PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners"

Transcriptie

1 PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

2 PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012 Geschreven door: Tamar Oetelmans Frits Steenhuisen CREM BV Spuistraat 104d 1012 VA Amsterdam The Netherlands T +31 (0) F +31 (0)

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Bevindingen uit de enquêtes Algemeen De bevindingen 6 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting Conclusies 12 Bijlagen... 14

4 KORTE SAMENVATTING De Kroonring is merendeels positief ervaren en als een verbetering gezien van de huidige manier van de inzameling aan huis van kunststofafval. Gebruikers van de Kroonring zijn positiever dan niet-gebruikers. Uit de enquête blijkt dat ongeveer een kwart van de nietgebruikers tot meer dan driekwart van de gebruikers vindt dat de Kroonring een positief effect heeft op het straatbeeld; zij vinden het netter ogen en (verkeers)veiliger. Bovendien zegt 11% van de gebruikers meer te zijn gaan scheiden sinds de Kroonring is opgehangen. Als de GAD zou besluiten de Kroonring na afloop van de pilot te laten hangen, zou zij volgens de enquête daarmee aan de wens van driekwart van de ondervraagden tegemoet komen. In hoeverre er voldoende Kroonringen hangen per inwoner zou nader onderzocht kunnen worden, aangezien 19% van de gebruikers zegt wel eens een volle Kroonring te hebben aangetroffen en ook de niet-gebruikers het te ver weg hangen van mijn huis wel eens noemen als reden voor het niet-gebruik. 4 pilot: Kroonring

5 1 INLEIDING De pilot De GAD wenst het gebruik van de Kroonring te onderzoeken. De Kroonring ondersteunt het inzamelproces van kunststofafval. Het is een plastic ring met zes knoppen die wordt bevestigd aan een (lantaarn)paal. Aan de knoppen kunnen de bewoners kunststofafvalzakken hangen en zo aanbieden voor inzameling. De GAD wil een antwoord op de volgende twee punten: - leidt het gebruik van de Kroonring tot een verbeterde beeldkwaliteit van de openbare ruimte? - wordt er meer kunststof ingezameld tijdens de inzameldagen? Het onderzoek is als volgt uitgevoerd, in twee gebieden zijn kroonringen opgehangen aan de lichtmasten. De GAD heeft de bewoners van deze wijken met een brief geïnformeerd over de plaatsing en de functie en gebruik van de Kroonring. Nadat de kroonringen twee maanden hebben gehangen, is een telefonische enquête uitgevoerd onder begeleiding van adviesbureau CREM. De enquête had tot doel inzicht te verkrijgen in de beleving van de bewoners over het gebruik en het nut van de Kroonring en een antwoord op de vraag te geven of zij meer zijn gaan scheiden sinds en/of door de Kroonring. Daarnaast is een aantal vragen gesteld over de communicatie rond de proef met de Kroonring. Pilotgebieden Voor dit onderzoek zijn twee pilot gebieden aangewezen: 1. in Bussum: het gebied binnen de Huizerweg, Prins Beatrix Plantsoen, Voormeulenweg en Sint Janslaan. In deze wijk zijn zijn 110 kroonringen aan lichtmasten bevestigd. 2. in Hilversum: het gebied tussen de Schuttersweg de s Gravenlandseweg en de Albertus Perkstraat. In deze wijk zijn 130 kroonringen opgehangen. Duur pilot De kroonringen zijn bevestigd in de laatste week van februari Als startdatum van de proef is 5 maart 2012 aangehouden, de einddatum is 12 mei De GAD zamelt kunststof om de vier weken in. In de proefperiode hebben drie inzamelingen plaats gehad. Aanpak De GAD zal zelf de resultaten van de inzameling meten in de vorm van tellingen van het aantal ingezamelde zakken. Aan CREM is opdracht gegeven een bewonersenquête uit te voeren onder 50 bewoners van de pilotwijk in Hilversum en 50 bewoners van de pilotwijk in Bussum. Deze enquêtes zijn telefonisch uitgevoerd op 14 en 15 mei Dit rapport beschrijft de bevindingen van deze enquêtes. Gezien de kleinschaligheid van de enquête moeten de cijfers en bevindingen als indicatief worden beschouwd. Inleiding 5

6 2 BEVINDINGEN UIT DE ENQUETES 2.1 Algemeen De kroonring heeft volgens de leverancier de volgende pretenties: meer inzameling, geen zwerfafval, schoner straatbeeld, centrale verzamelplaats. Een daarmee samenhangend voordeel is dat de zakken niet over de weg of door de straten verwaaien. De enquête heeft tot doel inzicht te geven in de beleving van de bewoners over het gebruik en het nut van de Kroonring, het effect op de openbare ruimte en een antwoord te geven op de vraag of inwoners meer kunststofafval scheiden door de Kroonring. Tevens wordt ingegaan op de communicatie over de Kroonring. 2.2 De bevindingen De vragenlijst van de enquête is onderverdeeld in de volgende onderdelen, die hieronder worden uitgewerkt: 1. Scheidingsgedrag (2.2.1) 2. Communicatie (2.2.2) 3. Vragen voor gebruikers (2.2.3) 4. Vragen voor niet gebruikers (2.2.4) 5. Algemene stellingen (2.2.5) Scheidingsgedrag Allereerst is de geïnterviewden gevraagd of zij gebruik maken van de inzameling als scheidingsmethode voor kunststofafval. Van de ondervraagden zegt 70% kunststof aan te bieden via de inzameling. Dit percentage is als volgt onderverdeeld: 50% biedt bijna al haar kunststofafval op straat aan, 14% zegt een deel of regelmatig haar kunststof aan de inzameling aan te bieden, 7% zegt dit af en toe of een beetje te doen. De overigen, 30%, zegt kunststof helemaal niet aan te bieden aan de inzameling. De 70% van ondervraagden die een beetje tot bijna alles aanbiedt aan de inzameling, maken voor een deel (33%) ook gebruik van de inzamelcontainer en voor een kleiner deel (6%) van de milieustraat (tabel 1) Tabel 1 Aanbiedwijze van kunststofafval Van de ondervraagden die gebruiken maken van de inzameling, zegt 76% elke maand kunststof aan te bieden. De overigen bieden het minder vaak dan eens per maand aan. 6 pilot: Kroonring

7 Communicatie over de pilot Aan alle ondervraagden is gevraagd naar de communicatie over de pilot met de Kroonring. In een open vraag is gevraagd is of zij weten met welk doel de proef wordt uitgevoerd. Meer dan de helft noemt hier om verwaaien van de lichte kunststofinzamelzakken te voorkomen. Een kleiner deel (15%) zegt het niet te weten of zegt de kroonring niet gezien te hebben. Verder wordt voorkoming van zwerfvuil door het aanvreten van de zakken door dieren genoemd. Gevraagd is hoe de ondervraagden geïnformeerd zijn over de proef met de Kroonring. Het betrof een meerkeuze vraag. Per brief van de GAD wordt door 65% van de ondervraagden genoemd, helemaal niet wordt genoemd door 25%, 18% van hen noemt het persbericht, door de buren/anderen zegt 4% en 3% zegt dat zij de Kroonring opeens zagen hangen. Als gevraagd wordt naar de tevredenheid over de inhoud van de informatie, zegt 77% dat het voldoende was. De ondervraagden die zeiden dat de informatie onvoldoende was, zeiden dat vooral omdat zij geen informatie hadden ontvangen. Een enkeling vond dat de informatie te laat kwam en dat het plaatje van de Kroonring in de brief onduidelijk was De gebruikers Van alle ondervraagden zegt 48% de Kroonring te gebruiken. Daarvan zegt 44% de Kroonring altijd te gebruiken en 4% de Kroonring soms te gebruiken wanneer zij kunststof aanbiedt aan de inzameling. Dat betekent dat niet iedereen die kunststofafval op straat aanbiedt (70%), gebruik maakt van de Kroonring (48%); 62% van de 70% die de kunststof aanbiedt aan de inzameling gebruikt de Kroonring wel, 38% gebruikt het niet. Aan de gebruikers van de Kroonring is een aantal vragen gesteld over haar ervaringen en het gebruik ervan. Reden gebruik Allereerst is gevraagd naar de reden van het gebruik. De ondervraagden konden meerdere antwoorden geven. In onderstaande tabel is te zien dat het handig vinden (82%) en zodat de zak niet gaat verwaaien (64%) bij uitstek het meest genoemd worden. Daarna volgt het levert een netter straatbeeld op met 32%. Andere redenen die genoemd zijn, zijn onder andere: - zodat die niet wordt opengereten - makkelijk voor ophalers - omdat het een leuk gezicht is, mijn vrouw heeft er zelfs een foto van gemaakt! - zodat ik zeker weet dat ze opgehaald worden bevindingen uit de enquetes 7

8 Figuur 1 Redenen voor gebruik Kroonring Waarom maakt u van de Kroonring gebruik? Anders, namelijk... 18% Geen reden in het bijzonder 5% Ik vind het handig 82% De meeste mensen in mijn straat doen het 9% Het levert een netter straatbeeld op 32% Dan weet ik zeker dat de zak niet over straat waait 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De gebruikers van de Kroonring zijn erg tevreden over het gebruik ervan. Enige ontevredenheid bestaat over de ruimte die er is om de zak op te hangen aan de Kroonring. Een teken dat deze goed gebruikt wordt maar er wellicht onvoldoende in de straat aanwezig zijn in vergelijking tot het aanbod van kunststofafval. Dit speelt bijna evenveel veel in Bussum als in Hilversum. Figuur 2 Tevredenheid Kroonring onder gebruikers Geef aan in hoeverre u tevreden bent zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden De aanwezige overgebleven ruimte voor uw zak 43% 43% 7% 7% Het gemak de Kroonring te gebruiken 61% 39% De loopafstand naar dichtsbijzijnde Kroonring 70% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Invloed op het straatbeeld De ondervraagden is eveneens gevraagd wat zij vinden van de invloed van de Kroonring op het straatbeeld. Een overgrote meerderheid (94%) vindt de Kroonring niet storen in het straatbeeld, 7% vindt het in meer of mindere mate wel storend. Ook vindt een grote meerderheid (84%) dat de Kroonring zorgt voor een netter/schoner straatbeeld omdat minder van de lichte kunststofafvalzakken wegwaaien. Tenslotte vindt 62% dat er een (verkeers)veiliger situatie ontstaat doordat de Kroonring voorkomt dat de zakken gaan verwaaien. In onderstaande grafiek zijn deze resultaten gespecificeerd. 8 pilot: Kroonring

9 Figuur 3 Mening over Kroonring in straatbeeld door gebruikers van de Kroonring Wat vindt u van de invloed van de Kroonring op het straatbeeld? Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens Ontstaan (verkeers)veiliger situatie door minder verwaaiing zakken 14% 48% 32% 7% Ontstaan van netter straatbeeld door minder verwaaiing zakken 36% 48% 14% 2% De aanwezigheid van de Kroonring is storend in straatbeeld 2% 5% 30% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoeveelheid Vervolgens is gevraagd of de Kroonring wel eens vol hangt. Daarover zegt 19% dat dit wel eens voorkomt (5% zegt regelmatig en 14% zegt soms ), maar de meerderheid van de gebruikers (77%) maakt dit niet mee. De overige 5% is het niet opgevallen. Dit komt vaker voor in Bussum (25%) dan in Hilversum (12%). Wanneer de Kroonring wel vol hangt, gebruiken de meeste ondervraagden de dichtstbijzijnde volgende Kroonring, een kleiner deel biedt dan de zak op de grond aan. Meer gaan scheiden? Zijn de gebruikers van de Kroonring meer kunststofafval gaan scheiden met de komst ervan? Ja, zegt 11% (dit staat voor 5% van alle respondenten). Het merendeel van de gebruikers (86%) geeft aan nog evenveel aan te bieden als voor de komst. Verandering van aanbiedmethode? Ook is gevraagd of de gebruikers van aanbiedmethode zijn veranderd ten gunste van de Kroonring en daarmee de inzameling. Daarop antwoord dat 82% al voornamelijk haar kunststof aanbood aan de inzameling. Maar 18% zegt wel te zijn overgegaan naar de inzameling (dit is gelijk aan 9% van alle respondenten). Daarvan bood 11% haar kunststof voorheen voornamelijk aan via de inzamelcontainer en 7% voornamelijk via het scheidingsstation. Suggesties Enkele gebruikers gaven aan suggesties te hebben waardoor zij nog meer gebruik zouden maken van de Kroonring. Meest genoemd werden: - er mogen er meer komen - het mag vaker opgehaald worden De niet-gebruikers De 52% van de ondervraagden die zegt de Kroonring niet te gebruiken is als volgt onder te verdelen: 43% zegt dat haar de Kroonring wel is opgevallen, maar dat zij deze niet gebruikt, de andere 9% zegt dat de Kroonring haar gewoon niet is opgevallen. bevindingen uit de enquetes 9

10 De groep van niet-gebruikers (52%) is onderverdeeld in 22% van de ondervraagden die zegt kunststof wel (in meer of mindere mate) aan de inzameling aan te bieden en 30% die zegt het kunststofafval op een andere manier of helemaal niet aan te bieden. Reden van niet gebruiken Aan de niet-gebruikers is gevraagd waarom zij geen gebruik maken van de Kroonring. De antwoorden hierop zijn verschillend. Het niet scheiden van kunststofafval (36% van de nietgebruikers) of het niet aan de straat aanbieden van kunststofafval (20%) worden relatief het vaakst genoemd. Tevens gaf 20% van de niet-gebruikers aan dat ze niet bekend waren met (de functie van) de Kroonring. Onder anders, namelijk (16%) werd onder meer genoemd: - er is geen Kroonring in mijn straat. / Ik heb ze niet gezien - te ver weg van mijn huis. Figuur 4 Redenen voor niet gebruiken van de Kroonring Wat is de reden dat u geen gebruik maakt van de Kroonring? Anders, namelijk... 16% Weet niet / geen antwoord 0% Ik gebruikde inzameling, maar de Kroonring omdat 14% Ik ben niet bekend met de Kroonring en/of de functie ervan 20% Ik heb geen / gebruik geen Plastic Heroeszakken 7% Ik scheid geen kunststofafval 36% Ik zet mijn kunststofafval niet aan de straat, maar breng het weg 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Invloed op het straatbeeld Ook de niet-gebruikers is gevraagd wat zij vinden van de invloed op het straatbeeld van de Kroonring. Daarvan zegt 9% de Kroonring storend te vinden. De overigen zijn neutraal (21%), vinden het niet storend (30%) of zelfs helemaal niet storend (40%). Ten opzichte van de gebruikers zegt een kleiner percentage van niet-gebruikers het eens te zijn me de stelling dat er door de Kroonring minder zakken verwaaien door de straten (84% ten opzichte van 35%). Dit geldt eveneens voor de stelling dat er een verkeersveiliger situatie ontstaat doordat er door de Kroonring minder zakken verwaaien (62% ten opzichte van 23%). 10 pilot: Kroonring

11 Figuur 5 Mening over Kroonring in straatbeeld door niet-gebruikers van de Kroonring Wat vindt u van de invloed van de Kroonring op het straatbeeld? Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens Ontstaan (verkeers)veiliger situatie door minder verwaaiing zakken 4% 19% 60% 17% Ontstaan van netter straatbeeld door minder verwaaiing zakken 9% 26% 48% 15% 2% De aanwezigheid van de Kroonring is storend in straatbeeld 9% 21% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aan de niet-gebruikers is gevraagd wat er zou moeten veranderen opdat zij wel van de Kroonring gebruik gaan maken. Daarop antwoord 20% dat de Kroonring dichter bij huis zou moeten hangen, 4% zegt dat er dan vaker ingezameld zou moeten worden, 27% zegt onder geen omstandigheid gebruik te zullen maken van de Kroonring. De overige 50% noemt verschillende redenen, waaronder: - ik ben niet bekend met de Kroonring - er hangt geen Kroonring in mijn straat - omdat ik liever een kliko dan een plasticzak gebruik voor mijn kunststofafval Algemene stellingen en persoonlijk Tegen het eind van de enquête kregen alle ondervraagden de volgende algemene stellingen voorgelegd. Stelling Eens 1. Sinds het ophangen van de Kroonring verwaaien er minder zakken over de straten 71% 2. Per saldo vind ik de Kroonring een verbetering van de huidige situatie van de kunststofafvalinzameling aan huis 84% Wens na afloop van de pilot Ook werd alle ondervraagde gevraagd of zij wensten dat de Kroonring zou blijven hangen na de proef. Daarvan is 82% een voorstander, 6% zegt dat de Kroonring verwijderd moet worden, de overige 12% maakt het niet uit. Ondervraagden die vinden dat de Kroonring verwijderd moet worden, geven aan dat ze het lelijk vinden al die zakken aan de paal te zien hangen of er geen toegevoegde waarde in zien. Redenen die genoemd zijn voor het wel laten hangen van de Kroonring, zijn voornamelijk: - ze volgens mij wel goed werken, voor diegenen die er gebruik van maken - mooier straatbeeld en handig - lijkt me makkelijker voor ophaaldienst - nu ze er toch hangen mogen ze wel blijven hangen - het goed werkt; geen zwerfafval meer, geen opengescheurde zakken meer - geen zakken meer rond waaien. bevindingen uit de enquetes 11

12 3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 3.1 Samenvatting In onderstaande worden de bevindingen uit de enquête samengevat. Het gaat telkens over een percentage van alle ondervraagden, tenzij anders wordt vermeld. Gebruik Kroonring 70% maakt gebruik van de inzameling 48% maakt bij het aanbieden aan de inzameling gebruik van de Kroonring 22% maakt gebruik van de inzameling, maar niet van de Kroonring 5% zegt meer te zijn gaan scheiden. 9% is overgestapt op de inzameling door de Kroonring 9% is de Kroonring niet opgevallen Meest genoemde redenen voor het wel/niet gebruik, zijn: gebruikers Kroonring (= 48%): handig 82%, geen verwaaiing zakken 64%, geeft netter straatbeeld 32%. Het gaat hier om het percentage van de gebruikers. niet-gebruikers Kroonring (= 52%): niet scheiden van kunststof 36%, niet gebruiken van inzameling 20%, onbekendheid met Kroonring 20%. Het gaat hier om het percentage van de niet-gebruikers. Meest genoemde suggesties van zowel gebruikers als niet-gebruikers voor intensiever gebruik van de Kroonring zijn: - vaker inzamelen - meer Kroonringen ophangen, dichter bij huis 17% van alle ondervraagden zegt onder geen omstandigheid de Kroonring te zullen gebruiken. Invloed Kroonring op de straatbeeldkwaliteit: 7% stoort zich aan de Kroonring in het straatbeeld 55% vindt het straatbeeld netter/schoner geworden 40% vindt de (verkeers)veiligheid toegenomen Communicatie: 32% heeft geen informatie over proef vernomen van de GAD 77% zegt voldoende inhoudelijk geïnformeerd te zijn 65% heeft informatie over Kroonring vernomen via brief, 18% via persbericht 3.2 Conclusies Iets minder dan de helft (48%) van de ondervraagden in de pilotgebieden maakt van de Kroonring gebruik. Een vijfde (22%) van ondervraagden scheidt haar kunststof ook via de inzameling, maar gebruikt de Kroonring daarbij niet. In het algemeen zijn de gebruikers van de Kroonring vaker positief over het gebruik en effecten er van dan de niet-gebruikers. De Kroonring leidt tot een verbeterde beeldkwaliteit van de openbare ruimte bij de bewoners van de pilotgebieden: 55% vindt de straat netter en 40% vindt de verkeersveiligheid toegenomen. De gebruikers zijn hierover veel positiever dan de niet-gebruikers. De niet- 12 pilot: Kroonring

13 gebruikers, waarvan een deel geheel onbekend is met de Kroonring, antwoord vaker met neutraal. Daarnaast blijkt uit de enquête dat een deel van de gebruikers de Kroonring juist bewust gebruikt om de verwaaiing van zakken te voorkomen en daarmee de straatbeeldkwaliteit te verbeteren. De ondervraagden geven in meerderheid aan de Kroonring handig te vinden. Gebleken is dat de Kroonring op het scheidingsgedrag een stimulerende invloed heeft: 5% is meer gaan scheiden. Daarnaast is tijdens de pilotperiode 9% overgestapt naar de inzameling als scheidingsmethode voor haar kunststofafval. Te verwachten is dat deze percentages hoger uit zullen vallen wanneer meer mensen bekend zijn met de Kroonring. Uit de enquête blijkt dat 30% geen informatie over de Kroonring heeft vernomen. Daarnaast zijn een grotere dichtheid van Kroonringen en/of het vaker inzamelen van kunststofafval aan huis de meest genoemde redenen om (intensiever) van de Kroonring gebruik te maken. Een hogere dichtheid van de Kroonringen en een hogere inzamelfrequentie zullen de genoemde percentages mogelijk dus ook verhogen. Ondanks de minder positieve houding tegenover de Kroonring van de niet-gebruikers zegt 84% van alle ondervraagden per saldo de Kroonring een verbetering op de inzameling van kunststofafval te vinden. Ook vindt 82% van alle ondervraagden dat de Kroonring ook na de proef zou moeten blijven hangen. Gezien de bijna verdeling van wel- en niet-gebruikers keuren de niet-gebruikers de Kroonring dus zeker niet af. Samenvatting en conclusies 13

14 BIJLAGEN 1. Informatiebrief GAD Hilversum 2. Informatiebrief GAD Bussum 3. Vragenlijst enquête 14 pilot: Kroonring

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012 Beste zwerfafvalcollega s, Met deze nieuwsbrief informeer ik u over de actualiteiten en de activiteiten die in het kader van de regionale samenwerking van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie of

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven Evaluatie Opdrachtgever: Peter van der Linden Auteur: Paul Wacanno Datum: 16/04/2013 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 3 2. Resultaten... 3 3. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Evaluatie kunststof inzameling

Evaluatie kunststof inzameling Evaluatie kunststof inzameling Inleiding Afval wordt grondstof. Uit het oogpunt van duurzaamheid en vanwege de toenemende schaarste van grondstoffen is het wenselijk om meer afval te recyclen. Dit geldt

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie