op elk moment, bijkomende stortingen uitvoeren voor een minimum bedrag van 500. FISALITEIT De fiscaliteit van toepassing op het contract is de fiscaliteit van toepassing in het land van residentie van de onderschrijver. Fiscaliteit bij stortingen : De taks op verrichtingen van verzekeringen is niet van toepassing bij stortingen uitgevoerd op een kapitalisatiecontract. Fiscaliteit op inkomsten van roerende kapitalen : Een roerende voorheffing is verschuldigd op het verschil tussen de gestorte premies en de terugbetalingswaarde in geval van vervroegde afkoop of uitbetaling van het samengesteld spaartegoed op einddatum van het contract (gewaarborgde intrest en winstdeelname inbegrepen) wat de looptijd van het contract ook mag zijn de dag van betaling. Voor handelsvennootschappen (NV, BVBA), vormen de intresten en winstdeelname belastbare roerende inkomsten. De roerende voorheffing aan de bron ingehouden is toe te schrijven aan de vennootschapsbelasting van het jaar in kwestie. Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (VZW), heeft de roerende voorheffing een definitief bevrijdend karakter. Alle huidige of toekomstige belastingen of taksen die van toepassing zijn op het contract zijn ten laste van de onderschrijver. Bovenvermelde informatie wordt uitsluitend indicatief meegedeeld, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale reglementering/wetgeving in voege de dag van de verrichting. BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 3/24

4 AFKOOP Afkopen : Gedeeltelijke afkopen zijn op elk moment mogelijk. Minimum bedrag : 500. Minimale restwaarde: 500 Totale afkoop : Mogelijk op elk moment (beëindigt het contract). OVERDRAHT VAN FONDSEN / ARBITRAGES De nemer kan op elk moment alles of een gedeelte van de verworven reserve naar één of meerdere fondsen overdragen, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, op voorwaarde dat het kapitaal belegd in elk fonds hoger blijft dan 500. BKP Opportunities orporate biedt bovendien drie automatische arbitrageopties: TAKE PROFIT : de gerealiseerde meerwaarden worden - met een minimum van 5 % (aanpasbaar per schijf van 5 %) veilig opzijgezet in het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + ORPORATE of NELL SAFE INVEST ORPORATE. REBALANE : uw kapitaal wordt automatisch herschikt om de aanvankelijk bepaalde spreiding te behouden. STOP LOSS : de fondsen die eventueel in waarde verminderd zouden zijn, met een minimumdrempel van 10 % (aanpasbaar per schijf van 5 %), worden automatisch gearbitreerd naar het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + of NELL SAFE INVEST. o Absolute Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks op basis van een vergelijking van de waardebepaling op de laatste door NELL waargenomen notering en de waardebepaling op het ogenblik van invoegetreding van de optie. o Relatieve Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks door vergelijking van de liquidatiewaarde van het fonds op de laatste datum van notering waargenomen door de verzekeraar en de hoogst bereikte liquidatiewaarde sinds invoegetreding van de optie. De opties Take Profit en Stop Loss zijn cumuleerbaar binnen hetzelfde contract. De optie Rebalance is exclusief. INFORMATIE VAN DE ONDERSHRIJVER Jaarlijkse informatie De onderschrijver ontvangt elk jaar een document dat de situatie van het contract weergeeft. Op zijn aanvraag zal hem bovendien up-to-date informatie over de fondsen worden geleverd inzake de regeling van het beheer van elk fonds en het internetadres van de beheerder. Nord Europe Life Luxembourg NV is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, staat onder de controle van het ommissariat aux Assurances, 7 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Hoofdkantoor : 62, Rue harles Martel - L-2134 Luxembourg Tel. (352) Fax (352) BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 4/24

5 Bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID Monetair Fonds BNP PARIBAS TRESORERIE FR BNP PARIBAS AM 22/09/2004 De doelstelling van IBE is, om op een minimum looptijd van één dag, een prestatie te bekomen gelijk aan deze van de Europese geldmarkt-benchmark EONIA (Euro Overnight Index Average) verminderd met de verrichtings- en beheerskosten aangerekend voor elke IBE. De IBE kan 100% van zijn activa beleggen in instrumenten van de monetaire markt, negocieerbare schuldcertificaten of obligaties uitgegeven in Euro en/of deviezen, met inachtname van dekking van het wisselrisico, uitgegeven door private, publieke of supranationale uitgevers, of door Lidstaten van de Europese Unie. De IBE zijn inbegrepen in een vork van en aan een rente van 0 tot 0,17. In termen van notering, is de portefeuille geïnvesteerd in effecten van hoge kwaliteit. 1 Min 1 Dag LFP TRESORERIE R FR LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 07/02/2003 LFP TRESORERIE is een monetair fonds in EUR dat haar inkomsten kapitaliseert. Hoofdzakelijk belegd in Franse obligaties met vaste rente en korte looptijd of variabele rente, haar objectief is het streven naar een rendement dat aanleunt bij de monetaire markten maand Obligatiefondsen AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AE LU AMUNDI 22/11/2010 Het doel van het ompartiment is een hoger rendement te boeken dan dat van de referentie-indicator Barclays Global Aggregate index (afgedekt in USD) via strategische en tactische posities en via arbitrages op het geheel van de krediet-, rente- en valutamarkten. Om die doelstelling te verwezenlijken, belegt het ompartiment minstens twee derde van zijn vermogen in schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een land van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of uitgegeven door bedrijven en in financiële instrumenten waarvan de waarde en de inkomstenbetalingen afkomstig zijn van en zekergesteld zijn door een specifieke pool van onderliggende activa ( door vermogen gedekte effecten en "door hypotheek gedekte effecten") van maximaal 40% van zijn vermogen. De effecten met een relatief laag wanbetalingsrisico( beleggingskwaliteit ) vertegenwoordigen minstens 80% van het vermogen van het ompartiment jaar AMUNDI INFLATION MONDE - P FR AMUNDI 23/05/2005 Dit fonds belegt in obligaties die het mogelijk maken te anticiperen op de gevolgen van de wereldwijde inflatie. Elke inflatiegeïndexeerde obligatie wordt geanalyseerd om de meest interessante te selecteren, onder andere in functie van de rentebewegingen. Het fonds kan ook beleggen in klassieke obligaties als de inflatie laag is omdat deze laatste historisch een beter rendement hebben geboden dan de inflatiegeïndexeerde obligaties. 3 >3 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 5/24

6 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID BL-GLOBAL BOND LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 05/03/1996 Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven in deviezen van de grootste industrielanden (met uitzondering van de yen). Bovendien kan maximum 20% van de activa worden belegd in obligaties van de groeilanden. Het compartiment is gemiddeld voor drie vierden belegd in de eurozone en voor één vierde in de dollarzone. De doelstelling is het streven naar een regelmatig rendement. 3 > 2 jaar ARMIGNA SEURITE FR ARMIGNA GESTION 26/01/1989 armignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het fonds heeft als doel om een beter rendement dan haar referentie index zijnde de MTS 1-3 jaar te realiseren over een van 2 jaar. 2 >2 jaar EDMOND DE ROTHSHILD BOND ALLOATION FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 30/12/2004 Edmond de Rothschild Bond Allocation is een allocatie obligatiefonds met als objectief, doorheen een actief beheer binnen de obligatiemarkten, een prestatie te realiseren, superieur aan deze van een gelijksoortige index van Europese overheids-of vennootschapsobligaties. De obligatiemarkten bieden gevarieerde opportuniteiten onafhankelijk van de fase van de economische cyclus. Doch, deze opportuniteiten verschillen gevoelig in functie van hun context. Genietend van een dynamische en flexibele allocatie, kan Edmond de Rothschild Bond Allocation deze opportuniteiten benutten. Het fonds beschikt over belangrijke investeringsmogelijkheden, die de beheerder toelaten diens overtuiging op de verschillende marktsegmenten uit te drukken, en zich aan de marktvoorwaarden aan te passen. De flexibiliteit van het fonds blijkt eveneens doorheen het beheer van de sensibiliteit van de portefeuille. Deze wordt gestuurdt aan de hand van een vork, evoluerend tussen -2 en +8, die het zodoende toelaat de prestatie van de markt in een gunstige context op te vangen, en de portefeuille te beschermen binnen een meer gevoelige omgeving, namelijk bij steiging van de rentevoeten. 3 > 3 jaar EDMOND DE ROTHSHILD EUROPE ONVERTIBLES () FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 13/12/1993 Edmond de Rothschild Europe onvertibles is een fonds hoofdzakelijk belegd in converteerbare obligaties of inwisselbaar van de Eurozone, met als doel de valorisatie van zijn activa op middellange termijn (3 à 5 jaar). Om dit objectief te bereiken steunen de beheerders zich op hun expertise om waarden te selecteren en een diepgaande macro-economische analyse. Deze twee sleutel etappes van het investeringsproces hebben tot doel effekten te weerhouden die het best aangepast zijn aan de economische context en zodoende een portefeuille op te bouwen met een aantrekkelijke verhouding rendement/risico. Het fonds is samengesteld uit minimum 70% effekten Investment Grade, die zodoende een defensief profiel bieden. Edmond de Rothschild Asset Management beschikt over 20 jaar ervaring in de markt van converteerbare obligaties. 4 > 3 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 6/24

7 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID FF - EURO ORPORATE BOND FUND A () LU FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 14/01/2003 Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. De manager kan altijd kiezen voor een maximum van 30% van de totale activa van de fondsen in corporate obligaties die niet zijn uitgedrukt in EUR of verplichtingen van niet-zakelijke emittenten. De manager heeft de mogelijkheid zich in te dekken tegen valutarisico. 3 5 jaar FF- GLOBAL STRATEGI BOND FUND A EUR HEDGED LU FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 08/03/2011 Het fonds FF Global Strategic Bond Fund, een flexibel obligatiefonds beoogt :. - Een optimaal rendement behalen door een goed gekozen diversificatie van beleggingsstrategieën voor de diverse internationale obligatieklassen (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, inflatiegeïndexeerde obligaties, opkomende markten en hoogrentende obligaties). - Inspelen op beleggingsmogelijkheden binnen de verschillende marktcycli door middel van een flexibele benadering. Het fonds belegt op doordachte wijze in de diverse segmenten, geografische zones, looptijden, vervaldata en noteringen van het obligatie-universum. Het investeringsproces verloopt in 3 stappen : - Strategische allocatie: samengesteld uit 5 obligatieklassen - Tactische allocatie: de beheerder neemt posities door middel van uitgebreide marges - Effectenselectie 3 5 jaar INVESO EURO ORPORATE BOND - A LU INVESO 31/03/2006 Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te genereren en belegt voornamelijk in schuldinstrumenten van hoge kwaliteit3, die in euro luiden en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder focus naar een benchmark. 4 n/t PETERAM (L) BONDS HIGHER YIELD B LU PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 01/11/2000 Petercam L Bonds Higher Yield is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in verschillende typen van hoogrentende obligaties, die bij aankoop een rendement bieden dat substantieel hoger is dan dat van klassieke staatsobligaties uitgegeven door de grote westerse landen : obligaties in euro of dollar uitgegeven door groeilanden, obligaties van eersterangsdebiteuren uitgegeven in risicovolle munten, bedrijfsobligaties met lagere ratings (speculative grade),... Al deze beleggingsinstrumenten worden zorgvuldig geselecteerd na een grondige analyse van de macro-economische situatie, de rentecurve en de kredietwaardigheid. Doel van het compartiment is om op lange termijn beter te presteren dan een obligatiebevek in euro met een gecontroleerd risico. Het fonds hanteert geen benchmark. 4 5 jaar PITET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP EUR () LU PITET AM 07/07/2003 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in een gespreide portefeuille van obligaties en ander schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door nationale of lokale overheden in opkomende landen en/of door andere in een opkomend land gevestigde emittenten. 4 4 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 7/24

8 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID R EURO REDIT F () FR ROTHSHILD & IE GESTION 28/09/2009 R Euro rédit is een portefeuille hoofdzakelijk geïnvesteerd in private bedrijfsobligaties van de kwaliteit investment grade, uitgegeven in Euro. 3 3 jaar SG OBLIGATIONS ONVERTIBLES P FR AMUNDI 10/10/2001 Dit fonds biedt een actief beheer van de Europese converteerbare obligaties, hybride effecten die het mogelijk maken te profiteren van de stijging van de aandelen en tegelijkertijd, dankzij de obligatiecomponent, zorgen voor een parachute-effect in geval van dalende markten. Amundi is pionnier in het beheer van deze activaklasse; het eerste fonds in converteerbare obligaties is gelanceerd in de jaren jaar TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 04/05/2012 Templeton Emerging Markets Bond Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal totaalbeleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen, inkomsten te genereren en valutawinsten te realiseren op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in: obligaties van om het even welke kwaliteit uitgegeven door overheden en aan overheden gerelateerde entiteiten en vennootschappen gevestigd in om het even welke ontwikkelende markten of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: externe obligaties van ontwikkelende markten of opkomende markten die kunnen worden beïnvloed door financiële of economische ontwikkelingen in ontwikkelende markten of opkomende markten (beperkt tot 33% van de activa) obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank door hypotheek en activa gedekte effecten jaar TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 09/09/2002 Het Templeton Global Bond Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door overheden en aan overheden gelinkte entiteiten gevestigd in iedere ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door vennootschappen gevestigd in ieder land - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 8/24

9 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 10/04/2007 Het Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, aan overheid gerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - door hypotheek en activa gedekte effecten - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - effecten in faling (beperkt tot 10 % van de activa) jaar Geografische fondsen BGF GLOBAL DYNAMI EQUITY FUND A2 EUR LU BLAKROK 28/02/2006 De doelstelling van het Global Dynamic Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven beperkingen ten aanzien van landen of regio's, ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten. Het Fonds zal er in het algemeen naar streven te beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan eveneens beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 5 >5 jaar BGF LATIN AMERIAN FUND A2 EUR LU BLAKROK 01/07/2002 De doelstelling van het Latin American Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. 6 > 5 jaar BL-EQUITIES DIVIDEND LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 31/10/2007 De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen van internationale ondernemingen waarvan het actuele of verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten en hun beoordeling. 4 6 jaar BL-GLOBAL EQUITIES LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 31/10/2000 Het compartiment is geïnvesteerd in internationale aandelen zonder geografische, sectoriële of monetaire beperking. De vennootschappen zijn gekozen om hun intrinsieke kwaliteit en hun evaluatie. Objectief van het compartiment is de opwaardering van het kapitaal op lange termijn jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 9/24

10 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARMIGNA EMERGENTS FR ARMIGNA GESTION 03/02/1997 armignac Emergents is een internationaal aandelenfonds dat belegt in groeilanden, in Azië, Latjins-Amerika, Oost-Europa, het Midden- Oosten en Afrika. Het zoekt naar de beste groeimogelijkheden via een selectie van waarden uit nieuwe landen met een sterk groeipotentieel. 6 6 jaar ARMIGNA INVESTISSEMENT A FR ARMIGNA GESTION 26/01/1989 armignac Investissement is een internationaal aandelenfonds dat belegt in financiële markten overal ter wereld. De aandelenblootstelling is permanent hoger dan of gelijk aan 60% van de nettoactiva. Het fonds richt zich op een aanbevolen van 5 jaar met als doelstelling zo goed mogelijke resultaten te behalen via een actief en opportunistisch beheer, zonder vooraf vastgelegde vereisten ten aanzien van asset allocatie naar geografische zone, sector, type of omvang van effecten. De rendementsbronnen van het fonds zijn dus aandelen, maar tevens valuta's en in sommige gevallen renteproducten. 6 5 jaar EHIQUIER AGRESSOR FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 29/11/1991 Echiquier Agressor investeert via aandelenselectie (stock-picking) op de Europese aandelenmarkten. Het fonds heeft een carte blanche strategie, de beheerder investeert zonder enige beperking wat betreft stijl of omvang van de bedrijven. 6 > 5 jaar EHIQUIER GLOBAL FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 16/04/2010 Echiquier Global investeert via aandelenselectie (stock-picking). De beheerder maakt een selectie van grote internationale bedrijven die een sterke blootstelling hebben aan de mondiale groei en die marktleider zijn in hun sector. 6 > 5 jaar EHIQUIER MAJOR FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 11/03/2005 Echiquier Major investeert via aandelenselectie (stock-picking). De beheerder maakt een selectie van grote Europese groeiwaarden die marktleider zijn in hun sector. Het label duurzaam beleggen 'SRI 2014' werd toegekend aan Echiquier Major door het agentschap Novethic. 6 > 5 jaar EDMOND DE ROTHSHILD HINA (A) FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 08/04/1998 Edmond de Rothschild hina is een aandelenfonds met tot objectief op lange termijn een waardering te realiseren van het kapitaal door te beleggen in vennootschapseffekten waarvan de activiteit grotendeels verbonden is met hina. Deze vennootschappen zijn hoofdzakelijk genotteerd in Hong Kong, Shanghai en Shenzhen, doch eveneens op de beurs van New York, Singapour en Taipei. De samenstelling van de portefeuille kan totaal verschillend zijn van deze van de MSI hina. Het fonds, beheerd door onze ploeg in Hong Kong, laat toe deel te nemen aan de groei van de hinese economie, doorheen een actieve selectie van effekten. 6 > 5 jaar EDMOND DE ROTHSHILD INDIA (A) FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 09/02/2005 Dit fonds belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen in het Indiase subcontinent (India, Sri Lanka, Bangladesh) en maakt een actieve selectie van effecten die de beste risico/rendementverhouding bieden, zonder vooraf bepaalde stijlbeperkingen en ongeacht de omvang van de kapitalisatie. 6 > 5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 10/24

11 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID EDMOND DE ROTHSHILD TRIOLORE RENDEMENT () FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 04/12/1998 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement is een aandelenfonds welke een actieve selectie Franse waarden omvat, met diversificatie binnen de Eurozone (25% maximum). De beheerder beheert de portefeuille op actieve wijzen en associeert twee complementaire benaderingen : - Een benadering mbt rendement, met eis van dividenden in groei met waarborg tot ondersteuning. - Een benadering mbt waarde, door te pogen het cyclische risico te beheersen. 15 jaar geleden gelanceerd, beschikt EdR Tricolore Rendement over een rendementshistoriek welke zich reeds bewezen heeft binnen gevarieerde marktsituaties. 6 > 5 jaar FF - EURO BLUE HIP FUND LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 30/09/1998 Het Fidelity Funds European Growth Fund streeft ernaar beleggers vermogensgroei op de lange termijn te bieden, aan de hand van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk beleggingen in pan- Europese aandelen. 6 5 jaar FF - EUROPEAN GROWTH FUND - A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 01/10/1990 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. 6 5 jaar FF - SOUTH EAST ASIA FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 16/02/2004 Het Fidelity Funds South East Asia Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. 6 5 jaar FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE LU AMUNDI 20/05/2009 Het ompartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, belegt het ompartiment minstens twee derde van zijn nettovermogen in aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten en obligaties zonder beperking op het vlak van marktkapitalisatie, geografische diversificatie of wat betreft welk deel van het vermogen van het ompartiment belegd kan zijn in een bepaalde activaklasse of markt. Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de emittenten, de marktvooruitzichten en andere elementen. Het ompartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor hedging-doeleinden als wanneer dit een efficiënt portefeuillebeheer ten goede komt.het ompartiment mag geen effectenleentransacties aangaan. 5 5 BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 11/24

12 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID FRANKLIN WORLD PERSPETIVES A EUR LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 14/10/2008 Het Franklin World Perspectives Fund (het "Fonds") probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in ieder land, inclusief de opkomende markten en de grensmarkten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - deelbewijzen van andere dakfondsen (beperkt tot 10 % van de activa) - derivaten voor hedging- en beleggingsdoelen 5 5 jaar LFP JK ASIA VALUE LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 01/01/ Genieten van de expertise van een ploeg ter plaatse, die een benadering van het type private equity voorstelt teneinde de minst bekende bedrijven te identificeren en overlapping van de voornaamste indexen te beperken. - Het inpalmen van de opportuniteiten geboden door de exponentiële groei van hina. Exclusief geïnvesteerd in rendementswaarden : de maatschappijen handelen in Azië en noteren hoofdzakelijk op de beurzen van hina, Korea, Maleisië, Indonesië, Taiwan, Thailand, Singapore en de Filipijnen. Geconcentreerde portefeuille : 30 à 50 waarden. - Strategie Value : investering in vennootschappen die niet voorkomen op de radarschermen van wisselagenten, die zelden voorkomen op de beursindexen en die, hierdoor, verhandeld worden in hoeveelheden die duidelijk lager liggen dan het volume van de indexen. - Teneinde de neerwaartse volatiliteit verbonden aan de link mid-cap te compenseren, heeft de beheerder de mogelijkheid zich gedeeltelijk uit de markt terug te trekken door de thesaurie van het fonds te verhogen tot 50%. 6 > 7 jaar LFP JK HINA VALUE - P LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 02/05/2011 Geniet van de expertise van een ploeg ter plaatse, welke u de benadering van het type " private equity " aanbiedt teneinde de minder bekende maatschappijen te identificeren en overlapping met de belangrijkste indexen te beperken. Profiteer van de aangeboden opportuniteiten op de uitzonderlijke hinese groei. "Value" strategie : investeringen in vennootschappen die zich niet op de radarschermen van wisselagenten bevinden, die weinig vertegenwoordigd zijn in de indexen, en die daardoor de bewegingen, die duidelijk lager zijn dan de indexsprongen, beheersen, ten einde de dalende volatiliteit gekoppelt aan deze mid-cap omweg, de beheerder er toe in staat te stellen om gedeeltelijk uit de markt te stappen door de liquiditeit in het fonds op te trekken tot 50%. Een stevig verleden: het fonds werd opgericht in >7 jaar LFP LEADERS EMERGENTS B LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 12/05/2009 Toegang tot de groei van emerging-vennootschappen van internationale omvang. LFP Leaders Emergents is een aandelenfonds belegd in de belangrijkste en meest dynamische genoteerde vennootschappen van de emerging markets, die berust op een sterke overtuiging: buiten de geografische zones blijkt de selectie van waarden beslissend in het onderzoek naar prestatie. 7 > 5jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 12/24

13 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID NORDEN () FR LAZARD FRERES GESTION 18/06/2002 NORDEN wordt permanent exclusief geïnvesteerd in aandelen van de landen uit de Scandinavische zone (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken) zonder dekking van het wisselrisico. Het betreft een zorgvuldige selectie van weinig vertegenwoordigde ondernemingen met het beste economische rentabiliteitsprofiel binnen de zone. De Scandinavische economieën worden gekenmerkt door een hoog groeiniveau en een geringe werkloosheid, gezonde overheidsfinanciën, een niveau van competitiviteit en flexibiliteit van de ondernemingen dat gestimuleerd wordt door een unieke organisatie van de maatschappij waarbij sociale bescherming gecombineerd wordt met arbeidsflexibiliteit en een hoger dan gemiddeld innovatieniveau dat groei- en differentiatieopportuniteiten biedt op lange termijn. 6 >5 jaar PETERAM EQUITIES BELGIUM B BE PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 17/05/1991 Petercam Equities Belgium is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel in België hebben of een significant gedeelte van hun resultaten in België realiseren.voor de selectie van de aandelen baseert de portefeuillebeheerder zich hoofdzakelijk op de individuele aanbevelingen van de aandelenanalisten. Doel van het compartiment is beter te presteren dan de index BEL 20 met een gecontroleerd risico. 6 5 jaar PETERAM EQUITIES EUROLAND B BE PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 05/02/1998 Petercam Equities Euroland is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen met een grote beurskapitalisatie. Het compartiment beperkt zich tot landen die behoren tot de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit betekent dat er geen wisselkoersrisico is. De selectie van de aandelen baseert zich zowel op een top down benadering per sector als op de individuele aanbevelingen van onze aandelenanalisten. Doel van het compartiment is om beter te presteren dan de MSI EMU met een gecontroleerd risico. 6 5 jaar PETERAM EQUITIES WORLD SUSTAINABLE BE PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 25/02/1993 Het fonds Petercam Equities World Sustainable wordt actief beheerd en belegt in een gediversifieerd en gelijk gewogen mandje van wereldwijde aandelen. Het fonds speelt in op de toekomstige groei van de belangrijkste geografische blokken (Europa, Noord-Amerika, Japan, Rest van de Wereld) tegen 2020 (volgens de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds) en belegt in kwaliteitsbedrijven die al minstens tien jaar winstgevend zijn en een dividend uitbetalen en tastbare goederen produceren (er wordt niet belegd in financiële waarden). Het beheer steunt op een topdownproces en wordt ingegeven door vier grote toekomstige trends: Infrastructuur, Demografie, Energie en Agricultuur (IDEA). De uiteindelijke portefeuille bestaat uit large caps en heeft een uitgesproken focus op de opkomende markten (de doelstelling is om 40 % van de portefeuille hierin te beleggen, op basis van het omzetcijfer van de bedrijven in portefeuille). 5 > 5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 13/24

14 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID PITET-GLOBAL MEGATREND SELETION P EUR () LU PITET AM 31/10/2008 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven overeenkomend met de beleggingen van de themafondsen van Pictet, waarbij elk thema in principe een gelijke weging heeft, die elke maand wordt herzien. Het beleggingsuniversum beperkt zich niet tot een specifiek geografisch gebied. 6 7 jaar PITET-JAPANESE EQUITY SELETION-HP EUR () LU PITET AM 24/03/2006 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn activa in een gespreide aandelenportefeuille van bedrijven die hun belangrijkste activiteiten en/of hun hoofdkantoor in Japan hebben. De portefeuille zal bestaan uit een beperkte selectie van aandelen die naar de overtuiging van de beheerder de beste vooruitzichten bieden. 6 5 jaar TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 25/10/2005 Het Templeton Asian Growth Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in : - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die worden verhandeld op de beurzen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in of die vaak zaken doen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen of obligaties uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in de Aziatische regio, inclusief iedere andere opkomende markten in de Aziatische regio. 6 5 jaar TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR- H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 31/03/2010 Het Templeton Frontier Markets Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die zijn gevestigd in, of duidelijke activiteiten hebben in de grensmarkten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten of obligaties uitgegeven door bedrijven van iedere grootte, gevestigd in ieder land - derivaten voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer 5 5 jaar TOQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE P FR TOQUEVILLE FINANE 31/12/1998 Het fonds is voornamelijk belegd in Noord-Amerikaanse aandelen (min 60%), met de mogelijkheid om in entraal- en Zuid-Amerikaanse aandelen te beleggen. Selectie van kwaliteitsvolle aandelen. 6 >5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 14/24

15 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID Gemengde en geprofileerde fondsen ALIENOR ALTER EURO FR ALIENOR APITAL 09/10/2007 Alienor Alter Euro is een patrimonium fonds met flexibele activa spreiding. Het fonds heeft als doelstelling een regelmatig rendement met een beperkte volatiliteit van 3% op een perspectief van 4 jaar. Het fonds is aktief beheerd via een dynamische blootstelling aan de belangrijkste activa klassen. Alienor Alter Euro is hoofdzaakelijk belegd in vastrentende activas ( van 70% tot 100% in obligaties en liquiditeiten) van korte gemiddelde duurtijden en een secundaire blootstelling aan aandelen (-10% tot 30%), grondstoffen ( 0 tot 20%) en valutas (0 tot 30%). 3 4 jaar BGF GLOBAL ALLOATION FUND A2 EUR HEDGED LU BLAKROK 22/04/2005 De doelstelling van het Global Allocation Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten, uitgegeven door zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 70% van de totale activa beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen en overheden. Het Fonds zal er over het algemeen naar streven te beleggen in aandelen die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het Fonds kan ook een gedeelte van de obligatieportefeuille beleggen in high yield vastrentende overdraagbare effecten. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 5 >5 jaar BKP ORE FUND LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 07/10/ Toegang krijgen tot de financiële markten via een flexibel beheer, met het oog maximaal te genieten van de markt stijgingen en zich te beschermen tegen periodes van daling, dit alles ondersteund door de bewezen expertise van de beheermaatschappij, La Française AM - La Française AM past het principe toe van flexibiliteit en diversificatie, binnen een open architectuur. Dit laatste laat hen toe de meest performante fondsen te selecteren uit een fondsenlijst van beheermaatschappijen teneinde reactief te blijven aan markt schommelingen. - De beheerstrategie berust op drie fundamentele pijlers : flexibele toewijzing, open architectuur en diversificatie. 5 >3 jaar BL-GLOBAL 30 LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 25/10/1993 Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit. 3 3 jaar BL-GLOBAL FLEXIBLE LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 05/04/2005 Het fonds viseert een rendement op middellange termijn dat hoger is dan dat van een obligatiebelegging met een risico lager dan dat van een beursbelegging. Het biedt ook een grotere bescherming van het kapitaal in periodes van dalende markten. De afweging van de verschillende active-klassen. 4 3 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 15/24

16 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARMIGNA PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE- A () LU ARMIGNA GESTION 31/03/2011 armignac Emerging Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat is belegd in de opkomende landen en dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en obligaties. We beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. armignac Emerging Patrimoine is een SIAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de armignac Portfolio. 5 5 jaar ARMIGNA PATRIMOINE A () FR ARMIGNA GESTION 07/11/1989 armignac Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en valuta s. Aangezien het fonds gericht is op vermogensbehoud, beleggen wij permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. 4 3 jaar ONVITIONS PREMIUM - A FR ONVITIONS AM 07/11/2008 onvictions Premium is een gediversifieerd fonds dat belegt in alle vermogenscategorieën. De beheersdoelstelling is een rendement op jaarbasis van 7% te behalen over een van 3 jaar en een volatiliteit van minder dan 7%, door op discretionaire wijze te beleggen via een van macro top-down proces. 4 5 jaar DNA INVEST EUROSE - A LU DNA FINANE LUXEMBOURG 28/09/2007 Dit gediversifieerd fonds probeert de rentabiliteit van een voorzichtige belegging te verbeteren door een aktief beheer van vier activa klassen in de euro-zone. Het biedt een alternatief voor de obligatiefondsen, convertibles en aan de fondsen in euro maar zonder kapitaalgarantie. 3 2 jaar DNA INVEST EVOLUTIF - B LU DNA FINANE LUXEMBOURG 23/07/2007 Het profiel van dit gediversifieerde fonds evolueert volgens onze verwachtingen tussen uitgebalanceerd en dynamisch. Het wordt op discretionaire wijze beheerd naargelang de overtuiging van onze beheerders ten aanzien van zowel de vermogenstoewijzing als de effectenselectie. 5 5 jaar EHIQUIER ARTY () FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 30/05/2008 Echiquier ARTY is een gediversifieerd en flexibel fonds dat belegt in Europese aandelen (maximum 50%) en bedrijfsobligaties. De beheerder maakt een selectie van aandelen en obligaties met het beste risico / rendement profiel. 4 > 5 jaar EHIQUIER PATRIMOINE FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 06/01/1995 Echiquier Patrimoine is een gediversifieerd en defensief fonds dat belegt in vastrentende waarden (minimum 50%) en Europese aandelen. Het fonds neemt beperkte risico s en streeft naar een regelmatige kapitaalgroei. 3 > 2 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 16/24

17 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ETHNA-AKTIV LU ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 16/07/2009 Ethna-AKTIV E streeft naar behoud van kapitaal en vermogensgroei op lange termijn. Het fonds is bedoeld voor beleggers, die stabiliteit, behoud van waarde en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk vinden en toch een redelijke vermogensgroei willen behalen. Het fonds hanteert hiervoor een actieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel actuele marktomstandigheden als ook toekomstige ontwikkelingen. Deze aanpak komt tot uitdrukking in de samenstelling van de portfolio van Ethna-AKTIV E, die is gebaseerd op een flexibel en uitgebalanceerd beleggingsbeleid. Volgens het principe van risicospreiding belegt het fondsmanagement in liquide middelen, obligaties en maximaal 49 % in aandelen jaar ETHNA-DEFENSIV LU ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 02/04/2007 Ethna-GLOBAL Defensiv heeft als doelstelling om door middel van een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de beleggers veilig te stellen en tegelijk een adequaat rendement op lange termijn te realiseren, waarbij de schommelingen van de fondskoers zo laag mogelijk worden gehouden (lage volatiliteit). Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito's. De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen 0 en 100% bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegging in aandelen, 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. 3 > 3 jaar ETHNA-DYNAMISH LU ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 10/11/2009 Ethna-Dynamisch is een actief beheerd vermogensbeheerfonds dat belegt in de activaklassen aandelen, obligaties, geldmarkt en derivaten. Aandelenallocatie varieert tussen 0% en 70% van het fondsvermogen. Het fonds is gericht op het investeren in de OESOlanden. Onnodige risico's moeten worden vermeden met behulp van een evenwichtige beleggingsstrategie (bijvoorbeeld geen massa risico's, liquide waarden) en een lage volatiliteit moet worden bereikt. Ethna- Dynamisch streeft naar behoud van kapitaal en interessan te rendementen op de lange termijn en is bedoeld voor beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en bewust de hogere waarde schommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden in ruil voor een hoger rendementspotentieel. Dit bereikt het fondsmanagement door een actief beheer dat met de huidige marktsituatie en met toekomstige ontwikkelingen rekening houdt. 4 > 5 jaar FF - FPS MODERATE GROWTH FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 26/06/1995 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. 4 5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 17/24

18 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID FUNDS FOR GOOD ARHITET STRATEGY LU FUNDS FOR GOOD 01/08/2013 Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn dat hoger ligt dan bij een klassieke defensieve portefeuille (70% obligaties en 30% aandelen). Het rendement moet regelmatig zijn in normale marktomstandigheden en het fonds biedt extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De strategie wordt dagelijks door de specialisten van Banque de Luxembourg Investments beheerd. Ze zijn verantwoordelijk voor de evolutie van de weging van de verschillende activaklassen die kan variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen. Zij identificeren ook nieuwe activaklassen die een positieve invloed zouden hebben op het fonds en kunnen ook activaklassen verwijderen indien deze niet meer verantwoord zijn. De strategie verzamelt vier grote investeringsthema s opgemaakt uit de beste beschikbare fondsen in hun respectievelijke categorieën : het thema aandelen, het flexibele thema, het thema obligaties en het gedecorreleerde thema. 3 > 3 jaar INVESO BALANED RISK ALLOATION LU INVESO 01/09/2009 Het compartiment streeft ernaar een totaalrendement te bieden met lage tot matige correlatie met de traditionele indices van de financiële markten, door een positie op te bouwen in drie activaklassen: obligaties, aandelen en grondstoffen. Het is de bedoeling dat het algemene risico van het compartiment consistent is met dat van een evenwichtige portefeuille van aandelen en schuldbewijzen. 4 5 jaar KEREN PATRIMOINE FR KEREN FINANE 04/01/2002 Keren Patrimoine is een allocatie activa fonds dat beoogt om in functie van de periodes, het beste uit de activaklassen tot dewelke het behoort, te halen. Het kan tussen 65 en 100% geïnvesteerd worden in monetaire en/of corporate obligaties, tussen 0 en 15% in converteerbare obligaties en van 0 tot 35% in aandelen. De mogelijkheid om geïnvestterd te worden in verschillende activaklassen laat toe de blootstelling aan verschillende fases van de markten te beheersen, en laat toe prestatie en zwakke volatiliteit te associëren. Op dezelfde manier, evolueert de aanscherping van de waargenomen spreads sinds 3 jaar de selectie van obligatie noteringen en hun duratie (heel zwak voor wat beteft het fonds). De flexibiliteit van het aandelengedeelte is belangrijk. Als bewijs in 2014, had deze een schommeling tussen het laagste peil van 5% en een hoogste peil van 32%. 4 > 3 jaar MANDARINE REFLEX R FR MANDARINE GESTION 17/06/2009 Het fonds Mandarine Reflex associeert twee verschillende expertises : de selectie aandelen van de ploeg Stock-Picking en de know how van de ploeg Activa Toewijzing.Verkiesbaar door PEA wegens volledig geïnvesteerd in de aandelenstrategie «Stockpicking», biedt het fonds een reactieve en flexibles blootstelling van 0 tot 60% van de aandelenmarkt, en het team Activa Toewijzing beheert het in voege stellen van de dekking, bepalend voor het niveau van blootstellilng aan de aandelenmarkten. 4 5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 18/24

19 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID PETERAM (L) PATRIMONIAL LU PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 31/12/2010 Petercam L Patrimonial belegt direct of indirect (via beleggingen in icb's) in effecten met een aandelenkarakter, schuldeffecten en geldmarktinstrumenten,icbe's en/of andere met icbe's gelijk te stellen (al dan niet beursgenoteerde) icb's die zijn onderworpen aan toezicht dat naar het oordeel van de SSF gelijkwaardig is aan het toezicht dat op icbe's wordt uitgeoefend. Er wordt in wisselende verhoudingen belegd (zonder andere beperkingen dan die welke door de toepasselijke wet- en/of regelgeving worden opgelegd). 3 5 jaar R VALOR PART F FR ROTHSHILD & IE GESTION 28/02/2006 R Valor heeft tot objectief het kapitaal op kenmerkende wijze te laten aangroeien op een lange (minimum 5 jaar) via blootstelling aan internationale aandelen van 0 tot 100%,in functie van de percepties van de economische omgeving en de overtuigingen van de beheerders, teneinde het rendement te maximaliseren. R Valor kenmerkt zich door een geconcentreerde portefeuille, gebaseerd op een top-down benadering, welke toelaat de belangrijkste beleggingsthema s te identificeren, binnen alle geografische zondes, vervolledigd door een bottom-up analyse, teneinde de selectie van effecten te optimaliseren. 6 5 jaar Sectoriële Fondsen BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR LU BLAKROK 06/04/2001 De doelstelling van het New Energy Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van nieuweenergieondernemingen. Nieuwe-energieondernemingen zijn ondernemingen die zich bezighouden met alternatieve energie en energietechnologieën, waaronder duurzame-energietechnologie, duurzame-energieontwikkelaars, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, energieopwekking en infrastructuur. 6 > 5 jaar BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR HEDGED LU BLAKROK 30/11/2007 De doelstelling van het World Gold Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metal aan. 7 > 5 jaar ARMIGNA PORTFOLIO OMMODITIES LU ARMIGNA GESTION 10/03/2003 armignac ommodities is een internationaal aandelenfonds dat voornamelijk belegt in de sectoren van edelmetalen en de industrie, energie, hout en landbouwgrondstoffen. Het zoekt de beste groeikansen via een gepaste selectie van waarden met een sterk potentieel. armignac ommodities is een SIAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de armignac Portfolio. 6 6 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 19/24

20 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID FF - GLOBAL TELEOMMUNIATIONS FUND LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 01/09/1999 Het Fidelity Funds Global Telecommunications Fund is erop gericht beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden, door wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling, productie of verkoop van telecommunicatieapparaatuur of -diensten. De fondsbeheerder hanteert een fundamentele bottom-up benadering voor de selectie van aandelen. 5 5 jaar LFP FORUM SEURITIES GLOBAL INOME REAL ESTATE LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 28/02/2014 Belegt in wereldwijde vastgoedeffecten op zowel de ontwikkelde als de opkomende markten (Beursgenoteerde wereldwijde vastgoedaandelen (REIT's of REO's)) & max 10% : obligaties van vastgoedmaatschappijen verhandeld op de markten & max 10% : preferente aandelen van vastgoedmaatschappijen. Beleggers hebben toegang tot dagelijkse liquiditeit en blootstelling aan wereldwijde vastgoedmarkten met een relatief kleine nominale inleg. Wereldwijde diversificatie: blootstelling aan afzonderlijke, nietgecorreleerde vastgoedmarktcycli over de hele wereld via een portefeuille met posities die gespreid zijn over een brede waaier sectoren in ontwikkelde en opkomende markten. 6 > 5 jaar LFP TREND OPPORTUNITIES () LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 12/05/2009 LFP Trend Opportunities investeert hoofdzakelijk in een selectie aandelen van Europese vennootschappen waarvan minimum 75% uitgegeven en/of genoteerd zijn binnen de Europese Unie. De resterende 25% mag geïnvesteerd worden in internationale aandelen. Het compartiment is gespecialiseerd in thematische beleggingen gekoppeld aan de belangrijkste opportuniteiten voor ondernemingen verbonden aan de globalisatie. - Beantwoorden aan de uitdagingen van de demografische evolutie (veroudering, nieuwe verbruikstypes) - Beantwoorden aan de uitdagingen van de industrialisatie, de verstedelijking (infrastructuur, nieuwe diensten, enz). 6 > 5 jaar PETERAM EQUITIES AGRIVALUE B BE PETERAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT 13/12/2007 Petercam Equities Agrivalue is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de waardeketen van de voeding in de brede zin en in aanverwante sectoren. Deze waardeketen strekt zich uit van de voedselproductie met inbegrip van producten en diensten die tot de voedselproductie bijdragen, tot en met de verkoop van de voedselproductie aan de consument. De selectie van de aandelen baseert zich op een top-down benadering (via de selectie van subthema's en de positie op de waardeketen) in combinatie meteen bottom-up expertise. Het fonds hanteert geen benchmark. 6 5 jaar BKP Opportunities orporate Financiële infofiche 20/24

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be.

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be. V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR BRUSSEL IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Beobank Opportunities Corporate

Beobank Opportunities Corporate Beobank Opportunities Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatiecontract (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 017. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8 jaar. Waarborgen Maandelijkse rente. ERGO

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life 8-jaar-rente is een levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life 8-jaar-rente is een levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie