WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015"

Transcriptie

1 SNAPSHOT Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015

2 ALGEMEEN De Nederlandse woningmarkt toont tekenen van herstel. Het aantal te koop staande woningen daalt gestaag, terwijl de waardes van woningen lijken uit te bodemen. Daarnaast worden er weer meer woningen verkocht, hetgeen resulteert in een positief sentiment op de markt. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Waar het westen van het land op dit moment de geografie lijkt te zijn waar de positieve ontwikkelingen het sterkst zichtbaar zijn, hebben het noorden, oosten en zuiden van het land nog te maken met druk op de vraagprijzen van woningen. De stedelijke gebieden lijken op dit moment het meest in trek te zijn, wat overigens geldt voor het gehele land. AANTAL VERKOPEN EN TRANSACTIEPRIJZEN Volgens opgave van het CBS is de woningprijs tussen januari 2010 en januari 2015 met circa 13% afgenomen. In vergelijking met het dieptepunt uit juni 2013, is de gemiddelde verkoopprijs van woningen inmiddels echter toegenomen met 3,1%. Ook het aantal verkochte woningen lijkt langzaam weer te stijgen. Het dieptepunt in het aantal verkochte woningen werd in januari 2013 bereikt. Het aantal verkochte woningen in januari 2014 lag al 42% boven het aantal verkopen in januari 2013, terwijl dit in januari 2015 nog verder steeg (+50% in vergelijking met januari 2013). Grafiek: aantal verkochte woningen per maand en prijsindex bestaande koopwoningen AANBOD EN AANBODTIJD Dankzij een toenemend aantal verkopen loopt het aanbod van koopwoningen terug. Volgens opgave van het CBS is het aantal te koop staande huizen tussen december 2013 en december 2014 met gedaald. Dat komt neer op een daling van ruim 10%. Het aantal te koop staande woningen varieert echter sterk, waarbij er in de eerste maanden van 2014 zelfs een lichte stijging in het aanbod waar te nemen viel. De meest significante daling van het aanbod werd waargenomen aan het einde van 2014, logischerwijs een gevolg van het hoge aantal verkopen (> ) dat in die maand geregistreerd werd 1

3 In tegenstelling tot het aanbod dat langzaam aan het dalen is, neemt de gemiddelde looptijd van het aanbod juist toe. In december was de gemiddelde aanbodtijd van de te koop staande woningen opgelopen tot 24 maanden. In vergelijking met een jaar eerder betekende dat een toename van 4 maanden. In vergelijking met februari 2013 is het aantal maanden dat een woning te koop staat zelfs toegenomen met 7 maanden. Grafiek: aanbod van koopwoningen en aanbodtijd GEMIDDELDE VRAAGPRIJS De gemiddelde vraagprijs voor een woning in Nederland bedroeg in december Dat betekende een stijging van de gemiddelde vraagprijs in vergelijking met de voorgaande maanden. De gemiddelde vraagprijs was in 2014 juist afgenomen van gemiddeld in 2013 tot in de eerste zes maanden van FOCUS OP WEST-NEDERLAND Binnen Nederland zijn er sterke geografische verschillen waar te nemen. Het aanbod van woningen concentreert zich hoofdzakelijk in west Nederland, waar woningen aangeboden werden in december Dat is ruim 40% van het totale woningaanbod. Niet geheel verrassend neemt West-Nederland ook een belangrijk deel van het aantal inwoners voor haar rekening. Sterker, gekeken naar het aandeel van inwoners in West-Nederland (47%), is het aantal aangeboden woningen zelfs relatief beperkt in dit landsdeel. De overige landsdelen hebben allemaal relatief meer inwoners in relatie tot het aantal aangeboden woningen. Het verschil in Zuid-Nederland (2,7% verschil) tussen het aandeel inwoners (21,4%) en het aandeel aangeboden woningen (24,1%) is relatief het grootst, gevolgd door Noord-Nederland (1,9% verschil) en Oost-Nederland (0,9% verschil). 2

4 Grafiek: aanbod van koopwoningen per landsdeel Grafiek: gemiddelde vraagprijs per m² per landsdeel VRAAGPRIJZEN Ook wanneer er gekeken wordt naar de gemiddelde vraagprijs per m² woonruimte is West- Nederland koploper. De gemiddelde vraagprijs per m² ligt in West-Nederland op 2.430, wat ook ruim boven het landelijk gemiddelde van is. Wanneer gekeken wordt naar de andere landsdelen is het opvallend dat Oost- en Zuid-Nederland elkaar niet veel ontlopen qua gemiddelde prijs (respectievelijk en per m²). Het noorden van Nederland is echter een duidelijke uitschieter naar beneden met een gemiddelde vraagprijs van per m² woonruimte. BELEGGINGSMARKT In 2014 bedroeg het totale beleggingsvolume in commercieel Nederlands vastgoed 9,8 miljard, het op twee na hoogste jaarlijkse beleggingsvolume ooit. Na een lichte daling in het derde kwartaal ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014, volgde een zeer succesvol vierde kwartaal, dat met 4,3 miljard voor bijna 45% bijdroeg aan het totale jaarvolume. In 2014 kwam 62% van het totale beleggingsvolume voor rekening van internationale beleggers. De stijgende interesse van internationale beleggers voor de Nederlandse vastgoedmarkt is evident. Toch bleef hun marktaandeel sinds 2008 structureel onder de 50%. In 2014 steeg dit aandeel naar 62%, slechts 3,5% onder het historisch hoogste aandeel uit Dit betrof zowel het relatieve marktaandeel als het absolute beleggingsvolume. Voor de woningmarkt was 2014 een recordjaar met een beleggingsvolume van 2,2 miljard. Het hoge volume is het resultaat van diverse omvangrijke portfoliotransacties die gedurende 2014 plaatsvonden. De grootste beleggingstransactie werd genoteerd in het laatste kwartaal van 2014: de verkoop van een gedeelte van de Vestia-portefeuille aan Patrizia met een volume van 448 miljoen. Ook de transactie van Round Hill Capital droeg voor een groot deel bij aan het recordvolume. 3

5 Beleggingsmarkt De woningbeleggingsmarkt werd in 2014 gekenmerkt door zowel nationale als internationale kopers. Deze laatste groep richtte zich hoofdzakelijk op portfoliotransacties van EUR 50 miljoen en groter. Zij waren in 2014 samen goed voor ongeveer de helft van het totaal aan investeringen in woningbeleggingen. Nationale beleggers bij grote- en kleinere transacties waren betrokken. Ook is gebleken dat er met name woningcorporaties en institutionele partijen tot de verkopers behoorden. Niet alleen de investeerdersmarkt is geïnternationaliseerd, ook de woonconsument wordt internationaler. Consumenten zijn meer gericht op het efficiënt gebruik van hun woonruimte, efficiëntie speelt een hoofdrol in alles. Mensen vragen comfort, willen wonen en werken integreren, alles wordt zo efficiënt mogelijk om het drukke leven heen gebouwd. Mensen wonen liever klein, dicht bij hun werk, dan ruim ergens aan de periferie. Daarmee heeft de Nederlandse woningbeleggingenmarkt zich bewezen als succesvolle asset-class voor een brede doelgroep. De groeiende vraag naar huurwoningen, de lage rentestand en het beschikbare kapitaal voorspellen ook een gezonde toekomst. Ook banken zien woningbeleggingen weer als een safe haven en zijn bereid meer financiering te verstrekken. Diverse partijen hebben inmiddels aangegeven hun woningbeleggingen te willen uitbreiden of om een nieuwe portefeuille op te bouwen. Dit biedt voor de eigenaren perspectief om zaken te doen. Voor Nederlandse partijen geldt bovendien dat zij beschikken over essentiële kennis van het Nederlandse (huur)woningstelsel. Kennis die buitenlandse partijen ontbeert. Afbeelding: Bevolkingsgroei tot 2014 Bevolkingsontwikkeling Bron: CBS en PBL Regio Koper Verkoper Koopsom Landelijk Patrizia Vestia 448 miljoen Landelijk Round Hill Capital CBRE Global Investors 180 miljoen Amsterdam Aventicum Capital Bouwinvest REIM 100 miljoen Landelijk Quadrigo BPFD 90 miljoen Landelijk Round Hill Capital Propertize 89 miljoen 4

6 VOORUITBLIK Nationale en internationale investeerders richten zich in toenemende mate op de woningmarkt. Deze trend zal zich nog zeker twee jaar voordoen. Voor 2015 worden grote portefeuilledeals verwacht, welke gesloten zullen worden door zowel internationale beleggers als nationale beleggingsfondsen. Echter, doordat beleggers steeds positiever tegen de Nederlandse woningmarkt aankijken, is het aantal verkopers afgenomen, wat het aantal grote woningportefeuilles op de markt sterk heeft teruggebracht. Nederlandse fondsen zullen desondanks weer aanmerkelijke beleggingsactiviteit laten zien na jaren van consolidatie en het afstoten van woningen. Met name portefeuilles met minimaal dertig objecten lijken interessant voor actieve kopers. In plaats van het uitponden van portefeuilles zoals enkele jaren geleden gebruikelijk was, richten zij zich nu op het optimaliseren van de exploitatie van woningportfolio s. Beleggers passen hun strategieën aan en corporaties keren terug naar hun kerntaak en professionaliseren in een hoog tempo. Cushman & Wakefield verwacht dat er dit jaar veel meer, maar dan kleinere woningbeleggingstransacties komen, meer gedreven vanuit strategische overwegingen. Eigenaren zullen besluiten een project of deelportefeuille af te stoten, omdat het niet langer in de strategie past en corporaties zullen niet meer vanuit financiële noodzakelijk grootschalig verkopen maar vanuit de strategie om zicht te richten op hun kerntaak: investeren in sociale woningen. Hiervoor zullen zij niet-gereguleerd bezit verkopen om daarmee te investeren in de portefeuille sociale woningen. Dat heeft grote gevolgen voor het koperspubliek. Voor grote portefeuilles van 100 miljoen euro of meer zijn er mogelijk nog wel een aantal nieuwe kopers, trekken hooguit een paar (internationale) bieders. Voor kleinere portefeuilles is er meer keuze in kopersgroepen. De Nederlandse woningbelegger zal dan ook weer aan bod komen. Het traditionele model van investeren in huurwoningen en op termijn uitponden blijft van toepassing maar wij voorspellen de opkomst van het volledige exploitatiemodel, zoals we dat in Engeland en de VS kennen. Vooruitziende beleggers investeren dan ook in woningen die zijn gebouwd om zo efficiënt mogelijk te exploiteren, zonder rekening te houden met een eventueel indirect rendement door uitponden. Het begon met studentenwoningen, seniorenwoningen en zorgwoningen, nu volgen starterswoningen en compacte appartementen voor eenpersoonshuishoudens. Institutionele beleggers daarentegen nog vrij traditioneel ingesteld. Zij zijn zich nu aan het heroriënteren op hun strategie, zullen zich meer richten op de veranderde woonwensen. Lange tijd is de eengezinswoning in de Vinex het ideaal geweest. Dat was erg overzichtelijk, maar het is voorbij. Het institutionele geld zal ook richting centrumgebieden gaan vloeien. Niet alleen in de Randstad, maar ook in steden daarbuiten die wel een grote economische activiteiten kennen. Wij zien ook in steden zoals Groningen, Den Bosch en bijvoorbeeld Eindhoven vraag naar compacte woningen in het centrum. De vooruitzichten voor demografische groei zijn over het algemeen positief, maar er blijven grote regionale verschillen. De Randstad zal de meest aantrekkelijke regio blijven voor beleggers. Toch zijn er verschillende andere regio s waar mogelijkheden blijven voor de binnenlands beleggingsmarkt. Daarnaast verwachten wij dat, ondanks de huidige krapte van aanbod, partijen getriggerd zullen worden om weer woningen te verkopen. Dit wordt steeds aantrekkelijker naarmate de prijzen voor portefeuilles de uitpondwaarde van woningen benaderen. 5

7 CONTACT CAPITAL MARKETS JEROEN LOKERSE Managing Partner - Retail investments +31 (0) JUSTIN DE GIER Partner - Capital Markets +31 (0) VALUATION & ADVISORY WILLEM RODERMOND Partner - Head of Valuation & Advisory +31 (0) MARTIJN ONDERSTAL Associate - Valuation & Advisory +31 (0) RESEARCH MICHIEL BOONEN Senior Consultant - Research +31 (0) TIM VAN DER VELDEN Senior - GIS Specialist +31 (0)

8 Cushman & Wakefield - Amsterdam Atrium 3 e vloer Strawinskylaan ZX Amsterdam - Nederland +31 (0) Cushman & Wakefield - Rotterdam Bahialaan WC Rotterdam - Nederland +31 (0)

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor

Nadere informatie

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader Voorwoord In vergelijking met het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkelingen in de huursector, is er in Nederland weinig onderzoek verricht naar de prijsontwikkeling van koopwoningen. Gezien zowel

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere portefeuilles Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Zekerheid gezocht De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Samenvatting 3 Gebruikersmarkt 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 7 Beleggingsmarkt 8 Huurprijzen

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Met het herstel van de economie nemen de beleggingsactiviteiten en daarmee de vraag naar vreemd vermogen weer toe. En waar traditionele grote

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

visie op bouw en vastgoed

visie op bouw en vastgoed visie op bouw en vastgoed sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op bouw en vastgoed 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie